ÅRSRAPPORT I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 ÅRSRAPPORT I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i det store arbeid som drives i Betesda. Fra virksomheten Året 2013 har vært et godt år for virksomheten. Vi har sett dåpsvannet i bevegelse og nye medlemmer har blitt ønsket velkommen. Med inspirasjonshelg for Asia og fellesmøter med Egil Svartdahl, som noen av de store høydepunktene. Det ble også et skifte i ledelsen for ungdommen i året som gikk. Kristin Fjermestad sluttet som ungdomspastor og Erik Fjelland Moi har overtatt etter henne. Vi takker Kristin for en flott innsats i tiden som ungdomspastor. Stall Esperanza ble formelt oppløst i Men drives videre som et tilbud til de unge. Møter. Det er søndagene som samler flest folk og spesielt Storsøndag som vi har en gang i måneden. Her kommer alle generasjonene sammen. For hver Storsøndag var det satt opp temaer som handlet om Jesu møte med ulike mennesker. Dette er et konsept som vi vil bygge videre på. På torsdagsmøtene er det en trofast flokk som kommer. Menighetsmusikken synger annenhver torsdag. Det har også blitt holdt menighetsmøter på enkelte torsdager. Formiddagstreffene en gang i måneden samler fortsatt bra med folk og vi ser stadig nye ansikter, og er et viktig arbeid for de eldre i bygda. Hver tirsdag har det vært felles bønnemøter oppe i loftstua som Steinar Landsverk er leder for. I april arrangerte Betesda sammen med Pinsekirken Betania, IBRA og PYM, en inspirasjonshelg for Asia. Den var godt besøkt og mange ble tent for misjonens sak i Asia. Årets fellesmøter var siste helgen i oktober med tv-pastor Egil Svartdahl. Det ble en svært flott helg med fulle hus både i de første møtene på Betesda og i Notodden kirke på søndag. Det var en enkel og klar forkynnelse med både humor og alvor. Det har vært mange positive tilbakemeldinger etter årets fellesmøter både fra menighetsfolk og kirkefremmede.

3 Vi tar også med det store felles-løftet som ble gjort for barn og unge under 24- timers festivalen i Notodden idrettshall i november. Dette var svert vellykket og kommer til å bli satset på igjen. Påskens og sommerens møter hadde vi sammen med Pinsekirken Betania. Vi hadde også en helg med Ove Lindeskjær felles i september. Tema for møtene var «Endetiden». Et aktuelt tema som samlet mye folk. Når det gjelder barn og ungdomsmøter har de sin egne rapporter vedlagt. Sang og musikk. Betesda har et rikt sang- og musikk-liv. Vi er glad for at Celebration Kids er i gang igjen, men ellers tar vi med de trofaste som synger og spiller i våre møter: Menighetsmusikken, Fase II, Andakts-gruppen, Ole Arvid Kolbjørnsrud, Kari v Skipa, Marianne Timland. Fyresdal kurs og leiersted. Vi er takknemlig for at vi som menighet får være en del av den satsingen og virksomheten som drives på det flotte nye leirstedet i Fyresdal. Her samles det til leirer, stevner osv. Vi ser tilbake på en herlig menighets-weekend i september hvor mange fikk oppleve Herren. Margith Bøen sitter i styret for Fyresdal kurs og leirsted A/S. Vi takker Margith for innstasen hun gjør både som styremedlem og ellers for å hjelpe til med de ulike oppgavene på stedet. Sion Sauland. Sion Sauland er menighetens utpost. I året som har gått har det vært holdt møter en gang i måneden med besøk av forstander Willy Dahlskås. Det har da vært bibelundervisning og felleskap. Når det gjelder Sauland barnegospel og virksomheten ellers henvises det til egen rapport fra Sion. Besøk i menigheten. Øyvind Valvik, Bjarne Thorstein Grotbæk, Ove Lindeskjær, Bjørn Egil Steinset, Kjell Husby, Even Walter Grüner, Terje Tveiten, menighetens predikanter Ole Arvid Kolbjørnsrud, Erik Fjelland Moi, Kristin Fjermestad og Willy K Dahlskås.

4 Menighetens økonomi. Viser til eget regnskap for hele virksomheten samt gjennomgang av årets regnskap. Ole Arvid Kolbjørnsrud overtok som kasserer etter Anne Gerd Kolbjørnsrud på slutten av året. Gunnlaug Sundstøl er menighetens regnskapsfører. Økonomirådet. Thor Bjørlin sluttet som leder. Økonomirådet består nå av : Kari v Skipa, Hans Arve Flaaterud, Bjørn Aril Timland og Gunnlaug Sundstøl (Regnskap). Menighetens ledelse.pr Willy K.Dahlskås (pastor), Ståle Solberg (ledende eldste), Rune Fosse (eldste) Hans Arve Flaaterud (eldste) Ole Arvid Kolbjørnsrud (eldste), Erik Fjelland Moi (ung. pastor) og Svein Tore Kasin (utpostleder Sauland). Tjenerinner/tjenere. Tjenerinner: Thorhild Hovde og Reidun Bøen Einarsen. Tjenere: Kåre Wiik, Ole Bjørn Grotbæk og Ingvar Skretting. Leder for hus-komitéen: Kjell Morthen Grindalen. Statistikk Dåp: 10.stk. Nye medlemmer: 10. Medlemmer Antall døpte: 214. Antall tilhørige: 99. Totalt: 313. Døde: 3. Ruth Brødsgaard Cloumann, Torunn Kolbjørnsrud Golebiowski og Gunnar Bekkhus. Veien videre. Vi takker Gud for alt som skjedd i menigheten i løpet av året som har gått. Samtidig er det mange utfordringer og oppgaver som ligger foran oss. En av de største utfordringene er i enda sterkere grad å forløse de gaver og tjenester som vi vet er lagt ned i forsamlingen. I den siste tid har det også vært rettet et sterkt fokus på å nå mennesker utenfor lokalets vegger. Ungdommen har igjennom en lørdag i måneden hatt

5 noe de kaller «Tro i praksis» hvor de har hjulpet mennesker som har trengt hjelp i hus og hage osv. Dette er noe vi ønsker at hele menigheten etter vært skal ta del i. Dere er lyset som lyser opp verden. Dere ligner en by som ligger høyt opp på et fjell. En by på fjellet er synlig for alle. Når noen tenner en lampe, vil de ikke dekke over den. Tvert imot så setter de den på et høyt sted slik at den lyser for alle i huset. På samme måte skal lyset fra dere skinne for menneskene, slik at de klart og tydelig kan se det gode dere gjør og hylle far deres i himmelen. Mat.5.14,16. Vi takker alle i menigheten for trofasthet og oppmuntringer i året som har gått: Lisbeth og jeg gleder oss fortsatt til å stå sammen i tro og forventning på at det beste ligger foran oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Heddal Willy K Dahlskås.

6 Årsrapport for misjonsarbeidet 2013 Menigheten Betesda Heddals målsetting er å følge Jesu ord til disiplene sine før han reiste til himmelen, Matt : «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler...». Vi støtter derfor misjonsarbeid på forskjellige steder/ verdensdeler. Samtidig som evangeliet om Jesus blir forkynt, støtter vi forskjellige slags hjelpearbeid. Jesus talte om å hjelpe sin neste, f.eks. i fortellingen om den barmhjertige samaritanen, eller i Matt. 25,35 40 «For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg...». «...Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg». Vi støtter pr. i dag fast misjonsarbeid i Filippinene, Paraguay, Hviterussland, Tyskland og Ukraina. Filippinene Heidi Fai og Roberto Enconado er fortsatt hjemme i Norge. Dyktige og innsatsvillige medarbeidere jobber videre i slummen i Manila. Arbeidet er mangfoldig, og det er aktiviteter nesten døgnet rundt, eksempelvis sommerbibelskole, førskole, barneskole, barneleirer, matutdeling, mikrofinansprosjekt, seminarer for voksne menn, evangelisering også blant fanger og «søsterkirke» Bilde fra julesamling i menigheten De har nå 171 elever ved førskolen og barneskolen opp til 6. klasse. I sponsorprogrammet er det 129 sponsorbarn, og det er store behov for støttepartnere i dette fadderbarnprosjektet. Det blir også arrangert leirer for barn og ungdom. Arbeidet i menigheten er allsidig, og det er ca. 100 fanger som er døpt og tillagt menigheten. I julen hadde de julefeiring på San Lorenzo stadion hvor ca barn og 300 voksne var tilstede fra de ulike områdene hvor de har matutdeling, og her ble selvfølgelig mat og julegaver delt ut.

7 Fra matutdeling i Manila Paraguay Mirian og Alfredo Saucedo er bestyrerpar på daghjemmet i byen Pedro Juan Caballero. Daghjemmet er for barn til alenemødre i den fattige slumbydelen San Ramon. Hjemmet er åpent fra 7 til 17 og tilbyr mødrene barnepass slik at de kan jobbe og på den måten brødfø seg og barna. I tillegg til barnepass får barna riktig kosthold, hjelp med å stelle seg, opplæring i hygiene og oppfølging på helsesiden. Det er mulig å ståtte fadderbarn i dette misjonsprosjektet. Jente fra daghjemmet blir døpt Disse har lært å folde hendene

8 Gunvor og Ingvald Skretting har arbeidet på forskjellige steder i Paraguay. Gunvor og Ingvald Skretting En stor del av tiden i 2013 har de lagt ned krefter i menigheten i Chorè hvor de jobber sammen med pastoren. Her har de hatt en sentral rolle i bygging av et lokale med plass til ca. 500, en mindre sal med plass til ca. 80, kontor, radiostudio og i et eget bygg toaletter og en spiseplass med kjøkken. Lokalet har blitt byens storstue og vekker oppsikt. Universitet i byen leier lokalet, og det skaffer leieinntekter. Det bygges også lokaler i to utpostmenigheter. Fra møte i det nye menighetslokalet På kort tid har 34 mennesker blitt døpt, og flere står for tur. I møtene merker de et sterkt nærvær av Gud Ånd. Gunvor og Ingvald har i samarbeid med stedlige forkynnere jobbet for evangelisering i indianerkolonier, og de fleste av disse har aldri fått evangeliet forkynt. De jobber også parallelt med utdeling av mat, klær og annet hjelpearbeid.

9 De har vært hjemme i Norge i løpet at desember og reiste tilbake til Paraguay 6. januar. Jørgen Cloumann er PYMs regionsekretær for Amerika. Hviterussland Viktor Lyskovets, Kiev 2013 Viktor Lyskovets virker sammen med sin kone Antonina i menigheten i Ivenets. Ivenets ligger i et svært katolsk område. I menigheten har de 3 ukentlige møter, og 2 har blitt frelst og døpt i Ivenets. Viktor har også ansvar for menigheten i en annen landsby, Sodniki. I forbindelse med julen, deler menigheten ut gaver som de har fått, i forskjellige landsbyer. To kvinner ble så glade at de har stilt huset sitt til disposisjon for å ha gudstjenester der. En av søstrene er handicapet, og Antonina og Viktor har hjulpet med å reparere huset. Dette blir tatt veldig positivt opp i landsbyen. Viktor og Antonina bor nå i sitt eget hus, men det gjenstår en del før de er ferdige. De har søndagsskole om sommeren og har fått hjelp fra Minsk til sommerbibelskole for barn. Barna var svært glade for å være der, og de gråt da lærerne reiste tilbake til Minsk. Mange barn i området fikk ikke lov av foreldrene å være med på sommerbibelskolen.

10 Matutdeling i Hviterussland Menigheten har en visjon om å hjelpe rusmisbrukere og eldre som har det vanskelig. De driver et hjelpearbeid som er rettet mot de fattige i landsbyen, f.eks. kjøper de inn matvarer for penger som blir samlet inn i menigheten, og deler ut. Vladimir Leonovich, Kiev 2013 Vladimir Leonovich virker i Nacha. Han bor i Krupki sammen med sin kone Maria og sine 7 barn. Søndag formiddag er det møte. Ellers i uka avtaler Vladimir møter med mennesker som ønsker samtale. Vladimir henter folk fra nabolandsbyen i Kovpinitsa hver søndag

11 til møtene i Nacha. Bilen han har fått fra Betesda, er til stor velsignelse i området. Barna til pastoren hjelper til med arbeidet i menighetslokalet. De tre eldste barna, Daniel, Arthur og Diana, er blitt søndagsskolelærere i menigheten i Nacha og Krupki. På sommerbibelskolen var det 46 barn, mange var interesserte i å komme. Den siste dagen av sommerbibelskolen var foreldrene til barna inviterte, og det var veldig positivt. Denne sommeren hadde sommerbibelskolen full frihet, og det var ingen som prøvde å ødelegge opplegget som tidligere. Fra barneleir i Nacha Lokalet blir oppusset sakte, men sikkert, og gaven fra Betesda var kjærkommen i så henseende. 75 barn i Hviterussland har norske faddere, og det er behov for mange flere faddere. Kari og Ansgar við Skipá deltok på konferanse vedrørende Hviterussland i Kiev september og møtte der våre to pastorer. Kari við Skipá er representant for menigheten i PYMs landutvalg for Hviterussland. Mellom-Europa Lill-Enid og Even Walther Grüner planter menigheter i Mellom-Europa. De driver såkalt «spionermisjon». Store deler av året reiser de rundt i tyske byer hvor det fremdeles ikke er noen evangelisk virksomhet, med sin gatekirke. Gatekirken, som er en

12 evangeliserende stand, reises som oftes på byens torg. Even og teamet «spionerer» i byen til de finner nøkkelpersoner som er interesserte i å starte en husgruppe. Gruppen følges opp av en lokalmenighet i nærheten som hjelper dem med å plante menighet på stedet. Fra mars til slutten av oktober 2013 har de hatt 15 kampanjer i byer i Mellom- Europa. Even i aksjon med gatekirken I tillegg til «spionerarbeidet» er Even og Lill-Enid også med på vekkelseskampanjer, seminarer og møter. De som reiser rundt med gatekirken, er trenet i evangelisering, bibelkunnskap og kommunikasjon. Even og Lill har også gjennom årene tatt imot hundrevis av norske ungdommer på team. Even Walther Grüner besøkte Betesda i november måned. Misjonærene Miriam og Johnny Pettersen jobber nå sammen med Even og Lill-Enid og har på den måten fått en unik mulighet til innføring i arbeidet og å bli kjent med regionen.

13 Gatekirken Ukraina Våre egne medlemmer, Margit og Dagfinn Lund, arbeider i Ukraina. Støtten fra Betesda går konkret til matpakker, evt. medisiner til gamle og syke i landsbyen Derno. Der driver de også et søndagsskolearbeid. Støtten fra Betesda går også til en ungdomspastor. Dagfinn og Margit har bygd opp et barnehjem i byen Lutz. På dette barnehjemmet bor det 12 barn. I tillegg driver de et utstrakt arbeid når det gjelder nødhjelpsendinger. Olga og Leonid er som mor og far på barnehjemmet. De gjør en kjempejobb med barna og står også for all utdeling av mat, klær og medisiner til fattige familier. Når de deler ut mat og klær, benytter de også anledning til å evangelisere.

14 Julia nr. 2 fra høyre valgte å døpe seg i 2013 Også i 2013 var Tentro på tur til Ukraina og besøkte barnehjemmet. Det var til stor glede for de som deltok og de som fikk besøk. Annet Ole Arvid Kolbjørnsrud er styreformann for IBRA Media Norge som arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Malene Grotbæk jobbet som frivillig volontør i pinsevennenes hjelpearbeid i Jerusalem (NAPI) en periode i I tiden april hadde vi misjonskonferanse for Asia. Kari við Skipá Misjonskontakt

15 Årsrapport Betesda Ungdom 2013 Betesda Ungdom drives for å la ungdommer få bli kjent med den levende Gud, og å gjøre Ham kjent ute blandt folk. Kristin Fjermestad har vært ungdomspastor, og dermed leder av arbeidet til og med august Erik Fjelland Moi har tatt over arbeidet fram og med midten av august, og er leder idag. Det finnes en gruppe med voksne, som har stått i arbeidet over flere år, og disse er: Roar Kolbjørnsrud, Anne Gerd Kolbjørnsrud, Petter Gravdal, Katrine Gravdal, Nina Øverbø, Kirsti Landsverk og Lloyd Sundstøl. I tillegg så har Karoline Særsland og Joacim Bakken vært behjelpelige flere ganger i høst. Ungdomsstyret består av: Brian Oyat, Erlend Øverbø, Vesla Karin Grotbæk, Aina Michelle, Monica Skretting og Benedicte Kristoffersen. Vararepresentant er: Tarjei Aanestad. Solvor I. Foss og Katrine Gravdal har vært med i styret under høsten, men har sluttet. Jeg, som ungdomspastor, har ett mål om å la ungdommene få møte Gud. Jeg har ett ønske om at ungdommene skal få bli så godt kjent med Gud, at det som Han gjør, ikke blir noe uvanlig for dem, men heller det vanlige. Jeg tror at denne generasjonen ungdommer er utvalgt til å få ett gjennombrudd i det å kjenne Gud! I fjor, så har det skjedd en rekke ting: ungdomslederne har reist på LED, dvs de voksne som jobba med ungdommene ifjor. Dette er en viktig inspirasjon! I februar så reiste en god gjeng opp på Hjartdal Fjellstue, og med seg hadde de Oddleiv Sandtorv som taler. Videre så forsatte samarbeidet med Betania om ett ungdomsmøte i måneden hos dem fram helt til sommeren. Dette ble avviklet fra sommeren av, da det virket mest fruktbart å ha alle møtene for ungdommene på Betesda. I vår ble Erik Fjelland Moi valgt til å være den neste ungdomspastoren, da Kristin Fjermestad hadde valgt å tre av som ungdomspastor. I desember var det tid for den årlige julegallaen, som ble gjennomført med bravur av alle involverte. Vi hadde drøyt 100 besøkende, samt en gruppe fra bofelleskapet for mindreårige flyktninger. I tillegg, så stelte ungdommen i stand nyttårsfeiring, en feiring som gikk meget bra! Celebrations: Hver fjerde helg, så har vi ett ekstra stort ungdomsmøte, som kalles Celebration. Her leier vi inn noen utenfra som kommer å taler! Her har vi hatt besøk av Helge Flatøy, Erik Fjelland Moi, David Hasseløy, Truls Åkerlund, Erik Stordal, Pål Pedersen, Thor Harald Evenstad og Oddleiv Sandtorv. Her har vi hatt ett snitt på 60 besøkende hver gang. Youthstation B: Vi har hatt Youthstation B, som er ett vanlig ungdomsmøte, 2 ganger i måneden i vår, og har gått over til å ha 3 slike samlinger i måneden, i og med at samarbeidet med Betania er avsluttet. Her er

16 det ungdomspastoren som for det meste forkynner. Vi har i snitt hatt ca 40 stk på disse samlingene. Tro i praksis: Hver fjerde lørdag, så har ungdommen som formål å gå ut å hjelpe de i samfunnet som trenger det. Vi har vært rundt og gjort flyttejobber for folk, vaska ut hus, rydda låver og gjort flere jobber for folk som kanskje ikke er i stand til å gjøre det selv. Tentro: I vår stod det flere til konfirmasjon her på Betesda. Ståle Solberg hadde Tentro-kullet sammen med Johan Hammerich våren 2013 og overgav dette arbeidet til Erik Fjelland Moi etter sommeren. Følgende stod til konfirmasjon leseåret : Sindre Skretting, Andreas Samuel Holter Øya, Åse Marit Lia Kasin, Joachim Ålykkja Lund, Christine Sundstøl, Veronica Steen, Lisa Johnsen, Kristiane Særsland og Bjørn Erik Flåterud (konf.dag på Heddal misjonkirke). Dette leseåret har vi 8 konfirmanter. Sarepta: Sarepta var i gang under våren, men har ikke kommet igang etter sommeren. Betesda Racing: Racingen har hatt ukentlige samlinger oppe på gården til Lloyd Sundstøl, der de har hatt andakter. Øyvind Jamtveit har vært øverste ansvarlig, og han har hatt med seg Hans Petter Gravdal. Racingen har jobbet med å laste trailere for Arkenstiftelsen flere ganger i året, for å generere penger til virksomheten. Stall Esperanza: Stallen har blitt avviklet som ett NUF, og er ikke lengre ett eget firma. Kristin Fjermestad har fungert som leder, men framtiden iforhold til stallen, er ikke enda avklart. Til tross for dette, så har det vært ukentlige samlinger oppe i stallen, med andakt og hesteridning. Erik Fjelland Moi

17 Betesda Racing årsrapport 2013 Racingens tøffeste år 2013 startet veldig bra. Vi var en fin flott gjeng som møtte opp hver eneste onsdag. Over 20 ungdommer som ønsket å være medlem i Racingen. Men vi hadde utfordringer i form av veldig mye rot og uorden i lokalet. Etter gjentatte forsøk om å få det bedre skjedde det ingen ting. Det var en liten gjeng som ryddet og noen få rotet det til igjen. Da menighetens ledelse gikk HMS runden sin der oppe ble lokalet steng frem til alle ankepunktene ble ordnet opp i. Dette fikk guttene og jentene til å få øynene opp for at her må noe gjøres. Samtidig ble det opprettet en ledergruppe på 6 personer. Gruppa holdt jevnlige møter og la planer om hvordan lokalet skulle kunne åpnes igjen. En lørdag ble det holdt stordugnad der oppe og vi ryddet, kastet, vasket og gjorde alle punktene i HMS rapporten. Ledelsen kom på nytt besøk og var veldig godt fornøyde med alt som hadde blitt gjort. Det som er positivt er at etter stordugnaden så er det fremdeles like flott der oppe. Alle rydder opp sitt eget rot, vasker og soper gulvet etter endt kveld. Det er en fryd å se på innsatsen for å holde det fint og reint. Ledergruppa består av: Sondre Rivrud, Vebjørn Engebretsen, Andreas Jamtveit, Kjell Ivar Berget, Petter Gravdal og Øyvind Jamtveit Vi vil gjerne takke ledelsen i menigheten for at de tok situasjonen alvorlig og hjalp oss, slik at Racinglokalet kan fremstå som en mye triveligere og mer inspirerende lokale å oppholde seg i. Vi har nå gjort noen investeringer som skal forhåpentligvis redusere strømutgiftene en del. Nye panelovner med termostat og en stor flott varmekanon som varmer opp lokalet på veldig kort tid. Med dette så satser vi på at 2014 blir et år fylt av glede og iver etter at flere kommer på onsdagskveldene. Ber om menighetens forbønn for gruppa. Legger med noen bilder på neste side Mvh Øyvind Jamtveit

18

19 Årsrapport 2013, Stall Esperanza. Året 2013 har i stor grad handlet om å avslutte driften av Stall Esperanza. Til tross for at vi avslutter, så har vi valgt å opprettholde noen av aktivitetene gjennom året som har gått. Onsdagssamlingene har vi holdt hver onsdag fra kl. 17 til 20. Her har det vært i gjennomsnitt barn/ungdom. Opplegget har vært som tidligere: Samtale, andakt, aktivitet med hest, fellesskap. I juli arrangerte vi westerncamp. Dette er en leir som går over 4 dager barn/ungdom overnatter på låven og er med på aktiviteter, stell og opplæring i stallen og godt fellesskap. Vi har hatt tilbud til kommunen i form av fritidskontakt/støttekontakt funksjon. Vi har hatt 3 jenter (ca 3 timer pr uke, pr stk) i stallen dette året under dette tilbudet. I tillegg har vi hatt ei jente som har fått godkjent tiden i stallen som et støttetilbud og som en del av undervisningsopplegget i den videregående skole. Det siste halve året så har vi hatt ei jente utplassert i arbeidstrening gjennom NorPro. Ellers så har vi hatt mange gode og uformelle stunder med mennesker fra nært og fjernt. Vi avslutter driften og vet at mange mennesker har blitt velsignet, og vi takker Gud for den tiden vi har fått lov til å være med i dette arbeidet. Årsrapport søndagsskolen 2013 Vi samles til søndagsskole i loftstua på søndager fra kl Søndagsskolen er på søndager det ikke er storsøndag og vi har fri i skolens ferier. Våren 2013, var det Henny Kolbjørnsrud, Camilla Moskar Berget, Morgan Wåle, Rachel Kolbjørnsrud og Sissel Solberg som var med som ledere. Fra høsten ble det noen endringer da Camilla ønsket å slutte som leder. Ho har både hatt ansvar for en av «klassene» og for musikk. Rachel har nå tatt mer ansvar i den ene «klassen» og de andre har fortsatt som før. Det vi ønsker på søndagsskolen er å fortelle barna om Jesus med fokus på sang og andakter, men også med lek og sosiale relasjoner. Målgruppen er barn opp til 7.klasse. Vi har stabilt frammøte på rundt15-20 barn og det er ofte mange foreldre med. Vi synger mye, har lek, og deler gruppen opp i to «klasser» til undervisning. De voksne får kaffe.

20 Vårhalvåret ble som vanlig avsluttet med en familiedag. Dette året var den lagt til Dårstul i Lisleherad. Det ble en vellykket dag. Som del av det felleskristne barnearbeidet i kommunen var både ledere og barn fra søndagsskolen, med på «24-timersfestivalen» som ble arrangert i november. Dette har også krevd en del tid til planlegging i forkant. Det var også representanter fra lederne på den lokale LED, som var i Porsgrunn i november. Sammen med de andre barnegruppene i menigheten støtter vi Barnehjemmet Arken i Ukraina. CELEBRATION KIDS Høsten 2013 startet vi opp igjen med Celebration kids, da nye ledere endelig dukket opp! Da hadde koret hatt pause i ett år. Vi startet opp med ca 8-10 barn og håper på å øke dette antallet neste år. Vi har faste øvelser annenhver mandag. Visjonen vår er; Barna skal få oppleve sangglede og få oppleve at lovsang er å gi fra sitt hjerte tilbake til Gud. Celebration Kids deltok på flere storsøndag samlinger i menigheten. Barna vil gjerne synge og er stort sett flinke til å møte opp. Ledere for Celebration kids er; Katrine Gravdal, Marianne Jamtveit og Marianne Cloumann Fosse. Anders Solberg har vært med på lyd/teknikk. Ole Thomas hjelper til med lyd på øvelsene. Rebekka Jacobsen har hjulpet til med «pausemat». Det har vært en fantastisk velsignelse!!!

21 Årsrapport for junioren 2013 Junioren er hver onsdag fra kl Det er for barn som er mellom 6 og 13år(1kl-7kl). Tanken er at når de begynner på ungdomskolen skal de inkluderes i ungdomsmiljøet på Betesda. Det er ca barn hver onsdag. De fleste barna er ikke menighetsbarn, så vi håper at vi får sådd noen frø som kan høstes senere. På junioren driver vi med snekring, maling av halvfabrikater, strikking, bordtennis, biljard. Vi har også ei kjøkkengruppe. Her lages det mat som en får nyte godt av etter andakten. Det er til tider ganske krevende så vi er takknemlige om dere husker på oss i bønn Ledere for Junioren dette året har bestått av. Ingunn Flåterud Agate Grindalen Svein Tore Engene Ingvar Skretting

22 ÅRSRAPPORT BARNEHAGEN 2013 Barnehagen er i god drift og vi har stort sett hatt helt fullt med barn hele året. Det varierer med sammensetningen på gruppa når det gjelder alder og antall dager de går i barnehagen. Før sommerferien hadde vi 24 barn og det var 5 barn som sluttet. Vi fylte opp barnehagen i løpet av høsten og hadde i desember 23 barn og helt fullt etter arealnormen vår. Det er viktig for utregning av tilskudd for Årstema har vært innenfor emnet natur, miljø og teknikk. Hovedmålet har vært de mest kjente norske husdyra. I de kristne samlingene har det vært fokus på vennskap og dette å ta vare på hverandre. Det er hele tiden viktig for oss å formidle vår egen tro, at dette er noe som betyr mye for oss ansatte i vår hverdag, - at dette er en trygghet i livet som er konstant. Fra august har vi hatt fokus på kroppen og med tema «Jeg er meg og jeg er bra». Det er viktig å formidle barnas egenverdi og at de er skapt av Gud og er hans øyensten. De som jobber i barnehagen er: Lillian Moskar og Anne Marie Engene som deler stillingene som styrer og pedagogisk leder. Borgny Bjørlin har 35% stilling som ped.leder på dispensasjon, da vi etter utlysning ikke fikk utdannet førskolelærer. Vi har fått dispensasjon ut juli. Hun har 25% assistentstilling i tillegg. Veronica Cloumann sa opp sin stilling fra da hun flyttet til Holmestrand. Veronica har vært ansatt siden starten i Hun har gjort en flott jobb og blir savnet av både barn og voksne. Caroline Moskar ble ansatt i 80% stilling fra Mathias Engene er ansatt i 20% stilling som renholder. Fra 1.april har vi hatt stor hjelp av Rowena Aguanta som vi har hatt i arbeids-og språktrening gjennom NAV. Vi hadde ikke klart oss uten henne i disse tider med flere og flere småbarn. Ellers vil vi rette en stor takk til Thor Bjørlin som tar seg av lønnsutbetalinger og regnskap. Det har blitt mer og mer arbeid for han i forbindelse med bla. momskompensasjon. Han er unik!!!!! Vi synes det er viktig å presisere at vi ser på barnehagen som en viktig del av menighetens arbeid, og ser muligheten til å nå ut til mange familier med evangeliet. Vi er avhengige av deres bønn og håper dere husker på oss!!!!

Årsrapport Fra virksomheten. Møter.

Årsrapport Fra virksomheten. Møter. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i det store arbeidet som drives i Betesda.

Detaljer

Ståle Solberg. Årsrapport 2015

Ståle Solberg. Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport 2015 I denne årsrapporten er det lagt vekt på å ta med virksomheten på en enkel og oversiktlig måte, slik at alle kan få et innblikk i det store arbeidet som drives i Betesda.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA En liten bildekavalkade over det som har skjedd i desember hos Fire and Harvest Ministries i Manila, Filippinene I noen land feires jul bare

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Kjære venner i Norge!

Kjære venner i Norge! Estland, 18. juli 2013 Kjære venner i Norge! Sola steiker med noen lette sommerskyer dansende rundt seg, og den lange vinteren vi hadde i år er for lengst glemt! Takk til dere som uansett vær og vind,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina ARBEID I LVIV N Y H E T S B R E V Oktober 2001 Vellykket besøk i Ukraina Vidar Tjomsland med varebilen han kjørte ned til Ukraina Torsdag 4.oktober reiste Vidar Tjomsland på besøk til vennene i Lviv i

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

13. AUGUST 2014 UTGAVE 6. Les mer s. 5 HØSTEN 2014

13. AUGUST 2014 UTGAVE 6. Les mer s. 5 HØSTEN 2014 SØK HANS RIKE, SÅ SKAL DERE FÅ DETTE I TILLEGG Lukas 12.31 WATOTO- KONSERT 18.sept. les mer s. MYE GØY FOR BARNA Les mer s. 5 KENT JAKOBSEN Les mer s. 4. HØSTEN 2014 Klar, ferdig, gå Vi står på startstreken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

ARBEID I LVIV. Kontakt informasjon : Nyhetsbrev August 2004 GI DIN GAVE TIL... Arbeid i Lviv v/ Vidar Tjomsland

ARBEID I LVIV. Kontakt informasjon : Nyhetsbrev August 2004 GI DIN GAVE TIL... Arbeid i Lviv v/ Vidar Tjomsland Returadresse: ARBEID I LVIV v/vidar Tjomsland Skinneneveien 236 3178 Våle Kontakt informasjon : Kontaktgruppen Arbeid i Lviv består av : ARBEID I LVIV Nyhetsbrev August 2004 Kjell Arve Tolås Adr.: Østerliveien

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PIONÉRMAIL. mars :: 2014. innebærer hva vi selv og hva parrtneren vår sitt kjæelighetsspråk

PIONÉRMAIL. mars :: 2014. innebærer hva vi selv og hva parrtneren vår sitt kjæelighetsspråk PIONÉRMAIL mars :: 2014 Inkludere, utruste og utsende NYTTIG, LÆRERIK OG FIN PARSAMLINGSHELG Nå har parsamlingshelgen vært. Alle som var med føler dette var en lærerrik og nyttig helg, der parene fikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn.

Hvem er vi? Jesusteltet er en kristen organisasjon med medarbeidere fra forskjellige kirkesamfunn. N y h e t s b r e v Når jeg ser tilbake på det siste året og hvordan Gud har brukt Jesusteltet, finnes det ingen tvil i meg, Jesusteltet er en ren bevegelse fra Gud, og det provoserer troen i meg for det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Mercy2Asia inc. HEI ALLE HJEMME I VINTER NORGE!!!!

Mercy2Asia inc. HEI ALLE HJEMME I VINTER NORGE!!!! Mercy2Asia inc. HEI ALLE HJEMME I VINTER NORGE!!!! Vi sendte av gårde en kjekk, kortklipt, kraftig Fillipinsk mann til Norge den 23 august. Vi fikk han hjem nå på onsdag 20 november - langhåret og flere

Detaljer