Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Studentsamfunn 10-01- 2015 REFERAT. Styremøte 10.01.2015 Bergen"

Transkript

1 Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT Styremøte Bergen 1

2 Styremøte BI Studentsamfunn Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/ SL Sak Orienteringssak: økonomisk status v/øa Sak Orienteringssak: seminarhelger v/ SL Sak Diskusjonssak: Standardisering av dokumenter og maler v/leder Sak Diskusjonssak: Ny nettside v/leder Sak Orienteringssak: BISapp v/pk Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Sak Orienteringssak: Landsmøte 2015 v/pk Sak Orienteringssak: Langvarig logo for Vinterlekene v/pk Sak Orienteringssak: Redegjørelse rundt valg av Fond og prosessen videre v/øa Sak Orienteringssak: BI.no (Nettside) v/fagansvarlig Sak Orienteringssak: Oppfølging av studentpanelet v/fagansvarlig Sak Behandlingssak v/ka Sak Behandlingssak: Retningslinjer for frivillige under VL v/pk Sak Behandlingssak: Felles disk for alle LA v/pk Sak Diskusjonssak: Delvis kommunikasjonsstrategi v/sl Sak Orienteringssak: Eventueltsaker 2

3 Styremøte BI Studentsamfunn Sted: Tid: Til stede: BI Bergen Leder SL, ØA SL, Fag SL, PK SL, KA SL, HR 1 og 2 SL Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og HR 2 som referent. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes. Vedtak: Godkjent Sak Oppføring av eventuelt saker Ingen Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/ SL Bakgrunn: SL redegjør for hva som har blitt gjort siden forrige styremøte. FAG: Har fullført medarbeidersamtaler med alle fagansvarlige, legger til at dette var veldig produktivt Har skrevet studentrapporten Det har vært en del lokale klager, spesielt rundt strategifaget. Nyttig informasjon om fagene må komme kjappere fra admin Har sørget for at innsamlingen av kursbeskrivelsene er blitt gjort Klagerutiner legges ut på BIS.NO slik det blir tilgjengelig for studentene Har som alltid reist mye på div møter Bistått LA med LMU (Læringsmiljøutvalget) 3

4 Styremøte BI Studentsamfunn ØA: PK: HR: Jobbet en del med LNUtildeling og selve utbetalingene Han har deltatt på LEF i Bergen Har besøkt Trondheim og besøkt ØA på LA, vært til hjelp Har laget budsjett med ØA. Funket bra strategisk. Ble lagt frem på styringsgruppemøte. Deltok også på dette i Oslo Tatt internevalueringen Styrt en del med izettleterminalene Vært en del i telefon med PK angående VL. Også mye kontakt med leder VL Har signert kontrakt med danskebank Sendt ut julebrev Momskompensasjon Jobbet med ØAseminar Bistått LA, og selvfølgelig bokført og betalt regninger Jobbet mye med VL, tar oppsummeringen senere. Oppfølging av LA, og med det også hatt medarbeidersamtaler. Samtalene har gått veldig bra, og styrket kommunikasjonen. Stort utbytte! Jobbet med styremøtehelgene som vi skal ha det dette semesteret. Styremøte i Trondheim midten av mars, vil ikke utsette. Stavanger slutten av april, avslutter i Kristiansand og overlappingstur i juni. Vil gjerne at SL skal delta på NLD på en av skolene, blir mest sannsynlig en dagstur i så fall. Ordnet en del med fly og hoteller Bistått HR med HRweekend, samme med ØA. Bestilt enkelte reiser Påbegynt planleggingen av LM. Sitter med kontrakter Har sett mer på en BISapp, og forhørt meg om hva folk syns. Har holdt internevalueringer med styret. Det informeres om at dette gikk veldig bra Har besøkt Trondheim og LA Div. HRarbeid HR 1 deltatt på Styringsgruppemøte i november i Oslo. Informeres at HR mottar stadig muntlige avstemminger fra ØA, som HR 1 tar seg av. Fungerer veldig bra! Skrevet sakspapirer og referat Jobber nå med HRweekend, fått mye hjelp av PK. Jobber for å finne faglige og sosiale ting som kan utføres den gitte helgen. Har vedtektskomitemøte på søndagen, skal jobbe med en one page av de lokale standardiserte vedtektene Har drevet en del med oppfølging av LA 4

5 Styremøte BI Studentsamfunn KA: Gensere. Har endelig fått en bra leveranse fra leverandør Har hatt en del kontakt med Care Deltok på et av deres arrangementer som hadde fokus på vold mot kvinner. Skal snart ha nytt møte med Care angående fremtiden Jobbet med sosiale medier, bistått osv. Skal prøve å gjøre det grafiske mer nyansert. Er i startfasen på bygging av ny nettside. Det er her mye som må gjøres og Leder SL bistår Leder: Har hatt en del samtaler med BI Skal delta på krisehåndteringsmøte på torsdag. Dette har sammenheng med VL God dialog med BI, skal delta på industrimøte Har hatt møte med Inge Jan og Tøndel hvor temaer som fasiliteter, alumni, og tilhørighet til BIS har vært tema Orienterer om at det jobbes for å forbedre BIS Bergen og BIS Trondheim sine kontorer Stavanger har fått ny kantine, mye mer plass. Sier at dette er resultat av god jobbing fra flere parter Jobber med mediekonkurransen og mediehåndtering Ser på ny nettside sammen med KA Deltatt på styringsgruppemøte i Oslo. Forslag med endring struktur: nestleder innad i BIS. Fremtidsrettet tenking Har hatt en god dialog med SBIO ØA og Leder har sendt ut gode 50 brev til LA Har jobbet med idrettsdag, kommunikasjon mellom LA. Mye fokus på å bli mer sammensveiset som organisasjon Nasjonalt reisefond som åpner for reiser på tvers av LA Har blitt innvalgt som SSR og styremedlem i SIS MANA (denne redegjørelsen ble tilsendt i forkant av møtet): Deler av denne redegjørelsen er konfidensiell i henhold til BIS sine potensielle samarbeidspartnere. Den siste tiden har gått til planlegging av BISniss og gjennomgang av halvårsrapporter fra LA. Har bestilt nye gensere til SL og LAstyrene. Dette tok litt tid, men håper der blir bra denne gangen. Har ikke sett dem selv enda, så er ganske spent. Skrevet brev Bistått LA. 5

6 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: Økonomisk status v/øa Bakgrunn: Leder ønsker en økonomisk statusopptatering fra Økonomiansvarlig, for hele organisasjonen. ØA: Regnskap ligger som vedlegg og representerer økonomisk status til LM. Vinterlekene sine jakker på nesten er ikke tatt med. Sitter med et stort overskudd, medlemskontingenter har økt flere studenter. Høy offentlig støtte, midler fra Drammen og momskompensasjon. Skolerefusjonen er omtrent mindre enn budsjettert. Årets Ledelse har reist veldig mye, positivt. Reise til NSF og LM blir bokført etter selve arrangementet. Folk har bodd hos personer når de har reist. Posten Sentralledelsen inviterer er ikke så høy enda, men dette pga. forrige Styret. Bra at SL betaler. Landsmøtet ble lavere enn budsjettert, noe som er litt merkelig. Samme med NSF, dette skyldes delvis at vi måtte droppe den ene lunsjen og erstattet dette med oljemuseet. Bissniss, utsatt. Noen feil ved kontor og rekvisita, blir heller ikke over potten. Porto er sending av brev, leie av postboks, kostnader knyttet til sending av post. Mammut ble dyrere enn budsjettert, men har vært til veldig stor hjelp. Juridisk bistand er lavere. Annen kostnad er mye dyrere enn budsjettert, dette skyldes at det ofte kommer regninger som er vanskelige å plassere og de havner derfor under annet. Støtte til LA øker med Overskuddet skyldes lite gjennomtenkt budsjettering fra fjoråret. Flere summer som er kommet inn har ikke vært gitt at skulle komme når budsjetteringen ble satt. Leder, innlegg: Det er viktig at pengene går til vekstforhold. Vi bruker mer penger enn fjorårets styre. ØA: Ser også på mulighetene til å gjøre større investeringer på LA. Notat: Sentralledelsen er informert om at det blir et rekord høyt overskudd. Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/ SL Bakgrunn: I januar og februar måned vil det bli gjennomført et stort antall seminarer, i regi av Sentralledelsen. Leder SL ønsker at arrangørene for de respektive seminarene redegjør for sitt opplegg. MANA: Det blir workshop enten fredag eller lørdag, akkurat nå prøver jeg å få en fra Bertrand AS til å komme. Men jeg er bittelitt på kanten av budsjettet men håper jeg får fikset det. I tillegg blir det enten en aktivitet på lørdag eller søndag (gokart eller laser 6

7 Styremøte BI Studentsamfunn tag). Middagene skal vi spise ute, mens lunsj blir mest sannsynlig på skolen. Fokuset blir motivasjon, ledelse, salg og det å motivere andre. FAG: Reiser opp på en fredag for å delta på studentpanelet. Eventuelt middag. Kursevalueringer. Lunsj, middag og aktiviteter. Blir en travel helg, og skulle muligens hatt 4 dager. ØA: Ankomst fredag i Oslo. Økonomiseminar med SBIO. Skal ha fokus på årsregnskap. Skal jobbe med caseoppgaver. Lørdag: selvstendig jobbing med årsregnskap. Erfaringsutveksling på søndagen. Teambuilding. Avreise sent søndagskveld. PK: Er en kabal som må gå opp for at KA og PK skal ha seminar i lag i år. Må kanskje legge seminaret til ukedager. Seminar, foredrag og middag. Individuelle samlinger søndag, KA og PK splittes. Tenker å ha 2 helger etter VL. Undersøkt foredragsholdere. HR: Bergen. Hovedtema motivasjon, gruppearbeid og internkommunikasjon. Fredag starter klokken 2. Caseoppgaver og quizer. Middag på kvelden, og en liten aktivitet. Lørdag begynner vi tidlig. Forhåpentligvis foredrag da også. Kjekk aktivitet på kvelden. Søndag går til vedtektskomité. Skal bo tre og tre sammen. Sak Diskusjonssak: Standardisering av dokumenter og maler v/leder Bakgrunn: På bakgrunn av erfaring og tidligere mislighold av rutiner, oppfordrer Leder SL til å innføre krav til standardisering, rapportering, og konstruksjon av maler, samt opprydding av BIS sine lagringsportaler. Det oppfordres til diskusjon. Leder og HR utformer konkret forslag til vedtak neste styremøte, på bakgrunn av denne diskusjonssaken. Leder: Ønsker brainstorming på maler, struktur, erfaringsdokumenter osv. Innlegg PK: Erfaringsrapporter for SA. Vil ha ny som alle kan ta i bruk. Attestmaler bør også standardiseres (ikke skrift). Innlegg HR 1: Alle mailer bør være like, med samme signatur. Innlegg Fag: Rapportmal bør legges ut. Innlegg PK: En powerpointmal skal være tilgjengelig. Innlegg HR 1: Standardoppsett for regnskap og budsjett. Kommentar ØA: Fullt mulig. Skal se nærmere på det. 7

8 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg PK: Invitasjoner og informasjonsdokumenter trengs det mal til. HR 2: Sakspapirer på disk. Leder: Database med maler. HR og KA vil få stort ansvar i utformingen. Dokumentsenter hvor du finner alt du trenger. Sparer avtroppende for mye bry. Innlegg Fag: Fagperm. Kommentar Leder: Syns Fagperm er en fantastisk løsning. Alle påtroppende fortjener det. Innlegg ØA: Vil ha et kontaktperson skjema hos alle vi er i kontakt med. Skjema for dette hadde vært til stor hjelp. Innlegg PK: Dokumentbank MANA: Månedsmail. Sak Diskusjonssak: Ny nettside v/leder Bakgrunn: På nyåret vil en ny nettside bli konstruert. Leder ønsker inputs av Sentralledelsen på hvilke funksjoner vi burde implementere. Leder orienterer: KA og Leder har sett på det grafiske. Vil ha nye input på ideer og funksjoner. Innlegg PK: Kalender. Flere bilder fra arrangementer. Rettigheter. Arrangementer bør legges ut på nettsiden, kanskje delta og ikke deltafunksjon? Betaling på nettsiden, TicketCo. Innlegg ØA: Hva skjer denne uken?. Kommentar HR 2: Uke eller måned, facebook Kommentar PK: Såpass mye så skjer i løpet av en uke at det ikke er en dum ide. Innlegg HR 1: Instagram, twitterfeed, fremheve samarbeidspartnere, BIS i nyhetene, valg, intervju, ledige stillinger Innlegg PK: Ønsker mer farger og bilder Kommentar HR 2: Hver skole har en egen kalender som kunne vært lettere tilgjengelig. 8

9 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg ØA: Samle alle bis skolene på en nettside. Kommentar Fag: Stor forvirring ved å samle alt på nettside. Er viktig med individuelle steder for hver skoler. Kommentar HR 1: Virke mot sin hensikt. Referat etc.. Innlegg HR 1: Først kommer du inn på standard bis side, så velger du skole. Slik fremstår vi som en enhet men like spesialisert. Innlegg HR 2: Valgvideo. Kommentar PK: Har vært slik før, krasjet. Sak Orienteringssak: BISapp v/pk Bakgrunn: Vi har tidligere snakket om å få laget en BISapp. Prosjektkoordinator ønsker å ta opp denne tråden og vite hvor nært/langt unna vi er i å få realisert dette. PK orienterer: Har fått inntrykk av at dette er veldig ønsket av studentene. Bør i så fall bygges opp mot den nye nettsiden. Push varsler, bilder, informasjon. Innlegg KA: Blir laget en mobilversjon, som er en forenklet versjon av nettsiden. Kan lage app ved å lagre nettsiden. Melding om arrangement. Mye arbeid med app. Kommentar PK: Syns vi kanskje bør gå bort fra SMSvarsel. Innlegg Leder: Informerer om at det koster over hundre tusen med app. Push varsler er egentlig det eneste som er forsvarlig. Innlegg Fag: Vil ha studentrabatter tilgjengelig enkelt fra by til by. Kommentar KA: Det skal vi se på. Link til nettsiden. Innlegg PK: Mobilversjonen løser egentlig behøver for en app. Veldig mange bra innspill. Sak Orienteringssak: Vinterlekene V/PK Bakgrunn: Prosjektkoordinator ønsker å informere styret om arbeid til Vinterlekenestyret og deres fremdriftsplan mot Vinterlekene. 9

10 Styremøte BI Studentsamfunn Kommentar KA: Tenker på det med å gå bort fra fellespotten (depositum). Svar PK: Blir kun betaling om det overskrider potten. Folk må derfor være mer forsiktig. Kommentar ØA: Ingen av pengene er øremerket depositum. Tidligere har kostnadene for skadene vært opp mot 100 tusen hver år, noe som er alt for mye. Derfor burde de som ødelegger for store summer stå ansvarlig. Innlegg HR 2: Flere griller Kommentar Fag: Tidligere varme griller. Innlegg Leder: SL har ekstra ansvar Kommentar HR 2: Informasjonsskriv Svar PK: Jobber med det Innlegg ØA: Vakttelefonnummer bør være printet på båndet. Sak Orienteringssak: Landsmøte 2015 v/pk Bakgrunn: Prosjektkoordinator ønsker å informere Sentralledelsen om sitt arbeid med Landsmøtet, og åpner for diskusjon rundt hvordan dette skal gjennomføres i år. PK orienterer: Har kontaktet en del hoteller, Thon og Quality hotell er de beste. Erfaringer, pris og tilbakemelding heller mot Quality hotell. Ta høyde for at alle søker om at alle påtroppende skal delta. Første prisantydning er på ca 250 tusen. Kommer noen summer i tillegg av dette. Har studert tidligere programmer, og tatt læring av tidligere arrangement. Håper dette skal sikre. Runde bord, mer flyt. Styringsgruppemøte på fredagen. Har sett på priser osv. Innlegg Leder: Redegjørelsene endrer seg. Skal ikke opp og presentere. Skal ikke bare vise det positive, men skal gå gjennom det som faktisk har blitt gjort. Minimum 5 sider. Vise den gode jobben som har blitt gjort. Skal stå i papirform, men skal snakke mer flytende om hva som har blitt gjort. Innlegg Fag: Bordsetting bør være mer gjennomtenkt. Skal det være kreativt, så må det fungere og. Innlegg PK: Skal lage en røff oversikt som alle må gi tilbakemelding på. 10

11 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: Langvarig logo for Vinterlekene v/pk Bakgrunn: Det har lenge vært ønske om å endre vinterlekenelogoen som har eksistert de siste årene. Etter mye debatt og uenighet om logoene som ble laget til årets VL, i tillegg til de langvarige investeringene, ble det bestemt at det skulle legges frem et nytt logoforslag ved Landsmøte, et forslag som var noe nærmere det alle ønsker. Prosjektkoordinator ønsker å diskutere denne saken med SL, samt sette noen som kan arbeide med logoen frem mot Landsmøte. PK orienterer: Ville finne et bedre forslag til langvarig logo. Innlegg KA: Vil lage en konkurranse ut av det. Så forhøre oss med LA. Innlegg Leder: Vil at dette skal bli bestemt gjennom KA på LA. Kommentar KA: Kan bruke KAseminaret kan brukes til å utarbeide/bestemme logo. Innlegg Fag: Sentralt kan lyse ut logoene. Innlegg PK: Standardisere logoen er veldig viktig, KA tar da ansvar for dette. Sak Orienteringssak: Redegjørelse rundt valg av Fond og prosessen videre v/øa Bakgrunn: Etter å ha kartlagt ulike type fond, vært i møter med aktuelle aktører og rådgivning gjennom BI Nydalen, har ØA, sammen med Leder bestemt seg for å samarbeide med DanskeBank. ØA redegjør. Vedlegg: III ØA rapporterer: Valget falt på Danske Bank., etter en rekke møter. Disse ga best inntrykk og var veldig imøtekommende. Veldig opptatt av våre behov. Fondet heter Horisont 20, og er innenfor mandatet på fordelingen. Månedlige rapporteringer. Kontaktperson. Relasjon betydde mye. Krav om rapportering til SL er nå utført. 11

12 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: BI.no (Nettside) v/fagansvarlig Bakgrunn: BI holder på å lage nye/oppdatere nettsidene sine og ønsker å inkludere BIS og SBIO i dette. Dette er en ypperlig mulighet å får BIS frem på nettsidene. Ønsker diskusjon rundt hva som kan forbedres og evt. noe vi ønsker skal være på nettsiden. Notat: Grunnet konfidensielt innhold referatføres ikke denne saken Sak Orienteringssak: Oppfølging av Studentpanelet v/fagansvarlig Bakgrunn: Fag ønsker å orientere om Studentpanelets fremtid. Fag orienterer: Har vært i kontakt med Kjersti (fra Studentpanalet). Ønsker å ha en ordstyrer og infobrev en måned i forkant av møtet. Det blir nå et prøveprosjekt. Innlegg Leder: Vil gjerne at dette blir innsendt som infobrev til lederne. Sak Behandlingssak: Støtte til produksjon av promofilm fra VL v/ka Bakgrunn: Vinterlekene er på god vei opp igjen, og vi har i år utrolig mange deltagere. KA ønsker derfor å søke om å få satt av maks kr til å leie inn profesjonelle filmfolk til å få produsert to promofilmer som kan brukes som mimring fra årets VL og som promotering for fremtidige VL. Forslag til vedtak: Innvilger maks kr til prosjektet. KA orienterer: Er veldig for en promo film. Fungerer som en informasjonsfilm. Den var for lang og for spesifikk i fjor. Vil ha 2 promofilmer, hvor essensen av Hemsedal blir plukket opp. Kule bilder av det som ikke endres for hver år. Hensikten skal vise hvor bra arrangement det er snakk om. Summen inneholder absolutt alt som skal til for å sette sammen dette. De som lager filmene har stor erfaring innenfor dette. Logo kan legges til i etterkant. Det er snakk om å få lagd en kort og en litt lengre "reklamefilm" for Vinterlekene som plukker opp hoved essensen av eventyret. Dette er filmer som lages slik at de kan brukes i årene fremover. Støtten det søkes om dekker personer til å filme to dager der oppe, utstyr og redigering av sluttproduktet. Innlegg Fag: Er litt negativt om filmen viser det som var bra forrige år, men som kanskje blir fjernet. Kommentar KA: Som sagt er det essensen som skal fanges opp. 12

13 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg ØA: Syns summen er forsvarlig, men lurer på om det er tatt høyde for overnatting? Kommentar KA: Nei det er det ikke. Innlegg PK: Godt mulig at vi har hytter. Innlegg Fag: Må dette godkjennes på Landsmøtet? Kommentar Leder: Nei. Dette går under profilering. Innlegg PK: Dette kommer til å bli brukt i årene fremover. HR 1: trenger vi to dager? Kommentar PK: Så lenge overnattingen blir dekket er det forsvarlig med to dagers filming Leder innlegg: Aktiv votering, om vi skal innvilge Selve beløpet kan altså ikke overstige. Kommentar ØA: Ta hensyn til moms. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Behandlingssak: Retningslinjer for frivillige under VL v/pk Bakgrunn: I fjor var det mye kaos med arbeidsfordeling, lite informasjon og lite retningslinjer, noe som førte til mye rot, uenigheter og kaos. Prosjektkoordinator ønsker at Sentralledelsen skal være med å sette retningslinjer for alle som skal være frivillige eller hjelpe til mens vi er i Hemsedal. PK orienterer: Alt står i saken. BISgenserne er vedtektsført til å ikke brukes under beruset tilstand. Vakt fra kl til morgenmøte dagen etter. Innlegg Fag: Kjøring til legevakt. Dette må være forhåndsbestemt. Vil ha info om legevaktene, fks. hvor det er meste relevant å ta turen og åpningstider. Bør være et system på når folk kan få mat i kroppen, eventuelt ta en liten pause. Kommentar PK: 16 som er ute å går. Telefonen er veldig viktig å få frem. 13

14 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg Leder: Hvordan folk skal oppføre seg når de drikker. Krever at folk innser tilliten du har som frivillig. Huske at de representerer VL og BIS. Kommentar Fag: Sjekkliste på narkotika. Henge opp advarselsplakater i alle hyttene. Innlegg ØA: Må stå at du skal være edru når du har vakt. Være forsiktig med dop liste, folk reagerer forskjellig. Kommentar PK: Forhører meg med eksperter. Innlegg Fag: Vil legge matlaging til der utkjøringen skjer. Den skal være tom og da slipper de som spiser og forstyrre de som er syke. Kommentar PK: Kjøpe inn mat som er kjapp å varme opp. Innlegg Leder: Hvordan du skal håndtere personer som har opplevd noe skremmende. Alle kan ikke hjelpe alle. Innlegg PK: Taushetsplikt. Forslag til vedtak: Sentralledelsen oppfører retningslinjer de ønsker at PK skal sende ut til alle frivillige i forkant av Vinterlekene. Nytt forslag til vedtak: PK gis myndighet til å endre kosmetisk på overnevte skriv og SL godkjenner skriv i essens som listet. Votering: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt. Nytt forslag til vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Behandlingssak: Felles disk for alle LA v/pk Bakgrunn: Alle SAer har uttrykt et ønske om at det lages en felles disk som deles mellom alle lokalavdelingene, slik at verv kan få innsikt i erfaringsrapporter, dokumenter, maler, rapporter o.l. lettere uten å måtte be om å få tilsendt det. Lokalavdelingene og vervene kan som nå velge å holde noen filer/mapper private. PK orienterer: Under NSF kom det frem et ønske om en fellesdisk. Erfaringsrapporter osv. Lettere når alle har tilgang, bygge på det gode. Innlegg KA: Dette er ingen problem å fikse. Dette gjøres ved å opprette en mappe som deles til alle. Viktig at kun det beste og viktigest deles. 14

15 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg Fag: Vil at ikke at de i de ulike vervene ikke skal ha tilgang på andre sine verv. F.eks. internevalueringer. Innlegg Leder: Skal vi ha en nye måte å bygge opp mappesystemet på? Kommentar HR 2: Bruke seminarhelger til innføring. Innlegg PK: Må bli enklere. Kommentar Fag: gå gjennom under NSF. Forslag til vedtak: Sentralstyret oppretter en fellesdisk for alle lokalavdelingene og sender ut beskjed om bruk og villkår. Nytt forslag til vedtak: KA gis mandat til å endre diskoppbygningen med tanke på gagning av ikke bare det regionale samarbeidet, men også det nasjonale. Votering: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt. Nytt forslag til vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Diskusjonssak: Delvis kommunikasjonsstrategi v/sl Notat: Grunnet konfidensielt innhold referatføres ikke denne saken. Sak Orienteringssak: Eventueltsaker Ingen saker til eventuelt. 15

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 07-09- 2014. Referat. Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 07-09- 2014. Referat. Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF Referat Styremøte 07.09.2014 Stavanger etter NSF 1 Innholdsfortegnelse Sak 72-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 73-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 74-15

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand

Styremøte Sentralledelsen BI Studentsamfunn 25-10- 2014 REFERAT. Styremøte 25.10.2014 Kristiansand REFERAT Styremøte 25.10.2014 Kristiansand 1 Innholdsfortegnelse Sak 83 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 85-14 -

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 15-11- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 15-11- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 - Behandlingssak:

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 16-11- 13. Referat. Styremøte 16.11.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 16-11- 13. Referat. Styremøte 16.11.2013 Styringsgruppemøte Referat Styremøte 16.11.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 15-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 16-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 17-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT STYREMØTE 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 52 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 53 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, PTleder, NLD, SPA, ØA, MA, PÅ NA, PT UA, PT NLD, PT, ØA, PT SA, UA, PT KA, SA, FA, HR, PT HR Sak 51 15:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: HRa, HRb, HRc, FA, NLD, NA, KA, SPA, SA, MA, ØA, Leder Tilskuere: Julie, Petter Kverneng, Karoline Eriksen Pedersen

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16. Referat !!! Referat 25. Januar 2016 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16. Referat !!! Referat 25. Januar 2016 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 25.01.16 Referat Referat 25. Januar 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 13.15 Ikke til stedet: HR3, SA Sak 11 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: HR2, KA Sak 184 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 8. September 2015 BI Bergen Sted: Klasserom 1 Tid: 17.00 Ikke til stedet: FA, PA Sak 162 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 26.01.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: KA Sak 24-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, økonomi, idrett, VK-sentralt, VKx2, KVKx2, fag, NLD, NU, SA, BULL, IT SAK x248-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom

Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom Referat møte 25.09.12: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 25.09.2012 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim / Munkholmen møterom TILSTEDE: Leder, NA, ØA, Sosial, UA, KA, MA, Fag, KVK x 1, MA/NA SL Maja (revysjef), Joachim

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER

REFERAT STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER REFERAT STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER StyremøteBIStudentsamfunn,29.08.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 67-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 68-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer