Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer kan endres uten varsel. Mio Technology påtar seg intet ansvar for skader som direkte eller indirekte oppstår som følge av feil, mangler eller uoverenstemmelser mellom apparatet og bruksanvisningene.

3 Innholdsfortegnelse Forsiktighetsregler og advarsler...iii 1 Oppstart Forstå maskinvarekomponenter... 1 Komponenter på forsiden... 1 Komponenter på baksiden... 2 Komponenter på venstre side... 2 Komponenter på toppen... 3 Komponenter på bunnen Oppstart for første gang Lade batteriet via USB-kabelen Bruke enheten i et kjøretøy... 7 Å bruke apparatholder eller TMC-holder (Kjøpt separat)... 7 Koble til billaderen Betjening... 9 Skru av og på... 9 Betjene enheten... 9 Hjem-skjermen Å bruke 'soft keyboard' Bruk av SD/MMC-kort Lyd Starte og avslutte Lyd Forberede lydfiler for enheten Spille av lydfiler Avspillingskontroller Vise sangtekst Forberede sangtekstfilen for enheten Spille av sanger med sangtekster Bruke spillelisten Copprette en spilleliste Åpne en spilleliste Equalizer i

4 2.8 Innstillinger Innstillinger tarte og avslutte Innstillinger Baklys Volum Skjerm Strøm Dato og tid Endre språk Tibakest MioTransfer Installasjon av Mio Transfer Start og avslutning av Mio Transfer Kopiere multimediefiler til enheten Behandle filer Problemløsning og vedlikehold Omstart, Nullstill og Slå av Omstarte enheten Slå av enheten Feilsøking Strømproblemer Problemer med skjermen Koblingsproblemer GPS Problemer Vedlikehold av enheten Myndighetsregulerende informasjon Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Forholdsregler for sikkerhet Om oppladning Om Laderen Om batteriet ii

5 Forsiktighetsregler og Forsiktighetsregler advarsler og advarsler For din egen sikkerhet skal ikke kontrollfunksjonene brukes mens du kjører. Bruk dette produktet med varsomhet Dette produktet er beregnet for bruk utelukkende som hjelpemiddel til navigasjon. Det er ikke ment til nøyaktige retningsangivelser, avstandsmålinger eller steds- og topografipåvisninger. Den beregnede ruten er bare egnet til henvisningsformål. Brukeren har selv ansvar for å overholde trafikkskilt og lokale regler i trafikken. Ikke la instrumentet ligge igjen i direkte sollys på dashbordet når du går fra bilen. Overoppheting av batteriet kan forårsake feil og/eller være til fare. GPS drives av myndighetene i USA, og bare de er ansvarlige for hvordan GPS fungerer. Enhver endring i GPS-systemet kan påvirke nøyaktigheten til ethvert GPS-utstyr. GPS satellittsignaler går ikke gjennom kompakte materialer (bortsett fra glass). GPS er ikke tilgjengelig når du passerer gjennom en tunnel eller er inne i en bygning. Minst 4 GPS satellitter trengs for å bestemme den aktuelle GPS-posisjonen. Signalmottak kan påvirkes av forhold som dårlig vær eller tette hindringer i luften (for eksempel trær eller en bygning). Trådløst utstyr kan interferere med mottak av satellittsignaler og forårsake ustabilitet i signalmottaket. iii

6 Bilholder er nødvendig når utstyret brukes i bil. Det anbefales at du plasserer utstyret på riktig sted og unngår områdene som er angitt på figuren nedenfor. Ikke sett opp slik at førerens utsikt sperres. Skal ikke plasseres uten feste på dashbordet. Skal ikke plasseres foran luftputepaneler. Skal ikke plasseres der hvor en luftpute kan utløses. iv

7 1 Oppstart 1.1 Forstå maskinvarekomponenter MERK: Fargen på enheten er muligens en annen en den som vises på bildene i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken modell du har kjøpt. Komponenter på forsiden Ref Komponent Beskrivelse Berørelsesskjerm Viser utdata på enheten. Trykk på skjermen med fingertuppen for å velge menykommandoer eller taste inn informasjon. Ladeindikator Gløder i skarp gult når batteriet lader, og blir deretter grønt når batteriet er ferdig oppladet. 1

8 Komponenter på baksiden Ref Komponent Kontakt for ekstern antenne (GPS) Høyttaler Beskrivelse Denne kontakten (under gummidekslet) tillater bruk av en ekstern GPS-antenne (ekstrautstyr) med magnetisk montering, som kan plasseres på toppen av bilen for bedre GPS-signal i områder hvor det er et dårlig signalmottak. Sender ut musikk, lyder og stemme. Komponenter på venstre side 2

9 Ref Komponent Beskrivelse SD/MMCkortplass Kontakt til hodetelefon Kan brukes til et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for å lese av data som MP3 musikk. Tilkobling av et par stereo hodetelefoner. Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse Strømknapp Skru enheten av og på. (Å trykke lett eller for en lengre periode gjør ulike ting. Se del 1.6 og 5.1 for informasjon.) Komponenter på bunnen Ref Komponent Beskrivelse Mini-USB kontakt Kobles til laderen eller USB-kabelen. Holderkobling Kobles til apparatholder eller TMC-holder. (Holderen som ble levert sammen med modellen du kjøpte.) 3

10 1.2 Oppstart for første gang 1. For førstegangs oppstart, hold strømknappen inne i 5 sekunder for å slå på enheten. MERK:For normal operasjon, trykk inn strømknappen en gang for å skru enheten av og på. 2. Enheten skrur seg på. Lad opp enheten som beskrevet i neste del. 3. Bytt språk skjermen vises. Trykk på venstre/høyre pilknappen for å velge det språket du vil bruke. Trykk på knappen. 4. Dato og tid skjermen vises. Bruk pilknappene til å angi korrekt tidssone, dato og tid. Trykk deretter på. 4

11 5. Hjem-skjermbildet vises. Du kan nå ta i bruk enheten. Lyd Innsstillinger 5

12 1.3 Lade batteriet via USB-kabelen 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 3. Hvis enheten er på vises skjermen som under. Når enheten er koblet til en datamaskin vil du ikke kunne bruke den. 4. Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble enheten fra før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at ladeindikatoren blir grønn. Ladningen kan ta noen timer. 6

13 MERK: Når enheten er koblet til en datamaskin gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på enheten. Hvis du fjerner filer som du ikke kjenner funksjonen til kan dette forårsake at programmer eller funksjoner ikke virker lenger. Dersom du vil lade enheten din slik, skru av enheten slik at det tar mindre tid å lade batteriet. ADVARSEL: For at litiumbatteriet skal fungere optimalt, bør følgende iakttas: Ikke sett batteriet til ladning på steder med høy temperatur i omgivelsene (for eksempel i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade ut batteriet helt før det lades på nytt. Du kan gjerne lade opp batteriet før det er utladet. Hvis du ikke skal bruke utstyret over lengre tid, bør du passe på å lade opp batteriet helt minst annenhver uke. Overutladning av batteriet kan påvirke batteriets evne til å lades opp. 1.4 Bruke enheten i et kjøretøy ADVARSEL: Velg et passende sted for å montere apparatet i et kjøretøy. Plassér aldri apparatet slik at det blokkerer førerens synsfelt. Pass på at GPS-antennen har fri bane til himmelen. Dersom frontruten på bilen er farget med et refleksivt belegg, er det muligens behov for en ekstern antenne (valgfri) for å videresende antennen til toppen av bilden gjennom et vindu. Å bruke apparatholder eller TMC-holder (Kjøpt separat) Avhengig av modellen du kjøpte følger det med en apparatholder eller en TMC-holder. Bruk holderen og stativet til å feste apparatet i kjøretøyet. (Se et annet dokument for monteringsanvisning.) 7

14 Med TMC-holderen (Kjøpt separat) kan du koble TMC-antennen til for å motta radiooverførsler som brukes for å informere kjørere om kjøreforhold. Når informasjonen mottas, kan du se det på apparatet og det fremkommer trafikk-ikoner på kartet. De veier som har veimeldinger blir markerte og du kan velge å unngå disse. En alternativ rute beregnes automatisk. (Se navigasjonsprogrammets bruksanvisning for ytterligere informasjon.) Koble til billaderen Billaderen forsyner enheten med strøm når du bruker den i en bil. ADVARSEL: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. 1. Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på holderen. 2. Koble den andre enden til sigarettenneren, eller strømporten til et strømuttak, og lad opp enheten. Indikatorlyset på bilholderen lyser grønt og indikerer at det leveres strøm til enheten. 8

15 1.5 Betjening Skru av og på For normal operasjon, slå av enheten ved å trykke lett på strømknappen. Enheten går inn i hvilemodus. Neste gang du trykker lett på strømknappen gjenopptas systemet. Du vil enten gå tilbake til hvor du kom fra eller se Hjem-skjermen. MERK: Skjermen du ser etter gjenopptak avhenger av programmet du brukte når du satte enheten i hvilemodus. Noen programmer vil være lukket når du setter enheten i hvilemodus, som betyr at du kun kan se Hjem-skjermen etter gjenopptak. Trykk på strømknappen for en lengre periode for en annen effekt. Se del 5.1 for mer informasjon. Betjene enheten For å betjene enheten, trykk på skjermen med fingertuppen din. Du kan utføre følgende handlinger: 9

16 Trykk Rør skjermen en gang med fingeren for å åpne elementer eller bruke knapper eller alternativer på skjermen. Dra Hold fingeren din på skjermen og dra opp/ned/venstre/høyre eller på tvers av skjermen. Trykk og hold Trykk og hold fingeren din til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. Hjem-skjermen Hjem-skjermen vises første gang du starter enheten. Hjem-skjermen er startstedet for mange oppgaver. Trykk på en knapp for å starte en oppgave eller åpne en annen meny. Lyd Innsstillinger Navn på tasten Beskrivelse Se også MioMap Starter navigasjonsprogramvaren. Se veiledningen som fulgte med programvaren. Lyd Spiller av lydfiler. Kapittel 2 Innsstillinger Tilpasser systeminnstillingene. Kapittel 3 10

17 Å bruke 'soft keyboard' Av og til må du taste inn tekst eller tall i apparatet. For slike anledninger kommer det opp et 'soft keyboard' som vist, på skjermen. Avhengig av funksjonen du utfører kommer det enten opp et alfabetisk tastatur eller et numerisk/symbol tastatur. Alfabetisk tastatur Tilbaketast mellomromstast Bytt til store eller små bokstaver. lag umlaut. Bytt til nummer/symbol tastatur. Numerisk/symbol tastatur Bytt til alfabetisk tastatur. Når du trykker for å lage en umlaut, kan du trykker flere ganger på en vokal for å få frem forskjellige former på bokstaven. Eller du kan trykke på bokstaven i pop-upvinduet slik vist nedenfor. 11

18 Umlaut satt på. Trykk igjen på tasten for å slå den av. Etter at du er ferdig med inntastingen trykker du på. 1.6 Bruk av SD/MMC-kort Enheten har en SD/MMC-spalte hvor det kan settes inn et valgfritt Secure Digital eller MultiMediaCard lagringskort. Den støtter opptil 2GB lagringskort. For å bruke SD/MMC-kortet skal det settes inn i spalten med kontaktenden mot åpningen og etiketten mot enhetens forside. Når kortet skal tas ut, må du passe på at ingen funksjon benytter kortet, så kan du skyve på overkanten av kortet for å løsne det og deretter trekke det ut av spalten. MERK: Pass på det ikke kommer andre objekter inn i spalten. La det ligge et SD- eller et MMS-kort i et lukket eske slik at støv og fuktighet unngås når det ikke er i bruk. 12

19 2 Lyd 2.1 Starte og avslutte Lyd Lyd funksjoner: Avspilling av MP3/WAV/WMA-filer Grunnleggende avspillingskontroller som spill, pause, stopp, spol frem og spol tilbake. Avspilling inkluderer vanlig avspilling, repetering, repetering av en sang, sampling avspilling, normal sekvens og vilkårlig sekvens. 11 forhåndsinnstilte lydprofiler for equalizer. Støtte for spilleliste Avspilling i bakgrunnen Visning av tekst Trykk Lyd på Home-skjermen for å starte programmet. Lyd Innsstillinger Når du starter programmet vises kontrollpanelet hvor du enkelt kan kontrollere spilleren ved å trykke på knappene på skjermen. 13

20 For å avslutte programmet trykker du. 2.2 Forberede lydfiler for enheten Før du tar i bruk programmet, ha filene (.mp3/.wav/.wma) klare på enten enhetens My Flash Disk\My Audio-mappe, eller et lagringskort. Et verktøy kalt Mio Transfer leveres sammen med produktet ditt og gjør det enkelt for deg å overføre filene fra datamaskinen din til rett målmappe. (Se seksjon 4.3 for informasjon.) 2.3 Spille av lydfiler 1. Dersom filene dine ligger på et lagringskort, sett kortet inn i enheten. 2. Trykk Lyd på Home-skjermen for å starte programmet. 3. Programmet vil søke etter alle støttede lydfiler på enheten og lagringskortet. Når filer blir funnet, legges de til i spillelisten. MERK: Du kan opprette din egen spilleliste. (Se avsnitt 2,6 for mer informasjon.) 4. For å start avspillingen, trykk. For å kontrollere avspillingen, bruk kontrollene som beskrevet under. 14

21 Informasjonsområdet viser den nåværende status i tillegg til avspilling/pause/stopp status, tidsforløpet, strømstatus, avspillings-modus, volumnivået, og egenskapene til den aktuelle sangen slik som artisten (hvis tilgjengelig med filen), filnavn, totale lengde, og stereo/mono informasjon. MERK: Under avspillingen vil baklyset automatisk slås av hvis du ikke har rørt skjermen innenfor forhåndssatt tid (30 sekunder som standard). Baklyset vil gjenopprettes når du trykker på strøm eller når avspillingen av gjeldende spilleliste er ferdig. Hvis den totale lengden på sangen overstiger 99 minutter og 59 sekunder, kan ikke informasjonsområdet vise korrekt lengde da det maksimale antallet tillatt er 99:59. Allikevel, avspillingen av sangen blir ikke påvirket. 2.4 Avspillingskontroller Styringstast Navn Beskrivelse Play/Pause Spille av eller sett på pause / Stop Stopp avspillingen / / Previous/ Next Volume Sporlinje Spille av forrige eller neste fil. Trykk for å heve eller senke volumet. Indikatoren på panelet vises gjeldende lydnivå. Du kan trykke på et punkt langs sporlinjen for å gå til en annen plassering for avspillingen. 15

22 Playback Mode Tekst Minimere Play List Equalizer Innstillinger Exit Bytt til neste modus: Gjentar avspilling for gjeldende fil. Gjentatt avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i sekvens. Avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge. Sampling (10 sekunder) avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge. Avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i sekvens. Åpne tekstvisningen. Kun tilgjengelig hvis gjeldende sang er med tekster. (Se seksjon 2,5 for mer informasjon.) Minimér MP3-kontrollpanelet og spill musikk i bakgrunnen. Åpne spillelisten (Se seksjon 2,6 for mer informasjon.) Åpne equalizer-panelet. (Se seksjon 2,7 for mer informasjon.) Åpne Settings-skjermen for å sette opp strømsparingsmodus og åpne hjelp. (Se seksjon 2,8 for mer informasjon.) Lukk vinduet og gå tilbake til Hjem-skjermen. 16

23 2.5 Vise sangtekst Lydspiller lar deg vise sangtekst på skjermen mens sanger spilles av. Denne funksjonen er spesielt nyttig om du vil synge med sangene. Forberede sangtekstfilen for enheten For å vise tekstene må du ha tekstfilene (.lrc) klare på enhetens \My Flash Disk\My Audio\Lyric\ mappe eller \Lyric\ mappen på lagringskortet. MERK: Du kan søke og laste ned disse.lrc-filene fra Internett. Bruk Mio Transfer til å kopiere sangtekstene til korrekt mappe på enheten. (Se avsnitt 9,3 for mer informasjon) Når du kopierer sangtekster til enheten, bruk samme filnavn som lydfilen. For eksempel, hvis en MP3-fil heter My Love.mp3, blir navnet på sangtekstfilen My Love.lrc. MERK: Baklyset vil ikke skru seg av etter 30 sekunder når du spiller av sanger med sangtekster. Spille av sanger med sangtekster knappen er tilgjengelig når du spiller av en sang med tekster. Trykk på denne knappen for å se tekstene. Ettersom sangen spilles av vises tekstene på skjermen en linje om gangen, med gjeldende linje merket med en annen farge. Bakgrunnsbildet endres etter spesifikke tidsintervall. Trykk hvor som helst på skjermen for å lukke sangtekster-skjermen og gå tilbake til kontrollpanelet. 17

24 2.6 Bruke spillelisten Du kan opprette din egen spilleliste for fremtidig bruk. Copprette en spilleliste 1. Trykk i kontrollpanelet for å åpne spillelisteskjermen. Skjermen viser gjeldende spilleliste. Spill den valgte filen Legg til sang. Fjern valgte sang fra listen eller lagringsmediet Lagre spillelisten. Åpne listen over spillelister. Slett alle sanger fra gjeldende spillelisten. (Ingen filer blir slettet.) Tilbake 2. For å legge en sang til i spillelisten, trykk. 3. Et skjermbilde vises med alle lydfiler. Trykk på de(n) sangen(e) du ønsker å legge til og trykk. 18

25 Tilbake Legg valgte sang(er) til i spillelisten. Legge alle sanger til i spillelisten 4. For å lagre spillelisten, trykk. 5. Tastaturskjermen vises hvor du kan endre standardnavnet på spillelisten. Du kan endre navn på listen hvis du vil. Og pek på til slutt. 6. For å gå tilbake til kontrollpanelet, trykk. 19

26 Åpne en spilleliste For å åpne en av spillelistene du har opprettet: 1. Trykk i kontrollpanelet for å åpne spillelisteskjermen. Skjermen viser gjeldende spilleliste. 2. Trykk for å vise alle spillelistene du har opprettet. 3. Velg spillelisten du ønsker å åpne, og trykk. Tilbake Endre navn på den valgte spillelisten. Slett valgte spilleliste. Åpne valgte spilleliste. Slett alle spillelister. 4. For å gå tilbake til kontrollpanelet, trykk. 20

27 2.7 Equalizer Dette programmet leveres med 11 forhåndsinnstilte lydprofiler. Åpne å åpne equalizer-panelet. for Trykk eller for å bla igjennom tilgjengelige alternativer: Standard, Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. Trykk for å lagre og gå tilbake til kontrollpanelet. For å velge profilen Standard, trykk. 2.8 Innstillinger Trykk. Innstillinger-skjermbildet vises. Help 21

28 MERK: For informasjon om funksjonen til hver knapp kan du peke på knappen i listen for å vise en beskrivelseslinje på høyre side av skjermen.. Pek deretter på Pek på avmerkningsboksen ( ) for å skru på strømsparingsmodusen. Pek på opp/ned-knappen for å sette tidtakeren til 10 sekunder, 30 sekunder, ett minutt eller fem minutter. Under avspillingen vil baklyset automatisk slås av hvis du ikke har rørt skjermen innenfor forhåndssatt tid (30 sekunder som standard). Baklyset vil gjenopprettes når du trykker på strøm eller når avspillingen av gjeldende spilleliste er ferdig. Trykk for å lagre endringene. 22

29 3 Innstillinger 3.1 tarte og avslutte Innstillinger Du kan tilpasse systeminnstillinger som klarhet på baklyset, volum og språk. Straks du endrer innstillingene vil de nye innstillingene tas i bruk helt til du endrer de på nytt. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. Innstillingsmenyen vises som under. Lyd Innsstillinger For å avslutte Settings, trykk. 23

30 Følgende kapitler beskriver ulike knapper og deres funksjoner. 3.2 Baklys 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Baklys-knappen. 3. Beveg kulen langs linjen for å justere klarheten på baklyset. For å gjøre baklyset mørkere, flytt kulen til venstre. For å gjøre baklyset lysere, flytt kulen til høyre. 4. Trykk for å lagre endringene. 24

31 3.3 Volum 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Volum-knappen. 3. Beveg kulen langs linjen for å justere lydnivået. For å senke lydnivået, flytt kulen til venstre. For å øke lydnivået, flytt kulen til høyre. 4. Trykk for å lagre endringene. 3.4 Skjerm Du kan justere berørelsesskjermen dersom den ikke svarer når du trykker på den. 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Skjerm-knappen. 25

32 3. Trykk for å starte justeringen. 4. Trykk og hold midten av målet. 5. Når målet flytter seg til en annen posisjon, trykk og hold midten av det nye målet. Gjenta hver gang for å fullføre justeringen. 6. Når du er ferdig, trykk. 3.5 Strøm For å sjekke gjenværende strømnivå på batteriet og/eller sette opp strømsparingsfunksjonen: 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Strøm-knappen. 26

33 3. Skjermen viser gjenværende strøm på batteriet. Du kan sette en tidtaker til å automatisk skru av enheten dersom den står ubrukt for en viss tidsperiode. Alternativene er Aldri, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 4. Trykk for å lagre endringene. 3.6 Dato og tid 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Dato og tid-knappen. 27

34 3. For å endre tidssonen, trykk på venstre/høyre pil i elementet Tidssone. 4. For å endre datoen, trykk på venstre/høyre pil i elementet Dato. En kalender vises. Trykk på venstre pil i kalenderen for å gå til en tidligere måned og år, eller høyre pil for en senere måned og år. Du kan også trykke på måneden eller året på toppen av kalenderen for å endre måneden eller året direkte. Når kalenderen viser gjeldende måned, trykk på datoen i kalenderen. 28

35 5. For å sette tiden, klikk først på time, minutt eller sekund i elementet Tid og trykk deretter på opp-pilen for å øke eller ned-pilen for å senke verdien. 6. Trykk for å lagre endringene. 3.7 Endre språk 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Bytt språk-knappen. 3. Trykk på venstre/høyre pilknappen for å velge det språket du vil bruke. 4. Trykk for å lagre endringene. 5. Trykk på knappen for at den nye innstillingen skal brukes. 29

36 3.8 Tibakest For å tilbakestille innstillingene til standardverdiene: 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen 2. Trykk på Tibakest. 3. Trykk. 30

37 4 MioTransfer 4.1 Installasjon av Mio Transfer Med Mio Transfer kan du enkelt overføre data som MP3 mellom enheten og en datamaskin, synkronisere kontakter og gjenopprette systemet og programmer til fabrikkinnstillinger. Installere Mio Transfer til datamaskinen: 1. Skru på PC en og sett inn applikasjons-cd/dvd en i CD/DVD-ROM-drevet i PC en. 2. Når skjermbildet for valg av språk kommer frem kan du klikke på det språket du ønsker å installere i. 3. Trykk på Installer Mio Transfer. 31

38 4. Trykk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. MERK: Hvis Mio Transfer allerede er installert på PC en vil du fjerne applikasjonen fra systemet ved å klikke på Installer Mio Transfer. 4.2 Start og avslutning av Mio Transfer Klikk Mio Transfer-ikonet på Windows-skrivebordet for å starte programmet. Skjermbildet for Mio Transfer kommer opp. Menylinjen i Mio Transfer inneholder følgende kategorier: Lyd Gir deg mulighet til å overføre MP3-filer mellom enheten og PC en din. (Se avsnitt 9,3 for ytterligere informasjon.) Mio Online Inneholder informasjon om programmet. For å gå ut av Mio Transfer klikker du bare Avslutt nederst i høyre hjørne av skjermen. 32

39 4.3 Kopiere multimediefiler til enheten Før du spiller av multimediefiler som MP3-filer må du ha filene klare på enheten. Bruk Mio Transfer til å kopiere filene fra datamaskinen din til rett målmappe på enheten. 1. Hvis du vil kopiere filene til et lagringskort, sett kortet inn i enheten. 2. Skru på datamaskinen og enheten. 3. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 4. Begynn Mio Transfer ved å klikke Mio Transfer-ikonet på Windows-skrivebordet. Skjermbildet for Mio Transfer kommer opp. 5. For å kopiere lydfiler, klikk Lyd på menylinjen. Kolonnen på venstre viser driverne på datamaskinen, kolonnen på høyre viser filene i mappen på målenheten (enten eller ). 33

40 målenheten 6. Velg målenheten ved å klikke på ett av ikonene: Flash minnet på enheten Lagringskort satt inn i enheten. 7. Velg mappen hvor MP3/video/bilde-filene skal lagres i den venstre spalten på skjermen. Velg ønsket fil og trykk deretter på skjermtasten Tilstandslinjen viser hvor langt filoverføringen er kommet og den valgte filen kopieres over til valgt sted. MERK: Du kan også kopiere filer over fra enheten til datamaskinen. Først velger du hvilken fil du ønsker å kopiere i den høyre spalten på skjermbildet, så velger du en mappe i den venstre spalten hvor denne filen skal plasseres. Så klikker du på for å begynne filoverføringen. 34

41 Behandle filer Ulike knapper er tilgjengelige for behandling av filene. Gi nytt navn forandrer navnet på valgt fil. Slett fjerner valgt fil. Avbryt avbryter pågående MP3- eller Bilde-overføring. Ny mappe Oppretter en mappe i den valgte stasjonen eller mappen. 35

42

43 Problemløsning og 5 vedlikehold Problemløsning og vedlikehold 5.1 Omstart, Nullstill og Slå av Av og til kan det hende du trenger å tilbakestille enheten. For eksempel, dersom enheten ikke lengre svarer, med andre, den virker frosen eller låst. Omstarte enheten For å omstarte enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til "Slå av -skjermen vises og pek deretter på Restart (Omstart). Slå av enheten For å slå enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til Slå av -skjermen vises og pek deretter på Steng av. Du kan også holde inne strømknappen i 10 sekunder for å slå av enheten med gang. Dette er nyttig når en programfeil forhindrer deg fra å gå til Slå av. Når enheten slås av settes den i en dyp hvilemodus. Enheten vil lukke alle programmer som kjører før den slås av. For å bruke enheten igjen, hold inne strømknappen i 5 sekunder. Hjem-skjermbildet vises. en 37

44 5.2 Feilsøking MERK: Hvis du får et problem du ikke greier å løse, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp. Strømproblemer Strømmen slås ikke på når batteriet brukes Det kan være for lite strøm igjen på batteriet til å drive enheten. Så skrur du på enheten. Problemer med skjermen Skjermen reagerer langsomt Pass på at enheten ikke går tom for batteristrøm. Hvis problemet ikke forsvinner må du sette systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen låser seg Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Det er vanskelig å lese av skjermbildet Pass på at bakgrunnsbelysningen er slått på. Gå et sted hvor det er tilstrekkelig belysning. Ukorrekt svar på trykk Kalibrer berøringsskjermen. Koblingsproblemer Problemer med kabeltilkoblingene Pass på at enheten og datamaskinen begge er slått på før de kobles sammen. Pass på at kabelen er plugget godt inn i USB-inngangen på datamaskinen. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen ikke før kabelen via en USB-hub. 38

45 Resett enheten før kabelen kobles til. Koble alltid fra enheten før datamaskinen startes opp på nytt. GPS Problemer Hvis det ikke er tilgang på gyldige signaler, må du ta følgende i betraktning: Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen. Merk at GPS-mottagningen kan påvirkes av: Dårlig vær Tette objekter som skygger for utsikten (for eksempel trær og høye bygninger) Annen trådløs apparatur i bilen Farget vindusglass i bilen 5.3 Vedlikehold av enheten Hvis du tar godt vare på enheten vil dette sikre problemfri drift og minske faren for skade på enheten. Hold enheten på god avstand fra områder med mye fuktighet og høye temperaturer. Unngå direkte sollys eller sterk ultrafiolett stråling på enheten over lengre tid. Ikke sett noe oppå enheten og pass på at ingenting faller på den. Pass på ikke miste enheten i bakken og unngå at den utsettes for kraftige støt. Ikke la enheten utsettes for plutselige store temperaturendringer. Det kan føre til kondensdannelse inne i enheten som kan være skadelig for den. Dersom det oppstår kondens bør enheten få tørke skikkelig. Pass på ikke å sette deg på enheten hvis du har den i baklommen el.l. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Skarpe objekter kan skrape opp skjermen. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Enheten må aldri rengjøres med strømmen slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med litt vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. 39

46 Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre, reparere den eller gjøre modifikasjoner. Dette kan føre til skade på enheten og til og med fysisk skade og skade på eiendom. Ikke oppbevar eller ha med deg brennbare væsker, gass eller eksplosiver på samme sted som enheten eller tilbehøret. 40

47 Myndighetsregulerende 6 informasjon Myndighetsregulerende informasjon MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller. 6.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), det Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som tilføyd av Directive 93/68/ECC utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 40 GHz EN55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN55024: Karakteristikk for immunitet EN : Grenser for for oversvingnings utstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhet 41

48 Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. 6.2 Forholdsregler for sikkerhet Langvarig lytting på musikk på maks volum kan skade hørselen. Bruk av høretelefoner annet en de anbefalt/medfulgt kan føre til hørselsskader grunnet overdrevet lydtrykk. Om oppladning Bruk kun laderen som følger med apparatet. Bruk av en annen type lader kan føre til funksjonsfeil og/eller iverksette skade. Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført spenningsforsyningsenhet merket LPS, Limited Power Source og utgangsstyrke angitt som + 5 V dc / 1.0 A. Bruk det angitte batteriet sammen med enheten. Om Laderen Bruk ikke laderen i meget fuktige miljøer. Aldri berør laderen dersom du er våt på hender eller føtter. Tillat tilstrekkelig ventilasjon omkring laderen når den er i bruk. Ikke dekk til laderen med papir eller andre ting som vil redusere avkjøling. Ikke bruk laderen imens den er i en bæretaske. Kople laderen til en skikkelig kraftforsyning. Den nødvendige spenningstilførselen finner du notert på produktets eske og/eller emballasje. Avbryt bruk av laderen dersom ledninger er blitt skadet. Ikke forsøk å utføre service på enheten selv. Det finnes ingen indre deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Skift ut enheten hvis den er skadet eller har vært utsatt for unødvendig fuktighet. 42

49 Om batteriet Bruk en lader som er godkjent av produsenten. ADVARSEL: Denne enheten inneholder et internt Litium Ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Batteriet kan briste eller eksplodere, noe som kan føre til utslipp av farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller forbrenninger må ikke batteriet åpnes, utsettes for hardt press, stikkes hull i eller kastes i flammer eller i vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til bruksanvisningen. Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har anbefalt. Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. Bruk det angitte batteriet bare sammen med beregnet utstyr. 43

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Ver: 001-200702 BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Veinavigator Art.nr 38-2700, modell A-600 Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør. Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør. Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer