Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015 Et godt sted å være et godt sted å lære Fergefjellet barnehage Lømslandsvei 23, 4613 Kristiansand Tlf / Turtelefon : E-post: Hjemmeside:

2

3 Velkommen til Fergefjellet barnehage. Sammen skal vi utforske, undre oss og skape gyldne øyeblikk!! Vi lager denne kalenderen som et supplement til vår årsplan som er felles for hele kommunen. Vi henviser til denne i forhold til hva vi vektlegger. Denne kalenderen lager vi slik at dere foreldre får en oversikt over hverdagen i barnehagen og hvilke temaer vi jobber med. Nærmere utdypelse av hvordan vi jobber med de ulike temaene, kommer i periodebrevene. Vi har i år valgt å jobbe med hvert enkelt tema over to måneder, dette for å komme bredere inn i hvert tema og kunne gi rom for å bruke mer tid på barns medvirkning. Overordnet tema: MEG+DEG=OSS Med dette temaet ønsker vi å oppnå at hvert enkelt barn opplever vennskap, fellesskap og sin egen identitet. For at barn skal mestre dette,må barna ha en språklig, sosial og lekekompetanse. Dette vil vi jobbe med hver dag, ved å bruke språket aktivt, konkreter, rim og regler, gjentakelser og at de voksen er gode rollemodeller Ved å få språklig kompetanse utvikler barnet sin egen identitet, sosial kompetanse og felles lekeutvikling. Barnas medvirkning har vi til grunn i vår planlegging av hvordan vi jobber med hvert enkelt tema. For hver periode vil vi jobbe med eventyr/fortellinger/historier, nøkkelord for perioden,2-3 felles sanger for hele huset, formingsaktiviter og tur. De største barna vil også bli kjent med en app i forhold til tema. Vennskap Det viktigste vi jobber med i barnehagen er vennskap. I barnehagen fokuserer vi på vennskap og har som målsetting at alle barna har noen å leke med. For å nå dette målet har de ansatte i barnehagen en viktig rolle. Vi må støtte barna i leken der det trengs og legge forholdene til rette for å oppnå god lek. Dette krever tilstedeværelse fra de voksne, der de både deltar og observerer hva som skjer i leken.

4 Som en del av Kristiansandsbarnehagen er Fergefjellet barnehage med i kommunens satsning på forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand (FLIK). Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Prosjektet startet i 2013 og varer ut Et inkluderende læringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet. Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Den første store kartleggingen (T1) ble gjort i mars 2013 ved at alle 4 og 5-åringer i barnehagen ble oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse. Barna skal si hvordan de trives i barnehagen og hvordan de opplever den pedagogiske hverdagen. De skal også vurdere forholdet til de voksne og de andre barna. Gjennom denne fikk vi et bilde av hva som var utfordringene her hos oss. Undersøkelsen skal gjentas i 2016 for å måle eventuelle endringer Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de enkelte barnehager med hensyn til trivsel, inkludering og læring. I januar 2014 forelå rapporten. Den peker på resultatene når det gjelder barns trivsel og inkludering i barnehagen og skolen. Forskningsresultatene på disse områdene er interessante, ikke minst fordi de bygger på en analyse av barnas egne utsagn. Denne analysen viser at de fleste trives godt, men at over 10 % av barna i barnehagen sier at de trives dårlig. Barnehageansattes innflytelse på læringsmiljøet viser seg også å være av stor betydning.. Analysen viser også at nesten en firedel av 4-5 åringene i barnehagen har mangelfulle språklige ferdigheter. Analysen viser at en stor del av disse barna strever med å delta i sosiale fellesskap med andre barn. Selv om det naturligvis er forskjeller i hvordan barn utvikler seg, ser det ut til at andelen barn med mangelfulle språklige ferdigheter og sosial kompetanse er så stor, at tiltak er nødvendig. Forskningsresultatene viser også at det er en klar fordeling mellom gutter og jenter i barnehagen; jenter trives bedre enn gutter. Her i Fergefjellet barnehage har vi valgt å ta spesielt tak i Sosial kompetanse, som pekte seg ut i vår undersøkelse. Språk er en viktig forutsetning for å kunne delta i sosiale fellesskap. Vi vil ha sterkt fokus på å bygge gode relasjoner og gi gode fellesopplevelser. Vi ønsker at alle barn skal oppleve mestring og at alle føler seg som en del av fellesskapet. Vi skal jobbe med vennskap og at alle skal trives i barnehagen.

5 Vi er en åpen barnehage med 50 plasser og Baneheia er vår nærmeste nabo. I vårt nærområde finner vi også sentrum og vi prøver å benytte oss av de tilbudene som er her. Grupper: Marihøna: 0-3 år Edderkoppen: 3-6 år Tusenbeinet: 3-6 år I gruppetiden vil vi gjøre ulike aktiviteter. Vi går på tur, har forming, temasamlinger, sang, språkgrupper osv. Det er derfor viktig at barnet er her til kl Hvis barnet kommer seinere vil det gå glipp av tur, aktiviteter osv. Dagsrytmen: Barnehagen åpner Felles hus med frokost for de barna som ønsker det Gruppetid måltid hvor vi spiser gruppevis Bleieskift, dobesøk og påkledning Utetid måltid Bleiskift og dobesøk Felles hus Barnehagen stenger Dette er en grovskisse av hverdagen vår På de ulike gruppene vil følgende voksne jobbe: Marihøna: Preben Ped.leder Merete Ped.leder Aina Fagarbeider Fabian Assistent Edderkoppen: Anne Ped.leder Nina Fagarbeider Lisbeth Fagarbeider Tusenbeinet: Karin Ped.leder Ragnhild Fagarbeider Arsema Assistent Andre voksne i barnehagen: Fergefjellet er praksisbarnehage, noe som innebærer at vi perioder av året har studenter. Vi har også samarbeid med andre skoler og offentlige etater. Dette medfører at det kommer ulike mennesker i læring- og utprøvingssituasjoner. Vi samarbeider også med PPT, barnevern og helsestasjon, og i noen tilfeller er det inne ekstraressurser på enkeltbarn eller barnegrupper. Bursdagsfeiring: Vi lager krone sammen med barnet.vi flagger for barnet og setter barnet på en spesiell bursdags stol og har egen bursdagssamling som er tilpasset alder. Barna som er i gruppa kan si noen fine ord som vi skriver ned på "Gode ord " arket som bursdags barnet tar med seg hjem. Vi tar noen bilder og henger på oppslagstavle. Vi fokuserer på barnet og gjør dette til en spesiell dag for den som fyller år. Barnehagen er miljøtårnsertifisert. Det betyr at barna er med daglig å sorterer søppel. Vi er også bevisste på bruk av papir, plast og mat

6 MEG + DEG = OSS Tema for August og September : Bli kjent AUGUST OG SEPTEMBER Sosiale mål: Vi øver oss på å si hei og hadet til hverandre når vi kommer og går Planleggingsdager: 4 august 17 oktober 9 januar 30 april 15 mai Vi ønsker nye og gamle barn velkommen i barnehagen. Vi blir kjent med hverandres familier og kultur Turdag Alle barna får en turdag i uka. Hvor vi går og hvor langt vi går avhenger av barnas alder. Vi bruker nærområdet vårt som Baneheia, Tresse, Fiskebrygga, Bystranda, Kunstmuseet og Biblioteket i sentrum. Turområdet blir også bestemt etter hvilket tema vi bruker den måneden. HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha.

7 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Bhg stengt Linnea 3 år Lana 2 år 19 Mathilde 5 år Musamil 3 år Avielle 1 år 31

8 Tema for August og September : Sosiale mål: Ugledikt Bli kjent Vi ønsker nye og gamle barn velkommen i barnehagen. Vi blir kjent med hverandres familier og kultur Vi øver oss på å si hei og hadet til hverandre når vi kommer og går Hallo, langt der inne i skogen? Er du der, langt der inne i skogen? Gjemmer du deg, langt, langt der inne i skogen, og ikke vil komme ut? Kom ut da vel, du som gjemmer deg langt, langt inne i skogen og ikke vil komme ut. Jeg vil så gjerne hilse på deg, og bli kjent med deg, og snakke med deg? og så kan du hilse på meg, og snakke med meg, og bli kjent med meg du også. Jeg synes det er dumt at du gjemmer deg langt der inne i skogen og ikke kan se meg, og at jeg står her ute på veien og ikke kan se deg? for hvis vi ikke kan se hverandre, og snakke med hverandre tenker vi kanskje stygge tanker om hverandre? du tror jeg er en tyv, og jeg tror at du er en tyv, og du tror at jeg er stor og stygg og sterk og vil slå deg, og jeg tror at du er stor og stygg og sterk og vil slå meg, og du tenker at jeg spytter på deg, og jeg tenker at du spytter på meg? og slik står vi langt, langt fra hverandre og tenker dumme,stygge ting om hverandre Derfor roper jeg på deg nå, jeg roper så høyt jeg bare kan: Kom ut av skogen da! Kom ut og hils på meg da!... Vil du ikke, sier du? Tør du ikke, sier du? Vil du at jeg skal komme inn til deg i stedet? Ja, da kommer jeg da. Nå kommer jeg... Arild Nyquist

9 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Emilie 5 år

10 MEG + DEG = OSS OKTOBER OG NOVEMBER Tema for oktober og november: Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. Kulturelle opplevelser å skape noe felles, bidrar til samhørighet. Sosiale mål Vi øver på å sitte fint ved bordet Dikt til FN-dagen Jeg skulle virkelig ønske At verden var et sted hvor alle sammen levde I frihet og i fred Hvor alle barn var mette Og ingen manglet vann, Og alle hjalp hverandre I alle verdens land Hvor alle levde sammen Som søster og som bror Og jorden var en trygg plass For liten og for stor Ja dette er mitt ønske For kjærlighet og fred Hvis alle vil det samme Så vil det kanskje skje. HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å TA MED VARMERE KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE ( Marcus Aase, 7 A)

11 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Amalie 5 år Erik 4 år Kate 4 år Høstsuppe for å markere FN-dagen Axel 5 år 17 Planleggingsdag Bhg stengt Mudasir 2 år 24 FN-dagen

12 Tema for oktober og november: Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. Kulturelle opplevelser å skape noe felles, bidrar til samhørighet. Sosiale mål Vi øver på å sitte fint ved bordet HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleeceeller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE

13 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Yousef 4 år 7 8 Prince 4 år Hamza 2 år Fowziya 3 år Mustafa 4 år Olivia 2 år

14 MEG + DEG = OSS DESEMBER Tema for Desember: Jul Sosiale mål: Informasjon Vi lukter, hører, smaker og kjenner at det snart er jul. Vi tar oss god tid med det vi gjør og lar oss fylle med julestemning. Vi øver på å si takk Vi går på julevandring i Domkirka Felles adventsamlinger HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl 9.30 Husk Luciafering Husk nissefest Levere julelapp!!!! 2. Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE

15 Se skjema på baksiden Innleveringsfrist for juleferie 5 desember

16 Juleferie 2014 Det nærmer seg jul, og i den forbindelse ønsker vi å få en oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen. Vennligst fyll ut skjema med oversikt over om barnet kommer eller ikke. Fristen er 5 desember. Dette for at vi ansatte eventuelt skal få mulighet til å ta ut ferie og avspasering. Barnets navn:.. Gruppe: Dato 24 desember Åpent desember Åpent desember Åpent desember Åpent januar 2 januar Åpent 7-17 X = kommer F = fri Stengt Skriv opp eventuelle andre fridager rundt jul:. Dato Foresattes underskrift

17 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Julebord Henriette 5 år Ekram 5 år Lucia-feiring Nissefest Julaften Åpent Juledag Bhg. stengt Juledag Bhg stengt Nyttårsaften Åpent 7-12

18 MEG + DEG = OSS JANUAR OG FEBRUAR Tema for Januar og Februar Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Sosiale mål: Vi øver på å vente på tur HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE

19 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Nyttårsdag Bhg stengt Planleggingsdag Bhg stengt

20 Tema for Januar og Februar Sosiale mål: Informasjon Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi øver på å vente på tur Husk Karneval HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE BOLLER OPP OG BOLLER NED Boller opp og boller ned og boller i min mage. Får jeg ingen boller nå, så lager jeg ballade.

21 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kristine 6 år 3 4 Eirik 4 år 5 Martina 2 år Hammad 4 år Karneval Fastelavn 8 16 Avia 6 år Sobhan 4 år Linnea 4 år Efecan 4 år

22 MEG + DEG = OSS MARS OG APRIL Tema for mars og april kropp, bevegelse, helse Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og et sunt kosthold Sosiale mål: vi øver på å dele med hverandre HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. Grønnsakspisersangen Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og lat, og veldig tykk i magen. Men, den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. Han blir så passe mett i magen, glad og lystig hele dagen og så lett i bena at han ikke kan stå stille. Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine venner, han blir så doven og så trøtt, og får så stygge tenner. Men, den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. Han er så snill mot dem han kjenner og får mange gode venner, og får like fine tenner som en krokodille! NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE

23 Se skjema på baksiden Innleveringsfrist for påskeferie 13 mars

24 Påskeferie 2015 Det nærmer seg påske, og i den anledning ønsker vi å få en oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen. Vennligst fyll ut skjema med oversikt over om barnet kommer eller ikke. Fristen er 13 mars. Dette for at vi ansatte eventuelt kan få mulighet til å ta ut ferie eller avspasering Barnets navn: Gruppe: Dato X = kommer F = fri 30 mars Åpent mars Åpent april Åpent april 3 april 6 april Stengt Stengt Stengt Eventuelle andre fridager rundt påske :.... Dato Foresattes underskrift

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Ahlam 5 år Miklies 4 år / Påskefrokost

26 Tema for mars og april Sosiale mål: Informasjon: kropp, bevegelse, helse Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og et sunt kosthold vi øver på å dele med hverandre Husk påskefrokost HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. NÅ ER DET TID FOR Å HA MED VARME KLÆR : DRESS,VOTTER OG LUE EN LITEN KYLLING I EGGET LÅ Banket og banket og banket på. Her er så trangt jeg vil ut å gå. Pep den og ynket seg der den lå. Hakk, hakke hakk. egget det sprakk og et lite hode ut av det sprakk. Undrende stod den og gjøttet på Alt det den ute i verden så. Solen den varmet og skinte på. Marken og trærne og blomster små.

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 14 1 Bhg åpen Skjærtorsdag Bhg stengt 3 Langfredag Bhg stengt 4 Påskeaften 5 1. påske dag påskedag Bhg stengt 7 8 Tiril 4 år Ali 4 år Planleggingsdag Bhg stengt

28 MEG + DEG = OSS MAI OG JUNI Tema for mai og juni: Natur, miljø og teknikk. Sosiale mål: Vi øver på å godta nei når noen sier det Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i allslags vær. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. Nå er det tid for å ta med dress, votter og luer hjem

29 Se skjema på baksiden Innleveringsfrist for sommerferie 13 mai

30 Sommerferie 2015 Det nærmer seg sommerferie, og i den forbindelse ønsker vi å få en oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen i sommer. Vi minner om at alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret (august-august), og at 3 av ukene skal være sammenhengende. Barnehagene i Kristiansand kommune er stengt i 3 uker i juli (uke 28,29,30) Vennligst fyll ut skjema med oversikt over ferie, og returner til barnehagen innen 13 mai. Barnets navn: Gruppe: Uke: F = ferie Stengt Stengt Stengt Annen ferie i sommer:. Dato Foresattes underskrift

31 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig Høytidsdag Bhg stengt Frigjøringsdag Vi feirer 17 mai 14 Kristi.h.f.dag Bhg stengt Lina 3 år 15 Planleggingsdag Bhg stengt Sahar 6 år 16 Elise 3 år 17 Grunnlovsdag Pinse dag Pinsedag Bhg stengt Nada 6 år

32 Tema for mai og juni: Sosiale mål: Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i allslags vær. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Vi øver på å godta nei når noen sier det HUSK!!!! 1. Gi beskjed på tlf / når barnet ikke kommer, eller hvis det kommer etter kl Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks osv 3. Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen. En varm fleece- eller ullgenser er også godt å ha. «Visdom starter med undring.» Sokrates Nå er det tid for å ta med solkrem, håndkle, vannflaske og badetøy Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

33 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Oskar 6 år Daniel 5 år 6 Emilie 4 år Sommerfest Kassim 3 år Cloe 4 år

34 Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Dele med andre. Opptre realt. Ikke slå. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene før du spiser Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av varme småkaker og kald melk. Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet som plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan, eller hvorfor, men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamstere og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør. Det gjør vi også Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord - SE. ~Robert Fuglhum~

35 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn stengt stengt Nicolina 3 år 14 Egemen 6 år Leon 4 år stengt Gabriel 5 år Emmeline 5 år Johan 2 år 26

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien Velkommen til Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage. Barnehagen vår startet opp i august 2002 og vi har siden den gang utviklet oss mye. Dette håper vi gjenspeiler seg i den praksisen vi har i dag. Vi

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer