IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid. Johan H. Grønvik. Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-2012. IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid. Johan H. Grønvik. Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag 2010-2012"

Transkript

1 IQUS Draget Kristiansund formidling og samarbeid Johan H. Grønvik Prosjektleder AL. Kristiansund Boligbyggelag

2 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Rapport / redegjørelse for tiltaket forbildeprosjektet passivhus (IQUS) Den sendt KBBL Prosjekt AS søknad til Husbanken om kompetansetilskudd til forbildeprosjekt med tanke på prosjektets del 2 formidling og samarbeid, noe som ble innvilget med kr ,- inkl. mva. Forbildeprosjektets del 2 besto i å øke bransjens kompetanse og interesse for passivhus. Vi mente at bygging av visningshus med tilhørende kursing ville bidra til bygging av flere passivhus. Gjennom forbildeprosjektet har bransjen og skoleverket fått lett tilgengelig informasjon og kunnskap om temaet uten kostnader. Prosjektets rammer Prosjektet med formidling og samarbeid startet allerede april 2010, ved presentasjon av prosjektet som del av eksamensoppgave ved NTNU i Oslo i forbindelse med etterutdannelse i temaet prosjektering av lavenergiboliger og passivhus. Prosjektets del 2 formidling og samarbeid under byggingen av visningshuset ble ferdigstilt Visningshuset legges ut for salg med overtagelse i juni måned Frem til denne overtagelsen skal visningshuset brukes som en kunnskapsbank fylt med informasjon som bransjen, skoleverket og andre kan komme innom og høste erfaringer fra. Det vil også bli avholdt ulike kurs for bransjen i denne perioden. Flere skoleklasser i fylket har også vist sin interesse og meldt fra om at de vil komme på besøk i visningshuset i denne perioden. Formidling og samarbeid Vedlagt ligger en oversikt som viser de ulike tiltakene i forbindelse med formidling og samarbeid som er gjennomført før og under byggingen av visningshuset. Under byggingen har vi valgt å invitere bransjen på ulike fellesvisninger, der de har fått sette på de ulike løsningene før disse har blitt skjult i vegger, tak eller gulv. I tillegg har de ulike leverandørene vært til stede på visningene og gitt informasjon om sine passivhusprodukter, og på den måte gjort ulike løsninger kjent for bransjen. Under hele byggeperioden har det vært åpent hus slik at alle i byggebransjen, samt skoleverket og andre har hatt muligheten til å droppe innom for å få tilegnet seg kunnskap når det har passet den enkelte. Håndverkerne på byggeplassen har da stått for enkel visning og kunnskapsdeling, samt utdeling av forhåndstrykt informasjonsmateriell om prosjektet. Flere selgere fra nasjonale leverandører av ulike bygningsprodukter har også vært innom prosjektet opp til flere ganger under veis, dette for å se på de ulike løsningene som blir valgt samt tilegnet seg kunnskap om passivhus generelt. Vi vet at dette er personer som har videreformidlet våre løsninger og vårt prosjekt land og strand i rundt, samt reklamert for prosjektets nettside der det fortløpende legges ut informasjon og dokumentasjon fra prosjektet. 2

3 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Det er utarbeidet en bildedokumentasjon for visningshuset fra A til Å, oppdatert pr, Bildedokumentasjonen viser alle de valgte løsningene med bilder og tilhørende tekst. Denne dokumentasjonen ligger fritt tilgjengelig på prosjektets nettside. Bildedokumentasjonen har blitt svært godt mottatt i bransjen, og er trykt opp i mange eksemplar for utdeling på kurs, seminar og visninger. I flere av eksamensoppgavene til studenter ved NTNU som gikk faget prosjektering av passivhus i 2012, har vi faktisk sett igjen mang av våre bilder og valgte løsninger. Lokal- TV har også fulgt prosjektet med flere reportasjer underveis, noe som har vært med på å spre kunnskapen om passivhus til hele Nordmøre. Flere nasjonale tidsskrifter har også vært på besøk og skrevet om prosjektet, spesielt fremheves den unike måten prosjektet formidler og samarbeider med bransjen og skoleverket på. Konklusjon Etter vår mening er prosjektet utført fult ut i henhold til tilsagnsbrev. Prosjektet har gitt egen organisasjon et enormt kunnskapsløft om fremtidens boliger som også kommer våre borettslag til gode ved rehabilitering i årene fremover. Vi renoverer allerede våre borettslag på andre og bedre måter nå enn før forbildeprosjektet. Vi har formidlet prosjektet og delt kunnskapen med hele bransjen og skoleverket på en unik og god måte, både lokalt og nasjonalt gjennom godt samarbeid. Formidlingen stopper ikke her men fortsetter videre ut i 2013 via bruk av visningshuset som kunnskapsbank, ulike kurs og utlegging av ytterligere informasjon på vår nettside I våre øyne er prosjektets del 2 Formidling og samarbeid vellykket. KBBL Prosjekt AS Vidar Solli daglig leder 3

4 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Dato Aktiviteter Antall deltakere Kommentarer November 2012 Reportasje (2 hele sider) i bladet Bymagasinet. Utgaven for vinteren 2012/2013 Leses av mange Bladet har et opplag på over eksemplar pr år. Bladet sendes gratis ut til alle husstander i Kristiansund og omliggende kommuner Salgstart med stand på Amfi Futura lørdag Mye annonsering i dagene før Vi hadde fått laget en stor bløtekake med bilde av prosjektet på som ble delt ut, samt kaffe. Vi hadde med oss veggmodul som blikkfang, denne stoppet mange interesserte Foredrag for 2 stk skoleklasser (byggfag) ved Kristiansund VGS med faglærere. 30 Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever i ettertid Foredrag og visning for ansatte ved Eiendomsmeglingen og nyansatte hos KBBL 15 Gode tilbakemeldinger. Mange diskusjoner med meglerne for å finne gode salgsargumenter for passivhus Foredrag og visning for 2 skoleklasser med 4 lærere i elektrofag fra Kristiansund Videregående skole. 35 Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever. I tillegg møtte 3 ansatte fra vår egen megleravdeling for å bli oppdatert Visning på passivhus med medlemmene i Rotary inkludert foredrag. 10 Holdt et kort foredrag i huset, samt viste frem en del valgte detaljer. Mange gode tilbakemeldinger Presentasjon av prosjektet for Husbanken, Tobb og Enova i Trondheim 10 Flott tilbakemeldinger. Tobb kommer til Kristiansund for å se og lære av oss Presentasjon fra Olav Egil Hoem fra Energuide AS. Presentasjon fra deres eksamensoppgave i 6 Olav og Lena ved Energuide AS har tatt etterutdannelse hos NTNU i prosjektering av passivhus. forbindelse med prosjektering av passivhus. 4

5 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Elektrokonferanse i Molde Foredrag a 2 timer for alle lærerne ved elektrofag i 68 Foredrag om Passivhus, Energimerking, Smarthus bolig. Mange gode tilbakemeldinger, mange gode spørsmål fra Møre og Romsdal fylke. salen. Flere ønsker å ta med sine klasser til Kristiansund Foredrag og visning for elever ved Atlanten videregående skole. Fag: Teknologi og 20 Meget god tilbakemelding fra lærer i ettertid. Lærer anbefaler andre lignende skoleklasser til å bestille forskningslære samme foredrag og omvisning Visning av bygningskroppen for byggebransjen i samarbeid med Moelven Iso Deltakelse også utenbys i fra - TK- tv med reportasje Reportasje på lokal tv (TK-Tv) i forbindelse med status så langt, samt visning av bygningskroppen. Sett av mange Mange gode tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen Visning på passivhus med medlemmene i Rotary. 10 Holdt et kort foredrag i huset, samt viste frem en del valgte detaljer. Mange gode tilbakemeldinger Reportasje i medlemsbladet Bomagasinet nr Lest av mange - 2 sider med intervju av snekkerne - 1 side med intervju av skoleklasse Foredrag for faglærer Anders Iversen og Steinar Betten sin skoleklasse på byggfag. Dette er elever 20 Full gjennomgang av prosjektet med tanke på å skape forståelse av nøyaktighet i utførelsesfasen. som skal delta under byggingen av visningshuset Foredrag for snekkerne i Fosna Bygg AS som skal stå for byggingen av visningshuset 3 Full gjennomgang av prosjektet med tanke på å skape forståelse av nøyaktighet i utførelsesfasen Jørn Hindklev fra fagbladet Byggeindustrien kom til byen for å lage reportasje om pilotprosjektet 15 Lærer Anders Iversen stilte på byggeplassen med hele sin klasse i tillegg til 3 mann fra Fosna Bygg AS Visning av passivhusringmur på byggeplassen med representanter fra leverandøren Nordic 35 Mange fra ulike fag var innom byggeteltet for å ta ringmuren nærmere i øyesyn. TKTV var også til stede og grunnmurssystemer AS laget en flott reportasje som ble vist på lokal-tv , samt TK- nett. 5

6 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Foredrag for Byggmestrenes forening i Kristiansund. Byggmesterlauget Foredrag for saksbehandlerne hos bygningsrådet i Kristiansund. Reportasje på TKTV vedrørende oppsetting av byggetelt, samt hvorfor vi bygger under tak. Foredrag i auditorium under messen Gjør din bolig bedre for spesielt interesserte. Foredraget ble annonsert i lokalavisen Tidens Krav. Passivhusstand på boligmessen Gjør din bolig bedre Foredrag for ansatte ved KBBL Eiendomsmegling Kurs for tillitsvalgte i borettslagene, med tema fra Teknisk avdeling om energisparing, samt informasjon om pilotprosjektet Foredrag for miljøkomiteen i Kristiansund Kommune på Rådhuset Foredrag for faglærer Steinar Betten sin skoleklasse i byggfag Foredrag for økonomiseksjonen i Kristiansund kommune på Tollboden Sett av mange +/- 25 personer Hundrevis Stor interesse mange faglige og gode diskusjoner. Kristiansund første bolig som bygges under telt ute på en byggeplass. Mange gode tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra de som var til stede. Et par ønsket å kjøpe visningshuset og et annet par ønsker å bygge passivhus på egen tomt. Veggmodulene trakk utrolig mange personer til vår stand. Stor interesse mange gode diskusjoner. Flere av våre samarbeidspartnere hadde da innlegg om hva som finnes på markedet mht varmepumper, lys, lysstyring, ventilasjon og varmegjenvinning. Gode tilbakemeldinger fra og mye ros for vårt prosjekt. Vi ble oppfordret til å søke om 50 % gebyrrabatt Mange gode spørsmål fra elevene. De viste stor engasjement for fremtidens boliger. De var meget imponert over hva KBBL hadde dratt i gang for å løfte kunnskapen generelt. De ønsker oppfølgende foredrag. 6

7 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Foredrag for prosjektdeltakerne, Neas, Plan AS, Sparebank 1 Nordvest Kort foredrag på generalforsamlingen til AL. Kristiansund Boligbyggelag Foredrag for Husbanken 3 personer som var på eget møte med oss i Kristiansund Foredrag for styret i AL. Kristiansund Boligbyggelag Passivhuskonferanse nr 2 for bransjen avholdt på Grand Hotel i samarbeid med EBA lokalt April 2011 Egen omtale/reportasje etter intervju av Johan av NBBL. Nr Reportasje i Bomagasinet prosjektstart April 2011 Reportasje i egen boligavis Reportasje på TKTV. Filming på tomteområdet, samt generell informasjon om pilotprosjektet Foredrag for medlemmene i Fosna Rotary Kristiansund og Rotary Averøy på Tollboden Lest av mange Lest av mange Lest av mange Sett av mange 10 Dette er spennende og nytt for oss alle var en av kommentarene. De var meget imponert over hva KBBL hadde dratt i gang også med tanke på formidlingsdelen. De ønsker at vi skal finne et eksisterende borettslag og løfte dette opp til passivhusstandard. Her ble det avholdt en minimesse hvor prosjektdeltakerne fikk vist frem sine produkter. Prosjektdeltakerne fikk også presentere seg og sitt produkt fra podiet. Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk, holdt foredrag om: Fukt og frykt i energieffektive bygg Reportasjen ligger ute på NBBL sin nettside: Mange tilbakemeldinger fra personer som har sett reportasjen. Mange gode tilbakemeldinger. De ønsker å besøke oss på byggeplassen. 7

8 IQUS Draget Kristiansund Pilotprosjektet 8 passivhus - formidling og samarbeid Passivhuskonferanse nr 1 på Thon Hotel under Tahiti- festivalen Foredrag for alle prosjektdeltakerne i eget møte på KBBL sitt kontor Presentasjon for lærerne ved Kristiansund Videregående skole Byggfag Presentasjon for prosjekteierne ved Plan AS, Sparebank 1 Nordvest AS, Neas AS og KBBL Prosjekt AS Presentasjon av skoleoppgaven ved endt etterutdannelse ved NTNU - Oslo Mange gode tilbakemeldinger Mye skryt av vårt prosjekt med formidling og samarbeid Presentasjonen med valgte løsninger og beregninger ble svært godt mottatt av de andre elevene og sensorene. Sensor Tor Helge Dokka mente dette var den beste presentasjonen. Sjekk også følgende nettsider for informasjon om pilotprosjektet vedrørende samarbeid og formidling NB! siste ligger øverst:

9 Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

10 Kristiansunds første passivhus skal bygges under telt. Bildet viser oppsettingen av teltet over en byggeklar tomt på Draget i Kristiansund. Kristiansunds første passivhus får adressen: Ormtunga 1. Ormtunga 1 er et av 8 passivhus som skal bygges i pilotprosjektet IQUS Draget. Ormtunga 1 blir en visningsbolig som skal fylles med informasjon om pilotprosjektet og fungere som en kunnskapsbank som bransjen og andre interesserte kan høste erfaringer fra. Byggeteltet er her ferdig montert. Legg merke til de fem betongelementene som er plassert på gavlvegg mot vest. Fra disse betongelementene er det ført barduner opp til toppen av teltet. Takket være denne anordningen klarte teltet seg godt under orkanene Berit og Dagmar som kom ved årsskiftet 2011/2012. Kristiansund by har fått ett nytt landemerke, som sees godt fra Kristiansund sentrum. Under det blå teltet bygger KBBL Prosjekt AS byens første passivhus i samarbeid med Enova, Husbanken, NEAS, Sparebank 1 Nordvest, Plan AS, byggebransjen, ulike leverandører, skoleverket, ulike lokale sponsorer.

11 Passivhusringmur fra Nordic Isoelementer AS på Biri. Leverandøren skreddersyr ringmuren etter byggetegningene. Elementene kommer til byggeplass ferdig tilpasset og nummerert i et enkelt system. Bildet viser sokkelelement med trykkfast isolasjon mot grunn, samt isolerte sidevanger. Bildet viser armering av sokkelelementet lagt på tilhørende armeringsstoler. All armering som må til i sokkelen og selve ringmuren kommer ferdig tilpasset fra ringmursleverandøren, noe som er svært tidsbesparende. Bildet viser selve ringmurselementet sett ovenifra. Dette er et passivhusgodkjent ringmurselement.

12 Bildet viser ringmurselement montert over sokkelelement. Elementet har pålimt fasadeplate på utsiden. Elementet er tilpasset bindingsverk av Iso3 300mm fra Moelven som skal brukes på Ormtunga 1. Ringmurselementet blir også armert før støping. Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert med 1 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm. Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert med 2 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm.

13 Bildet viser hvor radonsperren blir montert i selve konstruksjonen. På Ormtunga 1 har vi valgt å bruke radonsperre fra Icopal med tilbehør. I grunnen under huset har Uponor i samarbeid med vår lokale blikkenslager Jon Sæter AS, lagt rørsystem for utlufting av radon. Rørsystemet er tilknyttet et lufterør som er ført gjennom huset og ut over yttertak for naturlig ventilasjon av radon. Hvis radonnivået skulle bli for høyt inne i huset, kan det påsettes en avtrekksvifte på lufterøret. Bildet viser gulv på grunn isolert med 2 x 20cm under radonsperre og ytterligere 10cm over radonsperre som totalt blir 50cm med isolasjon mot grunn. Bildet viser plassering av svillemembran montert på topp murkrone over radonsperren.

14 Bildet viser plassering av bunnsvill av Iso3 300mm fra Moelven. Legg merke til at 10cm kuldebrobryter i svill harmonerer med 10cm kuldebrobryter i ringmurselementet. Bildet viser komplett plate på mark med unntak av 10cm armert gulvstøp. I tillegg vises overgang til bindingsverk for 1 etg. Bindingsverket skal påfores med ytterligere 7cm isolasjon på innsiden som gir en vegg med totalt 37cm isolasjon. Bildet viser ombygd ringmurselement slik det er gjort der dør og vindu går helt ned til ringmuren. 10cm kuldebroisolasjon er her montert i ytterkant av ringmurselementet. Når gulvet støpes blir dette ført helt inn til dør- og vinduskarm uten å blitt brutt av ringmuren.

15 Bildet viser radonduk ved ytterdør med tetting av alle skjøter i henhold til produktleverandørens monteringsveiledning. Bildet viser tettinger rundt avløpsrør og lufterør for radonlufting i grunnen, som er ført gjennom radonsperre. Tettingene er utført i henhold til produktleverandørens monteringsveiledning. Bildet viser detalj på ringmur der vindu og ytterdør går ned til gulv/ringmur. Her er ringmurselementet bygd om slik at kuldebrobryter er lagt i ytterkant mot ringmurens fasadeplate, samt at gulvstøp og gulvisolasjon går uavbrutt helt ut til dør- og vinduskarm.

16 Bildet viser ferdig støpt plate på mark med unntak av gulvstøp i teknisk rom under trapp, som støpes på et senere tidspunkt. Bildet viser ferdig oppsatt bindingsverk for 1 etasje av Iso3 300mm fra Moelven. Legg merke til at tradisjonell bæring over dør- og vinduer ikke blir montert. Hvordan bæringen utføres er forklart på et annet bilde. Bildet viser hjørne på yttervegg. Svillene er kappet 45 grader for at kuldebroisolasjonen som er innstøpt i svill av Iso3 skal være sammenhengende også rundt hjørnet.

17 Bildet viser en tradisjonell hjørneløsning med bruk av 3 stk Iso stendere i hjørnet. Ved å velge denne løsningen går det med hele 48 stk Iso stendere i vårt passivhus Ormtunga 1. Bildet viser valgte hjørneløsning. Løsning gir en kontinuerlig/uavbrutt isolasjon rundt hjørnene, noe som vil gi mindre varmetap ut gjennom disse. I tillegg sparers det inn hele 48 stk Iso3 stendere. Det brukes i stedet ordinær 48x98mm treverk, noe som er rimeligere. Tegningen viser hvordan dampsperre blir ført gjennom etasjeskille. Dampsperren er klemt til Iso3 toppsvill med 48x98mm ekstra svill over Iso3 sin trevange, der hvor bjelkelaget skal ligge. Dampsperren føres på denne måte fra 1 etasje og uavbrutt opp bak kantbjelke til 2 etasje. Med denne løsningen får bygget også 2 stk kantbjelker av 300mm limtre som danner bæringen over dør- og vinduer. Mellom kantbjelkene isoleres det med Rockwool isolasjon. Med denne løsningen er det ingen kuldebroforbindelse mellom kantbjelkene. Legg merke til at gulvspon er avsluttet på den innerste kantbjelken.

18 Bildet viser dampsperre som er lagt over toppsvill av Iso3 og som er klemt med ny 48x98mm svill. på svill av 48x98mm monteres kantbjelke og bjelkelaget. Med denne løsningen blir ikke dampsperren skadet ved monteringen av bjelkelaget. Bildet viser ferdig montert bjelkelag/etasjeskille av 300mm limtrebjelker fra Moelven. Legg merke til at ytre kantbjelke ennå ikke er montert. Åpningen som vises i bjelkelaget er byggets innvendige trapperom. Her føres bindingsverk for 2 etasje ned til topp svill for 1 etasjes bindingsverk, og etasjeskillet her isoleres lik som ytterveggene forøvrig. Bildet viser hvordan dampsperren blir ført uskadet opp fra 1 etasje gjennom bjelkelaget og opp til 2 etasje.

19 Bildet viser isolering av spalte mellom indre og ytre kantbjelke, samt dampsperre som er ført gjennom etasjeskille. Den valgte løsningen gir ingen kuldebroforbindelse mellom den indre og ytre kantbjelken. Bildet viser ferdig etasjeskille som nå er klar for bygging av neste etasjes yttervegg. Bildet viser innvendig bindingsverk i 2 etasje med dampsperren som kommer opp fra bjelkelaget, og som i neste fase skal videreføres opp på ytterveggen.

20 Bildet viser nedfelt Iso3 svill i gulv ved dør og vindu som går ned til gulv i 2 etasje. Normalt føres gulvsponplatene helt ut til den ytre kantbjelken. Dette medfører at gulvsponen vil fungere som en kuldebro og lede kulde med letthet innover i gulvet. Med vår valgte løsning så unngås dette da isolasjonen i svillen bryter kulden. Svillen ligger i samme nivå som gulvsponen. Når parketten skal legges går denne helt ut til dør- og vinduskarm. Den tradisjonelle bæringen over vindu benyttes ikke i vårt passivhus. En bæring med bjelker på høykant vil måtte medføre en reduksjon i isolasjonstykkelsen over dører og vinduer, noe som vi ikke ønsket. I vårt bygg er det valgt å bruke kantbjelkene i etasjeskille og takverket som bæring, noe som førte til at området over dører og vinduer ble fullisolert lik som ytterveggene for øvrig. Se også bildet under. Bildet viser bindingsverket for begge etasjene før vindsperreplater blir påmontert. Legg merke til at den tradisjonelle bæringen over vinduene ikke benyttes i vårt passivhus.

21 Bildet viser bindingsverk for 1 og 2 etasje, med vindavstiving i form av skråband av stålstag som er skåret inn i selve bindingsverket. I tillegg blir det påmonter 12mm vindtette asfaltplater som også har en vindavstivende effekt. Bildet viser takverket utført med 600mm høye limtrebjelker. Bildet viser noe av isolasjonsmengden fra Rockwool som skal inn i bygget. Isolasjonen er lagret trykt og tørt inne i byggeteltet.

22 Takverket isoleres med stående 15cm Rockwool Ekstrem 33 langs ytterkantene, samt to lag 30cm Rockwool flex 37 mellom takbjelkene. Nederste laget med isolasjon mellom bjelkene er med pålimt papir, dette for å begrense en eventuell konveksjon inne i det 60cm høye isolasjonssjiktet. Bildet viser byggets yttervegger kledd med 12mm vindtett asfaltplate, samt at isoleringsarbeidet av takverk er nesten ferdigstilt. Bildet viser isolering av ytterveggene. Bindingsverket av Iso3 300 isoleres med 2 x 15cm Rockwool Ekstrem. Isolasjonsskjøtene forskyves slik at ingen skjøter ligger over hverandre. Senere så skal ytterveggene påfores og isoleres med ytterligere 7cm Rockwool ekstrem isolasjon.

23 Bildet viser at dører og vinduer av vinyl fra Venta Windows (E-Passive), som er levert og montert av Glassmester Solbjør. Før innsettingen i vegg fikk produktene pålimt utvendig vindsperre, samt innvendig dampsperre på karmene. Disse produktene er levert av Nortett Bygg AS. Bildet viser påmontert vannbrettbeslag i underkant av vindu ned mot ringmur. Bildet viser beslagsløsning over vindu. Vannbrettet er her ført inn under et ekstra lag med vindsperre som er montert over alle vinduer og dører. Dette for at eventuell vann som trenger inn bak kledningen skal ledes ut og bort fra bygningskroppen. Bildet viser også at alle skjøter på vindsperren er teipet og klemt med klemlister.

24 Bildet viser at takverket er ferdig isolert og at det er påmontert vindsperreduk fra Nortett Bygg AS. Bildet viser at fasadene er ferdigstilt med vindsperre og at utlekting for bordkledning er kommet godt i gang. Bildet viser også at lekkasjetest av vindsperre pågår. Lekkasjetesting av byggets vindsperre pågår med bruk av såkalt Blowerdoor.

25 Bildet viser at innvendig dampsperre på yttervegg er montert, samt at veggen er utforet med 48x68mm lekter. I dette sjiktet skal elektriker og eventuelt rørlegger legge sine skjulte installasjoner uten å bryte dampsperren. Bildet viser den blå dampsperren fra Nortett Bygg AS som er limt fast til vinduskarm, nå er ført ut og limt samt klemt mot veggens dampsperre. Bildet viser hvordan elektriker legger sine trekkrør på innsiden av veggens dampsperre uten at denne skades. For å lette isoleringsarbeidet som skal utføres i dette sjiktet med 7cm Rockwool ekstrem, legges alle rørene vannrett i samme høyde som isolasjonsplatene skjøtes. Trekkrørene føres i tillegg ned til el-boks langs med stender. Dette letter isoleringsarbeidet betraktelig.

26 Bildet viser himling i 2 etg. med dampsperre som er klemt til takbjelkene med 23x48mm lekt. Himlingen er i tillegg krysslektet med 36x48mm lekter. Dette gir da tilstrekkelig plass for spottekasser for LED- belysning. Som bildet viser så blir trekkrørene her klamret fast til dampsperrens klemlist uten å perforere dampsperren. Bildet viser spottekasse for LEDbelysning montert i himling. På grunn av lektedimensjonene blir himlingens dampsperre ikke berørt. Bildet her viser hvordan trekkrør føres i overgang tak/vegg uten at dampsperren på vegg eller tak blir skadet.

27 Bildet viser hvordan avtrekk fra kjøkkenventilator blir lagt på undersiden av dampsperren i himling. Her har vi valgt å lage en utsparing i himlingslektene, samt at himlingsisolasjonen er skavet ut noe for å få tilstrekkelig plass til røret. Himlingens dampsperre går uavbrutt over ventilasjonsrøret. Bildet viser trekkrør ført gjennom ytterveggens dampsperre. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS, både innvendig mot dampsperre og utvendig mot vindsperre. Endene på trekkerørene fuges i tillegg med egnet tettemasse ved endepunkt utvendig. Dette for å forhindre eventuell luftlekkasje innvendig i trekkrørene. Bildet viser tetting rundt ventilasjonskanaler som går igjennom dampsperre. Her brukes tettemansjett fra Nortett Bygg AS.

28 Bildet viser utvendig tetting rundt ventilasjonskanaler mot utvendig vindsperre. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS. Bildet viser at oppforing av yttertak med fallbygging pågår. Bildet viser også gjennomføringer i vindsperre for soil- radonlufting med tilhørende lufttettinger rundt rørene. Her brukes tettemansjetter fra Nortett Bygg AS. Bildet viser ferdig oppforet yttertak som nå er klargjort for papptekking. Papptekkingen blir utføret av Trondheim Tak AS.

29 Bilde viser husets fasade mot sørvest. Bygget er ferdig kledd med bordkledning på alle vegger med unntak av vestfasade. Yttertaket og terrasse er klargjort for pålegging av takpapp/membran. Den hvite stålsøylen som er plassert oppunder takutstikk, fungerer også som taknedløp, da avløpsrør ligger skjult inne i denne. Bildet viser det samme som over, men i tillegg vises at byggingen av tørkebod og konstruksjon for glasstak på terrasse er påstartet. Bildet viser byggets sørfasade ferdig kledd med stående kledning som ble lever ferdig grunnet fra Moelven. Kledningen er nå malt to strøk med Drygolin Exstrem oljemaling fra Jotun. Utvendig solavskjerming (screen) er montert skjult bak bordkledning over vinduene.

30 Bildet viser bygget ferdig tekket med asfalt takbelegg på taket, samt som membran på terrassedekke. Til venstre i bilde vises at glasstak over deler av terrasse nå er montert, samt at tørkebod er tekket med asfalt takbelegg. Bildet viser montert solfanger på vegg mot sørvest. Solfangeren er en del av byggets varmesystem og skal gi tilskudd til oppvarming av tappevann. Varmesystemet leveres og monteres av rørleggerfirmaet Bademiljø Øivind Lystad AS. Bildene over med tekst ble sist revidert den Reviderte utgaver vil bli lagt ut på prosjektets hjemmeside: / Egne Notaer:

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland SINTEF Oppdragsgiver Husbanken Oslo Trondheim Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 7465 Trondheim Telefon: 22 96 55 55 Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 22 69 94

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt?

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Passivhus Norden 2013 Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk, P.O. Box 4760, NO- 7465 Trondheim, judith.thomsen@sintef.no Torer Frogner

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012 Utarbeidet av Byggherre November 2013 Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 Sluttrapport

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang. Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus

FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang. Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus DAGSLYS Leder VELUX takvinduer uansett tak! Lokal oppfølging i alle fylker

Detaljer