Årsplan Numedal videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan Numedal videregående skole Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter andre tilsatte Torsdager kl Arbeidslag: Ulike ukedager kl Plan/møtedag Onsdager kl. Medbestemmelsesmøte Kommer senere Planen kan endres med 14 dagers varsel Uke 33 August Aktivitet Tid O 14 Planleggingsdag Frukt og småprat i kantina Lunsj Se egen plan / To 15 Planleggingsdag Se egen plan Ta med matpakke fr 16 Oppstartsamtaler Egen plan Kontaktlærer OBS! Ny GIV elever Uke 34 August MOT VG1 Ma Første skoledag for elevene Utdeling av bøker VG2 og Vg3 MOT 1.BESØK 1SS 1BA 1EL Ti 20 Timeplanen følges 2ST + 3ST Utdeling av bøker MOT 1.BESØK 1HS, 1ST 1TP O 21 Timeplanen følges - alle klasser Utdeling av bøker To 22 Fr 23 Starter utlevering av PC`er til VG1 elever (Husk at pc-avtalen må være signert og levert) Side 1 av 11 Alle møter i Numedalshallen Bord og stoler Timeplanen følges Uke35 August Tid Inntakssamtaler (elever med B-skjema) MOT Ma 26 MOT 2. BESØK 1ST LØPE AAKA Alle Vg2 og Vg3 lærerne AAKA AAKA REHA og PPT

2 1TP 1SS C107 Ti 27 MOT 2.BESØK 1BA, C107 1EL 1HS O 28 Valgtorg/skoledebatt Hallen NÅNO To 29 Info fra driftsleder,om lånekassa, bøker og PC ordningen. Skolevalg Kari, Per Gunnar og Hallgeir kommer, ca 10 min. i hver klasse NÅNO Fr 30 Uke36 September Tid Sende brev til Kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk Avdelingsmøte BA RØST og lærere,kogu,stpe Ma 02 Valg av tillitselev Navn sendes til Kontaktlærer Ti 03 O 04 To 05 Trafikksikkerhetsdag for alle elever Møte i ressursgruppa Foreldremøte VG1 og VG2 Skolefotografering Numedalshallen Felles lunsj Sammen med 10.kl. Rødberg skole Side 2 av 11 Kantina Kaffe og kringle Hallen Egen plan 0Fr 06 Skolefotografering Egen plan Hallen Kopi av vitnemål fremmede elever leveres til RØST Uke 37 September Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte SS Avdelingsmøte EL Ma 09 Arbeidslag 1 ST Frist - valg av tillitselever Navn sendes til PPT, Anne Kari, Siri og Lise og kontaktlærerne FJOL FJOL Kontaktlærerne,SKOL,TVTU, SKOL,BØMA GROL Kontaktlærer Ti 10 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 11 To 12 F 13 ½ plandag Avdelingsmøte andre tilsatte Jobbe i gruppene/vp RØST Uke 38 September Tid PTF ute i bedrift VG2 Utvekslingsbesøk fra Ungarn sept Avdelingsmøte HS Ma 16 Ti 17 Arbeidslag 1HS/1SS Den kulturelle skolesekken Alle elevene til Rødberg kino NB! Frist for oppmelding til privatisteksamen BØHE/TVTU AAKA

3 O 18 Infomøte C104 To 19 Arbeidslag 1BA/1EL AMU MØTE KONFERANSEROMMET STPE Fr 20 Elevrådsmøte Uke 39 September Tid OBS: 1. oktober frist for elevens rett til å slutte uten å miste ett år av retten til opplæring. Frist Enkeltvedtak vurdering av kompetanse for elever med 1 eller IV i fag Avdelingsmøte TP Kontaktlærerne, rådgiver og undervisningsleder Faglærer,FOTR,TRHÅ,WETO Ma 23 Skolemiljøutvalgsmøte Ti 24 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 25 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 26 Arbeidslag 1TP FOTR Fr 27 Møte tverretatlig team IOP/enkeltvedtak ferdig med underskrift Skolering av elevrådet, C-115. tillitsvalgte og vara Uke 40 Høstferie Midtevaluering- Internasjonaliserings- Prosjektet. Besøk fra 5 samarbeidsland Uke 41 Oktober Tid Avdelingsmøte BA M 07 "SI I FRA" for VG2 elever Numedalshallen Stoler Ti 08 O 09 To 10 F 11 ½ plandag Side 3 av 11 Jobbe i gruppene/vp Arbeidslagene må ha drøftet hvilke elever som trenger tilrettelegging. Prøver og eksamen Uke 42 Oktober Tid MOT VG1 Avdelingsmøte EL Sende brev til Ma 14 Arbeidslag 1 ST Skolering FYR lærere Ti 15 Arbeidslag 2BY/2KJ Skolering FYR lærere Den kulturelle skolesekken Kontaktlærer og Elevorganisasjonen Mobbeombudet Elevombudet i Buskerud.,KOGU,STPE Bjørn Smith Hald, LØPE GROL Kl og 1BA1EL1,1TP,1SS,1HS, 1ST,2ST,3ST,SKOL,BØMA KOGU/TRHÅ

4 O 16 To17 Skolering FYR lærere GLOBAL DIGNITY DAY FOR VG1 (MOT 3.BESØK ALLE VG1 KLASSENE) Arbeidslag 1BA/1EL AMU MØTE Kl I HALLEN HALLEN Side 4 av 11 2BY,2KJ,2HF,2SS,3PB, IP1+2 KONFERANSEROMMET Fr 18 Uke 43 Oktober Tid PTF for VG1ute eller inne Avdelingsmøte HS Ma 21 Elevrådsmøte Frist for elever å søke om tilrettelegging på prøver og eksamen Ti 22 Konferanse/fagsamtaler Egen plan SF m/foreldre Bevertning O 23 Konferanse/fagsamtaler Egen plan SF m/foreldre Bevertning To 24 Konferanse/fagsamtaler SF m/foreldre Egen plan Bevertning F 25 Uke 44 Oktober/November Tid Avdelingsmøte TP Mål og utviklingssamtaler AAKA STPE PTF lærer,grås,bøhe Kontaktlærer lever til RØST,FOTR,TRHÅ Ma 28 Elevundersøkelsen Gjennomføres av alle Kontaktlærer Ti 29 Arbeidslag 1HS/1SS Skolemiljøutvalgsmøte BØHE/TVTU O 30 ½ plandag Lunsj for alle Skolemiljø i hallen m/elever Gunnar Pensum To 31 Operasjon dagsverk Elevrådet F 01 Uke 45 November Tid nov Utveksling til Belgia Sende brev til MOT VG2 Mål og utviklingssamtaler PTF lærer Ma 04 MOT 5.BESØK 2BY 2EL 2KJ Ti 05 Arbeidslag 1TP FOTR O 6 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS MOT 5.BESØK 2HF 2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 07 F 08 Arbeidslag1BA/1EL 2ST

5 Uke 46 November Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 11 Ti 12 O 13 Konferanse/fagsamtaler m/foreldre YF Infomøte ½ Plandag Side 5 av 11 Husk å sende varsel! Fag, orden og atferd. Mål og utviklingssamtaler Egen plan Bevertning C104 Alle planlegger utdanningsvalg for 10. klasse i uke C107 Egen plan Bevertning To 14 Konferanse/fagsamtaler m/foreldre YF (om nødvendig) Fr 15 Uke 47 November Tid PTF ute i bedrift VG2 Utdanningsvalg-10. klasse Kontaktlæreren Ma 18 Sentralgitt eksamen fra19.nov til 7.des Ti 19 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 20 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse To 21 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse F 22 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse Uke 48 November/desember Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 25 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 26 O 27 Arbeidslag 1HS/1SS Elevrådsmøte AMUMØTE ½ Plandag KONFERANSEROMMET Jobbe i grupper/vp B108 T0 28 Fr 29 Uke 49 Desember Tid MOT VG1 Sende brev til BØHE/TVTU STPE PTF lærer M 02 Ti 03 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 04 To 05 Arbeidslag 1BA/1EL Skolemiljøutvalgsmøte Fr 06 Medbestemmelsesmøte Uke 50 Desember Tid PTF for VG1 ute eller inne Eksamenstrening i avsluttende fag. Avdelingsmøte BA PTF lærer

6 Ma 09 Ajourføring av fag i 1ST+2YF Extens for elever med IOP Engelsk Ti 10 3ST+3PB Norsk hovedmål O 11 Infomøte C104 To 12 Arbeidslag 1TP FOTR 2ST+3ST Engelsk F 13 Uke 51 Desember Tid Ma 16 Ti 17 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 18 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS Elevrådsmøte ½ plandag Side 6 av 11 FYR og NY Giv GRÅS/SKOL/TVTU ESHA To 19 AMU MØTE KONFERANSEROMMET STPE Fr 20 Siste skoledag før jul Felles arr. I kantina Julelunsj for alle ansatte Opplegg i klassene Bord og stoler Alle rydder Pynting/bevertning Kontaktlærer HS-julegrøt til alle LØPE Kantine/renholdspersonalet Uke 52 Juleferie Uke 1 Desember/Januar Tid Juleferie Uke 2 Januar Tid Avdelingsmøte EL Ma 06 Første skoledag for elevene Ti 07 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 08 ½ Plandag Planlegge; Åpen kveld 10.kl 16.jan Åpen dag 9.kl 6.feb Utdvalg 10 kl.flesberg 10. feb C 204 ESHA To 09 F 10 Uke 3 Januar Tid Avdelingsmøte HS Ma 13 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 14 O 15 Studiestart BRAN To 16 NY Giv/FYR Hilde Reitan, Dag Siljan Åpen kveld 10 klasse Avd, BRAN, ledelsen F 17 Medbestemmelsesmøte Uke 4 Januar Tid Avdelingsmøte TP M 20 VIP samarbeidsmøte Se egen VIP plan Kontaktlærerne + fagpersonene T 21 Fellesmøte C104 RØST

7 ordenskarakterer AMUMØTE STPE O 22 Infomøte VIP gjennomføring C104 Se egen VIP plan Vg1 og kontaktlærerne To 23 Arbeidslag 1BA/1EL Avdelingsmøte SS Elevrådsmøte F 24 Terminkarakterer offentliggjøres på SkoleArena Uke 5 Januar/Februar Tid Sende brev til Elevsamtale nr.2 Gjennomføres denne uke eller neste uke Ma 27 Ti 28 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 29 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS ½ Plandag Vurderingsdag sammen med elevene Side 7 av 11 Hallen GRÅS/SKOL/TVTU Kari Smith + gruppe+elever To 30 Arbeidslag 1TP FOTR F 31 Skolemiljøutvalgsmøte Medbestemmelsesmøte Frist for oppmelding til privatisteksamen Uke 6 Februar Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte BA MOT VG1,KOGU,STPE Ma 03 MOT 5.BESØK 1HS, 1ST 1TP C 106 Ti 04 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 05 VIP klassebesøk og evalueringsmøte Egen plan Kontaktlærere VG1, fagpersonell, To 06 Åpen dag 9 klasse Veggli, Rødberg Hver avd. lager opplegg på 50 min som kjøres 6 ganger Faglærere /BRAN F 07 MOT 5.BESØK 1SS 1BA 1EL C107 Uke 7 Februar Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 10 Utdanningsvalg BRAN 10.klasse Flesberg Ti 11 Jobb og 1ST+3ST+3PB BRAN utdanningsmesse O 12 Infomøte Avdelingsmøte andre C104 RØST tilsatte To 13 F 14 Medbestemmelsesmøte Uke 8 Februar Tid Avdelingsmøte EL,SKOL,BØMA

8 Ma 17 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 18 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 19 ½ Plandag C204 ESHA To 20 Arbeidslag 1BA/1EL F 21 Uke 9 Februar Tid Vinterferie OBS!!! 1.MARS SØKNADSFRIST FOR ORDINÆRT INNTAK FOR ELEVER OG LÆRLINGER Uke 10 Mars Tid mars Utvekslingsbesøk fra Belgia Sende brev til Sende varsel, fare Kontaktlæreren for Avdelingsmøte HS,GRÅS,BØHE Ma 03 Ti 04 Arbeidslag 2BY/2KJ AMU MØTE KRAFTAK FOR KREFTFORENINGEN Side 8 av 11 KONFERANSEROMMET KOGU/TRHÅ STPE RUSSESTYRET O 05 Skidag for alle Alpin eller langrenn KRØ lærere To 06 Arbeidslag 1TP Avdelingsmøte andre tilsatte FOTR RØST F 07 Elevrådsmøte Uke 11 Mars Tid PTF-VG1 ute i bedrift eller inne Avdelingsmøte TP,FOTR,TRHÅ,WETO Ma 10 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 11 Konferansetimer/ fagsamtaler ST O 12 Skolemiljøutvalgsmøte Konferansetimer/ fagsamtaler ST To 13 Konferansetimer/ fagsamtaler ST F 14 Medbestemmelsesmøte Uke 12 Mars Tid Ma 17 Ti 18 Konferansetimer/ fagsamtale YF C104 +gruppe O 19 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 20 Konferansetimer/ fagsamtale YF (om nødvendig) F 21 Uke 13 Tid Ma 24 Ti 25 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 26

9 To 27 AVDELINGSMØTE SS F 28 Medbestemmelsesmøte Uke 14 April MOT M 31 Arbeidslag 1ST Elevrådsmøte GROL Ti 01 Arbeidslag 1HS/1SS Askeladden på nye eventyr Infomøte MOT 8.BESØK 3ST+3PB Side 9 av 11 Hallen BØHE/TVTU O 02 C104 C104 To 03 Arbeidslag 1TP FOTR F 04 Uke 15 April Sende brev til Eksamenstrening i avsluttende fag Avdelingsmøte BA Ma 07 2ST+3ST SP + TY + KJ2 Ti 08 2 YF Norsk O 09 To 10 F 11 1YF 1ST+3ST 2ST+3PB 3ST 2 YF Arbeidslag 1BA+1EL 3ST 2YF 3ST + 3 PB Medbestemmelsesmøte Innlevering av eksamensoppgaver VG2 Yrkesfag Matematikk Matematikk +R2 Matematikk + R1 Forberedelse medie 2 Forberedelse prog.fag Medie 2 Praktisk prøveeksamen Norsk sidemål RØST Uke 16 Tid Uke 17 April Tid Eksamenstrening i avsluttende fag, TVTU,HJMA,SKUL Avdelingsmøte SS M 21 Ti 22 Plandag for lærere, elevene fri O 23 TO24 F 25 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS 3ST+ 3PB MOT 6.BESØK 1BA 1EL 1HS 3ST 2ST+ 3ST 2ST+3ST MOT 5.BESØK 1BA 1EL Norsk hovedmål Fysikk Forberedelse politikk og menneskerettigheter Politikk og menneskerettigheter GRÅS/SKOL/TVTU

10 1HS Medbestemmelsesmøte Uke 18 April/Mai Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte EL PTF lærerne,skol,bøma M 28 Skolemiljøutvalgsmøte Ti 29 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ Elevrådsmøte O 30 ½ Plandag Planlegge utdanningsvalg 9. klasse C204 ESHA To 01 Fri F 02 Uke 19 Mai Tid PTF ute i bedrift VG2 Utdanningsvalg PTF lærerne 9. klasse Ma 05 Ti 06 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 07 Utdanningsvalg 9. klasse BRAN To 08 Utdanningsvalg 9. klasse BRAN F 09 Medbestemmelsesmøte Uke 20 Side 10 av 11 PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte HS PTF lærer,grås,bøhe M 12 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 13 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 14 To 15 F 16 Arbeidslag 1 BA/1EL Offentliggjøring sentr. Eksamen Kantina Se egen eksamensplan Uke21 Mai Tid Sende brev til Avdelingsmøte TP Sammen med Ma 19 Arbeidslag 1 ST EKSAMEN STARTER GROL RØST PTF lærerne,fotr,trhå, WETO Ti 20 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 21 Infomøte C104 To 22 Arbeidslag 1TP Avdelingsmøte andre FOTR RØST tilsatte F 23 Medbestemmelsesmøte Uke 22 Mai PTF- ute i bedrift eller inne -VG1. Frist ped. rapport nr.2 Ma 26 Ti 27 O 28 To 29 Fri Kr himmelfartsdag F 30 PTF lærerne

11 Uke 23 Juni Tid Ma 02 Ti 03 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ Skolemiljøutvalgsmøte O 04 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS ½ plandag C204 GRÅS/SKOL/TVTU ESHA To 05 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO F 06 Frist - søknad om sletting av fravær Medbestemmelsesmøte Kontaktlærer/RØST Uke 24 Juni Ma 09 Fri 2.Pinsedag Ti 10 O 11 Elevrådsmøte To 12 Ordenskaraktermøte C104 RØST F 13 Innlevering av bøker for de som er ferdig med eksamen. Uke 25 Juni Tid M 16 Ti 17 O 18 To 19 Aktivitetsdag Avslutning av skoleåret Sensur sentralgitt eksamen Se egen plan Numedalshallen Bord og stoler Pynting/bevertning BEJO, HJMA, AAFR,IMTO, LØPE Kantine/renholdspersonalet F 20 Ma 23 Plandag Sensur sentralgitt eksamen Siste kompetansebevis/vitnemål hentes/sendes Frukt og småprat i kantina Lunsj - alle tilsatte /ledelsen /renholdspersonalet Festbordet dekkes Alle rydder NB! Tar forbehold om eventuelle feil og det kan komme endringer. Side 11 av 11

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Se også PLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Side 1/6 JANUAR 01 Tor 01 Fre 02 Nyttårsdag Privatistweb åpnes for eksamen våren 2014. Man 05 Fellessensur privatisteksamen for høsten 2014

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 Kunnskap er kjernen Innhold Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 2 SKOLENS LEDELSE Rektor Tormod Korpås Assisterende rektor Astrid Lunåshaug Utdanningsleder

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013

MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 MK VG1 SANDVIKA VGS 2012/2013 HVA ER MK-FAGENE? Brite Vegsund, Mediekommunikasjon: Programfaget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer