Medlemskap i NHO Logistikk og Transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemskap i NHO Logistikk og Transport"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Medlemskap i NHO Logistikk og Transport Region Vestlandet 7. februar 2013 Thor Chr. Hansteen

2 NHO Logistikk og Transport Selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor Logistikk Spedisjon Skipsekspedisjon Havne- og terminalrelatert virksomhet Medlem av Nordisk Speditørforbund, Clecat og FIATA 2

3 NHO Logistikk og Transport 350 medlemsbedrifter 5 bedrifter representerer 70% av ansatte som jobber i medlems bedriftene Mange bedrifter med ansatte Totalt ansatte, men med underleverandører ca mennesker 60% saksbehandlere / selgere 40% terminalarbeidere / sjåfører 3

4 Hva gjør NHO Logistikk og Transport? Landsforening i NHO Kompetanse og rekruttering Næringspolitikk og miljø Ekspert på lovverket innenfor veg- sjø,- bane og luftfart, spedisjonens ABC Fraktlovgivning, eksport/import Tariffpart Juridisk og strategisk rådgivning HMS Kompetent samarbeidspartner med myndighetene Nasjonal Transportplan Nærskipsfartsstrategi Klima og miljø Jernbane og terminalutvikling Samferdselsloven EU-direktiver og forordninger i samferdselen Kjøretøyforskriften; mål og dimensjoner Yrkessjåførforskriften Vegfraktavtaleloven og tilsvarende for sjø/fly/bane Toll-loven 4

5 Syv strategiske fokusområder Toll og sikkerhet Juridisk bistand og forretningsutvikling Samferdselspolitikk Miljø Arbeidsliv og tariff, HMS Kompetanse og rekruttering Medlemsservice Transportrett, herunder lover, konvensjoner og NSAB, juridisk håndbok Samarbeid med tollvesenet NTP; Veg, jernbane, sjø, havn. Rådgivning informasjon og påvirkning LTLs Klimastrategi: Incentiver, Nox-fond, CO2- fond Drivstoff og energi Tariffavtaler og tariffutvalg. Lover og forskrifter om lønns. Og arbeidsvilkår Ny speditørskole. Medlemsrekruttering medlemundersøkelser Rådgivning og prosedyre for domstoler og bistand i klagesaker Straffetillegg, tap av rettigheter, etterberegning, renter, toll og avgifter Intermodale løsninger. Standardisering og dimensjoner Forebygging og oppfølging av sykefravær. Døgnhvileplasse r, BVL, kurs, beredskap. Utvikle, selge og gjennomføre kompetanseheven de kurs for bransjen. Bistand regionforeningene. Forretningsjuridiske spørsmål, avtalerett, Incoterms, forsikring mv Rådgivning i forretningsutvikling AEO, tollagerbevillin, direktekjøring, frigivelse av varer. Sikkerhetssaker. Samarbeid/dialo g med NHO og tariffpartnere. Traineeprogram for speditører. Medlemsmøter Generalforsamling Kongress Transport & Logistikk 5

6 Arbeidsrett NHO LT har to advokater som kan bistå innen arbeidsrett Individuell arbeidsrett - også NHOs regionforeninger - også NHOs Arbeidsrettsavdeling 6

7 Arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett tariffspørsmål Tolking av tariffavtaler Tariffrevisjon 7

8 HMS Kurs Sykefraværsoppfølging Bedriftsrådgivning 8

9 Toll AEO Tillegg Tapt bevilling Forskjellsbehandling Tariffering Tollverdi Preferansebehandling 9

10 Transport jus NSAB Transport jus Juridisk landhandel 10

11 Forretningsjus Tolkning Kontraktsinngåelser Mislighold Selskapsrett Forretningsnektelse 11

12 MVA Mattilsyn Produktansvar vedr. 3. og 4. parts logistikk Straff 12

13 Næringspolitikk Samfunnspolitiske spørsmål vei/bane/havn/sjø Lokalisering reguleringsplan 13

14 Markedsandeler i logistikknæringen basert på total omsetning 36,4 mrd (2010) 9 % SCHENKER AS BRING CARGO AS 7 % TOLLPOST GLOBE AS 36 % 6 % KUEHNE + NAGEL AS BRING FRIGOSCANDIA AS DHL EXPRESS (NORWAY) AS 6 % DSV ROAD AS DHL SUPPLY CHAIN (NORWAY) AS 3 % PANALPINA GRIEG AS 3 % DSV AIR & SEA AS 21 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % BRING WAREHOUSING AS ONTIME LOGISTICS NORGE AS Øvrige LTL-medlemmer NHO LT-medlemmer Øvrig totalmarked 14

15 Antall sendinger Hva gjør Logistikknæringen? Vareforsyningen i Norge (2010); 78 mill tonn, 66 mill sendinger NHO Logistikk og Transports medlemsbedrifter (300 foretak) håndterer 65% av fraktmarkedet og 90% av alle fortollinger i Norge SCHENKER AS BRING CARGO AS Partigods (over 2500 kg) Stykkgods ( kg) Pakker (inntil 30 kg) 36 % 21 % 9 % 7 % 6 % 6 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % TOLLPOST GLOBE AS KUEHNE + NAGEL AS BRING FRIGOSCANDIA AS DHL EXPRESS (NORWAY) AS DSV ROAD AS DHL SUPPLY CHAIN (NORWAY) AS PANALPINA GRIEG AS DSV AIR & SEA AS BRING WAREHOUSING AS ONTIME LOGISTICS NORGE AS Øvrige ØVRIGE LTL-medlemmer NHO LT-MEDL. Øvrig totalmarked 15

16 Utforming av søknader for forskning, utvikling og offentlig støtte. Strategibistand Prosjektledelse 17

17 Miljø Miljøprogram 18

18 NHO LT kompetanse Kurskatalogen ligger på nholt.no Traineeprogrammet 19

19

20

21

22 Teambygging, trening og utvikling 2. dagers kurs mai

23 Traineer Din bedrift? 24

24 Speditørskolen 2014 Søknadsfrist

25 Kapitteloversikt 26

26 Filmer om NHO Logistikk og Tranport på Youtube =PLPCeb9i1S6F-plOmtVn2zerEuSb8bKlH&feature=plpp_play_all 27

27 Medlemsmøter Nettverksbygging Faglig påfyll Sosialt 28

28 Deltakerne, som er konkurrenter i transportnæringen, må ikke snakke om eller drøfte: Nåværende, fremtidige eller tidligere priser, påslag, avgifter og gebyrer eller andre former for prisberegning, herunder om eller hvordan offentlige avgifter og andre kostnader skal faktureres kundene. Deltakerne er også avskåret fra å drøfte kontraktbetingelser og andre forhold som kan utgjøre konkurranseparametere overfor kundene, slik som kredittid, reklamasjonsvilkår mv. Drøftelser om hvorvidt man skal inngi tilbud i tilbudsforespørsler og om eventuelle vilkår er strengt forbudt. Deltakerne må heller ikke opplyse om bedriftens strategi eller planer når det gjelder noen av de nevnte forhold. Opptreden i strid med dette må rapporteres til NHO Logistikk og Transport omgående. 29

29 Deltakerne kan drøfte Bransjens generelle interesser, slik som forholdet til myndigheter og virkningene av regelverk på arbeidsmiljø og kostnader. De er videre fri til å drøfte og motta kostnadsanalyser på aggregert nivå og kostnadssimuleringer av enkeltforhold, slik som kjøre- og hviletidsbestemmelser, veipriser mm. Forutsetningen er at deltakerne ikke drøfter om og evt. hvordan endringer i kostnader og andre forhold skal gi seg utslag i forholdet til kundene. De kan videre drøfte praktiske forhold og rutiner som ikke utgjør konkurranseparametere i kampen om kundene 30

30 Nholt.no 31

31 Oppdatert informasjon Meldeseddelen utgis månedlig 32

32 Forsikringsavtale NHO LT medlemmer kan tegne ulike forsikringer i 33

33 Takk for oppmerksomheten

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport?

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport? Hva gjør Logistikknæringen? Hva gjør NHO Logistikk og Transport? Hva gjør logistikknæringen BRINGER VARENE DER DU ER Logistikknæringen er bedrifter innen spedisjon, drift av godssentraler, lagring, lasting

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

sterkere Et fellesskap som gjør deg

sterkere Et fellesskap som gjør deg Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. Bredt spekter

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene.

Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene. Kjære styreledere i LTLs regionforeninger og styret i LTL HØSTEN 2011 regionkonferanse i elektronisk form. Oslo, 5.12.2011 Våren 2012s regionskonferanse er satt til felles middag med styreledere i LTLs

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten. Norsk transport veien videre

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten. Norsk transport veien videre Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten Norsk transport veien videre Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten Norsk transport veien videre Fafo-rapport 2014:03 Fafo 2014 ISBN 978-82-324-0084-3

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

I denne presentasjonen

I denne presentasjonen Presentasjon av NESO I denne presentasjonen Om NESO Medlemmer og opptakskrav Medlemsfordeler Kurs og kompetanse Innkjøpsavtaler Juridisk bistand Presentasjon av NESO Organisasjonen Interesse- og bransjeorganisasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer