Det beste av mangfoldet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det beste av mangfoldet"

Transkript

1 Det beste av mangfoldet Årsberetning 2008 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

2 2 3 INNHOLD FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon ÅRS FAGPRESSEUTVIKLING... 6 DE BESTE PÅ TRYKK... 8 FAGPRESSENS KOMPETANSESATSING DET GODE MEDIEEIERSKAP FAGPRESSEKATALOGEN STYRETS BERETNING REGNSKAP... 30

3 FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon Fagpressen er medlem av Norsk Presseforbund og er en aktiv pådriver i medieutvikingen i Norge. Kontinuerlig arbeider Fagpressen for å bedre rammebetingelsene for publisering av blader, magasiner og tidsskrifter. Vi tilbyr kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer, studieopplegg, stipender og rådgivning for redaktører, utgivere, journalister og markedsfolk m.m. Foreningen stiller konkrete krav til medlemmenes faglig-etiske standard, blant annet krav om tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakaten og gjeldende tekstreklameregler. Dette er noe av hva Fagpressen tilbyr sine medlemmer: Sosialt felleskap og faglige fora Det sosiale fellesskapet er viktig for veldig mange av våre medlemmer. Å møte likesinnede redaktører, markedsfolk og journalister i faglig og sosial sammenheng skaper gode samtaler og nye ideer, og bygger viktige nettverk. Opplagskontroll Fagpressen gjennomfører opplagskontroll for medlemsbladene. Godkjente opplagstall brukes som dokumentasjon overfor annonsører, mediebyråer og andre viktige kontakter. Redaktørplakaten Fagpressen stiller som krav til alle medlemsbladene at de skal følge Redaktørplakaten, Vær varsomplakaten og pressens etiske regler for øvrig. Man kan da benytte Fagpressens logo i bladet og på nettet som bevis på at man følger bransjens regelverk. Seriøst stempel Medlemskapet bekrefter at bladet er en seriøs nyhetsformidler. Særlig for små aktører kan dette være et virkemiddel i dialog med lesere, intervjuobjekter og annonsører. Kompetansehevende aktiviteter Fagpressen tilbyr kurs og sosiale møteplasser for våre medlemmer. Alt fra frokostkurs og seminarer til tyngre dybdekurs over flere dager. Vi har tilbud til redaktører, journalister, utgivere og markedsfolk. Lederutvikling Fagpressens lederakademi, FLA, er Fagpressens tyngste satsing på lederutvikling noensinne. FLA er et samarbeidsprosjekt mellom Fagpressens kompetanseansvarlige og Institutt for journalistikk, IJ. FLA er bygget opp av fire moduler som til sammen dekker sentrale områder av kunnskapsfeltet ledelse i moderne mediebedrifter. Opplegget er tilpasset ledere i fagpressen. Det retter seg mot både redaktører, markedsledere og fagmedienes utgivere. Rådgivning Fagpressen tilbyr profesjonell rådgivning innen juss, ledelse, økonomi, markedsføring og redaksjonell utvikling. Informasjonskontoret yter forøvrig medlemsservice av generell art til alle medlemmer. Fagpressekatalogen Fagpressen vedlikeholder databasen over alle bladene i organisasjonen. Dette er et sterkt virkemiddel og KJAPPE FAKTA OM FAGPRESSEN Den Norske Fagpresses Forening har rundt 230 medlemsblader med ca 1200 medarbeidere Fagpressen hadde en fremgang på 4,4% i reklamemarkedet i 2008, i henhold til Norsk Reklamestatistikk (IRM). Fagpressen var den eneste mediekanalen på trykk som hadde fremgang. Totalmarkedet gikk tilbake 0,5% Opplaget i medlemsbladene strekker seg fra 350 til eksemplarer per utgivelse 4 5 Til sammen har bladene dokumentert ca 2,7 millioner unike lesere Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) er Den netto totale omsetningen i fagpressen er i underkant av 600 millioner kroner landets presse- og interesseorganisasjon for fagblader, De 20 største bladene står for 80% av annonseomsetningen tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Rundt 230 Internettomsetningen var ca 3% i 2007 av Norges ledende fagblader er medlem av Fagpressen. 8% av medlemmene har opplag over % av medlemsbladene har opplag under eksemplarer eksemplarer arbeidsverktøy for annonsører, mediebyråer og andre interessenter i mediebransjen. Lesertall Fagpressen leverer bransjestatistikk til IRM, og har i 2007 og 2008 levert lesertall for 100 av bladene sammen med Norsk Gallup og Fagpressens annonseselskap Kanal F. Setter politisk dagsorden Et av organisasjonens viktigste mål er å bedre fagbladers rammevilkår, og dette gjøres via aktiv deltakelse i pressepolitiske utvalg og høringer. De siste årene har Fagpressen blant annet bidratt til lovfesting av prinsippene i redaktørplakaten. Prisutdelinger Hver vår inviterer vi til fest hvor vi deler ut de gjeve og høythengende Fagpresseprisene. Hver høst arrangerer vi Fagpressedagen med stort faglig seminar samt tildeling av Fagpressens Fulltreffer og Fagpressens Mediepris. Pressekort Vi formidler pressekort til journalister, redaktører og andre redaksjonelle medarbeidere i våre medlemsblader. Stipender Fagpressen utlyser og innvilger stipender fra redaktørfondet og utgiverfondet to ganger i året.

4 ÅRS FAGPRESSEUTVIKLING 01 På slutten av 1700 tallet kommer de første vitenskaplige tidsskrifter hvor man brakte stoff fra utenlandske skrifter sammen med egne meninger og forklaringer. Grunnloven og full ytringsfrihet la basis for vekst i de trykte medier. I 1814 var det åtte aviser og tidsskrifter i landet. 02 Henrik Wergeland var sentral i utviklingen av det som senere dannet grunnlaget for norsk fagpresse. Wergeland var blant annet redaktør av Statsborgeren, Folkebladet og For Allmuen. 03 I 1898 tar redaktør av Elektronikktidsskriftet, Hans Henrik Berg-Jæger initiativ til å stifte Den Norske Fagpresses Forening. Hovedintensjonen var å skaffe anseelse som likestilt pressegruppe. Fem tidsskrifter med samlet opplag på litt over 1000 eksemplarer var på det første møtet. Da foreningen ble offisielt stiftet, var det til sammen 13 blader som var med. 04 Det innføres momsfritak for dagspresse i Etter stort politisk press vinner Fagpressen frem med at bladene skal likestilles med dagsavisene når det gjelder momsfritak. Ukepressen kommer ikke inn under denne regelen. 05 I 1973 settes redaktøransvaret på dagsorden ved at Fagpressens redaktørforening opprettes. Det var viktig overfor øvrig media å markere at fagpresseredaktører skulle ha samme ansvar, forpliktelser og rettigheter som dagsavisenes redaktører bør også huskes, for da ble Fagpresseprisen utdelt for første gang for å heve standarden på fagpressen i Norge som det het... Og det har prisen virkelig gjort!. Norsk Hagetidend ble første blad som fikk den gjeve prisen! Hvert år konkurrerer nå bladene om en rekke priser, alt fra nettpris til årets blad. Priutdeling og det påfølgende medieparty samler hvert år over 200 glade bladfolk og gjester 07 I kjølvannet av Fagpressens egen redaktørforeningen opprettes Markedsforum og Utgiverforum (1980) og Journalistforum (1983) for å skape faglig og sosialt miljø for de ulike rollene. 08Fagpressen var med på opprettelse av Kopinor i 1980-årene. Kopinor ble opprettet for å få vederlag for kopiering av opphavsrettslig beskyttede verk. Midlene som Fagpressen mottar på vegne av bladene benyttes i hovedsak til kompetanseheving og andre tiltak som styrer pengene tilbake til bladene. 09Lang og tung kamp med Posten. Fagpressen har stått for omtrent en tredjedel av bladportoen i Norge og har derfor hatt mange runder med Posten Norge om å bli behandlet likt som dagspresse. Fagpressen var en sterk pådriver for opprettelsen av aviseide Mediapost som en motpol til Posten som eneste distribusjonskanal. 10 I 1998 feirer landets eldste presseorganisasjon 100 år. Det ble en omfattende og feiende markering av en mediekanal i vekst. Oslo Kommune inviterte til stor mottagelse i Rådhuset og det ble arrangert en internasjonal konferanse i samarbeid med vår "moderorganisasjon" FIPP The International Federation of the Periodical Press. En prektig jubileumsbok med forord fra HKH Kong Harald ble utgitt, redigert av VGs tidligere nyhetsredaktør Arne Bonde og Fagpressens æresmedlem Aage Møst. På festmiddagen ble redaktørene Berit Røhne fra Bok & samfunn og Bendik Bendiksen fra Bondebladet utnevnt til æresmedlemmer i foreningen. Røhne var forøvrig også Fagpressens første kvinne- 11 lige styreleder. I 1996 blir Fagpressen medlem i Norsk Presseforbund. Et medlemskap som ytterligere hevet Fagpressens etiske standarder, samt styrket omdømmet både innenfor og utenfor pressens verden. Det medførte at man måtte ta oppgjør med blader som ikke fulgte redaktørplakaten. Fagpressen har fast plass i NPs hovedstyre. 12 I 2006 blir annonsesamkjøringen Kanal F as opprettet med mål å øke annonseomsetningen i bransjen. Selskapet blir senere tatt over av Media Total as i Bergen. Sterkt fokus på mediebyråer og ulike samkjøringsmodeller har medført at Fagpressen har tatt markedsandeler og står sterkere markedsmessig. 13 Våren 2008 vedtar Stortinget loven om redaksjonell frihet i media. Etter stort press fra foreningen blir også fagblader omfattet av loven. 14 I dag teller Den Norske Fagpresses Forening rundt 230 medlemsblader, med ca 1200 ansatte. Bladene leses av til sammen 2,7 millioner lesere.

5 DE BESTE PÅ TRYKK Av Even Trygve Hansen, adm. direktør Fagpressen års organisert kvalitet ble feiret i 2008 Den Norske Fagpresses Forening står støtt og aktivt i posisjonen som landets eldste presseorganisasjon. Svært mye har skjedd i både det norske og det internasjonale mediemarkedet i Men det kan fastslås med en gang at fagpressen som mediekanal er kommet styrket igjennom året! De gamle spådommene om stadig sterkere nisjeorientering, både blant annonsører og publikum, begynner å slå til. Mens massekommunikasjonen opplever en stor tilbakegang i kanaler som TV, aviser og ukepresse, er vår kanal for kommunikasjon i vinden som aldri før og vi har et godt utgangpunkt for å mestre tøffere tider. Blant dem som bedriver massekommunikasjon, har sterke merkevarer som NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Se og Hør og mange andre falt dramatisk i Ja, de har bare fortsatt en sterk trend blir etter all sannsynlighet også et år i reduksjonens tegn for de samme merkevarene, når vi ser bort fra internett vil bli husket som et medieår med mange prosesser knyttet til nedbemanninger og kostnadsreduksjoner. Det vil også i stor grad prege Folk flest prioriterer kommunikasjon som er spisset mot deres egne interesser - og det samme ønsker annonsørene i stadig større grad. Samtidig er man blitt mer eller mindre kanaluavhengige. Man er opptatt av det målrettede innholdet og søker kanaler for kommunikasjon som passer i ulike situasjoner. Med blader, internett og arrangementer har fagpressen kommet langt i å tilfredsstille sitt publikum. Likevel har vi en utfordring i det å videreutvikle kanaler og kommunikasjon. Vi er i dag totalt sett for svake på digital kommunikasjon. Her har fagpressen utfordringer og kompetansefokus økes kontinuerlig på området. Mye viktig og positivt har skjedd i jubileumsåret for Fagpressen her til lands og her er noen smakebiter av høydepunktene: Magasinet Apollon ble tildelt den høyt respekterte Fagpresseprisen, mens Ren Mat ble vinneren av Fagpressens Journalistpris. Silver Pensjonsforsikring AS, reklamebyrået Kaktus Kommunikasjon og mediebyrået Red Media vant Fagpressens Fulltreffer for sine annonser i blant andre Dine Penger og Seilas. Magasinet =Oslo ble under Fagpressedagens jubileumsfeiring tildelt gratis medlemskap i Fagpressen. Magasinet er et talerør for mennesker i tøffe livssituasjoner og for sosialt utstøtte. Fagpressens opplag økte med to prosent fra 2007 til Det samlede opplaget endte på snaue 3,85 millioner eksemplarer fagblader, i henhold til opplagskontroll foretatt av Fagpressen. I samme periode var det markert opplagsnedgang både for aviser og ukepresse. I følge Norsk Reklamestatistikk (IRM) hadde Fagpressen i 2008 en markedsandel på 3,2 prosent av den totale reklamepotten i Norge, en vekst på 4,4 prosentpoeng fra Totalmarkedet gikk tilbake 0,5 prosent. Fagpressen hadde i følge Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) en økning på 4,7 prosent i annonseomsetningen i 2008, sammenlignet med samme periode året før. Med det hadde Fagpressen en andel på 1,3 prosent av den totale MIO-omsetningen. Når det gjelder lesertall, har vi svært ferske tall å vise til. Dataene fra TNS Gallup Forbruker & Media viser at vi er på stedet hvil i forhold til fjoråret med over 2,5 millioner lesere på de rundt 80 målte fagpressemagasinene. Og dette skjer samtidig som store aviser og ukeblader faller kraftig. Organisasjonen har vært særdeles aktive i forhold til å få Fagpressen definert inn under Lov om redaksjonell fridom i media, som var en realitet fra 1. januar Da kulturministeren i første omgang glemte Fagpressen og Ukepressen i denne sammenhengen, var Fagpressen raskt frempå og fikk endret dette. Også i tiden fremover vil dette være en lov og en sak som "Fagpressens unike fordel er nærheten til både lesere og annonsører..." har høy prioritet i Fagpressen og som du kan lese mer om et annet sted i denne trykksak. Vi har derfor grunn til å være fornøyde med Men, vil skal ikke på noen måte glede oss over andres reduksjon og fall. I stedet skal vi konsentrere oss om egne seiere og kommende utfordringer. For utfordringer har vi i høyeste grad, blant annet i forhold til å holde oss à jour med brukernes, seernes, lesernes og lytternes nye medievaner. Her skjer ting nesten raskere enn vi i mediebransjen ønsker.

6 10 11 For uansett hvordan vi snur og vender på det, 2009 blir et tøft år for hele mediebransjen, inkludert Fagpressen. Foreløpig er det deler av mediebransjen som har sett langt mer negative tegn før det nye året enn hva vi i Fagpressen har registrert. Men vi skal ikke være trygge. Vi må heller forberede oss på dårligere tider i alle fall for en periode Vi kommer til å oppleve reduksjon i annonseinntektene i 2009, men det er nok vår kanal som får det minst dramatisk av samtlige som trykker på papir. Og vi vil også tro og håpe at det vil snu oppover igjen allerede i andre halvdel av Dermed får vi et lite brudd i vår sterke trend. Men dette bruddet skyldes ikke noen feil i maskineriet til alle som jobber med fagpresse på ulike fagområder hver eneste dag. En nedgang vil kunne forklares i langt mer eksterne forhold, ikke minst at mange annonsører vil stramme inn livremmen for en kortere periode. Her må det jo også tas med i vurderingen at fagpressen som annonsekanal ikke er så avhengig av merkevareannonsering som våre venner i avisene, tv og ukepressen. I fagpressen sitter vi helt unikt nærme både lesere og annonsører. Tid for mediestøtte Debatten omkring pressestøtte og momsfritak for norske aviser fortsetter. Vår mening er at debatten er på feil spor. For dagens pressestøtteordning burde for lengst ha vært på museum. Pressestøtten og momsfritaket er virkemidler som skal sørge for en differensiert presse og som ikke minst skal sørge for at både nasjonale og lokale demokratier får et sunt fundament. Hvert år kommer debatten opp, med ulike innfallsvinkler. Nå ønsker avisenes interesseorganisasjon (MBL) en økning på 25 prosent i pressestøtten, mens Frp og Høyre kjemper imot den samme støtten. Samtidig ønsker krefter i Senterpartiet at løssalgsavisene skal miste sitt momsfritak. Mange og sterke meninger og det er jo i utgangspunktet sunt i et velfungerende demokrati. Problemene med dagens ordning for pressestøtte er ikke at virkemidlene skal fremme et differensiert mediesamfunn som skal opprettholde demokratiets verdier. Problemet med ordningen er at den ikke tar høyde for samfunnsutviklingen, og i denne sammenheng medieutviklingen. Pressestøtten er i dag forankret til kun en kanal for kommunikasjon, nemlig papiravisene. Dette skjer samtidig som flerkanalsamfunnet blomstrer som aldri før. Det er her det største problemet ligger. (Det er nok en gang grunn til å minne om at dagens støtteordning stammer fra 1969!) Til og med de fleste avisredaktørene ser nå tegningen i medieutviklingen. Stadig flere erkjenner at opplagene vil synke. Spørsmålet er ikke lenger om retningen, men om tempoet i nedgangen. Men flertallet av avisredaktører har skjønt dette for lenge siden. Derfor er norske aviser i verdensklasse når det gjelder tenkning og utvikling på internett. Mens de tradisjonelle avishusene for lengst er blitt multimediale mediehus, er pressestøtten fremdeles kun knyttet til de tradisjonelle papiravisenes kanal. Det er derfor på tide at støtteordningen endrer seg slik mottakerne av støtten har forandret seg det siste tiåret. Undertegnede mener at vi som demokratiets forvaltere blant andre oss i mediebransjen bør ha fokuset på innholdet, og ikke kanalene, hvis denne typen Kjartan Tyvand ordninger skal kunne forsvares. Enten må medier kunne få pressestøtte på basis av sitt innhold eller så må hele ordningen legges ned. Skal denne type støtteordninger bestå, må de være kanalnøytrale. Å knytte støtteordninger kun til redaksjonelt innhold i papiraviser, hører ikke hjemme i dag og heller ikke til de siste 10 årene. Ordningen burde for lengst ha blitt utdatert og pensjonert. Det er derfor med blandede følelser man opplever at MBL og de fleste politiske partier fremdeles verner om dagens pressestøtte. I bunn og grunn handler det om å støtte konkurransevridning og manglende respekt for at mediebrukerne er på vandring. Pressestøtten bør dø slik den er i dag. Hvis støtten skal kunne forsvares i årene fremover, må den forandres til en mediestøtte, hvor innhold, bredde og mediekonsum bør legges til grunn ikke kanal for kommunikasjon. En stødig kanal De urolige tidene i mediebransjen merkes sterkt av enkelte kanaler. For Fagpressen vil det selvfølgelig også bli endrede forhold, men fagblader har i så måte en unik posisjon: Nisjeblader sitter tettere på både lesere og annonsører enn de andre massekommunikasjonskanalene. Det er en stor og rimelig unik fordel, som det er viktig å pleie videre når rammebetingelsene i samfunnet endres. Det er vel strengt tatt bare lokaleavisene og fagpressen som har et slikt utgangspunkt. Arbeidet med å styrke vår mediekanal på samtlige områder er sterkt prioritert av presseorganisasjonen Fagpressen. De organisasjonsmessige endringer som ble gjennomført i løpet av 2007 har gitt gode resultater, og aktivitetsnivået mot bladene og deres medarbeidere har vært høyt og fokusert. Her er staben i Fagpressens administrasjon: Synne Mugaas Elisabeth Berg Pronkow Berit Nyman er redaktør redaksjonell kompetanse. I dette ligger ansvaret for fagpressens utvikling på redaksjonelt og presseteknologisk område, samt kompetanserelaterte virksomheter og rådgivning overfor redaktører og journalister. I tillegg innehar Nyman redaktøransvaret for fagpressenytt.no. Berit Nyman er også vararepresentant til styret i Norsk Presseforbund. Kjartan Tyvand er fagsjef for økonomi, finans og informasjonsteknologi, og med det siste tydeliggjør dette viktigheten av konstant utvikling og forbedring av Fagpressens databaser, fellesteknologi, nettløsninger og opplagskontroll. Tyvand er også rådgiver overfor bladene på økonomiske områder innen bladutgivelser. Synne Mugaas er markedskoordinator, og hennes hovedområder er medlemsservice, verving av nye blader til foreningen, markedstiltak, støttefunksjon for Kanal F og koordinering av markeds- og reklamestatistikker. Mugaas vil være i fødselspermisjon i 2009 og som vikar har man knyttet til seg leder av Fagpressens Markedsforum, Dagfrid Hammersvik. Prosjektsekretær Elisabeth Berg Pronkow har ansvar for de daglige sekretærfunksjoner, samt oppfølgning av databaser, konferanser, møtelokaler, bladregistrering, fagpressekatalog mm. FIs adm.direktør, Even Trygve Hansen, har i tillegg til å være daglig leder for informasjonskontorets virksomhet, ansvar for eksterne relasjoner med myndigheter, politiske miljøer og presserelaterte organisasjoner. Han sitter også i ulike styrer og utvalg på vegne av DNFF, bl.a. Norsk Presseforbund (NP), Kopinor og Finansmarkedsfondet samt den internasjonale blad-

7 12 13 organisasjonen FIPP. Han er i tillegg også sekretær for DNFFs hovedstyre. 110 år med priser og fest! Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon og vår 110 årsdag ble feiret på en fin og kvalitetsmessig måte. Kvaliteten ble markert med utdelingen av de årlige Fagpresseprisene denne gang ble det gjort på toppen av Oslo, nemlig restaurant Stratos. Over 200 mennesker feiret de glade og stolte vinnere på en praktfull sommerdag i begynnelsen av juni. Og her er vinnerne juryleder Lasse Gimnes og hans jurymedlemmer presenterte: Årets fagblad 2008 ble Apollon, et populærvitenskapelig magasin utgitt av Universitetet i Oslo. Om vinneren sier juryen bl.a.: Et blad som driver Fagpressejournalistikk på sitt beste. Magasinet satser på ressurskrevende innhold, men klarer å presentere dette på en forbilledlig og tilgjengelig måte. Det er ikke alltid lett å lage interessant og tiltalende innhold av faglig dybde, men dét har vinneren av Fagpresseprisen virkelig klart. Gode førstesider, sterk billedkvalitet, fin miks, og artikler som holder et journalistisk høyt nivå. Prisen ble tatt i mot av en stolt redaktør Trine Nickelsen og hennes stab. Hederlig omtale tilfalt bladene Sykepleien, Ren Mat og Kommunal Rapport. Trine Nickelsen, redaktør av Apollon - årets Fagblad Ren Mat, som utgis av OIKOS, Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, vant den gjeve journalistprisen. Bladet vant med en artikkel og test av et hotell som ikke holdt det som var lovet om økologisk mat. Om vinneren sier juryen følgende: Vinnerarbeidet handler om et område som opptar stadig flere og som trygt kan karakteriseres som viktig og nyttig. Det er det totale samspillet i artikkelen, det kritiske blikket og avsløringen, som denne gangen fører til Fagpressens Journalistpris. Her har Tarjei Leer-Salvesen skrevet artikkelen, samtidig som Egg & Bacon har skrevet kommentaren eller testen. Vi mener derfor at magasinet Ren Mat v/redaktør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fortjener prisen. De hederlige omtaler for fremragende journalistikk gikk til journalist Geir Ormseth i Dine Penger og Forbruker-rapportens Geir Røed. Fotoprisen gikk til fotograf Ole Morten Melgård i Kommunal Rapport, Politiforum tok i havn forsideprisen, designprisen ble vunnet av Snitt og nettprisen ble tildelt Apéritif. To sentrale personer i fagpressemiljøet fikk også heder og ære denne dagen: Lederen av Fagpressens Markedsforum og hovedstyremedlem Dagfrid Hammersvik ble tildelt Markedsprisen for sitt betydningsfulle og årelange arbeid for mediekanalens markedsutvikling. Og Odd H. Vanebo fikk Fagpressens og juryens ærespris for oppbygging og utvkling av Vanebo Fagpresse (nå Ask Media), som nå er landet største kommersielle fagpressevirksomhet. Etter prisutdelingen fortsatte 110-årsfeiring til sjøs på hovedstadens praktfulle fjord med glade gjester, =Oslo, representert ved Glendarren Stewart, ble hedret av Fagpressen i jubileumsåret. fagpressekolleger, vinnere og ikke vinnere skalldyr og godt drikke. Faglig fokus 12. november ble det satt et faglig fokus på vår 110- årsmarkering. Fagpressdagen, som nok en gang samlet over 200 personer, ble arrangert på Hotel Bristol. Styreleder Marit Aschehoug og Fagpressens daglige leder tok for seg høydepunkter i presseorganisasjonens historie, og det ble hilst fra det politiske Norge ved Trine Skei Grande (v) fra Stortingets kulturkomite og fra øvrig presse gjennom generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Dagens kulturinnslag kom fra skuespiller Kari Simonsen og forfatter Andreas Hompland, som henholdsvis fremførte en jubileumsprolog og fagpressens lange historie i Norge. VG-direktør Torry Pedersen og Anne Britt Berentsen, adm. direktør i Hjemmet Mortensen, gav deltagerne et interessant innblikk i sine virksomheters utfordringer og strategier, mens debattleder Eva Bratholm utfordret Se og Hør-redaktør Harald Haave, journalist Erling Borgen og Fagpressens styreleder Marit Aschehoug i sin etterlysning av den gode journalistikken. Fagpressen hedret =OSLO Det ble også en spesiell opplevelse for alle de fremmøtte da Fagpressen, ved hovedstyremedlem Dagfrid Hammersvik, utdelte et gratis jubileumsmedlemskap i foreningen til gatebladet =Oslo. Dette er en anerkjennelse av det flotte produktet de lager. Magasinet gir deg og meg innsikt i liv og skjebner det er viktig å vite om i vår tid, dette koblet sammen med kreative virkemidler i bildebruk, vinklinger og ikke minst fortellerstemmer. Tildelingen uttrykker en dyp respekt for den betydning magasinet har for sine medarbeidere, understreket Hammersvik i sin tale. Kvelden ble avsluttet med mat og drikke for dagens gjester og deltagere. DNFF og Kopinor DNFF er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser, blader, tidsskrifter og andre utgivelser på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Kopinor har avtaler innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. DNFF mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor ( som redaktørandel og som utgiverandel), sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2008 var 222,3 mill. kr (222,9 mill. kr i 2007). Norske rettighetshavere mottok i alt 151,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (141,6 mill. kr i 2007). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen.

8 PÅ RETT KURS MED FAGPRESSEN Av Berit Nyman, redaktør, redaksjonell kompetanse ble gjennombruddsåret for lisensiering av digital kopiering. I løpet av året inngikk Kopinor avtaler om digital kopiering i kommunene, hele skoleverket og kirken. Avtaler om digital bruk i statsadministrasjonen fulgte i begynnelsen av 2009, og det er forhandlinger i gang med universitets- og høyskolesektoren. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette utgjør en viktig fornyelse og videreutvikling av kopieringsavtalene og styrker opphavsmenn og utgivere i forvaltningen av sine rettigheter. Berit Røhne var i 2008 DNFFs representant i Kopinors representantskap, med Ingebjørg Alfsen som vararepresentant. På vegne av gruppen Andre utgiverorganisasjoner var Pernille Arneberg Børset (MBL) medlem av hovedstyret med Even Trygve Hansen som varamedlem. Hansen var dessuten medlem av internasjonalt utvalg. Norsk Presseforbund DNFF sitter i styret i Norsk Presseforbund (NP), en særdeles strategisk og viktig posisjon for fagpressen. NP blir en stadig viktigere aktør når det gjelder den presseetiske debatt i Norge et område under kontinuerlig press fra ulike områder. Pressens selvjustis gjennom PFU (Pressens Faglige Utvalg), som utnevnes av NP, er større og mer viktig enn noensinne. Frem til 2008 har DNFF hatt styreplass i gruppen øvrige medier, med LLA (Landslaget for lokalaviser) på varaplass. Med utgangspunkt i DNFFs forslag om å endre sammensetningene av styrereprentanter, er DNFF nå representert sammen med MUF (Magasinog ukepresseforeningen) i gruppen fag- og ukepresse begge med fast styreplass. DNFFs Even Trygve Hansen sitter i NP-styret, mens fagsjef Berit Nyman er vararepresentant. DNFF er også representert i komiteen som planlegger NPs 100 årsfeiring i Internasjonale kontakter Det er stadig god og nyttig kontakt over landegrensene. I 2008 har det vært utvekslet mange nyttige erfaringer ol særlig mellom Sverige, Danmark og Norge. DNFFs hovedstyre la for øvrig et arbeidsseminar til London i mai, kombinert med en større fagbladkonferanse arrangert av vår engelske søsterorganisasjon PPA. På denne måten var det mulig for hovedstyret å få direkte tilgang til flere internasjonale kapasiteter. Ved siden av det skandinaviske, styres mye av de internasjonale relasjonene gjennom FIPP The International Federation of the Periodical Press. DNFFs daglige leder sitter i Board of Directors og The Executive Committee. Hovedfokus av det internasjonale arbeidet er rettet mot postale utfordinger, EU-direktiver og ulike rammebetingelser på markedssiden. Fokus på miljø er også økende på den internasjonale siden, samt kombinasjonen av felles utvikling og synergier for trykk og nett. Vel rustet! Fagpressen står som mediekanal vel rustet til å møte nye tider og nye utfordringer som vi nå vet kommer for fullt. Vi ser dessverre våre nabokanaler på trykk aviser og ukepresse raser i opplag og annonseomsetning, mens Fagpressen hadde fremgang på begge områder i Interessen for å tilegne seg kunnskap og skape forbedringer er stor blant medlemsbladene i Fagpressen, og vi i administrasjonen skal gjøre alt vi kan for å styrke kanalen. Nærheten mellom fagpressens lesere og annonsører skal videreutvikles og det vil bli satt søkelys på kostnadseffektivitet og rasjonell bladdrift i 2009! Vi skal stå han av Digitale sporhunder har snust seg rundt på møterommet i Akersgaten. Journalister og redaktører har vært på studietur i Brussel, besøkt alle de sentrale EUinstitusjonene og fått med seg oppdatert kunnskap om hvorfor også fagblader må bry seg om det som skjer i EU har ellers vært breddfullt av fotofrokoster, det har vært debattmøter, bladettersyn og kick-off på danskebåten. Fagpressen leverer kompetanse på mange plattformer, og i samarbeid med svært ulike leverandører av innhold. Arrangementene i 2008 har samlet fra ti til 200 deltakere. Fellesnevneren er mest mulig faglig relevans på høyt nivå, levert i formater tilpasset en travel fagbladhverdag. Hva ville fagbladfolket ha? Våren 2008 gjennomførte Fagpressens informasjonskontor den største medlemsundersøkelsen på flere år. Et av de viktigste målene med den var å kartlegge best mulig behovene for kurs og kompetanseaktiviteter. Svarene ga oss mange viktige veivisere: Generelt er kurs og kompetanse levert av Fagpressen den nest viktigste grunnen til å være medlem i organisasjonen. "Kurs og seminarer" topper også listen over hva folket synes Fagpressen bør satse på. Mer spesifikt vil de redaksjonelt ansatte helst ha kurs om bladkomposisjon og redigering, forsidekurs og bladettersyn/-gjennomgang. Kurs i å utnytte nettstedet bedre er det også et høyt antall redaktører og journalister som sier at de vil benytte seg av. I tillegg har mange redaktører svart ja til lederprogram mer om det siden og til å lære å lage undersøkelser. Markedsfolket vil veldig gjerne lære å lage undersøkelser! Og enda gjernere vil de ha kurs i markedsstrategier. Tradisjonelle salgskurs vil de også ha, og, i likhet med de andre gruppene, vil de lære å utnytte nettstedene bedre. Samtlige fagfora får også klar melding om at deres viktigste oppgave er å bidra til gode faglige arrangementer i Fagpressen. Generelt er kurs og kompetanse levert av Fagpressen, en av de viktigste grunnene til å være medlem i organisasjonen, påpeker redaktør redaksjonell kompetanse, Berit Nyman. Hva fikk de? Endel av behovene vi leser ut av undersøkelsen vil bli materialisert først i 2009, men noen av bestillingene ble levert allerede i Det ble holdt kurs i nettskriving, og det var runder med bladettersyn. Nettdykk-seminaret på høsten, der flere redaksjoner med svært ulik satsing på nett, delte av sine erfaringer

9 16 17 Hva skal gode ledere utvikle seg til? for et lydhørt publikum av kolleger fra andre blader, var definitivt en frukt av kartleggingen. Denne måten å dele kunnskap inspirerer også til nettverksbygging mellom markedsavdelinger og redaksjoner i Fagpressen. Og, apropos bidrag fra fagforaene: Journalistforum og Fagpressens redaktørforening engasjerte seg sterkt sammen med Oslo journalistklubb, OJ, og arrangerte en målrettet og godt besøkt halvdagskonferanse i oktober. Tema var "Fagpressens samfunnsansvar og rolle som mediekanal". Arrangørene hadde, gjennom OJ, laget en fersk rundspørring om hvordan journalister i fagbladene har det i møte med informasjonsbransjen. Og et velopplagt panel debatterte hvorfor det åpenbart er slik at fagpressen blir diskriminert og stjålet fra, med større tilbøyelighet enn det som skjer i andre mediekanaler. Fagpressens lederakademi, FLA Det banale spørsmålet lyder: Hvorfor skal ledere utvikle seg? Så kommer det litt mindre banale oppfølgingsspørsmålet: Hva skal gode ledere utvikle seg til? Hvilke utfordringer er det der ute i tillegg til de daglige greiene? Den vanskelige samtalen når en medarbeider av og til har kjørt seg fast i livet eller plages av langvarig skrivetørke; Den upopulære avgjørelsen når noen rett og slett må gå fordi tidene er for tøffe og det er for lite overskudd igjen i kassa? Planlegging; det er vi vel ganske gode til. Strategitenkning det har vi hørt om. Bladutvikling det driver vi vel med hele tiden... Kompetanseutvikling for oss selv og medarbeiderne: Jo da, vi går da på kurs, prøver å holde oss oppdatert... pusset og bekjentgjort gjennom nyhetsbrev og Fagpressens nettsteder. Med 13 søkere på listen ble det satt strek for første kull av FLA som hadde sin første samling i slutten av november. I skrivende stund befinner deltakerne seg mellom modul 2 og 3, og er i prosjektoppgave-modus med aktiv veiledning, og med et egen-etablert nettverksforum på origo.no Krevende kandidater Tilbake til spørsmålet om hvorfor ledere skal utvikle seg og til hva? I slutten av oktober hvert år arrangeres den store Yrkes- og utdanningsmessen av Utdanningsetaten i Oslo og Akershus, i Oslo spektrum. Målgruppen er ungdomsskoleelever som søker informasjon og råd i forhold til videregående opplæring. I 2008 hadde de tolv programmer å velge mellom; samtlige med egen stand i Spektrum, der elever, lærere, bedrifter og lærlinger i fellesskap viste fram hva man har av muligheter innen forskjellige yrker. I hallen var det både rørleggere, blomsterbindere og tømrere. Realister moret ungdommene med Newtons vugge og små kjemieksperimenter; kokkelærlinger spredte fristende dufter, dans og drama-grupper opptrådte med biter av show og folk fra linjene for medier og kommunikasjon viste fram grafisk design, foto og andre kule ting. Inntrykket var mangfold og muligheter, og det var morsomt å se hvordan forskjellige grupper ungdom ble trukket mot det ene eller det andre. Av og til var det lett å gjette hvor en bestemt gjeng kom til å bevege seg. Mange av disse unge og lovende kommer til å være klare for arbeidsmarkedet i løpet av etpar år. Innføringen av mediefag i videregående skole kommer til å gjøre MYE med utvalget av journalister, grafiske designere og fotografer, om ganske kort tid. VM i design Vi som ser for oss en god del flere spennende år som ledere i mediebransjen, kommer snart til å rekruttere nye medarbeidere fra en til dels ganske annerledes kultur enn vi og våre gamle medarbeidere kom fra. Er vi klar over at konkurranse er i ferd med å bli en Våren 2008 tok Fagpressen, i nært samråd med foreningens hovedstyre, avgjørelsen om å lage et lederutviklingsprogram tilpasset og skreddersydd for fagpresseledere, men samtidig med et pensum som kvalifiserer deltakerne til ledelse i mediebedrifter generelt. Etter et grundig forarbeid, og i et tett og fruktbart samarbeid med leder Trine Østlyngen og markedsmedarbeider Anne Gjerde ved Institutt for journalistikk, ble FLA lansert sommeren Samtidig ble det åpnet for å søke støtte fra en egen pott med stipendmidler tilordnet FLA-deltakere. Noen søknader kom ganske raskt, flere da sommerferien var over og lederakademi-programmet ble finmye brukt læringsmodell i stadig flere fag? Designere og mediegrafikere har både NM, EM og verdensmesterskap i grafisk design å melde seg på, og det er ikke uvanlig å gjøre det. Ungdommen vokser opp med konkurranse på stadig flere områder, både på skolen og i fritiden. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har ansvaret for lærlingkontraktene for et stort antall lærlinger i mediefag i Oslo og Akershus. De er gode! sier leder Terje Overgård. De er veldig gode, og de blir veldig tidlig vant til å konkurrere; til å perfeksjonere seg og ha høy selvtillit! Han legger til at de unge mediemenneskene forventer ledere som sørger for at alt av teknologi og duppeditter er på plass. Og de regner det som selvsagt at lederen har et kompetanseløp klart for dem! Framtidsledelse Dette er bare én av de utfordringene vi skal være klar over, og klare for å håndtere. Den er viktig i seg selv, og den kommer sammen med mye annet som kommer til å være annerledes enn før og annerledes enn i dag. Fagpressens lederakademi er lagt opp slik at det gir deltakerne muligheter til å øve seg på å lære av framtiden. Det høres kanskje pompøst ut, men det finnes anerkjente metoder for slikt. Stikkordet er scenarielæring, og det løper som en rød tråd gjennom FLA. Ellers prøves ulike verktøy og metoder, perspektiver og tema. Coaching, lagbygging, redaktørplakaten, lederrollen, drivkrefter for endring. Dette og mye mer står på timeplanen, innholdet leveres av forskere og anerkjente lærere fra blant annet BI, IJ og Norsk redaktørforening. Flinke ledere fra Fagpressens egne rekker blir også trukket inn i akademiet. FLA skal legge til rette for at deltakerne utvikler seg til ledere som ser endringer, tåler dem, og er i stand til å bruke sin nyervervede kunnskap til å gjøre en bedre jobb. For, de nye tider vil kreve bedre jobb!

10 DET GODE MEDIEEIERSKAP Av Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Arne Jensen, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening Ved årsskiftet trådte Lov om redaksjonell fridom i media i kraft en lov hvor Fagpressen spilte en sentral rolle i prosessen. Loven beskytter det som blir betraktet som kjernen i Redaktørplakaten, nemlig at eierne av et medieforetak ikke kan blande seg inn i de løpende redaksjonelle vurderinger og prioriteringer som redaktøren gjør. Det er et viktig prinsipp å få slått fast i lovverket, og forhåpentligvis første skritt på veien mot en ny og moderne medieansvarslov, hvor ansvarsreglene for norske medier får en samlet og pedagogisk fornuftig form. Enkelte har stilt spørsmål ved om den nye loven er tilstrekkelig til å ivareta journalistisk uavhengighet og kvalitet i en tid hvor redaktørene og redaksjonene utsettes for press fra mange hold og hvor medieeierlandskapet er i sterk endring, med til dels tøffere krav til rasjonell drift og økonomisk avkastning. Svaret på det spørsmålet er åpenbart nei. Men så er det heller ikke noe mål at lovgiver skal regulere flest mulig av grenseflatene mellom eiere og redaktører. Det vil neppe være forenlig med de overgripende prinsippene for en fri og uavhengig presse. Målet og utgangspunktet må være at myndighetene skal regulere minst mulig. Det betyr ikke at en diskusjon om prinsippene for godt medieeierskap ikke er på sin plass. Mediene har behov for økonomisk robuste, offensive og gode eiere. Vårt åpne og demokratiske samfunn trenger Nils E. Øy uavhengige, vitale medier som bærere av ideer og tradisjoner og som kanaler for journalistikk, informasjon, kritikk og fri debatt, som markedsplass og møteplass. Fra et redaksjonelt ståsted er det viktig å understreke medienes publisistiske rolle. Redaktørene må forholde seg aktivt og konstruktivt til sine eiere. De er samtidig avhengig av at eierskapet fungerer godt inn mot redaktørinstituttet og de redaksjonelle produkter. I tillegg til den nye loven om redaksjonell frihet, bygger redaktøransvaret i Norge på to hovedsøyler: Redaktørplakaten, som er en gjensidig avtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, ble første gang undertegnet i Redaktørplakaten gir redaktøren mandat og myndighet av utgiver/eier til å lede den redaksjonelle virksomhet fullt og helt. Lovgivningen, hvor redaktøren både strafferettslig og sivilrettslig gjøres ansvarlig for det redaktøren selv er med på å publisere. Ansvarshavende redaktør har dessuten et eget strafferettslig ansvar for trykt presse og kringkasting gjennom "det særlige redaktøransvar" i straffeloven 431. Å realisere redaktørinstituttets prinsipper krever sterke og selvstendige redaktører, både innad og utad og det krever medieeiere som lar dem være nettopp det. I forbindelse med ikrafttredelsen av den nye loven har styret i Norsk Redaktørforening (NR) diskutert kriterier Arne Jensen for godt medieeierskap i et litt videre perspektiv, en diskusjon som har materialisert seg i et eget dokument, distribuert til alle våre medlemmer. NR-styret er ikke ment som noen ekstra redaktørplakat. Oppfyllelse av disse kriteriene vil imidlertid kunne bidra til at hensynene og intensjonene bak Redaktørplakaten i størst mulig grad realiseres. Enkelte av kriteriene er det etter NRs syn nødvendig for eierne å forholde seg aktivt til: Et aktivt forsvar for ytrings- og informasjonsfriheten utgjør et av kjernepunktene i medienes samfunnsoppdrag, og må være grunnfestet i eierskapets tankegods og holdninger. Respekt for pressens etiske regelverk, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten, må danne et fundament for eiernes strategiske tenkning, produktutvikling og holdninger til det redaksjonelle. Redaktørens uavhengige stilling i forhold til det publisistiske og organisatoriske (innenfor redaksjonelt område) må tydeliggjøres og forankres hos eierne. Organiseringen av selskaper og mediehus må ha en struktur som sikrer at redaktøren har tilgang til de fora der de økonomiske rammer for redaksjonens virksomhet blir definert. Andre aspekter ved eierskapet vil kunne bidra til at mediene og redaktørene lettere vil kunne fylle sitt samfunnsoppdrag: Klare publisistiske mål og ambisjoner er viktig for å tydeliggjøre det enkelte mediets rolle og plass i samfunnet. Langsiktighet handler om å ha et eierskap som ikke satser på kortsiktig profitt, men tenker langsiktig i forhold til produkter og marked. Respekt for tradisjon og forankring innebærer å ta på alvor det enkelte mediets historiske, ideologiske og geografiske ståsteder og særpreg, og at utviklingen av de redaksjonelle produkter må sees i lys av dette. I tillegg mener vi eierne bør ha et gjennomtenkt forhold til følgende: Stabile rammevilkår uten detaljstyring fra eierne, er en forutsetning for trygg og god redaksjonell drift. Innovasjon og kreative prosesser er viktige for at mediene skal kunne fylle sin rolle. Åpenhet, romslighet, stor takhøyde er en forutsetning for at toppledere skal føle trygghet i et konsern. I en tid hvor medielandskapet er i rask og til dels dramatisk endring, hvor nye teknologiske plattformer og publiseringsmuligheter og nye økonomiske forutsetninger utfordrer redaktørinstituttet slik vi tradisjonelt kjenner det, er det viktig å holde fast ved og tydeliggjøre de prinsipper som den redaksjonelle uavhengighet bygger på. De endringer vi ser vil ikke gjøre redaktørrollen overflødig. Snarere tvert imot vil et mer uoversiktelig medielandskap kunne medføre større behov for synlige og tydelige redaktører. Et godt medieeierskap slik det her er skissert vil være viktig og nødvendig for at redaktørene skal kunne fylle det behovet.

11 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett =Oslo Foreningen Erlik Advokatbladet Den Norske Advokatfor TNS Gallup F&M Agenda 3:16 Normisjon TNS Gallup F&M AGI-Norsk Grafisk Tidsskr. Norske Media AS Aktuell Sikkerhet Ask media as Allergi i Praksis Norges Astmaog Allergiforbund TNS Gallup F&M Anleggsmaskinen Maskinentr. Serv. og Innkj.lag AL (MESI) TNS Gallup F&M Apéritif Aperitif AS Apollon Universitetet i Oslo Apotekfor. Tidsskrift Apotekforeningen Appell Norsk Folkehjelp Arbeidslederen ULOBA BA Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøsenteret TNS Gallup F&M Arkitektnytt Norske arkitekters landsforb Arkitektur N Norske arkitekters landsforb AstmaAllergi Norges Astma- og Allergiforb TNS Gallup F&M Audiografen Norsk Audiografforbund Baker og Konditor Baker- og Konditorbransjens Landsfor BAR Apéritif Apéritif AS barnehage.no Private Barnehagers Landsforbund TNS Gallup F&M Bedre Gardsdrift Ask media as TNS Gallup F&M Bedre Skole Utdanningsforbundet Bedriftsidrett i Oslo Oslo Bedriftsidrettskrets Bibliotekforum Norsk Bibliotekforening Bilbransjen Norges Bilbransjeforbund TNS Gallup F&M Billedkunst Norske Billedkunstnere Bioingeniøren NITO Bioingeniørfagl.institutt Biolog Norsk Biologforening Bistandsaktuelt Norad Bladet Norsk Transport Norges Lastebileier-Forbund TNS Gallup F&M Blomster Interflora Norge/ Dansk Blomsterhandlerf Bok & samfunn Den Norske Bokhandlerfor Bok og bibliotek ABM-Media Boligfakta Reed Business Information Norway AS Bonde og Småbruker Norsk Bonde- og Småbrukarl TNS Gallup F&M Bondebladet Tun Media AS TNS Gallup F&M Brann & Sikkerhet Norsk brannvernforening TNS Gallup F&M Brannmannen Oslo Brannkorpsforening TNS Gallup F&M Budbæreren Den Evangelisk Lutherske Frikirke BUSKAP Geno TNS Gallup F&M Byggaktuelt Reed Business Information Norway AS TNS Gallup F&M Byggeindustrien Bygg og Anlegg Media AS TNS Gallup F&M Byggmesteren Byggforlaget A/S TNS Gallup F&M Båtliv Norsk Maritimt Forlag AS TNS Gallup F&M CP-Bladet Cerebral Parese-foreningen Cupido Hverdag as TNS Gallup F&M Cøliaki-Nytt Norsk Cøliakiforening Dagligvarehandelen Trade Press v/reidar Molthe Synovate MMI Demens & Alderspsykiatri Nasj.komp.senter Aldring og helse Den norske tannlegeforenings Tidende Den norske tannlegeforening Synovate MMI deqi Norsk akupunkturforening Det nytter Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Diabetes Norges Diabetesforbund TNS Gallup F&M Diabetesforum Norges Diabetesforbund Din hørsel Hørselshemmedes Landsforbund - HLF TNS Gallup F&M Dine Penger Schibsted Magasiner AS Synovate MMI DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Landslaget Drama i Skolen Dyslektikeren Dysleksiforbundet i Norge Elektronikk Elektronikkforlaget AS TNS Gallup F&M Elektronikkbransjen Stiftelsen Elektronikkbransjen TNS Gallup F&M Energiteknikk ElektroMedia AS TNS Gallup F&M Enkelt Enkelt AS Ergoterapeuten Norsk Ergoterapeutforbund Estate Lokaler Estate Media AS TNS Gallup F&M Estate Magasin Estate Media AS TNS Gallup F&M F - Forsvarets forum Forsvarsstaben Fagbladet Fagforbundet TNS Gallup F&M Fagbladet CreditInform CreditInform AS Fagpressenytt.no Den Norske Fagpresses For Faro Journalen Faro Publishing AS FastFood Ask media as Finansfokus Finansforbundet TNS Gallup F&M Fiskeklubben Norges Jeger- og Fiskerforb Fjell og Vidde Den Norske Turistforening Synovate MMI Folkevett Framtiden i våre hender TNS Gallup F&M Fontene Fellesorganisasjonen (FO) TNS Gallup F&M Forbruker-rapporten Forbrukerrådet Forskerforum Forskerforbundet TNS Gallup F&M Forskningsetikk Forskningsetiske komitéer Forskningspolitikk NIFU STEP nifu.pdc.no/ Fortidsvern Fortidsminneforeningen TNS Gallup F&M Fri tanke Human-Etisk Forbund Fuglehunden Fuglehunden AS TNS Gallup F&M Fysioterapeuten Norsk Fysioterapeutforbund TNS Gallup F&M Første steg Utdanningsforbundet Glass & Fasade Glass og Fasadeforeningen Gull&Ur Norges Gullsmedforbund/ Urmakerforbund Handelsbladet FK Norges Colonialgrossisters Forbund Synovate MMI Handikapnytt Norges Handikapforbund

12 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Helsesekretæren Norsk Helsesekretærforbund Hestesport Norges Rytterforbund TNS Gallup F&M Hjem & Skole PEDLEX Norsk Skoleinformasjon HK-Nytt Handel og Kontor i Norge TNS Gallup F&M HMS Magasinet Ask media as TNS Gallup F&M HMT- Helse/Medisin/Teknikk Ask media as Oslo Hold Pusten Norsk Radiografforbund Horeca Ask media as Hotellmagasinet Reed Business Information Norway AS TNS Gallup F&M Hundekjøring Monica Celius & Arild Stangenes Hus & Bolig Huseiernes Landsforbund Synovate MMI IDEER Ideer Media AS Jakt & Fiske Norges Jeger- og Fiskerforbund Synovate MMI Journalen Oslo legeforening Journalisten Norsk Journalistlag TNS Gallup F&M Juristkontakt Norges Juristforbund Jussportalen.no Kaleidoskopet H. Aschehoug & Co Kampanje Hjemmet Mortensen AS TNS Gallup F&M Kirkegården Norsk Forening for Kirkegårdskultur Kjemi Media Oslo AS Kjøkkensjefen Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) Kjøkkenskriveren Kost- og ernæringsforbundet Kjøttbransjen KLF Media AS Kommunal Rapport Kommunal Rapport AS TNS Gallup F&M Kommuniké Delta TNS Gallup F&M Kretsløpet Kretsløpet AS KULTMAG Norges kulturmagasin Mentor medier as KYSTEN Forbundet KYSTEN Landbrukstidende Tun Media AS TNS Gallup F&M Levende Historie Historieforlaget AS TNS Gallup F&M LO-Aktuelt Landsorganisasjonen i Norge TNS Gallup F&M Magasinet Aktuell LO Stat TNS Gallup F&M Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet TNS Gallup F&M Magasinet Tekna Tekna Teknisk naturvitenskapelig foren magasinet Treindustrien Ask media as Oslo Magma SIS AS, Fagbokforlaget AS TNS Gallup F&M Medlemsbladet Parat Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS Menneskerettighets- Den Norske magasinet MR Helsingforskomité Mester'n Mesterbrevnemnda Michael Det Norske Medicinske Selskab Miljø & helse Forum for miljø og helse Miljøjournalen Norges Naturvernforbund Miljøstrategi Findexa Forlag AS Monitor Forlaget Nye Medier AS Motor Norges Automobil-Forbund Synovate MMI Motorføreren Motorførernes Avholdsforbund TNS Gallup F&M MUR+BETONG MUR+BETONG AS Museumsnytt ABM-Media Musikk-Kultur Musikk-Kultur AS TNS Gallup F&M Muskelnytt Foreningen for Muskelsyke Natur & Miljø Norges Naturvernforbund Naturviteren Naturviterne NBS-nytt Norsk Biokjemisk Selskap Negotia magasin Negotia Nettverk EL & IT Forbundet TNS Gallup F&M NITO Refleks Norges Ingeniørorg. NITO Norsk Familieøkonomi Norsk Familieøkonomi AS TNS Gallup F&M Norsk Farmaceutisk Tidsskr. Norges Farmaceutiske Forening Norsk Fiskerinæring Norsk Fiskerinæring AS Norsk Hagetidend Det norske hageselskap TNS Gallup F&M Norsk Husflid Norges Husflidslag TNS Gallup F&M Norsk Landbruk Tun Media AS TNS Gallup F&M Norsk Skogbruk Det norske Skogselskap Norsk Tidsskrift for Sjøvesen Sjømilitære Samfund Norsklæraren Landslaget for Norskundervisning Norwatch Framtiden i våre hender NæringsEiendom Mediehuset Nærings- Eiendom AS TNS Gallup F&M Nøkkelen Folkeakademienes Landsforbund Offentlig drift Reed Business Information Norway AS Offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon TNS Gallup F&M Offshore & Energy Offshore Media Group TNS Gallup F&M Optikeren Norges Optikerforbund Pensjonisten Norsk Pensjonistforbund Personal og Ledelse Ask media as TNS Gallup F&M Plan Universitetsforlaget AS Plastforum Ask media as Oslo Politiforum Politiets Fellesforbund TNS Gallup F&M Positiv HivNorge

13 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Print & Publisering Norske Media AS Pro Patria/Vårt Vern NROF og KOL TNS Gallup F&M Prosessindustrien Ask media as Oslo TNS Gallup F&M Psykisk helse Rådet for psykisk helse TNS Gallup F&M På Sykkel Syklistenes Landsforening TNS Gallup F&M Ren Mat Oikos Renholdsnytt Ask media as Rett & plikt i arbeidslivet Info Forlag AS Revmatikeren Norsk Revmatikerforbund TNS Gallup F&M Rus & Samfunn Universitetsforlaget AS Samferdsel Transportøkonomisk institutt samferdsel.toi.no/ Seilas Norsk Maritimt Forlag AS Synovate MMI seniorpolitikk.no Senter for seniorpolitikk Sesam Ask media as Sexologi Norsk Forening for Klinisk Sexologi Skattebetaleren Skattebetalerforeningen TNS Gallup F&M Sko Skoforlaget as SKOGeieren Norges Skogeierforbund TNS Gallup F&M Skogindustri Media Oslo AS Skolelederen Norsk Skolelederforbund SkoleMagasinet Avisen SkoleMagasinet Skolepsykologi Forlaget Skolepsykologi SNITT Grafill Snø & Ski Skiforeningen TNS Gallup F&M Sparebankbladet Sparebankforeningens Driftsselskap AS Spesialpedagogikk Utdanningsforbundet TNS Gallup F&M Sport Sportsbransjen AS Stat & Styring Universitetsforlaget AS STEIN Norske Amatørgeologers Sammenslutning Strek Strek Media AS Sunnhetsbladet Norsk Bokforlag as Svin Norsvin Sykepleien Norsk Sykepleierforbund Synovate MMI Tannstikka Norsk Tannpleierforening Teknologi & Verkstedindustri Ask media as Oslo TNS Gallup F&M Tekstilforum Tekstilforum AS Tenner & Helse Forbundet Tenner og Helse Tidens Tale Norsk Bokforlag as Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening Tidsskrift for Jordmødre Den Norske Jordmorforening Tidsskrift for Norsk Psykologforening Norsk Psykologforening Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid Universitetsforlaget AS Transportforum Transportbedriftenes Landsforening Travel News Findexa Forlag AS TS-Kvarten Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Uniforum Universitetet i Oslo United-Supporteren Manchester United Supporters Club, Scan TNS Gallup F&M Universitetsavisa NTNU Utdanning Utdanningsforbundet TNS Gallup F&M Utemiljø Ask media as Vegen og vi Statens vegvesen Vegdirektoratet Velferd Stiftelsen Sosial Trygd Verdensmagasinet X Verdensmagasinet X Vestlandsk Landbruk Landbrukstidsskr.Vestlandsk Landbruk P/L TNS Gallup F&M Vinforum Pedicel A/S VVS Aktuelt Linc Media AS Web Magasin Web Magasin AS Yrke Utdanningsforbundet Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet TNS Gallup F&M

14 Årsberetning 2008 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

15 STYRETS BERETNING Hovedstyret i Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) har i 2008 bestått av Marit Aschehoug, redaktør Advokatbladet (styreleder), redaktør Georg Mathisen, Handelsbladet FK (nestleder), og følgende styremedlemmer: Annonsesjef Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt, redaktør Arne Solli, Første Steg, utgiverrepresentant Ove Hansrud, Ask Media, journalist Tone Holmquist, Kommunal Rapport, annonsesjef Ellen Ekjord, Hus & Bolig, og utgiverrepresentant/ redaktør Per Helge Pedersen, Byggeindustrien. Styrets nestleder, redaktør Georg Mathisen trådte ut av styret i desember, da han gikk over i en stilling i dagspressen. Hovedstyret har avholdt 10 styremøter, inkludert et to dagers seminar i London. Dette ble kombinert med Europas største internasjonale blad- og magasinkonferanse, Magazines 2008, arrangert av fagpressens engelske søsterorganisasjon PPA. Her fikk man drøftet styrestrategier, veivalg, medieutvikling og lignende med representanter fra både blader, organisasjoner og forlag en særdeles nyttig og utbytterik arbeidsmetode. Mye av inspirasjonen og kunnskapen herfra vil bli brukt i styrets arbeid fremover. Kanal F videreføres Styrets arbeid og prioriteringer det siste året har vært preget av to viktige saker: Videreføring og salg av annonseselskapet Kanal F og bransjens endrede rammebetingelser. Når det gjelder Kanal F, igangsatte og gjennomførte styret den planlagte prosessen overfor selskapet Media Total as, som nå har tatt over virksomheten. Salget var avslutningen på en prosess, som startet ved årsskiftet 2007/2008. Kanal F har de to siste årene bidratt til et markert markedsløft for mediekanalen fagpresse, og det var derfor viktig for styret å videreføre og sikre dette. Nå har ikke Fagpressen lenger noen eierandeler i selskapet, og det kan derfor videreføres på et 100 prosent kommersielt grunnlag, på lik linje med bransjens øvrige aktører på dette området en klar fordel både for bladene og foreningen. Det er derfor med tilfredshet styret registrerer at Kanal F lever videre og utvikler seg og at dette medfører at hovedmålet er nådd: Et salgsselskap som på en profesjonell og tydelig måte bidrar til kollektiv vekst for Fagpressen! Styret er derfor av den mening at de investerte midlene er blitt brukt slik årsmøtet vedtok. Endrede rammevilkår Det ble tydelig tidlig i 2008 at mediebransjen ville møte tøffere tider også fagpressen. Både administrasjon og hovedstyret tok strategiske grep med tanke på rasjonell drift og sikring av kompetansekvaliteten. Dette medførte bl.a. at administrasjonen flyttet til mindre og rimeligere lokaler, bare noen meter unna de gamle lokalene. De nye kontorene i Akersgaten 43 er godt tilpasset dagens stab, og innbyr til et stimulerende arbeidsmiljø. Styret valgte også ikke å erstatte markedskoordinator Synne Mugaas, som gikk ut i svangerskapspermisjon helt i starten av I stedet vikarierer leder av Markedsforum og hovedstyremedlem, Dagfrid Hammersvik, i deler av stillingen. I tillegg til dette arbeider styret og administrasjonen sammen om en rekke tiltak som vil gå på kostnadseffektivisering for bladene, det viktigste prosjektet for Her vil det bli gjennomført en rekke tiltak med tanke på nye konsepter for fornuftig og økonomisk forvaltning av medlemsbladenes ressurser. Medlemmer Fagpressen har pr til sammen 227 medlemsblader varierende i opplag fra rundt 400 til over I året som har gått har 20 blader meldt seg ut, mens 12 nye har kommet inn. Det er ingen spesiell trend bak tallet 20, det skyldes både nedleggelser av blader, sammenslåinger og bl.a. uenig- het om praktisering av Fagpressens viktige opplagskontroll. Det er blitt arbeidet mye med verving i 2008 og dette arbeidet blir selvfølgelig videreført i Miljø, likestilling og økonomi Driften av fagpressens sekretariat forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betegnes som godt, og alle ansatte har vist stor arbeidsvilje og entusiasme. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Sykefraværet var på 5,4%, mot 3,9% året før. Hovedstyret i Fagpressen har åtte medlemmer, hvorav fire kvinner og fire menn. Administrasjonen består av fem ansatte, hvorav tre kvinner og to menn. Foreningens ordinære driftsregnskap for 2008 gjøres opp med et overskudd på kr mot budsjettert kr Foreningens oppsparte kapital utgjorde pr kr fordelt på de ulike fondene. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da hovedstyret ikke kjenner til forhold som tilsier noe annet. Marit Aschehoug Styreleder Arne Solli Styremedlem Fremtid 2008 ble et år da Fagpresse både tok markedsandeler og økte i opplag. Hovedstyret ser positivt på utviklingen av Fagpressen videre, selv om også vår kanal vil merke endrede rammebetingelser både når det gjelder annonsører, opplag og lesere. Arbeidet med opphavsrett gjennom Kopinor er også særdeles viktig for Fagpressen, og en livsnerve i vår virksomhet. Derfor er også Fagpressen en aktør i den pågående debatt om kopiering og rettigheter. Hovedfokus i 2009 blir å sette medlemsbladene bedre i stand til å møte vanskelige økonomiske tider. I tillegg vil loven om redaksjonell fridom i media kunne komme til å skape utfordringer hos enkelte fagblader, og styret ønsker fokus på dette fremover. Hovedstyret ønsker å takke alle ansatte i administrasjonen for entusiasme og stå på-vilje i en utfordrende og arbeidskrevende periode. Takkes bør også alle tillitsvalgte som gjør en formidabel innsats i de viktige faglige fora. Oslo, 11. mars 2009 Hovedstyret i Den Norske Fagpresse Forening / Fagpressens Informasjonskontor Georg Mathisen Nestleder Tone Homquist Styremedlem Dagfrid Hammersvik Styremedlem Ellen Ekjord Styremedlem Ove Hansrud Styremedlem Per Helge Pedersen Styremedlem

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

Den vesentlige mediekanalen...

Den vesentlige mediekanalen... Den vesentlige mediekanalen... Årsberetning 2009 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor 2 Se så flotte blader... (Foto: Even Trygve Hansen) 3 INNHOLD FAGPRESSEN en ledende og levende

Detaljer

Fagpressen. i en ny tid! Årsberetning 2011 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

Fagpressen. i en ny tid! Årsberetning 2011 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor Fagpressen i en ny tid! Årsberetning 2011 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor 2 Innhold FAGPRESSEN en moderne og levende presseorganisasjon...04 ET LIV MED POSTEN...07 EN DRAMATISK

Detaljer

fagpressen Årsmøtet Fagpressen 2014 bruddet Personal

fagpressen Årsmøtet Fagpressen 2014 bruddet Personal www.arkitektnytt.no natur & miljø / 3-2013 et magasin fra naturvernforbundet FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER jens eller erna side 10-12 russisk atomkraft side 7 Historie: Krigen side 22-24 5 2013 >>>

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

amedia samfunnsoppdraget redaksjonell rapport 2012

amedia samfunnsoppdraget redaksjonell rapport 2012 amedia samfunnsoppdraget redaksjonell rapport HVER DAG. engasjert. til stede. INNHOLD det e Samfunnsoppdraget 3 Kritiker og samfunnsbygger 5 Brennende hjerter for mennesker og lokalsamfunn 1 Sterkt redaksjonelt

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai Kurs høsten 2008 www.ij.no Institutt for Journalistikk Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai KJæRE IJ-BRUKER! Velkommen til en høst med nye muligheter for faglig påfyll og utvikling! I høstkatalogen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer