IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid. Johan H. Grønvik. Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-2012. IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid. Johan H. Grønvik. Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag 2010-2012"

Transkript

1 IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid Johan H. Grønvik Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag

2 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Rapport / redegjørelse for tiltaket forbildeprosjektet passivhus (IQUS) Den sendt KBBL Prosjekt AS søknad til Husbanken om kompetansetilskudd til forbildeprosjekt med tanke på prosjektets del 2 formidling og samarbeid, noe som ble innvilget med kr ,- inkl. mva. Forbildeprosjektets del 2 besto i å øke bransjens kompetanse og interesse for passivhus. Vi mente at bygging av visningshus med tilhørende kursing ville bidra til bygging av flere passivhus. Gjennom forbildeprosjektet har bransjen og skoleverket fått lett tilgengelig informasjon og kunnskap om temaet uten kostnader. Prosjektets rammer Prosjektet med formidling og samarbeid startet allerede april 2010, ved presentasjon av prosjektet som del av eksamensoppgave ved NTNU i Oslo i forbindelse med etterutdannelse i temaet prosjektering av lavenergiboliger og passivhus. Prosjektets del 2 formidling og samarbeid under byggingen av visningshuset ble ferdigstilt Visningshuset legges ut for salg med overtagelse i juni måned Frem til denne overtagelsen skal visningshuset brukes som en kunnskapsbank fylt med informasjon som bransjen, skoleverket og andre kan komme innom og høste erfaringer fra. Det vil også bli avholdt ulike kurs for bransjen i denne perioden. Flere skoleklasser i fylket har også vist sin interesse og meldt fra om at de vil komme på besøk i visningshuset i denne perioden. Formidling og samarbeid Vedlagt ligger en oversikt som viser de ulike tiltakene i forbindelse med formidling og samarbeid som er gjennomført før og under byggingen av visningshuset. Under byggingen har vi valgt å invitere bransjen på ulike fellesvisninger, der de har fått sette på de ulike løsningene før disse har blitt skjult i vegger, tak eller gulv. I tillegg har de ulike leverandørene vært til stede på visningene og gitt informasjon om sine passivhusprodukter, og på den måte gjort ulike løsninger kjent for bransjen. Under hele byggeperioden har det vært åpent hus slik at alle i byggebransjen, samt skoleverket og andre har hatt muligheten til å droppe innom for å få tilegnet seg kunnskap når det har passet den enkelte. Håndverkerne på byggeplassen har da stått for enkel visning og kunnskapsdeling, samt utdeling av forhåndstrykt informasjonsmateriell om prosjektet. Flere selgere fra nasjonale leverandører av ulike bygningsprodukter har også vært innom prosjektet opp til flere ganger under veis, dette for å se på de ulike løsningene som blir valgt samt tilegnet seg kunnskap om passivhus generelt. Vi vet at dette er personer som har videreformidlet våre løsninger og vårt prosjekt land og strand i rundt, samt reklamert for prosjektets nettside der det fortløpende legges ut informasjon og dokumentasjon fra prosjektet. 2

3 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Det er utarbeidet en bildedokumentasjon for visningshuset fra A til Å, oppdatert pr, Bildedokumentasjonen viser alle de valgte løsningene med bilder og tilhørende tekst. Denne dokumentasjonen ligger fritt tilgjengelig på prosjektets nettside. Bildedokumentasjonen har blitt svært godt mottatt i bransjen, og er trykt opp i mange eksemplar for utdeling på kurs, seminar og visninger. I flere av eksamensoppgavene til studenter ved NTNU som gikk faget prosjektering av passivhus i 2012, har vi faktisk sett igjen mang av våre bilder og valgte løsninger. Lokal- TV har også fulgt prosjektet med flere reportasjer underveis, noe som har vært med på å spre kunnskapen om passivhus til hele Nordmøre. Flere nasjonale tidsskrifter har også vært på besøk og skrevet om prosjektet, spesielt fremheves den unike måten prosjektet formidler og samarbeider med bransjen og skoleverket på. Konklusjon Etter vår mening er prosjektet utført fult ut i henhold til tilsagnsbrev. Prosjektet har gitt egen organisasjon et enormt kunnskapsløft om fremtidens boliger som også kommer våre borettslag til gode ved rehabilitering i årene fremover. Vi renoverer allerede våre borettslag på andre og bedre måter nå enn før forbildeprosjektet. Vi har formidlet prosjektet og delt kunnskapen med hele bransjen og skoleverket på en unik og god måte, både lokalt og nasjonalt gjennom godt samarbeid. Formidlingen stopper ikke her men fortsetter videre ut i 2013 via bruk av visningshuset som kunnskapsbank, ulike kurs og utlegging av ytterligere informasjon på vår nettside I våre øyne er prosjektets del 2 Formidling og samarbeid vellykket. KBBL Prosjekt AS Vidar Solli daglig leder 3

4 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Dato Aktiviteter Antall deltakere Kommentarer November 2012 Reportasje (2 hele sider) i bladet Bymagasinet. Utgaven for vinteren 2012/2013 Leses av mange Bladet har et opplag på over eksemplar pr år. Bladet sendes gratis ut til alle husstander i Kristiansund og omliggende kommuner Salgstart med stand på Amfi Futura lørdag Mye annonsering i dagene før Vi hadde fått laget en stor bløtekake med bilde av prosjektet på som ble delt ut, samt kaffe. Vi hadde med oss veggmodul som blikkfang, denne stoppet mange interesserte Foredrag for 2 stk skoleklasser (byggfag) ved Kristiansund VGS med faglærere. 30 Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever i ettertid Foredrag og visning for ansatte ved Eiendomsmeglingen og nyansatte hos KBBL 15 Gode tilbakemeldinger. Mange diskusjoner med meglerne for å finne gode salgsargumenter for passivhus Foredrag og visning for 2 skoleklasser med 4 lærere i elektrofag fra Kristiansund Videregående skole. 35 Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever. I tillegg møtte 3 ansatte fra vår egen megleravdeling for å bli oppdatert Visning på passivhus med medlemmene i Rotary inkludert foredrag. 10 Holdt et kort foredrag i huset, samt viste frem en del valgte detaljer. Mange gode tilbakemeldinger Presentasjon av prosjektet for Husbanken, Tobb og Enova i Trondheim 10 Flott tilbakemeldinger. Tobb kommer til Kristiansund for å se og lære av oss Presentasjon fra Olav Egil Hoem fra Energuide AS. Presentasjon fra deres eksamensoppgave i 6 Olav og Lena ved Energuide AS har tatt etterutdannelse hos NTNU i prosjektering av passivhus. forbindelse med prosjektering av passivhus. 4

5 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Elektrokonferanse i Molde Foredrag a 2 timer for alle lærerne ved elektrofag i 68 Foredrag om Passivhus, Energimerking, Smarthus bolig. Mange gode tilbakemeldinger, mange gode spørsmål fra Møre og Romsdal fylke. salen. Flere ønsker å ta med sine klasser til Kristiansund Foredrag og visning for elever ved Atlanten videregående skole. Fag: Teknologi og 20 Meget god tilbakemelding fra lærer i ettertid. Lærer anbefaler andre lignende skoleklasser til å bestille forskningslære samme foredrag og omvisning Visning av bygningskroppen for byggebransjen i samarbeid med Moelven Iso Deltakelse også utenbys i fra - TK- tv med reportasje Reportasje på lokal tv (TK-Tv) i forbindelse med status så langt, samt visning av bygningskroppen. Sett av mange Mange gode tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen Visning på passivhus med medlemmene i Rotary. 10 Holdt et kort foredrag i huset, samt viste frem en del valgte detaljer. Mange gode tilbakemeldinger Reportasje i medlemsbladet Bomagasinet nr Lest av mange - 2 sider med intervju av snekkerne - 1 side med intervju av skoleklasse Foredrag for faglærer Anders Iversen og Steinar Betten sin skoleklasse på byggfag. Dette er elever 20 Full gjennomgang av prosjektet med tanke på å skape forståelse av nøyaktighet i utførelsesfasen. som skal delta under byggingen av visningshuset Foredrag for snekkerne i Fosna Bygg AS som skal stå for byggingen av visningshuset 3 Full gjennomgang av prosjektet med tanke på å skape forståelse av nøyaktighet i utførelsesfasen Jørn Hindklev fra fagbladet Byggeindustrien kom til byen for å lage reportasje om pilotprosjektet 15 Lærer Anders Iversen stilte på byggeplassen med hele sin klasse i tillegg til 3 mann fra Fosna Bygg AS Visning av passivhusringmur på byggeplassen med representanter fra leverandøren Nordic 35 Mange fra ulike fag var innom byggeteltet for å ta ringmuren nærmere i øyesyn. TKTV var også til stede og grunnmurssystemer AS laget en flott reportasje som ble vist på lokal-tv , samt TK- nett. 5

6 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Foredrag for Byggmestrenes forening i Kristiansund. Byggmesterlauget Foredrag for saksbehandlerne hos bygningsrådet i Kristiansund. Reportasje på TKTV vedrørende oppsetting av byggetelt, samt hvorfor vi bygger under tak. Foredrag i auditorium under messen Gjør din bolig bedre for spesielt interesserte. Foredraget ble annonsert i lokalavisen Tidens Krav. Passivhusstand på boligmessen Gjør din bolig bedre Foredrag for ansatte ved KBBL Eiendomsmegling Kurs for tillitsvalgte i borettslagene, med tema fra Teknisk avdeling om energisparing, samt informasjon om pilotprosjektet Foredrag for miljøkomiteen i Kristiansund Kommune på Rådhuset Foredrag for faglærer Steinar Betten sin skoleklasse i byggfag Foredrag for økonomiseksjonen i Kristiansund kommune på Tollboden Sett av mange +/- 25 personer Hundrevis Stor interesse mange faglige og gode diskusjoner. Kristiansund første bolig som bygges under telt ute på en byggeplass. Mange gode tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra de som var til stede. Et par ønsket å kjøpe visningshuset og et annet par ønsker å bygge passivhus på egen tomt. Veggmodulene trakk utrolig mange personer til vår stand. Stor interesse mange gode diskusjoner. Flere av våre samarbeidspartnere hadde da innlegg om hva som finnes på markedet mht varmepumper, lys, lysstyring, ventilasjon og varmegjenvinning. Gode tilbakemeldinger fra og mye ros for vårt prosjekt. Vi ble oppfordret til å søke om 50 % gebyrrabatt Mange gode spørsmål fra elevene. De viste stor engasjement for fremtidens boliger. De var meget imponert over hva KBBL hadde dratt i gang for å løfte kunnskapen generelt. De ønsker oppfølgende foredrag. 6

7 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Foredrag for prosjektdeltakerne, Neas, Plan AS, Sparebank 1 Nordvest Kort foredrag på generalforsamlingen til AL. Kristiansund Boligbyggelag Foredrag for Husbanken 3 personer som var på eget møte med oss i Kristiansund Foredrag for styret i AL. Kristiansund Boligbyggelag Passivhuskonferanse nr 2 for bransjen avholdt på Grand Hotel i samarbeid med EBA lokalt April 2011 Egen omtale/reportasje etter intervju av Johan av NBBL. Nr Reportasje i Bomagasinet prosjektstart April 2011 Reportasje i egen boligavis Reportasje på TKTV. Filming på tomteområdet, samt generell informasjon om pilotprosjektet Foredrag for medlemmene i Fosna Rotary Kristiansund og Rotary Averøy på Tollboden Lest av mange Lest av mange Lest av mange Sett av mange 10 Dette er spennende og nytt for oss alle var en av kommentarene. De var meget imponert over hva KBBL hadde dratt i gang også med tanke på formidlingsdelen. De ønsker at vi skal finne et eksisterende borettslag og løfte dette opp til passivhusstandard. Her ble det avholdt en minimesse hvor prosjektdeltakerne fikk vist frem sine produkter. Prosjektdeltakerne fikk også presentere seg og sitt produkt fra podiet. Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk, holdt foredrag om: Fukt og frykt i energieffektive bygg Reportasjen ligger ute på NBBL sin nettside: Mange tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen. Mange gode tilbakemeldinger. De ønsker å besøke oss på byggeplassen. 7

8 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Passivhuskonferanse nr 1 på Thon Hotel under Tahiti- festivalen Foredrag for alle prosjektdeltakerne i eget møte på KBBL sitt kontor Presentasjon for lærerne ved Kristiansund Videregående skole Byggfag Presentasjon for prosjekteierne ved Plan AS, Sparebank 1 Nordvest AS, Neas AS og KBBL Prosjekt AS Presentasjon av skoleoppgaven ved endt etterutdannelse ved NTNU - Oslo Mange gode tilbakemeldinger Mye skryt av vårt prosjekt med formidling og samarbeid Presentasjonen med valgte løsninger og beregninger ble svært godt mottatt av de andre elevene og sensorene. Sensor Tor Helge Dokka mente dette var den beste presentasjonen. Sjekk også følgende nettsider for informasjon om pilotprosjektet vedrørende samarbeid og formidling NB! siste ligger øverst:

9 Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

10 Kristiansunds første passivhus skal bygges under telt. Bildet viser oppsettingen av teltet over en byggeklar tomt på Draget i Kristiansund. Kristiansunds første passivhus får adressen: Ormtunga 1. Ormtunga 1 er et av 8 passivhus som skal bygges i pilotprosjektet IQUS Draget. Ormtunga 1 blir en visningsbolig som skal fylles med informasjon om pilotprosjektet og fungere som en kunnskapsbank som bransjen og andre interesserte kan høste erfaringer fra. Byggeteltet er her ferdig montert. Legg merke til de fem betongelementene som er plassert på gavlvegg mot vest. Fra disse betongelementene er det ført barduner opp til toppen av teltet. Takket være denne anordningen klarte teltet seg godt under orkanene Berit og Dagmar som kom ved årsskiftet 2011/2012. Kristiansund by har fått ett nytt landemerke, som sees godt fra Kristiansund sentrum. Under det blå teltet bygger KBBL Prosjekt AS byens første passivhus i samarbeid med Enova, Husbanken, NEAS, Sparebank 1 Nordvest, Plan AS, byggebransjen, ulike leverandører, skoleverket, ulike lokale sponsorer.

11 Passivhusringmur fra Nordic Isoelementer AS på Biri. Leverandøren skreddersyr ringmuren etter byggetegningene. Elementene kommer til byggeplass ferdig tilpasset og nummerert i et enkelt system. Bildet viser sokkelelement med trykkfast isolasjon mot grunn, samt isolerte sidevanger. Bildet viser armering av sokkelelementet lagt på tilhørende armeringsstoler. All armering som må til i sokkelen og selve ringmuren kommer ferdig tilpasset fra ringmursleverandøren, noe som er svært tidsbesparende. Bildet viser selve ringmurselementet sett ovenifra. Dette er et passivhusgodkjent ringmurselement.

12 Bildet viser ringmurselement montert over sokkelelement. Elementet har pålimt fasadeplate på utsiden. Elementet er tilpasset bindingsverk av Iso3 300mm fra Moelven som skal brukes på Ormtunga 1. Ringmurselementet blir også armert før støping. Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert med 1 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm. Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert med 2 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm.

13 Bildet viser hvor radonsperren blir montert i selve konstruksjonen. På Ormtunga 1 har vi valgt å bruke radonsperre fra Icopal med tilbehør. I grunnen under huset har Uponor i samarbeid med vår lokale blikkenslager Jon Sæter AS, lagt rørsystem for utlufting av radon. Rørsystemet er tilknyttet et lufterør som er ført gjennom huset og ut over yttertak for naturlig ventilasjon av radon. Hvis radonnivået skulle bli for høyt inne i huset, kan det påsettes en avtrekksvifte på lufterøret. Bildet viser gulv på grunn isolert med 2 x 20cm under radonsperre og ytterligere 10cm over radonsperre som totalt blir 50cm med isolasjon mot grunn. Bildet viser plassering av svillemembran montert på topp murkrone over radonsperren.

14 Bildet viser plassering av bunnsvill av Iso3 300mm fra Moelven. Legg merke til at 10cm kuldebrobryter i svill harmonerer med 10cm kuldebrobryter i ringmurselementet. Bildet viser komplett plate på mark med unntak av 10cm armert gulvstøp. I tillegg vises overgang til bindingsverk for 1 etg. Bindingsverket skal påfores med ytterligere 7cm isolasjon på innsiden som gir en vegg med totalt 37cm isolasjon. Bildet viser ombygd ringmurselement slik det er gjort der dør og vindu går helt ned til ringmuren. 10cm kuldebroisolasjon er her montert i ytterkant av ringmurselementet. Når gulvet støpes blir dette ført helt inn til dør- og vinduskarm uten å blitt brutt av ringmuren.

15 Bildet viser radonduk ved ytterdør med tetting av alle skjøter i henhold til produktleverandørens monteringsveiledning. Bildet viser tettinger rundt avløpsrør og lufterør for radonlufting i grunnen, som er ført gjennom radonsperre. Tettingene er utført i henhold til produktleverandørens monteringsveiledning. Bildet viser detalj på ringmur der vindu og ytterdør går ned til gulv/ringmur. Her er ringmurselementet bygd om slik at kuldebrobryter er lagt i ytterkant mot ringmurens fasadeplate, samt at gulvstøp og gulvisolasjon går uavbrutt helt ut til dør- og vinduskarm.

16 Bildet viser ferdig støpt plate på mark med unntak av gulvstøp i teknisk rom under trapp, som støpes på et senere tidspunkt. Bildet viser ferdig oppsatt bindingsverk for 1 etasje av Iso3 300mm fra Moelven. Legg merke til at tradisjonell bæring over dør- og vinduer ikke blir montert. Hvordan bæringen utføres er forklart på et annet bilde. Bildet viser hjørne på yttervegg. Svillene er kappet 45 grader for at kuldebroisolasjonen som er innstøpt i svill av Iso3 skal være sammenhengende også rundt hjørnet.

17 Bildet viser en tradisjonell hjørneløsning med bruk av 3 stk Iso stendere i hjørnet. Ved å velge denne løsningen går det med hele 48 stk Iso stendere i vårt passivhus Ormtunga 1. Bildet viser valgte hjørneløsning. Løsning gir en kontinuerlig/uavbrutt isolasjon rundt hjørnene, noe som vil gi mindre varmetap ut gjennom disse. I tillegg sparers det inn hele 48 stk Iso3 stendere. Det brukes i stedet ordinær 48x98mm treverk, noe som er rimeligere. Tegningen viser hvordan dampsperre blir ført gjennom etasjeskille. Dampsperren er klemt til Iso3 toppsvill med 48x98mm ekstra svill over Iso3 sin trevange, der hvor bjelkelaget skal ligge. Dampsperren føres på denne måte fra 1 etasje og uavbrutt opp bak kantbjelke til 2 etasje. Med denne løsningen får bygget også 2 stk kantbjelker av 300mm limtre som danner bæringen over dør- og vinduer. Mellom kantbjelkene isoleres det med Rockwool isolasjon. Med denne løsningen er det ingen kuldebroforbindelse mellom kantbjelkene. Legg merke til at gulvspon er avsluttet på den innerste kantbjelken.

18 Bildet viser dampsperre som er lagt over toppsvill av Iso3 og som er klemt med ny 48x98mm svill. på svill av 48x98mm monteres kantbjelke og bjelkelaget. Med denne løsningen blir ikke dampsperren skadet ved monteringen av bjelkelaget. Bildet viser ferdig montert bjelkelag/etasjeskille av 300mm limtrebjelker fra Moelven. Legg merke til at ytre kantbjelke ennå ikke er montert. Åpningen som vises i bjelkelaget er byggets innvendige trapperom. Her føres bindingsverk for 2 etasje ned til topp svill for 1 etasjes bindingsverk, og etasjeskillet her isoleres lik som ytterveggene forøvrig. Bildet viser hvordan dampsperren blir ført uskadet opp fra 1 etasje gjennom bjelkelaget og opp til 2 etasje.

19 Bildet viser isolering av spalte mellom indre og ytre kantbjelke, samt dampsperre som er ført gjennom etasjeskille. Den valgte løsningen gir ingen kuldebroforbindelse mellom den indre og ytre kantbjelken. Bildet viser ferdig etasjeskille som nå er klar for bygging av neste etasjes yttervegg. Bildet viser innvendig bindingsverk i 2 etasje med dampsperren som kommer opp fra bjelkelaget, og som i neste fase skal videreføres opp på ytterveggen.

20 Bildet viser nedfelt Iso3 svill i gulv ved dør og vindu som går ned til gulv i 2 etasje. Normalt føres gulvsponplatene helt ut til den ytre kantbjelken. Dette medfører at gulvsponen vil fungere som en kuldebro og lede kulde med letthet innover i gulvet. Med vår valgte løsning så unngås dette da isolasjonen i svillen bryter kulden. Svillen ligger i samme nivå som gulvsponen. Når parketten skal legges går denne helt ut til dør- og vinduskarm. Den tradisjonelle bæringen over vindu benyttes ikke i vårt passivhus. En bæring med bjelker på høykant vil måtte medføre en reduksjon i isolasjonstykkelsen over dører og vinduer, noe som vi ikke ønsket. I vårt bygg er det valgt å bruke kantbjelkene i etasjeskille og takverket som bæring, noe som førte til at området over dører og vinduer ble fullisolert lik som ytterveggene for øvrig. Se også bildet under. Bildet viser bindingsverket for begge etasjene før vindsperreplater blir påmontert. Legg merke til at den tradisjonelle bæringen over vinduene ikke benyttes i vårt passivhus.

21 Bildet viser bindingsverk for 1 og 2 etasje, med vindavstiving i form av skråband av stålstag som er skåret inn i selve bindingsverket. I tillegg blir det påmonter 12mm vindtette asfaltplater som også har en vindavstivende effekt. Bildet viser takverket utført med 600mm høye limtrebjelker. Bildet viser noe av isolasjonsmengden fra Rockwool som skal inn i bygget. Isolasjonen er lagret trykt og tørt inne i byggeteltet.

22 Takverket isoleres med stående 15cm Rockwool Ekstrem 33 langs ytterkantene, samt to lag 30cm Rockwool flex 37 mellom takbjelkene. Nederste laget med isolasjon mellom bjelkene er med pålimt papir, dette for å begrense en eventuell konveksjon inne i det 60cm høye isolasjonssjiktet. Bildet viser byggets yttervegger kledd med 12mm vindtett asfaltplate, samt at isoleringsarbeidet av takverk er nesten ferdigstilt. Bildet viser isolering av ytterveggene. Bindingsverket av Iso3 300 isoleres med 2 x 15cm Rockwool Ekstrem. Isolasjonsskjøtene forskyves slik at ingen skjøter ligger over hverandre. Senere så skal ytterveggene påfores og isoleres med ytterligere 7cm Rockwool ekstrem isolasjon.

23 Bildet viser at dører og vinduer av vinyl fra Venta Windows (E-Passive), som er levert og montert av Glassmester Solbjør. Før innsettingen i vegg fikk produktene pålimt utvendig vindsperre, samt innvendig dampsperre på karmene. Disse produktene er levert av Nortett Bygg AS. Bildet viser påmontert vannbrettbeslag i underkant av vindu ned mot ringmur. Bildet viser beslagsløsning over vindu. Vannbrettet er her ført inn under et ekstra lag med vindsperre som er montert over alle vinduer og dører. Dette for at eventuell vann som trenger inn bak kledningen skal ledes ut og bort fra bygningskroppen. Bildet viser også at alle skjøter på vindsperren er teipet og klemt med klemlister.

24 Bildet viser at takverket er ferdig isolert og at det er påmontert vindsperreduk fra Nortett Bygg AS. Bildet viser at fasadene er ferdigstilt med vindsperre og at utlekting for bordkledning er kommet godt i gang. Bildet viser også at lekkasjetest av vindsperre pågår. Lekkasjetesting av byggets vindsperre pågår med bruk av såkalt Blowerdoor.

25 Bildet viser at innvendig dampsperre på yttervegg er montert, samt at veggen er utforet med 48x68mm lekter. I dette sjiktet skal elektriker og eventuelt rørlegger legge sine skjulte installasjoner uten å bryte dampsperren. Bildet viser den blå dampsperren fra Nortett Bygg AS som er limt fast til vinduskarm, nå er ført ut og limt samt klemt mot veggens dampsperre. Bildet viser hvordan elektriker legger sine trekkrør på innsiden av veggens dampsperre uten at denne skades. For å lette isoleringsarbeidet som skal utføres i dette sjiktet med 7cm Rockwool ekstrem, legges alle rørene vannrett i samme høyde som isolasjonsplatene skjøtes. Trekkrørene føres i tillegg ned til el-boks langs med stender. Dette letter isoleringsarbeidet betraktelig.

26 Bildet viser himling i 2 etg. med dampsperre som er klemt til takbjelkene med 23x48mm lekt. Himlingen er i tillegg krysslektet med 36x48mm lekter. Dette gir da tilstrekkelig plass for spottekasser for LED- belysning. Som bildet viser så blir trekkrørene her klamret fast til dampsperrens klemlist uten å perforere dampsperren. Bildet viser spottekasse for LEDbelysning montert i himling. På grunn av lektedimensjonene blir himlingens dampsperre ikke berørt. Bildet her viser hvordan trekkrør føres i overgang tak/vegg uten at dampsperren på vegg eller tak blir skadet.

27 Bildet viser hvordan avtrekk fra kjøkkenventilator blir lagt på undersiden av dampsperren i himling. Her har vi valgt å lage en utsparing i himlingslektene, samt at himlingsisolasjonen er skavet ut noe for å få tilstrekkelig plass til røret. Himlingens dampsperre går uavbrutt over ventilasjonsrøret. Bildet viser trekkrør ført gjennom ytterveggens dampsperre. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS, både innvendig mot dampsperre og utvendig mot vindsperre. Endene på trekkerørene fuges i tillegg med egnet tettemasse ved endepunkt utvendig. Dette for å forhindre eventuell luftlekkasje innvendig i trekkrørene. Bildet viser tetting rundt ventilasjonskanaler som går igjennom dampsperre. Her brukes tettemansjett fra Nortett Bygg AS.

28 Bildet viser utvendig tetting rundt ventilasjonskanaler mot utvendig vindsperre. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS. Bildet viser at oppforing av yttertak med fallbygging pågår. Bildet viser også gjennomføringer i vindsperre for soil- radonlufting med tilhørende lufttettinger rundt rørene. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS. Bildet viser ferdig oppforet yttertak som nå er klargjort for papptekking. Papptekkingen blir utføret av Trondheim Tak AS.

29 Bilde viser husets fasade mot sørvest. Bygget er ferdig kledd med bordkledning på alle vegger med unntak av vestfasade. Yttertaket og terrasse er klargjort for pålegging av takpapp/membran. Den hvite stålsøylen som er plassert oppunder takutstikk, fungerer også som taknedløp, da avløpsrør ligger skjult inne i denne. Bildet viser det samme som over, men i tillegg vises at byggingen av tørkebod og konstruksjon for glasstak på terrasse er påstartet. Bildet viser byggets sørfasade ferdig kledd med stående kledning som ble lever ferdig grunnet fra Moelven. Kledningen er nå malt to strøk med Drygolin Exstrem oljemaling fra Jotun. Utvendig solavskjerming (screen) er montert skjult bak bordkledning over vinduene.

30 Bildet viser bygget ferdig tekket med asfalt takbelegg på taket, samt som membran på terrassedekke. Til venstre i bilde vises at glasstak over deler av terrasse nå er montert, samt at tørkebod er tekket med asfalt takbelegg. Bildet viser montert solfanger på vegg mot sørvest. Solfangeren er en del av byggets varmesystem og skal gi tilskudd til oppvarming av tappevann. Varmesystemet leveres og monteres av rørleggerfirmaet Bademiljø Øivind Lystad AS. Bildene over med tekst ble sist revidert den Reviderte utgaver vil bli lagt ut på prosjektets hjemmeside: / Egne Notaer:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no Plate på mark fundament Kombinert løsning ved at det etableres en ringmur på tomten med støpt gulv i hele bygget. Ringmuren fylles opp med masse og komprimeres. www.ranahytta.no Plate på mark fundament

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven Kerto Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven IQUS Draget Kristiansund v/al Kristiansund Boligbyggerlag Moelven-produkter gir et robust og enkelt byggeri for passivhus Passivhusstandarden, eller

Detaljer

1: 20 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE RADONSPERRE

1: 20 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE RADONSPERRE 285 600 600 600 600 300 150 2 400 YTTERVEGG I TRE ETASJESKILLER I TRE FIBERPUSS 13 MM GIPS FINPLATE 1 STK SOLEBLOKK 4 STK STD.BLOKK H= 600 MM 1 STK STD.BLOKK H= 300 MM RADONSPERRE ISOLASJON I FLG. VARMETAPSBEREGNING

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive kontorbygg erfaringer fra Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS 1 Bellonahuset Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom Arkitekt: LPO

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13.

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13. betong 36x18/1 mm svill 12 mm faltplate/9 mm GU 23x8 mm lekte for liggende kledn. (evnt, 23x8 + 36x8 mm for stående.) undament x i.h.t. Svinnarmert påstøp Radon sperre duk Min. 150 mm 800 2130 70 M A A

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn Monteringsråd NORTETT RMS 3500 Grunn Grunn AUGUST 2014 Generelt Nortett RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Nortett RMS 3500 benyttes til beskyttelse

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Lekkasjepunkter fra en bygning

Lekkasjepunkter fra en bygning 1 Vindusfugemetodenes betydning for luftlekkasjene Thor-Oskar Relander thor.oskar.relander@ntnu.no PhD Stipendiat Bygg, Anlegg og Transport, NTNU Bygningsfysikkdagen 28.november 2007 2 Lekkasjepunkter

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post:

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1 Utarbeidet 01.01.2014, gyldig 60 dager. Tilbudet er utarbeidet på grunnlag av arkitekttegningene oversendt av kunde 01.01.2014.

Detaljer

A A. Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn. Mur OK +16.35. Mur OK +16.35.

A A. Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn. Mur OK +16.35. Mur OK +16.35. 76 7780 5855 5770 5855 855 00 600 59 00 778 585 00 870 00 00 75 75 00 95 75 00 00 Ø=75 mm Ø=75 mm r legges i grunn r legges i grunn r legges i grunn eslag på vegg før kledning påføres Sluk Døråpning.etg

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

WINDPROOF DALTEX FNS 125

WINDPROOF DALTEX FNS 125 presenterer WINDPROOF DALTEX FNS 125 dampåpen kombinert undertak / vindsperre. www.filtex.no TG 2375 LEGGEANVISNING FOR DALTEX FNS 125 VINDSPERRE PÅ VEGG OG DAMPÅPENT UNDERTAK 1. Generelt 1.1 Krav i TEK

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Komplett løsning tilpasset tegning

Komplett løsning tilpasset tegning Plate på mark Før i tida...... og slik gjør vi det i dag! Nordic Såleelement Nordic Ringmurelement Nordic Søylefundament Nordic L-element Nordic Kantelement TG 2125 Komplett løsning tilpasset tegning Såleelement

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Mur OK +16.80. Mur OK +16.80. Støpt gulv OK +16.80 OK +16.80. Mur OK +16.80. Ringmur OK +16.85. Sluk Sluk. Døråpning 1.etg

Mur OK +16.80. Mur OK +16.80. Støpt gulv OK +16.80 OK +16.80. Mur OK +16.80. Ringmur OK +16.85. Sluk Sluk. Døråpning 1.etg undament x i.h.t. beregninger Svinnarmert påstøp Radon sperre duk Min. 0 mm komprimert kult SNITT 07 76 8 0 79 796 0 8 min mm Detalj und. : 0 0 9 76 0 76 90 90 76 0 76 8 r legges i grunn r legges i grunn

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk

ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS. Når målet er bygninger med lavt energiforbruk www.bgm.no ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Når målet er bygninger med lavt energiforbruk Hvem er vi? 25.03.2010 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 3 Energimerkeordningen er det viktigste tiltak myndighetene

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem * trademark of The Dow Chemical Company Glava Tettesystem Stiv kuling? Kanskje lett bris eller bare litt trekk? Utette hus er iallefall dårlig økonomi, svært energikrevende, forurensende og gir dårlig

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre. KKKPORS-GARASJEN KKK NORSK TRE AS Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.no Nettsider www.norsktre.no Nettbutikk www.alttilgarasjen.no

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog LEVERANSE BYGGEVARER: Byggesett for montering på støpt betongplate. Yttervegger Flytt rett inn Bygg selv Svillemembran 36x198mm ramme Dampsperre 36x198mm reisverk - PREKUTT 20cm mineralull isolasjon Vindsperre

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ Detalj Puss Yttervegg, A 70 01 Takmembran under beslag 18mm kryssfinér/ OSB 48x129mm skråskåret 3 grader Takmembran under beslag Takmembran 114 15mm kryssfinér/ OSB 73 Takmembran trekkes over kasse og

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017

BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 BYGGEBESKRIVELSE UTVENDIG 2017 OVERSIKT 1. Forside 2. Oversikt 3. Viktig 4. Oppstart, bunnsvill 5. Bindingsverk Yttervegg 6. Vind avstivning 7. Vinduer 8. Vindsperre - vegg 9. Søyler 10. Takstoler 11.

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer