Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS"

Transkript

1 Byen Vår Drammen AS

2 Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter i 4 Økonomi 11 Regnskap for med noter 12 Revisors beretning 16 Innstilling fra valgkomitéen 17 Markedsføringsbidrag 18 Forord :, nok et hyggelig år for Byen Vår Drammen AS! Jeg har hatt gleden av å skrive forordet til de siste års årsberetninger, og når jeg tar et tilbakeblikk, ser jeg en klar trend: Det har vært fine år for selskapet både driftsmessig og økonomisk. Slik også i. Grunnene til det er mange, men fremst står også denne gang det nærmest enestående samarbeidet mellom Drammen kommune, næringslivet i byen og distriktet, ulike foreninger og lag, og entusiastiske enkeltpersoner og frivillige. Nettopp det som gjør Drammen og Byen Vår Drammen så unike i norsk sammenheng. Resultatet er blant annet at flere og flere kommuner og sentrumsselskaper besøker Drammen for å lære. Forretningsideen til selskapet er å være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringslivet og kommunen, hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Gjerne hvor kultur, opplevelser og handel går hånd i hånd. Med bakgrunn i dette, er det naturlig å nevne noe av det som har skjedd i : Drammen Elvefestival hadde tidenes besøksrekord med arrangementer og folkeliv midt i Drammen sentrum, Bondens Marked har stor suksess med formidabel omsetningsøkning og Flytoget har fått endestasjon i byen vår fra 1. september. Byen Vår Drammen arrangerte stor sentrumskonferanse i september, det er fortsatt opprusting av sentrum med fokus på gågaten på Bragernes, nytt Strømsø torg og bygging av Øvre Sund bro, og dokumentaren Underet i Drammen ble vist på TV 2 rett før jul. Og kanskje best av alt: Omdømmet til Drammen bedrer seg for hvert år. Det viser den årlige omdømmemålingen som utføres av Markedsinfo AS. I tillegg er Byen Vår Drammen godt i gang med forberedelsene til Byjubileet i Vi har nemlig gjennom avtale med kommunen fått ansvaret for de fem hovedarrangementene i jubileumsåret. En oppgave vi er svært stolte over å ha fått, og som vi går til med all den respekt den fortjener. Byen Vår Drammen AS fremstår i dag som et solid selskap med positiv plassering i Drammenssamfunnet. Vi har en bemanning som svarer til de utfordringer vi vil møte i nærmeste fremtid, og vi ser fortsatt med begrunnet optimisme på fremtiden både for selskapet og Drammen. Avslutningsvis er det naturlig for meg å takke alle våre samarbeidspartnere, liten som stor, styret og administrasjonen for alle ideer, initiativ, bidrag og arbeidsinnsats i. Vi ser alle frem mot et spennende Dag Torp Syvertsen Styreleder Byen Vår Drammen AS 2

3 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Organisasjon og ledelse Byen Vår Drammen ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet og gjør at mange andre byer senere har etablert Drammens-modellen. Selskapets forretningsidè Byen Vår Drammen skal være det selskapet som best kan være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Drammen og sentrum i særdeleshet er en viktig del. Selskapet skal fremstå som en viktig og uvurderlig del av den positive utviklingen av byen vår. Selskapets formål Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Det overordnede mål for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette i troen på å få økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) som bidrar til verdiskapning for selskapets aksjonærer. Byen Vår Drammen holder til i Drammen Børs i kontorfellesskap med Drammen Næringslivsforening og NITO Buskerud. Selskapet har en liten administrasjon med tre heltidsansatte. Ansatte i : Per Øyvind Mørk, daglig leder Vibeke Hald Langen, prosjektleder Kjersti Slevikmoen, markedssekretær. Eiere Byen Vår Drammen eies av næringsliv og Drammen kommune. Næringslivet eier 67,1 % og kommunen 32,9 %. Med næringsliv menes private næringsdrivende som driver handelsvirksomhet i Drammen sentrum, gårdeiere som driver utleie i Drammen sentrum og andre næringsdrivende i Drammen sentrum. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer à kr 10 lydende på navn. Det er totalt 219 aksjonærer i selskapet per Styrets arbeid Det er i løpet av avholdt seks styremøter. Styremedlemmene er også medlemmer av faggrupper og arbeidsgrupper som har tilknytning til selskapets virksomhet. Organisasjonsplan EIERE PRIVAT NÆRINGSLIV Drammen City, Sentrumsgårdeierne og andre næringsdrivende. DRAMMEN KOMMUNE SELSKAP BYEN VÅR DRAMMEN AS OPPGAVER Sentrumsutvikling Kulturaktiviteter Handelsaktiviteter Omdømmeprosjekt Drammen Opplevelser Styrets sammensetning STYREMEDLEMMER Dag Torp Syvertsen (styreleder), Bedriftsrådgiver Asgeir K. Svendsen, Ticon Forvaltning AS Finn Egil Holm, Drammen kommune Morten Ranvik, Ellingsen Møbler AS Sissel Haug, Ticon Drift AS/Torget Vest 3

4 Aktiviteter Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Aktiviteter som fører til økt fokus på estetisk opprustning, samt generell omsetningsøkning i sentrum, er derfor prioriterte oppgaver. Det er etablert egne faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), restaurant- og serveringsbransjen, sentrumsgårdeierne og hotellene. Hensikten med faggruppene er å forankre prosjekter og tiltak blant eierne. Byen Vår Drammen arbeider tett sammen med kommunen og næringslivet i prosjekter for drift og utvikling av byen. Prosjektene legger grunnlaget for vekst og trivsel i sentrum. Også i har det vært sterkt fokus på tett samarbeid mellom kommune og næringslivet. Byen Vår Drammen har en enkel selskapsstruktur, med lave administrasjonskostnader, og fokus på å utføre konkrete oppgaver til aksjonærenes beste. Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser blir ivaretatt gjennom aksjonæravtaler, og deres interesser blir ivaretatt gjennom styrerepresentasjon fra de ulike eierkonstellasjonene. Styret jobber nå med ny strategi- og forretningsplan for selskapet som skal vedtas i løpet av våren Byen er inne i en positiv utviklingsprosess mot jubileet i år Ved å være en koordinerende instans mellom næringsliv og kommune, har Byen Vår Drammen gjennomført en rekke prosjekter i, og har på vegne av sine aksjonærer en sterk rolle i de mange prosjekter som bidrar til sette Drammen på kartet. Mens andre bysentrum i landet sliter, opplever Drammen sentrum en positiv utvikling. Drammen er på god vei til å bedre sitt omdømme og bli en meget attraktiv by. Drammen sentrum skal være en møteplass og arena for positive kultur- og handelsopplevelser for regionens befolkning. Selskapet noterte 16 nye aksjonærer i. Faggruppe Drammen City, sentrumsgårdeierne og restaurant- og serveringsbransjen Byen Vår Drammen videreførte ordningen med faggrupper innenfor Drammen City (butikkene), sentrumsgårdeierne og restaurant- og serveringsbransjen. Ny faggruppe innenfor hotellene ble etablert i år. Hensikten med faggruppene er at eiergrupperingene, dvs. aksjonærene, skal føle eierforhold til de tiltak, prosjekter og arrangementer som selskapet prioriterer og gjennomfører. Faggruppen innenfor Drammen City har i bestått av: Hilde Røren, Magasinet Drammen, Sissel Haug, Torget Vest, Mette Haugen, Undertøyhuset Maud, Tore Dalen, Interoptik Optika, Morten Ranvik, Ellingsen Møbler, Pål-Andrè Lauritzen, Norli Gruppen, Jens Ivar Skinstad, VIC Kjemprud, Solveig Røine, Baker Hansen, Erik Mietle, Traktøren, Håkon Næss Jonson, Jonas B. Gundersen, Oscar og Goggen, Morten Andersen, Narvesen, Arild Sønstrød, Sønstrød Fotografene, Anita Knudsen, For Men & Women, Rita Halvorsen, Domino, Ole Hermann Borgan, Joggen Sport, Katrine Gulbrandsen Nilsen, Zoda, Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppens representanter representerer ulike bransjer. Gruppen har gjennomført fem møter. Til noen av de temaer som er tatt opp er det brukt eksterne foredragsholdere. I faggruppen har man arbeidet med åpningstider, utvikling i sentrum og trender i markedet. Arbeidet kuliminerte med en prosjektgruppe for Omdømmeprosjekt handel i Drammen sentrum som skal arbeide for å bedre sentrumshandelen. Prosjektet starter for fullt i januar 2010 Faggruppen innenfor sentrumsgårdeierne har i bestått av samtlige aksjonærer innenfor aksjeklassen samt Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført tre møter. Også her har eksterne foredragsholdere deltatt i møtene. Det er blant annet arbeidet med utleie av næringseiendom, infrastruktur og rammevilkår for gårdeiere. Største prosjekt har vært arbeidet med gågaten på Bragernes. Finansiering, fremdrift og informasjonsflyt til gårdeiere. Arbeidet startet i slutten av september og skal ferdigstilles i mai Faggruppen innenfor restaurant- og serveringsbransjen har i bestått av: Håkon Næss Jonson, Jonas B. Gundersen, Oscar og Goggen, Henrik Ornum, Brasserie Glass, Tomas Hernandez, Skutebrygga, Margrethe Berg, Buddy, Jørn Raste, Dickens, Kai Gustavsen, Ypsilon Bar, Atle Thomassen, Pigen og Vibeke Hald Langen, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført fire møter. Det er avgitt en felles høringsuttalelse fra gruppen i forbindelse med åpningstider for byens skjenkesteder. Byen Vår Drammen er blitt en fast høringsinstans overfor Drammen kommune når det gjelder generelle skjenkebestemmelser. Det ble også arbeidet med retningslinjer for skjenkekontroll hvor gruppens forslag er blitt etterkommet av Drammen kommune og nå innlemmet i de generelle bestemmelser. Samarbeid mellom bransjen og Drammen kommune er en sentral arbeidsoppgave. 4

5 Faggruppe innenfor hotellene ble etablert på slutten av året, i og med at byen nå har to nye hoteller. Gruppen har bestått av: Jahne Christoffersen, Best Western Globus Hotel, Pernilla Andersson, Comfort Hotel Union Brygge, Trine Bingen, Clarion Collection Hotel Tollboden, Linda Søvik, First Hotel Ambassadeur, Jostein Sveen, Rica Park Hotel, Vibeke Hald Langen og Per Øyvind Mørk, Byen Vår Drammen. Gruppen har gjennomført to møter hvorav Drammens Turistkontor har deltok på ett av møtene. Informasjon og markedsføring ID magasinet impulser i Drammen TIBE Drammen er ansvarlig utgiver av ID magasinet. Magasinet utgis i samarbeid med Byen Vår Drammen, har et opplag på og distribueres via Posten. Det ble utgitt seks nummer av ID magasinet i. ID magasinet inneholder redaksjonelle saker om Drammen sentrum og finansieres av annonsører i sentrum. Magasinet er godt mottatt av annonsører og publikum. Drammen Byjubileum 2011 Drammen blir 200 år i Byjubileumskomiteen, som ledes av Ordfører, Tore Opdal Hansen, legger vekt på at arrangementene skal ha stor bredde. Byens befolkning skal involveres og delta i arrangementene. Jubileet skal ha lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Både nåtids- og fremtidsperspektivet skal ivaretas. Byen Vår Drammen er engasjert av Drammen kommune i forbindelse med Byjubileet. Avtalen mellom selskapet og Drammen kommune løper fra 1/8- til og med 31/ Byen Vår Drammen skal ha ansvar for følgende oppgaver og arrangementer i forbindelse med jubileet: Totalansvar for fem hovedarrangement: åpningsarrangement, vintersportsarrangement, bybursdagen juni, Drammen Elvefestival og et avslutningsarrangement på høsten. Utarbeidelse av plan for helhetlig PR og profilering av byjubileet. Samarbeid og avtaler med næringslivet og næringslivets organisasjoner. Innhenting av sponsormidler til de fem hovedarrangementene. Hjemmesiden er selskapets viktigste informasjonskanal til publikum og aksjonærer. Hjemmesiden oppdateres med flere ukentlige nyheter og har godt besøk. Månedlig informasjon til aksjonærer, politikere og ansatte i Drammen kommune samt andre samarbeidspartnere sendes via elektronisk nyhetsbrev. Eget elektronisk juridisk nyhetsbrev, ble utgitt hvert kvartal i samarbeid med Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. Byen Vår Drammen og Drammen kommune ble i tildelt Gjensidigestiftelsens diplom for sitt engasjement for lokalmiljøet. I tillegg til diplomet har Gjensidigestiftelsen innvilget kr ,- i økonomisk støtte for gjennomføringen av byjubileet. Selskapet markedsføres gjennom foredragsvirksomhet, kundebesøk i næringslivet, redaksjonell omtale i media, ID magasinet, gjestekommentarer og via og 5

6 FIS World Cup sprintlangrenn Etter seks år ( ) med World Cup sprint i Drammen sentrum ble det ikke arrangert renn i. Dette hadde sammenheng med at Holmenkollrennene ble flyttet fra Oslo til Trondheim. Sprinten ble således også arrangert i Trondheim. Drammen ved Konnerud IL, Byen Vår Drammen og Drammen kommune er tildelt nye World Cup arrangement i perioden I 2010, 2012 og 2013 blir det sentrumssprint, mens det i 2011 blir sprint og distanserenn på Konnerud helgen før Ski VM starter i Oslo. Byen Vår Drammen, som er ansvarlig for blant annet alt markedsarbeid, gjennomførte sponsorsalg for 2010 arrangementet høsten. Sponsorsalget er igjen meget bra og forberedelsene til 2010 arrangementet er i rute. Drammen Elvefestival - tidenes beste elvefestival Målet med Drammen Elvefestival er å skape en folkefest. Publikumsoppslutningen var enorm og folk kom i tusenvis til sentrum fra fredag 21. søndag 23. august. Politiet slo fast at det aldri har vært mer mennesker i byen! Små og store koste seg med mange og varierte arrangementer: det var liv og røre i gatene, på torget, på og langs elva, på Gamle Kirkeplass og i parken. Samt på alle restaurantene og spisestedene. Folk kom til fots, via sykkel, buss, bil, båt og andre fremkomstmidler. De ville se båtrace, vannhopp, roing, svømming og Dragebåtfestival på elva. Høre konserter på Gamle Kirkeplass og andre scener, se på utstillinger, teaterforestillinger eller oppleve noen av de totalt 120 arrangementene som ble gjennomført. Det var et omfattende program, gratisarrangementer og konserter både på torgscenen og Union Brygge. Noe for enhver smak og alder til alle døgnets tider. Skattejakt for elvepirater ble arrangert for tredje år på rad etterfulgt av show med NRKs Barne TV-verter. Over 1000 barn deltok og flere tusen så showet på Bragernes torg. Årets artister på Gamle Kirkeplass: The Waterboys, Travis, Timbuktu, The Hives, Bo Kaspers Orkester, Katarina Leskanich & Chris Thompson, Lind, Nilsen, Fuentes, Holm og Jonas Fjeld & Chatham County Line. Det var 6500 publikum på konsertene. Drammen Elvefestival, som var nr. 15 i rekken, gikk over i historien med rosende ordelag. Samarbeidet med næringslivet, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Bragernes Konsert (som konsertarrangør), delarrangører og publikum gjør at festivalen har blitt en suksess. Mediedekningen var meget bra. Festivalen gikk med overskudd og igjen bidrog det lokale næringslivet med betydelige sponsormidler. Avtale med Drammen kommune Byen Vår Drammen utførte oppgaver for Drammen kommune i via en forretningsmessig avtale. Kommunen er bestiller av tjenester og Byen Vår Drammen utfører av tjenestene. Selskapet har utført følgende oppgaver for og i samarbeid med kommunen. Prosjektledelse i omdømmeprosjekt Drammen mv. Operative tiltak i omdømmeprosjekt Drammen inkludert foredragsvirksomhet Statistikk besøksnæringen. Omdømmeprosjekt Drammen Omdømmeprosjekt Drammen ble etablert i Prosjektet er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Drammen Næringslivsforening og næringslivet i byen. Det er forutsatt at prosjektet foreløpig skal løpe til og med Drammen er fortsatt en ukjent perle for mange. Målet er at innen byens 200-årsjubileum i 2011 skal folk flest ha fått et langt mer positivt inntrykk av byen enn de har i dag. I tillegg håper man at omdømmeprosjektet vil bidra til å markedsføre byen overfor folk som kan tenkes å ville flytte hit, slik at kommuneplanens forutsetninger om en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent kan nås. Det er også en erklært målsetting at prosjektet skal bidra til fortsatt vekst i antall næringsetableringer. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Per Øyvind Mørk, daglig leder Byen Vår Drammen, Finn Egil Holm, Ass. Rådmann i Drammen kommune, Tone Ulltveit- Moe, kultursjef i Drammen kommune, Svein Aas, markeds- 6

7 den generelle positive utviklingen i byen, samt se om de ulike omdømmetiltakene samlet har forventet effekt. Målingen bekreftet resultatet fra 2008, som viste at vi nærmet oss et gjennombrudd i omdømmebyggingen av Drammen. Utviklingen tar tid, men takket være hardt, målrettet og systematisk arbeid er byen på rett vei. Årets omdømmeundersøkelse viser at synet på Drammen har blitt vesentlig bedre de senere årene. Over 50 prosent av de spurte oppgir eksempelvis nå at de har positive assosiasjoner til Drammen. Nettsiden er ytterligere utviklet. Her finner publikum all relevant informasjon om Drammen inkludert aktivitetskalender. Befolkningsveksten oversteg igjen kommuneplanens målsetting og den økte næringsetableringen fortsatte. Juletrering direktør Drammens Tidende og Hans-Petter Tonum, daglig leder Drammens Næringslivsforening. Lørdag 10. januar inviterte Drammens Tidende og Byen Vår Drammen til Guiness forsøk på verdens lengste juletrering. Forsøket nådde ikke opp, men flere tusen drammensere trosset kulden og møtte opp. De fikk lyspinner og gikk rundt elven etter sang fra Oddrun Hyttedalen. Juletreringen ble avsluttet med underholdning på Bragernes torg, med boller og saft. Byen Vår Drammen var med som prosjektveileder og bidro til den tekniske gjennomføringen. Per Øyvind Mørk er leder av styringsgruppen og prosjektansvarlig. I var det 82 partnere som bidro økonomisk i prosjektet. Det ble arrangert stort Partnertreff for ansatte i bedriftene i februar med 320 deltagere. Det ble gjennomført fire store kampanjer/tiltak i. Nasjonal kampanje i april på TV 2 og i VG, hvor kjendisene Ingebrigt Steen Jensen, Johan Olav Koss, Petter Stordalen og Shabana Rehman fortalte sin historie om Drammen. Drammen Elvefestival og Flytoget sin ankomst til Drammen ble brukt som omdømmekampanjer med annonser i blant annet VG. Prosjektet gav også støtte til dokumentaren Underet i Drammen, på 30 min, som ble vist på TV 2 rett før jul og med reprise i romjulen. Dokumentaren tok for seg byutviklingen de siste 20 årene. For fjerde år på rad ble det foretatt en måling hvor omdømmet til Drammen måles samtidig med at det også måles hvordan østlendinger liker byen. Målingene blir gjort for å kunne ha verifisert kunnskap om hvorvidt folks oppfatning om byen endrer seg i tråd med 7

8 Hotellene Det har også i blitt utarbeidet en månedlig bransjestatistikk for hotellnæringen. Statistikken synliggjør beleggsprosent og antall gjestedøgn ved hotellene pr. måned og for hele året, samlet og hver for seg. Den sammenlikner også resultatene med resultater fra 2008, samt viser utviklingen innen overnattinger i forbindelse med yrkesreiser, kurs- og konferanseaktivitet og turisme. Tallene for viser en nedgang i forhold til Totalt var det gjestedøgn i mot i Belagte rom var mot i Byutvikling/sentrumsplan Byen Vår Drammen var også i aktivt involvert i kommunens strategiarbeid og gjennomføring av konsentrert byutvikling mot jubileet i Det viser seg å være et sterkt engasjement for å prioritere utvikling av sentrumsområdene i byen både blant politikere, næringsdrivende og andre aktører i Drammen. Gågaten på Bragernes og nytt Strømsø torg er de to store byutviklingsprosjektene som nå er i gang, og vil stå ferdig i henholdsvis 2010 og Servicekurs Aksjonærer og andre næringsdrivende i Drammen sentrum ble invitert til tre-timers servicekurs i regi Ellen Liverød Stensheim. De tre kursene samlet 81 deltakere fra kommune, restauranter, butikker og andre næringsdrivende. Både aksjonærer og ikke-aksjonærer deltok. Felles åpningstider i sentrum Byen Vår Drammen innførte felles åpningstider høsten Hverdager åpent til kl og lørdager til kl Kjøpesentrene, Torget Vest og Magasinet beholder sine åpningstider med hverdager til kl og lørdager til kl Åpningstidene ble også i markedsført både på print, nett og web. Man finner igjen 18-merket på dørene til de butikkene som er med på de felles åpningstidene. Handelens Dag Handelens Dag ble lørdag 13. juni arrangert for femte år på rad. Målsettingen med Handelens Dag er å sette fokus på handelsstanden og mangfoldet i Drammen sentrum, både med gode tilbud og spennende opplevelser. For å trekke handlelystne til sentrum, ble det i samarbeid med butikkene og handelsaktører, presentert et program med aktiviteter forskjellige steder i byen. I tillegg kom butikkene ut i gatene og møtte kundene. Over 70 markedsboder bugnet av spesialtilbud kun denne dagen. Av aktiviteter nevner vi blant annet stort Bondens marked på Bragernes torg og Drammensduellen en aktivitetskonkurranse mellom byens treningssentere. Fra Torgscenen underholdt Drammen Tradjazz, Sirens og Tasty. Finalen i Barnas Grand Prix ble også arrangert fra Torgscenen. Handelens Dag ble annonsert med fellesannonser i Drammens Tidende, på og i ID Magasinet. Arrangementet fikk god dekning i media, og butikkene kunne melde om meget god omsetningsøkning fra fjorårets Handelens Dag. Annonsekampanjer i samarbeid med Drammens Tidende og DT Nye Medier Med bakgrunn i erfaringer fra samarbeidet i 2008, ble det i gjennomført annonsekampanjer i samarbeid med Drammens Tidende. Kampanjedagene er koordinert med Byen Vår Drammen sine aktiviteter, men enkelte kampanjer er imidlertid frittstående. Som en del av profileringen av Drammen sentrum, og med ønske om å styrke synliggjøringen av annonsekampanjen, valgte Byen Vår Drammen å kjøpe forsiden til de annonsekampanjene som sammenfalt med aktiviteter i vår regi. 8

9 Det ble gjennomført syv annonsekampanjer i, hvor Byen Vår Drammens aksjonærer har fått rabatt ved deltakelse i kampanjene, lagt opp som et trinnsystem hvor rabatten øker med økt deltakelse. Kampanjene innholdt opp mot 12 helsider med annonsering hver gang. Barnas Grand Prix Barnas Melodi Grand Prix ble i år arrangert for 19. gang. I regi av Tor Coward i samarbeid med Byen Vår Drammen, Drammen kommune og næringslivet. Finalen i ble arrangert samtidig med Handelens Dag. Dette samler mye publikum av forskjellige kategorier og er et fint innslag denne dagen. Det gjør også arrangementet populært å være med på da det når ut til et bredt publikum og barn/unge får opptre på en stor og flott scene. Målgruppen for arrangementet er barn og ungdom i grunnskolen som har sang, musikk, dans eller drama som en viktig del av fritiden. Audition ble holdt i KinoCity. Det var tre delfinaler på Torgscenen, før finalen som foregikk lørdag 13. juni. Bondens Marked Det ble gjennomført syv Bondens Marked i Drammen i. En styringsgruppe ble nedsatt i 2007 og bestemmelser for Bondens Marked i Drammen etablert. Bondens Marked ble annonsert i Drammens Tidende med til dels egne annonser, og sammen med andre arrangement, som Handelens Dag og Drammen Elvefestival. Det har vært en fin stamme på 15 faste produsenter på markedene. På det meste 20 produsenter ved julemarkedet. Gjennomsnittlig omsetning pr produsent viser en formidabel økning på over 30 % i, noe som tyder på at markedet har etablert seg som en attraksjon i sentrum. Noe av grunnen til dette er at markedene er lagt til fem lørdager og to torsdager. Dette gjør det mer tilgjengelig for publikum. En samling for markedsledere ble gjennomført fra Bondens Marked sentralt i mars. Styringsgruppen planlegger syv markeder også i 2010, da med et torsdagsmarked før Drammen Elvefestival, og for øvrig lørdagsmarkeder. Stort internasjonalt marked I september fikk Drammen besøk av ca. 15 europeiske produsenter med produkter som ost, pølser, porselen, godteri, smykker og servering av forskjellige typer mat. Det fire dager lange markedet ble godt mottatt av publikum og produsentene har ytret ønske om å komme tilbake igjen til Drammen i juni Byen Vår Drammen tilrettela markedet og formidlet kontakt med nødvendige instanser som for eksempel Mattilsynet. Strømsømarked Byen Vår Drammen har i bistått foreningen Den Glade Samler i arbeidet med å arrangere Strømsømarked. Markedet arrangeres to lørdager i månedene april, mai, juni, juli, august, september og oktober. Byen Vår Drammen har sørget for leie av Strømsø gåtorg, lagt ut informasjon om arrangementet på tatt imot spørsmål og henvendelser om markedet. Samlerforeningen har hatt ansvar for selve arrangementet. Avslutningsarrangement for Rådmannen Byen Vår Drammen fikk i oppdrag av Drammen kommune å gjennomføre avslutningen for Rådmann Nils Fredrik Wisløff. Avslutningen ble holdt på Union Scene, med lunsj og samling med 130 deltakere, 15 talere og underholdning ved Veslemøy Solberg og Ragnhild Barre Wisløff. Konfransier for dagen var Dag Torp Syvertsen. Julearrangementer I samarbeid med Drammen kommune og Frelsesarmeen ble det arrangert Torgisåpning lørdag 28. november. Foruten den tradisjonelle bandyskolen for de minste, lek på isen og messingblåsere gjorde reinsdyr og sledeturer det til en fin dag. Det var også i år stor deltakelse under julegrantenning ved Frelsesarmeen, med innlagt henting av julenissen fra gamle brannvakten ved hjelp av Simon Snorkel. Flott dugnadsarbeid fra Skiold i forbindelse med isaktiviteter. Messingblåsere og dansere underholdt på scenen. Julegranen på Union Brygge ble tent av ordfører, søndag 29. november. Julegranen på Strømsø torg ble stående midt i anleggsområdet og ikke offisielt tent. 9

10 Søndag 6. desember ble det arrangert Førjulsmoro på Drammens Museum. Samme dag hadde Drammen Svømmeklubb julesvømming på Drammensbadet. Det ble samarbeidet om markedsføring og inngangsbilletter. Aktiviteten står nå på egne ben som et samarbeid mellom Drammensbadet og Drammens Museum. De to siste helgene i desember, var det julemarked på Bragernes torg. Sju boder dannet en koselig julegate ved St. Hallvards brønn. Daglig underholdning som trekkspill, hest og slede, isdans, barneforestilling, reinsdyr og korps sørget for en fin ramme om markedet. De fleste bodene kunne vise til bra omsetning. Kontaktutvalget for næringslivet Drammen kommune Kontaktutvalget er et forum for næringsliv, ordfører, gruppelederne i formannskapet og Rådmannen. Utvalget jobber hovedsakelig med strategisk overordnede saker som berører næringslivets og dets rammebetingelser. Byen Vår Drammen representerer handel i kontaktutvalget og er representert med daglig leder i utvalget. Norsk sentrumsforum (NSF) Paraplyorganisasjonen for norske bysentrumsorganisasjoner dekker et viktig behov for samarbeid mellom de ulike byer i Norge. Byen Vår Drammen er en av 51 sentrumsorganisasjoner som er medlem av NSF. NSF pleier kontakt med blant annet Miljøverndepartementet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, foruten andre instanser som kan ha betydning for det arbeid som drives. Den årlige Sentrumskonferansen ble arrangert i Drammen i september. Tema for konferansen var suksessuksess. Stedsutvikling og omdømmebygging med praktiske eksempler på byer som har lykkes både i Norge og utenlands. Byen Vår Drammen var teknisk arrangør. Per Øyvind Mørk er styremedlem i NSF for perioden I samarbeid med Buskerud Idrettskrets og Drammens Tidende stod Byen Vår Drammen for en juleturnering i curling på Torgisen. Drammen Curling Cup hadde stor deltakelse fra næringslivet og var en flott lunsjaktivitet. Goggen Sportspub driver på vegne av den nyopprettede Drammen Curling Club utleie av curlingsteiner. Julebelysning Julebelysningen i byens sentrum er en attraksjon i seg selv og bringer i tillegg med seg den handel som en by er avhengig av for å være levedyktig. Kundene skal oppleve julen i Drammen på en positiv måte julelys ble tent lørdag 28. november i byens gater og trær samt på bybroen. Nye investeringer medførte betydelig mer lys og hyggeligere julestemning også på arenaer som Gamle Kirkeplass og Union Brygge. Belysningen finansieres som tidligere år av Drammen kommune, næringsdrivende og gårdeierne i byen. Tiltaket koordineres av Byen Vår Drammen. Siden prosjektet er kostnadskrevende og krever en felles innsats fra alle for å opprettholde høy kvalitet, er det gledelig å se at det også i år var mange som betalte sin andel. Medlemsfordeler Vi har fremforhandlet flere medlemsfordeler for våre aksjonærer. Rabatt på parkeringskort i Thamsgate og Grev Wedels Parkeringshus. Rabatt på trening ved Elixia treningssenter. Rabatt på alarmsystemer hos Securitas Direct. Rabatt på vakthold/områdekontroll hos Securitas, avdeling Drammen. Rabatt på annonsering i Drammens Tidende. Rabatt på annonsering i ID magasinet. Rabatt på annonsering i Fido Miljø (hundeavfallskasser). Rabatt på salgs- og eksponeringskurs for butikkansatte. Garantert akuttbehandling og rabatt på bedriftshelsetjeneste hos Drammen Sportsklinikk. Trening og bedriftshelse på treningssenteret Moov. Fri plass til bod i gaten utenfor egen butikk under Drammen Elvefestival. 10

11 Økonomi I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret er fornøyd med årets resultat på kr Resultatet er bedre enn budsjett. Det økonomiske resultatet skyldes liten administrasjon, god kostnadskontroll, flere nye aksjonærer og vellykkede prosjekter. God egenkapital betyr at selskapet kan fortsette sin offensive satsing. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt, og det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er ansatt to kvinner og en mann i selskapet. Styret består av fire menn og en kvinne. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapets virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Byen Vår Drammen AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Drammen, 10. februar 2010 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Sissel Haug Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 11

12 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2008 Driftsinntekter Markedsføringstilskudd Prosjektinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnader Lønn- og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (26 741) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

13 Balanse pr Balanse EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og lignende Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2 (5 790) (11 250) Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent kapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 10. februar 2010 I styret for Byen Vår Drammen AS Dag Torp Syvertsen Styreleder Finn Egil Holm Styremedlem Asgeir K. Svendsen Styremedlem Morten Ranvik Styremedlem Sissel Haug Styremedlem Per Øyvind Mørk Daglig leder 13

14 Noter Noter til regnskapet NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Innventar og lignende Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 Avgang solgte driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Beregnet økonomisk levetid 3 år Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. NOTE 2 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Det er kun Drammen Kommune som eier mer enn 5 % av selskapet. I tillegg har selskapet 579 egne aksjer. Selskapet har i kjøpt 522 egne aksjer for kr 0 og solgt egne aksjer for kr

15 NOTE 3 SKATT 2008 Årets skattekostnad består av: For lite avsatt betalbar skatt tidligere år 0 0 Betalbar skatt (28%) Skattekostnad Utsatt skatt: Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (skattefordel) Positivt tall viser at regnskapsmessig verdi er høyere enn den skattemessige. Dette innebærer at de fremtidige skattemessige fradragene vil bli mindre enn de regnskapsmessige. Skatteeffekten av dette representerer en utsatt skatteforpliktelse. Tilsvarende viser et negativt tall at selskapet har skattemessige fradrag til gode, altså en skattemessig fordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i regnskapet er beregnet som 28 % av netto midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak. NOTE 4 LØNNSKOSTNADER ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum Selskapet har i 2008 sysselsatt 3 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har tegnet slik pensjonsordning for alle sine ansatte med et innskudd på 5-8% av lønn. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr ekskl.mva, hvorav kr gjelder annen bistand. NOTE 5 BETALINGSMIDLER Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2008 er kr

16

17 Innstilling fra valgkomitéen Innstillinger Valgkomiteen har bestått av Johannes Christensen (leder), Arild Eek, Ellen Ruth og Pål-Andrè Lauritzen Valgkomiteen vil innstille følgende kandidater til Styret i Byen Vår Drammen. Styremedlemmer Lennarth Georg Nilsen Gryting, Magasinet Drammen AS Morten Ranvik, Ellingsen Møbler AS Periode 2 år 2 år Øvrige styremedlemmer er ikke på valg. Styrets forslag til styrehonorar for 2010 Styrets leder kr Styremedlemmer kr Honoraret for ble vedtatt på forrige generalforsamling. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse Forslag til valg av revisor: Deloitte AS. Revisors honorar for 2010 fastsettes til kr mva. For konsulent- og regnskapsmessig bistand brukes egne timesatser etter regning 17

18 Markedsføringsbidrag For 2010 foreslår styret i Byen Vår Drammen følgende satser. Uendret fra. Faggruppe Drammen City Kategori A 0-2 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori B 2-5 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori C 5-10 årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori D årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori E årsverk markedsføringstilskudd kr Kategori F Over 30 årsverk markedsføringstilskudd kr Faggruppe andre næringsdrivende Kategori A: 42 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori B: 84 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori C: 126/168 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori D: 210/252 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori E: 294/336 aksjer markedsføringstilskudd kr Kategori F: 378/420 aksjer markedsføringstilskudd kr Faggruppe sentrumsgårdeierne De første 500 m2: kr 15 pr. år utleiet areal de neste 500 m2: kr 12 pr. år utleiet areal de neste1000 m2: kr 10 pr. år utleiet areal de neste 2000 m2: kr 8 pr. år utleiet areal Overskytende m2: kr 7 pr. år utleiet areal Med en øvre grense på kr pr. gårdeier. NB! Alle beløpene er eks. lovpålagt merverdiavgift. 18

19 Næringslivssenteret i Børsen Bragernes torg 13 Postadresse: Postboks Drammen Tlf.: Fax.: E-post: Handelstrykkeriet

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer