GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN"

Transkript

1 ÅRSPLAN KALENDER - GRANDEHAGEN BHG FARGEKLATTEN

2 RELASJONSBYGGING I GRANDEHAGEN BARNEHAGE Vi i Grandehagen har som mål med det arbeidet vi gjør å styrke barns sosiale kompetanse. Det å ha en anerkjennende kommunikasjon mellom voksen /barn, voksen-voksen og barn/barn er en viktig forutsetning for å nå dette mål. Som et ledd i denne prosessen, ser vi på det som viktig og ønsker å ha fokus på relasjoner mellom både voksne/voksne, voksne/barn og barn/barn. Hvordan man møter seg selv, og hvordan man møter andre? Det er viktig å tenke på at: "Som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre." "Barn behøver ikke voksne som perfekte forbilder, men de behøver ansvarlige voksne, som tenker og handler empatisk fremfor metodisk" Jesper Juul Barn blir født med grunnfølelser: GLEDE, SINNE, SORG, FRYKT (REDSEL) LYST. Frem til - års alderen er barn først og fremst følelsesmennesker. Det er i denne alderen at deres følelsliv programmeres, for eksempel følelsen av å være verdifull, eller ikke. Barn som som lærer at de ikke er verdifulle, på grunn av måten de er blitt møtt på av sine omsorgspersoner, vil føle en stor sorg. Derfor er det viktig at de blir møtt på følelsene sine, og at vi snakker med barna om det som de føler og hvordan de har det. Et normalt barn som har hatt en normal fødsel, begynner å kommunisere med, speile og kopiere de voksne ca minutter etter fødselen. Og det fortsetter de med. De speiler eller kopierer de voksne de er sammen med. Barn gjør som de voksne gjør. Hvis vi voksne ikke møter barna på følelsene sine, det vil si at vi møter barna på en lite empatisk og anerkjennende måte. Ved å bli møtt slik, kan det sette spor hos barnet, og de kan tenke at det de føler ikke er riktig Når vi krenker et barn på en slik måte, kan de reagere på to måter: - være aggressivt, slå tilbake, fordi de har lært at her er det ingen kjærlighet/hjelp å få. - trekke seg inn i seg selv, barnet har lært «bare tråkk på meg, jeg er vant til å bli tråkket på. Da vil barnet også gradvis miste sin integritet, og de kan lage seg VERNESKJOLD: - Blidgjørende (masse energi på å forebygge konflikter) - Bebreidende (beskytte seg selv) - Superfornuftig (hvis jeg bare kan mest mulig, så er det bra. At man blir likt) - Avsporende (utrygg, ikke godt å være meg) Vi må møte barn på en likeverdig, men ikke likestil måte: Likeverdighet handler om å ha respekt for ulikheter. Hvis jeg går inn for å møte et barn på en likeverdig måte, blir konsekvensen at jeg i ord og handling viser at jeg har respekt for at vi ikke er like, men like mye verdt Jeg tenker og føler som jeg gjør, du tenker og føler som du gjør. Det er viktig for barna å forstå at vi avviser handlingen men ikke barnet! Barn frem til ca års alderen tror at alle tenker og føler som de gjør, derfor er det heller ikke naturlig for dem å utdype tanker og følelser hele tiden. De har jo heller ikke det samme ordforrådet som vi voksne, og det kan da være vanskelig å sette ord på hva de føler, tenker og opplever. Hvis vi voksne er gode til å sette ord på egne følelser og de som vi ser hos barnet, vil det bli gradvis letter for de også å gjøre det. Ved å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, så er det voksne som gir barna lov til å være barn men tar lederansvar som voksen i alle voksne saker. Det vil si å ikke involvere barnet, hvis barnet ikke har noe valg i en sak, f.eks ved henting i barnehagen rett før stengetid Skal vi gå hjem nå?

3 Ved å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, så er det voksne som ser og anerkjenner barnas følelser og møter dem der. De voksne er aktivt lyttende og forsøker etter beste evne å forstå barnet. Barnet opplever:" Den voksne ser meg og er glad i meg sånn som jeg er. Når jeg er meg selv, får jeg kjærlighet. Jeg trenger ikke ofre meg eller late som for å få kjærlighet." Barnet får en indre ro. Barna trenger å møte voksne som anerkjenner følelsene deres, og at det blir satt ord på. Det blir vanskelig for barna hvis vi stiller dem hvorfor-spørsmål når det kommer til følelser, fordi barnet kan ikke resonere seg frem. Det er viktig at vi jobber med aktiv lytting: - Hva - Hvordan - Gjenta ord/setning (er du sint? Hva er grunnen til at du er sint?) - Fysisk kontakt (Jeg ser deg, jeg vil deg vel) - Øyekontakt Det å si nei til barn med god samvittighet, er en stor gave til barna. Barn er sammen med omsorgspersoner som sier nei med god samvittighet, lærer at NEI er en fullverdig setning som de selv kan si med god samvittighet. Tenk hvor viktig det er for barn å kunne si NEI for eksempel når de blir tilbudt narkotika som tenåringer. Når du sier nei, da sier du JA til deg selv, og det er verdifullt for barn å lære. Det er også viktig at vi voksne kan be om unnskyldning til barnet når det trengs. Vi må ikke glemme at det å ha nære relasjoner er noe av det viktigste man trenger, både barn og voksne. Da er er det viktig at vi er tilstede for de menneskene vi omgir oss med, at vi SER de, møter blikk og snakker sammen. Det å ha småbarn kan være strevsomt til tider, men tida går fort... Det å bruke tid sammen med barna våre er viktig del av barndommen, hvor barna opplever at vi foreldre kan og ønsker å bruke tid med barna våre. Vi ønsker at barna våre skal bli selvstendige individer som blir så trygge på seg selv og den de er, at de vil stå trygt i møte med seg selv og andre. Det er viktig at de må prøve seg frem på det livet har å by på. Vi voksne kan sette krav og grenser for dem, det gir barna trygghet. Men de må få lov til å utforske, og oppleve ny læring og mestring. Og når de møter motgang, skal vi være der FOR dem, møte de for den de er og det de føler samtidig som vi skal gi dem en trygg favn, masse kjærlighet og bekrefte at vi alltid vil være der for de. Vi må huske at: DEN VOKSNE HAR ALLTID ANSVARET FOR RELASJONEN MED ET BARN. (En del av dette er hentet fra boken "Relasjoner som jeg møter meg selv, slik møter jeg også andre" av Herdis Palsdottir. Kan anbefales på det sterkeste å lese!)

4 VI ØNSKER VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR I GRANDEHAGEN! Vi ser frem til et nytt år med et godt foreldresamarbeid med både nye og gamle foreldre. Det blir utrolig hyggelig å møte alle de fantastiske barna igjen og kunne få muligheten til å bli kjent med de ny barna og deres familier vi gleder oss til den utrolige spennende reiser, der vi sammen oppdager nye muligheter og ny kunnskap. Grandehagen er en godt innarbeidet privat barnehage som ble startet i. Pr i dag har den to eiere ( Edel Ulven og Tone Hegland) I august er det år siden Grandehagen barnehage ble etablert. Vi har gått fra å være en barnehage med plasser og ansatte til å bli en stor barnehage med heldagsplasser og årsverk. Vi har i tillegg en kjøkken assistent på hver avdeling, som tar seg av mathåndteringen. Vi kommer dette bhg året til å ha planleggingsdager. De er alle avmerket i kalenderen. VÅR VISJON ER: «VI GJØR HVERANDRE GODE!» Grandehagen sitt hovedmål: «Barna skal få utviklet sin sosiale kompetanse og på denne måten bli sosialt handledyktig» Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og vektlegger derfor bl.a å øke personalets bevisstgjøring ved å satse på god kompetanseheving for hele personalet samt legge vekt på god lederutvikling blant de pedagogiske lederne. Som daglig leder i Grandehagen har Edel en ledervisjon som lyder: «Skape og tilrettelegge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, som fremmer både fysisk og psykisk helse, der de ansatte til enhver tid får brukt og utviklet sine ressurser og kvaliteter. Noe som for den enkelte kan gi grobunn for vekst og styrking både faglig og sosialt. På denne måte kan den enkelte styrke seg selv ut fra sin egen identitet, sannhet og modell av verden. Gjennom dette vil den ansatte ha muligheten til å utvide sin egen komfort sone, ved å oppleve trygghet, anerkjennelse og arbeidsglede i kollegiet» På bakgrunn av dette vil kompetansen i personalet øke. Vi vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling og tilrettelegge for et godt og variert læringsmiljø, som vil være tilpasset den enkeltes utviklings nivå og modning. På denne måten vil alle ha muligheten til å få utfordringer som kan mestres. Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig forutsetning, for god kvalitet til barnets beste. I Rammeplanen. står det: «Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit» Det er derfor viktig at foreldrene vet hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene og at dere som foreldre er tydelige på hva dere forventer av barnehagen og da alt til barnets beste. Nye foreldre i Grandehagen har derfor en samtale med pedagogisk leder og daglig leder, der disse forventingene avklares. Dette gjelder også ved bytte av avdeling. AUGUST Charlotte år 0 Planleggingsdag bhg stengt

5 Være sammen: "Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et rikt språk. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne." (Rammeplanen,.) Barn trenger varme, nærhet, grenser og kontroll. I Være Sammen prosjektet vil personalet utfordre, inspirere og hjelpe hverandre til å bli VARME og GRENSESETTENDE voksne. Personalet jobber sammen, og vil gjennom året ha faste møter som er knyttet til voksenrollen og Være Sammen prosjektet. Det er de voksne som har ansvaret for relasjonene med barna, og dette er det viktig å være seg bevisst. Relasjonene vi bygger med barna skjer hele tiden i hverdagen og vi har et fokus på at de skal preges av varme. Gjennom gode relasjoner kan vi sette krav og grenser for barna samtidig som vi ivaretar VARMEN. Målet: å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen for å styrke kvaliteten i det daglige arbeidet med barna. Løveloven arbeid med barna: Det er viktig at vi har gode samtaler med barna, slik at de få et eierforhold til Løveloven og betydningen av den. Vi kan trekke den frem og knytte den til hvordan vi er mot hverandre og hvor viktig vennskap mellom barna er. På denne måten vil vi ta den aktivt med oss inn i hverdagen, og at barna øver seg på å bli løsningsorienterte. Vi ønsker å lære dem og håndtere konflikter, og sammen finne gode og fornuftige løsninger. Her har vi ulike typer materiell og konkreter som vi kan bruke opp mot ulike temaer. Vi anbefaler alle dere foreldre til å låne eller kjøpe foreldrepakken som kommer til Være Sammen. Slik kan dere få et bedre innblikk i de temaene som vi jobber med, og det er nyttig informasjon som handler om det å være foreldre. Bak i Årsplanen henger det en oversikt over de foreldrestilene. Den kan brukes som et godt verktøy, slik at dere kan tenke gjennom hvor dere er i denne modellen, og hvor varme dere er i relasjonene til barna deres. Vi ønsker et godt samarbeid med dere foreldre knyttet til Være Sammen prosjektet. SEPTEMBER Foreldre møte - Herman år 0 0 Pedagogene er på lederseminar Pedagogene er på lederseminar

6 Autoritær foreldre stil den voksne har mye krav og kontroll og lite varme i sine relasjoner til barnet. Forsømmende foreldre stil den voksne har lite krav og forventinger til barna. De har heller ikke varme i sine relasjoner. Ettergivende foreldre stil den voksne har lite krav og forventninger og mye varme i sine relasjoner til barna. Autoritativ foreldrestil den voksne har forventinger og krav til barna samtidig som de har mye varme i sine relasjoner.

7 Natur, Miljø og Teknikk: «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle slags årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Vi ønsker at de minste barna skal få utforske uteområdet og nærmiljøet gjennom alle årets årstider. Barna skal bli kjent med de ulike værtypene og materiell som hører naturen til. Naturens naturlige endringer byr på mange undringselementer og vekker nysgjerrighet. Vi ønsker å fremme for bevegelsesglede og det å ta i bruk sansene i møtet med naturen. Utetiden vi har her i barnehagen ønsker vi at skal preges av positive opplevelser og erfaringer, derfor er gode klær til allslags vær en nødvendighet. Personalet trives godt ute i frisk natur og har mange gode kvaliteter når det kommer til å finne inspirasjon fra naturen. Dette gjør at vi kan motivere, inspirere, leke og undre oss sammen med barna med trivsel og engasjement. Det barna og voksne møter på sin vei gjennom året, som vekker interesse hos store og små gir en fantastisk grobunn for valg av prosjekter og aktiviteter sammen med barna. Barna skal få utfolde seg estetisk med naturen og bli kjent med hvordan vi skal ivareta naturen når vi ferdes i den. OKTOBER 0 Internasjonal musikkdag Høstfest Mathea år Melissa år 0

8 Kunst, Kultur og Kreativitet: «Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Å arbeide med barnas sanser har et stort fokus her på småbarnsavdelingen. Personalet har hovedvekten på læringsprosessene i aktivitetene fremfor sluttresultatet. Vi ønsker at barna skal få inntrykk og opplevelser som gir et mangfold av uttrykksbehov som kan ta form gjennom kunstnerisk utfoldelse. Personalet er engasjerte voksne som hjelper og veileder barna i de ulike kreative arbeidsformene. Barna blir først kjent med primærfargene. Grønn gruppe tar dette etter hvert videre til sekundærfargene. Vi blir også kjent med fargene i regnbuen, ettersom vi arbeider fremover mot å bli en løvebarnehage. Barna vil gjennom året få møte ulike typer materiell og rekvisitter i kunstneriske og kreative prosesser, som igjen gir et møte med ulike teknikker, teksturer og prosesser. Gjennom barnehagens kultur har vi merkedager som vi feirer. En av disse er barnehagens karneval hvor barna selv gjennom kreativitet og kunstneriske uttrykk, lager sine egne kostymer. NOVEMBER Fagdag i regi kommunenbhg stengt Emil år 0 Seline år

9 Julen Vi i personalet ønsker å vite hvor mange barn som kommer i barnehagen i julen. Dette fordi vi ofte bruker avspaseringen vår på de dagene det er færre barn på avdelingen. Svarlappen må leveres innen.desember. Barnets Navn:.Desember Ja, mitt/vårt barn kommer: Nei, mitt/vårt barn kommer ikke: Vi trenger vanlig åpningstid: Vi trenger barnehagen i tidsrommet: Fra kl: Til kl:.desember Fra kl: Til kl:.desember Fra kl: Til kl: 0.Desember Fra kl: Til kl:

10 Religion, Etikk og Filosofi «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger» (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: Vi ønsker å formidle verdier som omsorg, fellesskap og medansvar, gode holdninger og at de tilegner seg samfunnets normer og regler. Det å bry seg om andre er viktig, og vi vil skape et miljø som bygger opp om respekt for andre og alt liv, der toleranse og retten til å være forskjellig gjennomsyrer hverdagen. Vi formidler jule- og påskebudskapet på en enkel og verdslig måte..formål - Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven) DESEMBER 0 Nissefest Luciafeiring Julaften Bhg stengt.juledag Bhg stengt Loise år 0 Nyttårsaften Bhg stengt

11 Sosial Kompetanse: «Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av fagområdet: Tidlige erfaringer og opplevelser med jevnaldrende barn har stor betydning for tillæringen av samspillsferdigheter. Å fremme god sosial kompetanse er barnehagens mål. Dette innebærer at vi arbeider kontinuerlig for å fremme positiv selvfølelse og barnets egen identitet. Her ønsker vi å legge til rette for at barna får bevissthet rundt egne følelser, ferdigheter, kunnskaper og mestring. Vi ønsker at barna skal få et grunnlag som gjør barna sosialt handledyktige, slik at de kan meddele andre mennesker sine tanker og følelser i ulike situasjoner. «Være sammen» prosjektet fremmer for en god sosial kompetanse for barna, samtidig som den fremmer for å styrke barnets `selv`. Gjennom ulike rekvisitter blir vi kjent med `Regnbueløven` som lærer oss om bla empati, vennskap og konfliktløsninger. Vi arbeider med respekt, likeverd og anerkjennelse. Barna som går i grønn gruppe vil til våren få tildelt faddere fra Paletten. Dette gjør vi for at barna skal bli kjent med de eldre barna som de møter etter sommeren og bli kjent med den nye avdelingen de skal starte på. Barna skal få et grunnlag som kan skape trygghet i overgangen. JANUAR.nyttårsdag Bhg stengt Planleggings dag Lek, bhg stengt Ella år Anine år Amanda år Vilde år 0

12 Barnehagens Tradisjoner: «Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser» (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: Hver vår arrangerer Grandehagen kunstutstilling. Her er alle prosjektene som gruppene har jobbet med gjennom året representert. Vi har da utstilling etter stengetid både på Paletten og Fargeklatten. Ved slutten av hvert barnehageår arrangeres det sommerfest. Det er en stor og viktig tilstelning som gjennomføres etter barnehagens åpningstid. Her samles vi i barnehagens flotte amfi, barna underholder foreldrene med skuespill og sang. De største barna på Fargeklatten blir gjort stor stas på, da de skal begynne på Paletten etter ferien. De får medaljer, diplom, kunstmappe og fotoperm med bilder fra deres tid på Fargeklatten. I februar er det karnevaltid i barnehagen. Til karnevalet lager barna hvert sitt kostyme, med utgangspunkt i et kjent eventyr eller en fortelling. Barna får bruke sin fantasi og skaperglede til å lage ett eget kostyme med veiledning fra personalet. FEBRUAR Fagdag regi Fylkesmannen Bhg stengt Tuva år Karneval

13 Påsken Vi i personalet ønsker å vite hvor mange barn som kommer i barnehagen i påsken. Dette fordi vi ofte bruker avspaseringen vår på de dagene det er færre barn på avdelingen. Svarlappen må leveres innen.mars Husk at vi stenger barnehagen kl.00 onsdag.mars. Barnets Navn: Ja, mitt/vårt barn kommer: Nei, mitt/vårt barn kommer ikke: Vi trenger vanlig åpningstid:.mars Vi trenger barnehagen i tidsrommet: Fra kl: Til kl:.mars Fra kl: Til kl:.mars (OBS bhg stenger.00) Fra kl: Til kl:

14 Kommunikasjon, språk og tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold» (Rammeplanen.) På Fargeklatten fokuseres det på språket gjennom hele året, og det anvendes ulike metoder for å skape nysgjerrighet hos barna. De voksne er rollemodeller for barna, det er viktig med bevisste og tydelige voksne som ser og lytter til barna. Personalets vektlegging av fagområdet: Språket blir bevisst brukt i hverdagsaktiviteter, spesielt ved måltider, bleieskift og påkledning. Vi ønsker å være lyttende voksne i møte barna, samtidig som vi introduserer barna for nye begreper. Når barna uttaler nye ord på en undersøkende måte så gjentar vi de riktig tilbake. Samtaleemner formes rundt barnas interesser og knyttes opp til konkreter rundt oss, her er det også viktig med turtaking i dialogen. Vi ønsker å fremme for en god språkforståelse ved å lese, gjenfortelle, dramatisere og fortelle eventyr. Ulike verktøy vi bruker hos oss er bildebøker, språkposer, rim og regler og sanger med og uten bevegelser. Når barna uttrykker seg ser vi enkeltbarnet og benevner følelsen som kroppen uttrykker. Språket har også en egenverdi i leken, her skal vi legge til rette for at barna opparbeider seg eget språk for å kunne ta del i et lekfellesskap. Språk er spennende! Gjennom å bruke `snakkepakken` gis vi også anledning til å konkretisere ulike temaer, eventyr og liknende i samling og lek. Mars Påskelunsj Verdens Vanndag Bhg stenger påskedag Bhg - stengt Langfredag Bhg - Stengt Bhg - Stengt Skjærtorsdag

15 Kropp, Bevegelse og Helse «Barnehagen må bidra med at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.» (Rammeplanen.) Å bevege kroppen sin med små og store bevegelser er noe vi jobber med på Fargeklatten, både ute og inne. Gjennom påkledning og måltider øver vi på at barna skal bli mere og mer selvstendige. Barna girs utfordringer tilpasset enkeltbarnets forutsetninger, og vi jobber fremover mot å mestre å kle seg selv og å kunne smøre sin egen brødskive. I lek og aktiviteter ønsker vi at barna skal kunne fremme seg selv, og få øke sin kompetanse til lek. Gjennom å gjøre dette fremmer vi for en opplevelse av positiv selvoppfatning og mestringsfølelse. Personalets vektlegging av fagområdet: Vi jobber for å gjøre barna bevisste rundt sin egen kropp. Dette gjør vi gjennom å benevne kroppsdeler i lek og sanger, ved bleieskift og i garderoben. Puterommet er et eget rom som innbyr til fysiske leker, her kan barna bygge, velte og klatre. Gjennom varierte leker og sanger ønsker vi å fremme for at barna opparbeider seg glede over å bevege seg. Vi bruker det årstidene har å by på ute gjennom å: sykle, ake, leke i sand, vippe, gå på turer ect. Måltidene preges av et fokus på et sundt kosthold, både inne og ute. Vi ønsker at barna skal få mestringsfølelse, styrke følelsen og den positive følelsen av å være en del av et fellesskap. Hvert enkelt barn skal føle seg sett og personalet vil hjelpe barna med å bli inkludert i lek og sosialt fellesskap. Hvile og ro gis også plass hos oss. På dagen skal mange av barna sove og det er rom for å hvile seg i en trygg armkrok, mens en voksen leser en bok. APRIL Nicolay år 0

16 Nærmiljø og Samfunn: "Fagområdet skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett." (Rammeplanen.) Personalets vektlegging av fagområdet: På Fargeklatten vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nysgjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss der. Turene vil befinne seg i skogen, til fotballbanen og Buøya. På Fargeklatten arbeider vi også med barns medbestemmelse og med det mener vi at barna er med på å påvirke sin egen hverdag. Dette kan ta plass gjennom at turdagene kan inspireres av barnas interesser, slik som at vi reiser på tur med bussen, med tog eller til butikk. Grønn gruppe kommer til å være på flere turer i barnehagens nærområder, mens lilla gruppe vil være mye på barnehagens område for å bli kjent her og bli trygge. MAI Planleggings Kr.himmelfart dag - bhg Bhg Stengt stengt Silas år. pinsedag Grunnlovsdag Bhg - stengt Bhg - stengt Caspian Kunstår utstilling Auguste år

17 Antall, Rom og Form: «Barn får møte masse tall gjennom sanger, eventyr og rim. Ved å få flere innfallsvinkler til samme ting lærer barna bedre og får en større forståelse. De hører tall i bruk i forskjellige ting, noe som utvikler deres matematiske utvikling» (Grandehagens virksomhetsplan) Personalets vektlegging av fagområdet: På Fargeklatten liker barna å telle, vi teller i rim og regler, vi teller fingre, tær, ører, øyne, nese, munn osv. Voksne er bevisste sine roller og legger til rette slik at barn skal stimuleres, det henger bilder på veggen av tall og antall, barn og voksne sorterer, vi har «putte-bokser» og lotto, der vi finner likheter og ulikheter, teller og sorterer. Rammeplanen sier: «barnehagen må bidra til at barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former. Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne, erfare seg plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering» Når det er tid for bleieskift har vi rim og regler tilgjengelig på veggene. Dette er en av flere hverdagssituasjoner vi ønsker å bruke tid til å stimulere bla både begrepsutvikling og den matematiske kompetansen hos barna. På puterommet har vi materialer til konstruksjonsbygging, sortering og avslapning. De voksne er opptatt av å finne de `gylne øyeblikkene` med barna som kan bygge videre til lek, utforskning og læring. JUNI Sommerfest 0 siste dag før ferien

18 Tarkus: «Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning» (Rammeplanen,.) Personalets vektlegging av trafikkpedagogikk: TARKUS er barnas trafikkvenn. Han er et beltedyr, og vi møter han sammen med vennene Musedyret, Flaggi Lise og Kamelonene Leon. Overgangen fra og bli passet på til å bli en selvstendig trafikant tar mange år, og krever god veiledning og støtte. Gjennom å bruke TARKUS ønsker vi å fremme for kunnskaper, ferdigheter og holdninger i trafikken. Barna trenger å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli oppmerksomme på å takle trafikkens utfordringer og farer. I barnehagen ønsker de voksne å fremstå som gode rollemodeller og derfor ferdes langs veien med gode holdninger som fremmer for trygghet. Når vi ferdes langs veien viser vi de gode holdningene gjennom å bruke: bilbelte, sykkelhjelm, gå i et rolig tempo og se oss for når vi krysser veien. JULI Sommerferie Bhg stengt Sommerferie Bhg stengt Jonas år Sommerferie Bhg stengt Theodor år Mia år 0 Sommerferie Bhg stengt 0

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer