Skolehefte 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolehefte 2014/2015"

Transkript

1 Skolehefte 2014/2015

2 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/ SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:... 6 Ikkje-pedagogisk personale... 7 KONTAKTLÆRARAR 2014/ LÆREBØKER... 8 EKSAMEN... 8 Tilrettelagt eksamen... 8 Særskilt, ny og utsatt eksamen... 8 Særskilt eksamen:... 8 Ny eksamen:... 8 Utsatt eksamen:... 8 Fravær på eksamen... 8 Privatisteksamen... 9 Klage... 9 Klage på resultat etter skriftlig eksamen... 9 Klage på muntlig eksamen... 9 Klage på standpunktkarakter... 9 Standpunktkarakter IV(ikke vurdering)... 9 RÅDGJEVING / KARRIERERETTLEIING... 9 PC OG IKT-STANDARD PC IKT-standard TILLITSELEVER, ELEVRÅD OG UTVALG BIBLIOTEK SKOLEHELSETJENESTEN DIVERSE INFORMASJON Regler vedrørende elevers bytte av utdanningsprogram, grupper og fag Fravær Skolens system for å sikre et godt skolemiljø Miljøfyrtårn... 14

3 Skap: Skulebevis Stipend Skyss: Skulefotografering Hybelmarknaden ORDENSREGLEMENT Skolens adresse: Besøksadresse: Gymnasbakken 23 Postadresse Pb. 54, 3833 Bø Tlf.: Fax: e-post:

4 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN Jeg ønsker alle elever og ansatte velkommen til et nytt og spennende skoleår på Bø vgs.! Spesielt velkommen til våre nye elever og medarbeidere. Bø vgs. er en skole der elevene trives og det skapes gode resultater. At elevene trives er in elevene trives er ingen sensasjon. Norske elever er verdensmestere i å trives. D Dette kommer blant annet fram i de årlige elevundersøkelsene. Det er ikke på dette feltet vi har våre hovedutfordringer. Når det er sagt er d det særdeles viktig at alle opplever et godt og inkluderende skole- og l æ skole- og læringsmiljø. S Skulle noen føle at det svikter på dette området er min klare oppfordring at d du som elev må ta opp dette med kontaktlærer eller ledelsen så raskt som overhode mulig. Det Bilde at våre inn her elever oppnår gode resultater og har høy gjennomføringsgrad kommer ikke av seg selv. Bø vgs. har et klart fokus på kunnskaper og ferdigheter. Vi arbeider hardt for at våre elever skal komme gjennom den videregående skolen til fastsatt tid og med konkurransedyktige resultater. Hensikten med å gå på videregående skole er å kvalifisere seg videre studier gjennom å oppnå studiekompetanse eller å skaffe seg yrkeskompetanse med fagbrev. Samfunnet har et stort behov for velkvalifisert arbeidskraft i årene framover. Enn så lenge er Norge et privilegert land i en ellers urolig verden. Vi er heldigvis skånet for de problemene som særlig ungdommen ellers i Europa sliter med. Spesielt urovekkende er den skyhøye arbeidsledigheten. Denne kan skape grobunn for en følelse av ikke å bety noe, og i verste fall ende opp i omfattende misnøye og sosial uro. I Norge har ungdommen fremdeles en mengde muligheter, både med tanke på videre utdanning og arbeid. Vi som har arbeidet i skolen noen år ser tendenser til at både foreldregenerasjonen og ungdommen selv begynner å ta vår velstand og vår helt spesielle situasjon som en selvfølge. Det er en farlig holdning. Utdanning har alltid vært viktig. Slik jeg ser det kommer betydningen av solid utdanning og høy kompetanse bare til å øke i årene framover. Det er selve nøkkelen til et godt voksenliv. I den sammenheng er det viktig å huske på at gode faglig resultater krever jevn innsats over tid. De som arbeider jevnt og trutt oppnår nesten alltid gode resultater målt opp mot sitt personlige potensiale. Dersom du som elev gjør så godt du kan ut fra dine egne forutsetninger, ja da kan ingen forlange mer. Vi har mange dyktige lærere som ønsker å hjelpe deg fram til gode resultater. I tillegg er medelever en viktig ressurs. Bruk hverandre aktivt i læringsarbeidet! Jeg ønsker dere alle et lærerikt skoleår og lykke til med arbeidet! Jon Helge Bergane rektor

5 SKOLERUTE 2014/2015 Måned Datoer Skoledager elever August Planleggingsdager for lærerne mandag 11/8, tirsdag 12/8 og onsdag 13/8. Skolestart for elever: Torsdag 14. august kl September Oktober November Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6/10 t.o.m. fredag 10/10). OD foregår fredag 31/10. Elever som deltar har fri. Elever som ikke deltar har undervisning på skolen. Planleggingsdag for lærere mandag 3/11 elevene har fri denne dagen Desember Siste skoledag før jul: Fredag 19. desember 15 Januar Felles planleggingsdag for lærere fredag 2/1- elevene har fri denne dagen. Første skoledag for elevene etter nyttår er mandag 5/1. Første dag i 2. termin er mandag 12/1. 20 Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16/2 t.o.m. fredag 20/2). 15 Mars Planleggingsdag for lærere mandag 16/3- elevene har fri denne dagen. Påskeferie f.o.m. mandag 30/3 19 April Påskeferie t.o.m. mandag 6/4 18 Mai Offentlig høytidsdag fredag 1/5. Kr. himmelfartsdag torsdag 14/5. Fri fredag 15/5 2. pinsedag mandag 25/5. 17 Juni 15 Siste skoledag fredag 19. juni Sum 190

6 SKOLENS PERSONALE Leiargruppa: Rektor Jon Helge Bergane Studieleiar Bjørn Tveiten Administrativ leiar Guttorm Bringa Leiar for elevtenester Vigbjørg Nenseter Avd. leiar for språk samf. og økonomifag Tone Aarnes Avd. leiar for idrett- og realfag Runar Elvestad Språk-, samfunn- og økonomi fag: Bjørbekk, Bjørn Erik Bøland, Kjerstin Fredly, Torgeir B Gudmundsdottir, Arndis Haukås, Vibeke vikar 2014/15 Heldal, Nelida Sanchez Holdhus, Hilde Herregården, Beate Kleiv, Anne-Katrin Eika Kleven, Julia Kvaal, Johan Monge, Kari Rast Norli, Olav Rui, Odd Vidar Rønningen-Tempelmayr, Monika Seljebotn, Bjørn Speitz, Heike Ulberg, Aase Marie Vøllestad Marius Realfag: Bjerkli, Nina Deilhaug, Olav Fosstveit, Guro J Haakenstad, Kjetil Kiland Håland, Sveinung Mykland, Hilde Aarnes, Gunne Aarskog, Dag Idrettsfag: Edvardsen, Beate Vik Haug, Grethe Marie Kaasa, Elin Kildal Kaland, Christer Lepperød, Guro Lerum, Dag Bjørnar Slettemeås, Kjell-Terje Trevland, Mats Tvinde, Frode

7 Ikkje-pedagogisk personale Elevassistenter: Chatrine Kabbe Christer Kaland Kontor: Rui, Ingebjørg Stokland, Randi Maarten Frank lærling IT-systemansvarlig: Almenning, Rune Berberg, Kim Andrè lærling Reinhald Bakos, Tina Brendemo, Gry Pajestka, Beata Iwona Vesterdal, Anne Marie Vaktmester: Darrud, Kittil Stenstad, Tom Roar Kantine: Roheim Astrid privat driver KONTAKTLÆRARAR 2014/2015 1AOA KONTL Bjørn Erik Bjørbekk 1IDA KONTL Frode Tvinde 1IDA KONTL Elin Kildal Kåsa 1IDB KONTL Grethe Marie Haug 1STA KONTL Nina Bjerkeli 1STB KONTL Anne -Kathrin Eika Kleiv 1STB KONTL Monika Rønningen-Tempelmayr 1STC KONTL Heike Speitz 1STC KONTL Kjetil Kiland Haakenstad 2IDA KONTL Guro Lepperød 2IDB KONTL Beate Vik Edvardsen 2STA KONTL Kari Rast Monge 2STB KONTL Vibeke Haukås 2STC KONTL Beate Herregården 3IDA KONTL Kjell Terje Slettemeås 3STA KONTL Torgeir Fredly 3STB KONTL Arndis Gudmundsdottir 3STC KONTL Marius Vøllestad

8 LÆREBØKER Lærebøker får elevane låne på skulen. Om dei mistar eller ødelegger dei, er dei erstatningspliktige, og må betale ca kr. 550,- pr bok. Elevane har ikkje anledning til å notere i bøkane. EKSAMEN VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skal elevene trekkes ut til: Studiespesialiserende utdanningsprogram I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til en muntlig / muntlig-praktisk eksamen. Utdanningsprogram for idrettsfag Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag. Minst ett trekkfag skal vere innen programområde for idrettsfag VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig- praktisk. I enkelte læreplaner åpnes det for at elevene kan trekkes ut i både skriftlig og muntlig. VG1: Ca. 20% av elevene trekkes ut i ett skriftlig eller i ett muntlig fag Tilrettelagt eksamen Har du en sykdom eller andre grunner som gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren din om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober. I de fleste tilfeller vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig som vedlegg til søknaden. Særskilt, ny og utsatt eksamen Særskilt eksamen: En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt ordinær eksamen. Ny eksamen: En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfulgte eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga faller bort. Utsatt eksamen: En elev eller privatist som har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, og en elev som har gyldig fravær ved særskilt eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgende eksamen. Elever beholder da standpunktvurderinga i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering faller bort. Fravær til eksamen blir regna som gyldig når eleven eller privatisten er forhindra fra å stille til eksamen, når forhindringa er uforutsett og han eller hun ikke kan lastes for hindringa. Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjøres på nytt. NB: Elev har selv ansvar for å melde seg opp innen fristen. Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Dette gir rett til utsatt eksamen ved neste ordinære eksamen. Fravær uten gyldig grunn gir ikke denne rettigheten.

9 Privatisteksamen Eksamen for privatister avvikles i utgangspunktet to ganger årlig høst/vår. Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder. Vær oppmerksom på at eleveksamen og privatisteksamen kommer på samme dato. Klage Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener der er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlige karakterer), og må begrunnes. Klage på resultat etter skriftlig eksamen Ta kontakt med eksamensansvarlig, seinest 10 dager etter offentliggjøring av karakteren. En faglærer vil lese besvarelsen din, og komme med råd om hvorvidt det er lurt å klage eller ikke. Klage på muntlig eksamen Ved muntlig og praktisk eksamen kan eleven bare klage dersom det under eksaminasjonen er begått formelle feil som kan ha betydning for resultatet Klage på standpunktkarakter Ta kontakt med rektor, seinest 10 dager etter offentliggjøring av karakteren. Rektor undersøker om skolen har fulgt gjeldende regler, og har ansvar for videre behandling Standpunktkarakter IV(ikke vurdering) Dersom du er trukket ut i et fag der du har IV, og velger å gå opp til eksamen, er eneste mulighet å sende klage på standpunktkarakteren. Får du medhold på klagen, blir eksamen godkjent. Dersom du ikke får medhold blir eksamenskarakteren annullert. Mer om eksamen finner du på: Eksamensregelement med retningslinjer for klagebehandling RÅDGJEVING / KARRIERERETTLEIING Vi er 3 rådgjevarar/karriererettleiarar ved skulen: Vigbjørg Nenseter: leiar for elevtenestene og sosialped. rådgjeving Telefon: Kjerstin Bøland: karriererettleiar Bø Telefon: Mats Trevland: karriererettleiar Bø Telefon:

10 Vi har 2 hovudoppgåver: 1. Karriererettleiing Vi hjelper elevane med val av fag eller ved overgang til delkurs-status. Vi rettleier om vidare utdanning, mellom anna med søknader om opptak til høgskular og universitet. 2. Sosialpedagogisk rådgjeving Vi hjelper elevar som har vanskar i skulesamanheng. Vi formidlar kontakt med PP-tenesta, skulehelsetenesta, arbeidsmarknadsetaten og andre instansar utanfor skulen når det er nødvendig. Elevar som ønskjer å slutte ved skulen, må melde frå til oss. PC OG IKT-STANDARD PC får alle elevar utdelt i 1. klasse. PC`en er eleven sitt ansvar så lenge han/ho er elev ved Bø vgs. Eleven skriv under på ei låneavtale med Telemark fylkeskommune angåande bruksrett, vedlikehald, plikter, egenandel m.m. IKT-standard for skulane i Telemark fylkeskommune finn du her TILLITSELEVER, ELEVRÅD OG UTVALG. Tillitselever. Hver klasse velger en tillitselev m/personlig vararepresentant Elevråd. Elevrådet består av en tillitselev fra hver klasse. Elevrådet har et styre bestående av leder, nestleder og sekretær. Leder i elevrådet velges for et kalenderår av gangen. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet. Skoleutvalg. Skoleutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Fylkeskommunen er representert ved rektor og studieleder. De ansatte har to representanter. Elevrådet oppnevner også to representanter. Skolemiljøutvalg. Skolen har et rådgivende skolemiljøutvalg. Her har elevene 6 representanter og er i flertall. Ellers møter rektor, administrativ leder, leder for elevtjenester, en lærerrepresentant og en samfunnsrepresentant (pt. helsesøster). Skolemiljøutvalget er også skolens miljøgruppe. Skolemiljøutvalget kan oppnevne ulike undergrupper, f.eks. kantineutvalg.

11 Kvalitetsgruppe. Skolens kvalitetsgruppe arbeider med kvalitetsfremmende tiltak på skolenivå. Her sitter rektor og studieleder, 3 lærere og 3 elever. BIBLIOTEK Elevbiblioteket er: Viktig læringsarena Informasjonssenter Ressurssenter for skulen Ein oase i skulekvardagen På biblioteket kan du låne bøker og filmar til hjelp i skulearbeidet, til prosjektarbeid eller til underhaldning. Biblioteket har oppslagsverk av mange slag og lesekrok med aviser og tidsskrift. Brettspel finst også. Biblioteket har PC-ar med internett-tilkopling og skrivar. PC-ane er tenkt brukt til skulearbeid. Biblioteket har og arbeidsplassar for sjølvstendig arbeid, for gruppearbeid, prosjektarbeid o.a. Biblioteket har tilgang til kopimaskin. Utlånet er automatisert, og skulebeviset fungerar som lånekort. Nedlasting av programvare og surfing på nettstader med innhald i strid med norsk lov, er ikkje tillatt. Alt lånt materiale som ikkje blir levert tilbake, må erstattes. Biblioteket er ope i skuletida og er bemanna: Kvar dag kl SKOLEHELSETJENESTEN Skolen har helsesøstertjeneste. Du finn helsesøster Turid Berg Kvernes i første etasje i Bygg 1. Turid har trefftid kvar MÅNDAG og ONSDAG frå kl Det er ingen timebestilling. Du møter opp og kjem inn etter kvart som det blir ledig. Du får ikkje ureglementert fråvær etter besøk hjå helsesøster. Helsesøster gir m.a.: Prevensjonsrettleiing Resept på p-piller eller anna hormonell prevensjon Ein å snakke med som har teieplikt Hjelp til vidare henvisning og behandling Helsesøster samarbeider med leiinga ved skulen, rådgjevartenesta, fastlegar, PPT (Ped.Psyk.Teneste), barnevern, BUP (Barne- og Ungdompsykiatrisk Poliklinikk), og DPS (voksenpsykiatri > 18 år). DIVERSE INFORMASJON Regler vedrørende elevers bytte av utdanningsprogram, grupper og fag. Utdanningsprogram.

12 Elever som ønsker å skifte utdanningsprogram på vg1 bør fortrinnsvis gjøre dette før 1. oktober. I særskilte tilfeller kan rektor/studieleder godkjenne senere skifte. Det skal i så fall utarbeides skriftlig oppfølgingsplan som viser hvilke konsekvenser skiftet kan ha, og hva som kreves av eleven for å komme faglig ajour. Matematikk 1P-1T I utgangspunktet ønsker skolen at elevene på vg1 går i samlede grupper ca. en mnd. fram til faglærer har analysert inngangsnivå fra usk, kartleggingsprøve og generell faglig standard. Elever som ligger dårlig an og har valgt 1T bør, dersom det er plass i gruppene, få gjøre om valget sitt i løpet av høsten, men aldri senere enn ved utgangen av 1. halvår. Fremmedspråk Seneste mulige skifte av fremmedspråk for elever på vg1 settes til 1. oktober. Programfag I utgangspunktet bør bytting av programfag ikke skje etter 1. oktober. I særskilte tilfeller, og kun der det er åpenbart at eleven ligger på et faglig nivå mellom 2 og 1, vil rektor/studieleder kunne godkjenne bytte av fag på et senere tidspunkt. Det skal i så fall utarbeides en skriftlig oppfølgingsplan som viser hvilke konsekvenser byttingen kan ha, og hva som kreves av eleven for å komme faglig ajour. Ved godkjent bytte av programfag etter 1. oktober bør regelen være at det settes inn støtte i regi av faglærer over en viss periode. Absolutt siste frist for bytte av programfag settes til 15. november. Fravær Til elever: Du har plikt til å møte presis til undervisningen. Gi alltid beskjed når du er borte fra undervisningen. Beskjed gis forhånd hvis fraværet er planlagt, ellers så raskt det er praktisk mulig, helst samme dag. Beskjed om fravær hele dager gis til kontaktlærer. Gjelder fraværet enkelttimer, gis beskjed til faglærer. Alt fravær registreres i Fronter - Ført fravær kan redigeres/endres/konverteres innenfor 2 uker bakover i tid. I praksis betyr det at eleven må melde om eventuelle feil/endring i fravær innenfor 1. uke, og lærer har 1. og 2. uke til å gjøre ajourholdet. Du har ansvar for å sjekke ditt eget fravær kontinuerlig, og gi beskjed til faglærer om feil i timefravær og til kontaktlærer om heldagsfravær. Dersom beskjed ikke blir gitt innenfor gjeldene uke, er det føringen i Fronter som gjelder. Fravær som er registrert lengere tilbake enn 2 uker vil ikke bli endret/konvertert dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier dette. Ha alltid en egen oversikt over fraværet ditt som du kan vise læreren i tvilstilfeller. Gyldig fravær er fravær som ikke telles med på sluttdokumentasjon/vitnemål. Det er to typer gyldig fravær (I) 1) Du holder på med noe annet i skolen regi: Møte med skolens personell (rektor, rådgiver, helsetjeneste o.a.) Møter og arrangementer, for eks. elevrådsarbeid i skolens regi Dokumentasjon på slikt fravær gis til faglærer (enkelttimer) eller kontaktlærer (hele dager).

13 2) Du kan ikke delta i skolearbeidet på grunn av: arbeid som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, helse- og velferdsgrunner (mer omfattende enn vanlig sykdom) og feiring av religiøse helligdager for medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Rektor kan gi fri i opptil 10 skoledager pr. undervisningsår for forhold nevnt i pkt. 2. Du må fylle ut et eget søknadsskjema og legge ved dokumentasjon på fraværet. Snakk med kontaktlærer dersom dette er aktuelt. Alt fravær som ikke er gyldig, blir stående på sluttdokumentasjon/vitnemål. Du må gi beskjed, men trenger ikke oppgi grunn eller levere dokumentasjon på denne type fravær (F). Men det er lurt å informere læreren om hvorfor du skal være/har vært borte. Du kan ha en god grunn, for eks. sykdom, tannlege, kjøretimer og lignende. For din egen del bør du ta vare på legeerklæringer, dokumentasjon fra trafikkskolen og lignende. Du kan få bruk for dette for eksempel om sykdom/velferdsforhold gjentar seg slik at det senere kan være aktuelt å vurdere det som gyldig fravær, eller som en forklaring på høyt fravær til en arbeidsgiver. Du har rett til å få ført årsaken til fraværet på sluttdokumentasjonen/vitnemålet. Få minimalt fravær! Du lærer mest ved å være til stede i undervisningen. Husk at framtidige arbeidsgivere legger merke til fraværet på sluttdokumentasjonen/vitnemålet. Lite fravær gir et godt inntrykk! Stort fravær Hvis fraværet blir for stort kan faglærer ikke ha godt nok grunnlag for å gi deg termin- og standpunktkarakter. Dette er en alvorlig situasjon å komme opp i. Du risikerer dårligere karakter på grunn av manglende måloppnåelse, du kan bli stående uten fullverdig vitnemål (og dermed ikke komme inn på videre studier) og/eller du kan få vansker med å få fortsette i faget neste skoleår. Du har rett til et skriftlig varsel om fare for å ikke få karakter. Men ta selv kontakt med faglærer og/eller kontaktlærer så snart du frykter for at du kan havne i en slik situasjon ikke vent på eventuelle varselbrev Føring av fråvær i vidaregåande opplæring (Opplæringslova) Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skuldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen

14 som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Skolens system for å sikre et godt skolemiljø Kvalitetshåndbok Miljøfyrtårn Bø vidaregåande skule blei miljøfyrtårnsertifisert våren For å lykkas i fortsettelsen, er vi avhengig av at alle er med og bidrar til korrekt kildesortering. Skap: Elevane får tildelt skap. Dei får utdelt hengelås m.2 stk. nøklar i 1. klasse. Hengelås og nøklar er elevane sitt ansvar så lenge dei er elevar ved Bø vgs., og om dei mistar dei må dei betale kr. 100,- for ny lås. Skulebevis har alle elevar ved Bø vgs rett på. Beviset får du på skulen, ei tid etter at skulen har starta. Skulebeviset fungerar og som lånekort på skulebiblioteket. Stipend. Alle elevar i vidaregåande skule har rett til utstyrsstipend, men du må sende søknad for å få det. Du skal søkje om stipend og lån på internett. Søknaden finn du på eller Du må logge inn med kode frå MinID. Du kan og søkje om bortebuarstipend. Her er reglane at det minst må vera 40 km. frå heim til skule, evt. meir enn tre timars reiseveg tur/retur. Les meir om stipend og lån på Skyss: Dei elevane som bur meir enn 6 km. frå skulen har rett til gratis skuleskyss. Fylkeskommunen har laga eit standard søknadsskjema for skuleskyss. Dette skjemaet fyller du ut 1. skuledag. Skjemaet gjeld og som førebels busskort til dei endelege busskorta er klare. Du er sjølv ansvarleg for busskortet ditt, og mistar/øydelegger eller blir frastole det må du betale kr. 100,- for å få eit nytt. Dei elektroniske busskorta skal du ha alle åra du er elev ved Bø vgs. Dei som treng spesialskyss, tilbringerskyss, dvs dei som manglar busstilbod på heile eller delar av skulevegen, eller som har legeattest på funksjonshemming bes ta kontakt med skulen snarast, slik at dette kan være på plass til skulestart. Skulefotografering skjer i starten av skuleåret. Elevane vil få tilbod om å kjøpe klassebilete og/eller passfoto direkte frå fotografen. Sjølve fotograferinga er gratis. Hybelmarknaden er i utgangspunktet bra i Bø. Vi tilrår annonse i Bø Blad. ORDENSREGLEMENT Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler finner du her

15 KVALITETSHÅNDBOK 9a. Skolens system for å sikre et godt skolemiljø Datert

16 0 Innhold 1 Overordnede prinsipper 1.1 Formål 1.2 Grunnlagsdokumenter 1.3 Virkeområde 1.4 Ansvar 1.5 Revisjon av kvalitetshåndboka 2. Systemrettet og forebyggende arbeid 2.1 Pedagogisk plattform og virksomhetsplan 2.2 Elevråd 2.3 Skolemiljøutvalg og skoleutvalg 2.4 Kvalitetsgruppe 2.5 Klasseråd klassens time 2.6 Klasselærerråd 2.7 Foreldremøter og informasjon til foresatte 2.8 Elevsamtaler 2.9 Helsetjeneste 2.10 Psykisk helse 2.11 Nærmiljøgruppe 2.12 Hybelelever 2.13 Forebyggende helse- og trivselsmessige tiltak 3. Individrettet arbeid 3.1 Elevsamtaler - oppfølging 3.2 Samtaler og kontakt med foresatte - oppfølging 3.3 Sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning 3.4 Skolens helsetjeneste 4. Kartlegging av hvordan elevene opplever skolemiljøet 4.1 Elevundersøkelsen 4.2 Klasseråd og klassselærerråd 4.3 Elevsamtaler / samtaler med foresatte 5. Saksgang prosedyrer - meldeskjema 5.1 Generelle avgrensinger 5.2 Viktige lokale dokumenter som berører 9a 5.3 Henstilling om tiltak fra elev / foresatt / råd / utvalg - skjema 5.4 Krenkende ord og handlinger - meldeskjema 5.5 Enkeltvedtak om tiltak etter Opplæringslova 9a - mal 5.6 Klage fra elever på undervisning og/eller atferd fra ansatte - saksgang

17 1. Overordnede prinsipper Ansvar Frist 1.1 Formål - Forebyggende arbeid for å gjøre skolemiljøet godt for alle elever - Tydeliggjøring av ansvar for Rektor Fortløpende å arbeide med og bidra til godt skolemiljø - Innhenting av kunnskap av hvordan elevene opplever skolemiljøet - Avdekking av forhold som skolen må rette opp - Klargjøre av hvordan involvering av elever og foresatte skjer - Klargjøre rutiner og saksgang ved henstillinger fra elever og foresatte 1.2 Grunnlagsdokumenter Elevenes rett til et godt skole- og læringsmiljø er regulert i Opplæringslovens kapittel 9a: 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-2 Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representert, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogeleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 9a-3 Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap om eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling i saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Det vises også til Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler.

18 1.3 Virkeområde Bø vgs skal være en skole der elevene trives og opplever sosialt fellesskap i et trygt og godt læringsmiljø. Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.) det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. Skolen har nulltoleranse for krenkende atferd. Dette gjelder på skolen, på skoleveien og når opplæringen er flyttet utenfor skolens område eller er lagt til tidspunkter utenfor ordinær skoletid. 1.4 Ansvar Rektor / skoleledelsen har ansvar for at kravene i 9a i Opplæringsloven om et godt fysisk og psykososialt miljø blir ivaretatt i det daglige arbeidet. Rektor / skoleledelsen har ansvar for at brukermedvirkningen ivaretas slik det er beskrevet i 9a og 11-1a og 11-5a i Opplæringslova. Skolens råd og utvalg har rådgivende funksjon overfor rektor / skoleledelsen. Innspill skal vurderes og følges opp uten unødig utsettelse. Ved brudd, eller mistanke om brudd, på 9a, spesielt den delen som omhandler psykososiale forhold, har alle ansatte en automastisk varslingsplikt til rektor/skoleledelse. Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig (jmf. ordensreglement 4-1) 1.5 Revisjon av dette dokumentet Skolen fortar revisjon av dokumentet fortløpende, men hovedrevisjonen forgår i juni/juli hvert år. Rektor Rektor Rektor Alle ansatte Elevene Rektor Fortløpende Fortløpende Fortløpende Straks Alltid Juni/juli

19 2. Systemrettet og forebyggende arbeid Ansvar Frist 2.1 Pedagogisk plattform og virksomhetsplan Elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø skal alltid komme til uttrykk i skolens sentrale styringsdokumenter, bl.a. i pedagogisk plattform og virksomhetsplan. Rektor/skoleledelse informerer elever og foresatte om dette. Rektor Oppstart av nytt skoleår 2.2 Elevråd Elevrådet er en svært sentral samarbeidspartner. På oppstart/skoleringssamling i august/september skal alltid retten til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø presiseres. Videre skal gjennomgang av rutiner ved avvik og/eller henstillinger gjennomgås i detalj. Tillitselevenenes sentrale rolle vektlegges særskilt. Rektor har møte med elevrådsstyret en gang pr. mnd. Rektor/skoleledelsen kan møte under bestemte saker i elevrådet. Dette skjer i samråd med styret i elevrådet. 2.3 Skolemiljøutvalg og skoleutvalg. SU er et rådgivende organ og har p.t. følgende sammensetting: 6 elever valgt av elevrådet, rektor, leder for elevtjenester, administrativ leder, en lærerreprsentant og en samfunnsrepresentant (helsesøster). Rektor Rektor Aug/ sept. Fortløpende Rektor sørger for at skolemiljøutvalget blir konstituert innen 15/9 og for at det blir kalt inn til minst 4 møter hvert skoleår. Rektor/skoleleddelsen har ansvar for at det skrives referat fra møtene og at disse distribueres til elever og ansatte. Rektor 15/9 Fortløpende Elevrådet er også representert i skoleutvalget, men det er naturlig at de aller felste saker som sorterer under 9a i opplæringslova tas i skolemiljøutvalget. 2.4 Kvalitetssgruppe. KG er et rådgivende organ og består av 3 elever, 3 lærere og 2 fra ledelsen (rektor og studieleder). Rektor kaller inn til minimum 4 møter pr år, skriver referater og distribuerer disse til elever og ansatte. Rektor KG arbeider i hovedsak med pedagogisk kvalitet, men kan også komme med innspill i saker som omhandler elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. 2.5 Klasselærerråd klassens time Kontaktlærer har ansvar for å gjennomføre minst 2 formelle klasseråd pr. klasse pr. skoleår (høst og vår). K. lærer

20 Det skrives referat som sendes rektor / skoleledelsen. Elevenes oppfatning av læringsmiljøet i klassa skal være tema i hvert møte. På vg1 skal klassens time benyttes bl.a. til jenvnlig dialog om læringsmiljøet. 2.6 Klasselærerråd Skolen avholder 5 klasselærerråd pr. skoleår. I samtlige skal det generelle klassemiljøet drøftes. 2.7 Foreldremøter og informasjon til foresatte Skolen avholder foreldeldremøter i vg1 ved oppstarten av skoleåret og i desember. Betydningen av godt samspill mellom hjem og skole vektlegges. Det informeres om fraværssystem, ordensregler og elevenes rett til et godt skolemiljø. Rutiner ved henstillinger fra foreldre og elever skal gjennomgås i første foreldremøte hvert skoleår. Skolen har et eget elevhefte med viktig basisinformasjon som også omhandler rutiner knyttet til 9a. Det henvises tild ette heftet på første foreldremøte i vg1 og vg2. Ledelsen K.lærer Rektor Rektor Kontor Aug. Sept/okt Jan. Mars Mai/juni Aug./ Sept Aug. 2.8 Elevsamtaler Kontaktlærer gjennomfører elevsamtaler i henhold til skolens plan. På vg1 er det to samtaler i høsthalvåret (oppstart og okt/nov) og en i vårhalvåret (jan/feb/mars). På vg2 og vg3 er det en samtale om høsten (okt/nov) og en om våren (jan/feb/mars). K. lærer Fortløpende etter plan I vg1 og vg2 blir foresatte invitert til den samtala som foregår i okt/nov. Alle elevsamtaler skal ta opp elevens totale situasjon, inklusive vurdering av læringsmiljøet. 2.9 Helsetjeneste Som følge av tilbakemeldinger i klasselærerråd, elevsamtaler, innspill fra foresatte kan helsetjenesten bli satt inn i klasser og grupper ut fra ønsket om bedre skolemiljøet, samt forebygge ulike problemer knyttet til dette. Leder for elevtjenester/sosialpedagogisk rådgiver koordinerer dette og samarbeider med helsesøster. I enkelte saker kan det være aktuelt å be om bistand fra PPT eller andre instanser Psykisk helse Skolen gjennomfører de to forebyggende programmene VIP og Venn1 Leder for elevtjenest. og helsesøster Leder for elevtjenest. Fortløpende

21 2.11 Nærmiljøgruppe Skolen deltar i nærmiljøgruppe for Bø kommune sammen med bl.a. Bø lensmannskontor, kulturetaten, ledende helsesøster o.a. Gruppa arbeider med forebyggende tiltak og systemrelatert arbeid. Det er rektor som representerer skolen Hybelelever Skolen har en særskilt forebyggende oppfølging for hybelelever i vg1 når det gjelder fravær. De foresatte varsles samme dag. Rektor gjennomfører individuelle samtaler med hver hybelelev på vg1. Fokus på livvstil, søvn, mat og overgang til ny bosituasjon Forebyggende helse- og trivselstiltak Bø vgs har ulike helse- og trivselstiltak som skal bidra til å skape et godt skolmiljø. Her kan blant annet nevnes: idrettsdag,ulike skoleturneringer innen ulike idretter, faglige ekskursjoner, skoletur til utlandet i vg2, kultuelle opplevelser i regi av Den kulturelle skolesekken og internt juleshow i regi av elevrådet. Videre har skolen en god kantine som er åpen hele dagen. Rektor K. lærer Kontor Rektor Rektor/ skoleled. Fortløpende Sept. Fortløpende

22 3. Individrettet arbeid 3.1 Elevsamtaler - oppfølging Kontaktlærer avholder formelle elevsamtaler og er ellers primærkontakten for den enkelte elev. I utgangspunktet bør derfor henvendelser fra enkeltelever som berører fysisk eller psykososialt skolemiljø rettes til kontaktlærer. Dersom henvendelser rettes direkte til andre ansatte må disse sikre seg at kontaktlærer er informert. Ved tvil om saksgang skal rektor alltid kontaktes. Ved brudd, eller mistanke om brudd, på 9a, spesielt den delen som omhandler psykososiale forhold, har alle ansatte en automatisk varslingsplikt til rektor/skoleledelse. Rektor har ansvar for at henstillingsskjema benyttes og at det fattes enkeltvedtak i saka. 3.2 Samtaler og kontakt med foresatte oppfølging Det er kontaktlærer som er primærkontakten for foreldre/foresatte som har elever under 18 år. Dersom henvendelser fra foresatte rettes til andre enn kontaktlærer må disse sikre seg at kontaktlærer er informert. Ved brudd, eller mistanke om brudd på 9a, spesielt den delen som omhandler psykososiale forhold,har alle ansatte en automatisk varslingsplikt til rektor/skoleledelse og kontaktlærer. Dette gjelder også dersom forespørsel, varsling o.l. kommer fra foresatte. Rektor har ansvar for at henstillingsskjema benyttes og at det fattes enkeltvedtak i saka. 3.3 Sosialpedagogisk rådgivning oppfølging Enkeltelever kan i saker som omhandler 9a bli fulgt opp med sosialpedagogisk rådgivning, karriereveiledning eller andre tiltak. Tiltakene vil i så fall være beskrevet i rektors enkeltvedtak i saka. 3.4 Helsetjeneste, PPT o.a. oppfølging Enkeltelever kan i saker som omhandler 9a bli fulgt opp av helsetjeneste, PPT eller annen faglig bistand utenfor skolen. Tiltakene vil i så fall være beskrevet i rektors enkeltvedtak i saka. Leder for elevtjenester holder tett dialog med skolens helsesøster i disse sakene. K. lærer Alle Rektor Alle Alle Rektor Leder for elevtjen. Leder for elevtjen. Helsessøster Etter plan og fortløpende Fortløpende Fortløpende og uten unødig opphold Fortløpende Fortløpende Fortløpende og uten unødig opphold Fortløpende Fortløpende

23 4. Kartlegging av hvordan elevene opplever skolemiljøet 4.1 Elevundersøkelsen Bø vgs gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser hver høst. Resultatene blir gjennomgått og drøftet i: ledergruppa, personalmøte, elevrådet, skolemiljøutvalget, AMU og kvalitetsgruppa. Resultatene blir også gjennomgått klassevis med påfølgende drøfting. Forhold som bør endres følges opp. 4.1 Klasseråd klasselærerråd Gjennom klasseråd og klasselærerråd blir klassemiljøet kartlagt. Ved behov meldes saker videre til rektor. Ledelsen er alltid tilstede i klasselærerråd. 4.2 Elevsamtaler / samtaler med foresatte Elevsamtaler og samtaler med foresatt benyttes til å kartlegge hvordan læringsmiljøet oppleves av den enkelte elev / foresatte. Rektor Studiel. K.lærer Rektor K.lærer K.lærer Des/jan Des/jan Fortløpende Etter plan Etter plan Fortøpende

24 5. Saksgang prosedyrer - meldeskjema 5.1 Generelle avgrensinger Denne kvalitetshåndboka skal i utgangspunktet omhandle det som er nevnt i formålet (se punkt 1.1) knyttet til 9a i Opplæringslova. Det kan likevel være slik at ansatte, elever og foresatte i noen tilfeller kan være i tvil om aktuelle forhold sorterer inn under 9a, og dermed også hvilken saksgang/prosedyre som skal følges. I og med av varslingsplikten er innskjerpet og skolen må dokumentere at skole- og læringsmiljø til enhver tid er godt må alle ansatte ta opp evt. tvilstilfeller med rektor. 5.2 Viktige lokale dokumenter som berører 9a Det henvises bl.a. til: Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler: Ordensreglement Skolens virksomhetsplan Plan for oppfølging av den enkelte elev og klasse ved Bø vgs, med tilhørende prosedyrer for elevsamtaler, klasselærerråd og klasseråd Oppfølgjing av den enkelte elev og klasse.doc 5.3 Henstilling om tiltak fra elev/foresatt/råd/utvalg - skjema Ved henstilling om tiltak skal vedlagte standardskjema alltid benyttes Kap Krenkende ord og handlinger meldeskjema Ved mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for uakseptabel atferd som f.eks. krenkende ord eller handlinger fra elever eller ansatte inntrer handlingsplikten. Vedlagte skjema skal benyttes. Kap Enkeltvedtak om tiltak etter Opplæringslova 9a - mal På bakgrunn av innlevert henstilling (se punkt 5.3) vil rektor fatte et enkeltvedtak. Vedlagte mal benyttes. Kap Klage fra elever på undervisning og/eller atferd fra ansatte saksgang. Vedlagt Kap5.6 viser saksgang når elever klager på undervisning og/eller atferd blant ansatte ved skolen.

25 Kap: 5.3 vedlegg Skolens individretta arbeid Side: 1 av: 1 Utarbeidet: Sist endret: Versjon: 1 Godkjent av: Jon Helge Bergane Dokumentnavn: Skjema ved henstilling om tiltak fra elev/foresatt Unntatt fra offentligheten Offl. 13 Til rektor Elev/foresatt/råd/utvalg: Utdanningsprogram/klasse: Dato Årsak og begrunnelse for henstillingen, samt ønsket endring: Signatur: Skolen har på bakgrunn av henstilling fattet følgende enkeltvedtak på bakgrunn av Opplæringsloven 9a: Enkeltvedtak med begrunnelse. Se vedlegg Enkeltvedtak Dato/Sted: Rektor: Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages etter reglene i Opplæringslovens Klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Dersom du ønsker å klage, skal klagen sendes til rektor innen fristen. Klagen skal være undertegnet av deg, eller den du har gitt fullmakt til å undertegne. I klagen må du nevne: Vedtaket du klager på, og den endringen som du ønsker i vedtaket. Du bør nevne de grunnene du har for å klage. Du har krav på å få se dokumentene i saken etter forvaltningslovens 18, jfr. 19.

26 Kap: 5.4 vedlegg Skolens individretta arbeid Side: 1 av: 1 Utarbeidet: Sist endret: Versjon: 1 Godkjent av: Jon Helge Bergane Dokumentnavn: Krenkende ord og handlinger - meldeskjema Når ansatte ved skolen får mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for uakseptabel atferd som krenkende ord eller handlinger fra andre elever, lærere eller ansatte, har den ansatte handlingsplikt. Om nødvendig må den ansatte selv gripe inn. Ved mistanke eller kjennskap skal den ansatte varsle skolens ledelse snarest med Meldeskjema ved krenkende ord og handlinger. Hva har skjedd? Fysisk mobbing: Kryss av Psykisk mobbing: Digital mobbing: Annet: Hva er gjort i saken? Hva er saksgangen videre? Bø, dato Melder: Mottatt av leder:

27 Kap: 5.5 vedlegg Skolens individretta arbeid Side: 1 av: 1 Utarbeidet: Sist endret: Versjon: 1 Godkjent av: Jon Helge Bergane Dokumentnavn: Enkeltvedtak om tiltak etter Opplæringslova 9a Enkeltvedtak om tiltak etter Opplæringslova 9a Elevens navn: Fødselsdato: Klasse: Unntatt offentlighet, off.1. 13, fvl Kontaktlærer Saken gjelder: Jeg viser til møtet/brevet ditt/henstillingen som ble sendt..(dato), hvor det kom fram at Skolen har gjort følgende undersøkelser i saken: Som ledd i vurdering av søknaden/klagen har skolen gjort følgende undersøkelser: Skolens konklusjon: Vedtak: Her må du fylle inn om retten er oppfylt, tiltak, varighet, ansvarlige og evaluering. I tillegg bør du si noe om dialogen med elev og /eller foresatte. Retten: Du må eksplisitt opplyse om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikke. Tiltak: Du må beskrive de tiltakene som du bestemmer skal settes inn eller hvorfor du ikke setter inn tiltak. Varighet: Du må opplyse om hvor lenge enkeltvedtaket skal gjelde. Ansvarlig for oppfølging: Du må opplyse om hvem som er ansvarlig for å følge opp enkeltvedtaket. Evaluering: Du må si noe om når og hvordan tiltakene skal evalueres; om de virker eller ikke. Kontakt med elev/foresatte: Du bør beskrive hvordan skolen vil legge til rette for en fortløpende dialog med foreldrene om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg, og om hvordan tiltakene virker. Klageadgang Dette er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan påklages innen tre uker fra den dato dette brevet er mottatt. Klagen må være postlagt innen fristens utløp. Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak det klages på og den eller de endringer som ønskes. Det bør gis begrunnelse for klagen. Klagen adresseres til Fylkesmannen som klageinstans og sendes via skolen. Partene har som hovedregel rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven 18-18d, jf. 19. Bø, dato Jon Helge Bergane rektor

28 Kap.5.6 Klage fra elever på undervisning og/eller atferd fra ansatte Trinn 1 henvendelse til lærer/annen ansatt om misnøye fra elev/elevtillitsvalgt Elev / elevtillitsvalgt (TV) tar i utgangspunktet kontakt med den læreren (ansatte) det gjelder. Dersom henvendelsen gjelder en annen lærer, bes eleven/tv ta saken opp direkte med den læreren det gjelder. Dersom eleven/tv ikke ønsker å ta opp saken direkte med lærer, informeres eleven/tv om rutiner for klagebehandling. Eleven/TV bør motta rutinene skriftlig. Avdelingsleder informeres om henvendelsen og innholdet i den. Avdelingsleder kontakter eleven/tv for å innhente evt. samtykke til at saken tas opp med den læreren det gjelder. Ansvar Elev/elevtillitsvalgt Mottaker av henvendelsen Mottaker av henvendelsen Mottaker av henvendelsen Avdelingsleder Frist Snarest Snarest Med en gang Snarest Snarest Trinn 2 klage til avdelingsleder Ansvar Frist Hvis saken ikke løses mellom lærer og elev/tv, kan eleven/tv velge å klage saken inn for avdelingsleder. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Den kan ikke være anonym. Eleven/elevtillitsvalgt/ foresatte Avdelingsleder har en oppfølgingssamtale med eleven/tv og en samtale med læreren som en forberedelse til møtet. Samtalene dokumenteres skriftlig. Læreren og eleven/tv møtes til løsningsfokusert samtale med avdelingsleder der de redegjør for sin opplevelse av problemet. Avdelingsleder skriver referat fra møtet. Det utarbeides løsningsforslag med tiltak, tidsavgrensning og ansvar. Det inngås avtale mellom partene i samsvar med forslaget. Kopi av referatet sendes partene og rektor. Avdelingsleder følger opp og vurderer om løsningen fungerer. Avdelingslederen må høre med begge parter om hvordan løsningen oppleves i etterkant av klagen. Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Uten ugrunnet opphold Senest 3 dager etter henvendelsen Senest en uke etter at klagen er mottatt I samsvar med frister satt i avtalen Trinn 3 klage til rektor Ansvar Frist Dersom løsningsforslaget ikke aksepteres, eller ikke fører fram, bringes skriftlig klage fram for rektor. Eleven/foresatt, elevtillitsvalgt, avdelingsleder Snarest Læreren informeres om klagen og skal holdes orientert om det videre arbeidet med den. Det gjennomføres en ny løsningsfokusert samtale mellom rektor, avdelingsleder, læreren og eleven/tv der de redegjør for sin opplevelse av problemet. Foresatte kan delta dersom elev er under 18 år. Det utarbeides et endelig løsningsforslag med tiltak, tidsavgrensning og ansvar i samråd med partene. Rektor beslutter. Alle berørte parter blir informert om beslutningen. Avdelingsleder Rektor Rektor Med en gang klagen er mottatt Senest en uke etter at klagen er mottatt Senest 3 dager etter møtet.

29 Rektor og avdelingsleder følger opp om løsningen fungerer. De må høre med begge parter om hvordan løsningen oppleves i etterkant av klagen. Trinn 4 - klage til Fylkesopplæringssjefen Dersom løsningsforslaget ikke fører fram, eller eleven(e)/ foresatte mener at løsningen ikke er tilfredsstillende, kan eleven/tv velge å be om at rektor behandler saken med tanke på oversendelse til fylkesopplæringssjefen. Dersom det gjelder anke på enkeltvedtak knyttet til 9a i opplæringsloven så sendes denne til skolen som videresender anken til Fylkesmannen som klageinstans. Rektor Avdelingsleder Eleven/elevtillitsvalgt/ foresatte, rektor Rektor I samsvar med frister satt i beslutningen

30 Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle de offentlige videregående skolene i Telemark. All saksbehandling angående refsingstiltak må kunne begrunnes i ordensreglementet. Det vises i denne sammenheng til Opplæringslova 3-7 og Udir-7/05. Henvendelser om innholdet i dette dokumentet rettes til Kaj Kristensen Innhold Forord...2 Innhold...3 Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Formål Virkeområde Elevenes rettigheter Elevenes plikter - orden og atferd...4 (1) Nærmere om et godt læringsmiljø...4 (2) Nærmere regler om orden:...5 (3) Nærmere regler om atferd: Fravær Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Fusk Brudd på reglementet Saksbehandling ved refsingstiltak Erstatning Anmeldelse av straffbare forhold Utfyllende regler for den enkelte skole...8 Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene:...8

31 Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av hovedutvalget for kompetanse, sak nr 0019/10 i møte 19. mai Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Nærmere om et godt læringsmiljø Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. (2) Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen.

Skolehefte 2015/2016

Skolehefte 2015/2016 Skolehefte 2015/2016 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2015/2016... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. 9a. Skolens system for å sikre et godt skolemiljø

KVALITETSHÅNDBOK. 9a. Skolens system for å sikre et godt skolemiljø KVALITETSHÅNDBOK 9a. Skolens system for å sikre et godt skolemiljø Revidert 01.08.2015 0 Innhold 1 Overordnede prinsipper 1.1 Formål 1.2 Grunnlagsdokumenter 1.3 Virkeområde 1.4 Ansvar 1.5 Revisjon av kvalitetshåndboka

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5:

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5: Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007 Korrigert

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

1. Generelt om reglementet. Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd:

1. Generelt om reglementet. Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd: Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Siste

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer