Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer kan endres uten varsel. Mio Technology påtar seg intet ansvar for skader som direkte eller indirekte oppstår som følge av feil, mangler eller uoverenstemmelser mellom apparatet og bruksanvisningene.

3 Innholdsfortegnelse Forsiktighetsregler og advarsler...iii 1 Oppstart Forstå maskinvarekomponenter... 1 Komponenter på forsiden... 1 Komponenter på baksiden... 2 Komponenter på venstre side... 2 Komponenter på toppen... 3 Komponenter på bunnen Oppstart for første gang Lade batteriet via USB-kabelen Bruke enheten i et kjøretøy... 7 Å bruke apparatholder eller TMC-holder (Kjøpt separat)... 7 Koble til billaderen Betjening... 9 Skru av og på... 9 Betjene enheten... 9 Hjem-skjermen Å bruke 'soft keyboard' Bruk av SD/MMC-kort Lyd Starte og avslutte Lyd Forberede lydfiler for enheten Spille av lydfiler Avspillingskontroller Vise sangtekst Forberede sangtekstfilen for enheten Spille av sanger med sangtekster Bruke spillelisten Copprette en spilleliste Åpne en spilleliste Equalizer i

4 2.8 Innstillinger Innstillinger tarte og avslutte Innstillinger Baklys Volum Skjerm Strøm Dato og tid Endre språk Tibakest MioTransfer Installasjon av Mio Transfer Start og avslutning av Mio Transfer Kopiere multimediefiler til enheten Behandle filer Problemløsning og vedlikehold Omstart, Nullstill og Slå av Omstarte enheten Slå av enheten Feilsøking Strømproblemer Problemer med skjermen Koblingsproblemer GPS Problemer Vedlikehold av enheten Myndighetsregulerende informasjon Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Forholdsregler for sikkerhet Om oppladning Om Laderen Om batteriet ii

5 Forsiktighetsregler og Forsiktighetsregler advarsler og advarsler For din egen sikkerhet skal ikke kontrollfunksjonene brukes mens du kjører. Bruk dette produktet med varsomhet Dette produktet er beregnet for bruk utelukkende som hjelpemiddel til navigasjon. Det er ikke ment til nøyaktige retningsangivelser, avstandsmålinger eller steds- og topografipåvisninger. Den beregnede ruten er bare egnet til henvisningsformål. Brukeren har selv ansvar for å overholde trafikkskilt og lokale regler i trafikken. Ikke la instrumentet ligge igjen i direkte sollys på dashbordet når du går fra bilen. Overoppheting av batteriet kan forårsake feil og/eller være til fare. GPS drives av myndighetene i USA, og bare de er ansvarlige for hvordan GPS fungerer. Enhver endring i GPS-systemet kan påvirke nøyaktigheten til ethvert GPS-utstyr. GPS satellittsignaler går ikke gjennom kompakte materialer (bortsett fra glass). GPS er ikke tilgjengelig når du passerer gjennom en tunnel eller er inne i en bygning. Minst 4 GPS satellitter trengs for å bestemme den aktuelle GPS-posisjonen. Signalmottak kan påvirkes av forhold som dårlig vær eller tette hindringer i luften (for eksempel trær eller en bygning). Trådløst utstyr kan interferere med mottak av satellittsignaler og forårsake ustabilitet i signalmottaket. iii

6 Bilholder er nødvendig når utstyret brukes i bil. Det anbefales at du plasserer utstyret på riktig sted og unngår områdene som er angitt på figuren nedenfor. Ikke sett opp slik at førerens utsikt sperres. Skal ikke plasseres uten feste på dashbordet. Skal ikke plasseres foran luftputepaneler. Skal ikke plasseres der hvor en luftpute kan utløses. iv

7 1 Oppstart 1.1 Forstå maskinvarekomponenter MERK: Fargen på enheten er muligens en annen en den som vises på bildene i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken modell du har kjøpt. Komponenter på forsiden Ref Komponent Beskrivelse Berørelsesskjerm Viser utdata på enheten. Trykk på skjermen med fingertuppen for å velge menykommandoer eller taste inn informasjon. Ladeindikator Gløder i skarp gult når batteriet lader, og blir deretter grønt når batteriet er ferdig oppladet. 1

8 Komponenter på baksiden Ref Komponent Kontakt for ekstern antenne (GPS) Høyttaler Beskrivelse Denne kontakten (under gummidekslet) tillater bruk av en ekstern GPS-antenne (ekstrautstyr) med magnetisk montering, som kan plasseres på toppen av bilen for bedre GPS-signal i områder hvor det er et dårlig signalmottak. Sender ut musikk, lyder og stemme. Komponenter på venstre side 2

9 Ref Komponent Beskrivelse SD/MMCkortplass Kontakt til hodetelefon Kan brukes til et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for å lese av data som MP3 musikk. Tilkobling av et par stereo hodetelefoner. Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse Strømknapp Skru enheten av og på. (Å trykke lett eller for en lengre periode gjør ulike ting. Se del 1.6 og 5.1 for informasjon.) Komponenter på bunnen Ref Komponent Beskrivelse Mini-USB kontakt Kobles til laderen eller USB-kabelen. Holderkobling Kobles til apparatholder eller TMC-holder. (Holderen som ble levert sammen med modellen du kjøpte.) 3

10 1.2 Oppstart for første gang 1. For førstegangs oppstart, hold strømknappen inne i 5 sekunder for å slå på enheten. MERK:For normal operasjon, trykk inn strømknappen en gang for å skru enheten av og på. 2. Enheten skrur seg på. Lad opp enheten som beskrevet i neste del. 3. Bytt språk skjermen vises. Trykk på venstre/høyre pilknappen for å velge det språket du vil bruke. Trykk på knappen. 4. Dato og tid skjermen vises. Bruk pilknappene til å angi korrekt tidssone, dato og tid. Trykk deretter på. 4

11 5. Hjem-skjermbildet vises. Du kan nå ta i bruk enheten. Lyd Innsstillinger 5

12 1.3 Lade batteriet via USB-kabelen 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 3. Hvis enheten er på vises skjermen som under. Når enheten er koblet til en datamaskin vil du ikke kunne bruke den. 4. Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble enheten fra før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at ladeindikatoren blir grønn. Ladningen kan ta noen timer. 6

13 MERK: Når enheten er koblet til en datamaskin gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på enheten. Hvis du fjerner filer som du ikke kjenner funksjonen til kan dette forårsake at programmer eller funksjoner ikke virker lenger. Dersom du vil lade enheten din slik, skru av enheten slik at det tar mindre tid å lade batteriet. ADVARSEL: For at litiumbatteriet skal fungere optimalt, bør følgende iakttas: Ikke sett batteriet til ladning på steder med høy temperatur i omgivelsene (for eksempel i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade ut batteriet helt før det lades på nytt. Du kan gjerne lade opp batteriet før det er utladet. Hvis du ikke skal bruke utstyret over lengre tid, bør du passe på å lade opp batteriet helt minst annenhver uke. Overutladning av batteriet kan påvirke batteriets evne til å lades opp. 1.4 Bruke enheten i et kjøretøy ADVARSEL: Velg et passende sted for å montere apparatet i et kjøretøy. Plassér aldri apparatet slik at det blokkerer førerens synsfelt. Pass på at GPS-antennen har fri bane til himmelen. Dersom frontruten på bilen er farget med et refleksivt belegg, er det muligens behov for en ekstern antenne (valgfri) for å videresende antennen til toppen av bilden gjennom et vindu. Å bruke apparatholder eller TMC-holder (Kjøpt separat) Avhengig av modellen du kjøpte følger det med en apparatholder eller en TMC-holder. Bruk holderen og stativet til å feste apparatet i kjøretøyet. (Se et annet dokument for monteringsanvisning.) 7

14 Med TMC-holderen (Kjøpt separat) kan du koble TMC-antennen til for å motta radiooverførsler som brukes for å informere kjørere om kjøreforhold. Når informasjonen mottas, kan du se det på apparatet og det fremkommer trafikk-ikoner på kartet. De veier som har veimeldinger blir markerte og du kan velge å unngå disse. En alternativ rute beregnes automatisk. (Se navigasjonsprogrammets bruksanvisning for ytterligere informasjon.) Koble til billaderen Billaderen forsyner enheten med strøm når du bruker den i en bil. ADVARSEL: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. 1. Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på holderen. 2. Koble den andre enden til sigarettenneren, eller strømporten til et strømuttak, og lad opp enheten. Indikatorlyset på bilholderen lyser grønt og indikerer at det leveres strøm til enheten. 8

15 1.5 Betjening Skru av og på For normal operasjon, slå av enheten ved å trykke lett på strømknappen. Enheten går inn i hvilemodus. Neste gang du trykker lett på strømknappen gjenopptas systemet. Du vil enten gå tilbake til hvor du kom fra eller se Hjem-skjermen. MERK: Skjermen du ser etter gjenopptak avhenger av programmet du brukte når du satte enheten i hvilemodus. Noen programmer vil være lukket når du setter enheten i hvilemodus, som betyr at du kun kan se Hjem-skjermen etter gjenopptak. Trykk på strømknappen for en lengre periode for en annen effekt. Se del 5.1 for mer informasjon. Betjene enheten For å betjene enheten, trykk på skjermen med fingertuppen din. Du kan utføre følgende handlinger: 9

16 Trykk Rør skjermen en gang med fingeren for å åpne elementer eller bruke knapper eller alternativer på skjermen. Dra Hold fingeren din på skjermen og dra opp/ned/venstre/høyre eller på tvers av skjermen. Trykk og hold Trykk og hold fingeren din til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. Hjem-skjermen Hjem-skjermen vises første gang du starter enheten. Hjem-skjermen er startstedet for mange oppgaver. Trykk på en knapp for å starte en oppgave eller åpne en annen meny. Lyd Innsstillinger Navn på tasten Beskrivelse Se også MioMap Starter navigasjonsprogramvaren. Se veiledningen som fulgte med programvaren. Lyd Spiller av lydfiler. Kapittel 2 Innsstillinger Tilpasser systeminnstillingene. Kapittel 3 10

17 Å bruke 'soft keyboard' Av og til må du taste inn tekst eller tall i apparatet. For slike anledninger kommer det opp et 'soft keyboard' som vist, på skjermen. Avhengig av funksjonen du utfører kommer det enten opp et alfabetisk tastatur eller et numerisk/symbol tastatur. Alfabetisk tastatur Tilbaketast mellomromstast Bytt til store eller små bokstaver. lag umlaut. Bytt til nummer/symbol tastatur. Numerisk/symbol tastatur Bytt til alfabetisk tastatur. Når du trykker for å lage en umlaut, kan du trykker flere ganger på en vokal for å få frem forskjellige former på bokstaven. Eller du kan trykke på bokstaven i pop-upvinduet slik vist nedenfor. 11

18 Umlaut satt på. Trykk igjen på tasten for å slå den av. Etter at du er ferdig med inntastingen trykker du på. 1.6 Bruk av SD/MMC-kort Enheten har en SD/MMC-spalte hvor det kan settes inn et valgfritt Secure Digital eller MultiMediaCard lagringskort. Den støtter opptil 2GB lagringskort. For å bruke SD/MMC-kortet skal det settes inn i spalten med kontaktenden mot åpningen og etiketten mot enhetens forside. Når kortet skal tas ut, må du passe på at ingen funksjon benytter kortet, så kan du skyve på overkanten av kortet for å løsne det og deretter trekke det ut av spalten. MERK: Pass på det ikke kommer andre objekter inn i spalten. La det ligge et SD- eller et MMS-kort i et lukket eske slik at støv og fuktighet unngås når det ikke er i bruk. 12

19 2 Lyd 2.1 Starte og avslutte Lyd Lyd funksjoner: Avspilling av MP3/WAV/WMA-filer Grunnleggende avspillingskontroller som spill, pause, stopp, spol frem og spol tilbake. Avspilling inkluderer vanlig avspilling, repetering, repetering av en sang, sampling avspilling, normal sekvens og vilkårlig sekvens. 11 forhåndsinnstilte lydprofiler for equalizer. Støtte for spilleliste Avspilling i bakgrunnen Visning av tekst Trykk Lyd på Home-skjermen for å starte programmet. Lyd Innsstillinger Når du starter programmet vises kontrollpanelet hvor du enkelt kan kontrollere spilleren ved å trykke på knappene på skjermen. 13

20 For å avslutte programmet trykker du. 2.2 Forberede lydfiler for enheten Før du tar i bruk programmet, ha filene (.mp3/.wav/.wma) klare på enten enhetens My Flash Disk\My Audio-mappe, eller et lagringskort. Et verktøy kalt Mio Transfer leveres sammen med produktet ditt og gjør det enkelt for deg å overføre filene fra datamaskinen din til rett målmappe. (Se seksjon 4.3 for informasjon.) 2.3 Spille av lydfiler 1. Dersom filene dine ligger på et lagringskort, sett kortet inn i enheten. 2. Trykk Lyd på Home-skjermen for å starte programmet. 3. Programmet vil søke etter alle støttede lydfiler på enheten og lagringskortet. Når filer blir funnet, legges de til i spillelisten. MERK: Du kan opprette din egen spilleliste. (Se avsnitt 2,6 for mer informasjon.) 4. For å start avspillingen, trykk. For å kontrollere avspillingen, bruk kontrollene som beskrevet under. 14

21 Informasjonsområdet viser den nåværende status i tillegg til avspilling/pause/stopp status, tidsforløpet, strømstatus, avspillings-modus, volumnivået, og egenskapene til den aktuelle sangen slik som artisten (hvis tilgjengelig med filen), filnavn, totale lengde, og stereo/mono informasjon. MERK: Under avspillingen vil baklyset automatisk slås av hvis du ikke har rørt skjermen innenfor forhåndssatt tid (30 sekunder som standard). Baklyset vil gjenopprettes når du trykker på strøm eller når avspillingen av gjeldende spilleliste er ferdig. Hvis den totale lengden på sangen overstiger 99 minutter og 59 sekunder, kan ikke informasjonsområdet vise korrekt lengde da det maksimale antallet tillatt er 99:59. Allikevel, avspillingen av sangen blir ikke påvirket. 2.4 Avspillingskontroller Styringstast Navn Beskrivelse Play/Pause Spille av eller sett på pause / Stop Stopp avspillingen / / Previous/ Next Volume Sporlinje Spille av forrige eller neste fil. Trykk for å heve eller senke volumet. Indikatoren på panelet vises gjeldende lydnivå. Du kan trykke på et punkt langs sporlinjen for å gå til en annen plassering for avspillingen. 15

22 Playback Mode Tekst Minimere Play List Equalizer Innstillinger Exit Bytt til neste modus: Gjentar avspilling for gjeldende fil. Gjentatt avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i sekvens. Avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge. Sampling (10 sekunder) avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge. Avspilling av alle filer i gjeldende spilleliste i sekvens. Åpne tekstvisningen. Kun tilgjengelig hvis gjeldende sang er med tekster. (Se seksjon 2,5 for mer informasjon.) Minimér MP3-kontrollpanelet og spill musikk i bakgrunnen. Åpne spillelisten (Se seksjon 2,6 for mer informasjon.) Åpne equalizer-panelet. (Se seksjon 2,7 for mer informasjon.) Åpne Settings-skjermen for å sette opp strømsparingsmodus og åpne hjelp. (Se seksjon 2,8 for mer informasjon.) Lukk vinduet og gå tilbake til Hjem-skjermen. 16

23 2.5 Vise sangtekst Lydspiller lar deg vise sangtekst på skjermen mens sanger spilles av. Denne funksjonen er spesielt nyttig om du vil synge med sangene. Forberede sangtekstfilen for enheten For å vise tekstene må du ha tekstfilene (.lrc) klare på enhetens \My Flash Disk\My Audio\Lyric\ mappe eller \Lyric\ mappen på lagringskortet. MERK: Du kan søke og laste ned disse.lrc-filene fra Internett. Bruk Mio Transfer til å kopiere sangtekstene til korrekt mappe på enheten. (Se avsnitt 9,3 for mer informasjon) Når du kopierer sangtekster til enheten, bruk samme filnavn som lydfilen. For eksempel, hvis en MP3-fil heter My Love.mp3, blir navnet på sangtekstfilen My Love.lrc. MERK: Baklyset vil ikke skru seg av etter 30 sekunder når du spiller av sanger med sangtekster. Spille av sanger med sangtekster knappen er tilgjengelig når du spiller av en sang med tekster. Trykk på denne knappen for å se tekstene. Ettersom sangen spilles av vises tekstene på skjermen en linje om gangen, med gjeldende linje merket med en annen farge. Bakgrunnsbildet endres etter spesifikke tidsintervall. Trykk hvor som helst på skjermen for å lukke sangtekster-skjermen og gå tilbake til kontrollpanelet. 17

24 2.6 Bruke spillelisten Du kan opprette din egen spilleliste for fremtidig bruk. Copprette en spilleliste 1. Trykk i kontrollpanelet for å åpne spillelisteskjermen. Skjermen viser gjeldende spilleliste. Spill den valgte filen Legg til sang. Fjern valgte sang fra listen eller lagringsmediet Lagre spillelisten. Åpne listen over spillelister. Slett alle sanger fra gjeldende spillelisten. (Ingen filer blir slettet.) Tilbake 2. For å legge en sang til i spillelisten, trykk. 3. Et skjermbilde vises med alle lydfiler. Trykk på de(n) sangen(e) du ønsker å legge til og trykk. 18

25 Tilbake Legg valgte sang(er) til i spillelisten. Legge alle sanger til i spillelisten 4. For å lagre spillelisten, trykk. 5. Tastaturskjermen vises hvor du kan endre standardnavnet på spillelisten. Du kan endre navn på listen hvis du vil. Og pek på til slutt. 6. For å gå tilbake til kontrollpanelet, trykk. 19

26 Åpne en spilleliste For å åpne en av spillelistene du har opprettet: 1. Trykk i kontrollpanelet for å åpne spillelisteskjermen. Skjermen viser gjeldende spilleliste. 2. Trykk for å vise alle spillelistene du har opprettet. 3. Velg spillelisten du ønsker å åpne, og trykk. Tilbake Endre navn på den valgte spillelisten. Slett valgte spilleliste. Åpne valgte spilleliste. Slett alle spillelister. 4. For å gå tilbake til kontrollpanelet, trykk. 20

27 2.7 Equalizer Dette programmet leveres med 11 forhåndsinnstilte lydprofiler. Åpne å åpne equalizer-panelet. for Trykk eller for å bla igjennom tilgjengelige alternativer: Standard, Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. Trykk for å lagre og gå tilbake til kontrollpanelet. For å velge profilen Standard, trykk. 2.8 Innstillinger Trykk. Innstillinger-skjermbildet vises. Help 21

28 MERK: For informasjon om funksjonen til hver knapp kan du peke på knappen i listen for å vise en beskrivelseslinje på høyre side av skjermen.. Pek deretter på Pek på avmerkningsboksen ( ) for å skru på strømsparingsmodusen. Pek på opp/ned-knappen for å sette tidtakeren til 10 sekunder, 30 sekunder, ett minutt eller fem minutter. Under avspillingen vil baklyset automatisk slås av hvis du ikke har rørt skjermen innenfor forhåndssatt tid (30 sekunder som standard). Baklyset vil gjenopprettes når du trykker på strøm eller når avspillingen av gjeldende spilleliste er ferdig. Trykk for å lagre endringene. 22

29 3 Innstillinger 3.1 tarte og avslutte Innstillinger Du kan tilpasse systeminnstillinger som klarhet på baklyset, volum og språk. Straks du endrer innstillingene vil de nye innstillingene tas i bruk helt til du endrer de på nytt. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. Innstillingsmenyen vises som under. Lyd Innsstillinger For å avslutte Settings, trykk. 23

30 Følgende kapitler beskriver ulike knapper og deres funksjoner. 3.2 Baklys 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Baklys-knappen. 3. Beveg kulen langs linjen for å justere klarheten på baklyset. For å gjøre baklyset mørkere, flytt kulen til venstre. For å gjøre baklyset lysere, flytt kulen til høyre. 4. Trykk for å lagre endringene. 24

31 3.3 Volum 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Volum-knappen. 3. Beveg kulen langs linjen for å justere lydnivået. For å senke lydnivået, flytt kulen til venstre. For å øke lydnivået, flytt kulen til høyre. 4. Trykk for å lagre endringene. 3.4 Skjerm Du kan justere berørelsesskjermen dersom den ikke svarer når du trykker på den. 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Skjerm-knappen. 25

32 3. Trykk for å starte justeringen. 4. Trykk og hold midten av målet. 5. Når målet flytter seg til en annen posisjon, trykk og hold midten av det nye målet. Gjenta hver gang for å fullføre justeringen. 6. Når du er ferdig, trykk. 3.5 Strøm For å sjekke gjenværende strømnivå på batteriet og/eller sette opp strømsparingsfunksjonen: 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Strøm-knappen. 26

33 3. Skjermen viser gjenværende strøm på batteriet. Du kan sette en tidtaker til å automatisk skru av enheten dersom den står ubrukt for en viss tidsperiode. Alternativene er Aldri, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 4. Trykk for å lagre endringene. 3.6 Dato og tid 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Dato og tid-knappen. 27

34 3. For å endre tidssonen, trykk på venstre/høyre pil i elementet Tidssone. 4. For å endre datoen, trykk på venstre/høyre pil i elementet Dato. En kalender vises. Trykk på venstre pil i kalenderen for å gå til en tidligere måned og år, eller høyre pil for en senere måned og år. Du kan også trykke på måneden eller året på toppen av kalenderen for å endre måneden eller året direkte. Når kalenderen viser gjeldende måned, trykk på datoen i kalenderen. 28

35 5. For å sette tiden, klikk først på time, minutt eller sekund i elementet Tid og trykk deretter på opp-pilen for å øke eller ned-pilen for å senke verdien. 6. Trykk for å lagre endringene. 3.7 Endre språk 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen. 2. Trykk på Bytt språk-knappen. 3. Trykk på venstre/høyre pilknappen for å velge det språket du vil bruke. 4. Trykk for å lagre endringene. 5. Trykk på knappen for at den nye innstillingen skal brukes. 29

36 3.8 Tibakest For å tilbakestille innstillingene til standardverdiene: 1. Trykk på Innstillinger knappen i Hjem-skjermen 2. Trykk på Tibakest. 3. Trykk. 30

37 4 MioTransfer 4.1 Installasjon av Mio Transfer Med Mio Transfer kan du enkelt overføre data som MP3 mellom enheten og en datamaskin, synkronisere kontakter og gjenopprette systemet og programmer til fabrikkinnstillinger. Installere Mio Transfer til datamaskinen: 1. Skru på PC en og sett inn applikasjons-cd/dvd en i CD/DVD-ROM-drevet i PC en. 2. Når skjermbildet for valg av språk kommer frem kan du klikke på det språket du ønsker å installere i. 3. Trykk på Installer Mio Transfer. 31

38 4. Trykk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. MERK: Hvis Mio Transfer allerede er installert på PC en vil du fjerne applikasjonen fra systemet ved å klikke på Installer Mio Transfer. 4.2 Start og avslutning av Mio Transfer Klikk Mio Transfer-ikonet på Windows-skrivebordet for å starte programmet. Skjermbildet for Mio Transfer kommer opp. Menylinjen i Mio Transfer inneholder følgende kategorier: Lyd Gir deg mulighet til å overføre MP3-filer mellom enheten og PC en din. (Se avsnitt 9,3 for ytterligere informasjon.) Mio Online Inneholder informasjon om programmet. For å gå ut av Mio Transfer klikker du bare Avslutt nederst i høyre hjørne av skjermen. 32

39 4.3 Kopiere multimediefiler til enheten Før du spiller av multimediefiler som MP3-filer må du ha filene klare på enheten. Bruk Mio Transfer til å kopiere filene fra datamaskinen din til rett målmappe på enheten. 1. Hvis du vil kopiere filene til et lagringskort, sett kortet inn i enheten. 2. Skru på datamaskinen og enheten. 3. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 4. Begynn Mio Transfer ved å klikke Mio Transfer-ikonet på Windows-skrivebordet. Skjermbildet for Mio Transfer kommer opp. 5. For å kopiere lydfiler, klikk Lyd på menylinjen. Kolonnen på venstre viser driverne på datamaskinen, kolonnen på høyre viser filene i mappen på målenheten (enten eller ). 33

40 målenheten 6. Velg målenheten ved å klikke på ett av ikonene: Flash minnet på enheten Lagringskort satt inn i enheten. 7. Velg mappen hvor MP3/video/bilde-filene skal lagres i den venstre spalten på skjermen. Velg ønsket fil og trykk deretter på skjermtasten Tilstandslinjen viser hvor langt filoverføringen er kommet og den valgte filen kopieres over til valgt sted. MERK: Du kan også kopiere filer over fra enheten til datamaskinen. Først velger du hvilken fil du ønsker å kopiere i den høyre spalten på skjermbildet, så velger du en mappe i den venstre spalten hvor denne filen skal plasseres. Så klikker du på for å begynne filoverføringen. 34

41 Behandle filer Ulike knapper er tilgjengelige for behandling av filene. Gi nytt navn forandrer navnet på valgt fil. Slett fjerner valgt fil. Avbryt avbryter pågående MP3- eller Bilde-overføring. Ny mappe Oppretter en mappe i den valgte stasjonen eller mappen. 35

42

43 Problemløsning og 5 vedlikehold Problemløsning og vedlikehold 5.1 Omstart, Nullstill og Slå av Av og til kan det hende du trenger å tilbakestille enheten. For eksempel, dersom enheten ikke lengre svarer, med andre, den virker frosen eller låst. Omstarte enheten For å omstarte enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til "Slå av -skjermen vises og pek deretter på Restart (Omstart). Slå av enheten For å slå enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til Slå av -skjermen vises og pek deretter på Steng av. Du kan også holde inne strømknappen i 10 sekunder for å slå av enheten med gang. Dette er nyttig når en programfeil forhindrer deg fra å gå til Slå av. Når enheten slås av settes den i en dyp hvilemodus. Enheten vil lukke alle programmer som kjører før den slås av. For å bruke enheten igjen, hold inne strømknappen i 5 sekunder. Hjem-skjermbildet vises. en 37

44 5.2 Feilsøking MERK: Hvis du får et problem du ikke greier å løse, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp. Strømproblemer Strømmen slås ikke på når batteriet brukes Det kan være for lite strøm igjen på batteriet til å drive enheten. Så skrur du på enheten. Problemer med skjermen Skjermen reagerer langsomt Pass på at enheten ikke går tom for batteristrøm. Hvis problemet ikke forsvinner må du sette systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen låser seg Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Det er vanskelig å lese av skjermbildet Pass på at bakgrunnsbelysningen er slått på. Gå et sted hvor det er tilstrekkelig belysning. Ukorrekt svar på trykk Kalibrer berøringsskjermen. Koblingsproblemer Problemer med kabeltilkoblingene Pass på at enheten og datamaskinen begge er slått på før de kobles sammen. Pass på at kabelen er plugget godt inn i USB-inngangen på datamaskinen. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen ikke før kabelen via en USB-hub. 38

45 Resett enheten før kabelen kobles til. Koble alltid fra enheten før datamaskinen startes opp på nytt. GPS Problemer Hvis det ikke er tilgang på gyldige signaler, må du ta følgende i betraktning: Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen. Merk at GPS-mottagningen kan påvirkes av: Dårlig vær Tette objekter som skygger for utsikten (for eksempel trær og høye bygninger) Annen trådløs apparatur i bilen Farget vindusglass i bilen 5.3 Vedlikehold av enheten Hvis du tar godt vare på enheten vil dette sikre problemfri drift og minske faren for skade på enheten. Hold enheten på god avstand fra områder med mye fuktighet og høye temperaturer. Unngå direkte sollys eller sterk ultrafiolett stråling på enheten over lengre tid. Ikke sett noe oppå enheten og pass på at ingenting faller på den. Pass på ikke miste enheten i bakken og unngå at den utsettes for kraftige støt. Ikke la enheten utsettes for plutselige store temperaturendringer. Det kan føre til kondensdannelse inne i enheten som kan være skadelig for den. Dersom det oppstår kondens bør enheten få tørke skikkelig. Pass på ikke å sette deg på enheten hvis du har den i baklommen el.l. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Skarpe objekter kan skrape opp skjermen. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Enheten må aldri rengjøres med strømmen slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med litt vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. 39

46 Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre, reparere den eller gjøre modifikasjoner. Dette kan føre til skade på enheten og til og med fysisk skade og skade på eiendom. Ikke oppbevar eller ha med deg brennbare væsker, gass eller eksplosiver på samme sted som enheten eller tilbehøret. 40

47 Myndighetsregulerende 6 informasjon Myndighetsregulerende informasjon MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller. 6.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), det Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som tilføyd av Directive 93/68/ECC utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 40 GHz EN55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN55024: Karakteristikk for immunitet EN : Grenser for for oversvingnings utstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhet 41

48 Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. 6.2 Forholdsregler for sikkerhet Langvarig lytting på musikk på maks volum kan skade hørselen. Bruk av høretelefoner annet en de anbefalt/medfulgt kan føre til hørselsskader grunnet overdrevet lydtrykk. Om oppladning Bruk kun laderen som følger med apparatet. Bruk av en annen type lader kan føre til funksjonsfeil og/eller iverksette skade. Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført spenningsforsyningsenhet merket LPS, Limited Power Source og utgangsstyrke angitt som + 5 V dc / 1.0 A. Bruk det angitte batteriet sammen med enheten. Om Laderen Bruk ikke laderen i meget fuktige miljøer. Aldri berør laderen dersom du er våt på hender eller føtter. Tillat tilstrekkelig ventilasjon omkring laderen når den er i bruk. Ikke dekk til laderen med papir eller andre ting som vil redusere avkjøling. Ikke bruk laderen imens den er i en bæretaske. Kople laderen til en skikkelig kraftforsyning. Den nødvendige spenningstilførselen finner du notert på produktets eske og/eller emballasje. Avbryt bruk av laderen dersom ledninger er blitt skadet. Ikke forsøk å utføre service på enheten selv. Det finnes ingen indre deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Skift ut enheten hvis den er skadet eller har vært utsatt for unødvendig fuktighet. 42

49 Om batteriet Bruk en lader som er godkjent av produsenten. ADVARSEL: Denne enheten inneholder et internt Litium Ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Batteriet kan briste eller eksplodere, noe som kan føre til utslipp av farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller forbrenninger må ikke batteriet åpnes, utsettes for hardt press, stikkes hull i eller kastes i flammer eller i vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til bruksanvisningen. Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har anbefalt. Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. Bruk det angitte batteriet bare sammen med beregnet utstyr. 43

Revisjon: Varemerker Merk

Revisjon: Varemerker Merk Brukerveiledning Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan

Detaljer

Revisjon: Varemerker Merk

Revisjon: Varemerker Merk Brukerveiledning Revisjon: R03 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den

Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den Brukerveiledning Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den andre veiledningen. Revisjon: R00 (EU) Varemerker

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Brukerhåndbok MAP560 MAP360. Systeminnstilling. MP3-spiller. Bildeviser

Brukerhåndbok MAP560 MAP360. Systeminnstilling. MP3-spiller. Bildeviser Brukerhåndbok MAP560 MAP360 Systeminnstilling MP3-spiller Bildeviser R00 Varemerker Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Merk Opplysningene

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Bluetooth ordet, merket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Revisjon: Varemerker Merk

Revisjon: Varemerker Merk Brukerveiledning Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer