Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste."

Transkript

1 «Netthandel hvordan påvirker det min bransje». Andhøy AS v/ daglig leder Rolf Baardseth. Grilstad det optimale kundebesøket. Andhøykonferansen 2014 Samhandling! Konferansen er den tredje i rekken og andre gang den også inkluderer brukermøtene for ARAwin salgstøtte og ARAplan registertjeneste. Fossekallen kurs og konferansesenter på Lysaker var arena for konferansen for andre gang. Vi har funnet god samhandling og synes det fungerer veldig godt med sin sentrale beliggenhet og ikke minst fine omgivelser og god mat. Vi håper Andhøykonferansen utvikler seg videre til en naturlig og årlig gjentagende møteplass. Samhandling var gjennomgående tema for konferansen: Samhandling mellom indre og ytre salgsorganisasjon. Samhandling mellom godt salgsarbeid og god informasjon på effektive nettbrett. Samhandling med lokale data i hånden og data i nettskyen. Samhandling mellom butikk og netthandel. Samhandling mellom oss, våre kunder og samarbeidspartnere. Felles sesjonen før brukermøtene inneholdt tre foredrag: «Det optimale kundebesøk». Grilstad AS v/kjedemarkedssjef dagligvare Rune Pollestad. «Big Data». Altoros AS v/ CEO JanTerje Nordlien. Rune Pollestad ga oss et innblikk i Grilstad som bedrift og deres «reise» og investeringer for å forbedre kjøpmennenes kundeopplevelse av bedriften. Prosjektet har pågått kontinuerlig siden 2012 og inkluderer personlig utvikling. Det er en bevisst satsning med nettbrett til selgerne som «motivator» og viktigste verktøy i hverdagen. Nettbrettet skulle forbedre selgerens hverdag og gjøre representanten best på merchandising, og derved best på salg! Nettbrettene har gitt selgerne mer og tydeligere informasjon som det er lettere å finne frem i. De har forenklet papirhåndteringen vesentlig. Gjennom systemets elektroniske salgs og firmapost er postgang helt avviklet. Grilstad har også etablert en bildebank som brukerne deler og derved kan de skape eget effektivt salgsmateriell mellom selgerne etter beste praksis. Elektroniske ordreforslag og direkte industriordre er nå etablert, og har gitt mersmak og mersalg! I 2012 og 2013 har Grilstad vært nr. 3 i Kiwi leverandørundersøkelse, i 2014 ble de rangert som nr. 1. Reisen med trening og tydelig kommunikasjon, danner nettbrettene bakgrunnen for at dette resultatet ble nådd.

2 Rune tror dagligvaremarkedet fremover vil kreve enda bedre kunnskap og informasjon mellom selger og kjøpmann, og tydeligere oppfølgning av nøkkeltall og resultater. Grilstad forventer at Andhøy utvikler ARAwin med enda tydeligere og lettleste nøkkeltallsinformasjoner for rask og tydelig kommunikasjon mellom selger og kjøpmann, og mellom salgsledelse og selger. Altoros Big Data. Altoros Norge er en organisasjon med store utviklerressurser internasjonalt som leverer teknologitjenester og systemutvikling til Andhøy AS. Gjennom Altoros kan en bedrift som Andhøy AS effektivt skalere ressurser i et utviklingsprosjekt. Ved å ha tilgang til grunnkompetanse det ikke er mulig og bygge opp, og vedlikeholde med vår egen bedriftsstørrelse. JanTerje Nordlien er landsansvarlig for Altoros i Norge. Han har bred erfaring fra datafangst og systemutviklingsprosjekter. Hans foredrag tok for seg «Big Data» som begrep og ga noen interessante eksempler. Systematiserte elektroniske spor gir vi ofte i vår hverdag. Vi følges som individer gjennom mobiltelefonens koblinger, bankkortbruk, kjøring i bomringer, tastetrykk på internett og sist men ikke minst all vår frivillige meldinger og statusoppdateringer på diverse sosiale medier. I tillegg til dette kommer handel i butikk. Vi tror kanskje dette bare har med kassalappen og gjøre men gjennom datamaskiners kraft og algoritmer for analyse av mange forskjellige mønstre, følges vi også i bevegelsene inne i butikken. Kameraer og aktive hyllekanter som «føler» din mobiltelefon kan gi en masse svar som påvirke at butikkdesign tilpasses et ønsket mønster. Her i Norge er kanskje rabattkupongene til Coop og NorgesGruppens Trumfprogram de mest kjente «Big Data» prosjektene. JanTerje gjennomgikk noen eksempler fra USA. En graviditet som med stor sikkerhet kunne påvises slik at en vordende mor nærmest ble målskive for målrettet innsalg av babyprodukter. Dette før hun selv hadde offentliggjort graviditeten. Bakgrunnen var analyse av endret handlemønster og typiske varer gravide kjøper. En analyse av vinutsalg og hvordan kjøperne «hever» prisnivået på det de faktisk kjøper dersom det er dyrere vin tilgjengelig i hyllene. Vi kjøper det nest beste, ikke det billige når vi har råd og vet om det beste! Verdien av «Big Data» øker med muligheten til å påvirke i mens adferden utføres. Vi vil se teknologi som «guider» forbrukeren i mye større grad fremover. Eksempler på dette er direkte mobilreklame i det du beveger deg gjennom et kjøpesenter. Der skjermreklamen endrer seg over fruktdisken fordi «storebror» vet du har handlet kjøttdeig og trenger paprika, løk og gjerne en henvisning til området med TexMex produkter. Små data i mengder gir styringsverktøy det kalles «Big Data».

3 Netthandel hvordan påvirker det min bransje? Daglig leder i Andhøy AS, Rolf Baardseth, hadde i innledningen av konferansen et innspill som gikk på hva «kr.500, betyr for deg?». Dette for å belyse at kunnskapen og oversikten over netthandel trenger en revisjon. Den pågående debatten om endret momsgrense ved direkteimport er sikkert både viktig og aktuell men argumentasjonen og definisjonen av netthandel og hvor stor denne «lekkasjen» i verdi spriker betydelig. Andhøy har betydelig erfaring som nøytral og uavhengig «kobler» av informasjoner. Vi definerer og utvikler teknikker for å skape beslutningsdata basert på dette. Netthandelsmarkedet er modent for en bedre systematisering. Andhøy AS har startet denne prosessen som vil materialisere seg i informasjoner og sorteringsmuligheter i registertjenesten ARAplan. Rolf gikk igjennom aktuelt tallmateriale og omtale av netthandelsmarkedet fra fem forskjellige kilder: SSB Posten/Bring Distansehandel Norge Hovedorganisasjonen Virke Netthandel.no SSB virksomhetsregister, som er basis i ARAplan registertjeneste. ARAplan viser virksomheter i Norge knyttet til netthandel. Nesten 50 % av disse har definert seg i bransjegruppen «annet». I tillegg kan man definere alle reisebyråer/reisebillettsalg som netthandel, og det ligger utenfor denne statistikken. SSB oppgir videre at handelen i disse virksomhetene, unntatt reise, utgjør 6 MRD. NOK. første halvår I forhold til første halvår 2013 er dette en vekst på 15,4 %. Til sammenligning er endringer totalt for handelen i periodene + 3,2 %. Hovedorganisasjonen Virke benytter 1000 referansepersoner og deres handlemønster som en indeks for å vurdere totalmarkedet. Dette publiseres i deres ehandelsbarometer. De kommer frem til at den totale netthandelen, også her reiser fratrukket, utgjør 14,7 MRD. første halvår Videre opplyser de at gjennomsnittlig «bestillingsverdi» er kr , Her er reise inkludert i beregningsgrunnlaget og driver nok gjennomsnittet opp. 14 % av kjøpene er kvinners kjøp av klær og sko. 9% av kjøpene er menns kjøp av elektronikk og hvitevarer. 73% målt i omsetning kjøpes av Norske virksomheter, og dette utgjør 64 % av kjøpene i antall. Kjøpegruppen 35 år og yngre tar i liten grad hensyn til kjøpsland.

4 Posten/Bring gjennomfører årlig betydelig kartlegging og analyse av netthandel. De arrangerer også konferansen «Load» som er blitt en viktig møteplass for netthandelsbransjen. I forkant av årets konferanse har de utarbeidet netthandelsrapporten 2014 med undertittelen «Den gode kundereisen». Rapporten kan lastes ned kostnadsfritt fra Bring hjemmeside. Trygghet betyr mest for 79 % av de handlende. Mobiltilpasset side var av marginal betydning i 2013, men ansees helt avgjørende i 2015, da man regner med at mer enn 50 % vil handle fra smartmobilen sin. Butikken, gjerne i nærmiljøet, er den handlenes foretrukne servicepunkt. Undersøkelsen mener at søk og bruk av gode nettbutikker stimulerer butikkhandel i større grad enn lekkasjen motsatt vei. Rolf gikk videre inn på den utviklingen og kartleggingen som Andhøy nå foretar. Først og fremst karakteriseres aktørene på kjedenivå ut ifra følgende spørsmålsstilling: Er de detaljhandel eller netthandelsaktør. o De fleste detaljhandlere har etter hvert nettbutikk, men nettaktørene har ikke i like stor grad etablert fysiske butikker som servicepunkt. Konkurrerer eller samhandler de med egne kjedebutikker. Kan forbrukeren benytte netthandelsteknologi i de fysiske butikkene for en utvidet handleopplevelse. Netthandelsvirksomhetene vil i så stor grad som mulig bli koblet til respektive kjede og handelshus, og ikke minst den mest relevante salgskanalen. Derved vil Andhøy gjennom ARAplan registertjeneste på sikt kunne gjøre utvalg mere spesifikt innenfor bransjegruppe. Dette med hensyn til regnskap og omsetningsrapportering innenfor netthandelssegmentet. Postkonvensjonen gjør at lavkostlands kostnadsnivå er retningsgivende for transportkostnaden helt frem til mottaker uansett kostnader i mottakerland. Dette gjelder leveranser som kan gå som brevpost inntil 2 kg. I henhold til den offentlige organisasjonen UPU utgjør dette 80 % av pakketypene generert av netthandel. En distribunals beliggenhet representerer gjennom denne ordningen en mulig subsidiering av frakt i mottakerlandet som for enkelte varekategorier kan bli svært konkurransevridende. Rolf viste en skjematisk oversikt av netthandel innenfor mat. Kjedene er avventende og det forventes av Coop blir den av handelshusene som først igangsetter reel netthandel med dagligvarer på nasjonalt nivå. «Matkassene» er et fenomen som begynner og sette seg i markedet. En enkle sammenstillingen Andhøy AS har foretatt viser at markedet er i en tidlig fase hvor tre av aktørene som var med i en kundeundersøkelse for mindre enn ett år siden ikke lengre er aktive. Det kan forventes at produsenter i større grad posisjonerer seg i dette markedet før kjedene.

5 ARAwin Brukermøtet Salgssjef Kjell Myren Tidligere PC og PDA klienter kan nå gradvis fases helt ut og erstattes med nettbrett av alle typer og formater. Velges nettbrett med Androideller ios operativsystem benyttes ARAwin Online programversjon. Bruk av smartmobiler og nettbrett gjør at forskjellige delingstjenester for dokumenter og bilder er naturlig å bruke. Vår salgstøtteløsning deltar i mer enn kundebesøk i løpet av 2014, og brukes av ca brukere ute i det norske dagligvaremarkedet. Dette gir oss et unikt samspill med markedet som raskt utvikler løsningen ytterligere for forbedret salg og oppfølgningsprosess mellom leverandører og kjøpmenn. Løsningen har nå flere lett tilgjengelige nøkkeltall og smidige funksjoner for samhandling med delingstjenester. Dette var de viktigste punktene som ble gjennomgått på brukermøtet. Der hvor man tidligere rapporterte og kalkulerte seg frem via statistikk, gir løsningen i dag aktuell grafisk fremstilling av resultatet for brukeren direkte. De forskjellige modulene i ARAwin løsningen vil nå gradvis bli mer og mer like metro løsningen på nettbrett. Det forenkler oversikt og senker terskelen for brukeropplæring. Under brukermøtet ble den nye versjonen av ARAwin Online og Salgskontoret presentert. I en arbeidshverdag ute i butikk kan utnyttelse av slike delingstjenester i mange tilfeller være et svært effektivt hjelpemiddel. Den tidligere omtalte «bildebanken» til Grilstad er en av flere eksempler våre kunder allerede kan vise til. For en mindre trenet bruker kan det fort bli forvirrende med alle informasjonsmuligheter. Vi har derfor laget en egen mulighet for å knytte din bedrifts prefererte delingstjeneste direkte til alle skjermbilder i ARAwin metro- klienten. Brukeren går derved ut fra metro og kommer tilbake til metro der man forlot programmet. Bedriften kan derved fritt bygge opp delt informasjon i mapper og inndelinger helt etter eget ønske i åpne delingstjenester. ARAwin metro og funksjonen for delingstjeneste er testet og tilrettelagt for Microsoft OneDrive, da det gir automatisk innlogging og samme sikkerhet som for nettbrettet for øvrig. Andre delingstjenester som for eksempel DropBox kan også tillempes i løsningen, men krever mer påpasselighet fra brukeren med hensyn til pålogging av denne tjenesten i tillegg til ARAwin påloggingen. Det er viktig å understreke at bruk av delingstjeneste er data som ligger utenfor Andhøys systemer og

6 kontroll. Det bør gjøres med forsiktighet med hensyn til sensitiv informasjon. Disiplin og sletting av gamle data i delingstjenestene er to stikkord for sikker og effektiv bruk. Andre nye funksjoner i ARAwin og metro klientprogramvare ble gjennomgått: Oppgaverapport i Excel med svartekst og direkte bildelink. Beslutningsdata for selgeroppfølgning. Indeks på salgsnivå pr. produkt. Notatvisning direkte på besøksplanbildet. Kjapt og lett å se notater for alle dagens besøk, neste dags besøk osv. knyttet til kunden. Status og manglende kundesvar inkl. kundenavn på oppdrag i egen sortering for selger. ARAplan brukermøte daglig leder/prosjektleder Rolf Baardseth Registertjenesten ARAplan har vært i salg siden høsten 2012 med Andhøy senterregister som grunnlag. Fra høsten 2013 har tjenesten inkludert alle våre registre og koblinger basert på SSB virksomhetsregister. ARAplan er en komplett nasjonal oversikt over forbrukerrettede butikker, servicebedrifter og serveringssteder, som er selvstendige og organisert i kjeder, i og utenfor kjøpesenter. Rolf benyttet første del av brukermøtet til å demonstrere dybdeinformasjonen i løsningen, nyhetstjenesten handelspuls og funksjonen Spør ARAplan. ARAplan er en effektiv informasjonsløsning om aktørene i handelen for utbyggere, leverandører, kjede og senteraktører og analyseselskaper. Registertjenesten gjør det også mulig å skape offentlig statistikk basert på SSB sine grunnlag innenfor bransje og geografi. vekst siste år (2013) faktisk stagnerer i forhold til handel utenfor kjøpesentrene. Handelen utenfor kjøpesentrene er nok i større grad drevet av «bilbasert» handel enn av handel i bysentrum og tettsteder. Det er grunn til å tro at varehusene er vekstvinneren. Vi tenker da på såkalte «Big Box» med interiør, byggevare, møbel og multivare. Her har vi de siste årene sett mange etableringer som Coop Obs! Bygg, Europris, Biltema og Jula. Butikkhandelsomsetning på kjøpesentrene ble nærmere presentert av fagredaktør Karen Marie Lange. Det er virksomheter innenfor butikkhandel (NACE kode 47) med unntak av bil, fritidsbåt og drivstoff, som er eller har vært koblet til en kjøpesenter større enn kvm. salgsflate, og hvor det finnes fem eller flere detaljhandelsvirksomheter samlet, inngår i grunnlaget. Norsk detaljhandel var i 2013 på totalt 374 milliarder, eksklusiv mva. Av denne summen stod kjøpesentrene for 116 milliarder. Det betyr at 31 % av handelen i Norge skjer på kjøpesentrene. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. Andhøy har høsten 2014 fått kjørt en offentlig statistikk om kjøpesenterbutikkenes utvikling i perioden Statistikken viser at butikkhandel i kjøpesentrene utvikler seg likt med handelen utenfor kjøpesentrene og målt i

7 Reduksjonen i antall sportsbutikker på kjøpesenter var 14 i perioden 2012 til Omsetningen for butikker på kjøpesenter økte med 10 milliarder fra 2010 til 2013, en økning som tilsvarer 9,4 %. Fordelt på bransjen var det Hus og hjem som økte mest, med nesten 4 milliarder. Mat og drikke økte med 2,8 milliarder, etterfulgt av bekledning og helse og velvære. Sportsbransjen har en økning på 300 millioner. I Norge har vi 381 kjøpesentre pr. november 2014 som inngår i definisjonen Kjøpesenter. Av disse inngår 281 i kategorien store kjøpesenter, med over kvadratmeter salgsflate. Siste år var omsetningsøkningen for kjøpesenterbutikkene på 1,9 milliarder kroner, en økning på 1,7 %. SSB viser til en økning i norsk detaljhandel på 2,1 %. Konsumprisindeksen for Norge totalt ligger på ca. 2 %. Befolkningen i Hordaland, Sogn, Fjordane og Sunnmøre er 15,1 % av den Norske befolkningen, de står for 14,6 % av kjøpesenterhandelen i Norge. Akershus har 11,4 % av landets befolkning, og har en kjøpesenterhandel på hele 14,6 %. Oslo har 12,4% av landets befolkning, og 13,4 % av kjøpesenteromsetningen. Brukere av løsningen ARAplan finner hele rapporten inklusive tabeller og tallmateriale under menyen handelspuls/sammenstillinger. Senere vil det finnes også finnes dynamiske butikkhandelsomsetning innenfor bransje og geografi, som systematiserer SSB sine offentlige statistikker opp mot Andhøy sine inndelinger på bransje og geografi. Med bakgrunn i butikkantallet registrert som virksomheter som rapporterer omsetning til SSB, og i forhold til ARAplan har vært koblet til et kjøpesenter. Av dette kan man se at antall butikker på kjøpesentrene øker med 1011 butikker i perioden 2010 til 2013, en økning på 11 %. Fra 2012 til 2013 fikk vi en butikkvekst på kjøpesentre på 129 butikker. Hus og hjem har høyest butikkvekst med 71 butikker, bekledning økte med 53 butikker, helse og velvære økte med 15 butikker. Butikkhandelsomsetning rapporten kan også kjøpes som elektronisk publikasjon separat med eller uten formatert grunnmateriale i Excel ved å henvende seg til

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS Regionale markeder Det er store forskjeller i regionale markeder, og noen områder gir bedre resultater enn andre. Demografi, geografi, kultur og handlevaner er faktorer som i betydelig grad bestemmer om

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser

v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser v/forskningsleder Per Gunnar Rasmussen, Institutt for Bransjeanalyser Kjøpmannsinstituttet (KI) 1967 1987 Varehandelens Høyskole (VH) 1988 94 Stiftelsen NVH 1994 2000 Handelshøyskolen BI 2000 Bachelorstudiet

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

m mill 1,2 mill FORVENTET OMSETN UTLEIEPROSPEKT TOTALAREAL LEIETAKERE BESØKENDE 2016 PARKERING (UTE OG INNE)

m mill 1,2 mill FORVENTET OMSETN UTLEIEPROSPEKT TOTALAREAL LEIETAKERE BESØKENDE 2016 PARKERING (UTE OG INNE) UTLEIEPROSPEKT amfi raufoss EIER: Coop Norge Eiendom BYGGEÅR OG UTBYGGINGER: Senteret ble AMFI Raufoss ved utvidelse i november 2013. FORVALTET AV Amfi Drift AS m 2 kr TOTALAREAL 15 700 FORVENTET OMSETN.

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

KARTLEGGING OG AKTIVITET

KARTLEGGING OG AKTIVITET Kartlegging INNLEDNING Gruppebaserte forløp er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere og kunder..

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

En HMSløsning. er enkel å bruke, med full kontroll. Viste du at: Du kan få alle dokumentene tilgjengelig på den enheten du ønsker.

En HMSløsning. er enkel å bruke, med full kontroll. Viste du at: Du kan få alle dokumentene tilgjengelig på den enheten du ønsker. En HMSløsning som er enkel å bruke, med full kontroll Viste du at: Du kan få alle dokumentene tilgjengelig på den enheten du ønsker. Du ikke trenger noen egen server for å jobbe der du er. Mobiltelefonen

Detaljer

The System that Works

The System that Works The System that Works Veien fra å være eier av et treningssenter til en forretningsmann System Mennesker kommer og går, men systemet består All god kundeservice er resultatet av spesielle system. For å

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Agenda lanseringsseminar V4

Agenda lanseringsseminar V4 Agenda lanseringsseminar V4 Hvorfor V4 Viktigste forbedringer Release 1 januar 2016 Release 2,3 og 4 Lanseringsplan og dokumentasjon Spørsmål og innspill Google analytics for Kxp-brukere I 2006 gjaldt

Detaljer

Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal

Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal Konsekvenser av Europris etablering i Hydroparken i Årdal Bakgrunn Årdal utvikling har bedt Balanza Gruppen AS utrede konsekvensene av Europris sin planlagte etablering i Hydroparken. Det skal etableres

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2014 Innhold Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2015 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal drive aktiv

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit

Konjunkturseminar februar Lars E Haartveit Konjunkturseminar februar 2017 Lars E Haartveit Forbrukertilliten holder seg Forbrukertilliten holder seg oppe Også når vi ser på tallene for egen økonomi Merknad: Juli 2007 2010 er her satt til gjennomsnittet

Detaljer

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for:

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN IKT - løsning Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN Hjemmeside BFSN Bransjeportal Felles dataløsning for alle BFSN medlemsbedrifter som gjør det mulig å utveksle elektronisk informasjon med kunder

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758 Servicehandelsrapporten 2013 Rapporten

Detaljer

Utviklingen i detaljhandelen Kjøpesenterhandelens status og utvikling Analyse av senterbutikkene Handelsbalansen i regionene

Utviklingen i detaljhandelen Kjøpesenterhandelens status og utvikling Analyse av senterbutikkene Handelsbalansen i regionene Detaljhandelsboken 2014 Som grunnmateriale for denne utgivelsen benyttes også registre og koblet markedsinformasjon fra ARAplan registertjeneste levert av Andhøy AS. Andhøy AS Postboks 166, 1325 Lysaker

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen 2008 Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt

Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt Hvordan bruke data fra interaksjon med kundene for å få større kundeinnsikt og grunnlag for å forbedre tjenester og produkter?

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer