_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring"

Transkript

1 STATENS BYGNNGSTEKNSKE ETAT Blankett 5154 Nabvarsel plan- g bygningslven av 27.iuni 2008 nr.71 S 21-3 T 2 Hyttefrening AdimFle AS, pstbks 482 Brakerøya 3OO2DRAMMEN Sm e er/fester av: Bnr. Festenr. Seksjnsn EisndÊns adrgsse Ti tak på eienden: Gnr. lbnr. s6 754 lfestenr. lseksjnsnr. E endens adresse Tverrlia 79 Pstnr. Pststed 3540 NESBYEN Kun NESKOMMUNE E er/tester Vidar Fieldbers Gullachsen Det versles herved m Søknad m tiltak sm krever tillatelse etter plan- g bygningslven $ 20.1 K Nvuvss l---'l Eiendmsdelins _l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet ] sr,irt u eller brtfeste l--l lnnrregning mt veg l---l Bruksendring Søknad m llltâk etter plan- q bygn ngslven S Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) l mindre ðnn {OOO Lvm SAKO S g-2 M ndre t ftak t l bebygd ê endm E ritygg < s m, fl Antennesystem l-l lfrittliggende bygning (ikke bligfrmál) < 70 m2 Midlertidig bygning, knstruksin eller anlegg smvrekam" E Annet pbl S 20-2 bkstav d erurcenoring (fra t lleggsdel lil hveddel g mtsatt D spensesjn etter plan- g bygningslven kapittel 1 9 Dispensas n Bgskr v nærmerg hve nabvaelet Oppsett av Familiehytte, mdell FH 123 Furutangen Spørsmål E merknade vedrørende nabvarsel Evenluelle merknader må være ket til ansvarli søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarliq søke r/tiltakshaver Kntahpêrsn Navn siwartsen DESGN Besøksadresse Pstadresse Nrdtvetveien 2l Pstnr. Pstsled 0953 SLO Søknaden kan ses pà hjeeside:l vì/wì/v. NAVN Siwa tsen K istian E-pst ks6)fhmrnne nn Telefn Mbil Merknader sendes: Navn Pslnr. Pststed Pstadresse E-psl Vedleqg Besk velse av vedlegg Gruppe Nr. fra - t l ffie re avant Kpi av søknad m tillatelse til tiltak X Dispensasjnssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 1 9) B X] Situasinsplan, avkjøringsplan D l-l t--.1 Tegninger (snitt g fasade) E l-5 t-t Andre vedlegg X Underskr ft Sted Osl Dat Underskrift ansvarl g søker eller t ltakshaver Gisntas med blkkbkstaver KRSTAN SGVARTSF,N O Utg tt av Statens bygnlngrtekniake etat Side 1 av 1

2 il' 3 ã'óù B= Ni; e FZ! (â aþ _ - = - f = x x a ( f 0 U' 0) õ' =ạ ō f - -%' t- a-t q 52 { -\--- l t.. t'-.l l "r. O! O O O Oppdragsgiver ' rs,mrieísfu gf,:i{'il::' Rry Dab RR. qields Tegn. <nü fegn OS ç/ Saksbh. Tt Gît./bît.: 56/754 Situasjnsplan Dab: regnre$r,: A-100 tvtaæk 1:5OO Fag: Rfl.

3 BTA BYA BRA 85,8 rh" 89,6 m'z 81,6 m' D sse tegningene kan ikke benyttes i prcsjekter hvr Famil ehytta AS ikke er prdusent Oppdragsgiver V dar Gullachsen rsm-tu""ísg Aâsta Hansteensve Osl Tlf: M.fam llehyta.n Rry, Dab Rfl. giees Teqn. Tegn s. w Y GN,/bnít Plan 1 etasje TegnirEsr.: A-101 VEffiK l-ag: Rs, \c.

4 D s tegningene kan kke benyttes i prcsjekter hvr Fam l ehytta AS ikke er prdusent ppdragsgiver Rs- E}AtD Rer'. qi Hs fegn. (ntr fegn s. 9lsbh.?á Knb. '?a Gnr.lhnr.i 56/754 Plan 2 etasje UtTD: TegnhgrÌ-,: A-102 tvìãtesbt(k rag: RÂ/..ù \

5 Disse tegningene kan ikke benyttes i prsjeker hvr Familiehytta AS kke er prdusent. ppdragsgiver ' tanurl"íug' îü[+;ë;ï--'' M.famil ehyna n Rry Det Rry. qields Tegn <nþ- Tegn. OS 5aksbh. /â4 Yç Gntr./bnf.t 56/754 Snitt A Dat: Tegninger.: A- 103 MA 5DK Fag: Rs.

6 Fasade sørøst \l \i iì li iì ti \ì li ti i t\ i\ iì ìl i{ Fasade nrdøst lì lt il li l\ \i lr t! li rl D sse tegn ngene kãn kke benyttes i prsjekter hvr Fam liehytta AS ikke er prdusent Oppdragsgiver L",4L,ig ufu Aâstarranstænsvei3 w.fam l ehytta n Rry. Dâb Rs. qiehs legn Knb. Tegn s. w Kntr. Ç4 Gff./6ff.i 56/754 Fasade sørøst g nrdøst Daþ: egn ng$r. A-104 tyraæk Fag: Rg/.

7 Fasade sørvest Fasade nrdvest Disse tegningene kan ikke benyttes i prsjekter hvr Fam liehytte AS ikke er prdusent Oppdragsg ver ["Æ:Ji..íuG'- flï,,:lt;",, *' Rfl, Dab Rs. qields fegn Knf- Tegn. OS ;t Saksbh ry1 Gn./bnít 56/754 Fasade nrdvest g sørvest Uæ; Tegn rgsr.: A-105 vaæk r g: Rry.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

4.1. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata. Eiers navn: Leiers navn: Adresse:

4.1. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata. Eiers navn: Leiers navn: Adresse: Loggboka min bolig Eiendomsopplysninger: Boligens hoveddata 4.1 Del 4 Boligens fakta side 1 Eiers navn: Leiers navn: Adresse: Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Byggetillatelse gitt av: Nærmeste tilfluktsrom:

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post.

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post. EGENERKLÆRINGSSKJEMA [S ro*rro*åsfonsun; I nttg TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer