Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim. Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30."

Transkript

1 Kvalitet i legetjenesten. Bruk av LSU og kvalitetsutvalg i Trondheim Torgeir Fjermestad Medisinsk-faglig rådgiver og fastlege 30. mars 2011

2 TRONDHEIM - Historisk forutsetning: Fra 70- og 80-tallet et godt samarbeidsklima mellom helseledelse og fastlegene- utvikling av samarbeidskultur og felles forståelse Fastlegeforsøket

3 Enhet for legetjenester og smittevernarbeid (ELS) 145 fastleger ca. 120 har kommunal deltidsstilling og ca. 70 deltar i legevakt ca 15 kommunalt ansatte leger og overleger Vaksinasjon - og smittevernkontor 5 sekretærer og egen økonom Budsjett ca 80 mill (herav basistilskudd ca 68 mill) (legevakta er egen enhet)

4 Leger i samfunnsmedisinske funksjoner Kommuneoverlege Leiv Vonen Overlege smittevern Eli Sagvik Overlege med arb.område geriatri: Tove Røsstad (p.t. PhD-stipend) Overlege miljø Guttorm Eilertsen 2 overleger\rådgivere i % stilling

5 Statusrapport fastlegeordningen 2005 flere kommuner har ikke benyttet seg av den individuelle avtalen som det gode styringsverktøyet den kan være hvis kommunene og fastlegene blir enige om en lokal tilpasning.

6 Lokal tilpasning individuell avtale Nasjonal fastlegereform 2001: I Trondheim enighet om sentralt forslag til individuell avtale ikke god nok på to områder: pkt.1. tillegg: Avtalt deltagelse i tverrfaglige møter (ansvarsgrupper) pkt. 5; Avtalt føring ( skal medvirke til ) om å følge kvalitetsstandarder som er vedtatt i LSU

7 LSU en arena for samhandling Opprettet i Faste representanter i Trondheim: 4 tillitsvalgte fastleger Leder for Enhet for legetjenesten (avtalepart) Kommuneoverlegen 6-8 møter i året Utgjør tillitsmanns medvirkning i prosesser fagutvikling, bidrag i planarbeid, endringer avtaletolkninger

8 Typer saker Høring, uttalelser, hva mener fastlegene? Legeplan, revidering innspill Kvalitetssikring, prosedyrer til godkjenning Eks.: Hva gjør St. Olavs med sterkt patologiske prøvesvar som må formidles etter kontortid? Obs! Særtrekk: Kvalitetsstandarder vedtatt i LSU er bindende/førende (står i individuell avtale p. 5.) Avviksmeldinger (taushetsløfte i LSU!) Informasjonssaker

9 Kvalitetsutvalget allmennlegetjenesten Opprettet 2004, rådgivende funksjon, underlagt LSU 3 leger via kommunen, 3 via tillitsmann. Utredning og rådgivning overfor LSU, fastleger og kommunen Foreslå standarder for god kvalitet, som LSU kan vedta. Bistå m. utvikling av prosedyrer og rutiner, samt implementering av disse.

10 Kvalitetsutvalget noen saker Telefontilgjengelighet (målt i 2004) Bruk av legevakt sammenligning mellom fastlegene (årlig) Pasienttilfredshet (målt våren 2005) Medikamentforskrivning A+B prep Samhandling mellom fastlegene og hjemmetjenesten: sykebesøk, medikamentlister, Multidose, telefontilgjengelighet Åpningstider og ø.hjelpsplikten Skadereg. hos fastlegene Spørreundersøkelse ang. kvalitet - praksisdrift

11 Kvalitetsutvalget: Spørreundersøkelse ang praksisdrift, 2009 praksisadministrasjon tilgjengelighet tverrfaglighet kvalitetssikring internkontroll

12 Eksempler på prosedyrer Multidose INR-målinger Innflytting i HDO-boliger Pasienter med rusproblemer

13 Kvalitetskjeden: 1. Kvalitetsutvalget behandler prosedyrer som involverer fastlegenes samhandling 2. LSU og Direktøren Avd. Helse og velferd vedtar prosedyrene 3. Prosedyren da førende for såvel fastlegene som kommunens org. F.eks Hjemmetjenesten 4. Evt. avviksmeldinger til leder som da kan ta saken opp med rette vedkommende 5. Prosedyrer som angår fastlegenes samhandling legges på NEL. 6. Periodisk revidering av prosedyrer

14 Medikamenthåndtering før MULTIDOSE-innføring Hallset sone TDNL 24\2003 Fastleger forskrev 180 medikamenter Hjemmesykepleien gav 119 av disse En 3. behandler foreskrev 82 andre medikamenter ukjent for fastlegen Pasientene fikk 201medikamenter

15 Kvalitet i legepraksisen Hva er god kvalitet? Hvilke indikatorer kan brukes til å måle kvalitet? Hvordan kan legen skaffe seg oversikt over f.eks utsatte grupper på sin liste?

16 Kvalitetsutvalget Utviklingslinjer internt i praksisen Datajournaler må utvikles til å bli bedre for å identifisere og overvåke kontakt med utsatte grupper ex: utskrift av alle over 75 år som ikke har vært hos meg på konsultasjon siste året ex: utskrift av alle pas. med bestemte diagnosegrupper\koder. Økt fokus på å legge inn riktige data slik at dette er søkbart siden. IPCP-diagnoser Bruke timebok aktivt ved å tildele faste timer, og følge opp (ringe pas\pårørende\hjemmetj\nabo, notert i journal) hvis ikke pasienten møter. Fremtid? Årsrapport fra legesenteret!

17 Fra stykkevis og delt til helt Hvordan motvirke at Kommunehelsetjenesten er delt i Legetjenesten og Resten Drøftings- og informasjonsarenaer med fastlegene Fastlegene har et selvstendig ansvar, men er deltaker i et kollektivt helsevesen

18 Samhandlingsarenaer for fastlegene Vedr. enkeltindivid (takst 14) møter fastlegen hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, fysio/ergo-terapeut, NAV, arbeidsgivere helsestasjon, barnevern, PPT sykehus - om henvisning, innleggelse, utskrivning, rådgivning lunsjmøter (NAV, med.industri, andre) foreningsmøter, sykehus, kommunale tj. Allmennlegeutvalg m/oppmøteplikt (tema) dialog med kommuneoverlegen

19 Konklusjoner Videreutvikle god samarbeidskultur med arenaer for samarbeid Sette kvalitetsutvikling på dagsorden og utfordre legene på kvalitetsutvikling Utbygge legetjenesten, flere årsverk PS: Når tar Fylkeslegen revisjon innen legetjenesten i Sør-Trøndelag?

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer