Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon"

Transkript

1 Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

2 Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset voksne. Voksne deltar i slike opplærings7lbud for å få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for å få en rikere fri7d. Opplærings7lbudene følger nivåene i utdanningssystemet, slik som grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I #llegg kommer fri#dsre/ede kurs som er uavhengig av læreplanverk for offentlig opplæring. (Wikipedia)

3 Voksenopplæring?

4 Lov om voksenopplæring Trådte i kraj Først i verden Ga opplysningsorganisasjonene anledning 7l å 7lby kurs og opplæring med statsstøqe Bakteppet var Grundtvig, folkeopplysningstanken likes7lling utjevning.

5 Opplæring etter Lov om voksenopplæring i dag; 15 studieforbund (2013) 450 medlemsorganisasjoner tilskuddberettigete kurs (2011) deltakere undervisningstimer 19 fylker og 417 kommuner (2011)

6 Offentlige kroner til opplæring i studieforbundene; 189 mill i statstøtte 15 mill i samlet støtte fra fylkeskommunene Noe kommunal støtte (tall ikke kjent)

7 Sta1s1kk fra 2011, dagens Studieforbund kurs deltakere kurs1mer Studieforbundet Folkeuniversitetet Musikkens Studieforbund Studieforbundet kultur og tradisjon Kristelig Studieforbund Funksjonshemmedes Studieforbund Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge Studieforbundet næring og samfunn IdreQens Studieforbund Studieforbundet Solidaritet Studieforbundet natur og miljø Akademisk Studieforbund Høyres Studieforbund Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi Venstres Opplysningsforbund FremskriQspar7ets Studieforbund Senterpar7ets Studieforbund Sosialis7sk Venstrepar7s studieforbund Kristelig Folkepar7s Studieforbund

8 2 hovedmodeller for kursarrangering Studieforbundet som arrangør Medlemsorganisasjon som arrangør Flest kurs er arrangert av et lokalt lag, motivert av ønske om å formidle kunnskap innenfor fagområde eller et budskap knyttet til organisasjonens formål.

9 Studieforbundenes samfunnsoppdrag; Lov om voksenopplæring ( ny i 2010) 1. Formål Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

10 Organisasjoner (2011) kurstimer 1 Norges Musikkorps Forbund Norges Korforbund Idrettens Studieforbund Norges Husflidslag bandorg Den norske kirkes menigheter Norsk sangerforum Pinsevennenes Studieråd Norges Blindeforbund Norsk Kennel Klub Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Human-Etisk Forbund Norsk Revmatikerforbund Seniordans Norge Noregs Ungdomslag Norske Trekkspilleres Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund Norsk Frilynt Ungdomsforbund Nasjonalforeningen for folkehelsen Norsk Amatørteaterforbund Kurstimer Står for mer enn halvparten av kurstimene.

11 Språkfag Estetiske fag og håndverksfag Humanistiske fag, tros- og livssynssfag Samfunnsfag Organisasjons- og ledelsesfag Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri- og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag Tjenesteyting og servicefag Tjenestey7ng og servicefag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industri- og tekniske fag Økonomi og IKT- fag Samfunnsfag Språkfag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og Humanis7ske fag, tros- og livssynssfag Helse-, sosial- og idreqsfag Organisasjons- og ledelsesfag Este7ske fag og håndverksfag

12 Hva er egentlig opplæring etter Lov om Voksenopplæring? Planlagt Skal være åpen for alle over 14 år Følge godkjent studieplan De fleste har kurslærer/instruktør/dirigent Arbeidsfelleskap Rapporteres med frammøtelister Kursbevis Har krav på fri bruk av undervisningslokaler

13 4 Overordna mål for Studieforbundenes virksomhet Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

14 En god metodikk! Demokratisk Inkluderende Systematisk Kunnskapsproduksjon ingen andre kan overta På tvers av generasjoner Immateriell kulturarv Økonomi Arrangør- og kurslærerfokus

15 Utfordringer; Ny lov i 2010 med nytt formål og nye overordna mål Ingen nye penger! Fylkestilskuddene trues nesten årlig. Flertallet av kommunene gir ikke direkte tilskudd til opplæring. Å delta blir mer krevende, enten deltakeravgift eller i form av dugnad Infrastrukturen blir kostbar og reduseres Gode undervisningslokaler er en utfordring, og fri bruk gjelder bare ukedager, fram til kl ikke helger og ferier Organisasjonenes opplæring konkurrerer om oppmerksomhet med frafall i videregående skole og manglende penger til forskning

16 Håp i henganes snøre Kulturutredningen 2014 (Enger utvalget) Løft den kulturelle grunnmuren Peker på lokaler og instruktører Har vurdert forvaltningsmessig flytting av noen Studieforbund fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet.

17 Oppsummert; Opplæring er en svært viktig del av mange frivillige organisasjoner Frivilligheten er i medvind, men ikke som kunnskapsleverandører. Har ikke status og politisk legitimitet i tråd med uttalt og vedtatt politikk

18 Jeg ønsker meg; At synet på, og respekten for opplæring i og av organisasjonene forbedres også rammevilkårene. At Lovens intensjon om gratis lokaler ble innfridd og tilpasset kulturlivets behov. At livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet blir en realitet og ikke bare en visjon.

19 Takk for oppmerksomheten!

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt av kunnskapsministeren 27. oktober 2006 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 12. september

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk...

Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk... Årsmelding og regnskap 2014 Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk... 7 Medlemsorganisasjonenes studieaktivitet...

Detaljer

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling!

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Forord Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og studieforbundenes rolle for bærekraftig utvikling er grunnlagt på et samfunn i samspill mellom mennesker, holdning,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer