Longyearbyen Fotoklubbs prosjekt "Fotografisk samtidsdokumentasjon "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Longyearbyen Fotoklubbs prosjekt "Fotografisk samtidsdokumentasjon 2011-2013""

Transkript

1 Longyearbyen Fotoklubbs prosjekt "Fotografisk samtidsdokumentasjon " SVALBARDS Ferdigrapport fase 1 av prosjektet MILJØVERNFOND Longyearbyen Fotoklubb Redaksjonsgruppen har i 2012 bestått av: Kari Sehrøder Hansen, Kari Haugstulen, Eva Grøndal, Torbjørn Johnsen og Aino Grib. I tillegg ble Tone Sund ansatt som prosjektleder, og hun fungerer også som sekretær for prosjektet. Redaksjons gruppa har vært aktiv i hele år, unntatt sommerferien, og har hatt møter omtrent en gang i måneden. Det har blitt jobbet litt i rykk og napp med dette prosjektet. Vi fikk en forespørsel om å delta på Miljøvernfondets 5 års markering i mai i år. Det ble en fin utfordring for oss, og vi fikk et konkret delmål å jobbe imot. Det var tilfredsstillende å se det ferdige resultatet utstilt på Kulturhuset. Dessverre var det ikke mange som så denne utstillingen. Det er derfor veldig gledelig at vi får muligheten til å vise deler av den igjen på Kulturhuset under Kunstpause Svalbard november i år. Torbjørn Johnsen ved utstillingen på Kulturhuset Foto: Tone J. Sund I forbindelse med Åpen dag i Forskningsparken deltok Fotoklubben med en Fotoutstilling. Tema for utstillingen var "Forskning og samfunn". Vi hadde med motiver fra "Hva er dette?" I tillegg stilte vi også ut bilder av forskere og studenter i felt, og bilder av brakkene i Nybyen hvor mange av studenetene bor. Selv om utstillingen ble litt på siden av det vi ellers jobber med i prosjektet, mener vi det ble en fin "Samtidsdokumentasjon" med tema forskning og samfunn. Her bør det også nevnes at vi fikk veldig kort frist på denne utstillingen, kun 2 uker. Hvis vi hadde hatt bedre tid, hadde det vært mulig å lage mer nytt materiale spesifikt til utstillingen. AS I leryfflrb), Hva er dette? Cr,e skr,, [ a arkel scm lynger 11,2 0.5 Nr I lenqyearld,t, NI ,112 Foto K.H3,9s;W: Et av bildemoniasjene som var med på utstillingen i Forskningsparken Foto: Kari Haugstulen

2 Det er blitt laget en samarbeidsavtale med Svalbard Museum (SM). De kommer til å motta bildematerialet med tekst fra dette prosjektet når alt er ferdig. Prosjektleder vil tekste alle bildene i et program, FotoStation. Dette er det samme programmet som SM bruker til å tekste bildene i deres historiske arkiv. Når materialet blir overlevert til SM, er det klart til å legges ut på nett. Det er også planlagt en utstilling neste vår (2013) på Museet. Denne utstillingen vil først og fremst bestå av bilder fra "Tett på" prosjektet. Longyearbyen Fotoklubb. 4 Fotoklubbens klubblokale befinner seg på Kunstnersenteret i Nybyen. Foto: Tone J. Sund Informasjon om Longyearbyen Fotoklubb Longyearbyen Fotoklubb er et samlingspunkt for fotointeresserte på Svalbard. Klubben har til formål å fremme foto-aktivitet og har for tiden omtrent 70 medlemmer. Klubben holder møter cirka hver 3 uke. Da står ulike fotografiske temaer og teknikker på programmet, både i teori og praksis.vi drar på turer, arrangerer kurs og bidrar med bilder i ulike sammenhenger i Longyearbyen. På Kunst og Håndverksenteret i Nybyen er det en fast salgsutstilling med medlemmenes bilder. Fotoklubben har de 9 siste årene laget en egen kalender, som selges forskjellige steder i Longyearbyen. Fotoklubbens utstilling i 2 etg på Kunstnersenteret. Foto: Tone J. Sund Prosjektarbeidet er delt inn i tre grupper: "Tett på" (Portrett gruppa) Eva Grøndal leder denne gruppen. "Hva er dette?" (Ting og tang vi ikke helt vet hvilken betydning de har) Kad Haugstulen leder denne gruppen. "Longyearbyen for og nå" (dokumentasjon av bosetninger) Torbjørn Johnsen leder denne gruppen.

3 Fotografisk samtidsdokumentasjon 01 Tett på "Tett på" gruppa har vært i tre hjem og fotografert de som bor der. De som blir fotografert må underskrive en kontrakt hvor de samtykker på at bildene blir brukt til dette prosjektet. Personene blir også fotografert på arbeidsplassen deres. Det er blitt gjort intervjuer av de som ble fotografert. Dette skal brukes til en kort informativ tekst. Det lages flere avtaler for videre fotografering. Prosjektbeskrivelsen og spørreskjemaer til "Tett på" er blitt oversatt til Russisk og engelsk, slik at det kan brukes ved fotografering både i Longyearbyen og Barentsburg. Eva Grøndal og en til fra "Tett på" har vært i Barentsburg på dagstur. De fikk gjort undersøkelser, og knyttet kontakter, for så å kunne fotografere der ved en senere anledning. Det er blitt utarbeidet ferdige maler for jobben, slik at flere kan være med og fotografere. Ung foto i Longyearbyen kommer også til å bidra til dette prosjektet. Mrate Crdena I.,Meaxe L.^~,b)wo cs_ % 0 C't 4: / Ibqpi Erk CaWsid 114,e,rfkm ~,~dvid Awlend n*nvik.

4 Fotografisk samtidsdokumentasjon Hva er dette? "Hva er dette" gruppa har funnet forskjellige motiver som er blitt fotografert. Vi har konsentrert oss mest om å fotografere motiver her i Longyearbyen. I løpet av neste år har vi planer om å lage et fakta hefte fra "Hva er dette?" gruppen. Dette heftet har vi tenkt skal være i A5 format med ca 32 sider. Det skal inneholde bilder og informativ tekst på norsk og engelsk av ting og tang her i Longyearbyen. Vi har tatt utgangspunkt i Geologiheftet som er utgitt av LoFF. I deres hefte har de forslag til en familieekskursjonstur i Longyearbyen. Vi går etter den ruten, og dokumenterer og forklarer utvalgte objekter langs ruten. eeree'ee feetee-elele.,20 e 300 kil~reeeeen ee.leeeen. tera...e.r.e.,,,exyg ,:emnee., e..et wtårinki. SOIO,I,nr,m,:131,teeele.eeernr,. Seelberd se.enmenkerearee),..s 1,...ere. Jr...epkeeea.,...eeetehdenenuenh..-elYRK beiertexd kelle,reee n!sen Ar,rceerc I eteeebee eeelpentorrlelm b!e eue. d-g.e, eellmee 1.<0 len en teeeekealsei.e stel ineelec euken ReettkeTeee..feeertelleade...11, Dee eck reklepereo, reeel leweeeee,...ceener tre.r lewleertatree.me. reeeriees.aen.pl Ne,ra.:1511e rd Jeer. Debbr d(lbe, Or r. neeteer221-11,,, e e.ler.eee Dee, e- enee be'dfire. e mr r. tnr- Nt Foto: Kari Haugstulen. Foto: Kari Haugstulen

5 ggie Fotografisk samtidsdokumentasjon Longyearbyen før og nå "Longyearbyen for og nå" er i full gang med å fotografere bygninger i Longyearbyen, og allerede har det skjedd store endringer med bla. Haugen. Vi forsøker å få til gode oversiktsbilder av de forskjellige delene av bosetningen. I tillegg prøver vi også å få med litt detaljer og dokumentere tiden vi lever i nå. Feks. prøver vi å dokumentere tidstypiske ting som at kullbilen kommer kjørende gjennom Adventdalen. Det jobbes med å finne frem til gamle bilder fra Longyearbyen, hvor hensikten er å fotografere fra samme sted, slik at vi får dokumentert endringene. Vi har laget avtale med Store Norske om å få benytte deres fotoarkiv, i tillegg til at vi får benytte Grøndal fotos historiske bilder. Aino Grib var med på dagstur til Barentsburg, og begynte å dokumentere bygningene der t. aøktiz< - "1- to tdt "a. Esiliks; bk* - H..9en Uktent bratall 2017,sWpn Nybyen og Svetdrupbye, pd lerramid

6 Prosjektet er nå kommet inn i fase 2 hvor vi fortsetter med fotograferingen, men også bruker tid på å legge tekst og hente inn informasjon til bildene. Fotoklubben har søkt Miljøvernfondet om midler til å videreføre prosjektet. På Fotoklubbens nye hjemmeside blir det laget egne sider for Samtidsprosjektet. Der blir prosjektet vårt og samarbeidet med Miljøvernfondet presentert. Her kommer vi fortløpende til å legge ut bilder og materiale. Hvem er v11 Fotogrofisk samtidsdokumentasjon Lonyffivenfo, okwbb.s.1112wtht, S.aluttcpt fice ntiatrule.mtnte ht, ftsintrtat ttn stsitteturen hernord. Itt,tmber bermc thrderutot nitt ptsttec 5!0,111.skinIllyeall,O forznariwpen, santfunntl. Etei er ttjer.rttnockit. fellt.tksom flyuct hirbor varliesis hcsbre bcgrt rtset perinte.det ktnnsietp ttialtrixtu-pc,e somditutimbat.ttsdented fastlzsdet såtd. set DetegjorS,albt til vrnfunt peoljel. erstearttes tott.klutb,ntkett fate4omertatjon I,agt en S,atttad ner farrik frenst:des is.rrtket swttturerulskumenttston fctrterodct DvLshi å tlt-r ealet Stajtnt: pttrtici med i-i0a,rslksirasssrg0lrrissk5ievdsmd trre Stt,etn,.krtferitt datuabent.en til bh tes, toreriitle, Det terthte rwterlek ktrammill bli Ictttjente!it i musttisbrickettis em. i Gamle sykehuset, Haugen 2012 Gitonteltrite Prjetmtritit inn ltt gtuptse isa Ltet.tthbts parti1111 ttctt g. 15 ghtattik,,,et "ttittitittelpå slalbaså"l Ila'S. PrIljalileL ebaselen redlkstorlikomileof fctetrtterittct gtatese, fetolititot rdiermnet.gjer.nols cnidtttfa Slittletofccdtt 0,1 triutl ts 11cdst Dtatt 11, tnt artt ter ladinchats prottettelot flutt;cictsorn sttretrr for pctiteret Istt hje:eme tteres.og berdepb.ber imsketå lise deriletiliurelle ; ttilltatn:t rft vite hto-lte tult her "t3r Ft, lot t tottn2t htemtl firtiten Ss tskeii11igivitliå&bsevrireseriffsv Iljernr,Ticsål,srd.SWIrorialtettnesi tmets og der fidta 155er Dt gsfiriaiaru,mhuvraosaapitildsra is t LICH siemgi,siiiadsaigeiirrssvi brervlirllr,nvnsstvsrsasaiiarvrelrr tunte Flympel banstm jalmrfss.pssskssramsimmtrtact tesmhterndstai ettlfist witnet med 'etalcifenngsffier,itse er rites rted twipart. tts frt sitxnrst iii Plattlxtger re-tbet 5 ttottntecteitmittr dtste "Atrettkett rutdbttfet og cerliate hersthen lan,t dti Lsssigyjae fee o r1" "larretrblen Hrk,,,..ttealblettble rssallee.heerlieddrlrssdrervduisgib'rsun oa Vi antket Idobumemett nx mullgasb.tet, tytnirgerot ortlirtendt ervrtt tnrwr tgså å innittmit bwuntkatildte si..fotogn(cre trttamme lia sed,uglrssi 1211,COMdcl aeljnal forandrin Fr 0 S.'. ',111 1 Gamle sykehuset, Haugenpå ferantallet

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx ÅRSRAPPORT cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ADORA-PROSJEKTET wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2011

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer