Årsplan Numedal videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan Numedal videregående skole Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter andre tilsatte Torsdager kl Arbeidslag: Ulike ukedager kl Plan/møtedag Onsdager kl. Medbestemmelsesmøte Kommer senere Planen kan endres med 14 dagers varsel Uke 33 August Aktivitet Tid O 14 Planleggingsdag Frukt og småprat i kantina Lunsj Se egen plan / To 15 Planleggingsdag Se egen plan Ta med matpakke fr 16 Oppstartsamtaler Egen plan Kontaktlærer OBS! Ny GIV elever Uke 34 August MOT VG1 Ma Første skoledag for elevene Utdeling av bøker VG2 og Vg3 MOT 1.BESØK 1SS 1BA 1EL Ti 20 Timeplanen følges 2ST + 3ST Utdeling av bøker MOT 1.BESØK 1HS, 1ST 1TP O 21 Timeplanen følges - alle klasser Utdeling av bøker To 22 Fr 23 Starter utlevering av PC`er til VG1 elever (Husk at pc-avtalen må være signert og levert) Side 1 av 11 Alle møter i Numedalshallen Bord og stoler Timeplanen følges Uke35 August Tid Inntakssamtaler (elever med B-skjema) MOT Ma 26 MOT 2. BESØK 1ST LØPE AAKA Alle Vg2 og Vg3 lærerne AAKA AAKA REHA og PPT

2 1TP 1SS C107 Ti 27 MOT 2.BESØK 1BA, C107 1EL 1HS O 28 Valgtorg/skoledebatt Hallen NÅNO To 29 Info fra driftsleder,om lånekassa, bøker og PC ordningen. Skolevalg Kari, Per Gunnar og Hallgeir kommer, ca 10 min. i hver klasse NÅNO Fr 30 Uke36 September Tid Sende brev til Kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk Avdelingsmøte BA RØST og lærere,kogu,stpe Ma 02 Valg av tillitselev Navn sendes til Kontaktlærer Ti 03 O 04 To 05 Trafikksikkerhetsdag for alle elever Møte i ressursgruppa Foreldremøte VG1 og VG2 Skolefotografering Numedalshallen Felles lunsj Sammen med 10.kl. Rødberg skole Side 2 av 11 Kantina Kaffe og kringle Hallen Egen plan 0Fr 06 Skolefotografering Egen plan Hallen Kopi av vitnemål fremmede elever leveres til RØST Uke 37 September Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte SS Avdelingsmøte EL Ma 09 Arbeidslag 1 ST Frist - valg av tillitselever Navn sendes til PPT, Anne Kari, Siri og Lise og kontaktlærerne FJOL FJOL Kontaktlærerne,SKOL,TVTU, SKOL,BØMA GROL Kontaktlærer Ti 10 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 11 To 12 F 13 ½ plandag Avdelingsmøte andre tilsatte Jobbe i gruppene/vp RØST Uke 38 September Tid PTF ute i bedrift VG2 Utvekslingsbesøk fra Ungarn sept Avdelingsmøte HS Ma 16 Ti 17 Arbeidslag 1HS/1SS Den kulturelle skolesekken Alle elevene til Rødberg kino NB! Frist for oppmelding til privatisteksamen BØHE/TVTU AAKA

3 O 18 Infomøte C104 To 19 Arbeidslag 1BA/1EL AMU MØTE KONFERANSEROMMET STPE Fr 20 Elevrådsmøte Uke 39 September Tid OBS: 1. oktober frist for elevens rett til å slutte uten å miste ett år av retten til opplæring. Frist Enkeltvedtak vurdering av kompetanse for elever med 1 eller IV i fag Avdelingsmøte TP Kontaktlærerne, rådgiver og undervisningsleder Faglærer,FOTR,TRHÅ,WETO Ma 23 Skolemiljøutvalgsmøte Ti 24 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 25 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 26 Arbeidslag 1TP FOTR Fr 27 Møte tverretatlig team IOP/enkeltvedtak ferdig med underskrift Skolering av elevrådet, C-115. tillitsvalgte og vara Uke 40 Høstferie Midtevaluering- Internasjonaliserings- Prosjektet. Besøk fra 5 samarbeidsland Uke 41 Oktober Tid Avdelingsmøte BA M 07 "SI I FRA" for VG2 elever Numedalshallen Stoler Ti 08 O 09 To 10 F 11 ½ plandag Side 3 av 11 Jobbe i gruppene/vp Arbeidslagene må ha drøftet hvilke elever som trenger tilrettelegging. Prøver og eksamen Uke 42 Oktober Tid MOT VG1 Avdelingsmøte EL Sende brev til Ma 14 Arbeidslag 1 ST Skolering FYR lærere Ti 15 Arbeidslag 2BY/2KJ Skolering FYR lærere Den kulturelle skolesekken Kontaktlærer og Elevorganisasjonen Mobbeombudet Elevombudet i Buskerud.,KOGU,STPE Bjørn Smith Hald, LØPE GROL Kl og 1BA1EL1,1TP,1SS,1HS, 1ST,2ST,3ST,SKOL,BØMA KOGU/TRHÅ

4 O 16 To17 Skolering FYR lærere GLOBAL DIGNITY DAY FOR VG1 (MOT 3.BESØK ALLE VG1 KLASSENE) Arbeidslag 1BA/1EL AMU MØTE Kl I HALLEN HALLEN Side 4 av 11 2BY,2KJ,2HF,2SS,3PB, IP1+2 KONFERANSEROMMET Fr 18 Uke 43 Oktober Tid PTF for VG1ute eller inne Avdelingsmøte HS Ma 21 Elevrådsmøte Frist for elever å søke om tilrettelegging på prøver og eksamen Ti 22 Konferanse/fagsamtaler Egen plan SF m/foreldre Bevertning O 23 Konferanse/fagsamtaler Egen plan SF m/foreldre Bevertning To 24 Konferanse/fagsamtaler SF m/foreldre Egen plan Bevertning F 25 Uke 44 Oktober/November Tid Avdelingsmøte TP Mål og utviklingssamtaler AAKA STPE PTF lærer,grås,bøhe Kontaktlærer lever til RØST,FOTR,TRHÅ Ma 28 Elevundersøkelsen Gjennomføres av alle Kontaktlærer Ti 29 Arbeidslag 1HS/1SS Skolemiljøutvalgsmøte BØHE/TVTU O 30 ½ plandag Lunsj for alle Skolemiljø i hallen m/elever Gunnar Pensum To 31 Operasjon dagsverk Elevrådet F 01 Uke 45 November Tid nov Utveksling til Belgia Sende brev til MOT VG2 Mål og utviklingssamtaler PTF lærer Ma 04 MOT 5.BESØK 2BY 2EL 2KJ Ti 05 Arbeidslag 1TP FOTR O 6 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS MOT 5.BESØK 2HF 2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 07 F 08 Arbeidslag1BA/1EL 2ST

5 Uke 46 November Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 11 Ti 12 O 13 Konferanse/fagsamtaler m/foreldre YF Infomøte ½ Plandag Side 5 av 11 Husk å sende varsel! Fag, orden og atferd. Mål og utviklingssamtaler Egen plan Bevertning C104 Alle planlegger utdanningsvalg for 10. klasse i uke C107 Egen plan Bevertning To 14 Konferanse/fagsamtaler m/foreldre YF (om nødvendig) Fr 15 Uke 47 November Tid PTF ute i bedrift VG2 Utdanningsvalg-10. klasse Kontaktlæreren Ma 18 Sentralgitt eksamen fra19.nov til 7.des Ti 19 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 20 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse To 21 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse F 22 Utdanningsvalg 10. Faglærere/BRAN klasse Uke 48 November/desember Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 25 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 26 O 27 Arbeidslag 1HS/1SS Elevrådsmøte AMUMØTE ½ Plandag KONFERANSEROMMET Jobbe i grupper/vp B108 T0 28 Fr 29 Uke 49 Desember Tid MOT VG1 Sende brev til BØHE/TVTU STPE PTF lærer M 02 Ti 03 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 04 To 05 Arbeidslag 1BA/1EL Skolemiljøutvalgsmøte Fr 06 Medbestemmelsesmøte Uke 50 Desember Tid PTF for VG1 ute eller inne Eksamenstrening i avsluttende fag. Avdelingsmøte BA PTF lærer

6 Ma 09 Ajourføring av fag i 1ST+2YF Extens for elever med IOP Engelsk Ti 10 3ST+3PB Norsk hovedmål O 11 Infomøte C104 To 12 Arbeidslag 1TP FOTR 2ST+3ST Engelsk F 13 Uke 51 Desember Tid Ma 16 Ti 17 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 18 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS Elevrådsmøte ½ plandag Side 6 av 11 FYR og NY Giv GRÅS/SKOL/TVTU ESHA To 19 AMU MØTE KONFERANSEROMMET STPE Fr 20 Siste skoledag før jul Felles arr. I kantina Julelunsj for alle ansatte Opplegg i klassene Bord og stoler Alle rydder Pynting/bevertning Kontaktlærer HS-julegrøt til alle LØPE Kantine/renholdspersonalet Uke 52 Juleferie Uke 1 Desember/Januar Tid Juleferie Uke 2 Januar Tid Avdelingsmøte EL Ma 06 Første skoledag for elevene Ti 07 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 08 ½ Plandag Planlegge; Åpen kveld 10.kl 16.jan Åpen dag 9.kl 6.feb Utdvalg 10 kl.flesberg 10. feb C 204 ESHA To 09 F 10 Uke 3 Januar Tid Avdelingsmøte HS Ma 13 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 14 O 15 Studiestart BRAN To 16 NY Giv/FYR Hilde Reitan, Dag Siljan Åpen kveld 10 klasse Avd, BRAN, ledelsen F 17 Medbestemmelsesmøte Uke 4 Januar Tid Avdelingsmøte TP M 20 VIP samarbeidsmøte Se egen VIP plan Kontaktlærerne + fagpersonene T 21 Fellesmøte C104 RØST

7 ordenskarakterer AMUMØTE STPE O 22 Infomøte VIP gjennomføring C104 Se egen VIP plan Vg1 og kontaktlærerne To 23 Arbeidslag 1BA/1EL Avdelingsmøte SS Elevrådsmøte F 24 Terminkarakterer offentliggjøres på SkoleArena Uke 5 Januar/Februar Tid Sende brev til Elevsamtale nr.2 Gjennomføres denne uke eller neste uke Ma 27 Ti 28 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ O 29 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS ½ Plandag Vurderingsdag sammen med elevene Side 7 av 11 Hallen GRÅS/SKOL/TVTU Kari Smith + gruppe+elever To 30 Arbeidslag 1TP FOTR F 31 Skolemiljøutvalgsmøte Medbestemmelsesmøte Frist for oppmelding til privatisteksamen Uke 6 Februar Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte BA MOT VG1,KOGU,STPE Ma 03 MOT 5.BESØK 1HS, 1ST 1TP C 106 Ti 04 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 05 VIP klassebesøk og evalueringsmøte Egen plan Kontaktlærere VG1, fagpersonell, To 06 Åpen dag 9 klasse Veggli, Rødberg Hver avd. lager opplegg på 50 min som kjøres 6 ganger Faglærere /BRAN F 07 MOT 5.BESØK 1SS 1BA 1EL C107 Uke 7 Februar Tid PTF ute i bedrift VG2 Ma 10 Utdanningsvalg BRAN 10.klasse Flesberg Ti 11 Jobb og 1ST+3ST+3PB BRAN utdanningsmesse O 12 Infomøte Avdelingsmøte andre C104 RØST tilsatte To 13 F 14 Medbestemmelsesmøte Uke 8 Februar Tid Avdelingsmøte EL,SKOL,BØMA

8 Ma 17 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 18 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 19 ½ Plandag C204 ESHA To 20 Arbeidslag 1BA/1EL F 21 Uke 9 Februar Tid Vinterferie OBS!!! 1.MARS SØKNADSFRIST FOR ORDINÆRT INNTAK FOR ELEVER OG LÆRLINGER Uke 10 Mars Tid mars Utvekslingsbesøk fra Belgia Sende brev til Sende varsel, fare Kontaktlæreren for Avdelingsmøte HS,GRÅS,BØHE Ma 03 Ti 04 Arbeidslag 2BY/2KJ AMU MØTE KRAFTAK FOR KREFTFORENINGEN Side 8 av 11 KONFERANSEROMMET KOGU/TRHÅ STPE RUSSESTYRET O 05 Skidag for alle Alpin eller langrenn KRØ lærere To 06 Arbeidslag 1TP Avdelingsmøte andre tilsatte FOTR RØST F 07 Elevrådsmøte Uke 11 Mars Tid PTF-VG1 ute i bedrift eller inne Avdelingsmøte TP,FOTR,TRHÅ,WETO Ma 10 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 11 Konferansetimer/ fagsamtaler ST O 12 Skolemiljøutvalgsmøte Konferansetimer/ fagsamtaler ST To 13 Konferansetimer/ fagsamtaler ST F 14 Medbestemmelsesmøte Uke 12 Mars Tid Ma 17 Ti 18 Konferansetimer/ fagsamtale YF C104 +gruppe O 19 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS GRÅS/SKOL/TVTU To 20 Konferansetimer/ fagsamtale YF (om nødvendig) F 21 Uke 13 Tid Ma 24 Ti 25 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 26

9 To 27 AVDELINGSMØTE SS F 28 Medbestemmelsesmøte Uke 14 April MOT M 31 Arbeidslag 1ST Elevrådsmøte GROL Ti 01 Arbeidslag 1HS/1SS Askeladden på nye eventyr Infomøte MOT 8.BESØK 3ST+3PB Side 9 av 11 Hallen BØHE/TVTU O 02 C104 C104 To 03 Arbeidslag 1TP FOTR F 04 Uke 15 April Sende brev til Eksamenstrening i avsluttende fag Avdelingsmøte BA Ma 07 2ST+3ST SP + TY + KJ2 Ti 08 2 YF Norsk O 09 To 10 F 11 1YF 1ST+3ST 2ST+3PB 3ST 2 YF Arbeidslag 1BA+1EL 3ST 2YF 3ST + 3 PB Medbestemmelsesmøte Innlevering av eksamensoppgaver VG2 Yrkesfag Matematikk Matematikk +R2 Matematikk + R1 Forberedelse medie 2 Forberedelse prog.fag Medie 2 Praktisk prøveeksamen Norsk sidemål RØST Uke 16 Tid Uke 17 April Tid Eksamenstrening i avsluttende fag, TVTU,HJMA,SKUL Avdelingsmøte SS M 21 Ti 22 Plandag for lærere, elevene fri O 23 TO24 F 25 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS 3ST+ 3PB MOT 6.BESØK 1BA 1EL 1HS 3ST 2ST+ 3ST 2ST+3ST MOT 5.BESØK 1BA 1EL Norsk hovedmål Fysikk Forberedelse politikk og menneskerettigheter Politikk og menneskerettigheter GRÅS/SKOL/TVTU

10 1HS Medbestemmelsesmøte Uke 18 April/Mai Tid PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte EL PTF lærerne,skol,bøma M 28 Skolemiljøutvalgsmøte Ti 29 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ Elevrådsmøte O 30 ½ Plandag Planlegge utdanningsvalg 9. klasse C204 ESHA To 01 Fri F 02 Uke 19 Mai Tid PTF ute i bedrift VG2 Utdanningsvalg PTF lærerne 9. klasse Ma 05 Ti 06 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 07 Utdanningsvalg 9. klasse BRAN To 08 Utdanningsvalg 9. klasse BRAN F 09 Medbestemmelsesmøte Uke 20 Side 10 av 11 PTF ute i bedrift VG2 Avdelingsmøte HS PTF lærer,grås,bøhe M 12 Arbeidslag 1 ST GROL Ti 13 Arbeidslag 1HS/1SS BØHE/TVTU O 14 To 15 F 16 Arbeidslag 1 BA/1EL Offentliggjøring sentr. Eksamen Kantina Se egen eksamensplan Uke21 Mai Tid Sende brev til Avdelingsmøte TP Sammen med Ma 19 Arbeidslag 1 ST EKSAMEN STARTER GROL RØST PTF lærerne,fotr,trhå, WETO Ti 20 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO O 21 Infomøte C104 To 22 Arbeidslag 1TP Avdelingsmøte andre FOTR RØST tilsatte F 23 Medbestemmelsesmøte Uke 22 Mai PTF- ute i bedrift eller inne -VG1. Frist ped. rapport nr.2 Ma 26 Ti 27 O 28 To 29 Fri Kr himmelfartsdag F 30 PTF lærerne

11 Uke 23 Juni Tid Ma 02 Ti 03 Arbeidslag 2BY/2KJ KOGU/TRHÅ Skolemiljøutvalgsmøte O 04 Arbeidslag 2HF/2EL/2SS ½ plandag C204 GRÅS/SKOL/TVTU ESHA To 05 Arbeidslag 2ST/3ST/3PB PEEV/BRAN/BEJO F 06 Frist - søknad om sletting av fravær Medbestemmelsesmøte Kontaktlærer/RØST Uke 24 Juni Ma 09 Fri 2.Pinsedag Ti 10 O 11 Elevrådsmøte To 12 Ordenskaraktermøte C104 RØST F 13 Innlevering av bøker for de som er ferdig med eksamen. Uke 25 Juni Tid M 16 Ti 17 O 18 To 19 Aktivitetsdag Avslutning av skoleåret Sensur sentralgitt eksamen Se egen plan Numedalshallen Bord og stoler Pynting/bevertning BEJO, HJMA, AAFR,IMTO, LØPE Kantine/renholdspersonalet F 20 Ma 23 Plandag Sensur sentralgitt eksamen Siste kompetansebevis/vitnemål hentes/sendes Frukt og småprat i kantina Lunsj - alle tilsatte /ledelsen /renholdspersonalet Festbordet dekkes Alle rydder NB! Tar forbehold om eventuelle feil og det kan komme endringer. Side 11 av 11

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr.

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr. Dok.id.: 2.19.1.1.7.1 F-S-KALENDER 2014/2015 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ole-Martin Linaker Gjelder fra: 06.01.2015 Godkjent av: ole-martin.linaker Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av Kryssreferanser

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Marka Årsplanansvarlige: Studierektor og avdelingsledere Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Lærerpermen 3.2 Versjon av 15. desember 2015 AKTIVITETSPLAN VÅREN 2016 - ELEVVERSJON JANUAR 2016 Fre 1 JULEFERIE 1 2 3 4 Man 4 JULEFERIE for elever og

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

Aktivitetsplan for skoleåret 2013/14 Ukeinfo overstyrer planens aktiviteter. Endringer etter siste hovedrevisjon ligger med rød kursiv tekst.

Aktivitetsplan for skoleåret 2013/14 Ukeinfo overstyrer planens aktiviteter. Endringer etter siste hovedrevisjon ligger med rød kursiv tekst. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Aktivitetsplan for skoleåret 2013/14 Dokumentnr. HO04.012 Opprettet 03.01.2013 Revidert sist 6.8.2013 Utført av Gisle Birkeland

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Fjære ungdomsskole Årsplan, skoleåret 2015 2016 09.10.2015

Fjære ungdomsskole Årsplan, skoleåret 2015 2016 09.10.2015 August Uke 34 Man. 17: Tirs.18: Ons. 19: Skolestart. Info fra ledelsen. Klasseinformasjon. 12.00-14.00: ABUP-foredrag om utfordring. Eget skriv. 1. samling med SKU (08-11.00). Individuelt arbeid. Eget

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøveplaner for Teknologi og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøve og aktivitetsplan for 1STf høsten 2012 Oppdatert versjon av klassens aktivitet og prøveplan vil alltid ligge på læringsplattformen ITsLearning

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl Årshjul 2015-2016 Merk: Endringer vil skje i løpet av skoleåret. Følg med på e-post og it s learning! Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag:

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14 Generell studiekompetanse Skoleåret 2013/14 Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året du fyller 25 år Fullført grunnskolen Ikke fullført videregående opplæring Har du voksenrett, så betyr det:

Detaljer

Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011. Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer

Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011. Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011 Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer August Oppstartsamtale Før 1. Elevmappa Programfag (konsekvenser av Språkvalg Første skoleuke Assisterende

Detaljer

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Se også PLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Side 1/6 JANUAR 01 Tor 01 Fre 02 Nyttårsdag Privatistweb åpnes for eksamen våren 2014. Man 05 Fellessensur privatisteksamen for høsten 2014

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger

Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger NB! Sommerskole 6. 10. august 2012 33 AUGUST On. 15 Planleggingsdag: Kl. 09.00 10.00 Fellesmøte Biolab ST Kl. 10.00 10.15 Norsk-, språk-, real- og

Detaljer

AUGUST Fredag 14 august

AUGUST Fredag 14 august AUGUST Fredag 14 august Studiedag lærere Mandag 17 august Tirsdag 18 august Onsdag 19 august Torsdag 20 august Fredag 21 august Studiedag lærere Studiedag - lærere Første skoledag elever Mandag 24 august

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 9 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012

ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012 Fjære ungdomsskole 4885 Grimstad ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012 (planen justeres fortløpende; gjeldende plan pr. 10.05.12) AUGUST Uke 33 Man. 15: Planleggingsdag; planer for året; trinnmøter; undersøkelser/

Detaljer

Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS

Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 09.05.12.12 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 19 Man 07.05 Tir 08.05 Ons 09.05 Tor 10.05 Fre 11.05 Heldags Oppsamlingsprøve Heldags Oppsamlingsprøve

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010

MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010 MALAKOFF V.G. SKOLE EKSAMEN og SKOLEÅRETS AVSLUTNING VÅREN 2010 Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Uke Dato Aktivitet 19 Ti 11. mai On 12. mai Kl 0900 Melding

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014

PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014 MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. UTGAVE : 03.05.2014 (Dager avsatt til ekskursjoner, fagtorg o.l. er usikre.) PLAN FOR OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014 Fagtorg:Tilbud til elever som skal opp til eksamen.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Tirsdag 11/6 torsdag 13/6 Øktundervisning etter egen plan. Sjekk kalenderen i ITL for eventuelle meldinger om justeringer fra faglærer.

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN. Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS. Melding kl. 09.00:

09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN. Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS. Melding kl. 09.00: 09.05.2013 PLAN FOR MAI OG JUNI HELDAGSPRØVER ER LAGT UT PÅ EGEN PLAN Uke Dag/dato ST MD ID EL/SS 20 Man 13.05 Tir 14.05 Ons 15.05 Melding kl. 09.00: Melding om uttrekk til all skriftlig eksamen Tors 16.05

Detaljer

EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor. ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug Samarbeidsdag Rektor

EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor. ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug Samarbeidsdag Rektor AUGUST ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016 1. HALVÅR UTGAVE: 19. august 33 MA 10.aug 1000-1430: Møte for nytilsatte. EC/SA/studierektorene MB TI 11.aug Samarbeidsdag Rektor ON 12.aug Samarbeidsdag Rektor TO 13.aug

Detaljer

Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH

Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH Når ( dato/klokke) Hva (tiltak) Hvem ( ansvarlig) 19.august Aksjon Bjørn skolestart/parkeringsvakter Kl.08.30 19.aug. -> Fadderordning 1. og

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2014/2015

AKTIVITETSPLAN 2014/2015 2.TERMIN våren 2015 4 19.01 23.01 Plenumsmøte FYRinfo og info om Ocean Industry School / Gjer ferdig vurderingane for 1.termin; Halvårsvurderingar skal vere notert inn i Skolearena! Innføring av terminkarakterar

Detaljer

VANSE KALENDEREN SKOLEÅRET 2012 / 2013

VANSE KALENDEREN SKOLEÅRET 2012 / 2013 Under følger årets utgave av Vanse kalenderen. Her finner dere skoleruta pr måned, frister for div påmeldinger, aktiviteter som er planlagt, tester som skal tas, besøk i forbindelse med Den Kulturelle

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 25.8. 2015 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett på» tiltak Russefeiring Klassemøter

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Oversikt over de siste skoleukene

Oversikt over de siste skoleukene Oversikt over de siste skoleukene Versjon pr 20130610 Skippergata DESIGN OG HÅNDVERK UKE/ DAG DH FI DH FI ELEKTRO VG1 MAN TIRS ONS TORS FRE 10.juni 11.juni 12.juni 13.juni 14.juni Bokinnlevering: PTF:

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Terminstart 2.halvår 19. Terminstart 2.halvår. 2t 2IE5, 2KJ5. 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 2SO5.

Terminstart 2.halvår 19. Terminstart 2.halvår. 2t 2IE5, 2KJ5. 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 2SO5. ÅRSPLAN - 2. termin 14/ Studiespesialiering Veke Vg1 Vg2 19. Terminstart 2.halvår Vg3 21. 3NO6 (M/SM) 2IE5, 2KJ5 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl.12.00

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE 10.TRINN 2014-2015 Tranevågen ungdomsskule info: Tranevågen ungdomsskule si heimeside http://www.fjell.no/tranevagenungdomsskule/ Kontakt på e-post lærar / foreldre

Detaljer

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Dato Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2015/2016

AKTIVITETSPLAN 2015/2016 1. termin Hausten 2015 33 August 10.08-15.08 Planleggingsdag (1) Intern oppstartsdag for kollegiet, HVS Planleggingsdag (2) PPT-møte, mm sjå eige program Planleggingsdag (3) Ekstern kursdag i regi nettverka

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Uke 34 35 36 Spaghettibru Bygge 37 38 Oppstart Hva går faget ut på Læreplan Våre 4 områder Papirfly Flyets historie Spaghettibru West Point Bridge Spaghettibru Teste Rapport

Detaljer

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

Aktivitetsplan for våren 2010

Aktivitetsplan for våren 2010 ORKDAL VIDAREGÅANDE SKOLE FOLLO, 7300 ORKANGER Tlf. 72 47 10 00 - Telefaks 72 47 10 01 Program for: -studiespesialisering -musikk, dans og drama -idrett -helse og sosialfag -teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2015/2016

AKTIVITETSPLAN 2015/2016 2.TERMIN våren 2016 3 18.01 22.01 Orden og åtferdsmøter (sjå eigen plan) Anna å hugse på: Gjer ferdig vurderingane for 1.termin; Halvårsvurderingar skal vere notert inn i Skolearena! Innføring av terminkarakterar,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

AKTIVITETSPLAN 2015/2016

AKTIVITETSPLAN 2015/2016 1. termin Hausten 2015 33 August 10.08-15.08 Planleggingsdag (1) Intern oppstartsdag for kollegiet, HVS Planleggingsdag (2) PPT-møte, mm sjå eige program Planleggingsdag (3) Ekstern kursdag i regi nettverka

Detaljer

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 ÅRSPLAN 34-1. termin 2014/2015 Studiespesialisering 18.8. - 22.8. 19. Fotografering 22. Aktivitetsdag 19. Fotografering (nye) 19. Fotografering (nye) 27. & 28. Ekskursjon biologi 3BI 36 37 4. Foreldremøte

Detaljer

Skolens tilbud på Vg1

Skolens tilbud på Vg1 1 Skolens tilbud på Vg1 Studiespesialisering Vanlig studiespesialisering 2,5 klasser 69 elever Toppidrett 1 klasse 28 elever Internasjonal 1 klasse 28 elever Forskerlinje 1 klasse 28 elever Formgiving

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 17. september 2014-10. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Herøy skole 8850 Herøy

Herøy skole 8850 Herøy Herøy skole 8850 Herøy Infohefte Herøy skole 2014/2015 Skoleskyss All skoleskyss organiseres fra Herøy skole. De som har ordinært krav på skyss er elever i 1.kl som har over 2 km skolevei og andre som

Detaljer