Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Studentsamfunn 10-01- 2015 REFERAT. Styremøte 10.01.2015 Bergen"

Transkript

1 Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT Styremøte Bergen 1

2 Styremøte BI Studentsamfunn Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/ SL Sak Orienteringssak: økonomisk status v/øa Sak Orienteringssak: seminarhelger v/ SL Sak Diskusjonssak: Standardisering av dokumenter og maler v/leder Sak Diskusjonssak: Ny nettside v/leder Sak Orienteringssak: BISapp v/pk Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Sak Orienteringssak: Landsmøte 2015 v/pk Sak Orienteringssak: Langvarig logo for Vinterlekene v/pk Sak Orienteringssak: Redegjørelse rundt valg av Fond og prosessen videre v/øa Sak Orienteringssak: BI.no (Nettside) v/fagansvarlig Sak Orienteringssak: Oppfølging av studentpanelet v/fagansvarlig Sak Behandlingssak v/ka Sak Behandlingssak: Retningslinjer for frivillige under VL v/pk Sak Behandlingssak: Felles disk for alle LA v/pk Sak Diskusjonssak: Delvis kommunikasjonsstrategi v/sl Sak Orienteringssak: Eventueltsaker 2

3 Styremøte BI Studentsamfunn Sted: Tid: Til stede: BI Bergen Leder SL, ØA SL, Fag SL, PK SL, KA SL, HR 1 og 2 SL Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og HR 2 som referent. Vedtak: Godkjent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes. Vedtak: Godkjent Sak Oppføring av eventuelt saker Ingen Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/ SL Bakgrunn: SL redegjør for hva som har blitt gjort siden forrige styremøte. FAG: Har fullført medarbeidersamtaler med alle fagansvarlige, legger til at dette var veldig produktivt Har skrevet studentrapporten Det har vært en del lokale klager, spesielt rundt strategifaget. Nyttig informasjon om fagene må komme kjappere fra admin Har sørget for at innsamlingen av kursbeskrivelsene er blitt gjort Klagerutiner legges ut på BIS.NO slik det blir tilgjengelig for studentene Har som alltid reist mye på div møter Bistått LA med LMU (Læringsmiljøutvalget) 3

4 Styremøte BI Studentsamfunn ØA: PK: HR: Jobbet en del med LNUtildeling og selve utbetalingene Han har deltatt på LEF i Bergen Har besøkt Trondheim og besøkt ØA på LA, vært til hjelp Har laget budsjett med ØA. Funket bra strategisk. Ble lagt frem på styringsgruppemøte. Deltok også på dette i Oslo Tatt internevalueringen Styrt en del med izettleterminalene Vært en del i telefon med PK angående VL. Også mye kontakt med leder VL Har signert kontrakt med danskebank Sendt ut julebrev Momskompensasjon Jobbet med ØAseminar Bistått LA, og selvfølgelig bokført og betalt regninger Jobbet mye med VL, tar oppsummeringen senere. Oppfølging av LA, og med det også hatt medarbeidersamtaler. Samtalene har gått veldig bra, og styrket kommunikasjonen. Stort utbytte! Jobbet med styremøtehelgene som vi skal ha det dette semesteret. Styremøte i Trondheim midten av mars, vil ikke utsette. Stavanger slutten av april, avslutter i Kristiansand og overlappingstur i juni. Vil gjerne at SL skal delta på NLD på en av skolene, blir mest sannsynlig en dagstur i så fall. Ordnet en del med fly og hoteller Bistått HR med HRweekend, samme med ØA. Bestilt enkelte reiser Påbegynt planleggingen av LM. Sitter med kontrakter Har sett mer på en BISapp, og forhørt meg om hva folk syns. Har holdt internevalueringer med styret. Det informeres om at dette gikk veldig bra Har besøkt Trondheim og LA Div. HRarbeid HR 1 deltatt på Styringsgruppemøte i november i Oslo. Informeres at HR mottar stadig muntlige avstemminger fra ØA, som HR 1 tar seg av. Fungerer veldig bra! Skrevet sakspapirer og referat Jobber nå med HRweekend, fått mye hjelp av PK. Jobber for å finne faglige og sosiale ting som kan utføres den gitte helgen. Har vedtektskomitemøte på søndagen, skal jobbe med en one page av de lokale standardiserte vedtektene Har drevet en del med oppfølging av LA 4

5 Styremøte BI Studentsamfunn KA: Gensere. Har endelig fått en bra leveranse fra leverandør Har hatt en del kontakt med Care Deltok på et av deres arrangementer som hadde fokus på vold mot kvinner. Skal snart ha nytt møte med Care angående fremtiden Jobbet med sosiale medier, bistått osv. Skal prøve å gjøre det grafiske mer nyansert. Er i startfasen på bygging av ny nettside. Det er her mye som må gjøres og Leder SL bistår Leder: Har hatt en del samtaler med BI Skal delta på krisehåndteringsmøte på torsdag. Dette har sammenheng med VL God dialog med BI, skal delta på industrimøte Har hatt møte med Inge Jan og Tøndel hvor temaer som fasiliteter, alumni, og tilhørighet til BIS har vært tema Orienterer om at det jobbes for å forbedre BIS Bergen og BIS Trondheim sine kontorer Stavanger har fått ny kantine, mye mer plass. Sier at dette er resultat av god jobbing fra flere parter Jobber med mediekonkurransen og mediehåndtering Ser på ny nettside sammen med KA Deltatt på styringsgruppemøte i Oslo. Forslag med endring struktur: nestleder innad i BIS. Fremtidsrettet tenking Har hatt en god dialog med SBIO ØA og Leder har sendt ut gode 50 brev til LA Har jobbet med idrettsdag, kommunikasjon mellom LA. Mye fokus på å bli mer sammensveiset som organisasjon Nasjonalt reisefond som åpner for reiser på tvers av LA Har blitt innvalgt som SSR og styremedlem i SIS MANA (denne redegjørelsen ble tilsendt i forkant av møtet): Deler av denne redegjørelsen er konfidensiell i henhold til BIS sine potensielle samarbeidspartnere. Den siste tiden har gått til planlegging av BISniss og gjennomgang av halvårsrapporter fra LA. Har bestilt nye gensere til SL og LAstyrene. Dette tok litt tid, men håper der blir bra denne gangen. Har ikke sett dem selv enda, så er ganske spent. Skrevet brev Bistått LA. 5

6 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: Økonomisk status v/øa Bakgrunn: Leder ønsker en økonomisk statusopptatering fra Økonomiansvarlig, for hele organisasjonen. ØA: Regnskap ligger som vedlegg og representerer økonomisk status til LM. Vinterlekene sine jakker på nesten er ikke tatt med. Sitter med et stort overskudd, medlemskontingenter har økt flere studenter. Høy offentlig støtte, midler fra Drammen og momskompensasjon. Skolerefusjonen er omtrent mindre enn budsjettert. Årets Ledelse har reist veldig mye, positivt. Reise til NSF og LM blir bokført etter selve arrangementet. Folk har bodd hos personer når de har reist. Posten Sentralledelsen inviterer er ikke så høy enda, men dette pga. forrige Styret. Bra at SL betaler. Landsmøtet ble lavere enn budsjettert, noe som er litt merkelig. Samme med NSF, dette skyldes delvis at vi måtte droppe den ene lunsjen og erstattet dette med oljemuseet. Bissniss, utsatt. Noen feil ved kontor og rekvisita, blir heller ikke over potten. Porto er sending av brev, leie av postboks, kostnader knyttet til sending av post. Mammut ble dyrere enn budsjettert, men har vært til veldig stor hjelp. Juridisk bistand er lavere. Annen kostnad er mye dyrere enn budsjettert, dette skyldes at det ofte kommer regninger som er vanskelige å plassere og de havner derfor under annet. Støtte til LA øker med Overskuddet skyldes lite gjennomtenkt budsjettering fra fjoråret. Flere summer som er kommet inn har ikke vært gitt at skulle komme når budsjetteringen ble satt. Leder, innlegg: Det er viktig at pengene går til vekstforhold. Vi bruker mer penger enn fjorårets styre. ØA: Ser også på mulighetene til å gjøre større investeringer på LA. Notat: Sentralledelsen er informert om at det blir et rekord høyt overskudd. Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/ SL Bakgrunn: I januar og februar måned vil det bli gjennomført et stort antall seminarer, i regi av Sentralledelsen. Leder SL ønsker at arrangørene for de respektive seminarene redegjør for sitt opplegg. MANA: Det blir workshop enten fredag eller lørdag, akkurat nå prøver jeg å få en fra Bertrand AS til å komme. Men jeg er bittelitt på kanten av budsjettet men håper jeg får fikset det. I tillegg blir det enten en aktivitet på lørdag eller søndag (gokart eller laser 6

7 Styremøte BI Studentsamfunn tag). Middagene skal vi spise ute, mens lunsj blir mest sannsynlig på skolen. Fokuset blir motivasjon, ledelse, salg og det å motivere andre. FAG: Reiser opp på en fredag for å delta på studentpanelet. Eventuelt middag. Kursevalueringer. Lunsj, middag og aktiviteter. Blir en travel helg, og skulle muligens hatt 4 dager. ØA: Ankomst fredag i Oslo. Økonomiseminar med SBIO. Skal ha fokus på årsregnskap. Skal jobbe med caseoppgaver. Lørdag: selvstendig jobbing med årsregnskap. Erfaringsutveksling på søndagen. Teambuilding. Avreise sent søndagskveld. PK: Er en kabal som må gå opp for at KA og PK skal ha seminar i lag i år. Må kanskje legge seminaret til ukedager. Seminar, foredrag og middag. Individuelle samlinger søndag, KA og PK splittes. Tenker å ha 2 helger etter VL. Undersøkt foredragsholdere. HR: Bergen. Hovedtema motivasjon, gruppearbeid og internkommunikasjon. Fredag starter klokken 2. Caseoppgaver og quizer. Middag på kvelden, og en liten aktivitet. Lørdag begynner vi tidlig. Forhåpentligvis foredrag da også. Kjekk aktivitet på kvelden. Søndag går til vedtektskomité. Skal bo tre og tre sammen. Sak Diskusjonssak: Standardisering av dokumenter og maler v/leder Bakgrunn: På bakgrunn av erfaring og tidligere mislighold av rutiner, oppfordrer Leder SL til å innføre krav til standardisering, rapportering, og konstruksjon av maler, samt opprydding av BIS sine lagringsportaler. Det oppfordres til diskusjon. Leder og HR utformer konkret forslag til vedtak neste styremøte, på bakgrunn av denne diskusjonssaken. Leder: Ønsker brainstorming på maler, struktur, erfaringsdokumenter osv. Innlegg PK: Erfaringsrapporter for SA. Vil ha ny som alle kan ta i bruk. Attestmaler bør også standardiseres (ikke skrift). Innlegg HR 1: Alle mailer bør være like, med samme signatur. Innlegg Fag: Rapportmal bør legges ut. Innlegg PK: En powerpointmal skal være tilgjengelig. Innlegg HR 1: Standardoppsett for regnskap og budsjett. Kommentar ØA: Fullt mulig. Skal se nærmere på det. 7

8 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg PK: Invitasjoner og informasjonsdokumenter trengs det mal til. HR 2: Sakspapirer på disk. Leder: Database med maler. HR og KA vil få stort ansvar i utformingen. Dokumentsenter hvor du finner alt du trenger. Sparer avtroppende for mye bry. Innlegg Fag: Fagperm. Kommentar Leder: Syns Fagperm er en fantastisk løsning. Alle påtroppende fortjener det. Innlegg ØA: Vil ha et kontaktperson skjema hos alle vi er i kontakt med. Skjema for dette hadde vært til stor hjelp. Innlegg PK: Dokumentbank MANA: Månedsmail. Sak Diskusjonssak: Ny nettside v/leder Bakgrunn: På nyåret vil en ny nettside bli konstruert. Leder ønsker inputs av Sentralledelsen på hvilke funksjoner vi burde implementere. Leder orienterer: KA og Leder har sett på det grafiske. Vil ha nye input på ideer og funksjoner. Innlegg PK: Kalender. Flere bilder fra arrangementer. Rettigheter. Arrangementer bør legges ut på nettsiden, kanskje delta og ikke deltafunksjon? Betaling på nettsiden, TicketCo. Innlegg ØA: Hva skjer denne uken?. Kommentar HR 2: Uke eller måned, facebook Kommentar PK: Såpass mye så skjer i løpet av en uke at det ikke er en dum ide. Innlegg HR 1: Instagram, twitterfeed, fremheve samarbeidspartnere, BIS i nyhetene, valg, intervju, ledige stillinger Innlegg PK: Ønsker mer farger og bilder Kommentar HR 2: Hver skole har en egen kalender som kunne vært lettere tilgjengelig. 8

9 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg ØA: Samle alle bis skolene på en nettside. Kommentar Fag: Stor forvirring ved å samle alt på nettside. Er viktig med individuelle steder for hver skoler. Kommentar HR 1: Virke mot sin hensikt. Referat etc.. Innlegg HR 1: Først kommer du inn på standard bis side, så velger du skole. Slik fremstår vi som en enhet men like spesialisert. Innlegg HR 2: Valgvideo. Kommentar PK: Har vært slik før, krasjet. Sak Orienteringssak: BISapp v/pk Bakgrunn: Vi har tidligere snakket om å få laget en BISapp. Prosjektkoordinator ønsker å ta opp denne tråden og vite hvor nært/langt unna vi er i å få realisert dette. PK orienterer: Har fått inntrykk av at dette er veldig ønsket av studentene. Bør i så fall bygges opp mot den nye nettsiden. Push varsler, bilder, informasjon. Innlegg KA: Blir laget en mobilversjon, som er en forenklet versjon av nettsiden. Kan lage app ved å lagre nettsiden. Melding om arrangement. Mye arbeid med app. Kommentar PK: Syns vi kanskje bør gå bort fra SMSvarsel. Innlegg Leder: Informerer om at det koster over hundre tusen med app. Push varsler er egentlig det eneste som er forsvarlig. Innlegg Fag: Vil ha studentrabatter tilgjengelig enkelt fra by til by. Kommentar KA: Det skal vi se på. Link til nettsiden. Innlegg PK: Mobilversjonen løser egentlig behøver for en app. Veldig mange bra innspill. Sak Orienteringssak: Vinterlekene V/PK Bakgrunn: Prosjektkoordinator ønsker å informere styret om arbeid til Vinterlekenestyret og deres fremdriftsplan mot Vinterlekene. 9

10 Styremøte BI Studentsamfunn Kommentar KA: Tenker på det med å gå bort fra fellespotten (depositum). Svar PK: Blir kun betaling om det overskrider potten. Folk må derfor være mer forsiktig. Kommentar ØA: Ingen av pengene er øremerket depositum. Tidligere har kostnadene for skadene vært opp mot 100 tusen hver år, noe som er alt for mye. Derfor burde de som ødelegger for store summer stå ansvarlig. Innlegg HR 2: Flere griller Kommentar Fag: Tidligere varme griller. Innlegg Leder: SL har ekstra ansvar Kommentar HR 2: Informasjonsskriv Svar PK: Jobber med det Innlegg ØA: Vakttelefonnummer bør være printet på båndet. Sak Orienteringssak: Landsmøte 2015 v/pk Bakgrunn: Prosjektkoordinator ønsker å informere Sentralledelsen om sitt arbeid med Landsmøtet, og åpner for diskusjon rundt hvordan dette skal gjennomføres i år. PK orienterer: Har kontaktet en del hoteller, Thon og Quality hotell er de beste. Erfaringer, pris og tilbakemelding heller mot Quality hotell. Ta høyde for at alle søker om at alle påtroppende skal delta. Første prisantydning er på ca 250 tusen. Kommer noen summer i tillegg av dette. Har studert tidligere programmer, og tatt læring av tidligere arrangement. Håper dette skal sikre. Runde bord, mer flyt. Styringsgruppemøte på fredagen. Har sett på priser osv. Innlegg Leder: Redegjørelsene endrer seg. Skal ikke opp og presentere. Skal ikke bare vise det positive, men skal gå gjennom det som faktisk har blitt gjort. Minimum 5 sider. Vise den gode jobben som har blitt gjort. Skal stå i papirform, men skal snakke mer flytende om hva som har blitt gjort. Innlegg Fag: Bordsetting bør være mer gjennomtenkt. Skal det være kreativt, så må det fungere og. Innlegg PK: Skal lage en røff oversikt som alle må gi tilbakemelding på. 10

11 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: Langvarig logo for Vinterlekene v/pk Bakgrunn: Det har lenge vært ønske om å endre vinterlekenelogoen som har eksistert de siste årene. Etter mye debatt og uenighet om logoene som ble laget til årets VL, i tillegg til de langvarige investeringene, ble det bestemt at det skulle legges frem et nytt logoforslag ved Landsmøte, et forslag som var noe nærmere det alle ønsker. Prosjektkoordinator ønsker å diskutere denne saken med SL, samt sette noen som kan arbeide med logoen frem mot Landsmøte. PK orienterer: Ville finne et bedre forslag til langvarig logo. Innlegg KA: Vil lage en konkurranse ut av det. Så forhøre oss med LA. Innlegg Leder: Vil at dette skal bli bestemt gjennom KA på LA. Kommentar KA: Kan bruke KAseminaret kan brukes til å utarbeide/bestemme logo. Innlegg Fag: Sentralt kan lyse ut logoene. Innlegg PK: Standardisere logoen er veldig viktig, KA tar da ansvar for dette. Sak Orienteringssak: Redegjørelse rundt valg av Fond og prosessen videre v/øa Bakgrunn: Etter å ha kartlagt ulike type fond, vært i møter med aktuelle aktører og rådgivning gjennom BI Nydalen, har ØA, sammen med Leder bestemt seg for å samarbeide med DanskeBank. ØA redegjør. Vedlegg: III ØA rapporterer: Valget falt på Danske Bank., etter en rekke møter. Disse ga best inntrykk og var veldig imøtekommende. Veldig opptatt av våre behov. Fondet heter Horisont 20, og er innenfor mandatet på fordelingen. Månedlige rapporteringer. Kontaktperson. Relasjon betydde mye. Krav om rapportering til SL er nå utført. 11

12 Styremøte BI Studentsamfunn Sak Orienteringssak: BI.no (Nettside) v/fagansvarlig Bakgrunn: BI holder på å lage nye/oppdatere nettsidene sine og ønsker å inkludere BIS og SBIO i dette. Dette er en ypperlig mulighet å får BIS frem på nettsidene. Ønsker diskusjon rundt hva som kan forbedres og evt. noe vi ønsker skal være på nettsiden. Notat: Grunnet konfidensielt innhold referatføres ikke denne saken Sak Orienteringssak: Oppfølging av Studentpanelet v/fagansvarlig Bakgrunn: Fag ønsker å orientere om Studentpanelets fremtid. Fag orienterer: Har vært i kontakt med Kjersti (fra Studentpanalet). Ønsker å ha en ordstyrer og infobrev en måned i forkant av møtet. Det blir nå et prøveprosjekt. Innlegg Leder: Vil gjerne at dette blir innsendt som infobrev til lederne. Sak Behandlingssak: Støtte til produksjon av promofilm fra VL v/ka Bakgrunn: Vinterlekene er på god vei opp igjen, og vi har i år utrolig mange deltagere. KA ønsker derfor å søke om å få satt av maks kr til å leie inn profesjonelle filmfolk til å få produsert to promofilmer som kan brukes som mimring fra årets VL og som promotering for fremtidige VL. Forslag til vedtak: Innvilger maks kr til prosjektet. KA orienterer: Er veldig for en promo film. Fungerer som en informasjonsfilm. Den var for lang og for spesifikk i fjor. Vil ha 2 promofilmer, hvor essensen av Hemsedal blir plukket opp. Kule bilder av det som ikke endres for hver år. Hensikten skal vise hvor bra arrangement det er snakk om. Summen inneholder absolutt alt som skal til for å sette sammen dette. De som lager filmene har stor erfaring innenfor dette. Logo kan legges til i etterkant. Det er snakk om å få lagd en kort og en litt lengre "reklamefilm" for Vinterlekene som plukker opp hoved essensen av eventyret. Dette er filmer som lages slik at de kan brukes i årene fremover. Støtten det søkes om dekker personer til å filme to dager der oppe, utstyr og redigering av sluttproduktet. Innlegg Fag: Er litt negativt om filmen viser det som var bra forrige år, men som kanskje blir fjernet. Kommentar KA: Som sagt er det essensen som skal fanges opp. 12

13 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg ØA: Syns summen er forsvarlig, men lurer på om det er tatt høyde for overnatting? Kommentar KA: Nei det er det ikke. Innlegg PK: Godt mulig at vi har hytter. Innlegg Fag: Må dette godkjennes på Landsmøtet? Kommentar Leder: Nei. Dette går under profilering. Innlegg PK: Dette kommer til å bli brukt i årene fremover. HR 1: trenger vi to dager? Kommentar PK: Så lenge overnattingen blir dekket er det forsvarlig med to dagers filming Leder innlegg: Aktiv votering, om vi skal innvilge Selve beløpet kan altså ikke overstige. Kommentar ØA: Ta hensyn til moms. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Behandlingssak: Retningslinjer for frivillige under VL v/pk Bakgrunn: I fjor var det mye kaos med arbeidsfordeling, lite informasjon og lite retningslinjer, noe som førte til mye rot, uenigheter og kaos. Prosjektkoordinator ønsker at Sentralledelsen skal være med å sette retningslinjer for alle som skal være frivillige eller hjelpe til mens vi er i Hemsedal. PK orienterer: Alt står i saken. BISgenserne er vedtektsført til å ikke brukes under beruset tilstand. Vakt fra kl til morgenmøte dagen etter. Innlegg Fag: Kjøring til legevakt. Dette må være forhåndsbestemt. Vil ha info om legevaktene, fks. hvor det er meste relevant å ta turen og åpningstider. Bør være et system på når folk kan få mat i kroppen, eventuelt ta en liten pause. Kommentar PK: 16 som er ute å går. Telefonen er veldig viktig å få frem. 13

14 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg Leder: Hvordan folk skal oppføre seg når de drikker. Krever at folk innser tilliten du har som frivillig. Huske at de representerer VL og BIS. Kommentar Fag: Sjekkliste på narkotika. Henge opp advarselsplakater i alle hyttene. Innlegg ØA: Må stå at du skal være edru når du har vakt. Være forsiktig med dop liste, folk reagerer forskjellig. Kommentar PK: Forhører meg med eksperter. Innlegg Fag: Vil legge matlaging til der utkjøringen skjer. Den skal være tom og da slipper de som spiser og forstyrre de som er syke. Kommentar PK: Kjøpe inn mat som er kjapp å varme opp. Innlegg Leder: Hvordan du skal håndtere personer som har opplevd noe skremmende. Alle kan ikke hjelpe alle. Innlegg PK: Taushetsplikt. Forslag til vedtak: Sentralledelsen oppfører retningslinjer de ønsker at PK skal sende ut til alle frivillige i forkant av Vinterlekene. Nytt forslag til vedtak: PK gis myndighet til å endre kosmetisk på overnevte skriv og SL godkjenner skriv i essens som listet. Votering: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt. Nytt forslag til vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Behandlingssak: Felles disk for alle LA v/pk Bakgrunn: Alle SAer har uttrykt et ønske om at det lages en felles disk som deles mellom alle lokalavdelingene, slik at verv kan få innsikt i erfaringsrapporter, dokumenter, maler, rapporter o.l. lettere uten å måtte be om å få tilsendt det. Lokalavdelingene og vervene kan som nå velge å holde noen filer/mapper private. PK orienterer: Under NSF kom det frem et ønske om en fellesdisk. Erfaringsrapporter osv. Lettere når alle har tilgang, bygge på det gode. Innlegg KA: Dette er ingen problem å fikse. Dette gjøres ved å opprette en mappe som deles til alle. Viktig at kun det beste og viktigest deles. 14

15 Styremøte BI Studentsamfunn Innlegg Fag: Vil at ikke at de i de ulike vervene ikke skal ha tilgang på andre sine verv. F.eks. internevalueringer. Innlegg Leder: Skal vi ha en nye måte å bygge opp mappesystemet på? Kommentar HR 2: Bruke seminarhelger til innføring. Innlegg PK: Må bli enklere. Kommentar Fag: gå gjennom under NSF. Forslag til vedtak: Sentralstyret oppretter en fellesdisk for alle lokalavdelingene og sender ut beskjed om bruk og villkår. Nytt forslag til vedtak: KA gis mandat til å endre diskoppbygningen med tanke på gagning av ikke bare det regionale samarbeidet, men også det nasjonale. Votering: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt. Nytt forslag til vedtak: Enstemmig godkjent. Sak Diskusjonssak: Delvis kommunikasjonsstrategi v/sl Notat: Grunnet konfidensielt innhold referatføres ikke denne saken. Sak Orienteringssak: Eventueltsaker Ingen saker til eventuelt. 15

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer