Menighetsblad nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad nr 1 2015"

Transkript

1 Menighetsblad nr Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side Ta godt imot konfirmantene 24. mars Da er det Fasteaksjon og stordugnad for Kirkens Nødhjelp: «I kriser er vann kritisk!» sier bandet i kirken! Les mer side 10-11

2 S ta b o g m en i g he t s r å d Hillevåg menighet Veumveien 55, 4016 Stavanger Fax Daglig leder: Solveig Myklatun Sokneprest: Anders Hildeng Næss Kontorfullmektig: Olaug Støle Diakon: Oddbjørg Byberg Aadnøy Trosopplæringsmedarbeider ungdom: Silje Hodne Trosopplæringsmedarbeider barn: Kristine Kalleberg Eikrem Kirketjener/vaktmester: Leif Audun Stapnes Kantor: Arne Martin Aandstad For bestilling av dåp og vielse, kontakt kirkens servicetorg Menighetsrådsleder: Frode Alvestad Nestleder: Hugne Sjo MR-medlemmer: Leif Vastveit Tonje Borgen Myrbakk Leif Enoksen Brit-Helen Russdal Hamre Jakob Havnen Kirsten Klungtveit Geir Paulsen Torhild Maldal Anders Hildeng Næss Menighetsblad Opplag 3000 Redaksjon: Mette E. Paulsen (Perm.) Elsa Kristiansen Hugne J. Sjo Gaver til menigheten: Din gave kan eventuelt øremerkes. F.eks. menighetsblad, barn, ungdom etc. 2

3 «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.» Jer 23: er et år som ble innledet med et nyhetsbilde preget av et fryktelig angrep på ytringsfriheten i Paris. Ytterliggående muslimer kunne ikke akseptere tegninger av karikerende art som de følte ikke bare rammet deres religiøse fundament men også dem selv som gruppe. Det er trist og tragisk når grupper som dette lager en stat i staten der egne lover og regler får lov til å bli praktisert utenfor et lands juridiske rammer. Jesus lærte oss at det ikke alltid er slik at alle lover og regler i et land nødvendigvis skal tas for god fisk. Men i motsetning til den siste tids nyhetsbilde og mye av det som får lov til å vokse fram i ekstreme miljøer av grensesetting handlet ikke Jesu lovbrudd om mer straff men om kjærlighet og mer frihet. Nettopp i vår tid der vår verden blir mindre og mindre og uttrykket «The global village» brukes for å beskrive akkurat hvor kort avstanden er blitt mellom mennesker på tvers av landegrenser, religiøse skiller og etniske ulikheter er det desto viktigere å holde fast på det som føles trygt og positivt og livsfremmende. Som bildet på denne siden antyder: Jesus vil at vi skal ha det godt enkeltvis og kollektivt. Nå har vi startet opp et nytt halvår i Hillevåg kirke og alle de ulike aktivitetene tilbyr et utall av muligheter for oss som bor her i menigheten. Kirken kan ofte oppfattes som konservativ av mange men min erfaring er at vi som kirke kan være konserverende men allikevel progressiv og samfunnsdrivende. Jeremia så fram mot den dagen det skulle stå fram en «rettferdig spire» som skulle gjøre rett og rettferdighet i landet. Dette er nå alle kristnes kall. Å ta være på arven etter han som sto fram fra Gud som rett og rettferdighet. Sammen med visdommens Ånd står vi sammen for å si fra om urett, undertrykkelse og ekstremisme for på den måten å bane veien for menneskeverd, rettferdighet og solidaritet. A nd a k t ONSDAGSMØTER Vår 2015 Av Anders Hildeng Næss 18. februar: Jens Olav Mæland (Bryne) Tema: Har kristne i Det Hellige land noen fremtid? Sangvennene. 18. mars: Prost Sigfred Sørensen og Madlamark Mannskor 15. april: Jonny Vågen, Fjelltun bibelskole og Riskakameratene 3

4 NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet informeres om driftsregnskap og balanserapport pr. avsluttede måned på samtlige møter Det jobbes for et nytt misjonsprosjekt for Hillevåg menighet Menighetsrådet har godkjent oppstart av nytt barnekor Frode Alvestad velges som leder. Hugne Sjo velges som nestleder HØRINGSUTTALELSE SKILLE STAT OG KIRKE Menighetsrådet gir sin tilslutning til sammendraget av høringsnotatet på 10 sider. Men legger inn følgende kommentar: Hillevåg kirkes menighetsråd viser til sammendraget av kulturdepartementets høringsnotat: Staten og Den Norske Kirke et tydelig skille. Menighetsrådet mener at det er uheldig at kulturdepartementet fortsetter å forvalte opplysningsvesenets fond. Dette bidrar til et utydelig skille. Menighetsrådet mener fondet skal tilbakeføres til sin rettmessige eier: Den Norske Kirke. Menighetsrådet har godkjent disponering av avdelingsregnskap for 2013 Menighetsrådet foreslår at Hugne Sjo representerer Hillevåg menighetsråd som utsending til Ytre Stavangers valgmøte. Menighetsråder jobber med å få på plass en valg komite som skal skaffe kandidater til menighetsrådsvalg listen. Årsmøte for 2014 avholdes søndag 15. mars 2015, etter gudstjenesten Følgende søknader blir innvilget offer i 2015: Barnevakten Det norske bibelselskap Det norske misjonsselskap Himalpartner IKO Institutt for sjelesorg Kirkens Bymisjon Kirkens Nødhjelp, x3 KRIK KIA Menighetens misjonsprosjekt, x3 Misjonsalliansen Misjonshøgskolen, Stavanger Norges KFUK-KFUM Norges kristelige student og skoleungdomslag Søndagsskolen Rogaland krets Gudstjenestelisten for våren 2015 er vedtatt Møteplan for menighetsrådets møter torsdag 26. februar. torsdag 19. mars. torsdag 16. april. torsdag 21. mai torsdag 11. juni. AU settes til følgende datoer: torsdag 12. februar. torsdag 5. mars. torsdag 26. mars. torsdag 7. mai. torsdag 28. mai. 4

5 BARN I HILLEVÅG Søndagsskolen: Velkommen til søndagsskole! Hver søndag kl 11 kan du lære mer om Jesus i kirka, enten på familiemesse eller søndagsskole. Føler du deg litt stor, er det flott om du er med som hjelpeleder! Babysang: Babysanggudstjeneste 7.juni for hele menigheten (se også neste side) 6 års-skole: 2.-4.klasse klubb Hvem: 2.-4.klassinger Når: 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, Kl til 19. Hvor: Hillevåg kirke, 1. etasje. Hva: Kanonball, innebandy, leker, konkurranser, forming og enkel servering. Du vil få høre om spennende tema fra bibelen. Dette er en klubb med mye fart og moro. Kontingent for klubben er 150kr pr semester. Giro kommer i posten. Kontaktperson: Menighetspedagog Silje Hodne (tlf ) Gutteklubben Hvem: klassinger, gutter Når: 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05, kl Hvor: Kjelleren i Hillevåg kirke Hva: Dette er klubben kun for gutter som går i 5.-7.klasse. På klubben er det mulighet til å spille innebandy, bordtennis, pc, gjøre lekser med mer. Alle får et måltid, og det er en kort andakt. Hvem: 6åringer (som skal begynne på skolen til høsten). Når: 3 onsdager på våren kl familiegudstjeneste. Datoer for samlingene i 2015: 4.mars, 11.mars og 18.mars. Familiegudstjeneste med utdeling av 6 års bok 22.mars. Hvor: Kirkerommet, kirkestua mm i Hillevåg kirke. Hva: Bibelhistorier og tema, sang, aktiviteter, mat. Kontingent 150kr. Giro kommer i posten Kontaktperson: Menighetspedagog Silje Hodne (tlf ) Jenteklubben Hvem: klassinger, jenter Når: 20.01, 03.02, 03.03, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, kl Hvor: Kjelleren i Hillevåg kirke Hva: Dette er klubben for dere jenter som går i 5.-7.klasse! På klubben er det mulighet til å spille bordtennis, singstar/guitarhero, hobbyaktiviteter, gjøre lekser med mer. Alle får et måltid, og det er en kort andakt. Kontingent 150kr. Giro kommer i posten Kontaktperson: Menighetspedagog Kristine Kalleberg Eikrem (Tlf ) 5

6 BABYSANG I HILLEVÅG KIRKE DROP IN HVER TORSDAG PRAKTISK INFO: Ingen påmelding Ta med 30 kr til lunsj og et teppe babyen kan ligge på Ingen forkunnskap er nødvendig PROGRAM: Kl 11.30: sangstund for barn i krabbealder (ca 7 mnd- ca 1 år) Kl 12.15: sangstund for de aller minste (ca 0-6 mnd) Etter sangstund serveres lunsj! Selv om du ikke er vant til å synge, så husk at DU har verdens beste stemme for DITT barnj VELKOMMEN! Hillevåg menighet Tlf , Tårnagenthelg Topphemmelig! Du som går i 3.klasse vil få invitasjon i posten, og den er bare til deg og HEMMELIG! Men lurt å holde av helgen april, for det er da det skjer, og det er det jo ikke så kjekt å gå glipp av! Snakkes! Hilsen Kristine og den svartkledde sjefsagenten 6

7 UK fredag Bo-hjemme-leir for 7.klassinger Ung i Hillevåg - en møteplass for tenåringer fredag kl Hvem: Alle ungdommer Når: Fredag kl Hvor: I kjelleren i kirka. Hva: Dette er en kafé- og aktivitetskveld for alle ungdommer. Biljard, Bordtennis, Singstar/guitarhero, byens beste milkshake med mer. Vi salmes i løpet av kvelden for å synge lovsang og høre en andakt. Kontaktperson: Silje Hodne (Tlf ) For sms info send start UKF info og navn til samme nummer. For å melde deg av tjenesten, send stopp UKF info. UK 10. kl. fest og Konf Reunion 1, Konf Reunion 2 hvem: tidligere konfirmanter i hillevåg kirke når: tidspunkt blir sendt til kullene 3-4 uker før hvor: div rom i kirka. hva: en gang i året 3 år etter konfirmasjonen blir det en «reunion samling» for konfirmantkullene. innholdet kan variere ut fra hva kullet selv ønsker, men en vanlig samling til nå har vært taco, bilder/film mimring, andakt, leker fra konf-tiden og sosialt. kontaktperson: silje hodne (tlf ) Samtalegrupper Hvem: Videregående Når: 29.01, 05.02, 26.02, 05.03, 19.03, Hvor: I Hillevåg kirke og Hinna kirke Hva: I samarbeid med Hinna og Gausel menighet har vi samtalegrupper for ungdom på videregående. Vi bruker samtaleopplegget «Oppreist tro» som utgangspunkt. Kontaktperson: Silje Hodne (tlf ) Hurra, for første gang blir det 7. klasse- Bo hjemme leir i kirka!! Når: 30.mai og gudstjenesten 31.mai. De det gjelder får brev. En helg med fokus på vennskap. Program med aktiviteter, samlinger, forberedelse av gudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Hvordan kan du være en god venn og et godt medmenneske..? 7

8 MIN SALME Olav Bjørgaas For vel 38 år siden feiret Misjonsalliansen 75 års jubileum med biskop Sigurd Lunde som hovedtaler. Hans utmerkede tale husker jeg ennå en del av. Som utgangspunkt brukte han Karl Ludvig Reichelts sang: Din rikssak Jesus være skal. Første verset handler om Kallet. Da jeg var ung likte jeg aldri å snakke om kallet, det ble for stort, for krevende, men i dag ser jeg annerledes på dette. Vi er jo alle kalt til å dele det glade budskap med hverandre. Det burde jo være førsteprioritet hos oss alle. Slik som det står i sangen min største herlighet. Men, det fyller oss også med ydmykhet at Jesus gir oss slik tillit. Vi er uverdige til å stå som lem i rikets hær. Vi er Jesu venner- han tar oss ømt inn i sin favn, og så gir han oss styrke. Han gir oss makt til å gå hvor Han har sagt. Vi skal bare følge etter i ferdiglagte gjerninger. Annet vers handler om kvalifikasjonene som trengs. Her nevnes verken akademiske eller teologiske kunnskaper, men empati Gi meg ditt ømme frelser sinn for slektens sorg og harm.vi skal dele vårt hjerte med hans smerte for våre medmennesker. Gjør meg sterk og varm, ba Reichelt. Han ba også om Jesu visjon for hvert folk som liv og grenser fikk. Ser vi lidelsen hos flyktninger og krigsofre slik som Jesus? Er vi i stand til å bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann? Følg meg sa Jesus! Vi blir vel helst tause når vi kommer til linjen om å være tro til døden, tålmodige og sterke. Siste verset handler om håpet...når det mot livets aften går Guds rike står i stråleskrud. Vi blir hentet hjem som en glad Kristi brud. Så kommer de fra hver sin stamme og egn, strålende, jublende for å prise Herren stor. Reichelt var i mange år misjonær i Kina, mest kjent er innsatsen for Buddhistmunker i Tao Fung Shan, Hong Kong. Han følte et spesielt kall til i dialog med disse munkene å peke på Jesu fullkomne frelse. Det var på Bømlo under julebesøket i 1912 hos svigerforeldrene at Reichelt skrev denne fine sangen. Han var da 32 år og ferdig til å reise ut. Han hadde vært på et studentmøte i Tyskland og blitt veldig inspirert av Haydens flotte melodi. Studentene sang på dette møtet en kristen sang til denne kjente melodien, så kanskje hadde han melodien klar allerede før teksten? Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med! Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn, og tok meg ømt inn i din favn, vil gi meg makt, å gå hvor du har sagt. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm! Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm! Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, å bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro, Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se når det mot livets aften går, når endt er lyst og ve: Guds rike står i stråleskrud, Krist hentet har sin dyre brud av alle stammer, fra hver egn, med hver sin strålekrans som tegn, i jubelkor, de priser herren stor. Sangen står på nr 691 i salmeboken 8

9 60+ Vår 2015 i Hillevåg kirke Onsdager kl Velkommen til et godt møtested! 14. jan: Brit Holgersen forteller om Ogmund Finnsson og leser egne dikt 28. jan: Kaare Lindboe Kåseri om «Glade guttedager» 11. febr: Wenche Skadberg Tema: «Gode veivisere i livet mitt» 25. febr: Marit Hølland Paulsen Tema: «Meningsfulle oppdrag i pensjonisttiden» 11. mars: Njål Vadla Tema: «Naturopplevingar frå fjord til fjell» 25. mars: Leder for Kirkens SOS i Rogaland Per Inge Veggeland Tema: «Kirkens SOS» 8. april: En repr. fra Brannvesenet i Sør - Rogaland Tema: «Brannvern i hjemmet» 22. april: Informasjonskonsulent i Åpne Dører Ole Lilleheim Tema: «Hva de forfulgte har lært meg» 6. mai: VÅRFEST for 60+ kl Merk kl. slett! 20. mai: Misjonær Ivan Fjeld Tema: «Misjon» 3. juni: DAGSTUR for 50+ STRIKKEKAFÈ «TREFFEN» Tirsdager kl Hillevåg kirke, kirkestua TA MED EGET STRIKKE-/HEKLETØY ELLER LÆR Å STRIKKE/HEKLE Kaffe/Te og noe å bite i 24. febr mars April Mai Tur rundt Vannassen Diakoniutvalget arrangerer tur rundt vannassen søndag 12. april etter kirkekaffen! Ønsker du skyss til kirken? Ring diakon Oddbjørg Byberg Aadnøy på mob senest kl.16 dagen før. 9

10 FASTEAKSJONEN mars 2015 I kriser er vann kritisk Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. - Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for 10

11 FASTEAKSJONEN mars 2015 Kirkens Nødhjelp trenger deg! Ruiner: Muhammed Irshad foran det som en gang var inngangsdøra til huset. Her kom flommen fra, sier han og peker. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. å hjelpe mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen i Hillevåg menighet, enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen. Bandet vil også være Jesus hender og føtter: TA VEL IMOT KONFIRMANTENE 24. MARS Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Hillevåg menighet er det konfirmantene som er bøssebærere. Ta kontakt med menighetskontoret dersom du kan være med som ledsager evnt. sjåfør. Støtt aksjonen direkte ved å: Benytte kontonummer Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Ringe givertelefon (200 kroner) Eksempler på hva din støtte er verdt: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede. For 200 kroner kan du gi et menneske sikker tilgang til rent vann! Det er verdt det, ikke sant? 11

12 Reiseskildring fra konfirmanttur til Berlin: Besøkte fattige og ble rikere De kalles for gjester de som står og venter og de omtales med verdighet av de ansatte som har hatt omvisning med oss på senteret tidligere samme dag. Berliner Stadtmission et hjem for hjemløse. Vi skal gi én dag av vårt liv til noen som har dette som en hverdag. Konfirmantene har fått klare instrukser på at det var uakseptabelt med klaging- fokuset skal ikke være på oss selv denne kvelden. Det er trangt om plassen ved inngangspartiet. Vi ankommer kl 19:00. Dørene åpner ikke før to timer senere. Allikevel er køen allerede lang. Vi stopper opp og blir plutselig bevisste på at flere av oss går med handleposer- det har vært et par etterlengtede «fritimer» for ungdommene hvor det ikke har vært fastsatt program har de fleste brukt tiden på å shoppe. Vi har lyst til å gjemme handleposene så ingen ser dem. Forskjellene er så store. Vi har så mye. De som står i kø har ikke en gang et hjem. Det river i hjertene våre. Vi er to ledere og åtte konfirmanter i gruppen vår. Alt i alt er vi 29 konfirmanter og 5 ledere som i regi av Hillevåg kirke har reist til Berlin for å lære om nestekjærlighet i praksis Diakoni. Denne kvelden har vi delt oss inn i grupper alle med fokus på samfunnsgrupper som ikke er like privilegerte som oss selv. Kontrastene mellom dem selv og de hjemløse var store for ungdommene i forkant av besøket. Flere snakket om at de syntes det var skummelt, ekkelt, ubehagelig andre gledet seg og syns det var spennende. Vi trodde vi visste hva som skulle møte oss, men det gjorde vi ikke. Ingen av oss har forutsetninger for å vite hva vi hadde i vente. Vi vokste som medmennesker i løpet av den dagen- vi kjente på et vell av overlappende følelser, vi lo, felte tårer, kjente på urettferdighet, takknemlighet, glede, sinne, avmakt, anger, men mest av alt fikk vi kjenne på nestekjærlighet. På vei hjem fra Berliner Stadtmission hadde konfirmantene skjønt noe viktig. De hadde skjønt at hjemløse var akkurat slik som oss, bare vi er så heldige at vi har et hjem. Fremdeles kan ingen av oss fullt ut forstå hvordan det er å ha en hverdag som hjemløs. Men som den hjemløse Bulgareren sa til en av våre konfirmanter, så prøvde vi å forstå og viste at vi brydde oss. Det var helt tydelig at det betydde mye. Konfirmantene lærte at med få ord, et nedlatende blikk, eller ubetenksomme handlinger kan vi bryte ned et menneske. På samme tid kan vi med få ord, holdninger og smil utgjøre en stor forskjell. Vi gjorde det siste og det har vi tenkt å fortsette med. Den kvelden avga gruppen vår et løfte, vi skal tilbake hit igjen vi vil være med å gjøre en forskjell. Vi trodde det var vi, som ved å «ofre» en dag av vårt liv, gav en flott gave til de hjemløse, men det de gav oss den kvelden kan ikke måles i verdi de fikk oss til å vokse som mennesker. Konfirmantene reiste til Berlin som ungdommer og kom tilbake til Norge med mer klokskap og forståelse enn mange klarer å opparbeide seg gjennom et helt liv. De lærte noe viktig de lærte å se på en ny måte. De lærte å se forbi det ytre og forstod at bak fasaden var det seg selv en møtte. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk bli med å se denne holdningsendringen hos ungdommene. Det kan være lett å se svakheter og være dømmende, men jeg syns synd på dem som ikke klarer å se forbi det ytre og se personen. Jeg syns synd på dem som ignorerer hjemløse, tiggere, eller andre som er plassert nederst på rangstigen i samfunnet, de går glipp av så mye. 12

13 Det som er så flott er at det er aldri for sent å endre holdning. Jeg føler meg heldig som har vokst opp i et hjem med masse kjærlighet og som viste med handlinger at det er viktig å bry seg om og vise respekt for mennesker som er rundt oss uavhengig av titler, eller rang. Dette er noe av det som jeg har sett på som en av de viktigste gavene jeg kan gi til mine døtre. Vi var sene hjem den kvelden og på toget kom en tigger vandrende gjennom togkupéene. Nesten alle kikket en annen vei, ønsket ikke å møte blikket til tiggeren som må gjøre noe så nedverdigende som å tigge. Ingen møter ham med smil han er en ikke-person som forstyrrer idyllen. Han går med lett bøyd hode og det er lett å se at han ikke har det godt. Han nærmer seg vår kupé og samtlige konfirmanter møter blikket til tiggeren med respekt. Vi vrenger bukselommene for mynter vi har og smiler til ham. For et syn!!!! Det var helt fantastisk!!!!! Kjære foreldre til konfirmanter i Hillevåg kirke. Nå har dere fått høre mest om konfirmantene som var på prosjektgruppen til Christer og meg, men dere skal vite at dere alle som én kan være stolte av sønnen, eller datteren deres som var med til Berlin. For noen flott ungdommer. Vi hadde fullpakket program fra morgen til kveld og for å nevne noe, så tilbragte vi tid med lokale kristne ungdommer, lyttet til sterke og ubegripelige historier i Sachsenhausen og anti krigs muséet, fikk omvisning i Reichstag bygningen, var på Sjømannskirken og smakte på verdens beste vafler (bokstavelig talt og oppskriften finner du på hjemmesiden deres) og opplevde vel fortjent luksus med middag på Hard Rock Café. Lytt til historiene de har å fortelle om turen. Det er mange inntrykk som skal fordøyes og mange kloke tanker som jeg ber om at dere tar dere tid til å lytte til. De var med å gjøre en forskjell. De viste nestekjærlighet i praksis. Takk til Magdalena kirken som lot oss bo gratis. Takk til fantastiske Anders Prest og de andre herlige konfirmantlederne som viste meg, som mamma 13

14 til en av konfirmantene, tillitt nok til at jeg fikk bli med på turen som reiseleder jeg blir mer enn gjerne med igjen. Og til deg...ja, jeg tenker på deg som leser denne artikkelen. Tar du ditt ansvar som medmenneske alvorlig nok. Har du lært deg det våre konfirmanter i Hillevåg kirke har lært seg på kun få dager? Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Det var akkurat det som kom mest overraskende på konfirmantene som møtte hjemløse at det er så innmari lite som skal til for å glede andre og for å være med å utgjøre en forskjell. Konfirmantene fikk oppleve at det stemmer som Gunnar Roalkvam skriver; Hvis de som føle seg sterke vil gå te verket og bera de som slide, leia de som har det stritt, vil me se at så bitte lide ska der te for at adle får sitt. når me lyfte kverandre. På samme måte som dårlig humør og dårlige holdninger smitter, gjør også smil og gode handlinger det. Så gi fra deg setet ditt på bussen til dem som trenger det mer enn deg. Hold oppe døren og la andre gå inn før deg. Hjelp til med bære poser til dem som bærer tungt. Så nå kjære leser, kan du få lov til å bli med å gjøre en forskjell du også; løft blikket opp fra mobilen når du er ute blant folk, møt blikkene til dem du møter og smil. Kanskje det er akkurat ditt smil som gjør dagen god for den du møter. Ingenting er så vakkert som et alvorlig ansikt som endres til et smilende ansikt. Gled deg over å se hvor mange du klarer å få til å smile. Nå, når du fremover skal gå rundt å smitte folk med smil, skal jeg gi dere et «stalltips» som den yngste datteren min erfarte ikke anbefales å si dersom man ønsker at smil skal vare, og det er følgende ord: Mamma, mamma nå smitta eg ei dama!!! Hilsen Liv-Kristin Ims, en takknemlig mamma VÅRFEST I HILLEVÅG KIRKE For alle over 60 år Onsdag 6. mai kl Foredrag/Kåseri, Sang og musikk, Andakt Servering av varm mat. Fløtekaker og kaffe. Åresalg Gratis Entrè VELKOMMEN! 14

15 Evaluering av gudstjenesteordning Alle menigheter i Den norske kirke skal i løpet av 2015 evaluere sine lokale grunnordninger for gudstjenester. Revidert ordning skal tas i bruk 1. søndag i advent Før dette skal den være godkjent av biskopen. I Hillevåg menighet ønsker vi derfor å få tilbakemelding om hvordan gudstjenestene og liturgien oppleves. Hillevåg barnekor 8. januar startet vi Hillevåg barnekor. Koret ledes av kantor Arne Martin Aandstad. Hver torsdag litt før klokka to, hentes en gjeng på SFO på Kvaleberg skole, og kl fyller ca til 4.-klassinger Hillevåg kirke med sang. Vi har utarbeidet et skjema som er blitt delt ut på noen gudstjenester i januar og februar. Vi har hatt en samling med gjennomgang av liturgien for vår hovedgudstjeneste, og vi forsøkte å gi et innblikk i gudstjenesten, hvor vi har valgmuligheter, og hvilke valg som er tatt. Vi har også hatt en samling med presentasjon av ulik liturgisk musikk, og mulighet til å gi tilbakemelding på dette. Gudstjenesteutvalget skal Musikalske onsdagskvelder i Hillevåg kirke våren 2015 ha møte i slutten av februar for å samle og ta stilling til tilbakemeldingene fra menigheten. På menighetens årsmøte 15. mars, vil det bli lagt fram forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester i Hillevåg menighet. Ordningen vil bli vedtatt i gudstjenesteutvalg og menighetsråd i april/mai, og sendes til biskopen i juni. Ta gjerne kontakt om du har noen tanker om gudstjenesten! Hillevåg og Hinna menighetskor øver hver tirsdag kl i Hillevåg kirke. Dirigent: kantor Arne Martin Aandstad 4. mars kl. 19:30: Konsert med Inger Lise Hope og Arne Martin Aandstad 29. april kl. 19:30: Salmekveld 27. mai kl. 18:00: Vårkonsert med barnekor, menighetskor m.fl. 17. juni kl. 19:30: Salmekveld 15

16 Begravelsesbyrå Obed Stavanger Distriktets største gravmonumentutstilling 24-timers vakttelefon tlf: Vår erfaring - din trygghet Til tjeneste hele døgnet Tlf.: Hillevågsv

17 Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis-à-vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale Vi leverer data for alle behov og hjelper med det du har behov for. PC- og mobilreparasjon Kom innom Hillevågsveien 36 A, 4016 Stavanger eller ring : FK STAVANGER Åpent: 8-18 (9-15) KIRKEMIDDAG 22.mars Søndag 22. mars ønsker vi alle velkommen til kirkemiddag! Kl samles vi til Familiemesse med utdeling av 6 års bok. Familiekoret synger! Etter gudstjenesten blir det anledning til å kjøpe kirkemiddag. Overskuddet av salget går til årets FASTEAKSJON! 17

18 Valg av nytt menighetsråd, 14. september 2015! Menighetsrådet er et folkevalgt organ. Et menighetsråd kan på mange måter sammenlignes med et styre i en bedrift. I Stavanger kirkelige fellesråd har hver menighet i tillegg en daglig leder som fungerer som menighetsrådets sekretær og administrator i gjennomføring av vedtak. Det er valg av menighetsråd hvert 4. år og dette skjer samme dag som kommunevalget. Menighetsrådet er det øverste organet i den lokale kirke og har en viktig funksjon som ledelse i menigheten. Hvor går veien videre, hvilke fokusområder skal vi vektlegge, hvilke ressurser har vi og hvordan skal vi bruke dem er viktige spørsmål i dette arbeidet. Menighetsrådets jobb er å drive menigheten på best mulig måte: ved å legge forholdene til rette for et godt menighetsarbeid innenfor rammene av soknets behov og tilgjengelige ressurser. Arbeidet reguleres av ulike lover og vedtekter fastsatt av storting, departement og kirkemøtet. Ut fra disse rammene legger Hillevåg menighetsråd planer for lengre og kortere perioder. Planene inneholder konkrete mål for hva vi vil ha fokus på og hva vi skal prioritere innen en periode. 18 Dette betyr at sittende menighetsråd har stor innflytelse på hva som skjer i menigheten! Saker i menighetsrådets møter varierer mellom å planlegge neste års medarbeiderfest, vedta budsjett og legge strategi for menigheten. Alle medlemmer av Den norske kirke som er fylt 18 år og har bostedsadresse i soknet kan stille til valg. En nominasjonskomite spør nye kandidater om å bli med neste periode. Det er også mulig å foreslå kandidater til menighetsrådet, inkludert seg selv! Sammensetningen av et menighetsråd har mye å si for dets arbeid. Vi vil ha alle aldre representert og vi vil gjerne ha mennesker med forskjellig erfaring. Som medlem i menighetsrådet har du stor mulighet til å være med og påvirke! Hillevåg menighetsråd har over flere år arbeidet langsiktig etter strategi- og handlingsplaner som utarbeides sammen med de ansatte. Vi ønsker å videreføre gode tradisjoner, men også tenke nytt om vårt arbeid. Så, hvorfor stille til valg i menighetsrådet? Du blir flinkere til å samtale med andre. Du blir en bedre lytter. Du vil se verdien av å bygge på andre sine innspill/argumenter for å nå fram til en konklusjon. Du vil utvikle utholdenhet. Du blir mer oppmerksom på hva som rører seg i menighetsliv og samfunn. Du vil utvikle kreativitet. Du får en aktiv plass i Guds rikes arbeid. Du vil bli takknemlig for å være med og lede menigheten mot nye mål. Du får mange nye venner/kontakter. Mange vil takke deg for at du er skvær og stiller opp. Etter en tid i rådet vil du kjenne på økt selvtillit. Tenk over om du vil være med neste periode! Valgperioden er 4 år, fra 1.november 2015 til 31. oktober 2019-

19 ÅPEN KIRKE Bønnesamling I kirkerommet Hillevåg kirke SISTE MANDAG I MÅNEDEN 26.jan febr mars - 27.april KL TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Vi trenger flere frivillige til vaktrom i Stavanger! Innføringskurs for telefonvakter, og for deg som vil chatte starter onsdag 1.oktober Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Lyst til å prate med noen? Vi er tilgjengelig for deg når du kan trenge noen å snakke med når livet byr på utfordringer eller noe går i stykker. Sokneprest og diakon er å treffe på telefon og LIVETS GANG Dåp: 19. okt Sebastian Boganes-Moen 19. okt Johannes Hjelle 19. okt William Rage 19. okt Audun Riisdal Sjøthun 19. okt Matheo Pedersen Talgø 19. okt Ellinor Margaret Bjordal Trøen 26. okt Elisabeth Moore Mullen 30. nov Georg Velde 30. nov Alida Ydstebø 21. des Leonard Bergem 21. des Liam Alexander Nielsen 28. des Edvard Syvertsen Unhammer 11. jan Kristoffer Johnsen Begravelser: 27. okt Anton Johan Tranø 31. okt Ingrid Bryne 04. nov Kjell Haavik 05. nov Trygve Sigurd Løvik 06. nov Karl Petter Thorsnæs 07. nov Leif Øvrebø 14. nov Sofia Andreassen 14. nov Tonny Kristine Nederud 20. nov Elsa Løvik 26. nov Solfrid Prestmo 09. des Magnhild Samnøy 19. des Oddvar Netteland 22. des Kjell Danielsen 30. des Øivind Berger 30. des Ada Torbjørg Ueland 09. jan Per Ingolf Almås 19

20 Gudstjenester Fastelavenssøndag Hillevåg kirke 11:00 Hatlen Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon Jarle - TV s i fastetiden Hinna kirke 11:00 Berge s i fastetiden Hillevåg kirke 11:00 Hatlen Familiemesse m jr. konf Dåp. Offer til Menigheten s i fastetiden Hillevåg kirke 11:00 Hatlen / Hodne Ungdomsgudstjeneste Dåp. Nattverd. Offer til Menigheten The Rebels og Milk erne deltar. Sønd.skole s i fastetiden Hillevåg kirke 11:00 Næss Dåp. Nattverd. Offer til Barnevakten Menighetskoret deltar. Sønd.skole Maria Budskapsdag Hillevåg kirke 11:00 Berge Familiemesse m / 6 års bok Dåp. Offer til Kirkens Nødhjelp Familiekoret deltar Palmesøndag Hillevåg kirke 11:00 Næss Dåp. Nattverd. Offer til Menigheten Skjærtorsdag Hillevåg kirke 18:00 Berge Nattverd. Offer til Menigheten Langfredag Gausel kirke 11:00 Vassbø Påskedag Hillevåg kirke 11:00 Næss Høymesse. Dåp. Nattverd Offer til KRIK Mari Tyvand (trompet) s i påsketiden Hillevåg kirke 11:00 Næss Dåp. Nattverd. Offer til Misjonsalliansen Jenteklubben deltar Søndagsskole s i påsketiden Hillevåg kirke 11:00 Berge Familiemesse /Tårnagenter Dåp. Offer til Menigheten Hillevåg barnekor deltar s i påsketiden Hillevåg kirke 11:00 Næss Dåp. Nattverd. Offer til Himalpartner Søndagsskole Lørdag før 4 s i påsketiden Hillevåg kirke 11:00 Næss Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til Menigheten Mari Tyvand (trompet) Lørdag før 4 s i påsketiden Hillevåg kirke 14:00 Næss Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til Menigheten Mari Tyvand (trompet) s i påsketiden Hillevåg kirke 11:00 Næss Konfirmasjonsgudstjeneste Offer til Menigheten Mari Tyvand (trompet) 20

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer