Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder"

Transkript

1 Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Materialer og teknikker Byggeskikk og stileelementer Problemer og muligheter Max Ingar Mørk Inst. for bygg, anlegg og transport, NTNU 1 Oppgradering av bygninger. Thon Hotel Vika Atrium november 2011 Materialer og teknikker 2

2 Tradisjonelle byggematerialer Siv og rør Stein Leire, teglstein, kalk og sement Tre Metall Glass 1900: 50 ulike byggevarer 1990: byggevarer 3 Eksempel: Eldre bygård fra slutten av 1800-tallet 4

3 Takkonstruksjon i tre. Takstoler med bukker for å oppta horisontallast Etasjeskiller i tre, evt. fylt med leire eller koksstøv. Ankere langs gavlene. Yttervegger i bærende tegl. Avtrappende veggtykkelse oppover Bærende midtvegg ( hjerteveggen ). Øvrige veger i tre eller tegl. Evt. murte hvelv i kjeller Kjellermur og fundamenter av naturstein. Evt. sokkel av granitt. Treflåter, evt. med pæler, der en ikke kunne fundamentere på fast fjell 5 Boligblokk Teglvegger Bjelkelag av jern og tre Støpt kjellermur m/stein

4 Boligblokk Teglvegger Armerte betongdekker Kjellermur og fundament i armert betong : Forslag til bygningslov for byene 8 Loven ble aldri vedtatt pga. innvendinger om at klima, terrengforhold og næringsveger var for forskjellige. Dessuten motstand mot inngrep i privat eiendomsrett. Men seinere bygningslovgivning bygger på prinsippene i dette forslaget: Brannsikring. Forebygge. Lette slukning og redning. Kommunikasjon. Fri ferdsel på gater. Fri utsikt Sunnhet. Byggemåten skulle hindre sykdom. Romvolum og takhøyde. Fukt fra grunn/kjeller. Mugg Byggeteknisk kvalitet. Hindre byggefeil og mangler Estetikk. Skjønnhetsparagrafen

5 Bygningslover etter : Egen bygningslov for Oslo. 1830: Egen bygningslov for Bergen. 1845: Egen bygningslov for Trondheim 1845: Lov om Bygningsvæsenet for alle byer. 1895: Trappeloven for økt brannsikkerhet i bygårder 1904: Murtvangloven for byer og tettbebyggelser (1929): Felles bygningslov for alle byer og tettsteder 1965: Felles bygningslov for hele landet 1985: Den første plan- og bygningsloven 2008: Ny plan og bygningslov 9 Byggeforskrifter 1928: Forskrifter om materialer, konstruksjoner m.m. 1949: Byggeforskrifter 1969: Byggeforskrifter - funksjonskrav 1985: Byggeforskrift : Byggeforskrift : Et sett av forskrifter m/veiledninger til pbl: Teknisk forskrift (TEK) Saksbehandling og kontroll (SAK) Godkjenning av foretak (GOF) 2010: Nytt sett av forskrifter til pbl 10

6 Yttervegger av tegl etter BF Snølaster på tak 12

7 Problemer og muligheter 13 Forhold som må analyseres ved restaurering, oppgradering og ombygging av eldre bygninger: Bæreevne i gulv og tak Varmeisolasjon Oppvarming Ventilasjon Tekniske anlegg Brannsikkerhet Universell utforming Funksjonalitet Tilpasningsdyktighet Vernehensyn Byggeskikk og stilelementer 14

8 Stilepoke, stilart og byggeskikk DEFINISJONER: Stilepoke er en bestemt tids formspråk, nedfelt i arkitektur, billedkunst, moter, møbler osv. Stilart i arkitekturen er et felles internasjonalt estetisk formspråk i en bestemt periode Byggeskikk er lokal, folkelig byggetradisjon uttrykt gjennom materialbruk, tekniske løsninger, former og plantyper. Uttrykk for det som faktisk bygges på et visst sted til en viss tid 15 (Kilde: Byggforskserien, Byggforvaltning) Karakteristiske kjennetegn Byggestil, byggeskikk og byggetid viser seg i: Materialbruk Byggeteknikk Bygningsform Utvendig panel Vinduer Utvendige og innvendige dører Hengsler og beslag Innredning Fargebruk Dekorasjoner 16

9 Fasader på bygårder i mur Fasadene kan deles i to typer med flytende overganger: Sen-klassisisme ( ), der vegglivet dominerer og de dekorative elementene er begrenset til gesimser og omramninger. Ny-renessanse ( ) med mer monumental, kompleks helhet 17 Kilde: Byantikvaren i Oslo Sveitserstil ( ) Bakgrunn i europeisk villaarkitektur Særtrekk: Store takutstikk, høye krysspostvinduer, høy grunnmur i naturstein, rik og detaljert utsmykking, veranda, bærende konstruksjoner markert i fasaden Brukt i - villaer - jernbanebygg - hoteller - sanatorier 18

10 Dragestil ( ) En særnorsk, norrøn variant av sveitserstilen, med trekk fra norske stabbur og loft og elementer fra vikingtida og stavkirkene. Skulle fremheve nasjonal selvstendighet rundt Dalen hotell, 1894 Villa i Balestrand, Nyromansk stil ( ) Nygotikk ( ) Stortinget, Brannvakta i Drammen Nyrenessanse ( ) Bragernes kirke, 1871 Nybarokk ( ) 20 Nationaltheatret, Gamle Norges bank, 1902

11 Jugend (Europa , Norge ) Dekorstil med bølgende kurver og stiliserte figurer Slo an i europeiske storbyer (Wien, Barcelona, Paris) Typisk murstil med dekorerte friser og felter Bryter bevisst med tidligere stilarter I Norge: Gjenoppbyggingen av Ålesund etter bybrannen i 1904 Bygårder i Trondheim, Oslo, Bergen 21 Nye Fokus bank, Trondheim Funksjonalisme - Ekebergrestauranten Ark. Lars Backer, 1929 Vedtaksfredet 1992 Restaurert

12 Funksjonalisme i Norge 23 Eldre dører

13 Eldre vinduer Eldre vinduer

14 Overflatebehandlingen er viktig På verneverdige bygninger skal det brukes opprinnelige materialer og teknikker. Pussede flater repareres med kalkpuss. Kalkede flater skal kalkes. Panel malt med linoljemaling, skal vedlikeholdes med linoljemaling 27 Grader av vern Fredet Kulturminneloven Eksteriør og interiør Nasjonal og regional verneverdi Vernet Plan- og bygningsloven Planbestemmelsene Eksteriør. Evt. interiør Regional og lokal verneverdi Bevaringsverdig Plan- og bygningsloven Byggesaksbestemmelsene Eksteriør Lokal verneverdi 28

15 Plan- og bygningsloven av Hensynssoner i reguleringsplan Det kan reguleres hensynssoner med reg.bestemmelser, bl.a. for sikring av verneverdig bebyggelse, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør 29-2 Visuelle kvaliteter Et bygg skal ha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv, i forhold til sin funksjon og i forhold til omgivelsene 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi i eksist. byggverk Kommunen skal påse at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre blir bevart 31-8 Utbedringsprogram Kommunestyret kan vedta program for utbedring av eiendommer i tettbygd strøk Verneordninger etter kulturminneloven Automatisk fredning ( 4) Kulturminner fra oldtid og middelalder (før 1537) Alle stående byggverk fra Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år Fredning ved enkeltvedtak ( 15) Verneverdige bygg og anlegg nyere enn 1650 Fredning av kulturmiljø ( 20) Fredning av kulturhistorisk verdifulle områder Fredning ved forskrift ( 22a) av bygg og anlegg i statens eie Meldeplikt for tiltak på ikke fredete bygg eldre enn Svalbardmiljøloven gir automatisk fredning for faste og løse kulturminner fra 1945 og tidligere

16 Prinsipper for bygningsvernet i dag Mest mulig av alle deler av bygningen skal tas vare på. Inngrep ved vedlikehold og utbedring må være minimale. Det er bedre å holde ved like enn å reparere, og det er bedre å reparere enn å skifte ut. Det må brukes tradisjonelle materialer og metoder ved vedlikehold og reparasjon. Usynlige deler av bygningen er like viktige å ta vare på som synlige. Om en må forandre, er det bedre å tilføre noe enn å fjerne opprinnelige eller eldre deler. Eldre ombygginger og endringer av en bygning forteller bygningens historie, og er viktige å ta vare på. Reversible løsninger bør velges der det er mulig Eventuelle nye elementer og tilføyelser skal holde høy kvalitet både når det gjelder materialer, håndverk og utforming. 31 Viktig å klarlegge: Hva er det som skal vernes? Hvorfor? Hvordan? Innredning Planløsning Installasjoner Bærekonstruksjoner Hud -Yttervegg Tomt 32 Kilde: Stewart Brand, 1994, How buildings learn

17 Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Univ.forlaget 1992 A. Frøstrup: Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. Univ.forlaget 1993 Godal, Moldal, Olann og Sandbakken: Beresystem i eldre norske hus. Tapir Bjørk, Kallstenius og Reppen: Så byggdes husen Forskningsrådet Formas 2003 Bjørk, Nordling og Reppen: Så byggdes villan Forskningsrådet Formas 2009 Bjørk, Nordling og Reppen: Så byggdes staden. Statens Byggtjänst

18 Andre gode kilder Byggforskserien. Byggforvaltning. SINTEF Byggforsk Riksantikvarens informasjonsark om kulturminner på Fortidsminneforeningens serie Gode råd. Om behandling av eldre vinduer, mur og puss, tak, yttervegger osv. Byantikvaren i Oslos informasjonsark 35

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Innledning En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i vanlig bruk.

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

En reise i norsk TREARKITEKTUR

En reise i norsk TREARKITEKTUR En reise i norsk TREARKITEKTUR 1 Velkommen til en reise i norsk trearkitektur Dette heftet viser vei til 21 norske bygninger som i det alt vesentlige er bygd og oppført i naturens eget fornybare materiale

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt databaser Max Ingar Mørk Kirkens

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer