ÅRSRAPPORT I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 ÅRSRAPPORT I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i det store arbeid som drives i Betesda. Fra virksomheten Året 2013 har vært et godt år for virksomheten. Vi har sett dåpsvannet i bevegelse og nye medlemmer har blitt ønsket velkommen. Med inspirasjonshelg for Asia og fellesmøter med Egil Svartdahl, som noen av de store høydepunktene. Det ble også et skifte i ledelsen for ungdommen i året som gikk. Kristin Fjermestad sluttet som ungdomspastor og Erik Fjelland Moi har overtatt etter henne. Vi takker Kristin for en flott innsats i tiden som ungdomspastor. Stall Esperanza ble formelt oppløst i Men drives videre som et tilbud til de unge. Møter. Det er søndagene som samler flest folk og spesielt Storsøndag som vi har en gang i måneden. Her kommer alle generasjonene sammen. For hver Storsøndag var det satt opp temaer som handlet om Jesu møte med ulike mennesker. Dette er et konsept som vi vil bygge videre på. På torsdagsmøtene er det en trofast flokk som kommer. Menighetsmusikken synger annenhver torsdag. Det har også blitt holdt menighetsmøter på enkelte torsdager. Formiddagstreffene en gang i måneden samler fortsatt bra med folk og vi ser stadig nye ansikter, og er et viktig arbeid for de eldre i bygda. Hver tirsdag har det vært felles bønnemøter oppe i loftstua som Steinar Landsverk er leder for. I april arrangerte Betesda sammen med Pinsekirken Betania, IBRA og PYM, en inspirasjonshelg for Asia. Den var godt besøkt og mange ble tent for misjonens sak i Asia. Årets fellesmøter var siste helgen i oktober med tv-pastor Egil Svartdahl. Det ble en svært flott helg med fulle hus både i de første møtene på Betesda og i Notodden kirke på søndag. Det var en enkel og klar forkynnelse med både humor og alvor. Det har vært mange positive tilbakemeldinger etter årets fellesmøter både fra menighetsfolk og kirkefremmede.

3 Vi tar også med det store felles-løftet som ble gjort for barn og unge under 24- timers festivalen i Notodden idrettshall i november. Dette var svert vellykket og kommer til å bli satset på igjen. Påskens og sommerens møter hadde vi sammen med Pinsekirken Betania. Vi hadde også en helg med Ove Lindeskjær felles i september. Tema for møtene var «Endetiden». Et aktuelt tema som samlet mye folk. Når det gjelder barn og ungdomsmøter har de sin egne rapporter vedlagt. Sang og musikk. Betesda har et rikt sang- og musikk-liv. Vi er glad for at Celebration Kids er i gang igjen, men ellers tar vi med de trofaste som synger og spiller i våre møter: Menighetsmusikken, Fase II, Andakts-gruppen, Ole Arvid Kolbjørnsrud, Kari v Skipa, Marianne Timland. Fyresdal kurs og leiersted. Vi er takknemlig for at vi som menighet får være en del av den satsingen og virksomheten som drives på det flotte nye leirstedet i Fyresdal. Her samles det til leirer, stevner osv. Vi ser tilbake på en herlig menighets-weekend i september hvor mange fikk oppleve Herren. Margith Bøen sitter i styret for Fyresdal kurs og leirsted A/S. Vi takker Margith for innstasen hun gjør både som styremedlem og ellers for å hjelpe til med de ulike oppgavene på stedet. Sion Sauland. Sion Sauland er menighetens utpost. I året som har gått har det vært holdt møter en gang i måneden med besøk av forstander Willy Dahlskås. Det har da vært bibelundervisning og felleskap. Når det gjelder Sauland barnegospel og virksomheten ellers henvises det til egen rapport fra Sion. Besøk i menigheten. Øyvind Valvik, Bjarne Thorstein Grotbæk, Ove Lindeskjær, Bjørn Egil Steinset, Kjell Husby, Even Walter Grüner, Terje Tveiten, menighetens predikanter Ole Arvid Kolbjørnsrud, Erik Fjelland Moi, Kristin Fjermestad og Willy K Dahlskås.

4 Menighetens økonomi. Viser til eget regnskap for hele virksomheten samt gjennomgang av årets regnskap. Ole Arvid Kolbjørnsrud overtok som kasserer etter Anne Gerd Kolbjørnsrud på slutten av året. Gunnlaug Sundstøl er menighetens regnskapsfører. Økonomirådet. Thor Bjørlin sluttet som leder. Økonomirådet består nå av : Kari v Skipa, Hans Arve Flaaterud, Bjørn Aril Timland og Gunnlaug Sundstøl (Regnskap). Menighetens ledelse.pr Willy K.Dahlskås (pastor), Ståle Solberg (ledende eldste), Rune Fosse (eldste) Hans Arve Flaaterud (eldste) Ole Arvid Kolbjørnsrud (eldste), Erik Fjelland Moi (ung. pastor) og Svein Tore Kasin (utpostleder Sauland). Tjenerinner/tjenere. Tjenerinner: Thorhild Hovde og Reidun Bøen Einarsen. Tjenere: Kåre Wiik, Ole Bjørn Grotbæk og Ingvar Skretting. Leder for hus-komitéen: Kjell Morthen Grindalen. Statistikk Dåp: 10.stk. Nye medlemmer: 10. Medlemmer Antall døpte: 214. Antall tilhørige: 99. Totalt: 313. Døde: 3. Ruth Brødsgaard Cloumann, Torunn Kolbjørnsrud Golebiowski og Gunnar Bekkhus. Veien videre. Vi takker Gud for alt som skjedd i menigheten i løpet av året som har gått. Samtidig er det mange utfordringer og oppgaver som ligger foran oss. En av de største utfordringene er i enda sterkere grad å forløse de gaver og tjenester som vi vet er lagt ned i forsamlingen. I den siste tid har det også vært rettet et sterkt fokus på å nå mennesker utenfor lokalets vegger. Ungdommen har igjennom en lørdag i måneden hatt

5 noe de kaller «Tro i praksis» hvor de har hjulpet mennesker som har trengt hjelp i hus og hage osv. Dette er noe vi ønsker at hele menigheten etter vært skal ta del i. Dere er lyset som lyser opp verden. Dere ligner en by som ligger høyt opp på et fjell. En by på fjellet er synlig for alle. Når noen tenner en lampe, vil de ikke dekke over den. Tvert imot så setter de den på et høyt sted slik at den lyser for alle i huset. På samme måte skal lyset fra dere skinne for menneskene, slik at de klart og tydelig kan se det gode dere gjør og hylle far deres i himmelen. Mat.5.14,16. Vi takker alle i menigheten for trofasthet og oppmuntringer i året som har gått: Lisbeth og jeg gleder oss fortsatt til å stå sammen i tro og forventning på at det beste ligger foran oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Heddal Willy K Dahlskås.

6 Årsrapport for misjonsarbeidet 2013 Menigheten Betesda Heddals målsetting er å følge Jesu ord til disiplene sine før han reiste til himmelen, Matt : «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler...». Vi støtter derfor misjonsarbeid på forskjellige steder/ verdensdeler. Samtidig som evangeliet om Jesus blir forkynt, støtter vi forskjellige slags hjelpearbeid. Jesus talte om å hjelpe sin neste, f.eks. i fortellingen om den barmhjertige samaritanen, eller i Matt. 25,35 40 «For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg...». «...Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg». Vi støtter pr. i dag fast misjonsarbeid i Filippinene, Paraguay, Hviterussland, Tyskland og Ukraina. Filippinene Heidi Fai og Roberto Enconado er fortsatt hjemme i Norge. Dyktige og innsatsvillige medarbeidere jobber videre i slummen i Manila. Arbeidet er mangfoldig, og det er aktiviteter nesten døgnet rundt, eksempelvis sommerbibelskole, førskole, barneskole, barneleirer, matutdeling, mikrofinansprosjekt, seminarer for voksne menn, evangelisering også blant fanger og «søsterkirke» Bilde fra julesamling i menigheten De har nå 171 elever ved førskolen og barneskolen opp til 6. klasse. I sponsorprogrammet er det 129 sponsorbarn, og det er store behov for støttepartnere i dette fadderbarnprosjektet. Det blir også arrangert leirer for barn og ungdom. Arbeidet i menigheten er allsidig, og det er ca. 100 fanger som er døpt og tillagt menigheten. I julen hadde de julefeiring på San Lorenzo stadion hvor ca barn og 300 voksne var tilstede fra de ulike områdene hvor de har matutdeling, og her ble selvfølgelig mat og julegaver delt ut.

7 Fra matutdeling i Manila Paraguay Mirian og Alfredo Saucedo er bestyrerpar på daghjemmet i byen Pedro Juan Caballero. Daghjemmet er for barn til alenemødre i den fattige slumbydelen San Ramon. Hjemmet er åpent fra 7 til 17 og tilbyr mødrene barnepass slik at de kan jobbe og på den måten brødfø seg og barna. I tillegg til barnepass får barna riktig kosthold, hjelp med å stelle seg, opplæring i hygiene og oppfølging på helsesiden. Det er mulig å ståtte fadderbarn i dette misjonsprosjektet. Jente fra daghjemmet blir døpt Disse har lært å folde hendene

8 Gunvor og Ingvald Skretting har arbeidet på forskjellige steder i Paraguay. Gunvor og Ingvald Skretting En stor del av tiden i 2013 har de lagt ned krefter i menigheten i Chorè hvor de jobber sammen med pastoren. Her har de hatt en sentral rolle i bygging av et lokale med plass til ca. 500, en mindre sal med plass til ca. 80, kontor, radiostudio og i et eget bygg toaletter og en spiseplass med kjøkken. Lokalet har blitt byens storstue og vekker oppsikt. Universitet i byen leier lokalet, og det skaffer leieinntekter. Det bygges også lokaler i to utpostmenigheter. Fra møte i det nye menighetslokalet På kort tid har 34 mennesker blitt døpt, og flere står for tur. I møtene merker de et sterkt nærvær av Gud Ånd. Gunvor og Ingvald har i samarbeid med stedlige forkynnere jobbet for evangelisering i indianerkolonier, og de fleste av disse har aldri fått evangeliet forkynt. De jobber også parallelt med utdeling av mat, klær og annet hjelpearbeid.

9 De har vært hjemme i Norge i løpet at desember og reiste tilbake til Paraguay 6. januar. Jørgen Cloumann er PYMs regionsekretær for Amerika. Hviterussland Viktor Lyskovets, Kiev 2013 Viktor Lyskovets virker sammen med sin kone Antonina i menigheten i Ivenets. Ivenets ligger i et svært katolsk område. I menigheten har de 3 ukentlige møter, og 2 har blitt frelst og døpt i Ivenets. Viktor har også ansvar for menigheten i en annen landsby, Sodniki. I forbindelse med julen, deler menigheten ut gaver som de har fått, i forskjellige landsbyer. To kvinner ble så glade at de har stilt huset sitt til disposisjon for å ha gudstjenester der. En av søstrene er handicapet, og Antonina og Viktor har hjulpet med å reparere huset. Dette blir tatt veldig positivt opp i landsbyen. Viktor og Antonina bor nå i sitt eget hus, men det gjenstår en del før de er ferdige. De har søndagsskole om sommeren og har fått hjelp fra Minsk til sommerbibelskole for barn. Barna var svært glade for å være der, og de gråt da lærerne reiste tilbake til Minsk. Mange barn i området fikk ikke lov av foreldrene å være med på sommerbibelskolen.

10 Matutdeling i Hviterussland Menigheten har en visjon om å hjelpe rusmisbrukere og eldre som har det vanskelig. De driver et hjelpearbeid som er rettet mot de fattige i landsbyen, f.eks. kjøper de inn matvarer for penger som blir samlet inn i menigheten, og deler ut. Vladimir Leonovich, Kiev 2013 Vladimir Leonovich virker i Nacha. Han bor i Krupki sammen med sin kone Maria og sine 7 barn. Søndag formiddag er det møte. Ellers i uka avtaler Vladimir møter med mennesker som ønsker samtale. Vladimir henter folk fra nabolandsbyen i Kovpinitsa hver søndag

11 til møtene i Nacha. Bilen han har fått fra Betesda, er til stor velsignelse i området. Barna til pastoren hjelper til med arbeidet i menighetslokalet. De tre eldste barna, Daniel, Arthur og Diana, er blitt søndagsskolelærere i menigheten i Nacha og Krupki. På sommerbibelskolen var det 46 barn, mange var interesserte i å komme. Den siste dagen av sommerbibelskolen var foreldrene til barna inviterte, og det var veldig positivt. Denne sommeren hadde sommerbibelskolen full frihet, og det var ingen som prøvde å ødelegge opplegget som tidligere. Fra barneleir i Nacha Lokalet blir oppusset sakte, men sikkert, og gaven fra Betesda var kjærkommen i så henseende. 75 barn i Hviterussland har norske faddere, og det er behov for mange flere faddere. Kari og Ansgar við Skipá deltok på konferanse vedrørende Hviterussland i Kiev september og møtte der våre to pastorer. Kari við Skipá er representant for menigheten i PYMs landutvalg for Hviterussland. Mellom-Europa Lill-Enid og Even Walther Grüner planter menigheter i Mellom-Europa. De driver såkalt «spionermisjon». Store deler av året reiser de rundt i tyske byer hvor det fremdeles ikke er noen evangelisk virksomhet, med sin gatekirke. Gatekirken, som er en

12 evangeliserende stand, reises som oftes på byens torg. Even og teamet «spionerer» i byen til de finner nøkkelpersoner som er interesserte i å starte en husgruppe. Gruppen følges opp av en lokalmenighet i nærheten som hjelper dem med å plante menighet på stedet. Fra mars til slutten av oktober 2013 har de hatt 15 kampanjer i byer i Mellom- Europa. Even i aksjon med gatekirken I tillegg til «spionerarbeidet» er Even og Lill-Enid også med på vekkelseskampanjer, seminarer og møter. De som reiser rundt med gatekirken, er trenet i evangelisering, bibelkunnskap og kommunikasjon. Even og Lill har også gjennom årene tatt imot hundrevis av norske ungdommer på team. Even Walther Grüner besøkte Betesda i november måned. Misjonærene Miriam og Johnny Pettersen jobber nå sammen med Even og Lill-Enid og har på den måten fått en unik mulighet til innføring i arbeidet og å bli kjent med regionen.

13 Gatekirken Ukraina Våre egne medlemmer, Margit og Dagfinn Lund, arbeider i Ukraina. Støtten fra Betesda går konkret til matpakker, evt. medisiner til gamle og syke i landsbyen Derno. Der driver de også et søndagsskolearbeid. Støtten fra Betesda går også til en ungdomspastor. Dagfinn og Margit har bygd opp et barnehjem i byen Lutz. På dette barnehjemmet bor det 12 barn. I tillegg driver de et utstrakt arbeid når det gjelder nødhjelpsendinger. Olga og Leonid er som mor og far på barnehjemmet. De gjør en kjempejobb med barna og står også for all utdeling av mat, klær og medisiner til fattige familier. Når de deler ut mat og klær, benytter de også anledning til å evangelisere.

14 Julia nr. 2 fra høyre valgte å døpe seg i 2013 Også i 2013 var Tentro på tur til Ukraina og besøkte barnehjemmet. Det var til stor glede for de som deltok og de som fikk besøk. Annet Ole Arvid Kolbjørnsrud er styreformann for IBRA Media Norge som arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Malene Grotbæk jobbet som frivillig volontør i pinsevennenes hjelpearbeid i Jerusalem (NAPI) en periode i I tiden april hadde vi misjonskonferanse for Asia. Kari við Skipá Misjonskontakt

15 Årsrapport Betesda Ungdom 2013 Betesda Ungdom drives for å la ungdommer få bli kjent med den levende Gud, og å gjøre Ham kjent ute blandt folk. Kristin Fjermestad har vært ungdomspastor, og dermed leder av arbeidet til og med august Erik Fjelland Moi har tatt over arbeidet fram og med midten av august, og er leder idag. Det finnes en gruppe med voksne, som har stått i arbeidet over flere år, og disse er: Roar Kolbjørnsrud, Anne Gerd Kolbjørnsrud, Petter Gravdal, Katrine Gravdal, Nina Øverbø, Kirsti Landsverk og Lloyd Sundstøl. I tillegg så har Karoline Særsland og Joacim Bakken vært behjelpelige flere ganger i høst. Ungdomsstyret består av: Brian Oyat, Erlend Øverbø, Vesla Karin Grotbæk, Aina Michelle, Monica Skretting og Benedicte Kristoffersen. Vararepresentant er: Tarjei Aanestad. Solvor I. Foss og Katrine Gravdal har vært med i styret under høsten, men har sluttet. Jeg, som ungdomspastor, har ett mål om å la ungdommene få møte Gud. Jeg har ett ønske om at ungdommene skal få bli så godt kjent med Gud, at det som Han gjør, ikke blir noe uvanlig for dem, men heller det vanlige. Jeg tror at denne generasjonen ungdommer er utvalgt til å få ett gjennombrudd i det å kjenne Gud! I fjor, så har det skjedd en rekke ting: ungdomslederne har reist på LED, dvs de voksne som jobba med ungdommene ifjor. Dette er en viktig inspirasjon! I februar så reiste en god gjeng opp på Hjartdal Fjellstue, og med seg hadde de Oddleiv Sandtorv som taler. Videre så forsatte samarbeidet med Betania om ett ungdomsmøte i måneden hos dem fram helt til sommeren. Dette ble avviklet fra sommeren av, da det virket mest fruktbart å ha alle møtene for ungdommene på Betesda. I vår ble Erik Fjelland Moi valgt til å være den neste ungdomspastoren, da Kristin Fjermestad hadde valgt å tre av som ungdomspastor. I desember var det tid for den årlige julegallaen, som ble gjennomført med bravur av alle involverte. Vi hadde drøyt 100 besøkende, samt en gruppe fra bofelleskapet for mindreårige flyktninger. I tillegg, så stelte ungdommen i stand nyttårsfeiring, en feiring som gikk meget bra! Celebrations: Hver fjerde helg, så har vi ett ekstra stort ungdomsmøte, som kalles Celebration. Her leier vi inn noen utenfra som kommer å taler! Her har vi hatt besøk av Helge Flatøy, Erik Fjelland Moi, David Hasseløy, Truls Åkerlund, Erik Stordal, Pål Pedersen, Thor Harald Evenstad og Oddleiv Sandtorv. Her har vi hatt ett snitt på 60 besøkende hver gang. Youthstation B: Vi har hatt Youthstation B, som er ett vanlig ungdomsmøte, 2 ganger i måneden i vår, og har gått over til å ha 3 slike samlinger i måneden, i og med at samarbeidet med Betania er avsluttet. Her er

16 det ungdomspastoren som for det meste forkynner. Vi har i snitt hatt ca 40 stk på disse samlingene. Tro i praksis: Hver fjerde lørdag, så har ungdommen som formål å gå ut å hjelpe de i samfunnet som trenger det. Vi har vært rundt og gjort flyttejobber for folk, vaska ut hus, rydda låver og gjort flere jobber for folk som kanskje ikke er i stand til å gjøre det selv. Tentro: I vår stod det flere til konfirmasjon her på Betesda. Ståle Solberg hadde Tentro-kullet sammen med Johan Hammerich våren 2013 og overgav dette arbeidet til Erik Fjelland Moi etter sommeren. Følgende stod til konfirmasjon leseåret : Sindre Skretting, Andreas Samuel Holter Øya, Åse Marit Lia Kasin, Joachim Ålykkja Lund, Christine Sundstøl, Veronica Steen, Lisa Johnsen, Kristiane Særsland og Bjørn Erik Flåterud (konf.dag på Heddal misjonkirke). Dette leseåret har vi 8 konfirmanter. Sarepta: Sarepta var i gang under våren, men har ikke kommet igang etter sommeren. Betesda Racing: Racingen har hatt ukentlige samlinger oppe på gården til Lloyd Sundstøl, der de har hatt andakter. Øyvind Jamtveit har vært øverste ansvarlig, og han har hatt med seg Hans Petter Gravdal. Racingen har jobbet med å laste trailere for Arkenstiftelsen flere ganger i året, for å generere penger til virksomheten. Stall Esperanza: Stallen har blitt avviklet som ett NUF, og er ikke lengre ett eget firma. Kristin Fjermestad har fungert som leder, men framtiden iforhold til stallen, er ikke enda avklart. Til tross for dette, så har det vært ukentlige samlinger oppe i stallen, med andakt og hesteridning. Erik Fjelland Moi

17 Betesda Racing årsrapport 2013 Racingens tøffeste år 2013 startet veldig bra. Vi var en fin flott gjeng som møtte opp hver eneste onsdag. Over 20 ungdommer som ønsket å være medlem i Racingen. Men vi hadde utfordringer i form av veldig mye rot og uorden i lokalet. Etter gjentatte forsøk om å få det bedre skjedde det ingen ting. Det var en liten gjeng som ryddet og noen få rotet det til igjen. Da menighetens ledelse gikk HMS runden sin der oppe ble lokalet steng frem til alle ankepunktene ble ordnet opp i. Dette fikk guttene og jentene til å få øynene opp for at her må noe gjøres. Samtidig ble det opprettet en ledergruppe på 6 personer. Gruppa holdt jevnlige møter og la planer om hvordan lokalet skulle kunne åpnes igjen. En lørdag ble det holdt stordugnad der oppe og vi ryddet, kastet, vasket og gjorde alle punktene i HMS rapporten. Ledelsen kom på nytt besøk og var veldig godt fornøyde med alt som hadde blitt gjort. Det som er positivt er at etter stordugnaden så er det fremdeles like flott der oppe. Alle rydder opp sitt eget rot, vasker og soper gulvet etter endt kveld. Det er en fryd å se på innsatsen for å holde det fint og reint. Ledergruppa består av: Sondre Rivrud, Vebjørn Engebretsen, Andreas Jamtveit, Kjell Ivar Berget, Petter Gravdal og Øyvind Jamtveit Vi vil gjerne takke ledelsen i menigheten for at de tok situasjonen alvorlig og hjalp oss, slik at Racinglokalet kan fremstå som en mye triveligere og mer inspirerende lokale å oppholde seg i. Vi har nå gjort noen investeringer som skal forhåpentligvis redusere strømutgiftene en del. Nye panelovner med termostat og en stor flott varmekanon som varmer opp lokalet på veldig kort tid. Med dette så satser vi på at 2014 blir et år fylt av glede og iver etter at flere kommer på onsdagskveldene. Ber om menighetens forbønn for gruppa. Legger med noen bilder på neste side Mvh Øyvind Jamtveit

18

19 Årsrapport 2013, Stall Esperanza. Året 2013 har i stor grad handlet om å avslutte driften av Stall Esperanza. Til tross for at vi avslutter, så har vi valgt å opprettholde noen av aktivitetene gjennom året som har gått. Onsdagssamlingene har vi holdt hver onsdag fra kl. 17 til 20. Her har det vært i gjennomsnitt barn/ungdom. Opplegget har vært som tidligere: Samtale, andakt, aktivitet med hest, fellesskap. I juli arrangerte vi westerncamp. Dette er en leir som går over 4 dager barn/ungdom overnatter på låven og er med på aktiviteter, stell og opplæring i stallen og godt fellesskap. Vi har hatt tilbud til kommunen i form av fritidskontakt/støttekontakt funksjon. Vi har hatt 3 jenter (ca 3 timer pr uke, pr stk) i stallen dette året under dette tilbudet. I tillegg har vi hatt ei jente som har fått godkjent tiden i stallen som et støttetilbud og som en del av undervisningsopplegget i den videregående skole. Det siste halve året så har vi hatt ei jente utplassert i arbeidstrening gjennom NorPro. Ellers så har vi hatt mange gode og uformelle stunder med mennesker fra nært og fjernt. Vi avslutter driften og vet at mange mennesker har blitt velsignet, og vi takker Gud for den tiden vi har fått lov til å være med i dette arbeidet. Årsrapport søndagsskolen 2013 Vi samles til søndagsskole i loftstua på søndager fra kl Søndagsskolen er på søndager det ikke er storsøndag og vi har fri i skolens ferier. Våren 2013, var det Henny Kolbjørnsrud, Camilla Moskar Berget, Morgan Wåle, Rachel Kolbjørnsrud og Sissel Solberg som var med som ledere. Fra høsten ble det noen endringer da Camilla ønsket å slutte som leder. Ho har både hatt ansvar for en av «klassene» og for musikk. Rachel har nå tatt mer ansvar i den ene «klassen» og de andre har fortsatt som før. Det vi ønsker på søndagsskolen er å fortelle barna om Jesus med fokus på sang og andakter, men også med lek og sosiale relasjoner. Målgruppen er barn opp til 7.klasse. Vi har stabilt frammøte på rundt15-20 barn og det er ofte mange foreldre med. Vi synger mye, har lek, og deler gruppen opp i to «klasser» til undervisning. De voksne får kaffe.

20 Vårhalvåret ble som vanlig avsluttet med en familiedag. Dette året var den lagt til Dårstul i Lisleherad. Det ble en vellykket dag. Som del av det felleskristne barnearbeidet i kommunen var både ledere og barn fra søndagsskolen, med på «24-timersfestivalen» som ble arrangert i november. Dette har også krevd en del tid til planlegging i forkant. Det var også representanter fra lederne på den lokale LED, som var i Porsgrunn i november. Sammen med de andre barnegruppene i menigheten støtter vi Barnehjemmet Arken i Ukraina. CELEBRATION KIDS Høsten 2013 startet vi opp igjen med Celebration kids, da nye ledere endelig dukket opp! Da hadde koret hatt pause i ett år. Vi startet opp med ca 8-10 barn og håper på å øke dette antallet neste år. Vi har faste øvelser annenhver mandag. Visjonen vår er; Barna skal få oppleve sangglede og få oppleve at lovsang er å gi fra sitt hjerte tilbake til Gud. Celebration Kids deltok på flere storsøndag samlinger i menigheten. Barna vil gjerne synge og er stort sett flinke til å møte opp. Ledere for Celebration kids er; Katrine Gravdal, Marianne Jamtveit og Marianne Cloumann Fosse. Anders Solberg har vært med på lyd/teknikk. Ole Thomas hjelper til med lyd på øvelsene. Rebekka Jacobsen har hjulpet til med «pausemat». Det har vært en fantastisk velsignelse!!!

21 Årsrapport for junioren 2013 Junioren er hver onsdag fra kl Det er for barn som er mellom 6 og 13år(1kl-7kl). Tanken er at når de begynner på ungdomskolen skal de inkluderes i ungdomsmiljøet på Betesda. Det er ca barn hver onsdag. De fleste barna er ikke menighetsbarn, så vi håper at vi får sådd noen frø som kan høstes senere. På junioren driver vi med snekring, maling av halvfabrikater, strikking, bordtennis, biljard. Vi har også ei kjøkkengruppe. Her lages det mat som en får nyte godt av etter andakten. Det er til tider ganske krevende så vi er takknemlige om dere husker på oss i bønn Ledere for Junioren dette året har bestått av. Ingunn Flåterud Agate Grindalen Svein Tore Engene Ingvar Skretting

22 ÅRSRAPPORT BARNEHAGEN 2013 Barnehagen er i god drift og vi har stort sett hatt helt fullt med barn hele året. Det varierer med sammensetningen på gruppa når det gjelder alder og antall dager de går i barnehagen. Før sommerferien hadde vi 24 barn og det var 5 barn som sluttet. Vi fylte opp barnehagen i løpet av høsten og hadde i desember 23 barn og helt fullt etter arealnormen vår. Det er viktig for utregning av tilskudd for Årstema har vært innenfor emnet natur, miljø og teknikk. Hovedmålet har vært de mest kjente norske husdyra. I de kristne samlingene har det vært fokus på vennskap og dette å ta vare på hverandre. Det er hele tiden viktig for oss å formidle vår egen tro, at dette er noe som betyr mye for oss ansatte i vår hverdag, - at dette er en trygghet i livet som er konstant. Fra august har vi hatt fokus på kroppen og med tema «Jeg er meg og jeg er bra». Det er viktig å formidle barnas egenverdi og at de er skapt av Gud og er hans øyensten. De som jobber i barnehagen er: Lillian Moskar og Anne Marie Engene som deler stillingene som styrer og pedagogisk leder. Borgny Bjørlin har 35% stilling som ped.leder på dispensasjon, da vi etter utlysning ikke fikk utdannet førskolelærer. Vi har fått dispensasjon ut juli. Hun har 25% assistentstilling i tillegg. Veronica Cloumann sa opp sin stilling fra da hun flyttet til Holmestrand. Veronica har vært ansatt siden starten i Hun har gjort en flott jobb og blir savnet av både barn og voksne. Caroline Moskar ble ansatt i 80% stilling fra Mathias Engene er ansatt i 20% stilling som renholder. Fra 1.april har vi hatt stor hjelp av Rowena Aguanta som vi har hatt i arbeids-og språktrening gjennom NAV. Vi hadde ikke klart oss uten henne i disse tider med flere og flere småbarn. Ellers vil vi rette en stor takk til Thor Bjørlin som tar seg av lønnsutbetalinger og regnskap. Det har blitt mer og mer arbeid for han i forbindelse med bla. momskompensasjon. Han er unik!!!!! Vi synes det er viktig å presisere at vi ser på barnehagen som en viktig del av menighetens arbeid, og ser muligheten til å nå ut til mange familier med evangeliet. Vi er avhengige av deres bønn og håper dere husker på oss!!!!

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja

ARBEID I LVIV. September 2002. Eldstebrødrene i menigheten. F.v. Nicolai, Vladimir, Pastor Igor, Volodja ARBEID I LVIV September 2002 Våre medarbeidere Innhold Våre medarbeidere Nytt besøk i Lviv og Skole Bedriftssatsing Nytt fra menigheten Vladimir Ivaniv Volodja og Irina til Norge Takk! Kontakt informasjon

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer