MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG Landstyremøtet side 6. Alfa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1"

Transkript

1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa

2 2 Alfa

3 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass med faste spalter og rapport fra årets landstyremøte. Vi rapporterer også fra spørreundersøkelsen om ALFA lenger ut i bladet, men røper allerede nå at et klart flertall av respondentene ønsker ALFA også i tiden fremover. Vi får også resultatene fra spørreundersøkelsen om kollegastøtteordningen og lege-for-lege-ordningen. Vår leder er på plass med sine kommentarer, og jeg minner alle om vårt årsmøte på Høvikodden 19. juni. Jeg ønsker alle medlemmene en fin sommer der batteriene på ny blir full-ladet. Jeg avslutter med noen betraktninger om sommer og kjærlighet fra Knut Hamsun: Dine tårer har dugget mitt sinn som regn. Ditt smil ga meg solen igjen. Du skapte av verden en vakker egn, og jeg ble en have i den. Det gror, ja det gror i haven nu. Det spirer i alle bed. Kom ikke lenger din sorg i hu, men bare min kjærlighet Ha en god sommer! Morten I Lossius REDAKTØRENS SPALTE Alfa

4 4 Alfa

5 NYTT FRA STYRET LEDERENS SPALTE Styrets sammensetning Leder : Arne Røde Sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud Lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-Olsen 2. vara til styret: Morten I Lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen PSL: Kjell A Dalby PSL vara: Sverre Dølvik LSA: Dianne E Steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E Iversen Namf vara: Lucretia M. Udding Vi har kommet til juni. I avisene har vi lest om at norske leger er late og jobber svært så lite effektivt. Ullevål universitetssykehus HF skal legges ned og pasientene fra Ullevål skal til Aker, for der er det god kapasitet som følge av at pasientene som tidligere sognet til Aker nå skal til Ahus. Hold dere fast - nye episoder følger. Hovedstadsprosessen raser frem som en liten tornado. Lønnskamp og lønnsoppgjør, AFP og ikke. Den norske legeforening har en kjempejobb å gjøre. Hyggelig er det å lese at fastlegene skårer så høyt i brukertest. Akershus legeforening vil på årsmøtet 19. juni sette fokus på temaene SOP (syke- og pensjonsordningen for leger), salg av praksis og hva skjer når legen blir syk. Vi håper på stort fremmøte. Vi åpner denne gangen for muligheten til en hyggelig sosial samling etter det faglige møtet, hvor pårørende også er velkomne. Se invitasjon og påmelding annet sted i bladet. Hjertelig velkommen! 30. april til 5. mai 2009 arrangerer Akershus legeforening studiereise til Italia i medisinsk-historisk perspektiv. Vi har 30 plasser, hold av datoen (det er mulig å ha med ledsager). Vita brevis, ars longa - Livet er kort, kunsten (legekunsten) er lang. Invitasjon blir sendt ALFs medlemmer i løpet av høsten. Styret i Akershus legeforening ønsker samtlige kolleger en riktig god sommer. Husk riktig faktor!!! Ylf: Hege Lundrin Of: Odd grenager Akershus legeforenings kontor Adresse: Legenes hus, Boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadr.: Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Telefon: Fax: E-post: legeforeningen.no Alfa

6 Landsstyremøtet 2008 Av Aage K. Huseby Representanter fra Oslo- og Akershusbenken i forgrunnen. Foto: Cecilie Bakken. Landsstyremøtet 2008 ble arrangert på Soria Moria i perioden 20.5 til Et fredelig arrangement, uten valg og kontroversielle saker. Den helsepolitiske debatten med Sylvia Brustad og Erna Solberg avspeilet at Fastlegeordningen er presset på funksjoner, tid og rekruttering. Spesialistheletjenesten er bekymret for raske, ikke-konsekvensutredete endringer og særlig mente mange at man måtte slakke tempoet i hovedstadsprosessen. Brustad var tydelig irritert over begrepet krise i helsevesenet, og henviste til opinionsundersøkelser som viste at Ola Nordmann er storfornøyd med sin fastlege, og at ventetiden på behandling i sykehus er kort. Politikerne var enige om at bevilgningene til helse var tilstrekkelige, men noe uenige om veien til målet om god helse. Legeforeningen ønsker gjennom helsepolitisk avdeling å rette oppmerksomhet mot grupper i samfunnet som trenger helsevesenets ivaretakelse. I år var fokus på ikke-vestlige innvandrere i Norge. Rapporten avslører et betydelig forbedringspotensial, og summerer i 10 punkter fremtidige tiltak som vil gi et bedre tilbud til innvandrere. Turnustjenesten er og vil bli et fremtidig problem. Færre sykehus, flere kandidater og økt press på økonomi i spesialisthelsetjenesten medfører i dag ventetid og dårligere kvalitet på tjenes- President i Legeforeningen Torunn Janbu. Foto: Anne Winsnes Rødland. 6 Alfa

7 ten. Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag om treårig plikttjeneste etter grunnutdanning. Forslaget ble grundig diskutert i Landsstyret. Det var 100% enighet om at dette forslaget representerer en forringelse av turnustjeneste, så vel faglig som sosialt og økonomisk. En tilfredsstillende praktisk kvalifisering av studentene vil kreve et samarbeid mellom Helsedirektoratet og legeforeningen. Målet må ikke være å løse rekrutteringsbehovet i distriktene og innefor rekrutteringssvake fag. I den nye statusrapporten Lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern fremmer Legeforeningen krav som helseforetakene må kunne oppfylle for å yte faglig gode lokalsykehustjenester i psykiatri. Kravene oppfattes som faglige minimumsnormer for å sikre pasienten godt psykiatrisk behandlingstilbud. Utfordringen er stor, men statusrapporten er et godt verktøy for å realisere planene om et godt psykiatritilbud. Tidligere rapproter om forskning og spesialisthelsetjeneste ble fulgt opp. Endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi og medisinske biokjemi fikk 100% tilslutning. Strukturendringene i helsevesenet har revet bort grunnlaget for å utdanne spesialister i generell kirurgi. Det anbefales tre års tjeneste for å få god kompetanse i vaktkirurgi. Dette for å dekke lokalsykehusfunksjoner. Begrepet kompetanseområde har prosjektgruppen innført for å sikre bedre helsetjenester til pasientgrupper som i dag omfattes av flere spesialiteter. Man tenker seg for eksempel kompetanseområder innenfor alder- og sykehjemsmedisin, akuttmedisin og rusmedisin. Den sosiale del av Landsstyremøtet er viktig. Akershus var vertskap for et særdeles vellykket arrangement på Bærums Verk. Festmiddagen på Soria Moria ble et verbalt og musikalsk fyrverkeri, ledet av formannen i Akershus legeforening Arne Røde. De fleste var enige om at å tale etter Arne Røde, var en større utfordring enn å hoppe etter Wirkola. Nordland legeforening skisserte avslutningsvis et spennende opplegg for neste års landsstyremøte i Bodø. Alfa

8 Reisebeskrivelse fra Cuba Av Gjertrud Lødøen Akershus legeforening sendte høsten 2007 ut en invitasjon til alle medlemmene med et tilbud om å bli med til annerledeslandet Cuba for å få et innblikk i det cubanske helsevesen. Det ble en gruppe på 30 som reiste av gårde 28. februar og ble møtt av to svært entusiastiske guider. Olav Kjeldsen var vår norske guide, han hadde et godt kjennskap til Cuba etter samarbeid og en rekke besøk i forbindelse med den årlige filmfestivalen i Havanna og bistandsprosjekter han har ledet der. Vår cubanske guide Rializ var universitetsutdannet og hadde rikelig kunnskap om en rekke forhold på Cuba som hun var veldig flink til å formidle videre. Guidene gav oss således et godt innblikk i Cubas helsevesen, historie, geografi, samfunnsforhold både før, under og etter revolusjonen. Vår innføring i oppbyggingen av helsevesenet på Cuba startet dagen etter ankomst i Havanna. En representant fra Helseministeriet holdt foredrag om det cubanske helsevesenet. Helsetjenester og utdanning av leger har vært et satsningsområde helt fra Fidel Castro overtok makten i Det ble 8 Alfa poengtert at det i 1959 var 6286 cubanske leger hvorav halvparten flyktet i forbindelse med revolusjonen. I 2006 var det leger og 48% av disse var såkalte family doctors som jobbet på family doctors offices. Det vil si en lege pr 159 personer. Med andre ord var det større legetetthet enn i Norge! Et av satsningsområdene var blant annet å redusere barnedødeligheten både gjennom bedret svangerskapsomsorg og barnekontroller. Den gjennomsnittlige levealderen har i perioden fra 1959 til 2006 økt fra under 60 til 77 år. Det ble da igangsatt et omfattende vaksinasjonsprogram, og har således utryddet en rekke smittsomme sykdommer som f. eks polio og malaria og de har også en strategi for å bekjempe hivsmitte. Helsetjenestene er gratis for befolkningen, men det er dårlig tilgang på medisiner. Vår cubanske guide hadde en inngående presentasjon av revolusjonsmuseet i Havanna for oss og vi fikk også innblikk i Cubas historie fra indianerne var de eneste innbyggerne på øya. Det var for øvrig indianerne som var de første som laget sigarer- en av Cubas viktigste eksportartikler. Cuba var den første øya Columbus kom til i 1492 og han skrev i dagboken sin: Jeg har aldri sett et nydeligere sted. Mesteparten av revolusjonsmuseet viste bilder fra før, under og etter revolusjonen med brødrene Fidel og Raul Castro og Che Guevara som sentrale helter. Ellers følte vi oss hensatt til 1950 tallet i Havanna. Bybildet var preget av gamle amerikanske dollarglis som var godt vedlikeholdt, malt og fikset etter beste evne. Bygningene var flotte, spansk inspirert, noen var godt vedlikeholdt, mens andre sto i fare for å falle sammen. Etter å ha fått et lite innblikk i Havanna, reiste vi videre til Trinidad, til den karibiske siden av Cuba. Dette var en lang busstur og vi kjørte delvis på små veier og på motorvei. Motorveien var rett og bred med lite trafikk. Bensin er dyrt og det er begrenset hvor mye lokalbefolkningen har anledning til å kjøre selv. I alle gatekryss og av-og påkjøringer på motorveien er det store folkeansamlinger, og vi fikk høre at cubanerne er pålagt å ta med haikere. Dette er en fordel, for det er lite offentlig kommuni-

9 kasjon og vanskelig å komme seg rundt i landet for lokalbefolkningen. Det er også vanlig å haike til og fra jobb for de som bor utenfor Havanna. Det var en spennende reise i nydelig landskap. Underveis var det statlige plantasjer med blant annet kaffe, tobakk, mango og sukkerrør, i tillegg til at bøndene har små jordstykker med en liten produksjon til eget bruk og noen dyr. Landskapet var frodig og kupert med de flotte kongepalmene som raget i landskapet. Innimellom kjørte vi gjennom små, koselige landsbyer hvor folk satt avslappet på verandaene sine i store gyngestoler og hadde siesta. Folk lever i enkle kår, men vi så ikke direkte fattigdom. Alle får en minimumsrasjon av mat- ris osv slik at ingen skal sulte og vi så ingen tiggere. Trinidad er en av de eldste og best bevarte byene Cuba, og det er ikke gjort store forandringene de siste 300 årene. Her fikk vi oppleve salsa- musikken på nært hold. Musikken har generelt en stor plass på Cuba. Det var små grupper med svært dyktige musikere som spilte og sang på de fleste barer og spisesteder. Turen gikk videre til Santa Clara. Der hadde vi avtale om omvisning på Cardio-senteret. Dette var et senter med hjertespesialister hvor vi fikk forståelsen av at de driver med avansert diagnostisering og behandling, blant annet hjertekatetrisering. Che Guevara var en sentral person i Santa Clara. Ved denne byen ledet han det avgjørende slaget før revolusjonen var et faktum. Sykehuset bærer hans navn- Cardio senteret Che Guevara og det gjenspeilte seg på skiltene hvor alle romnumrene stod. Alle nummerskiltene har et lite bilde av Che Guevara eller Il Commandante som han blir kalt der. I Santa Clara er det også det store Che Guevara monumentet og mausoleet. Tilbake i Havanna var vi på omvisning på Latin American School of Medicine. Her blir det utdannet 1500 nye leger i året som alle reiser tilbake til sine opprinnelsesland i Latin- Amerika og Afrika etter endt utdannelse. Helseministeriet er opptatt av både å eksportere cubanske leger til fattigere land med dårlig legedekning, og å sørge for at leger fra andre land som får utdannelsen sin på Cuba, reiser hjem for å jobbe i sitt eget land. Vi fikk også oppleve en poliklinikk i Havanna- Polyclinico Guanavo. Denne betjener innbyggere og tar hånd om en rekke problemstillinger som ØNH, oftalmologi, røntgen og ultralyd, kirurgi, indremedisin, gynekologi, tannlegetjenester, fotpleie og sosiale tjenester, i tillegg til at de har en øyeblikkelig hjelp funksjon med en observasjonspost. Sett med norske legeøyne er standarden svært enkel, utstyret og lokalene er gamle og slitte og vi så engangshanskene henge til tørk slik at de kunne brukes om igjen. Det var veldig interessant å se hvordan et relativt fattig land som Cuba har fått til et tilsynelatende velfungerende helsevesen for hele befolkningen ved målrettet satsing. Dette kan med rette kalles annerledeslandet Cuba! Alfa

10 ALFAVIN Petter Mowinckel Vinspalten mai 2008 Våren i Norge er merkelig først har vi sommervarme med opp til 25 grader i Oslo, så kommer 17. mai med snø på tvers og virkelig kulde. Vi kan ikke gi opp sommeren kommer nok. I alle fall, vi skal utvide altanen vår. Vi pleier å sitte mye der om sommeren. Så sant det er sol, setter vi oss ut og nyter været, og i helgene blir det gjerne et glass hvitvin eller kanskje to! Selv har jeg fått en forkjærlighet for tyske riesling viner. De beste utgavene er fantastiske, noe prisene også har blitt, dessverre. Etter mitt opphold i byen Santa Maria di Castellabate i Campania for to år siden, falt jeg virkelig for de lokale hvitvinene. Byen ligger omtrent to timers kjøring syd for Napoli. Man kan komme dit direkte med SAS. Egentlig heter provinsen Salerno, som er en ganske stor by rett syd for Amalfikysten. Santa Maria di Castellabate har omkring 800 innbyggere og kun to personer snakket engelsk. Jeg har nevnt tidligere at de lokale rødvinene var dyre og litt rustikke, men hvitvinene oi oi oi. Spesielt falt jeg for druen Fiano, som gir fruktige viner som etter et par år på flaske gir fantastiske dufter av blomster og tropiske frukter. Den jeg fant var den beste utgaven og kom fra byen Avellino, men den kan lages i 26 kommuner rundt selve byen også. Druen trives virkelig godt i området, men som i mange andre områder er selve vinifikasjonen meget viktig. Med dårlig behandling av druene får man det man tidligere kalte en typisk Italiensk vin: Alkoholtung, syrefattig og nesten uten boquet. De beste produsentene lager virkelig gode eksempler. Viner laget på Fiano er hos de gode produsentene meget elegant og fruktige. En annen god drue er Greco. Ja, navnet tyder på at Grekerne innførte druene i Oldtiden. Den jeg likte best kom fra landsbyen Tufo og heter følgelig Greco di Tufo. Rik- 10 Alfa tignok har Greco-vinene mindre boquet en Fiano, men ettersmaken er litt bedre synes jeg svakt bitter som gjør den til en bedre matvin. Som altanvin foretrekker jeg Fiano, uten tvil. Vinmonopolet har flere utgaver av disse vinene på bestillingslisten, en bra Greco di Tufo fra Urciolo med varenummer til kr 139, men knallvinen er Fiano som er 30 kroner dyrere. Fiano di Avellino 2006 Ciro Picariello, Campania Italia Varenummer 50647, pris kr. 169 Nydelig vin med duft av blomster, fersken og noe anis. Nydelig i munnen, også med flott syre og fin lengde der du virkelig aner anis i avslutningen en virkelig knall vin. Som sagt liker jeg å drikke den på altanen, men den passer også glimrende til alle typer skalldyr utenom krabbe eller til grillet fisk som laks eller ørret. Hva med grillet fisk med ovnsbakte potetbåter? Eller hva med en fiskespagetti? Fisken griller du ute på kull- eller gassgrill, mens potetene deles i båter. I en ildfast form har du først god, meget god, olivenolje så potene ikke fester seg til formen. Bruk alltid en god jomfruolje. Jeg har en superolje som jeg kun bruker i salater og til tre andre retter: Risotto, en pastarett med fisk og de ovnsbakte potetbåtene. Ha så potetbåter og til slutt strør du godt havsalt som Maldonsalt. Jo bedre olje og bedre salt du bruker, jo bedre blir retten! Bak i 200 grader i 15 minutter. I tillegg pleier jeg å kjøpe aspargesskudd (de små tynne aspargesene). Disse steker du i litt godt smør i en stekepanne i 8 minutter med meget svak varme. Pass på å riste pannen av og til så aspargesstilkene snus. De skal ikke bli brune, men være gjennomstekt. Server asparges sammen med grillet fisk og potetbåter. Strø litt nyrevet Parmesan Reggiano over de stekte aspargesene. Buon appetito! Et annet alternativ er som sagt fiskespagettien, en rett jeg lærte i Castellabate: Man tager en flyndrefilet. Er den frossen, så velg kvalitet. Surr den i god olje sammen med 2-3 gode tomater og et fedd finhakket hvitløk. Har du ikke gode tomater, så bak dem i ovn i 120 grader i to timer. Del tomatene i to og legg dem på et bakepapir. Da får de en sødme som kan sammenlignes med de fantastiske tomatene man får i Castellabate. Skal du være ekstra fin, så ha tomatene i kokende vann i 15 sekunder før du starter bakingen, så kan du skrelle dem først. Min familie synes skrelte, bakte tomater er best. Jeg finhakker tomatene og lar fisken, tomater og hvitløk surre til fisken er kokt. Da bør pastavannet også koke. Flak fisken opp med en stekespade og la sausen hvile noen minutter vekk fra varmen. Jeg pleier å bruke fersk pasta som skal koke i 4 minutter. Ha pastaen i store pastatallerkener (de ligner en stor suppetallerken) og ha over fiskesausen. Ha litt finhakket bladpersille over og topp med fersk revet Parmesan Reggiano. Jeg har ikke vært noen stor tilhenger av pasta, men denne synes jeg er fantastisk. Som sagt: Du må ha en meget god olje. Selv kjøper jeg oljen til vinprodusenten Selvapiana i Chianti Ruffina området. Du får den for eksempel hos Åpent Bakeri på Damplass. Et annet alternativ er Olivier i Vibesgate på Majorstuen. De har stort utvalg av gode oljer. Men så gode oljer skal man bare bruke til de beste retter og til salater!

11 Invitasjon til Årsmøte og Temamøte Dato: torsdag 19. juni 2008 kl Sted: Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden Akershus legeforening ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte og temamøte torsdag 19. juni kl , etterfulgt av sosialt samvær/bespisning ca. kl , hvor ledsager også er velkommen. Pris for ledsager kr. 650,-. Bindende påmelding. Invitasjonen vedlagt årsmelding og regnskap for 2007 er tidligere utsendt per post og finnes også på våre nettsider: Sakliste årsmøte: Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Vedtak av sakliste Sak 3 Valg av dirigent og tellekorps Sak 4 Årsmelding for 2007 Sak 5 Regnskap for 2007 Sak 6 Budsjett for 2009 Temamøte kl : SOP (Syke- og pensjonsordningen) Leder av SOP Hans Kristian Bakke Jus, økonomi, praksisoverdragelse Avdelingsdirektør Anne Kjersti Befring, Legeforeningen Orientering om medlemsfordeler innen bank og forsikring Representant fra DnB NOR Når legen blir syk Allmennpraktiker Arne J. Hjemmen " Svarslipp Bindende påmelding HJERTELIG VELKOMMEN! Årsmøte og temamøte i Akershus legeforening torsdag 19. juni 2008 kl , Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden o Ja takk, jeg ønsker å delta på årsmøte/temamøte og sosialt samvær/bespisning o Ledsager deltar på sosialt samvær/bespisning Pris kr. 650,- o Deltar kun på årsmøtet/temamøtet Navn: Ledsagers navn: Adresse: Telefon: E-post: På grunn av bestilling av mat, bes det om at vedlagte svarslipp returneres snarest, enten per post til ALF, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, faks eller e-post til Alfa

12 ALFA fortsetter!! Resultater fra questback Generelt Jeg vil først takke alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Ca 25 % av medlemmene responderte, hvilket er svært bra når det gjelder denne typen undersøkelser. Selv har jeg brukt spørreskjemaer i forsknings-sammenheng, og der ville en slik responsrate vært svært dårlig. Det var flest respondenter blant Af, Ylf og Ofs medlemmer. Medlemmer i Asker og Bærum og Romerike var bedre representert enn kollegene i Follo. Dette kan være betinget av noe mindre lesestoff i ALFA fra denne regionen. Det skal jeg ta ad notam. Jeg drister meg til å tro at de fleste som har deltatt, leser eller titter i bladet og har meninger om bladet - enten positivt eller negativt. Det var jo nettopp leserne av bladet jeg ønsket og nå ved undersøkelsen. Dette for å få innspill om bladet er liv laga, og evt forslag til forbedringer. Ved siden av spørsmål med faste svaralternativer, hadde vi til slutt et kommentarfelt hvor den enkelte kunne si sin mening om bladet. Her fikk redaktøren mange hyggelige tilbakemeldinger, noen få kritiske kommentarer, og mange fine innspill og ideer for fremtidige numre. Tusen takk! Resultater Drøyt 40 % leser alle numrene, drøyt 45% av og til, mens kun litt over 10% leser det aldri. 70% av respondentene mener det er behov for ALFA videre. Snaut 70 % fant innholdet i ALFA veldig bra eller bra. 12% opplevde innholdet som dårlig. Dette var svært gledelige resultater og inspirerer redaktøren til å ta en sesong til, selv om enkelte kanskje helst hadde sett ham plassert på benken. Nettsidene våre ble dessverre lite brukt. De mest populære spaltene var: Helsepolitikk, fag, økonomi, leder og Alfaprofilen. Selv om vår leder synes ALFA har en litt traust og kanskje traurig layout, var ca 70% av respondentene fornøyd med den. Det medlemmene ønsket mer av, var fag, helsepolitikk og annonsering av kurs. Flertallet ønsket fortsatt ALFA i papir, så vi fortsetter nok med det. Konklusjon Det synes å være interesse for å fortsette med ALFA som medlemsblad for Akershus legeforening. Det beste formatet synes fortsatt å være papir. Det etterlyses mer fag og fagpolitikk. Jeg tar det til etterretning, men samtidig kaster jeg ballen tilbake og tilbyr spalteplass til faglige og fagpolitiske innspill fra dere medlemmer. Igjen takk for deltakelsen. Morten I. Lossius 12 Alfa

13 «Lege for leger» Dette er et tilbud om lege /helsetjeneste som Akershus legeforening har etablert for sine medlemmer. Legene i tjenesten kalles lege leger. Disse er erfarne kolleger, som har gjennomgått et særskilt opplæringsprogram for å være best mulig kvalifisert til denne viktige oppgaven. I Akershus er denne tjenesten delt på tre regioner. De som ønsker det kan ta kontakt med en av de nevnte kolleger. Asker og Bærum Bang Sverre, Heggedal legesenter, 1380 HEGGEDAL, Tlf , Finckenhagen Morten, Bekkestua Fastlegekontor, 1357 BEKKESTUA, Tlf , Haukeland Bjarne, Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Haukeland Harriet C. Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Simonsen Jan B., Dr. Simonsens legekontor, 1371 ASKER, Tlf Follo: Braathen Yngvar, Greverud legesenter, 1415 OPPEGÅRD, Tlf , Hoftvedt Eva Fjeld, Løkkegården legekontor, 1401 SKI, Tlf Zapffe Anne Marie, Dr. Zapffes legekontor, 1450 NESODDTANGEN, Tlf Østebrød Egil, Storsenteret legekontor, 1400 SKI, Tlf , Romerike: Holter Thomas Iver, Nes legesenter, 2150 ÅRNES, Tlf , Kvile Odd Martin, Dr. Kviles legekontor, 2073 BØN, Tlf Lindbeck Kai Otto, Aurskog legekontor, 1930 AURSKOG, Tlf Vedvik Arild, Hurdal legesenter, 2090 HURDAL, Tlf , Støttekollegaordningen Denne ordningen er fra Den norske lægeforening opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre. I Akershus legeforening er følgende støttekolleger: Krohg Knut, Sykehuset Asker og Bærum, Anestesiavd. Tlf Hjemmen Arne Johannes, Sentrumsklinikken, Asker, Tlf , Landvik Torgeir, Enebakk legesenter, Tlf , Fonneløp Harald, AS Legesenteret, Sørumsand, Tlf , Mobil , Avdelingsrådgiver Agneta E. Iversen (SAS-Norge-OSLIM, T.lf e-post: no) er fra ny avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger. Alfa

14 Rapport, Helsetjeneste for leger Innledning En spørreskjemaundersøkelse (Questback) om Helsetjeneste for leger ble sendt ut til medlemmene Akershus legeforening (ALF) 25. februar med svarfrist 14. mars Det kom inn 502 svar. ALF har 1906 medlemmer. Det gir 26,3% svar. Man kunne ha ønsket en høyere svarprosent. Diagram 1 viser at fordelingen med hensyn til kjønn er den samme for dem som har deltatt i undersøkelsen som i medlemsmassen. Diagram 1; Kjønn(n=498) Resultater fra undersøkelsen Som diagram 4 viser svarer 87,7% at de kjenner til ordningen med lege-for-leger, støttekollegaer og Villa Sana. 20,9% angir å ha benyttet seg av ordningen og 34,4% svarer at de kjenner kollegaer som de mener burde hatt hjelp av lege-for-leger eller støttekollega. Diagram 4, Helse- og kollegastøttearbeidet (n=498) helse- og omsorgsordningen (n=502) Med hensyn til hvilken tjeneste en vil benytte seg av svarer som diagram 8 viser 71,2 % lege-for-leger, 29,7 % støttekollegaordningen og 37,7 % Villa Sana. 10,4 % vil ikke benytte seg av noen av tjenestene. Diagram 8, Ved behov, vil benytte, Diagram 2, Aldersfordeling(n=498) I følge svarene har 90,1% fastlege, mens 8,1% ikke har fastlege og 1,8% vet ikke. Diagram 5 viser at 51,9% vil oppsøke fastlege ved helseproblemer, 10,4% angir at de vil oppsøke lege-for-leger og 23,4% vil henvise seg selv til spesialist. 14,2% varer vet ikke. Diagram 5, Ved helseproblemer, hvor vil du søke hjelp (n=499) (n=451) Diagram 9 viser at 87,8 % svarer at det er bra med et egget støtteapparat for leger, 1,4 % svarer at dette ikke er nødvendig, mens 10,8 % vet ikke. Diagram 9, Mening om ordningen med Diagram 2 viser at aldersfordelingen for dem som har svart, er temmelig lik aldersfordelingen i medlemsmassen. I aldersklassen år er det dog en noe lavere svarprosent sammenlignet med medlemsmassen. Tilsvarende er det i gruppen 60- noe høyere svarprosent sammenlignet med medlemsmassen. Diagram 3 vise at yrkesforeningstilhørigheten er temmelig lik for dem som har svart sammenlignet med medlemsmassen. Ylf har dog en noe lavere svarprosent og Allmennlegeforeningen (Af) en noe høyere svarprosent i forhold til medlemsmassen. Diagram 3, Yrkesforeningstilhørighet (n=494 Fordelingen på kjønn, alder og yrkesforeningstilhørighet er som det fremgår temmelig lik hos dem som har svart på undersøkelsen sammenlignet med medlemsmassen i ALF. Dette tilsier at vi på tross av en svarprosent på 26, kan trekke ganske sikre slutninger om medlemmenes syn på helse og omsorgsarbeidet i Akershus legeforening. 14 Alfa Diagram 6 viser at 30,9% svarer at de bare tilfeldig forskriver medisiner til seg selv, 40,8% forskriver medisiner til seg selv ved behov. 2,4 % forskriver fast medisinering til seg selv og 0,4 forskriver B-preparater. Diagram 6, Forskrivning av medisiner til seg selv (n=498) I diagram 7 på spørsmål om en i fremtiden vil benytte lege-for-leger-, støttekollegaordningen og Villa Sana svarer 62,5 % ja og 8,2 % nei; 29,3% svarer at de vet ikke. Diagram 7, Vil i fremtiden benytte seg av helse- og omsorgsarbeid (n=498) Oppsummering og konklusjon Undersøkelsen har en svarprosent på 26,3. Materialet er temmelig likt medlemsmassen når det gjelder kjønn, aldersfordeling og yrkesforeningstilhørighet. På bakgrunn av dette kan en trekke ganske sikre slutninger om medlemmenes syn på helse- og støttearbeidet i Akershus legeforening. Det er en ganske overveldende tilslutning til ordningen med helse- og støttearbeid. Likeledes angir et flertall at de i fremtiden vil benytte seg av helse- og omsorgsordningen. Dette er en støtte for Akershus legeforening og styret til å arbeide for å få til gode ordninger for medlemmene. Det er en yrkessykdom hos leger å bagatellisere symptomer, ignorere plager og benekte egne problemer og sykdom. Leger er orakel for pasientene, men hjelpeløs for seg selv (Bjarte Stubhaug, tidligere leder i Norsk Psykiatrisk forening). Det er således viktig å ha en faglig god helse- og støtteordning med mye varme og omsorg. Arne Hjemmen

15 Til medlemmer av Akershus legeforening Helsetjenesten for leger som ble opprettet av Akershus legeforening i 1989, og som omfatter lege-for-leger og kollegastøtteordning, i tillegg til Villa Sana som Legeforeningen etablerte i Lege-for-lege-ordningen kom som en følge av at leger synes å ha en høyere terskel for å oppsøke helsetjenester. Med lege for lege ordningen håper man å forebygge, samt behandle leger for sykdom. Man er svært oppmerksom på å forebygge utbrenthet. Støttekollegaordninger er opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre. Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad: Ressurssenter er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser og som har vansker med å klare arbeidet som lege eller som står ved en korsvei i livet. Senteret skal gi hjelp til selvhjelp for å forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og depresjon. Villa Sana er et kurs og rådgivningstilbud som leger og evt. nærmeste pårørende kan benytte når de trenger en pause i hverdagen. Det tilbys to ulike ordninger - kurs og individuell rådgivning. Med vennlig hilsen Akershus legeforening Alfa

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Cox Bergen AS, C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår Polio Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår POLIORAMMEDE Elise og Ole Gotaas fond for poliomyelittrammede kan etter søknad gi individuell støtte på inntil

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no NAS AAA Samhandlingreformen Illustrasjon: Shutterstock Audiografen nr. 2-2010 Best kvalitet for alle som krever mer Vår nye avanserte produktfamilie

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer