Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord. Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog"

Transkript

1 Velkommen til fagsamling for LMS fagnettverk Nord Vega 23 mai 2012 Ved Trond Parelius Johnsen Collusor Management Consulting og Norsk Dialog

2 Om Norsk Dialog Etablert i 2009 av Dag Andersen, Astrid Bjerke og Trond P J etter prosjekt 100-års målene 2010:Etablerte Rådet, møter med personer og grupper, dvs innsalg Samlet det dialogiske Norge- 140 medlemmer Fikk ikke ekstern finans Eget orgnr /NUF Vellykkede storsamling: Open space Tech og: Test-samling, dvs ikke en vanlig metode 2011: Stille pga sykdom 2012: ND til Senter for Økologisk økonomi og etikk ved Handelshøysk i Bodø, Univ i Nordland v/proff. Ove Jacobsen Vi: Oslo-kontor

3 Refleksjoner fra dagen i går Mindfullness, oppmerksomt nærvær og Andries J. Kroese. Hva sitter dere igjen med og hva kan dere bruke i hverdagen For deg selv personlig? I relasjon til andre? I arbeidet? Kan Mindfullness gjøre LMS bedre?

4 Noen refleksjoner om mindfullness Gjør bedre observasjon Gir bedre kontakt med meg selv Ny kunnskap + vurdere evt bruk av det fremover Spennende, åpnet noe nytt vil prøve det ut Vil la det leve i meg Kjenne etter er jeg tilstede her og nå Prøve det ut i praksis! Forebygger at problemer setter seg fast i kroppen God hjelp i vanskelige situasjoner Mye mer bevisst hva følelser gjør med meg (TPJ:tanke-følelse-vilje) Mer raus og ydmyk overfor meg selv og andre Bevisstgjøre mitt ytre indre landskap

5 Når du bare har et par minutter Lukk øynene, se et hvitt laserlys tegne uendelighetssymbol ovenfor nesetippen. Følg det med øynene ca 1 min (30 gger) i hver retning. Åpne øynene, pust dypt inn gjennom nesen, pust ut gjennom munnen. Sitt stille og kjenn etter, er du roligere og mer tilstede?

6 Dine forventninger for dagen Bruk et par minutter og noter for deg selv hvilke forventninger du hadde til dagen under forberedelsene dine. Samtal med to andre deltakere om dette, har dere noen felles forventninger? Hvordan endret forventningene dine seg etter den siste korrigeringen av mål og hensikt med møtet? (Mailen 16 mai fra Elsa)

7 Forventninger, Deling i plenum Felles forståelse av SM fra ideologi -> utøvelse Hvordan SM faktisk brukes. Få høre om andres erfaringer og praksis Få andres perspektiver Åpne for å diskutere SM Hva når jeg er i en situasjon der jeg ikke kan bruke SM Hva betyr SM for oss? Tørre å være kritiske Bevissthet på vår egen makt i bruken av SM Lære noe komme videre

8 Forventninger + litt -2 Ville nok hatt mer utbytte av det overordnede i første agenda Ville da fått mer innsikt i tankene i/bak rapp n Fint med konsentrasjon på SM dypere forståelse Fornøyd med at ble endret Nyttig/flott å gå til The Basics se /oppleve likheter/forskjeller blant oss Bra for oss nye å gjøre det slik Rapportsituasjonen det skaper forvirring med ny høring i HF!?

9 Siste bestilling fra LMS til Trond I samråd med arbeidsutvalget er det besluttet at fokus i prosessarbeidet skal i hovedsak omhandle standard metode Prosessen kan lede fram mot oppstarten på arbeidet med å arbeide fram en visjon for vår virksomhet. Opprinnelig tema var: Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord

10 Mål/Forutsetninger for dagen Hovedmålsettingen for dagen er: Hver deltaker skal øke sin forståelse og bevissthet i bruk av Standard metode Vi ønsker at hver og en av oss skal få faglig påfyll og motivasjon til å stå i det daglige arbeidet Rapporten (2012) bygger på arbeid med Standard metode som verktøy Helse Nord Rhf har ikke gitt endelig tilbakemelding på rapporten og det videre arbeidet med en overordnet strategi / plan for LMS

11 Retning på arbeidet i dag Ut fra situasjonen ser AU at det som mest matnyttig å fordype oss i praktisk bruk av Standard metode. Alle må ta med rapporten og være godt opplest på den. Stikkord: Min praksis Min holdning Min moral (?) Knyttet opp mot en enda bedre standard metode Hva betyr dette? Hvordan kan det hjelpe meg?

12 Gruppearbeid Spørsmål (30 min): I arbeidet med LMS og Standard Metode lokalt, hvordan kan jeg i min rolle aller best gi gode bidrag til utvikling? Arranger grupper på om lag fire personer som du har eller kunne ha en viss tilknytning til i hverdagen.

13 Deling; LMS+SM lokalt; Hvordan gi bidrag til utvikling? Disk hvor er vi i dag - ble i den diskusjonen! Ble mer bevisst på jobben; hvordan løse den og bidra i utvikling. Det er store forskjeller i praksis mellom oss Utfordring å få med seg fagpersoner flere steder Er LMS forankret i HF? LMS nedprioritert ifht operativ praksis Forebygging kommer i sisterekke Dokumentere det vi gjør, særlig hver gang noe ikke går pga andre!! Kreve forankring i toppen!

14 Deling; LMS+SM lokalt; -2 Hvordan gi bidrag til utvikling? Integrere brukerperspektiv skape adm strukturer for brukermedvirkning Hva er rett brukermedvirkning? Erfaringer? Synliggjøre at SM eksisterer og årsaksforankre SM rundt/ over oss Hvordan velger vi og utdanner vi brukerrepresentanter? Er det rett at vi skal utdanne dem? Være bevisst på valg og ivaretakelse (Jfr beskyttelse personlig, sensitiv info) Nytteopplevelse?

15 Gruppearbeid, begrensninger Spørsmål (30 min): Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? (Organisatorisk, metodisk, i møte med andre (evt inkl pasienter), - Og hvorfor er det slik? Hvilke skal vi fortsatt la gjelde og hvilke vil vi kvitte oss med?

16 Del: Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? Hvorfor? Endre? Lojalitet til system, rammer, andre enheter Frykt for å overkjøre Nært knyttet til egen personlighet Egen usikkerhet, uklare roller og beslutningsmyndighet Møte andres holdninger - arroganse Egne følelser, holdninger og stereotypier Egne begrensninger og min historie Egen motstand mot andres kultur(er) Behov for kontroll vs å åpne for prosessenes egne liv

17 Del: Hvilke begrensninger legger vi på oss selv? Hvorfor? Endre?-2 Endre: Fra å tenke konkrete kurs til helhet Ta rollen overfor omverdenen som oversetter, omskriver, avfagifiserer Tørre å bruke vår makt Bevisst på andres bruk av makt- dempe den Tørre å stå i vanskelige situasjoner Gå i dialog med andre enheter, og konfrontere når nødvendig Vise til lov/regelverk om LMS

18 Litt om kommunikasjonspreferanser (Fra Diversity Icebreaker) De blå er opptatt av: Detaljer, fakta, logikk og er systematiske, presise, rasjonelle, praktiske, disiplinerte, konkrete... Røde er opptatt av: Empati, følelser, harmoni og er engasjerte, positive, inkluderende, tolerante, åpne, lydhøre, sensitive, oppmerksomme Grønne er opptatt av: Verdier, visjoner, det nye og er idérike, selv- sikre, endringsvillige, modige, inspirerende, provoserende, uavhengige Hva er den beste måte å kommunisere med folk flest på?

19 Hvordan kommunisere best med personer med blå preferanse? Vær jordnær, praktisk, strukturert og godt forberedt Fokuser på nytteverdi, detaljer og mål Bruk fakta, eksempler, tall, beregninger og saklige argumenter Eksempler: Kan vi sette opp en punktvis agenda? Hvor mye koster det? Kan vi være litt konkrete på dette?

20 Hvordan kommunisere best med personer med rød preferanse? Vær personlig og entusiastisk Fokuser på sosiale konsekvenser og fellesskapet Vis hensynsfullhet og tillit Eksempler: Du har ikke sagt så mye, hva synes/ føler du om dette? Kanskje kan vi gjøre noe hyggelig sammen samtidig? Dette var jo kjempebra dere!

21 Hvordan kommunisere best med personer med grønn preferanse? Vær positiv til forandringer og åpen for kreative ideer Fokuser på overordnede ideer, helhet og sammenhenger Gi tid til refleksjon og ettertanke Eksempler: Kan vi lage noe helt nytt ut av dette? Kan du ikke tenke litt på dette? Hva med å ta en brainstorming?

22 Ta med denne smakebiten (jeg kommer gjerne en gang til og bruker det på dere) Diversity Icebreaker er et norskutviklet verktøy oversatt til 19 språk og spredt mest via akademia Utviklet og eies av Human Factors Norge, der TPJ satt i styret i seks år under videreutvikling, og spredning nasjonalt og internasjonalt Brukes i mange sammenhenger: Gruppearbeid, Bedre kommunikasjon, Konfliktløsninger og dialog, Prosjekter, Skape mangfold og forståelse for forskjellighet, Teamarbeid, Selverkjennelser, Samspillstrening

23 Lunchoppgaver Vurder deg selv og snakk med hverandre om dette. Hvordan kommuniserer du i det daglige. Kan du se din egen preferanse? Er det noen situasjoner du husker der kommunikasjonen gikk skeis? Kan årsaken ligge i forskjellige preferanser? Fortsett gjerne å evaluere når du er hjemme igjen.

24 Velkommen tilbake! Noen refleksjoner på og spørsmål knyttet til det vi gjorde på formiddagen? Tenk igjennom: Kan jeg ha forskjellige måter å håndtere situasjoner på? Kan dette være en dag å prøve på? For eksempel.: Hvis du ofte er stille i slike forsamlinger, prøv å være mer aktiv. Hvis du ofte dominerer, prøv mer aktiv lytting og refleksjon.

25 Litt om situasjonen (Tronds syn) Dere representerer noe nytt sammenliknet med tradisjonell rådende tenkning i helsevesenet (diagnose operere el medisinere - ut) Mao- gründer -fase Gamle ildsjeler (svarene?) og noen ganske nye i rollen (nye løsninger?). Rhf har ikke helt funnet ut hvordan feltet skal dekkes. Samhandlingsreformen støtter forebygging og å hindre tilbakefall. Std Met; møter den kravene?

26 Tronds hypoteser Arbeidet er mer kommunikasjon (aktiv lytting og dialog) og prosessledelse enn tradisjonell behandling Noen pasienter vil nærmest aldri skrives ut. Sammensatte lidelser øker i mengde og betydning Det er vanskelig å skape forståelse hos de andre aktørene for det spesielle i tjenesten. Dere må forholde dere mye mer til alternative behandlingsformer og pasientenes kunnskap enn sykehuspersonell

27 Speed dating ; A-A evt W/T Gjør avtaler med to andre. Bruk 20 min pr tema/person og velg noen du aldri eller sjelden har snakket med. Tema etter fritt valg! Gå ut eller sitt inne, men pass tiden. Mulige samtale- valg kan f.eks også være: St metode er en ting hva skjer i praksis? Brukermedvirkning fra pasient til ressurs. Hvordan finne gode bruker- representanter? Hvordan har våre arbeidsmåter endret seg over tid? Hva kan jeg å lære av andre?

28 Deling om speed-dating Artig- en god vri Annerledes Godt å gå og snakke Kan brukes! Det bryter opp på en genial måte (TPJ snakket litt om kommunikasjon, energier og kraft) Temaer: Brukerrepr. Hvordan skaffe, utdanne? Våre arbeidsmetoder Suksesskriteria og historier Rammers begrensning - gå utenom grenser? Organisering, samorg/ annet +/-

29 Tronds tanker om speed-dating Er det forskjeller og likheter i problemstillinger? Er det noen gode råd å ta med hjem? Er det spørsmål dere sitter inne med/ utfordringer dere ser? Hvor mange berørte: kommunikasjonsutfordringer med sykehusledelsen? innleggelse sentralt/ spesialist og etterbehandling lokalt. Info og oppfølgingsproblematikk?

30 Dilemmaer? Hvordan møter LMS: Pasienter som har fått høre: Dette kan vi ikke helbrede så det må du bare leve med? Eller: Det er ikke mer jeg/vi kan gjøre for deg? Pasienter som har mistet alt håp og livsvilje? Pasienter som ikke vil ta legens foreskrevne medisin? Eller som vil ha hjelp til å finne alternative/ komplementære behandlinger? Pasienter som tror og håper, og som tross legens ord blir bedre?

31 Dialog - Prosessveiledning Gå i nye grupper på 4-5 personer. Møt så få godt kjente som mulig. La en være prosessveileder for gruppen Ha en dialog om dilemmaer dere og resten av kompetansemiljøet møter i hverdagen. Ta evt med dilemmaene som ble beskrevet i forrige bilde. Evaluer prosessen og dialogen i etterkant. Bruk 45 min på denne oppgaven. Prosessveileder rapporterer i plenum.

32 Refleksjoner etter dilemma-dialogen Manglende ressurser og hvordan håndtere Valg/prioritering av ressurser i situasjoner Hva er et godt brukerinnlegg? Skaffe brukerrepr - og så stille krav til at de skal være i våre rammer Vår kompetanse i god veiledning? Håndtere vanskelig- heter som fagpersoner kommer i på LMS møter Fagpersoners stammespråk og atferd (f.eks tar tlf midt i noe). Hvordan håndtere?

33 Refleksjon etter dilemma-dialog -2 Når noen møter til avlyst kurs. (Ta vare på dem, kan ha reist langt) Forhold til kronisk Alternativ behandling og fagavd motvilje og dårlig kunnskap. Dette er stadig mer aktuelt og utfordrer også oss selv Utenlandske brukere og dårlig språk Deltakere som er på ulikt sted i sin prosess Ubrukelige brukerrephva gjør det med oss? Hva gjør vi med det?! Ta opp i faggruppa Direkte med vedk

34 Refleksjon etter dilemma-dialog -3 Brukermedvirkning er grunnmuren i vårt arbeid, men hva er reell grad av brukermedvirkning når mål er satt? Skinnfrihet? Når LMS er bare på papiret, eller i festtalene Uengasjert fagavdeling eller fagpersonen ikke duger i vår smnheng Hvilken hatt har jeg på nå? De mange roller vi har kan skape usikkerhet og vanskelige situasjoner

35 Standard metode og rapporten Bakgrunn: Arbeidsmåten i LMS, SM 2011 versjon og Status og utviklingsmuligheter for pasient og pårørendeopplæring i Helse Nord (Rapport 2012) Hvilke forslag vil vi gi for å forbedre SM? Hvordan påvirker vi ledelse og deltakere i samarbeidsområdet for på best og raskest mulig måte nå overordnede mål? (Rapp 2012 s. 14)

36 Forslag Forbedringer i SM: Endre begrepet SM, det er jo mer en arbeidsmåte/ Planlegge- Gjennomføre- Evaluere. Utvikle SM i hht praksis og forskning Ivareta likeverd i pasientforløp god struktur så det ikke er tilfeldig hvem som får tilbud Evaluering får vi svar på det vi vil ha svar på? Hva trenger vi av informasjon for å levere god kvalitet + kvantitet?

37 Forslag Forbedringer i SM -2: Hvordan få koblet fagavd inn på god måte i en hektisk hverdag? LMS ut til kommunene; SM må spisses. Bør det være minimumskrav for å kalle det LMS? (Jfr. Planlegging-gjennomføring-Evaluering) Eller bør kommunene ha helt ulike arenaer? Sikre at de samme begrepene brukes i forskj sammenheng (som i strategiplan, SM, Pasientopplæring, Brukermedvirkning...)

38 Forslag forbedringer i påvirkning av andre aktører og medspillere: Etablere formelle og uformelle nettverk Ha is i magen når rapporten vår skal ut på høring. Utnytte den synliggjøring høringen gir også til å integrere LMS i sentral og lokal organisasjon Starte samspill med andre gjennom det vi har ansvar for Ta gjerne initiativ til uformelle samtaler med aktuelle parter før høringsfristen der det virker riktig

39 Lytte og lære Noen dialogiske prinsipper Lytte utover/innover/ etter noe større enn meg og oss, multiperspektivt Være helt tilstede Med alle sanser/hele deg Respekt og aksept Gi rom for forskjellighet Vær nysgjerrig, undrende, intuisjon, nybegynner-sinn, favne ulikheter, helhet Gi tid og rom Stillhet/ydmykhet/ toleranse/mangfold Felleskap og likeverd Alle med, ikke styre el manipulere, involvere, inkludere, gjensidighet Mot og utholdenhet dialogen, Dropp egotripper, tør å vise sårbarhet, vær opp- riktig, vær i

40 Hva fremmer Dialog? Senk tempoet og skap mer refleksjon enn argumentasjon Ha spørrende holdning Vær Nysgjerrig; lytt uten å tenke på hva du selv skal si Spør for å åpne for nye perspektiver Ikke konkluder Likeverdighet i gruppen Tørr å være usikker Unngå å forsvar dine gamle synspunkter Unngå vurdering av andres innlegg, vær åpen Er jeg villig til å bli påvirket?

41 Dialog- øvelse Vi deler oss i smågrupper på 4-5 personer. (Helst nye grupper) Gruppen har ingen leder, bare likeverdige medlemmer. Bruk gjerne et sammenkrøllet ark som talestav Oppgave: Hvilke elementer bør være med i en fremtidsvisjon for vår virksomhet? Tid: 30 min. NB! Det er en øvelse i dialog!

42 Refleksjoner etter dialog-øvelse: Elementer til fremtidsvisjoner Likeverdig samarbeid mellom hvem? Alle med langvarige diagnoser (tidligere kroniske ) skal få tilbud Tilbud om veiledning/ kunnskap og info krever undervisning av høy kvalitet. Gjøre pasientforløpet sømløst! Visjonsvinkling/ omfang + definisjoner må ses fra pasienters ståsted Vi jobber med å gi brukerne et bedre liv!

43 Refleksjoner etter dialog- øvelse: Om å praktisere dialog slik. Det var artig Tankevekkende å lytte bearbeide så evt si noe, ikke bare hoppe videre på første tanke Veldig godt å ha tid til refleksjon før man beslutter om man skal / behøver å si noe Bruk av talestav var ganske annerledes, det ga en ekstra ro i samtalen Skulle gjerne ha eksperimentert mer med det, men da helst litt tidligere på dagen. Forstår nå at dialog er noe helt annet enn diskusjon Dette kan brukes og gi innspill også til andre samtaler

44 Sammenhenger Visjon formuleres som ønsket situasjon; formulert levende og kortfattet (1-2 setninger) Eks: VISJON / LEDESTJERNE MISJON/HENSIKT MÅL STRATEGIER (HVORDAN NÅ MÅL) PROSEDYRER/DRIFTSMÅL PRAKSIS

45 Husk at (hilsen Trond) Det hjelper lite å ha en fin visjon og/eller strategier på papiret, om ikke de finner støtte hos beslutnings- takere og i organisasjonen. Det er integrering og forankring i hele organisasjonen som er utfordringen. En klok påminnelse er: Culture eats Strategy for breakfast!

46 TAKK FOR MEG! Collusor Management Consulting AS Trond Parelius Johnsen Guvernørens vei 5a; II; 0284 OSLO, Norway dialog.no Phones: or ;

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer