Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste."

Transkript

1 «Netthandel hvordan påvirker det min bransje». Andhøy AS v/ daglig leder Rolf Baardseth. Grilstad det optimale kundebesøket. Andhøykonferansen 2014 Samhandling! Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste. Fossekallen kurs og konferansesenter på Lysaker var arena for konferansen for andre gang. Vi har funnet god samhandling og synes det fungerer veldig godt med sin sentrale beliggenhet og ikke minst fine omgivelser og god mat. Vi håper Andhøykonferansen utvikler seg videre til en naturlig og årlig gjentagende møteplass. Samhandling var gjennomgående tema for konferansen: Samhandling mellom indre og ytre salgsorganisasjon. Samhandling mellom godt salgsarbeid og god informasjon på effektive nettbrett. Samhandling med lokale data i hånden og data i nettskyen. Samhandling mellom butikk og netthandel. Samhandling mellom oss, våre kunder og samarbeidspartnere. Felles sesjonen før brukermøtene inneholdt tre foredrag: «Det optimale kundebesøk». Grilstad AS v/kjedemarkedssjef dagligvare Rune Pollestad. «Big Data». Altoros AS v/ CEO JanTerje Nordlien. Rune Pollestad ga oss et innblikk i Grilstad som bedrift og deres «reise» og investeringer for å forbedre kjøpmennenes kundeopplevelse av bedriften. Prosjektet har pågått kontinuerlig siden 2012 og inkluderer personlig utvikling. Det er en bevisst satsning med nettbrett til selgerne som «motivator» og viktigste verktøy i hverdagen. Nettbrettet skulle forbedre selgerens hverdag og gjøre representanten best på merchandising, og derved best på salg! Nettbrettene har gitt selgerne mer og tydeligere informasjon som det er lettere å finne frem i. De har forenklet papirhåndteringen vesentlig. Gjennom systemets elektroniske salgs og firmapost er postgang helt avviklet. Grilstad har også etablert en bildebank som brukerne deler og derved kan de skape eget effektivt salgsmateriell mellom selgerne etter beste praksis. Elektroniske ordreforslag og direkte industriordre er nå etablert, og har gitt mersmak og mersalg! I 2012 og 2013 har Grilstad vært nr. 3 i Kiwi leverandørundersøkelse, i 2014 ble de rangert som nr. 1. Reisen med trening og tydelig kommunikasjon, danner nettbrettene bakgrunnen for at dette resultatet ble nådd.

2 Rune tror dagligvaremarkedet fremover vil kreve enda bedre kunnskap og informasjon mellom selger og kjøpmann, og tydeligere oppfølgning av nøkkeltall og resultater. Grilstad forventer at Andhøy utvikler ARAwin med enda tydeligere og lettleste nøkkeltallsinformasjoner for rask og tydelig kommunikasjon mellom selger og kjøpmann, og mellom salgsledelse og selger. Altoros Big Data. Altoros Norge er en organisasjon med store utviklerressurser internasjonalt som leverer teknologitjenester og systemutvikling til Andhøy AS. Gjennom Altoros kan en bedrift som Andhøy AS effektivt skalere ressurser i et utviklingsprosjekt. Ved å ha tilgang til grunnkompetanse det ikke er mulig og bygge opp, og vedlikeholde med vår egen bedriftsstørrelse. JanTerje Nordlien er landsansvarlig for Altoros i Norge. Han har bred erfaring fra datafangst og systemutviklingsprosjekter. Hans foredrag tok for seg «Big Data» som begrep og ga noen interessante eksempler. Systematiserte elektroniske spor gir vi ofte i vår hverdag. Vi følges som individer gjennom mobiltelefonens koblinger, bankkortbruk, kjøring i bomringer, tastetrykk på internett og sist men ikke minst all vår frivillige meldinger og statusoppdateringer på diverse sosiale medier. I tillegg til dette kommer handel i butikk. Vi tror kanskje dette bare har med kassalappen og gjøre men gjennom datamaskiners kraft og algoritmer for analyse av mange forskjellige mønstre, følges vi også i bevegelsene inne i butikken. Kameraer og aktive hyllekanter som «føler» din mobiltelefon kan gi en masse svar som påvirke at butikkdesign tilpasses et ønsket mønster. Her i Norge er kanskje rabattkupongene til Coop og NorgesGruppens Trumfprogram de mest kjente «Big Data» prosjektene. JanTerje gjennomgikk noen eksempler fra USA. En graviditet som med stor sikkerhet kunne påvises slik at en vordende mor nærmest ble målskive for målrettet innsalg av babyprodukter. Dette før hun selv hadde offentliggjort graviditeten. Bakgrunnen var analyse av endret handlemønster og typiske varer gravide kjøper. En analyse av vinutsalg og hvordan kjøperne «hever» prisnivået på det de faktisk kjøper dersom det er dyrere vin tilgjengelig i hyllene. Vi kjøper det nest beste, ikke det billige når vi har råd og vet om det beste! Verdien av «Big Data» øker med muligheten til å påvirke i mens adferden utføres. Vi vil se teknologi som «guider» forbrukeren i mye større grad fremover. Eksempler på dette er direkte mobilreklame i det du beveger deg gjennom et kjøpesenter. Der skjermreklamen endrer seg over fruktdisken fordi «storebror» vet du har handlet kjøttdeig og trenger paprika, løk og gjerne en henvisning til området med TexMex produkter. Små data i mengder gir styringsverktøy det kalles «Big Data».

3 Netthandel hvordan påvirker det min bransje? Daglig leder i Andhøy AS, Rolf Baardseth, hadde i innledningen av konferansen et innspill som gikk på hva «kr.500, betyr for deg?». Dette for å belyse at kunnskapen og oversikten over netthandel trenger en revisjon. Den pågående debatten om endret momsgrense ved direkteimport er sikkert både viktig og aktuell men argumentasjonen og definisjonen av netthandel og hvor stor denne «lekkasjen» i verdi spriker betydelig. Andhøy har betydelig erfaring som nøytral og uavhengig «kobler» av informasjoner. Vi definerer og utvikler teknikker for å skape beslutningsdata basert på dette. Netthandelsmarkedet er modent for en bedre systematisering. Andhøy AS har startet denne prosessen som vil materialisere seg i informasjoner og sorteringsmuligheter i registertjenesten ARAplan. Rolf gikk igjennom aktuelt tallmateriale og omtale av netthandelsmarkedet fra fem forskjellige kilder: SSB Posten/Bring Distansehandel Norge Hovedorganisasjonen Virke Netthandel.no SSB virksomhetsregister, som er basis i ARAplan registertjeneste. ARAplan viser virksomheter i Norge knyttet til netthandel. Nesten 50 % av disse har definert seg i bransjegruppen «annet». I tillegg kan man definere alle reisebyråer/reisebillettsalg som netthandel, og det ligger utenfor denne statistikken. SSB oppgir videre at handelen i disse virksomhetene, unntatt reise, utgjør 6 MRD. NOK. første halvår I forhold til første halvår 2013 er dette en vekst på 15,4 %. Til sammenligning er endringer totalt for handelen i periodene + 3,2 %. Hovedorganisasjonen Virke benytter 1000 referansepersoner og deres handlemønster som en indeks for å vurdere totalmarkedet. Dette publiseres i deres ehandelsbarometer. De kommer frem til at den totale netthandelen, også her reiser fratrukket, utgjør 14,7 MRD. første halvår Videre opplyser de at gjennomsnittlig «bestillingsverdi» er kr , Her er reise inkludert i beregningsgrunnlaget og driver nok gjennomsnittet opp. 14 % av kjøpene er kvinners kjøp av klær og sko. 9% av kjøpene er menns kjøp av elektronikk og hvitevarer. 73% målt i omsetning kjøpes av Norske virksomheter, og dette utgjør 64 % av kjøpene i antall. Kjøpegruppen 35 år og yngre tar i liten grad hensyn til kjøpsland.

4 Posten/Bring gjennomfører årlig betydelig kartlegging og analyse av netthandel. De arrangerer også konferansen «Load» som er blitt en viktig møteplass for netthandelsbransjen. I forkant av årets konferanse har de utarbeidet netthandelsrapporten 2014 med undertittelen «Den gode kundereisen». Rapporten kan lastes ned kostnadsfritt fra Bring hjemmeside. Trygghet betyr mest for 79 % av de handlende. Mobiltilpasset side var av marginal betydning i 2013, men ansees helt avgjørende i 2015, da man regner med at mer enn 50 % vil handle fra smartmobilen sin. Butikken, gjerne i nærmiljøet, er den handlenes foretrukne servicepunkt. Undersøkelsen mener at søk og bruk av gode nettbutikker stimulerer butikkhandel i større grad enn lekkasjen motsatt vei. Rolf gikk videre inn på den utviklingen og kartleggingen som Andhøy nå foretar. Først og fremst karakteriseres aktørene på kjedenivå ut ifra følgende spørsmålsstilling: Er de detaljhandel eller netthandelsaktør. o De fleste detaljhandlere har etter hvert nettbutikk, men nettaktørene har ikke i like stor grad etablert fysiske butikker som servicepunkt. Konkurrerer eller samhandler de med egne kjedebutikker. Kan forbrukeren benytte netthandelsteknologi i de fysiske butikkene for en utvidet handleopplevelse. Netthandelsvirksomhetene vil i så stor grad som mulig bli koblet til respektive kjede og handelshus, og ikke minst den mest relevante salgskanalen. Derved vil Andhøy gjennom ARAplan registertjeneste på sikt kunne gjøre utvalg mere spesifikt innenfor bransjegruppe. Dette med hensyn til regnskap og omsetningsrapportering innenfor netthandelssegmentet. Postkonvensjonen gjør at lavkostlands kostnadsnivå er retningsgivende for transportkostnaden helt frem til mottaker uansett kostnader i mottakerland. Dette gjelder leveranser som kan gå som brevpost inntil 2 kg. I henhold til den offentlige organisasjonen UPU utgjør dette 80 % av pakketypene generert av netthandel. En distribunals beliggenhet representerer gjennom denne ordningen en mulig subsidiering av frakt i mottakerlandet som for enkelte varekategorier kan bli svært konkurransevridende. Rolf viste en skjematisk oversikt av netthandel innenfor mat. Kjedene er avventende og det forventes av Coop blir den av handelshusene som først igangsetter reel netthandel med dagligvarer på nasjonalt nivå. «Matkassene» er et fenomen som begynner og sette seg i markedet. En enkle sammenstillingen Andhøy AS har foretatt viser at markedet er i en tidlig fase hvor tre av aktørene som var med i en kundeundersøkelse for mindre enn ett år siden ikke lengre er aktive. Det kan forventes at produsenter i større grad posisjonerer seg i dette markedet før kjedene.

5 ARAwin Brukermøtet Salgssjef Kjell Myren Tidligere PC og PDA klienter kan nå gradvis fases helt ut og erstattes med nettbrett av alle typer og formater. Velges nettbrett med Androideller ios operativsystem benyttes ARAwin Online programversjon. Bruk av smartmobiler og nettbrett gjør at forskjellige delingstjenester for dokumenter og bilder er naturlig å bruke. Vår salgstøtteløsning deltar i mer enn kundebesøk i løpet av 2014, og brukes av ca brukere ute i det norske dagligvaremarkedet. Dette gir oss et unikt samspill med markedet som raskt utvikler løsningen ytterligere for forbedret salg og oppfølgningsprosess mellom leverandører og kjøpmenn. Løsningen har nå flere lett tilgjengelige nøkkeltall og smidige funksjoner for samhandling med delingstjenester. Dette var de viktigste punktene som ble gjennomgått på brukermøtet. Der hvor man tidligere rapporterte og kalkulerte seg frem via statistikk, gir løsningen i dag aktuell grafisk fremstilling av resultatet for brukeren direkte. De forskjellige modulene i ARAwin løsningen vil nå gradvis bli mer og mer like metro løsningen på nettbrett. Det forenkler oversikt og senker terskelen for brukeropplæring. Under brukermøtet ble den nye versjonen av ARAwin Online og Salgskontoret presentert. I en arbeidshverdag ute i butikk kan utnyttelse av slike delingstjenester i mange tilfeller være et svært effektivt hjelpemiddel. Den tidligere omtalte «bildebanken» til Grilstad er en av flere eksempler våre kunder allerede kan vise til. For en mindre trenet bruker kan det fort bli forvirrende med alle informasjonsmuligheter. Vi har derfor laget en egen mulighet for å knytte din bedrifts prefererte delingstjeneste direkte til alle skjermbilder i ARAwin metro- klienten. Brukeren går derved ut fra metro og kommer tilbake til metro der man forlot programmet. Bedriften kan derved fritt bygge opp delt informasjon i mapper og inndelinger helt etter eget ønske i åpne delingstjenester. ARAwin metro og funksjonen for delingstjeneste er testet og tilrettelagt for Microsoft OneDrive, da det gir automatisk innlogging og samme sikkerhet som for nettbrettet for øvrig. Andre delingstjenester som for eksempel DropBox kan også tillempes i løsningen, men krever mer påpasselighet fra brukeren med hensyn til pålogging av denne tjenesten i tillegg til ARAwin påloggingen. Det er viktig å understreke at bruk av delingstjeneste er data som ligger utenfor Andhøys systemer og

6 kontroll. Det bør gjøres med forsiktighet med hensyn til sensitiv informasjon. Disiplin og sletting av gamle data i delingstjenestene er to stikkord for sikker og effektiv bruk. Andre nye funksjoner i ARAwin og metro klientprogramvare ble gjennomgått: Oppgaverapport i Excel med svartekst og direkte bildelink. Beslutningsdata for selgeroppfølgning. Indeks på salgsnivå pr. produkt. Notatvisning direkte på besøksplanbildet. Kjapt og lett å se notater for alle dagens besøk, neste dags besøk osv. knyttet til kunden. Status og manglende kundesvar inkl. kundenavn på oppdrag i egen sortering for selger. ARAplan brukermøte daglig leder/prosjektleder Rolf Baardseth Registertjenesten ARAplan har vært i salg siden høsten 2012 med Andhøy senterregister som grunnlag. Fra høsten 2013 har tjenesten inkludert alle våre registre og koblinger basert på SSB virksomhetsregister. ARAplan er en komplett nasjonal oversikt over forbrukerrettede butikker, servicebedrifter og serveringssteder, som er selvstendige og organisert i kjeder, i og utenfor kjøpesenter. Rolf benyttet første del av brukermøtet til å demonstrere dybdeinformasjonen i løsningen, nyhetstjenesten handelspuls og funksjonen Spør ARAplan. ARAplan er en effektiv informasjonsløsning om aktørene i handelen for utbyggere, leverandører, kjede og senteraktører og analyseselskaper. Registertjenesten gjør det også mulig å skape offentlig statistikk basert på SSB sine grunnlag innenfor bransje og geografi. vekst siste år (2013) faktisk stagnerer i forhold til handel utenfor kjøpesentrene. Handelen utenfor kjøpesentrene er nok i større grad drevet av «bilbasert» handel enn av handel i bysentrum og tettsteder. Det er grunn til å tro at varehusene er vekstvinneren. Vi tenker da på såkalte «Big Box» med interiør, byggevare, møbel og multivare. Her har vi de siste årene sett mange etableringer som Coop Obs! Bygg, Europris, Biltema og Jula. Butikkhandelsomsetning på kjøpesentrene ble nærmere presentert av fagredaktør Karen Marie Lange. Det er virksomheter innenfor butikkhandel (NACE kode 47) med unntak av bil, fritidsbåt og drivstoff, som er eller har vært koblet til en kjøpesenter større enn kvm. salgsflate, og hvor det finnes fem eller flere detaljhandelsvirksomheter samlet, inngår i grunnlaget. Norsk detaljhandel var i 2013 på totalt 374 milliarder, eksklusiv mva. Av denne summen stod kjøpesentrene for 116 milliarder. Det betyr at 31 % av handelen i Norge skjer på kjøpesentrene. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. Andhøy har høsten 2014 fått kjørt en offentlig statistikk om kjøpesenterbutikkenes utvikling i perioden Statistikken viser at butikkhandel i kjøpesentrene utvikler seg likt med handelen utenfor kjøpesentrene og målt i

7 Reduksjonen i antall sportsbutikker på kjøpesenter var 14 i perioden 2012 til Omsetningen for butikker på kjøpesenter økte med 10 milliarder fra 2010 til 2013, en økning som tilsvarer 9,4 %. Fordelt på bransjen var det Hus og hjem som økte mest, med nesten 4 milliarder. Mat og drikke økte med 2,8 milliarder, etterfulgt av bekledning og helse og velvære. Sportsbransjen har en økning på 300 millioner. I Norge har vi 381 kjøpesentre pr. november 2014 som inngår i definisjonen Kjøpesenter. Av disse inngår 281 i kategorien store kjøpesenter, med over kvadratmeter salgsflate. Siste år var omsetningsøkningen for kjøpesenterbutikkene på 1,9 milliarder kroner, en økning på 1,7 %. SSB viser til en økning i norsk detaljhandel på 2,1 %. Konsumprisindeksen for Norge totalt ligger på ca. 2 %. Befolkningen i Hordaland, Sogn, Fjordane og Sunnmøre er 15,1 % av den Norske befolkningen, de står for 14,6 % av kjøpesenterhandelen i Norge. Akershus har 11,4 % av landets befolkning, og har en kjøpesenterhandel på hele 14,6 %. Oslo har 12,4% av landets befolkning, og 13,4 % av kjøpesenteromsetningen. Brukere av løsningen ARAplan finner hele rapporten inklusive tabeller og tallmateriale under menyen handelspuls/sammenstillinger. Senere vil det finnes også finnes dynamiske butikkhandelsomsetning innenfor bransje og geografi, som systematiserer SSB sine offentlige statistikker opp mot Andhøy sine inndelinger på bransje og geografi. Med bakgrunn i butikkantallet registrert som virksomheter som rapporterer omsetning til SSB, og i forhold til ARAplan har vært koblet til et kjøpesenter. Av dette kan man se at antall butikker på kjøpesentrene øker med 1011 butikker i perioden 2010 til 2013, en økning på 11 %. Fra 2012 til 2013 fikk vi en butikkvekst på kjøpesentre på 129 butikker. Hus og hjem har høyest butikkvekst med 71 butikker, bekledning økte med 53 butikker, helse og velvære økte med 15 butikker. Butikkhandelsomsetning rapporten kan også kjøpes som elektronisk publikasjon separat med eller uten formatert grunnmateriale i Excel ved å henvende seg til

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet En empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000 Trine Særvoll og Merete Bøe Tjøm Veileder: Lars

Detaljer

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014

Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 982932 982705 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2014 Hvordan kan en bedrift som markedsfører kosmetikk rettet mot kvinnelige studenter mellom 20-25 år, oppnå et mer effektivt

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer