NORGES BYGGMESTERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BYGGMESTERFORBUND"

Transkript

1 Brukerveiledning NORGES BYGGMESTERFORBUND Web: Support: Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 1 av 52

2 INNHOLD Om programmet... 5 Kalk2010 enklere kan det ikke bli... 5 Definisjoner:... 6 For de som har benyttet Kalk 2001 tidligere Likheter og forskjeller mellom Kalk2001 og Tilordne programmet til egen bedrift... 8 Tilordne faktorer (påslag)... 8 Tilordne bedriftsopplysninger og logo Tilordne kontakter... 9 Tilordne bibliotek med bygningsdeler... 9 Tilordne prisbok (prislister) Oppdatering av priser i prosjekter og bibliotek Opprette prosjekter...11 Opprette et nytt prosjekt Åpne et prosjekt lagret som fil Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) Opprette nye bygningsdeler...13 Opprett (dra inn) bygningdeler fra biblioteket Oprett ny bygningsdel fra grunnen av Legge til og redigere delprodukter...14 Opprett (dra inn) et delprodukt fra biblioteket Opprett et nytt delprodukt fra grunnen av Redigere et delprodukt Finn monteringstid i tidboka Finn/bytt vare i prisboka Eksempel på omregning av priser i prisboka, til postens enhet Lagre, slette, kopiere og prosjekter, bygningsdeler og delprodukter...17 Lagre prosjekter Eksportere/lagre prosjekter til fil Slette prosjekter Slette bygningsdel Slett delprodukt Kopier og flytt prosjekter 18 Bibliotek...20 Administrere bibliotekene fra arkfanen Bedrift Vedlikehold av bibliotek Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) Supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek Eksport/lagre bibliotek til fil Importer/hent bibliotek fra fil Opprette et nytt bibliotek og endre navn på bibliotek Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 2 av 52

3 Slette et bibliotek Søkefunksjoner...24 Søk i kalkyle Søk i bibliotek Søk i prisbok Rapporter...25 Rapporter Lagring av rapporter Eksport til Excel Oppfølgingsmodulen...27 Låsing av kalkulasjonen Rapporter i oppfølgingsmodulen Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste...28 Generelt om tilpasning av grunntidene til bedriften og prosjektet Faktor 1. Justering av grunntiden Faktor 2. Justering produksjonslønn Faktor 3. Sosiale kostnader Faktor 4. Faste kostnader Faktor 5. Justering av materialkostnadene Faktor 6. Fortjeneste av lønn, sosiale- og faste kostnader Faktor 7. Fortjeneste på innkjøp av materialer/ue Beskrivelse kolonne for kolonne...36 Konto nr Produksjonslinje (forkortet til Linje i rapportene) Lass Milepel Grunntider Åpningstillegg Flatetillegg Transport/transporttillegg Transport Justering av grunntid Tid pr. enhet Timer Produksjonslønn pr. enhet Produksjonslønn Sosiale kostnader Faste- og sosiale kostnader Selvkost lønn inkl. faste- og sosiale kostnader Fortjeneste av lønn inkl. faste- og sosiale kostnader Lønn, faste- og sosiale kostnader inkl. fortjeneste NOBB nr Fagkode NS Lokalisering NS Kode tidbok/ns Precut Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 3 av 52

4 Beskrivelse Enhet NS Mengder Justere mengdene/precut m.m Mengde pr. enhet Enhet innkjøp Innkjøpspris materialer/underleverandører Mengde innkjøp materialer/underleverandører Selvkost materialer/underleverandører Festemidler/prisjustering Enhetspris materialer/underleverandører Fortjeneste materialer/underleverandører Materialer Selvkost Fortjeneste E.pris Sum totalt Kommentarer Tidboka...44 Generelt om tidboka Flate-, åpningstillegg Omramminger Andre tillegg Cellekalkulator Visninger (arkfanene nederst på skjermen)...47 Kalkulasjon enkel Kalkulasjon Tid/lønn Tid/akkord Materialer Underleverandører Egendefinert Rekkefølge på kolonner og rader...49 Endre rekkefølge Tilpasse/zoome skjermbildet Sikkerhetskopi av hele programmet...50 Sikkerhetskopi Gjennoppretting Flytting av Kalk2010 til annen datamaskin Support...51 Oppgradering til fullversjon Når en mangler netttilgang (Offline modus) Feil og feilmeldinger Kontaktinformasjon Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 4 av 52

5 Om programmet Kalk2010 enklere kan det ikke bli Kalk2010 er en videreutvikling fra Kalk 2001, som har vist seg å være markedets mest brukervennlige kalkulasjonsprogram for tømrere. Det er mange likhetstrekk i utseende og brukervennlighet, men innhold og bruksmulighet er langt større i Kalk2010. Programmet har et helt nytt grensesnitt, omfatter flere typer byggearbeid, og er bygget på den nyeste plattformen til Microsoft.net. Kalk2010 er utviklet av Byggmesterforbundet sammen med en brukergruppe/testgruppe av Byggmesterforbundets egne medlemmer, slik at Kalk2010 på best mulig måte skal være tilpasset brukerne. Programmet installeres på lokal maskin ved nedlasting fra nett. Programmet kan også brukes uten nettilgang, men da uten tilgang til vareinformasjon, oppdateringer av bygningsdelsbibliotek, prislister m.m. Programmet inneholder et fyldig bibliotek med bygningsdeler som brukerne kan tilpasse til egen bedrifts byggemåter og detaljutførelser. Programmet inneholder også en tidbok med monteringstider med utgangspunkt i flere ulike tariffer og tilbakemeldinger fra brukere. Vareinformasjon som monteringsveiledninger, produktbilder m.m. hentes fra varedatabasen NOBB. En nyttig funksjon ved utarbeidelse av HMS-, FDV-dokumentasjon m.m. Det er også mulig å legge inn egne produkter og redigere tekstene slik at de er lettere å finne senere. PÅ Byggmesterforbundets server ligger det noen prisfiler som kan benyttes av prøvebrukere, studenter og andre i oppstartsfasen, men alle bør skaffe seg egne prisfiler fra sine byggevareleverandører. Ved forespørsel leverer de fleste byggevareleverandørene prisfiler. Det er viktig at disse kan leveres med avtalte rabatter (nettopriser) da kalkyleprogrammet bygger på prinsippet om nettopriser, påslagene velger brukerne selv i kalkulasjonsprogrammet. Prisfilene må være i formatet 5001.TXT Fra Byggmesterforbundets server kan en laste ned eksempler både på prislister, bygningsdelsbibliotek, påslagsfaktorer m.m. for flere faggrupper, som tømrer, murer, maler, betong, grunnarbeider m.m. Ved utviklingen av programmet er det lagt stor vekt på at programmet skal være enkelt å bruke, også for de som har liten erfaring it-verktøy i kalkulasjon. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 5 av 52

6 Definisjoner: 1. Ytelse: En kostnad eller tjeneste (ressurs) som er gjenstand for prising i en byggebeskrivelse. (eksempel: arkitekthonorar, forsikringer, byggesaksgebyr o.l.) 2. Delprodukt: Delprodukt er minste del av bygning eller en ytelse som er gjenstand for prising i en byggebeskrivelse. (eksempel: bindingsverk, platekledning, lister o.l.) 3. Bygningsdel: Del av bygning, vanligvis sammensatt av flere delprodukter. (eksempel: komplette etasjeskillere, yttervegger, tak, delingsvegger, vinduer o.l. 4. Produksjonslinje Del eller deler av bygning (eksempel: råbygg, leilighet, etasje, yttervegger, innredning, o.l.) Begrepet produksjonslinje må ikke forveksles med begrepet lokalisering som betyr plassering eller sted. Produksjonslinje brukes for å skille mellom bygningsdeler eller arbeider som inngår i en bestemt arbeidsoppgave, f.eks. en akkord. 5. Grunntid Enhetstid hentet fra tidboka, eller egen erfaringstid, som danner grunnlaget for beregning av monteringstiden for en bestemt arbeidsoperasjonen 6. Monteringstid Grunntid + påslag * mengde (dvs. monteringstid for hele delproduktet) 7. Faktor: Påslag/korreksjon av tider, materialkostnader, fortjeneste o.l. 8. UE Forkorteles på underentreprenør eller underleverandør. 9. Vareinformasjon: Informasjon fra vareeier om varens bruksområde, egenskaper, drift og vedlikehold (FDV), helse, miljø og sikkerhet (HMS), tekniske godkjenninger (TG), monteringsveiledninger m.m. 10. Visning Med visning menes hvilke kolonner som vises på skjermen. En kan endre visning ved å klikke på arkfanene nederst på skjermen. I de to arkfanene Egendeifinerte kan brukerne selv tilpasse hvilke kolonner de vil ha synlige på skjermen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 6 av 52

7 For de som har benyttet Kalk 2001 tidligere. Likheter og forskjeller mellom Kalk2001 og 2010 Hvis en sammenligner kolonne for kolonne i bildene under, vil du se at de har tilnærmet lik oppbygning. Den store forskjellen utseendemessig er at hver bygningsdel er rullet sammen til bare en linje i Kalk2010. Dobbeltklikk på en linje (bygningsdel) så åpner den seg og viser tilhørende delprodukter, og du vil kjenne deg igjen. En annen forskjell er at noen knapper er flyttet nederst på skjermen, de andre finner en ved å klikke på høyre museknapp. Kalk 2001 Kalk2010 Biblioteket En annen forskjell er at Kalk2010 har et lett tilgjengelig bibliotek med bygningsdeler. Klikk på den blå kanten til venstre på skjermen for å åpne biblioteket med bygningsdeler. Bygningsdelene eller delproduktene kan dras inn i kalkulasjonsbildet. Enklere kan det ikke bli. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 7 av 52

8 Tilordne programmet til egen bedrift Tilordne faktorer (påslag) Det første en bør gjøre etter at programmet er installert, er å tilordne programmet til egen bedrift. Dette gjøres under arkfanen Bedrift øverst på skjermen. Mer om de enkelte faktorene (påslagene) i egne punkter lenger bak i denne veiledningen. Se også: Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste på side 28 Det er viktig å være klar over at dette er et eksempel på faktorer (påslag), som må tilpasses din egen bedrift. 1. Klikk på Laste ned faktorer. 2. Velg fag, f.eks. tømrerarbeid. 3. Klikk på en knapp for å tilordne verdiene til egen bedrift. Tilordne bedriftsopplysninger og logo. Bedriftsopplysninger og logo, som registreres her, kommer med i toppteksten på alle rapporter, men overstyres hvis de endres eller fjernes i de enkelte prosjekter (se, tilordne prosjektopplysninger). 1. Klikk på dette ikonet for å legge inn bedriftsopplysninger. 2. Klikk på dette ikonet for å legge inn bedriftens egen logo. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 8 av 52

9 Tilordne kontakter Under arkfanen Bedrift registreres bedriftskontakter, dvs. alle kontakter som er relevante å benytte i topptekstene på rapporter, f.eks. byggplassledere eller andre relevante kontakter i bedriften. Det kan bare benyttes én kontaktperson til hvert enkelt prosjekt. Hvilken kontaktperson som skal inngå i prosjektet, velges under arkfanen Prosjekt. 1. Klikk på dette ikonet for å registerere kontaktpersoner, f.eks. byggeplassledere/baser m. fl. Tilordne bibliotek med bygningsdeler Under arkfanen Bedrift kan en laste ned biblioteker med bygningsdeler for hvert enkelt fag. Rigg/drift og underleverandører behandles på lik linje som et fag, og har derfor tilhørende biblioteker. 1. Klikk på arkfanen Bedrift øverst på skjermen, og deretter Hent bibliotek. 2. Velg fag ved å klikke på ett av ikonene, f.eks. tømrerarbeid. 3. Klikk på knappen Installer for å installere valgt bibliotek på egen maskin. Velg de malene som passer for deg/din bedrift. Man bør laste ned de bibliotekene man har bruk for, og tilpasse de til egen bedrift. Det er et omfattende arbeid å bygge opp biblioteker fra grunnen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 9 av 52

10 Tilordne prisbok (prislister) Programmet er lagt til rette for import av prislister, både egne prislister og prislister som Byggmesterforbundet har innhentet og lagt ut på sin server. De elektroniske prislistene er ofte veldig omfattende, med flere titusener varetyper og er derfor tunge å søke i. For å redusere varemengdene, kan det være lurt å slette varegrupper eller enkeltvarer i prislistene som er lite relevante, slik at det blir færre varer å søke igjennom. Ved installasjon av programmet opprettes det en tom prisliste, Min prisliste. I denne kan en selv legge inn varer og priser, f.eks. priser på utleie av eget utstyr som stillaser, forskalingsleie, vibroplater og egenproduserte varer som vindusutsmykning, gjerder, og ulike lokale varer, f.eks. fra blikkenslager m.m. 1. Last ned prisliste fra server. 2. Finn en vare/pris på en rask måte uten å åpne et prosjekt. 3. Importer egne prislister fra byggevareleverandører. 4. Prislistene kan åpnes og redigeres ved å markere en liste, og deretter velge rediger i menyen på høyre museknapp. En prisliste kan settes som standard ved å markere prislisten og klikke på høyre museknapp, og derett klikk på: Sett som standard. Oppdatering av priser i prosjekter og bibliotek. 1. trykk her for oppdatering av eksisterende priser i prosjekter. 2. Her velges prisfil med nye priser. 3. Grønn markering viser priser som oppdateres mot ny prisfil 4. Rød markering viser treff hvor det ikke er samsvar mellom enheten i prosjektet og enheten i prisfilen. Ved avhuking i valgboksen vil prisen oppdatteres i hht. ny prisfil, alternativt kan pris og/eller enhet redigeres mannuelt. 5. Hvit markering viser varer (NOBB nr.) som ikke finnes i prislista med nye priser. 6. I denne kolonnen vises navnet på prislisten prisen er hentet fra når oppdateringen er foretatt. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 10 av 52

11 Opprette prosjekter Opprette et nytt prosjekt Opprettelse av nye prosjekter gjøres fra startsiden. 1. Opprette et nytt prosjekt ved å klikke på ikonet for ønsket fag, f.eks. tømrerarbeider. 2. Skriv inn prosjektnavn og eventuelt prosjektnr. 3. Velg bibliotek her hvis en har mer enn ett bibliotek for samme fag. 4. Velge de bygningsdelene en ønsker å ta med i kalkulasjonen. En kan velge å huke av bygningsdeler fra flere bibliotek hvis en har mer enn ett bibliotek for samme fag. En kan ikke benytte bygningsdeler fra andre fag, f.eks. kan en ikke benytte bygningsdeler for murarbeider i en kalkulasjon for tømrerarbeider. NB! Alternativt kan en gå videre til kalkulasjon uten å velge (huke av) noen bygningsdeler. Klikk OK for å gå til vinduet for kalkulasjon. En kan derfra dra bygningsdelene fra biblioteket inn i kalkulasjonsvinduet. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 11 av 52

12 Åpne et prosjekt lagret som fil Med prosjekt lagret som fil, menes at prosjektet er lagret utenfor programmets database, f.eks. på egen maskin, minnepinne o.l. 1. Klikk her for å laste opp et prosjekt lagret som fil, f.eks. på egen maskin eller minnepinne. 2. Dobbeltklikk på prosjektet for å åpne et eksisterende prosjekt. Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) Ved å opprette underprosjekter blir det lettere å holde oversikten både for hovedprosjektet og underprosjektene, f.eks. tilleggsarbeider holdes samlet med hovedprosjektet. NB! Underprosjekter fungerer på samme måte som hovedprosjekter, de er bare knyttet sammen i ett felles prosjekt. 3. Klikk her for å opprette underprosjekt, (f.eks. tilleggsarbeider). 4. Klikk på dette ikonet for å vise alle underprosjekter til et hovedprosjekt. 5. I kalkulasjonsbildet vises alle underprosjektene som hører sammen med hovedprosjektet. I dropplista kan en velge hvilket underprosjekt en vil arbeide med. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 12 av 52

13 Opprette nye bygningsdeler Opprett (dra inn) bygningdeler fra biblioteket Bygningsdeler i et prosjekt kan opprettes på to måter: 1. ved å dra bygningsdeler fra biblioteket og inn i kalkylen. 2. ved å opprette bygningsdeler fra grunn av Se også neste bilde. Dra en bygningsdel fra biblioteket inn i en kalkyle: 1. Klikk på den blå kanten for å åpne biblioteket. Klikk en gang til for å lukke bibilioteket. 2. Dobbeltklikk på kategorien for å få fram bygningsdelene. Hele Bygningsdelen kan dras inn i kalkulasjonen med musepekeren. 3. Ett og ett delproduktene kan dras inn i i kalkulasjonen med musepekeren. NB! Delproduktene kan dras inn i lukkede bygningsdeler, men da må en være mer nøyaktig med plasseringen når en slipper de, enn når de er åpene. Opprett ny bygningsdel fra grunnen av NB! Det er viktig å være nøye med å velge rett kategori når man oppretter en ny bygningsdel, ellers kan det bli vanskelig å finne bygningdelen i biblioteket hvis den overflyttes dit. 1. Klikk på Ny bygningsdel eller høyre museknapp og velg i menylista for å opprette en ny bygningsdel. 2. Velg den kategorien som bygningsdelen tilhører. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 13 av 52

14 Legge til og redigere delprodukter Opprett (dra inn) et delprodukt fra biblioteket 1. Åpne biblioteket ved å klikke på den blå kanten på venstre side av skjermen. 2. Åpne en bygningsdel i biblioteket ved å dobbeltklikke på den. 1. Ta tak i delproduktet og dra det inn i kalkulasjonen (den blå pilen) Opprett et nytt delprodukt fra grunnen av 2. Pek på en bygningsdel og klikk på høyre museknapp for å vise menyen. 3. Velg i menyen hvordan du vil opprette delproduktet: - Legg til fra prisboka - Legg til fra tidboka - Legg til egendefinert Redigere et delprodukt 1. Dobbeltklikk på en bygningsdel for å se innholdet (delproduktene). 2. Klikk på høyre museknapp for å vise menylista. Velg i lista hva du ønsker å gjøre. Alle tekster og tall i rammer kan endres/overskrives Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 14 av 52

15 Finn monteringstid i tidboka Kalk2010 har en tidbok som inneholder flere tusen monteringstider. Det finnes monteringstider for de fleste fag, unntatt malerabeider og underleverandører. For å søke opp monteringstider har Kalk2010 en kraftig søkemotor som gjør det enkelt å finne aktuelle monteringstider. Det kan benyttes flere søkeord samtidig, søkeordene skilles med mellomrom. Søkemotoren søker etter hvert som en skriver, og viser bare de kategoriene og radene som inneholder søkebegrepet. Hver post i tidboka har tider for både grunntid, flatetillegg, åpningstillegg og transport/bæring. Alle disse legges inn med ett og samme tastetrykk. 1. Skriv inn det du søker, søkeresultatet vises fortløpende mens du skriver. Det kan benyttes mer enn ett søkeord, men de må stå i riktig rekkefølge. 2. Marker valget og klikk ok (eller dobbeltklikk) for å legge tidene til delproduktet. 3. Ved å peke på teksten med musepekeren får en opp hjelpetekster som forklarer f.eks. hva som inngår i tiden, måleregler m.m. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 15 av 52

16 Finn/bytt vare i prisboka Kalk2010 innholder en kraftig søkemotor for å søke opp varer i vareregistrene, men det er viktig å prioritere søkeordene, dvs. det viktigste skrives først. Prislistene beskriver ofte materialene på forskjellig måter, noen beskriver f.eks. plank som 48x198, andre 48/198, o.s.v. Derfor bør en skrive med mellomrom for å finne varene selv med varierende skrivemåter. Ofte beskrives 48x48 som 48x048 i prislistene, dette for å redusere antall treff, tallet 48 finnes i flere hundre materialer, mens 048 forekommer relativt sjelden i kombinasjon med navnet på materialet. En kan benytte så mange søkeord en ønsker i søket, hvert søkeord må skilles med mellomrom. Hvis en er usikker på hvordan et ord staves, kan det være lurt å dele ordene i to eller flere deler. Mange ord er avkortet i prislistene, derfor bør en avkorte søkeordene dersom en ikke får treff, f.eks. sponplater er ofte avkortet til sponpl, ytterdør til YD. o.s.v. 1. Pek på et delprodukt i kalkulasjonsbildet og klikk høyre museknapp, velg Finn/bytt vare og du får opp dette vinduet. 2. Skriv inn søket her. Eksempel på hvordan søk kan skrives for å finne plank med dimensjon 48x98 i kvalitet C24. Eksempel på omregning av priser i prisboka, til postens enhet For produkter med priser pr. rull, pakke, plate o.l. er det to ulike metoder for å tilpasse prisene til delproduktets enhet: Eksempel: en rull undertak på 75 m2 koster kr a. pris/areal av rullen = pris omregnes til pr. m2 kr : 75 m2 = 28,49 kr./m2 (Skrives inn i kolonnen: Innkjøpspris materialer/underlag.) b. 1 : arealet av rullen = rull pr. m2 1 : 75 m2 = 0,0133 ruller pr. m2 (Skrives inn i kolonnen: Mengde pr. enhet) NB! Husk også å legge til litt for svinn. Eksempel: 0,0133 * 1,1 = rl pr. m2 inkluderer 10 % svinn, Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 16 av 52

17 Lagre og slette prosjekter, bygningsdeler og delprodukter Lagre prosjekter 1. Klikk på dette ikonet for å lagre prosjektet. En unngår mange ergrelser og tap av tid om en venner seg til å lagre ofte. Når en lukker programmet, får en spørsmål om å lagre hvis det er gjort endringer siden siste lagring. Eksportere/lagre prosjekter til fil Alternativ 1 a. Pek på det prosjektet du vil eksportere/lagre til fil, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, deretter Eksporter for å eksportere/lagre prosjektet til fil på egen datamaskin, minnepinne eller egen server. b. Velg lagringssted c. Velg filnavn eller benytt det som programmet foreslår. Alternativ 2. a. Gå inn under arkfanen Prosjekt og klikk på knappen øverst til venstre: Eksporter prosjekt. b. Gjenta pkt. b og c ovenfor. te vinduet kan se annerledes avhengig av hvilken versjon av ndows en benytter. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 17 av 52

18 Slette prosjekter 1. Pek på det prosjektet du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, deretter Slett for å slette prosjektet. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. Et prosjekt som er slettet kan ikke angres. Slette bygningsdel 1. Pek på bygningsdelen du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, klikk deretter Slett for å slette bygningsdelen. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. En bygningsdel som er slettet kan ikke angres. Slett delprodukt 1. Pek på delproduktet du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, klikk deretter Slett for å slette delproduktet. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. Et delprodukt som er slettet kan ikke angres. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 18 av 52

19 Kopiere og flytte prosjekter Kopiere prosjekt 1. Pek på prosjektet og klikk på høyre musknapp. Velg "kopier" for å kopiere prosjektet. 2. Endre prosjektnavn, velg fag og trykk "Ok" Ved kopiering av hovedprosjekt vil eventuelle underprosjekter følge med. Flytte underprosjekt 1. Pek på prosjekt og klikk høyre musknapp. Velg "flytt til" og marker prosjektet du vil flytte underprosjektet til. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 19 av 52

20 Bibliotek Biblioteket er et eget område hvor en kan arkivere bygningsdeler og delprodukter for senere bruk. Om en har lastet ned / opprettet flere bibliotek kan en enkelt skifte mellom de forskjellige bibliotekene. Byggmesterforbundet har utarbeidet bibliotek med de mest relevante bygningsdeler for flere fag. Det er viktig at disse tilpasses bedriftens egne løsninger, og vedlikeholdes fortløpende. Administrere bibliotekene fra arkfanen Bedrift Bibliotekene administreres fra arkfanen Bedrift øverst på skjermen. En kan også administrere bibliotekene fra et åpent bibliotek. Se Vedlikehold av bibliotek på side Klikk her for å åpne vinduet for administrasjon av bibliotekene. 2. Fra dette vinduet kan en slette og eksportere bibliotekene. Klikk høyre museknapp for å få fram menyen. Importer / hent bibliotek 1. Klikk her for å importere bibliotek lagret på egen datamaskin, minnepinne o.l. 2. Hent bibliotek fra Byggmesterforbundet s server. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 20 av 52

21 Vedlikehold av bibliotek Byggmesterforbundet vil ved behov legg ut bygningsdeler på serveren som brukerne kan laste ned. En bør se igjennom disse, og eventuelt supplere egne bibliotek med bygningsdeler fra disse. Når en oppretter nye bygningsdeler og/eller delprodukter i en kalkyle som en antar å få bruk for senere, bør en ha som vane å dra disse over i biblioteket med en gang de er ferdig laget. Bygningsdelene plasserer seg automtisk på rett plass i biblioteket uansett hvor de slippes, under forutsetning av at rett kategori er valgt (NS 3451) ved opprettelsen. Se også Opprett ny bygningsdel fra grunnen av på side 13. Delproduktene kan også dras fra kalkylen og inn i biblioteket, og plasseres i hvilken som helst bygningsdel. Hvis en er usikker på hvilken bygningsdel en skal plassere det i, kan en plassere det i en bygningsdel kalt > PLUKKLISTE, og hente den der ved behov. Hvis det ikke finnes en bygningsdel med navnet > PLUKKLISTE, kan en opprette den selv på samme måte som en oppretter en bygningsdel. Se: Opprett ny bygningsdel fra grunnen av på side 13. Større enn-tegnet > benyttes for å få bygningsdelen til å legges seg øverst i kategorien. NB! En bør åpne den aktuelle bygningsdelen i biblioteket før en drar delprodukt inn i biblioteket, ellers må en være nøyaktig med plasseringen før en slipper det. Bygningsdeler og delprodukter som en med stor sannsynlighet aldri kommer til å benytte, bør slettes. Dette for å få ned responstiden i programmet. Biblioteket åpnes ved å klikke på den blå kanten på venstre side av skjermen 1. BYGNINGSDEL Dra bygningdelen over i biblioteket med musepekeren. Bygningsdelen plasserer seg automtisk på rett plass i biblioteket uansett hvor en slipper den 2. DELPRODUKT Åpne (dobbeltklikk) på den bygningsdelen du ønsker å plassere delproduktet i. 3. Dra deretter delproduktet over i biblioteket til den åpne bygningsdelen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 21 av 52

22 Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) Å konvertere et prosjekt til bibliotek er en nyttig funksjon for gjenbruk av prosjekter som en har lagt ned mye arbeid i. 1. Klikk på denne knappen for å konvertere et prosjekt til mal. 2. Her ligger malen klar til bruk. Egenproduserte maler kan vedlikeholdes på lik linje med malene som lastes ned fra Byggmesterforbundets server. NB! For å lage en kopi av prosjektet med bibehold av alle påslag og mengder, kan en eksportere/lagre prosjektet til fil, laste det opp på nytt og gi det et annet navn. Se: Lagre prosjekter på side 17 Supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek Bibliotek fra forskjellige fag kan ikke slås sammen. Å supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek kan gjøres på to måter. Alternativ A: 1. opprette et nytt prosjekt 2. velge alle bygningsdelene i det biblioteket du ønsker å hente bygningsdeler fra 3. dra de bygningsdelene du ønsker fra prosjektet over i biblioteket. Alternativ B: 1. opprette et nytt prosjekt 2. velge alle bygningsdelene i det biblioteket du ønsker å berike med nye bygningsdeler 3. dra de bygningsdelene du ønsker fra ett eller flere bibliotek over til prosjektet. 4. Konverter prosjektet til mal (bibliotek) Se Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) i avsnittet over. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 22 av 52

23 Eksport/lagre bibliotek til fil Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen. 1. Klikk her for å eksportere (lagre) et bibliotek utenfor databasen, f.eks. på egen maskin, egen server, minnepinne o.l. Importer/hent bibliotek fra fil Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen 1. Importere/laste opp et bibliotek fra en fil som er lagret utenfor databasen, f.eks. på egen maskin, minnepinne, servere m.m. Opprette et nytt bibliotek og endre navn på bibliotek Biblioteket må være åpent for å bruke disse funksjonene. 1. Klikk her for å opprette et nytt bibliotek for bygningsdeler. NB! Det er raskere å konvertere et prosjekt til bibliotek, enn å bygge opp et nytt bibliotek. 2. Klikk her for å endre navn på bibliotek. Slette et bibliotek Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen. 1. Klikk her for slette aktivt bibliotek. NB! Sletting av bibliotek har ingen betydning for kalkulerte prosjekter. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 23 av 52

24 Søkefunksjoner Søk i kalkyle 1. Skriv inn søkeord i søkefeltet og trykk enter. Bygningsdeler og delprodukter som inneholder søkeordet vil bli markert. Søk i bibliotek 1. Skriv inn søkeord i søkefelt og trykk enter. Bygningsdeler og delprodukter som inneholder søkeordet vil bli markert. Søk i prisbok 1. Du kan legge inn ett eller flere søkeord i søkefeltet. Varer med treff i listen vil bli sortert etter treffprosent i kolonnene NOBBbasen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 24 av 52

25 Rapporter Rapporter Kalk2010 inneholder et rikt utvalg av rapporter. 1. Klikk her for å åpne menylista for rapporter. NB! Under arkfanen Prosjekt og prosjektopplysninger kan en skrive inn bestillingsinformasjon og info. prisforespørsel. Det som skrives inn her kommer med på henholdsvis rapportene: - Bestilling - Prisforespørsel I disse rapportene kan du også sortere på lass (se egen beskrivelse sortere på lass) Lagring av rapporter 1. Her kan en lagre rapportene i forskjellige formater, også Excel. 2. Hvis rapporten er på flere sider, kan en bla i forhåndsvisningen her. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 25 av 52

26 Eksport til Excel Excel har mange nyttige funksjoner for behandling av kalkylerapporter, men det kreves noe trening i å bruke Excel. Denne eksporten til Excel er beregnet på erfarne Excelbrukere. Eksporten til Excel er en rådump av dataene i kalkylen, og forutsetter bearbeiding. En bør unngå å ta med flere kolonner enn de en har bruk for, ellers blir datamengdene fort store og uoversiktlige. En kan også velge et alternativ som bare tar med noen få kolonner. Den er beregnet for å utarbeide materiallister som prisforespørsler, bestilling m.m. Se også lagring av standardiserte rapporter til Excel-format på side Klikk her for å eksportere kalkulasjonen til excel for videre behandling Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 26 av 52

27 Oppfølgingsmodulen Oppfølgingsmodulen er et verktøy for mengdekontroll, fakturaunderlag iht. til reglene i NS 8405 og 8406 (kan også benyttes i forbrukersammenheng), samt beregning av nøkkeltall som dekningsbidrag, dekningsgrad, produsert i perioden m.m. Dette for å kunne følge prosjektets økonomi fortløpende gjennom hele byggeperioden. Oppfølgingsmodulen viser også nøkkeltall for hele prosjektet samlet, eller for hvert enkelt underprosjekt, inkl. tillegg/endringer. Oppfølgingsmodulen består av 3 hovedfunksjoner Mengdekontroll I kontraktene 8505/8406 og tilhørende underentreprisekontrakter blir det ofte stilt krav om mengdekontroll. Under arkfanen Mengdekontroll ligger det et verktøy for registrering av avvik og beregning av både mengde- og kostnadsavvik. 1. Oppfølging Med oppfølgingsmodulen kan en her registrere påløpte timer, lønn og materialkostnader. Under arkfanen Oppfølging ligger det et verktøy hvor en kan registre endringer i forhold til kalkulerte timer og kostnader etter hvert som de påløper. På denne måten kan en fortløpende følge den økonomiske utviklingen i byggeperioden. 2. Periodisering Under arkfanen Periodisering ligger det et verktøy for å registrere hvor langt en er kommet i byggeprosessen. Med denne funksjonen kan en på en enkel og oversiktlig måte utarbeide fakturaunderlag iht. NS 8405 og Status Under arkfanen Status vises både påløpte endringskostnader og utført til nå. Låsing av kalkulasjonen Før en kan benytte oppfølgingsmodulen må kalkulasjonen låses. Det sier seg selv at en ikke kan få fram pålitelige nøkkeltall så lenge kalkylen ikke er ferdig eller endrer seg. Låsing utføres ved å klikke på Hengelåsen øverst på skjermen, eller på startsiden ved å peke på et prosjekt og klikke høyre museknapp, og velge låsing i menyen. Rapporter i oppfølgingsmodulen Det et tilordnet 4 rapporttyper i oppfølgingsmodulen. 1. Status (nøkkeltall for utført i perioden, innestående beløp, gjenstående m.m.) 2. Mengdekontroll. 3. Oppfølging. 4. Utført til nå (fakturaunderlag) Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 27 av 52

28 Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste Generelt om tilpassning av grunntidene til bedriften og prosjektet. Grunntidene tar utgangspunkt i ideelle produksjonsforhold, dvs. spesialiserte arbeidslag, godt tilrettelagt byggeplass med hensyn til prosjekteringsunderlag, rigging, logistikk, utstyr m.m. For å tilpasse grunntidene til prosjektets vanskelighetsgrad, bemanning, tilrettelegging og bedriftens produktivitet, må det vurderes om det skal beregnes tillegg på grunntidene. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvor store påslag som trengs i hvert enkelt prosjekt for å dekke inn alle bedriftens indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. De viktigste redskapene for å justere påslagene er Fellesoverenskomsten for byggfag og akkordtariffene i tillegg til egne erfaringstall. For å tilegne seg pålitelige erfaringstall, er analyse av regnskapene og etterkalkulasjon av ferdige prosjekter en lærerik metode. Kalk2010 har en egen oppfølgingsmodul som er laget til dette formålet. På siden Bedrift registreres alle påslag/faktorene for bedriften. Det er laget noen eksempler på faktorer som kan lastes ned fra Byggmesterforbundets server. NB! Dette er eksempler og må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Faktor 1. Justering av grunntiden I små bedrifter som driver variert byggevirksomhet har ofte både arbeidslagene og ledelsen liten erfaring med akkordarbeid og tilrettelegging av akkordarbeid. Av den grunn blir ofte enhetstidene i tidboka for knappe. For å kalibrere (tilpasse) monteringstidene til egen produktivitet, bør alle prosjekter etterkalkuleres for å kontrollere kalkulert tidsforbruk mot medgått tid. Det er bare på den måten en kan tilpasse tidene i programmet til bedriftens egen produktivitet. Det viktig å være klar over at justering av monteringstidene ved å endre påslagene på faktor 1, gjøres som påslag på grunntidene. Dvs. at påslagene ikke beregnes av andre påslag. Derfor blir det prosentvise påslaget i de fleste tilfellene betydelig større, enn differansen mellom kalkulert tid og hva etterkalkylen viser. Påslaget kan beregnes matematisk, men er såpass komplisert at vi anbefaler å øke påslagene ved å prøve seg fram til en oppnår den monteringstiden som etterkalkylen viser, eller etter egne erfaringstall. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 28 av 52

29 Eksempel på justering av grunntidene (faktor 1) I eksemplet ovenfor legges det til 27% på grunntidene. Bedrifter som driver allsidig med en blanding av nybygg, påbygg, rehabilitering o.l. må som regel ha et høyere påslag, avhengig av det enkelte prosjekt. Justering av grunntiden Tillegg for kortvarige akkorder Av flere grunner, blant annet tid til oppstart og små mengder, tar kortvarige arbeider lengre tid pr. enhet enn langvarige arbeider. Dette tillegget kan brukes til å tilpasse grunntidene til arbeidsoppdragets lengde. For arbeider av ca. en ukes varighet eller mindre kan tillegget settes til f.eks. 12%. For arbeider som varer i 12 uker eller mer, kan tillegget settes til f.eks. 0%. Tillegg for varighet mellom disse ytterpunktene settes forholdsmessig, dvs. tillegget på 12% kan reduseres med ca. 1% pr. uke til det er 0% etter 12 uker. Tillegg for manglende serieeffekt Tidsforbruket reduseres for hver enhet hvis en utfører tilnærmet like arbeider flere ganger. En oppnår samme effekt selv om byggeplassene ligger langt fra hverandre. Det avgjørende er om arbeidslaget utfører tilnærmet like oppdrag etter hverandre, uten langvarige avbrudd. Dette tillegget kan benyttes til å tilpasse grunntidene til eventuell manglende serieeffekt. For arbeidslag som driver med variert bygging, f.eks. en blanding av nybygg og rehabilitering om hverandre, kan dette tillegget settes til f.eks. 15%. For arbeidslag som utfører samme type oppdrag/hus over lang tid, kan dette tillegget reduseres til f.eks. 0%. Mellom disse ytterpunktene kan tillegget settes forholdsmessig. Tillegg for hustype og kompleksitet Utforming og materialvalg har stor betydning for tidsforbruket pr. enhet. Med dette tillegget kan en tilpasse grunntidene til særlig arbeidskrevende prosjekter. F.eks. bruker en erfaringsmessig lengre tid pr. enhet for arkitekttegnede hus enn typehus/kataloghus. Dette fordi katalog- /typehusprodusentene stort sett bruker samme detaljløsninger og materialer i alle sine hus, som arbeidslaget etter hvert blir godt kjent med. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 29 av 52

30 Innredning av rom i takkonstruksjoner med skråtak og lav takhøyde har også betydning for tidsforbruket pr. enhet. Dette tillegget settes etter erfaring fra den enkelte bedrift. Dette tillegget tilsvarer punktene 6.3 og 6.4 i gjeldende akkordtariff. Tilpasning av grunntidene til bedriftens produktivitet Dette tillegget kan brukes for å tilpasse grunntidene til bedriftens produktivitet, dvs. hvor godt tilrettelagt arbeidet er, og hvor spesialisert arbeidslaget er for de arbeidene som skal utføres. Arbeidslag som f.eks. over lengre tid bare monterer delevegger av gipsplater på tynnplateprofiler, legger parkett, monterer kjøkkeninnredninger o.l., bør regnes som spesialiserte, og tillegget reduseres f.eks. helt ned mot 0%. Ved dårlig tilrettelegging i kombinasjon med arbeidslag som driver med variert bygging, f.eks. en blanding av nybygg og rehabilitering om hverandre, viser enkelte erfaringer at det kan være nødvendig å sette tillegget for manglende produktivitet helt opp mot f.eks. 50%. Tillegg for arbeider i rom med lav høyde For arbeider i side-, kne- og mørkeloft med gjennomsnittlig høyde mindre enn 1,2 m kan det være nødvendig å tillegge tidene helt opp til f.eks. 75%. For arbeider i kryprom enda mer, og det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle med hensyn til underlag, materialtransport og hvilke arbeider som skal utføres. Sideloft/kneloft: Måles tillegg når gjennomsnittlig høyde er mindre enn 1.2 m Mørkeloft: Måles tillegg når gjennomsnittlig høyde er mindre enn 1.2 m Loft: Normalt ingen tillegg Kryperom: Vurderes i hvert enkelt tilfelle.. Rehabiliteringsarbeid Av erfaring vet en at det ved rehabiliteringsarbeider kreves mer oppretting og tilpasning, samt mindre rasjonell tilrettelegging enn ved nybygg. Til sammenligning gis akkordtariffen for tømrerfaget 10% ekstra tillegg ved slike arbeider. Det er dette merarbeidet som rehabiliteringstillegget er ment å fange opp. Tillegget bør ikke benyttes i stedet for tillegg for oppretting, skråskjæring m.m. Tillegget er ikke ment å dekke rivingsarbeider, utbæring av rivingsmaterialer m.m. Medgåtte timer til riving, utbæring, utskjæring av åpninger, provisorisk tildekking m.m. bør beskrives og kalkuleres i egne poster. For rehabilitering i bygninger som etter utrensking tilfredsstiller toleransekravene i NS 3420, bør det ikke beregnes rehabiliteringstillegg. Transporttillegg Tidboka har egne tider for transporttillegg. Dette ivaretar ulike arbeidsmengder med å transportere/bære tunge materialer i motsetninger til lettere materialer. Til sammenligning kan nevnes at akkordtariffen for tømrerfaget i stedet operer med et transporttillegg på 6,5 % pr. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 30 av 52

31 transportetappe. I Kalk2010 velger man selv om man vil bruke prosenttillegg som i akkordtariffen, eller om man vil bruke transporttidene som ligger i tidboka. Kalkulasjonsprogrammet håndterer begge variantene. Transporttillegg/antall transportetapper kan legges inn felles for hele prosjektet eller i en egen kolonne for hver enkelt bygningsdel eller delprodukt. Transportetapper foreslås beregnet slik: Utvendig horisontal transport/bæring er opp til 12,5 m fra materiallager til inntakssted: 0 transportetapper. Innvendig horisontal transport fra inntakssted til gjennomsnittlig monteringssted er opp til 12,5 m: 0 transportetapper. For hver overskytende 10m, utvendig som innvendig, beregnes en transportetappe i tillegg. Vertikal transport, opp eller ned, over en etasje, eller over 2,6 m = en transportetappe. En ekstra transportetappe pr. ekstra etasje eller pr ekstra 2,6 m. For 1 ½ etg. småhus uten kjeller på flatt terreng er det bare takkonstruksjonen, det som er over toppsvillen bør ha vertikalt transporttillegg. I de fleste slike tilfeller blir tillegget skjønnsmessig fastsatt (ca. 4 %). Eventuelle horisontale transporttillegg kommer i tillegg. For mer informasjon om beregning av transporttillegg/transportetapper, se Akkordtariffen for tømrerfaget. Faktor 2. Justering produksjonslønn Denne faktoren brukes for å tilpasse produksjonslønnen til bedriftens kostnadsnivå. Det er viktig å få med alle kostnadene, f.eks. bastillegg, reisegodtgjørelse, overtid som ikke viderefaktureres m.m. Eksempel på Justering av produksjonslønn (Faktor 2) En kan legge til eller slette de kostnadsartene en ønsker. Verdier omregnes til hvor mye det utgjør pr. produksjonstime. Bastillegg Bastillegg er en godtgjørelse til lagbaser. Det prosentvise påslaget for bastillegg beregnes enten etter Fellesoverenskomstens satser eller bedriftsinterne avtaler med de ansatte. Formel for beregning av påslag for bastillegg: Bastillegg i kr. / antall personer i laget / Timelønn * 100 = Påslag i % Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 31 av 52

32 Overtid Overtid beregnes ved en kombinasjon av erfaring og skjønnsmessig vurdering av bruk av overtid. Formel for beregning av påslag for overtid: Andel av overtid i % : 100% * Overtids-% = påslagsprosent 10% : 100 % * 50% = 5% 5% av kr. 180 = 9 kr. pr. time Reisegodtgjørelse Reisegodtgjørelse er en tariffestet godtgjørelse for reise til- og fra arbeid når reisen foregår utenom arbeidstid (mellom bosted og arbeidsplass). Det prosentvise påslaget for reisegodtgjørelse, beregnes ved en kombinasjon av tariffens bestemmelser og reiselengden. Ofte har de ansatte forskjellig reiselengde, da bør en bruke et gjennomsnitt av reiselengde for den aktuelle byggeplassen. Formel på beregning av påslag for reisegodtgjørelse: Kr. totale reisegodtgjørelse pr dag (inkl. ferge- og bompenger) : timeverk pr. dag = påslag pr. time 90 kr. : 7,5 timer = 12,00 kr. pr. time Hvis ikke alle som arbeider på prosjektet får reisegodtgjørelse, må tillegget beregnes forholdsmessig. Faktor 3. Sosiale kostnader Sosiale kostnader, d.v.s. feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykelønnskostnader o.s.v. bør beregnes ut fra bedriftens regnskaper. Vanligvis utgjør sosiale kostnader mellom 40 og 50 % av produksjonslønn. En kan her legge til så mange linjer en ønsker for å synliggjøre hvilke kostnader som inngår i påslaget. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 32 av 52

33 Faktor 4. Faste kostnader Det er viktig å være klar over at Kalk2010 beregner faste kostnader som påslag i prosent av kalkulert produksjonslønn, ikke variable kostnader (ikke på materialer/underleverandører) Faste kostnader (de indirekte driftskostnadene) kan bare beregnes ut fra bedriftens egne regnskaper, og utgjør vanligvis mellom 60 og 110 % av produksjonslønn. En kan her legge til så mange linjer en ønsker for å synliggjøre hvilke kostnader som inngår i påslaget. Faktor 5. Justering av materialkostnadene Med denne faktoren kan en gi påslag på materialer for festemidler og eventuell prosjektrabatt/prisstigning o.l. Prisstigning/rabatt på materialer En kan i en overgangsperiode etter en prisstigning/prisreduksjon justere materialprisene med et gjennomsnittlig % -påslag/fradrag. En bør alltid kalkulere med netto innkjøpspriser, da det er nettoprisene som er sammenlignbare med bedriften kostnader i regnskapet. Rabatt brukes bare når en oppnår spesielt gode rabatter på enkeltprosjekter. NB! Husk at eventuell rabatt/prisavslag settes inn som minusverdi. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 33 av 52

34 Festemidler Med denne faktoren kan en gi påslag på materialprisen for å fange opp kostnader med festemidler som spiker, skruer, beslag, lim m.m. Denne metoden fanger ikke opp disse varene i materiallistene. Det er alltid en avveining av hva som skal inngå i påslaget for festemidler, f.eks. bjelkesko, søylesko m.m. Det er vanlig at det på bygg hvor det benyttes få bjelkesko, så inngår disse i påslaget for festemidler, men der det benyttes større mengder, opprettes det egne poster. For søylesko er det vanlig å opprette egne poster fordi de kan kreve relativt mye tid til montering. Alternativt kan man opprette festemidler som en egen bygningsdel, oppgitt f.eks. pr. m2 gulvareal, med delprodukter pr. type festemidler, På denne måten får en også festemidlene med i materialistene, og man får sammenlignbare tall mellom kalkyle og prosjektregnskap. Underleverandører/underentreprenører Med denne faktoren tilpasser en også påslag for underleverandører. Underleverandører bør opprettes som eget prosjekt/underprosjekt slik at påslagene ikke påvirker påslagene på materialene. Vareleveranser som kjøkken, trapper m.m. som monteres av leverandøren, regnes som underleverandør og bør opprettes som eget underprosjekt. Dette for å kunne bruke forskjellige påslag på materialer og underleverandører/underentreprenører. Kalk2010 har funksjonalitet for å samle alle underleveranser/underentreprenører i en egen underkalkyle. Se Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) på side 12. Faktor 6. Fortjeneste av lønn, sosiale- og faste kostnader Med denne faktoren tilpasser en fortjenesten på lønn, faste- og sosiale kostnader. Faktor 6 beregner fortjenesten av kolonnen: Selvkost lønn, sosiale- og faste kostnader. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 34 av 52

35 Faktor 7. Fortjeneste på innkjøp av materialer/ue Med denne faktoren tilpasser en fortjenesten på Innkjøp av materialer/underleverandører. Fortjenesten beregnes av kolonnen: Selvkost materialer/underleverandører. Underleveranser/underleverandører bør opprettes som egen kalkyle/underkalkyle under valget Underleverandører på startsiden, hvis en ønsker forskjellig fortjeneste på materialer og underleverandører. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 35 av 52

36 Beskrivelse kolonne for kolonne Konto nr. Kontonr. benyttes for når man vil ta ut rapporter med kalkyletall, som er direkte sammenlignbare med prosjektregnskapet. I denne kolonnen kan en for hvert delprodukt registrere kontonr. Kontonr. kan enten skrives inn manuelt, eller velges i tabellen som kommer opp ved å klikke på knappen ved siden av innskrivingsfeltet. Se tabellen nedenfor. Det er laget en egen utskrift Materialliste pr. kontonr. som sorterer alle materialer pr. kontonr. Produksjonslinje (forkortet til Linje i rapportene) Med produksjonslinje menes del av bygning, vanligvis sammensatt av flere bygningsdeler, f.eks. råbygg, leilighet, etasje, yttervegger, innredning o.l. Produksjonslinje kan legges inn pr. bygningsdel. Med denne kolonnen kan en dele inn kalkulasjonen i produksjonslinjer. En kan bruke nummer 1, 2, 3 osv. som benevnelse på produksjonslinje, eller tekster som 1. etg., 2., etg. sørvegg o.l. Alle materialrapporter viser hvilket lass og produksjonslinje varene tilhører, hvis det er angitt i kalkulasjonen. Lass Med denne kolonnen kan en dele inn materialene i lass/leveranser og angi leveringsrekkefølge. Et nyttig hjelpemiddel ved bestilling av materialer. Lassnr. kan legges inn for hvert delprodukt. Det kan bare benyttes tall i denne kolonnen. Tallet vises som desimaltall slik at en kan angi rekkefølgen for stablingen av hvert lass, slik at de materialer som trengs først blir liggende øverst o.s.v. Slik angivelse av stablingen må selvsagt avtales med byggevareleverandøren. Tall før komma angir lass/leveransenr, mens tall etter kommaet angir evt. nr. og rekkefølge på hver materialpakke på lasset. Det er spesielt trelasten det er viktig å få satt av i rett rekkefølge, slik at man f.eks. slipper å grave seg nederst i stablene for å få tak i sviller og bindingsverk. Alle materialrapporter viser hvilket lass/leveranse og produksjonslinje en vare tilhører, hvis det er angitt i kalkulasjonen. I rapportene "prisforespørsel" og "bestilling" kan du velge filtrering på lass (dvs at du kan få en utskrift pr lass). Velg lass og trykk "prewiew" i rapportvisningssiden. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 36 av 52

37 Milepel Med milepel menes en enkel produksjonsplan for å kunne angi planlagt rekkefølge på arbeidsoperasjonene for det faget som kalkuleres. Milepæler kan angis for hvert delprodukt. Hensikten med denne kolonnen er å kunne lage en produksjonsplan som viser kalkulert tidsforbruk i den rekkefølgen produksjonen er planlagt gjennomført. Skriv inn dato, tall eller tekst som angir rekkefølgen for oppstart eller ferdigstillelse, i denne kolonnen. Ved utskrift av rapporten Milepeler sorteres milepelene iht. angivelsen av milepelene. I denne enkle milepelplanleggeren må en velge om en vil vise start eller avslutning av milepelene, den kan ikke benyttes til å vise både start og avslutning samtidig. Grunntider Denne kolonnen viser grunntidene, dvs. beregnet monteringstid ved ideelle forhold. Grunntidene hentes fra tidboka eller settes inn av brukeren som egne erfaringstall. Åpningstillegg Alle arbeidsoppgaver som angis i m2 skal som hovedregel ha åpningstillegg for alle åpninger på 0,5 m2 eller større. Åpningstilleggene forutsetter å ivareta merarbeid p.g.a. åpninger og bortfall av arealer i åpningene. Åpninger mindre enn 0,5 m2 kalkuleres som utsparinger og omramninger etter egne poster. Tidene for åpningstillegg hentes fra tidboka og summeres i kolonnen Grunntid. Kolonnen Åpningstillegg vises bare under visningene Tid/lønn og Tid/akkord. Flatetillegg Flatetillegg forutsetter å ivareta merarbeid p.g.a. bearbeidelse og tilpasninger av produktene mot hjørner og kanter. Alle arbeidsoperasjoner som Tidboka angir i m2, har som hovedregel også tid for flatetillegg. Tidene for flatetillegg hentes fra tidboka og summeres i kolonnen Grunntid. Kolonnen Flatetillegg vises bare under visningene/arkfanene nederst i kalkylevinduet Tid/lønn og Tid/akkord. Transport/transporttillegg I tidboka har hver post en egen kolonne for transporttid pr. transportetappe utover en viss minstetransport. Det kan legges inn antall transportetapper i egen kolonne for hvert delprodukt. Det har vist seg mere hensiktsmessig å benytte transporttillegg som %-påslag, av den grunn blir ikke nye tider for transporttillegg lagt inn i tidboka. I akkordtariffen for tømrerfaget benyttes det en gjennomsnittstransport på 6,5% som tillegg til grunntidene, pr. transportetappe utover en minstetransport på 12,5m. Å sette riktig gjennomsnittstransport for hele bygget krever en del erfaring. Vanligvis angis transporttillegg som et prosenttillegg i faktor 1 under arkfanen Prosjekt. Transporttilleggene kan alternativt registreres i kolonnen Transport (se neste punkt) for hver enkelt bygningsdel eller delprodukt for å ivareta en mer riktig tid i forhold til hvor de monteres i bygget. Verdien av antall transporttillegg legges automatisk inn i denne kolonnen ved valg av grunntid i tidboka. Kolonnen er som standard skjult, men kan tas fram ved bruk av visningen under arkfanen Egendefinert. Se egendefinert visning. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 37 av 52

NORGES BYGGMESTERFORBUND

NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning NORGES BYGGMESTERFORBUND Web: www.kalk2010.no Support: www.kalk2010.no/kontakt/ Dato: 20.01.2011 Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 1 av 59 INNHOLD Om programmet... 6 Kalk2010

Detaljer

Den elektroniske prisbok

Den elektroniske prisbok Den elektroniske prisbok 1. INSTALLASJON 1. Sett inn CD. 2. Klikk Start og Datamaskin 3. Velg din CD-stasjon 4. Kjør Install.exe 5. Følg anvisningene. Når du er ferdig vises et nytt ikon for å starte Prisassistenten.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

ELtilbud 3 brukerveiledning

ELtilbud 3 brukerveiledning Veiledning Innhold Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 13 Akkord... 32 Prisbok... 35 Rabattavtaler... 40 Pakker... 42 Adressebok... 45 Rapport Utforsker... 47 Importer data Import... 49 Eksporter

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer