Lag og foreninger. Kulturtjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lag og foreninger. Kulturtjenesten"

Transkript

1 Lag og foreninger Kulturtjenesten Oppdatert januar 2006

2 Idrett Hole Idrettsråd Egil Eide Dronningvn. 39 IL Holeværingen fotball Dag Otto Winnæss Fougners vei 4 Ca. 450 IL Holeværingen fotball har Ringeriksreligionens største fotballklubb med ca. 34 lag. Fotballgruppen tilrettelegger for breddefotballaktivitet for begge kjønn. ILH Barneidrettsgruppa Laila Løvhøiden Lars Mikkelsens vei 10 ILH Håndballgruppa Knut Arve Skaalvik / Garntangen

3 ILH Fotballgruppa Dag Otto Winnæss Fougners vei 4 ILH Langrennsgruppa Ole Petter Gjerdalen Nedre Grøndokkvei 24 I. L. Holeværingen Trimgruppe Helga Dehli (velges ny 24/1-06) / (jobb) Dronningvn Røyse skole Tirsdager kl Trim for alle, i alle aldre. Aerobikk inne i vinterhalvåret. Ute på Svendsrudmoen i sommerhalvåret. Idrettsmerke-prøver 2 ganger i året. Sollihøgda Ski og Salongskytterlag Eivind Berg / Fagerlivn Sollihøgda Ca. 400 Banestua Skitrening, skirenn, nulløp med og uten ski, skyting innendørs, turmarsjer og diverse sosiale treff som f.eks. Quiz, eldrekafé etc.

4 Hole Innebandylag Brede Martin Bratli / Løkengata 11 Tyrifjord Volleyballklubb Tore M. Andresen Tyrifjord Golfklubb P.B Røyse Ringerike O-lag Morten Dåsnes (velges ny 19/1-06) / Lars Mikkelsensv. 4 Ca. 200 Ukentlig trening. Tid og sted annonseres, og legges ut på hjemmesiden. Ringerike o-lag (ROL) er et orienteringslag for Hole, Ringerike og Jevnaker. Klubben har nybegynnerkurs, trening og karusell-løp i distriktet og deltar med aktive løpere på o-løp og i stafetter.

5 Sollihøgda Barne og ungdomsklubb Øyvind Nordseth Fagerlivn Sollihøgda Ringerike kajakklubb Johan Borgnes / Nordre Ringåsen Hønefoss Kajakkhuset, Sundvollenstranda Foreløpige planer: Danne klubb tilsluttet Norges Padlerforbund, som vil kunne gi oss råd om oppstart, aktiviteter etc. Båthuset og brygga vil være klare til bruk på vårparten. Plass til ca. 18 kajakker. Ringerike og Hole Luftsportsklubb Øvre Grøndokkvei 9 Bedriftsidrettslaget KontaktiPnfo: Mette Skonnord P.B Røyse

6 Ringerike Sykkelklubb Birger Hungerholdt / Solbergs vei 4B Ringerike Friidrettsklubb P.B. 186, Sentrum 3502 Hønefoss Hønefoss Tennisklubb Hovmarksvn Hønefoss Hønefoss Dykkerklubb Arne Aamot Færdenveien Hønefoss

7 Ringerike Skytterlag Olav Svartdal Birchs vei Stadion i Hønefoss / Waagaard skytebane. Trening 3 kvelder i uka Opplæring av ungdomsgruppa i samsvar med Det Frivillige Skyttevesens program. Skytetrening og veiledning fra 12 år og oppover til klasse over 70 år. Gjennomfører jaktprøve for storviltjegere. Skiforeningen Harald Rolund Furulia Tyrifjord Rideklubb Øyvind Leknes Hjulmakerveien

8 Musikkliv Apropos Ole Føli / Åsheimsvei 12 Da Capo Aina Johbraaten Skauvn Hønefoss 67 Alexandergården Tirsdager Har store og små konserter i distriktet. Holder årlige julekonserter. Synger julen inn på Hole sykehjem og Høyenhall. Hole Kirkekor Jorunn Reinsnos Ragnar Frisch vei 5 16 Hole Kirke Onsdager Deltar ved kirkelige anledninger med korsang. Synger i blant på sykehjem og andre steder. Kor SanDra Bente Østvold Vikshøgda 4 19 Alexandergården, Hole Mandager, ukentlig. Kor i aldersgruppen 13 18/19 år. Dirigent Camilla Ossum.

9 StrettoGrosso Dag-Egil Bull Sletholt / Solbergsvei 3 40 Alexandergården, Hole Mandager kl Et kor for barn i skoletrinn 5-7. Koret deltar på ulike arrangementer gjennom året, og setter hver vår opp en større forestilling i Aleksandergården. Strettolino Ellen Guldal Miksch / Einar Sundøensvn Alexandergården, Hole Tirsdager kl Barnekor fortrinnsvis for trinn. Øvelser ukentlig, og 3-4 opptredener i året. Pizzicato Jørgen Roland Hole Familiegospel Tore Hoås Karjolveien 25

10 Sangvinikere Elin Heim Helgerudvn Hønefoss Hole Skolekorps Hans Henrik Halden / Røyseveien Hole ungdomsskole Mandager kl Instrumentopplæring for barn (fredager i skoletiden) Opptredener 17. mai, kulturarrangement o.l. Turer og sosiale arrangementer for barn. Hole Ungdomskorps Svein Solheim / Sollihøgda Hønefoss Ungdomskorps Svein Nørve / P.B Hønefoss Ca. 40 Hov Ungdomsskole Torsdager kl Amatørkorps med janitsjarbesetning. Medlemmer fra Ringerike, Hole, Jevnaker og Hadeland.

11 Ringerike Mannskor Egil Løvstakken Veksalvn Hønefoss Ringerike Trekkspillklubb Bjørn Folke-Persson Hestehovsbakken Jevnaker Ringerike Ten-Sing Christian Andersen Dronning Ragnhilds vei 7E 3515 Hønefoss Musikkens venner Inggard Folke Ossum Fristads vei 7

12 Vasspesten Toradergruppe Jarle H. Selte / Gneisveien Hønefoss Sing Eat Hans Petter Frivold Ringerike konsertorkester Asbjørn Hermstad Smievn Hønefoss Ringerike Folkedansgruppe Tore Martinsen Rådyrvn Hallingby

13 Chorus Nine Torunn Aschim Fjorgløttvn. 14 Ringerike Janitsjar Jarle H. Selte / P.B Hønefoss Folkedansgruppa Kaval Anne Nereng Baglervn Hønefoss Kristen foreningsvirksomhet Hole Diakonat Esther Sundkvist Skarpsnogt Frivillighetssentralen 2. mandagen i måneden. Kulturelt samvær - aktuelle emner, sanger og musikk og andakt.

14 Hole Normisjon Eivind Skaar / Bønsnes Stiftelsen Fredens Bolig Gamleveien Lommedalen Hole Sjømannsmisjon Grethe Hafnor Gomnesvn Hjemme hos medlemmene 1 gang pr. måned Arbeider for sjømannskirken. Tilbyr tjenester til folk som har sitt arbeid i utlandet, eller ferierende. Samarbeider med speiderne. Innsamling av julepakker. Ofring til sjømannskirken. Tyrifjord Adventistmenighet Pastor Atle Haugen Tyrifjord Videregående skole Ca. 200 Tyrifjord Videregående skole Lørdager kl 10.00: Bibelstudiegrupper Kl : Gudstjeneste Barnearbeid, speiderlag, tenåringsgrupper. Diverse sang og musikkgrupper, velferdslag, studiegrupper og seniorgrupper.

15 Hole Menighets Diakoniutvalg Ragnar Hodt / Røysevn. 417 Hole Menighetshus Iver Koksrud Løkenhaugen Hole Misjonssamband Eivind Skaar / Bønsnes Hole Menighets Søndagskole Elin Tøndrum Holm Solengvn Hønefoss Ca. 10 Hole kirke Ca. 2 søndager i måneden Blir kjent med de mest kjente fortellingene i Bibelen gjennom fortellinger, sanger, bønn, leker, aktiviteter og mat. Åpent for alle.

16 Speidere og 4H 1. Hole Speidergruppe Astrid Strand / Søholgata 49 Ca. 20 Speiderhuset, Røyse Annen hver tirsdag kl Driver aktivt ungdomsarbeid. Satser på friluftsliv. Aldersgruppen er mellom 10 og 16 år. Stiftelsen Speiderhuset, Hole Ole W. Bergene Holespeidernes Foreldreforening Asbjørn Flokkmann Hunstad store Lauvsprett 4H Sigurd S. Nørsterud Nordre Fjellsvei 18 Røyse skole Tirsdager og ca 2 helger pr mnd Klubbarbeid, lek, spill, uteaktiviteter. Leir og kurs for medlemmer.

17 Tyrifjord Tropp av Adv. Speiderkorps Tyrifjord vid. skole Klubben Tore Hoås / Karjolvn Gomnes Gård, Røyse Fredager kl Tverrkirkelig klubb som driver med barne- og ungdomsarbeid i alderen 9-14 år. Andakt/samtale, aktiviteter som ridning, dyrestell, fotball, biljard, bordtennis, brettspill og tegning, og bespisning. Cellegruppa Svein Hafnor / Gomnes Gård, Røyse Tverrkirkelig samarbeid. Driver med ungdomsarbeid fra 13 år og oppover. Andakt/samtale, aktiviteter som fotball, biljard, bordtennis og brettspill. Turer noen ganger i semesteret. Samarbeid med andre cellegrupper. Fritidsklubben trinn Thomas Johannessen Vollgata 3512 Hønefoss

18 Høgdaklubben Øyvind Nordseth Fagerlivn Sollihøgda Velforeninger Baskerud Vel Egil Granum Baskerudveien 1A Løkenmoen Vel Arne Ramsland / Løkenmoveien 5 36 husstander Leikeplassen / Husstand 1 årsmøte og 4-6 styremøter pr år Opparbeider og vedlikeholder veier. Vedlikehold og utbygging av leikeplassen. Arrangere dugnader, sammenkomster og aktiviteter sommer og vinter. Kroksund Vel Bente Sørbu Tom Kr. Thorvaldsen Karjolvn. 9 Dokkertvn. 10 Ca. 130 Nye byggefeltet, leikeplassen Felles aktiviteter 4 ganger pr. år Dugnad - leikeplassen, bo-området osv. Sommerfest på leikeplassen, tenning av julegran, klipping av gress på leikeplassen.

19 Lihøgda Vel Jan Jansen Nes i Hole Sollihøgda Vel Nils Astrup / Sollihøgda Svendsrud Vel Marianne Jonsrud Svendsrud Steinsåsen Vel Bo Leivestad Rudvangveien 26 B

20 Røyse Vel Stein Helge Hammersbøen / Sandby Vel Vaha Magamadu Sandbyvn Hønefoss Helgelandsmoen Vel Hauk Jørgen Nyhus Snadden 3512 Hønefoss Gomnesfeltet Vel Inger Grandrud Fjordgløttvn. 28

21 Borgengtoppen Vel Sverre M. Hansen / Borgeng Øvre Grøndokka Vel Lars E. Winther Øvre Grøndokkvei 23 Solbakken Vel Thor Bjerke Solbakken 6 Nes og Utstranda Vel Per Harald Groseth Utstranda 770

22 Skarpsnogata Vel Terje Frøshaug Skarpsnogata 130 Friluft Hole Jaktforening Kjell Sundøen / Holeveien Grendehuset, Sundvollen Styrermøter 10 ganger i året Medlemsmøter 4-5 ganger i året Administrerer jakt og fiske på Krokskogen. Kalker fiskevannet og setter ut fisk. Holder jegerprøvekurs hvert år. Arrangerer isfiskekonkurranser og meitekonkurranser. Steinsfjorden Fiskeforening Kjell Sundøen / Holeveien 1391 Ca. 170 Grendehuset, Sundvollen Styrermøter 10 ganger i året Medlemsmøter 4-5 ganger i året Arrangerer Gjeddefestivalen, organiserer krepsefiske, organiserer og utfører fiskeoppsyn. Sollihøgda Jeger- og Fiskerforening Henning Skaret / Fagerliveien Sollihøgda 212 Høgås Skytebane Mai - Oktober; Man, ons, tors Instruksjon i skyting med hagle for nybegynnere. Har skytebane for hagle og rifle. Har egen ungdomsgruppe. Storviltprøve kan avlegges. Disponerer fiske i 5 vann. Muligheter til jakt på småvilt.

23 Norsk ornitologisk forening, Hole og Ringerike lokallag Viggo Ree / P. B Røyse Ringerike Kano- og Spaser Knut Grande Nedre Grønndokkvei 31 Tyrifjord Båtforening Rune Jensen / Sætraggata Hønefoss Ringerike Turistforening P.B Hønefoss

24 Ringerike og Modum Lag av Norske Redningshunder Toril Hval Rønningen Ringerike Naturvernlag Tor Abrahamsen Sandbyvn Hønefoss Oslo og omland Friluftsråd / (faks) Nedre Vollgate Oslo Oslo og omland Turistforening P. B. 7 Sentrum 0101 Oslo

25 Andre foreninger og tilbud Hole Historielag Margit Harrson Nedre Grønndokkvei Hole Herredshus Siste onsdag pr måned kl Arbeider for å ta vare på historien om Hole og Ringerike, og arrangerer møter og turer med lokalhistorien som tema. Hole historielag har gitt ut kalendere med lokalhistorien som tema. Lions Club Hole Trygve Lie Kvernberggata 28 A 3510 Hønefoss 26 Sundøya Fjordrestaurant 2. onsdag i måneden, kl Driver ulike typer av inntektsbringende aktiviteter som fordeles med 50 % i nærmiljøet, 25 % nasjonalt og 25 % internasjonalt. Midlene går til f.eks. holdningskapende undervisning i skolene, arbeid mot narkotika, bygging av helsesportssenter, o.l. På internasjonalt nivå går det til katastrofeberedskap. Tiltak for blinde, fysisk og psykisk handikappede og fattige. Hole Bygdekvinnelag Sølvi Jødal Bønenesvn mandagen i hver måned, unntatt mai, juni, juli og august. Ivaretar kulturtradisjonen, arbeider for at bygda skal bli et godt sted å være i. Interessert i de unges oppvekst og vilkår. Frivillig arbeid innen kirke, vårslepp og brødbaking. Hole Sanitetsforening Edel Nilsen Åsheimsvn. 11 Ca. 300 Frivillighetssentralen og Hunstadtunet. Styrermøter hver måned, medl.møter 4-6 per år. Fast fotpleie og hårpleie hver 14. dag på Vikstunet og Hunstadtunet. Kakelotteri på Kiwi og Rema 1000, og andre tilstelninger.

26 Hole pensjonistforening Marit Rouland Blomshøgda 4 Ca. 65 Herredshuset, samfunnssalen 3. onsdag i måneden kl Sosialt samvær med enkel bevertning, dans, underholdning m.m. Arrangerer turer, julebord, o.l. Trimturer for eldre i sommerhalvåret. Ringerike Historielag Torbjørn Paule Valhallvn. 5 A 3518 Hønefoss Holemalerne Signe H. Thorvaldsen Solveig Raaen Jørgen Moes vei 70 Gomnesveien Hønefoss 61 Ikke fastsatt Formålet er å stimulere og gi medlemmene muligheter til å utvikle sine evner innenfor bildene/kunst. Kurs i tegning/maling med anerkjente kunstnere som lærere. Medlemsmøter hvor medlemmene kan få korrigert sine bilder av kunstner. Hole Bridgeklubb Kjell Viksengen

27 Kvinners Frivillige Beredskap Marie Berg Gjermundbo Valgte repr. fra stedlige, landsdekkende organisasjoner for beredskap Hønefoss Kamera Klubb Hole Bibliotek Hole bygdekvinnelag og Hole sanitetsforening velger årlig 3 respektive representanter til komiteen. Oppgaven er todelt; 1. Å sørge for utadrettet informasjon om totalforsvaret, inkl. om Forsvaret og Det sivile beredskap. 2. Å bistå sin egen kommune ved fredskatastrofer og/eller ved beredskap/krig, - herunder ajourføre liste over innsatsvillige i Hole - samt være pådriver i kommunens beredskapsarbeid. Dessuten er komiteen representert i Beredskapsrådet i Hole. Anne-Lise Tufte / HØKK P. B Eikli 3501 Hønefoss Ca. 60 Arnemannsveien 3, 2. etg. 1. tirsdag i måneden, kl Fremmer fotointeressen i nærmiljøet. Jevnlige klubbkvelder med foredrag, visninger av bilder, konkurranser, kurs, utstillinger, lager egen fotokalender, sort/hvitt mørkerom, digital foto o.l. Hole Ungdomsforening Nina Sundet / Sagatunveien Hønefoss 53 Røysehall, Prestegårdsveien 31 Barne- og ungdomsarbeid: Minitreff 3. hver fredag. Søndagskafé for alle: 3. hver søndag. Prøver å ta vare på bygdetradisjonene. Utleie av lokaler til selskap. Pårørendeforeningen for demente i Hole kommune Bente Moe Sundjordet Bofellesskap Gamleveien 2 A Ca. 30 Sundjordet Bofellesskap 5-6 ganger i året Tilrettelegger aktiviteter for demente i kommunen. Opplysningsarbeid og gir informasjon til pårørende.

28 Hageselskapet Hole og Ringerike Geirhild Snildal Engen Nansenveien Hønefoss 180 Fengslet i Hønefoss En tirsdag i måneden kl Møter tar opp emner som vedrører hagen. Planteloppemarked, urtevandring og bussturer til gartnerier og urtehager etc, Høstens grøde i Hønefoss. Arrangerer hagekonkurranser blant våre medlemmer og andre i Hole og Ringerike. Norden Hole Svein Gundersen / Sandbyveien Hønefoss 56 8 møter i året Arbeider for å styrke og levendegjøre samfølelsen mellom de nordiske folk. Sprer kunnskap om nabolandenes samfunnsforhold, næringsliv og åndsliv. Formidle kontakter mellom landenes skoleelever, studenter, organisasjoner og yrkesgrupper. Øke kjennskap til nabolandenes kultur og språk. Hole elfly-klubb Robert Holten Tom Bleikelia Askeladden 3 Tordenskioldgate Hønefoss 3 Sørumjordet Klubbkvelder hos Robert Modellfly - bygging og kjøring. Hole Sykehjems Venner Torbjørn Skram Viksveien 2 15 Hole Bo- og Rehab.senter Mandagskafé Pasientkurs i regi av Røde Kors. Hjelper til på mandagskafeen, kommer med kveldsmat, går på privat besøk til ensomme.

29 F. F. O Ringerike og Hole (Funksjonshemmedes organisasjon) Knut Hagen / Viksveien 2 Ca Hønefoss/Leide lokaler Mandag, 4-6 ganger i året Er en paraplyorganisasjon for 15 lag og foreninger i Ringerike, Hole og Jevnaker. Et felles talerør for alle med ulike funksjonshemninger. Hole Landbrukslag Sondre Imsgard Tanberg 3511 Hønefoss Ca. 130 Klubbhuset ILH og Røysehall 3-4 medlemsmøter i året Fagforening for landbruk i Hole. Ivaretar næringsinteresser og er bindeledd mellom næringsutøverne og offentlige instanser. Arrangerrer medlems- og fagmøter med ulike temaer. Hole Eldreråd John Holten Solbergsvei 2 A 7 Vikstunet 1 gang i måneden Behandler saker i henhold til Lov om eldreråd i kommuner/fylkeskommuner. Behandler saker som fremlegges til møter i styrer/formannskapet og kommunestyret Hole Skogeierlag Knut Bjella Bjerke Gård 3512 Hønefoss

30 Motorhistorisk Klubb Ringerike og omegn Olav Simon / P. B Hønefoss Ca. 150 Arnemannsvn. 3 Hver tirsdag kl Lokal klubb med interesse for eldre mekaniske innretninger. Klubbavisen Motoristen kommer ut 4 ganger i året med aktuelt stoff og innlegg fra medlemmene. Arrangerer utflukter og løp og andre sosiale sammenkomster. Motorisk utstilling om sommeren i klubblokalet i Arnemannsveien. Hole Utmarkslag Øistein Langslet Hole og Ringerike Treskjærerlag Alf Karsten Bjarkøy Hengslevn Hønefoss Beboerforeningen på Høyenhall Høyenhall Bo- og rehabilitering

31 Hole Telefonkontakt v/ Frivillighetssentralen Utlån av Røysehall Hole Ungdomsforening Ringerike Skysskafferlag Anders Bye Komiteen for Historiske Spill Gudbrand Hvattum

32 Forsvarets Pensjonistforening Hole og Ringerike P. B Hønefoss Ringerike og omegn Kaninavlsforening Per Robertsen P. B Flattum 3503 Hønefoss Ringerike Naturvernlag Else Reither Veienmoen Hønefoss Ringerike og omegn Lokallag av Norsk Dysleksiforbund Ellen Strøm Lie Norderhov 3512 Hønefoss

33 Ringerike Forsvarsforening Dag Haakon Henrikisen Nes skole 3524 Nes i Ådal Tyrifjord Treskjærerklubb Henrik Moen Øverjordet Tyrifjord speidertropp Øyvind Leknes Hjulmakervn Tyrifjord videregående skole Tirs./søn. 2-4 ganger i måneden Arbeid for barn og unge, 6-16 år. Friluftsliv, holdninger og ferdighetsarbeid i alt fra matlaging til leierbyggning. Fokus på uteaktiviteter. Speiderweekend vår og høst, landsleier en uke hver sommer. Europeisk leier i Danmark i Tyrifjord Rideklubb Øyvind Leknes Tyrifjord videregående skole Ca. 20 Låven, Tyrifjord vgs. Tilbud for ungdom fra 15 år. Målet er å få ungdom i aktivitet ute i frisk luft og lære å sette pris på naturopplevelsene. Møte med hest er en verdifull mestringserfaring. Arrangerer kurs og aktiviteter for barn.

34 Hole og Ringerike Revmatikerforening Thorbjørn Eriksen / Valhallvn. 14 A 3518 Hønefoss Hole og Ringerike Revmatikerforening avd. Badegruppe i Hole Ringerike Røde Kors Hjelpekorps Liv Hanna Jørgensen / Dakotavn. 50 Høyenhalls basseng Torsdager kl Trener med godkjent kurs for revmatikerforbundet ledertrening. Alle som trenger varmtvannstrening permanent eller i perioder er velkomne, også ikke-medlemmer. Svært viktig hjelpetiltak for kronisk syke og for opptrening etter operasjoner, brudd, o.l. P.B Hønefoss Afasiforeningen for Ringerike og omegn Håkon Løken Bjerktun

35 Ringerike og omegns lag av hørselshemmedes landsforbund Harry Solli Gullagata Hønefoss Ringerike Helsesportslag Finn Andersen Parkgata 13 C 3513 Hønefoss Tyrifjord Turistsenter Hilde Øvreby Tyrifjord Velferdslag Tyrifjord videregående skole

36 Ringerike Antirasistisk Ungdom P. B. 232, Sentrum 3502 Hønefoss Ringerike Kirkeakademi Jan Ivar Kvamme Fjordgløttvn. 13 Stas- og Bruksknivforeningen Tom Bleikelia Tordenskiolds gate Hønefoss Epilepsiforeningen Ringerike og omegn Kari Dahl Solengvn Hønefoss

37 Norsk Retrieverkubb avd. Ringerike Sissel S. Foslien Frøshaugåsen Foreningen for brystkreftopererte Tove Botten Nedre Grøndokkvei 11 A Videoklubben i Hønefoss Erik Frisch Dronningvn. 48 T. V. S. Ungdomslag Tyrifjord videregående skole

38

39

Hurum kommune. Kulturguide

Hurum kommune. Kulturguide Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert 19.08.2014 1 1 2014 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

Holmestrand Fjordhotell

Holmestrand Fjordhotell Holmestrand Fjordhotell - nyoppusset hotell i strandkanten nær Oslo 48 lyse og deilige rom med balkong, velfylt minibar og fri WLAN. Mange og velutstyrte møterom, de fleste med panoramautsikt. Restaurant,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Foto: Steinar Johansen. Utgitt av Round Table Holmestrand

Foto: Steinar Johansen. Utgitt av Round Table Holmestrand Foto: Steinar Johansen Utgitt av Round Table Holmestrand i Holmestrand Den nye og moderne E 18 gjennom kommunen har beriket oss på mange måter, og i den sammenheng er vi kommet et godt stykke på veg med

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

hurdal ØSTLANDETS PERLE

hurdal ØSTLANDETS PERLE hurdal ØSTLANDETS PERLE 2012 Historie Velkommen Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen. Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst. Skogen og dens ressurser har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Foto: Gry Johanin. Utgitt av Round Table Holmestrand

Foto: Gry Johanin. Utgitt av Round Table Holmestrand Foto: Gry Johanin Utgitt av Round Table Holmestrand k w w. n o Holmestrand - et trygt valg for deg og din familie Alle drømmer starter i strandkanten. I Holmestrand, sånn omtrent der fjorden møter fjellene

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Høsten 2015 Den kulturelle spaserstokken: Forestillinger: Den gode melodi: Sandbeck mer enn morsom Fredag 9. oktober kl. 14.00 Alle husker Pengegaloppen, og mange

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Oppleve i Holmestrand

Oppleve i Holmestrand En guide for Holmestrand og omegn 2011/2012 Dette kan du Oppleve i Holmestrand - Rockart - Severdigheter - Kulturfestivalen - Fritidsaktiviteter + mye, mye mer Stolt over å bo i Holmestrand Lever det gode

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer