Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Onsdag 23. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56

2

3 REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen til møtelokalet Eierens navn: Eierens adresse: Seksjonsnummer: Alle seksjonseiere har rett til å være med på sameiermøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer og forretningsfører har rett til å være til stede på sameiermøtet og til å uttale seg. En seksjonseier kan møte med fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En seksjonseier kan ta med en rådgiver på sameiermøtet. Rådgiveren kan bare uttale seg dersom sameiermøtet tillater det. Dersom De benytter Dem av denne retten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: FULLMAKT Eier av boligen gir herved fullmakt til: Fullmektigens navn: å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles på årsmøte i Hoff Terrasse Sameie den 23. april Eierens underskrift og dato:

4

5 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til årsmøtet i Hoff Terrasse Sameie i hånden. Den inneholder blant annet styrets årsberetning og sameiets årsregnskap. Vårt ønske er at du leser nøye igjennom innkallingen og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiets årsmøte Onsdag 23. april 2014, kl 18:00 Møtelokalet er i Vismabygget og har adresse Karenslyst Allé 56, 3. etg. Vi ønsker deg velkommen til sameiets årsmøte. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø. VELKOMMEN!

6 HOFF TERRASSE SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 Årsmøtet i Hoff Terrasse Sameie avholdes onsdag 23. april 2014 kl. 18:00 i Karenslyst Allé (Vismabygget) 3. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst én seksjonseier til å underskrive protokollen D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 A Årsregnskapet for 2013 B Disponering av årets resultat C Revisjonsberetning D Orientering om budsjett for GODTGJØRELSER A Styret kr ,- B Drift av nettside kr ,- 5. FORSLAG A Forslag fra Geir Fuglseth vedrørende salg av loft over Hoffsveien 18. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. B Forslag fra Ingrid Nuland vedrørende endring av husordensreglene punkt 26 grilling på terrasse. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. C Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av husordensreglene punk 25 balkonger. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. D Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av vedtektene 10 utleie. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. E Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende vedtak om endring av husordensreglene uten årsmøtets godkjennelse (vedtatt på sameiermøtet i 2013). Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. F Forslag fra Anne Sofie Tolfsby vedrørende endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner. Forslaget er inntatt som vedlegg til innkallingen. G Forslag fra styret vedrørende Canal Digital. Styret har mottatt et tilbud fra Canal Digital, som foreslås akseptert av sameiermøtet. Forslaget er gjengitt i innkallingen. H Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner. Forslaget er gjengitt i innkallingen. I Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 31 vaskeriet. Forslaget er gjengitt i innkallingen. J Forslag fra styret vedrørende endring av husordensreglene punkt 47 kjøkkenvifter. Forslaget er gjengitt i innkallingen.

7 K Forslag fra styret om endring av husordensreglene punkt 50 oppussing. Forslaget er gjengitt i innkallingen. L Forslag fra styret vedrørende fortsatt renovering av inngangsdører i tre. Forslaget er gjengitt i innkallingen. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av ett styremedlem for 2 år B Valg av to varamedlemmer for 1 år C Valg av valgkomité 7. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

8 HOFF TERRASSE SAMEIE Styrets årsberetning for 2013 Tillitsvalgte Ordinært årsmøte ble avholdt 25. april 2013 i Vismabygget, Karenslyst Allé 56. Totalt var det 110 stemmeberettigede representert. Siden årsmøtet har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder: David Fluck Styremedlem: Jørgen Insulan Styremedlem: Toril Romundset Styremedlem: Trond Sørgjerd Styremedlem: Idar Lie Aslesen Varamedlemmer Varamedlem: Elin Haaland Varamedlem: Bjørn Pedersen Valgkomité Inger Bruteig Frank Tidemann Even Stormoen Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av revisjonsfirmaet Flattum & CO AS. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne. Bygninger og forsikringer Sameiet Hoff Terrasse består av 221 boligseksjoner, 18 næringsseksjoner, samt én barnehage. (i henhold til Statens kartverk er det 240 seksjoner totalt) Sameiets eiendom har gårdsnummer 31 og bruksnummer 175 i Oslo kommune. Sameiet er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer Forsikringer Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige med polisenummer Forsikringer er en fullverdiforsikring, dvs. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse. Ved skade skal denne meldes til OBF på telefon Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

9 Eiendeler og gjeld oppgaveplikt til ligningskontoret Sameierne har fått tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld, eiendeler, inntekter og utgifter. Denne meldingen må tas vare på og kontrolleres mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april. Ligningsverdi kan ikke lenger opplyses av forretningsfører, da nye regler medfører at ligningskontoret fastsetter ligningsverdien på den enkelte seksjon. Regnskapet for 2013 Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Beløpet vil bli foreslått overført til annen egenkapital. Sameiet har per en negativ egenkapital på kr ,-. Sameiet er avhengig av å ha et positivt resultat som også er tilstrekkelig for å dekke løpende avdrag. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsåret utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte, og følgelig heller ikke noe arbeidsmiljø. Sameiet har ikke foretatt seg noe spesielt vedrørende likestilling da styrets sammensetning er basert på at de som er interessert melder seg til tjeneste. Ytre miljø Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø mer enn det som er vanlig for en bygård av denne type.

10 Hovedaktiviteter I perioden har vi: Avholdt 12 styremøter (vanligvis den første onsdagen i hver måned i vaskeriet) Avholdt 4 Åpne Halvtimer hvor beboere har fremmet forslag og stilt spørsmål direkte til styremedlemmer Avholdt 2 dugnader med totalt cirka 150 deltakere, med påfølgende grillparty Avholdt en "varme og grønne" men hyggelig julegrantenning med innslag fra Gjallarhorn musikkorps, med cirka 130 deltakere Deltatt i flere fora i nærområdet bl.a. møter med våre nabosameier, og mellom vellene og ledelsen i bydel Ullern, og i diverse andre grupper for å ivareta HTS interesser i lokalmiljøet. Vi har installert 88 ny elektroniske låser og laget og levert "brikker" til alle seksjonseiere Vi har hatt et godt samarbeid med OBF (vår forretningsfører) og har nytt godt av deres bred profesjonelle fagkompetanse Vi har igjen hatt et veldig godt samarbeid med vaktmester og de mange underleverandører han koordinerer for å fullføre sine daglige gjøremål f.eks.: rørleggere, elektriker, hagehjelp, rengjøringsmedarbeidere, dreneringsfolk, varmeeksperter, snekkere osv. Vi har styrket kontakt og koordinasjon av fellessaker med alle nabosameier Styret har lagt til rette prosesser for å forbedre Enøk og HMS tiltak Vi har utredet forhold ifm. asfaltering. Asfaltering i delt prosjekter skal iverksettes i Vi har utredet forhold ifm. EL-bil parkering, og tiltak iverksettes i Vi fortsetter å benytte oss av «in house» faglig kompetanse ved behov - si ifra hvis du har noe relevant kompetanse som kan være av hjelp til fellesskapets beste Vi har holdt tett oversikt over økonomi har om-prioritert og om-forhandlet hvor nødvendig, og har gjort investeringer for å effektivisere Det har vært færre «indre-ordens saker» trolig grunnet tydeligere retningslinjer fra styret og strengere kontroll av leietagere fra seksjonseierne Det har vært noen "uroligheter" i sameiet, og styret har bygget på en allerede godt og tett samarbeid med politiet gjennom hele perioden Her er en oversikt over noe av det vi har fått til i perioden: PLANKOMITEEN - har jobbet med: Innkomne forslag og forespørsler fra nabosameier og lokal myndighetene, f.eks.: - Avholdt møter med nabo styreledere - Nabovarsel fra HV10 (56 ny leiligheter bak Rimi) - Nabovarsel fra HV10 (påbygg på taket over Elixia) - Nabovarsel fra HV17 (ny kontorbygg over veien fra HV16-18) - Planlagt rundkjøring ved innkjørselen til HTS - Støttet og profilert forslag til tiltak med Kikkutkollen (bak HT17-19) - Samlet inn ca. 180 sykler - sendt til barnehjem i Sierra Leone

11 BYGNINGENE: Iverksatt korrektiv tiltak ref. vannlekkasjer Iverksatt korrektiv tiltak ref. mangel på varmtvann Reparert kontroll enhet i fyr-rommet Forhandlet og inngikk avtale for installasjon av 88 elektroniske låser Laget og utlevert 750 nye elektroniske brikker Gjennomført ny runde med vindu utskiftning med Vindu Entreprenøren Undersøkt vindu utskiftning med DNV Iverksatt radonmåling 3 steder - alt OK Vellykket "pilot prosjekt" for renovering av inngangspartiet til HV24 (inkl.: pussing, reparering og olje døren, skiftet calling anlegget med videocalling, skiftet lås til elektronisk låssystem, malt hele oppgangen) Malt oppganger til HV24, HV16, HV18, HV20 Kontrollerte og reparerte 40 balkonger Avholdt flere store opprydding sesjoner av felles områdene Skiftet garasjedør motor Kontrollert og reparert sprinkler systemet i garasjen Kartlagt hvem som eier garasjeplassene Høytrykk-spylt avløp fra toalettene bak garasjene Kjøpt ny tørketrommel til Vaskeriet HAGEN: Fikk tak i, og plassert 8 store "gratis" betong blomsterkasser Klippet hekkene på nordsiden av innkjørselen Fjernet trær bak HT10 Fjernet heller utenfor HT16 - sodd gress Sikret huskestativet utenfor HT16 Plantet hekk rundt sokkelleiligheter: HT11, HT19 og HT16 Gjennomført 2 x dugnader med totalt 150 deltakere Gjennomført Julegrantenning med cirka 130 deltakere Erstattet treet ved HT01 med korrekt type Erstattet dødt treet bak HT17 ADMINISTRATIVT: Reforhandlet bedre betingelser på felles banklånene Utvidet banklån for å frigjøre NOK 830k egenkapital Engasjert en forsikringsagent for å hjelpe oss med/mot Gjensidige Begjært to seksjoner for tvangssalg Utvidet bra og tett kontakt med politiet Foreslått endringer til Husordensregler Fortløpende oppdatert alt info på websidene og oppslagstavlene Publisert 70+ nyhetsartikler på websidene Utarbeidet og publisert veiledning for "Oppussing" på websidene Prosessert 15 utleiesøknader Utarbeidet et helt nytt system for å identifisere seksjoner og dører Har redusert styrets papir arkiv - tatt i bruk brannsafe

12 Utarbeidet en avtale med Vaktmester Har inngått Serviceavtale for garasje sprinkler systemet Har sagt opp kontrakt med INVA (service på varmeanlegget) Har inngått kontrakt med GK (service på varmeanlegget) MEN DET ER FREMDELES MYE PÅ LISTEN deriblant: Utredning av lovligheten rundt tetting av balkonglukene Asfaltering hvor nødvendig for å korrigere feil helning utenfor bygningene Utbedring av inngangspartiene (belysning osv.) Plante hekker mellom bilene og plenene, og rundt søppelsiloene Sette opp fotball målstenger for barna 6-12 år Utrede muligheten for en ballvegg/basket hoop Montere nye oppslagstavler i alle oppganger

13 Årsregnskap Resultat 600 Hoff Terrasse Sameie Inntekter Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Utleieinntekter Diverse inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon Lønn og honorarer Vedlikehold Vaktmestertjenester Andre tjenester Kabel-tv Forsikring Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm Drift maskiner Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter Rentekostnad Andre finansposter Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler

14 Årsregnskap Balanse 600 Hoff Terrasse Sameie EIENDELER Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Anleggsmidler Varige driftsmidler Garasjer Aktivert rehabilitering Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre leierestanser Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Årsregnskap Balanse 600 Hoff Terrasse Sameie Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Pant-og gjeldsbrev lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader 3600 Inntekter felleskostnader Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte 3612 Inntekt kabel-tv Nedskrivning INinnbetalinger Dugnadsbidrag Sum Note 3 - Utleieinntekter 3605 Leieinntekter fellesarealer Leie Garasjer Sum Note 4 - Diverse inntekter 3150 Salg av nøkler Andre inntekter Dugnadsgebyr Inntekt vaskeri Sum Note 5 - Forvaltning og revisjon Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon.

17 Note 6 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre godtgjørelser Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden Laget har ingen ansatte. Note 7 - Vedlikehold 6605 Vedlikehold dører Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold port/portrom Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold fellesareal Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold fellesvarmeanlegg/fyrkjele 6621 Vedlikehold leilighet Vedlikehold balkonger Vedlikehold ventilasjon Vedl. garasje/parkering Egenandel forsikringsskader Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold Sum Note 8 - Andre tjenester 6715 Fakturerte tjenester Juridisk rådgivning Styrekurs kostnader Teknisk rådgivning Honorar arkitekt Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Sum Note 9 - Forsikring 7500 Forsikring bygninger Sum

18 Note 10 - Drift maskiner 6400 Leie Maskiner Sum Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 11 - Andre driftsutgifter 6321 Vann- og avløpsgebyr Lys og varme Drift sentralvarmeanlegg Andre kontorutstyrskostnader 6770 Andre kostnader sameiet Kopiering Abonnementer og litteratur Telekommunikasjon Kostnader Internett Porto Andre kostnader tele/post Gaver og blomster Kontingent HL Møtekostnader Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Lyspærer/-rør og sikringer Purregebyr/Inkassosalær Sum Note 12 - Renteinntekter 8050 Renterinntekt driftskonto Renteinntekt postkonto Renteinntekt andre bankkonti Renteinntekt andre Renteinntekt felleskostnader Sum Note 13 - Rentekostnader 8142 Lånenr Lånenr Sum

19 Note 14 - Andre finansposter 8090 Andre finansinntekter Sum Note 15 - Disponible midler A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig lån Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 16 - Lån Kreditor: Handelsbanken Handelsbanken Lånenummer: Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: Rentesats: 5.4 % 5.4 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Andelssaldo 01.01: 0 0 Innbetalt IN i perioden: Nedskrevet andelssaldo i perioden: Andelssaldo 31.12: Sum pantegjeld for lån: Note - Lån Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån (Felleslån) Ant. Andel gjeld Sum fellesgjeld andeler

20 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån (Balkonglån)

21 Note 17 - Forskuddsbetalte kostnader Regnskap 2013 Regnskap Forskuddsbetalte kostnader Sum Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Noter 600 Hoff Terrasse Sameie Orgnr: Note 18 - Andre fordringer Regnskap Regnskap Fordringer beboere Forskutterte inkassogebyr Eldre husleierestanser Sum Note - Egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn sameiets gjeld grunnet låneopptak. Det vil i årene fremover bli innkalt tilstrekkelig med midler til å betjene sameiets lån gjennom felleskostnadene.

22 Innkomne saker til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Sak 1; Søknad om aksept for utbygging loft i Hoffsveien 18 Styrets vurdering: Forslaget fra Geir Fuglseth om salg av fellesareal (loft) krever to tredels flertall på sameiermøtet for å være gyldig vedtatt, jf. eierseksjonsloven 30 annet ledd bokstav c og b. Styret er av den oppfatning at salg av fellesareal for utbygging er en prinsipiell sak som bør vurderes på et generelt grunnlag, før man eventuelt tillater enkeltvis utbygging av seksjoner. Da denne saken isolert sett kan skape presedens for tilsvarende søknader i fremtiden, anmodes sameiermøtet om å avvise forslaget. Styret er i utgangspunktet ikke negative til utbygging av seksjoner opp mot loft. Derimot anser styret det for vesentlig at slik utbygging skjer etter en helhetlig plan, og at det gjøres grundige forberedelser mht. avklaring av fremtidig vedlikeholdsansvar for det utbygde areal, alternative bodløsninger, kjøpsbetingelser, maksimal utnyttelse av loftsareal, rettferdig fordeling av potensielt utbyggingsareal, mv. Styret viser igjen til at sameiet har en stor reservekapital i loft og kjeller, som det kan være nyttig å ha i bakhånd dersom det eksempelvis viser seg at sameiets festekontrakt må innløses i sin helhet. Styret i HTS stiller seg negative til forslaget slik det er fremsatt. Dersom sameiermøtet stiller seg positive til utbygging av loft og kjeller, anmoder styret om at dette først vedtas etter at alle forhold er grundig gjennomgått. Sak 2; Grilling på terrasser Forslaget fra Ingrid Nuland innebærer at punkt 26 i sameiets husordensregler endres, slik at det ikke er lov til å grille på terrasser/balkonger. Styret mener i utgangspunktet at grilling på terrasser/balkonger bør være tillatt. I henhold til husordensreglenes punkt 26 er det tillatt med grilling på terrasse/balkong mellom kl 10:00 og kl 20:00, under forutsetning av at det benyttes el- eller gassgrill med lokk. Styret i HTS støtter ikke forslaget, og foreslår at bestemmelsen i husordensreglenes punkt 26 opprettholdes. Sak 3; Forslag om tillegg til husordensreglene punkt 25 balkonger Forslaget fra Anne Sofie Tolfsby innebærer at seksjonseiere i første etasje med terrasse får begrenset sin rett til å benytte egen terrasse slik man måtte ønske. Styret er av den oppfatning at dette er et forslag som strider med eierseksjonsloven 32 og sameiets vedtekter punkt 13; «flertallet i sameiermøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen sameiere en urimelig fordel på andre sameieres bekostning». Dersom forslaget vedtas vil samtlige seksjoner med balkong fremdeles kunne oppbevare sportsutstyr, verktøy, materialer, klær, barnevogner, etc.. Siden det kun er seksjoner i kjelleretasje med terrasse som rammes av dette forslaget, og at disse aktuelle seksjoner alltid vil være i mindretall, er dette et vedtak som strider med det lovfestede mindretallsvern. Styret i HTS støtter ikke forslaget, men foreslår at husordensregel punkt 25 gis ny tittel «Balkonger/markterrasser» og tekst endres til: «Generelt vedlikehold og orden på balkonger og markterrasser er seksjonseierens ansvar». Sak 4; Forslag om tillegg i vedtektenes 10 utleie Forslaget fra Anne Sofie Tolfsby innebærer en endring av sameiets vedtekter, og forslaget krever således to tredels flertall for å være gyldig vedtatt. Styret er innledningsvis enige i at sameiet over tid har erfart utfordringer forbundet med at leietakere hensetter gjenstander på sameiets fellesareal ved utflytting.

23 Derimot kan ikke styret se at forslagsstillers løsningsforslag er spesielt godt egnet til å redusere sameiets utfordringer. Utleier har liten eller ingen oversikt over hvilke eiendeler en leietaker er i besittelse av, og vil således ikke kunne etterse at leietaker ikke etterlater gjenstander på sameiets eiendom. Styret i HTS støtter ikke forslaget. Sak 5; Forslag til vedtak om endringer av husordensreglene uten årsmøtets godkjennelse Styret fremmet på sameiermøtet i april 2013 et forslag som ga styret fullmakt til å realitetstilpasse enkelte dokumenter, herunder sameiets husordensregler. Forslaget ble vedtatt, og vedtaket innebar at eventuelle endringer skulle forelegges det etterfølgende sameiermøte for votering. Dersom styret velger å gjennomføre en endring av husordensreglene, markeres endringer med rødt inntil endringene er vedtatt av det etterfølgende sameiermøtet. Styret kan ikke stille seg bak Tolfsbys påstand om at dette innebærer at styret har fått tildelt alt for store fullmakter. Styrets medlemmer velges av sameiermøtet, og det er vesentlig at sameierne har tillitt til det valgte styret. De endringer som styret har gjort i løpet av det siste året, er gjort for å tjene flertallets interesser. Årets sameiermøte har full anledning til å reversere styrets endringer, dersom flertallet finner dette hensiktsmessig. Styret i HTS støtter ikke forslaget. Sak 6; Forslag om endringer av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner Innledningsvis bemerker styret at dette forslaget i utgangspunktet skal behandles som en del av sameiets husordensregler. Da Anne Sofie Tolsby har sendt inn forslaget innen fristens utløp, er styret forpliktet til å innta forslaget i innkallingen. Den aktuelle endringen av husordensreglene punkt 4 kom til i et forsøk på å lette hverdagen til barnefamilier. Styret finner det lite tilfredsstillende at beboere med små barn henvises til kjelleren for oppbevaring av barnevogner som er i daglig bruk. Styret er naturligvis sitt ansvar bevisst, og er opptatt av at brannforskrifter overholdes. Styret ønsker således å invitere Brann- og redningsetaten til en stedlig befaring, slik at man får avklart hvorvidt parkering av barnevogner innenfor inngangsdørene er i strid med gjeldende forskrifter og regler. Styret i HTS støtter i utgangspunktet ikke forslaget. Dersom det etter en vurdering fra OBRE skulle fremkomme at parkering av barnevogner innenfor inngangsdørene strider med gjeldende forskrifter og regler, vil styret vurdere alternative løsninger for oppbevaring av barnevogner. Sak 7; Forslag om aksept av nytt tilbud fra Canal Digital Styret har fått et nytt tilbud fra Canal Digital for en ny «Komplett-avtale» - Siste generasjon HD-dekoder - Mer enn dobbelt så høy internetthastighet - Underholdningsportalen T-We - Canal Digital forestår all installering - Kr. 20,- i tillegg pr. måned pr. husstand - Mulighet for individuelle løsninger Dette er en fellesløsning, og gjelder alle eller ingen. Styret i HTS støtter forslaget.

24 Sak 8; Forslag om endring av husordensreglene punkt 4 sykler/barnevogner Vi lever i et inkluderende og barnevennlig samfunn, hvor det er viktig å tilpasse og forenkle regler for å ta hensyn til forskjellige aldersgrupper. Styret foreslår med dette at ordlyden i husordensreglene punkt 4 endres til: «Sykler, barnevogner etc. henvises til sportsbodene der de skal merkes med navn og oppgangsnummer. Barnevogner som er i daglig bruk kan parkeres innenfor inngangsdøren så lenge de ikke er til hinder for rømningsveiene.» Sak 9; Forslag om endring av husordensreglene punkt 31 vaskeriet Tidsinnstillingene for vaskeriets maskiner tar ikke automatisk høyde for endringer fra sommertid til vintertid og tilbake igjen. Systemet er gammelt og krever tilstedeværende teknisk bistand fra leverandøren med påfølgende kostnad. Styret har fått aksept fra nærmeste seksjonseier til å endre vaskeriets brukstider slik at det er mulig å unngå kostnadene knyttet til regulering av tidsinnstillingene på maskinene. Styret foreslår følgende ny tekst: «Vaskeriet skal til enhver tid holdes rent og ryddig. Henlagte klær blir fjernet av vaktmester for eiers regning og risiko. Nøkkelbrikken til vaskeriet gir adgang 07:00-22:00 alle dager unntatt søn- /helligdager. På søn-/hellidager er vaskeriet stengt. Vasketider VINTER: Mandag til fredag: 07:00-19:00 Lørdag: 07:00-17:00 Søn-/helligdag: Stengt Vasketider SOMMER: Mandag til fredag: 08:00-20:00 Lørdag: 08:00-18:00 Søn-/helligdag: Stengt Sak 10; Forslag om endring av husordensreglene punkt 47 kjøkkenvifter For å være konsistent med allerede godkjent praksis, foreslår styret at tittel endres til: «Kjøkkenvifter og baderomsvifter», og at teksten endres til: «Kjøkkenvifter og baderomsvifter må ikke tilkobles husets ventilasjonspiper.» Sak 11; Forslag om endring av husordensreglene punkt 50 oppussing For å korrigere en forglemmelse fra eksisterende tekst som ikke fastslo når oppussing kunne begynne på lørdager, og etter anmodning fra beboere til å redusere sjenerende støy i bygningene på fridager, foreslås det at teksten endres til: «Oppussing og vedlikehold som medfører støy må ikke utføres: mellom kl på vanlige virkedager før kl og etter kl på lørdager på søndager og helligdager Sak 12; Forslag om å fortsette med renovering av eksisterende tre-inngangsdører Styret skal legge frem en oppsummering av pilot-prosjektet i Hoffsveien 24. Styret anbefaler at sameiermøtet godkjenner at de eksisterende tre-dørene beholdes og renoveres i samme stilen som pilot-prosjektet. Beboerne anbefales å se på inngangsdøren, video-calling,

25 elektronisk låssystemet og nymalt oppgang i Hoffsveien 24 før årsmøtet, for å danne et bedre diskusjonsgrunnlag i møtet. Styret vil legge frem et kostnadsoverslag for renovering av samtlige inngangsdører i tre, og ber om sameiermøtets aksept for å kunne kreve beløpet inn ved ekstraordinær innbetaling. Styret forslår at innbetalingen gjøres over to måneder, på et nærmere bestemt tidspunkt etter sommeren 2014.

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Onsdag 25.04.2012 kl. 18:00 20:00 Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer