Protokoll møte EKU 3/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll møte EKU 3/2014"

Transkript

1 Ekspertutvalget for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Deres ref: Vår ref: 2013/ Arkivkode: 772 Dato: Protokoll møte EKU 3/2014 Møtetid/sted: Onsdag Bufdir, Stensberggaten 27, møterom i 1. etasje Varighet: Tilstede: 10:00 16:00 (6 timer) Utvalgsmedlemmer: Toril Bergerud Buene (leder), Kjetil Ørbeck (nestleder), Kari Grimholt, Rebecca Tvedt Skarberg, Lars Rovik Ødegård, Tove Helland, Magne Wang Fredriksen. Varamedlemmer: Kristin Berglann Tronrud, Jens Petter Gitlesen og Solveig Tesdal. Fra Bufdir: Inge Carlén, Karoline Paulen og Heidie Torbjörnsdotter Westerblom Saker 1. Sak EKU 07/2014 Behandling av tilskuddsberettigelse Følgende meldte seg inhabile og forlot møtet når respektive organisasjoner var oppe til behandling: Lars Rorvik Ødegård Norges Handikapforbund Rebecca Tvedt Skarberg Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Jens Petter Gitlesen Norsk Forbund for Utviklingshemmede Kristin Berglann Tronrud Norges Blindeforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom Merknad: Utvalget var fornøyd med hvordan den store mengden med sakspapirer var håndtert fra Bufdirs side. Utvalget diskuterte og ga innspill til Bufdir på innstilling for vedtak om tilskuddsberettigelse for de 55 organisasjonene som har søkt og oppgitt nødvendige søknadsdokumentasjon.

2 Vedtak: 1) Utvalget anbefaler at følgende 48 organisasjoner godkjennes som tilskuddsberettiget for 2014 i tråd med saksframlegget: 1. AFA Afasiforbundet I Norge 2. BAKF Barnekreftforeningen 3. BKF Brystkreftforeningen 4. CNOR Carcinor 5. DEB Debra Norge 6. DNPF Den Norske Pku Forening 7. EFN Endometrioseforeningen 8. FFG Foreningen For Galaktosemi 9. FFS Foreningen For Søvnsykdommer 10. FHN Fh-Norge 11. FKS Foreningen For Kroniske Smertepasienter 12. FMH Foreningen Voksne Med Medfødt Hjertefeil 13. FRB Foreningen Rastløse Bein (Frb) 14. FTH Forbundet Tenner Og Helse 15. GKF Gynkreftforeningen 16. KFN Klinefelterforeningen I Norge 17. LFN Leppe/Ganespalte Foreningen I Norge 18. LHS Landsforeningen For Huntingtons Sykdom 19. LNT Landsforeningen For Nyre- Pasienter Og Transplanterte 20. LUF Lungekreftforeningen 21. LUP Lupe Landsforbundet For Utviklingshemmede Og Pårørende 22. LWSO Landsforeningen We Shall Overcome 23. LYF Lymfekreftforeningen 24. MADF Morbus Addison Forening 25. MARG Blodkreftforeningen 26. MHF Munn- Og Halskreftforeningen 27. MHN Mental Helse 28. MOM Momentum - Foreningen For Arm- Og Benprotesebrukere 29. NCF Norsk Cøliakiforening 30. NDYST Norsk Dystoniforening 31. NFA Norsk Forening For Albinisme 32. NFWS Norsk Forening For William Syndrom 33. NFØ Norsk Forening For Øsofagusatresi 34. NHEM Norsk Hemokromatoseforbund 35. NIMM Norsk Immunsviktforening 36. NLBF Norsk Lyme Borreliose-Forening 37. NOR Norilco 38. NPF Norsk Porfyriforening 39. NPIF Norsk Proteinintoleranse Forening (Npif) 40. NRF Norsk Revmatikerforbund 41. NSAF Norsk Sarkoidose Forening 42. NTHF Norsk Thyreoideaforbund 43. OSL Oslerforeningen-Norge 44. PKF Prostatakreftforeningen (Profo) 45. PSO Psoriasis- Og Eksemforbundet 2

3 46. RFN Ryggforeningen I Norge 47. SAR Sarkomer 48. TSN Turner Syndromforeningen Norge 2) Utvalget anbefaler at følgende 7 organisasjoner ikke godkjennes som tilskuddsberettiget for 2014 og plasseres på uttrappingstilskudd: 1. COK Cochleaklubben 2. LAA Landsforeningen Alopecia Areata 3. LPP Landsforeningen For Pårørende innen Psykisk Helse 4. NIS Norsk Interesseforening For Stamme 5. PTØN Ptø Norge 6. SAF Synshemmede Akademikere 7. TULF Trafikk Og Ulykkesskaddes Landsforbund Tulf Landsforbundet Alopecia Areata: Ekspertutvalget diskuterte hvorvidt organisasjonen tilfredsstiller de grunnleggende inngangskravene fastsatt i regelverkets 3 h om nedsatt funksjonsevne. Ekspertutvalget mener at mennesker med denne diagnosen ikke kan sies i tilstrekkelig grad å være rammet av en opplevd eller reell nedsatt funksjonsevne av en slik karakter eller alvorlighetsgrad at dette faller innenfor tilskuddsordningens formål eller definisjon av nedsatt funksjonsevne. Etter diskusjon ble Ekspertutvalgets vedtak, med en stemme imot, at Landsforbundet Alopecia Areata ikke tilfredsstiller kravene i regelverkets 1 og 3 bokstav h, og dermed ikke er berettiget som tilskuddsmottaker av driftstilskudd etter tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. 2. Sak EKU 08/2014 Saksbehandling av gruppeplassering Vedtak: 1) Utvalget anbefaler at følgende 28 organisasjoner godkjennes innplassert i gruppe 1 (nye organisasjoner i kursiv tekst): 1. CNOR Carcinor 2. DNPF Den Norske Pku Forening 3. EFN Endometrioseforeningen 4. FHN Fh-Norge 5. FKS Foreningen For Kroniske Smertepasienter 6. FRB Foreningen Rastløse Bein (Frb) 7. FTH Forbundet Tenner Og Helse 8. GKF Gynkreftforeningen 9. HVØ Hvite Ørn Norge 10. LFN Leppe/Ganespalte Foreningen I Norge 11. LHS Landsforeningen For Huntingtons Sykdom 12. LUF Lungekreftforeningen 13. LUP Lupe Landsforbundet For Utviklingshemmede Og Pårørende 14. LWSO Landsforeningen We Shall Overcome 15. LYF Lymfekreftforeningen 16. MHN Mental Helse 3

4 17. MHU Mental Helse Ungdom 18. NCF Norsk Cøliakiforening 19. NCFU Norsk Cøliakiforening Ungdom 20. NFØ Norsk Forening For Øsofagusatresi 21. NHEM Norsk Hemokromatoseforbund 22. NLBF Norsk Lyme Borreliose-Forening 23. NOR Norilco 24. NPIF Norsk Proteinintoleranse Forening (Npif) 25. NPF Norsk Porfyriforening 26. NSAF Norsk Sarkoidose Forening 27. OSL Oslerforeningen-Norge 28. TSN Turner Syndromforeningen Norge 2) Utvalget anbefaler at følgende 18 organisasjoner godkjennes innplassert i gruppe 2 i tråd med saksframleggene: 1. AFA Afasiforbundet I Norge 2. BAKF Barnekreftforeningen 3. BKF Brystkreftforeningen 4. DEB Debra Norge 5. FFG Foreningen For Galaktosemi 6. FFS Foreningen For Søvnsykdommer 7. FMH Foreningen Voksne Med Medfødt Hjertefeil 8. KFN Klinefelterforeningen I Norge 9. LNT Landsforeningen For Nyre- Pasienter Og Transplanterte 10. MADF Morbus Addison Forening 11. MARG Blodkreftforeningen 12. MHF Munn- Og Halskreftforeningen 13. MOM Momentum - Foreningen For Arm- Og Benprotesebrukere 14. NFA Norsk Forening For Albinisme 15. NIMM Norsk Immunsviktforening 16. PKF Prostatakreftforeningen (Profo) 17. PSO Psoriasis- Og Eksemforbundet 18. SAR Sarkomer 3) Ekspertutvalget ønsket å se på organisasjonene som var innstilt til gruppe 3 samlet. Behandlingen av disse organisasjonene blir derfor utsatt til neste møte. 3. Eventuelt Forslag til nye møtedatoer til høsten legges frem på neste møte. Neste møte i utvalget blir 24. og 25. juni på Gardermoen. Ekspertutvalget ønsker å delta på informasjonsmøte for organisasjonene før neste søknadsfrist. 4

5 Protokollmerknader Til innkallingen: Utvalget bemerket at sakspapirene ikke var universelt utformet. Enkelte typer Pdf-filer er svært utfordrende å lese for personer med synshemming. 5

OUS Idéfase - Høringsinstanser

OUS Idéfase - Høringsinstanser OUS Idéfase - Høringsinstanser HSØ Helseforetak i regionen Akershus universitetssykehus (AHUS) Innlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner Sykehuset Telemark HF Sykehuset

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING

FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200603300.07.2007 FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 16.03.2015, saksnr. 8/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014 kl. 16.30 17.10 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014 kl. 16.30 17.10 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer