Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder 2014-15:"

Transkript

1 Årsplan styrer mobil: , E-post: Nettsider: 1

2 Årsplanens innhold: Måned Hovedsatsningsområder : August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Innhold Lek er læring Gjenbruksmateriale som utgangspunkt for undring-fantasi og kreativitet Rammeplanens fagområder Eksempler på fagområdenes synlighet i hverdagen Hva mener vi med temaarbeid og prosjektarbeid? Hvorfor årsplan? Hva er barnehagens årsplan? Personalets vakter Barnehageårets planleggingsdager Barns medvirkning Omsorg og danning Planlegging og vurdering av vårt arbeid Markering av lokale kulturbegivenheter og tradisjoner Overgang barnehage- skole Hjem- barnehage samarbeid Partnerbarnehage. FAU og SU representanter Informasjon om sommerferie Samarbeidsutvalgets godkjenning av årsplanen Side Start er en del av Hortensbarnehagene. Vi jobber ut fra mål og satsningsområder i Handlingsplan for Hortensbarnehagene. Handlingsplan for Hortensbarnehagene finnes på Horten kommunes nettsider. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 2

3 Hovedsatsningsområder : Lek er læring Leken er barns aller viktigste læringsarena, og den skjer i alle aldre, men på ulike nivåer. Småbarn er kroppslige og ofte på utkikk etter noe de kan bruke sin utforskertrang til. Etter hvert som barnet blir litt eldre utvikles rollelek og regelleker som blir en stor del av barns hverdag. En opplever ofte at barn trer inn i roller og karakterer både i leken og i hverdagsaktiviteter. I barnehagen tenker vi at viktig læring skjer gjennom lek, og et eksempel på det kan være ettåringens lek med en pappeske. Små barn leker med hele kroppen, og utforsker ved å plassere seg selv oppi esken, legge den over seg, dra den med seg eller legge andre ting oppi den. Her skapes en lek basert på barnets utforsking og interesser. Ved å få mulighet til å prøve og utforske i eget tempo, skaffer barnet seg viktige erfaringer om bl. annet egen størrelse i forhold til rommet. Fra å leke mye på egen hånd eller ved siden av andre barn når de er små, beveger barn seg gradvis over til å leke med hverandre. Å utvikle sosial kompetanse er en stor del av barns hverdag, og det handler om at barn tilegner seg erfaringer gjennom opplevelser for så å ta disse med seg videre. I leken gjør de seg egne erfaringer der de kjenner på ulike følelser (føle seg stolt, sjenert, føle seg utenfor, inkludert etc.) På denne måten gir leken barna viktige erfaringer som barnet trenger i sin videre utvikling. I barnehagen planlegger vi flere aktiviteter for barn, der vi setter mål for de enkelte aktivitetene. Det som er viktig for oss voksne, er at vi i planlagte aktiviteter er åpne for barns spontane initiativ og deltagelse i lek. Det kan føre til at det fastsatte målet kanskje ikke ble oppnådd, men gjennom dokumentasjon finner vi andre mål som vi har oppnådd og erfart og som vi kan jobbe videre med. Gjenbruksmateriale som utgangspunkt for undring-fantasi og kreativitet har bevisst gjort store grep rundt hvilket materiell vi bruker med barna. I barnehagen har vi fjernet tradisjonelle leker, som dukkekrok, legokrok, etc. Vi har i stedet en sterk satsning på bruk av materiell som ikke er forhåndsdefinert til lek og aktiviteter med barna. Denne type materiell (gjerne gjenbruksmateriell) har vi erfart at barna benytter mer kjønnsnøytralt enn ordinære leker, og materialene kan samtidig inneha mange ulike funksjoner for barna. Vi ser at dette utvikler barnas kreative tenkning og fantasi i leken i større grad enn hva tradisjonelle leker gjør. (Eks. en bil er en bil, og brukes som regel til det i leken, mens en stor plastbøtte kan ha mange ulike funksjoner i leken: hatt, hjelm, bord, stol, telefon, tog, etc.) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 3

4 Vi har gjort spennende observasjoner rundt nettopp dette i barnegruppene: En gruppe barn og voksne skulle utforske vann og ulike farger. De fylte flasker med vann i ulike farger og med ulikt innhold. Dette var spennende og barn og voksne undret seg sammen om hva som kunne flyte og hva som synker i vann. Det vi voksne ikke hadde forutsett var at barna ville ta i bruk flaskene på andre måter en det vi hadde tenkt: Flaskene ble raskt omgjort til barnas babyer, som de fraktet med seg i leken, ga mat, «leverte i barnehagen», eller hadde med seg «i bilen». De la tørkepapir over flaskene som en dyne når babyene skulle sove, og bar flaskene varsomt rundt som om de skulle være ordentlige babyer. Denne aktiviteten fenget både gutter og jenter, og det ble en veldig fin samlek i hele gruppa. Leken pågikk over en lengre periode. For oss voksne var dette en spennende og ny oppdagelse rundt barnas evne til å ta i bruk egen kreativitet. Vi har sett mange flere lignende eksempler som dette på at fantasien settes i sving når vi jobber med udefinerbart materiell, og synes derfor denne måten er veldig spennende å jobbe etter. I materialer vi har tilgjengelig ulike perioder, tenker vi store mengder av samme type materiale, for å skape gode lekemuligheter for barna. Store mengder materiell betyr at det er nok til alle, og det fører til mindre konflikter barna imellom. At vi bruker gjenbruksmateriell betyr ikke at vi ikke har noen «vanlige leker» i barnehagen, de er bare ikke tilgjengelig til en hver tid. Vi tar frem de tradisjonelle lekene i tidsbegrensede perioder, og opplever da en større interesse rundt dette, enn når ordinære leker er tilgjengelig hele tiden. I tillegg til å bidra til kreativ tenkning hos barna, kan materialbruken være vårt lille bidrag som en motvekt til overflod og masseproduksjon som finnes i det norske samfunnet. I Start tar vi gjerne i mot materiell dere forbruker hjemme, som likevel blir kastet: eks. kaffekapsler, plast og metallkorker/ lokk, store solide pappesker (til f.eks hvitevarer) mm. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 4

5 Rammeplanens fagområder: Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanens 7 ulike fagområder skal sikre at barna får grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder i løpet av et barnehageår: Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst Hvert fagområde opptrer sjelden alene, og rammeplanens ulike fagområder er til enhver tid representert i de aktivitetene vi gjør i løpet av en barnehagehverdag i større eller mindre grad. Mye av det en tilsynelatende gjør ubevisst i hverdagen vår, gir nødvendig læring for små barn. For oss er slike hverdagshandlinger, en viktig del av pedagogikken og læringen vi ønsker å overføre til barna. Vi ønsker å illustrere hvordan fagområdene opptrer i de daglige aktivitetene, gjennom noen eksempler under: Eksempler på fagområdenes synlighet ved utelek eller turer: Lek i sandkassa. Barna fyller store og små bøtter og sandkakeformer med sand. Barn-barn og barn-voksne samtaler om størrelser, rom, form, samt farger og antall mens leken pågår. «Hvem har den største bøtta?» «Hvilken av spadene er minst?» «Du kan få den røde bøtta av meg.» (Antall, rom og form, Språk, tekst og kommunikasjon). Når det kjører store lastebiler, busser eller utrykningskjøretøy forbi på veien utenfor barnehagen, er det spennende å løpe opp på haugen for å se. Det samtales om hva slags kjøretøyer det er, om de er store/små og hvilke farger de har, (antall, rom og form) hva som kan ha skjedd, hva utrykningspersonell kan hjelpe med etc. (Nærmiljø og samfunn, Etikk, religion og filosofi.) På våren og sommeren er ofte barna opptatt av å samle insekter og å plukke blomster. Det snakkes om hvor mange insekter hvert barn har samlet i bøtta si, og hvem som har funnet den lengste løvetannen,(antall, rom og form). Barn og voksne snakker om hva slags blomster og insekter de har funnet. (Natur, teknikk og miljø). Ute om høsten og vinteren leker barna med vann og snø. Vi forsker på hva som skjer med vannet og snøen når det er kuldegrader kontra varmegrader. Hva kan vi lage med snøen? (Natur, miljø og teknikk). Morsomme aktiviteter og lek i snø og vanndammer (kropp, bevegelse og helse). styrer mobil: , E-post: Nettsider: 5

6 Vi går turer i nærmiljøet, og går enkelte ganger forbi huset til noen av barna. Barna er med i nærbutikken og handler. Vi går til stranda, eller tar buss til byen og låner bøker på biblioteket. (Nærmiljø og samfunn ) Mens vi er ute og går, går vi kanskje forbi kirken og gravlunden. Vi samtaler rundt dette og undrer oss og filosoferer sammen med barna. Vi besøker lekeplasser i nærheten og vi snakker med de store barna om hvilken skole de skal begynne på. (Etikk, religion og filosofi. Kropp, bevegelse og helse). Måltidene våre er gjerne fine arenaer for gode samtaler om f.eks: - Bordskikk, om å sende til hverandre, hjelpe hverandre, rydde etter seg. (Etikk, religion og filosofi.) - Ulike kulturers matvaner og skikker. (samme fagområde.) - Vi snakker om hvor maten kommer fra. (Natur, miljø og teknikk.) - Vi heller melk i glasset, snakker om hvor mye glasset rommer, erfarer når glasset er tomt eller fullt, vi teller antall barn og servise som skal dekkes på. (Antall, rom og form) - Vi fokuserer på måltidets betydning for vår kropp og helse. (Kropp, bevegelse og helse) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 6

7 Hva mener vi med prosjektarbeid eller temaarbeid? I løpet av året gjennomføres ulike tema eller prosjektarbeid sammen med barna. Forskjellen på disse to er at temaarbeid er ofte fastsatt av oss voksne på forhånd, (eks. brannvernuke, trafikksikkerhet etc.) hvor vi legger til rette og planlegger hva vi skal gjøre, samtidig som barnas innspill er viktig å ta tak i. Prosjektarbeid startes og utvikles i stor grad ut ifra barnas interesser og engasjement og kan variere i lengde. Enkelte prosjekter vil inkludere en større gruppe barn, mens andre prosjekter kan være kortvarige og kun inkludere et fåtall. Det er viktig at voksne er lydhøre for barnas interesser, og kan gripe fatt i det barna er opptatt av og kan jobbe videre og legge til rette for ny kunnskap. Eksempelvis kan det være at barna en dag blir veldig opptatt av å fange insekter. Vi legger til rette for dette ved å la de få utforske og undersøke og holde på så lenge interessen er der. Viktig at vi voksne opptrer som «medforskere» sammen med barna. Et annet prosjekt kan vare i flere uker ved at det er noe «større» vi ønsker å jobbe med, som flere barn fatter interesse for. Vi voksne kan også «legge ut spor» for å se interessen til barna, og kanskje dra prosjekter videre. Det er selve prosessen som her spennende og viktig med hensyn til barnas læring, ikke nødvendigvis sluttresultatet/ produktet. Vår oppgave er å ha rammeplanens føringer i tankene hele tiden slik at barnehagen har det faglige innholdet vi er pålagt til å ha. Det er ikke alltid mulig å legge konkrete planer når vi har prosjektarbeid som arbeidsmetode, vi vet aldri hva eller hvor lenge barnas interesse og engasjement opprettholdes. Som en viktig del av prosjektarbeid, bruker vi tid til refleksjon og evalueringer rundt det vi har jobbet med sammen med barna. Alle gruppene jobber prosjektrettet, men metodene en jobber etter vil selvsagt variere ut ifra barnas alder. Med de aller yngste varer gjerne prosjektene i kortere seanser, da 1-2 åringer er veldig tilstede her og nå, og trenger impulser for å videreutvikle sine erfaringer. Det er viktig at personalet er lydhøre for barnas kroppsspråk, og at en ut ifra det kan drive prosjekter videre. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 7

8 AUGUST 2014 Fokusområder: Tilvenning, trygghet, skape gode og oversiktlige rutiner for barna og voksne Tilvenning av nye barn, for oss er det viktig at vi bruker god tid på å skape trygghet og gode rutiner for barnegruppene. Trygghet anser vi som et grunnleggende fundament for videre læring. Vi setter av god tid til tilvenning for hvert enkelt barn, nettopp for at de skal få mulighet å føle trygghet til oss og barnehagen før de skal ta denne arenaen i bruk uten mamma eller pappa ved sin side Planleggingsdag Planleggingsdag Info- møte for nye foreldre i Start 18:00-19: Hvorfor årsplan? Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i Lov om barnehager 2, fastsatt forskrift om Rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. s særegenhet som pedagogisk virksomhet blir understreket i rammeplanen. Den enkelte barnehages arbeid skal konkretiseres og nedfelles i en årsplan som godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg. s årsplan er: - arbeidsredskap for barnehagens personale, for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen - informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 8

9 SEPTEMBER Foreldremøte alle foreldre kl. 18: Juniorgjengen fotballturnering med andre barnehager Personalet Personalet på alle de tre gruppene går ulike vakter, og blir på denne måten kjent med alle barna på hele huset. Som foreldre vil dere dermed oppleve å levere barnet til en voksen som ikke daglig jobber på barnets gruppe. Dette kan kanskje oppleves uvant for dere, men husk at for barna deres er alle vi voksne i barnehagen kjente fjes! Personalet : Grønn gruppe Blå gruppe Rød gruppe Cathrine Pedersen Ellen Ruuth Albretsen Ellen Brudvik Trude Berntsen Karin Vika Ann Berit Martinsen Bjørn Thomas Andersen Sina Wittingsrud Heidi Berge Thomas Hagberg Shahe D. Avdija Hege Ormaasen Styrer Gro Mette Boberg styrer mobil: , E-post: Nettsider: 9

10 OKTOBER Vi deltar i FORUT barneaksjon, der vi blir «kjent med» barn fra andre deler av verden. I år blir vi «kjent med» 2 barn som lever i Katmandu i Nepal. Vi forbereder høstmarkedet for foreldre/ søsken 23. oktober der vi selger suppe og ulike varer til inntekt for FORUT Skolenes høstferieuke. Gi beskjed om evt. fridager Studenter i praksis ukene 44,45: BLÅ og RØD Høstmarked i bhg. m/ foreldre og søsken Sommertid slutt Eid ul-adha (4. okt i 2014) er en religiøs festival som feires i store deler av Asia, særlig Afghanistan. Det er dagen da muslimer skal ha sluttført den femte islamske plikten, Hajj, pilegrimsturen til Mecca. Planleggingsdager dette barnehageåret: har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Disse dagene brukes til kurs, etterutdanning og planlegging for personalet. er stengt disse dagene. Mandag og tirsdag 4. og 5.aug november 2. januar 2015 En planleggingsdag våren 2015 som ikke er fastsatt dato på. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 10

11 NOVEMBER Planleggingsdag. er stengt Brannvernuke 11. Brannvernuke 12. Brannvernuke 13. Brannvernuke 14. Brannvernuke søndag i advent Barns medvirkning Barnas ønsker og ytringer blir i stor grad vektlagt i vår barnehage. Slik vi definerer det kan barns medvirkning være alt fra et barn som viser initiativ til å gjøre en konkret ting, til at vi gjør større strukturelle endringer av rom eller materiell på grunnlag av observasjoner og tolkninger av barnegruppas ulike behov. Eksempelvis kan vi tilrettelegge avdelingen for en spesiell type lek, dersom vi ser at barnegruppa er opptatt av dette. Vi prøver å følge opp barnas initiativ gjennom fordypning i små og store prosjekter. Barns medvirkning betyr ikke at barna bestemmer alt, men at deres meninger og interesser skal bli hørt og tatt på alvor av oss som jobber i Start. Vi er opptatt av at det er barna vi er i barnehagen for, da skal selvsagt deres ytringer spille en rolle i hverdagen. Vi ønsker i stor grad å bygge på fellesskapsfølelsen i barnehagen- som en motvekt til det individfokuserte samfunnet vi lever i. Vi vil i løpet av året øve på å opptre for hverandre i fellesskap- og gradvis utfordre oss og barna til å våge å stå foran andre på en scene. Vi tenker at ved å ufarliggjøre slike ting, og gjøre de lystbetonte ut ifra barnas interesser, kan det gi stor mestringsfølelse som har betydning videre i livet. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 11

12 DESEMBER Vi har juleverksteder, med mange hemmeligheter for dere foreldre denne tida før jul! Her bakes og pyntes det, klippes, males og formes, og alt skal pakkes pent inn før jul Kanskje vi får besøk? Flytter Mimus og Engeline inn i kjelleren i år også? Klarer vi å vekke loftsnissen? Og tenk om den ekte julenissen kommer innom? Det kristne julebudskapet formidles i form av undring og samtaler søndag i advent Luciafeiring søsnad i advent Nissefest søndag i advent Julaften stengt juledag. Bhg. stengt juledag. Bhg. stengt stengt 30. stengt 31. stengt Ønsker alle en fin juleferie! Våre tanker rundt omsorg og danning I Start vil vi at omsorgsfulle og tydelige voksenpersoner er tilstede sammen med barna, og deler de daglige små opplevelser. Ved at vi er til stede, leker, ler og undrer oss sammen med barna, mener vi at gode læringssituasjoner kan skapes. Gjennom disse felles opplevelsene ønsker vi å gi verdifulle barndomsminner og bidra positivt i barnets danningsprosess. For oss handler danning i hovedsak om gi barn mulighet til å utvikle sine kunnskaper eller ferdigheter, slik at de videre i livet kan gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom utforsking og samtale om verden og situasjoner skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder. Å gjøre både positive eller negative erfaringer rundt ulike ting, og å kjenne på hvordan det føles på godt og vondt, er viktig læring å ta med seg videre. Danning er derfor en livslang prosess som er tett sammenvevd med og danner grunnlaget for omsorg, lek og læring. For oss er alle barn unike og særegne individer, og vi møter de ut ifra deres ståsted, uavhengig av familiens etnisitet, bakgrunn, kultur og religion. Vi møter familier fra alle samfunnslag, og ønsker å være med å bidra til å utjevne sosiale ulikheter ved å tilby alle barna like muligheter i barnehagen. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 12

13 JANUAR- 2015: nyttårsdag. Planleggings- Bhg. stengt dag Bhg. stengt Planlegging og vurdering av vårt arbeid Vi utarbeider ulike planer for hver gruppe, med felles fokusområder vi jobber ut ifra. Vi ønsker ikke å ha fastspikrede planer fra dag til dag, da det viktigste for oss er å ta utgangspunkt i det barna er opptatt av der og da. Vi vurderer vårt arbeid ut ifra mål vi setter for periodene. I år er disse målene formet som «gode spørsmål» vi voksne skal finne svar på i samværet med barna. Det gjør at vi aktivt må inn og se etter spesielle ting i leken eller ved egen voksenrolle. Svarene kan bli svært ulike fra barnegruppe til barnegruppe, eller fra voksen til voksen, men vi tenker det bare er spennende og kan gi oss viktige pekepinner på hvilken retning vi jobber mot. Eksempler på de gode spørsmål kan være: - Introduser et nytt materiale for en liten gruppe barn. Observer hva som skjer, og del tanker om hva som skjedde på neste gruppemøte! - På hvilke måter kan vi lære barna om bruken av gjenbruksmateriell sett i sammenheng m/ miljøvern? - Finn et barn du vil observere nærmere. Let etter lysglimt, skryt av barnet og presenter på neste møte! Våre arenaer for refleksjon rundt vårt arbeid, er gruppemøter og ledermøter, samt månedlige personalmøter i barnehagen. Gjennom samlingsstunder og samtaler får barna mulighet til å delta i vurderinger og på denne måten evaluere hverdagen sammen med personalet. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 13

14 FEBRUAR Kinesisk nyttår er den viktigste av de tradisjonelle kinesiske helligdagene. Den starter nyttårsdag og slutter med lanternefestival på den 15. dag. Nyttårsdag er den første dag i den første måned i den kinesiske kalender, dvs. dagen med den andre nymåne etter vintersolverv Samefolkets dag Kinesisk nyttår KARNEVAL I BARNEHAGEN Markering av lokale kulturbegivenheter og tradisjoner i Start: o Høstfest (foreldre inviteres), o Luciadagen (foreldre inviteres), o nissefest (kun barna), o karneval (kun barna), o gul frokost før påske (foreldrene inviteres), o felles tur til bondegård (kun barna), o deltar i kommunens barnehagetog før 17. mai (kun barna), o avslutning Juniorgjengen (En tur ELLER overnatting i barnehagen) o sommerfest i regi av FAU (foreldrene inviteres). I årsplanen er enkelte av andre kulturers høytidsmarkeringer nevnt. De vi har nevnt er viktige høytider som barn i barnehagen ferier i hjemmet sitt. I barnehagen feirer vi det ikke, men snakker gjerne med barna rundt de ulike høytidene og markeringene slik at disse kan gjøres kjent for andre barn i gruppa og foreldrene i barnehagen. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 14

15 MARS Norouz blir feiret av befolkningen i Iran, Aserbajdsjan, Afghanistan, Kaukasus, Tadsjikistan, Kurdistan, nord-india. Norouz er iranernes viktigste høytid da festligheten pågår i tretten dager. Det nye året begynner oftest den 20. eller 21. mars (29. esfand, mars-måneden på persisk) GUL FROKOST med foreldre Palmesøndag Sommertid start 30. stengt 31. stengt holder stengt hele påskeuka. Overgang barnehage - skole Vi ønsker å gi de store barna ekstra utfordringer som vil forberede dem på skolestart. Skolestartergruppa i Start kaller vi for «Juniorgjengen.» Det er to voksne som har ansvar for det pedagogiske opplegget i denne gruppa en gang pr. uke. Her trener vi på ulike ting som å kunne samarbeide, sitte i ro og lytte og vi øver på selvstendighet i ulike situasjoner. (Toalett, påkledning, etc.) Vi ønsker å knytte samarbeid/ dialog med de aktuelle skolene barna tilhører, så langt det lar seg gjøre, da våre barn er bosatt i store deler av Vestfold fylke. Plan for overgang barnehage/ skole finnes på våre nettsider: styrer mobil: , E-post: Nettsider: 15

16 APRIL Skjærtorsdag. 3. Langfredag. 4. Påskeaften påskedag stengt stengt stengt 6. 2.påskedag. stengt 7. Studenter i praksis tom.27.04: Blå og Rød Studentenes siste dag i praksis i Start Hjem/ barnehage samarbeid For at barnets hverdag skal bli best mulig, er det viktig at vi som er voksenpersoner rundt barnet klarer å samarbeide godt. Det er viktig at barnehagen holdes informert om ting som har betydning for barnets humør og dagsform: eks. barnet har sovet dårlig om natta, eller større hendelser som endringer i samliv og boforhold, dødsfall i nær familie, etc. Dette er hendelser som i stor grad har betydning for barnets hverdag. Dersom vi vet litt om slike situasjoner som har oppstått, kan vi møte barnet med større forståelse for at ting er vanskelig. I de tilfeller der familien har spesielle ønsker/ behov utover det som kommer inn under den daglige omsorgen/ det pedagogiske tilbudet vi skal gi barnet, må dette tas opp med barnehagen, så prøver vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at selv om vi ønsker å møte de mange ulike forventninger fra foreldre, har barnehagen mange hensyn som samtidig må ivaretas: lover og regler, barnegruppas og enkeltbarns behov, samt personalkapasitet. Slike vurderinger gjøres alltid på bakgrunn av dette, og ulike behov kan av den grunn ikke imøtekommes i alle tilfeller. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 16

17 MAI Blå og Grønn gruppe deltar i Horten kommunes årlige barnehagetog 16.mai. Vi håper foreldrene tar seg tid til å komme å se på! Juniorgjengen har i løpet av mai- juni besøksdager på skolene de skal begynne på til høsten. Informasjon om dette kommer direkte fra skolene. s personale deltar ikke på besøksdagene med mindre det er enkeltbarn i gruppa som trenger ekstra oppfølging i form av en kjent voksen. 1. Off.høytidsdag stengt Brannvernuke 5. Brannvernuke 6. Brannvernuke 7. Brannvernuke 8. Brannvernuke Kristi himmelfartsdag Bhg.stengt 15. Barnehagetog for Hortensbarnehagene Grunnlovsdag pinsedag stengt Partnerbarnehage Start studentbarnehage er partnerbarnehage for Høgskolen i Vestfold. Det innebærer at vi i løpet av året tar imot barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen. Studentene får tett veiledning av pedagogene på huset, og dette er en viktig del av studentens utdanningsløp. For barnehagen betyr det spennende perioder med mange ulike prosjektarbeid sammen med studentene, som både er lærerike for barna og også oss som jobber her. Dette barnehageåret er det BLÅ og RØD gruppe som skal ta imot studenter i praksis. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 17

18 JUNI Vi har fokus på å forberede barna på et nytt bhg.år- bli kjent med de nye gruppene for å skape en god overgang til ny avdeling etter sommerferien. Juniorgjengen har sin avslutning, enten som en tur ELLER som overnatting i barnehagen. Fellestur til bondegård for hele barnehagen. Sommerfest arrangeres i regi av FAU Ramadan FAU (Foreldrearbeidsutvalg) : Andy Schønhaug (foreldrerådsleder) Anette Christensen, Raymond Bjørnå, Henriette Såstad Hincliffe SU (Samarbeidsutvalget) : Foreldrerepresentanter: Anette Christensen, Andy Schønhaug. Ansattes representant: Heidi Berge Eiers representant: Christian Berg styrer mobil: , E-post: Nettsider: 18

19 JULI Ramadan Eid al Fitr feires som en avslutning på den muslimske fastemåneden Ramadan Siste dag før sommerferie God sommer! Vedrørende feriestengt i sommer: s siste dag før sommerstengt i tre uker vil være fredag 10. juli. holder i år sommerstengt ukene 29, 30 og 31. Det betales ikke for opphold i barnehagen for juli måned. åpner igjen etter ferien onsdag (Personalet begynner med to planleggingsdager 03.08, og før barna starter opp i barnehagen onsdag ) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 19

20 styrer mobil: , E-post: Nettsider: 20

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer