Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!"

Transkript

1 LOKALAVISA Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt Lokal Organisasjonsutvikling Utsikt fra Dønnamannen, 21 desember.

2 2 LOKALAVISA 3 Lederen har ordet. Landsmøte 2010 Lokalavisa : Robert Grønbech Styret i NFF avdeling Nordland har hatt en hektisk sommer og høst, preget av blant annet stor medlemskontakt, lokale forhandlinger og forberedelser til Landsmøte er som dere vet landsmøte år i Norsk fysioterapeutforbund og NFF avdeling Nordland har allerede satt preg på dette møtet. Styret har også i år avholdt medlemsmøter, i tråd med satsningen om økt kontakt med medlemmene. Denne høsten var vi på helgelandskysten, nærmere bestemt Brønnøysund og Sandnessjøen. Vi opplevde her, og opplever også ellers i fylket, stort engasjement i forhold til fysioterapeutenes egen situasjon og egne tjenester. Endringene i finansieringsordningen har satt fysioterapeutenes situasjon i fokus og mange rydder opp i, eller kjemper for økning av, egne hjemler. Styret opplever at denne prosessen har vært vanskelig og tøff for mange, men har også bidratt til større ryddighet og mer bevissthet rundt avtalefysioterapien, spesielt fra kommunalt hold. Det siste har dere medlemmer rundt omkring bidratt mye til, noe vi synes er kjempepositivt. Styret fikk på årets medlemsmøter også en pekepinn på hvordan medlemmene opplever vår egen innsats. Vi fikk signaler på at mange ikke bruker fysio.no som en selvsagt informasjonskanal og at mange ikke har hørt eller lest lokalavisa vår. Dette tar vi som en utfordring, og vil jobbe ufortrødent videre med å forbedre informasjonsarbeidet vårt. Dette er for øvrig et sentralt område i avdelingens arbeid i forbindelse med prosjektet Lokal organisasjonsutvikling, som avsluttes som prosjekt i år, men som har etablert tiltak som vil videreføres fremover. Styret tar det som en ren bonus at også naturen på Helgelandskysten viste seg fra sin beste side, og vi fikk masse positive inntrykk fra den også. Les mer om alt dette i denne utgaven av Lokalavisa! Robert Grønbech Leder NFF avdeling Nordland. 29. november 1. desember 2010 avholdes Norsk fysioterapeutforbunds Landsmøte 2010 ved Rica Nidelven hotell i Trondheim. Informasjon om dette finnes på NFFs nettside. NFF avdeling Nordland har som vanlig tre delegater som skal reise til Trondheim og målbære avdelingens interesser. Delegatene i år er Robert Grønbech, Inger Anne Nikolaisen og Jan Magne Berglund. Robert Grønbech var delegat også i 2007, mens LM10 blir det første landsmøtet i NFF for de to andre. Avdelingen har meldt inn tre saker i år og er gjennom disse godt synlig i LM10 saksliste. Avdelingen fikk på representantskapsmøte 2009 igjennom et utjevningstilskudd for avdelinger med særskilte utfordringer med hensyn til geografi og infrastruktur. Denne ble ikke videreført i år, men avdelingen fulgte dette opp og sendte inn forslag til utjevningsordning til LM10. Denne saken har sentralstyret stilt seg bak, noe avdelingsstyret er svært fornøyde med. Avdelingen har også sendt inn sak om behov for endring av organiseringen av NFF, sett i lys av utviklingen i oppgaver og i samfunnet som helhet. Denne saken har også sentralstyret ønsket velkommen og tatt inn i sin egen sak Visjon, verdier og hovedmål for perioden , og ønsker her en organisasjonsgjennomgang. Vi er svært fornøyde med at sentralstyret er på linje med oss i disse sakene og vi tar dette som et tegn på at vi er i takt med resten av organisasjonen. Årsmøtet i avdeling Nordland gav styret i oppgave og bringe inn en sak for LM10 angående sentral regulering av lønn og stillingsressurs som avdelingsleder i avdelingene. Dette var også et behov avdelingsstyret så. Dette behovet har også andre avdelinger sett, og det er meldt inn flere saker i forhold til denne problemstillingen. Her er ikke sentralstyret på linje med avdelingene, og i deres sakskommentarer ser de ikke på dette som hensiktsmessig. Vi er derfor svært spente på hvordan LM10 vil forholde seg til denne saken. Vi ser frem til LM10, og håper og tror vi vil bidra i henhold til våre egne medlemmers interesser. Det er dere vi representerer og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere når det gjelder landsmøtesakene.

3 4 LOKALAVISA 5 Faglig stimuleringsordning PLOU prosjekt lokal organisasjonsutvikling Årsmøtet 2007 i NFF Avdeling Nordland vedtok å stille ,- NOK disponibel til faglig oppdatering og inspirasjon for fysioterapeuter i avdeling Nordland. Ordningen er ment å være et lavterskeltilbud, som skal stimulere til arrangering av fagdager, kurs, hospitering og annen faglig aktivitet. Styremedlem Tore-Jørgen Bjørkli NFF Avdeling Nordland NFF har det siste året arbeidet mye med lokalt påvirkningsarbeid rettet mot kommuner og lokalpolitikere. Hver søknad må være innenfor en ramme på 3000,- NOK Kriterier for tildeling av stimuleringsmidler: søker må være medlem av NFF Avdeling Nordland søknad må inneholde argumentasjon over hva midlene skal gå til kostnadsoversikt må vedlegges søknad må sendes NFF Avdeling Nordland v/ leder Et viktig element er lokal organisasjonsutvikling i form av et større korps av kontaktpersoner i privat praksis. Formålet er blant annet å få samsvar mellom fysioterapibehovet og driftshjemlene i kommunene og å styrke organisasjonens påvirkningskraft lokalt. I Nordland fylke vil avdelinga jobbe med flere konkrete tiltak i denne forbindelse. Kartlegging For det første ønsker vi å skape et nettverk av lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner, slik at vi kan dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer. For å skape et godt nettverk er vi anhengige av engasjerte fysioterapeuter rundt om i den enkelte kommunene som ønsker å bidra. Avdelingsstyret vil ta kontakt med hver enkelt kommune for å få navn og kontakinformasjon på de tillitsvalgte, kontaktpersoner for privat praksis, ledende fysioterapeut, rådmann etc som finnes. I de kommunene som ikke har tillitsvalgt/ kontaktperson vil vi forsøke å rekruttere til dette, slik at vi dekker hele fylket. Nyhetsbrev Når vi har gjort den nevnte kartlegginga, vil vi sende ut første nyhetsbrev. Målet vårt er å få ut 2-3 nyhetsbrev i løpet av året. Det første altså i løpet av første halvår Nyhetsbrevene vil komme ut på e-post til medlemmene. Stimuleringstilskudd NFF Nordland har i flere år gitt ut stimuleringstilskudd til faglige tiltak. Vi ønsker nå å utvide ordninga til også å innbefatte fagpolitisk påvirkningsarbeid (som nevnt annet sted i lokalavisa). Vi ønsker å støtte både faglig og fagpolitisk aktivitet, og gjør dette med økonomisk støtte på opp mot kr 3 000,-. For å få stimuleringstilskudd må en sende søknad til NFF Avd Nordland ved Robert Grøbeck, og dokumentere evt utgifter i forbindelse med faglig aktivitet, eller beskrive hvilket fagpolitisk påvirkningsarbeid som er gjort.

4 6 LOKALAVISA 7 Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen Styremedlem Anette Rasmussen NFF Avdeling Nordland 27 og 28. september satte halvparten av styret i NFF avd. Nordland kursen mot Helgeland. Vi hadde bestilt godt vær, slik at vi fikk sett det vi ønsket av severdige fjellformasjoner. Torghatten, Dønnamannen og De syv søstre viste seg fra sine beste sider, og innimellom møtevirksomheten i Brønnøysund fikk vi sett nærmere på selve Hullet i Torghatten. Første stopp var Brønnøysund, der vi startet dagen med styremøte på Thon Brønnøysund. Etter hvert ble det klart for medlemsmøte, og 7 medlemmer fra Brønnøysund møtte opp. Vi startet med å fortelle om vår agenda for disse lunsjmøtene ute i distriktene, og la opp til et åpent møte hvor deltakerne fikk være aktive. Det ble etter hvert god temperatur, det er ingen tvil om at vi har engasjerte medlemmer. Diskusjonen gikk en del rundt prioritering av pasienter og fordeling mellom private og kommunale fysioterapeuter. Ikke alltid lett når ventelistene blir lange. Det ble også diskusjoner rundt påvirkningsarbeid, og synliggjøring i forhold til kommunene. Dagen etter dro vi til Sandnessjøen, hvor vi fikk omvisning på det flotte treningssenteret til vår egen kjære Jan Magne Berglund, nemlig Fysioform. Vi fikk låne møterom/ lunsjrom der, som vi fylte opp med flere engasjerte fysioterapeuter. Her kom det 13 stk, de fleste fra Sandnessjøen, men både Herøy, Leirfjord og Alstadhaug var representert, fint fordelt mellom sykehusansatte, kommunale og private fysioterapeuter. Det som opptar disse medlemmene er også dette med påvirkningsarbeid. De vil ønsker også å komme mer på banen når det gjelder forebygging, og synliggjøring i forhold til hvor viktige vi fysioterapeuter er i dette arbeidet. Et tips er at man kan bruke rapporter og råd fra Helsedirektoratet, og ikke minst Aktivitetshåndboken! Se også denne utgaven av Lokalavisa for informasjon om stimuleringsmidler og tilskudd for påvirkningsarbeid. Ellers fikk vi med oss litt skryt til styret og avdelingen for arrangering av interessante kurs og årsmøteseminarer. Det virker også som at medlemmene føler de får god hjelp og veiledning dersom de har enkeltsaker de trenger hjelp med å rydde litt i. Det var tre fornøyde styremedlemmer som reiste hjem fra Helgeland, ingen av oss hadde vært der tidligere, vi kommer gjerne tilbake!

5 8 Kalender Piken Jeg tar meg en prat med Ann Eva Wadel, som er fysioterapeut i frisklivssentral i Meløy Kommune. Hun ble ansatt i mars i år, og har nok å henge fingrene i. Hva er oppgavene dine til daglig, Ann Eva? -I hovedsak jobber jeg med trening på resept, som er et lavterskeltilbud til befolkningen i kommunen. Det er på mange måter en kom i gang trening, og hvor jeg også ønsker å vise at man ikke trenger å ha så mye utstyr for å få god trening ut av det. I tillegg skriver jeg ukentlige spalter i lokalavisa, og stimulerer til økt fysisk aktivitet ved blant annet å informere i barnehager og skoler. Inaktivitet er den store utfordringen i dag, og du finner den i alle lag. Du er jo rimelig kreativ, og liker å få oppmerksomhet på dette med folkehelse? -Ja, som et reklamestunt for trening på resept, så fikk jeg ordføreren til å stille opp i avisa med en kollega på ryggen og gjøre knebøy! Og i forbindelse med aktivitets dag for eldre introduserte jeg tautrimmen, som er trim med håndheklede tau, og som er en ypperlig treningsform for eldre, og andre grupper med ulike behov. (Hun håndheklet nærmere 100 meter med tau laget av mattfiller, og et sted mellom eldre var med og trente tautrim i en stor ring!) Og nå har du funnet på noe nytt i god folkehelseånd? -Joda, vi er i full gang med å lage en egen Julekalender for Meløy kommune, for å vise at trening kan man gjøre hvor som helst! Det går ut på at spreke meløyfjerdinger i ulike aldre, og yrker stiller opp og viser ulike styrkeøvelse. Sammen med informasjonsmedarbeider Connie Slettan har vi reist rundt i hele kommunen og tatt bilder som blir brukt i kalenderen. For hver dag frem til jul får man en ny øvelse, og man ender så med et komplett treningsprogram for hele kroppen! Hvor finner man så denne julekalenderen? -Den finner du inne på Meløy kommune sine hjemmesider, der trykker man bare på adventskalender, og så kommer det et nytt bilde hver dag. Kanskje du kan gi oss noen smakebiter på hva kalenderen inneholder? -Det kan jeg godt! Blant annet vil du få se en bonde som gjør knebøy med en nyfødt kalv i armene, en fergemann som hopper tau, og balanseøvelser på vinmonopolet, demonstrert av de ansatte! Dette er absolutt seriøst nok, men med en god snert av humor. Jeg oppfordrer folk til å ta seg tida til å gå inn og se på hjemmesidene! Har du ellers noen nye planer under oppseiling? -Vi kan vel si at snø er et hett tema! Ellers vil jeg bare invitere alle til å komme i form med årets sprekeste julekalender: her får du 24 ideer til mer hverdagsstyrke. Friske og freidige meløyfjerdinger viser deg hvordan! Og riktig god Jul fra Meløy! LOKALAVISA 9 Vi intervjuer kreative fysioterapeuter! Vår utsendte medarbeider: Styremedlem Linda Elin Nilsen NFF Avdeling Nordland

6 10 Til sist: Redaksjonen til : LOKALAVISA Robert Grønbech Leder Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Tore Jørgen Bjørkli Sekretær Navn: Finn Richter Jonsen Sivilstand: Gift, 3 barn Linda Elin Nilsen Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Utd.sted, år: Berlin, 1974 Arbeidssted: Sandnessjøen Fysikalske AS Hva som opptar i fysiohverdagen: Aktuelt om dagen er å få nabokommunene til å tenke interkommunalt! Fritidsinteresser: Jakt/Fiske/Ski Drømmeferie: Cruise i Caribien hadde vært ok! Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa Stafettpinnen sendes videre til: Kari Mentzoni, kommunefysioterapeut i Alstahaug kommune

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer