Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006"

Transkript

1 Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 006 Oppgavesettet er på 4 sider. Jens Jens Karlsen (53) hadde jobbet som daglig leder av en liten industribedrift i nesten 10 år da han fikk revmatoid artritt (leddgikt) i en alder av 4 år. Han var kjent for å være dynamisk og kreativ, med et stort sosialt nettverk og mange venner. Mange mente Jens kanskje kunne være litt for kreativ, at han strakk reglene for hva som kunne gjøres for eksempel når det gjaldt regnskapsførsel, i lengste laget. Men Jens mente at folk som ikke så litt stort på regelverk og påbud, både i bedriftslivet og privat, ikke ville komme noen vei. Det folk ikke visste noe om, hadde de heller ikke vondt av. Jens hadde alltid jobbet hardt, med mye overtid. Han brukte også mye tid på å holde seg i form med trening både sommer og vinter. Dette medførte at han var lite hjemme slik at kona ble mye alene med ansvaret for de to barna, datteren Kari, nå år og sønnen, Jens Reidar, 15 år som fortsatt er hjemmeboende. Den første tiden etter sykdomsutbruddet forsøkte Jens så godt han kunne å bevege seg og trene musklene, når tilstanden hans tillot det. Leddgikten utviklet seg i rykk og napp, og i perioder håpet han og familien at sykdommen hadde brent ut, at han i alle fall ikke vil bli verre, og at han kunne komme tilbake i fullt arbeid. Men så kom det noen skikkelig nedturer, kroppen arbeidet fullstendig under høytrykk, følte han. Stadig flere ledd i kroppen ble påvirket og til dels så deformerte og smertefulle at han måtte gjennomgå flere operasjoner. Det virket helt utenkelig å skulle jobbe, han fikk bare håpe at han slapp å ende opp i rullestol. Heldigvis hadde han en forsikring mot uførhet, og den hjalp godt i denne situasjonen. I perioder som Jens var ekstremt plaget av smerter ble han irritabel og innadvendt. Kona ble sliten og lei og klaget over at Jens ga seg for mye over og brukte for mye alkohol. Datteren Kari, som tidligere hadde vært en positiv og god støtte i familien, hadde flyttet til en annen kant av landet og kom sjelden på besøk Sønnen uttrykte skuffelse over faren som ikke kunne følge han opp i alle aktivitetene han deltok i. Stemningen i familien ble både spent og aggressiv, noe som førte til at Jens trakk seg enda mer inn i seg selv. De smertestillende midlene han fikk av fastlegen syntes han ga mange ubehagelig bivirkninger, og han var usikker på hvor mye smertestillende han egentlig kunne ta før det gikk ut over helsa, eller om de smertestillende kunne brukes sammen med alkohol. Jens syntes at hans eneste trøst var å kose seg med ekstra god mat, samt øl og vin. Med den manglende fysiske aktiviteten ble kroppsvekten etter hvert betydelig over det han selv og legen syntes var gunstig. Men det virket umulig å slanke seg. Jens holder stort sett livsmotet oppe, men kan i perioder føle seg nedtrykt og vil helst isolere seg fra familie og venner For et par år siden fikk Jens påvist nedsatt glucosetoleranse, og kort tid etter dette merket han symptomer fra brystet som viste seg å skyldes angina. Alt dette gjorde at kosthold og levesett ble viktige problemstillinger, i tillegg til alle de plagene Jens hadde i forbindelse med leddgikten. Han hadde hørt at kostholdet kunne være viktig for hvorledes leddgikten utviklet seg, eller i alle fall hvor store plagene fra sykdommen ville bli. Men han hadde truffet to-tre andre pasienter med leddgikt som fortalte at de hadde lest på internett om kostholdet og dets betydning for leddgikt, og disse pasientene mente at kostholdet egentlig ikke var så viktig. En kunne spise det en hadde lyst på, sa de. Fastlegen ga ikke skikkelige svar på dette med kosthold, syntes Jens. Så han var usikker på om han egentlig gadd å høre så mye på råd om kosthold. Dette med alle reglene og påbudene fra lege og familie ble dessuten irriterende i lengden. Kona maste stadig om at det gikk alt for mye penger til øl og vin, de hadde tross alt ikke så mye å rutte med. Dessuten syntes hun Jens ble enda mer kranglete og irritabel når han drakk. Legen hadde ikke sagt noe om alkohol, så vidt Jens kunne huske. Og han hadde ikke tenkt å ta det opp med fastlegen heller. En fikk prøve å komme seg gjennom som best en kunne. Det samme gjaldt dette med alkohol, som jo var blitt en del av dagliglivet hans: sto det ikke stadig i avisen at alkohol kunne være bra for hjertet? I sin siste konsultasjon med fastlegen var Jens blitt gjort oppmerksom på at det skulle settes i gang et forsøk med nye medikamenter mot leddgiktsplager. Medikamentene skulle ha særlig god virkning på smertene, i alle fall over tid. Legen mente Jens fylte de kriteriene som skulle til for å få være med i forsøket, og inviterte ham inn. Det gikk fram av beskrivelsen at pasientene som deltok i forsøket fikk visse restriksjoner på kostholdet, og 1

2 de måtte dessuten avstå fra alkohol. Jens hadde sagt seg villig (gitt sitt samtykke) til å være med, og hadde signert en avtale om at var blitt informert og ville følge opplegget. Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. NB: Skriv helst med kulepenn, eventuelt med blyant. Rettinger i teksten gjøres med overstrykninger, ikke med viskelær eller retteblekk. Trykk så hardt at du får leselige kopier. Husk at du ikke legger ark for innføring ovenpå hverandre, da vil gjennomslaget gå gjennom flere ark, og det blir vanskelig å lese kopien. I - Humanbiologi Oppgave 1 a) Hvordan er hjertet bygget opp, og hvordan er hjertets egen blodforsyning? b) Jens har fått diagnosen angina. Hva er dette, og hva skyldes det? c) Hvilke konsekvenser kan angina få? Oppgave a) Hvilke hormoner styrer kroppens sukkerbalanse, hvor produseres de, og hvordan virker de? b) Hva trenger kroppen sukker til? Oppgave 3 a) Jens har også leddgikt. Hva skyldes dette? b) Ved leddgikt er det en inflammatorisk prosess i leddet. Beskriv kort hva som skjer. c) Hvilke stimuli kan føre til inflammasjon? II - Statistikk Oppgave 4 Du planlegger en dobbelt blind, randomisert studie for å sammenligne et nytt medikament mot leddgiktssmerter (kalt VOX ) med et gammelt medikament ( KORT ). To grupper med samme antall sammenlignbare pasienter skal rekrutteres. Effekten av de to forskjellige smertestillende medikamentene måles på VAS skala (fra 1 mm til 100 mm). Hver pasient skal rapportere smertereduksjon. Basert på tidligere forsøk, vet du at standardavviket σ for begge grupper kan antas å være 0 mm. Du ønsker 80% sannsynlighet for å oppdage en forskjell på 10 mm. Hvor mange pasienter vil du ha i hver gruppe? Bruk to forskjellige signifikansnivåer α og forklar hvorfor det blir forskjellige antall. Oppgave 5 Du har samlet data fra to grupper med 100 pasienter i hver med disse resultatene: Antall pasienter Gjennomsnittlig Standardavvik VAS-reduksjon KORT-gruppe VOX-gruppe Benytt en hypotesetest til å vurdere om det er forskjell i VAS-reduksjon ved bruk av VOX eller KORT. Formuler resultatet av testen med ord.

3 Oppgave 6 Lag et 95% konfidensintervall for gjennomsnittlig forskjell i VAS-reduksjon ved bruk av KORT eller VOX. III - Atferdsfag Oppgave 7 Hvilke helsefremmende oppgaver har en familie? Oppgave 8 Hvordan kan forholdene i familien Karlsen virke inn på sykdommen til Jens? Oppgave 9 Hva mener vi med sykdomsatferd og helseatferd? Oppgave 10 Hvordan vil du som Jens Karlsens fastlege forsøke å påvirke hans livsførsel? IV - Samfunnsmedisin Oppgave 11 Ta utgangspunkt i Verdens helseorganisasjons definisjon av helse. Hvordan går sykdommen ut over helsen til Jens fortolket på bakgrunn av denne definisjonen? Oppgave 1 Hvilken sykdomsgruppe (diagnosegruppe) er den vanligste årsaken til - legesøkning? - sykmelding? - uføretrygding? Oppgave 13 Det kan virke som om Jens er i faresonen for alkoholmisbruk. Nevn to viktige strukturelle tiltak for å begrense alkoholforbruket i befolkningen Oppgave 14 Det har blitt fremsatt en hypotese om at personer med leddgikt har mindre risiko for å utvikle aldersdemens enn normalbefolkningen. I en studie hvor hovedformålet var å beregne insidens av aldersdemens, ønsket man også å undersøke om normalbefolkningen har høyere risiko for demens enn personer med leddgikt kvinner og menn med alder 70 år ble fulgt i ett år. 500 av deltakerne hadde leddgikt ved alder 70 år. Av de 500 med leddgikt fikk 5 personer diagnostisert demens etter ett år. Blant de 9500 som ikke hadde leddgikt fikk 00 personer demensdiagnose etter ett år. a) Hva slags studiedesign er dette? b) Har normalbefolkningen høyere risiko for demens enn gruppen med leddgikt? Beregn relativ risiko (RR) og odds ratio (OR) (det kreves ikke beregning av konfidensintervall og p-verdi). c) Hvorfor blir de to assosiasjonsmålene ganske like i dette eksempelet? d) Hvordan vil du fortolke assosiasjonsmålene? e) Beregn insidensen av demens i hele utvalget 3

4 Oppgave 15 a) Hva slags forskningsdesign vil du benytte for å beregne prevalens av Alzheimers sykdom? b) Hva er de viktigste feilkilder ved beregning av prevalens av aldersdemens? Sensorveiledning kontinuasjonseksamen v semester Humanbiologi Oppgave 1 a) Hjertet har 4 kammere. Høyre atrie mottar venøst blod fra venae cavae, som tømmes til høyre ventrikkel. Derfra går blodet til lungene via arterier, og etter oksygenering til venstre atrie via lungevener. Fra venstre atrie til venstre ventrikkel, hvor det pumpes via aorta ut til resten av kroppen. Det finnes hjerteklaffer mellom kamrene som hindrer tilbakestrømming av blod. De første blodårene som går av fra aorta er koronararteriene, som forsyner selve hjertemuskelen. b) Angina pectoris betyr brystsmerter. Angina skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen har fortetninger, åreforkalkning eller atherosklerose. Dette gjør at hjertemuskelen får for dårlig tilbud av oksygen, som gjør vondt (ischemisk smerte er det medisinske navnet). Den vanligste formen av dette er at når hjertemuskelen trenger mer oksygen enn vanlig, som ved fysisk anstrengelse, er ikke tilbudet godt nok, pasienten får vondt, og stopper og hviler. c) Konsekvensen for pasienten ved angina kan være redusert livskvalitet ved at man ikke lenger kan gjøre så mye som man vil. Vår redsel er at pasienten kan utvikle hjerteinfarkt, dvs. en stopp i blodforsyningen som fører til en permanent arrdannelse og varig reduserer hjertemuskelens funksjon. Oppgave a) Insulin og glukagon er våre viktigste regulatorer av blodsukker. De produseres begge i bukspyttkjertelen i de Langerhanske øyer. Glukagon bryter ned glykogen til glukose monomerer som transporteres ut av cellen, og høyner dermed blodsukkeret. Insulin øker det cellulære opptaket av glukose, og senker dermed blodsukkeret. b) Sukker er det viktigste transportmolekylet for energi i blod, og inngår i en rekke intracellulære prosesser. Noen vev kan bare bruke glukose som energikilde (eks sentralnervesystemet). Oppgave 3 a) Leddgikt er en autoimmun sykdom, og er et eksempel på en immunologisk feilreaksjon hvor immuncellene ikke klarer å skille mellom selv og ikke-selv og angriper egne celler. b) Ved inflammasjon kommer fagocytterende celler, komplement proteiner, og andre plasmaproteinet til det skadete vevet for å reparere. De sender ut signalmolekyler som delvis tiltrekker seg nye inflammatoriske celler, og delvis dilaterer blodårer samt øker deres permeabilitet. Dette fører til varmeutvikling, rødhet, hevelse, smerte, og nedsatt funksjon. c) Noen andre stimuli enn autoimmunitet som kan føre til inflammasjon er mekanisk skade, mikroorganismer, stråleskade, brannskade, og ischemi etterfulgt av reperfusjon (som ved trombolyse av en trombe i koronararterie). 4

5 Statistikk Oppgave 4 = ønsket oppdaget differanse mellom gjennomsnittene = 10 mm σ = standardavviket i hver gruppe (antas likt) = 0 mm (i) α = β = σ n = f β = 10 i hver gruppe (ii) α = β = 0.80 ( α, ) = 7.9 = σ n = f β = 10 i hver gruppe ( α, ) = 11.7 = Når signifikansnivået er mindre, dvs. vi ønsker en mindre sannsynlighet for type 1 feil, øker utvalgstørrelsen, her fra 64 til 94 i hver gruppe. 5

6 Oppgave 5 utvalg t-test. Ho: μ 1 = μ Ho: μ 1 μ, hvor μ 1 er forventet VAS-reduksjon ved bruk av KORT, μ ved bruk av VOX. Signifikansnivå= 0.05 Vi bruker: s f = sqrt ( 99 ( ) /198 ) = sqrt( 78507/198) = sqrt (396.5) = t = -13. / {19.9 * sqrt(/100) } = (eller ) Teststørrelsen er Studentfordelt med n1 + n = 198 frihetsgrader når Ho gjelder. -sidig test, p-verdien er mindre enn Forkaster Ho: det er en signifikant forskjell i VAS-reduksjon mellom KORT og VOX. Oppgave 6 Her bruker jeg α = 0.05 og c er 1.96 fra tabellen av normalfordeling, fordi t-fordeling med 198 frihetsgrader ligner standard normalfordelingen. 6

7 Konfidensintervall er 13. +/ sqrt (/100) = 13. +/- 5.5 = [ 7.7, 18.7] mm VAS-reduksjon ved bruk av VOX istedet for KORT. Atferdsfag Oppgave 7 Familiens helsefremmende oppgaver er beskrevet i kapittel 5 i Innføring i medisinske atferdsfag s. 70/71 og består i: - forebygge sykdom og skader - oppdage sykdom og skade tidsnok til å hindre død\varig skade - håndtere selv eller skaffe adekvat behandling - følge opp behandling, iverksette preventive tiltak - utforme en adekvat sykerolle Hvis kronisk sykdom oppstår: - omstille seg til pasientens beste - unngå ny sykdom hos pasienten - unngå funksjons-svikt hos øvrige familiemedlemmer Oppgave 8 Samme kapittel 5 s.78 ff: Familien Karlsen kan virke inn på sykdommen til Jens ut fra sine holdninger til frisk/syk som for eksempel å: - premiere sunnhet, vise avsky for sykdom/svakhet noe som vil gi Jens en svakere rolle i familien - gi sykdomsgevinst noe som vil kunne forsterke hans egen sykeliggjøring av sin tilstand - oppmuntre til adekvat sykdomsatferd og vise negative holdninger til risikoatferd, noe som vil hjelpe Jens i å mestre sin sykdom bedre. Oppgave 9 Sykdomsatferd og helseatferd er beskrevet i kapittel 7 og kapittel 11 i Innføring i medisinske atferdsfag samt i Kringlen & Finset Den kliniske samtalen kapittel 5. Sykdomsatferd handler om reaksjon på sykdom, helseatferd betegner atferd som virker positivt eller negativt på helse og som derved kan føre til sykdom, altså virker helseatferd før symptomer/sykdom, mens sykdomsatferd opptrer parallelt med sykdom. Sykdomsatferd kan beskrives ut fra hvordan pasienter generelt reagerer kognitivt og emosjonelt på sykdomstegn, hvordan en forsvarer seg mot trusselen om sykdom og om en handler aktivt eller passivt, eventuelt saboterende i forhold til sykdom og dens mulige alvorlighetsgrad. Videre handler det om de kulturelle og kontekstuelle normer for sykdomsatferd og i hvilken grad pasienter generelt er konforme eller avviker fra dette. Kandidaten må kunne drøfte disse aspekter i forhold til foreliggende sykehistorie. Helseatferd er også beskrevet i kapittel 7. s , spesielt i underkapittel Sykdomsatferd og helseatferd s Studentene må kunne skille mellom sykdomsatferd og helseatferd, sistnevnte definert som:..betegnelsen på atferd som har positive eller negative konsekvenser for helse (kommer før symptomer/plager), eks. er røyking, kosthold, fysisk aktivitet og lignende. Også omtalt i kap. 11. s Spesielt underkapittel Helse og risikoatferd s. 166 der helseatferd (Kasl & Kobb, 1966) defineres som: enhver medisinsk anbefalelsesverdig handling 7

8 som utføres frivillig av et individ som anser seg frisk, hvor handlingen vanligvis vil motvirke sykdom eller funksjonsnedsettelse og/eller føre til tidlig diagnose hos individer uten symptomer. Oppgave 10 Rådgivning om helseatferd er beskrevet i kapittel 4 i Kringlen & Finset: Den kliniske samtalen s , spesielt underkapittel Informasjon og råd til pasienten s. 51 og Helseopplysning s. 5 med vekt på nødvendigheten av god alliansebygging, moderat avpassing av mengde råd, unngå formaning, diskuterer fordeler og ulemper med nåværende helseatferd samt å innta en oppmuntrende, men samtidig realistisk holdning. Samfunnsmedisin Oppgave 11 Fysisk: smerte, ødelagte ledd, nedsatt bevegelsesevne Psykisk: nedtrykt, muligens alkoholmisbruk med atferdsendring Sosialt: ufør, isolasjonstendens Oppgave 1 Muskel/skjelettsykdommer Oppgave 13 Avgifter/pris, aldersgrense, tilgjengelighet (salg og skjenking), grensekontroll Oppgave 14 a) cohorte b) Normalbefolkningen har høyere risiko. RR=.11, OR=.1. c) OR og RR blir ganske like fordi forekomsten av demens er lav (<10%). OR kan da fortolkes som en risiko. d) Normalbefolkningen har.1 ganger størrer risiko for å få demens i løpet av ett år enn personer med leddgikt e) 05/10000 = eller.1% (per år) Oppgave 15 a) Tverrsnittsdesign b) Informasjonsproblemer og seleksjonsproblemer er hovedgruppene. Litt mer detaljer kreves: Seleksjon: skjevhet i hvem som velges som deltakere i studien, for eksempel ved beregning av prevalens av demens hos 65+ åringer, og man utelater beboere i sykehjem. Skjevhet i frafall av deltakere, for eksempel større frafall blant beboere i sykehjem eller blant de eldste deltakere som har høyest prevalens. Informasjonsproblemer: hvis man stiller gal demensdiagnose og følgen er at man enten gir diagnosen til for mange friske eller for få syke, for eksempel overestimering av prevalens av demens hvis deprimerte eldre feilaktig får demensdiagnose. 8

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer