MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2 SØYLET LØFTEBUKK Modeller: Nordic 6264C Nordic 6263C Les hele denne manualen før installasjonen, for å forsikre deg om en korrekt drift og lang levetid for løftebukken. Nordic Lift AS Ulsetsanden Mail: lift.no 7540 Klæbu Fax: Kontaktpersoner: Knut Ulseth Frode Rosmæl Tlf: Tlf: Mail: lift.no Mail: lift.no 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Brukers fortegnelse s.3 Dokumentasjon på installasjonen s.4 Sikkerhets instruksjoner s.5 Advarsels tegn s.6 Introduksjon s.7 Installasjon s.8 10 Drift s Vedlikehold s Feilsøking s Generelt diagram s.14 Nødvendig plass s.15 Hydrauliske koblinger s.16 Installasjon av kabel reip s.17 Koblings diagram s

3 BRUKERS FORTEGNELSE Før inn nedenfor informasjonen, som er lokalisert på navneplaten. VARE NR. SERIE NR. DATO Personer som er nevnt nedenfor, er kvalifisert til å bruke denne maskinen etter installasjonen. Kurset for bruk og vedlikehold har blitt utført av en kvalifisert teknikker

4 DOKUMENTASJON PÅ INSTALLASJONEN Modell nr. Serie nr. Innehaver Dato for installasjon Vi erklærer herved at denne maskinen har blitt installert korrekt. Alle funksjoner har blitt kontrollert, også slik som korrekt funksjon av all sikkerhets innretningene. Vi anser av den grunn at maskinen arbeider korrekt i henhold til den medfulgte manual. Dato for installasjonen Den autoriserte teknikker For kunden 4

5 SIKKERHETS INSTRUKSJONER 1. Ikke installer liften på et underlag av asfalt. 2. Les og forstå alle prosedyrene ved sikkerhets advarsler, før bruk av løftebukken. 3. Løftebukken, i standard utgave, er ikke beregnet for utendørs bruk. 4. Hold hender og føtter unna bevegelige deler på løftebukken. Hold føttene klar av løftebukken når den senkes. 5. Løftebukken skal bare brukes av kvalifisert personell, som er behørig trent for den spesifiserte bruken av maskinen. 6. Ikke bruk uegnete klær, slik som store klær med sleng, kjeder eller lignende, som kan bli grepet av bevegelige deler til maskinen. 7. Løftebukkens arbeidsområde må være fritt for personell som ikke er kvalifisert, eller andre ting, som kan være en fare for dens arbeidsoperasjoner. 8. Løftebukken er bare konstruert for å løfte et kjøretøy med en maksimal vekt, som ikke er større enn løftekapasiteten til den. 9. Forsikre deg alltid om at sikkerhets innretningene er koblet til før et forsøk på å arbeide på eller i nærheten av kjøretøyet blir utført. 10. Kjøretøyet må være sentrert og posisjonert på en stabil og korrekt måte med hensyn til de to søyler og at instruksjonene som er gitt i fra produsenten blir fulgt. 11. Vær sikker på at maskinen og dens innretninger arbeider korrekt, i henhold til de spesifiserte instruksjoner for vedlikehold. 12. Senk liften ned til den laveste posisjonen etter at servicen er avsluttet. 13. Ikke modifiser maskinen uten produsentens anbefaling. 14. Hvis maskinen ikke skal brukes noe mer, formodes eieren om å gjøre den ubrukelig ved å fjerne koblingene til kraftforsyningen, tømme oljetanken og deponere væskene på riktig måte. 15. Hvis liften ikke skal brukes i løpet av en lang periode, fortsett på følgende måte: a. Koble i fra strømforsyningen. b. Tøm enhetstanken for kontroll. c. Smør inn bevegelige deler, som kan bli skadet av støv eller uttørking. 5

6 ADVARSELS TEGN Alle advarsels tegn for sikkerhet er laget for maskinen, med tanke på å gjøre operatøren oppmerksom på farlige og usikre situasjoner. Advarsels tegnene bør holdes rene og de bør byttes ut, hvis de løsner eller blir ødelagt. Les nøye den betydningen som merkene og husk dette. INTRODUKSJON Denne veiledning har blitt laget for å forsyne både eier og brukere med de grunnleggende instruksjoner for korrekt bruk av maskinen. Les denne veiledningen nøye før maskinen brukes, og følg instruksjonene som er gitt i denne veiledningen for å yte maskinen en korrekt funksjon, effektivitet og en lang levetid for service. Denne elektro/hydrauliske liften er sammensatt av to vertikale asymmetriske søyler som må bli sikkert festet til gulvet. Løpekatt/heis er innlagt i hver søyle. Liften drives av en elektrisk motor som kontrollerer en hydraulisk pumpe, som forsyner to sylindre på innsiden av søylene med hydraulisk olje for løfting av de to løpekattene/heisene. Denne 2 søyle liften er egnet for å løfte motorkjøretøy med en maksimal vekt som beskrevet nedenfor: Enhver annen bruk betraktes som uriktig og ufornuftig, og er ikke tillatt. Konstruktøren kan ikke holdes ansvarlig for noen materiell skade eller ulykker som skyldes uriktig bruk eller ved at følgende instruksjoner ikke blir observert: SIKKERHETS STRUKTUR 6

7 TEKNISK DATA Løftehøyde 2020mm uten adapter Løftekapasitet 3200 kg/4000 kg (se instruksjons merke på toppen av søylen) Løftetid 50 s Strømforsyning 220 V, enkel fase 380 V, tre fase (Se navneplate før tilkobling) INSTALLASJON NØDVENDIG VERKTØY OG UTSTYR Hensiktsmessig utstyr for løfting. AW eller annen god kvalitet for garasje hydraulisk olje. Krittsnor og målebånd. Roterende slagbormaskin med ¾ bor. Koppnøkkelsett og sett med åpne skiftenøkler. Skrustikke. FØR INSTALLASJON 1. Identifiser komponentene og sjekk om noe mangler. Kontakt oss straks hvis en mangel oppdages. 2. Installasjon, justering og testing av arbeidsoperasjoner skal kun bli utført av kvalifisert personell. 3. Liften må bli installert på et plant betong gulv, med minst en tykkelse på 15 cm og en forlengelse på minst 1.5 m i fra forankrings stedet. 7

8 4. Betongoverflaten for installasjonen av løftebukken må være relativt glatt og vannrett i alle retninger. 5. Etter avlastning av løftebukken, plasser den i nærheten av den tilsiktede lokaliseringen for installasjon. Fjern innpaknings materiale i fra enheten. Fjern brakettene og boltene, som holder de to søylene i sammen. NØDVENDIG PLASS Forhold deg til tegningen for detaljert installasjons størrelse. INSTALLASJONS TRINN: Les de følgende instruksjoner før montering av løftebukken. FØRSTE TRINN: BESTEM LOKALISERINGEN OG MERK DETTE MED KRITT PÅ GULVET. 1. Bestem hvilken side som skal være for innkjøring og hvilken side som strømforsyningsenheten skal monteres. 2. Så snart lokaliseringen er utvalgt, bruk en krittsnor for å skisse ett nett for plassering av søylene og lag en kontur av søylene på gulvet, der de skal plasseres. 3. Før du fortsetter, dobbelt sjekk målingene og vær sikker på at fundamentet for hver søyle er kvadratiske og rettet inn aksielt med krittsnor. 4. ANDRE TRINN: MONTERING AV TO SØYLER, KRAFTFORSYNINGS ENHET FOR FØRSTE SØYLE, SÅ DEN ANDRE. 1. Bor hvert forankringshull i betongen ved bruk av en slagbormaskin. For å forsikre deg om størst mulig holdekraft i hullene, ikke utvid hullet eller la boret slingre ved boringen av hullene. 2. Etter boringen, fjern støvet grundig fra hvert hull og hver sikker på at søylene forblir stilt kant i kant med krittlinjen i løpet av denne prosessen. 3. Hvis innsetting av mellomlegg er nødvendig, sett inn de mellomlegg som er nødvendig under platen for fundamentet, slik at når forankringsboltene er strammet, så vil søylene bli loddrette. 4. Med mellomleggene og forankringsboltene på plass, stram til ved å sikre mutteren til fundamentet, drei så 2 3 hele omdreininger i klokkeretningen. IKKE BRUK en slagskrunøkkel for denne prosedyren. 5. Plasser så den andre søylen på den utpekte kritt lokalisasjonen og sikre den til gulvet ved å følge samme prosedyrer, som er fremhevet i trinn 1,2,3 og 4. 8

9 TREDJE TRINN: MONTERING AV DEN ØVERSTE BOMMEN (FOR CLEARFLOOR LIFTEN) 1. Bruk en løfteanordning for å heve/løfte på den øverste bommen inn til dens posisjon på toppen av søylene. Skru bommen til søylene med bolter og mutre og pakninger, som er levert med produktet. FJERDE TRINN: MONTERING AV KRAFTFORSYNINGSENHET OG KONTROLL BOKS. Tilknytt kraftforsyningsenheten til kraftforsyningsenheten i søylene med levert verktøy og deler. Fyll beholderen med hydraulisk olje. FEMTE TRINN: MONTERING AV DEN HYDRAULISKE SLANGE. Monter de hydrauliske slanger slik som vist på side 19, vær nøye med å holde slangene rene og fri for rusk. SJETTE TRINN: RUTING AV KABLER FOR KOMPENSATOR. 1. Hev og steng vær vogn i omtrent 800 mm høyde over gulvet. 2. Vær sikker på at sikkerhetssperrene på hver søyle er fullstendig tilkoblet før forsøk på å rute kablene til kompensatoren utføres. 3. Vognene må være i lik høyde i fra gulvet før du fortsetter. 4. Med vognene i lik posisjon i fra gulvet, rute kablene til kompensatoren, slik som vist. 5. Etter at kablene til kompensatoren har blitt rutet, juster hver kabel slik at de har samme spenning. SYVENDE TRINN: MONTERING AV DEKSEL FOR KJEDE. ÅTTENDE TRINN: INSTALLASJON AV LØFTEARMENE. Installer armene for svingning på vognene ved å bruke de medfølgende naglene. NIENDE TRINN: FYLLING AV BEHOLDEREN. TIENDE TRINN: UTFØRE DE ELEKTRISKE TILKOBLINGENE TIL KRAFTFORSYNINGSENHET. ADVARSEL: Montering av ledningene må overholde det lokale lovverket som gjelder. Tilkall en sertifisert elektriker for å koble til strømforsyningen til denne løftebukken. 9

10 DRIFT ADVARSEL: Ikke plasser noe kjøretøy på liften før utprøving av arbeidsoperasjoner. Heis liften opp og ned flere ganger for å forsikre at slåene låses i sammen og at luft blir fjernet i fra sylindrene. FØR BRUK AV LIFTEN a. Sjekk alle rørledninger og sammenføyninger før bruk. Maskinen kan bare bli brukt etter at det er ingen lekkasje. b. Løftebukken skal ikke brukes, hvis det er feil med sikkerhets innretningene. c. Maskinen skal ikke løfte eller senke ett kjøretøy, hvis senteret for tyngdekraften til kjøretøyet ikke er innenfor rekkevidden for hjelpen til støtteinnretningen. Ellers så vil produsenten ikke bære ansvaret for konsekvensene forårsaket av de ovenfornevnte arbeidsoperasjoner. d. Personale eller operatører skal være i en sikker posisjon, når maskinen løfter eller senker. e. Når løftebukken med kjøretøyet når den ønskede høyde, først av alt, så må hovedbryteren slås av før kjøretøyet blir reparert, for å forhindre at ikke operatører eller uautoriserte personer trykker på startknappen. f. Lås alltid løftebukken før man går under kjøretøyet. Tillat aldri noen å gå under løftebukken, når den heves eller senkes. INSTRUKSJONER FOR BRUK HEVNING AV LIFTEN 1. Vær sikker på at du har lest denne driftsmanualen, før du benytter løftebukken. 2. Plasser alltid kjøretøyet på bilmerkets anbefalte løftepunkter. 3. Plasser kjøretøyet mellom søylene. 4. Juster løftearmene slik at kjøretøyet blir plassert med tyngdepunktet i midten. 5. Heis løftebukken ved å trykke på push knappen på kontrollpanelet inntil løftearmene berører punktene for løfting under kjøretøyet, og sjekk da på nytt om kjøretøyet er trygt plassert. 10

11 6. Trykk LOCK knappen for å sette løftebukken i en sikker stilling, når utføring av vedlikehold eller reparasjons arbeidet foregår. SENKING AV LIFTEN 1. Dra i vaieren for hver søyle, slik at sikkerts stengsler blir frigjort før senking. 2. Senk liften ved å åpne spaken for oljeavtapping. 3. Før utkjøring av kjøretøyet, så sett på plass løftearmene og fjern eventuelt andre hindringer. VEDLIKEHOLD Nordic Lift AS vil gi brukeren ett års garanti av kvaliteten for denne maskinen. Hvis noe galt med denne løftebukken innenfor angitte servicebetingelser skulle oppstå, så vil vi reparere produktet i henhold til brukerens krav. Produsenten vil ikke ta ansvaret for feilaktig installasjon og drift, overbelastning, feil betong gulv (som ikke kan tilfredsstille kravene i denne manualen), normal mekanisk slitasje og utilstrekkelig vedlikehold. Garantien blir satt ut i livet på grunnlag av type og serienummer på utstyret. Således, kan brukerne av denne løftebukken henvende seg til produsenten dersom de har overholdt denne avtalen. Alle operasjoner for vedlikehold, som skal utføres er beskrevet nedenfor. En lav driftskostnad og en lang levetid for maskinen kommer av rutinemessig service og vedlikehold. De opplistede intervensjonstidene er gitt for informasjon, og de er satt opp i henhold til normale driftsforhold. De kan endres i henhold til typen av service, omgivelser, hyppighet for bruken av løftebukken m.m. DAGLIG SJEKK FØR ARBEIDSOPERASJONER Brukeren skal utføre daglige kontroller. Det er veldig viktig å sjekke den daglige sikkerheten med løftebukkens låsesystem. Oppdagelse av feil med innretninger før de skaper problemer, kan spare deg i fra kostbare utgifter med reparasjon av løftebukken eller andres kjøretøy, mindre produksjonstid, alvorlige personskader, og enda bortgang av dine kjære medarbeidere. Sjekk at sikkerhets låsing er hørbart og synlig, mens den er i funksjon. Sjekk at de hydrauliske forbindelser og slanger er fri for lekkasje. Sjekk at kjede forbindelser, kabel forbindelser, ledningsnett og brytere er fri for skade. 11

12 Sjekk at bolter, mutre og skruer er tilstrammet. Sjekk at svingearmene for løfting kan styres. UKELIG VEDLIKEHOLD Sjekk at de bevegelige delene er rene. Sjekk innretningene for sikkerhet som forutgående beskrevet. Sjekk det hydrauliske væskenivå på følgende måte: La løftevognene gå fullstendig opp og i tilfelle de ikke når den maksimale høyde, så tilfør olje. Sjekk og stram til bolter, mutre og skruer. MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD Tøm tanken og sjekk forholdene til den hydrauliske væsken. Rens oljefilteret. Hvis disse operasjonene for vedlikehold utføres, så vil dette være en stor fordel for brukeren, som vil finne utstyret i god stand hver gang man bruker denne liften til sitt arbeid. FEILSØKING MOTOREN STARTER IKKE. A. Bryter eller sikring har gått. Bytt/skift den. B. Motorens termisk overlast feiler. Vent til overlasten er nedkjølt. C. Defekt på kabelforbindelsene. Tilkall en elektriker for kontroll. D. Defekt opp knapp. Tilkall en elektriker for kontroll. MOTOREN GÅR, MEN VIL IKKE LØFTE. A. Et stykke av rusk er under sikkerhetsventilen. Skyv spaken ned og trykk oppknappen samtidig. Hold disse i sekunder, slik at rusk skylles ut av systemet. B. Sjekk klareringen mellom plungerventilene til spaken for senking. C. Fjern dekselet på sikkerhetsventilen og rens kula og sete. D. Oljenivået er for lavt. Oljenivået skal være under luftehullet på ventilkapselen når liften er nede. OLJE UTBLÅSES VED UTKOBLING AV KRAFTENHETEN. A. Oljebeholderen er overfylt. B. Liften senkes for fort, mens den belastes med en tung last. 12

13 MOTOREN BRUMMER OG VIL IKKE GÅ RUNDT. A. Rotorblad viftas deksel er blitt bulket. Ta det av og rett det ut. B. Feil på kablene. Tilkall en elektriker for kontroll. C. Dårlig kondensator. Tilkall en elektriker for kontroll. D. Lav spenning. Tilkall en elektriker for kontroll. E. Løftebukken er overbelastet. LIFTEN GÅR OPP OG NED MED RYKK A. Luft i det hydrauliske systemet. Heis løftebukken helt til toppen og returner den til gulvet. Gjenta dette flere ganger. Ikke la dette overopphete kraftenheten. OLJE LEKKASJE A. Kraftenhet: Hvis kraftenheten lekker hydraulisk olje rundt tankens fastspente flense, så sjekk oljenivået i tanken. Nivået skal være to tommer under flensen til tanken. Sjekk dette med en skrutrekker. B. Stempelstangende på sylinderen. Slangtetningen til sylinderen er utslitt. Gjenoppbygg eller bytt ut sylinderen. C. Feil med lufteanordningen på sylinderen. Stempeltetningen til sylinderen er utslitt. Gjenoppbygg eller bytt ut sylinderen. LIFTEN LAGER OVERDREVEN BRÅK A. Søylene til liften er tørre og trenger smurning. B. Sylinder trinse montering eller kabel trinse montering beveges ikke glatt. C. Kan ha overdreven slitasje eller klemming på sylinderens strekkstang. 13

14 GENERELT DIAGRAM 14

15 NØDVENDIG PLASS 15

16 HYDRAULISKE KOBLINGER 16

17 INSTALLASJON AV KABEL REIP 17

18 KOBLINGS DIAGRAM 330V THREE PHASE NO CODE NAME TYPE AND SIZE QTY REMARKS 1 KM AC Contactor CJX2 1210/AC KT Time relay ST6PA 5S/AC KA Relay HH54p/AC SB1 Push button LA42 1 Up button 5 SB2 Push button LA42 1 Lock 6 SB3 Push button LA42 1 Down button 7 M Motor 380V/3HP 1 8 FU Fuse 2A 1 9 FU1 Fuse 16A 3 10 FU2 Fuse 1A 1 11 HK Power switch Lw26GS 20/ SQ1 Limit switch TZ SQ2 Limit switch D4MC HL Lamp AD JBK Transformer JBK3 63VA 1 15 C Capacitor 4700UF 50v 1 16 YA Electromagnet MQZ2 10/DC24V 2 17 YV Electromagnet vale DC24V 1 18 VD Bridge retifier KBPC5A 35A 1 18

19 220V SINGLE PHASE NO CODE NAME TYPE AND SIZE QTY REMARKS 1 KM AC Contactor CJX2 1210/AC KT Time relay ST6PA 5S/AC KA Relay HH54p/AC SB1 Push button LA42 1 Up button 5 SB2 Push button LA42 1 Lock 6 SB3 Push button LA42 1 Down button 7 M Motor 220V/1HP 1 8 FU Fuse 2A 1 9 FU1 Fuse 32A 2 10 FU2 Fuse 1A 1 11 HK Power switch Lw26GS 20/ SQ1 Limit switch TZ SQ2 Limit switch D4MC HL Lamp AD JBK Transformer JBK3 63VA 1 15 C Capacitor 4700uf 50V 1 16 YA Electromagnet MQZ2 10/DC24V 2 17 YV Electromagnetic vale DC24V 1 18 VD Bridge retifier KBPC5A 35A 1 19

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold JA2800S Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg Installasjon, betjening & vedlikehold Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet.. 4 5 1.1 Viktige bemerkninger 1.2 Kvalifisert personale 1.3 Advarsler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Teknisk manual for dekkomlegger: 885-IT

Teknisk manual for dekkomlegger: 885-IT Teknisk manual for dekkomlegger: 885-IT Les denne manualen grundig, før du begynner å bruke maskinen. Noter her følgende informasjon, som er plassert på en plate med serienummer på maskinen. Serienummer

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

1. Sikkerhets advarsler

1. Sikkerhets advarsler Figur 1, Hovedstruktur for liften 1. Sikkerhets advarsler Les disse instruksjonene nøye før bruk av maskinen, ingen bør ha adgang til å bruke denne maskinen uten å ha lest disse arbeidsinstruksjonene.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/6254 - Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/6214 - Symmetrisk

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/6254 - Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/6214 - Symmetrisk NORDIC Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6253/6254 - Symmetrisk EE-6253A/6254A - Asymmetrisk EE-6213/6214 - Symmetrisk EE-6213A/6214A - Asymmetrisk LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E

Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E Innholdsfortegnelse 1. Viktige sikkerhets instruksjoner s. 3 1.1. Garanti og anvendelse av liften 1.2. Kvalifisert

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold for dekkomleggeren LC 588

Manual for installasjon, drift og vedlikehold for dekkomleggeren LC 588 Manual for installasjon, drift og vedlikehold for dekkomleggeren LC 588 HOLD ALLTID MANUALEN I NÆRHETEN AV MASKINEN, OG SØRG FOR AT ALLE BRUKERE HAR LEST DEN. Dekkomleggeren, for større kjøretøy Betegnelse

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A NORDIC Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR DEKKOMLEGGER:

TEKNISK MANUAL FOR DEKKOMLEGGER: TEKNISK MANUAL FOR DEKKOMLEGGER: LC810 Kjære kunder, Vi leverer produkter av høy kvalitet ved bruk av kvalitetssystemet ISO 9001, og oppnår EU CE sertifikater, som hjelper deg med å forbedre din service.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse Form No. 8-644 Rev A Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, 44906 eller 44907 GreensPro 00-greenvalse Modellnr. 7-5899 Modellnr. 7-5907 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL FORSIKRE DEG OM AT DEN AKTUELLE VEGGEN KORRESPONDERER MED TYPEN ANKERFESTER SOM MEDFØLGER (HUL MURSTEIN). HVIS DU HAR EN ANNEN TYPE VEGG,

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Navigation Monitor Sliding Mount

Navigation Monitor Sliding Mount Norsk Bruker manual innhold: Bruk av NMSM Dele liste Monterings anvisning Modifisering av monitor base Bruksanvisning Kontakt informasjon Takk for kjøp av våres produkt. Vi håper du blir en fornøyd bruker

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer