TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 81 2008. www.bioforsk.no. Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr TESTRAPPORT Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm

2 Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: Fax: Bioforsk Jord og miljø Frederik A. Dahls vei Ås Tlf: Faks: Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Drøbakveien Ås Tlf: Fax: Tittel: TESTRAPPORT Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Forfatter: Guro Randem Hensel, Bioforsk Medarbeidere uttesting: Jon Asper, Arve Heistad og Lasse Vråle, UMB/IMT Anders W. Yri, Bioforsk Dato: Tilgjengelighet: Prosjekt nr.: Arkiv nr.: Lukket Rapport nr.: ISBN-nr.: Antall sider: Antall vedlegg: 81/ Oppdragsgiver: Klargester NUF Gjerdrums vei 10 d, 0484 Oslo Samarbeidspartnere: Bioforsk Jord og miljø Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Stikkord: Gråvannsrenseanlegg, fritidsbolig, testprogram, renseeffekt Kontaktperson: Lars Bugge Kontaktpersoner: Guro Randem Hensel Arve Heistad, Lasse Vråle Jon Asper Fagområde: Renseteknologi, vannkvalitet Sammendrag Bioforsk Jord og miljø og Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, ved Institutt for Matematiske realfag og teknologi, IMT, har i samarbeid gjennomført uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig. Uttestingen er gjennomført etter UMB og Bioforsk s utarbeidede norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg Prøveprogram for prefabrikkerte, mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus, av 10. januar 2008, se vedlegg 1. Testen ble gjennomført i første halvdel av 2008 og ble avsluttet den 2. mai Testen er gjennomført over 68 dager med varierende hydraulisk belastning. Nominell (normal) belastning har vært på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og høy belastning på 600 liter per døgn. Resultater av testen viser en gjennomsnittlig behandlingseffektivitet ved nominell belastning på 84% BOF 5, 77% fosfor, 71% suspendert stoff og 80% smittestoff (E.coli). Renseresultater er vist i kapittel 4 og i vedlegg 2. Det er utstedt sertifikat som viser hovedresultater av testen. Sertifikat er vist i vedlegg 3. Godkjent Prosjektleder Trond Mæhlum Guro Randem Hensel

3 Innhold 1. Innledning Daglig strømningsmønster og belastningsvariasjoner Uttestingsperiode - avvik fra prøvingsprosedyre og driftsproblemer Resultater fra uttestingspeioden Vurdering av belastning av anlegget Vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget Vedlegg... 9

4 1. Innledning Bioforsk Jord og miljø og Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB har i fellesskap stått for uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001. Anlegget er et prefabrikkert gråvannsrenseanlegg for fritidshus. Uttestingen er gjennomført etter UMB og Bioforsk s utarbeidede norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg Prøveprogram for prefabrikkerte mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus av 10. januar Normen beskriver et uttestings- og prøvetakingsprogram for behandlingseffektivitet av gråvannsrenseanlegg. Normen i sin helhet er å finne i vedlegg 1 og på Uttestingen er gjennomført i henhold til prøvetakingsprogrammet i normen og det er utstedt sertifikat for anlegget. Klargester Gråvannsanlegg, GW 001, for fritidsbolig består av en glassfiberarmert polyester (GAP) tank som er delt ved en skillevegg i et forsedimenteringskammer og et vannbehandlingskammer med filtermateriale. Vannet ledes med selvfall til forsedimenteringskammer, via et doseringskammer og til vannbehandlingskammer der det fordeles over filterflaten ved selvfall via tre sprederør/fordelingsrør med hull. Vannet strømmer gjennom en umettet sone i filteret og ned i en begrenset mettet sone før renset vann ledes ut av anlegget med selvfall. Figur og deler av beskrivelse av anlegget nedenfor er hentet fra Klargesters brukermanual for GW 001. Figur 1: Prinsippskisse av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Forsedimentering Gråvannet kommer først inn i forsedimenteringskammeret. Her bunnfelles fast stoff, og flytende slam tilbakeholdes. Dette kammer må tømmes periodisk for slam. Forsedimenteringskammeret er designet for å håndtere varierende flyt- og vannstand. Vannfasen løper deretter ved gravitasjon videre til et doseringskammer hvorfra gråvannet distribueres over filtermediet. Det patenterte doseringssystemet sørger for en kontrollert fordeling over filtermediet uten bruk av energi eller mekaniske deler. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 2

5 Vannbehandlingsdelen Forsedimenteringsbassenget er avskilt fra vannbehandlingsdelen av en skillevegg. Vannbehandlingsdelen består av hhv. fordelingssystem, filtermedie (Filtralite P 0,5-4 mm) og oppsamlingsbasseng. Fordelingssystemet består av tre fordelingsrør med hull. Vannet fordeles over filterflaten ved selvfall. I filtermaterialet holdes forurensningsstoffer tilbake både ved mekaniske, biologiske og kjemiske prosesser. Det ferdigbehandlede gråvannet samles opp i bunnen av tanken og ledes derfra til resipient ved selvfall. Det kan etableres et prøvetakingspunkt i utløpet ved behov. Tekniske data på anlegget ar angitt i tabell 1 nedenfor. Tabell 1: Tekniske data for Klargester gråvannsrenseanlegg, GW 001 Under uttestingen som ble gjennomført på Klargester GW 001, var normalbelastning på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og maksimal belastning på 600 liter per døgn. Bioforsk og UMB anbefaler at dette er dimensjonerings-grunnlag for en standard hytte med maksimalt 6 sengeplasser, normal sanitær standard og bruk på inntil 90 døgn pr år. Gråvannet som er benyttet i testen er produsert i et hybelkompleks for studenter ved IMT på universitetsområdet. Gråvannet forventes ikke å skille seg vesentlig fra annet gråvann fra fritidsboliger eller boliger. Unntagelsen kan være at andelen matlaging i boligen er noe mindre enn normalt, mens andelen dusjvann kan være noe høyere. Gråvannet hentes fra første kammer i slamavskiller før renseanlegget ved studentkomplekset. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 3

6 2. Daglig strømningsmønster og belastningsvariasjoner Daglig strømningsmønster, som vist i tabell 2 nedenfor, har vært benyttet for alle belastningsperiodene, dvs. normal belastning på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og høy belastning på 600 liter per døgn. Tabell 2: Daglig strømningsmønster Periode H (timer) Prosent av daglig volum % timer 100% Tabell 2 ovenfor viser hvordan anleggets hydrauliske belastning har blitt variert gjennom døgnet. 45% av døgnbelastningen har blitt tilført over en 6-timers periode på begynnelsen av dagen. Deretter 6 timer uten belastning (arbeidstid), før 55% av døgnbelastningen har blitt tilført over en 5-timers periode på kvelden. Siste del av døgnet, 7 timer, har simulert natt med null belastning. 3. Uttestingsperiode - avvik fra prøvingsprosedyre og driftsproblemer Anlegget er uttestet i henhold til prøvetakingsplan beskrevet i normen, se vedlegg 1. Testprogrammet med antall prøver som er tatt ut ved de forskjellige belastningsforholdene, samt beskrivelse av avvik fra prøvingsprosedyren og driftsproblemer i testperioden fremgår av tabell 3 nedenfor og i tilhørende kommentarer på neste side. Tabell 3: Gjennomført testprogram Testperiode Q belastning i prosent (%) Hydr. belastn. liter/døgn Oppstartsdato Avslutningsdato Antall dager Antall prøver Biomasseetablering 1, Normal belastning Maks belastning Hvile Normal belastning 4, Lav belastning Maks belastning Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 4

7 Merknader til gjennomført testprogram. Ref. nummer i tabell 3: 1. Biomasseetablering (x-periode): Innkjøringsperioden startet opp den og testperioden startet opp den 24. februar Det ble tatt ut 12 prøver i biomasseetableringsperioden. Disse inngår ikke i resultatene fra testperioden. 2. Før teststart: Det ble gjennomført en forenklet service på anlegget før testperioden startet, dvs. etter biomasseetableringsperioden. Anlegget hadde da hatt en tilnærmet årlig belastning (90 bruksdøgn). Partikkelfilter i doseringskammer ble spylt og hullene i sprederørene ble staket opp 3. Maksimalbelastning: Det ble ikke tatt ut prøve den 11. mars. Det ble derfor kun tatt ut 2 prøver, og ikke 3 som beskrevet i normen, i denne maksimalbelastningsperioden. Det ble tatt ut en ekstra prøve fra maksimalbelastningsperioden på slutten av testen for å kompensere for dette. 4. Normalbelastning: Da anlegget den 8. april ble startet opp igjen etter hvileperioden, ble det ved en teknisk feil kun tatt ut døgnblandprøver og ikke volumproporsjonale døgnblandprøver. Denne feilen ble først oppdaget søndag 27. april. Uttak av volumproporsjonale prøver ble startet opp igjen 30. april. 5. Normalbelastning: Tilførselsrøret for forsyning av gråvann til anlegget gikk tett natt til mandag 21. april og anlegget ble belastet med halvparten av programmert mengde, dvs. 200 liter per døgn, dette døgnet. 6. Lav belastning: Den 21. april og den 24. april ble fosfornivået i innløpsvannet målt til henholdsvis 0,36 og 0,38 mg/liter. Dette er utenfor det oppgitte kravet til gråvannet som er 0,5-5,0 mg/l, med et gjennomsnitt for alle prøver innenfor 0,8 til 2,0 mg/liter. Målte BOF5-verdier de to samme dagene viser normale verdier. 7. Maksimalbelastning: Siste maksimalbelastningsperioden ble øket med en dag og det ble tatt ut en ekstra prøve for å kompensere for prøven som ikke ble tatt ut den 11. mars. Til sammen ble det da tatt ut 6 prøver under maksimal belastning, slik som det er beskrevet i normen. Det er i uttestingsperioden registrert enkelte avvik fra prøveprogrammet. Avvikene er imidlertid ikke av en slik karakter eller omfang at det påvirker resultatene av testen i noen særlig grad. Det er derfor utstedt sertifikat som viser hovedresultater av testen. Sertifikat er vist i vedlegg 3. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 5

8 4. Resultater fra uttestingsperioden Det ble tatt ut 12 prøver ved nominell (normal) belastning, 6 prøver ved høy belastning og 3 prøver ved lav belastning, dvs. totalt 21 prøver, i løpet av uttestingsperioden. Det ble analysert på både innløpsvann og renset vann ut av anlegget. Analyseresultater og driftsdata fra testperioden er vist i vedlegg 2. Følgende renseresultater ble oppnådd: Nominell (normal) belastning på 400 liter per døgn (12 prøver): Det ble oppnådd følgende gjennomsnittlig renseevne ved nominell belastning på 400 liter per døgn: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 84 %, 24,4 mg/liter Fosfor, tot-p : 77 %, 0,25 mg/liter Suspendert stoff, SS: 71 %, 24,6 mg/liter For E.coli foreligger resultater for 11 av 12 prøver for nominell belastning. Gjennomsnittlig renseevne for disse prøvene er 80%. Som vist i vedlegg 2, ble det påvist svært høye E.coli verdier i innløpsvannet i testperioden. I forurensningsforskriftens kapittel 12, 12-8, settes det krav til 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av organisk materiale ved utslipp av sanitært avløpsvann til følsomt og normalt område. For å kunne sammenligne kombinasjonen av gråvannsrenseanlegg og separat toalettløsning med løsninger for behandling av totalavløp (dvs. både gråvann og toalettavløp), må det tas hensyn til både renseeffekten i gråvannsrenseanlegget og at det som oftest benyttes utslippsfri toalettløsning (eks. WC til tett tank, biologisk toalett uten utslipp av overskuddsvæske etc.). Iht. SFT-rapport nr. 96:16 og VA/Miljø-Blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann, inneholder gråvannet 23% av fosformengden og 61% av mengden organisk materiale i avløpsvannet. Dette fremkommer av tabell 4 nedenfor. Tabell 4: Spesifikke mengder i toalettavløp og gråvann Spesifikk stoffmengde gram/pe og døgn Fosfor Organisk materiale Nitrogen Toalettavløp 1, ,1 Gråvann 0, ,20 Sum 1, ,3 Andel (%) i gråvann 23% 61% 10% Forutsatt at det benyttes utslippsfri toalettløsning, vil det testede anlegget, Klargester GW 001, tilfredsstille kravet til 90% renseeffekt mht. fosfor og organisk materiale. Høy belastning på 600 liter per døgn (6 prøver): Ved høy belastning ble følgende enkeltverdier for rensegrad (%) oppnådd: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 90%, 86%, 84%, 77%, 76%, 82% Fosfor, tot-p : 79%, 74%, 88%, 85%, 93%, 90% Suspendert stoff, SS: 89%, 72%, 83%, 73%, 58%, 82% E.coli (4 av 6 prøver): 90%, 69%, 86%, 92% Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 6

9 Lav belastning på 200 liter per døgn (3 prøver): Ved lav belastning ble følgende enkeltverdier for rensegrad (%) oppnådd: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 85%, 78%, 80% Fosfor, tot-p : 96%, 63%, 90% Suspendert stoff, SS: 72%, 75%, 79% E.coli (2 av 3 prøver): 80%, 94% Gjennomsnittlig temperatur i prøvelokalene i løpet av testperioden var 7,6 ºC (min. 6,0 ºC og maks. 9,0 ºC), mens gjennomsnittlig temperatur i innløpsvannet var 15,2 ºC (min. 13,0 ºC og maks. 16,8 ºC). Det ble benyttet ubehandlet og ufortynnet gråvann som er representativt for gråvann i Norge. Det ble tatt ut døgnblandprøve av gråvannet for analyse gjennom hele testperioden. Tilførselen av gråvann under uttestingen var av følgende kvalitet: Biokjemisk oksygenforbruk (BOF 5 ): 130 til 240 mg O/liter, med et gjennomsnitt av alle prøver på 164 mg/liter Total fosformengde (tot-p): 0,36 til 1,9 mg/l, med et gjennomsnitt av alle prøver på 1,14 mg/l Suspendert stoff (SS): 64 til 200 mg/liter, med et gjennomsnitt av alle prøver på 100 mg/l 5. Vurdering av belastning av anlegget Uttestingen ble gjennomført med en nominell (normal) belastning på 400 liter per døgn. Lav og høy belastning var henholdsvis 200 og 600 liter per døgn. Bioforsk og UMB anbefaler at dette er dimensjoneringsgrunnlag for en standard hytte med inntil 6 sengeplasser, normal sanitær standard og bruk på inntil 90 døgn pr år. Som det fremkommer av analyseresultatene i vedlegg 2, er det ikke påvist store endringer i renseeffekt ved lav og høy belastning i forhold til ved nominell belastning. Det er heller ikke påvist redusert renseeffekt etter hvileperioden. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 7

10 6. Vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget Basert på erfaringer fra uttestingen, er det gjort en vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget for at det skal fungere tilfredsstillende. Produsent har oppgitt at det er behov for service med kontroll av anlegget minimum 1. gang per år. Drifts- og serviceavtale for anlegget skal omfatte følgende: Forsedimenteringskammer: Kontrollere slammengde og vurder om det er behov for tømming av slam. Fjerning av flyteslam ved behov. Doseringskammer: Spyle og rengjøre kammeret. Spyle, alternativt skifte partikkelfilter, samt rengjøre og eventuelt justere tilførselsrørene i kammeret. Vannbehandlingskammer: Spyle sprederørene (fordelingsrørene), samt foreta kontroll av filterflaten og rake ved behov. I tillegg bør anleggseier gjennomføre regelmessig tilsyn med anlegget. Det anbefales minimum to tilsyn av anleggseier per år. Dette bør fortrinnsvis gjennomføres på våren etter vintersesongen og på høsten før snøen kommer. Det vises for øvrig til brukermanual fra leverandør. Det gjøres oppmerksom på at anlegget må plasseres slik at det er mulig å få tømt forsedimenteringskammer (slamavskiller) med slamtømmebil. Renseanlegget vil primært fungere som et biologisk filter med tilbakeholdelse av suspendert stoff og organisk materiale. Ved bruk av filtermedium med høy fosforbindingskapasitet, eks. Filtralite-P, vil anlegget også kunne holde tilbake fosfor. Filtermediet vil imidlertid ha en begrenset levetid med hensyn til fosforbinding da filtermassen etter hvert vil bli mettet. Det er i løpet av uttestingsperioden ikke registrert noen reduksjon i renseeffekt mht. fosfor. Filterets levetid mht. fosforbinding vil variere avhengig av belastning og P-innhold i tilført gråvann. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 8

11 7. Vedlegg Oversikt over vedlegg Nr Emne 1 Norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg for fritidshus 2 Analyseresultater fra testperioden 3 Sertifikat Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 9

12 Vedlegg 1 Prøveprogram for prefabrikkerte mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus Utarbeidet av Anders Yri, Lasse Vråle, Arve Heistad og Jens Chr. Køhler 10. januar Bakgrunn Det finnes i dag ingen fastsatt norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg for hytter. Bioforsk og UMB har derfor i fellesskap utarbeidet denne standarden for uttesting av slike anlegg. Denne standarden for gråvann er utviklet med utgangspunkt i NS-EN :2005 (for minirenseanlegg for boliger, hvor både svartvann og gråvann tilføres anleggene). 2 Generelt Gråvannsrenseanlegget skal prøves av et firma med god kompetanse innen fagområdene for renseanlegg og renseprosesser. Før prøvingen starter, skal leverandøren gi dimensjoneringsspesifikasjoner (hydraulisk kapasitet) for anlegget. Det skal også gis fullstendig informasjon om installasjonen og krav til drifts- og vedlikeholdskrav. 3 Installering og igangsetting Anlegget skal installeres på en måte som er representativt for normale brukerbetingelser. Prøvingsbetingelser, inkludert omgivelses- og avløpsvanns temperaturer skal overvåkes av laboratoriet. Produsenten skal installere og ferdigstille alle deler av anlegget før prøving. 4 Drift under prøving Det skal avklares om det vil være behov for vedlikehold av anlegget i prøvingsperioden. Under prøvingsperioden skal ingen uvedkommende ha adgang til prøvingsstedet. Leverandør/produsent skal ikke ha adgang under prøvingsperioden. 5 Krav til gråvannet Det skal benyttes ubehandlet og ufortynnet gråvann som er representativt for gråvann i Norge. Det skal ikke benyttes utstyr som finkverner avløpet. Det er akseptabelt å grovsikte og fjerne sand før bruk, så lenge tilførselen er av følgende kvalitet: a) BOF5: 30 mg O2 /l til 300 mg O2/l, med et gjennomsnitt av alle prøver innenfor 60 mg O2 /l til 200 mg O2/l b) Total fosformengde: 0,5 mg/l til 5 mg/l, med et gjennomsnitt av alle prøver innenfor 0,8 mg/l til 2,0 mg/l Gjennom hele uttestingsperioden skal det tas blandpøver av innløpsvannet. 6 Daglig strømningsmønstrer for prøving Den daglige strømmen som brukes til prøvingsformål skal måles av laboratoriet. Det daglige strømningsmønsteret skal være i henhold til tabell 1 med et avvik på +/- 5 %. Vannmengdene måles med elektromagnetisk måler som logges. 1

13 Tabell 1. Daglig strømningsmønster Periode Prosent av daglig volum H % Program for uttesting Siden disse gråvannsrenseanleggene er små og vil bli benyttet under mange ulike forhold også for fritidsboliger og hytter vil variasjoner i belastninger og full stans være viktige parametere. Før anlegget settes i drift skal alle driftsforhold, kjemikaliemengder og forutsetninger gjøres kjent for firma som skal gjennomføre prøveplanen. Rutinemessig overvåking skal skje så lenge prøveplanen varer. Prøveplan for uttestingen er vist i tabell 2. Målinger skal foretas regelmessig under hver testperiode. Hele prøvingen skal utføres i løpet av en periode på (67 + x) dager. Tabell 2 Testprogram for gråvannsanlegg. Testperiode Q belastning Varighet Antall prøver i prosent (%) Dager 0 Biomasseetablering 100 X d* Etter ønske fra leverandør 1 Normal belastning d 6 2 Maks belastning d 3 3 Hvile 0 26 d 0 4 Normal belastning d 6 5 Lav belastning 50 4 d 3 6 Maks belastning d 3 *X er den tiden produsenten har oppgitt at det tar for å få etablert tilstrekkelig biomasse i anlegget/normal renseeffekt i anlegget. I utgangspunktet settes spesifikk gråvannsproduksjon til 100 l/p x d. Leverandør oppgir dimensjoneringsspesifikasjoner for anlegget før prøving starter. Dette skal oppgis i l/d. Testen skal kjøres med en omgivelsestemperatur på 6-10 C.Temperaturen på gråvannet (væskefasen) måles og logges. Det skal benyttes blandprøvetakere for volumproporsjonale døgnvannprøver både for innløp og utløp, og disse prøvene skal benyttes for å beregne rensegrad og mengde tilført stoff til anlegget. Stikkprøver vil også bli benyttet i forbindelse med måling av bakterieprøver. Alle prøver tas av godkjente personer. Kun disse har tilgang til testanleggene.det tas prøver av innløpsvann og utløpsvann som straks leveres til godkjent laboratorium. Følgende analyseparametere måles: 1. Total fosfor; 2. BOF 5 ; 3. E-coli; 4. Utelufttemperatur /temperatur i prøvingslokale; 5. temperatur(væskefase). 2

14 Følgende analyseparametere kan måles ved behov (etter avtale): 6. ph (anbefales); 7. ledningsevne (anbefales); 8. Suspendert stoff; 9. Nitrogenparametere; 10. KOF; 11. TOC; 12. ortofosfat. 8 Analyse av prøver Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres etter standardmetodene som er angitt tabell 3 nedenfor. Tabell 3. Standardmetoder for ulike parametere Parametre Analyseteknikk Metode Total fosfor SFA - total - peroksodisulfatopp. NS-EN ISO 6878 Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5 Fortynningsmetoden NS-EN E-coli Membranfiltrering NS-EN ISO 9308 ph Elektrode NS 4720 Kjemisk oksygenforbruk, COD Hack metode,spektrofoto. ISO 6060 SS Gravimetri NS 4733 Total nitrogen SFA - total NS 4743 Nitrat og nitritt (summen) SFA NS-EN ISO Middelverdien av de 12 prøvene for utslippsverdi/renseevne fra periodene med normal belastning skal beregnes for hver parameter. De individuelle verdiene for periodene med lav og maks belastning skal oppgis i rapporten. 9 Prøverapporten vil inneholde følgende: Bioforsk vil stå ansvarlig for sammenstilling av analyseresultater og utarbeidelse av prøverapporten. 1. Opplysninger om anlegget under prøving, inkludert informasjon om nominell daglig belastning; 2. Informasjon om anleggets overensstemmelse med informasjon som ble gitt før prøving; 3. Data registrert under prøving for alle parametere, spesielt: middelverdien for utslippsverdi/renseevne for nominell belastning, og enkeltverdier for rensegrad/utslippskonsentrasjon ved ikke-nominell belastning. 4. Informasjon om eventuell vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som er utført i løpet av prøvingsperioden, inkludert detaljer om slamavskilling dersom dette har vært nødvendig; 5. Informasjon om eventuelle problemer, fysiske, eller miljømessige, som oppstod under prøvingsperioden. Avvik fra produsentens vedlikeholdsinstruksjoner skal rapporteres i denne delen 6. Informasjon om eventuelle driftsproblemer som har oppstått i løpet av driftsperioden, f.eks tilstopping av anlegget; 7. Informasjon om avvik fra prøvingsprossedyren; 8. Vurdering av produsentens instruksjoner for nødvendig drift og vedlikehold av anlegget, basert på erfaringer av prøvingen. 3

15 10 Sertifikat Det vil bli utarbeidet et sertifikat som viser hovedresultatene av testen, samt en kort beskrivelse av behov for vedlikehold av anlegget under normal drift. 4

16 Vedlegg 2 Analyseresultater, test av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsboliger Belastning Dato Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut l/d TP TP TP-rens% BOF5 BOF5 BOF-rens% SS SS SS-rens% ph ph E.coli E.coli E.coli-rens% ,85 0,37 56 % % % % ,36 64 % % % 6,9 7, % ,2 0,27 78 % % % 7,1 7, % ,98 0,3 69 % % % 7,1 7, ,31 69 % % % 6,8 7, % ,1 0,29 74 % % % 6,8 7, % ,3 0,27 79 % % % 6,7 7, % ,26 74 % % % 6,6 7, % ,6 0,32 80 % % % 6,8 7, % ,6 0,23 86 % % % 6,8 7, % ,4 0,17 88 % % % 6,6 7, % ,8 0,21 88 % % % 6,3 7, % ,6 0,12 93 % % % 7,0 7, % ,36 0,09 75 % % % 6,6 7, % ,3 0,05 96 % % % 6,6 7, ,38 0,14 63 % % % 7,0 7, % ,9 0,09 90 % % % 7,0 7, % ,82 0,1 88 % % % 6,6 7, % ,65 0,1 85 % % % 7,0 7, ,9 0,14 93 % % % 6,6 7, ,3 0,13 90 % % % 6,7 7, % Snitt testper. 80 % Snitt testper. 83 % Snitt testper. 73 % 6,8 7,5 Snitt testper. 82 % Snitt 50% 83 % Snitt 50% 81 % Snitt 50% 75 % Snitt 50% 87 % Snitt 100% 77 % Snitt 100% 84 % Snitt 100% 71 % Snitt 100% 80 % Snitt 150% 85 % Snitt 150% 82 % Snitt 150% 76 % Snitt 150% 84 % P inn P ut BOF inn BOF ut SS inn SS ut ph inn ph ut Snitt totalt 1,14 0,21 164,1 27,5 100,3 25,6 6,8 7,5 Snitt 100% 0,25 24,4 24,6 7,6

17 Vedlegg 2 Driftsdata Dato Lufttempr. Tempr. innløp ,2 15, ,5 15, ,8 14, , , , ,9 15, , , , ,7 HVILE , ,5 13, , , , ,8 16, , , ,8 14, , , , , ,3 Gj.snitt: 7,6 15,2 Minimum: 6,0 13,0 Maksimum: 9,0 16,8

18

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med

Detaljer