AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse."

Transkript

1 Tlf.: Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata Hemnesberget Tlf: AKTIVITETSkalender n Nr. 5 årg. 5 Juni 2007 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Tlf: Nett: Tlf.nr.: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf AMFI MEYER Utlevering av legemidler ved: Statoil - Korgen Hydro Texaco - Bjerka Prix - Hemnesberget Tlf.: Tlf.: Hemnesberget Tlf En komplett elektroleverandør Tlf: Korgen: Tlf.: Vi tar i mot hunder - hester - katter Salg av tørr & våtfor IP ELEKTRO REGISTRERT ELEKTROENTREPRENØR Installasjon og prosjektering av elektroinstallasjoner Øvre Vilmones KORGEN Postboks KORGEN Tlf.nr Faks.nr avd. Hemnesberget, Magnus Jakobsen Tlf Mob Ulfs snekker- og rammeverksted Hemnes kjøre- og ridelag med fjordingen Frøylin LES MER OM: Knut Reinåmo bobilentusiast Rolf A. Brendberg fra Hemnesberget Hageprisen 2007 Flerbrukshall i Korgen Fergebehov eller ikke? Bokutgivelse på Hemnesberget Foto: FVS-Hemnes Gunnar Karlsen a.s Vi i Gunnar Karlsen a.s er stolt over det frivillige arbeidet som utføres i Hemnes kommune, og fortsetter selvfølgelig vår støtte til dere! Gunnar Karlsen a.s l Tlf: l Fax: l Tlf.: Innramming av bilder Tlf.: Næring basert på lokale ressurser Karl Opstad Tlf Tlf: Korgen Tlf.: Tlf Europaveien 450, 8642 Finneidfjord Layout/trykk: Rana Produkter as, Mo i Rana Tlf.: Hemnesberget

2 2 11 Info fra Frivillighetssentralen Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler I. Formål: Frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. II. Organisering: Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet til sentralene. 1) Vedtekter Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur. Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen. Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. 2) Virksomhet Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av sentralen. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Berit Oksfjellelv Bleikvasslia Kontakt: Besøksadresse: Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2100 Trykkeri: mot betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg. 3) Eiere Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes som en forening, et andelslag eller en stiftelse. Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 4) Årsmøte I en sentral organisert som en stiftelse er det styret som er stiftelsens øverste organ, og det er stiftelsens vedtekter som kan fastsette at stiftelsen skal ha et årsmøte og hvem som kan møte der. I andre eierformer er årsmøtet sentralens øverste organ. (Dersom en kommune er eier kan kommunestyret eller et kommunalt utvalg settes som årsmøte.) Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år og innen Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret. På årsmøtet møter representanter for eier(ne) med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen kan møte med talerett. Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens budsjett og regnskap, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det skal føres årsmøteprotokoll. 5) Styret Kommunalt- og organisasjonseide: Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. Stiftelser: Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov om stiftelser ansvarsforholdet i organisasjonen. Gjelder for alle eierformer: Innen 31. mars hvert år skal KKD ha tilsendt revisorattestert regnskap, rapport om den årlige aktiviteten og oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk. Ansvar for utarbeidelse og innsendelse av dette avklares i mandatet til styret. III. Finansiering: Søknad om statsmidler for kommende år sendes KKD innen 1. november og skal inneholde målsetting og budsjett. OPPSLAGSTAVLA Juni 2007 Aktivitetskalender n er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! Dag/dato Kl. Aktivitet arrangement Sted Ansvarlig Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Radiostudio i Korgen Radio Korgen Lør : Familietur fra Hattsetra til Valåga Hattsetra - Vesterfjellet Hemnes Turistforening Søn :30 Konfirmasjon Korgen kirke Kirken i Hemnes 13:00 Konfirmasjon Korgen kirke Kirken i Hemnes Man : Utstilling om bjørnejakt Korgensenteret Hemnes Museum Ons :00 Treningsløp, O-troll Klubben, Elgbanen O-gruppa Korgen IL Tors : Stiftelsesmøte for Korgen Flerbrukshall AL Korgen Initiativgruppa Fre : Helgetur til Tomma og Tomskjevelen Korgen (start) Hemnes Turistforening Søn :00 Vårtur: Lennartstien opp til Ramflåget Nyvegen i Langneset Hemnesberget Vel 11:00 Konfirmasjon Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Ons : Utstilling v/kulturskolen Mileperlen H.berget Kulturskolen i Hemnes 18:00 Klubbmesterskap, O-troll Vesterfjellet, Skytebanen O-gruppa Korgen IL Lør :00 Distriktsprøve for gjeterhunder uttak til NM Lillemoen Bleikvassli Hemnes Gjeterhundlag : Jubileumsfest Radio Korgen 25 år Korgen Samfunnshus Radio Korgen : Bobil-treff m/tursti for alle Korgen Camping Norsk Bobilforening : Skrot og makkelmarked. NB! Flyttes til høsten! Bjerka bygdetun Bygdetunetes venner : Parkfest 2007 Svartebukta Korgen Parkfestsarr. Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Ons : Menighetstur til Sulitjelma Kirken i Hemnes 18:00 Treningsløp Baklandet, Engesmoen O-gruppa Korgen IL Fre : Du gullfisken min en bonderomantisk komedie Ungd.huset - Jamtjord Leirskar UL teaterlag Lør : Plattingfest m/runabouts. 15 års aldersgrense Stran Korgen Bygdelaget i Leirskardalen Søn :00 Gudstjeneste m/50-års konfirmanter Korgen kirke Kirken i Hemnes : Du gullfisken min en bonderomantisk komedie Ungd.huset - Jamtjord Leirskar UL teaterlag Man : Kamkakebaking på Jamtjorden Eldhuset Jamtjord Ungjobb Hemnes : Åpne museumsbygg Hemnesberget Hemnes Museum 18:00 Helgelandsræs, Artic Tour Vesterli O-gruppa Korgen IL Tirs :00 Kommunestyremøte m/overføring i Radio Korgen Korgen Hemnes kommune 16:00 Tur til esjeberget/skjeftmofjellet i Leirskardalen Leirskarvn./Finnbakktipp Hemnes Turistforening Ons :15 Korgen - Sandnessjøen Korgen stadion Korgen IL A-lag Fre : Hemnes Båt- & fjordfestival juni 1. juli Hemnesberget Festivalkomiteen Lør :00 Tur fra Bjurbekkdal til Lille Målvatn Start brua v/målvatnet Hemnes Turistforening 12:00 Salgsutstilling på Karihaug. Bleikvassli Bleikvassli Husflidslag TIL LAG OG FORENINGER O.A.: HUSK Å SENDE INN AKTIVITETS OG TERMINLISTER O.A. STOFF TIL: Stedet er: Bruktikken på Hemnesberget HUSK: Frist for innsending av stoff er den 10. i hver måned. Redaksjonen håper at alle våre lesere får en solfylt og fin sommer!

3 10 3 Idrettslags-info Korgen Flerbrukshall AL Det har siden tidlig på 70-tallet vært arbeidet med å få til en flerbrukshall i forbindelse med idrettanlegget ved Korgen Sentralskole. Arbeidet lå nede i flere år for så å starte opp i Korgen IL var de som tok initiativ til dette og det ble valgt et interimsstyre bestående av Odd Thoresen, Atle Thorkildsen, Ingebjørn Nygard og Jeffrey White. Fra Korgen Sanitetsforening ble Ruth Nygard valgt. Norsk Folkehjelp var representert ved Magne Jakobsen. I løpet av sommer/høst 2003 ble det avholdt 2 møter i interimsstyret, samt et møte med prosjektgruppa for svømmehallen inklusive konsulenter og arkitekt. Arkitekt Stein Hamre utarbeidet en planskisse tidlig i 2004 og søknad til Hemnes Kommune ble sendt. Det ble tidlig klart at bygging av en flerbrukshall var vanskelig å få til i samme tidsrom som bygging av ny svømmehall. Det var viktig for interimsstyret at eieren av svømmehallen var oppmerksom på planene for en flerbrukshall. Da kunne man allerede i planene/bygging av svømmehallen ta hensyn til dette. Disse har utgjort komiteen til forprosjektet: Hans Paulsen, leder, Per Jomar Hoel, Atle Thorkildsen, Torstein Forsamlingshus i Hemnes Byggnavn: Sted: Byggeår: Nåværende eiere: Lokaler: Klubbhuset i Vesterli. Korgen Oppført på dugnad i tidsrommet 1991 til Korgen Idrettslag Huset inneholder i 1. etg.: 2 toaletter tilrettelagt for handikappede Storstue m/ca. 60 sitteplasser Kjøkken 2 møterom + lagerrom I kjelleretg.: Garderober, dusjer, toaletter og badstu Teknisk rom, lager oa. Solhaug, Kjell Arne Odden og Jarl Valåmo. Vitale mål på hallen er 23 x 44 meter med en høyde på 7 meter. Av innhold i hallen antydes 1 håndballbane, 1 innebandybane, 7 badmintonbaner, 1 basketballbane, 4 volleyballbaner og 9 bordtennisbaner. Hallen skal kunne deles inn ved bruk av skillevegger. Videre arbeid Etter orienteringsmøte med lokale lag og foreninger den 22. mai blir det stiftelsesmøte for Korgen Flerbrukshall AL den 07. juni. Tekst: Hans Paulsen Nåværende bruk: Foto: FVS-Hemnes Idrettslagets eget bruk og utleie til private arrangement og til organisasjoners behov. Pris kr Utleieansvarlig/ telefon: Jan Gaute Buvik tlf: Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften. Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære aktivitet. Såfremt revisorgodkjent regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen miste statstilskuddet for kommende år. Vedtatt: 23.september 2005 KILDE: Småjobbformidling I sommermånedene søker Frivillighetssentralen å formidle kontakt mellom ungdommer i kommunen og brukere av Kommune-info Ordførerens hjørne Rovdyrproblematikken i Hemnes Sommeren nærmer seg for fullt og det er tid for å slippe alle sau og lam ut på beite i vår vakre natur. Men den er ikke bare vakker, den er også en stor trussel for en av kommunens viktigste næringer. I 2006 slapp man ca dyr ut på beite i Hemnes. Av disse ble over 1000 dyr tatt av rovdyr. I Hemnes har vi et mangfold av rovdyr, vi har gaupe, ørn, jerv, bjørn og ulv. Jeg mener ikke at vi skal utrydde alle disse, men det må bli en balanse i bestanden. Slik det er nå er, er balansen etter min mening, ute av kontroll. Når man nå i tillegg åpner for et omfattende antall bjørn i utmarken vår, er det et tidsspørsmål om hvor lenge det går å bruke utmarka til beite, noe som igjen vil bety en betydelig nedbygging av næringen. Dette er ingen ønskelig utvikling. Derfor er kommunen opptatt av at vi får levelige forhold for saue- bøndene våre. I tillegg til de dyrevelferdsmessige forholdene er dette også en betydelig økonomisk belastning før næringa, i fjor fikk Hemnes i snitt dekt bare 54 % av tapene. Så får vi alle håpe at årets sesong fører til betydelig færre tap. Fergeforbindelsen Hemnesberget - Leirvika må bestå. Formannskapet i Hemnes drøftet denne saken på sitt siste møte og laget en enstemmig uttalelse der vi argumenterer over for sentrale myndigheter om at denne forbindelsen ikke må inngå som en del av finansieringen av Toventunnelen. sentralens tjenester. Ungdom fra 15 år og oppover, og som ikke kvalifiserer til ordinær sommerjobb, kan melde inn sine behov for småjobber sommerstid. Så langt det lar seg gjøre, vil den enkelte ungdom bli formidlet kontakt med brukere som trenger hjelp, fortrinnsvis i sitt nærområde. Brukere av sentralen kan melde inn sine behov for hjelp til for eksempel hagearbeid og annet lettere forefallende arbeid. I forhold til avvikling av sommerferie i Frivillighetssentralen, bes begge gruppene så tidlig som mulig melde inn behovene sine. Ring Frivillighetssentralen for nærmere opplysninger på tlf Våre argumenter er at denne forbindelsen er både uerstattelig og umistelig, ikke minst for fastboende og de som har fritidsbebyggelse. I tillegg foreligger det en dom hvor NVE pålegges å holde adkomst til kaier og sliper isfrie. Formannskapet føler seg også overkjørt av fylkestinget i denne saken, da vi ikke ble part i denne saken. Jeg oppfordrer derfor alle lesere å delta i Hemnes Vel sin underskriftaksjon Dårlige fylkesveger i Hemnes Hemnes er en langstrakt kommune og har også mye fylkesveg. Dessverre er mye av denne i dårlig forfatning og det haster med en opprusting. Det synes også som at planlagt opprusting som skal iverksettes i år, brukes som sovepute for å ikke gjøre fortløpende vedlikehold. Flere av fylkesvegene har vært uframkommelig slik at både skolebarn og næringsvirksomhet har vært skadelidende av dette. Dette er uakseptabelt og jeg har derfor bedt om en redegjørelse fra Vegvesenet om status på fylkesvegene i Hemnes og planer for vedlikehold/opprustning av disse. Jeg har også bedt om å få et møte med Vegvesenet og fylkespolitikerne, i tillegg jobber vi sammen med Hattfjelldal kommune for å få den tidligere kommunale vegen mellom Hemnes og Hattfjelldal opprustet nå når man starter arbeidet mellom Bleikvassli og Hattfjelldal. Med vennlig hilsen Kjell-Idar Juvik - ordfører

4 4 9 HOBBY & FRITID Berit og Knut Reinåmo, bobilentusiaster. Berit og Knut har, som mange av de som har bobiler, lang fartstid som campere i campingvogn. Fra begynnelsen av 1980-tallet fram til 2003, med unntak av et par år, hadde de vogn som både ble brukt til ferieturer og som hadde fast plass ved Røssvatnet. Om det var alderen, pengeboka eller ønsket om en mer lettvindt løsning er usikkert, men bobil ble det altså i september Bobilen har en stor fordel hva fremkommelighet angår, i forhold til bil og vogn så kommer du deg nesten hvor du vil. Det er jo også mye mer lettvindt med tanke på opprigging og oppbrudd. Om du ikke vil, trenger du nesten ikke å gå ut av bilen. Når det f.eks er regnvær er det deilig bare å stoppe og slenge seg nedpå eller man kan ta en matrast når man vil uten å måtte forflytte seg bak til ei vogn. Å ha alt på fire hjul er veldig gjevt. - Noen hevder at det er ei plage med bobil i forhold til vogn fordi man må rydde opp og stelle før man starter opp, især hvis man ligger fast på et sted og vil ut å se seg om. - Det synes ikke vi er noe problem, vi har et enkelt hushold slik at vi raskt får ting på plass om vi skal ut å kjøre. Dessuten har vi sykler med, så vi bruker dem til kortere turer til butikk eller for å se oss om. Det er jo godt å få rørt på seg så syklene blir flittig brukt. - Bruker dere bobilen året rundt? - Nei, vi har en sommerbil, vi har ikke vinterdekk til den, så sesongen vår starter så snart veiene er trygge for snø. Da bærer det som regel ut mot kysten: Nesna, Tomma, Aldersundet, Rørvik..våren er tida for kystturer. Det yrende fuglelivet og den flotte naturen er spesielt vakker om våren. Høstturene går til innlandet. Selvsagt bruker vi også bilen til lengre ferieturer både sørover og nordover i landet. Vi har slekt og venner over hele landet så det blir mye farting. På vanlige helgeturer er det ikke alltid så nøye å komme seg så langt, bare det å komme seg heimefra er nok. - Hytte, har det vært et alternativ? - Ikke fast på en grunnmur, sier Knut med overbevisning, med bobilen har vi hytte der vi vil, - det er fritt og godt. - Hvordan er det å finne plasser å parkere? - Når vi kjører flere i lag kan det være vanskelig å finne egnede plasser, alene går det litt lettere. Men det er jo ikke så mange steder man synes man kan stå uten å være til bry eller i veien. Da snakker vi om plasser utenom campingplasser. Langs hovedvegene tar vi som regel inn på campingplasser og benytter oss av de fasilitetene som er der. Nå er jo fordelen med bobil at man har alt man trenger i bilen, det man av og til trenger er tilgang til strøm og ferskvann, og å kunne tømme do og gråvann, men man klarer seg lang tid uten tilgang til noe som helst. Det finnes nesten ikke såkalte bobilplasser her nord, (som det vrimler av lenger sør i Europa red.anm). Man betaler gjerne noen kroner for å kunne stå trygt uten å bli uglesett, men campingplasstandard er ikke nødvendig. - Hva gjør man i en liten bobil,- kan det ikke bli kjedelig i lengden? - Kjedelig, nei! Det er alltid noe å se, - vakker natur og landskap, severdigheter og nye steder. Lesestoff og handarbeide er alltid med, og ikke minst syklene som tar oss av sted rundt i distriktene. Rolige kvelder utenfor bilen og vakre solnedganger blir vi aldri lei av. - Føler dere at dere er i veien i trafikken? - Vi følger trafikken og føler oss slett ikke som sinker. Klagene på bobilister i trafikken må skrive seg fra tidligere da motorene i bilene ofte var små, - med dagens motorstyrke er det ingen grunn til å sinke trafikken. En annen sak er at vår vakre natur ofte virker slik på utlendingene at de finner så mye de må se på at de glømmer å kjøre, - det gjelder enten de kjører bobil eller ikke. - Er det mye styr når dere skal ut på tur? - Nei. Bilen står stort sett pakket og klar i sesongen. Fruen ordner med mat og klær mens kallen fyller vann og ordner med doen, og ser ellers over det som har med bilen å gjøre. Vi deler denne interessen og gleder oss begge over turene. Når det kommer til fotograferinga sier imidlertid Berit fra at der vil hun ikke være med, så derfor stiller Knut alene. Når Aktivitetskalender n kommer ut med juninummeret så har de kan hende vært på sine første turer allerede. Tekst/foto: Astrid A Ny selvhjelpsgruppe Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. I samarbeid med Mental Helse- Hemnes ønsker Frivillighetssentralen å starte ei selvhjelpsgruppe for mennesker som sliter med angst. I ei selvhjelpsgruppe vil du treffe andre i lignende livssituasjon som en selv. Dette kan gjøre til at du føler seg mindre alene med dine problemer. En selvhjelpsgruppe kan bli et sted hvor man føler tilhørighet og opplever fellesskap. Du kan komme uten spesielle forpliktelser. Du trenger ikke ha så veldig mye på hjertet i første omgang, men bare sitte stille og nyte godt av det varme fellesskapet gruppa representerer. Gruppa har taushetsplikt Behov for ferja? Noen politikere i våre nabokommuner har fått det for seg at ferjeruta Hemnesberget-Leirvika godt kan legges ned til fordel for en urovekkende dyr veiløsning kalt Helgelandspakken, der bilistene som helst vil benytte den gode øst-vest forbindelsen RV 808 over Hemnesberget til alt overmål skal tvinges gjennom en lang Toventunnel en gang inn i fremtiden. For å finansiere det eventyrlige veiprosjektet til 1,3 milliarder må bilistene ut med sviende dyre bompenger. Men dette er ikke nok, tunneltilhengerne mener å kunne overføre 90 millioner fra ei populær, men i fremtiden nedlagte ferjestrekning. Dette synes både hemnesværinger, ranværinger og sjølsagt også folket i Bardal er et politisk overgrep. Sikkert også mange andre. Og oppi alt dette har ikke Hemnes kommune blitt tatt med som høringspart selv om denne ferjeforbindelsen befinner seg kommunen. Hemnesberget Vel ville ikke sitte rolig å se på at ferja rett og slett blir tatt vekk på denne nedrige måten. De har før vært med på en underskriftskampanje i lag med bygdelaget i Bardal. Den foregikk helt lokalt på Hemnesberget og i Bardal med lister for underskriving utlagt i noen butikker. Nå har de dratt i gang en ny og meget større underskriftskampanje. I tillegg til lister utlagt i butikker har de nå også satset på Internet for å få med langt flere i sin protest mot planene. De har fått laget sin egen ovenfor hverandre, slik at det som blir sagt i gruppa forblir der. Ta kontakt med Frivillighetssentralen og få opplysninger om møteplasser og møtetidspunkter. Du kan også ringe hvis du foreløpig bare har lyst til å snakke med noen! Alle opplysninger som man formidler til Frivillighetssentralen, blir behandlet i trygge rammer og under full fortrolighet! Ta kontakt med Frivillighetssentralen på: Tlf eller send en sms til: Vil du heller bruke e-post skriver du til: Foretrekker du å skrive brev er det helt ok å gjøre dette til: Frivillighetssentralen i Hemnes, Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Frist for påmelding er 15. juni! Dato for oppstart vil en komme tilbake til. Vel møtt som deltaker! Med vennlig hilsen styret i Mental Helse-Hemnes. hjemmeside hvor folk på en enkel måte kan avgi sin stemme, og håper i det minste at ranværingene engasjerer seg for å bevare ferjetilbudet i langt større grad enn tidligere. Adressen for aksjonen er og allerede etter noen få dager hadde over 300 personer støttet oppropet. Hittil har publikum funnet frem til aksjonssiden når de har vært inne på den lokale nettavisa Hemnesværingen. Når aksjonens webadresse etter hvert blir mer kjent vil nok denne lista bli atskillig lengre. Aksjonen kommer til å foregå langt utover sommeren. Bildet av ferjekøen nedenfor er tatt lørdag 5. mai. Mange hemnes- og ranværinger, og sikkert en del andre, er på tur fra indre til ytre strøk av Helgeland. Helt frivillig har de valgt å ta ferja fra Hemnesberget til Leirvika, selv om de kunne kjørt køfritt gjennom Korgfjelltunnelen og videre nedover Vefsn og utover langs naturskjønne Vefsnfjorden til Sandnessjøen uten å løse en eneste billett. Tekst / foto: Tore Furuhatt

5 8 5 For 13. gang!! BÅT & FJORDFESTIVALEN Hemnesberget 29. juni - 1. juli Sjørøvertog! Marina-show m/marinathlon. Vann-aktiviteter ved hotellkaiet. VM i båtklammerkasting. Lapphellas Venner holder åpne hus. Åpne Museumsbygg. Sundsholmen Rundt på idealtid. Turbåtklasse. Familieshow v/ klovnen Roger! Plattingdans! Fredag 29.juni kl Festivalpub og grill åpner, billettsalg starter cc.250,- kl Plattingdans m/ingemars FREDAG 30. JUNI Kl Billettsalget til plattingdansen starter. 18 årsgrense. Kl Festivalteltets Pub åpner (sør for hotellet). Grilling starter v/dykkeklubb-brygga. Kl «Bjørn Varpen Bluesband» spiller opp. Avløses utpå kvelden av «Kørvan». Variert dansemusikk hele kvelden. Kl Festivalteltets pub stenger kranene. Kl Fetivalteltet stenger. Festivalområdet ryddes. LØRDAG 1. JULI Kl Butikker og torgselgere åpner. Gode tilbud og markedstemning. Kl UTSTILLING AV KONGEPOKAL. Kongepokal i seiling vunnet av Hemnesveringen Torstein Paulsen i Står utstilt i vinduet hos Sparebanken Rana. Kl Auksjon nedafor Prix. Arr. Hemnes Mannskor. Kl Kvalifisering til VM i båtausing v/dykkeklubb-brygga. Kr.10,- Egen barneklasse. Kl Salg av kaffe, rømmegrøt m.m. i Sanitetshuset. Arr. Hemnes Sanitetsforening. Kl Hemnes Bil viser bilnyheter på torvet. Benytt sjansen! Ta en prøvetur. Kl Sminking/maling av barn til sjørøveropptoget. Sminkør: MARIANNE HUSNES. Kr. 15,- pr. stk. Kl LAPPHELLAS VENNER HOLDER ÅPNE HUS. Lapphella er trivelig å oppleve. Kl «DURMOLLSLAGET» spiller og underholder på torvet m/omegn. Kl Festivalteltets PUB åpner. Kaffe og kaker. Utegrilling starter v/dykkeklubb-brygga. Kl Klovnen Paul Rocks har små innslag m/underholdning ved Festivalteltet. Kl Hestedrosje i sentrum. Kr. 10,- pr.tur. Kl Utedans på Torvet v/hemnes Danseklubb. Kl Åpne Museumsbygg. Arr.: Hemnes Museum. Kl MARINA-SHOW!!! Årets vann-vittige innslag! Kåring av årets båtsmann Finale båtausingen Konvoi (kirkebåter) fra Bjerka ankommer. Hovedsponsor: Lørdag 30.juni Kl Festival pub og grill åpner, billettsalg starter cc.250,- Kl Plattingdans m/herringen Brothers ca. Kl Konsert med The Kids Mye moro for barna! Kl Sjørøveropptog. Møt Hemnesbergets skumleste sjørøvere og delta i årets store sjørøveropptog. Kl Barne og familieshow i Festivalteltet. Tryllekunstner og illusjonisten Paul Rocks underholder. 8 ganger premiert i skandinaviske og internasjonale konkurranser. Bill.pris: Barn over 4 år. kr. 20,- / Voksne kr. 40,- / Familie kr. 80,- Kl Butikker og salgsboder stenger. Kl Billettsalg til plattingfest starter. 18-års grense. Festivalteltets pub åpner. Grilling v/dykkeklubb-brygga. Kl «Kørvan» spiller opp til plattingdans i festivalteltet... Kl Festivalteltets pub stenger kranene. Kl Festivalteltet stenger. Festivalområdet ryddes. SØNDAG 2. JULI Kl Festivalteltes PUB åpner. Grillingen starter opp v/dykkeklubb-brygga. Kl. 12:00 VM i båtklammerkasting. V/landareal Moloinnseilingen. Gammel tradisjon på Hemnes tas opp igjen. Møt opp og mål krefter, samt utfordre regjerende «verdensmester». Kl LAPPHELLAS VENNER HOLDER ÅPNE HUS. Lapphella er trivelig å oppleve. Kl Åpne Museumsbygg. Arr.: Hemnes Museum Kl «MarinAthlon». Stafett for 3-mannslag m/ innlagt svømming, sykling og løping på Moloen og rundt Marinaen. Kl «Sundsholmen Rundt» på idealtid. Turbåtklasse. Kr. 80,- pr. båt. Arr.: Hemnes Lions Club. Kl Show med klovnen Paul Rocks. Festivalteltes scene. GRATIS! Premieutdeling: MarinAthlon, Sundsholmen rundt og VM i Båtklammerkasting. Festivalen avsluttes MED RETT TILPROGRAMFORANDRINGER, OG VÆRFORBEHOLD. LOKALBANK HEMNESBERGET Både fredag og lørdag: Kl BUSS FRA Mo i Rana og Korgen. Retur kl Eliasbåten kommer! Kjent og kjær figur fra barne- TV gjester Hemnesberget denne helga. Kom og hils på Elias! Festivalpark! - her kan hoppeglade og energiske barn utfolde seg. I festivalparken vil du finne flere artige og utfordrende aktiviteter. Kontaktpersoner festivalen: Kjell-Idar Juvik, Torgplass: Jørn Ståle Pettersen, Båtplass: Rolf A. Brendberg, E-post: Hjemmeside: Turer og turmål Kulturløype i Korgen I forbindelse med Bobiltreff i Korgen juni, blir det laget ei Kulturløype i Korgen. Løypa vil gå fra Gammelbrua, østover langs elveforebygginga, opp gjennom skogen til Sjøforsen, ned til Korgen langs Bleikvassliveien og til Korgen Camping langs ei merket løype. Løypa vil stå lørdag og søndag, så de som vil, må gjerne ta turen. Langs løypa vil det stå plakater med opplysninger av så vel historisk art som dagsaktuelle ting. Bygdefolk kan starte og avslutte løypa ved Gammelbrua, mens medlemmer på bobiltreffet starter fra Korgen camping. Bare å gå runden tar ca 70 min alt etter som, men med innlagt lesestopp ved plakater vil det ta noe lengre tid. Terrenget er fint og passer for de fleste som er gangfør. Om det har regnet er det lurt å ta på støvler, ellers er ikke det påkrevd. Ta gjerne med barna og ta en matrast på veien, det kan lett bli trivelig!! Astrid A Trimmar n Rolf Arne Brendberg, Hemnesberget - Skulle jeg ikke risikere å bli hektet av på villmarksturen med gamlekompisene, måtte jeg legge meg i trening i Og da ble turen på Ramflåget starten på noe som førte til at jeg ble både god i ryggen og med brukbar kondis. I dag bruker Rolf Olav 22 min. opp til toppen. Da skal du være ganske sprek for å holde følge. Prøv sjøl! ble det 31 turer til topps, pluss 3-4 turer til Veten Jeg går stort sett alene, men av og til tauer jeg på Torbjørn Skjæran - når han er på Hemnes. Rolf Arne sier med overbevisning at han skal ta 50 turer i Vi har notert oss denne kjekke uttalelsen og vil komme tilbake med nærmere orientering. På bildet skuer Rolf Arne utover sitt rike, og vi våger å kalle han Kongen av Ramflåget til noen tar tittelen fra han. Tekst: Gisle Urvik Foto: Privat Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: FVS-Hemnes

6 6 7 Hageprisen 2007 Interessen for uterommet er stadig økende. Det fokuseres mye på dette i media; ta for eksempel de populære oppussingsprogrammene for hagen på tv. Nå er det vel slik at de fleste trives med å ha det pent rundt seg. Og ofte er det ikke så mye som skal til for å gjøre det litt hyggeligere! Når nå også ordføreren vår i siste nummer av Aktivitetskalenderen oppfordret folk til å stelle litt mer er det vel bare å hive seg på bølgen. Så får vi håpe at kommunen følger opp med å forskjønne det offentlige rom. Hemnesberget Vel ønsker å få til en årlig hagekonkurranse. I den anledning ønsker vi forslag på kandidater innen 15. juni. (Se plakater og lokalavisa på nettet for mer informasjon om hvor du kan levere forslag.) Det er også lov til å foreslå seg selv. Foreslåtte kandidater vil selvfølgelig bli forspurt om de kan tenke seg å delta. Det vil bli foretatt befaringer av en fagjury med bildedokumentering sommeren igjennom for å få med seg hele spekteret av hva en hage har å by på. Fagjuryen vil plukke ut noen kandidater innen medio august som offentliggjøres med bilder. Disse kandidatene går videre til en endelig folkelig avstemning. Følgende klasser kan bli premiert: 1. Den praktiske og estetiske hagen Kriterier: Helhetsinntrykk, med hovedvekt på det estetiske sett fra det offentlige rom. Det må være viktig at konkurransen stimulerer til å pynte opp for andre, for offentligheten. "Se Min Hage Og Du Blir Glad". 2. Den frodige hagen Kriterier: Denne kategorien kan være av høyst privat karakter og behøver ikke være eksponert mot offentligheten. Her premieres enkeltheter som en spesielt vakker busk, plantegruppe, blomsterbed eller arrangementer som miljøet rundt en sittegruppe, hagedam, utepeis, altan etc. For ikke å glemme kjøkkenhagen og det matnyttige. "Se Mitt Eget Paradis". 3. Årets ivrigste hagesjel Kriterier: Dette er nok den som holder på og holder på. Kanskje er det en som har et større prosjekt, eller mange små på gang. Kanskje en som har overtatt en gammel hage som trenger litt opprydding og omorganisering. "Hagen Er Min Lykke". HEMNES MUSEUM Skrot- og makkelmarked på Bygdetunet Bjerka Det må poengteres at denne konkurransen ikke er til for noen få særlig flinke. Det er meningen folk flest kan delta og vi håper at dette er med på å øke interessen for uterommet. Husk også at en hage ikke nødvendigvis bare handler om planter og gress. Det kan også legges vekt på hvordan den praktisk er tilrettelagt med tekniske løsninger og bruk av materialer som for eksempel stein, tre, betong osv. Hvis konkurransen viser seg å bli en suksess ser vi for oss å fortsette år etter år... Så her er det mulig å tenke langsiktig! Hemnesberget er fra gammelt av kjent for sine vakre hager. Lokalklimatisk ligger vi i et meget gunstig område. Konkurransen har som formål at Hemnesberget skal fremstå som den vakreste og frodigste perlen på Helgeland! Tekst/foto: Gøril Vandbakk Kjærstad - Hemnesberget Vel er utsatt til høsten. Nærmere annonsering senere. Ikke kvitt deg med makkelet. Gjem det til høsten og kom til bygdetunet Bjerka og selg det der. Hemnes museum Du gullfisken min en bonderomantisk komedie! Leirskal ULs Teatergruppe inviterer på nytt publikum til amatørteater. Like sikkert som sommeren kommer er også oppsetting av teaterstykke i Leirskardalen et faktum. Teatergruppa ble dannet før krigen og har omtrent i alle år hatt oppsetting av amatørteaterstykker. I år er det heldigvis ikke noe unntak det bli teater. Stykket er skrevet av Erling Moen og handlingen utspiller seg på 50-tallet. Fra sikre kilder ligger det an til nok ett muntert teaterstykke - på det gamle ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskardalen. Hovedpersonene er bonden som er blitt enkemann og kona på nabogården. Nabokona, som også er enke, kan godt tenke seg å innlede et nytt forhold til enkemannen. Midt oppi det hele seiler ei veldreid byfrøken inn, forviklingene står i kø og med ett er rekken av kjente ingredienser på plass. Parkfest i Svartebukta Lørdag 16. juni vil det nye Korgenbandet Kjells Angels entre scena i Svartebukta for å videreføre tradisjonen til Korgen Rock & Reunion festival og Parkrocken. Til å hjelpe til med denne etter hvert så begivenhetsrike parkfesten, er Popkorn som vil sørge for vakthold, grilling og salg av voksenbrus. Av kapasitetshensyn blir det ikke noe av familiedagen, kun en fest med 18 års grense på kvelden. Det lokale ungdomsbandet Black Boys som har øvd for dette hele vinteren får likevel åpne festen med to av sine beste låter. Etter dem overtar Tørste Martin å nån for virkelig å dra opp stemningen, før det nyetablerte Bandet Kjells Angels entrer scena med sitt reportoire av slagere fra åra. Her er det duket for en skikkelig knallfest med masse god musikk som får deg i feststemning fra første sekund, og som ikke lar deg kvile før du har sunget med på siste refrenget i siste låta - langt utpå natta. Bak Kjells Angels skjuler det seg lokale helter som Kjell Ervik (trommer), Otto Jonny Derås (bass), John Aksel Valåmo (gitar), Sten-Oddvar Solhaug og Hilde Karin Øren (sang), Bjørn Sverre Falch (gitar) og Geir Arne Johansen (gitar). Vegard Nerleirmo, Tore Rønning, Kari Brendmo, Gunhild Solhaug, Nils Reinåmo og Elsa Hoel er skuespillere i stykket. Sufflør er Ingvar Tverå. Stykket har en varighet av 1 1,5 time. Det bli nærmere annonsert forhåndssalg av billetter rundt om i kommunen. Tekst: FVS-HemnesFoto: Astrid Børresen PS! Skulle du ha ønske om å sitte på noe annet enn parkgress, så tar du med deg en stol! VELKOM- MEN!!!!! Det er bare å sette av datoen, 16. juni, for dette kan du ikke gå glipp av. Tekst/foto: Otto Jonny Derås - foto er fra opptreden i 2006 med Black Boys fra Korgen!

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juli 2007 Utgave 2 - Årgang 21 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Hans Heieraas... 2 1. mai feiring... 4 17. mai feiring... 5 Dikt... 6 Nytt fra Ytterøyutvalget... 7 Livets

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2013 Utgave 2 - Årgang 27 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Leder ved Marit Arnstad...2 «Der nokon skulle tru at ingen kunne bu»...4 Ytterøy skolekorps...5 Langfredagsfjæra...5 Våronnmøte i bondelaget

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011

Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Nytt fra NR. 44 JUNI 2011 Leder NYTT STYRE I STUGUDAL FJELL I året 1897 skrev den norske naturentusiasten og advokaten Olaf Richter: Af fjeldpartierne nordenfjells ved jeg ingen, som eier mit Sind mer

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer