MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2 SØYLET LØFTEBUKK Modeller: Nordic 6264C Nordic 6263C Les hele denne manualen før installasjonen, for å forsikre deg om en korrekt drift og lang levetid for løftebukken. Nordic Lift AS Ulsetsanden Mail: lift.no 7540 Klæbu Fax: Kontaktpersoner: Knut Ulseth Frode Rosmæl Tlf: Tlf: Mail: lift.no Mail: lift.no 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Brukers fortegnelse s.3 Dokumentasjon på installasjonen s.4 Sikkerhets instruksjoner s.5 Advarsels tegn s.6 Introduksjon s.7 Installasjon s.8 10 Drift s Vedlikehold s Feilsøking s Generelt diagram s.14 Nødvendig plass s.15 Hydrauliske koblinger s.16 Installasjon av kabel reip s.17 Koblings diagram s

3 BRUKERS FORTEGNELSE Før inn nedenfor informasjonen, som er lokalisert på navneplaten. VARE NR. SERIE NR. DATO Personer som er nevnt nedenfor, er kvalifisert til å bruke denne maskinen etter installasjonen. Kurset for bruk og vedlikehold har blitt utført av en kvalifisert teknikker

4 DOKUMENTASJON PÅ INSTALLASJONEN Modell nr. Serie nr. Innehaver Dato for installasjon Vi erklærer herved at denne maskinen har blitt installert korrekt. Alle funksjoner har blitt kontrollert, også slik som korrekt funksjon av all sikkerhets innretningene. Vi anser av den grunn at maskinen arbeider korrekt i henhold til den medfulgte manual. Dato for installasjonen Den autoriserte teknikker For kunden 4

5 SIKKERHETS INSTRUKSJONER 1. Ikke installer liften på et underlag av asfalt. 2. Les og forstå alle prosedyrene ved sikkerhets advarsler, før bruk av løftebukken. 3. Løftebukken, i standard utgave, er ikke beregnet for utendørs bruk. 4. Hold hender og føtter unna bevegelige deler på løftebukken. Hold føttene klar av løftebukken når den senkes. 5. Løftebukken skal bare brukes av kvalifisert personell, som er behørig trent for den spesifiserte bruken av maskinen. 6. Ikke bruk uegnete klær, slik som store klær med sleng, kjeder eller lignende, som kan bli grepet av bevegelige deler til maskinen. 7. Løftebukkens arbeidsområde må være fritt for personell som ikke er kvalifisert, eller andre ting, som kan være en fare for dens arbeidsoperasjoner. 8. Løftebukken er bare konstruert for å løfte et kjøretøy med en maksimal vekt, som ikke er større enn løftekapasiteten til den. 9. Forsikre deg alltid om at sikkerhets innretningene er koblet til før et forsøk på å arbeide på eller i nærheten av kjøretøyet blir utført. 10. Kjøretøyet må være sentrert og posisjonert på en stabil og korrekt måte med hensyn til de to søyler og at instruksjonene som er gitt i fra produsenten blir fulgt. 11. Vær sikker på at maskinen og dens innretninger arbeider korrekt, i henhold til de spesifiserte instruksjoner for vedlikehold. 12. Senk liften ned til den laveste posisjonen etter at servicen er avsluttet. 13. Ikke modifiser maskinen uten produsentens anbefaling. 14. Hvis maskinen ikke skal brukes noe mer, formodes eieren om å gjøre den ubrukelig ved å fjerne koblingene til kraftforsyningen, tømme oljetanken og deponere væskene på riktig måte. 15. Hvis liften ikke skal brukes i løpet av en lang periode, fortsett på følgende måte: a. Koble i fra strømforsyningen. b. Tøm enhetstanken for kontroll. c. Smør inn bevegelige deler, som kan bli skadet av støv eller uttørking. 5

6 ADVARSELS TEGN Alle advarsels tegn for sikkerhet er laget for maskinen, med tanke på å gjøre operatøren oppmerksom på farlige og usikre situasjoner. Advarsels tegnene bør holdes rene og de bør byttes ut, hvis de løsner eller blir ødelagt. Les nøye den betydningen som merkene og husk dette. INTRODUKSJON Denne veiledning har blitt laget for å forsyne både eier og brukere med de grunnleggende instruksjoner for korrekt bruk av maskinen. Les denne veiledningen nøye før maskinen brukes, og følg instruksjonene som er gitt i denne veiledningen for å yte maskinen en korrekt funksjon, effektivitet og en lang levetid for service. Denne elektro/hydrauliske liften er sammensatt av to vertikale asymmetriske søyler som må bli sikkert festet til gulvet. Løpekatt/heis er innlagt i hver søyle. Liften drives av en elektrisk motor som kontrollerer en hydraulisk pumpe, som forsyner to sylindre på innsiden av søylene med hydraulisk olje for løfting av de to løpekattene/heisene. Denne 2 søyle liften er egnet for å løfte motorkjøretøy med en maksimal vekt som beskrevet nedenfor: Enhver annen bruk betraktes som uriktig og ufornuftig, og er ikke tillatt. Konstruktøren kan ikke holdes ansvarlig for noen materiell skade eller ulykker som skyldes uriktig bruk eller ved at følgende instruksjoner ikke blir observert: SIKKERHETS STRUKTUR 6

7 TEKNISK DATA Løftehøyde 2020mm uten adapter Løftekapasitet 3200 kg/4000 kg (se instruksjons merke på toppen av søylen) Løftetid 50 s Strømforsyning 220 V, enkel fase 380 V, tre fase (Se navneplate før tilkobling) INSTALLASJON NØDVENDIG VERKTØY OG UTSTYR Hensiktsmessig utstyr for løfting. AW eller annen god kvalitet for garasje hydraulisk olje. Krittsnor og målebånd. Roterende slagbormaskin med ¾ bor. Koppnøkkelsett og sett med åpne skiftenøkler. Skrustikke. FØR INSTALLASJON 1. Identifiser komponentene og sjekk om noe mangler. Kontakt oss straks hvis en mangel oppdages. 2. Installasjon, justering og testing av arbeidsoperasjoner skal kun bli utført av kvalifisert personell. 3. Liften må bli installert på et plant betong gulv, med minst en tykkelse på 15 cm og en forlengelse på minst 1.5 m i fra forankrings stedet. 7

8 4. Betongoverflaten for installasjonen av løftebukken må være relativt glatt og vannrett i alle retninger. 5. Etter avlastning av løftebukken, plasser den i nærheten av den tilsiktede lokaliseringen for installasjon. Fjern innpaknings materiale i fra enheten. Fjern brakettene og boltene, som holder de to søylene i sammen. NØDVENDIG PLASS Forhold deg til tegningen for detaljert installasjons størrelse. INSTALLASJONS TRINN: Les de følgende instruksjoner før montering av løftebukken. FØRSTE TRINN: BESTEM LOKALISERINGEN OG MERK DETTE MED KRITT PÅ GULVET. 1. Bestem hvilken side som skal være for innkjøring og hvilken side som strømforsyningsenheten skal monteres. 2. Så snart lokaliseringen er utvalgt, bruk en krittsnor for å skisse ett nett for plassering av søylene og lag en kontur av søylene på gulvet, der de skal plasseres. 3. Før du fortsetter, dobbelt sjekk målingene og vær sikker på at fundamentet for hver søyle er kvadratiske og rettet inn aksielt med krittsnor. 4. ANDRE TRINN: MONTERING AV TO SØYLER, KRAFTFORSYNINGS ENHET FOR FØRSTE SØYLE, SÅ DEN ANDRE. 1. Bor hvert forankringshull i betongen ved bruk av en slagbormaskin. For å forsikre deg om størst mulig holdekraft i hullene, ikke utvid hullet eller la boret slingre ved boringen av hullene. 2. Etter boringen, fjern støvet grundig fra hvert hull og hver sikker på at søylene forblir stilt kant i kant med krittlinjen i løpet av denne prosessen. 3. Hvis innsetting av mellomlegg er nødvendig, sett inn de mellomlegg som er nødvendig under platen for fundamentet, slik at når forankringsboltene er strammet, så vil søylene bli loddrette. 4. Med mellomleggene og forankringsboltene på plass, stram til ved å sikre mutteren til fundamentet, drei så 2 3 hele omdreininger i klokkeretningen. IKKE BRUK en slagskrunøkkel for denne prosedyren. 5. Plasser så den andre søylen på den utpekte kritt lokalisasjonen og sikre den til gulvet ved å følge samme prosedyrer, som er fremhevet i trinn 1,2,3 og 4. 8

9 TREDJE TRINN: MONTERING AV DEN ØVERSTE BOMMEN (FOR CLEARFLOOR LIFTEN) 1. Bruk en løfteanordning for å heve/løfte på den øverste bommen inn til dens posisjon på toppen av søylene. Skru bommen til søylene med bolter og mutre og pakninger, som er levert med produktet. FJERDE TRINN: MONTERING AV KRAFTFORSYNINGSENHET OG KONTROLL BOKS. Tilknytt kraftforsyningsenheten til kraftforsyningsenheten i søylene med levert verktøy og deler. Fyll beholderen med hydraulisk olje. FEMTE TRINN: MONTERING AV DEN HYDRAULISKE SLANGE. Monter de hydrauliske slanger slik som vist på side 19, vær nøye med å holde slangene rene og fri for rusk. SJETTE TRINN: RUTING AV KABLER FOR KOMPENSATOR. 1. Hev og steng vær vogn i omtrent 800 mm høyde over gulvet. 2. Vær sikker på at sikkerhetssperrene på hver søyle er fullstendig tilkoblet før forsøk på å rute kablene til kompensatoren utføres. 3. Vognene må være i lik høyde i fra gulvet før du fortsetter. 4. Med vognene i lik posisjon i fra gulvet, rute kablene til kompensatoren, slik som vist. 5. Etter at kablene til kompensatoren har blitt rutet, juster hver kabel slik at de har samme spenning. SYVENDE TRINN: MONTERING AV DEKSEL FOR KJEDE. ÅTTENDE TRINN: INSTALLASJON AV LØFTEARMENE. Installer armene for svingning på vognene ved å bruke de medfølgende naglene. NIENDE TRINN: FYLLING AV BEHOLDEREN. TIENDE TRINN: UTFØRE DE ELEKTRISKE TILKOBLINGENE TIL KRAFTFORSYNINGSENHET. ADVARSEL: Montering av ledningene må overholde det lokale lovverket som gjelder. Tilkall en sertifisert elektriker for å koble til strømforsyningen til denne løftebukken. 9

10 DRIFT ADVARSEL: Ikke plasser noe kjøretøy på liften før utprøving av arbeidsoperasjoner. Heis liften opp og ned flere ganger for å forsikre at slåene låses i sammen og at luft blir fjernet i fra sylindrene. FØR BRUK AV LIFTEN a. Sjekk alle rørledninger og sammenføyninger før bruk. Maskinen kan bare bli brukt etter at det er ingen lekkasje. b. Løftebukken skal ikke brukes, hvis det er feil med sikkerhets innretningene. c. Maskinen skal ikke løfte eller senke ett kjøretøy, hvis senteret for tyngdekraften til kjøretøyet ikke er innenfor rekkevidden for hjelpen til støtteinnretningen. Ellers så vil produsenten ikke bære ansvaret for konsekvensene forårsaket av de ovenfornevnte arbeidsoperasjoner. d. Personale eller operatører skal være i en sikker posisjon, når maskinen løfter eller senker. e. Når løftebukken med kjøretøyet når den ønskede høyde, først av alt, så må hovedbryteren slås av før kjøretøyet blir reparert, for å forhindre at ikke operatører eller uautoriserte personer trykker på startknappen. f. Lås alltid løftebukken før man går under kjøretøyet. Tillat aldri noen å gå under løftebukken, når den heves eller senkes. INSTRUKSJONER FOR BRUK HEVNING AV LIFTEN 1. Vær sikker på at du har lest denne driftsmanualen, før du benytter løftebukken. 2. Plasser alltid kjøretøyet på bilmerkets anbefalte løftepunkter. 3. Plasser kjøretøyet mellom søylene. 4. Juster løftearmene slik at kjøretøyet blir plassert med tyngdepunktet i midten. 5. Heis løftebukken ved å trykke på push knappen på kontrollpanelet inntil løftearmene berører punktene for løfting under kjøretøyet, og sjekk da på nytt om kjøretøyet er trygt plassert. 10

11 6. Trykk LOCK knappen for å sette løftebukken i en sikker stilling, når utføring av vedlikehold eller reparasjons arbeidet foregår. SENKING AV LIFTEN 1. Dra i vaieren for hver søyle, slik at sikkerts stengsler blir frigjort før senking. 2. Senk liften ved å åpne spaken for oljeavtapping. 3. Før utkjøring av kjøretøyet, så sett på plass løftearmene og fjern eventuelt andre hindringer. VEDLIKEHOLD Nordic Lift AS vil gi brukeren ett års garanti av kvaliteten for denne maskinen. Hvis noe galt med denne løftebukken innenfor angitte servicebetingelser skulle oppstå, så vil vi reparere produktet i henhold til brukerens krav. Produsenten vil ikke ta ansvaret for feilaktig installasjon og drift, overbelastning, feil betong gulv (som ikke kan tilfredsstille kravene i denne manualen), normal mekanisk slitasje og utilstrekkelig vedlikehold. Garantien blir satt ut i livet på grunnlag av type og serienummer på utstyret. Således, kan brukerne av denne løftebukken henvende seg til produsenten dersom de har overholdt denne avtalen. Alle operasjoner for vedlikehold, som skal utføres er beskrevet nedenfor. En lav driftskostnad og en lang levetid for maskinen kommer av rutinemessig service og vedlikehold. De opplistede intervensjonstidene er gitt for informasjon, og de er satt opp i henhold til normale driftsforhold. De kan endres i henhold til typen av service, omgivelser, hyppighet for bruken av løftebukken m.m. DAGLIG SJEKK FØR ARBEIDSOPERASJONER Brukeren skal utføre daglige kontroller. Det er veldig viktig å sjekke den daglige sikkerheten med løftebukkens låsesystem. Oppdagelse av feil med innretninger før de skaper problemer, kan spare deg i fra kostbare utgifter med reparasjon av løftebukken eller andres kjøretøy, mindre produksjonstid, alvorlige personskader, og enda bortgang av dine kjære medarbeidere. Sjekk at sikkerhets låsing er hørbart og synlig, mens den er i funksjon. Sjekk at de hydrauliske forbindelser og slanger er fri for lekkasje. Sjekk at kjede forbindelser, kabel forbindelser, ledningsnett og brytere er fri for skade. 11

12 Sjekk at bolter, mutre og skruer er tilstrammet. Sjekk at svingearmene for løfting kan styres. UKELIG VEDLIKEHOLD Sjekk at de bevegelige delene er rene. Sjekk innretningene for sikkerhet som forutgående beskrevet. Sjekk det hydrauliske væskenivå på følgende måte: La løftevognene gå fullstendig opp og i tilfelle de ikke når den maksimale høyde, så tilfør olje. Sjekk og stram til bolter, mutre og skruer. MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD Tøm tanken og sjekk forholdene til den hydrauliske væsken. Rens oljefilteret. Hvis disse operasjonene for vedlikehold utføres, så vil dette være en stor fordel for brukeren, som vil finne utstyret i god stand hver gang man bruker denne liften til sitt arbeid. FEILSØKING MOTOREN STARTER IKKE. A. Bryter eller sikring har gått. Bytt/skift den. B. Motorens termisk overlast feiler. Vent til overlasten er nedkjølt. C. Defekt på kabelforbindelsene. Tilkall en elektriker for kontroll. D. Defekt opp knapp. Tilkall en elektriker for kontroll. MOTOREN GÅR, MEN VIL IKKE LØFTE. A. Et stykke av rusk er under sikkerhetsventilen. Skyv spaken ned og trykk oppknappen samtidig. Hold disse i sekunder, slik at rusk skylles ut av systemet. B. Sjekk klareringen mellom plungerventilene til spaken for senking. C. Fjern dekselet på sikkerhetsventilen og rens kula og sete. D. Oljenivået er for lavt. Oljenivået skal være under luftehullet på ventilkapselen når liften er nede. OLJE UTBLÅSES VED UTKOBLING AV KRAFTENHETEN. A. Oljebeholderen er overfylt. B. Liften senkes for fort, mens den belastes med en tung last. 12

13 MOTOREN BRUMMER OG VIL IKKE GÅ RUNDT. A. Rotorblad viftas deksel er blitt bulket. Ta det av og rett det ut. B. Feil på kablene. Tilkall en elektriker for kontroll. C. Dårlig kondensator. Tilkall en elektriker for kontroll. D. Lav spenning. Tilkall en elektriker for kontroll. E. Løftebukken er overbelastet. LIFTEN GÅR OPP OG NED MED RYKK A. Luft i det hydrauliske systemet. Heis løftebukken helt til toppen og returner den til gulvet. Gjenta dette flere ganger. Ikke la dette overopphete kraftenheten. OLJE LEKKASJE A. Kraftenhet: Hvis kraftenheten lekker hydraulisk olje rundt tankens fastspente flense, så sjekk oljenivået i tanken. Nivået skal være to tommer under flensen til tanken. Sjekk dette med en skrutrekker. B. Stempelstangende på sylinderen. Slangtetningen til sylinderen er utslitt. Gjenoppbygg eller bytt ut sylinderen. C. Feil med lufteanordningen på sylinderen. Stempeltetningen til sylinderen er utslitt. Gjenoppbygg eller bytt ut sylinderen. LIFTEN LAGER OVERDREVEN BRÅK A. Søylene til liften er tørre og trenger smurning. B. Sylinder trinse montering eller kabel trinse montering beveges ikke glatt. C. Kan ha overdreven slitasje eller klemming på sylinderens strekkstang. 13

14 GENERELT DIAGRAM 14

15 NØDVENDIG PLASS 15

16 HYDRAULISKE KOBLINGER 16

17 INSTALLASJON AV KABEL REIP 17

18 KOBLINGS DIAGRAM 330V THREE PHASE NO CODE NAME TYPE AND SIZE QTY REMARKS 1 KM AC Contactor CJX2 1210/AC KT Time relay ST6PA 5S/AC KA Relay HH54p/AC SB1 Push button LA42 1 Up button 5 SB2 Push button LA42 1 Lock 6 SB3 Push button LA42 1 Down button 7 M Motor 380V/3HP 1 8 FU Fuse 2A 1 9 FU1 Fuse 16A 3 10 FU2 Fuse 1A 1 11 HK Power switch Lw26GS 20/ SQ1 Limit switch TZ SQ2 Limit switch D4MC HL Lamp AD JBK Transformer JBK3 63VA 1 15 C Capacitor 4700UF 50v 1 16 YA Electromagnet MQZ2 10/DC24V 2 17 YV Electromagnet vale DC24V 1 18 VD Bridge retifier KBPC5A 35A 1 18

19 220V SINGLE PHASE NO CODE NAME TYPE AND SIZE QTY REMARKS 1 KM AC Contactor CJX2 1210/AC KT Time relay ST6PA 5S/AC KA Relay HH54p/AC SB1 Push button LA42 1 Up button 5 SB2 Push button LA42 1 Lock 6 SB3 Push button LA42 1 Down button 7 M Motor 220V/1HP 1 8 FU Fuse 2A 1 9 FU1 Fuse 32A 2 10 FU2 Fuse 1A 1 11 HK Power switch Lw26GS 20/ SQ1 Limit switch TZ SQ2 Limit switch D4MC HL Lamp AD JBK Transformer JBK3 63VA 1 15 C Capacitor 4700uf 50V 1 16 YA Electromagnet MQZ2 10/DC24V 2 17 YV Electromagnetic vale DC24V 1 18 VD Bridge retifier KBPC5A 35A 1 19

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer