Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Onsdag 23. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56

2

3 REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen til møtelokalet Eierens navn: Eierens adresse: Seksjonsnummer: Alle seksjonseiere har rett til å være med på sameiermøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer og forretningsfører har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. En seksjonseier kan møte med fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En seksjonseier kan ta med en rådgiver på sameiermøtet. Rådgiveren kan bare uttale seg dersom sameiermøtet tillater det. Dersom De benytter Dem av denne retten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: FULLMAKT Eier av boligen gir herved fullmakt til: Fullmektigens navn: å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles på årsmøte i Hoff Terrasse Sameie den 23. april Eierens underskrift og dato:

4

5 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til årsmøtet i Hoff Terrasse Sameie i hånden. Den inneholder blant annet styrets årsberetning og sameiets årsregnskap. Vårt ønske er at du leser nøye igjennom innkallingen og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiets årsmøte Onsdag 23. april 2014, kl 18:00 Møtelokalet er i Vismabygget og har adresse Karenslyst Allé 56, 3. etg. Vi ønsker deg velkommen til sameiets årsmøte. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø. VELKOMMEN!

6 HOFF TERRASSE SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 Årsmøtet i Hoff Terrasse Sameie avholdes onsdag 23. april 2014 kl. 18:00 i Karenslyst Allé (Vismabygget) 3. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst én seksjonseier til å underskrive protokollen D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 A Årsregnskapet for 2013 B Disponering av årets resultat C Revisjonsberetning D Orientering om budsjett for GODTGJØRELSER A Styret kr ,- B Drift av nettside kr ,- 5. FORSLAG A Forslag fra Geir Fuglseth vedrørende salg av loft over Hoffsveien 18. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. B Forslag fra Ingrid Nuland vedrørende endring av husordensreglene punkt 26 grilling på terrasse. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. C Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av husordensreglene punk 25 balkonger. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. D Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av vedtektene 10 utleie. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. E Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende vedtak om endring av husordensreglene uten årsmøtets godkjennelse (vedtatt på sameiermøtet i 2013). Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. F Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. G Forslag fra styret vedrørende Canal Digital. Styret har mottatt et tilbud fra Canal Digital, som foreslås akseptert av sameiermøtet. Forslaget er gjengitt i innkallingen. H Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner. Forslaget er gjengitt i innkallingen. I Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 31 vaskeriet. Forslaget er gjengitt i innkallingen. J Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 47 kjøkkenvifter. Forslaget er gjengitt i innkallingen.

7 K Forslag fra styret om endring av husordensreglene punkt 50 oppussing. Forslaget er gjengitt i innkallingen. L Forslag fra styret vedrørende fortsatt renovering av inngangsdører i tre. Forslaget er gjengitt i innkallingen. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av ett styremedlem for 2 år B Valg av to varamedlemmer for 1 år C Valg av valgkomité 7. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

8 HOFF TERRASSE SAMEIE Styrets årsberetning for 2013 Tillitsvalgte Ordinært årsmøte ble avholdt 25. april 2013 i Vismabygget, Karenslyst Allé 56. Totalt var det 110 stemmeberettigede representert. Siden årsmøtet har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder: David Fluck Styremedlem: Jørgen Insulan Styremedlem: Toril Romundset Styremedlem: Trond Sørgjerd Styremedlem: Idar Lie Aslesen Varamedlemmer Varamedlem: Elin Haaland Varamedlem: Bjørn Pedersen Valgkomité Inger Bruteig Frank Tidemann Even Stormoen Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av revisjonsfirmaet Flattum & CO AS. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne. Bygninger og forsikringer Sameiet Hoff Terrasse består av 221 boligseksjoner, 18 næringsseksjoner, samt én barnehage. (i henhold til Statens kartverk er det 240 seksjoner totalt) Sameiets eiendom har gårdsnummer 31 og bruksnummer 175 i Oslo kommune. Sameiet er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer Forsikringer Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige med polisenummer Forsikringer er en fullverdiforsikring, dvs. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse. Ved skade skal denne meldes til OBF på telefon Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

9 Eiendeler og gjeld oppgaveplikt til ligningskontoret Sameierne har fått tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld, eiendeler, inntekter og utgifter. Denne meldingen må tas vare på og kontrolleres mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april. Ligningsverdi kan ikke lenger opplyses av forretningsfører, da nye regler medfører at ligningskontoret fastsetter ligningsverdien på den enkelte seksjon. Regnskapet for 2013 Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Beløpet vil bli foreslått overført til annen egenkapital. Sameiet har per en negativ egenkapital på kr ,-. Sameiet er avhengig av å ha et positivt resultat som også er tilstrekkelig for å dekke løpende avdrag. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsåret utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte, og følgelig heller ikke noe arbeidsmiljø. Sameiet har ikke foretatt seg noe spesielt vedrørende likestilling da styrets sammensetning er basert på at de som er interessert melder seg til tjeneste. Ytre miljø Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø mer enn det som er vanlig for en bygård av denne type.

10 Hovedaktiviteter I perioden har vi: Avholdt 12 styremøter (vanligvis den første onsdagen i hver måned i vaskeriet) Avholdt 4 Åpne Halvtimer hvor beboere har fremmet forslag og stilt spørsmål direkte til styremedlemmer Avholdt 2 dugnader med totalt cirka 150 deltakere, med påfølgende grillparty Avholdt en "varme og grønne" men hyggelig julegrantenning med innslag fra Gjallarhorn musikkorps, med cirka 130 deltakere Deltatt i flere fora i nærområdet bl.a. møter med våre nabosameier, og mellom vellene og ledelsen i bydel Ullern, og i diverse andre grupper for å ivareta HTS interesser i lokalmiljøet. Vi har installert 88 ny elektroniske låser og laget og levert "brikker" til alle seksjonseiere Vi har hatt et godt samarbeid med OBF (vår forretningsfører) og har nytt godt av deres bred profesjonelle fagkompetanse Vi har igjen hatt et veldig godt samarbeid med vaktmester og de mange underleverandører han koordinerer for å fullføre sine daglige gjøremål f.eks.: rørleggere, elektriker, hagehjelp, rengjøringsmedarbeidere, dreneringsfolk, varmeeksperter, snekkere osv. Vi har styrket kontakt og koordinasjon av fellessaker med alle nabosameier Styret har lagt til rette prosesser for å forbedre Enøk og HMS tiltak Vi har utredet forhold ifm. asfaltering. Asfaltering i delt prosjekter skal iverksettes i Vi har utredet forhold ifm. EL-bil parkering, og tiltak iverksettes i Vi fortsetter å benytte oss av «in house» faglig kompetanse ved behov - si ifra hvis du har noe relevant kompetanse som kan være av hjelp til fellesskapets beste Vi har holdt tett oversikt over økonomi har om-prioritert og om-forhandlet hvor nødvendig, og har gjort investeringer for å effektivisere Det har vært færre «indre-ordens saker» trolig grunnet tydeligere retningslinjer fra styret og strengere kontroll av leietagere fra seksjonseierne Det har vært noen "uroligheter" i sameiet, og styret har bygget på en allerede godt og tett samarbeid med politiet gjennom hele perioden Her er en oversikt over noe av det vi har fått til i perioden: PLANKOMITEEN - har jobbet med: Innkomne forslag og forespørsler fra nabosameier og lokal myndighetene, f.eks.: - Avholdt møter med nabo styreledere - Nabovarsel fra HV10 (56 ny leiligheter bak Rimi) - Nabovarsel fra HV10 (påbygg på taket over Elixia) - Nabovarsel fra HV17 (ny kontorbygg over veien fra HV16-18) - Planlagt rundkjøring ved innkjørselen til HTS - Støttet og profilert forslag til tiltak med Kikkutkollen (bak HT17-19) - Samlet inn ca. 180 sykler - sendt til barnehjem i Sierra Leone

11 BYGNINGENE: Iverksatt korrektiv tiltak ref. vannlekkasjer Iverksatt korrektiv tiltak ref. mangel på varmtvann Reparert kontroll enhet i fyr-rommet Forhandlet og inngikk avtale for installasjon av 88 elektroniske låser Laget og utlevert 750 nye elektroniske brikker Gjennomført ny runde med vindu utskiftning med Vindu Entreprenøren Undersøkt vindu utskiftning med DNV Iverksatt radonmåling 3 steder - alt OK Vellykket "pilot prosjekt" for renovering av inngangspartiet til HV24 (inkl.: pussing, reparering og olje døren, skiftet calling anlegget med videocalling, skiftet lås til elektronisk låssystem, malt hele oppgangen) Malt oppganger til HV24, HV16, HV18, HV20 Kontrollerte og reparerte 40 balkonger Avholdt flere store opprydding sesjoner av felles områdene Skiftet garasjedør motor Kontrollert og reparert sprinkler systemet i garasjen Kartlagt hvem som eier garasjeplassene Høytrykk-spylt avløp fra toalettene bak garasjene Kjøpt ny tørketrommel til Vaskeriet HAGEN: Fikk tak i, og plassert 8 store "gratis" betong blomsterkasser Klippet hekkene på nordsiden av innkjørselen Fjernet trær bak HT10 Fjernet heller utenfor HT16 - sodd gress Sikret huskestativet utenfor HT16 Plantet hekk rundt sokkelleiligheter: HT11, HT19 og HT16 Gjennomført 2 x dugnader med totalt 150 deltakere Gjennomført Julegrantenning med cirka 130 deltakere Erstattet treet ved HT01 med korrekt type Erstattet dødt treet bak HT17 ADMINISTRATIVT: Reforhandlet bedre betingelser på felles banklånene Utvidet banklån for å frigjøre NOK 830k egenkapital Engasjert en forsikringsagent for å hjelpe oss med/mot Gjensidige Begjært to seksjoner for tvangssalg Utvidet bra og tett kontakt med politiet Foreslått endringer til Husordensregler Fortløpende oppdatert alt info på websidene og oppslagstavlene Publisert 70+ nyhetsartikler på websidene Utarbeidet og publisert veiledning for "Oppussing" på websidene Prosessert 15 utleiesøknader Utarbeidet et helt nytt system for å identifisere seksjoner og dører Har redusert styrets papir arkiv - tatt i bruk brannsafe

12 Utarbeidet en avtale med Vaktmester Har inngått Serviceavtale for garasje sprinkler systemet Har sagt opp kontrakt med INVA (service på varmeanlegget) Har inngått kontrakt med GK (service på varmeanlegget) MEN DET ER FREMDELES MYE PÅ LISTEN deriblant: Utredning av lovligheten rundt tetting av balkonglukene Asfaltering hvor nødvendig for å korrigere feil helning utenfor bygningene Utbedring av inngangspartiene (belysning osv.) Plante hekker mellom bilene og plenene, og rundt søppelsiloene Sette opp fotball målstenger for barna 6-12 år Utrede muligheten for en ballvegg/basket hoop Montere nye oppslagstavler i alle oppganger

13 Årsregnskap Resultat 600 Hoff Terrasse Sameie Inntekter Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Utleieinntekter Diverse inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon Lønn og honorarer Vedlikehold Vaktmestertjenester Andre tjenester Kabel-tv Forsikring Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm Drift maskiner Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter Rentekostnad Andre finansposter Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler

14 Årsregnskap Balanse 600 Hoff Terrasse Sameie EIENDELER Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Anleggsmidler Varige driftsmidler Garasjer Aktivert rehabilitering Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre leierestanser Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Årsregnskap Balanse 600 Hoff Terrasse Sameie Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Pant-og gjeldsbrev lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader 3600 Inntekter felleskostnader Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte 3612 Inntekt kabel-tv Nedskrivning INinnbetalinger Dugnadsbidrag Sum Note 3 - Utleieinntekter 3605 Leieinntekter fellesarealer Leie Garasjer Sum Note 4 - Diverse inntekter 3150 Salg av nøkler Andre inntekter Dugnadsgebyr Inntekt vaskeri Sum Note 5 - Forvaltning og revisjon Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon.

17 Note 6 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre godtgjørelser Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden Laget har ingen ansatte. Note 7 - Vedlikehold 6605 Vedlikehold dører Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold port/portrom Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold fellesareal Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold fellesvarmeanlegg/fyrkjele 6621 Vedlikehold leilighet Vedlikehold balkonger Vedlikehold ventilasjon Vedl. garasje/parkering Egenandel forsikringsskader Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold Sum Note 8 - Andre tjenester 6715 Fakturerte tjenester Juridisk rådgivning Styrekurs kostnader Teknisk rådgivning Honorar arkitekt Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Sum Note 9 - Forsikring 7500 Forsikring bygninger Sum

18 Note 10 - Drift maskiner 6400 Leie Maskiner Sum Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 11 - Andre driftsutgifter 6321 Vann- og avløpsgebyr Lys og varme Drift sentralvarmeanlegg Andre kontorutstyrskostnader 6770 Andre kostnader sameiet Kopiering Abonnementer og litteratur Telekommunikasjon Kostnader Internett Porto Andre kostnader tele/post Gaver og blomster Kontingent HL Møtekostnader Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Lyspærer/-rør og sikringer Purregebyr/Inkassosalær Sum Note 12 - Renteinntekter 8050 Renterinntekt driftskonto Renteinntekt postkonto Renteinntekt andre bankkonti Renteinntekt andre Renteinntekt felleskostnader Sum Note 13 - Rentekostnader 8142 Lånenr Lånenr Sum

19 Note 14 - Andre finansposter 8090 Andre finansinntekter Sum Note 15 - Disponible midler A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig lån Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 16 - Lån Kreditor: Handelsbanken Handelsbanken Lånenummer: Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: Rentesats: 5.4 % 5.4 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Andelssaldo 01.01: 0 0 Innbetalt IN i perioden: Nedskrevet andelssaldo i perioden: Andelssaldo 31.12: Sum pantegjeld for lån: Note - Lån Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån (Felleslån) Ant. Andel gjeld Sum fellesgjeld andeler

20 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån (Balkonglån)

21 Note 17 - Forskuddsbetalte kostnader Regnskap 2013 Regnskap Forskuddsbetalte kostnader Sum Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 18 - Andre fordringer Regnskap Regnskap Fordringer beboere Forskutterte inkassogebyr Eldre husleierestanser Sum Note - Egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn sameiets gjeld grunnet låneopptak. Det vil i årene fremover bli innkalt tilstrekkelig med midler til å betjene sameiets lån gjennom felleskostnadene.

22 Innkomne saker til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Sak 1; Søknad om aksept for utbygging loft i Hoffsveien 18 Styrets vurdering: Forslaget fra Geir Fuglseth om salg av fellesareal (loft) krever to tredels flertall på sameiermøtet for å være gyldig vedtatt, jf. eierseksjonsloven 30 annet ledd bokstav c og b. Styret er av den oppfatning at salg av fellesareal for utbygging er en prinsipiell sak som bør vurderes på et generelt grunnlag, før man eventuelt tillater enkeltvis utbygging av seksjoner. Da denne saken isolert sett kan skape presedens for tilsvarende søknader i fremtiden, anmodes sameiermøtet om å avvise forslaget. Styret er i utgangspunktet ikke negative til utbygging av seksjoner opp mot loft. Derimot anser styret det for vesentlig at slik utbygging skjer etter en helhetlig plan, og at det gjøres grundige forberedelser mht. avklaring av fremtidig vedlikeholdsansvar for det utbygde areal, alternative bodløsninger, kjøpsbetingelser, maksimal utnyttelse av loftsareal, rettferdig fordeling av potensielt utbyggingsareal, mv. Styret viser igjen til at sameiet har en stor reservekapital i loft og kjeller, som det kan være nyttig å ha i bakhånd dersom det eksempelvis viser seg at sameiets festekontrakt må innløses i sin helhet. Styret i HTS stiller seg negative til forslaget slik det er fremsatt. Dersom sameiermøtet stiller seg positive til utbygging av loft og kjeller, anmoder styret om at dette først vedtas etter at alle forhold er grundig gjennomgått. Sak 2; Grilling på terrasser Forslaget fra Ingrid Nuland innebærer at punkt 26 i sameiets husordensregler endres, slik at det ikke er lov til å grille på terrasser/balkonger. Styret mener i utgangspunktet at grilling på terrasser/balkonger bør være tillatt. I henhold til husordensreglenes punkt 26 er det tillatt med grilling på terrasse/balkong mellom kl 10:00 og kl 20:00, under forutsetning av at det benyttes el- eller gassgrill med lokk. Styret i HTS støtter ikke forslaget, og foreslår at bestemmelsen i husordensreglenes punkt 26 opprettholdes. Sak 3; Forslag om tillegg til husordensreglene punkt 25 balkonger Forslaget fra Anne Sofie Tolfsby innebærer at seksjonseiere i første etasje med terrasse får begrenset sin rett til å benytte egen terrasse slik man måtte ønske. Styret er av den oppfatning at dette er et forslag som strider med eierseksjonsloven 32 og sameiets vedtekter punkt 13; «flertallet i sameiermøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen sameiere en urimelig fordel på andre sameieres bekostning». Dersom forslaget vedtas vil samtlige seksjoner med balkong fremdeles kunne oppbevare sportsutstyr, verktøy, materialer, klær, barnevogner, etc.. Siden det kun er seksjoner i kjelleretasje med terrasse som rammes av dette forslaget, og at disse aktuelle seksjoner alltid vil være i mindretall, er dette et vedtak som strider med det lovfestede mindretallsvern. Styret i HTS støtter ikke forslaget, men foreslår at husordensregel punkt 25 gis ny tittel «Balkonger/markterrasser» og tekst endres til: «Generelt vedlikehold og orden på balkonger og markterrasser er seksjonseierens ansvar». Sak 4; Forslag om tillegg i vedtektenes 10 utleie Forslaget fra Anne Sofie Tolfsby innebærer en endring av sameiets vedtekter, og forslaget krever således to tredels flertall for å være gyldig vedtatt. Styret er innledningsvis enige i at sameiet over tid har erfart utfordringer forbundet med at leietakere hensetter gjenstander på sameiets fellesareal ved utflytting.

23 Derimot kan ikke styret se at forslagsstillers løsningsforslag er spesielt godt egnet til å redusere sameiets utfordringer. Utleier har liten eller ingen oversikt over hvilke eiendeler en leietaker er i besittelse av, og vil således ikke kunne etterse at leietaker ikke etterlater gjenstander på sameiets eiendom. Styret i HTS støtter ikke forslaget. Sak 5; Forslag til vedtak om endringer av husordensreglene uten årsmøtets godkjennelse Styret fremmet på sameiermøtet i april 2013 et forslag som ga styret fullmakt til å realitetstilpasse enkelte dokumenter, herunder sameiets husordensregler. Forslaget ble vedtatt, og vedtaket innebar at eventuelle endringer skulle forelegges det etterfølgende sameiermøte for votering. Dersom styret velger å gjennomføre en endring av husordensreglene, markeres endringer med rødt inntil endringene er vedtatt av det etterfølgende sameiermøtet. Styret kan ikke stille seg bak Tolfsbys påstand om at dette innebærer at styret har fått tildelt alt for store fullmakter. Styrets medlemmer velges av sameiermøtet, og det er vesentlig at sameierne har tillitt til det valgte styret. De endringer som styret har gjort i løpet av det siste året, er gjort for å tjene flertallets interesser. Årets sameiermøte har full anledning til å reversere styrets endringer, dersom flertallet finner dette hensiktsmessig. Styret i HTS støtter ikke forslaget. Sak 6; Forslag om endringer av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner Innledningsvis bemerker styret at dette forslaget i utgangspunktet skal behandles som en del av sameiets husordensregler. Da Anne Sofie Tolsby har sendt inn forslaget innen fristens utløp, er styret forpliktet til å innta forslaget i innkallingen. Den aktuelle endringen av husordensreglene punkt 4 kom til i et forsøk på å lette hverdagen til barnefamilier. Styret finner det lite tilfredsstillende at beboere med små barn henvises til kjelleren for oppbevaring av barnevogner som er i daglig bruk. Styret er naturligvis sitt ansvar bevisst, og er opptatt av at brannforskrifter overholdes. Styret ønsker således å invitere Brann- og redningsetaten til en stedlig befaring, slik at man får avklart hvorvidt parkering av barnevogner innenfor inngangsdørene er i strid med gjeldende forskrifter og regler. Styret i HTS støtter i utgangspunktet ikke forslaget. Dersom det etter en vurdering fra OBRE skulle fremkomme at parkering av barnevogner innenfor inngangsdørene strider med gjeldende forskrifter og regler, vil styret vurdere alternative løsninger for oppbevaring av barnevogner. Sak 7; Forslag om aksept av nytt tilbud fra Canal Digital Styret har fått et nytt tilbud fra Canal Digital for en ny «Komplett-avtale» - Siste generasjon HD-dekoder - Mer enn dobbelt så høy internetthastighet - Underholdningsportalen T-We - Canal Digital forestår all installering - Kr. 20,- i tillegg pr. måned pr. husstand - Mulighet for individuelle løsninger Dette er en fellesløsning, og gjelder alle eller ingen. Styret i HTS støtter forslaget.

24 Sak 8; Forslag om endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner Vi lever i et inkluderende og barnevennlig samfunn, hvor det er viktig å tilpasse og forenkle regler for å ta hensyn til forskjellige aldersgrupper. Styret foreslår med dette at ordlyden i husordensreglene punkt 4 endres til: «Sykler, barnevogner etc. henvises til sportsbodene der de skal merkes med navn og oppgangsnummer. Barnevogner som er i daglig bruk kan parkeres innenfor inngangsdøren så lenge de ikke er til hinder for rømningsveiene.» Sak 9; Forslag om endring av husordensreglene punkt 31 vaskeriet Tidsinnstillingene for vaskeriets maskiner tar ikke automatisk høyde for endringer fra sommertid til vintertid og tilbake igjen. Systemet er gammelt og krever tilstedeværende teknisk bistand fra leverandøren med påfølgende kostnad. Styret har fått aksept fra nærmeste seksjonseier til å endre vaskeriets brukstider slik at det er mulig å unngå kostnadene knyttet til regulering av tidsinnstillingene på maskinene. Styret foreslår følgende ny tekst: «Vaskeriet skal til enhver tid holdes rent og ryddig. Henlagte klær blir fjernet av vaktmester for eiers regning og risiko. Nøkkelbrikken til vaskeriet gir adgang 07:00-22:00 alle dager unntatt søn- /helligdager. På søn-/hellidager er vaskeriet stengt. Vasketider VINTER: Mandag til fredag: 07:00-19:00 Lørdag: 07:00-17:00 Søn-/helligdag: Stengt Vasketider SOMMER: Mandag til fredag: 08:00-20:00 Lørdag: 08:00-18:00 Søn-/helligdag: Stengt Sak 10; Forslag om endring av husordensreglene punkt 47 kjøkkenvifter For å være konsistent med allerede godkjent praksis, foreslår styret at tittel endres til: «Kjøkkenvifter og baderomsvifter», og at teksten endres til: «Kjøkkenvifter og baderomsvifter må ikke tilkobles husets ventilasjonspiper.» Sak 11; Forslag om endring av husordensreglene punkt 50 oppussing For å korrigere en forglemmelse fra eksisterende tekst som ikke fastslo når oppussing kunne begynne på lørdager, og etter anmodning fra beboere til å redusere sjenerende støy i bygningene på fridager, foreslås det at teksten endres til: «Oppussing og vedlikehold som medfører støy må ikke utføres: mellom kl på vanlige virkedager før kl og etter kl på lørdager på søndager og helligdager Sak 12; Forslag om å fortsette med renovering av eksisterende tre-inngangsdører Styret skal legge frem en oppsummering av pilot-prosjektet i Hoffsveien 24. Styret anbefaler at sameiermøtet godkjenner at de eksisterende tre-dørene beholdes og renoveres i samme stilen som pilot-prosjektet. Beboerne anbefales å se på inngangsdøren, video-calling,

25 elektronisk låssystemet og nymalt oppgang i Hoffsveien 24 før årsmøtet, for å danne et bedre diskusjonsgrunnlag i møtet. Styret vil legge frem et kostnadsoverslag for renovering av samtlige inngangsdører i tre, og ber om sameiermøtets aksept for å kunne kreve beløpet inn ved ekstraordinær innbetaling. Styret forslår at innbetalingen gjøres over to måneder, på et nærmere bestemt tidspunkt etter sommeren 2014.

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i jerregaardsgate 29 Sameie Møtedato 26.03.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Akersbakken 27. Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E Dato 25.04.2013 Kl. 1800. Møtested: BillaBong Café. Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Onsdag 25.04.2012 kl. 18:00 20:00 Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer