GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN"

Transkript

1 ÅRSPLAN KALENDER - GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN

2 RELASJONSBYGGING I GRANDEHAGEN BARNEHAGE Vi i Grandehagen har som mål med det arbeidet vi gjør å styrke barns sosiale kompetanse. Det å ha en anerkjennende kommunikasjon mellom voksen /barn, voksen-voksen og barn/barn er en viktig forutsetning for å nå dette mål. Som et ledd i denne prosessen, ser vi på det som viktig og ønsker å ha fokus på relasjoner mellom både voksne/voksne, voksne/barn og barn/barn. Hvordan man møter seg selv, og hvordan man møter andre? Det er viktig å tenke på at: "Som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre." "Barn behøver ikke voksne som perfekte forbilder, men de behøver ansvarlige voksne, som tenker og handler empatisk fremfor metodisk" Jesper Juul Barn blir født med grunnfølelser: GLEDE, SINNE, SORG, FRYKT (REDSEL) LYST. Frem til - års alderen er barn først og fremst følelsesmennesker. Det er i denne alderen at deres følelsliv programmeres, for eksempel følelsen av å være verdifull, eller ikke. Barn som som lærer at de ikke er verdifulle, på grunn av måten de er blitt møtt på av sine omsorgspersoner, vil føle en stor sorg. Derfor er det viktig at de blir møtt på følelsene sine, og at vi snakker med barna om det som de føler og hvordan de har det. Et normalt barn som har hatt en normal fødsel, begynner å kommunisere med, speile og kopiere de voksne ca minutter etter fødselen. Og det fortsetter de med. De speiler eller kopierer de voksne de er sammen med. Barn gjør som de voksne gjør. Hvis vi voksne ikke møter barna på følelsene sine, det vil si at vi møter barna på en lite empatisk og anerkjennende måte. Ved å bli møtt slik, kan det sette spor hos barnet, og de kan tenke at det de føler ikke er riktig Når vi krenker et barn på en slik måte, kan de reagere på to måter: - være aggressivt, slå tilbake, fordi de har lært at her er det ingen kjærlighet/hjelp å få. - trekke seg inn i seg selv, barnet har lært «bare tråkk på meg, jeg er vant til å bli tråkket på. Da vil barnet også gradvis miste sin integritet, og de kan lage seg VERNESKJOLD: - Blidgjørende (masse energi på å forebygge konflikter) - Bebreidende (beskytte seg selv) - Superfornuftig (hvis jeg bare kan mest mulig, så er det bra. At man blir likt) - Avsporende (utrygg, ikke godt å være meg) Vi må møte barn på en likeverdig, men ikke likestil måte: Likeverdighet handler om å ha respekt for ulikheter. Hvis jeg går inn for å møte et barn på en likeverdig måte, blir konsekvensen at jeg i ord og handling viser at jeg har respekt for at vi ikke er like, men like mye verdt Jeg tenker og føler som jeg gjør, du tenker og føler som du gjør. Det er viktig for barna å forstå at vi avviser handlingen men ikke barnet! Barn frem til ca års alderen tror at alle tenker og føler som de gjør, derfor er det heller ikke naturlig for dem å utdype tanker og følelser hele tiden. De har jo heller ikke det samme ordforrådet som vi voksne, og det kan da være vanskelig å sette ord på hva de føler, tenker og opplever. Hvis vi voksne er gode til å sette ord på egne følelser og de som vi ser hos barnet, vil det bli gradvis letter for de også å gjøre det. Ved å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, så er det voksne som gir barna lov til å være barn men tar lederansvar som voksen i alle voksne saker. Det vil si å ikke involvere barnet, hvis barnet ikke har noe valg i en sak, f.eks ved henting i barnehagen rett før stengetid Skal vi gå hjem nå?

3 Ved å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, så er det voksne som ser og anerkjenner barnas følelser og møter dem der. De voksne er aktivt lyttende og forsøker etter beste evne å forstå barnet. Barnet opplever:" Den voksne ser meg og er glad i meg sånn som jeg er. Når jeg er meg selv, får jeg kjærlighet. Jeg trenger ikke ofre meg eller late som for å få kjærlighet." Barnet får en indre ro. Barna trenger å møte voksne som anerkjenner følelsene deres, og at det blir satt ord på. Det blir vanskelig for barna hvis vi stiller dem hvorfor-spørsmål når det kommer til følelser, fordi barnet kan ikke resonere seg frem. Det er viktig at vi jobber med aktiv lytting: - Hva - Hvordan - Gjenta ord/setning (er du sint? Hva er grunnen til at du er sint?) - Fysisk kontakt (Jeg ser deg, jeg vil deg vel) - Øyekontakt Det å si nei til barn med god samvittighet, er en stor gave til barna. Barn er sammen med omsorgspersoner som sier nei med god samvittighet, lærer at NEI er en fullverdig setning som de selv kan si med god samvittighet. Tenk hvor viktig det er for barn å kunne si NEI for eksempel når de blir tilbudt narkotika som tenåringer. Når du sier nei, da sier du JA til deg selv, og det er verdifullt for barn å lære. Det er også viktig at vi voksne kan be om unnskyldning til barnet når det trengs. Vi må ikke glemme at det å ha nære relasjoner er noe av det viktigste man trenger, både barn og voksne. Da er er det viktig at vi er tilstede for de menneskene vi omgir oss med, at vi SER de, møter blikk og snakker sammen. Det å ha småbarn kan være strevsomt til tider, men tida går fort... Det å bruke tid sammen med barna våre er viktig del av barndommen, hvor barna opplever at vi foreldre kan og ønsker å bruke tid med barna våre. Vi ønsker at barna våre skal bli selvstendige individer som blir så trygge på seg selv og den de er, at de vil stå trygt i møte med seg selv og andre. Det er viktig at de må prøve seg frem på det livet har å by på. Vi voksne kan sette krav og grenser for dem, det gir barna trygghet. Men de må få lov til å utforske, og oppleve ny læring og mestring. Og når de møter motgang, skal vi være der FOR dem, møte de for den de er og det de føler samtidig som vi skal gi dem en trygg favn, masse kjærlighet og bekrefte at vi alltid vil være der for de. Vi må huske at: DEN VOKSNE HAR ALLTID ANSVARET FOR RELASJONEN MED ET BARN. (En del av dette er hentet fra boken "Relasjoner som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre" av Herdis Palsdottir. Kan anbefales på det sterkeste å lese!)

4 VI ØNSKER VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR I GRANDEHAGEN! Vi ser frem til et nytt år med et godt foreldresamarbeid med både nye og gamle foreldre. Det blir utrolig hyggelig å møte alle de fantastiske barna igjen og kunne få muligheten til å bli kjent med de ny barna og deres familier vi gleder oss til den utrolige spennende reiser, der vi sammen oppdager nye muligheter og ny kunnskap. Grandehagen er en godt innarbeidet privat barnehage som ble startet i. Pr i dag har den to eiere ( Edel Ulven og Tone Hegland) I august er det år siden Grandehagen barnehage ble etablert. Vi har gått fra å være en barnehage med plasser og ansatte til å bli en stor barnehage med heldagsplasser og årsverk. Vi har i tillegg en kjøkken assistent på hver avdeling, som tar seg av mathåndteringen. Vi kommer dette bhg året til å ha planleggingsdager. De er alle avmerket i kalenderen. VÅR VISJON ER: «VI GJØR HVERANDRE GODE!» Grandehagen sitt hovedmål: «Barna skal få utviklet sin sosiale kompetanse og på denne måten bli sosialt handledyktig» Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og vektlegger derfor bl.a å øke personalets bevisstgjøring ved å satse på god kompetanseheving for hele personalet samt legge vekt på god lederutvikling blant de pedagogiske lederne. Som daglig leder i Grandehagen har Edel en ledervisjon som lyder: «Skape og tilrettelegge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, som fremmer både fysisk og psykisk helse, der de ansatte til enhver tid får brukt og utviklet sine ressurser og kvaliteter. Noe som for den enkelte kan gi grobunn for vekst og styrking både faglig og sosialt. På denne måte kan den enkelte styrke seg selv ut fra sin egen identitet, sannhet og modell av verden. Gjennom dette vil den ansatte ha muligheten til å utvide sin egen komfort sone, ved å oppleve trygghet, anerkjennelse og arbeidsglede i kollegiet» På bakgrunn av dette vil kompetansen i personalet øke. Vi vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling og tilrettelegge for et godt og variert læringsmiljø, som vil være tilpasset den enkeltes utviklings nivå og modning. På denne måten vil alle ha muligheten til å få utfordringer som kan mestres. Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig forutsetning, for god kvalitet til barnets beste. I Rammeplanen. står det: «Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit» Det er derfor viktig at foreldrene vet hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene og at dere som foreldre er tydelige på hva dere forventer av barnehagen og da alt til barnets beste. Nye foreldre i Grandehagen har derfor en samtale med pedagogisk leder og daglig leder, der disse forventingene avklares. Dette gjelder også ved bytte av avdeling. AUGUST Charlotte år 0 Planleggingsdag bhg stengt

5 Være sammen: "Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et rikt språk. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne." (Rammeplanen,.) Barn trenger varme, nærhet, grenser og kontroll. I Være Sammen prosjektet vil personalet utfordre, inspirere og hjelpe hverandre til å bli VARME og GRENSESETTENDE voksne. Personalet jobber sammen, og vil gjennom året ha faste møter som er knyttet til voksenrollen og Være Sammen prosjektet. Det er de voksne som har ansvaret for relasjonene med barna, og dette er det viktig å være seg bevisst. Relasjonene vi bygger med barna skjer hele tiden i hverdagen og vi har et fokus på at de skal preges av varme. Gjennom gode relasjoner kan vi sette krav og grenser for barna samtidig som vi ivaretar VARMEN. Målet: å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen for å styrke kvaliteten i det daglige arbeidet med barna. Løveloven arbeid med barna: Det er viktig at vi har gode samtaler med barna, slik at de få et eierforhold til Løveloven og betydningen av den. Vi kan trekke den frem og knytte den til hvordan vi er mot hverandre og hvor viktig vennskap mellom barna er. På denne måten vil vi ta den aktivt med oss inn i hverdagen, og at barna øver seg på å bli løsningsorienterte. Vi ønsker å lære dem og håndtere konflikter, og sammen finne gode og fornuftige løsninger. Her har vi ulike typer materiell og konkreter som vi kan bruke opp mot ulike temaer. Vi anbefaler alle dere foreldre til å låne eller kjøpe foreldrepakken som kommer til Være Sammen. Slik kan dere få et bedre innblikk i de temaene som vi jobber med, og det er nyttig informasjon som handler om det å være foreldre. Bak i Årsplanen henger det en oversikt over de foreldrestilene. Den kan brukes som et godt verktøy, slik at dere kan tenke gjennom hvor dere er i denne modellen, og hvor varme dere er i relasjonene til barna deres. Vi ønsker et godt samarbeid med dere foreldre knyttet til Være Sammen prosjektet. SEPTEMBER Foreldre møte - Herman år 0 0 Pedagogene er på lederseminar Pedagogene er på lederseminar

6 Autoritær foreldre stil den voksne har mye krav og kontroll og lite varme i sine relasjoner til barnet. Forsømmende foreldre stil den voksne har lite krav og forventinger til barna. De har heller ikke varme i sine relasjoner. Ettergivende foreldre stil den voksne har lite krav og forventninger og mye varme i sine relasjoner til barna. Autoritativ foreldrestil den voksne har forventinger og krav til barna samtidig som de har mye varme i sine relasjoner.

7 Natur, Miljø og Teknikk: «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle slags årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Vi ønsker at de minste barna skal få utforske uteområdet og nærmiljøet gjennom alle årets årstider. Barna skal bli kjent med de ulike værtypene og materiell som hører naturen til. Naturens naturlige endringer byr på mange undringselementer og vekker nysgjerrighet. Vi ønsker å fremme for bevegelsesglede og det å ta i bruk sansene i møtet med naturen. Utetiden vi har her i barnehagen ønsker vi at skal preges av positive opplevelser og erfaringer, derfor er gode klær til allslags vær en nødvendighet. Personalet trives godt ute i frisk natur og har mange gode kvaliteter når det kommer til å finne inspirasjon fra naturen. Dette gjør at vi kan motivere, inspirere, leke og undre oss sammen med barna med trivsel og engasjement. Det barna og voksne møter på sin vei gjennom året, som vekker interesse hos store og små gir en fantastisk grobunn for valg av prosjekter og aktiviteter sammen med barna. Barna skal få utfolde seg estetisk med naturen og bli kjent med hvordan vi skal ivareta naturen når vi ferdes i den. OKTOBER 0 Internasjonal musikkdag Høstfest Mathea år Melissa år 0

8 Kunst, Kultur og Kreativitet: «Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Å arbeide med barnas sanser har et stort fokus her på småbarnsavdelingen. Personalet har hovedvekten på læringsprosessene i aktivitetene fremfor sluttresultatet. Vi ønsker at barna skal få inntrykk og opplevelser som gir et mangfold av uttrykksbehov som kan ta form gjennom kunstnerisk utfoldelse. Personalet er engasjerte voksne som hjelper og veileder barna i de ulike kreative arbeidsformene. Barna blir først kjent med primærfargene. Grønn gruppe tar dette etter hvert videre til sekundærfargene. Vi blir også kjent med fargene i regnbuen, ettersom vi arbeider fremover mot å bli en løvebarnehage. Barna vil gjennom året få møte ulike typer materiell og rekvisitter i kunstneriske og kreative prosesser, som igjen gir et møte med ulike teknikker, teksturer og prosesser. Gjennom barnehagens kultur har vi merkedager som vi feirer. En av disse er barnehagens karneval hvor barna selv gjennom kreativitet og kunstneriske uttrykk, lager sine egne kostymer. NOVEMBER Fagdag i regi kommunenbhg stengt Emil år 0 Seline år

9 Julen Vi i personalet ønsker å vite hvor mange barn som kommer i barnehagen i julen. Dette fordi vi ofte bruker avspaseringen vår på de dagene det er færre barn på avdelingen. Svarlappen må leveres innen.desember. Barnets Navn:.Desember Ja, mitt/vårt barn kommer: Nei, mitt/vårt barn kommer ikke: Vi trenger vanlig åpningstid: Vi trenger barnehagen i tidsrommet: Fra kl: Til kl:.desember Fra kl: Til kl:.desember Fra kl: Til kl: 0.Desember Fra kl: Til kl:

10 Religion, Etikk og Filosofi «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger» (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: Vi ønsker å formidle verdier som omsorg, fellesskap og medansvar, gode holdninger og at de tilegner seg samfunnets normer og regler. Det å bry seg om andre er viktig, og vi vil skape et miljø som bygger opp om respekt for andre og alt liv, der toleranse og retten til å være forskjellig gjennomsyrer hverdagen. Vi formidler jule- og påskebudskapet på en enkel og verdslig måte..formål - Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven) DESEMBER 0 Nissefest Luciafeiring Julaften Bhg stengt.juledag Bhg stengt Loise år 0 Nyttårsaften Bhg stengt

11 Sosial Kompetanse: «Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Tidlige erfaringer og opplevelser med jevnaldrende barn har stor betydning for tillæringen av samspillsferdigheter. Å fremme god sosial kompetanse er barnehagens mål. Dette innebærer at vi arbeider kontinuerlig for å fremme positiv selvfølelse og barnets egen identitet. Her ønsker vi å legge til rette for at barna får bevissthet rundt egne følelser, ferdigheter, kunnskaper og mestring. Vi ønsker at barna skal få et grunnlag som gjør barna sosialt handledyktige, slik at de kan meddele andre mennesker sine tanker og følelser i ulike situasjoner. «Være sammen» prosjektet fremmer for en god sosial kompetanse for barna, samtidig som den fremmer for å styrke barnets `selv`. Gjennom ulike rekvisitter blir vi kjent med `Regnbueløven` som lærer oss om bla empati, vennskap og konfliktløsninger. Vi arbeider med respekt, likeverd og anerkjennelse. Barna som går i grønn gruppe vil til våren få tildelt faddere fra Paletten. Dette gjør vi for at barna skal bli kjent med de eldre barna som de møter etter sommeren og bli kjent med den nye avdelingen de skal starte på. Barna skal få et grunnlag som kan skape trygghet i overgangen. JANUAR.nyttårsdag Bhg stengt Planleggings dag Lek, bhg stengt Ella år Anine år Amanda år Vilde år 0

12 Barnehagens Tradisjoner: «Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser» (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: Hver vår arrangerer Grandehagen kunstutstilling. Her er alle prosjektene som gruppene har jobbet med gjennom året representert. Vi har da utstilling etter stengetid både på Paletten og Fargeklatten. Ved slutten av hvert barnehageår arrangeres det sommerfest. Det er en stor og viktig tilstelning som gjennomføres etter barnehagens åpningstid. Her samles vi i barnehagens flotte amfi, barna underholder foreldrene med skuespill og sang. De største barna på Fargeklatten blir gjort stor stas på, da de skal begynne på Paletten etter ferien. De får medaljer, diplom, kunstmappe og fotoperm med bilder fra deres tid på Fargeklatten. I februar er det karnevaltid i barnehagen. Til karnevalet lager barna hvert sitt kostyme, med utgangspunkt i et kjent eventyr eller en fortelling. Barna får bruke sin fantasi og skaperglede til å lage ett eget kostyme med veiledning fra personalet. FEBRUAR Fagdag regi Fylkesmannen Bhg stengt Tuva år Karneval

13 Påsken Vi i personalet ønsker å vite hvor mange barn som kommer i barnehagen i påsken. Dette fordi vi ofte bruker avspaseringen vår på de dagene det er færre barn på avdelingen. Svarlappen må leveres innen.mars Husk at vi stenger barnehagen kl.00 onsdag.mars. Barnets Navn: Ja, mitt/vårt barn kommer: Nei, mitt/vårt barn kommer ikke: Vi trenger vanlig åpningstid:.mars Vi trenger barnehagen i tidsrommet: Fra kl: Til kl:.mars Fra kl: Til kl:.mars (OBS bhg stenger.00) Fra kl: Til kl:

14 Kommunikasjon, språk og tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold» (Rammeplanen.) På Fargeklatten fokuseres det på språket gjennom hele året, og det anvendes ulike metoder for å skape nysgjerrighet hos barna. De voksne er rollemodeller for barna, det er viktig med bevisste og tydelige voksne som ser og lytter til barna. Personalets vektlegging av fagområdet: Språket blir bevisst brukt i hverdagsaktiviteter, spesielt ved måltider, bleieskift og påkledning. Vi ønsker å være lyttende voksne i møte barna, samtidig som vi introduserer barna for nye begreper. Når barna uttaler nye ord på en undersøkende måte så gjentar vi de riktig tilbake. Samtaleemner formes rundt barnas interesser og knyttes opp til konkreter rundt oss, her er det også viktig med turtaking i dialogen. Vi ønsker å fremme for en god språkforståelse ved å lese, gjenfortelle, dramatisere og fortelle eventyr. Ulike verktøy vi bruker hos oss er bildebøker, språkposer, rim og regler og sanger med og uten bevegelser. Når barna uttrykker seg ser vi enkeltbarnet og benevner følelsen som kroppen uttrykker. Språket har også en egenverdi i leken, her skal vi legge til rette for at barna opparbeider seg eget språk for å kunne ta del i et lekfellesskap. Språk er spennende! Gjennom å bruke `snakkepakken` gis vi også anledning til å konkretisere ulike temaer, eventyr og liknende i samling og lek. Mars Påskelunsj Verdens Vanndag Bhg stenger påskedag Bhg - stengt Langfredag Bhg - Stengt Bhg - Stengt Skjærtorsdag

15 Kropp, Bevegelse og Helse «Barnehagen må bidra med at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.» (Rammeplanen.) Å bevege kroppen sin med små og store bevegelser er noe vi jobber med på Fargeklatten, både ute og inne. Gjennom påkledning og måltider øver vi på at barna skal bli mere og mer selvstendige. Barna girs utfordringer tilpasset enkeltbarnets forutsetninger, og vi jobber fremover mot å mestre å kle seg selv og å kunne smøre sin egen brødskive. I lek og aktiviteter ønsker vi at barna skal kunne fremme seg selv, og få øke sin kompetanse til lek. Gjennom å gjøre dette fremmer vi for en opplevelse av positiv selvoppfatning og mestringsfølelse. Personalets vektlegging av fagområdet: Vi jobber for å gjøre barna bevisste rundt sin egen kropp. Dette gjør vi gjennom å benevne kroppsdeler i lek og sanger, ved bleieskift og i garderoben. Puterommet er et eget rom som innbyr til fysiske leker, her kan barna bygge, velte og klatre. Gjennom varierte leker og sanger ønsker vi å fremme for at barna opparbeider seg glede over å bevege seg. Vi bruker det årstidene har å by på ute gjennom å: sykle, ake, leke i sand, vippe, gå på turer ect. Måltidene preges av et fokus på et sundt kosthold, både inne og ute. Vi ønsker at barna skal få mestringsfølelse, styrke følelsen og den positive følelsen av å være en del av et fellesskap. Hvert enkelt barn skal føle seg sett og personalet vil hjelpe barna med å bli inkludert i lek og sosialt fellesskap. Hvile og ro gis også plass hos oss. På dagen skal mange av barna sove og det er rom for å hvile seg i en trygg armkrok, mens en voksen leser en bok. APRIL Nicolay år 0

16 Nærmiljø og Samfunn: "Fagområdet skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett." (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: På Fargeklatten vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nysgjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss der. Turene vil befinne seg i skogen, til fotballbanen og Buøya. På Fargeklatten arbeider vi også med barns medbestemmelse og med det mener vi at barna er med på å påvirke sin egen hverdag. Dette kan ta plass gjennom at turdagene kan inspireres av barnas interesser, slik som at vi reiser på tur med bussen, med tog eller til butikk. Grønn gruppe kommer til å være på flere turer i barnehagens nærområder, mens lilla gruppe vil være mye på barnehagens område for å bli kjent her og bli trygge. MAI Planleggings Kr.himmelfart dag - bhg Bhg Stengt stengt Silas år. pinsedag Grunnlovsdag Bhg - stengt Bhg - stengt Caspian Kunstår utstilling Auguste år

17 Antall, Rom og Form: «Barn får møte masse tall gjennom sanger, eventyr og rim. Ved å få flere innfallsvinkler til samme ting lærer barna bedre og får en større forståelse. De hører tall i bruk i forskjellige ting, noe som utvikler deres matematiske utvikling» (Grandehagens virksomhetsplan) Personalets vektlegging av fagområdet: På Fargeklatten liker barna å telle, vi teller i rim og regler, vi teller fingre, tær, ører, øyne, nese, munn osv. Voksne er bevisste sine roller og legger til rette slik at barn skal stimuleres, det henger bilder på veggen av tall og antall, barn og voksne sorterer, vi har «putte-bokser» og lotto, der vi finner likheter og ulikheter, teller og sorterer. Rammeplanen sier: «barnehagen må bidra til at barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne, erfare seg plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering» Når det er tid for bleieskift har vi rim og regler tilgjengelig på veggene. Dette er en av flere hverdagssituasjoner vi ønsker å bruke tid til å stimulere bla både begrepsutvikling og den matematiske kompetansen hos barna. På puterommet har vi materialer til konstruksjonsbygging, sortering og avslapning. De voksne er opptatt av å finne de `gylne øyeblikkene` med barna som kan bygge videre til lek, utforskning og læring. JUNI Sommerfest 0 siste dag før ferien

18 Tarkus: «Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av trafikkpedagogikk: TARKUS er barnas trafikkvenn. Han er et beltedyr, og vi møter han sammen med vennene Musedyret, Flaggi Lise og Kamelonene Leon. Overgangen fra og bli passet på til å bli en selvstendig trafikant tar mange år, og krever god veiledning og støtte. Gjennom å bruke TARKUS ønsker vi å fremme for kunnskaper, ferdigheter og holdninger i trafikken. Barna trenger å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli oppmerksomme på å takle trafikkens utfordringer og farer. I barnehagen ønsker de voksne å fremstå som gode rollemodeller og derfor ferdes langs veien med gode holdninger som fremmer for trygghet. Når vi ferdes langs veien viser vi de gode holdningene gjennom å bruke: bilbelte, sykkelhjelm, gå i et rolig tempo og se oss for når vi krysser veien. JULI Sommerferie Bhg stengt Sommerferie Bhg stengt Jonas år Sommerferie Bhg stengt Theodor år Mia år 0 Sommerferie Bhg stengt 0

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GRANDEHAGEN BHG PALETTEN

GRANDEHAGEN BHG PALETTEN ÅRSPLAN KALENDER - GRANDEHAGEN BHG PALETTEN RELASJONSBYGGING I GRANDEHAGEN BARNEHAGE Vi i Grandehagen har som mål med det arbeidet vi gjør å styrke barns sosiale kompetanse. Det å ha en anerkjennende kommunikasjon

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Formålsparagrafen i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Den gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Barnehageloven, formålsparagrafen

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer