Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplanens innhold: Side 3. Måned Hovedsatsningsområder 2014-15:"

Transkript

1 Årsplan styrer mobil: , E-post: Nettsider: 1

2 Årsplanens innhold: Måned Hovedsatsningsområder : August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Innhold Lek er læring Gjenbruksmateriale som utgangspunkt for undring-fantasi og kreativitet Rammeplanens fagområder Eksempler på fagområdenes synlighet i hverdagen Hva mener vi med temaarbeid og prosjektarbeid? Hvorfor årsplan? Hva er barnehagens årsplan? Personalets vakter Barnehageårets planleggingsdager Barns medvirkning Omsorg og danning Planlegging og vurdering av vårt arbeid Markering av lokale kulturbegivenheter og tradisjoner Overgang barnehage- skole Hjem- barnehage samarbeid Partnerbarnehage. FAU og SU representanter Informasjon om sommerferie Samarbeidsutvalgets godkjenning av årsplanen Side Start er en del av Hortensbarnehagene. Vi jobber ut fra mål og satsningsområder i Handlingsplan for Hortensbarnehagene. Handlingsplan for Hortensbarnehagene finnes på Horten kommunes nettsider. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 2

3 Hovedsatsningsområder : Lek er læring Leken er barns aller viktigste læringsarena, og den skjer i alle aldre, men på ulike nivåer. Småbarn er kroppslige og ofte på utkikk etter noe de kan bruke sin utforskertrang til. Etter hvert som barnet blir litt eldre utvikles rollelek og regelleker som blir en stor del av barns hverdag. En opplever ofte at barn trer inn i roller og karakterer både i leken og i hverdagsaktiviteter. I barnehagen tenker vi at viktig læring skjer gjennom lek, og et eksempel på det kan være ettåringens lek med en pappeske. Små barn leker med hele kroppen, og utforsker ved å plassere seg selv oppi esken, legge den over seg, dra den med seg eller legge andre ting oppi den. Her skapes en lek basert på barnets utforsking og interesser. Ved å få mulighet til å prøve og utforske i eget tempo, skaffer barnet seg viktige erfaringer om bl. annet egen størrelse i forhold til rommet. Fra å leke mye på egen hånd eller ved siden av andre barn når de er små, beveger barn seg gradvis over til å leke med hverandre. Å utvikle sosial kompetanse er en stor del av barns hverdag, og det handler om at barn tilegner seg erfaringer gjennom opplevelser for så å ta disse med seg videre. I leken gjør de seg egne erfaringer der de kjenner på ulike følelser (føle seg stolt, sjenert, føle seg utenfor, inkludert etc.) På denne måten gir leken barna viktige erfaringer som barnet trenger i sin videre utvikling. I barnehagen planlegger vi flere aktiviteter for barn, der vi setter mål for de enkelte aktivitetene. Det som er viktig for oss voksne, er at vi i planlagte aktiviteter er åpne for barns spontane initiativ og deltagelse i lek. Det kan føre til at det fastsatte målet kanskje ikke ble oppnådd, men gjennom dokumentasjon finner vi andre mål som vi har oppnådd og erfart og som vi kan jobbe videre med. Gjenbruksmateriale som utgangspunkt for undring-fantasi og kreativitet har bevisst gjort store grep rundt hvilket materiell vi bruker med barna. I barnehagen har vi fjernet tradisjonelle leker, som dukkekrok, legokrok, etc. Vi har i stedet en sterk satsning på bruk av materiell som ikke er forhåndsdefinert til lek og aktiviteter med barna. Denne type materiell (gjerne gjenbruksmateriell) har vi erfart at barna benytter mer kjønnsnøytralt enn ordinære leker, og materialene kan samtidig inneha mange ulike funksjoner for barna. Vi ser at dette utvikler barnas kreative tenkning og fantasi i leken i større grad enn hva tradisjonelle leker gjør. (Eks. en bil er en bil, og brukes som regel til det i leken, mens en stor plastbøtte kan ha mange ulike funksjoner i leken: hatt, hjelm, bord, stol, telefon, tog, etc.) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 3

4 Vi har gjort spennende observasjoner rundt nettopp dette i barnegruppene: En gruppe barn og voksne skulle utforske vann og ulike farger. De fylte flasker med vann i ulike farger og med ulikt innhold. Dette var spennende og barn og voksne undret seg sammen om hva som kunne flyte og hva som synker i vann. Det vi voksne ikke hadde forutsett var at barna ville ta i bruk flaskene på andre måter en det vi hadde tenkt: Flaskene ble raskt omgjort til barnas babyer, som de fraktet med seg i leken, ga mat, «leverte i barnehagen», eller hadde med seg «i bilen». De la tørkepapir over flaskene som en dyne når babyene skulle sove, og bar flaskene varsomt rundt som om de skulle være ordentlige babyer. Denne aktiviteten fenget både gutter og jenter, og det ble en veldig fin samlek i hele gruppa. Leken pågikk over en lengre periode. For oss voksne var dette en spennende og ny oppdagelse rundt barnas evne til å ta i bruk egen kreativitet. Vi har sett mange flere lignende eksempler som dette på at fantasien settes i sving når vi jobber med udefinerbart materiell, og synes derfor denne måten er veldig spennende å jobbe etter. I materialer vi har tilgjengelig ulike perioder, tenker vi store mengder av samme type materiale, for å skape gode lekemuligheter for barna. Store mengder materiell betyr at det er nok til alle, og det fører til mindre konflikter barna imellom. At vi bruker gjenbruksmateriell betyr ikke at vi ikke har noen «vanlige leker» i barnehagen, de er bare ikke tilgjengelig til en hver tid. Vi tar frem de tradisjonelle lekene i tidsbegrensede perioder, og opplever da en større interesse rundt dette, enn når ordinære leker er tilgjengelig hele tiden. I tillegg til å bidra til kreativ tenkning hos barna, kan materialbruken være vårt lille bidrag som en motvekt til overflod og masseproduksjon som finnes i det norske samfunnet. I Start tar vi gjerne i mot materiell dere forbruker hjemme, som likevel blir kastet: eks. kaffekapsler, plast og metallkorker/ lokk, store solide pappesker (til f.eks hvitevarer) mm. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 4

5 Rammeplanens fagområder: Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanens 7 ulike fagområder skal sikre at barna får grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder i løpet av et barnehageår: Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst Hvert fagområde opptrer sjelden alene, og rammeplanens ulike fagområder er til enhver tid representert i de aktivitetene vi gjør i løpet av en barnehagehverdag i større eller mindre grad. Mye av det en tilsynelatende gjør ubevisst i hverdagen vår, gir nødvendig læring for små barn. For oss er slike hverdagshandlinger, en viktig del av pedagogikken og læringen vi ønsker å overføre til barna. Vi ønsker å illustrere hvordan fagområdene opptrer i de daglige aktivitetene, gjennom noen eksempler under: Eksempler på fagområdenes synlighet ved utelek eller turer: Lek i sandkassa. Barna fyller store og små bøtter og sandkakeformer med sand. Barn-barn og barn-voksne samtaler om størrelser, rom, form, samt farger og antall mens leken pågår. «Hvem har den største bøtta?» «Hvilken av spadene er minst?» «Du kan få den røde bøtta av meg.» (Antall, rom og form, Språk, tekst og kommunikasjon). Når det kjører store lastebiler, busser eller utrykningskjøretøy forbi på veien utenfor barnehagen, er det spennende å løpe opp på haugen for å se. Det samtales om hva slags kjøretøyer det er, om de er store/små og hvilke farger de har, (antall, rom og form) hva som kan ha skjedd, hva utrykningspersonell kan hjelpe med etc. (Nærmiljø og samfunn, Etikk, religion og filosofi.) På våren og sommeren er ofte barna opptatt av å samle insekter og å plukke blomster. Det snakkes om hvor mange insekter hvert barn har samlet i bøtta si, og hvem som har funnet den lengste løvetannen,(antall, rom og form). Barn og voksne snakker om hva slags blomster og insekter de har funnet. (Natur, teknikk og miljø). Ute om høsten og vinteren leker barna med vann og snø. Vi forsker på hva som skjer med vannet og snøen når det er kuldegrader kontra varmegrader. Hva kan vi lage med snøen? (Natur, miljø og teknikk). Morsomme aktiviteter og lek i snø og vanndammer (kropp, bevegelse og helse). styrer mobil: , E-post: Nettsider: 5

6 Vi går turer i nærmiljøet, og går enkelte ganger forbi huset til noen av barna. Barna er med i nærbutikken og handler. Vi går til stranda, eller tar buss til byen og låner bøker på biblioteket. (Nærmiljø og samfunn ) Mens vi er ute og går, går vi kanskje forbi kirken og gravlunden. Vi samtaler rundt dette og undrer oss og filosoferer sammen med barna. Vi besøker lekeplasser i nærheten og vi snakker med de store barna om hvilken skole de skal begynne på. (Etikk, religion og filosofi. Kropp, bevegelse og helse). Måltidene våre er gjerne fine arenaer for gode samtaler om f.eks: - Bordskikk, om å sende til hverandre, hjelpe hverandre, rydde etter seg. (Etikk, religion og filosofi.) - Ulike kulturers matvaner og skikker. (samme fagområde.) - Vi snakker om hvor maten kommer fra. (Natur, miljø og teknikk.) - Vi heller melk i glasset, snakker om hvor mye glasset rommer, erfarer når glasset er tomt eller fullt, vi teller antall barn og servise som skal dekkes på. (Antall, rom og form) - Vi fokuserer på måltidets betydning for vår kropp og helse. (Kropp, bevegelse og helse) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 6

7 Hva mener vi med prosjektarbeid eller temaarbeid? I løpet av året gjennomføres ulike tema eller prosjektarbeid sammen med barna. Forskjellen på disse to er at temaarbeid er ofte fastsatt av oss voksne på forhånd, (eks. brannvernuke, trafikksikkerhet etc.) hvor vi legger til rette og planlegger hva vi skal gjøre, samtidig som barnas innspill er viktig å ta tak i. Prosjektarbeid startes og utvikles i stor grad ut ifra barnas interesser og engasjement og kan variere i lengde. Enkelte prosjekter vil inkludere en større gruppe barn, mens andre prosjekter kan være kortvarige og kun inkludere et fåtall. Det er viktig at voksne er lydhøre for barnas interesser, og kan gripe fatt i det barna er opptatt av og kan jobbe videre og legge til rette for ny kunnskap. Eksempelvis kan det være at barna en dag blir veldig opptatt av å fange insekter. Vi legger til rette for dette ved å la de få utforske og undersøke og holde på så lenge interessen er der. Viktig at vi voksne opptrer som «medforskere» sammen med barna. Et annet prosjekt kan vare i flere uker ved at det er noe «større» vi ønsker å jobbe med, som flere barn fatter interesse for. Vi voksne kan også «legge ut spor» for å se interessen til barna, og kanskje dra prosjekter videre. Det er selve prosessen som her spennende og viktig med hensyn til barnas læring, ikke nødvendigvis sluttresultatet/ produktet. Vår oppgave er å ha rammeplanens føringer i tankene hele tiden slik at barnehagen har det faglige innholdet vi er pålagt til å ha. Det er ikke alltid mulig å legge konkrete planer når vi har prosjektarbeid som arbeidsmetode, vi vet aldri hva eller hvor lenge barnas interesse og engasjement opprettholdes. Som en viktig del av prosjektarbeid, bruker vi tid til refleksjon og evalueringer rundt det vi har jobbet med sammen med barna. Alle gruppene jobber prosjektrettet, men metodene en jobber etter vil selvsagt variere ut ifra barnas alder. Med de aller yngste varer gjerne prosjektene i kortere seanser, da 1-2 åringer er veldig tilstede her og nå, og trenger impulser for å videreutvikle sine erfaringer. Det er viktig at personalet er lydhøre for barnas kroppsspråk, og at en ut ifra det kan drive prosjekter videre. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 7

8 AUGUST 2014 Fokusområder: Tilvenning, trygghet, skape gode og oversiktlige rutiner for barna og voksne Tilvenning av nye barn, for oss er det viktig at vi bruker god tid på å skape trygghet og gode rutiner for barnegruppene. Trygghet anser vi som et grunnleggende fundament for videre læring. Vi setter av god tid til tilvenning for hvert enkelt barn, nettopp for at de skal få mulighet å føle trygghet til oss og barnehagen før de skal ta denne arenaen i bruk uten mamma eller pappa ved sin side Planleggingsdag Planleggingsdag Info- møte for nye foreldre i Start 18:00-19: Hvorfor årsplan? Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i Lov om barnehager 2, fastsatt forskrift om Rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. s særegenhet som pedagogisk virksomhet blir understreket i rammeplanen. Den enkelte barnehages arbeid skal konkretiseres og nedfelles i en årsplan som godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg. s årsplan er: - arbeidsredskap for barnehagens personale, for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen - informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 8

9 SEPTEMBER Foreldremøte alle foreldre kl. 18: Juniorgjengen fotballturnering med andre barnehager Personalet Personalet på alle de tre gruppene går ulike vakter, og blir på denne måten kjent med alle barna på hele huset. Som foreldre vil dere dermed oppleve å levere barnet til en voksen som ikke daglig jobber på barnets gruppe. Dette kan kanskje oppleves uvant for dere, men husk at for barna deres er alle vi voksne i barnehagen kjente fjes! Personalet : Grønn gruppe Blå gruppe Rød gruppe Cathrine Pedersen Ellen Ruuth Albretsen Ellen Brudvik Trude Berntsen Karin Vika Ann Berit Martinsen Bjørn Thomas Andersen Sina Wittingsrud Heidi Berge Thomas Hagberg Shahe D. Avdija Hege Ormaasen Styrer Gro Mette Boberg styrer mobil: , E-post: Nettsider: 9

10 OKTOBER Vi deltar i FORUT barneaksjon, der vi blir «kjent med» barn fra andre deler av verden. I år blir vi «kjent med» 2 barn som lever i Katmandu i Nepal. Vi forbereder høstmarkedet for foreldre/ søsken 23. oktober der vi selger suppe og ulike varer til inntekt for FORUT Skolenes høstferieuke. Gi beskjed om evt. fridager Studenter i praksis ukene 44,45: BLÅ og RØD Høstmarked i bhg. m/ foreldre og søsken Sommertid slutt Eid ul-adha (4. okt i 2014) er en religiøs festival som feires i store deler av Asia, særlig Afghanistan. Det er dagen da muslimer skal ha sluttført den femte islamske plikten, Hajj, pilegrimsturen til Mecca. Planleggingsdager dette barnehageåret: har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Disse dagene brukes til kurs, etterutdanning og planlegging for personalet. er stengt disse dagene. Mandag og tirsdag 4. og 5.aug november 2. januar 2015 En planleggingsdag våren 2015 som ikke er fastsatt dato på. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 10

11 NOVEMBER Planleggingsdag. er stengt Brannvernuke 11. Brannvernuke 12. Brannvernuke 13. Brannvernuke 14. Brannvernuke søndag i advent Barns medvirkning Barnas ønsker og ytringer blir i stor grad vektlagt i vår barnehage. Slik vi definerer det kan barns medvirkning være alt fra et barn som viser initiativ til å gjøre en konkret ting, til at vi gjør større strukturelle endringer av rom eller materiell på grunnlag av observasjoner og tolkninger av barnegruppas ulike behov. Eksempelvis kan vi tilrettelegge avdelingen for en spesiell type lek, dersom vi ser at barnegruppa er opptatt av dette. Vi prøver å følge opp barnas initiativ gjennom fordypning i små og store prosjekter. Barns medvirkning betyr ikke at barna bestemmer alt, men at deres meninger og interesser skal bli hørt og tatt på alvor av oss som jobber i Start. Vi er opptatt av at det er barna vi er i barnehagen for, da skal selvsagt deres ytringer spille en rolle i hverdagen. Vi ønsker i stor grad å bygge på fellesskapsfølelsen i barnehagen- som en motvekt til det individfokuserte samfunnet vi lever i. Vi vil i løpet av året øve på å opptre for hverandre i fellesskap- og gradvis utfordre oss og barna til å våge å stå foran andre på en scene. Vi tenker at ved å ufarliggjøre slike ting, og gjøre de lystbetonte ut ifra barnas interesser, kan det gi stor mestringsfølelse som har betydning videre i livet. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 11

12 DESEMBER Vi har juleverksteder, med mange hemmeligheter for dere foreldre denne tida før jul! Her bakes og pyntes det, klippes, males og formes, og alt skal pakkes pent inn før jul Kanskje vi får besøk? Flytter Mimus og Engeline inn i kjelleren i år også? Klarer vi å vekke loftsnissen? Og tenk om den ekte julenissen kommer innom? Det kristne julebudskapet formidles i form av undring og samtaler søndag i advent Luciafeiring søsnad i advent Nissefest søndag i advent Julaften stengt juledag. Bhg. stengt juledag. Bhg. stengt stengt 30. stengt 31. stengt Ønsker alle en fin juleferie! Våre tanker rundt omsorg og danning I Start vil vi at omsorgsfulle og tydelige voksenpersoner er tilstede sammen med barna, og deler de daglige små opplevelser. Ved at vi er til stede, leker, ler og undrer oss sammen med barna, mener vi at gode læringssituasjoner kan skapes. Gjennom disse felles opplevelsene ønsker vi å gi verdifulle barndomsminner og bidra positivt i barnets danningsprosess. For oss handler danning i hovedsak om gi barn mulighet til å utvikle sine kunnskaper eller ferdigheter, slik at de videre i livet kan gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom utforsking og samtale om verden og situasjoner skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder. Å gjøre både positive eller negative erfaringer rundt ulike ting, og å kjenne på hvordan det føles på godt og vondt, er viktig læring å ta med seg videre. Danning er derfor en livslang prosess som er tett sammenvevd med og danner grunnlaget for omsorg, lek og læring. For oss er alle barn unike og særegne individer, og vi møter de ut ifra deres ståsted, uavhengig av familiens etnisitet, bakgrunn, kultur og religion. Vi møter familier fra alle samfunnslag, og ønsker å være med å bidra til å utjevne sosiale ulikheter ved å tilby alle barna like muligheter i barnehagen. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 12

13 JANUAR- 2015: nyttårsdag. Planleggings- Bhg. stengt dag Bhg. stengt Planlegging og vurdering av vårt arbeid Vi utarbeider ulike planer for hver gruppe, med felles fokusområder vi jobber ut ifra. Vi ønsker ikke å ha fastspikrede planer fra dag til dag, da det viktigste for oss er å ta utgangspunkt i det barna er opptatt av der og da. Vi vurderer vårt arbeid ut ifra mål vi setter for periodene. I år er disse målene formet som «gode spørsmål» vi voksne skal finne svar på i samværet med barna. Det gjør at vi aktivt må inn og se etter spesielle ting i leken eller ved egen voksenrolle. Svarene kan bli svært ulike fra barnegruppe til barnegruppe, eller fra voksen til voksen, men vi tenker det bare er spennende og kan gi oss viktige pekepinner på hvilken retning vi jobber mot. Eksempler på de gode spørsmål kan være: - Introduser et nytt materiale for en liten gruppe barn. Observer hva som skjer, og del tanker om hva som skjedde på neste gruppemøte! - På hvilke måter kan vi lære barna om bruken av gjenbruksmateriell sett i sammenheng m/ miljøvern? - Finn et barn du vil observere nærmere. Let etter lysglimt, skryt av barnet og presenter på neste møte! Våre arenaer for refleksjon rundt vårt arbeid, er gruppemøter og ledermøter, samt månedlige personalmøter i barnehagen. Gjennom samlingsstunder og samtaler får barna mulighet til å delta i vurderinger og på denne måten evaluere hverdagen sammen med personalet. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 13

14 FEBRUAR Kinesisk nyttår er den viktigste av de tradisjonelle kinesiske helligdagene. Den starter nyttårsdag og slutter med lanternefestival på den 15. dag. Nyttårsdag er den første dag i den første måned i den kinesiske kalender, dvs. dagen med den andre nymåne etter vintersolverv Samefolkets dag Kinesisk nyttår KARNEVAL I BARNEHAGEN Markering av lokale kulturbegivenheter og tradisjoner i Start: o Høstfest (foreldre inviteres), o Luciadagen (foreldre inviteres), o nissefest (kun barna), o karneval (kun barna), o gul frokost før påske (foreldrene inviteres), o felles tur til bondegård (kun barna), o deltar i kommunens barnehagetog før 17. mai (kun barna), o avslutning Juniorgjengen (En tur ELLER overnatting i barnehagen) o sommerfest i regi av FAU (foreldrene inviteres). I årsplanen er enkelte av andre kulturers høytidsmarkeringer nevnt. De vi har nevnt er viktige høytider som barn i barnehagen ferier i hjemmet sitt. I barnehagen feirer vi det ikke, men snakker gjerne med barna rundt de ulike høytidene og markeringene slik at disse kan gjøres kjent for andre barn i gruppa og foreldrene i barnehagen. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 14

15 MARS Norouz blir feiret av befolkningen i Iran, Aserbajdsjan, Afghanistan, Kaukasus, Tadsjikistan, Kurdistan, nord-india. Norouz er iranernes viktigste høytid da festligheten pågår i tretten dager. Det nye året begynner oftest den 20. eller 21. mars (29. esfand, mars-måneden på persisk) GUL FROKOST med foreldre Palmesøndag Sommertid start 30. stengt 31. stengt holder stengt hele påskeuka. Overgang barnehage - skole Vi ønsker å gi de store barna ekstra utfordringer som vil forberede dem på skolestart. Skolestartergruppa i Start kaller vi for «Juniorgjengen.» Det er to voksne som har ansvar for det pedagogiske opplegget i denne gruppa en gang pr. uke. Her trener vi på ulike ting som å kunne samarbeide, sitte i ro og lytte og vi øver på selvstendighet i ulike situasjoner. (Toalett, påkledning, etc.) Vi ønsker å knytte samarbeid/ dialog med de aktuelle skolene barna tilhører, så langt det lar seg gjøre, da våre barn er bosatt i store deler av Vestfold fylke. Plan for overgang barnehage/ skole finnes på våre nettsider: styrer mobil: , E-post: Nettsider: 15

16 APRIL Skjærtorsdag. 3. Langfredag. 4. Påskeaften påskedag stengt stengt stengt 6. 2.påskedag. stengt 7. Studenter i praksis tom.27.04: Blå og Rød Studentenes siste dag i praksis i Start Hjem/ barnehage samarbeid For at barnets hverdag skal bli best mulig, er det viktig at vi som er voksenpersoner rundt barnet klarer å samarbeide godt. Det er viktig at barnehagen holdes informert om ting som har betydning for barnets humør og dagsform: eks. barnet har sovet dårlig om natta, eller større hendelser som endringer i samliv og boforhold, dødsfall i nær familie, etc. Dette er hendelser som i stor grad har betydning for barnets hverdag. Dersom vi vet litt om slike situasjoner som har oppstått, kan vi møte barnet med større forståelse for at ting er vanskelig. I de tilfeller der familien har spesielle ønsker/ behov utover det som kommer inn under den daglige omsorgen/ det pedagogiske tilbudet vi skal gi barnet, må dette tas opp med barnehagen, så prøver vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at selv om vi ønsker å møte de mange ulike forventninger fra foreldre, har barnehagen mange hensyn som samtidig må ivaretas: lover og regler, barnegruppas og enkeltbarns behov, samt personalkapasitet. Slike vurderinger gjøres alltid på bakgrunn av dette, og ulike behov kan av den grunn ikke imøtekommes i alle tilfeller. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 16

17 MAI Blå og Grønn gruppe deltar i Horten kommunes årlige barnehagetog 16.mai. Vi håper foreldrene tar seg tid til å komme å se på! Juniorgjengen har i løpet av mai- juni besøksdager på skolene de skal begynne på til høsten. Informasjon om dette kommer direkte fra skolene. s personale deltar ikke på besøksdagene med mindre det er enkeltbarn i gruppa som trenger ekstra oppfølging i form av en kjent voksen. 1. Off.høytidsdag stengt Brannvernuke 5. Brannvernuke 6. Brannvernuke 7. Brannvernuke 8. Brannvernuke Kristi himmelfartsdag Bhg.stengt 15. Barnehagetog for Hortensbarnehagene Grunnlovsdag pinsedag stengt Partnerbarnehage Start studentbarnehage er partnerbarnehage for Høgskolen i Vestfold. Det innebærer at vi i løpet av året tar imot barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen. Studentene får tett veiledning av pedagogene på huset, og dette er en viktig del av studentens utdanningsløp. For barnehagen betyr det spennende perioder med mange ulike prosjektarbeid sammen med studentene, som både er lærerike for barna og også oss som jobber her. Dette barnehageåret er det BLÅ og RØD gruppe som skal ta imot studenter i praksis. styrer mobil: , E-post: Nettsider: 17

18 JUNI Vi har fokus på å forberede barna på et nytt bhg.år- bli kjent med de nye gruppene for å skape en god overgang til ny avdeling etter sommerferien. Juniorgjengen har sin avslutning, enten som en tur ELLER som overnatting i barnehagen. Fellestur til bondegård for hele barnehagen. Sommerfest arrangeres i regi av FAU Ramadan FAU (Foreldrearbeidsutvalg) : Andy Schønhaug (foreldrerådsleder) Anette Christensen, Raymond Bjørnå, Henriette Såstad Hincliffe SU (Samarbeidsutvalget) : Foreldrerepresentanter: Anette Christensen, Andy Schønhaug. Ansattes representant: Heidi Berge Eiers representant: Christian Berg styrer mobil: , E-post: Nettsider: 18

19 JULI Ramadan Eid al Fitr feires som en avslutning på den muslimske fastemåneden Ramadan Siste dag før sommerferie God sommer! Vedrørende feriestengt i sommer: s siste dag før sommerstengt i tre uker vil være fredag 10. juli. holder i år sommerstengt ukene 29, 30 og 31. Det betales ikke for opphold i barnehagen for juli måned. åpner igjen etter ferien onsdag (Personalet begynner med to planleggingsdager 03.08, og før barna starter opp i barnehagen onsdag ) styrer mobil: , E-post: Nettsider: 19

20 styrer mobil: , E-post: Nettsider: 20

Årsplan 2015-16 Start studentbarnehage

Årsplan 2015-16 Start studentbarnehage Årsplan 2015-16 Start studentbarnehage styrer mobil: 97 09 82 20, E-post: start@hbv.no Nettsider: http://studentsamskipnad.no/ 1 Årsplanens innhold: Hovedfokusområder 2015-16: Udefinert materiell Lek og

Detaljer

18 Informasjon om sommerferie Juli Vet du dette om Start 19

18 Informasjon om sommerferie Juli Vet du dette om Start 19 Årsplan 2013-14 styrer mobil: 97 09 82 20, E-post: start@hive.no Nettsider: http://siv.hive.no/barnehage 1 Årsplanens innhold: Måned Innhold Side Hovedsatsningsområder 2013-14: Språk, tekst og kommunikasjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår, 2012-2013. Årsplanen har blitt kortere de siste årene, fordi den må sees i sammenheng med årsplan del 2 (informasjonsheftet).

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

Årsplan for Urtehagen Barnehage

Årsplan for Urtehagen Barnehage Årsplan for Urtehagen Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg 14.01.13 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 Presentasjon av personalet Heidi L. Winge pedagogisk leder Annbjørg Buland assistent Anita Gumdal barnepleier Britt Langaas støttepedagog Anita Iversen spes.ped

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20 Årshjul Godkjent

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015 HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER Våren 2015 På Grana; En kilde til trivsel og vekst I mørketiden, som vi snart legger helt bak oss, er det godt å bli møtt av strålende

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 Hundelek i maurgruppa. Barna opplever vennskap og fellesskap i lek og samspill med hverandre Vår visjon: Glade, lekende

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer