Frogner barnehage. setter spor -et godt sted å være

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogner barnehage. setter spor -et godt sted å være"

Transkript

1 Frogner barnehage Frogner barnehage setter spor -et godt sted å være

2 Forord Denne kalenderen gjelder for barnehageåret og er utarbeidet av personalet i Frogner barnehage. Kalenderen er et supplement til Årsplanen og inneholder mer informasjon om de forskjellige aktivitetene og tradisjonene i barnehagen. Vi har prøvd å datofeste de fleste arrangementer, men det kan bli noen endringer i løpet av året. Bursdagene til barna er satt inn men med forbehold om at noen starter eller slutter i løpet av året. Mellom månedene er det satt inn ferielapper for å minne dere om å gi beskjed om barnas ferier og fridager. Slik informasjon kan også sendes på e-post til barnehagen. Bakerst i kalenderen har vi laget en oversikt over hvem som tilhører de ulike klubbene. Her finner dere også retningslinjer for bursdagsinvitasjoner som deles ut i barnehagen. Vi ønsker stadig å forbedre oss, så si fra dersom dere ønsker noen forandringer i neste års kalender. Minner om at barnehagen har egen nettside under Sørum kommunes hjemmeside. Her ligger blant annet kalenderen, årsplaner, vedtekter og noen nyheter med bilder fra diverse arrangementer. For at kalenderen skal være et hyggelig innslag på veggen har vi satt inn en del bilder fra barnehagehverdagen. Vi håper dere vil bruke kalenderen aktivt. Med vennlig hilsen personalet i Frogner barnehage. Mona Bråtasæter Virksomhetsleder Virksomhetsleder Mona Bråtasæter Jobbet i Frogner barnehage i 1 år. 25 års erfaring fra barnehage og skole Enhetsleder Irene Kristin Aspegren Jobbet i Frogner barnehage i 1 år. 26 års erfaring fra barnehage og skole Frogner barnehage Frognervegen 14 c 2016 Frogner Tlf Vår hjemmeside: ognerbarnehage Avdelingenes direktenummer og mobilnummer Solsikka Hestehoven

3 Hvitveisen Hvitveisen er en småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år Pedagogisk leder Hestehoven Hestehoven er en avdeling med 23 barn fra 2 til 6 år. Pedagogisk leder Solsikka Lilla Pedagogisk leder Solsikka Blå Pedagogisk leder Vivian K. Høibakk Jobbet 2 år i Frogner barnehage. 10 års erfaring. Marianne Grønnbeck Jobbet i Frogner barnehage i 6 år 20 års erfaring. Eva-Brit Lindboe Jobbet i Frogner barnehage i 14 år Barnehagelærer Karin Menzhi Jobbet i Frogner Barnehage i 3 år. Barne- og ungdomsarbeider Marita Madsen Jobbet i Frogner barnehage i 7 år. Barnehagelærer Cathrine Helle Jobbet i Frogner barnehage i 12 år Barne- og ungdomsarbeider Stine Fagerhaug Jobbet i Frogner barnehage i 5 år Konstituert pedagogsik leder / Barne- og ungdomsarbeider Linda Nordahl Ausen Jobbet i Frogner barnehage i 11 år Assistent Mona Bråthen Grønli Jobbet i Frogner barnehage i 12 år Barne- og ungdomsarbeider Cathrine Nysted Jobbet i Frogner barnehage i 4 år Barne- og ungdomsarbeider Jeanette Johansen Jobbet i Frogner barnehage i 6 år Barne- og Ungdomsarbeider Susan Forsberg Sveum Er i permisjon Assistent Kristin Skadsdammen Jobbet i Frogner barnehage i 28 år Kjøkkensjef Mari Grønning Jobbet i Frogner barnehage i 15 år Vikar: Marianne Fossneset Barne- og ungdomsarbeider Assistent/student Eva Aasgaard Jobbet i Frogner barnehage i 11 år Vikar: Jon-Christer Rønning Barne- og ungdomsarbeider

4 Fokusområde: Lek AUGUST 2015 Velkommen til nytt barnehageår! August starter med etablering av nye barnegrupper. Noen barn er helt nye, noen barn skifter avdeling og noen fortsetter på samme avdeling. På noen avdelinger blir det også noen nye voksne. Fokuset vårt blir derfor at alle barn, foreldre og ansatte skal få en trygg og god start. Vi skal bruke tid på å komme inn i nye rutiner og dagsrytme, samt lære navn på nye voksne, barn og foreldre. Vi gjør så godt vi kan for at både barn og foreldre skal få en god start. For noen går tilvenningen lettere enn for andre. Noen vil se at barna smiler og vinker mens andre vil oppleve at barna bare gråter og ikke vil være uten mamma og pappa. Det som er viktig å ta med seg er at det ikke er lurt å snike seg ut mens barnet er opptatt i lek. Det er viktig at barnet til enhver tid blir fortalt hva som skal skje. For eksempel når mamma/pappa går og når mamma/pappa kommer tilbake. Alle nye foreldre vil få en førstegangssamtale i løpet av de 14 første dagene etter at barnet har begynt i barnehagen. Fokusområde: Lek Lek er barnas viktigste læringsarena. I leken lærer barna å ta ulike roller, å forhandle og å inngå kompromisse. De kommuniserer på ulike plan, og bearbeider ulike opplevelser og utvikler tanker og fantasier. I leken kan alle barna bestemme litt etter tur og ved konflikter så må de lære seg til å løse dem for å kunne leke videre. Barna lærer å bygge opp og ta vare på vennskap og forhandler om roller og posisjoner i et sosialt fellesskap, der alle gir og alle får. Når de deltar i leken er de en del av et inkluderende miljø og lærer å være i samspill med andre og det bygge opp selvtillit. Barnet kan bruke alle sider av seg selv i lek. Hjertevekst - er et holdningsskapende arbeid som vi jobber med i barnehagene i Sørum. Mer informasjon om hjertevekst finner du i Årsplanen. Verdiene er valgt av ledergruppa i samarbeid med FAU. Det er valgt ut 4 av 15 verdier vi setter ekstra fokus på. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke.

5 AUGUST 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Cathrine N bursdag! Aurora 5 år Melvin 4 år! Oscar 2 år! 13 Mona B bursdag! Planleggingsdag Barnehagen er stengt 14 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Jeron 4 år Fadderbarnet vårt Ma Anh Duy 6 år! Hedda 5 år! Mikolaj 4 år! Hennie Sophie 4 år! Oline 5 år!

6 Fokusområde: Lek SEPTEMBER 2015 Turer og turgrupper I uke 36 starter vi med turer. Barna blir delt inn i turgrupper etter alder, på tvers av avdelingene. Muldvarpgruppa og Ekorngruppa satser først og fremst på å gå korte turer for å bli kjent utenfor barnehagen. De bruker gjerne gapahuken utenfor gjerdet som base. Det viktigste for muldvarp og Ekorn er ikke alltid at vi går så langt, men at de går selv. Andre tursteder vi har til rådighet er grillhytta nede på Brusletta, Lerkeskogen og Reveskogen. Haregruppa, Grevlinggruppa og Revegruppa vil rullere på turstedene, men Hareklubben bruker ikke reveskogen før etter påske. Turdagen vil være på mandager. Det blir sendt ut periodeplaner for de ulike turgruppene. I forkant av turene vil barna i Reveklubben få lov til å pakke sin egen sekk med matpakke, sitteunderlag og kopp. Det er derfor viktig at Revebarna har en egen tursekk som er tilpasset barnets rygg. Trafikk Vi jobber med trafikk hele året. Barnehagen er ukentlig på tur og vi snakker om hvordan vi skal oppføre oss i trafikken og lærer barna enkle trafikkregler. Vi skal f.eks. til turstedet, butikken og biblioteket. Da går vi på fortau, krysser veier, lytter og ser. Avdelingene bruker Tarkus i varierende grad for å lære barna om trafikk. Tarkus er en hånddukke med tilhørende opplegg fra Trygg Trafikk. Dere som foreldre er barnas viktigste rollemodeller i trafikken. Husk å kjøre sakte inn og ut fra parkeringsplassen, ikke la bilen stå på tomgang på parkeringsplassen, bilnøkkelen er ikke noe barn skal leke med og vi oppfordrere alle foreldre til å rygge inn på parkeringsplassen da man har bedre oversikt over barn og voksne når man kjører inn på en parkeringsplass. Gammelbarnfest Denne festen er for de barna som sluttet i sommer og begynte på skolen. Det er Reveklubben som har ansvar for invitasjoner og opplegg. Førsteklassingene blir invitert til å komme og være i barnehagen ca to timer etter skoletid. Dato og info kommer senere, men blir i uke 39. Foreldremøte Foreldremøtet blir mandag Klokkeslett og saksliste kommer senere.

7 - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke. Høsttur med FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) FAU arrangerer høsttur til lavvoen i Reveskogen Mer info kommer senere. Skal dere ha høstferie? Skolene i Sørum har høstferie i uke 40: Skal barnet ha ferie noen av disse dagene? Kryss av på listen nedenfor og lever tilbake til barnehagen så snart som mulig og innen Dere kan også sende svar på e-post. Mona Bråtasæter Virksomhetsleder skal ha fri fra barnehagen følgende dager: barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi skal ikke ha fri noen dager i høstferien:.. foreldrenes underskrift

8 SEPTEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Oline 5 år! Linn Emilie 3 år Brannvernuke Mari bursdag! Husk svarlapp om høstferie 12 Mona B. G. bursdag! Brannvernuke Marianne bursdag! Foreldremøte Lucas F 4 år! Skolens høstferie Brannøvel se Høsttur i regi av FAU

9 Fokusområde: Lek OKTOBER 2015 Lekegrupper Lekegrupper er små grupper av barn i barnehagen. Gruppene er satt sammen av de voksne for å fremme læring og utvikling. Når barna blir delt inn i grupper, blir de lettere kjent med hverandre og utfolder seg lettere. Ingen blir stående utenfor. Samtidig kommer de voksne nærmere barna og kan følge opp hver enkelt, for eksempel ved å hjelpe de passive og sjenerte til å bli mer aktive. I smågrupper får den voksne også observert samspillet mellom barna, og kan hjelpe, støtte og veilede under leken. Ma Anh Duy vårt fadderbarn Frogner barnehage har et fadderbarn gjennom PLAN Norge. Hun heter Ma Anh Duy og er ei 6 år gammel jente fra Vietnam født I forbindelse med FN- dagen samler vi inn penger som går til henne og lokalsamfunnet der hun bor. FN- dagen med foreldrekaffe FN dagen markeres hvert år med høstutstilling. Vi lærer om barn i andre land og vi har ekstra fokus på fadderbarnet vårt. Alle barna lager produkter til en kunstutstilling. Produktene selges under foreldrekaffen på fredag Foreldrekaffen starter kl og varer til ca Invitasjon blir sendt ut på forhånd. Foreldre har ansvar for egne barn under foreldrekaffen. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke FAU møte denne måneden. Meld gjerne inn saker. Konstituering av nytt FAU og SU (samarbeidsutvalget)

10 OKTOBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 SKOLEN HAR HØSTFERIE DENNE UKEN Eliot 4 år! Caspar 3 år! 18 Marita bursdag! Mathilde 2 år! Feire FNdagen. Foreldrekaffe Kl Adomas 2 år! 44

11 NOVEMBER 2015 Fokusområde: Voksenrollen i lek De voksnes rolle når barna leker er viktig. Vi er tilstedeværende i leken for å observere, se til at de behandler hverandre med respekt og at alle har noen å leke med. Vi legger til rette for variert lek; bevegelseslek, liksomlek/rollelek, regellek og konstruksjonslek. Vi er tilgjengelige for barna og deltar i lek. Vi har mange ulike roller i leken. Noen ganger må vi voksne hjelpe barn inn i lek med andre barn og andre ganger kan vi bistå i leken bare ved å finne frem lekematerialer eller vise nye måter å bruke lekematerialet på. Noen ganger er vi lekekamerat, som for eksempel syk pasient med 8 barnedoktorer rundt oss, og andre ganger finner vi på leken for å gi barna nye lekemuligheter. Leken er barnas viktigste læringsarena og vi voksne er der for å støtte, utvikle og bruke leken som læringsarena. Juleverksted Juleverksted er en årlig tradisjon i Frogner barnehage. I år blir det søndag 22. november. Det er FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som arrangerer denne dagen.. Det er lagt opp til ulike aktiviteter for både små og store. Foreldre kan sammen med sine barn lage julepynt, bake pepperkaker og kose seg. Det blir kafé med salg av kaffe, kaker og brus. Dere får invitasjon fra FAU når dagen nærmer seg. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke. FAU møte denne måneden. Meld gjerne inn saker. Planlegging av juleverksted.

12 Skal dere ha juleferie? Skolene i Sørum har juleferie i tiden januar er planleggingsdag og barnehagen er stengt. Erfaringer tilsier at en del foreldre tar ut barna i ferie i denne tiden enten alle dagene eller enkeltdager. Noen av personalet ønsker også å ta ut avspasering /ferie, og vi vil derfor gjerne ha en tilbakemelding fra dere for å planlegge denne uken. Vi ber om at dere krysser av på listen nedenfor og leverer tilbake til barnehagen så snart som mulig og helst innen Dere kan også sende svar på e-post. Mona Bråtasæter Virksomhetsleder barnets navn Skal ha fri fra barnehagen følgende dager: Mandag Tirsdag Onsdag Mandag Tirsdag Onsdag Kommer i barnehagen følgende dager: Mandag Tirsdag Onsdag Mandag Tirsdag Onsdag foreldrenes underskrift

13 NOVEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 44 1 Noa 3 år! Planleggingsdag Barnehagen stengt 9 July 3 år! 10 Hajar 5 år! Sondre 4 år! Irene bursdag! 21 Jonathan 4 år! 22 FAU arrangerer juleverksted i barnehagen 23 Stine bursdag! Margret 5 år! Kristian L B 4 år! Husk svarlapp ang julen

14 Fokusområde: Lek DESEMBER 2015 Kirkebesøk Vi blir hvert år invitert til Frogner kirke en dag før jul. Juleevangeliet blir dramatisert med hjelp av barn fra Reveklubben og alle øver inn sanger på forhånd (som regel Tenn lys, Et barn er født i Betlehem og Julekveldsvisa). Foreldrene er også velkommen til å gå sammen med oss til kirken denne dagen. Julefrokost m/lucia Fredag 11. desember inviteres alle foreldre til en enkel markering av Luciadagen i Frogner barnehage. Reveklubben og Grevlingklubben går i toget. Foreldre har ansvar for egne barn mens de er her. Egen invitasjon blir sendt ut. Barnehagen ordner brød/rundstykker og drikke, mens foreldre tar med en sort pålegg hver (husk at det skal holde til eget følge så det blir nok til alle). Julebord Barna kan pynte seg og vi serverer julemiddag med ribbe og tilbehør. Nissefest Alle barna kommer til barnehagen utkledd som smånisser, med røde eller blå klær og nisseluer. Vi har fellessamling på huset, går rundt juletreet, spiser risengrynsgrøt og kanskje kommer nissen. I år er nissefesten 17. desember. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke

15 DESEMBER 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Villemo 5 år! Julefrokost m/ Lucia Josefine 4 år! 15 Julebord for barna Nissefest Jonas H.B. 2 år! Marwa 4 år! 24 Julaften Barnehagen stengt Juledag Barnehagen stengt Juledag Lilly 3 år! Nyttårsaften Barnehagen stengt

16 Fokusområde: Lek JANUAR 2016 Godt nytt år! Lys- og fargefest Lys- og fargefesten er et arrangement som kombinerer foreldrekaffe og utstilling av forskjellige kreasjoner av is og farger som barna har laget. Dette foregår ute, (med værforbehold) så det er derfor viktig å ha på seg godt med klær. I år er lysfesten 21. januar. Under festen har foreldrene ansvar for egne barn. I forkant av lys-og fargefest jobber vi mye med farger. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke FAU møte denne måneden. Meld gjerne inn saker - økonomi regnskap - planlegge vinterdag

17 Skal dere ha vinterferie? Skolene i Sørum har vinterferie i uke 8: Erfaringer tilsier at noen barn skal ha ferie denne uken, enten hele uken eller enkeltdager. Noen av personalet ønsker å ta ut avspasering/ferie, og vi vil derfor gjerne ha en tilbakemelding fra dere for å planlegge denne uken. Vi ber om at dere krysser av på listen nedenfor og leverer tilbake til barnehagen så snart som mulig og innen Dere kan også sende svar på e-post Mona Bråtasæter Virksomhetsleder skal ha fri fra barnehagen følgende dager: barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi skal ikke ha fri noen dager i vinterferien:.. Foreldrenes underskrift

18 JANUAR 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Rebecca 6 år! nyttårsdag Barnehagen stengt 1 4 Planleggingsdag barnehagen stengt Linnea 6 år! Carl 4 år! Lucas 4 år! 21 Lys- og fargefest Noma 3 år! Ella 3 år! 29 Husk svarlapp vinterferie 30 31

19 Fokusområde: Lek FEBRUAR 2016 Brukerundersøkelse Så er det igjen tid for årets brukerundersøkelse. Dere får utdelt skjema med passord og vi ønsker at alle svarer. Det er viktig at dere benytter muligheten til å gi oss tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss. Resultatene fra undersøkelsen blir tema på neste foreldremøte. Regnbuekoret Under den årlige Sørumfestivalen har det blitt tradisjon å lage et sangkor av alle skolestarterne fra barnehagene i Sørum, det berømte Regnbuekoret. Barnehagene starter øvingen allerede i september og det ender opp med en stor forestilling med publikum i Bingsfosshallen. Karneval Det er tradisjon med karneval i barnehagen. Både barn og voksne kler seg ut og møtes til en stor fellessamling. I år er det foreslått karneval fredag 5. februar Foreldresamtaler Vi starter med foreldresamtale i februar. Se etter oppslag i garderobene. Kyllingklekking Fra 2002 har vi hatt tradisjon med å klekke ut levende påskekyllinger. Det er Reveklubben, sammen med voksne som har ansvar for kyllingene. Eggene ligger i rugemaskinen i 21 dager før de klekkes. I år blir eggene lagt i rugekassa 18. februar Underveis lyser vi gjennom eggene med lommelykt for å se om det er liv inni eggene. Før klekkingen er barna med på forberedelsene. Kassen til kyllingene må skures ren, skjellsand og fòr må kjøpes inn og varmelampe monteres. Barna lærer om liv og død, da det noen ganger hender at en kylling er for svak og dør. Vi lærer å ta vare på levende vesener. Kyllingene må ha mat og friskt vann hver dag. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke

20 FEBRUAR 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Feire samenes Samenes Fastelavn nasjonaldag nasjonaldag Karneval! Susan bursdag! 14 Sofie 5 år! Edvin 5 år! 17 Filip 5 år! 18 Eggene legges i rugekassa Linda bursdag! UKE 8: SKOLEN HAR VINTERFERIE DENNE UKEN! Joachim 5 år!

21 Fokusområde: Lek MARS 2016 Samarbeid barnehage/skole Sørum kommune har i sitt kvalitetssystem en prosess som skal sikre barna en god overgang fra barnehage til skole. Sammen skal vi bidra til et helhetlig læringsløp og fange opp barn med spesielle behov tidlig. Alle foreldre til skolestarterne tilbys foreldresamtale i barnehagen innen utgangen av mars. Hensikten med samtalen er å drøfte overgangen fra barnehage til skole. Vinterdag med FAU FAU arrangerer vinterdag for hele familien i lavvoen alternativt akedag på jordet avhengig av om/ hvor mye snø vi har. Vi satser på 6. mars, men FAU kommer med invitasjon når det nærmer seg. Påskefest Påskefesten er 18. mars Denne foregår ute. Alle barn må være i barnehagen før kl Vi har en fellessamling med påskeaktiviteter, og vi avslutter festen med å spise ute. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke

22 Skal dere ha påskeferie? Skolene i Sørum har påskeferie i tiden Onsdag 23. mars har barnehagen stengt (se vedtektene til Sørum kommune). Erfaringer tilsier at en del barn skal ha ferie i denne perioden, enten hele påsken eller enkelt dager. Noen av personalet ønsker også å ta ut avspasering /ferie, og vi vil derfor gjerne ha en tilbakemelding fra dere for å planlegge denne uken. Vi ber om at dere krysser av på listen nedenfor og leverer tilbake til barnehagen så snart som mulig og innen Dere kan også sende svar på e-post Mona Bråtasæter Virksomhetsleder barnets navn Skal ha fri fra barnehagen følgende dager: Mandag Tirsdag Kommer: Mandag Tirsdag Kl. kl. Kl. kl... foreldrenes underskrift

23 MARS 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Vetle 2 år! Matilde 2 år! Johan 2 år! 7 Kelda 5 år! 8 Kristin bursdag! 9 10 Martin 4 år! Kyllingklekk Lorents 6 år! Emily 5 år Påskefest palmesøndag Jeanette bursdag! 22 Marianne F bursdag! 23 Bhg. stengt 24 Niklas 6 år! Skjærtorsdag 25 Austeja 3 år Langfredag 26 påskeaften 27 Mia 5 år! 1. påskedag påskedag

24 APRIL 2016 Fokusområde: Lek Utelek I uteleken får barna brukt kroppen og utfoldet seg, de får løpt, klatret og hoppet. De voksne har også en viktig rolle i uteleken, de skal være tilstede for barna, hjelpe til og støtte. De skal tilføre ting i leken og lære de store barna for eksempel ulike regelleker. I regellekene lærer barna å følge regler og de tar med seg leken og tilslutt leker de, og setter i gang leken uten voksne. Vi skal også være tilstede og hjelpe de barna som trenger det, til å komme seg inn i lek med andre barn. Sykler i barnehagen Vi er så heldige at vi har vår egen sykkelbane utenfor gjerdet. Alle som kan sykle uten støttehjul kan ta med sykkelen til barnehagen. Alle som skal sykle må bruke hjelm. Syklene parkeres ute ved sykkelbanen om morgenen og tas med hjem ved henting. Ved levering og henting skal syklene trilles gjennom barnehagens uteområde. Sykler som eventuelt ikke er tatt med hjem blir stående på sykkelbanen. Det er dere foreldre som har ansvar for sykkelen. Viktig! Det er ikke lov å sykle ut til parkeringsplassen eller ute på parkeringsplassen.. FAU møte denne måneden, meld inn saker - planlegging av dugnad og 17. mai

25 Sommerferien 2016 Personalet i barnehagen er avhengig av å avvikle ferie og avspasering i tidsrom da det er minst barn i barnehagen. Vi er avhengig av å få en oversikt over når barna skal ha ferie for å kunne planlegge personalets ferieavvikling, og få til en best mulig hverdag til enhver tid for de som er i barnehagen. 13. BARN OG FERIE Barnehageåret regnes fra til og med året etter. Oppholdsbetaling betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse kan medregnes i barnets feriedager og utgjør den 4. uka med ferie. Det skal minimum tas 3 ukers ferie sammenhengende i forbindelse med hovedferieperioden som er satt til Barn som skal starte på skolen i august må ha avviklet ferien før Ferie skal meldes til barnehagen innen 15. april hvert år. (Vedtekter for Sørum kommunes barnehager revidert Vi ber dere levere tilbake utfylt svarslipp så snart som mulig, og senest innen Mona Bråtasæter Virksomhetsleder skal ha fri fra barnehagen følgende uker i løpet av sommeren: barnets navn Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Skal dere ta ut ferie til andre tidspunkt ber vi dere skrive det på her foreldrenes underskrift:

26 APRIL 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Odin Johan 5 år! Brage Eben 3 år! Dani 6 år! David 3 år! Abraham-Alexander 2 år!

27 Fokusområde: Lek MAI 2016 Dugnad Hvert år blir det arrangert en dugnad i Frogner barnehage, et samarbeid mellom FAU og personalet. Vi starter kl og barn og foreldre jobber sammen enten ute på utelekeplassen, ved lavvoen eller inne hvis vi har noen oppgaver der. På forhånd lager vi en oversikt over arbeidsoppgavene, og foreldrene kan skrive seg på der de ønsker å gjøre en innsats for barnehagen. FAU sørger for matservering, og menyen pleier å være pølse og lompe + saft og kaffe. Dette bruker å være en hyggelig ettermiddag der små og store koser seg sammen og vi får det koseligere rundt oss i hverdagen. Dato for dugnaden er AKTIVITETSDAG I 17 MAI FEIRINGENS ÅND Barnehagen har som tradisjon å gå i eget barnehagetog her på Frogner. I år blir det fredag 13. mai. Alle barnehagene går sammen og skaper en liten forsmak på den store dagen. Aspiranter fra korpset deltar (så sant vi får dette til ),så her er både musikk og hurrarop. Etter toget samles barna i barnehagen hvor det vil være aktiviteter og leker, samt matservering Alt dette skjer i barnehagetida og er for barn og personale, men det er alltid hyggelig med familie og venner som hilser fra sidelinjen. På selve DAGEN kan barnehagebarna delta i det ordinære barnetoget på Frogner. FAU har ansvar for dette. Barnehagen har egen fane og det er som regel en forelder fra Reveklubben som bærer mens Revebarna bytter på å holde snorene. Personalet deltar ikke på dette arrangementet. 17.maiprogrammet her på Frogner vil bli hengt opp i garderobene og/ eller sendt til alle som e-post. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke. FAU møte denne måneden. Meld inn saker - planlegge sommerfest - hvem stiller til gjenvalg?

28 MAI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 6. Plangleggingsdag Barnehagen stengt 7 8 Andreas 2 år! Vivian bursdag! Isabel 5 år! Jimmy 5 år! 16 Melissa 4 år! 2. pinsedag Barnehagen stengt 17 Hurra! Julie 6 år! 13 Aktivitetsdag i 17 mai feiringens ånd 20 Karin bursdag pinsedag Jonas S.B. 2 år! Linus 3 år! Liam 4 år! 31

29 Fokusområde: Lek JUNI 2016 Sommerfest 8. juni FAU arrangerer hvert år i samarbeid med personalet en stor sommerfest i barnehagen på ettermiddagstid. På denne dagen er alle foreldre, søsken og personalet velkommen. Alle tar med mat og drikke (det kommer egen invitasjon og det blir hengt opp lister i garderobene). Det pleier å bli litt underholdning fra barna, og en avslutning for de barna som skal begynne på skolen. Det blir utlodning, og det serveres kaffe og kaker. Overnatting for Reveklubben De siste årene har Reveklubben overnattet i lavvo, enten ute i skogen eller ved barnehagen. Dette har blitt et stort mål for mange og et hett samtaleemne allerede før de begynner i Reveklubben. Det blir enkel servering og ulike aktiviteter før man inntar lavvoen for å prøve å sove litt. Barna er veldig stolte av dette, og har masse å fortelle neste morgen. Vi regner med at datoen blir 2. til 3. juni, men mer info kommer når det nærmer seg. - Vekst: Passe på at ingen er alene Le og glede oss sammen Hilse Takke.

30 JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Overnatting i reveskogen Benedicte 3 år! 5 Kristian 6 år! Sommerfest med avslutning for Reveklubben Eva bursdag! Iselin 4 år! Rikke 2 år!

31 Fokusområdet: Lek JULI 2016 Sommer og ferietid i barnehagen Her i Frogner barnehage har vi åpent hele sommeren, men i noen uker da det er færre barn slår vi avdelingene sammen og alle barna samles på en avdeling. Vi prøver så langt det er mulig å ha en voksen fra hver avdeling på jobb. Aktiviteter på sommeren styres mye av været, barnas innspill og personalets innspill. På de varmeste dagene velger vi å være inne deler av dagen for å skjerme barna. Ved solfylte dager må alle barna smøres med solkrem hjemme før de kommer i barnehagen. Da sikrer vi at alle har solkrem «over hele seg» og barnehagen smører igjen midt på dagen ved behov Lykke til med skolestart til alle Revebarna og GOD SOMMER til alle barn og foreldre. Hilsen oss i Frogner barnehage

32 JULI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Sindre 6 år! Eva-Brit bursdag! Raphael 4 år! Leo 4 år! 22 Tahsin 2 år Benjamin 4 år! Jon-Christer bursdag! 29 Aurora 6 år! 30 Cathrine H bursdag! 31

33 AUGUST 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

34 Evaluering av kalenderen Hva er bra Hva bør endres Gi tilbakemelding på kalenderen slik at vi kan forbedre oss. Helst før 1. mai

35 Klubbene: Muldvarper (1-åringer 2014): Ekorn (2-åringer 2013): Harer (3-åringer 2012): Raphael, Melissa Vetle, Johan, Matilde, Abraham-Alexander, Andreas, Rikke, Jonas, Tahsin Ella, Mathilde, Noma, David, Linus, Jonas, Austeja, Benedicte, Adomas, Brage Iselin, July, Lilly, Benjamin,Caspar, Leo, Liam, Lucas Alexander, Martin, Noa, Carl, Linn Emilie, Grevlinger (4-åringer 2011): Emily, Hennie Sophie, Isabel, Josefine, Kelda, Sofie, Marwa, Jeron, Odin, Mathilde T, Eliot, Edvin, Filip, Jimmy, Joachim, Jonathan, Kristian, Melvin, Sondre, Mikolaj, Lucas F. Rever (5-åringer 2010): Aurora, Aurora, Hajar, Hedda, Julie, Linnea, Margret, Mia, Oline, Rebecca, Villemo, Kristian, Lorents, Niklas, Sindre, Dani

36 Retningslinjer for bursdagsinvitasjoner som blir delt ut i barnehagen Det er mange som ønsker å dele ut bursdagsinvitasjoner her i barnehagen. Dette er vi behjelpelige med. Vi har imidlertid retningslinjer for hvordan/hvem man da inviterer. Bursdag er en stor hendelse i barns liv og det å bli invitert til en bursdag er nesten like stort. Det å ikke bli invitert er veldig vondt og sårt og nesten det verste et barn kan oppleve. Dette er det viktig at dere foreldre tenker på når dere sammen med barna deres inviterer til bursdag. Her i Frogner barnehage sjekker de ansatte alle invitasjoner som blir lagt i hyllene og påser at våre retningslinjer blir fulgt. Inviter alle på avdelingen, på Solsikka kan man invitere garderobevis (blå/lilla) Inviter alle gutter eller jenter på avdelingen, på Solsikka kan man invitere garderobevis (blå/lilla) Inviter alle i klubben, her kan man invitere garderobevis Inviter alle gutter eller jenter i klubben, her kan man invitere garderobevis Hvis man ønsker å invitere enkeltbarn utenom retningslinjene må dette gjøres privat. Har dere spørsmål angående utdeling av invitasjoner, snakk med oss!

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien Velkommen til Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage. Barnehagen vår startet opp i august 2002 og vi har siden den gang utviklet oss mye. Dette håper vi gjenspeiler seg i den praksisen vi har i dag. Vi

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer