Gøran Dalheim. Søren Helmen Geir Sondre Dahle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gøran Dalheim. Søren Helmen Geir Sondre Dahle"

Transkript

1 Den Norske Skiskole Styrets årsberetning for driftsåret 2013/2014 Styrets sammensetning: Styreleder: Nestleder: Kasserer: Internasjonal formann: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bjørn Ove Larsen Jill Garen Ingrid Larsen Johan Malmsten Viljar Steinsland Kjetil Birkeland Moe Gøran Dalheim Gunnar Sørensen Søren Helmen Geir Sondre Dahle Det er avholdt 8 styremøter. Oppslutningen i styremøtene har gjennomgående vært god. Styret har på alle møter vært beslutningsdyktig i henhold til vedtektenes bestemmelser. Innledning Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende og frittstående medlemsorganisasjon for skiinstruktører og skilærere i Norge. Medlemskap i DNS er personlig. DNS har 154 betalende medlemmer, 210 ikke-betalende 1.-årsmedlemmer og 6 æresmedlemmer. DNS er medlem av følgende internasjonale organisasjoner: ISIA IVSI IVSS Interski International Ski Instructors Association Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren International Association Snowsports at Schools and Universities Året har vært preget av intern ro i foreningen og et godt samarbeid innad i styret. På Geiloseminarene var det en spesiell god stemning med mye smil og latter. Å gjennomføre årsmøte og seminarene på et sted som Lia Fjellhotel, hvor vi kunne være sammen som stor gruppe og ha mye av stedet for oss selv, bidrar godt i så måte. Aktivitetene i bakken ble gjennomført med god deltagelse og innsats, men ble litt amputert pga mye vind og stengte heiser søndagen. Styret har hatt stor fokus på et høyt aktivitetsnivå med mange kurs, god deltagelse samt arrangementer som samler medlemmer. Vi kan glede oss over at 272 har deltatt på kursene denne sesongen. Det ble arrangert to medlemssamlinger inkludert «DNS Big Event» i Myrkdalen en hel uke i slutten av april med Trinn3/4 eksamen, ISIA Speed test, Trinn 3 ISIA Stamp oppgradering, NM for instruktører i storslalåm og formasjonskjøring. Det er også med stor glede å kunne rapportere at DNS har bestått ISIA s evaluering av kursopplegg, DNS Styrets årsberetning 2013/2014 1

2 eksamen, speedtest og gjennomføring og er autorisert for å utstede internasjonale sertifikater i nye 10 år. Regnskapet viser et overskudd på kr , men det er kommet inn tre regninger etter regnskapsavslutningen på til sammen kr som gir et reelt regnskapsmessig overskudd på kr 47. Organisering av virksomheten Bjørn Ove Larsen har vært hovedansvarlig for DNS virksomhet i perioden, innkalt til styremøter, ledet disse og har samarbeidet med sekretæren om referatene. Jill Garen har hatt ansvaret for å etablere utstyrsavtaler for DNS. Hun har også vært meget sentral i forberedelser og gjennomføring av arrangementet Big Event i Myrkdalen. Dette var meget vellykket og vil bli arrangert igjen i Jill har sammen med Bjørn Ove Larsen og Tor Håvard Kolbu i utdanningskomiteen hatt ansvaret for Skiskoleforum. Johan Malmsten har, i tillegg til rollen som Internasjonal formann bidratt vesentlig i forbindelse med gjennomføring av eksamen. Ingrid Larsen har vært ansvarlig for gjennomføringen av medlemssamlingene påtatt seg å koordinere arbeidet med få frem et DNS Demoteam til Interski Kjetil Birkeland Moe har ansvaret for IT og står bak utviklingen av foreningens nye hjemmesider og videreutvikling av nytt medlemsregister og administrative rutiner. Viljar Steinsland er sekretær og nettredaktør for de hjemmesidene og sørger for god aktivitet på våre facebook sider. Viljar har også ivaretatt oppgaven som «Interski general» for Interski i september Gøran Dalheim er formann i utdanningskomiteen og er styrets representant i UK. Gøran var primus motor for opplegget med ISIA Speed Test og gjennomføring av eksamenene under Big Event. Gunnar Winther er daglig leder, og tar hånd om økonomi og øvrige administrative oppgaver i tillegg til å være involvert i arbeid med eksisterende og mulige samarbeidspartnere. Dag Enevold er engasjert som kurskoordinator og ansvarlig for produksjon og utsendelse av medlemskort. Både Gunnar og Dag har deltatt på styremøtene. Økonomi Regnskapsførselen har vært uten problemer i foreningsåret. Utestående fordringer er ubetydelige og det har vært god kontroll på kostnadene. Omsetningen for 2013/14 har vært kr og reelt driftsresultat viser et underskudd på kr 47. Foreningens økonomi er generelt ikke veldig solid med tanke på fleksibilitet og handlefrihet, og faste inntekter fra en større medlemsmasse må fortsatt være et viktig mål fremover. DNS Styrets årsberetning 2013/2014 2

3 Medlemsutvikling Antall betalende medlemmer er 154, 2 flere enn i fjor, men 13 færre enn i året før. Sammen med års-medlemmer og 6 æresmedlemmer gir det en samlet medlemsmasse på 370 mot 308 i 2012/2013. En viktig oppgave fremover vil være å beholde fles mulig av 1.-årsmedlemmene. Nettsider, medlemsregister og medlemskap i DNS DNS hjemmeside, har fått en mer aktiv bruk. Det legges ut relevant stoff løpende, og sidene videreutvikles kontinuerlig. De to ansvarlige er Kjetil Birkeland Moe og Viljar Steinsland. DNS Facebookside, er verdt et besøk. Her foregår det meningsutveksling på mange plan om mangt og mye. Utstyrsavtaler DNS har fra kommende sesong inngått et samarbeid med Bergans som omhandler hensiktsmessig og godt skitøy for DNS uniformering. Det vil være særskilt merking av DNS uniformstøy for kursholdere. Fra og med kommende år(2014/2015) blir det uniformsplikt for kursholdere i DNS-sammenheng. Dette er noe styret har jobbet med over lengre tid. DNS uniformen inneholder jakke, bukse, fleece- og dunjakke. Øvrige medlemmer får tilbud om å kjøpe DNS uniformstøy. ISIA logo for merking kan bestilles av dem som har ISIA-status. Det er avtalt med Surefoot at alle medlemmer med gyldig årsmerke for 2014/2015 får 50% rabatt. Man vil også kunne få muligheten til å oppnå rabatt til egne gjester på 10%. Styret arbeider løpende med å oppnå rabattavtaler med utstyrsleverandører fremover, men utfordringer som logistikk og tilretteleggelse når anskaffelser gjøres i DNS regi innebærer at slike tilbud styres inn mot samlinger og seminarer. Internasjonalt Internasjonal formann har ikke kunnet i vareta sine oppgaver som planlagt på grunn av sin jobb i Sverige. Men med assistanse fra Gunnar Winther og Björn Ove Larsen, har DNS likevel kunnet gjennomføre en god internasjonal deltakelse i ISIA avholdt sitt årsmøte i Vuokatti, Finland. DNS var representert v/ Bjørn Ove Larsen. Det var ikke valg denne gang og endringsforslag om ISIAs virksomhet som var fremmet, ble nedstemt/trukket grunnet motstand fra Frankrike, Italia og Østerrike som har en dominerende posisjon basert på antall stemmer som kan avgis. Striden innen ISIA dreier seg om fritt å kunne jobbe med skiskolevirksomhet over landegrensene i Europa. DNS velger å støtte «fri flyt over landegrensene» av autoriserte skiinstruktør, hvilket disse tre landene prøver å beskytte seg mot. DNS Styrets årsberetning 2013/2014 3

4 Interski 2015 som finner sted i Argentina i september, begynner å nærme seg. DNS har ikke deltatt på Interski-møter, men har mottatt all nødvendig og tilgjengelig dokumentasjon så langt. Program for arrangementet er klart, klargjøring av anlegg i Ushuaia skal være i henhold til plan, stadig flere land anmelder sin deltagelse. Påmelding for deltagelse fra DNS bør håndteres i løpet av Utdanningskomiteen Utdanningskomiteen har gjennom året hatt følgende sammensetning: Gøran Dalheim, leder Tor Håvard Kolbu Knut Teigen Ole Blakstad Eivind Nicander Arne Sandvik Scott Hammond Øyvind Aanes Styret og Utdanningskomiteen (UK) har i perioden arbeidet tett på hverandre. UK godkjenner kursholdere og har selv avholdt DNS-kurs trinn 3 og 4 i Nytt av året er at trinn 3 alpin gir ISIA-Stamp. Dette har resultert en heving av nivået på trinn 3. En slik utvikling var en naturlig konsekvens av innføringen av ISIA Card på trinn fire etter bestått både eksamen og ISIA Speed Test. Mottatt rapport fra ISIA-inspektørene legges ut på DNS hjemmeside sammen med dokumentasjonen til årsmøtet. DNS arrangerte for andre gang Speed Test i Myrkdalen under fantastiske forhold. Også i år anmeldte ISIA to inspektører seg for å overvåke gjennomføringen. Konklusjonen fra ISIA var «vel organisert og gjennomført». Drøye 25 var påmeldt, hvorav flere fra utlandet. Det er nå 13 DNS ISIA Card-holdere. Alle har mottatt sine ISIA Card bortsett fra én, som ikke har betalt medlemskontingenten i DNS. Det at egenferdighetsnivået ble hevet på trinn 3 medførte at strykprosenten ble høyere enn tidligere år. Det vill bli gjort noen endringer på trinn 2 for sesongen 2014/15 ved å starte nivåheving på egenferdighet tidligere enn før. Det vil lukke det lille gapet som oppsto etter hevingen av trinn 3. Det ble gjennomført ISIA eksamen i Telemark og et konverteringskurs for «gamle» trinn 3-holdere som ønsket og å bli oppgradert til ISIA-Stamp. Dette kurset går over tre dager. Konverteringskurset vil bli arrangert i noen år fremover. Vi kan gratulere følgende personer med vel gjennomført utdannelse: ISIA Card Torben Rasmussen, DNS Scott Hammond, DNS Oscar Lindstrøm, Sverige Johan Petterson, Sverige Maviej Szurkowski, Polen Michael Santos, Andorra DNS Styrets årsberetning 2013/2014 4

5 Trinn 3 alpin ISIA Stamp Telemark ISIA Mads Hagen Hanna Olaussen Bjørn Ove Larsen Nicolaj Madsen Lasse Osebakken Tove Sollander Thomas H. Ellingsen Scott Hammond Morgan Lewis Ole Hollevik Knut Teigen Tom Halvorsen Følgende oppstilling viser antall deltakere på DNS-kurs i 2012/2013. Alpin trinn deltakere Alpin trinn 2 47 deltakere Alpin trinn 3 11 deltakere Alpin trinn 4 4 deltakere Telemark trinn 1 57 deltakere Snowboard trinn 1 15 deltakere Til sammen 272 deltakere (I fjor 220 deltakere) Samarbeidet med Norges Skiforbund NSF har vært meget godt gjennom sesongen. DNS trinn 1 alpint med Freestyle (lavterskel) som obligatorisk modul virker svært godt. Dette samarbeidet fortsetter og blir videre utviklet. Vi jobber også videre med samarbeidet i andre disipliner. Medlemssamlinger DNS ønsker at medlemmene samles og kan inspirere hverandre, også utenfor instruktørkursene. På DNS medlemssamlinger kan medlemmene møtes på ski og snowboard for utveksling av erfaringer, kunnskap og ikke minst felles ski og snowboard opplevelse. I tillegg får vi en arena for å knytte kontakter og oppleve hyggelig sosialt samvær innfor skiskolemiljøet i Norge. Vi har hatt to samlinger denne sesongen; Tryvann 7-8 februar og i forbindelse med Big Event i Myrkdalen april. En planlagt samling i Uvdal i mars ble avlyst på grunn av manglende påmelding. Programmet omfattet blant annet generell svingteknikk, kulekjøring og portkjøring - herunder DNS Skiinstruktør-NM i storslalåm, formasjonskjøring og hyggelig sosialt samvær. Skiskoleforum DNS Styrets årsberetning 2013/2014 5

6 DNS Skiskoleforum ble etablert i forbindelse med DNS seminaret på Geilo i november 2012, og hensikten er som følger: Skape et møtested for ledere av skiskoler for å diskutere felles problemstillinger knyttet til skiskoledrift Utveksle erfaringer Gi input til DNS sin utdanning i forhold til etterspørsel Skiskolene opplever Definere kvalitetskrav for skiskoler i forhold til autorisering Skiskoleforum har i dag deltagelse fra 6 skiskoler, og det arbeides videre for å få med flere. Så langt har Skiskoleforum ved dets deltagere definert kvalitetskrav som gir mulighet for å markedsføre seg som Autorisert Skiskole og medlem av DNS Skiskoleforum. Det er laget eget skilt for dette. Medlemskap for en skiskole i Skiskoleforum koster pt kr pr år, og går til å dekke kostnader til materiell og møter. Må samtidig påpeke at dette ikke er en nasjonal offisiell godkjenning eller autorisasjon, men en autorisering i regi av DNS Skiskoleforum. Det at skiskoler går sammen om å sikre kvalitet i virksomheten, og benytter en brand som knyttes til norsk skivirksomhet, bør bidra til å gi kundene den nødvendige tillit til produktet. Det ble avholdt møte i Skiskoleforum på DNS-seminaret ved Lia Fjellhotell fredag Innlegg på møtet var juridisk vurdering av Hovden-saken og HMS i Skiskolen. Det ble besluttet at kostnader for deltagelse bør kunne justeres i forhold en skiskoles størrelse. Oslo, 25. oktober 2014 Bjørn Ove Larsen Jill Garen Viljar Steinsland leder nestleder sekretær Ingrid Larsen Johan Malmsten Kjetil Birkeland Moe kasserer internasjonal leder styremedlem Gøran Dalheim styremedlem Årsberetningen legges ut på hjemmesidene sammen med Innkallelse til ordinær generalforsamling 2014, regnskap for 2013/14 og budsjettforslag for 2014/2015, valgkomiteens innstilling og foreningens vedtekter samt rapport fra ISIAinspektørene. DNS Styrets årsberetning 2013/2014 6

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer