ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014

2 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes muligheter til å påvirke og følge med i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen Den skal gi informasjon barnehagens pedagogiske arbeid. Vår årsplan følger budsjettåret. Dette for at vi skal kunne gjøre de innkjøpene som vi eventuelt trenger for å kunne gjennomføre våre planer. Årsplanen vil dermed også kunne være et styringsdokument for våre innkjøp det aktuelle året. En god årsplan skal ha sine synlige spor i barnehagen. Det vil si at foreldrene skal gjennom samtaler med barna/det de opplever i hente/bringe situasjonene og de daglige samtalene de har med personalet kunne kjenne igjen innholdet i årsplanen i barnehagehverdagen. Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

3 PRESENTASJON AV BROVOLD BARNEHAGE: Vi er en 4 avdelings barnehage som holder til i de gamle skolelokalene til Brovold skole. På Brovold Nedre er det to avdelinger; Blåbærtua 4-6 år og Edderkoppen 2-3 år. På Brovold Øvre er det to avdelinger; Nøtteliten 1-2 år og Marihøna 1 år. Brovold Nedre har også rullerende utegruppe 3 dager i uken hvor vi har hovedbase i grillhytta oppe ved Brovold Øvre. De som jobber hos oss er: Helle Tjenesteleder Edderkoppen: Une Pedagogisk leder Odd Arne - Assistent Bodil Assistent Blåbærtua: Unni Pedagogisk leder Azem Assistent Merethe Assistent Nøtteliten: Beate Pedagogisk leder Marthe Førskolelærer Ruth Assistent Marihøna: Aina Pedagogisk leder Arna - Assistent Anne Karin - Assistent Jeanett - Assistent Kontakt oss: Tjenesteleder: Tlf: Edderkoppen: Tlf: Blåbærtua: Tlf: Nøtteliten: : Tlf: Marihøna: Tlf:

4 BARNEHAGENS PROFIL: Med naturen i hjertet Hos oss skal barna bli glade i å være ute uansett vær og årstid. Det å sette pris på det gode samspillet mellom andre barn og voksne når man er ute, og å kunne kose seg og hente lærdom i det naturen har å by på er viktig for oss. Barn som er mye ute er påvist friskere og motorisk sterke. Kontakten mellom barn og personale blir tettere, og det blir merkbart færre konflikter mellom barna. Vi er ikke en naturbarnehage, men vi betegner oss som en barnehage med et utvidet turtilbud og et kreativt uteliv HOVEDMÅL 2014: Barna skal bli kjent med Alf Prøysens fortellinger, sanger og figurer i samspill med de forskjellige fagområdene i rammeplanen for barnehager. Bakgrunn for valg av hovedmål: Alf Prøysen har i 2014, 100års jubileum. Vi vil derfor ha dette som en rød tråd gjennom hele året, ved bruk av månedens sang og fortellinger som passer til de aktuelle temaene. Prøysen har noe til enhver anledning av både sang og fortellinger som fenger barna og deres hverdag.

5 BROVOLD ØVRE: Januar, februar og mars: Kunst, kultur og kreativitet - Barna skal få kjennskap og utforske ulike formingsmateriell. - Barna skal få bruke sin egen fantasi - Barna skal få kjennskap til Alf Prøysens tekster og melodier - Bruke ulike formingsteknikker til å utrykke seg. - Tema karneval, der vi skal lage kostymer. - Bruke is og snø til å skape former. - De voksne ser barnas interesser og la de utfolde seg kreativt. April: Etikk, religion og filosofi -Påske - Barna skal få kjennskap til tradisjoner vi har. - Barna skal ta del i felleskapet ved bruk av Alf Prøysens fortellinger. - Barna skal lage sin egen påskepynt. - Barna skal så sin egen karse. - Barna skal være med i påskesamlingen og påskefrokost. Mai og juni: Antall, rom og form - Barna skal tilegne seg kjennskap til enkle begreper og former. - Barna skal tilegne seg kjennskap til tall. - Vi skal arrangere sommeravslutning for foreldre. - «Matteuke» der barna lærer begreper og enkle former ved hjelp av konkreter. - Dramatisere eventyret Geitekillingen som kunne telle til ti. - Bruke naturen til å finne former og telling, tynn/lang, lett/tung, sirkel/kvadrat/trekant.

6 Juli: Barns medvirkning - Barna skal utforske vårt nærmiljø og samfunn. - Ved bruk av ulike valgmuligheter, velger barna selv med voksenstøtte, hva de vil gjøre ute i ferieperioden. - Hva interesserer barna seg for? August og september: Kropp, bevegelse og helse. - Barna skal kunne tillegne seg trygghet, nærhet og omsorg i og etter tilvenningsperioden. - Bli kjent med hverandre, barnehagen og rutiner gjennom samlinger og kjente vokenroller. - Synge sanger om kroppen vår og navnesanger fra Alf Prøysen. Oktober og november: Kommunikasjon, språk og tekst. - Barna skal få kjennskap til ulike begreper. - Barna skal få kjennskap til bøker, sanger og bilder fra og av Alf Prøysen - Lære enkle begreper og være bevisst på hvordan vi bruker språket vårt sammen med barna. Vi bruker konkreter for å beskrive situasjoner - Vi leser bøker sammen med barna og skaper gode stunder. - Vi hører på musikk og barna får være med å skape musikk. Ved bruk av kropp, bevegelse, instrumenter og rytmikk. Desember: Tema: Etikk, religion og filosofi -Jul - Barna skal få kjennskap til jul og dens tradisjoner.

7 - Barna skal lage sin egen julepynt og julegaver. - Barna skal lære seg tradisjonelle julesanger og sanger fra Alf Prøysen. - Ta del i juleforberedelser som Lucia, Nissefest og Pepperkakedag. Vi pynter til jul og trekker kalender. BROVOLD NEDRE: Januar, februar og mars: Kunst, kultur og kreativitet - Barna skal få kjennskap og utforske ulike formingsmateriell. - Barna skal være med å bestemme tema til karneval. - Barna skal få kjennskap til Alf Prøysens tekster og melodier - Bruke ulike formingsteknikker til å utrykke seg. - Barna skal lage kostymer til karneval. - Markere 100års jubileum ved bruk av bøker, sang, musikk og formingsmateriell. - Filosoferer og utforsker kombinasjon av snø, vann, farge, form og temperatur. April: Etikk, religion og filosofi - Barna skal få kjennskap til tradisjoner vi har. - Barna skal ta del i felleskapet ved bruk av Alf Prøysens fortellinger. - Barna skal lage sin egen påskepynt. - Barna skal så sin egen karse. - Barna skal være med i påskesamlingen og påskefrokost. - Vi bruker kjente fortellinger/sanger av Alf Prøysen for å få frem det tradisjonelle påskebudskapet, Mai og juni: Kropp, bevegelse og helse

8 - Barn og voksne skal forberede og invitere til foreldre til sommeravslutning med tema Alf Prøysen. - Barna skal få kjennskap til kroppen sin. - Forberede til sommer avslutningen ved å øve på felles fremføring. - Lage grønnsakhage eller blomstereng. - Hva er kroppen min, hva er kroppen din? Hvordan fungerer kroppen? Hva trenger kroppen? Juli: Barns medvirkning - Barna skal utforske vårt nærmiljø og samfunn. - Ved bruk av ulike valgmuligheter, velger barna selv med voksenstøtte, hva de vil gjøre ute i ferieperioden. - Hva interesserer barna seg for? August og september: Antall rom og form - Barna skal tilegne seg kunnskap om tall og former. - Barna skal bli kjent med Meg selv og trafikken. - Telle, rekkefølger. Bruk av regler fra Alf Prøysen - Vi ser på former ved bruk av skilt, lys, refleks og sammenligner størrelser. Oktober og november: Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal bli kjent med bokstaver. - Barna skal få kjennskap til ulike farger. - Barna skal bli kjent med fortellinger/eventyr av Alf Prøysen - Utgangspunkt i bokstavene i eget navn. - Se på farger, grunnfarger/kombinasjon. - Lesestunder med fortellinger og eventyr av Alf Prøysen. - Barna utøver sosial kompetanse ved at de jobber i grupper.

9 Desember: Etikk, religion og filosofi - Barna skal få kjennskap til jul og dens tradisjoner. - Barna skal lage sin egen julepynt og julegaver. - Barna skal lære seg tradisjonelle julesanger og sanger fra Alf Prøysen. - Ta del i juleforberedelser som Lucia, Nissefest og Pepperkakedag. Vi pynter til jul og trekker kalender.

10 FØRSKOLEBARN I BROVOLD BARNEHAGE MÅL FOR FØRSKOLEBARNA; Barnehagen skal legge til rette for gode overgangsrutiner for overgangen mellom barnehage og skole. Barna skal utvikle gode relasjoner til jevnaldrende barn Barna skal oppleve at det er spesielt å være eldst i barnehagen Barna skal bli mest selvhjulpne i forhold til egne behov ( dvs: mat, toalettbesøk, hygiene, påkledning og ha litt orden i sakene sine) Barna skal bli kjent med skolen de skal starte på Tiltak 1) Begreper som er felles for barnehagebarn i Løten, som de bør ha kjennskap til før de begynner på skolen. (jmf rammeplanen for barnehager: Antall, rom og form / språk, tekst og kommunikasjon) Førskolegruppe en gang i uken med aktiviteter som er tilpasset barnets behov og utvikling Tiltak 2) Formidlig av informasjon om barnet til skolen med samtykke av foreldrene Tiltak 3) Besøke skolen og dens område som barnet skal starte på HØST Førskolegruppe en gang per uke Besøke skolen VINTER / VÅR Førskolegruppe en gang per uke Ski / skøytedager Besøke skolen Besøksdager på skole / sfo Overnatting i barnehagen Sommeravslutning

11 Utegruppe Dette beskriver følelsen vi har sammen med barna på våre oppdagelsesferder ute i skogen. Enten vi ligger på bakken og ser på skyene eller trærne som beveger seg i vinden, ser snøfnuggene som daler fredfullt ned mot ansiktet vårt, når vi stopper opp for å høre på fuglesangen, eller for å se på meitemark og kanskje en liten maur som strever bortover stien. Det er barna som gjør dette til magiske timer. Gjennom deres undring, nysgjerrighet og glede over det de finner langs stien eller når de graver i jord og sand. Hva gjør denne billa her? Hvorfor er sneglehuset tomt? Dette er spørsmål de gjerne har gode svar på selv også. Vi fortsetter med turer i skogen, og den fine leken både innenfor og utenfor barnehagens gjerder. Turer til gapahuken og ellers i nærmiljøet vårt. Vi gleder oss til å få mange nye og fine opplevelser sammen med barna

12 Barnehagens innhold: Barnehagens pedagogiske innhold er nedfelt i Barnehagelovens 2. Vår barnehage skal jobbe aktivt for å integrere dette innholdet i barnehagens hverdag. Det er viktig å skape trygge rammer for lek, læring, oppdragelse og omsorg. Hverdagsaktivitetene er vår beste arena for innlæring av sosiale relasjoner og normer. De ansatte skal være bevisst på hverdagsaktiviteter som en god læringsarena. Dokumentasjon: Dokumentasjon på hvordan barnehagen jobber etter barnehagelovens 2, vil bli synliggjort gjennom periodeplaner. Evaluering: Barnehagens arbeid i Barnehagelovens 2 evalueres jevnlig på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.

13 FORELDRESAMARBEID Foreldrene er eksperter på sine barn, og en god dialog med foreldrene er viktig for å få til et godt samarbeid. Tilbakemeldinger fra foreldrene er med på å gjøre oss ennå bedre, og enda mer brukervennlige. Det er viktig for oss å kunne tilpasse oss barnas og foreldrenes behov så langt det er mulig. Den daglige kontakten med foreldrene er viktig, samtalen i garderoben der beskjeder, opplevelser og gleder kan deles. Dette krever noe av oss, og det krever også at foreldrene viser interesse for tilbakemeldinger som personalet ønsker å gi. Utover den daglige praten vil det alltid være rom for en samtale når foreldrene ønsker det. Vi har to foreldresamtaler pr år, en på høsten som er obligatorisk for alle og en på våren som er valgfri. I tillegg har vi 1-2 foreldremøter pr år. Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU) som består av to representanter fra foreldrene og to fra de ansatte, i tillegg deltar styrer på møtene men har ikke stemmerett. SU har ca. 3 møter pr år. SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid. SU fastsetter årsplanen. SU holdes orientert om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon. Samarbeid mellom barnehage og skole: Det er ulik praksis på forskjellige skoler hvor mye samarbeid de ønsker med barnehagen i forhold til overgang mellom barnehage og skole. Barnehagen gjennomfører skoleforberedende aktivtiter for førskolebarna året før skolestart. Detaljerte planer for førskolegruppa er nedfelt i årsplan.

14

15 EVALUERING AV ÅRSPLANEN: Barnehagen skal jevnlig ta opp barnehagens årsplan i avdelingsmøter og personalmøter. I tillegg skal barnehagen bruke deler av en planleggingsdag på våren til å gjøre en evaluering for første halvår. Før ny årsplan planlegges skal hele årsplanen evalueres. Referat fra evalueringsarbeidet gis via egne utsendelser. Hensikten med evaluering er å se om vi er på rett vei og om det vi jobber mot er i samsvar med barnas behov og interesser. Evalueringen gjøres av en samlet personalgruppe. Foreldrerepresentantene i SU ønskes velkommen til å delta på barnehagens evalueringsdager. Følgende spørsmål skal besvares til samtlige tiltak: Hva har vi gjort? Hvordan gjorde vi det / Hvordan fungerte det? Hvilke resultat ser vi hos det enkelte barn og i barnegruppen? Hva kan vi gjøre annerledes? Hva er vi fornøyd med? Førte tiltaket til måloppnåelse?

16 MERKEDAGER: Januar Februar 02.01: Planleggingsdag 10.02: Karneval 19.02: Besteforeldrekaffe Mars April Uke 10: Brovold OL 10.04: Påskefrokost : Påske, bhg stengt Uke 17: Brannvern uke Mai 01.05: Bhg stengt. Off. høytidsdag 02.05: Planleggingsdag Juni 29.05: Kr, himmelfart, bhg stengt 09.06: 2.pinsedag, bhg stengt 12.06: Sommeravslutning Juli August September Oktober Uke 29 og 30: Sommer stengt 11.08: Planleggingsdag, bhg stengt Felles planleggingsdag i ULNA, bhg stengt. Dato kommer Uke 40: Førstehjelpsuke Uke 41: Høstferie 31.10: Planleggingsdag, bhg stengt November Desember 04.12: Pepperkakedag 13.12:Lucia og julefrokost 19.12: Nissedag

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer