Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog"

Transkript

1 Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

2 Om Norsk Dialog Etablert i 2009 av Dag Andersen, Astrid Bjerke og Trond P J etter prosjekt 100-års målene 2010:Etablerte Rådet, møter med personer og grupper, dvs innsalg Samlet det dialogiske Norge- 140 medlemmer Fikk ikke ekstern finans Eget orgnr /NUF Vellykkede storsamling: Open space Tech og: Test-samling, dvs ikke en vanlig metode 2011: Stille pga sykdom 2012: ND til Senter for Økologisk økonomi og etikk ved Handelshøysk i Bodø, Univ i Nordland v/proff. Ove Jacobsen Vi: Oslo-kontor

3 Refleksjoner fra dagen i går Mindfullness, oppmerksomt nærvær og Andries J. Kroese. Hva sitter dere igjen med og hva kan dere bruke i hverdagen For deg selv personlig? I relasjon til andre? I arbeidet? Kan Mindfullness gjøre LMS bedre?

4 Noen refleksjoner om mindfullness Gjør bedre observasjon Gir bedre kontakt med meg selv Ny kunnskap + vurdere evt bruk av det fremover Spennende, åpnet noe nytt vil prøve det ut Vil la det leve i meg Kjenne etter er jeg tilstede her og nå Prøve det ut i praksis! Forebygger at problemer setter seg fast i kroppen God hjelp i vanskelige situasjoner Mye mer bevisst hva følelser gjør med meg (TPJ:tanke-følelse-vilje) Mer raus og ydmyk overfor meg selv og andre Bevisstgjøre mitt ytre indre landskap

5 Når du bare har et par minutter Lukk øynene, se et hvitt laserlys tegne uendelighetssymbol ovenfor nesetippen. Følg det med øynene ca 1 min (30 gger) i hver retning. Åpne øynene, pust dypt inn gjennom nesen, pust ut gjennom munnen. Sitt stille og kjenn etter, er du roligere og mer tilstede?

6 Dine forventninger for dagen Bruk et par minutter og noter for deg selv hvilke forventninger du hadde til dagen under forberedelsene dine. Samtal med to andre deltakere om dette, har dere noen felles forventninger? Hvordan endret forventningene dine seg etter den siste korrigeringen av mål og hensikt med møtet? (Mailen 16 mai fra Elsa)

7 Forventninger, Deling i plenum Felles forståelse av SM fra ideologi -> utøvelse Hvordan SM faktisk brukes. Få høre om andres erfaringer og praksis Få andres perspektiver Åpne for å diskutere SM Hva når jeg er i en situasjon der jeg ikke kan bruke SM Hva betyr SM for oss? Tørre å være kritiske Bevissthet på vår egen makt i bruken av SM Lære noe komme videre

8 Forventninger + litt -2 Ville nok hatt mer utbytte av det overordnede i første agenda Ville da fått mer innsikt i tankene i/bak rapp n Fint med konsentrasjon på SM dypere forståelse Fornøyd med at ble endret Nyttig/flott å gå til The Basics se /oppleve likheter/forskjeller blant oss Bra for oss nye å gjøre det slik Rapportsituasjonen det skaper forvirring med ny høring i HF!?

9 Siste bestilling fra LMS til Trond I samråd med arbeidsutvalget er det besluttet at fokus i prosessarbeidet skal i hovedsak omhandle standard metode Prosessen kan lede fram mot oppstarten på arbeidet med å arbeide fram en visjon for vår virksomhet. Opprinnelig tema var: Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord

10 Mål/Forutsetninger for dagen Hovedmålsettingen for dagen er: Hver deltaker skal øke sin forståelse og bevissthet i bruk av Standard metode Vi ønsker at hver og en av oss skal få faglig påfyll og motivasjon til å stå i det daglige arbeidet Rapporten (2012) bygger på arbeid med Standard metode som verktøy Helse Nord Rhf har ikke gitt endelig tilbakemelding på rapporten og det videre arbeidet med en overordnet strategi / plan for LMS

11 Retning på arbeidet i dag Ut fra situasjonen ser AU at det som mest matnyttig å fordype oss i praktisk bruk av Standard metode. Alle må ta med rapporten og være godt opplest på den. Stikkord: Min praksis Min holdning Min moral (?) Knyttet opp mot en enda bedre standard metode Hva betyr dette? Hvordan kan det hjelpe meg?

12 Gruppearbeid Spørsmål (30 min): I arbeidet med LMS og Standard Metode lokalt, hvordan kan jeg i min rolle aller best gi gode bidrag til utvikling? Arranger grupper på om lag fire personer som du har eller kunne ha en viss tilknytning til i hverdagen.

13 Deling; LMS+SM lokalt; Hvordan gi bidrag til utvikling? Disk hvor er vi i dag - ble i den diskusjonen! Ble mer bevisst på jobben; hvordan løse den og bidra i utvikling. Det er store forskjeller i praksis mellom oss Utfordring å få med seg fagpersoner flere steder Er LMS forankret i HF? LMS nedprioritert ifht operativ praksis Forebygging kommer i sisterekke Dokumentere det vi gjør, særlig hver gang noe ikke går pga andre!! Kreve forankring i toppen!

14 Deling; LMS+SM lokalt; -2 Hvordan gi bidrag til utvikling? Integrere brukerperspektiv skape adm strukturer for brukermedvirkning Hva er rett brukermedvirkning? Erfaringer? Synliggjøre at SM eksisterer og årsaksforankre SM rundt/ over oss Hvordan velger vi og utdanner vi brukerrepresentanter? Er det rett at vi skal utdanne dem? Være bevisst på valg og ivaretakelse (Jfr beskyttelse personlig, sensitiv info) Nytteopplevelse?

15 Gruppearbeid, begrensninger Spørsmål (30 min): Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? (Organisatorisk, metodisk, i møte med andre (evt inkl pasienter), - Og hvorfor er det slik? Hvilke skal vi fortsatt la gjelde og hvilke vil vi kvitte oss med?

16 Del: Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? Hvorfor? Endre? Lojalitet til system, rammer, andre enheter Frykt for å overkjøre Nært knyttet til egen personlighet Egen usikkerhet, uklare roller og beslutningsmyndighet Møte andres holdninger - arroganse Egne følelser, holdninger og stereotypier Egne begrensninger og min historie Egen motstand mot andres kultur(er) Behov for kontroll vs å åpne for prosessenes egne liv

17 Del: Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? Hvorfor? Endre?-2 Endre: Fra å tenke konkrete kurs til helhet Ta rollen overfor omverdenen som oversetter, omskriver, avfagifiserer Tørre å bruke vår makt Bevisst på andres bruk av makt- dempe den Tørre å stå i vanskelige situasjoner Gå i dialog med andre enheter, og konfrontere når nødvendig Vise til lov/regelverk om LMS

18 Litt om kommunikasjonspreferanser (Fra Diversity Icebreaker) De blå er opptatt av: Detaljer, fakta, logikk og er systematiske, presise, rasjonelle, praktiske, disiplinerte, konkrete... Røde er opptatt av: Empati, følelser, harmoni og er engasjerte, positive, inkluderende, tolerante, åpne, lydhøre, sensitive, oppmerksomme Grønne er opptatt av: Verdier, visjoner, det nye og er idérike, selv- sikre, endringsvillige, modige, inspirerende, provoserende, uavhengige Hva er den beste måte å kommunisere med folk flest på?

19 Hvordan kommunisere best med personer med blå preferanse? Vær jordnær, praktisk, strukturert og godt forberedt Fokuser på nytteverdi, detaljer og mål Bruk fakta, eksempler, tall, beregninger og saklige argumenter Eksempler: Kan vi sette opp en punktvis agenda? Hvor mye koster det? Kan vi være litt konkrete på dette?

20 Hvordan kommunisere best med personer med rød preferanse? Vær personlig og entusiastisk Fokuser på sosiale konsekvenser og fellesskapet Vis hensynsfullhet og tillit Eksempler: Du har ikke sagt så mye, hva synes/ føler du om dette? Kanskje kan vi gjøre noe hyggelig sammen samtidig? Dette var jo kjempebra dere!

21 Hvordan kommunisere best med personer med grønn preferanse? Vær positiv til forandringer og åpen for kreative ideer Fokuser på overordnede ideer, helhet og sammenhenger Gi tid til refleksjon og ettertanke Eksempler: Kan vi lage noe helt nytt ut av dette? Kan du ikke tenke litt på dette? Hva med å ta en brainstorming?

22 Ta med denne smakebiten (jeg kommer gjerne en gang til og bruker det på dere) Diversity Icebreaker er et norskutviklet verktøy oversatt til 19 språk og spredt mest via akademia Utviklet og eies av Human Factors Norge, der TPJ satt i styret i seks år under videreutvikling, og spredning nasjonalt og internasjonalt Brukes i mange sammenhenger: Gruppearbeid, Bedre kommunikasjon, Konfliktløsninger og dialog, Prosjekter, Skape mangfold og forståelse for forskjellighet, Teamarbeid, Selverkjennelser, Samspillstrening

23 Lunchoppgaver Vurder deg selv og snakk med hverandre om dette. Hvordan kommuniserer du i det daglige. Kan du se din egen preferanse? Er det noen situasjoner du husker der kommunikasjonen gikk skeis? Kan årsaken ligge i forskjellige preferanser? Fortsett gjerne å evaluere når du er hjemme igjen.

24 Velkommen tilbake! Noen refleksjoner på og spørsmål knyttet til det vi gjorde på formiddagen? Tenk igjennom: Kan jeg ha forskjellige måter å håndtere situasjoner på? Kan dette være en dag å prøve på? For eksempel.: Hvis du ofte er stille i slike forsamlinger, prøv å være mer aktiv. Hvis du ofte dominerer, prøv mer aktiv lytting og refleksjon.

25 Litt om situasjonen (Tronds syn) Dere representerer noe nytt sammenliknet med tradisjonell rådende tenkning i helsevesenet (diagnose operere el medisinere - ut) Mao- gründer -fase Gamle ildsjeler (svarene?) og noen ganske nye i rollen (nye løsninger?). Rhf har ikke helt funnet ut hvordan feltet skal dekkes. Samhandlingsreformen støtter forebygging og å hindre tilbakefall. Std Met; møter den kravene?

26 Tronds hypoteser Arbeidet er mer kommunikasjon (aktiv lytting og dialog) og prosessledelse enn tradisjonell behandling Noen pasienter vil nærmest aldri skrives ut. Sammensatte lidelser øker i mengde og betydning Det er vanskelig å skape forståelse hos de andre aktørene for det spesielle i tjenesten. Dere må forholde dere mye mer til alternative behandlingsformer og pasientenes kunnskap enn sykehuspersonell

27 Speed dating ; A-A evt W/T Gjør avtaler med to andre. Bruk 20 min pr tema/person og velg noen du aldri eller sjelden har snakket med. Tema etter fritt valg! Gå ut eller sitt inne, men pass tiden. Mulige samtale- valg kan f.eks også være: St metode er en ting hva skjer i praksis? Brukermedvirkning fra pasient til ressurs. Hvordan finne gode bruker- representanter? Hvordan har våre arbeidsmåter endret seg over tid? Hva kan jeg å lære av andre?

28 Deling om speed-dating Artig- en god vri Annerledes Godt å gå og snakke Kan brukes! Det bryter opp på en genial måte (TPJ snakket litt om kommunikasjon, energier og kraft) Temaer: Brukerrepr. Hvordan skaffe, utdanne? Våre arbeidsmetoder Suksesskriteria og historier Rammers begrensning - gå utenom grenser? Organisering, samorg/ annet +/-

29 Tronds tanker om speed-dating Er det forskjeller og likheter i problemstillinger? Er det noen gode råd å ta med hjem? Er det spørsmål dere sitter inne med/ utfordringer dere ser? Hvor mange berørte: kommunikasjonsutfordringer med sykehusledelsen? innleggelse sentralt/ spesialist og etterbehandling lokalt. Info og oppfølgingsproblematikk?

30 Dilemmaer? Hvordan møter LMS: Pasienter som har fått høre: Dette kan vi ikke helbrede så det må du bare leve med? Eller: Det er ikke mer jeg/vi kan gjøre for deg? Pasienter som har mistet alt håp og livsvilje? Pasienter som ikke vil ta legens foreskrevne medisin? Eller som vil ha hjelp til å finne alternative/ komplementære behandlinger? Pasienter som tror og håper, og som tross legens ord blir bedre?

31 Dialog - Prosessveiledning Gå i nye grupper på 4-5 personer. Møt så få godt kjente som mulig. La en være prosessveileder for gruppen Ha en dialog om dilemmaer dere og resten av kompetansemiljøet møter i hverdagen. Ta evt med dilemmaene som ble beskrevet i forrige bilde. Evaluer prosessen og dialogen i etterkant. Bruk 45 min på denne oppgaven. Prosessveileder rapporterer i plenum.

32 Refleksjoner etter dilemma-dialogen Manglende ressurser og hvordan håndtere Valg/prioritering av ressurser i situasjoner Hva er et godt brukerinnlegg? Skaffe brukerrepr - og så stille krav til at de skal være i våre rammer Vår kompetanse i god veiledning? Håndtere vanskelig- heter som fagpersoner kommer i på LMS møter Fagpersoners stammespråk og atferd (f.eks tar tlf midt i noe). Hvordan håndtere?

33 Refleksjon etter dilemma-dialog -2 Når noen møter til avlyst kurs. (Ta vare på dem, kan ha reist langt) Forhold til kronisk Alternativ behandling og fagavd motvilje og dårlig kunnskap. Dette er stadig mer aktuelt og utfordrer også oss selv Utenlandske brukere og dårlig språk Deltakere som er på ulikt sted i sin prosess Ubrukelige brukerrephva gjør det med oss? Hva gjør vi med det?! Ta opp i faggruppa Direkte med vedk

34 Refleksjon etter dilemma-dialog -3 Brukermedvirkning er grunnmuren i vårt arbeid, men hva er reell grad av brukermedvirkning når mål er satt? Skinnfrihet? Når LMS er bare på papiret, eller i festtalene Uengasjert fagavdeling eller fagpersonen ikke duger i vår smnheng Hvilken hatt har jeg på nå? De mange roller vi har kan skape usikkerhet og vanskelige situasjoner

35 Standard metode og rapporten Bakgrunn: Arbeidsmåten i LMS, SM 2011 versjon og Status og utviklingsmuligheter for pasient og pårørendeopplæring i Helse Nord (Rapport 2012) Hvilke forslag vil vi gi for å forbedre SM? Hvordan påvirker vi ledelse og deltakere i samarbeidsområdet for på best og raskest mulig måte nå overordnede mål? (Rapp 2012 s. 14)

36 Forslag Forbedringer i SM: Endre begrepet SM, det er jo mer en arbeidsmåte/ Planlegge- Gjennomføre- Evaluere. Utvikle SM i hht praksis og forskning Ivareta likeverd i pasientforløp god struktur så det ikke er tilfeldig hvem som får tilbud Evaluering får vi svar på det vi vil ha svar på? Hva trenger vi av informasjon for å levere god kvalitet + kvantitet?

37 Forslag Forbedringer i SM -2: Hvordan få koblet fagavd inn på god måte i en hektisk hverdag? LMS ut til kommunene; SM må spisses. Bør det være minimumskrav for å kalle det LMS? (Jfr. Planlegging-gjennomføring-Evaluering) Eller bør kommunene ha helt ulike arenaer? Sikre at de samme begrepene brukes i forskj sammenheng (som i strategiplan, SM, Pasientopplæring, Brukermedvirkning...)

38 Forslag forbedringer i påvirkning av andre aktører og medspillere: Etablere formelle og uformelle nettverk Ha is i magen når rapporten vår skal ut på høring. Utnytte den synliggjøring høringen gir også til å integrere LMS i sentral og lokal organisasjon Starte samspill med andre gjennom det vi har ansvar for Ta gjerne initiativ til uformelle samtaler med aktuelle parter før høringsfristen der det virker riktig

39 Lytte og lære Noen dialogiske prinsipper Lytte utover/innover/ etter noe større enn meg og oss, multiperspektivt Være helt tilstede Med alle sanser/hele deg Respekt og aksept Gi rom for forskjellighet Vær nysgjerrig, undrende, intuisjon, nybegynner-sinn, favne ulikheter, helhet Gi tid og rom Stillhet/ydmykhet/ toleranse/mangfold Felleskap og likeverd Alle med, ikke styre el manipulere, involvere, inkludere, gjensidighet Mot og utholdenhet dialogen, Dropp egotripper, tør å vise sårbarhet, vær opp- riktig, vær i

40 Hva fremmer Dialog? Senk tempoet og skap mer refleksjon enn argumentasjon Ha spørrende holdning Vær Nysgjerrig; lytt uten å tenke på hva du selv skal si Spør for å åpne for nye perspektiver Ikke konkluder Likeverdighet i gruppen Tørr å være usikker Unngå å forsvar dine gamle synspunkter Unngå vurdering av andres innlegg, vær åpen Er jeg villig til å bli påvirket?

41 Dialog- øvelse Vi deler oss i smågrupper på 4-5 personer. (Helst nye grupper) Gruppen har ingen leder, bare likeverdige medlemmer. Bruk gjerne et sammenkrøllet ark som talestav Oppgave: Hvilke elementer bør være med i en fremtidsvisjon for vår virksomhet? Tid: 30 min. NB! Det er en øvelse i dialog!

42 Refleksjoner etter dialog-øvelse: Elementer til fremtidsvisjoner Likeverdig samarbeid mellom hvem? Alle med langvarige diagnoser (tidligere kroniske ) skal få tilbud Tilbud om veiledning/ kunnskap og info krever undervisning av høy kvalitet. Gjøre pasientforløpet sømløst! Visjonsvinkling/ omfang + definisjoner må ses fra pasienters ståsted Vi jobber med å gi brukerne et bedre liv!

43 Refleksjoner etter dialog- øvelse: Om å praktisere dialog slik. Det var artig Tankevekkende å lytte bearbeide så evt si noe, ikke bare hoppe videre på første tanke Veldig godt å ha tid til refleksjon før man beslutter om man skal / behøver å si noe Bruk av talestav var ganske annerledes, det ga en ekstra ro i samtalen Skulle gjerne ha eksperimentert mer med det, men da helst litt tidligere på dagen. Forstår nå at dialog er noe helt annet enn diskusjon Dette kan brukes og gi innspill også til andre samtaler

44 Sammenhenger Visjon formuleres som ønsket situasjon; formulert levende og kortfattet (1-2 setninger) Eks: VISJON / LEDESTJERNE MISJON/HENSIKT MÅL STRATEGIER (HVORDAN NÅ MÅL) PROSEDYRER/DRIFTSMÅL PRAKSIS

45 Husk at (hilsen Trond) Det hjelper lite å ha en fin visjon og/eller strategier på papiret, om ikke de finner støtte hos beslutnings- takere og i organisasjonen. Det er integrering og forankring i hele organisasjonen som er utfordringen. En klok påminnelse er: Culture eats Strategy for breakfast!

46 TAKK FOR MEG! Collusor Management Consulting AS Trond Parelius Johnsen Guvernørens vei 5a; II; 0284 OSLO, Norway dialog.no Phones: or ;

Fagdag. Geir Leine Auestad

Fagdag. Geir Leine Auestad Fagdag Geir Leine Auestad Program 1. Introduksjon Kort info om skjema, formål og utfylling. Litt om fargene og dele i grupper 2. Gruppearbeid +pause 3. Framlegg og teori Diversity Icebreaker Dette spørreskjemaet

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS

Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS Organisasjonskultur og Arbeidsglede DAG 2 VEIEN TIL TRAUMEBEVISST PRAKSIS https://www.youtube.com/watch?v=fclnk zx1bjy Hva husker dere fra sist samling ER DET NOE AV DET DU TENKER DU VIL TA MED DEG VIDERE.

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Kari Svarttjernet Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Aker universitetssykehus HF NSH Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2007 Hvordan vet du

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Trulte Konsmo, Ellen Udness (seniorrådgivere) og Ole Kr Hetlesæther (deltaker) Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009 Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, mai 2009 2 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. 3 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet med den

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450

Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv. Kva- litet. Tid. Kost. Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 Prosjekteringsledelse i et ledelsesperspektiv Kva- litet Kost Tid Per Olav Apalnes per.olav.apalnes@advance-as.com 94978450 1 Prosjekteringsledelse=prosjektledelse av prosjekteringen Forventninger fra

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Vennlig lærer, kommuniserende og forståelsesfull? Skarpøyd fagperson? Enda en overvåker utsendt av myndighetene? De ulike rollene skaper ulike arenaer: Samarbeid Kontroll

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

Det magiske samspillet

Det magiske samspillet Det magiske samspillet Kommunikasjon og ulikheter Arild Tørstad AS - Prestasjonsutvikling - HR 1 «Forskjelligheten» I møte med andre på ulike arenaer: Møter Arbeidsoppgaver Team Kjemi Salg Privatlivet

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions Program for gruppeveiledning juli 2016 Brukeorientert, personsentrert gruppe-veiledningsmetodikk for bedre livsmestring gjennom økt bevissthet og selvforståelse

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? SELVHJELP NORGE Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo 12. og 13. mars 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende Samarbeid med pårørende Ellen Kathrine Munkhaugen Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Ellmun@ous-hf.no Disposisjon Kort om RFM Samarbeid med pårørende Når

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Hva mener du er problemene med brukermedvirkning i helsevesenet anno 2006?

Hva mener du er problemene med brukermedvirkning i helsevesenet anno 2006? GRUPPE 1: Hva mener du er problemene med brukermedvirkning i helsevesenet anno 2006? Brukere kommer for sent med i prosessen (utsagn fra medlem i brukerrådet) Ting er allerede bestemt Brukeren er for forsiktig.

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Hvordan En metode utvikle for å drømmearbeidsplassen følge opp en arbeidsmiljøundersøkelse med utgangspunkt i kulturen på arbeidsplassen Kort om metoden:

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

Å forberede elevene til utforskende samtaler

Å forberede elevene til utforskende samtaler Å forberede elevene til utforskende samtaler Denne ressursen vektlegger viktigheten av å forberede elever på samtaleaktiviteter, og går i detalj på strategiene for å gjøre nettopp dette. Tilpasset fra

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Kultur for framtida. Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene. Illustrasjon: BLY

Kultur for framtida. Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene. Illustrasjon: BLY Kultur for framtida Arbeidsformer til bruk i dialogen med medlemmene Illustrasjon: BLY Denne PP-filen inneholder forslag til et utvalg arbeidsformer som kan brukes for å skape gode dialoger. Det starter

Detaljer

Ledelse av samhandling

Ledelse av samhandling Ledelse av samhandling Arbeidstakerundersøkelse Bare 37 prosent sier de har en klar forståelse av hva organisasjonen prøver å oppnå og hvorfor. Bare en av fem er entusiastisk for deres organisasjons mål.

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer