TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 81 2008. www.bioforsk.no. Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr TESTRAPPORT Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm

2 Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: Fax: Bioforsk Jord og miljø Frederik A. Dahls vei Ås Tlf: Faks: Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Drøbakveien Ås Tlf: Fax: Tittel: TESTRAPPORT Uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Forfatter: Guro Randem Hensel, Bioforsk Medarbeidere uttesting: Jon Asper, Arve Heistad og Lasse Vråle, UMB/IMT Anders W. Yri, Bioforsk Dato: Tilgjengelighet: Prosjekt nr.: Arkiv nr.: Lukket Rapport nr.: ISBN-nr.: Antall sider: Antall vedlegg: 81/ Oppdragsgiver: Klargester NUF Gjerdrums vei 10 d, 0484 Oslo Samarbeidspartnere: Bioforsk Jord og miljø Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Stikkord: Gråvannsrenseanlegg, fritidsbolig, testprogram, renseeffekt Kontaktperson: Lars Bugge Kontaktpersoner: Guro Randem Hensel Arve Heistad, Lasse Vråle Jon Asper Fagområde: Renseteknologi, vannkvalitet Sammendrag Bioforsk Jord og miljø og Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, ved Institutt for Matematiske realfag og teknologi, IMT, har i samarbeid gjennomført uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig. Uttestingen er gjennomført etter UMB og Bioforsk s utarbeidede norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg Prøveprogram for prefabrikkerte, mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus, av 10. januar 2008, se vedlegg 1. Testen ble gjennomført i første halvdel av 2008 og ble avsluttet den 2. mai Testen er gjennomført over 68 dager med varierende hydraulisk belastning. Nominell (normal) belastning har vært på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og høy belastning på 600 liter per døgn. Resultater av testen viser en gjennomsnittlig behandlingseffektivitet ved nominell belastning på 84% BOF 5, 77% fosfor, 71% suspendert stoff og 80% smittestoff (E.coli). Renseresultater er vist i kapittel 4 og i vedlegg 2. Det er utstedt sertifikat som viser hovedresultater av testen. Sertifikat er vist i vedlegg 3. Godkjent Prosjektleder Trond Mæhlum Guro Randem Hensel

3 Innhold 1. Innledning Daglig strømningsmønster og belastningsvariasjoner Uttestingsperiode - avvik fra prøvingsprosedyre og driftsproblemer Resultater fra uttestingspeioden Vurdering av belastning av anlegget Vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget Vedlegg... 9

4 1. Innledning Bioforsk Jord og miljø og Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB har i fellesskap stått for uttesting av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001. Anlegget er et prefabrikkert gråvannsrenseanlegg for fritidshus. Uttestingen er gjennomført etter UMB og Bioforsk s utarbeidede norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg Prøveprogram for prefabrikkerte mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus av 10. januar Normen beskriver et uttestings- og prøvetakingsprogram for behandlingseffektivitet av gråvannsrenseanlegg. Normen i sin helhet er å finne i vedlegg 1 og på Uttestingen er gjennomført i henhold til prøvetakingsprogrammet i normen og det er utstedt sertifikat for anlegget. Klargester Gråvannsanlegg, GW 001, for fritidsbolig består av en glassfiberarmert polyester (GAP) tank som er delt ved en skillevegg i et forsedimenteringskammer og et vannbehandlingskammer med filtermateriale. Vannet ledes med selvfall til forsedimenteringskammer, via et doseringskammer og til vannbehandlingskammer der det fordeles over filterflaten ved selvfall via tre sprederør/fordelingsrør med hull. Vannet strømmer gjennom en umettet sone i filteret og ned i en begrenset mettet sone før renset vann ledes ut av anlegget med selvfall. Figur og deler av beskrivelse av anlegget nedenfor er hentet fra Klargesters brukermanual for GW 001. Figur 1: Prinsippskisse av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsbolig Forsedimentering Gråvannet kommer først inn i forsedimenteringskammeret. Her bunnfelles fast stoff, og flytende slam tilbakeholdes. Dette kammer må tømmes periodisk for slam. Forsedimenteringskammeret er designet for å håndtere varierende flyt- og vannstand. Vannfasen løper deretter ved gravitasjon videre til et doseringskammer hvorfra gråvannet distribueres over filtermediet. Det patenterte doseringssystemet sørger for en kontrollert fordeling over filtermediet uten bruk av energi eller mekaniske deler. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 2

5 Vannbehandlingsdelen Forsedimenteringsbassenget er avskilt fra vannbehandlingsdelen av en skillevegg. Vannbehandlingsdelen består av hhv. fordelingssystem, filtermedie (Filtralite P 0,5-4 mm) og oppsamlingsbasseng. Fordelingssystemet består av tre fordelingsrør med hull. Vannet fordeles over filterflaten ved selvfall. I filtermaterialet holdes forurensningsstoffer tilbake både ved mekaniske, biologiske og kjemiske prosesser. Det ferdigbehandlede gråvannet samles opp i bunnen av tanken og ledes derfra til resipient ved selvfall. Det kan etableres et prøvetakingspunkt i utløpet ved behov. Tekniske data på anlegget ar angitt i tabell 1 nedenfor. Tabell 1: Tekniske data for Klargester gråvannsrenseanlegg, GW 001 Under uttestingen som ble gjennomført på Klargester GW 001, var normalbelastning på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og maksimal belastning på 600 liter per døgn. Bioforsk og UMB anbefaler at dette er dimensjonerings-grunnlag for en standard hytte med maksimalt 6 sengeplasser, normal sanitær standard og bruk på inntil 90 døgn pr år. Gråvannet som er benyttet i testen er produsert i et hybelkompleks for studenter ved IMT på universitetsområdet. Gråvannet forventes ikke å skille seg vesentlig fra annet gråvann fra fritidsboliger eller boliger. Unntagelsen kan være at andelen matlaging i boligen er noe mindre enn normalt, mens andelen dusjvann kan være noe høyere. Gråvannet hentes fra første kammer i slamavskiller før renseanlegget ved studentkomplekset. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 3

6 2. Daglig strømningsmønster og belastningsvariasjoner Daglig strømningsmønster, som vist i tabell 2 nedenfor, har vært benyttet for alle belastningsperiodene, dvs. normal belastning på 400 liter per døgn, lav belastning på 200 liter per døgn og høy belastning på 600 liter per døgn. Tabell 2: Daglig strømningsmønster Periode H (timer) Prosent av daglig volum % timer 100% Tabell 2 ovenfor viser hvordan anleggets hydrauliske belastning har blitt variert gjennom døgnet. 45% av døgnbelastningen har blitt tilført over en 6-timers periode på begynnelsen av dagen. Deretter 6 timer uten belastning (arbeidstid), før 55% av døgnbelastningen har blitt tilført over en 5-timers periode på kvelden. Siste del av døgnet, 7 timer, har simulert natt med null belastning. 3. Uttestingsperiode - avvik fra prøvingsprosedyre og driftsproblemer Anlegget er uttestet i henhold til prøvetakingsplan beskrevet i normen, se vedlegg 1. Testprogrammet med antall prøver som er tatt ut ved de forskjellige belastningsforholdene, samt beskrivelse av avvik fra prøvingsprosedyren og driftsproblemer i testperioden fremgår av tabell 3 nedenfor og i tilhørende kommentarer på neste side. Tabell 3: Gjennomført testprogram Testperiode Q belastning i prosent (%) Hydr. belastn. liter/døgn Oppstartsdato Avslutningsdato Antall dager Antall prøver Biomasseetablering 1, Normal belastning Maks belastning Hvile Normal belastning 4, Lav belastning Maks belastning Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 4

7 Merknader til gjennomført testprogram. Ref. nummer i tabell 3: 1. Biomasseetablering (x-periode): Innkjøringsperioden startet opp den og testperioden startet opp den 24. februar Det ble tatt ut 12 prøver i biomasseetableringsperioden. Disse inngår ikke i resultatene fra testperioden. 2. Før teststart: Det ble gjennomført en forenklet service på anlegget før testperioden startet, dvs. etter biomasseetableringsperioden. Anlegget hadde da hatt en tilnærmet årlig belastning (90 bruksdøgn). Partikkelfilter i doseringskammer ble spylt og hullene i sprederørene ble staket opp 3. Maksimalbelastning: Det ble ikke tatt ut prøve den 11. mars. Det ble derfor kun tatt ut 2 prøver, og ikke 3 som beskrevet i normen, i denne maksimalbelastningsperioden. Det ble tatt ut en ekstra prøve fra maksimalbelastningsperioden på slutten av testen for å kompensere for dette. 4. Normalbelastning: Da anlegget den 8. april ble startet opp igjen etter hvileperioden, ble det ved en teknisk feil kun tatt ut døgnblandprøver og ikke volumproporsjonale døgnblandprøver. Denne feilen ble først oppdaget søndag 27. april. Uttak av volumproporsjonale prøver ble startet opp igjen 30. april. 5. Normalbelastning: Tilførselsrøret for forsyning av gråvann til anlegget gikk tett natt til mandag 21. april og anlegget ble belastet med halvparten av programmert mengde, dvs. 200 liter per døgn, dette døgnet. 6. Lav belastning: Den 21. april og den 24. april ble fosfornivået i innløpsvannet målt til henholdsvis 0,36 og 0,38 mg/liter. Dette er utenfor det oppgitte kravet til gråvannet som er 0,5-5,0 mg/l, med et gjennomsnitt for alle prøver innenfor 0,8 til 2,0 mg/liter. Målte BOF5-verdier de to samme dagene viser normale verdier. 7. Maksimalbelastning: Siste maksimalbelastningsperioden ble øket med en dag og det ble tatt ut en ekstra prøve for å kompensere for prøven som ikke ble tatt ut den 11. mars. Til sammen ble det da tatt ut 6 prøver under maksimal belastning, slik som det er beskrevet i normen. Det er i uttestingsperioden registrert enkelte avvik fra prøveprogrammet. Avvikene er imidlertid ikke av en slik karakter eller omfang at det påvirker resultatene av testen i noen særlig grad. Det er derfor utstedt sertifikat som viser hovedresultater av testen. Sertifikat er vist i vedlegg 3. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 5

8 4. Resultater fra uttestingsperioden Det ble tatt ut 12 prøver ved nominell (normal) belastning, 6 prøver ved høy belastning og 3 prøver ved lav belastning, dvs. totalt 21 prøver, i løpet av uttestingsperioden. Det ble analysert på både innløpsvann og renset vann ut av anlegget. Analyseresultater og driftsdata fra testperioden er vist i vedlegg 2. Følgende renseresultater ble oppnådd: Nominell (normal) belastning på 400 liter per døgn (12 prøver): Det ble oppnådd følgende gjennomsnittlig renseevne ved nominell belastning på 400 liter per døgn: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 84 %, 24,4 mg/liter Fosfor, tot-p : 77 %, 0,25 mg/liter Suspendert stoff, SS: 71 %, 24,6 mg/liter For E.coli foreligger resultater for 11 av 12 prøver for nominell belastning. Gjennomsnittlig renseevne for disse prøvene er 80%. Som vist i vedlegg 2, ble det påvist svært høye E.coli verdier i innløpsvannet i testperioden. I forurensningsforskriftens kapittel 12, 12-8, settes det krav til 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av organisk materiale ved utslipp av sanitært avløpsvann til følsomt og normalt område. For å kunne sammenligne kombinasjonen av gråvannsrenseanlegg og separat toalettløsning med løsninger for behandling av totalavløp (dvs. både gråvann og toalettavløp), må det tas hensyn til både renseeffekten i gråvannsrenseanlegget og at det som oftest benyttes utslippsfri toalettløsning (eks. WC til tett tank, biologisk toalett uten utslipp av overskuddsvæske etc.). Iht. SFT-rapport nr. 96:16 og VA/Miljø-Blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann, inneholder gråvannet 23% av fosformengden og 61% av mengden organisk materiale i avløpsvannet. Dette fremkommer av tabell 4 nedenfor. Tabell 4: Spesifikke mengder i toalettavløp og gråvann Spesifikk stoffmengde gram/pe og døgn Fosfor Organisk materiale Nitrogen Toalettavløp 1, ,1 Gråvann 0, ,20 Sum 1, ,3 Andel (%) i gråvann 23% 61% 10% Forutsatt at det benyttes utslippsfri toalettløsning, vil det testede anlegget, Klargester GW 001, tilfredsstille kravet til 90% renseeffekt mht. fosfor og organisk materiale. Høy belastning på 600 liter per døgn (6 prøver): Ved høy belastning ble følgende enkeltverdier for rensegrad (%) oppnådd: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 90%, 86%, 84%, 77%, 76%, 82% Fosfor, tot-p : 79%, 74%, 88%, 85%, 93%, 90% Suspendert stoff, SS: 89%, 72%, 83%, 73%, 58%, 82% E.coli (4 av 6 prøver): 90%, 69%, 86%, 92% Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 6

9 Lav belastning på 200 liter per døgn (3 prøver): Ved lav belastning ble følgende enkeltverdier for rensegrad (%) oppnådd: Biokjemisk oksygenforbruk, BOF 5 : 85%, 78%, 80% Fosfor, tot-p : 96%, 63%, 90% Suspendert stoff, SS: 72%, 75%, 79% E.coli (2 av 3 prøver): 80%, 94% Gjennomsnittlig temperatur i prøvelokalene i løpet av testperioden var 7,6 ºC (min. 6,0 ºC og maks. 9,0 ºC), mens gjennomsnittlig temperatur i innløpsvannet var 15,2 ºC (min. 13,0 ºC og maks. 16,8 ºC). Det ble benyttet ubehandlet og ufortynnet gråvann som er representativt for gråvann i Norge. Det ble tatt ut døgnblandprøve av gråvannet for analyse gjennom hele testperioden. Tilførselen av gråvann under uttestingen var av følgende kvalitet: Biokjemisk oksygenforbruk (BOF 5 ): 130 til 240 mg O/liter, med et gjennomsnitt av alle prøver på 164 mg/liter Total fosformengde (tot-p): 0,36 til 1,9 mg/l, med et gjennomsnitt av alle prøver på 1,14 mg/l Suspendert stoff (SS): 64 til 200 mg/liter, med et gjennomsnitt av alle prøver på 100 mg/l 5. Vurdering av belastning av anlegget Uttestingen ble gjennomført med en nominell (normal) belastning på 400 liter per døgn. Lav og høy belastning var henholdsvis 200 og 600 liter per døgn. Bioforsk og UMB anbefaler at dette er dimensjoneringsgrunnlag for en standard hytte med inntil 6 sengeplasser, normal sanitær standard og bruk på inntil 90 døgn pr år. Som det fremkommer av analyseresultatene i vedlegg 2, er det ikke påvist store endringer i renseeffekt ved lav og høy belastning i forhold til ved nominell belastning. Det er heller ikke påvist redusert renseeffekt etter hvileperioden. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 7

10 6. Vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget Basert på erfaringer fra uttestingen, er det gjort en vurdering av nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget for at det skal fungere tilfredsstillende. Produsent har oppgitt at det er behov for service med kontroll av anlegget minimum 1. gang per år. Drifts- og serviceavtale for anlegget skal omfatte følgende: Forsedimenteringskammer: Kontrollere slammengde og vurder om det er behov for tømming av slam. Fjerning av flyteslam ved behov. Doseringskammer: Spyle og rengjøre kammeret. Spyle, alternativt skifte partikkelfilter, samt rengjøre og eventuelt justere tilførselsrørene i kammeret. Vannbehandlingskammer: Spyle sprederørene (fordelingsrørene), samt foreta kontroll av filterflaten og rake ved behov. I tillegg bør anleggseier gjennomføre regelmessig tilsyn med anlegget. Det anbefales minimum to tilsyn av anleggseier per år. Dette bør fortrinnsvis gjennomføres på våren etter vintersesongen og på høsten før snøen kommer. Det vises for øvrig til brukermanual fra leverandør. Det gjøres oppmerksom på at anlegget må plasseres slik at det er mulig å få tømt forsedimenteringskammer (slamavskiller) med slamtømmebil. Renseanlegget vil primært fungere som et biologisk filter med tilbakeholdelse av suspendert stoff og organisk materiale. Ved bruk av filtermedium med høy fosforbindingskapasitet, eks. Filtralite-P, vil anlegget også kunne holde tilbake fosfor. Filtermediet vil imidlertid ha en begrenset levetid med hensyn til fosforbinding da filtermassen etter hvert vil bli mettet. Det er i løpet av uttestingsperioden ikke registrert noen reduksjon i renseeffekt mht. fosfor. Filterets levetid mht. fosforbinding vil variere avhengig av belastning og P-innhold i tilført gråvann. Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 8

11 7. Vedlegg Oversikt over vedlegg Nr Emne 1 Norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg for fritidshus 2 Analyseresultater fra testperioden 3 Sertifikat Hensel, G.R. Bioforsk Rapport 3 (81) 2008, 7 sider 9

12 Vedlegg 1 Prøveprogram for prefabrikkerte mindre gråvannsrenseanlegg for fritidshus Utarbeidet av Anders Yri, Lasse Vråle, Arve Heistad og Jens Chr. Køhler 10. januar Bakgrunn Det finnes i dag ingen fastsatt norm for uttesting av gråvannsrenseanlegg for hytter. Bioforsk og UMB har derfor i fellesskap utarbeidet denne standarden for uttesting av slike anlegg. Denne standarden for gråvann er utviklet med utgangspunkt i NS-EN :2005 (for minirenseanlegg for boliger, hvor både svartvann og gråvann tilføres anleggene). 2 Generelt Gråvannsrenseanlegget skal prøves av et firma med god kompetanse innen fagområdene for renseanlegg og renseprosesser. Før prøvingen starter, skal leverandøren gi dimensjoneringsspesifikasjoner (hydraulisk kapasitet) for anlegget. Det skal også gis fullstendig informasjon om installasjonen og krav til drifts- og vedlikeholdskrav. 3 Installering og igangsetting Anlegget skal installeres på en måte som er representativt for normale brukerbetingelser. Prøvingsbetingelser, inkludert omgivelses- og avløpsvanns temperaturer skal overvåkes av laboratoriet. Produsenten skal installere og ferdigstille alle deler av anlegget før prøving. 4 Drift under prøving Det skal avklares om det vil være behov for vedlikehold av anlegget i prøvingsperioden. Under prøvingsperioden skal ingen uvedkommende ha adgang til prøvingsstedet. Leverandør/produsent skal ikke ha adgang under prøvingsperioden. 5 Krav til gråvannet Det skal benyttes ubehandlet og ufortynnet gråvann som er representativt for gråvann i Norge. Det skal ikke benyttes utstyr som finkverner avløpet. Det er akseptabelt å grovsikte og fjerne sand før bruk, så lenge tilførselen er av følgende kvalitet: a) BOF5: 30 mg O2 /l til 300 mg O2/l, med et gjennomsnitt av alle prøver innenfor 60 mg O2 /l til 200 mg O2/l b) Total fosformengde: 0,5 mg/l til 5 mg/l, med et gjennomsnitt av alle prøver innenfor 0,8 mg/l til 2,0 mg/l Gjennom hele uttestingsperioden skal det tas blandpøver av innløpsvannet. 6 Daglig strømningsmønstrer for prøving Den daglige strømmen som brukes til prøvingsformål skal måles av laboratoriet. Det daglige strømningsmønsteret skal være i henhold til tabell 1 med et avvik på +/- 5 %. Vannmengdene måles med elektromagnetisk måler som logges. 1

13 Tabell 1. Daglig strømningsmønster Periode Prosent av daglig volum H % Program for uttesting Siden disse gråvannsrenseanleggene er små og vil bli benyttet under mange ulike forhold også for fritidsboliger og hytter vil variasjoner i belastninger og full stans være viktige parametere. Før anlegget settes i drift skal alle driftsforhold, kjemikaliemengder og forutsetninger gjøres kjent for firma som skal gjennomføre prøveplanen. Rutinemessig overvåking skal skje så lenge prøveplanen varer. Prøveplan for uttestingen er vist i tabell 2. Målinger skal foretas regelmessig under hver testperiode. Hele prøvingen skal utføres i løpet av en periode på (67 + x) dager. Tabell 2 Testprogram for gråvannsanlegg. Testperiode Q belastning Varighet Antall prøver i prosent (%) Dager 0 Biomasseetablering 100 X d* Etter ønske fra leverandør 1 Normal belastning d 6 2 Maks belastning d 3 3 Hvile 0 26 d 0 4 Normal belastning d 6 5 Lav belastning 50 4 d 3 6 Maks belastning d 3 *X er den tiden produsenten har oppgitt at det tar for å få etablert tilstrekkelig biomasse i anlegget/normal renseeffekt i anlegget. I utgangspunktet settes spesifikk gråvannsproduksjon til 100 l/p x d. Leverandør oppgir dimensjoneringsspesifikasjoner for anlegget før prøving starter. Dette skal oppgis i l/d. Testen skal kjøres med en omgivelsestemperatur på 6-10 C.Temperaturen på gråvannet (væskefasen) måles og logges. Det skal benyttes blandprøvetakere for volumproporsjonale døgnvannprøver både for innløp og utløp, og disse prøvene skal benyttes for å beregne rensegrad og mengde tilført stoff til anlegget. Stikkprøver vil også bli benyttet i forbindelse med måling av bakterieprøver. Alle prøver tas av godkjente personer. Kun disse har tilgang til testanleggene.det tas prøver av innløpsvann og utløpsvann som straks leveres til godkjent laboratorium. Følgende analyseparametere måles: 1. Total fosfor; 2. BOF 5 ; 3. E-coli; 4. Utelufttemperatur /temperatur i prøvingslokale; 5. temperatur(væskefase). 2

14 Følgende analyseparametere kan måles ved behov (etter avtale): 6. ph (anbefales); 7. ledningsevne (anbefales); 8. Suspendert stoff; 9. Nitrogenparametere; 10. KOF; 11. TOC; 12. ortofosfat. 8 Analyse av prøver Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres etter standardmetodene som er angitt tabell 3 nedenfor. Tabell 3. Standardmetoder for ulike parametere Parametre Analyseteknikk Metode Total fosfor SFA - total - peroksodisulfatopp. NS-EN ISO 6878 Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5 Fortynningsmetoden NS-EN E-coli Membranfiltrering NS-EN ISO 9308 ph Elektrode NS 4720 Kjemisk oksygenforbruk, COD Hack metode,spektrofoto. ISO 6060 SS Gravimetri NS 4733 Total nitrogen SFA - total NS 4743 Nitrat og nitritt (summen) SFA NS-EN ISO Middelverdien av de 12 prøvene for utslippsverdi/renseevne fra periodene med normal belastning skal beregnes for hver parameter. De individuelle verdiene for periodene med lav og maks belastning skal oppgis i rapporten. 9 Prøverapporten vil inneholde følgende: Bioforsk vil stå ansvarlig for sammenstilling av analyseresultater og utarbeidelse av prøverapporten. 1. Opplysninger om anlegget under prøving, inkludert informasjon om nominell daglig belastning; 2. Informasjon om anleggets overensstemmelse med informasjon som ble gitt før prøving; 3. Data registrert under prøving for alle parametere, spesielt: middelverdien for utslippsverdi/renseevne for nominell belastning, og enkeltverdier for rensegrad/utslippskonsentrasjon ved ikke-nominell belastning. 4. Informasjon om eventuell vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som er utført i løpet av prøvingsperioden, inkludert detaljer om slamavskilling dersom dette har vært nødvendig; 5. Informasjon om eventuelle problemer, fysiske, eller miljømessige, som oppstod under prøvingsperioden. Avvik fra produsentens vedlikeholdsinstruksjoner skal rapporteres i denne delen 6. Informasjon om eventuelle driftsproblemer som har oppstått i løpet av driftsperioden, f.eks tilstopping av anlegget; 7. Informasjon om avvik fra prøvingsprossedyren; 8. Vurdering av produsentens instruksjoner for nødvendig drift og vedlikehold av anlegget, basert på erfaringer av prøvingen. 3

15 10 Sertifikat Det vil bli utarbeidet et sertifikat som viser hovedresultatene av testen, samt en kort beskrivelse av behov for vedlikehold av anlegget under normal drift. 4

16 Vedlegg 2 Analyseresultater, test av Klargester renseanlegg for gråvann, GW 001, for fritidsboliger Belastning Dato Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut l/d TP TP TP-rens% BOF5 BOF5 BOF-rens% SS SS SS-rens% ph ph E.coli E.coli E.coli-rens% ,85 0,37 56 % % % % ,36 64 % % % 6,9 7, % ,2 0,27 78 % % % 7,1 7, % ,98 0,3 69 % % % 7,1 7, ,31 69 % % % 6,8 7, % ,1 0,29 74 % % % 6,8 7, % ,3 0,27 79 % % % 6,7 7, % ,26 74 % % % 6,6 7, % ,6 0,32 80 % % % 6,8 7, % ,6 0,23 86 % % % 6,8 7, % ,4 0,17 88 % % % 6,6 7, % ,8 0,21 88 % % % 6,3 7, % ,6 0,12 93 % % % 7,0 7, % ,36 0,09 75 % % % 6,6 7, % ,3 0,05 96 % % % 6,6 7, ,38 0,14 63 % % % 7,0 7, % ,9 0,09 90 % % % 7,0 7, % ,82 0,1 88 % % % 6,6 7, % ,65 0,1 85 % % % 7,0 7, ,9 0,14 93 % % % 6,6 7, ,3 0,13 90 % % % 6,7 7, % Snitt testper. 80 % Snitt testper. 83 % Snitt testper. 73 % 6,8 7,5 Snitt testper. 82 % Snitt 50% 83 % Snitt 50% 81 % Snitt 50% 75 % Snitt 50% 87 % Snitt 100% 77 % Snitt 100% 84 % Snitt 100% 71 % Snitt 100% 80 % Snitt 150% 85 % Snitt 150% 82 % Snitt 150% 76 % Snitt 150% 84 % P inn P ut BOF inn BOF ut SS inn SS ut ph inn ph ut Snitt totalt 1,14 0,21 164,1 27,5 100,3 25,6 6,8 7,5 Snitt 100% 0,25 24,4 24,6 7,6

17 Vedlegg 2 Driftsdata Dato Lufttempr. Tempr. innløp ,2 15, ,5 15, ,8 14, , , , ,9 15, , , , ,7 HVILE , ,5 13, , , , ,8 16, , , ,8 14, , , , , ,3 Gj.snitt: 7,6 15,2 Minimum: 6,0 13,0 Maksimum: 9,0 16,8

18

TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 106 2008. www.bioforsk.no. Uttesting av Ecomotive A01 gråvannsanlegg for fritidsbolig

TESTRAPPORT. Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 106 2008. www.bioforsk.no. Uttesting av Ecomotive A01 gråvannsanlegg for fritidsbolig Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 106 2008 TESTRAPPORT Uttesting av Ecomotive A01 gråvannsanlegg for fritidsbolig Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Klargester renseanlegg for Gråvann GW 001

Klargester renseanlegg for Gråvann GW 001 Brukermanual Klargester renseanlegg for Gråvann GW 001 for fritidsbolig Klargester NUF Gjerdrums vei 10 d 0484 Oslo Tel: 22 02 19 20 Fax: 22 02 19 21 www.klargester.no post@klargester.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Vol.2 Nr.25 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra bolig/hytte til slamavskiller og videre til pumpekum for støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Utvalg for tekniske saker 31.08.11 sak 38/11 Vol.2 Nr.24 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av liggende slamavskiller med tre kammer. Pilene viser vannets strømningsvei gjennom kummen. Hovedmengden flyteslam

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no SLAMAVSKILLERE 1.0-100 m 3 Dette kjennetegner våre slamavskillere: Unik renseeffekt Forlenger levetiden til etterfølgende infiltrasjons- eller våtmarksfilter Meget tømmevennlig design Produsert i glassfiberarmert

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning?

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Dag Erik Håvimb Rådgiver vann og sånn Melhus kommune daha@melhus.kommune.no Kommunens målsetning: optimale og robuste renseløsninger Sørge for å oppnå

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Undersøkelse av separate avløpsrenseanlegg i Nes kommune

Undersøkelse av separate avløpsrenseanlegg i Nes kommune Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 154 2008 Undersøkelse av separate avløpsrenseanlegg i Nes kommune Kontroll og tilstandsvurdering av private renseanlegg i Kampåas nedbørfelt Guro Randem Hensel Bioforsk Jord

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 146 2007 Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift Anders Yri, Guro Randem Hensel, Roald Aasen og Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Forord Denne

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 RENSEANLEGG GRÅVANNSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Renseanlegg

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg VEILEDNING For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg 1. Bakgrunn for pålegg Utslipp fra fritidshus gir lokale ulemper som i hovedsak er knyttet til fare for forurensing av lokale drikkevannskilder,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Sanitærløsninger i fritidssektoren. Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås

Sanitærløsninger i fritidssektoren. Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås Sanitærløsninger i fritidssektoren Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås Innhold Avgrensning av tema Løsninger for håndtering av sanitært avfall fra hytter/fritidsboliger, turistbedrifter, campingvogner,

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Klargester BioDisc BA-BG

Klargester BioDisc BA-BG Enkel løsning for et renere miljø Testet og dokumentert iht NS-EN 12566-3 Typegodkjent av Det Norske Veritas DATABLAD Klargester BioDisc BA-BG Minirenseanlegg for 5-70 pe Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert

Detaljer

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Fagtreff Vannforeningen Ås, 8. september 2014 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Typer av renseløsninger

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 SLAMAVSKILLERE TRYKKINFILTRASJON Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri!

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge Minirenseanlegg for hus og hytter Typegodkjent av DnV i Norge EU Testet 2005 - NS-EN 12566-3 BioDisc BA-BG Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger www.klargester.no BioDisc BA-BG - Prefabrikkert

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Guro Randem Hensel. Nåværende stilling: Siv.ing/Seniorrådgiver ved Bioforsk Miljø, Ås. Avdeling Miljøteknologi og grøntanlegg

CURRICULUM VITAE. Guro Randem Hensel. Nåværende stilling: Siv.ing/Seniorrådgiver ved Bioforsk Miljø, Ås. Avdeling Miljøteknologi og grøntanlegg CURRICULUM VITAE Guro Randem Hensel Nåværende stilling: Siv.ing/Seniorrådgiver ved Bioforsk Miljø, Ås. Avdeling Miljøteknologi og grøntanlegg Født: 18. juni 1968 Nasjonalitet: Norsk Utdannelse: 1996-99:

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg Utslipp av renset gråvann 10 m Gråvannsrenseanlegg Gråvanns-renseanlegg for hytter og fritidshus NORSK P R O D U S E R T VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! Tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr.

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer