EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett"

Transkript

1 EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i

2 EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii

3 Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011 One Simple Change Makes Life Easy by Balanced View Team is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Work 3.0 United States License. Based on work at ISBN iii

4 Tilegnelse Åpen intelligens, visdom og medfølelse for alle iv

5 v

6 EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT Innholdsfortegnelse Kommentar til 4. utgave Introduksjon fra utgiveren Innledning fra forfatteren viii x xi 1. En enkel forandring gjør livet lett 1 2. Vær snill mot deg selv 7 3. Lydighet mot det ubeskrivelige Kjærlighet og relasjoner Sex og begjær Balansert syn Virkningsfulle metoder En ny måte å være på Vonde tilstander En vakker død Metoder Meditasjon Fullstendig velvære Personlig identitet Sinnet er begavet Feilene faller bort og gode egenskaper forbedres Klarhetens naturlige visdom Ingen spesielle anstrengelser, ingen spesielle omstendigheter Direkte undervisning Å gjenkjenne åpen intelligens i søvn og drømmer Fullstendig åpenhet i alle opplevelser Avgjørelser uten å ta avgjørelser Den åpne intelligensens egenskaper Hinsides årsak og virkning Medfølelsens velgjørende kraft Det er opp til deg og det er opp til meg! 174 Kilder i Balanced View 183 vi

7 vii

8 KOMMENTAR TIL 4.UTGAVE Vi har blitt veldig oppmuntret av tilbakemeldinger fra lesere som har hatt glede og nytte av de første utgivelsene av En enkel forandring gjør livet lett, og det er med stor glede vi nå utgir en revidert og oppdatert utgave av boken. Som en del av den stadige innsatsen i Balanced View for å finne frem til det vokabularet som er mest hensiktsmessig for flest mulig mennesker, ble det i 2011 gjort et skifte i språkbruken som har gitt stor gjenklang. Der uttrykkene "klarhet" og "synspunkter" tidligere var brukt i tekstene, ble de nye uttrykkene "åpen intelligens" og "data" spontant tatt i bruk og ble mottatt med stor entusiasme, da disse nye uttrykkene så ut til å nå leserne på en enda mer direkte måte. Som resultat av dette blir nå alle bøkene til Balanced View oppdatert til å bruke dette nye og svært kraftfulle språket. Essensen av innholdet i denne boken er den samme som de andre utgavene med bare mindre endringer, i tillegg til skiftet i ordbruken til å bruke "åpen intelligens" istedenfor "klarhet" eller "bevissthet", og "data" istedenfor "synspunkter". Uttrykket "å hvile" fra originalspråket i de første utgavene er beholdt i denne utgaven. Dette uttrykket betyr i bunn og grunn det samme som å stole på åpen intelligens, og har den bredere betydningen å forbli avslappet og å la ting være som de er i møtet med alle datastrømmer. "Å styrke" ("empower") brukes på samme måte i sammenheng med den åpne intelligensens styrkende natur. Endringen i språket bør gjøre budskapet i boken enda mer kraftfullt og klart. viii

9 ix

10 INTRODUKSJON FRA UTGIVEREN Materialet til denne boken kommer fra åpne foredrag som Candice O'Denver, grunnleggeren av Balanced View, holdt i India, USA og Sverige. Tonen og stilen i de ulike kapitlene gjenspeiler atmosfæren fra foredragene - varm, vennlig, intim og med invitasjon til dialog. Språket i boken er derfor generelt uformelt og avslappet, slik at det skal være så enkelt som mulig for leseren å dra nytte av det som blir sagt. Det er imidlertid ikke ordene eller ideene i seg selv som utgjør det viktigste aspektet av det som blir kommunisert, men heller tilværelsens ro iboende i disse ordene og ideene. Leseren oppfordres til å gi seg selv muligheten til å være fullstendig åpen og mottakelig i møte med det som blir beskrevet, uten å prøve å oppnå intellektuell forståelse. Som Candice på sin humoristiske måte sier: "Intellektuell forståelse er trøstepremien!" Fremfor alt er det som er skrevet her ikke ment bare for funderinger; det er i stedet en introduksjon til ens egen opplevelse av den instinktive gjenkjennelsen av åpen intelligens. Hvert kapittel starter med en introduksjon og forklaring av kapittelets tema, etterfulgt av spørsmål og svar som er med på å klargjøre åpen intelligens og illustrere dens anvendelighet og praktiske nytte i hverdagen. Etter den innledende introduksjonen til nøkkelbegrepene 'åpen intelligens', 'å stole på åpen intelligens' og 'data' i kapittel 1, kan kapitlene leses i vilkårlig rekkefølge. I hvert kapittel formidles nøkkelen, den sentrale instruksjonen i undervisningen i Balanced View-treningen: å stole på åpen intelligens i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger til det blir automatisk. Denne nøkkelen, samt praktiske instruksjoner, repeteres igjen og igjen på mange ulike måter for å kunne nå alle typer mennesker. Boken er en bearbeidelse av nedskrevne foredrag som Candice har holdt, og som har blitt gjennomarbeidet av frivillige fra hele verden. Sammen med Candice har de i løpet av ett år utført alt arbeidet i prosessen med å få boken utgitt. Opptak av hundrevis av foredrag, tilrettelegging for internett og gratis nedlasting, avskrift av mer enn hundre av disse foredragene som resulterte i over 1600 tekstsider, sammensetning, redigering, korrekturlesing og etterredigering - alt dette er utført av takknemlige mennesker som har som hovedinteresse å gjøre tilgjengelig for alle det som har vært til så stor nytte for dem selv. Scott Morrow Skåne i Sverige, Mars 2008 x

11 INNLEDNING FRA FORFATTEREN Det er en glede å kunne tilby denne boken til våre venner over hele kloden. Det er en bok som vil forandre ditt syn på deg selv og verden. Den vil gi stor ro og velvære til kropp og sinn, og gjøre alle dine relasjoner mye mer interessante og morsomme. I denne boken finner du en enkel forandring i bruken av sinnet som fører til mental og følelsesmessig stabilitet, innsikt, medfølelse og fremragende måter å leve livet på. Da jeg var ung begynte jeg å bruke denne enkle forandringen i mitt eget liv, og det har gitt meg et liv med glede, vennskap og evne til å være til nytte i verden. Jeg vil gjerne dele med deg hvordan denne boken om en enkel forandring ble til. Som barn undret jeg meg over det faktum at alt så ut til å henge sammen. Når jeg var oppmerksom på denne dype forbindelsen, var jeg glad og uten bekymringer, og jeg likte alt og alle i verden! Jeg kunne se at det var umulig å ta tak i en enkelt ting, fjerne den fra helheten og gjøre den til noe utenforliggende og separat. Denne innsikten fascinerte meg tidlig. Den hadde en dyp mening for meg. Jeg ønsket å beskrive innsikten på en enkel måte, men når jeg prøvde, fant jeg aldri de rette ordene. Jeg hadde hørt ordet udelelig, og følte at konseptet med at noe er udelelig stemte med min opplevelse av verden. Jeg spurte moren min hva udelelig betydde, og hun viste meg hvordan jeg kunne finne det i ordboken. Definisjonen som sto der var: "ute av stand til å bli delt opp". Jeg syntes det var veldig spennende at det fantes et ord for den innsikten jeg hadde, og at definisjonen var så lett tilgjengelig bare ved å slå opp i en ordbok. Jeg ble interessert i alle slags tekster som beskrev den udelelige naturen til alt. For hver gang jeg leste bøker som forsøkte å beskrive udelelighet, virket det som om ordene i bøkene fikk frem i meg den instinktive forståelsen av denne spesielle måten å se ting på. Jeg ville gjøre opplevelsen varig i meg selv, og ønsket å kunne dele opplevelsen med andre. Jeg lette etter en bok som kun besto av tekster som direkte fremkalte denne opplevelsen, men jeg fant ingen. Jeg visste at hvis en slik bok eksisterte, ville den være til stor glede for alle. Dersom folk forholdt seg til hverandre på denne spesielle måten, så det ut til å kunne gi en fantastisk form for kommunikasjon og en følelse av vennskap blant alle i hele verden! Da jeg vokste opp, lærte jeg mange ting som jeg ble fortalt ville føre til lykke. Men alle disse så ut til å være vanskelige å tilegne seg, sammenliknet med den instinktive lykkefølelsen som var forbundet med alle tings udelelighet. Jeg prøvde mange aktiviteter som liksom skulle bidra til velvære og selvrespekt, som for eksempel utdanning, religion, frivillighetsarbeid, medfølende handlinger, jobb, familieliv, venner, intime forhold, mat, penger, fritidssysler osv. Jeg brukte psykologiske, spirituelle, medisinske og mentale metoder for å prøve å forandre tankene og følelsene mine til bedre tanker og følelser. Jeg lette etter de riktige personene og de riktige situasjonene som skulle gjøre meg lykkelig. xi

12 Uansett hvor mye jeg strevde for å bli lykkelig med disse metodene, var lykken alltid akkurat utenfor rekkevidde. Nytten og gleden av alle disse aktivitetene og situasjonene kunne aldri måle seg med den beroligende energien av dyp forståelse som kom fra å vite at alt er udelelig. Jeg visste at det fantes noe ubrukt inni meg, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få tak i disse iboende ressursene. Så hendte det noe utrolig - livet mitt gikk opp i sømmene! Mens jeg kjempet for å forstå de uventede og voldsomme begivenhetene som møtte meg, maktet jeg ikke å komme inn på sporet igjen og leve som jeg hadde gjort tidligere. Ikke en gang de beste ideene jeg kunne komme opp med, var til noen hjelp. Fylt med intense følelser, tanker og sanseinntrykk, følte jeg at jeg ikke kunne møte livet med de verktøyene jeg tidligere hadde brukt. Gamle tenkemåter ga meg ingenting. Jeg kunne simpelthen ikke regne med noen av de ytre eller indre strategiene jeg hadde tatt i bruk, og jeg klarte ikke å stoppe tankene og følelsene som raste gjennom sinnet. Full av frykt for fremtiden, desorientert av fortiden og desperat i nåtiden, innså jeg plutselig at alt kaoset - tankene, følelsene, sanseinntrykkene og andre opplevelser - oppsto i et åpent, beroligende og udelelig rom av frihet. Jeg oppdaget at i kraft av å hvile som denne friheten i korte øyeblikk gjentatt mange ganger, begynte jeg gradvis å identifisere meg med iboende frihet og ro i stedet for med kaoset. I økende grad innså jeg at kaoset faktisk var den dynamiske energien til uendelig, udelelig åpent rom, en åpen intelligens som ikke var begrenset til meg og mine opplevelser. Sannheten var at absolutt alt rett og slett var den ubegrensede kreativiteten til udelelig intelligens. Ved å fastholde min enkle fremgangsmåte fant jeg en kilde av naturlig varme, tilhørighet og medfølelse som oppsto i tankene, følelsene og handlingene mine. Underveis ble livet bedre og bedre, og min evne til å bidra til beste for alle blomstret opp. Alt dette var resultatet av den enkle praksisen med å stole på åpen intelligens i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger, til det ble automatisk. Etter hvert som jeg begynte å dele med andre mine erfaringer med korte øyeblikk mange ganger, begynte også deres liv å endre seg dramatisk til det bedre. Hensikten med livet mitt ble å dele med andre mennesker denne ene enkle forandringen i bruken av sinnet. Denne forandringen er grunnlaget for evnen til å løse alle problemer. Mange av de som erfarte liknende resultater i livene sine, startet sammen med meg bevegelsen Balanced View, som nå har spredt seg over hele verden som varme stråler fra en evig skinnende sol. Visjonen fra min ungdomstid, om vennskap og god kommunikasjon mellom verdens mennesker, er i ferd med å bli virkelighet! Endelig har vi ikke bare én bok, men mange, som vakkert beskriver alle tings udelelighet - og dette er en av dem! Til slutt vil jeg gjerne si: har du store drømmer, så skal du vite at du kan virkeliggjøre dem! All den kraft du måtte trenge for å oppfylle visjonen din, finner du i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger, til det blir åpenbart hele tiden. xii

13 Jeg setter enormt stor pris på godheten og den mesterlige innsatsen til Scott M. som har ledet den dyktige og dedikerte gruppen av mennesker fra hele verden som har skrevet ned, bearbeidet og redigert foredragene i boken. Jeg vil også spesielt takke en venn som ønsker å være anonym, Robin G., Simon H., Matt L., Keith R. og Swami S., som sammen med mange andre har bidratt så mye til å klargjøre boken for utgivelse. Jeg er evig takknemlig overfor Heather B., Mia C., Kathy R. og Jochen R. for deres kjærlige vennskap, nyttegjørende undervisning og administrative arbeid som er til stor hjelp for meg hvert eneste øyeblikk. Trenerne og deltakerne i Balanced View bærer budskapet om en enkel forandring ut i verden, og derfor finnes de vennlige ansiktene fra Balanced View overalt. xiii

14 EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT KAPITTEL EN Vi inviterer deg med på en fantastisk reise inn til uendelige ressurser av fred, lykke og dyktighet som finnes i deg. Det er en reise bare du kan ta. Ingen andre kan gjøre den for deg. Imidlertid vil du mellom permene til denne boken finne en trofast venn og veileder på reisen, nøyaktige beskrivelser og instruksjoner, og et verdensomspennende fellesskap som støtter deg i å tilegne deg den ene enkle forandringen som gjør livet lett. Å lese denne boken og sette hovedpunktene ut i praksis, vil gi deg et liv du aldri kunne drømme om, uansett hvor bra livet ditt allerede er! Når man starter på en reise er det viktig å kjenne det språket som blir brukt i landet man skal besøke. I denne boken brukes det gjennomgående et enkelt språk, som defineres i dette første kapittelet. Når du har blitt fortrolig med språket, vil du lett finne din vei på vår reise sammen. Jeg vil gjerne dele et annet reisetips: når du leser denne boken, ikke prøv å forstå den eller huske det som står her. Bare bruk den ene enkle forandringen og sett den ut i praksis på en avslappet måte. Når du har kommet til slutten av boken kommer du sikkert til å legge merke til at bare ved å lese boken vil du være i stand til å følge instruksjonene. Så bare slapp av og nyt reisen! La oss nå ta en titt på språket vi kommer til å bruke på reisene våre og snakke om ordene sinn, åpen intelligens, stole på åpen intelligens, å styrke, å hvile, i tillegg til datum og data. Vi skal se på hvordan ordene benyttes i denne boken og hvordan de er forbundet med den ene enkle forandringen vi gjør. Aller først kan vi si at det finnes to tilnærminger til hvordan vi kan bruke menneskesinnet. I den ene tilnærmingen er fokuset for sinnets aktivitet rettet mot innholdet i sinnet. Et annet ord for innhold er data. Data (et datum eller flere data) er hva som helst som forekommer i sinnet. Det kan være en tanke, følelse, sanseinntrykk eller intuisjon, og disse kan relateres til indre eller ytre hendelser. Data er alt som kan ses, føles, utspille seg, oppfattes intuitivt eller oppleves på andre måter. Åpen intelligens er enten opptatt med data eller så er den naturlig avslappet. Når åpen intelligens er opptatt med data, glemmer vi hvordan det er å slappe av og stole på åpen intelligens. I den andre tilnærmingen til hvordan vi bruker sinnet, legges fokuset på den ene enkle forandringen å slappe av i sinnet i stedet for å fokusere på data. I denne tilnærmingen sees alle data som ulike uttrykk for åpen intelligens, som er selve grunnlaget for sinnet. Hvis du lurer på hva åpen intelligens er, så bare stopp å tenke et øyeblikk. Dette fraværet av tanker er hva den åpne intelligensen er! Det er som den klare himmelen. Du er fremdeles oppmerksom, vitende og bevisst, selv om det ikke finnes noen tanker. Men om det er mange tanker eller ingen 1

15 tanker, trengs åpen intelligens for å være oppmerksom på begge deler. Ingenting ville være kjent uten åpen intelligens. Samme åpne intelligens som er til stede når du stopper å tenke er også til stede i alle tanker. Med tiden og i kraft av å opprettholde den åpne intelligensen i korte øyeblikk mange ganger, næres tilliten til den åpne intelligensen inntil den blir varig og automatisk til alle tider og i alle situasjoner også de gangene mange tanker oppstår. Når sinnets fokus legges på innholdet, vil tankene, følelsene, ordene og aktivitetene våre være rettet mot egne behov og vår streben etter eget velvære, å ha det bra, være flink, vellykket, snill og lykkelig. Selv når vi gjør ting for andre kan det virke som en anstrengelse, og det kan være vanskelig å opprettholde en gavmild holdning uten å bli ergerlig eller forvente noe til gjengjeld. Ingen av oss liker den følelsen! Den konvensjonelle oppfatningen om sinnet innebærer at det er lokalisert i hjernen og styrt av hjernens funksjoner. Denne oppfatningen forutsetter at sinnet avhenger av en kombinasjon av personens ståsted, personlig psykologi, miljø og biokjemi. Innenfor dette trossystemet anses sinnet som å være i stand til å gi oss lykke noen ganger og andre ganger ikke. Når vi ser på sinnet på denne måten, kan vi ofte føle at vi er et offer for sinnet - vi ønsker å kontrollere det, men innser at vi faktisk ikke kan det. Noen ganger virker det som om sinnet er en motstander vi må overvinne. Når sinnet brukes til å fokusere på data, vil vårt omfang av åpen intelligens være begrenset til disse dataene. Vi antar at de utgjør vår identitet; med andre ord tror vi at identiteten vår består av tanker, følelser og opplevelser som vi har samlet opp i løpet av livet. Sannsynligvis har vi trodd at vi ikke hadde noe annet valg enn å fokusere på dataene våre, og kanskje var vi ikke klar over at det eksisterte en annen mulighet. Vi visste kanskje ikke at sinnets grunnleggende natur er åpen intelligens, og at vi kan stole på denne åpne intelligensen for å utvikle et balansert syn på alle data som dukker opp. Når vi lar sinnet slappe av i et kort øyeblikk - i stedet for å følge etter eller blokkere data vil vi oppleve den åpne intelligensens beroligende energi og klarhet. Helt fra den første gangen vi velger å opprettholde åpen intelligens fremfor å følge etter dataenes historier, opplever vi en lettelse i forhold til de vanlige tankeprosessene våre. Ved å gjenta korte øyeblikk av åpen intelligens, mange ganger, øker vår oppmerksomhet på den åpne intelligensens tilstedeværelse. Mer og mer opplever vi inderlighet, ro, medfølelse, et balansert livssyn, nytenkning, kreativitet og en utmerket evne til å ta gode beslutninger og løse problemer. Et enkelt ord for dette er visdom. Tankene, følelsene, talemåtene og handlingene våre begynner spontant å fokusere på velferd og nytte for alle, ikke bare for oss selv. Denne medfødte evnen til å være avslappet, klok, balansert og medfølende oppdager vi når vi lar 2

16 sinnet slappe av fra fokuset på data. Når sinnet slapper av i den åpne intelligensens klarhet, blir data gjenkjent som den åpne intelligensens dynamiske energi. Data og åpen intelligens kan sammenlignes med en vind som blåser gjennom luften. Vinden og luften er uatskillelige. Begge er luft. Når vinden blåser er den luftens dynamiske energi. Når data beveger seg er de den åpne intelligensens dynamiske energi. Som blåfargen er uatskillelig fra himmelen, er data uatskillelige fra åpen intelligens. Vi innser etter hvert at ikke noe datum har et opphav uavhengig av åpen intelligens. Utrolig nok, når vi leter etter sinnet, er det eneste vi definitivt kan fastslå som vår direkte opplevelse av det, at vi er bevisste på data. Når vi undersøker sinnet på denne måten, oppdager vi at åpen intelligens er det konstante i alle data, inkludert data om sinnet. Enhver forestilling i sinnet er distinkt og klar, men vi kan likevel ikke finne noe opphav eller substans annet enn åpen intelligens. Når vi betrakter sinnet på denne måten, ser vi at i stedet for at det finnes et sinn som fungerer som et lagringsmedium for oppfatninger, er det den åpne intelligensen selv som inkluderer alle data. Alle forestillingene i åpen intelligens er som en luftspeiling eller et hologram - levende i seg selv, men uten et annet opphav enn åpen intelligens. Det er to aspekter ved data: det ene er en beskrivelse eller merkelapp, og det andre er det evig tomme, alltid bestående og hvilende aspektet som er innbefattet i denne bevisste, åpne intelligensen som er grunnlaget for alt. Hvis vi ikke forstår disse to aspektene, gir vi data mye større betydning enn det de faktisk har. Når de konvensjonelle trossystemene og antagelsene vi har om sinnet får fritt spillerom, deler vi dataene våre inn i positive, negative og nøytrale kategorier. Vi prøver hele tiden å forbedre tankene, følelsene, ordene og handlingene våre for å gjøre dem positive i stedet for negative. Vi tror at det å være et godt menneske handler om at vi anstrenger oss for å organisere dataene våre til noe som betraktes som bra av de fleste mennesker eller av vår vennekrets. Det er absolutt verdifullt å være et godt og vennlig menneske, men selve grunnlaget for optimal godhet i mennesker er sinnets iboende visdomskvalitet åpen intelligens. "Iboende" betyr at det ikke krever noen tanke eller annen anstrengelse; det er allerede naturlig til stede i oss. Vi innser at total visdom og gode ferdigheter allerede er til stede i åpen intelligens. Dette kan være veldig vanskelig for oss å forstå i begynnelsen, men forståelse vil komme med økende tillit gjennom den direkte opplevelsen av åpen intelligens. Vi har lært oss data fra andre mennesker helt fra det øyeblikket vi ble født, og tendensen har vært å la vår oppfattelse om mennesker og omstendigheter kollapse til data. Dette skiftet skjer så raskt at det er vanskelig å oppdage at det skjer. Nesten umiddelbart, og i hvert fall over tid, får de dataene som vi tror er sanne all vår oppmerksomhet. De blir den virkeligheten vi synes å kjenne. De 3

17 begrenser hva som er mulig i livet, og frarøver oss varig gjenkjennelse av lykke, glede, nytelse, vennlighet, kreativitet, produktivitet, samarbeidsevne og effektivitet. Alle data forholder seg til åpen intelligens på samme måte som en luftspeiling eller et hologram forholder seg til sitt utspring i det uendelige luftrommet. Selv om en luftspeiling eller et hologram tilsynelatende er svært virkelig og klart synlig, har det ingen natur som er uavhengig av sin kilde i luftrommet. På samme måte, selv om data tilsynelatende er svært virkelige, har de ingen egen natur eller kraft i seg selv som er uavhengig av åpen intelligens. For at åpen intelligens skal bli helt åpenbar, må vi bestemme oss for å se data som de er at de ikke har noen uavhengig natur. Åpen intelligens inneholder alle data. Akkurat som farger er uatskillelige fra en regnbue, er data uatskillelige fra åpen intelligens. Når data dukker opp, la dem være akkurat som de er, hold ikke fast ved dem! De er som den veien en fugl flyr over himmelen. Fuglens vei forsvinner uten et spor, og ethvert tidligere datum forsvinner uten virkning. Prøv ikke å forlenge et datum ved å forfølge, unngå eller erstatte det. Akkurat som fuglens fremtidige vei ikke eksisterer enda, trenger du ikke prøve å forutse det neste datumet. Fuglens nåværende vei er uatskillelig fra den åpne himmelen, og det nåværende datumet har en åpen og naturlig tilstedeværelse som er uatskillelig fra åpen intelligens. La det være i fred og avstå fra å forsøke å forandre det på noen måte. Det er dette som menes med å hvile som åpen intelligens. Når data oppstår, stol på åpen intelligens! Dette er den grunnleggende øvelsen i daglige aktiviteter. Dersom man ikke forfølger et datum, og unnlater å lage en historie om det, vil datumet naturlig bli frigjort i åpen intelligens. Vi skal nå undersøke det viktigste valget vi må ta i hvert øyeblikk av livet: valget om hvordan vi bruker intelligensen vår. Hvis vi velger å bruke intelligensen vår til å beskrive alt, kommer vi til å gå oss vill i beskrivelser og vil befinne oss på en berg- og dalbane av tanker, følelser og andre opplevelser. Hvis vi i stedet ganske enkelt velger å la den åpne intelligensen være i korte øyeblikk, kommer vi i økende grad til å nyte godt av beroligende energi og et balansert syn. Enkelt sagt, å stole på åpen intelligens er gjenkjennelse av åpen intelligens, mens stadig å bli avledet av data er ikke-gjenkjennelse av åpen intelligens. På vår reise sammen er det å dyrke åpen intelligens omtalt som å hvile naturlig, stole på åpen intelligens eller hvile som åpen intelligens. Å hvile som åpen intelligens er å dyrke korte øyeblikk av åpen intelligens, mange ganger, til det blir automatisk og vedvarende. Når vi slutter konstant å tenke på data, og rett og slett hviler som åpen intelligens, vil vi oppleve en kraftfull visdom. Vi innser at alle data har sitt opphav i åpen intelligens, og at ikke noe datum eksisterer i kraft av seg selv. Å stole på åpen intelligens er best fordi vi umiddelbart opplever frihet fra uro og bekymringer. Vi blir bedre i stand til å være til nytte for oss selv, familien, 4

18 samfunnet og verden. Når vi helt naturlig stoler på åpen intelligens, får vi tilgang til våre iboende krefter, evner og talenter, og bidrar med disse til beste for alle. Å stole på åpen intelligens eller ikke: det er spørsmålet! Her får du et helt praktisk forslag: i det øyeblikket data oppstår, la den åpne intelligensen din forbli åpen og tillat oppfatningen din å være klar og grenseløs. Det er åpen intelligens det vil si åpen intelligens som ikke har noe punkt som den ser fra. I kraft av ganske enkelt å stole på åpen intelligens, blir opplevelsen mer og mer tydelig, og dataene forsvinner naturlig. På grunn av den gamle vanen med ikke å gjenkjenne åpen intelligens, vil de korte øyeblikkene av åpen intelligens kanskje ikke vare lenge i begynnelsen. Med andre ord kan det korte øyeblikket av åpen intelligens skli unna nesten umiddelbart. Kanskje er det ingen stabilitet. Det er derfor det er viktig å stole på åpen intelligens i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger, til det blir automatisk. I stedet for å sitte i lange perioder noen få ganger om dagen, er det bedre å stole på åpen intelligens i korte øyeblikk om og om igjen gjennom hele dagen. Ved å gjenta gjenkjennelsen av åpen intelligens blir vi vant til den. Mange ganger betyr at vi trenger å få mer og mer tillit til den ordinære åpne intelligensen. Dette er nøkkelen til hvordan vi kan stole på åpen intelligens i korte øyeblikk, mange ganger. Gjennom å holde fast ved denne ene enkle forandringen i bruken av sinnet, vil vi helt fra starten av merke fordelene. Den første gangen vi tar valget om å hvile som åpen intelligens fremfor å fortape oss i tankene om våre mentale, fysiske og følelsesmessige tilstander, kjenner vi kraften av den totale lettelsen som ligger i det å stole på den åpne intelligensens kraft. Det spiller ingen rolle hvilke data som oppstår. I det øyeblikket vi stoler på åpen intelligens finnes det alltid en beroligende åpenhet der de forsvinner av seg selv, uten å etterlate spor, som en linje tegnet i vann. Der og da, i kjølvannet av at de forsvinner, legg merke til den åpne intelligensens klarhet - avslappet og enormt kraftfull. Når vi lar dataene være som de er ved å stole på åpen intelligens, blir mental og følelsesmessig stabilitet, innsikt og nyttige egenskaper og aktiviteter stadig mer tydelige. Det som i begynnelsen er korte øyeblikk av åpen intelligens, vil etter hvert vare i lengre perioder av gangen. I kraft av å stole på åpen intelligens øker det til å vare en hel dag, uker, måneder og år, inntil det varer hele livet. Det første øyeblikket av åpen intelligens inneholder allerede total lettelse, medfølelse og egennytte. Ved å gjenkjenne åpen intelligens igjen og igjen, vil opp- og nedturer og urolige tilstander avta og deretter forløses helt. Dersom vi oppriktig vier oss til å stole på åpen intelligens, vil det komme en dag der vi opplever at den åpne intelligensen er stabil. Når vi opplever dette, blir livet plutselig mye lettere. Vi innser at denne fantastiske åpne intelligensen ikke er utenfor rekkevidde i det hele tatt. Tillat simpelthen at åpen intelligens blir 5

19 vedvarende. Når det er enkelt og lett å gjenkjenne åpen intelligens i alle daglige gjøremål, får vi tillit til åpen intelligens, og til slutt forblir den stabil. Å hvile som åpen intelligens i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger til det blir automatisk, innebærer å vende tilbake til åpen intelligens igjen og igjen. Det å ikke bli avledet er det som bringer oss hele veien til fullkommen visdom, kjærlighet og en enorm, velgjørende kraft. Dersom vi stoler på denne ene enkle forandringen i bruken av sinnet, som vi finner ved å stole på åpen intelligens, beviser vi for oss selv at den er grenseløst kraftfull. Det er den viktigste ferdigheten vi trenger i livet for å sørge for eget velvære i alle situasjoner. Når solen står opp om morgenen, behøver vi ikke å vente på at den skal bli varm og strålende. Solen midt på dagen kan være sterkere enn den tidlige morgensolen, men alle dens varmende og opplysende kvaliteter er til stede allerede fra første øyeblikk, selv om det kanskje ikke er helt åpenbart. Slik er det også å hvile som åpen intelligens. Helt fra starten av er dens visdomskraft naturlig til stede. Det som er viktig er å opprettholde åpen intelligens for å oppnå stabilitet. Det er avgjørende å forstå at åpen intelligens er utstyrt med perfekte egenskaper. Gjennom den enkle kraften i å hvile som åpen intelligens, løses alle feil opp og alle egenskaper perfeksjoneres naturlig. Fordi manglende gjenkjennelse av åpen intelligens er forbigående, kan dette bli oppklart og gjennomskuet ved hjelp av den enkle kraften i å stole på åpen intelligens. Da vil visdom og fremragende måter å leve livet på være tydelige hele tiden. Det er veldig viktig å forstå dette. Vedlikehold simpelthen den åpne intelligensen, oppretthold øyeblikk av åpen intelligens - som er åpne og vidstrakte som himmelen - inntil åpen intelligens er helt åpenbar hele tiden. Nå vil jeg gjerne fortelle litt om det globale støtteapparatet som er tilgjengelig for mennesker som stoler på åpen intelligens. Balanced View er en verdensomspennende bevegelse med mennesker som døgnet rundt støtter hverandre i å hvile som åpen intelligens. Denne støtten skjer ansikt til ansikt, via e-post, på internett og på telefon. Vi er ikke alene. Når vi bygger opp tilliten til De Fire Støttepilarene i Balanced View - som er: 1) å stole på åpen intelligens, 2) treneren, 3) treningen, og 4) fellesskapet av mennesker fra hele verden som stoler på åpen intelligens - kan vi være sikre på at vi i økende grad vil få oppleve den åpne intelligensens beroligende energi, og vi vil aldri bli lurt av dataenes forestillinger, hverken i livet eller når vi dør. Vel, det var det! Vi har lært språket som vil bli brukt på reisen vår, så nå er vi klare til å starte! 6

20 VÆR SNILL MOT DEG SELV KAPITTEL TO "Essensen av din egen eksistens trenger ikke hjelp til å bli opprettholdt; den simpelthen er - så slapp av og nyt livet! Vær så snill og ikke gjør deg selv vondt lenger. Jeg ber deg virkelig om dette av hele mitt hjerte." Kraftige drifter og følelser oppstår i oss; de bare kommer, og så forsvinner de. Selv om merkelappene ofte er levende, tydelige og kraftfulle, har de ingen uavhengig eksistens utenfor åpen intelligens. Disse tingene kan virke så levende og krevende og gir oss tilsynelatende grunn til å føle skam, ydmykelse, skyld og frykt - men sannheten er at vi kan velge hvordan vi vil forholde oss til dem. Vi kan enten involvere oss i dem og føle oss begrenset av merkelappene deres, eller rett og slett stole på åpen intelligens mens de viser seg og forsvinner. Mange av oss lever hele livet som om vi sto for retten med dataene våre. Det er som om vi skulle sitte i vitneboksen, og når vi ser oss rundt, ser vi at vi også er aktor, forsvarer, dommer og jury; alt på en gang! Men det er ikke nødvendig å stadig forhøre oss selv om alt vi har sagt og gjort. Vi har med årene lært oss å fokusere på disse dataene og identifisere oss med dem, men ved å gjøre det har vi satt oss selv i fengsel. Det er likevel ingen grunn til bekymring. Vi har alltid vært frifunnet på alle punkter, fordi ingen av disse dataene som vi har forhørt oss selv om, har en uavhengig natur. Når vi simpelthen stoler på åpen intelligens i korte øyeblikk, gjentatt mange ganger, blir dette tydelig. Sannheten er at vi ikke trenger å forandre noe. Det finnes mennesker i dødsceller som hviler som åpen intelligens, og de har vært i stand til å få fullstendig fred med alt som har skjedd i livene deres. De har funnet en måte å leve på - et liv i total frihet og stabilitet i det klosteret som kalles fengsel. Hvis vi tror at tankene, følelsene, opplevelsene og omstendighetene våre må forandres for å innse hvem vi er, eller hvis vi tror at bildene i sinnet vårt må forandres, da er vi lenket fast. Ingenting trenger å forandres. Den naturlige tilstand, roen i vår egen tilværelse, er allerede garantert for alle. Det er ved å tillate alt å være som det er at vi åpner opp for en gjennomstrømmende visdom som har vært ukjent for oss. Denne visdommen er kraftfullt til stede i alle situasjoner. Det er visdommen til et balansert syn som ikke er avhengig av beskrivende rammeverk. Jeg oppfordrer dere alle til å sette en total stopper for vanen med og behovet for å sette merkelapper på absolutt alle hendelser. Når vi stadig setter merkelapper på oss selv og andre, fører vi en maskin-lignende krig med oss selv. I og med at vi gjør det, dømmer vi visse forestillinger som gode og andre som dårlige, og vi blir som roboter som sorterer tanker: "Dette er de gode, og disse er de dårlige; jeg må skaffe flere gode og jeg må kvitte meg med de dårlige. Jeg må 7

21 vise mine gode sider til alle andre slik at de vil godta meg, og da kan kanskje jeg også synes at jeg er akseptabel." Hinsides alle disse ytterpunktene, hinsides merkelappene av godt eller dårlig, finnes visdommen. Visdom trenger ikke noe ekstra for å være god; den er allerede fullstendig positiv i og av seg selv. Stopp helt opp og berik deg selv og hele verden med den åpne intelligensen som er grunnlaget for alt. Ingen er avhengig av en merkelapp for å være. Tilværelsen er, uansett merkelapp. Den eneste egen-essensen av noen beskrivelse er evig feilfri åpen intelligens, så hvorfor ikke se på alt fra den åpne intelligensens perspektiv i stedet for gjennom beskrivelsenes tåkete filtre? Essensen av din egen tilværelse trenger ikke hjelp til å bli opprettholdt; den simpelthen er - så slapp av og nyt livet! Vær så snill og ikke gjør deg selv vondt lenger. Jeg ber deg virkelig om dette av hele mitt hjerte. Vi har vel alle hatt tanker som: "Å, kommer jeg noen gang til å bli lykkelig? Vil jeg noen gang greie å komme over de tingene som har plaget meg? Vil jeg noen gang komme over de tingene andre har gjort mot meg?" Vit at det er mulig å stole på åpen intelligens uansett hva som oppstår. Slå deg aldri til ro med en beskrivelse av noe som helst. Å holde fast ved en idé som: "Det er slik det alltid har vært, og slik kommer det til å fortsette å være", er så totalt begrensende. Når vi stoler på tilværelsens naturlige ro, oppdager vi at hvert eneste øyeblikk er det ypperste øyeblikk av fullstendig vidstrakthet som aldri har vært fastlåst til noe som helst. Det er fullstendig rent, totalt hvilende og fylt med en kraft hinsides noe som kan diktes opp ved hjelp av data. Ved å opprettholde åpen intelligens, oppdager vi at vi lever livene våre på en god, tilfreds måte og tar godt vare på oss selv og andre. Vi slutter å rope og skrike til oss selv om tankene og følelsene våre, og når vi ikke gjør det mot oss selv lenger, gjør vi det ikke mot andre heller. Til og med om noen har gjort noe avskyelig; når vi ser på dem, erkjenner vi først og fremst at de har handlet ut fra dataene sine, akkurat som vi har gjort hele livet. Vi kan forstå at hvis vi hadde hatt de samme dataene, ville vi ha oppført oss akkurat som dem. Hvis vi velger å rope og skrike i relasjonene våre, og å vanære og beskylde folk, så er det én måte å håndtere tingene på, men det er ikke den eneste. Når vi har fullstendig ro, finner vi en enorm kraft og styrke inni oss som tillater oss å velge handlemåter som er fri for den slags uttrykk for data. Det er en handlemåte som er gjennomborende og sylskarp og som skjærer gjennom alt. Hvem vet hvilken handling det kommer til å bli? Det kan være et vennlig ord, en god gjerning, et enkelt uttrykk for kjærlighet, eller det kan være å løse problemet med verdens hungersnød eller å skaffe rent vann til alle. Uansett hva det er, vil det bli utført med en sylskarp klarhet som er fullstendig fri for fordømmelse og begrensende data. Følelsene gjør som de vil, men de er ikke grunnlaget for handlingene våre. Visdom er kilden til våre handlinger. Alt dette skjer naturlig og spontant uten noen form for snedige påfunn fra vår side. Når vi tar valget om å handle som naturen gjør, begynner vi å se alle tings 8

22 naturlige orden, og vi er i stand til å leve og reagere på passende måter i forhold til vårt eget liv og til alle andres. Jeg ber deg igjen om å være snill mot deg selv og andre. Når vi kan se på mennesker på denne vennlige måten, vet vi hva som får dem til å reagere fordi vi har skjønt hva som får oss selv til å reagere. Betyr det at vi bare lener oss tilbake og lar folk myrde og lemleste og gjøre som de vil? Nei, det betyr ikke det i det hele tatt. Åpen intelligens overvinner all negativitet med visdommens balanserte syn. Dette betyr at vårt primære forhold til alle er gjennom den åpne intelligensens natur som er perfekt i seg selv, fordi vi gjennom å stole på åpen intelligens har innsett at vi alle er deler av altets naturlige orden. Å innse dette krever ingen anstrengelse. Alt er fullstendig enkelt og naturlig, uansett hva det er. Når roen i vår egen tilværelse blir mer og mer tydelig for oss, forstår vi hva kjærlighet er. Kjærlighet og ro er likeverdige og synonymer til hverandre. Kjærlighet er vår sanne natur. Vi er skapt til å elske andre og oss selv, uten å utelate noe. Ingenting trenger å bli manipulert, presset til et nytt nivå eller forandret. Mange av oss har fått lære at vi må forbedre oss selv gjennom hele livet, og at vi må jobbe hardt for å greie det fordi vår grunnleggende natur har så mange feil og mangler. Jeg lærte også dette, men fant til slutt ut at sannheten var en helt annen: Jeg oppdaget at den åpne intelligensen aldri har hatt noen feil eller mangler, og at korte øyeblikk av åpen intelligens, gjentatt mange ganger, blir automatisk. Alle tings opprinnelige renhet overgår alle ideer om absolutt alt. Ingen er stemplet med noen form for arvesynd eller karma. Gå til grunnlaget for din egen eksistens et kort øyeblikk - den fullstendige roen som utgjør hele det grunnleggende rommet for enhver tanke, følelse og opplevelse - og du forstår at alle disse ideene, så som arvesynd og karma, ikke gjelder for din mest grunnleggende natur, og aldri har gjort det. Den rene intelligensen av alt som det er, er fullstendig ren, som det uendelige verdensrommet. Hvil i den, og din egen intelligens vil bli gjennomborende, fullt ut positiv og ufattelig nyttegjørende. Når vi kategoriserer oss selv som en personlig identitet og ikke har kjennskap til den åpne intelligensens sanne kilde, skapes disharmoni og sterkt ubehag. Så snart vi kategoriserer oss selv og alle andre, er vi i en indre krig med oss selv, og vi skaper krig med andre. Det kan aldri bli fred i verden før vi har fred med oss selv. Bare når vi som mennesker velger å leve i fred med alle våre mentale og følelsesmessige forestillinger og ender den indre krigen, kan vi som art uttrykke fred. Det ville selvfølgelig være vidunderlig, og vi ønsker alle å oppleve det, men hvor starter det? Det starter ikke med diplomati mellom nasjoner, og det kan ikke oppnås gjennom politisk ideologi. Det starter med enkeltmennesker som sier: "Dette er den jeg virkelig er, og jeg skal ta ansvar for å leve som det. Jeg skal finne denne freden i meg selv ved å stole på åpen intelligens og ta ansvar for å virkeliggjøre denne freden daglig." Jeg kan garantere deg at med den beslutningen kommer noe helt fantastisk til å åpne seg opp. Når vi hviler som den visdommen som er grunnlaget for alt, stopper 9

23 vi den indre krigen, og vi blir naturlig medfølende med andre på en uanstrengt måte - en måte som vi ikke trenger å dyrke, og som naturlig smitter over på alle. Mer og mer ser vi alle gjennom godhetens øyne. En annen måte å beskrive dette på er å si at når vi hviler, hviler vi som kjærlighet. Kjærligheten er allerede i oss; den er det vi virkelig er, og dette forbinder oss med alt og alle. I kjærlighet er det ingen atskilthet, og det er i denne kjærligheten vi finner en havn med fullstendig og altomfattende trygghet og velvære. Helt fra livet vårt begynte har vi søkt trygghet, velvære og kjærlighet fra omsorgspersonene våre, hjemmene våre og ytre omstendigheter, men vi greide aldri helt å finne trygghet eller velvære som vi alltid kunne regne med. Ganske snart begynte vi å lete andre steder, som i romantikk, mat, penger, arbeid osv, men tryggheten og velværet glapp alltid unna på en eller annen måte. Ved å hvile som åpen intelligens oppdager vi at vår egen sanne natur er den absolutte tryggheten og absolutte kjærligheten som vi har lett etter. Inntil vi hviler i dette grunnlaget, vil livet være preget av usikkerhet. Uansett hva vi ser etter alle andre steder, så finnes det allerede inni oss. Det er bare ved å stole på åpen intelligens gjentatte ganger, om og om igjen, at vi blir fortrolige med det, og vi finner den virkelige tryggheten og velværet som vi alltid har lett etter. Uansett hvor vi leter, vil vi ikke kunne finne et virkelig trygt sted hvis vi ikke kjenner denne underliggende basisen som er den fullstendig trygge havnen å hvile i. Spørsmål: Jeg føler at så mange organisasjoner, myndigheter og politiske ledere har misbrukt min tillit, at det er vanskelig for meg å ikke skrike og rope ut om ting de har gjort. For meg virker det som at når vi har å gjøre med urettferdige og korrupte mennesker og organisasjoner, vil det aldri fungere å ha en slik vennlig og imøtekommende tilnærming som du foreslår. Kan du kommentere på det? Svar: Uansett hva vi tror på, er det dét som blir virkelig for oss. Vi kan bli veldig begrenset av trossystemer og antakelser vi har om livet. Vi vurderer verden og alt som lever i den som ting som enten er til nytte for oss eller kan skade oss, og vi er overbevist om at disse tingene har kraft til å påvirke tankene og følelsene våre. Basert på denne overbevisningen vil en organisasjons eller regjerings ulike handlinger synes å ha kraft til å påvirke våre tanker og følelsesmessige tilstander. Vi kan bli håpefulle eller redde, avhengig av hva regjeringen gjør og hva vi tror og forventer av den regjeringen. Hvis det bare finnes denne måten å se ting på, vil opplevelsene våre bli veldig frustrerende; vi kommer til å være underlagt begivenheter som er utenfor vår kontroll. I det scenarioet jeg akkurat har beskrevet, er det tankene våre som har skapt vår opplevelse av verden. Vi vet at forskjellige mennesker som opplever den samme situasjonen vil ha stor spennvidde i reaksjoner avhengig av tankene og følelsene sine. Én person kan være i en konsentrasjonsleir og bli forferdet, overveldet og ute av stand til å håndtere det, mens en annen person i samme situasjon kan utvikle genuin medfølelse og bli en stor filosof. Én person opplever 10

24 en fryktelig situasjon som svært skadelig, mens en annen person opplever at situasjonen faktisk er til nytte på en eller annen måte. La oss si at to mennesker er svært rike. Én av dem vil kanskje bli totalt paranoid og trekke seg tilbake fra verden og prøve å beskytte og passe på alt han har. En annen person i samme situasjon vil kanskje være svært tilfreds og alltid se etter måter å bruke ressursene sine på for å være til nytte for andre. Disse ulike reaksjonene er bygd på de tankene og følelsene som utgjør det folk flest tenker på som sinnet. Når vi ser gjennom dette begrensede filteret av tanker og følelser, er det som å se med et svakt teleskop som bare så vidt kan fange opp hva som foregår på en liten del av himmelen. Hvis vi derimot ser på det samme området med et kraftig teleskop, kan vi se hele panoramaet i all sin prakt. Heller enn å verdsette evnen til å beskrive, forklare og oppleve - det vil tilsvare det svake teleskopet - så begynner vi i verden i dag å se mennesker som har mer fokus på faktisk å bli fortrolige med grunnlaget for selve tilværelsen. De er mer interessert i å se hvordan ting ser ut gjennom det mye kraftigere teleskopet til åpen intelligens, enn bare å forklare, beskrive og kategorisere ting. Dette er et radikalt og revolusjonært skritt for menneskeheten. Når vi snakker om disse tingene - livet, tilværelsen, forklaringer, beskrivelser, opplevelser - hva er det som faktisk er bevisst på alle disse tingene? Det som er bevisst er alle tings grunnleggende rom. Det er bevisst på alle data, alle trossystemer og alle antakelser, men er likevel uberørt av dem alle. Det er dette vi bør bli kjent med og oppleve, i stedet for kun å henge oss opp i tanker og følelser. Spørsmål: Uansett hvordan jeg snur og vender på det, ser det ikke ut til at det er noe som virkelig kan gjøres med den frykten jeg så ofte har, for den bare dukker opp når den vil. Svar: Frykt har ingen makt til å forvirre oss i det hele tatt fordi den ikke har noen uavhengig natur. Den er faktisk ikke noe annet enn åpen intelligens. Den er som et stjerneskudd som farer over en tom himmel uten å etterlate spor. Hvis vi utbroderer frykten og gir den kraft, så vil den ha kraft. Hvis vi ikke hviler men i stedet prøver å sette inn motmidler mot frykten, så vil det gi frykten mer kraft. Hvis vi derimot hviler når frykten kommer opp, vil den forsvinne av seg selv og på denne måten innser vi at frykt ikke har noen virkelig kraft. Frykt er egentlig ingenting. Ett av tegnene på den åpne intelligensens virkningskraft er fryktløshet. Dette betyr ikke at frykt aldri oppstår i åpen intelligens. Det betyr at når frykt eller andre ting oppstår, så er fryktløsheten der samtidig. Frykt og fryktløshet er ikke to. Spørsmål: Jeg ser mer og mer hvordan et av de fundamentale temaene i menneskers liv er en annen form for frykt - frykten for avvisning. Det virker som om det kommer opp veldig, veldig sterkt, og jeg lurer på om frykten for avvisning kan oppløses gjennom å stole på åpen intelligens. 11

25 Svar: Når vi tror at vi er en personlig identitet, bekrefter vi oss selv med dataene våre, slik at det virker som om vi er noe fast og stabilt. Vi tror at vi er et individ som er definert av dataene våre. Så snart vi har etablert oss selv som 'noen' på denne måten, vil vi også bekrefte alle andre som 'en annen' enn oss selv. Når denne strukturen er etablert, begynner vi å frykte at andre skal avvise dataene våre, fordi vi tror dataene våre er det vi er. Jeg vil påstå at dette er vanlig for nesten alle. Vi er redde for at andres data ikke skal passe sammen med våre egne, og at de andre kommer til å avvise oss. Selvfølgelig kommer vi aldri til å finne noen som har data som passer nøyaktig sammen med våre. Mennesker er flokkdyr, så å bli utestengt fra flokken er den absolutte avvisning. Så lenge vi tror vi er noen, vil denne typen frykt fortsette. Men det er virkelig ingenting å bry seg om. Når den oppstår kan vi hvile som åpen intelligens, og da vil vi forstå det vi trenger å forstå. Frykt for avvisning er definitivt noe vi kan legge bak oss. Det er ekstremt begrensende å stadig håpe på at folk ikke skal avvise oss og frykte at de vil gjøre det, eller håpe at vi skal passe inn og frykte at vi ikke kommer til å gjøre det. Det vi faktisk håper på, er at ungdomsskoletiden aldri skal gjenta seg! Vi ønsker aldri igjen å oppleve den slags avvisning som vi følte fra andre ungdommer som var ute av kontroll og som ble med i klikker og sa at vi ikke var med i deres klikk, og deretter sa alle mulige stygge ting til hverandre og til oss. Det var en forferdelig vond tid, og vi håper hele tiden at det ikke skal skje igjen, men vi er ubevisst redde for at det skal gjenta seg. Alt dette er en del av det å tro at vi er dataene våre og samtidig tro at andre mennesker er sine data. Det å enten avvise eller akseptere folk er en fullstendig dualistisk oppførsel. Mennesker har skapt mange organisasjoner hvor det mangler åpenhet og derfor oppstår angstfylte situasjoner. Uansett hvilken organisasjon vi blir med i, så er det alltid denne tause underliggende stemningen av at hvis vi ikke følger spillereglene så kan vi bli kastet ut. Det er umulig for mennesker som virkelig lever i åpen intelligens å opprettholde slike organisasjoner. Vi er fullt ut i stand til å skape organisasjoner hvor folk vet at de er velkomne hele livet. Slike organisasjoner er totalt demokratiske, ikke-hierarkiske og krever få regler. Retningslinjene tjener simpelthen gruppens enhet og formål. Heller enn å pålegge restriksjoner, er dette organisasjoner hvor gjensidig støtte og suksess fostres i alle. Det er dette vi gjør i Balanced View. Hvis jeg hadde vært bekymret for om folk ville avvise meg eller ikke, kunne jeg aldri holdt disse foredragene, for det finnes alle slags meninger om meg og hva treningen i Balanced View formidler. Men åpen intelligens er hinsides konvensjonelle bindinger av alle slag. For meg finnes det ingen tanker om personlige ting som å bli godtatt eller avvist av andre eller av organisasjoner. Det finnes bare denne brennende lidenskapen for å dyrke en verden hvor det finnes umiddelbar nytte for alle gjennom kraften i å få tillit til åpen intelligens. Husk - korte øyeblikk gjentatt mange ganger blir automatisk. 12

26 LYDIGHET MOT DET UBESKRIVELIGE KAPITTEL TRE "Lydighet mot det ubeskrivelige finner vi i åpen intelligens. Det er å handle i tråd med den uanstrengte visdommens ikke-handling som definitivt er til det beste for alle på alle mulige måter." Det er absolutt ingenting som må gjøres med noe som helst for at du skal kunne være bevisst og klok. Nyt roen i din egen tilværelse som den er, der ingenting behøver å gjøres og ingenting behøver å endres. Uansett hvordan du lever livet ditt og hvilke omstendigheter du befinner deg i, så er det de perfekte omstendighetene for at du skal få tillit til åpen intelligens. Uansett hva din oppfatning av situasjonen er, så er situasjonen uatskillelig fra åpen intelligens. Alt forstås umiddelbart i den åpne intelligensen som er alle tings basis. Oppfatningen som kalles "deg" er et datum som er uatskillelig fra åpen intelligens, akkurat som forestillingen om alt annet er data som er uatskillelige fra åpen intelligens. Det finnes ikke noe vesen eller kraft som på noen måte kan gjøre noe for å holde noen borte fra åpen intelligens. Det er simpelthen ikke sant at det er noen hindringer mellom deg og åpen intelligens. Ikke bekymre deg over alle konseptene og de vanskelige måtene å gjøre ting på, som du kanskje har adoptert på grunn av lydighet mot en eller annen filosofi. Hvis du ønsker å være lydig, vær lydig mot det ubeskrivelige! Lydighet mot det ubeskrivelige - dét er den største og ultimate lydighet og den eneste ekte lydigheten som finnes. Det andre er lydighet mot forsøkene på å sortere og omstrukturere alle tankene, følelsene og opplevelsene våre. Når vi bruker livene våre på å flytte rundt på alt for å bli lykkelige, er det som å prøve å sette sammen et puslespill med en trillion biter av den skyfrie himmelen. Med andre ord, det kommer ingenting ut av det og prosessen vil være utmattende og frustrerende og ikke føre til noe som helst. Mange av oss har faktisk praktisert lydighet mot det som kan beskrives, ved å anta at tankene, følelsene og opplevelsene våre kan tvinge oss til å føle oss på den ene eller andre måten. Lydighet mot det som kan beskrives vil si at vi adlyder tankene og følelsene våre basert på hva merkelappene deres måtte være. Jeg skal gi et personlig eksempel på dette: Jeg ble fortalt at navnet mitt var Candice og at jeg var ei jente, så jeg begynte å være lydig mot det å ha et navn og å være jente. Så ble andre særpreg og egenskaper etter hvert lagt til for å beskrive meg, og jeg trodde på disse også. Jeg ble født inn i en katolsk familie, så jeg begynte å være lydig mot tanken om at jeg var katolikk, og at det var en Gud og at han måtte fryktes. Jeg lærte at denne absolutte autoriteten hadde en karakterbok, og at det i den karakterboken var en liste over mine gode og dårlige egenskaper. I 13

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

Finn ditt stille sted

Finn ditt stille sted NANCY O'HARA Finn ditt stille sted En liten guide til å finne ro i deg selv Oversatt av Bente Heill Kleven Til pappa og Donge som fikk meg til å rette oppmerksomheten mot min egen måte å puste på da de

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Hvordan styre overbevisninger

Hvordan styre overbevisninger Star s Edge International Hvordan styre overbevisninger Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer