Problemer: Klima, mangfold, Det etiske dimensjonen Det personlige ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemer: Klima, mangfold, Det etiske dimensjonen Det personlige ansvar"

Transkript

1 Bærekraft og naturfaglig kunnskap Problemer: Klima, mangfold, miljøgifter Eksempler på at det nytter Det etiske dimensjonen Det personlige ansvar

2 Grunn til bekymring? Vi vil gå tom for ressurser: Malthus lh 1803, Ehrlic 1968 (The population bomb), Romaklubben 1972 (Limits to growth) og 1991 (Beyond the limits) Vi vil drukne i avfall/giftstoffer: fra Carson 1962 (Silent spring) til IPCC Problemer knyttet til habitatødeleggelse og/eller tap av biologisk diversitet: Norman Myers 1979 (Sinking Ark)

3 Noe blir bedre Miljøbevisstheten er bedret Renseteknologien en bd bedret Sterkt reduserte utslipp av en rekke miljøgifter Noen store seire: Forsuring, ozon visse miljøgifter... men noe blir verre: klima, mangfold og andre miljøgifter

4 Klimaendringer En overordnet trussel klima Uten denne effekten ville jordas gjennomsnitts temperatur vært 20 i stedet for Skyer gir viktigste bidrag, så CO 2 MEN, ikkeunderslå usikkerhetene

5

6

7

8

9

10 Bidrag til drivhuseffekten Gass Andel i atmosfæren (ppm i luftvolumet ) Relativ effekt (GWP) Absolutt effekt (%) Vanndamp ,1 62 Karbondioksid Ozon < Lystgass < Metan Klorfluorkarboner <

11 Ingen faglig uenighet om drivhuseffekten og CO 2, men debatt om global loppvarming

12 Hvor ille kan det bli? Risiko = usikkerhet x konsekvens

13 Trusselen ligger i selvforsterkende tilbakekoblinger

14 Selvforsterkende tilbakekoblinger Redusert is og snødekke gir redusert tilbakestråling (redusert albedo) = økt varmeabsorbsjon b Redusert albedo pga vegetasjonsendringer Økt opptining av permafrost, mer metan og CO 2 Oppvarming av jord gir økt oksidasjon av organisk C til CO 2. Økt havforsuring pga økt CO 2 gir redusert CO 2 opptak av kalsifiserte organismer Økt oppvarming av hav gir redusert opptak av CO 2.

15 Oppvarmingen størst t i nord, (men konsekvensene størst i sør?) Innen 2050 vil sommerisen være forsvunnet Innen 2100 vil vinterisen være borte Dramatiske episoder: isfritt langs Svalbard vinteren 2005/2006 Grønlandsisen: 1000 års perspektiv Antarktis?

16 Den globale havsirkulasjon kan endres

17 Tining i av permafrost?

18 Verden er ikke lineær... det finnes økologiske og klimatiske turning points

19 Fjellet vil kles Endret skoggrense avhengig av BÅDE sommer og vintertemperatur, nedbør og snødekke Noen arter vil forsvinne, flere vil komme Nye økosystemer, ustabilitet, tap av karakterarter

20 Endret sesongmønster

21 Klima og biologisk mangfold % av landlevende arter er direkte utrydningstruet innen 2050 (Thomas et al. 2004). Klimaeffekter forsterkes av ødelagte leveområder. Polare og alpine arter i faresonen, men det totale mangfold vil øke... inkludert parasitter, pest organismer, zoonoser...

22 Havforsuring - mange konsekvenser Skade på planteplankton, p kaldvannskoraller, dyreplankton og muslinger Endrede d næringskjeder Redusert CO 2 -opptak

23 Og hva vet vi om mangfoldet? Fortsatt ttmangelfull ll kunnskap, men dokumentert sammenheng mellom artsantall og areal Viktige aspekter er metapopulasjoner og innavlsproblematikk (hva er effektiv minstebestand?) Mer kunnskap om extinction deficit

24 Hvor mange arter?

25 Hva er en art? Etter Darwin (1859) var det klart at arten var en flyktig enhet Mange ulike artsbegreper, men åpenbart at det biologiske artsbegrep ikke var tilstrekkelig Er sekvensering eller barcode taxonomy svaret? Darwins finker, 9, 11, 13 eller flere arter?

26 Ny lov om biologisk mangfold å sikre ved vern og bærekraftig bruk at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske g mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden altså ikke en museumslov! Fll Felles lov for alle biologiske i ressurser Gjelder parallelt med annen ressurslovgivning, vil angi de generelle prinsipper for naturforvaltning, mens annen lovgivning vil konkretisere forvaltning Forvaltning av norsk natur skjer i økende grad i en internasjonalt kontekst juridisk som i stor grad bygger på etiske argumentasjon (Riokonvensjonen) og føre var

27 Vi vet mer om the entangled bank, men ikke nok Naturen er først og fremst kompleks k Vi kan ikke ha noen ambisjoner om en full oversikt over diversitet og samspill. Dette nødvendiggjør en betydelig grad av førevar tankegang

28 Verden er ikke lineær... økologiske og klimatiske turning points

29 Biologisk mangfold argumenter Biosentrisk i eller antroposentrisk: t natur for naturens skyld eller for vår skyld? I hvilken grad skal klvi akseptere problemer som ikke representerer noen stor trussel mot mennesker? Hvordan skal vi vurdere verdien av en art? Natur og etikk, natur og estetikk, natur og realisert eller potensiell nytteverdi Er et biosentrisk i eller dypøkologisk k syn antihumant?

30 Det etiske og det estetiske Argumentasjonen må gå ut over de tradisjonelle, naturfaglige og objektive begrunnelser Opplevelsesverdi er et legitimt og sterkt undervurdert bevaringskriterium (stillhet, opplevelsen av og vissheten om det urørte) Hensynet til kommende generasjoner!!

31 Miljøgifter godt og dårlig nytt PCB polychlorated bifenyles DDT, lindan, HCB, QCB... Dioksins Toxafens Polybromated substances (esp. bromated flame retardents) Heavy metals: mercury, lead

32 Befolkning og forbruk 1 amerikaner bruker like Bflki Befolkningsøkning ki 1 ik b k lik globalt: mye energi som: Per 3 minutter: 500 Per dag: Per år: : I land : 1.2 mill, U land : 4.1 milliarder 2025: I land : mill, U land : 7.1milliarder 2 nordmenn 3 grekere 30 indiere 300 tanzanianere

33 Miljøet langs fire etiske akser Biosentrisk i versus antroposentrisk: ikii hvilken grad skal vi akseptere problemer som ikke representerer noen stor trussel mot mennesker? (Artsbevaring, føre var etc) Majorstua versus Maldivene: (eller skitt i Norge, leve Toten). Graden av internasjonal solidaritet Hedonisme versus askese: Hva er det gode liv? I dag versus i morgen: (etter oss kommer Syndfloden). Dagens behov kontra hensynet til ufødte generasjoner

34 Allmenningens tragedie Garrett tthardin Prinsipp; felles ressurser (evt resipienter), sterke personlige incentiv for å maksimere eget utbytte av fellesressursen, svake incentiver i for reduksjoner. Konsekvens blir kumulativ overbelastning og felles tragedie (på sikt) Brukes normalt om individuelle aktører Bygger på kortsiktig rasjonalitet (en evolusjonær bk bakgrunn?)

35 Menneskelig adferd Klimaproblematikk: Fra individuell materialisme/ hedonisme til allmenningens tragedie på internasjonalt nivå Løsninger: Grønne markedskrefter? Teknologi? Endrete verdier/livsstil ( det rike liv med enkle midler )?

36 Hva trengs for å være lykkelig?

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no

Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no MENNESKE, MILJØ OG UTVIKLING SUM 1000 Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no Miljø og utvikling Hva er utvikling? Økonomisk vekst, industrialisering, modernisering Miljøkritikken av utviklingsbegrepet:

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD Miljøutsyn til 2030. Summary in Norwegian. Sammendrag på norsk

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD Miljøutsyn til 2030. Summary in Norwegian. Sammendrag på norsk Environmental Outlook to Summary in Norwegian Miljøutsyn til Sammendrag på norsk Hvordan vil de økonomiske og samfunnsmessige drivkreftene påvirke miljøtilstanden frem til? Hvilke tiltak trengs for å møte

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

TRENGER NORGE EN KLIMALOV?

TRENGER NORGE EN KLIMALOV? TRENGER NORGE EN KLIMALOV? 1 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Framtiden uten olje Margaret Atwood

Framtiden uten olje Margaret Atwood Framtiden uten olje Margaret Atwood Hvis du tror historier som viser effektene av klimaendring fortsatt bare er framtidsfantasier, må du tro om igjen. Olje! Vår hemmelige gud, vår hemmelige hjelper, vår

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Den store rovviltkrigen

Den store rovviltkrigen Den store rovviltkrigen En undersøkelse av Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af Andet Vildt (1845) HIS-3900 Karl Martin Richardsen Mastergradsoppgave i historie Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer