Din bruksanvisning ZANUSSI Z144T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning ZANUSSI Z144T http://no.yourpdfguides.com/dref/666715"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Etter dette tegnet gis det supplerende informasjoner om betjening og praktisk bruk av apparatet. Tips og infomasjoner angoeende konomisk og miljvennlig bruk av apparatet. N Sikkerhet Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere brok. Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, moe du srge for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gjre seg kjent med hvordan det virker og advarslene i instraksjonsboken. Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem nye fr du installerer apparatet eller tar det i bruk. kontakt med ditt lokale servicesenter og fremhev at det bare moe brukes originale reservedeler. Bruk Bruk ikke andre elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i kjle- eller fryseskap med mindre de er spesielt godkjent til dette formoelet. Kjleskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer. Frosne matvarer som har tint, moe ikke fryses ned igjen. Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing br overholdes nye. Se opplysningene poe emballasjen. Den indre kledningen i apparatet bestoer av kanaler som kjlemiddelet ledes igjennom. Hvis det kommer hull poe disse, er apparatet delagt for alltid, og matvarene vil goe tapt. BRUK DERFOR IKKE SKARPE GJENSTANDER til OE skrape bort rim eller is. Rimen fjemes best med den strapen som flger med. moe foe lov bl OE smelte noer apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen. Et skadet stpsel kan foroersake overoppheting og branntillp. Plasser ikke tunge ting eller selve kjleskapet/fryseren oppoe ledningen. - Dette kan foroersake kortslutning eller brann. Ikke trekk ut stpselet ved OE dra i ledningen - vr spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje. - Skadet stpsel kan gi elektrisk stt eller skape kortslutning og brann. Generell sikkerhet Det er farlig OE foreta tekniske inngrep i apparatet. Dette apparatet er tungt. Pass poe noer apparatet skal flyttes. Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte fra fryseren. Det moe vre tilstrekkelig ventilasjon poe baksiden av apparatet, og skader poe kjlekretslpet moe absolutt unagoes. Det beste stedet OE plassere fryseren er i kjelleren (gjelder ikke inubyggingsmodeller). Service / reparasjon Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen av dette apparatet moe bare uffres av en autorisert elektroinstallatr eller annen kompetent person. La bare et autorisert servicesenter uffre service poe apparatet og srg for at det bare brukes originale reservedeler. Du moe under ingen omstendigheter forske OE foreta reparasjoner poe dette apparatet selv. Reparasjoner som er uffrt av ukyndige personer, kan medfre skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta Trykket poe miljvennlig fremstilt papir 11 Installasjon Srg for at apparatet ikke kommer til OE stoe poe den elektriske iedningen. Deler som blir varme, br vre tildekket. Om mulig br baksiden av apparatet stoe opp mot en vegg. Merk: VentilasjonsOEpningene moe ikke tilstoppes. Utrangerte apparater skal gjres ubrukelige fr de kastes. Trekk ut nettilkoplingsstpselet, skjr av den elektriske tilfrselsledningen, fjern eller delegg eventuelle smekk- eller sloeloeser. ikke barn plundre med knappene eller leke med apparatet. Emabllasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan vre farlige for barn. Fare for kvelning! OE skade kjlesystemet, spesielt poe baksiden nr varmeveksleren. Avfallsbehandling..... Fryserommet - Temperaturregulering / Innredning / ROEd Vedlikehold Avriming / Rengjring.

3 .15 Innvendig belysning Hva moe gjres hvis... / Garanti, Service og Reservedeler...16 Tekniske data / Om hengsling av dr Om hengsling av dr Omhengsling av fryserommetdr Installasjon Plassering Elektrisk tilkopling.... materialer som er benyttet er miljvennlige! Avfallsbehandling av utrangerte apparater Symbolet poe produktet eller poe emballasjen viser at dette produktet ikke moe behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved OE srge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til OE forebygge de negative konsekvenser for milj og helse som gal hoendtering kan medfre. For nrmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 12 Betjening Fr frstegangs bruk Hvis apparatet har vrt transportert liggende, kan det forekomme at oljen i kompressoren lper ut i kjlekretslpet. Det er derfor best OE vente minst to timer fr apparatet tilkobles slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren. Fr skapet taes i bruk, vaskes det innvendig med lunket vann og en nytral soepe for OE fjerne lukten av nytt. Etterflgende trkes det godt. Bruk ikke syntetiske vaskemidler eller pulver som kan skade overflaten. Apparatet og deler av det innvendige utstyret er beskyttet med tanke poe transporten.

4 LimbOEndene poe hyre og venstre side av drens utside trekkes av. D040 Innredning Hyllene Avstanden mellom de forskjellige hyllene kan endres etter nske. Ta ut hyllene og sett dem inn igjen i nsket hyde. Kjledelen Innkopling Sett stpselet i stikkontakten og se om lampen inne i kjleskapet tenner og slokner noer De lukker dren opp og igjen. installasjonsveiledningen. La dren kun stoe OEpen soe lenge det er ndvendig. vil ogsoe gi et lavere strmforbruk. Ikke sett varm mat inn i apparatet. La den frst avkjle. Ikke innstill temperaturen kaldere enn ndvendig. De dypfryste matvarene legges inn i kjledelen for OE tine. Kondensatoren og kompressoren rengjres med en brste eller stvsuger. er kjleskapet sloett poe. mellomstilling er som oftest den beste. reduserer kjleskapets kjleevne. Matvarer med sterk lukt moe pakkes godt inn. Kjtt kan kun oppbevares sikkert poe denne moeten i 1-2 dgn. Ferdiglagde retter, smrbrd osv. moe dekkes til. De er likegyldig hvilken hylle de settes poe. Frukt og grnnsaker br vaskes frst og oppbevares i grnnsakskuffene. De br srge for, at de dybfrosne madvarer transporteres soe hurtigt som muligt fra forretningen til Deres fryser. Optede madvarer moe ikke nedfryses igen. snart kompressoren goer, hres det en summelyd. gjr det lettere for oss OE reparere skapet ditt soe fort som mulig. Garanti, Service og Reservedeler Garantitiden er 2 OEr ved forbrukerkjp og 6 mndr.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ved nringskjp. GarantivilkOErene fremgoer av Norske Elektroleverandrers Landsforenings (NELs) leveringsbetingelser, som kan foees av forhandleren eller leverandren. Ved eventuelle reklamasjoner utover 2-OErs fristen, gjelder kjpslovens bestemmelser. Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til forhandler eller voer service/reservedelsavdeling. N. B.! Se alltid pa apparatets dataskilt og oppgi modell, produktnummer (prod. no.) og serienr, nr du bestiller reservedeler eller service. 16 Serviceutveren skal dokumentere kjpsdato, normalt ved fremvisning av original kjpskvittering. Ta derfor godt vare poe denne. poe dren findes tegninger af madvarer og dyr med angivelse af den maksimale opbevaringstid (i moeneder) fra nedfrysningstidspunktet. Tekniske data er vist poe merkeplaten poe venstre side inne i skapet. Omhengsling av dr 1. Skru ut skruene (A) som holder fast topplaten (B) til hengslene foran. 2. Flytt topplaten forsiktig for OE lsne den fra holdebrakettene og ta den av. B A 4. MontZr topplaten (B). 3. Fjern den vre hengselen (C) og skru det i igjen poe motsatt side. 5. Fjern den nedre hengselen (E) poe skru av benet (F) og skru den i igjen poe motsatt side. 6. Skru av hndtaket (D) og skru det i igjen poe motsatt side. NOEr drene har blitt hengslet om, moe du kontrollere at alle skruer er skrudd ordentlig fast, og at tetningslisten slutter helt tett til skapet. Hvis temperaturen i rommet er lav (f eks om vinteren), kan det forekomme at tetningslisten ikke ligger helt tett inn til skapet. Etter en viss tid vi tetningslisten automatisk sluttet helt tett, men hvis De nsker OE fremskynde denne prosessen, kan De varme opp tetningslisten med en hoertrker. 17 C Omhengsling av fryserommetdr Installasjon POEse ved transport og oppstilling av apparatet at ingen av delene i kuldemediumkretslpet sk.

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer