MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG Landstyremøtet side 6. Alfa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1"

Transkript

1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa

2 2 Alfa

3 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass med faste spalter og rapport fra årets landstyremøte. Vi rapporterer også fra spørreundersøkelsen om ALFA lenger ut i bladet, men røper allerede nå at et klart flertall av respondentene ønsker ALFA også i tiden fremover. Vi får også resultatene fra spørreundersøkelsen om kollegastøtteordningen og lege-for-lege-ordningen. Vår leder er på plass med sine kommentarer, og jeg minner alle om vårt årsmøte på Høvikodden 19. juni. Jeg ønsker alle medlemmene en fin sommer der batteriene på ny blir full-ladet. Jeg avslutter med noen betraktninger om sommer og kjærlighet fra Knut Hamsun: Dine tårer har dugget mitt sinn som regn. Ditt smil ga meg solen igjen. Du skapte av verden en vakker egn, og jeg ble en have i den. Det gror, ja det gror i haven nu. Det spirer i alle bed. Kom ikke lenger din sorg i hu, men bare min kjærlighet Ha en god sommer! Morten I Lossius REDAKTØRENS SPALTE Alfa

4 4 Alfa

5 NYTT FRA STYRET LEDERENS SPALTE Styrets sammensetning Leder : Arne Røde Sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud Lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-Olsen 2. vara til styret: Morten I Lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen PSL: Kjell A Dalby PSL vara: Sverre Dølvik LSA: Dianne E Steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E Iversen Namf vara: Lucretia M. Udding Vi har kommet til juni. I avisene har vi lest om at norske leger er late og jobber svært så lite effektivt. Ullevål universitetssykehus HF skal legges ned og pasientene fra Ullevål skal til Aker, for der er det god kapasitet som følge av at pasientene som tidligere sognet til Aker nå skal til Ahus. Hold dere fast - nye episoder følger. Hovedstadsprosessen raser frem som en liten tornado. Lønnskamp og lønnsoppgjør, AFP og ikke. Den norske legeforening har en kjempejobb å gjøre. Hyggelig er det å lese at fastlegene skårer så høyt i brukertest. Akershus legeforening vil på årsmøtet 19. juni sette fokus på temaene SOP (syke- og pensjonsordningen for leger), salg av praksis og hva skjer når legen blir syk. Vi håper på stort fremmøte. Vi åpner denne gangen for muligheten til en hyggelig sosial samling etter det faglige møtet, hvor pårørende også er velkomne. Se invitasjon og påmelding annet sted i bladet. Hjertelig velkommen! 30. april til 5. mai 2009 arrangerer Akershus legeforening studiereise til Italia i medisinsk-historisk perspektiv. Vi har 30 plasser, hold av datoen (det er mulig å ha med ledsager). Vita brevis, ars longa - Livet er kort, kunsten (legekunsten) er lang. Invitasjon blir sendt ALFs medlemmer i løpet av høsten. Styret i Akershus legeforening ønsker samtlige kolleger en riktig god sommer. Husk riktig faktor!!! Ylf: Hege Lundrin Of: Odd grenager Akershus legeforenings kontor Adresse: Legenes hus, Boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadr.: Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Telefon: Fax: E-post: legeforeningen.no Alfa

6 Landsstyremøtet 2008 Av Aage K. Huseby Representanter fra Oslo- og Akershusbenken i forgrunnen. Foto: Cecilie Bakken. Landsstyremøtet 2008 ble arrangert på Soria Moria i perioden 20.5 til Et fredelig arrangement, uten valg og kontroversielle saker. Den helsepolitiske debatten med Sylvia Brustad og Erna Solberg avspeilet at Fastlegeordningen er presset på funksjoner, tid og rekruttering. Spesialistheletjenesten er bekymret for raske, ikke-konsekvensutredete endringer og særlig mente mange at man måtte slakke tempoet i hovedstadsprosessen. Brustad var tydelig irritert over begrepet krise i helsevesenet, og henviste til opinionsundersøkelser som viste at Ola Nordmann er storfornøyd med sin fastlege, og at ventetiden på behandling i sykehus er kort. Politikerne var enige om at bevilgningene til helse var tilstrekkelige, men noe uenige om veien til målet om god helse. Legeforeningen ønsker gjennom helsepolitisk avdeling å rette oppmerksomhet mot grupper i samfunnet som trenger helsevesenets ivaretakelse. I år var fokus på ikke-vestlige innvandrere i Norge. Rapporten avslører et betydelig forbedringspotensial, og summerer i 10 punkter fremtidige tiltak som vil gi et bedre tilbud til innvandrere. Turnustjenesten er og vil bli et fremtidig problem. Færre sykehus, flere kandidater og økt press på økonomi i spesialisthelsetjenesten medfører i dag ventetid og dårligere kvalitet på tjenes- President i Legeforeningen Torunn Janbu. Foto: Anne Winsnes Rødland. 6 Alfa

7 ten. Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag om treårig plikttjeneste etter grunnutdanning. Forslaget ble grundig diskutert i Landsstyret. Det var 100% enighet om at dette forslaget representerer en forringelse av turnustjeneste, så vel faglig som sosialt og økonomisk. En tilfredsstillende praktisk kvalifisering av studentene vil kreve et samarbeid mellom Helsedirektoratet og legeforeningen. Målet må ikke være å løse rekrutteringsbehovet i distriktene og innefor rekrutteringssvake fag. I den nye statusrapporten Lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern fremmer Legeforeningen krav som helseforetakene må kunne oppfylle for å yte faglig gode lokalsykehustjenester i psykiatri. Kravene oppfattes som faglige minimumsnormer for å sikre pasienten godt psykiatrisk behandlingstilbud. Utfordringen er stor, men statusrapporten er et godt verktøy for å realisere planene om et godt psykiatritilbud. Tidligere rapproter om forskning og spesialisthelsetjeneste ble fulgt opp. Endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi og medisinske biokjemi fikk 100% tilslutning. Strukturendringene i helsevesenet har revet bort grunnlaget for å utdanne spesialister i generell kirurgi. Det anbefales tre års tjeneste for å få god kompetanse i vaktkirurgi. Dette for å dekke lokalsykehusfunksjoner. Begrepet kompetanseområde har prosjektgruppen innført for å sikre bedre helsetjenester til pasientgrupper som i dag omfattes av flere spesialiteter. Man tenker seg for eksempel kompetanseområder innenfor alder- og sykehjemsmedisin, akuttmedisin og rusmedisin. Den sosiale del av Landsstyremøtet er viktig. Akershus var vertskap for et særdeles vellykket arrangement på Bærums Verk. Festmiddagen på Soria Moria ble et verbalt og musikalsk fyrverkeri, ledet av formannen i Akershus legeforening Arne Røde. De fleste var enige om at å tale etter Arne Røde, var en større utfordring enn å hoppe etter Wirkola. Nordland legeforening skisserte avslutningsvis et spennende opplegg for neste års landsstyremøte i Bodø. Alfa

8 Reisebeskrivelse fra Cuba Av Gjertrud Lødøen Akershus legeforening sendte høsten 2007 ut en invitasjon til alle medlemmene med et tilbud om å bli med til annerledeslandet Cuba for å få et innblikk i det cubanske helsevesen. Det ble en gruppe på 30 som reiste av gårde 28. februar og ble møtt av to svært entusiastiske guider. Olav Kjeldsen var vår norske guide, han hadde et godt kjennskap til Cuba etter samarbeid og en rekke besøk i forbindelse med den årlige filmfestivalen i Havanna og bistandsprosjekter han har ledet der. Vår cubanske guide Rializ var universitetsutdannet og hadde rikelig kunnskap om en rekke forhold på Cuba som hun var veldig flink til å formidle videre. Guidene gav oss således et godt innblikk i Cubas helsevesen, historie, geografi, samfunnsforhold både før, under og etter revolusjonen. Vår innføring i oppbyggingen av helsevesenet på Cuba startet dagen etter ankomst i Havanna. En representant fra Helseministeriet holdt foredrag om det cubanske helsevesenet. Helsetjenester og utdanning av leger har vært et satsningsområde helt fra Fidel Castro overtok makten i Det ble 8 Alfa poengtert at det i 1959 var 6286 cubanske leger hvorav halvparten flyktet i forbindelse med revolusjonen. I 2006 var det leger og 48% av disse var såkalte family doctors som jobbet på family doctors offices. Det vil si en lege pr 159 personer. Med andre ord var det større legetetthet enn i Norge! Et av satsningsområdene var blant annet å redusere barnedødeligheten både gjennom bedret svangerskapsomsorg og barnekontroller. Den gjennomsnittlige levealderen har i perioden fra 1959 til 2006 økt fra under 60 til 77 år. Det ble da igangsatt et omfattende vaksinasjonsprogram, og har således utryddet en rekke smittsomme sykdommer som f. eks polio og malaria og de har også en strategi for å bekjempe hivsmitte. Helsetjenestene er gratis for befolkningen, men det er dårlig tilgang på medisiner. Vår cubanske guide hadde en inngående presentasjon av revolusjonsmuseet i Havanna for oss og vi fikk også innblikk i Cubas historie fra indianerne var de eneste innbyggerne på øya. Det var for øvrig indianerne som var de første som laget sigarer- en av Cubas viktigste eksportartikler. Cuba var den første øya Columbus kom til i 1492 og han skrev i dagboken sin: Jeg har aldri sett et nydeligere sted. Mesteparten av revolusjonsmuseet viste bilder fra før, under og etter revolusjonen med brødrene Fidel og Raul Castro og Che Guevara som sentrale helter. Ellers følte vi oss hensatt til 1950 tallet i Havanna. Bybildet var preget av gamle amerikanske dollarglis som var godt vedlikeholdt, malt og fikset etter beste evne. Bygningene var flotte, spansk inspirert, noen var godt vedlikeholdt, mens andre sto i fare for å falle sammen. Etter å ha fått et lite innblikk i Havanna, reiste vi videre til Trinidad, til den karibiske siden av Cuba. Dette var en lang busstur og vi kjørte delvis på små veier og på motorvei. Motorveien var rett og bred med lite trafikk. Bensin er dyrt og det er begrenset hvor mye lokalbefolkningen har anledning til å kjøre selv. I alle gatekryss og av-og påkjøringer på motorveien er det store folkeansamlinger, og vi fikk høre at cubanerne er pålagt å ta med haikere. Dette er en fordel, for det er lite offentlig kommuni-

9 kasjon og vanskelig å komme seg rundt i landet for lokalbefolkningen. Det er også vanlig å haike til og fra jobb for de som bor utenfor Havanna. Det var en spennende reise i nydelig landskap. Underveis var det statlige plantasjer med blant annet kaffe, tobakk, mango og sukkerrør, i tillegg til at bøndene har små jordstykker med en liten produksjon til eget bruk og noen dyr. Landskapet var frodig og kupert med de flotte kongepalmene som raget i landskapet. Innimellom kjørte vi gjennom små, koselige landsbyer hvor folk satt avslappet på verandaene sine i store gyngestoler og hadde siesta. Folk lever i enkle kår, men vi så ikke direkte fattigdom. Alle får en minimumsrasjon av mat- ris osv slik at ingen skal sulte og vi så ingen tiggere. Trinidad er en av de eldste og best bevarte byene Cuba, og det er ikke gjort store forandringene de siste 300 årene. Her fikk vi oppleve salsa- musikken på nært hold. Musikken har generelt en stor plass på Cuba. Det var små grupper med svært dyktige musikere som spilte og sang på de fleste barer og spisesteder. Turen gikk videre til Santa Clara. Der hadde vi avtale om omvisning på Cardio-senteret. Dette var et senter med hjertespesialister hvor vi fikk forståelsen av at de driver med avansert diagnostisering og behandling, blant annet hjertekatetrisering. Che Guevara var en sentral person i Santa Clara. Ved denne byen ledet han det avgjørende slaget før revolusjonen var et faktum. Sykehuset bærer hans navn- Cardio senteret Che Guevara og det gjenspeilte seg på skiltene hvor alle romnumrene stod. Alle nummerskiltene har et lite bilde av Che Guevara eller Il Commandante som han blir kalt der. I Santa Clara er det også det store Che Guevara monumentet og mausoleet. Tilbake i Havanna var vi på omvisning på Latin American School of Medicine. Her blir det utdannet 1500 nye leger i året som alle reiser tilbake til sine opprinnelsesland i Latin- Amerika og Afrika etter endt utdannelse. Helseministeriet er opptatt av både å eksportere cubanske leger til fattigere land med dårlig legedekning, og å sørge for at leger fra andre land som får utdannelsen sin på Cuba, reiser hjem for å jobbe i sitt eget land. Vi fikk også oppleve en poliklinikk i Havanna- Polyclinico Guanavo. Denne betjener innbyggere og tar hånd om en rekke problemstillinger som ØNH, oftalmologi, røntgen og ultralyd, kirurgi, indremedisin, gynekologi, tannlegetjenester, fotpleie og sosiale tjenester, i tillegg til at de har en øyeblikkelig hjelp funksjon med en observasjonspost. Sett med norske legeøyne er standarden svært enkel, utstyret og lokalene er gamle og slitte og vi så engangshanskene henge til tørk slik at de kunne brukes om igjen. Det var veldig interessant å se hvordan et relativt fattig land som Cuba har fått til et tilsynelatende velfungerende helsevesen for hele befolkningen ved målrettet satsing. Dette kan med rette kalles annerledeslandet Cuba! Alfa

10 ALFAVIN Petter Mowinckel Vinspalten mai 2008 Våren i Norge er merkelig først har vi sommervarme med opp til 25 grader i Oslo, så kommer 17. mai med snø på tvers og virkelig kulde. Vi kan ikke gi opp sommeren kommer nok. I alle fall, vi skal utvide altanen vår. Vi pleier å sitte mye der om sommeren. Så sant det er sol, setter vi oss ut og nyter været, og i helgene blir det gjerne et glass hvitvin eller kanskje to! Selv har jeg fått en forkjærlighet for tyske riesling viner. De beste utgavene er fantastiske, noe prisene også har blitt, dessverre. Etter mitt opphold i byen Santa Maria di Castellabate i Campania for to år siden, falt jeg virkelig for de lokale hvitvinene. Byen ligger omtrent to timers kjøring syd for Napoli. Man kan komme dit direkte med SAS. Egentlig heter provinsen Salerno, som er en ganske stor by rett syd for Amalfikysten. Santa Maria di Castellabate har omkring 800 innbyggere og kun to personer snakket engelsk. Jeg har nevnt tidligere at de lokale rødvinene var dyre og litt rustikke, men hvitvinene oi oi oi. Spesielt falt jeg for druen Fiano, som gir fruktige viner som etter et par år på flaske gir fantastiske dufter av blomster og tropiske frukter. Den jeg fant var den beste utgaven og kom fra byen Avellino, men den kan lages i 26 kommuner rundt selve byen også. Druen trives virkelig godt i området, men som i mange andre områder er selve vinifikasjonen meget viktig. Med dårlig behandling av druene får man det man tidligere kalte en typisk Italiensk vin: Alkoholtung, syrefattig og nesten uten boquet. De beste produsentene lager virkelig gode eksempler. Viner laget på Fiano er hos de gode produsentene meget elegant og fruktige. En annen god drue er Greco. Ja, navnet tyder på at Grekerne innførte druene i Oldtiden. Den jeg likte best kom fra landsbyen Tufo og heter følgelig Greco di Tufo. Rik- 10 Alfa tignok har Greco-vinene mindre boquet en Fiano, men ettersmaken er litt bedre synes jeg svakt bitter som gjør den til en bedre matvin. Som altanvin foretrekker jeg Fiano, uten tvil. Vinmonopolet har flere utgaver av disse vinene på bestillingslisten, en bra Greco di Tufo fra Urciolo med varenummer til kr 139, men knallvinen er Fiano som er 30 kroner dyrere. Fiano di Avellino 2006 Ciro Picariello, Campania Italia Varenummer 50647, pris kr. 169 Nydelig vin med duft av blomster, fersken og noe anis. Nydelig i munnen, også med flott syre og fin lengde der du virkelig aner anis i avslutningen en virkelig knall vin. Som sagt liker jeg å drikke den på altanen, men den passer også glimrende til alle typer skalldyr utenom krabbe eller til grillet fisk som laks eller ørret. Hva med grillet fisk med ovnsbakte potetbåter? Eller hva med en fiskespagetti? Fisken griller du ute på kull- eller gassgrill, mens potetene deles i båter. I en ildfast form har du først god, meget god, olivenolje så potene ikke fester seg til formen. Bruk alltid en god jomfruolje. Jeg har en superolje som jeg kun bruker i salater og til tre andre retter: Risotto, en pastarett med fisk og de ovnsbakte potetbåtene. Ha så potetbåter og til slutt strør du godt havsalt som Maldonsalt. Jo bedre olje og bedre salt du bruker, jo bedre blir retten! Bak i 200 grader i 15 minutter. I tillegg pleier jeg å kjøpe aspargesskudd (de små tynne aspargesene). Disse steker du i litt godt smør i en stekepanne i 8 minutter med meget svak varme. Pass på å riste pannen av og til så aspargesstilkene snus. De skal ikke bli brune, men være gjennomstekt. Server asparges sammen med grillet fisk og potetbåter. Strø litt nyrevet Parmesan Reggiano over de stekte aspargesene. Buon appetito! Et annet alternativ er som sagt fiskespagettien, en rett jeg lærte i Castellabate: Man tager en flyndrefilet. Er den frossen, så velg kvalitet. Surr den i god olje sammen med 2-3 gode tomater og et fedd finhakket hvitløk. Har du ikke gode tomater, så bak dem i ovn i 120 grader i to timer. Del tomatene i to og legg dem på et bakepapir. Da får de en sødme som kan sammenlignes med de fantastiske tomatene man får i Castellabate. Skal du være ekstra fin, så ha tomatene i kokende vann i 15 sekunder før du starter bakingen, så kan du skrelle dem først. Min familie synes skrelte, bakte tomater er best. Jeg finhakker tomatene og lar fisken, tomater og hvitløk surre til fisken er kokt. Da bør pastavannet også koke. Flak fisken opp med en stekespade og la sausen hvile noen minutter vekk fra varmen. Jeg pleier å bruke fersk pasta som skal koke i 4 minutter. Ha pastaen i store pastatallerkener (de ligner en stor suppetallerken) og ha over fiskesausen. Ha litt finhakket bladpersille over og topp med fersk revet Parmesan Reggiano. Jeg har ikke vært noen stor tilhenger av pasta, men denne synes jeg er fantastisk. Som sagt: Du må ha en meget god olje. Selv kjøper jeg oljen til vinprodusenten Selvapiana i Chianti Ruffina området. Du får den for eksempel hos Åpent Bakeri på Damplass. Et annet alternativ er Olivier i Vibesgate på Majorstuen. De har stort utvalg av gode oljer. Men så gode oljer skal man bare bruke til de beste retter og til salater!

11 Invitasjon til Årsmøte og Temamøte Dato: torsdag 19. juni 2008 kl Sted: Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden Akershus legeforening ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte og temamøte torsdag 19. juni kl , etterfulgt av sosialt samvær/bespisning ca. kl , hvor ledsager også er velkommen. Pris for ledsager kr. 650,-. Bindende påmelding. Invitasjonen vedlagt årsmelding og regnskap for 2007 er tidligere utsendt per post og finnes også på våre nettsider: Sakliste årsmøte: Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Vedtak av sakliste Sak 3 Valg av dirigent og tellekorps Sak 4 Årsmelding for 2007 Sak 5 Regnskap for 2007 Sak 6 Budsjett for 2009 Temamøte kl : SOP (Syke- og pensjonsordningen) Leder av SOP Hans Kristian Bakke Jus, økonomi, praksisoverdragelse Avdelingsdirektør Anne Kjersti Befring, Legeforeningen Orientering om medlemsfordeler innen bank og forsikring Representant fra DnB NOR Når legen blir syk Allmennpraktiker Arne J. Hjemmen " Svarslipp Bindende påmelding HJERTELIG VELKOMMEN! Årsmøte og temamøte i Akershus legeforening torsdag 19. juni 2008 kl , Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden o Ja takk, jeg ønsker å delta på årsmøte/temamøte og sosialt samvær/bespisning o Ledsager deltar på sosialt samvær/bespisning Pris kr. 650,- o Deltar kun på årsmøtet/temamøtet Navn: Ledsagers navn: Adresse: Telefon: E-post: På grunn av bestilling av mat, bes det om at vedlagte svarslipp returneres snarest, enten per post til ALF, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, faks eller e-post til Alfa

12 ALFA fortsetter!! Resultater fra questback Generelt Jeg vil først takke alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Ca 25 % av medlemmene responderte, hvilket er svært bra når det gjelder denne typen undersøkelser. Selv har jeg brukt spørreskjemaer i forsknings-sammenheng, og der ville en slik responsrate vært svært dårlig. Det var flest respondenter blant Af, Ylf og Ofs medlemmer. Medlemmer i Asker og Bærum og Romerike var bedre representert enn kollegene i Follo. Dette kan være betinget av noe mindre lesestoff i ALFA fra denne regionen. Det skal jeg ta ad notam. Jeg drister meg til å tro at de fleste som har deltatt, leser eller titter i bladet og har meninger om bladet - enten positivt eller negativt. Det var jo nettopp leserne av bladet jeg ønsket og nå ved undersøkelsen. Dette for å få innspill om bladet er liv laga, og evt forslag til forbedringer. Ved siden av spørsmål med faste svaralternativer, hadde vi til slutt et kommentarfelt hvor den enkelte kunne si sin mening om bladet. Her fikk redaktøren mange hyggelige tilbakemeldinger, noen få kritiske kommentarer, og mange fine innspill og ideer for fremtidige numre. Tusen takk! Resultater Drøyt 40 % leser alle numrene, drøyt 45% av og til, mens kun litt over 10% leser det aldri. 70% av respondentene mener det er behov for ALFA videre. Snaut 70 % fant innholdet i ALFA veldig bra eller bra. 12% opplevde innholdet som dårlig. Dette var svært gledelige resultater og inspirerer redaktøren til å ta en sesong til, selv om enkelte kanskje helst hadde sett ham plassert på benken. Nettsidene våre ble dessverre lite brukt. De mest populære spaltene var: Helsepolitikk, fag, økonomi, leder og Alfaprofilen. Selv om vår leder synes ALFA har en litt traust og kanskje traurig layout, var ca 70% av respondentene fornøyd med den. Det medlemmene ønsket mer av, var fag, helsepolitikk og annonsering av kurs. Flertallet ønsket fortsatt ALFA i papir, så vi fortsetter nok med det. Konklusjon Det synes å være interesse for å fortsette med ALFA som medlemsblad for Akershus legeforening. Det beste formatet synes fortsatt å være papir. Det etterlyses mer fag og fagpolitikk. Jeg tar det til etterretning, men samtidig kaster jeg ballen tilbake og tilbyr spalteplass til faglige og fagpolitiske innspill fra dere medlemmer. Igjen takk for deltakelsen. Morten I. Lossius 12 Alfa

13 «Lege for leger» Dette er et tilbud om lege /helsetjeneste som Akershus legeforening har etablert for sine medlemmer. Legene i tjenesten kalles lege leger. Disse er erfarne kolleger, som har gjennomgått et særskilt opplæringsprogram for å være best mulig kvalifisert til denne viktige oppgaven. I Akershus er denne tjenesten delt på tre regioner. De som ønsker det kan ta kontakt med en av de nevnte kolleger. Asker og Bærum Bang Sverre, Heggedal legesenter, 1380 HEGGEDAL, Tlf , Finckenhagen Morten, Bekkestua Fastlegekontor, 1357 BEKKESTUA, Tlf , Haukeland Bjarne, Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Haukeland Harriet C. Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Simonsen Jan B., Dr. Simonsens legekontor, 1371 ASKER, Tlf Follo: Braathen Yngvar, Greverud legesenter, 1415 OPPEGÅRD, Tlf , Hoftvedt Eva Fjeld, Løkkegården legekontor, 1401 SKI, Tlf Zapffe Anne Marie, Dr. Zapffes legekontor, 1450 NESODDTANGEN, Tlf Østebrød Egil, Storsenteret legekontor, 1400 SKI, Tlf , Romerike: Holter Thomas Iver, Nes legesenter, 2150 ÅRNES, Tlf , Kvile Odd Martin, Dr. Kviles legekontor, 2073 BØN, Tlf Lindbeck Kai Otto, Aurskog legekontor, 1930 AURSKOG, Tlf Vedvik Arild, Hurdal legesenter, 2090 HURDAL, Tlf , Støttekollegaordningen Denne ordningen er fra Den norske lægeforening opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre. I Akershus legeforening er følgende støttekolleger: Krohg Knut, Sykehuset Asker og Bærum, Anestesiavd. Tlf Hjemmen Arne Johannes, Sentrumsklinikken, Asker, Tlf , Landvik Torgeir, Enebakk legesenter, Tlf , Fonneløp Harald, AS Legesenteret, Sørumsand, Tlf , Mobil , Avdelingsrådgiver Agneta E. Iversen (SAS-Norge-OSLIM, T.lf e-post: no) er fra ny avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger. Alfa

14 Rapport, Helsetjeneste for leger Innledning En spørreskjemaundersøkelse (Questback) om Helsetjeneste for leger ble sendt ut til medlemmene Akershus legeforening (ALF) 25. februar med svarfrist 14. mars Det kom inn 502 svar. ALF har 1906 medlemmer. Det gir 26,3% svar. Man kunne ha ønsket en høyere svarprosent. Diagram 1 viser at fordelingen med hensyn til kjønn er den samme for dem som har deltatt i undersøkelsen som i medlemsmassen. Diagram 1; Kjønn(n=498) Resultater fra undersøkelsen Som diagram 4 viser svarer 87,7% at de kjenner til ordningen med lege-for-leger, støttekollegaer og Villa Sana. 20,9% angir å ha benyttet seg av ordningen og 34,4% svarer at de kjenner kollegaer som de mener burde hatt hjelp av lege-for-leger eller støttekollega. Diagram 4, Helse- og kollegastøttearbeidet (n=498) helse- og omsorgsordningen (n=502) Med hensyn til hvilken tjeneste en vil benytte seg av svarer som diagram 8 viser 71,2 % lege-for-leger, 29,7 % støttekollegaordningen og 37,7 % Villa Sana. 10,4 % vil ikke benytte seg av noen av tjenestene. Diagram 8, Ved behov, vil benytte, Diagram 2, Aldersfordeling(n=498) I følge svarene har 90,1% fastlege, mens 8,1% ikke har fastlege og 1,8% vet ikke. Diagram 5 viser at 51,9% vil oppsøke fastlege ved helseproblemer, 10,4% angir at de vil oppsøke lege-for-leger og 23,4% vil henvise seg selv til spesialist. 14,2% varer vet ikke. Diagram 5, Ved helseproblemer, hvor vil du søke hjelp (n=499) (n=451) Diagram 9 viser at 87,8 % svarer at det er bra med et egget støtteapparat for leger, 1,4 % svarer at dette ikke er nødvendig, mens 10,8 % vet ikke. Diagram 9, Mening om ordningen med Diagram 2 viser at aldersfordelingen for dem som har svart, er temmelig lik aldersfordelingen i medlemsmassen. I aldersklassen år er det dog en noe lavere svarprosent sammenlignet med medlemsmassen. Tilsvarende er det i gruppen 60- noe høyere svarprosent sammenlignet med medlemsmassen. Diagram 3 vise at yrkesforeningstilhørigheten er temmelig lik for dem som har svart sammenlignet med medlemsmassen. Ylf har dog en noe lavere svarprosent og Allmennlegeforeningen (Af) en noe høyere svarprosent i forhold til medlemsmassen. Diagram 3, Yrkesforeningstilhørighet (n=494 Fordelingen på kjønn, alder og yrkesforeningstilhørighet er som det fremgår temmelig lik hos dem som har svart på undersøkelsen sammenlignet med medlemsmassen i ALF. Dette tilsier at vi på tross av en svarprosent på 26, kan trekke ganske sikre slutninger om medlemmenes syn på helse og omsorgsarbeidet i Akershus legeforening. 14 Alfa Diagram 6 viser at 30,9% svarer at de bare tilfeldig forskriver medisiner til seg selv, 40,8% forskriver medisiner til seg selv ved behov. 2,4 % forskriver fast medisinering til seg selv og 0,4 forskriver B-preparater. Diagram 6, Forskrivning av medisiner til seg selv (n=498) I diagram 7 på spørsmål om en i fremtiden vil benytte lege-for-leger-, støttekollegaordningen og Villa Sana svarer 62,5 % ja og 8,2 % nei; 29,3% svarer at de vet ikke. Diagram 7, Vil i fremtiden benytte seg av helse- og omsorgsarbeid (n=498) Oppsummering og konklusjon Undersøkelsen har en svarprosent på 26,3. Materialet er temmelig likt medlemsmassen når det gjelder kjønn, aldersfordeling og yrkesforeningstilhørighet. På bakgrunn av dette kan en trekke ganske sikre slutninger om medlemmenes syn på helse- og støttearbeidet i Akershus legeforening. Det er en ganske overveldende tilslutning til ordningen med helse- og støttearbeid. Likeledes angir et flertall at de i fremtiden vil benytte seg av helse- og omsorgsordningen. Dette er en støtte for Akershus legeforening og styret til å arbeide for å få til gode ordninger for medlemmene. Det er en yrkessykdom hos leger å bagatellisere symptomer, ignorere plager og benekte egne problemer og sykdom. Leger er orakel for pasientene, men hjelpeløs for seg selv (Bjarte Stubhaug, tidligere leder i Norsk Psykiatrisk forening). Det er således viktig å ha en faglig god helse- og støtteordning med mye varme og omsorg. Arne Hjemmen

15 Til medlemmer av Akershus legeforening Helsetjenesten for leger som ble opprettet av Akershus legeforening i 1989, og som omfatter lege-for-leger og kollegastøtteordning, i tillegg til Villa Sana som Legeforeningen etablerte i Lege-for-lege-ordningen kom som en følge av at leger synes å ha en høyere terskel for å oppsøke helsetjenester. Med lege for lege ordningen håper man å forebygge, samt behandle leger for sykdom. Man er svært oppmerksom på å forebygge utbrenthet. Støttekollegaordninger er opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre. Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad: Ressurssenter er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser og som har vansker med å klare arbeidet som lege eller som står ved en korsvei i livet. Senteret skal gi hjelp til selvhjelp for å forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og depresjon. Villa Sana er et kurs og rådgivningstilbud som leger og evt. nærmeste pårørende kan benytte når de trenger en pause i hverdagen. Det tilbys to ulike ordninger - kurs og individuell rådgivning. Med vennlig hilsen Akershus legeforening Alfa

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Cox Bergen AS, C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011

Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011 Studietur til Cuba 10. 20.mars 2011 Årets studietur med FIRM gikk til Vest Cuba. Vi var 14 forventningsfulle deltagere + reiseleder Sverre Kjølstad, som skulle se og høre om Cubansk helsevesen, folket

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 September Nyheter! Her finner du alle våre spennende nyheter i september. Vi håper du lar deg friste til å prøve nyhetene våre som vi tror både dere på kjøkkenet og spisegjestene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje.

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje. Tips: Litt nykvernet sort pepper, kaldpresset olivenolje og revet muskatnøtt er godt å tilsette ved servering. Ønsker du en rikere smak på suppen, kan du tilsette en fløteskvett, crème fraîche eller rømme

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

FUSILLI MED BARILLA ARRABBIATASAUS, TORSK OG SVARTE OLIVEN

FUSILLI MED BARILLA ARRABBIATASAUS, TORSK OG SVARTE OLIVEN FUSILLI MED BARILLA ARRABBIATASAUS, TORSK OG SVARTE OLIVEN 400 g Barilla Fusilli 400 g Barilla Arrabbiatasaus 200 g torsk 50 g svarte oliven uten sten en bunt persille, hakket olivenolje Kok opp vann i

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ekte italiensk kjærlighet

ekte italiensk kjærlighet Gi hverdagen et lite dryss av ekte italiensk kjærlighet Den italienske kjærligheten. Du kjenner den når du lar en bit Reggiano smelte på tungen. Gjennom flere års lagring modnes osten og smaken kan fortone

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

Till 2 l spansk kikertog chorizo-suppe

Till 2 l spansk kikertog chorizo-suppe spansk kikertog chorizo-suppe 40 ml olivenolje 150 g chorizo-pølse, finhakket 175 g løk, skrelt og finhakket 5 g hvitløk, skrelt og finhakket 50 g stangselleri, finhakket 100 g frisk spinat, vasket og

Detaljer

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com ANTIPASTI Italienske forretter du kan lage selv Til å ta med & nyte marche-restaurants.com (Fylte sjampinjonger) Funghi ripieni 200 g store sjampinjonger, brune eller hvite 10 g bladpersille 1 egg 25 g

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat.

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. ANNONSE Folkens, se det for deg. Det er en helt vanlig dag, kanskje en hverdag. Du har fri, eller akkurat ferdig på jobb og setter

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyre SYKEHUSTILKNYTNING FOR VESTBY KOMMUNE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser HOM

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016

PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016 PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016 Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien omtrent på størrelse med England. En reise til Cuba vil være en reise du aldri vil glemme. Cuba - det

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

en hyllest til lammet! / oppskrifter

en hyllest til lammet! / oppskrifter 2 En hyllest til lammet! En økologisk kokebok med 102 lammeretter for alle årstider! Rune Kalf-Hansen Foto: Charlotte Gawell Oversatt av Tone Bøstrand 3 Min lammekokebok Jeg har skrevet til min far i København

Detaljer

Lammelåret og dens beste viner

Lammelåret og dens beste viner 1 Lammelåret og dens beste viner Svein Lindin Sommelier svein@vinforedrag.no Stig A. Rognstad Sommelier sar@norsenet.no Påsken nærmer seg raskt, for noen har den allerede startet. Vinmonopolet venter sin

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Et kurs ved Geitmyra matkultursenter for barn med Mai Linn Muskaug Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater CEVICHE Ceviche er en rett fra Sør-

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014

PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014 PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014 Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien omtrent på størrelse med England. En reise til Cuba vil være en reise du aldri vil glemme. Cuba -

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP

Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP En presentasjon utarbeidet av Utvalg for legehelse, v. Finn Nilsson, Moss november 2012 og modifisert av Nils Homb, Vågå - april 2013 Helsetjeneste/helsehjelp

Detaljer

Fredagsbladet. Nettvett/ mobilvett. Karneval

Fredagsbladet. Nettvett/ mobilvett. Karneval www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no ide 1 T Fredagsbladet Nettvett/ mobilvett Uke 6, 23.02.2015 irsdag 12. februar har skolen temadag i samarbeid med FAU. Vi får besøk av

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

Krydderurter minileksikon

Krydderurter minileksikon Krydderurter minileksikon Generelt om bruk av ferske urter Vær raus med krydderurtene så drar du nytte av alle de gode antioksidantene i tillegg til de mange spennende smakene. Bruk gjerne dobbel mengde

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer