NORGES BYGGMESTERFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BYGGMESTERFORBUND"

Transkript

1 Brukerveiledning NORGES BYGGMESTERFORBUND Web: Support: Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 1 av 52

2 INNHOLD Om programmet... 5 Kalk2010 enklere kan det ikke bli... 5 Definisjoner:... 6 For de som har benyttet Kalk 2001 tidligere Likheter og forskjeller mellom Kalk2001 og Tilordne programmet til egen bedrift... 8 Tilordne faktorer (påslag)... 8 Tilordne bedriftsopplysninger og logo Tilordne kontakter... 9 Tilordne bibliotek med bygningsdeler... 9 Tilordne prisbok (prislister) Oppdatering av priser i prosjekter og bibliotek Opprette prosjekter...11 Opprette et nytt prosjekt Åpne et prosjekt lagret som fil Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) Opprette nye bygningsdeler...13 Opprett (dra inn) bygningdeler fra biblioteket Oprett ny bygningsdel fra grunnen av Legge til og redigere delprodukter...14 Opprett (dra inn) et delprodukt fra biblioteket Opprett et nytt delprodukt fra grunnen av Redigere et delprodukt Finn monteringstid i tidboka Finn/bytt vare i prisboka Eksempel på omregning av priser i prisboka, til postens enhet Lagre, slette, kopiere og prosjekter, bygningsdeler og delprodukter...17 Lagre prosjekter Eksportere/lagre prosjekter til fil Slette prosjekter Slette bygningsdel Slett delprodukt Kopier og flytt prosjekter 18 Bibliotek...20 Administrere bibliotekene fra arkfanen Bedrift Vedlikehold av bibliotek Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) Supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek Eksport/lagre bibliotek til fil Importer/hent bibliotek fra fil Opprette et nytt bibliotek og endre navn på bibliotek Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 2 av 52

3 Slette et bibliotek Søkefunksjoner...24 Søk i kalkyle Søk i bibliotek Søk i prisbok Rapporter...25 Rapporter Lagring av rapporter Eksport til Excel Oppfølgingsmodulen...27 Låsing av kalkulasjonen Rapporter i oppfølgingsmodulen Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste...28 Generelt om tilpasning av grunntidene til bedriften og prosjektet Faktor 1. Justering av grunntiden Faktor 2. Justering produksjonslønn Faktor 3. Sosiale kostnader Faktor 4. Faste kostnader Faktor 5. Justering av materialkostnadene Faktor 6. Fortjeneste av lønn, sosiale- og faste kostnader Faktor 7. Fortjeneste på innkjøp av materialer/ue Beskrivelse kolonne for kolonne...36 Konto nr Produksjonslinje (forkortet til Linje i rapportene) Lass Milepel Grunntider Åpningstillegg Flatetillegg Transport/transporttillegg Transport Justering av grunntid Tid pr. enhet Timer Produksjonslønn pr. enhet Produksjonslønn Sosiale kostnader Faste- og sosiale kostnader Selvkost lønn inkl. faste- og sosiale kostnader Fortjeneste av lønn inkl. faste- og sosiale kostnader Lønn, faste- og sosiale kostnader inkl. fortjeneste NOBB nr Fagkode NS Lokalisering NS Kode tidbok/ns Precut Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 3 av 52

4 Beskrivelse Enhet NS Mengder Justere mengdene/precut m.m Mengde pr. enhet Enhet innkjøp Innkjøpspris materialer/underleverandører Mengde innkjøp materialer/underleverandører Selvkost materialer/underleverandører Festemidler/prisjustering Enhetspris materialer/underleverandører Fortjeneste materialer/underleverandører Materialer Selvkost Fortjeneste E.pris Sum totalt Kommentarer Tidboka...44 Generelt om tidboka Flate-, åpningstillegg Omramminger Andre tillegg Cellekalkulator Visninger (arkfanene nederst på skjermen)...47 Kalkulasjon enkel Kalkulasjon Tid/lønn Tid/akkord Materialer Underleverandører Egendefinert Rekkefølge på kolonner og rader...49 Endre rekkefølge Tilpasse/zoome skjermbildet Sikkerhetskopi av hele programmet...50 Sikkerhetskopi Gjennoppretting Flytting av Kalk2010 til annen datamaskin Support...51 Oppgradering til fullversjon Når en mangler netttilgang (Offline modus) Feil og feilmeldinger Kontaktinformasjon Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 4 av 52

5 Om programmet Kalk2010 enklere kan det ikke bli Kalk2010 er en videreutvikling fra Kalk 2001, som har vist seg å være markedets mest brukervennlige kalkulasjonsprogram for tømrere. Det er mange likhetstrekk i utseende og brukervennlighet, men innhold og bruksmulighet er langt større i Kalk2010. Programmet har et helt nytt grensesnitt, omfatter flere typer byggearbeid, og er bygget på den nyeste plattformen til Microsoft.net. Kalk2010 er utviklet av Byggmesterforbundet sammen med en brukergruppe/testgruppe av Byggmesterforbundets egne medlemmer, slik at Kalk2010 på best mulig måte skal være tilpasset brukerne. Programmet installeres på lokal maskin ved nedlasting fra nett. Programmet kan også brukes uten nettilgang, men da uten tilgang til vareinformasjon, oppdateringer av bygningsdelsbibliotek, prislister m.m. Programmet inneholder et fyldig bibliotek med bygningsdeler som brukerne kan tilpasse til egen bedrifts byggemåter og detaljutførelser. Programmet inneholder også en tidbok med monteringstider med utgangspunkt i flere ulike tariffer og tilbakemeldinger fra brukere. Vareinformasjon som monteringsveiledninger, produktbilder m.m. hentes fra varedatabasen NOBB. En nyttig funksjon ved utarbeidelse av HMS-, FDV-dokumentasjon m.m. Det er også mulig å legge inn egne produkter og redigere tekstene slik at de er lettere å finne senere. PÅ Byggmesterforbundets server ligger det noen prisfiler som kan benyttes av prøvebrukere, studenter og andre i oppstartsfasen, men alle bør skaffe seg egne prisfiler fra sine byggevareleverandører. Ved forespørsel leverer de fleste byggevareleverandørene prisfiler. Det er viktig at disse kan leveres med avtalte rabatter (nettopriser) da kalkyleprogrammet bygger på prinsippet om nettopriser, påslagene velger brukerne selv i kalkulasjonsprogrammet. Prisfilene må være i formatet 5001.TXT Fra Byggmesterforbundets server kan en laste ned eksempler både på prislister, bygningsdelsbibliotek, påslagsfaktorer m.m. for flere faggrupper, som tømrer, murer, maler, betong, grunnarbeider m.m. Ved utviklingen av programmet er det lagt stor vekt på at programmet skal være enkelt å bruke, også for de som har liten erfaring it-verktøy i kalkulasjon. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 5 av 52

6 Definisjoner: 1. Ytelse: En kostnad eller tjeneste (ressurs) som er gjenstand for prising i en byggebeskrivelse. (eksempel: arkitekthonorar, forsikringer, byggesaksgebyr o.l.) 2. Delprodukt: Delprodukt er minste del av bygning eller en ytelse som er gjenstand for prising i en byggebeskrivelse. (eksempel: bindingsverk, platekledning, lister o.l.) 3. Bygningsdel: Del av bygning, vanligvis sammensatt av flere delprodukter. (eksempel: komplette etasjeskillere, yttervegger, tak, delingsvegger, vinduer o.l. 4. Produksjonslinje Del eller deler av bygning (eksempel: råbygg, leilighet, etasje, yttervegger, innredning, o.l.) Begrepet produksjonslinje må ikke forveksles med begrepet lokalisering som betyr plassering eller sted. Produksjonslinje brukes for å skille mellom bygningsdeler eller arbeider som inngår i en bestemt arbeidsoppgave, f.eks. en akkord. 5. Grunntid Enhetstid hentet fra tidboka, eller egen erfaringstid, som danner grunnlaget for beregning av monteringstiden for en bestemt arbeidsoperasjonen 6. Monteringstid Grunntid + påslag * mengde (dvs. monteringstid for hele delproduktet) 7. Faktor: Påslag/korreksjon av tider, materialkostnader, fortjeneste o.l. 8. UE Forkorteles på underentreprenør eller underleverandør. 9. Vareinformasjon: Informasjon fra vareeier om varens bruksområde, egenskaper, drift og vedlikehold (FDV), helse, miljø og sikkerhet (HMS), tekniske godkjenninger (TG), monteringsveiledninger m.m. 10. Visning Med visning menes hvilke kolonner som vises på skjermen. En kan endre visning ved å klikke på arkfanene nederst på skjermen. I de to arkfanene Egendeifinerte kan brukerne selv tilpasse hvilke kolonner de vil ha synlige på skjermen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 6 av 52

7 For de som har benyttet Kalk 2001 tidligere. Likheter og forskjeller mellom Kalk2001 og 2010 Hvis en sammenligner kolonne for kolonne i bildene under, vil du se at de har tilnærmet lik oppbygning. Den store forskjellen utseendemessig er at hver bygningsdel er rullet sammen til bare en linje i Kalk2010. Dobbeltklikk på en linje (bygningsdel) så åpner den seg og viser tilhørende delprodukter, og du vil kjenne deg igjen. En annen forskjell er at noen knapper er flyttet nederst på skjermen, de andre finner en ved å klikke på høyre museknapp. Kalk 2001 Kalk2010 Biblioteket En annen forskjell er at Kalk2010 har et lett tilgjengelig bibliotek med bygningsdeler. Klikk på den blå kanten til venstre på skjermen for å åpne biblioteket med bygningsdeler. Bygningsdelene eller delproduktene kan dras inn i kalkulasjonsbildet. Enklere kan det ikke bli. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 7 av 52

8 Tilordne programmet til egen bedrift Tilordne faktorer (påslag) Det første en bør gjøre etter at programmet er installert, er å tilordne programmet til egen bedrift. Dette gjøres under arkfanen Bedrift øverst på skjermen. Mer om de enkelte faktorene (påslagene) i egne punkter lenger bak i denne veiledningen. Se også: Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste på side 28 Det er viktig å være klar over at dette er et eksempel på faktorer (påslag), som må tilpasses din egen bedrift. 1. Klikk på Laste ned faktorer. 2. Velg fag, f.eks. tømrerarbeid. 3. Klikk på en knapp for å tilordne verdiene til egen bedrift. Tilordne bedriftsopplysninger og logo. Bedriftsopplysninger og logo, som registreres her, kommer med i toppteksten på alle rapporter, men overstyres hvis de endres eller fjernes i de enkelte prosjekter (se, tilordne prosjektopplysninger). 1. Klikk på dette ikonet for å legge inn bedriftsopplysninger. 2. Klikk på dette ikonet for å legge inn bedriftens egen logo. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 8 av 52

9 Tilordne kontakter Under arkfanen Bedrift registreres bedriftskontakter, dvs. alle kontakter som er relevante å benytte i topptekstene på rapporter, f.eks. byggplassledere eller andre relevante kontakter i bedriften. Det kan bare benyttes én kontaktperson til hvert enkelt prosjekt. Hvilken kontaktperson som skal inngå i prosjektet, velges under arkfanen Prosjekt. 1. Klikk på dette ikonet for å registerere kontaktpersoner, f.eks. byggeplassledere/baser m. fl. Tilordne bibliotek med bygningsdeler Under arkfanen Bedrift kan en laste ned biblioteker med bygningsdeler for hvert enkelt fag. Rigg/drift og underleverandører behandles på lik linje som et fag, og har derfor tilhørende biblioteker. 1. Klikk på arkfanen Bedrift øverst på skjermen, og deretter Hent bibliotek. 2. Velg fag ved å klikke på ett av ikonene, f.eks. tømrerarbeid. 3. Klikk på knappen Installer for å installere valgt bibliotek på egen maskin. Velg de malene som passer for deg/din bedrift. Man bør laste ned de bibliotekene man har bruk for, og tilpasse de til egen bedrift. Det er et omfattende arbeid å bygge opp biblioteker fra grunnen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 9 av 52

10 Tilordne prisbok (prislister) Programmet er lagt til rette for import av prislister, både egne prislister og prislister som Byggmesterforbundet har innhentet og lagt ut på sin server. De elektroniske prislistene er ofte veldig omfattende, med flere titusener varetyper og er derfor tunge å søke i. For å redusere varemengdene, kan det være lurt å slette varegrupper eller enkeltvarer i prislistene som er lite relevante, slik at det blir færre varer å søke igjennom. Ved installasjon av programmet opprettes det en tom prisliste, Min prisliste. I denne kan en selv legge inn varer og priser, f.eks. priser på utleie av eget utstyr som stillaser, forskalingsleie, vibroplater og egenproduserte varer som vindusutsmykning, gjerder, og ulike lokale varer, f.eks. fra blikkenslager m.m. 1. Last ned prisliste fra server. 2. Finn en vare/pris på en rask måte uten å åpne et prosjekt. 3. Importer egne prislister fra byggevareleverandører. 4. Prislistene kan åpnes og redigeres ved å markere en liste, og deretter velge rediger i menyen på høyre museknapp. En prisliste kan settes som standard ved å markere prislisten og klikke på høyre museknapp, og derett klikk på: Sett som standard. Oppdatering av priser i prosjekter og bibliotek. 1. trykk her for oppdatering av eksisterende priser i prosjekter. 2. Her velges prisfil med nye priser. 3. Grønn markering viser priser som oppdateres mot ny prisfil 4. Rød markering viser treff hvor det ikke er samsvar mellom enheten i prosjektet og enheten i prisfilen. Ved avhuking i valgboksen vil prisen oppdatteres i hht. ny prisfil, alternativt kan pris og/eller enhet redigeres mannuelt. 5. Hvit markering viser varer (NOBB nr.) som ikke finnes i prislista med nye priser. 6. I denne kolonnen vises navnet på prislisten prisen er hentet fra når oppdateringen er foretatt. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 10 av 52

11 Opprette prosjekter Opprette et nytt prosjekt Opprettelse av nye prosjekter gjøres fra startsiden. 1. Opprette et nytt prosjekt ved å klikke på ikonet for ønsket fag, f.eks. tømrerarbeider. 2. Skriv inn prosjektnavn og eventuelt prosjektnr. 3. Velg bibliotek her hvis en har mer enn ett bibliotek for samme fag. 4. Velge de bygningsdelene en ønsker å ta med i kalkulasjonen. En kan velge å huke av bygningsdeler fra flere bibliotek hvis en har mer enn ett bibliotek for samme fag. En kan ikke benytte bygningsdeler fra andre fag, f.eks. kan en ikke benytte bygningsdeler for murarbeider i en kalkulasjon for tømrerarbeider. NB! Alternativt kan en gå videre til kalkulasjon uten å velge (huke av) noen bygningsdeler. Klikk OK for å gå til vinduet for kalkulasjon. En kan derfra dra bygningsdelene fra biblioteket inn i kalkulasjonsvinduet. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 11 av 52

12 Åpne et prosjekt lagret som fil Med prosjekt lagret som fil, menes at prosjektet er lagret utenfor programmets database, f.eks. på egen maskin, minnepinne o.l. 1. Klikk her for å laste opp et prosjekt lagret som fil, f.eks. på egen maskin eller minnepinne. 2. Dobbeltklikk på prosjektet for å åpne et eksisterende prosjekt. Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) Ved å opprette underprosjekter blir det lettere å holde oversikten både for hovedprosjektet og underprosjektene, f.eks. tilleggsarbeider holdes samlet med hovedprosjektet. NB! Underprosjekter fungerer på samme måte som hovedprosjekter, de er bare knyttet sammen i ett felles prosjekt. 3. Klikk her for å opprette underprosjekt, (f.eks. tilleggsarbeider). 4. Klikk på dette ikonet for å vise alle underprosjekter til et hovedprosjekt. 5. I kalkulasjonsbildet vises alle underprosjektene som hører sammen med hovedprosjektet. I dropplista kan en velge hvilket underprosjekt en vil arbeide med. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 12 av 52

13 Opprette nye bygningsdeler Opprett (dra inn) bygningdeler fra biblioteket Bygningsdeler i et prosjekt kan opprettes på to måter: 1. ved å dra bygningsdeler fra biblioteket og inn i kalkylen. 2. ved å opprette bygningsdeler fra grunn av Se også neste bilde. Dra en bygningsdel fra biblioteket inn i en kalkyle: 1. Klikk på den blå kanten for å åpne biblioteket. Klikk en gang til for å lukke bibilioteket. 2. Dobbeltklikk på kategorien for å få fram bygningsdelene. Hele Bygningsdelen kan dras inn i kalkulasjonen med musepekeren. 3. Ett og ett delproduktene kan dras inn i i kalkulasjonen med musepekeren. NB! Delproduktene kan dras inn i lukkede bygningsdeler, men da må en være mer nøyaktig med plasseringen når en slipper de, enn når de er åpene. Opprett ny bygningsdel fra grunnen av NB! Det er viktig å være nøye med å velge rett kategori når man oppretter en ny bygningsdel, ellers kan det bli vanskelig å finne bygningdelen i biblioteket hvis den overflyttes dit. 1. Klikk på Ny bygningsdel eller høyre museknapp og velg i menylista for å opprette en ny bygningsdel. 2. Velg den kategorien som bygningsdelen tilhører. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 13 av 52

14 Legge til og redigere delprodukter Opprett (dra inn) et delprodukt fra biblioteket 1. Åpne biblioteket ved å klikke på den blå kanten på venstre side av skjermen. 2. Åpne en bygningsdel i biblioteket ved å dobbeltklikke på den. 1. Ta tak i delproduktet og dra det inn i kalkulasjonen (den blå pilen) Opprett et nytt delprodukt fra grunnen av 2. Pek på en bygningsdel og klikk på høyre museknapp for å vise menyen. 3. Velg i menyen hvordan du vil opprette delproduktet: - Legg til fra prisboka - Legg til fra tidboka - Legg til egendefinert Redigere et delprodukt 1. Dobbeltklikk på en bygningsdel for å se innholdet (delproduktene). 2. Klikk på høyre museknapp for å vise menylista. Velg i lista hva du ønsker å gjøre. Alle tekster og tall i rammer kan endres/overskrives Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 14 av 52

15 Finn monteringstid i tidboka Kalk2010 har en tidbok som inneholder flere tusen monteringstider. Det finnes monteringstider for de fleste fag, unntatt malerabeider og underleverandører. For å søke opp monteringstider har Kalk2010 en kraftig søkemotor som gjør det enkelt å finne aktuelle monteringstider. Det kan benyttes flere søkeord samtidig, søkeordene skilles med mellomrom. Søkemotoren søker etter hvert som en skriver, og viser bare de kategoriene og radene som inneholder søkebegrepet. Hver post i tidboka har tider for både grunntid, flatetillegg, åpningstillegg og transport/bæring. Alle disse legges inn med ett og samme tastetrykk. 1. Skriv inn det du søker, søkeresultatet vises fortløpende mens du skriver. Det kan benyttes mer enn ett søkeord, men de må stå i riktig rekkefølge. 2. Marker valget og klikk ok (eller dobbeltklikk) for å legge tidene til delproduktet. 3. Ved å peke på teksten med musepekeren får en opp hjelpetekster som forklarer f.eks. hva som inngår i tiden, måleregler m.m. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 15 av 52

16 Finn/bytt vare i prisboka Kalk2010 innholder en kraftig søkemotor for å søke opp varer i vareregistrene, men det er viktig å prioritere søkeordene, dvs. det viktigste skrives først. Prislistene beskriver ofte materialene på forskjellig måter, noen beskriver f.eks. plank som 48x198, andre 48/198, o.s.v. Derfor bør en skrive med mellomrom for å finne varene selv med varierende skrivemåter. Ofte beskrives 48x48 som 48x048 i prislistene, dette for å redusere antall treff, tallet 48 finnes i flere hundre materialer, mens 048 forekommer relativt sjelden i kombinasjon med navnet på materialet. En kan benytte så mange søkeord en ønsker i søket, hvert søkeord må skilles med mellomrom. Hvis en er usikker på hvordan et ord staves, kan det være lurt å dele ordene i to eller flere deler. Mange ord er avkortet i prislistene, derfor bør en avkorte søkeordene dersom en ikke får treff, f.eks. sponplater er ofte avkortet til sponpl, ytterdør til YD. o.s.v. 1. Pek på et delprodukt i kalkulasjonsbildet og klikk høyre museknapp, velg Finn/bytt vare og du får opp dette vinduet. 2. Skriv inn søket her. Eksempel på hvordan søk kan skrives for å finne plank med dimensjon 48x98 i kvalitet C24. Eksempel på omregning av priser i prisboka, til postens enhet For produkter med priser pr. rull, pakke, plate o.l. er det to ulike metoder for å tilpasse prisene til delproduktets enhet: Eksempel: en rull undertak på 75 m2 koster kr a. pris/areal av rullen = pris omregnes til pr. m2 kr : 75 m2 = 28,49 kr./m2 (Skrives inn i kolonnen: Innkjøpspris materialer/underlag.) b. 1 : arealet av rullen = rull pr. m2 1 : 75 m2 = 0,0133 ruller pr. m2 (Skrives inn i kolonnen: Mengde pr. enhet) NB! Husk også å legge til litt for svinn. Eksempel: 0,0133 * 1,1 = rl pr. m2 inkluderer 10 % svinn, Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 16 av 52

17 Lagre og slette prosjekter, bygningsdeler og delprodukter Lagre prosjekter 1. Klikk på dette ikonet for å lagre prosjektet. En unngår mange ergrelser og tap av tid om en venner seg til å lagre ofte. Når en lukker programmet, får en spørsmål om å lagre hvis det er gjort endringer siden siste lagring. Eksportere/lagre prosjekter til fil Alternativ 1 a. Pek på det prosjektet du vil eksportere/lagre til fil, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, deretter Eksporter for å eksportere/lagre prosjektet til fil på egen datamaskin, minnepinne eller egen server. b. Velg lagringssted c. Velg filnavn eller benytt det som programmet foreslår. Alternativ 2. a. Gå inn under arkfanen Prosjekt og klikk på knappen øverst til venstre: Eksporter prosjekt. b. Gjenta pkt. b og c ovenfor. te vinduet kan se annerledes avhengig av hvilken versjon av ndows en benytter. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 17 av 52

18 Slette prosjekter 1. Pek på det prosjektet du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, deretter Slett for å slette prosjektet. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. Et prosjekt som er slettet kan ikke angres. Slette bygningsdel 1. Pek på bygningsdelen du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, klikk deretter Slett for å slette bygningsdelen. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. En bygningsdel som er slettet kan ikke angres. Slett delprodukt 1. Pek på delproduktet du vil slette, og klikk på høyre museknapp for å få fram menyen, klikk deretter Slett for å slette delproduktet. Det vil bli vist en melding som gir mulighet for å avbryte før sletting. Et delprodukt som er slettet kan ikke angres. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 18 av 52

19 Kopiere og flytte prosjekter Kopiere prosjekt 1. Pek på prosjektet og klikk på høyre musknapp. Velg "kopier" for å kopiere prosjektet. 2. Endre prosjektnavn, velg fag og trykk "Ok" Ved kopiering av hovedprosjekt vil eventuelle underprosjekter følge med. Flytte underprosjekt 1. Pek på prosjekt og klikk høyre musknapp. Velg "flytt til" og marker prosjektet du vil flytte underprosjektet til. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 19 av 52

20 Bibliotek Biblioteket er et eget område hvor en kan arkivere bygningsdeler og delprodukter for senere bruk. Om en har lastet ned / opprettet flere bibliotek kan en enkelt skifte mellom de forskjellige bibliotekene. Byggmesterforbundet har utarbeidet bibliotek med de mest relevante bygningsdeler for flere fag. Det er viktig at disse tilpasses bedriftens egne løsninger, og vedlikeholdes fortløpende. Administrere bibliotekene fra arkfanen Bedrift Bibliotekene administreres fra arkfanen Bedrift øverst på skjermen. En kan også administrere bibliotekene fra et åpent bibliotek. Se Vedlikehold av bibliotek på side Klikk her for å åpne vinduet for administrasjon av bibliotekene. 2. Fra dette vinduet kan en slette og eksportere bibliotekene. Klikk høyre museknapp for å få fram menyen. Importer / hent bibliotek 1. Klikk her for å importere bibliotek lagret på egen datamaskin, minnepinne o.l. 2. Hent bibliotek fra Byggmesterforbundet s server. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 20 av 52

21 Vedlikehold av bibliotek Byggmesterforbundet vil ved behov legg ut bygningsdeler på serveren som brukerne kan laste ned. En bør se igjennom disse, og eventuelt supplere egne bibliotek med bygningsdeler fra disse. Når en oppretter nye bygningsdeler og/eller delprodukter i en kalkyle som en antar å få bruk for senere, bør en ha som vane å dra disse over i biblioteket med en gang de er ferdig laget. Bygningsdelene plasserer seg automtisk på rett plass i biblioteket uansett hvor de slippes, under forutsetning av at rett kategori er valgt (NS 3451) ved opprettelsen. Se også Opprett ny bygningsdel fra grunnen av på side 13. Delproduktene kan også dras fra kalkylen og inn i biblioteket, og plasseres i hvilken som helst bygningsdel. Hvis en er usikker på hvilken bygningsdel en skal plassere det i, kan en plassere det i en bygningsdel kalt > PLUKKLISTE, og hente den der ved behov. Hvis det ikke finnes en bygningsdel med navnet > PLUKKLISTE, kan en opprette den selv på samme måte som en oppretter en bygningsdel. Se: Opprett ny bygningsdel fra grunnen av på side 13. Større enn-tegnet > benyttes for å få bygningsdelen til å legges seg øverst i kategorien. NB! En bør åpne den aktuelle bygningsdelen i biblioteket før en drar delprodukt inn i biblioteket, ellers må en være nøyaktig med plasseringen før en slipper det. Bygningsdeler og delprodukter som en med stor sannsynlighet aldri kommer til å benytte, bør slettes. Dette for å få ned responstiden i programmet. Biblioteket åpnes ved å klikke på den blå kanten på venstre side av skjermen 1. BYGNINGSDEL Dra bygningdelen over i biblioteket med musepekeren. Bygningsdelen plasserer seg automtisk på rett plass i biblioteket uansett hvor en slipper den 2. DELPRODUKT Åpne (dobbeltklikk) på den bygningsdelen du ønsker å plassere delproduktet i. 3. Dra deretter delproduktet over i biblioteket til den åpne bygningsdelen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 21 av 52

22 Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) Å konvertere et prosjekt til bibliotek er en nyttig funksjon for gjenbruk av prosjekter som en har lagt ned mye arbeid i. 1. Klikk på denne knappen for å konvertere et prosjekt til mal. 2. Her ligger malen klar til bruk. Egenproduserte maler kan vedlikeholdes på lik linje med malene som lastes ned fra Byggmesterforbundets server. NB! For å lage en kopi av prosjektet med bibehold av alle påslag og mengder, kan en eksportere/lagre prosjektet til fil, laste det opp på nytt og gi det et annet navn. Se: Lagre prosjekter på side 17 Supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek Bibliotek fra forskjellige fag kan ikke slås sammen. Å supplere et bibliotek med bygningsdeler fra et annet bibliotek kan gjøres på to måter. Alternativ A: 1. opprette et nytt prosjekt 2. velge alle bygningsdelene i det biblioteket du ønsker å hente bygningsdeler fra 3. dra de bygningsdelene du ønsker fra prosjektet over i biblioteket. Alternativ B: 1. opprette et nytt prosjekt 2. velge alle bygningsdelene i det biblioteket du ønsker å berike med nye bygningsdeler 3. dra de bygningsdelene du ønsker fra ett eller flere bibliotek over til prosjektet. 4. Konverter prosjektet til mal (bibliotek) Se Konvertere et prosjekt til mal (bibliotek) i avsnittet over. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 22 av 52

23 Eksport/lagre bibliotek til fil Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen. 1. Klikk her for å eksportere (lagre) et bibliotek utenfor databasen, f.eks. på egen maskin, egen server, minnepinne o.l. Importer/hent bibliotek fra fil Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen 1. Importere/laste opp et bibliotek fra en fil som er lagret utenfor databasen, f.eks. på egen maskin, minnepinne, servere m.m. Opprette et nytt bibliotek og endre navn på bibliotek Biblioteket må være åpent for å bruke disse funksjonene. 1. Klikk her for å opprette et nytt bibliotek for bygningsdeler. NB! Det er raskere å konvertere et prosjekt til bibliotek, enn å bygge opp et nytt bibliotek. 2. Klikk her for å endre navn på bibliotek. Slette et bibliotek Biblioteket må være åpent for å bruke denne funksjonen. 1. Klikk her for slette aktivt bibliotek. NB! Sletting av bibliotek har ingen betydning for kalkulerte prosjekter. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 23 av 52

24 Søkefunksjoner Søk i kalkyle 1. Skriv inn søkeord i søkefeltet og trykk enter. Bygningsdeler og delprodukter som inneholder søkeordet vil bli markert. Søk i bibliotek 1. Skriv inn søkeord i søkefelt og trykk enter. Bygningsdeler og delprodukter som inneholder søkeordet vil bli markert. Søk i prisbok 1. Du kan legge inn ett eller flere søkeord i søkefeltet. Varer med treff i listen vil bli sortert etter treffprosent i kolonnene NOBBbasen. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 24 av 52

25 Rapporter Rapporter Kalk2010 inneholder et rikt utvalg av rapporter. 1. Klikk her for å åpne menylista for rapporter. NB! Under arkfanen Prosjekt og prosjektopplysninger kan en skrive inn bestillingsinformasjon og info. prisforespørsel. Det som skrives inn her kommer med på henholdsvis rapportene: - Bestilling - Prisforespørsel I disse rapportene kan du også sortere på lass (se egen beskrivelse sortere på lass) Lagring av rapporter 1. Her kan en lagre rapportene i forskjellige formater, også Excel. 2. Hvis rapporten er på flere sider, kan en bla i forhåndsvisningen her. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 25 av 52

26 Eksport til Excel Excel har mange nyttige funksjoner for behandling av kalkylerapporter, men det kreves noe trening i å bruke Excel. Denne eksporten til Excel er beregnet på erfarne Excelbrukere. Eksporten til Excel er en rådump av dataene i kalkylen, og forutsetter bearbeiding. En bør unngå å ta med flere kolonner enn de en har bruk for, ellers blir datamengdene fort store og uoversiktlige. En kan også velge et alternativ som bare tar med noen få kolonner. Den er beregnet for å utarbeide materiallister som prisforespørsler, bestilling m.m. Se også lagring av standardiserte rapporter til Excel-format på side Klikk her for å eksportere kalkulasjonen til excel for videre behandling Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 26 av 52

27 Oppfølgingsmodulen Oppfølgingsmodulen er et verktøy for mengdekontroll, fakturaunderlag iht. til reglene i NS 8405 og 8406 (kan også benyttes i forbrukersammenheng), samt beregning av nøkkeltall som dekningsbidrag, dekningsgrad, produsert i perioden m.m. Dette for å kunne følge prosjektets økonomi fortløpende gjennom hele byggeperioden. Oppfølgingsmodulen viser også nøkkeltall for hele prosjektet samlet, eller for hvert enkelt underprosjekt, inkl. tillegg/endringer. Oppfølgingsmodulen består av 3 hovedfunksjoner Mengdekontroll I kontraktene 8505/8406 og tilhørende underentreprisekontrakter blir det ofte stilt krav om mengdekontroll. Under arkfanen Mengdekontroll ligger det et verktøy for registrering av avvik og beregning av både mengde- og kostnadsavvik. 1. Oppfølging Med oppfølgingsmodulen kan en her registrere påløpte timer, lønn og materialkostnader. Under arkfanen Oppfølging ligger det et verktøy hvor en kan registre endringer i forhold til kalkulerte timer og kostnader etter hvert som de påløper. På denne måten kan en fortløpende følge den økonomiske utviklingen i byggeperioden. 2. Periodisering Under arkfanen Periodisering ligger det et verktøy for å registrere hvor langt en er kommet i byggeprosessen. Med denne funksjonen kan en på en enkel og oversiktlig måte utarbeide fakturaunderlag iht. NS 8405 og Status Under arkfanen Status vises både påløpte endringskostnader og utført til nå. Låsing av kalkulasjonen Før en kan benytte oppfølgingsmodulen må kalkulasjonen låses. Det sier seg selv at en ikke kan få fram pålitelige nøkkeltall så lenge kalkylen ikke er ferdig eller endrer seg. Låsing utføres ved å klikke på Hengelåsen øverst på skjermen, eller på startsiden ved å peke på et prosjekt og klikke høyre museknapp, og velge låsing i menyen. Rapporter i oppfølgingsmodulen Det et tilordnet 4 rapporttyper i oppfølgingsmodulen. 1. Status (nøkkeltall for utført i perioden, innestående beløp, gjenstående m.m.) 2. Mengdekontroll. 3. Oppfølging. 4. Utført til nå (fakturaunderlag) Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 27 av 52

28 Faktorer (påslag) for justering av tider, materialkostnader og fortjeneste Generelt om tilpassning av grunntidene til bedriften og prosjektet. Grunntidene tar utgangspunkt i ideelle produksjonsforhold, dvs. spesialiserte arbeidslag, godt tilrettelagt byggeplass med hensyn til prosjekteringsunderlag, rigging, logistikk, utstyr m.m. For å tilpasse grunntidene til prosjektets vanskelighetsgrad, bemanning, tilrettelegging og bedriftens produktivitet, må det vurderes om det skal beregnes tillegg på grunntidene. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvor store påslag som trengs i hvert enkelt prosjekt for å dekke inn alle bedriftens indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. De viktigste redskapene for å justere påslagene er Fellesoverenskomsten for byggfag og akkordtariffene i tillegg til egne erfaringstall. For å tilegne seg pålitelige erfaringstall, er analyse av regnskapene og etterkalkulasjon av ferdige prosjekter en lærerik metode. Kalk2010 har en egen oppfølgingsmodul som er laget til dette formålet. På siden Bedrift registreres alle påslag/faktorene for bedriften. Det er laget noen eksempler på faktorer som kan lastes ned fra Byggmesterforbundets server. NB! Dette er eksempler og må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Faktor 1. Justering av grunntiden I små bedrifter som driver variert byggevirksomhet har ofte både arbeidslagene og ledelsen liten erfaring med akkordarbeid og tilrettelegging av akkordarbeid. Av den grunn blir ofte enhetstidene i tidboka for knappe. For å kalibrere (tilpasse) monteringstidene til egen produktivitet, bør alle prosjekter etterkalkuleres for å kontrollere kalkulert tidsforbruk mot medgått tid. Det er bare på den måten en kan tilpasse tidene i programmet til bedriftens egen produktivitet. Det viktig å være klar over at justering av monteringstidene ved å endre påslagene på faktor 1, gjøres som påslag på grunntidene. Dvs. at påslagene ikke beregnes av andre påslag. Derfor blir det prosentvise påslaget i de fleste tilfellene betydelig større, enn differansen mellom kalkulert tid og hva etterkalkylen viser. Påslaget kan beregnes matematisk, men er såpass komplisert at vi anbefaler å øke påslagene ved å prøve seg fram til en oppnår den monteringstiden som etterkalkylen viser, eller etter egne erfaringstall. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 28 av 52

29 Eksempel på justering av grunntidene (faktor 1) I eksemplet ovenfor legges det til 27% på grunntidene. Bedrifter som driver allsidig med en blanding av nybygg, påbygg, rehabilitering o.l. må som regel ha et høyere påslag, avhengig av det enkelte prosjekt. Justering av grunntiden Tillegg for kortvarige akkorder Av flere grunner, blant annet tid til oppstart og små mengder, tar kortvarige arbeider lengre tid pr. enhet enn langvarige arbeider. Dette tillegget kan brukes til å tilpasse grunntidene til arbeidsoppdragets lengde. For arbeider av ca. en ukes varighet eller mindre kan tillegget settes til f.eks. 12%. For arbeider som varer i 12 uker eller mer, kan tillegget settes til f.eks. 0%. Tillegg for varighet mellom disse ytterpunktene settes forholdsmessig, dvs. tillegget på 12% kan reduseres med ca. 1% pr. uke til det er 0% etter 12 uker. Tillegg for manglende serieeffekt Tidsforbruket reduseres for hver enhet hvis en utfører tilnærmet like arbeider flere ganger. En oppnår samme effekt selv om byggeplassene ligger langt fra hverandre. Det avgjørende er om arbeidslaget utfører tilnærmet like oppdrag etter hverandre, uten langvarige avbrudd. Dette tillegget kan benyttes til å tilpasse grunntidene til eventuell manglende serieeffekt. For arbeidslag som driver med variert bygging, f.eks. en blanding av nybygg og rehabilitering om hverandre, kan dette tillegget settes til f.eks. 15%. For arbeidslag som utfører samme type oppdrag/hus over lang tid, kan dette tillegget reduseres til f.eks. 0%. Mellom disse ytterpunktene kan tillegget settes forholdsmessig. Tillegg for hustype og kompleksitet Utforming og materialvalg har stor betydning for tidsforbruket pr. enhet. Med dette tillegget kan en tilpasse grunntidene til særlig arbeidskrevende prosjekter. F.eks. bruker en erfaringsmessig lengre tid pr. enhet for arkitekttegnede hus enn typehus/kataloghus. Dette fordi katalog- /typehusprodusentene stort sett bruker samme detaljløsninger og materialer i alle sine hus, som arbeidslaget etter hvert blir godt kjent med. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 29 av 52

30 Innredning av rom i takkonstruksjoner med skråtak og lav takhøyde har også betydning for tidsforbruket pr. enhet. Dette tillegget settes etter erfaring fra den enkelte bedrift. Dette tillegget tilsvarer punktene 6.3 og 6.4 i gjeldende akkordtariff. Tilpasning av grunntidene til bedriftens produktivitet Dette tillegget kan brukes for å tilpasse grunntidene til bedriftens produktivitet, dvs. hvor godt tilrettelagt arbeidet er, og hvor spesialisert arbeidslaget er for de arbeidene som skal utføres. Arbeidslag som f.eks. over lengre tid bare monterer delevegger av gipsplater på tynnplateprofiler, legger parkett, monterer kjøkkeninnredninger o.l., bør regnes som spesialiserte, og tillegget reduseres f.eks. helt ned mot 0%. Ved dårlig tilrettelegging i kombinasjon med arbeidslag som driver med variert bygging, f.eks. en blanding av nybygg og rehabilitering om hverandre, viser enkelte erfaringer at det kan være nødvendig å sette tillegget for manglende produktivitet helt opp mot f.eks. 50%. Tillegg for arbeider i rom med lav høyde For arbeider i side-, kne- og mørkeloft med gjennomsnittlig høyde mindre enn 1,2 m kan det være nødvendig å tillegge tidene helt opp til f.eks. 75%. For arbeider i kryprom enda mer, og det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle med hensyn til underlag, materialtransport og hvilke arbeider som skal utføres. Sideloft/kneloft: Måles tillegg når gjennomsnittlig høyde er mindre enn 1.2 m Mørkeloft: Måles tillegg når gjennomsnittlig høyde er mindre enn 1.2 m Loft: Normalt ingen tillegg Kryperom: Vurderes i hvert enkelt tilfelle.. Rehabiliteringsarbeid Av erfaring vet en at det ved rehabiliteringsarbeider kreves mer oppretting og tilpasning, samt mindre rasjonell tilrettelegging enn ved nybygg. Til sammenligning gis akkordtariffen for tømrerfaget 10% ekstra tillegg ved slike arbeider. Det er dette merarbeidet som rehabiliteringstillegget er ment å fange opp. Tillegget bør ikke benyttes i stedet for tillegg for oppretting, skråskjæring m.m. Tillegget er ikke ment å dekke rivingsarbeider, utbæring av rivingsmaterialer m.m. Medgåtte timer til riving, utbæring, utskjæring av åpninger, provisorisk tildekking m.m. bør beskrives og kalkuleres i egne poster. For rehabilitering i bygninger som etter utrensking tilfredsstiller toleransekravene i NS 3420, bør det ikke beregnes rehabiliteringstillegg. Transporttillegg Tidboka har egne tider for transporttillegg. Dette ivaretar ulike arbeidsmengder med å transportere/bære tunge materialer i motsetninger til lettere materialer. Til sammenligning kan nevnes at akkordtariffen for tømrerfaget i stedet operer med et transporttillegg på 6,5 % pr. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 30 av 52

31 transportetappe. I Kalk2010 velger man selv om man vil bruke prosenttillegg som i akkordtariffen, eller om man vil bruke transporttidene som ligger i tidboka. Kalkulasjonsprogrammet håndterer begge variantene. Transporttillegg/antall transportetapper kan legges inn felles for hele prosjektet eller i en egen kolonne for hver enkelt bygningsdel eller delprodukt. Transportetapper foreslås beregnet slik: Utvendig horisontal transport/bæring er opp til 12,5 m fra materiallager til inntakssted: 0 transportetapper. Innvendig horisontal transport fra inntakssted til gjennomsnittlig monteringssted er opp til 12,5 m: 0 transportetapper. For hver overskytende 10m, utvendig som innvendig, beregnes en transportetappe i tillegg. Vertikal transport, opp eller ned, over en etasje, eller over 2,6 m = en transportetappe. En ekstra transportetappe pr. ekstra etasje eller pr ekstra 2,6 m. For 1 ½ etg. småhus uten kjeller på flatt terreng er det bare takkonstruksjonen, det som er over toppsvillen bør ha vertikalt transporttillegg. I de fleste slike tilfeller blir tillegget skjønnsmessig fastsatt (ca. 4 %). Eventuelle horisontale transporttillegg kommer i tillegg. For mer informasjon om beregning av transporttillegg/transportetapper, se Akkordtariffen for tømrerfaget. Faktor 2. Justering produksjonslønn Denne faktoren brukes for å tilpasse produksjonslønnen til bedriftens kostnadsnivå. Det er viktig å få med alle kostnadene, f.eks. bastillegg, reisegodtgjørelse, overtid som ikke viderefaktureres m.m. Eksempel på Justering av produksjonslønn (Faktor 2) En kan legge til eller slette de kostnadsartene en ønsker. Verdier omregnes til hvor mye det utgjør pr. produksjonstime. Bastillegg Bastillegg er en godtgjørelse til lagbaser. Det prosentvise påslaget for bastillegg beregnes enten etter Fellesoverenskomstens satser eller bedriftsinterne avtaler med de ansatte. Formel for beregning av påslag for bastillegg: Bastillegg i kr. / antall personer i laget / Timelønn * 100 = Påslag i % Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 31 av 52

32 Overtid Overtid beregnes ved en kombinasjon av erfaring og skjønnsmessig vurdering av bruk av overtid. Formel for beregning av påslag for overtid: Andel av overtid i % : 100% * Overtids-% = påslagsprosent 10% : 100 % * 50% = 5% 5% av kr. 180 = 9 kr. pr. time Reisegodtgjørelse Reisegodtgjørelse er en tariffestet godtgjørelse for reise til- og fra arbeid når reisen foregår utenom arbeidstid (mellom bosted og arbeidsplass). Det prosentvise påslaget for reisegodtgjørelse, beregnes ved en kombinasjon av tariffens bestemmelser og reiselengden. Ofte har de ansatte forskjellig reiselengde, da bør en bruke et gjennomsnitt av reiselengde for den aktuelle byggeplassen. Formel på beregning av påslag for reisegodtgjørelse: Kr. totale reisegodtgjørelse pr dag (inkl. ferge- og bompenger) : timeverk pr. dag = påslag pr. time 90 kr. : 7,5 timer = 12,00 kr. pr. time Hvis ikke alle som arbeider på prosjektet får reisegodtgjørelse, må tillegget beregnes forholdsmessig. Faktor 3. Sosiale kostnader Sosiale kostnader, d.v.s. feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykelønnskostnader o.s.v. bør beregnes ut fra bedriftens regnskaper. Vanligvis utgjør sosiale kostnader mellom 40 og 50 % av produksjonslønn. En kan her legge til så mange linjer en ønsker for å synliggjøre hvilke kostnader som inngår i påslaget. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 32 av 52

33 Faktor 4. Faste kostnader Det er viktig å være klar over at Kalk2010 beregner faste kostnader som påslag i prosent av kalkulert produksjonslønn, ikke variable kostnader (ikke på materialer/underleverandører) Faste kostnader (de indirekte driftskostnadene) kan bare beregnes ut fra bedriftens egne regnskaper, og utgjør vanligvis mellom 60 og 110 % av produksjonslønn. En kan her legge til så mange linjer en ønsker for å synliggjøre hvilke kostnader som inngår i påslaget. Faktor 5. Justering av materialkostnadene Med denne faktoren kan en gi påslag på materialer for festemidler og eventuell prosjektrabatt/prisstigning o.l. Prisstigning/rabatt på materialer En kan i en overgangsperiode etter en prisstigning/prisreduksjon justere materialprisene med et gjennomsnittlig % -påslag/fradrag. En bør alltid kalkulere med netto innkjøpspriser, da det er nettoprisene som er sammenlignbare med bedriften kostnader i regnskapet. Rabatt brukes bare når en oppnår spesielt gode rabatter på enkeltprosjekter. NB! Husk at eventuell rabatt/prisavslag settes inn som minusverdi. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 33 av 52

34 Festemidler Med denne faktoren kan en gi påslag på materialprisen for å fange opp kostnader med festemidler som spiker, skruer, beslag, lim m.m. Denne metoden fanger ikke opp disse varene i materiallistene. Det er alltid en avveining av hva som skal inngå i påslaget for festemidler, f.eks. bjelkesko, søylesko m.m. Det er vanlig at det på bygg hvor det benyttes få bjelkesko, så inngår disse i påslaget for festemidler, men der det benyttes større mengder, opprettes det egne poster. For søylesko er det vanlig å opprette egne poster fordi de kan kreve relativt mye tid til montering. Alternativt kan man opprette festemidler som en egen bygningsdel, oppgitt f.eks. pr. m2 gulvareal, med delprodukter pr. type festemidler, På denne måten får en også festemidlene med i materialistene, og man får sammenlignbare tall mellom kalkyle og prosjektregnskap. Underleverandører/underentreprenører Med denne faktoren tilpasser en også påslag for underleverandører. Underleverandører bør opprettes som eget prosjekt/underprosjekt slik at påslagene ikke påvirker påslagene på materialene. Vareleveranser som kjøkken, trapper m.m. som monteres av leverandøren, regnes som underleverandør og bør opprettes som eget underprosjekt. Dette for å kunne bruke forskjellige påslag på materialer og underleverandører/underentreprenører. Kalk2010 har funksjonalitet for å samle alle underleveranser/underentreprenører i en egen underkalkyle. Se Opprette underprosjekter (andre fag/tilleggsarbeider) på side 12. Faktor 6. Fortjeneste av lønn, sosiale- og faste kostnader Med denne faktoren tilpasser en fortjenesten på lønn, faste- og sosiale kostnader. Faktor 6 beregner fortjenesten av kolonnen: Selvkost lønn, sosiale- og faste kostnader. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 34 av 52

35 Faktor 7. Fortjeneste på innkjøp av materialer/ue Med denne faktoren tilpasser en fortjenesten på Innkjøp av materialer/underleverandører. Fortjenesten beregnes av kolonnen: Selvkost materialer/underleverandører. Underleveranser/underleverandører bør opprettes som egen kalkyle/underkalkyle under valget Underleverandører på startsiden, hvis en ønsker forskjellig fortjeneste på materialer og underleverandører. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 35 av 52

36 Beskrivelse kolonne for kolonne Konto nr. Kontonr. benyttes for når man vil ta ut rapporter med kalkyletall, som er direkte sammenlignbare med prosjektregnskapet. I denne kolonnen kan en for hvert delprodukt registrere kontonr. Kontonr. kan enten skrives inn manuelt, eller velges i tabellen som kommer opp ved å klikke på knappen ved siden av innskrivingsfeltet. Se tabellen nedenfor. Det er laget en egen utskrift Materialliste pr. kontonr. som sorterer alle materialer pr. kontonr. Produksjonslinje (forkortet til Linje i rapportene) Med produksjonslinje menes del av bygning, vanligvis sammensatt av flere bygningsdeler, f.eks. råbygg, leilighet, etasje, yttervegger, innredning o.l. Produksjonslinje kan legges inn pr. bygningsdel. Med denne kolonnen kan en dele inn kalkulasjonen i produksjonslinjer. En kan bruke nummer 1, 2, 3 osv. som benevnelse på produksjonslinje, eller tekster som 1. etg., 2., etg. sørvegg o.l. Alle materialrapporter viser hvilket lass og produksjonslinje varene tilhører, hvis det er angitt i kalkulasjonen. Lass Med denne kolonnen kan en dele inn materialene i lass/leveranser og angi leveringsrekkefølge. Et nyttig hjelpemiddel ved bestilling av materialer. Lassnr. kan legges inn for hvert delprodukt. Det kan bare benyttes tall i denne kolonnen. Tallet vises som desimaltall slik at en kan angi rekkefølgen for stablingen av hvert lass, slik at de materialer som trengs først blir liggende øverst o.s.v. Slik angivelse av stablingen må selvsagt avtales med byggevareleverandøren. Tall før komma angir lass/leveransenr, mens tall etter kommaet angir evt. nr. og rekkefølge på hver materialpakke på lasset. Det er spesielt trelasten det er viktig å få satt av i rett rekkefølge, slik at man f.eks. slipper å grave seg nederst i stablene for å få tak i sviller og bindingsverk. Alle materialrapporter viser hvilket lass/leveranse og produksjonslinje en vare tilhører, hvis det er angitt i kalkulasjonen. I rapportene "prisforespørsel" og "bestilling" kan du velge filtrering på lass (dvs at du kan få en utskrift pr lass). Velg lass og trykk "prewiew" i rapportvisningssiden. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 36 av 52

37 Milepel Med milepel menes en enkel produksjonsplan for å kunne angi planlagt rekkefølge på arbeidsoperasjonene for det faget som kalkuleres. Milepæler kan angis for hvert delprodukt. Hensikten med denne kolonnen er å kunne lage en produksjonsplan som viser kalkulert tidsforbruk i den rekkefølgen produksjonen er planlagt gjennomført. Skriv inn dato, tall eller tekst som angir rekkefølgen for oppstart eller ferdigstillelse, i denne kolonnen. Ved utskrift av rapporten Milepeler sorteres milepelene iht. angivelsen av milepelene. I denne enkle milepelplanleggeren må en velge om en vil vise start eller avslutning av milepelene, den kan ikke benyttes til å vise både start og avslutning samtidig. Grunntider Denne kolonnen viser grunntidene, dvs. beregnet monteringstid ved ideelle forhold. Grunntidene hentes fra tidboka eller settes inn av brukeren som egne erfaringstall. Åpningstillegg Alle arbeidsoppgaver som angis i m2 skal som hovedregel ha åpningstillegg for alle åpninger på 0,5 m2 eller større. Åpningstilleggene forutsetter å ivareta merarbeid p.g.a. åpninger og bortfall av arealer i åpningene. Åpninger mindre enn 0,5 m2 kalkuleres som utsparinger og omramninger etter egne poster. Tidene for åpningstillegg hentes fra tidboka og summeres i kolonnen Grunntid. Kolonnen Åpningstillegg vises bare under visningene Tid/lønn og Tid/akkord. Flatetillegg Flatetillegg forutsetter å ivareta merarbeid p.g.a. bearbeidelse og tilpasninger av produktene mot hjørner og kanter. Alle arbeidsoperasjoner som Tidboka angir i m2, har som hovedregel også tid for flatetillegg. Tidene for flatetillegg hentes fra tidboka og summeres i kolonnen Grunntid. Kolonnen Flatetillegg vises bare under visningene/arkfanene nederst i kalkylevinduet Tid/lønn og Tid/akkord. Transport/transporttillegg I tidboka har hver post en egen kolonne for transporttid pr. transportetappe utover en viss minstetransport. Det kan legges inn antall transportetapper i egen kolonne for hvert delprodukt. Det har vist seg mere hensiktsmessig å benytte transporttillegg som %-påslag, av den grunn blir ikke nye tider for transporttillegg lagt inn i tidboka. I akkordtariffen for tømrerfaget benyttes det en gjennomsnittstransport på 6,5% som tillegg til grunntidene, pr. transportetappe utover en minstetransport på 12,5m. Å sette riktig gjennomsnittstransport for hele bygget krever en del erfaring. Vanligvis angis transporttillegg som et prosenttillegg i faktor 1 under arkfanen Prosjekt. Transporttilleggene kan alternativt registreres i kolonnen Transport (se neste punkt) for hver enkelt bygningsdel eller delprodukt for å ivareta en mer riktig tid i forhold til hvor de monteres i bygget. Verdien av antall transporttillegg legges automatisk inn i denne kolonnen ved valg av grunntid i tidboka. Kolonnen er som standard skjult, men kan tas fram ved bruk av visningen under arkfanen Egendefinert. Se egendefinert visning. Dato: Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 37 av 52

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer