14 års erfaring med VIP-programmet i den videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14 års erfaring med VIP-programmet i den videregående skole"

Transkript

1 Om barn og unges psykososiale helse og selvmordsforebygging i Osloskolen: 14 års erfaring med VIP-programmet i den videregående skole Ved Espen Hansen, leder for VIP-programmet Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

2 Disposisjon for foredraget: Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen Om betydningen av å skape gode kompetente nettverk rundt barn og ungdom - der barn og ungdom befinner seg (Miami -VIP - BUP Vest) Hvordan øke den videregående skolens evne til å forebygge psykisk uhelse og å fremme god psykisk helse blant elever og ansatte (Miami VIP BUP Vest) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

3 VIP VEILEDNING OG INFORMASJON OM PSYKISK HELSE I SKOLEN Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

4 Målsettinger for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser Delmål: Elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager Elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever, og de skal lære å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen skal få økte muligheter til å kunne oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å kunne sette i verk egnete tiltak Skoleprogrammet VIP, Vestre viken HF

5 Gjennomføringen Opplæringskonferanse for skole- og helsepersonell (1 dag) Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 timer) Klassebesøk med helsepersonell (2 timer) Evalueringsskjema (elever)/evalueringsmøte med deltagerne fra skole og helse (Koordinator + helsepersonell). Skolens VIP-koordinator: Merete Hofslett Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

6 Forskning viser at VIP virker! Forskningsprosjekt om effekter av forebyggende skoleprogram innenfor psykisk helse (VIP) Doktorgradsstipendiat Bror Just Andersen, Folkehelseinstituttet 1430 elever i 109 klasser ved 8 videregående skoler i Akershus og Vestfold Innsamling av data før oppstart, etter 6 mnd, 12 mnd og 24 mnd Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

7 Effektmåling på følgende områder: elevenes kunnskapsgrunnlag evne til gjenkjennelse av signaler holdning og atferd ved hjelpsøking psykiske helse Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

8 Ungsinn Database ved Universitet i Tromsø over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse Skoleprogrammet VIP er grundig beskrevet og vurdert. Les mer her: startside Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

9 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

10 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

11 De fleste av oss kjenner antagelig noen som er rammet. Men det er ikke sikkert du vet hvem de er. Psykiske helseproblemer kan være vanskelig å snakke om. Likevel er det mye vi kan gjøre. Oppfordringen på Verdensdagen for psykisk helse var: "Se hverandre - gjør en forskjell." Det er god forebygging å gi andre komplimenter. Det er lett å tenke at vi trenger oss på hvis vi tar kontakt med noen som har det vondt. Men det er ofte da de trenger oss aller mest. Jeg har møtt elever som kom seg gjennom skolen takket være en engasjert lærer. Det må bli enklere å få hjelp. Barn og unges utfordringer må sees tidlig. Da unngår vi at små problemer får vokse seg store.

12 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

13 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

14 Hva rører seg på Langhaugen vgs? Hva fremmer god psykisk helse hos dere? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

15 Styggen på ryggen NRK: Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

16 Hva gutter mener kan bidra til økt motivasjon og bedre skoleresultater? Kvinner snakker, i større grad enn menn, med familie og venner når de er i livskriser, og de oppsøker i større grad profesjonell hjelp. Den tradisjonelle maskuline rollen innehar sperrer mot å erkjenne og søke hjelp for psykiske problemer (s. 11, Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading ) Omsorgsfulle mannlige lærere som de har gode relasjoner til. Ikke tradisjonell maskulinitet, men at de mannlige lærerne gir dem emosjonell støtte, at de snakker med dem om følelser og at de i tillegg hjelper dem med å løse praktiske problemer og konflikter. (Doktoravhandling av Helene Toverud Godø, 2013) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

17 Hvordan kan VIP knyttes til ditt fag? Evt tips og innspill fra erfarne VIPlærere Prat litt med din kollega Sider/Oppgaver-linket-til-fag-og-l%C3%A6replan.aspx Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

18 Hva sier KL-06 om psykisk helse? Den generelle delen Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen (Naturfag) Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land (Engelsk) Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette (samfunnsfag) Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg (samfunnsfag) Ellers: Psykisk helse kan gjerne være den tematiske veien til det faglige målet i mange fag. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

19 Oppgaver rundt HMS og Stress (Yrkesfag) Tema: Oppgave HMS, stress, arbeidsmiljø, arbeidstrening VIP- mål: Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager. Læreplanmål: Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk (Helse- og oppvekstfag). Arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet (Elektrofag). Utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger (Teknikk og Industriell produksjon/bygg- og anleggsteknikk). Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

20 Generelle oppgaver pasient_/laeringogmestring_/ vipweb_/skolen_/sider/ Generelle-oppgaver.aspx Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

21 Oppfordre elever til å skrive ned spørsmål til tema som leveres til helsepersonell i forkant av klassebesøket. Eksempler fra tidigere VIP gjennomføringer: Er det å være lei seg en psykisk lidelse? Hvordan kan jeg hjelpe en venn med angst? Hva skal man gjøre hvis man føler seg seksuelt presset? Kan noen psykiske lidelser være arvelige? Hvordan får jeg bedre selvfølelse? Jeg har en venninne som i mange år har slitt med spiseforstyrrelser. Har blitt bedre nå, men er lagt fra frisk. Har fortsatt noen sperrer på hva hun spiser og ikke. Jeg synes det er vanskelig å hvite hva jeg skal si og ikke. Har dere noen tips? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

22 VIP-materiell: Lærerveiledning Elevhefte Veileder for klassebesøk VIP-permen DVD med to filmer Nytt materiell kommer i løpet av skoleåret! Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

23 VIP-Makkerskap et tiltak for bedre læringsmiljø Makker partner ('mɑkəɾ) Substantiv maskulin Medspiller, medarbeider, aliert, hjelper, kompanjong være makkere i kortspill, dele oppgavene med sin makker Utviklet av danske Netwerk Å gi en myk overgang fra ungdomskole til vgs Hindre ekskluderende klikkdannelser Tydelig klasseledelse Elevene deles inn i makkerskap fra første skoledag (par) Makkergrupper 3x3 uker Den gode kollega Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

24 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

25 Beskyttende faktorer mot selvmord (Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading , s. 17) Tilstedeværelse av beskyttende faktorer kan redusere en persons sårbarhet for risikofaktorer og gjøre personen bedre i stand til å mestre vanskelige livssituasjoner. Forebygging av selvmord og selvskading innebærer både å redusere risiko og fremme beskyttende faktorer på individ og samfunnsnivå. Verdens helseorganisasjon (2012) har identifisert følgende beskyttende faktorer for selvmord: sterk tilhørighet til familie og støtte fra lokalsamfunn (barnehage, skole, arbeidsplass og tros- og livssynssamfunn) gode problemløsningsferdigheter, konfliktløsningsevne og ikke voldelig håndtering av konflikter personlig, kulturell, sosial eller religiøs overbevisning som motvirker selvmord og styrker individets ønske om å leve begrenset tilgang på selvmordsmidler (skytevåpen, toksiske medikamenter mm.) evne til å søke hjelp for problemer lett tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

26 Å miste fotfestet Skoleprogrammet VIP, Vestre viken HF

27 Stressende livshendelser: Ungdomstida Sykdom/skade eller død Skilsmisse Kjærlighetssorg Minoritetsstress (f.eks språklig minoritet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet) Rus Mobbing Skifte skole Å flytte Ulykker Flukt Vold, overgrep Skoleprogrammet VIP, Vestre viken HF

28 Henvendelser om VIP-programmet Espen Hansen, leder Telefon: E-post: Mia Iversen, veileder Telefon: E-post: Jorid Bakken Steigum, veileder Telefon: E-post:

29 29

30 Zippy`s Friends til Norge 2004 Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge Psykisk helse i skolen 2007 Finansiert av Helsedirektoratet Ca 600 skoler 30

31 Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig 31

32 Bedre klassemiljø Norsk Evaluering Bedre faglig fungering Mindre mobbing og utestenging Bedre samhold Elevene blir mer aktivt støttesøkende Holen

33 Prinsipper Programmet gjennomføres i sin helhet Positive ferdigheter forsterkes Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige Lærerne lytter aktivt til barna Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger Barna deltar, involveres og lærer av hverandre Barna evaluerer sin egen mestring 33

34 Kontakt Kontakt:

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning En skole for alle Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning 2 Som ansatt i skolen kan du gjøre en forskjell for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Når du møter

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer