Det beste av mangfoldet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det beste av mangfoldet"

Transkript

1 Det beste av mangfoldet Årsberetning 2008 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

2 2 3 INNHOLD FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon ÅRS FAGPRESSEUTVIKLING... 6 DE BESTE PÅ TRYKK... 8 FAGPRESSENS KOMPETANSESATSING DET GODE MEDIEEIERSKAP FAGPRESSEKATALOGEN STYRETS BERETNING REGNSKAP... 30

3 FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon Fagpressen er medlem av Norsk Presseforbund og er en aktiv pådriver i medieutvikingen i Norge. Kontinuerlig arbeider Fagpressen for å bedre rammebetingelsene for publisering av blader, magasiner og tidsskrifter. Vi tilbyr kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer, studieopplegg, stipender og rådgivning for redaktører, utgivere, journalister og markedsfolk m.m. Foreningen stiller konkrete krav til medlemmenes faglig-etiske standard, blant annet krav om tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakaten og gjeldende tekstreklameregler. Dette er noe av hva Fagpressen tilbyr sine medlemmer: Sosialt felleskap og faglige fora Det sosiale fellesskapet er viktig for veldig mange av våre medlemmer. Å møte likesinnede redaktører, markedsfolk og journalister i faglig og sosial sammenheng skaper gode samtaler og nye ideer, og bygger viktige nettverk. Opplagskontroll Fagpressen gjennomfører opplagskontroll for medlemsbladene. Godkjente opplagstall brukes som dokumentasjon overfor annonsører, mediebyråer og andre viktige kontakter. Redaktørplakaten Fagpressen stiller som krav til alle medlemsbladene at de skal følge Redaktørplakaten, Vær varsomplakaten og pressens etiske regler for øvrig. Man kan da benytte Fagpressens logo i bladet og på nettet som bevis på at man følger bransjens regelverk. Seriøst stempel Medlemskapet bekrefter at bladet er en seriøs nyhetsformidler. Særlig for små aktører kan dette være et virkemiddel i dialog med lesere, intervjuobjekter og annonsører. Kompetansehevende aktiviteter Fagpressen tilbyr kurs og sosiale møteplasser for våre medlemmer. Alt fra frokostkurs og seminarer til tyngre dybdekurs over flere dager. Vi har tilbud til redaktører, journalister, utgivere og markedsfolk. Lederutvikling Fagpressens lederakademi, FLA, er Fagpressens tyngste satsing på lederutvikling noensinne. FLA er et samarbeidsprosjekt mellom Fagpressens kompetanseansvarlige og Institutt for journalistikk, IJ. FLA er bygget opp av fire moduler som til sammen dekker sentrale områder av kunnskapsfeltet ledelse i moderne mediebedrifter. Opplegget er tilpasset ledere i fagpressen. Det retter seg mot både redaktører, markedsledere og fagmedienes utgivere. Rådgivning Fagpressen tilbyr profesjonell rådgivning innen juss, ledelse, økonomi, markedsføring og redaksjonell utvikling. Informasjonskontoret yter forøvrig medlemsservice av generell art til alle medlemmer. Fagpressekatalogen Fagpressen vedlikeholder databasen over alle bladene i organisasjonen. Dette er et sterkt virkemiddel og KJAPPE FAKTA OM FAGPRESSEN Den Norske Fagpresses Forening har rundt 230 medlemsblader med ca 1200 medarbeidere Fagpressen hadde en fremgang på 4,4% i reklamemarkedet i 2008, i henhold til Norsk Reklamestatistikk (IRM). Fagpressen var den eneste mediekanalen på trykk som hadde fremgang. Totalmarkedet gikk tilbake 0,5% Opplaget i medlemsbladene strekker seg fra 350 til eksemplarer per utgivelse 4 5 Til sammen har bladene dokumentert ca 2,7 millioner unike lesere Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) er Den netto totale omsetningen i fagpressen er i underkant av 600 millioner kroner landets presse- og interesseorganisasjon for fagblader, De 20 største bladene står for 80% av annonseomsetningen tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Rundt 230 Internettomsetningen var ca 3% i 2007 av Norges ledende fagblader er medlem av Fagpressen. 8% av medlemmene har opplag over % av medlemsbladene har opplag under eksemplarer eksemplarer arbeidsverktøy for annonsører, mediebyråer og andre interessenter i mediebransjen. Lesertall Fagpressen leverer bransjestatistikk til IRM, og har i 2007 og 2008 levert lesertall for 100 av bladene sammen med Norsk Gallup og Fagpressens annonseselskap Kanal F. Setter politisk dagsorden Et av organisasjonens viktigste mål er å bedre fagbladers rammevilkår, og dette gjøres via aktiv deltakelse i pressepolitiske utvalg og høringer. De siste årene har Fagpressen blant annet bidratt til lovfesting av prinsippene i redaktørplakaten. Prisutdelinger Hver vår inviterer vi til fest hvor vi deler ut de gjeve og høythengende Fagpresseprisene. Hver høst arrangerer vi Fagpressedagen med stort faglig seminar samt tildeling av Fagpressens Fulltreffer og Fagpressens Mediepris. Pressekort Vi formidler pressekort til journalister, redaktører og andre redaksjonelle medarbeidere i våre medlemsblader. Stipender Fagpressen utlyser og innvilger stipender fra redaktørfondet og utgiverfondet to ganger i året.

4 ÅRS FAGPRESSEUTVIKLING 01 På slutten av 1700 tallet kommer de første vitenskaplige tidsskrifter hvor man brakte stoff fra utenlandske skrifter sammen med egne meninger og forklaringer. Grunnloven og full ytringsfrihet la basis for vekst i de trykte medier. I 1814 var det åtte aviser og tidsskrifter i landet. 02 Henrik Wergeland var sentral i utviklingen av det som senere dannet grunnlaget for norsk fagpresse. Wergeland var blant annet redaktør av Statsborgeren, Folkebladet og For Allmuen. 03 I 1898 tar redaktør av Elektronikktidsskriftet, Hans Henrik Berg-Jæger initiativ til å stifte Den Norske Fagpresses Forening. Hovedintensjonen var å skaffe anseelse som likestilt pressegruppe. Fem tidsskrifter med samlet opplag på litt over 1000 eksemplarer var på det første møtet. Da foreningen ble offisielt stiftet, var det til sammen 13 blader som var med. 04 Det innføres momsfritak for dagspresse i Etter stort politisk press vinner Fagpressen frem med at bladene skal likestilles med dagsavisene når det gjelder momsfritak. Ukepressen kommer ikke inn under denne regelen. 05 I 1973 settes redaktøransvaret på dagsorden ved at Fagpressens redaktørforening opprettes. Det var viktig overfor øvrig media å markere at fagpresseredaktører skulle ha samme ansvar, forpliktelser og rettigheter som dagsavisenes redaktører bør også huskes, for da ble Fagpresseprisen utdelt for første gang for å heve standarden på fagpressen i Norge som det het... Og det har prisen virkelig gjort!. Norsk Hagetidend ble første blad som fikk den gjeve prisen! Hvert år konkurrerer nå bladene om en rekke priser, alt fra nettpris til årets blad. Priutdeling og det påfølgende medieparty samler hvert år over 200 glade bladfolk og gjester 07 I kjølvannet av Fagpressens egen redaktørforeningen opprettes Markedsforum og Utgiverforum (1980) og Journalistforum (1983) for å skape faglig og sosialt miljø for de ulike rollene. 08Fagpressen var med på opprettelse av Kopinor i 1980-årene. Kopinor ble opprettet for å få vederlag for kopiering av opphavsrettslig beskyttede verk. Midlene som Fagpressen mottar på vegne av bladene benyttes i hovedsak til kompetanseheving og andre tiltak som styrer pengene tilbake til bladene. 09Lang og tung kamp med Posten. Fagpressen har stått for omtrent en tredjedel av bladportoen i Norge og har derfor hatt mange runder med Posten Norge om å bli behandlet likt som dagspresse. Fagpressen var en sterk pådriver for opprettelsen av aviseide Mediapost som en motpol til Posten som eneste distribusjonskanal. 10 I 1998 feirer landets eldste presseorganisasjon 100 år. Det ble en omfattende og feiende markering av en mediekanal i vekst. Oslo Kommune inviterte til stor mottagelse i Rådhuset og det ble arrangert en internasjonal konferanse i samarbeid med vår "moderorganisasjon" FIPP The International Federation of the Periodical Press. En prektig jubileumsbok med forord fra HKH Kong Harald ble utgitt, redigert av VGs tidligere nyhetsredaktør Arne Bonde og Fagpressens æresmedlem Aage Møst. På festmiddagen ble redaktørene Berit Røhne fra Bok & samfunn og Bendik Bendiksen fra Bondebladet utnevnt til æresmedlemmer i foreningen. Røhne var forøvrig også Fagpressens første kvinne- 11 lige styreleder. I 1996 blir Fagpressen medlem i Norsk Presseforbund. Et medlemskap som ytterligere hevet Fagpressens etiske standarder, samt styrket omdømmet både innenfor og utenfor pressens verden. Det medførte at man måtte ta oppgjør med blader som ikke fulgte redaktørplakaten. Fagpressen har fast plass i NPs hovedstyre. 12 I 2006 blir annonsesamkjøringen Kanal F as opprettet med mål å øke annonseomsetningen i bransjen. Selskapet blir senere tatt over av Media Total as i Bergen. Sterkt fokus på mediebyråer og ulike samkjøringsmodeller har medført at Fagpressen har tatt markedsandeler og står sterkere markedsmessig. 13 Våren 2008 vedtar Stortinget loven om redaksjonell frihet i media. Etter stort press fra foreningen blir også fagblader omfattet av loven. 14 I dag teller Den Norske Fagpresses Forening rundt 230 medlemsblader, med ca 1200 ansatte. Bladene leses av til sammen 2,7 millioner lesere.

5 DE BESTE PÅ TRYKK Av Even Trygve Hansen, adm. direktør Fagpressen års organisert kvalitet ble feiret i 2008 Den Norske Fagpresses Forening står støtt og aktivt i posisjonen som landets eldste presseorganisasjon. Svært mye har skjedd i både det norske og det internasjonale mediemarkedet i Men det kan fastslås med en gang at fagpressen som mediekanal er kommet styrket igjennom året! De gamle spådommene om stadig sterkere nisjeorientering, både blant annonsører og publikum, begynner å slå til. Mens massekommunikasjonen opplever en stor tilbakegang i kanaler som TV, aviser og ukepresse, er vår kanal for kommunikasjon i vinden som aldri før og vi har et godt utgangpunkt for å mestre tøffere tider. Blant dem som bedriver massekommunikasjon, har sterke merkevarer som NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Se og Hør og mange andre falt dramatisk i Ja, de har bare fortsatt en sterk trend blir etter all sannsynlighet også et år i reduksjonens tegn for de samme merkevarene, når vi ser bort fra internett vil bli husket som et medieår med mange prosesser knyttet til nedbemanninger og kostnadsreduksjoner. Det vil også i stor grad prege Folk flest prioriterer kommunikasjon som er spisset mot deres egne interesser - og det samme ønsker annonsørene i stadig større grad. Samtidig er man blitt mer eller mindre kanaluavhengige. Man er opptatt av det målrettede innholdet og søker kanaler for kommunikasjon som passer i ulike situasjoner. Med blader, internett og arrangementer har fagpressen kommet langt i å tilfredsstille sitt publikum. Likevel har vi en utfordring i det å videreutvikle kanaler og kommunikasjon. Vi er i dag totalt sett for svake på digital kommunikasjon. Her har fagpressen utfordringer og kompetansefokus økes kontinuerlig på området. Mye viktig og positivt har skjedd i jubileumsåret for Fagpressen her til lands og her er noen smakebiter av høydepunktene: Magasinet Apollon ble tildelt den høyt respekterte Fagpresseprisen, mens Ren Mat ble vinneren av Fagpressens Journalistpris. Silver Pensjonsforsikring AS, reklamebyrået Kaktus Kommunikasjon og mediebyrået Red Media vant Fagpressens Fulltreffer for sine annonser i blant andre Dine Penger og Seilas. Magasinet =Oslo ble under Fagpressedagens jubileumsfeiring tildelt gratis medlemskap i Fagpressen. Magasinet er et talerør for mennesker i tøffe livssituasjoner og for sosialt utstøtte. Fagpressens opplag økte med to prosent fra 2007 til Det samlede opplaget endte på snaue 3,85 millioner eksemplarer fagblader, i henhold til opplagskontroll foretatt av Fagpressen. I samme periode var det markert opplagsnedgang både for aviser og ukepresse. I følge Norsk Reklamestatistikk (IRM) hadde Fagpressen i 2008 en markedsandel på 3,2 prosent av den totale reklamepotten i Norge, en vekst på 4,4 prosentpoeng fra Totalmarkedet gikk tilbake 0,5 prosent. Fagpressen hadde i følge Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) en økning på 4,7 prosent i annonseomsetningen i 2008, sammenlignet med samme periode året før. Med det hadde Fagpressen en andel på 1,3 prosent av den totale MIO-omsetningen. Når det gjelder lesertall, har vi svært ferske tall å vise til. Dataene fra TNS Gallup Forbruker & Media viser at vi er på stedet hvil i forhold til fjoråret med over 2,5 millioner lesere på de rundt 80 målte fagpressemagasinene. Og dette skjer samtidig som store aviser og ukeblader faller kraftig. Organisasjonen har vært særdeles aktive i forhold til å få Fagpressen definert inn under Lov om redaksjonell fridom i media, som var en realitet fra 1. januar Da kulturministeren i første omgang glemte Fagpressen og Ukepressen i denne sammenhengen, var Fagpressen raskt frempå og fikk endret dette. Også i tiden fremover vil dette være en lov og en sak som "Fagpressens unike fordel er nærheten til både lesere og annonsører..." har høy prioritet i Fagpressen og som du kan lese mer om et annet sted i denne trykksak. Vi har derfor grunn til å være fornøyde med Men, vil skal ikke på noen måte glede oss over andres reduksjon og fall. I stedet skal vi konsentrere oss om egne seiere og kommende utfordringer. For utfordringer har vi i høyeste grad, blant annet i forhold til å holde oss à jour med brukernes, seernes, lesernes og lytternes nye medievaner. Her skjer ting nesten raskere enn vi i mediebransjen ønsker.

6 10 11 For uansett hvordan vi snur og vender på det, 2009 blir et tøft år for hele mediebransjen, inkludert Fagpressen. Foreløpig er det deler av mediebransjen som har sett langt mer negative tegn før det nye året enn hva vi i Fagpressen har registrert. Men vi skal ikke være trygge. Vi må heller forberede oss på dårligere tider i alle fall for en periode Vi kommer til å oppleve reduksjon i annonseinntektene i 2009, men det er nok vår kanal som får det minst dramatisk av samtlige som trykker på papir. Og vi vil også tro og håpe at det vil snu oppover igjen allerede i andre halvdel av Dermed får vi et lite brudd i vår sterke trend. Men dette bruddet skyldes ikke noen feil i maskineriet til alle som jobber med fagpresse på ulike fagområder hver eneste dag. En nedgang vil kunne forklares i langt mer eksterne forhold, ikke minst at mange annonsører vil stramme inn livremmen for en kortere periode. Her må det jo også tas med i vurderingen at fagpressen som annonsekanal ikke er så avhengig av merkevareannonsering som våre venner i avisene, tv og ukepressen. I fagpressen sitter vi helt unikt nærme både lesere og annonsører. Tid for mediestøtte Debatten omkring pressestøtte og momsfritak for norske aviser fortsetter. Vår mening er at debatten er på feil spor. For dagens pressestøtteordning burde for lengst ha vært på museum. Pressestøtten og momsfritaket er virkemidler som skal sørge for en differensiert presse og som ikke minst skal sørge for at både nasjonale og lokale demokratier får et sunt fundament. Hvert år kommer debatten opp, med ulike innfallsvinkler. Nå ønsker avisenes interesseorganisasjon (MBL) en økning på 25 prosent i pressestøtten, mens Frp og Høyre kjemper imot den samme støtten. Samtidig ønsker krefter i Senterpartiet at løssalgsavisene skal miste sitt momsfritak. Mange og sterke meninger og det er jo i utgangspunktet sunt i et velfungerende demokrati. Problemene med dagens ordning for pressestøtte er ikke at virkemidlene skal fremme et differensiert mediesamfunn som skal opprettholde demokratiets verdier. Problemet med ordningen er at den ikke tar høyde for samfunnsutviklingen, og i denne sammenheng medieutviklingen. Pressestøtten er i dag forankret til kun en kanal for kommunikasjon, nemlig papiravisene. Dette skjer samtidig som flerkanalsamfunnet blomstrer som aldri før. Det er her det største problemet ligger. (Det er nok en gang grunn til å minne om at dagens støtteordning stammer fra 1969!) Til og med de fleste avisredaktørene ser nå tegningen i medieutviklingen. Stadig flere erkjenner at opplagene vil synke. Spørsmålet er ikke lenger om retningen, men om tempoet i nedgangen. Men flertallet av avisredaktører har skjønt dette for lenge siden. Derfor er norske aviser i verdensklasse når det gjelder tenkning og utvikling på internett. Mens de tradisjonelle avishusene for lengst er blitt multimediale mediehus, er pressestøtten fremdeles kun knyttet til de tradisjonelle papiravisenes kanal. Det er derfor på tide at støtteordningen endrer seg slik mottakerne av støtten har forandret seg det siste tiåret. Undertegnede mener at vi som demokratiets forvaltere blant andre oss i mediebransjen bør ha fokuset på innholdet, og ikke kanalene, hvis denne typen Kjartan Tyvand ordninger skal kunne forsvares. Enten må medier kunne få pressestøtte på basis av sitt innhold eller så må hele ordningen legges ned. Skal denne type støtteordninger bestå, må de være kanalnøytrale. Å knytte støtteordninger kun til redaksjonelt innhold i papiraviser, hører ikke hjemme i dag og heller ikke til de siste 10 årene. Ordningen burde for lengst ha blitt utdatert og pensjonert. Det er derfor med blandede følelser man opplever at MBL og de fleste politiske partier fremdeles verner om dagens pressestøtte. I bunn og grunn handler det om å støtte konkurransevridning og manglende respekt for at mediebrukerne er på vandring. Pressestøtten bør dø slik den er i dag. Hvis støtten skal kunne forsvares i årene fremover, må den forandres til en mediestøtte, hvor innhold, bredde og mediekonsum bør legges til grunn ikke kanal for kommunikasjon. En stødig kanal De urolige tidene i mediebransjen merkes sterkt av enkelte kanaler. For Fagpressen vil det selvfølgelig også bli endrede forhold, men fagblader har i så måte en unik posisjon: Nisjeblader sitter tettere på både lesere og annonsører enn de andre massekommunikasjonskanalene. Det er en stor og rimelig unik fordel, som det er viktig å pleie videre når rammebetingelsene i samfunnet endres. Det er vel strengt tatt bare lokaleavisene og fagpressen som har et slikt utgangspunkt. Arbeidet med å styrke vår mediekanal på samtlige områder er sterkt prioritert av presseorganisasjonen Fagpressen. De organisasjonsmessige endringer som ble gjennomført i løpet av 2007 har gitt gode resultater, og aktivitetsnivået mot bladene og deres medarbeidere har vært høyt og fokusert. Her er staben i Fagpressens administrasjon: Synne Mugaas Elisabeth Berg Pronkow Berit Nyman er redaktør redaksjonell kompetanse. I dette ligger ansvaret for fagpressens utvikling på redaksjonelt og presseteknologisk område, samt kompetanserelaterte virksomheter og rådgivning overfor redaktører og journalister. I tillegg innehar Nyman redaktøransvaret for fagpressenytt.no. Berit Nyman er også vararepresentant til styret i Norsk Presseforbund. Kjartan Tyvand er fagsjef for økonomi, finans og informasjonsteknologi, og med det siste tydeliggjør dette viktigheten av konstant utvikling og forbedring av Fagpressens databaser, fellesteknologi, nettløsninger og opplagskontroll. Tyvand er også rådgiver overfor bladene på økonomiske områder innen bladutgivelser. Synne Mugaas er markedskoordinator, og hennes hovedområder er medlemsservice, verving av nye blader til foreningen, markedstiltak, støttefunksjon for Kanal F og koordinering av markeds- og reklamestatistikker. Mugaas vil være i fødselspermisjon i 2009 og som vikar har man knyttet til seg leder av Fagpressens Markedsforum, Dagfrid Hammersvik. Prosjektsekretær Elisabeth Berg Pronkow har ansvar for de daglige sekretærfunksjoner, samt oppfølgning av databaser, konferanser, møtelokaler, bladregistrering, fagpressekatalog mm. FIs adm.direktør, Even Trygve Hansen, har i tillegg til å være daglig leder for informasjonskontorets virksomhet, ansvar for eksterne relasjoner med myndigheter, politiske miljøer og presserelaterte organisasjoner. Han sitter også i ulike styrer og utvalg på vegne av DNFF, bl.a. Norsk Presseforbund (NP), Kopinor og Finansmarkedsfondet samt den internasjonale blad-

7 12 13 organisasjonen FIPP. Han er i tillegg også sekretær for DNFFs hovedstyre. 110 år med priser og fest! Fagpressen er landets eldste presseorganisasjon og vår 110 årsdag ble feiret på en fin og kvalitetsmessig måte. Kvaliteten ble markert med utdelingen av de årlige Fagpresseprisene denne gang ble det gjort på toppen av Oslo, nemlig restaurant Stratos. Over 200 mennesker feiret de glade og stolte vinnere på en praktfull sommerdag i begynnelsen av juni. Og her er vinnerne juryleder Lasse Gimnes og hans jurymedlemmer presenterte: Årets fagblad 2008 ble Apollon, et populærvitenskapelig magasin utgitt av Universitetet i Oslo. Om vinneren sier juryen bl.a.: Et blad som driver Fagpressejournalistikk på sitt beste. Magasinet satser på ressurskrevende innhold, men klarer å presentere dette på en forbilledlig og tilgjengelig måte. Det er ikke alltid lett å lage interessant og tiltalende innhold av faglig dybde, men dét har vinneren av Fagpresseprisen virkelig klart. Gode førstesider, sterk billedkvalitet, fin miks, og artikler som holder et journalistisk høyt nivå. Prisen ble tatt i mot av en stolt redaktør Trine Nickelsen og hennes stab. Hederlig omtale tilfalt bladene Sykepleien, Ren Mat og Kommunal Rapport. Trine Nickelsen, redaktør av Apollon - årets Fagblad Ren Mat, som utgis av OIKOS, Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, vant den gjeve journalistprisen. Bladet vant med en artikkel og test av et hotell som ikke holdt det som var lovet om økologisk mat. Om vinneren sier juryen følgende: Vinnerarbeidet handler om et område som opptar stadig flere og som trygt kan karakteriseres som viktig og nyttig. Det er det totale samspillet i artikkelen, det kritiske blikket og avsløringen, som denne gangen fører til Fagpressens Journalistpris. Her har Tarjei Leer-Salvesen skrevet artikkelen, samtidig som Egg & Bacon har skrevet kommentaren eller testen. Vi mener derfor at magasinet Ren Mat v/redaktør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fortjener prisen. De hederlige omtaler for fremragende journalistikk gikk til journalist Geir Ormseth i Dine Penger og Forbruker-rapportens Geir Røed. Fotoprisen gikk til fotograf Ole Morten Melgård i Kommunal Rapport, Politiforum tok i havn forsideprisen, designprisen ble vunnet av Snitt og nettprisen ble tildelt Apéritif. To sentrale personer i fagpressemiljøet fikk også heder og ære denne dagen: Lederen av Fagpressens Markedsforum og hovedstyremedlem Dagfrid Hammersvik ble tildelt Markedsprisen for sitt betydningsfulle og årelange arbeid for mediekanalens markedsutvikling. Og Odd H. Vanebo fikk Fagpressens og juryens ærespris for oppbygging og utvkling av Vanebo Fagpresse (nå Ask Media), som nå er landet største kommersielle fagpressevirksomhet. Etter prisutdelingen fortsatte 110-årsfeiring til sjøs på hovedstadens praktfulle fjord med glade gjester, =Oslo, representert ved Glendarren Stewart, ble hedret av Fagpressen i jubileumsåret. fagpressekolleger, vinnere og ikke vinnere skalldyr og godt drikke. Faglig fokus 12. november ble det satt et faglig fokus på vår 110- årsmarkering. Fagpressdagen, som nok en gang samlet over 200 personer, ble arrangert på Hotel Bristol. Styreleder Marit Aschehoug og Fagpressens daglige leder tok for seg høydepunkter i presseorganisasjonens historie, og det ble hilst fra det politiske Norge ved Trine Skei Grande (v) fra Stortingets kulturkomite og fra øvrig presse gjennom generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Dagens kulturinnslag kom fra skuespiller Kari Simonsen og forfatter Andreas Hompland, som henholdsvis fremførte en jubileumsprolog og fagpressens lange historie i Norge. VG-direktør Torry Pedersen og Anne Britt Berentsen, adm. direktør i Hjemmet Mortensen, gav deltagerne et interessant innblikk i sine virksomheters utfordringer og strategier, mens debattleder Eva Bratholm utfordret Se og Hør-redaktør Harald Haave, journalist Erling Borgen og Fagpressens styreleder Marit Aschehoug i sin etterlysning av den gode journalistikken. Fagpressen hedret =OSLO Det ble også en spesiell opplevelse for alle de fremmøtte da Fagpressen, ved hovedstyremedlem Dagfrid Hammersvik, utdelte et gratis jubileumsmedlemskap i foreningen til gatebladet =Oslo. Dette er en anerkjennelse av det flotte produktet de lager. Magasinet gir deg og meg innsikt i liv og skjebner det er viktig å vite om i vår tid, dette koblet sammen med kreative virkemidler i bildebruk, vinklinger og ikke minst fortellerstemmer. Tildelingen uttrykker en dyp respekt for den betydning magasinet har for sine medarbeidere, understreket Hammersvik i sin tale. Kvelden ble avsluttet med mat og drikke for dagens gjester og deltagere. DNFF og Kopinor DNFF er en av Kopinors 23 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om kopiering fra bøker, aviser, blader, tidsskrifter og andre utgivelser på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Kopinor har avtaler innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. DNFF mottok i 2008 kr i kollektive vederlag fra Kopinor ( som redaktørandel og som utgiverandel), sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2008 var 222,3 mill. kr (222,9 mill. kr i 2007). Norske rettighetshavere mottok i alt 151,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (141,6 mill. kr i 2007). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen.

8 PÅ RETT KURS MED FAGPRESSEN Av Berit Nyman, redaktør, redaksjonell kompetanse ble gjennombruddsåret for lisensiering av digital kopiering. I løpet av året inngikk Kopinor avtaler om digital kopiering i kommunene, hele skoleverket og kirken. Avtaler om digital bruk i statsadministrasjonen fulgte i begynnelsen av 2009, og det er forhandlinger i gang med universitets- og høyskolesektoren. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette utgjør en viktig fornyelse og videreutvikling av kopieringsavtalene og styrker opphavsmenn og utgivere i forvaltningen av sine rettigheter. Berit Røhne var i 2008 DNFFs representant i Kopinors representantskap, med Ingebjørg Alfsen som vararepresentant. På vegne av gruppen Andre utgiverorganisasjoner var Pernille Arneberg Børset (MBL) medlem av hovedstyret med Even Trygve Hansen som varamedlem. Hansen var dessuten medlem av internasjonalt utvalg. Norsk Presseforbund DNFF sitter i styret i Norsk Presseforbund (NP), en særdeles strategisk og viktig posisjon for fagpressen. NP blir en stadig viktigere aktør når det gjelder den presseetiske debatt i Norge et område under kontinuerlig press fra ulike områder. Pressens selvjustis gjennom PFU (Pressens Faglige Utvalg), som utnevnes av NP, er større og mer viktig enn noensinne. Frem til 2008 har DNFF hatt styreplass i gruppen øvrige medier, med LLA (Landslaget for lokalaviser) på varaplass. Med utgangspunkt i DNFFs forslag om å endre sammensetningene av styrereprentanter, er DNFF nå representert sammen med MUF (Magasinog ukepresseforeningen) i gruppen fag- og ukepresse begge med fast styreplass. DNFFs Even Trygve Hansen sitter i NP-styret, mens fagsjef Berit Nyman er vararepresentant. DNFF er også representert i komiteen som planlegger NPs 100 årsfeiring i Internasjonale kontakter Det er stadig god og nyttig kontakt over landegrensene. I 2008 har det vært utvekslet mange nyttige erfaringer ol særlig mellom Sverige, Danmark og Norge. DNFFs hovedstyre la for øvrig et arbeidsseminar til London i mai, kombinert med en større fagbladkonferanse arrangert av vår engelske søsterorganisasjon PPA. På denne måten var det mulig for hovedstyret å få direkte tilgang til flere internasjonale kapasiteter. Ved siden av det skandinaviske, styres mye av de internasjonale relasjonene gjennom FIPP The International Federation of the Periodical Press. DNFFs daglige leder sitter i Board of Directors og The Executive Committee. Hovedfokus av det internasjonale arbeidet er rettet mot postale utfordinger, EU-direktiver og ulike rammebetingelser på markedssiden. Fokus på miljø er også økende på den internasjonale siden, samt kombinasjonen av felles utvikling og synergier for trykk og nett. Vel rustet! Fagpressen står som mediekanal vel rustet til å møte nye tider og nye utfordringer som vi nå vet kommer for fullt. Vi ser dessverre våre nabokanaler på trykk aviser og ukepresse raser i opplag og annonseomsetning, mens Fagpressen hadde fremgang på begge områder i Interessen for å tilegne seg kunnskap og skape forbedringer er stor blant medlemsbladene i Fagpressen, og vi i administrasjonen skal gjøre alt vi kan for å styrke kanalen. Nærheten mellom fagpressens lesere og annonsører skal videreutvikles og det vil bli satt søkelys på kostnadseffektivitet og rasjonell bladdrift i 2009! Vi skal stå han av Digitale sporhunder har snust seg rundt på møterommet i Akersgaten. Journalister og redaktører har vært på studietur i Brussel, besøkt alle de sentrale EUinstitusjonene og fått med seg oppdatert kunnskap om hvorfor også fagblader må bry seg om det som skjer i EU har ellers vært breddfullt av fotofrokoster, det har vært debattmøter, bladettersyn og kick-off på danskebåten. Fagpressen leverer kompetanse på mange plattformer, og i samarbeid med svært ulike leverandører av innhold. Arrangementene i 2008 har samlet fra ti til 200 deltakere. Fellesnevneren er mest mulig faglig relevans på høyt nivå, levert i formater tilpasset en travel fagbladhverdag. Hva ville fagbladfolket ha? Våren 2008 gjennomførte Fagpressens informasjonskontor den største medlemsundersøkelsen på flere år. Et av de viktigste målene med den var å kartlegge best mulig behovene for kurs og kompetanseaktiviteter. Svarene ga oss mange viktige veivisere: Generelt er kurs og kompetanse levert av Fagpressen den nest viktigste grunnen til å være medlem i organisasjonen. "Kurs og seminarer" topper også listen over hva folket synes Fagpressen bør satse på. Mer spesifikt vil de redaksjonelt ansatte helst ha kurs om bladkomposisjon og redigering, forsidekurs og bladettersyn/-gjennomgang. Kurs i å utnytte nettstedet bedre er det også et høyt antall redaktører og journalister som sier at de vil benytte seg av. I tillegg har mange redaktører svart ja til lederprogram mer om det siden og til å lære å lage undersøkelser. Markedsfolket vil veldig gjerne lære å lage undersøkelser! Og enda gjernere vil de ha kurs i markedsstrategier. Tradisjonelle salgskurs vil de også ha, og, i likhet med de andre gruppene, vil de lære å utnytte nettstedene bedre. Samtlige fagfora får også klar melding om at deres viktigste oppgave er å bidra til gode faglige arrangementer i Fagpressen. Generelt er kurs og kompetanse levert av Fagpressen, en av de viktigste grunnene til å være medlem i organisasjonen, påpeker redaktør redaksjonell kompetanse, Berit Nyman. Hva fikk de? Endel av behovene vi leser ut av undersøkelsen vil bli materialisert først i 2009, men noen av bestillingene ble levert allerede i Det ble holdt kurs i nettskriving, og det var runder med bladettersyn. Nettdykk-seminaret på høsten, der flere redaksjoner med svært ulik satsing på nett, delte av sine erfaringer

9 16 17 Hva skal gode ledere utvikle seg til? for et lydhørt publikum av kolleger fra andre blader, var definitivt en frukt av kartleggingen. Denne måten å dele kunnskap inspirerer også til nettverksbygging mellom markedsavdelinger og redaksjoner i Fagpressen. Og, apropos bidrag fra fagforaene: Journalistforum og Fagpressens redaktørforening engasjerte seg sterkt sammen med Oslo journalistklubb, OJ, og arrangerte en målrettet og godt besøkt halvdagskonferanse i oktober. Tema var "Fagpressens samfunnsansvar og rolle som mediekanal". Arrangørene hadde, gjennom OJ, laget en fersk rundspørring om hvordan journalister i fagbladene har det i møte med informasjonsbransjen. Og et velopplagt panel debatterte hvorfor det åpenbart er slik at fagpressen blir diskriminert og stjålet fra, med større tilbøyelighet enn det som skjer i andre mediekanaler. Fagpressens lederakademi, FLA Det banale spørsmålet lyder: Hvorfor skal ledere utvikle seg? Så kommer det litt mindre banale oppfølgingsspørsmålet: Hva skal gode ledere utvikle seg til? Hvilke utfordringer er det der ute i tillegg til de daglige greiene? Den vanskelige samtalen når en medarbeider av og til har kjørt seg fast i livet eller plages av langvarig skrivetørke; Den upopulære avgjørelsen når noen rett og slett må gå fordi tidene er for tøffe og det er for lite overskudd igjen i kassa? Planlegging; det er vi vel ganske gode til. Strategitenkning det har vi hørt om. Bladutvikling det driver vi vel med hele tiden... Kompetanseutvikling for oss selv og medarbeiderne: Jo da, vi går da på kurs, prøver å holde oss oppdatert... pusset og bekjentgjort gjennom nyhetsbrev og Fagpressens nettsteder. Med 13 søkere på listen ble det satt strek for første kull av FLA som hadde sin første samling i slutten av november. I skrivende stund befinner deltakerne seg mellom modul 2 og 3, og er i prosjektoppgave-modus med aktiv veiledning, og med et egen-etablert nettverksforum på origo.no Krevende kandidater Tilbake til spørsmålet om hvorfor ledere skal utvikle seg og til hva? I slutten av oktober hvert år arrangeres den store Yrkes- og utdanningsmessen av Utdanningsetaten i Oslo og Akershus, i Oslo spektrum. Målgruppen er ungdomsskoleelever som søker informasjon og råd i forhold til videregående opplæring. I 2008 hadde de tolv programmer å velge mellom; samtlige med egen stand i Spektrum, der elever, lærere, bedrifter og lærlinger i fellesskap viste fram hva man har av muligheter innen forskjellige yrker. I hallen var det både rørleggere, blomsterbindere og tømrere. Realister moret ungdommene med Newtons vugge og små kjemieksperimenter; kokkelærlinger spredte fristende dufter, dans og drama-grupper opptrådte med biter av show og folk fra linjene for medier og kommunikasjon viste fram grafisk design, foto og andre kule ting. Inntrykket var mangfold og muligheter, og det var morsomt å se hvordan forskjellige grupper ungdom ble trukket mot det ene eller det andre. Av og til var det lett å gjette hvor en bestemt gjeng kom til å bevege seg. Mange av disse unge og lovende kommer til å være klare for arbeidsmarkedet i løpet av etpar år. Innføringen av mediefag i videregående skole kommer til å gjøre MYE med utvalget av journalister, grafiske designere og fotografer, om ganske kort tid. VM i design Vi som ser for oss en god del flere spennende år som ledere i mediebransjen, kommer snart til å rekruttere nye medarbeidere fra en til dels ganske annerledes kultur enn vi og våre gamle medarbeidere kom fra. Er vi klar over at konkurranse er i ferd med å bli en Våren 2008 tok Fagpressen, i nært samråd med foreningens hovedstyre, avgjørelsen om å lage et lederutviklingsprogram tilpasset og skreddersydd for fagpresseledere, men samtidig med et pensum som kvalifiserer deltakerne til ledelse i mediebedrifter generelt. Etter et grundig forarbeid, og i et tett og fruktbart samarbeid med leder Trine Østlyngen og markedsmedarbeider Anne Gjerde ved Institutt for journalistikk, ble FLA lansert sommeren Samtidig ble det åpnet for å søke støtte fra en egen pott med stipendmidler tilordnet FLA-deltakere. Noen søknader kom ganske raskt, flere da sommerferien var over og lederakademi-programmet ble finmye brukt læringsmodell i stadig flere fag? Designere og mediegrafikere har både NM, EM og verdensmesterskap i grafisk design å melde seg på, og det er ikke uvanlig å gjøre det. Ungdommen vokser opp med konkurranse på stadig flere områder, både på skolen og i fritiden. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har ansvaret for lærlingkontraktene for et stort antall lærlinger i mediefag i Oslo og Akershus. De er gode! sier leder Terje Overgård. De er veldig gode, og de blir veldig tidlig vant til å konkurrere; til å perfeksjonere seg og ha høy selvtillit! Han legger til at de unge mediemenneskene forventer ledere som sørger for at alt av teknologi og duppeditter er på plass. Og de regner det som selvsagt at lederen har et kompetanseløp klart for dem! Framtidsledelse Dette er bare én av de utfordringene vi skal være klar over, og klare for å håndtere. Den er viktig i seg selv, og den kommer sammen med mye annet som kommer til å være annerledes enn før og annerledes enn i dag. Fagpressens lederakademi er lagt opp slik at det gir deltakerne muligheter til å øve seg på å lære av framtiden. Det høres kanskje pompøst ut, men det finnes anerkjente metoder for slikt. Stikkordet er scenarielæring, og det løper som en rød tråd gjennom FLA. Ellers prøves ulike verktøy og metoder, perspektiver og tema. Coaching, lagbygging, redaktørplakaten, lederrollen, drivkrefter for endring. Dette og mye mer står på timeplanen, innholdet leveres av forskere og anerkjente lærere fra blant annet BI, IJ og Norsk redaktørforening. Flinke ledere fra Fagpressens egne rekker blir også trukket inn i akademiet. FLA skal legge til rette for at deltakerne utvikler seg til ledere som ser endringer, tåler dem, og er i stand til å bruke sin nyervervede kunnskap til å gjøre en bedre jobb. For, de nye tider vil kreve bedre jobb!

10 DET GODE MEDIEEIERSKAP Av Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Arne Jensen, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening Ved årsskiftet trådte Lov om redaksjonell fridom i media i kraft en lov hvor Fagpressen spilte en sentral rolle i prosessen. Loven beskytter det som blir betraktet som kjernen i Redaktørplakaten, nemlig at eierne av et medieforetak ikke kan blande seg inn i de løpende redaksjonelle vurderinger og prioriteringer som redaktøren gjør. Det er et viktig prinsipp å få slått fast i lovverket, og forhåpentligvis første skritt på veien mot en ny og moderne medieansvarslov, hvor ansvarsreglene for norske medier får en samlet og pedagogisk fornuftig form. Enkelte har stilt spørsmål ved om den nye loven er tilstrekkelig til å ivareta journalistisk uavhengighet og kvalitet i en tid hvor redaktørene og redaksjonene utsettes for press fra mange hold og hvor medieeierlandskapet er i sterk endring, med til dels tøffere krav til rasjonell drift og økonomisk avkastning. Svaret på det spørsmålet er åpenbart nei. Men så er det heller ikke noe mål at lovgiver skal regulere flest mulig av grenseflatene mellom eiere og redaktører. Det vil neppe være forenlig med de overgripende prinsippene for en fri og uavhengig presse. Målet og utgangspunktet må være at myndighetene skal regulere minst mulig. Det betyr ikke at en diskusjon om prinsippene for godt medieeierskap ikke er på sin plass. Mediene har behov for økonomisk robuste, offensive og gode eiere. Vårt åpne og demokratiske samfunn trenger Nils E. Øy uavhengige, vitale medier som bærere av ideer og tradisjoner og som kanaler for journalistikk, informasjon, kritikk og fri debatt, som markedsplass og møteplass. Fra et redaksjonelt ståsted er det viktig å understreke medienes publisistiske rolle. Redaktørene må forholde seg aktivt og konstruktivt til sine eiere. De er samtidig avhengig av at eierskapet fungerer godt inn mot redaktørinstituttet og de redaksjonelle produkter. I tillegg til den nye loven om redaksjonell frihet, bygger redaktøransvaret i Norge på to hovedsøyler: Redaktørplakaten, som er en gjensidig avtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, ble første gang undertegnet i Redaktørplakaten gir redaktøren mandat og myndighet av utgiver/eier til å lede den redaksjonelle virksomhet fullt og helt. Lovgivningen, hvor redaktøren både strafferettslig og sivilrettslig gjøres ansvarlig for det redaktøren selv er med på å publisere. Ansvarshavende redaktør har dessuten et eget strafferettslig ansvar for trykt presse og kringkasting gjennom "det særlige redaktøransvar" i straffeloven 431. Å realisere redaktørinstituttets prinsipper krever sterke og selvstendige redaktører, både innad og utad og det krever medieeiere som lar dem være nettopp det. I forbindelse med ikrafttredelsen av den nye loven har styret i Norsk Redaktørforening (NR) diskutert kriterier Arne Jensen for godt medieeierskap i et litt videre perspektiv, en diskusjon som har materialisert seg i et eget dokument, distribuert til alle våre medlemmer. NR-styret er ikke ment som noen ekstra redaktørplakat. Oppfyllelse av disse kriteriene vil imidlertid kunne bidra til at hensynene og intensjonene bak Redaktørplakaten i størst mulig grad realiseres. Enkelte av kriteriene er det etter NRs syn nødvendig for eierne å forholde seg aktivt til: Et aktivt forsvar for ytrings- og informasjonsfriheten utgjør et av kjernepunktene i medienes samfunnsoppdrag, og må være grunnfestet i eierskapets tankegods og holdninger. Respekt for pressens etiske regelverk, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten, må danne et fundament for eiernes strategiske tenkning, produktutvikling og holdninger til det redaksjonelle. Redaktørens uavhengige stilling i forhold til det publisistiske og organisatoriske (innenfor redaksjonelt område) må tydeliggjøres og forankres hos eierne. Organiseringen av selskaper og mediehus må ha en struktur som sikrer at redaktøren har tilgang til de fora der de økonomiske rammer for redaksjonens virksomhet blir definert. Andre aspekter ved eierskapet vil kunne bidra til at mediene og redaktørene lettere vil kunne fylle sitt samfunnsoppdrag: Klare publisistiske mål og ambisjoner er viktig for å tydeliggjøre det enkelte mediets rolle og plass i samfunnet. Langsiktighet handler om å ha et eierskap som ikke satser på kortsiktig profitt, men tenker langsiktig i forhold til produkter og marked. Respekt for tradisjon og forankring innebærer å ta på alvor det enkelte mediets historiske, ideologiske og geografiske ståsteder og særpreg, og at utviklingen av de redaksjonelle produkter må sees i lys av dette. I tillegg mener vi eierne bør ha et gjennomtenkt forhold til følgende: Stabile rammevilkår uten detaljstyring fra eierne, er en forutsetning for trygg og god redaksjonell drift. Innovasjon og kreative prosesser er viktige for at mediene skal kunne fylle sin rolle. Åpenhet, romslighet, stor takhøyde er en forutsetning for at toppledere skal føle trygghet i et konsern. I en tid hvor medielandskapet er i rask og til dels dramatisk endring, hvor nye teknologiske plattformer og publiseringsmuligheter og nye økonomiske forutsetninger utfordrer redaktørinstituttet slik vi tradisjonelt kjenner det, er det viktig å holde fast ved og tydeliggjøre de prinsipper som den redaksjonelle uavhengighet bygger på. De endringer vi ser vil ikke gjøre redaktørrollen overflødig. Snarere tvert imot vil et mer uoversiktelig medielandskap kunne medføre større behov for synlige og tydelige redaktører. Et godt medieeierskap slik det her er skissert vil være viktig og nødvendig for at redaktørene skal kunne fylle det behovet.

11 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett =Oslo Foreningen Erlik Advokatbladet Den Norske Advokatfor TNS Gallup F&M Agenda 3:16 Normisjon TNS Gallup F&M AGI-Norsk Grafisk Tidsskr. Norske Media AS Aktuell Sikkerhet Ask media as Allergi i Praksis Norges Astmaog Allergiforbund TNS Gallup F&M Anleggsmaskinen Maskinentr. Serv. og Innkj.lag AL (MESI) TNS Gallup F&M Apéritif Aperitif AS Apollon Universitetet i Oslo Apotekfor. Tidsskrift Apotekforeningen Appell Norsk Folkehjelp Arbeidslederen ULOBA BA Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøsenteret TNS Gallup F&M Arkitektnytt Norske arkitekters landsforb Arkitektur N Norske arkitekters landsforb AstmaAllergi Norges Astma- og Allergiforb TNS Gallup F&M Audiografen Norsk Audiografforbund Baker og Konditor Baker- og Konditorbransjens Landsfor BAR Apéritif Apéritif AS barnehage.no Private Barnehagers Landsforbund TNS Gallup F&M Bedre Gardsdrift Ask media as TNS Gallup F&M Bedre Skole Utdanningsforbundet Bedriftsidrett i Oslo Oslo Bedriftsidrettskrets Bibliotekforum Norsk Bibliotekforening Bilbransjen Norges Bilbransjeforbund TNS Gallup F&M Billedkunst Norske Billedkunstnere Bioingeniøren NITO Bioingeniørfagl.institutt Biolog Norsk Biologforening Bistandsaktuelt Norad Bladet Norsk Transport Norges Lastebileier-Forbund TNS Gallup F&M Blomster Interflora Norge/ Dansk Blomsterhandlerf Bok & samfunn Den Norske Bokhandlerfor Bok og bibliotek ABM-Media Boligfakta Reed Business Information Norway AS Bonde og Småbruker Norsk Bonde- og Småbrukarl TNS Gallup F&M Bondebladet Tun Media AS TNS Gallup F&M Brann & Sikkerhet Norsk brannvernforening TNS Gallup F&M Brannmannen Oslo Brannkorpsforening TNS Gallup F&M Budbæreren Den Evangelisk Lutherske Frikirke BUSKAP Geno TNS Gallup F&M Byggaktuelt Reed Business Information Norway AS TNS Gallup F&M Byggeindustrien Bygg og Anlegg Media AS TNS Gallup F&M Byggmesteren Byggforlaget A/S TNS Gallup F&M Båtliv Norsk Maritimt Forlag AS TNS Gallup F&M CP-Bladet Cerebral Parese-foreningen Cupido Hverdag as TNS Gallup F&M Cøliaki-Nytt Norsk Cøliakiforening Dagligvarehandelen Trade Press v/reidar Molthe Synovate MMI Demens & Alderspsykiatri Nasj.komp.senter Aldring og helse Den norske tannlegeforenings Tidende Den norske tannlegeforening Synovate MMI deqi Norsk akupunkturforening Det nytter Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Diabetes Norges Diabetesforbund TNS Gallup F&M Diabetesforum Norges Diabetesforbund Din hørsel Hørselshemmedes Landsforbund - HLF TNS Gallup F&M Dine Penger Schibsted Magasiner AS Synovate MMI DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Landslaget Drama i Skolen Dyslektikeren Dysleksiforbundet i Norge Elektronikk Elektronikkforlaget AS TNS Gallup F&M Elektronikkbransjen Stiftelsen Elektronikkbransjen TNS Gallup F&M Energiteknikk ElektroMedia AS TNS Gallup F&M Enkelt Enkelt AS Ergoterapeuten Norsk Ergoterapeutforbund Estate Lokaler Estate Media AS TNS Gallup F&M Estate Magasin Estate Media AS TNS Gallup F&M F - Forsvarets forum Forsvarsstaben Fagbladet Fagforbundet TNS Gallup F&M Fagbladet CreditInform CreditInform AS Fagpressenytt.no Den Norske Fagpresses For Faro Journalen Faro Publishing AS FastFood Ask media as Finansfokus Finansforbundet TNS Gallup F&M Fiskeklubben Norges Jeger- og Fiskerforb Fjell og Vidde Den Norske Turistforening Synovate MMI Folkevett Framtiden i våre hender TNS Gallup F&M Fontene Fellesorganisasjonen (FO) TNS Gallup F&M Forbruker-rapporten Forbrukerrådet Forskerforum Forskerforbundet TNS Gallup F&M Forskningsetikk Forskningsetiske komitéer Forskningspolitikk NIFU STEP nifu.pdc.no/ Fortidsvern Fortidsminneforeningen TNS Gallup F&M Fri tanke Human-Etisk Forbund Fuglehunden Fuglehunden AS TNS Gallup F&M Fysioterapeuten Norsk Fysioterapeutforbund TNS Gallup F&M Første steg Utdanningsforbundet Glass & Fasade Glass og Fasadeforeningen Gull&Ur Norges Gullsmedforbund/ Urmakerforbund Handelsbladet FK Norges Colonialgrossisters Forbund Synovate MMI Handikapnytt Norges Handikapforbund

12 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Helsesekretæren Norsk Helsesekretærforbund Hestesport Norges Rytterforbund TNS Gallup F&M Hjem & Skole PEDLEX Norsk Skoleinformasjon HK-Nytt Handel og Kontor i Norge TNS Gallup F&M HMS Magasinet Ask media as TNS Gallup F&M HMT- Helse/Medisin/Teknikk Ask media as Oslo Hold Pusten Norsk Radiografforbund Horeca Ask media as Hotellmagasinet Reed Business Information Norway AS TNS Gallup F&M Hundekjøring Monica Celius & Arild Stangenes Hus & Bolig Huseiernes Landsforbund Synovate MMI IDEER Ideer Media AS Jakt & Fiske Norges Jeger- og Fiskerforbund Synovate MMI Journalen Oslo legeforening Journalisten Norsk Journalistlag TNS Gallup F&M Juristkontakt Norges Juristforbund Jussportalen.no Kaleidoskopet H. Aschehoug & Co Kampanje Hjemmet Mortensen AS TNS Gallup F&M Kirkegården Norsk Forening for Kirkegårdskultur Kjemi Media Oslo AS Kjøkkensjefen Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) Kjøkkenskriveren Kost- og ernæringsforbundet Kjøttbransjen KLF Media AS Kommunal Rapport Kommunal Rapport AS TNS Gallup F&M Kommuniké Delta TNS Gallup F&M Kretsløpet Kretsløpet AS KULTMAG Norges kulturmagasin Mentor medier as KYSTEN Forbundet KYSTEN Landbrukstidende Tun Media AS TNS Gallup F&M Levende Historie Historieforlaget AS TNS Gallup F&M LO-Aktuelt Landsorganisasjonen i Norge TNS Gallup F&M Magasinet Aktuell LO Stat TNS Gallup F&M Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet TNS Gallup F&M Magasinet Tekna Tekna Teknisk naturvitenskapelig foren magasinet Treindustrien Ask media as Oslo Magma SIS AS, Fagbokforlaget AS TNS Gallup F&M Medlemsbladet Parat Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS Menneskerettighets- Den Norske magasinet MR Helsingforskomité Mester'n Mesterbrevnemnda Michael Det Norske Medicinske Selskab Miljø & helse Forum for miljø og helse Miljøjournalen Norges Naturvernforbund Miljøstrategi Findexa Forlag AS Monitor Forlaget Nye Medier AS Motor Norges Automobil-Forbund Synovate MMI Motorføreren Motorførernes Avholdsforbund TNS Gallup F&M MUR+BETONG MUR+BETONG AS Museumsnytt ABM-Media Musikk-Kultur Musikk-Kultur AS TNS Gallup F&M Muskelnytt Foreningen for Muskelsyke Natur & Miljø Norges Naturvernforbund Naturviteren Naturviterne NBS-nytt Norsk Biokjemisk Selskap Negotia magasin Negotia Nettverk EL & IT Forbundet TNS Gallup F&M NITO Refleks Norges Ingeniørorg. NITO Norsk Familieøkonomi Norsk Familieøkonomi AS TNS Gallup F&M Norsk Farmaceutisk Tidsskr. Norges Farmaceutiske Forening Norsk Fiskerinæring Norsk Fiskerinæring AS Norsk Hagetidend Det norske hageselskap TNS Gallup F&M Norsk Husflid Norges Husflidslag TNS Gallup F&M Norsk Landbruk Tun Media AS TNS Gallup F&M Norsk Skogbruk Det norske Skogselskap Norsk Tidsskrift for Sjøvesen Sjømilitære Samfund Norsklæraren Landslaget for Norskundervisning Norwatch Framtiden i våre hender NæringsEiendom Mediehuset Nærings- Eiendom AS TNS Gallup F&M Nøkkelen Folkeakademienes Landsforbund Offentlig drift Reed Business Information Norway AS Offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon TNS Gallup F&M Offshore & Energy Offshore Media Group TNS Gallup F&M Optikeren Norges Optikerforbund Pensjonisten Norsk Pensjonistforbund Personal og Ledelse Ask media as TNS Gallup F&M Plan Universitetsforlaget AS Plastforum Ask media as Oslo Politiforum Politiets Fellesforbund TNS Gallup F&M Positiv HivNorge

13 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 FAGPRESSEKATALOGEN 2009 Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Navn Utgiver Opplag Utg. Lesere Leserundersøkelse Telefon Internett Print & Publisering Norske Media AS Pro Patria/Vårt Vern NROF og KOL TNS Gallup F&M Prosessindustrien Ask media as Oslo TNS Gallup F&M Psykisk helse Rådet for psykisk helse TNS Gallup F&M På Sykkel Syklistenes Landsforening TNS Gallup F&M Ren Mat Oikos Renholdsnytt Ask media as Rett & plikt i arbeidslivet Info Forlag AS Revmatikeren Norsk Revmatikerforbund TNS Gallup F&M Rus & Samfunn Universitetsforlaget AS Samferdsel Transportøkonomisk institutt samferdsel.toi.no/ Seilas Norsk Maritimt Forlag AS Synovate MMI seniorpolitikk.no Senter for seniorpolitikk Sesam Ask media as Sexologi Norsk Forening for Klinisk Sexologi Skattebetaleren Skattebetalerforeningen TNS Gallup F&M Sko Skoforlaget as SKOGeieren Norges Skogeierforbund TNS Gallup F&M Skogindustri Media Oslo AS Skolelederen Norsk Skolelederforbund SkoleMagasinet Avisen SkoleMagasinet Skolepsykologi Forlaget Skolepsykologi SNITT Grafill Snø & Ski Skiforeningen TNS Gallup F&M Sparebankbladet Sparebankforeningens Driftsselskap AS Spesialpedagogikk Utdanningsforbundet TNS Gallup F&M Sport Sportsbransjen AS Stat & Styring Universitetsforlaget AS STEIN Norske Amatørgeologers Sammenslutning Strek Strek Media AS Sunnhetsbladet Norsk Bokforlag as Svin Norsvin Sykepleien Norsk Sykepleierforbund Synovate MMI Tannstikka Norsk Tannpleierforening Teknologi & Verkstedindustri Ask media as Oslo TNS Gallup F&M Tekstilforum Tekstilforum AS Tenner & Helse Forbundet Tenner og Helse Tidens Tale Norsk Bokforlag as Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening Tidsskrift for Jordmødre Den Norske Jordmorforening Tidsskrift for Norsk Psykologforening Norsk Psykologforening Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid Universitetsforlaget AS Transportforum Transportbedriftenes Landsforening Travel News Findexa Forlag AS TS-Kvarten Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Uniforum Universitetet i Oslo United-Supporteren Manchester United Supporters Club, Scan TNS Gallup F&M Universitetsavisa NTNU Utdanning Utdanningsforbundet TNS Gallup F&M Utemiljø Ask media as Vegen og vi Statens vegvesen Vegdirektoratet Velferd Stiftelsen Sosial Trygd Verdensmagasinet X Verdensmagasinet X Vestlandsk Landbruk Landbrukstidsskr.Vestlandsk Landbruk P/L TNS Gallup F&M Vinforum Pedicel A/S VVS Aktuelt Linc Media AS Web Magasin Web Magasin AS Yrke Utdanningsforbundet Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet TNS Gallup F&M

14 Årsberetning 2008 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

15 STYRETS BERETNING Hovedstyret i Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) har i 2008 bestått av Marit Aschehoug, redaktør Advokatbladet (styreleder), redaktør Georg Mathisen, Handelsbladet FK (nestleder), og følgende styremedlemmer: Annonsesjef Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt, redaktør Arne Solli, Første Steg, utgiverrepresentant Ove Hansrud, Ask Media, journalist Tone Holmquist, Kommunal Rapport, annonsesjef Ellen Ekjord, Hus & Bolig, og utgiverrepresentant/ redaktør Per Helge Pedersen, Byggeindustrien. Styrets nestleder, redaktør Georg Mathisen trådte ut av styret i desember, da han gikk over i en stilling i dagspressen. Hovedstyret har avholdt 10 styremøter, inkludert et to dagers seminar i London. Dette ble kombinert med Europas største internasjonale blad- og magasinkonferanse, Magazines 2008, arrangert av fagpressens engelske søsterorganisasjon PPA. Her fikk man drøftet styrestrategier, veivalg, medieutvikling og lignende med representanter fra både blader, organisasjoner og forlag en særdeles nyttig og utbytterik arbeidsmetode. Mye av inspirasjonen og kunnskapen herfra vil bli brukt i styrets arbeid fremover. Kanal F videreføres Styrets arbeid og prioriteringer det siste året har vært preget av to viktige saker: Videreføring og salg av annonseselskapet Kanal F og bransjens endrede rammebetingelser. Når det gjelder Kanal F, igangsatte og gjennomførte styret den planlagte prosessen overfor selskapet Media Total as, som nå har tatt over virksomheten. Salget var avslutningen på en prosess, som startet ved årsskiftet 2007/2008. Kanal F har de to siste årene bidratt til et markert markedsløft for mediekanalen fagpresse, og det var derfor viktig for styret å videreføre og sikre dette. Nå har ikke Fagpressen lenger noen eierandeler i selskapet, og det kan derfor videreføres på et 100 prosent kommersielt grunnlag, på lik linje med bransjens øvrige aktører på dette området en klar fordel både for bladene og foreningen. Det er derfor med tilfredshet styret registrerer at Kanal F lever videre og utvikler seg og at dette medfører at hovedmålet er nådd: Et salgsselskap som på en profesjonell og tydelig måte bidrar til kollektiv vekst for Fagpressen! Styret er derfor av den mening at de investerte midlene er blitt brukt slik årsmøtet vedtok. Endrede rammevilkår Det ble tydelig tidlig i 2008 at mediebransjen ville møte tøffere tider også fagpressen. Både administrasjon og hovedstyret tok strategiske grep med tanke på rasjonell drift og sikring av kompetansekvaliteten. Dette medførte bl.a. at administrasjonen flyttet til mindre og rimeligere lokaler, bare noen meter unna de gamle lokalene. De nye kontorene i Akersgaten 43 er godt tilpasset dagens stab, og innbyr til et stimulerende arbeidsmiljø. Styret valgte også ikke å erstatte markedskoordinator Synne Mugaas, som gikk ut i svangerskapspermisjon helt i starten av I stedet vikarierer leder av Markedsforum og hovedstyremedlem, Dagfrid Hammersvik, i deler av stillingen. I tillegg til dette arbeider styret og administrasjonen sammen om en rekke tiltak som vil gå på kostnadseffektivisering for bladene, det viktigste prosjektet for Her vil det bli gjennomført en rekke tiltak med tanke på nye konsepter for fornuftig og økonomisk forvaltning av medlemsbladenes ressurser. Medlemmer Fagpressen har pr til sammen 227 medlemsblader varierende i opplag fra rundt 400 til over I året som har gått har 20 blader meldt seg ut, mens 12 nye har kommet inn. Det er ingen spesiell trend bak tallet 20, det skyldes både nedleggelser av blader, sammenslåinger og bl.a. uenig- het om praktisering av Fagpressens viktige opplagskontroll. Det er blitt arbeidet mye med verving i 2008 og dette arbeidet blir selvfølgelig videreført i Miljø, likestilling og økonomi Driften av fagpressens sekretariat forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betegnes som godt, og alle ansatte har vist stor arbeidsvilje og entusiasme. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Sykefraværet var på 5,4%, mot 3,9% året før. Hovedstyret i Fagpressen har åtte medlemmer, hvorav fire kvinner og fire menn. Administrasjonen består av fem ansatte, hvorav tre kvinner og to menn. Foreningens ordinære driftsregnskap for 2008 gjøres opp med et overskudd på kr mot budsjettert kr Foreningens oppsparte kapital utgjorde pr kr fordelt på de ulike fondene. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da hovedstyret ikke kjenner til forhold som tilsier noe annet. Marit Aschehoug Styreleder Arne Solli Styremedlem Fremtid 2008 ble et år da Fagpresse både tok markedsandeler og økte i opplag. Hovedstyret ser positivt på utviklingen av Fagpressen videre, selv om også vår kanal vil merke endrede rammebetingelser både når det gjelder annonsører, opplag og lesere. Arbeidet med opphavsrett gjennom Kopinor er også særdeles viktig for Fagpressen, og en livsnerve i vår virksomhet. Derfor er også Fagpressen en aktør i den pågående debatt om kopiering og rettigheter. Hovedfokus i 2009 blir å sette medlemsbladene bedre i stand til å møte vanskelige økonomiske tider. I tillegg vil loven om redaksjonell fridom i media kunne komme til å skape utfordringer hos enkelte fagblader, og styret ønsker fokus på dette fremover. Hovedstyret ønsker å takke alle ansatte i administrasjonen for entusiasme og stå på-vilje i en utfordrende og arbeidskrevende periode. Takkes bør også alle tillitsvalgte som gjør en formidabel innsats i de viktige faglige fora. Oslo, 11. mars 2009 Hovedstyret i Den Norske Fagpresse Forening / Fagpressens Informasjonskontor Georg Mathisen Nestleder Tone Homquist Styremedlem Dagfrid Hammersvik Styremedlem Ellen Ekjord Styremedlem Ove Hansrud Styremedlem Per Helge Pedersen Styremedlem

16 30 31

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer

Opplaget øker i Fagpressen

Opplaget øker i Fagpressen Pressemelding Opplaget øker i Fagpressen Fagpressens opplag øker med 0,9 prosent i 2014. Det betyr at trenden fortsetter. Opplaget har økt hvert år de siste ti årene. Fagpressen er kjerringa mot strømmen,

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Torsdag 25. mars 2010 kl.13.00 (lett lunsj og registrering

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Forholdet mellom utgiver og redaktør

Forholdet mellom utgiver og redaktør Forholdet mellom utgiver og redaktør Dette notatet er bygget opp med følgende hovedpunkt: 1. Aktuelle lover og avtaler 2. Utgivers ansvarsområder 3. Redaktørens ansvarsområder 4. Ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 I Norge har vi i en årrekke hatt forutsigbare rammebetingelser for pressen: Merverdiavgiftens (momsens) 0-sats på

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN MEDIEBEDRIFTENE I iculmr- m kirked.---n. -' Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo - postmottak @ kkd. dep. no Deres ref.: 2001/04589 ME roy:elt Vår ref.: 048 Oslo, 9. januar 2006 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

FAGPRESSEN I EN NY TID! Årsberetning 2010 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

FAGPRESSEN I EN NY TID! Årsberetning 2010 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor FAGPRESSEN I EN NY TID! Årsberetning 2010 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor 2 3 INNHOLD FAGPRESSEN en moderne og levende presseorganisasjon... 4 MEDIEPOLITIKKENS ÅR... 6 FROKOSTKOMPETANSEMESTEREN....

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Agenda Fagbladenes stilling Undersøkelsesopplegg Leserundersøkelse Markedsrapport Omnibus Bransjeundersøkelse Totale lesertall Kost vs.

Agenda Fagbladenes stilling Undersøkelsesopplegg Leserundersøkelse Markedsrapport Omnibus Bransjeundersøkelse Totale lesertall Kost vs. Agenda Fagbladenes stilling Undersøkelsesopplegg Leserundersøkelse Markedsrapport Omnibus Bransjeundersøkelse Totale lesertall Kost vs. nytte Synovate 2009 1 Fagblader er i en særstilling hos brukerne

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Fagpressen på flere spor

Fagpressen på flere spor Fagpressen på flere spor Årsberetning 2012 2011 Den Norske Fagpresses Forening Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor Fagpressens Informasjonskontor 2 Innhold FAGPRESSEN en moderne

Detaljer

Den vesentlige mediekanalen...

Den vesentlige mediekanalen... Den vesentlige mediekanalen... Årsberetning 2009 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor 2 Se så flotte blader... (Foto: Even Trygve Hansen) 3 INNHOLD FAGPRESSEN en ledende og levende

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre Vårt hovedoppdrag NR skal forsvare redaktørinstituttet,

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Polaris Media ASA Trondheim Til Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland Trondheim, 9. februar 2012 HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Vi viser til det pågående arbeidet

Detaljer

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON

ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON ÅRETS MEDIEPRISER 2014 INVITASJON INVITASJON Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på medie bransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Medieplan August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Kulturdepartementet Høringsuttalelse fra Nettavisen til NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet, og vil med dette

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

28.5% 57% COUNT PERCENT

28.5% 57% COUNT PERCENT Presseetikk og pressens selvdø Survey Results 1 Hvor stor betydning mener du den norske selvdømmeordningen (VVP og PFU) har for norsk presses troverdighet? (Mandatory) 28.5% 57% COUNT PERCENT Stor 121

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Dette har IJ gjort SWOT-analyse Brukerundersøkelser. Strategiarbeid IJ. SWOT 2006: Dette er IJs svakheter: SWOT 2006: Dette er IJs styrke:

Dette har IJ gjort SWOT-analyse Brukerundersøkelser. Strategiarbeid IJ. SWOT 2006: Dette er IJs svakheter: SWOT 2006: Dette er IJs styrke: Strategiarbeid IJ IJ-styret jobber med ny strategi for instituttet Avsluttes desember 06 LS/LR-innspill september/november Brukerundersøkelser/dybdeintervju + swotanalyse Dette har IJ gjort SWOT-analyse

Detaljer

Mva-fritaket for kjøp av aviser

Mva-fritaket for kjøp av aviser ÅNDALSNES AVIS AS Romsdalsveien 2 Postboks 153 6301 Åndalsnes Telefon sentralbord 71 22 22 22 Telefaks 71 22 77 22 Bankgiro 7435.05.61114 Org nr NO 934 271 084 MVA Dato: 24. mars 2011 Mva-fritaket for

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten NOTAT Til: Landsrådet 14.03.07 Dato: 08.03.2007 Saksnummer: 06-243 Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten Som annonsert skal forslaget om lovfesting av redaktørplakaten debatters på

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

På denne bakgrunn foreslår styret å endre vedtektenes 7, 8 og 9, i tråd med vedlagte forslag. Endringsforslagene er uthevet og understreket.

På denne bakgrunn foreslår styret å endre vedtektenes 7, 8 og 9, i tråd med vedlagte forslag. Endringsforslagene er uthevet og understreket. Norsk Redaktørforenings landsmøte Oslo, 2013-05-13 Saksdokument Sak 4 Andre saker Som varslet i innkallingen til landsmøtet 27. februar var fristen for å melde inn forslag til landsmøtet fire uker før

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner MEDIETALL 2013 DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de Kolm o Idr NORSK JOURNALISTLAG 1j,ii,. 4,L.u,, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de no 12.04.2007 Vår referanse: 07-144 Høring : Lovfesting av redaksjonell uavhengighet Norsk

Detaljer

Feiret 40-årsdagen til Institutt for Journalistikk

Feiret 40-årsdagen til Institutt for Journalistikk Feiret 40-årsdagen til Institutt for Journalistikk Feiret 40-årsdagen til Institutt for Journalistikk IJ er 40 år - og har allerede ferdig med 40-årskrisen. Les NRs generalsekretærs hilsningstale til jubilanten

Detaljer

Annonser og priser 2015

Annonser og priser 2015 Annonser og priser M e d i e p l a n 2015 119 00 lesere0! Et stilrent blad, sterke bilder og innsiktsfulle historier. Sitat hentet fra: Juryen for Fagpresseprisen 2007. (Kild marke e: Fagpress dsund ersøke

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008

ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 ÅRSBERETNING FOR Hus & Bolig ANS 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Hus & Bolig er et magasin som utgis til medlemmene i Huseiernes Landsforbund og som i tillegg distribueres til potensielle medlemmer

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forslag til endring av NRs vedtekter og vedtektene for NRs Vederlagsfond

Forslag til endring av NRs vedtekter og vedtektene for NRs Vederlagsfond Norsk Redaktørforening - landsmøtet 2009 Forslag til endring av NRs vedtekter og vedtektene for NRs Vederlagsfond Gjeldende vedtekter (Tekst som er overstrøket foreslås fjernet, mens understreket tekst

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 1 Revisjon av Tekstreklameplakaten Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 2 Revisjon av Tekstreklameplakaten: Bakgrunn: Norsk Journalistlag har lagt fram forslag om endringer i flere punkter i Tekstreklameplakaten.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår dato Deres dato Vår referanse 16.1 BW Deres referanse 14/7126

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår dato Deres dato Vår referanse 16.1 BW Deres referanse 14/7126 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår dato 19.10.2017 Deres dato Vår referanse 16.1 BW Deres referanse 14/7126 Høringsuttalelse - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen Vi viser til

Detaljer

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Ne#undersøkinga 2008 Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Agenda 1. Om Ne#avisundersøkelsen 2. Noen sammenhenger 3. Test av norske mediebedrigers ne#strategier 4. Ne#journalisJkk og kvalitet

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Fordeling av vederlag i Kopinor

Fordeling av vederlag i Kopinor Fordeling av vederlag i Kopinor 1 GRUNNLAG FOR FORDELINGEN Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert forhandlinger mellom organisasjonene

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Sak 2013-37 Kommende NR-arrangementer - møteplan Nedenstående møteplan for 2013-2015 er tilnærmet identisk med den som styret vedtok i sitt møte 2. april

Detaljer

Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no

Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no Mangfoldsutvalget Kulturdepartementet Deres ref.: Innspill til Mediemangfoldsutvalget Vi viser til Mediemangfoldsutvalgets

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer