Hilsen fra lederen. Hillestad er også i år det største laget i Vestfold med 80 medlemmer, fulgt av Sande med 65 medlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hilsen fra lederen. Hillestad er også i år det største laget i Vestfold med 80 medlemmer, fulgt av Sande med 65 medlemmer."

Transkript

1

2 Hilsen fra lederen Nå er det tid for et nytt årsmøte. Jeg lærer stadig noe nytt og blir kjent med mange nye flotte mennesker. Vi har nå 26 lokallag og 849 medlemmer i Vestfold. Hedrum ble lagt ned i 2011 og avsluttet en lang og god innsats i Hedrum. Hillestad er også i år det største laget i Vestfold med 80 medlemmer, fulgt av Sande med 65 medlemmer. Havrevri i 2010 ble videreført også i Norges Bygdekvinnelag bestemte etter påtrykk fra lokallag i hele Norge at sånne prosjekter måtte bli 2 årige. Dette ble godt mottatt og det var flere lokallag som hadde havre på menyen også i Sunn Matglede ble avsluttet i mai 2011 med et flott resultat. Inspirasjonskvelden på Magasinet i Sandefjord ble en suksess. Vestfold Bygdeungdomslag hadde regien den kvelden og klarte å få oss med. Styrevervmøtet på Skjeestua i november samlet litt over 40 medlemmer. Positiv tilbakemelding på at vi delte deltakerne inn i grupper etter styreverv og hadde egen info for dem. Kalender prosjektet vårt er det som har tatt helt av i Ideen kom opp igjen i fjor vinter etter å ha ligget på is noen år. Det ble vedtatt på styremøtet i april at vi skulle prøve å få det til. Pengene skulle gå til Brystkreftforeningen og Bygdekvinnelaget. Det var i utgangspunktet 11 damer som dro til Unions fabrikker på Modum og lot seg fotografere. Allerede før kalenderen var ferdig fikk vi mye presseomtale. Dette fordi Drammens Tidene var med på en av dagene da damene ble fotografert. De hadde 5 hele sider om oss i lørdagsavisa + et stort bilde på forsiden. Etter dette tok det av og vi fikk forespørsler fra de fleste avisene i Vestfold, Lørdags Magasinet i Dagbladet, Allers, Nationen og flere til. I Nationen var vi til og med klikk vinnere med over på 2 dager og i Russland er vi mer populær enn Putins tannlegebesøk. Vi håpet på å selge mange kalendere slik at vi kunne gi brystkreftforeningen en del penger. I skrivende stund har vi ikke fått inn alt fra lokallaga og butikkene som selger den ennå så det blir spennende å se på sluttresultatet. Jeg vil takke alle lokallagsmedlemmene jeg har fått møtt i ulike sammenheng. Takk til Elisabeth Larsen på kontoret på Gjennestad. Hun har gjort en formidabel jobb med alle bestillingene fra kalendersalget og ellers alt annet vi trenger hjelp til. Takk også til Vidar Andresen og Amund Kind på kontoret på Gjennestad som legger saker og møter til rette for oss og som veileder meg i ting jeg lurer på eller ikke kan. Jeg vil også takke dere i fylkesstyret for godt samarbeid. Jeg er fram til å jobbe videre sammen med dere. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Else-Marie Farnes

3 Styrer/råd/utvalg Vestfold Bygdekvinnelags æresmedlemmer: Hanna-Marie Hillestad 1991 Helga Bjerkø 2002 Styret i Vestfold Bygdekvinnelag: Leder: Else Marie Farnes Tveitenveien 12, 3157 Barkåker / Nestl: Marit Haslestad Laboratorieveien 10, 3070 Sande / Sekretær: Aud Moe Hedrumveien 2187,3282 Kvelde / Kasserer: Ambjørg Akerholt Vivestadlinna 256, 3175 Ramnes / Styremedl: Reidun Synnøve Green Naufveien 7, 3090 Hof / Cathrine Fuglesang 1.vara: Anne Næss Nes, 3282 Kvelde vara: Anne Kathrine Munkejord Vivestadlinna 479, 3175 Ramnes vara: Ragnhild Rimstad Lågendalsveien 1938,3282 Kvelde / Cathrine Fuglesang har i løpet av året flyttet ut av fylket. Oppnevninger til styrer og råd: Repr. Til Vesfold Bondelags styre: Repr. Til Vestfold Bygdeungdomslags styre: Repr. Til Kvinners Frivillige Beredskap: Repr. Til Bygdefolkets studieforbund: Repr. Til Fossnes/Solbø stiftelsen: Else Marie Farnes vara: Aud Moe Reidun Synnøve Green vara: Marit Haslestad Marit Haslestad vara: Anne Næss Else Marie Farnes Beate Lanner Utsendinger til Vestfold Bondelags årsmøte: Else Marie Farnes Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte: Else Marie Farnes Utsendinger til 4H Vestfolds årsmøte: Else Marie Farnes BSF- ansvarlig: Else Marie Farnes Internasjonalt utvalg: Cathrine Fuglesang Hjemmesideansvarlig: Aud Moe

4 Årsmøtet 2011 Botne Bygdekvinnelag var vertskap for årets årsmøte. Vi startet dagen med samling i Botne kirke. Der fikk vi en orientering om kirken som er fra tallet av kirketjener Grethe K. Solberg som også leste ord for dagen fra søndagens bibeltekst. På Borgen var det som vanlig gode rundstykker, te, kaffe og frukt før selve årsmøtet begynte. Liv Bekkeseth, leder i Botne Bygdekvinnelag åpnet med et dikt om Holmestrand før hun ga ordet til ordfører Alf Johan Svele som hilste fra kommunen og avsluttet med et dikt av Paaske Aasen. Leder i Vestfold Bygdekvinnelag, Else Marie Farnes hadde noen praktiske opplysninger før selve årsmøtet ble satt. Sak 1. Navneopprop v/ Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Sang til Bygdekvinner og andre av Kirsten Inga Kamrud, NBK s representant på vårt årsmøte, som da ble ønsket velkommen. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen bemerkninger Sak 3. Valg av møteleder Til møteleder ble Anne Andvik valgt som også presenterte seg. Sak 4. Valg av to til å skrive under protokollen Liv Bekkeseth, Botne og Monica Hotvedt, Sem Referent ble Marit Haslestad Sak 5. Leders tale Hun åpnet med et vår dikt. Takket for året som er gått og hva hun hadde lært. Trivsel, det er det vi driver med i bygdekvinnelaget, 18 av 26 lag har hjemmeside. Satsingsområde i 2011 er på barnehager. Sunn Matglede prosjektet ved Renate B. Lindhovd har vært en suksess. Verving er alltid aktuelt, men ikke glem de medlemmene vi har. Vi burde kanskje involvere oss mer i Bondens Marked hvor vi kan få solgt flere av bøkene våre. Bruke strategiplanen med alle de mulighetene vi har. Mange felt som bygdekvinnene er opptatt av. Hun takket de ansatte ved kontoret på Gjennestad for god hjelp, og takket for godt samarbeide med 4H, BU og BL. Hele styret ble også takket for hjelp og samarbeidet dette året. 4

5 Sak 6. Spiskammersprisen utdeling 2011 Det var i år kommet inn syv gode forslag og vinner ble Nina og Dag M. Lindsholm. De driver Magasinet i Sandefjord og er opptatt av kortreist, hjemmelaget og sunn mat. De takket hjertelig for prisen. Sak 7. Tale ved styremedlem i NBK Ordet ble gitt til Kirsten Inga Kamrud fra Norges Bygdekvinnelag. Hun er fadder til blant annet Vestfold, hun sitter i sentralstyret i NBK på 3.året og bor i Valdres. Hun er samfunnsinteressert og tror på verdiene til bygdekvinnelaget. Kontingenten vi betaler bør vi satse på at noen skal gjøre en god jobb. Hva driver de der inne i Oslo med? Oppfordring til å være med selv. Les bladet vårt og bruk hjemmesidene. Ta kontakt med andre lag. Sentralleddet tar seg av saker som dreier seg om hele landet. De har sine kontakter hos statssekretærer, departementer og andre som de må holde forbindelse med. Bygdekvinnelaget må høres! Mat, miljø, kvinneliv, juridisk hjelpetelefon, arbeids-nærings og samfunnsliv. Internasjonalt satsingsområde, nytt oppstart til høsten. Det er ikke bestemt hvor ennå. Åpne bygda for alle. Tilflyttere er både de fra eget land og andre. Hvert år blir det utdelt en grûnderpris. Mat for framtida vel være tema framover. Bygdekvinnelaget er en møteplass på ordentlig, ikke bare Facebook og Internett. Karen Inga har skrevet en ny sang som heter Åpne bygder. Sak 8. Debatt- ordet fritt May Gunn Horntvedt fra Andebu kommenterte leders tale positivt. Havre for hjertets skyld. Styret fikk en brosjyre laget i Andebu. Ikke enig i NBK s kontingent-oppfordring. Vanskelig å fortelle et medlem hvorfor. Anders Haraldstad fra BU fortalte om VBU og alle deres positive saker, bl.a. Bolyst i Stokkehallen 7. mai. Håper på samarbeid med VBK. Anne Næss fra Kvelde tok opp tema mat. Brenner for verdens matfat. 30% dyrka mark forsvinner hvert år. Bygdekvinnelaget bør stå på for å orientere om hva vi driver med. Synes ikke kontingenten er for høy. Vi får mye igjen- tips og ideer. Harald Lie fra VBL, nyvalgt leder. Skrøt av Kathrine Kleveland som en engasjert leder. Han møtte henne på bussen. Karen Lassen fra Ramnes, mat, pop-up restaurant. Smakens uke om høsten. Aud Moe fra Hvarnes, stolt over å være en del av bygdekvinnelaget. Likte Kirsten Inga s kontingentprat Satse penger på det vi tror på. Else Marie Farnes kommenterte og takket debattantene. Kari Akerholt takket på vegne av de tidligere lederne for at de blir bedt med på årsmøte. Else Marie fikk blomster. Vi har også fått blomster fra Tove Ødeskaug, tidligere leder i VBK og NBK. Elisabeth Kværne fra Gjensidige var glad for ny avtale. Hun leste et dikt Verpehønetanker og overrakte et stort påske-egg med mye godteri inni. 5

6 Liv Bekkeseth sa hun var stolt bygdekvinne og betaler sin kontingent med glede, ville gjerne at SFO prosjektet Sunn Matglede kunne fortsette. Marit Bruserud snakket om Godt Drikke boka. Det 1500 bøker igjen på lager. Oppfordring om at lokallaga kjøper inn og selger videre til bedrifter o. l. som kan bruke boka som gave f. eks. I dag og kun i dag selger vi boka for kr. 100,-. Vanlig pris er kr. 200,- og utpris kr.250,-. Kokeboka er det 400 stk igjen av. Skal vi trykke nytt opplag? Møteleder roste alle innleggene, og vi sang Sang til Vestfold Bygdekvinnelag skrevet av Torunn Solberg. Lunsjen var kortreist lapskaus og hjemmebakte kaker. Det var underholdning med sang og musikk fra Kulturskolen i Holmestrand, Hof og Re. Sak 9. Årsmelding Årsmeldingen ble lest av Marit Haslestad Vedtak: Årsmelding godkjent Sak 10. Regnskap Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Ambjørg Akerholt. Vedtak: Regnskap godkjent Sak 11. Arbeidsplan for Arbeidsplan for ble lest av Marit Bruserud Vedtak: Godkjent Organisasjonsutvikling: Fylkesledersamling NBK- April Fylkesstyresamling VBK (fre/lør) September Styrevervkurs November Organisasjonskurs Februar 2012 Kommunikasjon: Besøk i lokallaga Kurs i redigering/bruk av hjemmeside Vår-/sommer-Jul- Hele året Høst? info til lokallaga Matkultur: Spiskammersprisen Årsmøtet Prosjekt Sunn Matglede Sluttfase våren 2011 HAVREÅRET Hele året SALG AV MAT OG DRIKKEBOK JOBBES AKTIVT MED Kultur: Vandring i Vestfold. Fra Gogstadhaugen til Midtås NBKs Internasjonalt seminar 28. mai i Sandefjord November 6

7 Miljø: «Bygdekvinnelaget åpner bygda» Prosjekt i Inspirasjonskveld September Debatt om disse sakene: Beate Lanner fortalte om Stiftelsen Fossnes/Solbø. Hun synes arbeidet i styret der er givende og fortsetter gjerne som VBK s representant. Karen Lassen spurte om hva Driftsmidler i regnskapet sto for. Det er innkjøp av roll-uper. Ingen flere kommentarer. Sak 12 Brev fra Vassås Bygdekvinnelag ang. kontingenten Forslag til vedtak fra styret: Sende brev til NBK om bekymring av saken. Anne Næss kommenterte og mente vi skulle se på hva alle laga har fått, at det ikke er rart at det koster penger. Bente Aas-Haug synes økningen var for stor. Det er sentral-leddet som får økningen. Mai Gunn Horntvedt støtter brevet fra Vassås og Bente Aas-Haug Kjersti Høydalsmo redegjorde for forslag som kom fram på NBK s landsmøte. Vestfold delegatene stemte ned forslag til grunnkontingent som var foreslått. Kontingenten ble fastslått til kr.450,-, en økning på kr. 135,-. Forslag om brev til NBK om å ikke ha økning samtidig med verving. Laila Bjørløw støtter Vassås. Et lokallag koster ca. kr ,- å drive. NBK får 0 i økning og VBK taper ca. kr ,- p.g.a. tap i medlemmer Solfrid Bergan støtter Vassås. Vanskelig å rekruttere. Marianne Smith, delte meninger i laget om økningen. Kathrine Myhre Nordby, synd å miste medlemmer. Karen Lassen, pris henger sammen med hva vi får av goder. Anne Marie Larsen, når NBK ser at medlemstallet synker går inntektene også ned. De må gjøre noe med sine utgifter. Kjersti Høydalsmo, Kvelde Bygdekvinnelag gjør bl.a. dugnader for at medlemmene skal få mindre kontingent. Vedtak: VBK sender brevet til NBK. Sak 13. Kontingent Forslag om at kontingenten til fylket blir uendret, kr. 100,- Vedtak: Godkjent Sak 14. Budsjett Budsjett gjennomgått ved kasserer Ambjørg Akerholt Helene Kjennerud synes budsjettet burde være mer i samsvar med fjorårets. Mindre inntekter med ferre medlemmer. Bør lokallaga betale mer for kurs? Er boksalget for høyt budsjettert? Marianne Bekke synes budsjettet er for ambisiøst Marit Bruserud, om noen ikke vil godkjenne budsjettet, må det være skriftlig og godtas på neste VBK samling som blir i september. Må vi ha overnatting på organisasjonskurs. Anne Kathrine Munkejord, alle må gjøre en innsats. Må bruke av sparepengene i nedgangstider. 7

8 Bente Aas-Haug, budsjettet er en ramme som årsmøtet gir styret tillatelse til å disponere pengene. Foreslår å godkjenne det. Kathrine Myhre Nordby, lurer på posten leie av lokaler. Er ikke imot et budsjett i underskudd, men må passe på at det ikke blir hvert år. Vedtak: Godkjent Sak 15. Valg Redegjørelse fra valgkomiteen ved Anne Kathrine Munkejord.. 57 stemmeberettigede. Valget ble som følger: Funksjonstid Valgt år Leder: Else Marie Farnes, Sem 1 år gj.v 2010 Nestleder: Marit Haslestad, Sande 1 år ny 2009 (tidl. 1. vara) Styremedlemmer: Reidun Synnøve Gren, Vassås 2 år ny 2011 Aud Moe, Hvarnes år ny 2011 Ambjørg Akerholt, Vivestad Ikke på valg Cathrine Fuglesang, Hof Ikke på valg vara: Anne Næss 1 år ny vara: Anne Kathrine Munkejord ny, 1 år ny vara: Ragnhild Rimstad 1 år. Gj.v 2009 Revisorer: Anlaug Sundby Fjeld Inger Marie Bettum 2 år ikke på valg. Kjøregodtgjørelse Forslag til Statens regulativ kr. 3,65 pr. km. Vedtak: Godkjent Andre godtgjørelser ingen forandring. Sak 16. Meldinger Marit Bruserud orienterte om knappeinnsamlingen. Fått mange og stopp nå. Bildet skal overrekkes til Kysthospitalet nærmere jul. Torunn B. Solberg orienterte om Sunn Matglede. Prosjektet gått ned til 50% stilling fra desember Avsluttes 31. mai Marit Haslestad orienterte om Kvinners Frivillige Beredskap og om øvelse SkagEx II som er 7. og 8. september Kjersti Høydalsmo snakket om nettsider og hjemmesider. Anne Kathrine Munkejord fortalte at Vivestad skal ha kurs i zumba og jazzuz 30. april. Åpent for alle. Hilsen fra Vesfold Bondelag ved Cathrine Stavnum. Hun er bondelagets representant i VBK og skrøt av bygdekvinnene. Møteleder Anne Andvik avsluttet med at det hadde vært et positivt årsmøte og takket for at hun fikk være møteleder. 8

9 Leder Else Marie Farnes takket for tilliten som gjenvalgt leder. Hun takket Kirsten Inga Kamrud med Godt Drikke boka. Valgkomiteens leder Aud Moe og møteleder Anne Andvik med blomster. De som gikk ut av styret, Marit Bruserud, Anne Lisbeth Aasgjelten og Kjersti Høydalsmo ble takket med hustavle, nål og blomster. Marit Bruserud takket for seg i styret og kommer nok til å savne det. Anne Lisbeth Aasgjelten takket for 3 år i styret hvor hun har lært mye. Else Marie Farnes takket Botne Bygdekvinnelag som vertskap for årsmøtet og overrakte blomster til leder Liv Bekkeseth. Avslutning med Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Marit Haslestad Styrets arbeid Vestfold Bygdekvinnelag har hatt 11 styremøter i arbeidsåret derav en styrehelg på Mortenstua i Brundlanes. Vi har behandlet 18 saker og styremedlemmene har fått hvert sitt felt å jobbe med. Sunn Matglede ble avsluttet i mai og ble en suksess. Det har vært mye medieomtale om prosjektet og vi har fått forespørsler i fra flere lokallag og fylker i landet. Vestfold Bygdekvinnelag har vært representert i Vestfold Bondelag, Vestfold Bygdeungdomslag, KFB og BSF. Fylkeslederen har vært på 1 fylkesleder samling i regi av Norges Bygdekvinnelag. Inspirasjonskvelden på Magasinet i Sandefjord (Spiskammers pris vinnerne fra 2011) ble en hyggelig kveld for over 40 medlemmer. Da hadde vi Bygdeungdomslaget som inspirerte oss og som fortale oss om sin egen suksess. Styrevervmøtet i november ble holdt på Skjeestua og de som var der hadde en hyggelig kveld med Unni Kaupang. Styrets medlemmer har deltatt på jubileer og lokallagsmøter. Info brevet til alle lokallaga ble sendt ut i mai og alle fikk julehilsen. Hjemmesideansvarlig legger ut nyheter hver uke og medlemmene oppfordres til å holde seg orientert om hva som skjer der. Kalenderen vår Kalenderpikene har tatt en del av vår tid i året som har gått, men så håper vi at det skal komme litt tilbake til oss selv samtidig som vi støtter en viktig sak, nemlig Brystkreftforeningen. Vestfold har 26 lokallag og 849 medlemmer pr januar Else-Marie Farnes 9

10 Sunn Matglede Sunn Matglede var et samarbeidsprosjekt mellom 4H Vestfold og Vestfold Bygdekvinnelag med formål å øke interessen og kunnskapen om mat. Tradisjon, trivsel, ernæring og offentlige kostanbefalinger har vært sentrale nøkkelord for prosjektet. Prosjektperioden var fra 1. mars mars VBK og 4H Vestfold jobbet sammen for å gi barn og unge i SFO og 4H matglede og sunne matvaner, ved å bedre kunnskapen og interessen for sunn mat, mattradisjoner og kortreist mat. Renate Bjørnsen Lindhovd var ansatt som prosjektleder i 100 % stilling. Det ble gjennomført en rekke tiltak. Det har vært arrangert en rekke mat- og bake kurs i kommunene. På alle fylkesarrangement gjennom perioden i 4 H har det vært gjennomført matverksted. Det har vært arrangert lokale matverksteder i skolens høst-, vinter- og sommerferie. Aktivitetspakker er et kursopplegg, der en kursholder kommer til 4 H klubben eller laget og underviser på et møte. Prosjektet viste at det er stor forskjell på de ulike SFO ene med hensyn til innhold og organisering. Man så klare tendenser til at enkelte av de ansatte i SFO hadde liten eller begrenset kunnskap til sunn mat. Det var ofte personavhengig om ungene var med og forberedte måltidene, og var delaktig i prosessene i for- og etterkant av måltidet. Tendensen var tydelig. Barna, som var sammen med voksne som var glad i å lage mat, fikk oftere være med i prosessen med å lage maten. I løpet av de to åra ble det også mye positiv pressedekning på prosjektet. VBK fikk forespørsel fra både lokallag og fylkeslag andre steder i Norge som ville kopiere vårt prosjekt og tilpasse det der de bodde. Else-Marie Farnes 10

11 Organisasjonskurs på Åsgårdstrand hotell februar 2011 Til dette organisasjonskurset hadde vi Erik Kotte Eriksen som formell kursholder. Han har erfaring fra mange års organisasjonsarbeid i forskjellige grener. Det var til sammen noenogfemti deltakere, noen fredag og noen bare lørdag. Fra NBK sentralt fikk vi besøk av nyansatte Brita Brekke. Hun var glad for å bli invitert til Vestfold som ble hennes første fylkesbesøk. Fredagen fortalte Kotte Eriksen om Muntre monarker og fallskjermhoppene teddybjørner og deres meritter. Under middagen underholdt Dagrunn Anholt. Lørdagen startet med dikt og utdeling av nye roll up til de laga som var på kurset, en gave fra VBK. De andre får på årsmøtet. Etter invitasjon til årsmøte fra Botne bkl, invitasjon til vandring i Vestfold i Sandefjord og knappetipping, fikk så Erik Kotte Eriksen ordet for å skolere oss i organisasjonsarbeid. Visjon: Vi skal begeistre og spre glede, har ansvar for egen organisasjonsutvikling, medlemsverving og godt nettverk. Vi trenger egentid. Ta vare på medlemmene, profilere oss i laget vårt, tenke nytt. Den enkleste vei til suksess er å ta en sak og gjøre den bedre, medlemsmøtene, hvordan legge opp de for både eldre og potensielle medlemmer. Bruke ordet rekruttering i stedet for verving, lage forskjellige arrangementer, for eksempel vinterkarneval, quiz eller annet som kan fange oppmerksomheten til laget. Kommunikasjon betyr felles. Snakke så folk skjønner. Man kan ikke ikkekommunisere. Målgruppe for kommunikasjon er medlemmer, potensielle medlemmer, lokalsamfunn, nyhetsbrev og lignende. Enveis er informasjon. Lurt å skaffe seg en bedrift eller lignende for å gjøre en avtale om gjentjenester. Han fortsatte med økonomi og referat fra møter. Skal vi ha et aktivt lag? Hva skal vi drive med? Skal vi engasjere hjelp for å komme i gang? Det mest drepende for et forslag er utsettelse. Ta en god ting og gjør den bedre. VESTFOLD BYGDEKVINNELAG TAR FART MOT FREMTIDEN. Det var salg av NBK-artikler, premiering av knappetipping, og takkegave til Kotte Eriksen, Godt Drikke, og oppfordring til å levere evalueringsskjemaer som var uttdelt, før leder Else-Marie Farnes takket alle for deltakelsen. Marit Haslestad 11

12 Inspirasjonskveld 21. september 2011 CA. 40 stk hadde møtt opp på vår inspirasjonskveld i Magasinet Cafe i Sandefjord. Leder Else Marie Farnes ønsket alle vel møtt. Og aller først fortalte Nina Lindsholm som sammen med sin ektefelle Dag Lindsholm eier og driver av Magasinet Cafe, om stedet og driften. Magasinet Café mottok årets Spiskammerspris De har mye å gjøre, her holdes selskap og arrangementer av alle slag, samt at de også driver catering. Her brukes mye lokale råvarer og maten lages fra bunnen av. Jørgen Hvitstein og Carl-Henrik Gjelstad. Deretter ble det nye styret i VBK presentert. Leder Else Marie Farnes, Sem. Nestleder Marit Haslestad, Sande. Styremedlem Reidun Synnøve Green, Vassås. Styremedlem Anne Næss, Kvelde. Kasserer Ambjørg Akerholt, Vivestad. Sekretær/Hjemmesideansvarlig Aud Moe, Hvarnes. 1. varamedlem Anne-Katrine Munkjord, Vivestad. Representant Carl-Henrik Gjelstad, VBU. Vararepresentant Cathrine Stavnum VB. 12

13 Kveldens inspiratorer fra Vestfold Bygdeungdomslag, Jørgen Hvitstein og Carl- Henrik Gjelstad slapp til og vi fikk først en presentasjon av VBU. VBU har de siste årene hatt en formidabel økning i medlemstall og aktivitet. Tevlinger er et viktig satsingsområde og de har oppnådd gode resultater innen flere fagområder. Så ble vi utfordret på hva det er som demotiverer oss, og tilbakemeldingene gikk på at det å alltid få nei til svar når noen ble spurt om å ta verv var demotiverende. Men hva er det som motiverer oss, jo det å omgås blide mennesker, løfte mot et felles mål, få positive tilbakemeldinger. Det å stå sammen i en organisasjon på tvers av alder er en positiv opplevelse. Og vi fikk følgende gode råd av de unge VBU ere: Mye morsommere og si ja enn nei. Uansett problemet, kan en alltids gjøre noe. Der det er et problem, er det alltid en løsning. Kutt ut det som ikke funker, gjør noe annet. Dersom det virker, gjør mer av det. Aud Moe 13

14 Vandring i Vestfold 2011 Lørdag 28. mai inviterte Sandar Bondekvinnelag til Vandring i Vestfold med utgangspunkt fra Gogstadhaugen. Leder Camilla Botne ønsket velkommen og ga oss en grundig informasjon om historien om Gogstad- skipet og Gogstadhaugen. I 1880 begynte noen av sønnene på gården Gokstad i Sandar å grave i den haugen som på folkemunne ble kalt Kongshaugen fordi man trodde det var en konge eller høvding som var gravlagt her. Funnene guttene gjorde bekreftet den mistanken mange hadde; det var mennesker som hadde lagt opp haugen. I dag står Gokstadskipet som ble gravet ut der i Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Ny utgraving i 2007 I september 2007 ble Gokstadhaugen åpnet på nytt av arkeologer fra Kulturhuistorisk museum og Vestfold fylkeskommune. Den store steinsakrofagen som ble satt inn i haugen igjen i 1928 inneholt en blykiste som rommet knoklene etter en mann. Mannen som ble gravlagt viste seg å være yngre enn tidligere antatt. Han var muskuløs og hadde blitt drept viste undersøkelsene som ble gjort. Da haugen ble dekket igjen med jord, inneholdt den en bit av Telemakklede som ble funnet, en fjær fra en påfugl og en tjue-krone mynt i sølv fra Turen gikk videre forbi Orelund Kapell som ble bygget i 2000 og er byens gravsted, vi fortsatte til Nordre Sverstad. Der ble vi tatt imot av vertskapet som fortalte om gårdens historie og hva de driver med i dag. På Nordre Sverstad Gård drives økologisk landbruk av bonde Asbjørn Lavoll og hans familie. Foruten potet - og grønnsaksproduksjon, har gården kyr, hester. Gården har samarbeid med Breidablikk skole hvor Asbjørn Lavoll er også timelærer i gårdsarbeid. Odin ble opprettet i skoleåret 1996/97, og er en av Sandefjords fire lilleskoler. Som enhet er skolen faglig og administra- 14

15 tivt tett knyttet til moderskolen Breidablikk Ungdomsskole, Sandefjord. er et tilbud for de elever som i kortere eller lengre tid har behov for tettere voksenkontakt, og som ønsker seg et mindre miljø å forholde seg til. er et tilbud for elever i 9. og 10. klasse er et tilbud om 15 timer teori og 15 timer praktisk arbeid i uka. Odin har tilholdsted i et to etasjes bolighus på Nordre Sverstad Gård, som ligger i gangavstand til både Sandefjord sentrum og Breidablikk Ungdomsskole. Odin har også eget verksted som ligger i enden av gårdens låvebygning, noen meter unna skolebygget. I verkstedet utføres spesielt trearbeider. På bestilling snekres blant annet postkasser, benker og fuglehus, som selges til inntekt til turkassa, som er med på å finansiere turer klassen på Odin reiser på hver høst og vår. Gårdsarbeid kan være å ta opp poteter og gulrøtter, kjøre traktor eller ri på hest, mye gjøres etter elevenes eget ønske. Derfra gikk turen videre til Midtåsen som var hjemmet til Anders Jahre og hans familie. Anders Jahre oppførte hovedhuset på 1200 kvadrat som sin bolig i 1933, etter tegninger av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg. Byggestilen kan karakteriseres som neddempet funksjonalisme. Huset er anlagt på en høyde med utsikt mot fjorden, langs en terrassert akse. Eiendommen prydes av skulpturer, gamle eiketrær og vakre planter. Området omfatter 60 mål med bebyggelse, parkanlegg og fin natur. Eies i dag av Sandefjord kommune, Vestfold Fylkeskommune og Anders Jahres humanitære stiftelse. De kjøpte eiendommen for 40 millioner kroner etter en budrunde. Eiendommen ble åpnet for publikum 23. juni På område er Knut Steens paviljong og skulpturpark hvor 16 av kunstnerens verker er samlet. Tolv marmorskulpturer er inne i paviljongen, mens fire skulpturer i bronse er plassert rundt i landskapet. Der hadde vi en god kaffepause. Til tross for gråvær ble det en lærerik og flott tur for de 22 som hadde våget seg ut. Aud Moe 15

16 Styrevervkurs 16. november 2011 i Skjeestua, Stokke Leder Else Marie Farnes ønsket alle vel møtt og spesielt Unni Kaupang velkommen. Informerte om salg av kalenderen, fått mange gode tilbakemeldinger og bestillinger fra blant annet England, Russland, Amerika. Minnet om rapporteringsskjemaene og styreskjemaene som skal sendes til VBK og NBK. Fristen for det er 1. desember. Videre oppfordret hun å sende inn forslag på kandidater til spiskammersprisen og om organisasjonskurset som vil finne sted i Sande lørdag 4. februar Årsmøte blir 17. mars 2012 i Vivestad. Så ga hun ordet til Unni Kaupang som er nå pensjonist, har jobbet som lærer i 40 år og har også jobbet som organisasjonskonsulent og stedfortredende generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag fra Hun tok for hva organisasjonen bygdekvinnelaget har betydd for samfunnet. Mattradisjoner, husflidstradisjoner og også internasjonalt har bygdekvinnelaget engasjert seg. Det har skjedd en stor utvikling i organisasjonen siden starten i 1946 og den vedkjenner vi oss uten å nøle, det nytter ikke bare å tviholde på alt som er gammelt. Nå er bygdeutvikling viktig for oss, og det å jobbe for levedyktige bygder som står i fokus. Gamle mat-tradisjoner og oppskrifter er tatt vare på i bokform, utgitt av bygdekvinnelag landet rundt. Vi er et lite land, vi er ikke mange mennesker, vi har en forunderlig liten kultur, vi har en velstand som ingen andre i verden noen gang har hatt maken til og vi er så spesielle at vi trenger å se litt ut over oss selv for å få litt kontakt med hvordan verden er for mange andre og det å bli kjent og være stolt av vår egen kultur er veldig viktig for å få interesse og forståelse for andres kulturer Og det internasjonale perspektiv vi jobber med er helt nødvendig. Vi reiser mer og vi ser at ting er helt annerledes andre steder, det norske samfunnet er et flerkulturelt samfunn og det kommer ikke til å gå over hverken reisingen vår eller innvandringa. Blanding av kulturer er noe som bare øker på og det krever faktisk at vi har en kompetanse til å møte denne. Det har bygdekvinnelaget sett, de har alltid hatt et bistandsprosjekt de har jobbet med. Vi er nødt til å ha et internasjonalt perspektiv på det vi driver med og vi skal også greie å videreføre vårt arbeid, vår kultur, våre tradisjoner i en kultur der det også er rom for andre. Det er ikke farlig, det er ikke 16

17 truende, når vi er trygge på det vi har, så er vi positivt interessert i det andre har. Det er den eneste måten å komme videre på. Driv med de tingene dere er gode på dere har masse å bidra med, sats på barn og unge. Og den sosiale virksomheten på bygdene er også av uvurderlig betydning. Etter kaffepausen ble deltagerne delt opp i grupper. Kari Aakerholt ledet gruppen for sekretærer, Berit Sæthre var leder for gruppen med kasserer og Else Marie Farnes ledet gruppen for ledere og nestledere. Aud Moe Kalenderprosjektet VBK 2011/2012 Ideen med å lage en kalender dukket først opp i 2010 da Marit Bruserud lanserte tanken etter filmen Kalenderpikene fra England. Deretter gikk det en stund før styret i VBK vedtok å gjennomføre prosjektet våren Marit Haslestad hadde fått kontakt med fotograf Nina Gundersen Djærff fra Modum, som sa seg villig til å fotografere bygdekvinnene mer eller mindre uten en tråd. Hun gjorde jobben gratis mot å ha rettigheten til bildene. En god designer, Ingunn Waaler, ville også gjøre en innsats for bygdekvinnene, og dermed var det hele i gang. Det ble bestemt at noe av salgsoverskuddet skulle skulle gå til brystkreftsaken. Et annet moment for å lage kalenderen var å utfordre kvinneidealet, bryte ned fordommer og vise at 17

18 kropper kan være vakre i forskjellige størrelser og fasonger. Mange bygdekvinner ble spurt om de ville være med, noen kunne ikke, men ville gjerne, noen ville ikke, noen fikk ikke lov hjemme og noen trakk seg etter fotograferingen. Vi ble tilslutt ni damer som lot seg fotografere til kalenderen. Fotograferingen foregikk i en gammel, nedlagt skitten og kald fabrikk. Men fotografen var så flink at det ble oversett der og da. Selve salgsstarten av kalenderen foregikk på Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold, med stor utstilling av bildene og presentasjon av kalenderpikene for media og publikum. Der ble det servert tilslørte bondepiker, kaffe og frukt. Det var rekordmange publikummere til fotoutstillingen, ca 200 stk. Kalenderen er blitt et kunstprodukt. Kartonger med kalendere ble fordelt til lokallagene. Lagene skulle tjene kr pr solgte eksemplar. Prisen er kr.150.-, og det var spådd et stort salg. Det som imidlertid tok helt av, var oppslag i presse og media. Drammens Tidende var tilstede under noe av fotograferingen og skrev om saken. Deretter var det oppslag i alle lokalavisene i Vestfold, NRK Østafjells, på radio 2 ganger, samt på NRK nettside, Nationen, Dagbladets Magasinet og i ukebladet Allers bl.a., og ikke å forglemme i vårt eget blad Bygdekvinner. Det ble opprettet en e-postadresse til bestilling av kalenderen: og den er solgt til hele landet, inkl Svalbard, til Russland, U.S.A., England og Danmark. Det er også mange butikker som har solgt den vederlagsfritt. Salget har imidlertid ikke blitt så stort som ønsket, men prosjektet har fått veldig mye skryt og oppmerksomhet. Bygdekvinnelaget er blitt satt på kartet. Her har mottoet Bygdekvinnelaget går nye veier og Med Bygdekvinnelaget inn i fremtiden,virkelig kommet til sin rett. Salget er bestemt avsluttet 15. februar (i skrivende stund frem i tid). Da først vises resultatet i kroner og øre. På årsmøtet 17. mars vil en representant fra Brystkreftforeningen bli overrakt det beløpet VBK kommer fram til. Takk til alle selgere og kjøpere og andre som har gjort kalenderprosjektet mulig. Marit Haslestad 18

19 Knappeprosjektet Knappeprosjektet er godt i gang. Vi som satt i VBK i 2011,hadde et ønske om å lage et knappebilde, som vi igjen ønsket å gi bort. Valget falt på Kysthospitalet, dit kommer det jo mennesker fra hele fylket, som kan se bildet. Kysthospitalet var veldig positiv til dette, tenk å få en utsmykking. Man sier da ikke nei til en gave. Nå skulle alle lagene samle knapper knapper kom inn på org. Kurset i 2011, men etter hvert kom det flere, i alt har vi over 8000 knapper. De er sortert etter farger og nøyaktig telt. Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, fra Øste Hedrum, Cathrine Fuglesang, nå fra Bærum og undertegnede, som er i denne komiteen, dro til Stavern. Hadde et hyggelig og konstruktiv møte med daglig leder og aktivitør. Cathrine er den kunstneriske av oss, så da vi satt i hagen der ute, så utover havet, fikk Cathrine et motiv. Måker bølger og skjær. Bølger er for øvrig gjennomgangstema på Kysthospitalet. Neste gang vi var der, hadde Cathrine tegnet an mal, som ble hengt opp på veggen, for å få forståelsen av hvordan det ble, det ble veldig bar. 3 vegger skulle dekoreres, en stor og 2 små, i en korridor der mange ferdes. Motivene skulle skjæres ut i PLEXIGLASS, og knappene limes på for så å henges opp på veggen. Vi har fått glass og utskjæring av glassmester Jan Einar Kvernstuen fra Sande. Tusen takk. Cathrine har vært i Stavern med glass, knapper og lim, og mønster. Hun har malt motivet på hvitt papir som hun igjen limer bak glasset, så skal pasientene lime på knappene, dette er et godt teamarbeide. Kysthospitalet får en god eierfølelse av bildet, når pasientene gjør en del av jobben. Der er prosjektet nå. 19

20 BSF Vestfold Bygdefolkets Studieforbund Vestfold er et selvstendig studieforbund for organisasjonene i landbruket. Vi er tilknyttet VOFO (Voksenopplæringsforbundet) i Vestfold/Telemark. Bygdekvinnelaget har en representant i styret som består av 5 personer. Medlemmer pr Vestfold Bondelag - Vestfold Bygdekvinnelag - Vestfold Bygdeungdomslag - Nortura, Tønsberg - Tine Øst, Sem - Felleskjøpet Agri - Norsvin Vestfold - Gjensidige Forsikring - Vestfold Sau og Geit - Norsk Landbruksrådgivning, Viken - Norsk Landbruksrådgivning Østafjells - Landkreditt Styret i BSF Vestfold består i dag av: Vidar P. Andresen Vestfold Bondelag-leder Lars-Arne Høgetveit Arild Knutsen Hans Martin Gran Else-Marie Farnes Norsk Landbruksrådgivning, Viken Landbrukssamvirke (Tine) Landbrukssamvirke (Nortura) Vestfold Bygdekvinnelag Studieforbundet næring og samfunn er en realitet. Det nye studieforbundet er en sammenslåing av Studieforbundet Populus og Bygdefolkets Studieforbund skal brukes til å få på plass regionorganiseringen i det nye studieforbundet, og BSF Vestfold må i løpet av året ta stilling til om vi skal/kan bli en egen region i det nye studieforbundet, om vi skal bli en del av en større region, eller om det er andre mer fornuftige organiseringer. Else-Marie Farnes 20

21 Kvinners Frivillige Beredskap Vestfold I Vestfold har det vært liten aktivitet i Årsmøtet ble holdt i Sandefjord med 17 frammøtte. Foreleser Mette Edh snakket om forebyggende helse. Regnskap og årsmelding ble gjennomgått. Planer om å gjennomføre et kurs i psykisk helse i 2012, muligens i Horten. KFB-kontaktene fra Sande, Ingrid Aasnæs og Ellen Stampe har deltatt på dette kurset i Saprsborg. Else Marie Farnes og Marit Haslestad deltok som markører under øvelsen SkagEx 11. KFB- sentralt Til KFB Landsmøte og årsmøte 8-9/4 deltok leder Inger Lise Grinde (NLF) og kasserer Solfrid Bergan (NBK) fra KFB Vestfold Forum. Fra VBK deltok Marit Haslestad. NBK la fram en uttalelse om mat og helse som skulle sendes kunnskapsminister Kristin Halvorsen, media, NTB og Helsedep. Et robust samfunn trenger et sundt koshold. Psykisk helse henger nøye sammen med mat. Det ble vedtatt å sende denne. Marit har også deltatt på Kvinnekonferansen 10.mai, som ble holdt i Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning, og på Sårbarhetskonferansen 2011,2-11, hvor temaet var Cyberangrep er samfunnet godt nok forberedt? Folk og Forsvar Sikkerhetskonferanse ble holdt i Tønsberg Der deltok KFB-kontakt fra Sande Bkl, Ellen Stampe og Marit Haslestad fra VBK. Øvelse SkagEx 11 ble arrangert 7 og 8-9. Her var flere bygdekvinner med. Fra VBK deltok leder Else-Marie Farnes og nestleder Marit Haslestad. Øvelsen hadde flg. Hovedfokusområder: Alarmex, strategisk krisehåndtering, brann i større fartøy, søk og redning, håndtering og evakuering av skadde og døde, akutt oljeforurensning. Det var mange arrangører fra både Norge, Danmark, Sverige og Finland med i øvelsen som gikk ut på at det ble brann i Colorlines ferge til Strømstad. Konklusjonen på øvelsen ble nok en tankevekker for de som har ansvar i slike hendelser. Ikke alt gikk etter planen. Det deltok 800 aktører, så det var veldig realistisk. Det ble en lang og slitsom dag for deltakerne. Linderudseminaret 2011 ble utsatt p.g.a sykdom og skal holdes 31/1-1/ Marit Haslestad deltar fra VBK. Marit Haslestad 21

22 Stiftelsen Fossnes og Solbø Stiftelsen har i 2011 bestått av: Leder: John Åge Amundsen Norsk Folkehjelp Region Sør-Øst V:T:B Nestleder: Gerd Brattås Norsk Kvinne og Familieforbund Kasserer: Beate Therese Lanner Vestfold Bygdekvinnelag Sekretær: Anne Grethe Bugge Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold Styremedl: Bjørg Gustavsen Nasjonalforeningen for folkehelse Jorunn Karlberg Solbø Foreldreforening Mortenstua Ellen Kathrine Bredrup Solbø Foreldreforening Mortenstua Ellen Gjerpe Hansen Vestfold Røde Kors Stiftelsen har avholdt 2 styremøter og 1 arbeidsmøte i Stiftelsen har de siste år arbeidet med nye vedtekter, og 3. mars 2011 fikk stiftelsen vedtatt nye vedtekter i stiftelsestilsynet. De nye vedtektene sier at stiftelsen skal ledes av et styre på 8 medlemmer, og ikke ha varamedlemmer til disse. Solhytta i Gurvika har også i 2011vært godt besøkt tross en noe laber sommer været tatt i betraktning. Den mest hektiske perioden er fra først i juni til sist i august. Beate Lanner har ansvar for utleie av Solhytta. Solhytta er vinterisolert og kan derfor benyttes hele året. Vi har invistert i ny oppvaskmaskin og ny tørketrommel på Solhytta i Vi har også fått personløfter fra hjelpemiddelsentralen i Samarbeidet med Stiftelsen Gurvika fungerer veldig greit, og vi bevilget kr ,- til Stiftelsen i Disse pengene ble overrakt på Gurvikadagen i juli. Lyngtunet er ei flott hytte som ligger i nydelig terreng på Solheia i Nissedal kommune i Telemark. Den har vært godt utleid i 2011, og har nok mest utleie på høsten og i vintersesongen. Det er ei hytte som kan benyttes til alle årstider. Lyngtunet har 5 soverom. Gerd Brattås har stått for utleien i Mortenstua v/anvikstranda i Brunlanes er den eldste hytta. Den har vært godt utleid på sommeren i Jorunn Karlsberg har stått for utleie av denne hytta i Vi har fått ny sykeseng fra hjelpemiddelsentralen i Harald Karlberg og John Åge Amundsen har delt på ansvar for vedlikehold av hytta i Stiftelsen bevilget kr. 5000,- til LT Unified, som er en gruppe utviklingshemmede ungdommer. Pengen ble brukt til en landsturnering i fotball. Beate Therese Lanner 22

23 Lokallagenes virksomhet 1 Mat og miljø 1.1 Havreåret Havrekaker på Bygdekveld På lagsmøter: Havre som tema Laget mat på havre og servert, bl.a. havrerundstykker, boller, vafler og bløtkake Oppfordret medlemmene til å bruke havre både på møter og privat Vært i barnehagene, skolen Solgte «øko» havremakroner med rosiner på «Åpen dag» 1.1 Andre arrangement med mat som tema Deltatt på markedsdag med utdeling av lapper Grøtkokere på eldre/aktivitetssenteret Hvordan lage en god saus? Middagsoppskrifter og ukes meny Julemiddag Laging av sauser: brun, lys og bearnessaus Lefse og flatbrødkveld Lært om kaffe dyrking, samt forskjellige måter å lage god kaffe Matkurs på skolen sammen med 4H Skolefrokost Skolelunsj med hovedfokus på sunn matglede Sopptur og soppkveld Sunn matglede i SFO Vinsmaking Åpen gård 2 Miljø 2.1 Annet arrangement med miljø som tema Avleggerauksjon Glasskuleblåsing Lysbildeforedrag om gamle setre og treff m gamle seterjenter Radon, hva gjør det med oss? Åpent møte om: Nye veier til helse - Natur, kultur, helse 3 Kvinneliv 3.1 Markering av dager som Bygdekvinnedagen 15. oktober, kvinnedagen 8.mars. Internasjonalt (arrangement m internasjonal fokus) Foredrag og bilder fra reise til Bangladesh Jordmor prosjektet på Madagaskar Senegal Åpent 8. marsmøte arrangert av bygdekvinnelag i samarbeid med andre foreninger 4 Nærings-, arbeids- og samfunnsliv 4.1 Bygdevinnelaget åpner bygda(f.eks. åpne møter, studieopplegg). Bygdedager eller lignende Arrangement for hele familien i lokal lavo og skogsområde Aktivitetskvelder: Dekorere stearinlys, lage ting av bjørkekvister, kort, bordkort, menyer, serviettringer, terningspill Bistand til drift av kirkestue Blomsterdekorasjoner Bokanmeldelser Familietur Foredrag med tema: Livet på godt og vondt. Foredrag og bilder fra reise til Bangladesh Gartneri besøk Høstmarked sammen med andre foreninger Juletrefest Kveldsmat for bygda Lese ringer Laging av sauser. 23

24 Middelalderdager Olsok arrangement Omvisning på Bygdetun Rull- og sylte kurs Sensommerfestival salg av bakerovnsbrød og kaker Sopptur, soppkveld Strikkekafe St. Hans feiring Tema: Svalbard Tema: flott - borreliose Tur til glassverk Åpen gård Åpnet bibliotek i samarbeid med andre 5 Arrangement i tillegg til temaene på arbeidsplanen 5.1 Har laget deltatt på eller arrangert messer/marked Bygdedag med salg av rømmegrøt og vafler Bygdedag sammen med velforening, idrettslag, bondelag, 4H Deltatt i Det kulturelle Julemarked, Markedsdagen, Handelens dag, Barnas dag Deltatt på marked med gamle tradisjoner på 4H setra Deltatt på Velforeningens loppemarked med salg av bakerovnsbrød og annet bakverk Handtverk/handarbeidsmess salgsmesse Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe Høstmarked Høstmarked sammen med bondelaget Høsttakkegudstjeneste m/kirkekaffe Julegrantenning. Julemarked, steinovnsbrød Kunstforeningens Julemarked Medarrangør i bygdedag, julemarked, utstilling av håndarbeide, treskjæring mm. Salg av julekaker på messe Sensommerfestival med salg av bakerovnsbrød, kaker. Utstilling pressglass Utstilling vevarbeide Vårfest m/utstilling av kursarbeide Åpen dag m bakerovnsbaking Åpen gård 5.2 Utstilling Årets tema på høstmarkedet: Bygdekvinner åpner bygda. Utstilling av gamle bilder fra Kjose på Bygdekvelden Utstilling av vevnader, gamle leker og bokser med reklame 5.3 Annet (spesifiser)g Besøkt St. Klara søstrene i klosteret, Larvik Bygdekveld m Bondelaget hvor det er foredrag, utstilling, underholdning, utlodning, servering av mat Deltatt på strikkekafe Deltatt m bakerovnsbrød og elgkarbonader i forb m boklanseringen til Jan Grønseth Dugnad på å lage dørpynt til jul på bo- og behandlingssenter. Kirken ble pyntet til høsttakkefest, Eldres livssituasjon spesielt innen feltet aldring og eldreomsorg Enkel jubileumsmiddag for medlemmene Gamle aktiviteter med 1.klassebarn. Samarbeid med andre om juletrefest for hele familien Hyggetreff for pensjonister en gang pr mnd Jule- og hyggemøte m ost. Baking av julekaker Medlemsmøte m årets bøker som tema Kokt rømmegrøt til Olsok Lavo arrangement Mannekengoppvisning Medlemsmøte m tema Velvære Pynting av kirken til gudstjeneste og høsttakkefest kaffe og kaker servert etterpå Strikkekafe sammen med andre foreninger i bygda Sommertur m besøk på Grindavev og Dåpsmuseet Vår- og høst messe i Hedrum kirke Svend Foyn, historier og anekdoter. Åpent møte om flott v/infeksjonsoverlege 24

25 Tore Stensland Åpent møte med tema: Aktive og inkluderende bygder. NBKs leder Kathrine Kleveland inspirerte oss. Kulturetaten og ordføreren informerte om Middelalderdager og prosjektet Slagene på Re. 5.4 Vellykkede aktiviteter til inspirasjon for andre Aktivitet på Tjølling sykehjem en formiddag i uken Baking av julekaker Besøk av Renate fra sunn matglede i SFO Bygdekafe m salg av suppe, kaffe og kaker Deler ut Hverdagsprisen Gamle aktiviteter for småskolebarn i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Våre aktiviteter: Sy i knapp, male kaffe på kvern, sparere, bake bakerovnsbrød, bake flatbrød og spikking Høstmarked Internasjonal familiedag Internasjonal møteplass Fotpleie for eldre Hagetur til Kodal Julemarked. Avleggerauksjon, foruten blomster hadde medlemmene med bøker, pyntegjenstander og forskjellig ting og tang for salg Lærer skolebarn å strikke Med i bygdas næringsmiljøutvalg og har der tatt initiativ for å merke 6 turstier i bygda - flere ut i naturen - forebyggende helse Motevisning med Husfliden Rull- og sylte kurs Sausekveld Soppkveld Strikkekafe Tur til Høyjord stavkirke Vår møte Gjennestad Hagesenter Åpen aktivitetskveld: Dekorere stearinlys. Lage kort. Lage ting av bjørkekvister. Lage bordkort, menyer, serviettringer. Lage terningspill Handelens dag, Markedsdagen og Det kulturelle julemarkedet i Sandefjord. Steker sveler, lager grøt og selger dette sammen med bøkene våre. Da får vi god kontakt med folk og i tillegg god fortjeneste 8. mars arrangement 6 Gaver Det er gitt gaver for kr

26 Medlemstall lokallag Medlemstall lokallag Andebu Bygdekvinnelag Arnadal Bygdekvinnelag Borre Bygdekvinnelag Botne Bygdekvinnelag Hedrum Bygdekvinnelag Hillestad Bygdekvinnelag Hof Bygdekvinnelag Hvarnes Bygdekvinnelag Høyjord Bygdekvinnelag Kjose Bygdekvinnelag Kvelde Bygdekvinnelag Lardal Bygdekvinnelag Nykirke Bygdekvinnelag Ramnes Bygdekvinnelag Sandar Bondekvinnelag Sande Bygdekvinnelag Sem Bygdekvinnelag Slagen Bygdekvinnelag Stokke Bygdekvinnelag Tanum Bygdekvinnelag Tjølling Bygdekvinnelag Undrumsdal Bygdekvinnelag Vassås Bygdekvinnelag Vestre Skjee Bygdekvinnelag Vivestad Bygdekvinnelag Våle Bygdekvinnelag Østre Hedrum Bygdekvinnelag SUM

27 Ledere/kontaktpersoner i lokallaga Andebu May Gunn Horntvedt, Tolvsrødveien 27, 3158 Andebu e-post: Arnadal Rigmor Haugan, Fuskegt. 47, 3158 Andebu e-post: 9038 Borre Kari Tørnby, Raveien 241, 3184 Borre e-post: Botne Liv Bekkeseth, Hvittingfossveien 141, 3080 Holmestrand e-post: Hillestad Turid Løchen, Odderudveien 10, 3080 Holmestrand e-post: Hof Trine Wingereid, Åsenveien 14, 3095 Eidsfoss e-post: Hvarnes Elsa Ødegaard, Hedrumveien 2583, 3285 Kvelde e-post: Høyjord Nina Auglend, Laksekjønnveien 430, 3158 Andebu Kjose Tove Moland, Kjoseveien 925, 3268 Larvik e-post: Kvelde Anne Næss, Nes, 3282 Kvelde e-post: Lardal Gerd Røed, Krokenveien Svarstad e-post: Nykirke Bente Aas-Haug, Hellandveien 175,3180 Nykirke e-post: Ramnes Karen Lassen Bjunevegen 201, 3174 Revetal e-post: Sandar Camilla Søvik Botne, Helgerødvn. 200, 3233 Sandefjord e-post: Sande Marianne Aas Bekke, Gamle Bekkevei 33, 3070 Sande e-post: Sem Else Marie Farnes, Tveitenvn. 12, 3157 Barkåker e-post: Slagen Sidsel Myhre Nordby,Basbergveien 159, 3114 Tønsberg e-post: Stokke Inger Nygård,Engveien 18, 3160 Stokke 6059 Tanum Beate Therese Lanner, Brunlanesveien 479, 3267 Larvik e-post: Tjølling Magnhild Dolven, Syrristveien 153, 3280 Tjølling Undrumsdal Turid Grette Lindvig, Kåpeveien 585, 3176 Undrumsdal e-post: Vassås Anne Kristine Høstmælingen, Grenneslinna Hof e-post: Vestre Skjee Berit Rise, Gogstadryggen 3, 3217 Sandefjord e-post: Vivestad Anne Kathrine Munkejord, Vivestadlinna 479, 3175 Ramnes Våle e-post: Eva Sørensen Kopstadveien 494, 3178 Våle e-post: Østre Hedrum Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, Fjære, 3220 Sandefjord e-post:

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. Sandar Bondekvinnelag var vertskap for årets årsmøte. Dagen startet med samling i Sandar kirke. Der fikk vi en orientering om kirken av kapellan

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Tor Jacob er Årets unge bonde side 16 Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer