Evalueringsrapport. Papirløse politikere i Klæbu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport. Papirløse politikere i Klæbu"

Transkript

1 Evalueringsrapport Papirløse politikere i Klæbu

2 Innhold SAKSFRAMLEGG... 2 Rådmannens innstilling:... 2 Saksopplysninger:... 2 Bakgrunnsopplysninger... 2 Sak og arkiv system med tilgang fra internett... 2 Papirløse politikere 24/ Prosjektplan fra Ønsket situasjon... 4 Forankring... 4 Formannskapets vedtak:... 4 Gjennomføring... 5 Oppfølging... 5 Støtte... 5 Politikeropplæring... 6 Valg av utstyr... 7 Brev til kommunestyrerepresentanter... 7 VALG AV PC PAPIRLØS POLITIKER... 7 Valgets kvaler?... 8 Evaluering av de enkelte deler...8 Kost nytte... 8 Miljøaspektet... 8 Delmål... 8 Opplæring... 8 Følgende ble vektlagt under politikeropplæring... 9 Veien videre... 9

3 Bakgrunnsdokumenter SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Nyeng Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 07/462-7 Rådmannens innstilling: Det gjennomføres et pilotprosjekt ved at formannskapet av siste halvår 2008 får bærbare pc er av type HP 2510 m/innebygd mobilt kontor og verktøy for notasjon i sakspapirer. Dette finansieres av investeringsmidler IKT, i tråd med investeringsplan. Opplæring blir gjennomført før igangsetting. Papirløse politikere totalt, vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Til hvert utvalgsmøte blir det i dag produsert store mengder papir. Med dagens fokus på klima, er det både lite miljøvennlig og påfører kommunen unødige utgifter. Hver papirbunke kjøres også ut med bud til hver enkelt politiker. Vi ønsker derfor, i tråd med ekommune 2012 og enorge 2009, at utvalgspolitikere skal ha sin bærbare pc med tilgang til alle dokumenter. Dette ligger også inne i investeringsplan for inneværende år. Bakgrunnsopplysninger Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommune. Mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett, og bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. Praktisk talt alle har tilgang til mobiltelefon. Vi kommuniserer via e-post og chattekanaler, leser nyheter på nettet, bestiller flyreiser, håndterer banktjenester elektronisk - og søker i stadig større grad informasjon og tjenester fra det offentlige på Internett. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår samtidig som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Helt konkret brukes i dag svært mange arbeidstimer til produksjon papirbunker som sendes ut til hvert utvalgsmøte. Denne ressursen bør i stedet gå til tjenesteytende virksomhet. Det er Stortingets målsetting at norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Folkevalgte politikere bør i denne sammenheng være rollemodeller. Sak og arkiv system med tilgang fra internett EDB Sak og Arkiv med modulen Politiker gjør det mulig å gi politikere de dokumenter de trenger, når som helst på døgnet alle dager hele året rundt. Modulen Politiker sammen med bærbare pc er vil gi tilgang til leservennlige dokumenter og saker på en oversiktlig måte.

4 Papirløse politikere 24/7 EDB Sak og Arkiv Politiker er laget for at politikere skal kunne lese og søke i sakspapirene elektronisk, dvs. sakspapirene blir tilgjengeliggjort på nettet. Til det enkelte møte vil politikerne få tilgang til saksliste, sakspapirer og protokoll. For hver enkelt sak vil det bli tilgang til saksframlegg med evt. vedlegg samt behandling og innstilling. Også vedtak gjort i de ulike utvalg hvor saken har vært til behandling vil være tilgjengelig. Sakspapirene blir presentert i farger og illustrasjoner og kart blir mer leservennlig. Skulle det være ønske om å skrive ut sakspapirene fra nettet er også det mulig. Hver pc vil bli levert med fullversjon av Acrobat slik at det er mulig å gjøre notater direkte på sakspapirer. Denne løsningen sikrer at kun autoriserte personer får tilgang til dokumenter og saker som er publisert på nettet. Modulen Politiker ligger innebygd i den versjon av Sak og arkivsystemet vi allerede har i dag. Gjennom å benytte Politikermodulen sammen med bærbare pc er vil vi bedre kunne yte tjenester og service til politikere. Siden alle dokumenter gjøres tilgjengelig elektronisk, vil administrasjonen spare tid ved distribusjon og arkivering av sakspapirer. I tillegg vil utgiftene til papir, kopiering og utkjøring reduseres vesentlig. Sakspapirene blir presentert i farger, og illustrasjoner og kart blir mer leservennlige. Skulle politikeren ha ønske om å skrive ut sakspapirene fra nettet er også dette mulig. Prosjektet evalueres i desember og samme utstyr kjøpes inn til hele kommunestyret.

5 Prosjektplan fra 2008 Nå situasjon Klæbu kommune bruker i dag store personellressurser til å produsere sakspapir. Til kommunestyre blir det kjørt ut 70 eks, til formannskap 50, til tjenesteyting??, til næring og utvikling??. Vi vet at hvert ferdigprodusert ark koster ca kr 0,90 når både produksjonstid, papirkostnader, porto og utkjøringskostnader er innkalkulert. Dette er tall som er hentet fra Bergen, Drammen og Asker sin tilsvarende analyse, og det er vel ingen grunn til å tro at vi klarer dette mye billigere. Gjennomsnittsstørrelse på papirbunkene våre er 150 til formannskap og 100 til kommunestyre Til formannskapet har det vært kjørt ut 50 eks, og til kommunestyret 70. Med 12 møter i året vil dett gi følgende tall: Formannskap 150 x 50 x 12 x 0,90= Kommunestyre100 x 70 x 12 x 0,90= Samlet Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår samtidig som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Helt konkret brukes i dag svært mange arbeidstimer til produksjon av papirbunker som sendes ut til hvert utvalgsmøte. Denne ressursen bør i stedet gå til tjenesteytende virksomhet. Det er Stortingets målsetting at norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Folkevalgte politikere bør derfor i denne sammenheng være rollemodeller. Ønsket situasjon I løpet av siste halvår 2009 skal papirforbruket ha avtatt med 90 % og politikerne skal framstå som gode digitale rollemodeller Forankring Prosjektet er forankret i vedtak i formannskapet snr 91/08 Formannskapets vedtak: Det gjennomføres et pilotprosjekt ved at formannskapet av siste halvår 2008 får bærbare pc er av type HP 2510 m/innebygd mobilt kontor og verktøy for notasjon i sakspapirer. Dette finansieres av investeringsmidler IKT, i tråd med investeringsplan. Opplæring blir gjennomført før igangsetting i full skala. Papirløse politikere totalt, vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2009

6 Gjennomføring Det oppnevnes en prosjektgruppe bestående av politikerrepresentant, ikt sjef, systemansvarlig ESA, politisk sekretær og representant fra hovedtillitsvalgt. Gruppa konstituerer seg selv. IKT sjef kaller inn til første møte så snart handlingsplan for 2009 er klar. Alle politikere skal bruke elektroniske sakspapirer Alle politikere skal ha en kompetanse tilsvarende eborger-testen Saksbehandlere skal selv klargjøre digitale dokument og vedlegg Sak/arkiv skal redusere skanning med 50 % All skanning skjer til pdf Oppfølging De som skal ta ut effekten, må involveres tidlig, og ha et eierskap til innhold og prosess. Gjennom å gi et linjeansvar til delmål (de som produserer sakspapir), vil eventuelle organisatoriske og/eller budsjettmessige spørsmål kunne tas opp i planarbeidet, og således få realistiske estimat på gevinstene. Utviklings- og implementeringsprosjektet får ikke leve sitt eget liv, men følges nøye av prosjektgruppa som har medlemmer fra de ansvarlige for produksjon av sakspapir. Det fører til at overtakelse av prosjektresultatet blir enklere. Støtte Det gis vanlig helpdesk-støtte i arbeidstiden 08:00 15:30 Fra oppstart i full skala er også helpdesk betjent de to første lørdager mellom 10:00 14:00 Det etableres et verktøy for fjernstyring av politikerpc er slik at bruker kan se hva slags hjelp som blir gitt og slik ha pedagogisk utbytte av hjelpen. Papirene gjøres i en overgangsfase tilgjengelig gjennom utpushing i et klikkbart tankekartverktøy. (FreeMind MindMap)

7 Verktøyet som er valgt er FreeMind MindMap. Dette er freeware Politikeropplæring Brukerkompetansen i kommunestyret kartlegges ved hjelp av egenproduserte spørreskjema Det tilbys målrettet kurs ut ifra resultatet av kartlegginga Generell filbehandling Inotes (webmail) Word Flere alternative datoer og tidspunkt PC'er 1 mnd før kursstart

8 Valg av utstyr Brev til kommunestyrerepresentanter Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 09/ ANY/RÅD VALG AV PC PAPIRLØS POLITIKER Idet det vises til vedtak i formannskapet snr 91/08, blir kommunestyret papirløst i Det vil da være følgende alternativer for valg av pc. 1. HP 2510 m 12 skjerm. Dette er den pc formannskapet bruker. 2. HP 6730 m 15,4 skjerm. For representanter som synes 2510 har for liten skjem, vil dette være et bedre alternativ 3. Bruk av egen pc Felles for alle tre alternativ er at følgende programvare vil bli installert:

9 1. Office 2003 standard 2. Adobe Acrobat 9 PRO Da det er 20 dagers leveringstid på utstyret, ber vi om at svar sendes til senest fredag 30.januar Valgets kvaler? Dette er de 2 pc typer som ble tilbudt. I ettertid er det lett å se at en kunne klart seg med en rimeligere modell. Pc ene blir i hovedsak brukt som verktøy for lesing av saksdokumenter. Ved senere innkjøp bør det også vurderes hvorvidt det er nødvendig med Office innlagt. Alle saksdokumenter distribueres i dag som pdf-format. De fleste valgte 12 og ingen ønsket å bruke egen pc.

10 Evaluering av de enkelte deler Kost nytte Dette var det mål som var enklest å nå i prosjektet. I og med at produksjon av sakspapir bare ble gjort digitalt sank kostandene med bare for kommunestyret og formannskapet. NMS og TYT kom også med etter hvert. Miljøaspektet Gjennom dette prosjektet har et langt skritt på veien mot å bli miljøsertifisert. Delmål 1. Alle politikere skal bruke elektroniske sakspapirer Alle bruker elektroniske sakspapir i dag. Første del av perioden hadde vi problem med både dårlig mobildekning og dårlig signalkvalitet fra nærmeste sentral som kunne levere ADSL. Dette gjaldt bosted til en politiker og er nå rettet. Vedkommende har i dag vanlig internettabonnement fra Loqal betalt av kommunen. 2. Verktøysom brukes Til å hente sakspapirer brukes både nedlasting fra nettsidene våre, og nedlasting via et verktøy som heter Fil . Fil gir mulighet til kryptering og nedsending av en url til egen nedlastingsside. Den gir også mulighet til branding i. Fila som sendes ut er en selvutpakkende exe-fil som sørger for likt oppsett på hver politiker-pc. Ferdig utpakket er dette en pdf-fil med bokmerker til vedlegg. Bokmerkene brukes til navigering i stedet for tankekartet FreeMind. På sikt ønsker vi å komme bort fra tankekartet som navigeringsverktøy. 3. Alle politikere skal ha en kompetanse tilsvarende eborger-testen Det er usikkert om dette er tilfelle da vi ikke har kjørt noen test slik det var satt opp som mål i prosjektplanen. Erfaring viser at det er stor kunnskapssprik blant politikerne. 4. Saksbehandlere skal selv klargjøre digitale dokument og vedlegg Dette er gjennomført. 5. Sak/arkiv skal redusere skanning med 50 % Dette målet er også nådd. Noen saksbehandlere er likevel ikke flinke nok til selv å legge ved vedlegg. 6. All skanning skjer til pdf Ved politiske sakspapir er pdf nå standardformatet. Opplæring 1. Brukerkompetansen i kommunestyret kartlegges ved hjelp av egenproduserte spørreskjema Vi fikk dessverre ikke brukt noe spørreskjema i forkant før vi startet selve opplæringa. Det ville kunne gitt oss bedre innsyn i den enkeltes kompetanse, og i Egenpromotering

11 gjort overgangen til digitale sakspapir lettere Det ble avholdt to opplæringskvelder hvor prosedyren for nedlasting ble gjennomgått. Det ble også gitt opplæring i hvordan man benytter Acrobat til merking og redigering av et dokument. I ettertid er det lett å se at prosjektgruppa var overivrig etter å komme i gang, og nok burde kjørt en grundigere opplæring. Følgende ble vektlagt under politikeropplæring Utdeling av pc er Sjekk av serienr Kontroll av trådløs kommunikasjon Kort gjennomgang av viktigste funksjoner på pc'ene Nettleserversjon Windows Update Antivirus Nedlasting fra Fil Mappestruktur Hvordan Hvorfor Acorobat Kommentar og merking Notat Understrek Gjennomstrek Tekstboks Sirkel Firkant Visk Pilverktøy Linjeverktøy Skrivemaskin Veien videre Gruppa vurderer følgende alternativ 3. alternativer som likeverdige. 1. Gjenbruk av nåværende pc er Pc ene som politikerne disponerer er lånepc er og skal leveres inn når man slutter som kommunerepresentant. De har etter en periode større bruksverdi enn salgsverdi, og vil ved oppgradering gjøre nytte langt inn i en ny valgperiode. 2. Tilskuddsordning til politikere som bruker egen pc Dersom man velger dette alternativet ytes det et årlig tilskudd på kr Hver politiker som mottar årlig tilskudd vil da være ansvarlig for drift, vedlikehold og oppdatering etter at ikt-avdelinga har installert nødvendig programvare.

12 3. Nettbrett Alternativt kan nettbrett kan benyttes. Det har allerede kommet apps som gir tilnærmet samme funksjonalitet som Acrobat i henhold til merking m.m. Gruppa tror likevel det må bli en kombinasjon av bærbar pc og eventuelt nettbrett som blir det endelige valget. Hvilket brett en skal velge er det for tidlig å konkludere med da skjer en rivende utvikling på denne fronten. 4. Pkt. 4. Saksbehandlere skal selv klargjøre digitale dokument og vedlegg Det er et stykke igjen til målet her. Flere saksbehandlere lar være å legge til vedlegg saken kommer til politisk sekretær uten at dette er gjort. De opplæringstiltak som er iverksatt må gjentas. I og med at modulen: ESA send politiker er svært nøye med hvilken versjon av PDF som kan brukes, kan det hende at vedlegg ligger med feil versjon. Vedleggene må da skannes opp igjen. Saken er tatt opp med leverandør.

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak:

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER Bakgrunn: Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: Formannskapet vedtar at det innføres papirløse møter i saksbehandlingen i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer