God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger"

Transkript

1 God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

2 Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester 6.Oppsummering

3 Selskapsstruktur for Eika 1 79 lokalbanker og OBOS

4 Eika «Vi styrker lokalbanken» Visjonen Kundefokus Bankene + Eika = 280 mrd

5 Eika ViS Illustrasjon av hva ViS Basis inneholder (ikke utfyllende) Styrende dokumenter Policy for: Virksomhetsstyring og risikostyring Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Bekymringsmeldinger Compliance Retningslinjer for: Kvalitetssikring og offentliggjøring av finansiell informasjon Hendelsesrapportering HMS Arbeidsreglement Etikk og samfunnsansvar Godtgjørelse Informasjon Retningslinjer for håndheving av personopplysningsloven Andre maler: Beredskapsplan likviditet Stillingsinstruks banksjef Styreinstruks Styrets arbeidsplan Egen- evalueringskjema styremedlemmer Verktøy og løsninger Modeller ICAAP modell *) Stresstest kapitaldekning*) Stresstest markedsrisiko Risikomatrise *) Stresstestmodell likviditet *) Simuleringsmodell for LBI Simuleringsmodell likviditetsindikator 1 og 2 *) Med veiledning Rapportmaler: Risikorapport Risikoanalyse (årlig) Pilar 3 dokumenter Skjema for hendelsesrapportering Veiledning/ støtte Fra policy til praksis Tjenester Kurs / workshops Webkonferanser Ekstranettside hvor alle maler ligger Webkonferanser for alle kundene ved behov Gratis veiledning ved mindre omfattende problemstillinger Årlig kurs for banksjefer hvor siste års endringer mv. gjennomgås Kurs og workshops ved behov (faktureres særskilt) Konferanser Styreleder og banksjefsamling Virksomhetsstøyringskonferanse Kredittkonferansen Fra policy til praksis er en ny aktivitet i Prosjektdeltakelse RKL Intranett

6 Internkontroll

7 Coso I og Coso II

8 Komponenter i helhetlig risikostyring 1. Internt miljø 2. Etablere målsetninger 3. Identifisere hendelser 4. Risikovurdering 5. Risikohåndtering 6. Kontrollaktiviteter 7. Informasjon og kommunikasjon 8. Oppfølging

9 Forskrift om risikostyring og internkontroll 1. Virkeområde 2. Forholdsmessighet 3. Styret 4. Daglig leder 5. Utkontraktering 6. Risikostyring 7. Gjennomføring av internkontrollen 8. Dokumentasjon og rapportering 9. Internrevisjon 10. Uavhengig bekreftelse

10 God internkontroll Mål Prosesser Tiltak I dag IK integrert i driften Rimelig grad av sikkerhet

11 Internkontroll - hjertet Bankforståelse + Sunn fornuft

12 Thomas F. Borgen ny adm. dir. i denne fase er nødvendigt at have en administrere nde direktør med dybere bankkompetencer

13 Forholdsmessighetsprinsippet Krav v. ICAAP Krav v. Kreditt Krav v. likviditet Tilpasset banken

14 Roller / organisering

15 Internkontrolllandskapet Forstander -skap Ekstern revisor Styre Kontroll- komité Internrevisjon Banksjef Revisjonsutvalg Kunder Ledere Risikokontrollfunksjon Compliancefunksjon Finanstilsynet Allianse Leverandører Medarbeidere Bankenes sikringsfond

16 Mindre bank må se etter alternative løsninger

17 Risikoanalysen

18 Risikomatrise Delområde/ prosess Risiko før... Hva kan gå galt? Risikonivå (1-9) Risikoreduserende tiltak Risiko e. tiltak Nye tiltak Ansvar Frist Retningslinjer og rutiner Kredittpolicy Kreditthåndbok xx Kompetanse og kapasitet Kreditt- og systemkompetanse Depot xx Rapporter Månedlig regnskap Utlånsvekst pr avd / ansatt xx Kontroller/Stikkprøver Stikkprøver saksnotat Dokumentkontroll depot Stikkprøve depotmapper Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Bankens vurdering ved Utforming og etterlevelse Vurdert dato Kommentar Tilfredsstillende Ikke vurdert Kompetanse, kultur og kapasitet Vurdert dato Kommentar Må forbedres Ikke vurdert Ikke vurdert Utforming og nytteverdi Vurdert dato Kommentar Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert Egnethet og gjennomføring Vurdert dato Kommentar Ikke vurdert Ikke vurdert Ikke vurdert

19 Krav til skriftlige rutiner? Ikke alltid en forutsetning for god internkontroll Fordel ved: Opplæring Ved sykdom Uavhengig evaluering

20 Elektronisk system for kontrollaktiviteter / stikkprøver mv Informasjon om manglende kontroller Kontrollaktivitet Database Samlerapporter Påminnelse om kontrollen

21 Kultur

22 Kultur

23 U- kultur?

24 Tillit og internkontroll «Vi har stor tillit til banksjefen» Styret «Svært gode resultater gjør at jeg ikke kan være kritisk» Jeg har stor tillit til. Kompetanse? Leder

25 Bygge en god kultur for internkontroll Hva kreves?

26 Rapportering av hendelse Skjema skal leveres til banksjef og rapporteringsansvarlig i banken som er : Avdeling Nr./ år Hendelsesrapportering Hendelsen inntraff: Dato: Klokkeslett: Melder: Navn: Bank: Telefon: e-post: Dato: Medførte eller forventes det at hendelsen gir økonomisk tap for banken? Ja Nei Kunne hendelsen gitt banken et økonomisk tap? Ja Nei Tapets størrelse: Konstatert tap Forventet tap fram i tid Kunne ha gitt tap på Hvor hendelsen oppsto: Personmarked Næringsliv Støttefunksj. Utlån Dersom hendelsen ikke har gitt, eller forventes å gi banken et tap, men kunne ha gitt et tap, skal beløp legges inn i nederste felt Innskudd/ plassering Bet. formidling Forsikring Annet Type hendelse: Kort beskrivelse av hendelsen/tilløpet: Internt Bedrageri: Eksternt bedrageri: Ansettelsesvilkår, forhold på arbeidsplassen: Kunder, produkter og forretningspraksis: Skade på fysiske eiendeler: Avbrudd i drift og/eller systemer: Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling: Annet. Beskriv: Andre relevante opplysninger: Er andre varslet om hendelsen (eks. personer i banken, Kredittilsynet, politiet)? Dato og sign melder:

27 Utkontraktering og kjøp av tjenester

28 Krav og Ressurser Kilde til krav Ressurser

29 Banken Utkontraktering? Strategi Ledelse Kundekontakt Risikostyring Kontroll mv «Bestillerkompetanse» Utkontraktere IT drift Forvaltning likviditet Depot Rapportering Funding (kredittforetak) Leverandør / støtte Rammeverk risikostyring Støtte vedr. Complianse Rammeverk IT risiko

30 Internkontroll Utvikling i krav til bankene Mindre banker har løftet seg mye God Store banker Mindre banker Svak Tid

31 Likviditetsrisiko et eksempel Risikoanalyse Risikomatrise Risikopolicy Rammer Risikorapportering Kvartalsvis styrerapport Stresstesting Beredskapsplan Simuleringsmodeller LCR / LBI Likviditets- indikator 1 og 2

32 Oppsummering

33 Totalvurdering Mulig i en mindre bank? God Internkontroll Risikoanalyse Roller / Organisering Kultur for IK Utkontraktering / kjøp av tjenester Ja Ja Ja Ja Ja

34 Ja forutsatt. Bankforståelse + Sunn fornuft

35

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2009 Innholdsfortegnelse Innhold 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital...

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 4 2.1 Kapitaldekning... 4 2.2 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2014... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Visjon...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2013 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer