Norges miljø- og biotekniske universitet. Helse og mestring. Victoria Telle Hjellset. Førsteamanuensis UiO, NMBU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biotekniske universitet. Helse og mestring. Victoria Telle Hjellset. Førsteamanuensis UiO, NMBU"

Transkript

1 Norges miljø- og biotekniske universitet Helse og mestring Victoria Telle Hjellset Førsteamanuensis UiO, NMBU

2 Hvem? Fokus er på de som trenger det mest og som det er vanskeligst å nå Dagens Næringsliv 2013

3

4 Målet for i dag er; Gjøre dere kompetente i møte med mennesker Starte prosesser som gjør at dere tenker nytt Bli ydmyke til livet Gi mennesker full frihet også til å "leve helseskadelig Innse at det optimale ikke er optimalt for alle Et møte mellom to eksperter

5

6

7

8

9 Definisjon - helse Helse er en tilstand av fullkomment fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller skrøpelighet (WHO, 1946)

10 Helse på norsk (Fuggeli og Ingstad 2009) - trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi Helhet - Helse er holistisk Pragmatisme - Helse er relativt Individualisme - Helse er subjektivt

11

12 Frihet er helsens innerste vesen Hva betyr dette egentlig? Er det slik? Tenk tanken helt ut? Da må vi ha respekt for mennesker som lever helseskadelig Er jeg delaktig? Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

13 Frihet Bare mennesker som er helt frie kan bygge ekte identitet Betingelse nummer en for trygghet, trivsel, helse og en anelse lykke er å få være seg selv Er den norske helsetrøyen for trang? Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

14 Frihet Hvis frihet stimulerer -nysgjerrigheten -forandringslysten -mestringsevnen er det friheten vi må søke Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

15 De gode fengslene Tar vi friheten særlig fra de i lavere sosiale lag? Gjør vi selvbildet mørkere for folk? Et medisinsk sorteringssamfunn/klassesamfunn Helse Kropp Livsstil Hva kan vi gjøre for å øke helsefriheten? Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

16 De gode fengslene vi må godta vår smerte, forandre det vi kan og le av resten (Camilla Paglia) Vi må ikke være for sultne på helse og for grådige på sikkerhet Er samfunnet for strengt, for rent, for kresent? Vil vi for mye og tåler vi for lite? Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

17 De gode fengslene Vi må bli venner med oss selv som de ufullkomne skapningene vi er Vi må ikke dyrke styrker og forakte svakhet Vi må realitetsorientere helsebegrepet så færre faller utenfor Samfunnet må ta mer ansvar, individet mindre Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

18 De gode fengslene Trygghet er veien Moralisering virker aldri Vi blir ikke friskere av å være utrygge Frykt skader det viktigste av alt tillit Mistillit virker som løsemiddel på basal tillit Frykt og mistillit påfører oss frihetstap Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

19 De gode fengslene Ærgjerrighet Produktivitet Flinkhet Ryddighet Forsiktighet Lydighet Sikkerhet Renhet Viljestyrke Helse Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

20 De gode fengslene Ærgjerrighet Produktivitet Flinkhet Ryddighet Forsiktighet Lydighet Sikkerhet Renhet Viljestyrke Helse Licence to live, «Nokpunktet», Fugelli 2006

21 Helse Å være opptatt av helse er det største hinder for et godt liv (Platon) Redselen for symptomene er vår tids største helserisiko (Per Fuggeli, 2003) Det er ikke de små begrensningene du skal legge merke til, både begrensninger og muligheter sitter i ditt eget hode (Cato Zahl Pedersen, 1998)

22 Definisjon: Sosial ulikhet Sosial ulikhet er definert som de forskjellene som er unødvendige, mulige å unngå, og som i tillegg er urettferdige (Whitehead 1992)

23 Definisjon: Livsstil Livsstil er en betegnelse for måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom kosthold, fysisk aktivitet/inaktivitet, nikotin, alkohol og narkotiske midler Livsstilen er også avhengig av valg i forhold til døgnrytme, søvn og stressnivå Helsedirektoratet

24 Enhetsskolen som arena for mestring

25 Sosial ulikhet i helse Selvopplevd helse er dårligst på østkanten i Oslo Objektive plager leddgikt Subjektive helseplager muskel-skjelett Lavere mestringsforventning, følte seg sykere (Brekke et al, 1999, Brekke et al 2002)

26 Sykefravær relatert til muskelskjelettplager (Kristensen et al, 2007)

27 Helse og mestring Tro på egen mestring spiller inn på Sykdomsopplevelse over tid Valg av livsstil Deltagelse i rehabilitering Lengden på sykefravær Brekke et al, 2001, Goessens et al, 2008, Petrie et al, 1996

28 Helse og mestring Sosiale hierarkier i alle grupper av dyr og mennesker, med ledere og underordnede individer Hakkeorden Høy status er ofte forbundet med høy grad av suksess Høyere testosteronnivåer, lavere kortisolnivåer, lave katekolaminer Individer med suksess lærer ofte at det de gjør gir ønsket resultat Lav status gir ofte liten forventning om suksess, høye stressnivåer og dårlig helse Schjelderup-Ebbe, 1921, Myhre et al, 1981, Kristenson et al, 2004

29 Helse og mestring Effekten av sosiale gradienter på helse går via hjernens aktiveringssystem, delvis via læring og motivasjon Vedvarende høyt stress vil kunne påvirke helse bl.a. via høye kortisolverdier, adrenalin og forhøyet blodsukker, blodtrykk, blodfett Menneskers forventning til egne handlinger og livet er ulik, dette får betydning for all atferd også den som påvirker helsen, valg av livsstil og utdanning (Meland et al, 1999, Kristenson et al, 2004, Eriksen et al, 2009)

30 Stress respons Alarm, aktivering, subjektiv opplevelse av belastning og stress respons Belastning Kroppslige Forandringer Forsvar Mestring Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

31 Alarmen Alarmen går når forventninger ikke møtes Til nye stimuli Når noe mangler Når det er en homeostatisk ubalanse Når det er en trussel mot organismen Alarmen oppstår når det er et misforhold mellom SET-VERDI og AKTUELL- VERDI

32 Teori: En mulig forklaringsmodell Cognitive activation theory of stress (CATS) Stress Stressor Stimuli Kroppslig forandring; blodtrykk, blodsukker, blodfett, hormoner Trening God helse Slitasje Sykdom (Ursin and Eriksen, 2004)

33 Teori: En mulig forklaringsmodell Cognitive activation theory of stress (CATS) Responsforventning Stress Stressor Stimuli Kroppslig forandring; blodtrykk, blodsukker, blodfett, hormoner Trening God helse Slitasje Sykdom (Ursin and Eriksen, 2004)

34 Cognitive activation theory of stress (CATS) Stress Stressor Stimuli Kroppslig forandring; blodtrykk, blodsukker, blodfett, hormoner Trening God helse Slitasje Sykdom (Ursin and Eriksen, 2004)

35 Cognitive activation theory of stress (CATS) Kroppslig forandring, blodtrykk, blodsukker, blodfett, hormoner Bearbeiding/filtrering av krav Stress Stressor Stimuli Trening God helse Slitasje Sykdom (Ursin and Eriksen, 2004)

36 Cognitive activation theory of stress (CATS) Stress Stressor Stimuli Stress respons Stimulus forventning Trening God helse Anabolt Slitasje Sykdom Katabolt Respons forventning (Ursin and Eriksen, 2004)

37 Responsforventninger Mestring: Positiv responsforventning Mine strategier gir et positivt resultat Hjelpeløshet: Ingen responsforventning Jeg vet ikke resultatet av mine strategier Håpløshet: Negativ responsforventning Uansett hva jeg gjør så blir resultatet negativt

38 Hjelpesløshet Ingen responsforventning Det er ingen problemer jeg kan løse Ingen sammenheng mellom det jeg gjør og det som skjer med meg Noe går godt, mye går galt Total mangel på tro Vedlikeholdt aktivering

39 Håpløshet Negativ responsforventning Alle mine handlinger fører til et generelt dårlig resultat Det er min skyld også Vedlikeholdt aktivering

40 Mestring Lav utdanning reduserer fullførelse av livsstilsintervensjoner I tillegg til å behandle symptomene, må man legge til rette for, skape positive rammer og tillit for å oppnå gunstige endringer for helsen Mestringsforventning avgjørende Stort behov for sosial støtte Hankonen et al, 2009, Meier et al, 2005, Berna et al, 2007, Fisher et al, 2010

41 «Det som nærer» Sterke relasjoner Minket dødelighet (OR) OR 1,5 Slutte å røyke Fysisk aktivitet BT-behandling > 59 år Konklusjon (basert på 148 studier): Et menneskes relasjoner bør tas like alvorlig som andre risikofaktorer som påvirker mortalitet

42 «Organismen som et levende hele» Erfaring «innskrives» fysiologisk i kroppen Hormoner, BT, BS, blodfett, muskel-skjelett Sentralt for helsen er eksistensielle livsvilkår Mening, mestring og relasjoner Interessen for pasientens livshistorie fra tidlig barndom har en klar medisinsk/helsemessig konsekvens Getz, 2011

43 «Organismen som et levende hele» Relasjonen mellom den som søker hjelp og terapeuten legger et biologisk grunnlag for tilheling «Ansvarlige voksne» spiller en nøkkelrolle for folkehelsen Erfaringer og eksponering fra tidlig barndom => livslange konsekvenser For lite vektlagt i medisinen Linn Getz et al, 2011, Petursson et al, 2009

44 Allostatic load Allostase er kroppens fysiologiske «svar»/tilpasning til alle typer belastninger/utfordringer/stress Allostasis = «bestå» gjennom endring Allostatisk belastning = «total-regnskapet» Allostatisk over belastning => helseskade Bruce McEwen 1998, NEJM

45 Allostatisk overbelastning Høy grad av belastning i sårbare biologiske livsfaser, overveldende traumatiske påkjenninger og/eller kronisk stress over lang tid vil ha biologiske konsekvenser på sikt Bruce McEwen 1998, NEJM

46 Heldigvis Hjernen forblir mottakelig for relasjonelle effekter gjennom hele livet Gjelder også i helbredende retning (salutogonese) Strukturelle forandringer i hjernen ved vellykket psykoterapi Beauregard 2009

47 Allostatisk overbelastning «Form mye av det som tærer og for lite nærer» Anne Luise Kirkengen et al, 2011

48 Overveldende ansvar Isolasjon Ensomhet Slitsomme relasjoner Urettferdighet Svik Avmakt «Tærer» Søvnmangel Fysisk slit Inaktivitet Ugunstig kosthold Røyk, rus Utemiljø Luftkvalitet «Mentalt» «Fysisk» Tillit Trygghet Sosial støtte Personlig vekst Opplevd mening Annerkjennelse Mestring Kontroll «Nærer» God helse Tilstrekkelig søvn og hvile Meningsfull fritid Fysisk akt, rekreasjon Gunstig kosthold Relevante medisiner

49 Erfaringer preger kroppen Velregulert, adaptiv fysiologi Dysfunksjonelle overgangsformer Dysregulert, maladaptiv fysiologi Forsterkende tilbakevirkning på individnivå Generasjonsovergripende innflytelse Getz et al, 2011

50 Helse eller sykdom Omsorg neglekt Tillit svik Tilhørighet ensomhet Makt avmakt Rettferdighet urettferdighet => vedlikehold av helse eller utvikling av sykdom Getz et al, 2011

51 HPA aksen (hypothalamus-hypofyse-binyre) Psykososialt stress i svangerskapet kan påvirke henne og barnets biologi Kvinneners traumatiske opplevelser i egen barndom påvirker både hennes og barnets HPA-akse Person et al, 2010, Brand et al, 2010

52 Telomer forkortelse Individets erfaringer (biografi i videste forstand) regulerer hvilke gener som skal leses av

53 Omsorgsbelastning Kvinner med omsorgs for kronisk syke (barn evt foreldre, har kortere telomer, en kvinner uten denne omsorgsbyrden Med mindre kvinnene selv opplever at de mestrer situasjonen Epel et al, 2006, Epel et al, 2004

54 Allostatisk overbelastning Kardiovaskulære mål Lungefunksjons tester Hormonnivåer Inflammasjonsmarkører Glukosemetabolisme Lipidmetabolisme Kroppsmål Kromosomrelaterte variabler Getz et al 2011

55 Teori: Livsstilsintervensjon Sannsynligheten for atferdsendring avhenger av tre faktorer Opplevelsen av at helsen er truet Forventning om at atferdsendring vil redusere trusselen Forventning om at man selv er kompetent til å endre atferd (Meland et al, 1999)

56 Formidling Ikke-formanende støtte (nondirective support) (Fisher et al, 1997) Forholdet mellom leverandør og mottaker bør baseres på støtte uten å ta ansvar for den andre personens atferd, og akseptere den andres følelser og valg uten å dømme CATS (Ursin and Eriksen, 2004) Etablering av positiv responsforventning (mestring)

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

InnvaDiab innvandrer diabetes

InnvaDiab innvandrer diabetes Fysiologi, psykologi, enkeltmennesket og folkehelse er alt mulig i et forskningsprosjekt? Benedikte Bjørge og Victoria Telle Hjellset UiO InnvaDiab innvandrer diabetes Bakgrunn T2D hos 28 % av kvinner

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer