MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE"

Transkript

1 Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/14 14/591 NUF - BERG KOMMUNE - TILSKUDD TIL TURISTINFO 17/14 14/368 18/14 14/371 19/14 14/551 20/14 14/505 21/14 14/557 22/14 14/560 23/14 14/559 24/14 14/558 NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE NF - SNOWMAN SALESNISIT THE ARTIC - SØKNAD TILSKUDD MARKEDSFØRING REISELIVSBEDRIFTER NF - FISKERISERVICE SENJA AS - SØKNAD TILSKUDD LINEEGNERSENTRAL NF - SENJA FISKERISERVICE AS - OPPLÆRING LINEEGNING NF - HAMN I SENJA AS - SØKNAD TILSKUDD KOMPETANSEHEVING NF - MEFJORD EIENDOM AS - FORPROSJEKT "NORDLYSRORBUER" NF - SENJA KYSTLAG - SØKNAD TILSKUDD SIKKERHETSUTSTYR SENJAKYST

2 25/14 14/540 26/14 14/555 27/14 14/552 28/14 14/554 29/14 14/553 NF - SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD INNREDNING NY BUTIKK NF - AKSEL HANSEN AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD NF - BERG FISKERISELSKAP FORPROSJEKT LEVENDELAGRING AV TORSK - SØKNAD TILSKUDD NF - VENGSØYBUEN AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD NF - TROMSTIND Il AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 16/14 NÆR-Sak 16/14 NUF - BERG KOMMUNE - TILSKUDD TIL TURISTINFO Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/591 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 16/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Berg kommune innvilges tilskudd kr til samarbeidsprosjekt om turistinfo sommer 2014 i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kraftfondet. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 36

4 Sak 16/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til samarbeidsprosjekt med Midt-Troms Museum om turistinfo i Berg. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Berg kommune. Prosjektleder er rådmannen. Bakgrunn for søknaden er samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Midt-Troms Museum om utprøving av turistinfo i Berg sommer Vurdering: Det har vært uttrykt et behov for lokal turistinfo i Berg for å ivareta den stadig økende strømmen av tilreisende til kommunen sommerstid. Midt-Troms museum har påtatt seg ansvar som arbeidsgiver for turistvert og ansvar for å gjøre avtaler omkring egnede lokaler samt skaffe til veie nødvendig informasjonsmateriell. Tilbakemeldingene har vært positive og synes å indikere at det faktisk er et behov for en slik lokal turistinfo på sommeren. Det innstilles på å støtte tiltaket fullt ut ettersom søknadsbeløpet er relativt lavt. Prosjektstøtte kan i henhold til behandlingskriteriene ytes som tilskudd alene. Det anbefales at midlene hentes fra kraftfondet. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 4 av 36

5 RF SEPT 2014 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Turistinfo i Berg Arkivsak Kort beskrivelse Samarbeidsprosjekt med Midt-Troms Museum om turistinfo i Berg. Prosjektbeskrivelse Utgifter i forbindelse samarbeid om turistinfo i Berg sommer Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Berg kommune v/nærings- Prosjekteier og utviklingsleder 9385 SKALAND Org.nr: Kontakt- Berg kommune v/næringsperson og utviklingsleder 9385 SKALAND Berg kommune v/nærings- Prosjektleder og utviklingsleder 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Oppgis før eventuell konvertering av tilskudd. Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn for søknaden er samarbeidsavtale med Midt-Troms Museum om utprøving av turistinfo i Berg sommer Prosjektmål Målet med prosjektet er å finne ut om det er behov for en lokal turistinfo i Berg, og hvilke rammer som eventuelt bør skapes rundt dette. Forankring Prosjektet er forankret i samarbeidsavtale mellom Midt-Troms Museum og Berg kommune. Prosjektorganisering Midt-Troms Museum har arbeidsgiveransvar for turistvert, samt ansvar for opplæring. Berg kommune er premissleverandør. Samarbeidspartnere - 1 -

6 RF Midt-Troms Museum Berg kommune Aktiviteter Forberedelser: Leie av lokale, ansette turistvert. Prøvedrift av turistinfo. Evaluering. Målgrupper Tilreisende. Resultat Avklaring omkring behov for lokal turistinfo. Effekter Effekten er økt besøk til Skaland, Berg og Senja. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Gjennomføres sommer Kostnadsplan Tittel SUM Drift av turistinfo Planlegging, opplæring Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Midt-Troms Museum Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleggiliste 'i'''"øii!iiø:--.-i#btmfiw M' - 2 -

7 Turistinformasjoner i Midt-Troms TURISTINFORMASJON BESØKENDE 2014 BESØKENDE 2013 BESØKENDE 2012 BESØKENDE 2011 Midt-Troms 917 (uke 26-35, vil (fra ) Turistinformasjon, antagelig ende opp ganske hovedkontor, Finnsnes lik 2013) Midt-Troms Turistinformasjon, Bardu Bvqdetun Midt-Troms Turistinformasjon, Bardufoss Midt-Troms Turistinformasjon, Skaland Midt-Troms 50 Turistinformasjon, Øverbotn

8 Sak 17/14 NÆR-Sak 17/14 NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/368 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 17/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. FilmCamp innvilges tilskudd kr til grunnfinansiering i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 36

9 Sak 17/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om grunnfinansiering fra FilmCamp for Omsøkte midler skal finansiere FilmCamps utviklingsvirksomhet i Prosjektet skal gjennom aktiviteter beskrevet i søknad resultere i økt antall produksjoner i regionen, med de ringvirkninger dette gir. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er FilmCamp AS. Prosjektleder er Kj etil Jensberg. I søknaden beskrives følgende prosjektmål nærmere: 1. Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. 2. Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt fokus på utvikling av filmstudioet. 3. Registrere nye locations, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. 4. Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, internasjonal co-produksjon og filmfinansiering. 5. Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og fagligjobbing. 6. Bidra til nye store filmproduksjoner. 7. Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Vurdering: Aktiviteten ved FilmCamp skaper positive ringvirkninger i hele regionen. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Berg kommune har også tidligere år støttet FilmCamp. De av kommunene i regionen som har behandlet søknaden har gitt tilsagn om støtte. De som ikke har behandlet søknaden enda vil gjøre det innen utgangen av 2014 og det vil bli innstilt positivt. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 6 av 36

10 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Grun nfinansiering 2014 Arkivsak Kort beskrivelse Grunnfinansiering av FilmCamps regionale utviklingsvirksomhet - herunder utvikling av egen infrastruktur og kompetanse. Prosjektbeskrivelse Bedriften er et redskap for eiernes strukturelle mål. FilmCamp skal bidra til å øke filmproduksjonen i regionen, både kvalitativt og kvantitativt. FilmCamp fremmer samtidig en betydelig regional kultur og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter. FilmCamp arbeider ut fra det kulturelle og næringsstrategiske samspillet mellom de fem virkeområdene som ligger til grunn for virksomheten. Disse delområdene er definert som: Infrastruktur, fond, locations, nettverk og kompetanse. Det er dette samspillet - summen av dette, som har gitt de positive resultatene og ringvirkningene FilmCamp så langt kan vise til. Prosjektet skal gjennom de aktivitetene som blir beskrevet resultere i økt antall produksjoner med de ringvirkningene dette gir. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / FilmCamp AS Holmen Prosjekteier Org.nr: ØVERBYGD Kontakt- Kjetil Jens berg Holmen person 9335 ØVERBYGD Prosjekt- Kjetil Jensberg leder 9335 ØVERBYGD Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Troms fylkeskommune til fondsvirksomheten kr 2,5 mill pr år (regionale matchingsmidler) 2013 kr 1,6 mill i regionale matchingsmidler 2014 kr 2,5 mill i regionale matchingsmidler Tilsvarende beløp fra Staten v/ Kulturdepartementet Troms fylkeskommune gjennom RDA I kr 25 mill (flere tilsagn) RDA li kr 5 mill gjennom TFK Regionale strategi og utviklingsmidler til FilmCamp - 1 -

11 RF kr , 2007 kr , 2008 kr , 2009 kr , 2010 kr 1,22 mill 2011 kr , 2012 kr , 2012 kr , til gjennomføring av Sources kr ,- + kr fra Kulturetaten Målselv kommune næringsfondet 2008 kr , 2009 kr , 2010 kr , 2013 kr , Bardu kommune 2013 kr Berg kommune 2013 kr Lenvik kommune 2013 kr , Spesifikasjon Bakgrunn Viser til søknader, budsjett, rapporter og regnskap sendt Troms fylkeskommune bl.a SA 12/09, tilsagn nr li 11/10 og TFK Som beskrevet i søknaden 2013 og rapport er hovedmålene i dette utviklingsarbeidet omfattende og langsiktige prosesser som krever en kontinuerlig oppfølging fra bedriftens side. En utfordrende konkurransesituasjon med høyt kostnadsnivå på varer og tjenester, sterk kronekurs og fremdeles ma ngel på insentivordninger i Norge gjør at FilmCamp må ha sterkt fokus på kompetanse og kvalitet, samt samspillet mellom våre fem virksomhetsområder/hovedpilarer (infrastruktur, fond, locations, nettverk, kompetanse) i møte med markedet. De konkrete aktivitetene som gjennomføres nå i 2014 og videre i 2015 er derfor basert på tidligere erfaringer,konklusjoner og oppfølginger i forhold til det arbeidet som ble satt i gang i 2009 og siden videreført. Arbeidet følger de planene med de justeringene som disse rapportene peker på. FilmCamps tilskudd fra KUD er under stadig evaluering. Regjeringen har satt i gangarbeide med ny statlig filmmelding. Den forventes å bli gjort gjeldende far I den forbindelse er det derfor viktig at FilmCamps strategi- og utviklingsarbeid knyttes opp mot disse nasjonale prosessene. For FilmCamp vil dette kunne medføre en enda sterkere fokusering på de næringsmessige sidene knyttet til filmproduksjon. Med de erfa ringene vi har fra den regionale bransjen, og etterhvert den norske bransjen generelt, vil det i praksis si at FilmCamp i enda sterkere grad må jobbe internasjonalt med tanke på å få filmproduksjoner lagt til regionen. Dette er også i trå med de nye politiske signalene som sendes fra regjeringen

12 RF13.SO - FilmCamps virksomhet må totalt rettes inn mot å få en mer kontinuerlig produksjonsvirksomhet knyttet til FilmCamp og regionen. Prosjektmål 1.Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. 2.Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt fokus på utvikling av filmstudioet. 3.Registrere nye locations, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. 4.Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, salg, internasjonal co produksjon og filmfinansiering. 5.Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og faglig jobbing. 6.Bidra til nye store filmproduksjoner. 7.Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Forankring Utviklingene av FilmCamp og dermed den regionale bransjen er foran kret i Troms fylkeskommune gjennom vedtak i Fylkestinget og kommer konkret til uttrykk gjennom de bevilgningene som er gitt de siste årene. FilmCamp er foran kret i Midt-Troms regionråd som et av regionens næringsfyrtårn for andre periode. Målselv kommune som vertskommune og eierkommune, har FilmCamp som et næringsfyrtårn og har bevilget penger fra kommunens næringsfond. Den fondsmessige delen av FilmCamps virksomhet er også foran kret i den statlige filmpolitikken ved at FilmCamp er et av fem regionale filmfond som hvert år har mottatt midler fra staten v/ Kulturdepartementet. Prosjektorganisering Prosjektet inngår som en del av FilmCamps totale virksomhet og er dermed underlagt eiernes strategiske målsetninger. Styret i bedriften er ansvarlig med direktør som ansvarlig for den daglige drifte n og gjennomføringen. Samarbeidspartnere Som bedrift har og er FilmCamp avhengig av et nettverk av samarbeidspartnere. FilmCamps virksomhet retter seg mot filmbransjen og markedet for spillefilm og TV-serieprodu ksjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidspartnerne er derfor i hovedsak bransjens produsenter, leverandører og filmarbeidere, men også institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

13 RFB FilmCamp er medlem i FilmReg, interesseorganisasjon for norske regionale filmsentra og fond, samt CineRegio interesseorganisasjon for regionale fond i Europa. Andre samarbeidspartnere vil være utviklingsaktører som Sourses 2, EAVE og lignende internasjonale kommersielle aktører som selger og gir kompetansehevende tilbud til bransjen. FilmCamp vil som regional næringsfyrtårn/utvikler samarbeide tett med eierkommunene og ikke minst Troms Fylkeskommune, samt andre som bidrar til slik utvikling (eks. lntrofondet i Tromsø, Innovasjon Norge, Næringshager etc.) Det samarbeides også med Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken 1 Nord Norge om finansiering av enkeltprosjekter med stor regional tilknytning. Aktiviteter Aktivitetene er de samme som tidligere er beskrevet i en rekke søknader og rapporter til Troms Fylkeskommune. Aktivitetene skal bidra til økt filmproduksjon på FilmCamp og i regionen med de ringvirkningene dette vil gi kulturelt- og ikke minst næringsmessig for FilmCamp, tilstøtende bedrifter/næringer og regionens filmarbeidere. Hovedaktivitetene vil være: 1. Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. Dette er den viktigste og mest fokuserte delen av virksomheten. Når vi lykkes med å dra store spillefilm- og TV-serieproduksjoner til regionen, danner det grobunn for det meste av FilmCamps øvrige virksomhet, og ikke minst gir det arbeid og utvikling for den øverige bransjen som er knyttet til FilmCamp og disse produksjonene. (se også punkt 4 under) Deltakelse på filmfestivalene i Tromsø, Berlin, Trondheim, Nordisk Panorama, Cannes og Haugesund er viktig og møteplasser med nye prosjekter. Deltakelse på internasjonale finansieringsforum er også prioritert område. Markedsføringsarbeidet må styrkes. (se punkt 3 under) Samarbeid med Innovasjon Norge for markedsføring og kontakter i utlandet. Markedsarbeid og direkte kontakt rettet mot utvalgte utenlandske produsenter er et område som skal utvikles. Samarbeide med regionale produsenter om utvikling av deres prosjekter. I dette ligger nettverksbygging og finansiering. 2. Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt utvikling av filmstudio. FilmCamps virksomhet og suksess bygger på samspillet mellom de fem hovedområdene infrastruktur, locations, fond, nettverk og kompetanse. Skal utenlandske og norske produksjoner, ikke minst TV-serie produksjoner bli lagt til regionen, er en god infrastruktur, herunder også utstyrsleveranser osv.avgjørende faktorer. Et studio med god kvalitet og fagkompetanse er i denne sammenhengen viktig og ofte en avgjørende faktor. FilmCamp vil derfor fortsett arbeidet med å utvikle studio i takt med de produksjonene vi klarer å dra -4-

14 RF inn, og de studio-fasilitetene vi erfarer markedet etterspør. Befaring i andre studio skal bidra til at bedriften finner tekniske og økonomisk gjennomførbare løsninger for videre utvikling av studio. Gjennom bl.a lnterregprosjektet Filmare har FilmCamp bidratt til at filmarbeidere og leverandører har fått mulighet til å utvikling av egne bedrifter for å kunne imøtekomme krav og forventninger i markedet med tanke på kvalitet, pris og kompetanse. Avtaler med leverandører utenom regionen vil også bli prioritert der disse leverer typer av varer og tjenester og med en kvalitet og pris, regionen ikke har i dag. Dette er nødvendig for å kunne delta i en reell konkurranse med resten av verden. 3. Registrere nye, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å oppdatere og utvide databasen med locations er en kontinuerlig prosess. Locationdatabasen har vist seg å være et svært nyttig verktøy internt, og i arbeidet mot og med filmprosjekter som ønsker å komme, eller som er på befaring i regionen. Målsettingen er å gjennomføre minimum 10 locationsbefainger pr år med tanke på å dra nye spillefilmprosjekter til FilmCamp og regionen. Markedsføringsarbeidet krever at vi er aktiv og tar del i den utviklingen og markedsføringen som nye sosiale media gir mulighet for - og krever. Fornyelse av brosjyre og alt annet trykket materiale er prosesser som krever stadig oppgradering. (se også punkt 4 under) Et bedre og mer forpliktende samarbeidet med turistnæringen. Arbeid med brosjyrer, bilder, felles markedsføringstiltak etc er noe vi mener kan være en del av et slikt samarbeid. Videreutvikle nettverket med ressurspersoner i regionen og øke deres kompetanse. Dette skjer bl.a gjennom besøk, møter og kurs. Produsere showreels, som viser locations, infrastruktur etc til bruk i markedsføring. 4. Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, salg, internasjonal co-produksjon og filmfinansiering. Dette skal oppnås på ulike måter. Deltakelse på kurs, fagseminarer rettet mot ulike deler av, og ulike behov i bransjen. Filmbransjen er i rask utvikling, og i tildels store endringer. FilmCamp vil i så stor grad som mulig holde tritt med disse endringene gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale fora med aktuelle tema. Disse fungerer også som nettverksarenaer og møteplasser for aktuelle co-produksjoner. (Se også punkt 1 over) Heve kompetansen på det juridiske området i forbindelse med kontraktinngåelser. Spesielt er dette viktig i forbindelse med internasjonal co-produksjon og salg/distribusjon. Innhenting av juridiske kompetanse er nødvendig. Arbeid på filmproduksjoner er en av bransjens viktigste virkemiddel for utvikling og kompetanseheving. Dette punktet må derfor ses i nær sammenheng med det å få flere produksjoner til regionen. Gjennom å bidra til en bedre kontinuitet i filminnspillinger, vil dette føre til kompetanseheving, bedret økonomi og nettverksbygging for hele bransjen i regionen. -5-

15 RF Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og faglig jobbing. Denne delen av virksomheten innebærer arbeid knyttet til politiske prosesser regionalt og nasjonalt. Deltakelse på bransjens møter og seminarer vil være en viktig aktivitet. det er satt i gang arbeid med å legge fram en ny filmmelding i Det er viktig at FilmCamp også i denne sammenhengen bidrar til at byråkrati og politikere får nødvendig og viktig informasjon om filmfeltet. Deltakelse på filmfestivaler og bransjens fora er nødvendig og viktig. Arbeide for å få innført incentivordninger også i Norge, vil fortsatt være et prioritert området. Møter med politikere og andre beslutningstakere som kan bidra til en positiv beslutning om dette er viktig. FilmCamp skal invitere politikere og andre til FilmCamp for at de gjennom slike besøk skal få best mulig kunnskap og forståelse for virksomhetens kompleksitet. 6. Bidra til nye store filmproduksjoner Det er fremdelse mange viktige og gode historier fra vår del av verden som må/ bør/kan utvikles til store filmer for et stort publikum. I dette arbeidet er FilmCamp avhengig av samarbeid med mange ulike deler av bransjen; manus, produsent, finasiering osv. Slike store prosjekter vil kreve stor gjennomføringsevne og god, og tildels ny organisering med tanke på produksjonsansvar. Vi vet at nettopp slike prosjekter vil være et bevis på at produksjoner kan gjøres "her", noe som igjen gir en uvurderlig markedsføringsverdi i markedet. Nye begrep som locationsbasert konseptutvikling bør gis innhold også i vår region. FilmCamp vil fortsette å ta aktiv initiativ ovenfor manusforfattere og produsenter for å få startet slike prosjekter. 7. Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Arbeidet med å få forutsigbarhet rundt fondsdelen av FilmCamps virksomhet er en helt avgjørende faktor for at virksomheten skal lykkes. Vurdering av ulike modeller for fondsdelen, og hvordan denne lar seg finansiere er utfordrende, men dette er et område som må ha høy prioritet i FilmCamps aktivitetsplan. Samarbeid med offentlige og private aktører er nødvendig. Filmfinasiering er et samspill mellom offentlig støtte og privat investering i ulike former. Dette er igjen nært knyttet til de forskrifter og regler som gjelder i bransjen. Innhenting av ekstern kompetanse (økonomisk og juridisk) er nødvendig. De siste årene har FilmCamp flere ganger fått erfare at filmproduksjoner, gjerne etter lange forhandlinger og mye arbeid, forsvinner til land med incentivordninger. (se også punkt 5 over) Det må utvikles mer gjensidige og forpliktende avtaler med produsentene. Revisjon av FilmCamps "Regler og retningslinjer for investering i film- og TV-produksjoner" blir ferdigstilt slik at de er tilpasset nye forutsetninger fra tilskuddspartnere, og til det markedet de skal virke i. Målgrupper -6-

16 RF Egen bedrift v/våre ansatte, vårt styre og vår virksomhet. FilmCamp er på mange måter regionens nav i de fleste av de beskrevne aktivitetene.lykkes FilmCamp vil dette gi aktivitet, kompetanse utvikling og økt omsetning for regional bransje og tilstøtende virksomheter. 2. Regional bransje, produsenter, filmarbeidere ulike leverandører. 3. Regionale ressurspersoner Resultat En rekke av de aktivitetene som er beskrevet over og som denne søknaden er ment og skulle finansiere, er langsiktige prosesser. Noen aktiviteter har gått over flere år og noen vil starte, eller intensiveres i Det viktigste resultatet og målsetningen med den samlede aktiviteten som er beskrevet over er at det legges spillefilm- og/eller TV serieinnspillinger til FilmCamp og regionen. Dette vil resultere i økt omsetning og dermed mulighet for bedre driftsgrunnlag og utvikling for FilmCamp og en samlet filmbransje i Troms. Resultat på de enkelte aktivitetsområdene kan oppsummeres slik: Aktivitetsområde 1: - 3 spillefilmproduksjoner på eller i tilknytning til FilmCamp - minimum 20 nye filmprosjekter til vurdering. - det skal sendes ut mail med info om FilmCamp og regionen til utvalgte produsenter i Europa og USA. - minimum en regional spillefilm skal jobbes fram mot produksjon i 2015 Aktivitetsområde 2: - utvikle studio mht toalett og oppholdsrom, sikkerhet - avtaler med leverandører - fortrinnsvis regionale - om foretningsmessig samarbeid med FilmCamp Aktivitetsområde 3: - økt mengde bilder og informasjon i locationdatabasen - gjennomføre minimum 10 location befaringer med potensielle filmprosjekter - nytt brosjyremateriell/ markedsføringsmateriell - samarbeide med de andre regionale fondene om en norsk paviljong i Cannes. - mer film på hjemmesiden som viser ulike deler av infrastrukturen på FilmCamp. - aktiviteten og informasjonsflyten på sosiale media skal styrkes - møte/ kurs for utvalgte ressurspersoner med tanke på ulike deler av locationsarbeid - mer formelt/ forpliktende samarbeid med turistnæringen i regionen. -7-

17 RF13.SO - www. regionalforvaltning.no Aktivitetsområde 4: - ansatte i FilmCamp skal delta på ulike kurs og i ulike fora for å bedre kompetansen på markedsføring, co-produksjon, salg/ distribusjon og filmfinansiering. - utarbeide kontraktsutkast med tanke på internasjonal co-produksjon - legge til rette fo r og bidra til ulike kompetansehevende kurs fo r bransjen. Aktivitetsområde 5: - minimum 3 politikerbesøk på FilmCamp - utnytte de mulighetene den nye regjeringen synes å gir for å fremme regional filmpolitikk. - delta aktivt i arbeidet med den nye filmmeldingen både som regional enkeltbedrift, men også sammen med resten av de regionale aktørene gjennom interesseorganisasjonen Filmreg. - jobbe mot regionale aktører og pollitikere for å bidra til at man få r innført incentivordning også i Norge. Aktivitetsområde 6: det tas kontakt med aktuell manusforfatter og produsent med tanke på et stort regionalt It filmprosjekt. Aktivitetsområde 7: - på bakgrunn av saksutredninger og søknader gjøres det nødvendige politiske vedtak som sikrer grunnfinansiering av FilmCamp og tilførsel av kapital til fo ndsdelen. - nye reviderte "Regler og retningslinjer for FilmCamps investering i film-og TV produksjoner" vedtas i styret. Effekter Dersom arbeidet med å få flere filminnspillinger til FilmCamp og regionen lykkes, vil det gi økt etterspørsel etter ulike varer og tjenester. Det vil gi stor overrislingseffekt for regionens kultur og næringsliv. FilmCamps aktivitet så langt, oppsummert etter 31 filminnspillinger, viser at kjøp av varer og tjenester i regionen ligger på ca 90 mill kr med en investering fra FilmCamps side på ca 22 mill. I tillegg vil det gi grunnlag for filmarbeidere til å etablere seg i regionen, noe som igjen vil bedre FilmCamp og regionens mulighet i en internasjonal konkurransesituasjon. At FilmCamp utvikles til et foretrukket alternativ for bransjen vil gi økt omsetning for FilmCamp og dermed bransjen og tilstøtende bedrifter og virksomheter. Tids- og kostnadsplan - 8 -

18 RF Tidsplan Omsøkte midlene skal finasiere FilmCamps utviklingsvirksomhet i Prosessene i dette arbeidet er kontinuerlige og vil på de fleste områdene strekke seg over flere år og være i stadig endring i takt med de rammebetingelsene som er med på å definere denne virksomheten. (f.eks statlige insentivordninger, støtte og tilskudsordninger i bransjen osv) Kostnadsplan Tittel SUM Bilgodtgjøelse Diettkostnader Div kontor Eget personal inkl sosiale kostnader Eksterne tjenester Leasing utstyr og inventar Lokalkostnader Markedsføring, annonser, promotering Nettverks/partner arr og deltakelse Regnska p, revisjon Reisekostnader Telefon datakommunikasjon Utg scouting innsalg locations Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Lenvik kommune Målselv kommune Regionale utviklingsmidler (RUP) Sørreisa kommune Torsken kommune Tra nøy kommune Sum finansiering Geografi 1900-Troms, 1929-Berg Vedleg liste ll'l::ø:li:i&:----#sti#!i*"i -9-

19 NÆR-Sak 18/14 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/371 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 18/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Visit Bardu SA innvilges tilskudd kr til produksjon og distribusjon av leverandørliste i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 7 av 36

20 Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delege1i til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om tilskudd for å utarbeide en liste på leverandører av produkter og tj enester. Lista skal distribueres til Statnett i forbindelse med bygging av 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Visit Bardu SA. Prosjektleder er leder i Visit Bardu SA. Bakgrunn for søknaden er at næringsforeningene i indre Troms ble invitert av Statnett til å lage en leverandørliste, og være med å konkurrere om kontrakter for å levere produkter og tj enester i forbindelse med at Statnett skal bygge 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. Prosjektet skal gå fram til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd kroner. Søknad er vedlagt prosjektbeskrivelse. Vurdering: Siden søknadstidspunktet er leverandørlisten oppe og går, og det er kommet flere nye versjoner av den. Næringsaktører i regionen har landet flere betydelige kontrakter med bakgunn i leverandørlista. Foreløpig er det stort sett leverandører fra indre Troms og aksen Ofoten - Balsfjord som er med på lista. Intensjonen er imidlertid at lista ikke skal brukes eksklusivt mot Statnett sitt prosjekt, men også andre prosjekt og offentlige instanser i forhold til kj øp av varer og tj enester. Som eksempel nevnes Forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet for å finne samarbeidspartnere. Invitasjon til å slutte seg til leverandørlista vil bli distribuert til næringsaktører i Berg. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 8 av 36

21 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Leverandørliste Arkivsak Kort beskrivelse Utarbeide og produsere en liste på leverandører av produkter og tjenester. Lista skal distribueres til Statnett i forbindelse med bygging av 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offentlige instanser i forhold til kjøp av varer og tjenester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. Prosjektbeskrivelse Se vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Visit Bardu SA Org.nr: Fogd Holboesgt BARDU Kontaktperson Sigbjørn Sørensen Fogd Holmboesgt BARDU Prosjektleder Sigbjørn Sørensen Fogd Holmboesgt BARDU Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2011 Innovasjon Norge (samarb.prosj. 3 bedrifter. kompetanseheving) 2011 La ndbruks- og Matdep (innlandsfiskeprosjekt) 2012 La ndbruks- og Matdep (lnnlandsfiskeprosjekt fase 2) 2012 Troms Fylkeskommune (Nordisk campingtreff. utflukter/profilering) 2013 Innovasjon Norge (kompetansehevingskurs) Spesifikasjon Bakgrunn Statnett skal bygge ny 420 kv linje fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet skal gå frem til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd. kroner Hovedentrepriser for linjebygging, skogrydding, veibygging etc. vil avgjøres i april For at lokalt næringsliv i regionen skal ha mulighet for å komme i inngrep med de store entreprenørene som får kontrakter, er det kommet en anbefaling fra Statnett om å lage en leverandørliste over bedrifter som kan levere varer og tjenester til disse entreprenørene

22 RF «Dialogen» er en arena for næringsutvikling i Bardu og består av næringsavdelingen i kommunen samt næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA. Disse foreningene gj ennomførte et åpent næringslivsmøte hvor prosjektledelsen i Statnett SF orienterte om mulighetene for leveranser i forbindelse med bygging av den nye linja mellom Ofoten-Balsfjord. De 36 som deltok på møtet representerte 25 bedrifter lokalisert til Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Sørreisa. På møtet ble arrangørene oppfordret til å dra i gang arbeidet med å utvikle en leverandørliste med tilbydere av varer, tjenester og kompetanse i kommunene i regionen. Lista skal distribueres til Statnett SF og deres hovedentreprenører. «Dialogen» har tatt utfordringen med å utvikle en slik leverandørliste. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offe ntlige instanser i forhold til kjøp av varer og tjenester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. Prosjektmål Effektmål Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tj enester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i lokalt og regionalt næringsliv. Resultatmål Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tjenester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosjekt og i andre prosjekter og sammenhenger Forankring Næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA har i samarbeid med Bardu Kommune avdeling næring i februar 2014 gjennomført et åpent næringslivsmøte der næringsliv/kommuner i Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy, Bardu, Målselv, Sørreisa og Balsfjord var invitert. På møtet presenterte Statnett SF sine planer for byggingen av ny 420 kv fra Ofoten-Balsfjord. På dette møtet deltok 36 deltakere fo rdelt på ca 25 bedrifter fra kommunene i nedslagsfeltet) En av konklusjonene fra møtet var at deltakerne ønsket at Bardu Kommune med dets næringsforeninger skulle ta et initiativ til å få etablert en leverandørliste/supplierlist samt utviklet en web basert leverandørportal for regionalt næringsliv i regionen. Disse "verktøyene" var det ønskelig at vi skulle formidle til Statnett SF og deres entreprise leverandører slik at både Statnett SF og deres leverandører få r kunnskap om tilbudene til regionalt næringsliv. Etter møte i næringsforum i Berg den 22.5 ble det utrykt ønske om å utvide leverandørlistas nedslagsområde til også å gjelde kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Prosjektorganisering - 2 -

23 RF Prosjektledelse Prosjektansvarlig: Bardu Utvikling SA og Visit Bardu SA ved styrene Prosjektledere: Arild Nordal, Sigbjørn Sørensen Øvrige roller Prosjekteier: Bardu Utvikling SA, Visit Bardu SA Prosjektgruppe: Næringssjef Bardu Kommune, leder Bardu Utvikling, leder Visit Bardu Deltagere i prosjektgruppe kompletteres ut fra behov og tema. Styringsgruppe: Det skal ikke være styringsgruppe i prosjektet. Samarbeidspartnere - Grantangen Kommune - Lavangen Kommune - Salangen Kommune - Dyrøy Kommune - Bardu Kommune - Målselv Kommune - Sørreisa Kommune - Balsfjord Kommune. - Berg Kommune - Torsken Kommune - Tranøy Kommune - Lenvik Kommune Aktiviteter Hovedaktiviteter HA 1 Prosjektledelse og sluttrapportering. HA 2 Designe og utforme mal for leverandør liste Sektorvis inndeling, navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, web adresse, produkter & tjenester, format, logo til den enkelte bedrift. HA 3 Designe web portal/web side for publikasjon av informasjon om leverandører. Kjøp av ekstern tjeneste. HA 4 Utsendelse og innhenting av informasjon fra interesserte leverandører. Sammenfatte og legge opplysninger inn i liste. Kjøp av ekstern tjeneste. HA 5 Oversettelse leverandørliste til engelsk HA 6 Trykking og utsendelse av leverandørliste til entreprenører som Statnett har opprettet kontrakt med. HA 7 Vedlikeholde webside og leverandørliste Totalt antall timeverk 300 timer Målgrupper Aktuelle bedrifter i kommuner i regionen

24 RF www. regionalforvaltning.no Resultat Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tjenester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosjekt og i andre prosjekter og sammenhenger Effekter Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tjenester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i loka lt og regionalt næringsliv. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kostnadsplan Tittel SUM Hovedaktiviteter Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Balsfjord Kommune Bardu Kommune Berg Kommune Dyrøy Kommune Gratangen kommune Lavangen Kommune Lenvik Kommune Målselv Kommune Salangen Kommune Sørreise Kommune Torsken Kommune Tranøy Kommune Sum finansiering Geografi 1919-Gratangen, 1920-Lavangen, 1922-Bardu, 1923-Salangen, 1924-Målselv, 1925-Sørreisa, 1926-Dyrøy, 1927-Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik, 1933-Balsfjord Vedleggsliste -4-

25 RF13.SO

26 Prosjektbeskrivelse LEVERANDØRLISTE (SUPPLIER LIST) Dato:

27 Innholdsfortegnelse 1. M Å L OG RAMMER BAKGRUNN EFFEKTMÅL RESULTATMÅL RAMMER... ""... """... "... "... """."... ".. "".. "... " ORGANISERING... "... "... "... "... "... "... " PROSJEKTLEDELSE... ".. "... "... "... "... "... ".. "."... "... "... " ØVRIGE ROLLER...""..."..."..."..." BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER..."..."..."...""...".." BESLUTNINGSPUNKTER RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING...""...""...""..." KRITISKE RISIKOFAKTORER..."..."..."..."."......" GJENNOMFØRING..." HOVEDAKTIVITETER.."."..."..."..."..."."...""."" AKTIVITETSPLAN ØKONOMI..."...".".."..."..." KOSTNADER..."."..."..."..."..."..." FINANSIERINGSPLAN... ""... "... "... "... "... "... "... " KONTRAKTER OG AVTALER... "... ""... "... ".. ""... "... """.. ".. "."

28 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Statnett skal bygge ny 420 kv linj e fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet skal gå frem til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd. kroner Hovedentrepriser for linjebygging, skogrydding, veibygging etc. vil avgjøres i april For at lokalt næringsliv i regionen skal ha mulighet for å komme i inngrep med de store entreprenørene som rar kontrakter, er det kommet en anbefaling fra Statnett om å lage en leverandørliste over bedrifter som kan levere varer og tj enester til disse entreprenørene. «Dialogen» er en arena for næringsutvikling i Bardu og består av næringsavdelingen i kommunen samt næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA. Disse foreningene gjennomførte et åpent næringslivsmøte hvor prosjektledelsen i Statnett SF orienterte om mulighetene for leveranser i forbindelse med bygging av den nye linja mellom Ofoten-Balsfjord. De 36 som deltok på møtet representerte 25 bedrifter lokalisert til Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Sørreisa. På møtet ble arrangørene oppfordret til å dra i gang arbeidet med å utvikle en leverandørliste med tilbydere av varer, tj enester og kompetanse i kommunene fra Narvik til Balsfjord. Lista skal distribueres til Statnett SF og deres hovedentreprenører. «Dialogen» har tatt utfordringen med å utvikle en slik leverandørliste. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offentlige instanser i forhold til kj øp av varer og tj enester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. 1.2 Effektmål Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tj enester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i lokalt og regionalt næringsliv. 1.3 Resultatmål Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tj enester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosj ekt og i andre prosjekter og sammenhenger 3

29 1.4Rammer Prosjektet har en kostnadsramme på kr ,-. Søknaden baserer seg på tilskudd fra regionale utviklingsmidler i følgende kommuner. Grantangen Kommune Lavangen Kommune Salangen Kommune Dyrøy Kommune Bardu Kommune Målselv Kommune Sørreisa Kommune Balsfjord Kommune. Lenvik Kommune Berg Kommune Torsken Kommune Tranøy Kommune 3. ORGANISERING 3.1 prosjektledelse Prosjektansvarlig: Bardu Utvikling SA og Visit Bardu SA ved styrene Prosjektledere: Asbjørn Josefsen, Sigbjørn Sørensen 3.2 Øvrige roller Prosjekteier: Prosjektgruppe: Styringsgruppe: Bardu Utvikling SA, Visit Bardu SA Næringssjef Bardu Kommune, leder Bardu Utvikling, leder Vis it Bardu Deltagere i prosjektgruppe kompletteres ut fra behov og tema. Det skal ikke være styringsgruppe i forprosjektet. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 beslutningspunkter Nr Fase Tidspunkt Beslutnin2s2runnla2 BP 1 Oppstart Tilsagn om finansiering BP 2 Avslutning Rapport om utførte aktiviteter. 15. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske risikofaktorer Kritisk risikofaktor Konsekvens Mottiltak Manglende finansiering Planlagte aktiviteter kan Søke andre finansieringskilder ikke gjennomføres 4

30 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Nr Aktivitet Resursbruk HA 1 Prosjektledelse og sluttrapportering. Kr ,- HA 2 Designe og utforme mal for leverandør liste Sektorvis inndeling, navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, web adresse, produkter & tjenester, fo rmat, logo til den enkelte bedrift. 50 timer HA 3 Designe web portal/web side for publikasjon av informasjon om leverandører. Kjøp av ekstern tj eneste. 25 timer HA 4 Nettsidekostnad kr ,- Utsendelse og innhenting av informasjon fra interesserte leverandører. Sammenfatte og legge opplysninger inn i liste. Kj øp av ekstern tj eneste. 150 timer. HA S Oversettelse leverandørliste til engelsk Kr HA 6 Trykking og utsendelse av leverandørliste til entreprenører Kr som Statnett har opprettet kontrakt med. 200 eksemplarer. HA 7 Vedlikeholde webside og leverandørliste Kr HA S Merkostnad ved utvidelse av prosjektet til 12 kommuner 75 timer Totalt antall timeverk 300 timer 6.2 Aktivitetsplan Aktivitet an. feb. HA 1 HA 2 HA 3 HA 4 HA S HA 6 5

31 7. ØKONOMI 7.1 Kostnader Aktivitet Kostnadstype Kostnad HA 1 Prosjektledelse Kr ,- HA 1 50 Timeverk Kr ,- HA 2 25 Timeverk Kr ,- Nettsidekostnad Kr ,- HA Timeverk (kjøp av ekstern tj eneste) Kr ,- HA 4 Oversettelse (kjøp av ekstern tj eneste) Kr ,- HA S Trykking utsendelse Kr ,- HA 6 Vedlikehold av leverandørliste /webside 5 år Kr ,- HA 7 Kostnad ved utvidelse Kr ,- Totalt Kr ,- Beregnet timepris 450,- 7.2 Finansieringsplan Finansiering Beløp Regionale utviklingsmidler 12 kommuner , ,- pr kommune Totalt ,- 8. KONTRAKTER OG AVTALER Ved igangsettelse av prosjektet utarbeides det en samarbeidsavtale mellom de to næringsforeningene og Bardu Kommunes næringsavdeling hvor Visit Bardu SA har den administrative ledelsen av prosjektet. 6

32 Sak 19/14 NÆR-Sak 19/14 NF - SNOWMAN SALESNISIT THE ARTIC - SØKNAD TILSKUDD MARKEDSFØRING REISELIVSBEDRIFTER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/551 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 19/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Snowman Sales AS innvilges tilskudd kr til markedsføring av reiselivsbedrifter. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 12 av 36

33 Sak 19/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasj onsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til markedsføring av reiselivsbedrifter. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Snowman Sales I Visit the Arctic. Prosjektleder er Kj ell Espnes. Snowman Sales er et salgs- og promosjonsselskap. Senja Reiseliv AS er den største eieren med 70 %. Selskapet har tidligere vært finansiert som et spleiselag mellom eiere, kommuner og Troms fylkeskommune. Etter siste stortingsvalg blir det ikke lenger gitt støtte fra Troms fylkeskommune. Selskapet søker derfor Målselv og Berg om støtte til å fortsette driften av selskapet. Målselv kommune har innvilget støtte i henhold til finansieringsplan. Vurdering: Reiseliv er satsingsområde i Berg, som den største reiselivskommunen i regionen. Over tid har organisering av reiselivsnæringa vært gjenstand for utallige diskusjoner, mange ulike modeller og prøving og feiling, både nasj onalt, regionalt og lokalt. Det har fra reiselivsaktørenes side vært uttrykt behov for salgskanaler, kanskje i enda større grad enn ivaretakelse av markedsførings- og vertskapsoppgaver. Snowman Sales er en slik salgskanal, som server de største reiselivsbedriftene i regionen, Senja Reiseliv (Hamn i Senj a), Mefjord Brygge og Målselv Fjellandsby. For de aktuelle bedriftene vil det være av stor betydning at selskapet får fortsette sin drift. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 13 av 36

34 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Markedsføring Reiselivsbedrifter Arkivsak Kort beskrivelse Markedsføring og annen promotering av reiselivsbedrifter i Berg Kommune. Prosjektbeskrivelse Vi i Snowman Sales as er et salg og promoteringselskap som Senja Reiseliv er den største eieren med 70%. Vi har tidligere vært finansiert som et spleiselag mellom eiere, kommuner og Troms fylkeskommune. Etter siste stortingsvalg ble det dessverre slutt på støtten fra Fylkeskommunen. Derfor søker vi Berg Kommune om midler for å fortsette vår drift. Vi deltar på messer i inn og utland for å promotere reiselivsaktører i vår region. Vi jobber med å få inn til Bardufoss fra Russland 2 charterfly i forbindelse med julen Det har vært fly fra Russland i 2011 og 2012 pga. konkursen i Fjellandsbyen ble det ikke gjennomført i I 2014 vil vi på nytt få inn 2 fly til Bardufoss med boalternativer på Hamn og Målselv Fjellandsby. Vi jobber også med et fiskeprosjekt som involverer Hamn og Medfjord Brygge Vi deltar foruten dette på messer i Nederland, Russland,Japan og Tyskland. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Snowman Sales, Visit the Arctic Org.nr: kjell Espnes Kjell Espnes Rustad høgda 9325 BARDUFOSS Rustad høgda BARDUFOSS Rustad høgda BARDUFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Kr fra Målselv Kommune Spesifikasjon Bakgrunn Se prosjektbeskrivelse Prosjektmål Øke tilstrømming av turister til regionen - 1 -

35 RF Forankring Se prosjektbeskrivelse Prosjektorganisering Organ iseres gjennom Snowman Sales Samarbeidspartnere Se prosjektbeskrivelse Aktiviteter Messedeltakelse, visningstu rer for turoperatører og presse Målgrupper Tu roperatører i diverse markeder Resultat Økt tilstrømming av turister Effekter Messe og promotering Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vi har jobbet gjennom hele 2014 med messedeltakelse og vertskap for visningstu rer Kostnadsplan Tittel Egenkapital Eget arbeid Tilskudd næringsfond Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital Eget arbeid Målselv Næringsfond Sum finansiering SUM Geografi 1929-Berg Vedleg liste -2-

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30

SAKSLISTE. kommune. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2012 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Berg Q kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: kl. 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/307 SØKNAD STØTTE TIL PROSJEKT VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/307 SØKNAD STØTTE TIL PROSJEKT VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING Berg ~ kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 09:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.01.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

RETNINGSLINJER OG REGELVERK For

RETNINGSLINJER OG REGELVERK For RETNINGSLINJER OG REGELVERK For FILMCAMP AS INNSATS I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER 1 RETNINGSLINJER OG REGELVERK FOR FILMCAMP AS SAMPRODUSERENDE VIRKSOMHET INNEN AUDIOVISUELL PRODUKSJON. Selskapet FilmCamp

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00.

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0015 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd Kort

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Insentivordningen. Mandat, føringer og sentrale problemstillinger. Hovedmomenter i NFIs forslag til utforming

Insentivordningen. Mandat, føringer og sentrale problemstillinger. Hovedmomenter i NFIs forslag til utforming Informasjonsmøte for bransjen 14. oktober 2015 Insentivordningen Mandat, føringer og sentrale problemstillinger Hovedmomenter i NFIs forslag til utforming 30.05.2016 Mandat og prosess NFI har som en del

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Møterom 2A Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall: Jan

Detaljer