Training module on. Grant Contract LLP DK-LEONARDO-LMP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP"

Transkript

1 Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract LLP DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Opplæring i kvalitetsstyring og produksjon av sjømat Kurs type: Kvalifiserings nivå: Kurs tittel: Poenggivning, nivå og rammer: Undersvisningsmetode: 40% Forelesninger 20% praksis 40% gruppe eller individuelt arbeid

2 Kursenhet 1: Kvalitet og kvalitetskontroll Formål Modul 1: Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon og kvalitet i produksjon av sjømat Kvalifiseringsnivå modul 1: Praksis fra sjømatproduksjon eller restaurant- og matfag Tilleggsinformasjon Modul 1: Læringsutbytte modul 1: Produksjonskjeden for fisk Ferdigheter og kompetanse modul 1: Krav til ferdighet/nivå modul 1: Læringsutbytte modul 2: Ved fullføring av denne enheten skal kandidaten vite hvordan de skal planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere ilandføring av fangst, videreforedling, lagring og salg av sjømat. Kandidatene blir bedt om å forklare hele produksjonskjeden og hvordan håndtere det mest effektivt for ikke å forringe kvaliteten på fisken. Kvalitet og fiskemetoder Ferdigheter og kompetanse modul 2: Ved fullføring av denne enheten skal kandidatene kunne forklare sammenhengen mellom kvalitet og ulike fiskemetoder Krav til ferdighet/nivå modul 2: Læringsutbytte modul 3: Kandidaten blir bedt om å forklare ulike metoder for fiske og hvilken innvirkning det kan ha på kvaliteten på råstoffet. Forklar hvordan det kan begrenses. (F.eks. Begrense mengden, rask blødning og hypotermi) Forklar hvordan utstyret om bord i fiskebåten og på land kan opprettholde den overlegne kvaliteten på fisken. Inspeksjon

3 Ferdigheter og kompetanse modul 3: Ved fullføring av denne enheten skal kandidaten utføre en inspeksjon av ilandført fisk/fangst Krav til ferdighet/nivå modul 3: Læringsutbytte modul 4: Kandidatene bes å foreta en kvalitetskontroll av fisken samt lage prøver for testing. Beregning av riktig mengde prøver i forhold til fangst. Kontrollveiing av prøver. Beregne nøyaktige volum av fangsten fra prøvene. Gi vurdering av fiskens form, klepp og knusing, utseende, konsistens, innvoller, lukt, snittflater, korrekt blødning og blodflekker. Skjære ut prøve av fileten. Sjekk for nematoder. Basert på kvaliteten av fisken foreta en innstilling på hvilken råmateriale er egnet for produksjon og hva den ikke egner seg til. Råvarer og produksjonsmetoder Ferdigheter og kompetanse modul 4: Krav til ferdighet/nivå modul 4: Læringsutbytte modul 3: Velge råvarer og produksjonsmetoder i samsvar med produktbeskrivelser og forklare de endringene som skjer i løpet av første hånd / første fase i lagringen Kandidater bes å forklare hvilke råvarer som er egnet for de forskjellige typer produkter. I form av kvalitet, antall, størrelse osv. Ta prøver i produksjon å registrere disse. Kunne beregne avkastning og lønnsomhet. Forklar produksjonsprosessen. Ser manuelt ulike typer produksjon. (Blødning, sløying, filetering, etc.) Inspeksjon Ferdigheter og kompetanse modul 3: Ved fullføring av denne enheten skal kandidaten utføre en inspeksjon av ilandført fisk/fangst Krav til ferdighet/nivå modul 3: Kandidatene bes å foreta en kvalitetskontroll av fisken samt lage

4 prøver for testing. Beregning av riktig mengde prøver i forhold til fangst. Kontrollveiing av prøver. Beregne nøyaktige volum av fangsten fra prøvene. Gi vurdering av fiskens form, klepp og knusing, utseende, konsistens, innvoller, lukt, snittflater, korrekt blødning og blodflekker. Skjære ut prøve av fileten. Sjekk for nematoder. Basert på kvaliteten av fisken foreta en innstilling på hvilken råmateriale er egnet for produksjon og hva den ikke egner seg til. Læringsutbytte modul 4: Råvarer og produksjonsmetoder Ferdigheter og kompetanse modul 4: Krav til ferdighet/nivå modul 4: Læringsutbytte modul 5: Velge råvarer og produksjonsmetoder i samsvar med produktbeskrivelser og forklare de endringene som skjer i løpet av første hånd / første fase i lagringen Kandidater bes å forklare hvilke råvarer som er egnet for de forskjellige typer produkter. I form av kvalitet, antall, størrelse osv. Ta prøver i produksjon å registrere disse. Kunne beregne avkastning og lønnsomhet. Forklar produksjonsprosessen. Ser manuelt ulike typer produksjon. (Blødning, sløying, filetering, etc.) Produksjonsprosess Ferdigheter og kompetanse modul 5: Krav til ferdighet/nivå modul 5: Læringsutbytte modul 6: Mestre å håndtere og bli kjent med produksjonsprosessen i en bedrift Kandidatene bes å forklare hele produksjonskjeden. Gjenkjenne de ulike deler av kjeden(mottak - produksjon - frysing - pakking - lagring -. Forsendelse/salg Være kjent med de ulike krav til hygiene (soner) passasjer, kjølekjeden. Kunne oppdage og registrere avvik. Produksjonsprosess II

5 Ferdigheter og kompetanse modul 6: Mestre, håndtere og bli kjent med produksjonsprosessen i bedrift. Krav til ferdighet/nivå modul 6: Læringsutbytte modul 7: Kandidatene er pålagt å velge de riktige råvarene til den valgte kjøper. Velge riktig volum for kjøper. Forklare optimal produksjonsflyt i volum, temperatur, ønsket kvalitet. Kunne vurdere personell behov i forhold til produksjonen. Planlegg start og stopp i produksjonen (pauser etc.) Kvalitet Ferdigheter og kompetanse modul 7: Vurdere kvaliteten under produksjonsprosessen og på det ferdige produktet Krav til ferdighet/nivå modul 7: Læringsutbytte modul 8: Kandidatene må kjenne selskapets interne kontroll og hva de krever når det gjelder kvalitet. Hva som gjorde avviket. Hvordan oppdage avvik. Overvåke kvaliteten på råvarer / halvfabrikata materialer / ferdige materialer gjennom hele produksjonen. Ulike produkter Ferdigheter og kompetanse modul 8: Lage ulike produkter og lokale spesialiteter Krav til ferdighet/nivå modul 8: Læringsutbytte modul 9: Basert på tilgjengelig råstoff bes kandidaten å plukke ut produktmiks som svarer til behovene til kundene / markedet. Sikre at produkter / produktmiks er lønnsomt. Sikre at råvarer som brukes er av riktig kvalitet. Pakke metoder

6 Ferdigheter og kompetanse modul 9: Utføre ulike pakking og emballasje metoder i samsvar med gjeldende lover og produktbeskrivelser Krav til ferdighet/nivå modul 9: Læringsutbytte modul 10: Kandidatene bes å pakke ferdige produkter i henhold til spesifikasjonene for produktet. Sikre at dette blir gjort i henhold til selskapets prosedyrer og at dette er i henhold til selskapets kontroll. Kunne oppdage og håndtere avvik. Kjølekjeden Ferdigheter og kompetanse modul 10: Utføre arbeidet uten å bryte kjølekjeden i produksjonen. Krav til ferdighet/nivå modul 10: Kandidatene er pålagt å forklare prinsippet om kjølekjeden og viktigheten av at dette ikke blir brutt. Utdype produksjonslinjen og beskrive hvordan prinsippet om kjølekjeden opprettholdes. Kunne oppdage avvik og vet hvordan avvik skal håndteres i henhold til selskapets interne kontroll. Kursenhet 2: Hygiene og kvalitetskontroll Formål med kursenhet 2: Kvalifiseringsnivå kursenhet 2: Veilede elevene til å bruke kvalitetssikring, internkontroll, personlig hygiene og produksjons-og næringsmiddelhygiene. Kurset vil også dekke relevant lovgivning, hygiene soner og rollen myndighetene har. Praksis fra sjømatproduksjon eller restaurant- og matfag

7 Tilleggsinformasjon kursenhet 2: Læringsutbytte modul 1: Hygiene Ferdigheter og kompetanse modul 1: Krav til ferdighet/nivå modul 1: Læringsutbytte modul 2: Ved fullføring av denne enheten skal kandidatene kunne praktisere personlig hygiene. Utøve produksjon og næringsmiddelhygiene etter gjeldende regelverk Kandidatene er pålagt å være i stand til å kontrollere renslighet og hygiene i følge internkontroll. Kjenne ulike rengjøring soner og strukturen av disse. Kjenner reglene for flyten av varer og persontrafikk i de ulike sonene og hygiene tiltak for å sikre at de blir fulgt. Kunne utøve kontroll av insekter og andre skadedyr. Å vite hvordan et avvik skal håndteres / rapportert. Forklarer selskapets videreføring / registrering av hygiene. Renhold Ferdigheter og kompetanse modul 2: Krav til ferdighet/nivå modul 2: Læringsutbytte modul 3: Ved fullføring av denne enheten skal kandidatene kunne utføre renhold- og rengjøringssjekker i samsvar med planene for renhold og andre hygienetiltak. Kandidatene skal vite kravene til renhold i ulike deler av bedriften og utføre korrekt rengjøring i henhold til prosedyrer. Vet hva vaskemidler / kjemikalier som brukes til rengjøring. Kunne forklare innholdet i databladene for de ulike vaskemidler / kjemikalier som brukes til rengjøring. Hygiene soner Ferdigheter og kompetanse modul 3: Krav til ferdighet/nivå modul 3: Ved fullføring av denne enheten skal kandidatene kunne forklare hygiene soner og følge gjeldende regler og prosedyrer for personalet og råvarene Kandidatene er pålagt å vite noe om bygging av sanitære soner og

8 forskjellen mellom dem. Forklar hygienekrav i de ulike sonene og forklare årsakene til hvorfor det er slik. Forklar prosedyrer for flyten av varer og trafikken inn og ut av de ulike sonene. Kunne oppdage avvik og håndtere disse i henhold til selskapets internkontroll. Læringsutbytte modul 4: Skadedyr Ferdigheter og kompetanse modul 4: Krav til ferdighet/nivå modul 4: Læringsutbytte modul 5: Følge prosedyrer for å bekjempe og forhindre insekter og andre skadedyr Kandidatene skal kunne forklare hvordan innsekt og skadedyr kontrolleres i bedriften. Vise hvordan og forklare hvorfor feller og andre materialer for skadedyrbekjempelse er satt opp. Kunne ta opp avvik og håndtere disse. Lover og forskrifter Ferdigheter og kompetanse modul 5: Krav til ferdighet/nivå modul 5: Forklare ansvarsforholdet og omfanget av de gjeldende lover og forskrifter myndighetene har satt. Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for kvalitetsstyring Kandidatene skal kunne kjenne til regler og prosedyrer i alle ledd av produksjonen. Gjenkjenne de ulike myndigheter / andre aktører, funksjoner og rolleer i fiskeribransjen (Fiskeridirektoratet, Fiskeridirektoratet, de Råfisklag, sjømat kommunestyret etc) Bli kjent med hvordan de forskjellige organisasjoner fungerer, hvordan de bruker verktøy og hvordan de forvaltes.

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Kurs Type: Kvalifiserings

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Hygiene og mikrobiologi

Hygiene og mikrobiologi Hygiene og mikrobiologi Ranveig E. Prøven Hygiene og mikrobiologi Vg1 Restaurant- og matfag Bokmål 4 Mattrygghet Forord Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 ISBN-10: 82-05-35726-9 ISBN-13: 978-82-05-35726-x

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer