Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 54/13 Delegerte saker fra august-september 2012/2593 PS 55/13 Befaringsrapport Trollvik skole 2012/4822 PS 56/13 PS 57/13 PS 58/13 Sluttbehandling av reguleringsendring i Olderdalen 1940/ del av 102 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Langnes - Trollvik. Bidrag til bokprosjekt - seilaser og havner i Nord- Troms 2010/ / /355 PS 59/13 Klage på tildelt bolig 2013/2989 PS 60/13 Kommunebilde /2587 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 54/13 Kåfjord Formannskap Delegerte saker fra august-september Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFS / /13 DS Svar - rammetillatelse for miljøstasjon J John Johansen DEL VEDTAK Tillatelse: I medhold av plan- og bygningsloven 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av lagerhall på 255m2 i forbindelse med etablering av miljøstasjon for mottak av sortert grovavfall fra husholdninger på gnr 19, bnr 80, fnr 6 i Birtavarre. Plassering av tiltaket godkjennes slik det framkommer av situasjonsplan. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjent søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker. KÅFS / /13 DS Svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til riving av eldre uthus, bygningsnummer , og byggetillatelse for oppføring av ny garasje på 49m2 i en etasje på gnr 6, bnr 171. Ny garasje tillates oppført som omsøkt 1,8m fra nabogrensa til gnr 6, bnr 22. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. KÅFS / /13 DS Svar - Søknad om tillatelse til riving av tilbygg på våningshus DEL VEDTAK: Side 3

4 Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til riving av tilbygg på ca 10m2, til våningshuset, bygningsnummer , på gnr 20, bnr 11. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Jf. vedtak i k-sak 81/12 er det ikke gebyr på behandling av søknad om riving av bygg som dette. KÅFS / /13 DS Svar - Tillatelse til riving av fjøsbygning DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til riving av fjøsbygning, bygningsnummer , på gnr 20, bnr 11. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte kartutsnitt. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Jf. vedtak i k-sak 81/12 er det ikke gebyr på behandling av søknad om riving av bygg som dette. KÅFS / /13 DS Svar - søknad om tillatelse til riving av fjøsbygning og uthus DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til riving av gammel fjøsbygning med bygningsnummer , og uthus med bygningsnummer , på gnr 33, bnr 6 i Kjerringdalen. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Jf. k-sak 81/12 er det ikke saksbehandlingsgebyr ved behandling av rivesøknader som dette. KÅFS / /13 DS Svar - søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje J John Johansen DEL VEDTAK: Dispensasjon: Det gis dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven 2008, 19-2, fra reguleringsplan Djupvik, slik at det på gnr 1, bnr 61, fnr 4, kan føres opp en garasje på 50m2 i en minsteavstand på 6,0m fra senterlinje av kommunal vei. Inn- og utkjøring fra garasjen skal være parallelt med veien. På grunn av at garasjen er søkt plassert nærmere veien enn reguleringsbestemmelsene tilsier, er skader som måtte påføres garasjen som følge av veivedlikehold, snørydding mv., kommunen uvedkommende. Kratt/skog og andre sikthindringer skal til enhver tid holdes nede/fjernes. KÅFS / /13 DS Byggetillatelse - Søknad om tiltak uten ansvarsrett DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg på ca 6m2 som overbygg på kjellernedgang. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. KÅFS / /13 DS Svar - Byggetillatelse - overbygg inngangsparti / Karnapp kjøkken på GBnr 25/108 J John Johansen DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig på ca 12m2. Tilbygget er en utvidelse av kjøkken og overbygg av inngangsparti. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tilleggsskriv vedrørende brannsikkerhet, tegninger og situasjonskart. Side 4

5 I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. KÅFS / /13 DS Byggetillatelse for oppføring av nytt tak og kvist m/ altan DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse for å bygge kvist med altan på østsiden av boligen, samt legge nytt tak på hele bygget. Samlet nytt bruksareal (BRA) utgjør 19,5m2, og nytt bebygd areal (BYA) utgjør 9m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. KÅFS / /13 DS Byggetillatelse for utvidelse av driftsbygning DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til driftsbygning på gnr 25, bnr 13. Det er søkt om et mindre tilbygg på ca 24m2, og et noe større tilbygg på ca 75m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. KÅFS / /13 DS Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2, tiltakshaver er ansvarlig DEL VEDTAK: Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg over utvendig kjellertrapp. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om ansvarsrett. I byggesøknader etter pbl 2008, 20-2, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Vurdering Side 5

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 55/13 Kåfjord Formannskap Befaringsrapport Trollvik skole Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Befaringsrapport Trollvik skole Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Harald Kjeldsen fra Nor Consult orienterer vedrørende denne saken. Dette ble vedtatt på forrige formannskapsmøte Rådmann Einar Pedersen informerte og ba formannskapet ta stilling til hvilket alternativ som det skal jobbes videre med i forhold til Trollvik ungdomsskole. Bjørn Inge Mo kom med følgende forslag: Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med alternativ 3. NorConsult orienterer på neste formannskapsmøte, som er 4.oktober. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vurdering Side 6

7 Side 7

8 KÅFJORD KOMMUNE Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging Prosjektnr , Resultatdoknr. RIB-01 : Dato Side 8

9 Side 9

10 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Innhold 1 Innledning 7 2 Befaring og møte på Trollvik skole RIB s notater fra befaringen og møtet Utvendig og innvendig befaring RIV s notater fra befaringen og møtet Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Brannslukkingsanlegg: Luftbehandlingsanlegg: RIE s notater fra befaringen og møtet Utvendig og innvendig befaring RIBR s notater fra befaringen og møtet Utvendig og innvendig befaring 15 3 Tegningrunnlag Tegninger for Trollvik skole Tegninger for Manndalen skole 17 4 Kostnadsoverslag Alternativ 1 minimumsoppgradering for videre skoledrift Alternativ 2 Oppgradering til tilnærmet TEK10-standard Alternativ 3 Renovering med riving og nybygg av gammel del Alternativ 4 Renovering med riving og nybygg av Fløy Presentasjon av kostnadsoverslag 27 5 Anbefaling Trollvik Skole 28 6 Manndalen Skole med ombygging til barnehage 29 7 Vedlegg bilder Trollvik skole 30 8 Vedlegg bilder Manndalen skole 31 9 Vedlegg kostnadsoverslag og tegninger Vedlagt Brannstrateginotat 33 n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 3 av 33 Side 10

11 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Sammendrag Vi har utarbeidet fire alternative kostnadsoverslag for oppgradering av bygningsmassen ved Trollvik skole. Alternativene reflekterer ulike ambisjonsnivå i forhold til standardheving. Alternativ 1 er et minimumsalternativ for oppussing/ombygging. Alternativet tilfredsstiller ikke U-verdiene forutsatt i Tek 10, men det omfatter enkle tiltak for å redusere de verste energitapene og oppnå et akseptabelt inneklima. Oppgraderingen omfatter: Utskifting av glass i vinduer og tilleggsisolering på loft i Fløy 1 og 2. Luftmengdene i Fløy 1 og 2 samt skolekjøkkenfløyen oppgraderes for å tilfredsstille krav i Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke, da dette vil medføre utskifting til større ventilasjonskanaler, og at himling må rives/ombygges. Alternativ 2 - Oppgradering til tilnærmet TEK10-standard I alternativ 2 tilstrebes det å tilfredsstille en isolasjonsstandard på linje med TEK 10. Alle vinduer i alle fløyene skiftes ut med 3-lags Energiglass tilsvarende passivhusstandard for mer enn tilfredsstille U-verdiene i TEK 10. Etterisolering på loft for å mer enn tilfredsstille U-verdiene i TEK 10. Tilleggsisolering av yttervegger i plan 1 i Fløy 1 og 2 med 100 mm på innvendig side gir tilnærmet TEK 10-nivå. Luftmengdene i Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløyen skal tilfredsstille Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke. Det forutsettes ingen tilleggsisolering av vegger i Skolekjøkkenfløy, Gymsalfløy og Kjøkkenfløy, eller i bygningsmassens gulv. Dette kompenseres ved ekstra isolering på loft og bedre vinduer hvor kost/nytte-forholdet er bedre. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 4 av 33 Side 11

12 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Alternativ 3 Renovering med riving og nybygg av gammel del Alternativ 3 innebærer at Fløy 1, Fløy 2 og Skolekjøkkenfløya rives, og erstattes av nybygg som tilfredsstiller TEK 10 med hensyn til U-verdier, luftmengder og universell utforming. For de øvrige fløyene er Alternativ 3 som Alternativ 2, hvor det tilstrebes å oppnå en isolasjonsgrad svarende til intensjonene for Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke. Alternativ 4 Renovering med riving og nybygg av Fløy 1, Adm.fløy Alternativ 4 innebærer at Fløy 1 rives, og erstattes av nybygg som tilfredsstiller TEK 10 med hensyn til U-verdier, luftmengder og universell utforming. For de øvrige fløyene er Alternativ 4 som Alternativ 2, hvor det tilstrebes å oppnå en isolasjonsgrad svarende til intensjonene for Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke. Utdrag av kostnadsoverslag for Trollvik skole: I videokonferansemøte ble vi også bedt om å ta med rivekostnader for den gamle bygningen som ligger litt nordvest av Fløy 1. Da disse kostnadene ikke var med i kostnadsoverslag av , velger vi å oppgi disse separat. Denne rivekostnaden vil komme som et tillegg for alle de 4 alternativene: Prosjektkostnad for riving av Trollvangs med et estimert areal på ca. 100 m2, er stipulert til kr ,-. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 5 av 33 Side 12

13 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Konklusjon: Norconsult vurderer forholdene slik at det bare vil være et komplett nybygg som vil kunne tilfredsstille TEK 10 fullt ut. Norconsult anbefaler Alternativ 3 med riving av Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløy da bygningsmassen likevel skal utvides. Alternativ 3 vil fremstå som det beste alternativet i forhold til å oppnå en ny og bedre romløsning samt bedre integrasjon mellom nytt og gammelt. Det er det gunstigste alternativet i forhold til å videreføre og utvikle det foreslåtte byggeprogrammet. Ved Alternativ 3 blir usikkerheten vedrørende eventuelle råteskader i krypkjellerne i Fløy 2 og Skolekjøkkenfløy eliminert ved at det bygges nytt. Alternativ 3 er ca % dyrere enn Alternativ 4 og er ca % dyrere enn Alternativ 2. For nybyggdelen kan alle krav iht. TEK 10 tilfredsstilles, og universell utforming kan bli enklere og bedre enn om eksisterende bygningsdeler beholdes. For de aktuelle alternativene, må det søkes om dispensasjon hos kommunen for fravik fra kravene i TEK 10 som ikke tilfredsstilles. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 6 av 33 Side 13

14 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 1 Innledning Norconsult AS er engasjert av Kåfjord kommune for å utarbeide en befaringsrapport for Trollvik skole og foreta et kostnadsoverslag for oppussing / ombygging av eksisterende arealer. Videre skal Norconsult se på / vurdere ombygging av deler av Manndalen skole til Barnehage. Kartutsnitt av Kåfjorden i Lyngen n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 7 av 33 Side 14

15 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Kartutsnitt med Trollvik Skole Kartutsnitt med Manndalen skole n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 8 av 33 Side 15

16 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 2 Befaring og møte på Trollvik skole Det ble foretatt en befaring og avholdt et møte på Trollvik skole tirsdag Tilstede på befaringen var: Roy Ole Grundvåg Kåfjord kommune Vaktmester Lars Morten Gundersen Kåfjord kommune Vaktmester Erik Andersen Kåfjord kommune Ingeniør Harald Kjeldsen Norconsult AS Prosjektleder Ole Martin Paulsen Norconsult AS RIBR Oddvar Olsen Norconsult AS RIV Stig Olsen Norconsult AS RIE Ole-Erik Erdal Norconsult AS RIB Marie Eldjarn Norconsult AS Observatør 2.1 RIB S NOTATER FRA BEFARINGEN OG MØTET Det ble gitt mye muntlig informasjon på befaringen og i det etterfølgende møtet. Dette avsnittet oppsummerer hovedtrekkene i RIBs observasjoner og tolkninger av mottatt informasjon. Bygget består av flere byggetrinn som er utført til ulike tidspunkt., jf figur 2.1. Nordre fløy, heretter kalt Fløy 1, har en kjelleretasje og en 1. etasje. Fløy 1 er bygget rundt Denne fløyen inneholder stort sett lagerlokaler i kjelleren. I plan 1 er det administrasjonskontorer og lærerværelse. Den midtre fløyen, heretter kalt Fløy 2, har én etasje med klasserom og inngangsparti. Denne fløyen er sannsynligvis bygd samtidig som Fløy 1, altså rundt Fløy 2 ligger på et nivå som er ca. 1 m høyere enn kjellergulvet i Fløy 1. Fløy 1 og 2 omtales samlet som gammel del av skolen. Gymsalfløyen er bygd i Denne fløyen inneholder gymsal, garderober med dusjanlegg, teknisk rom med ventilasjon, gang, toaletter og et inngangsparti. Gymsalfløyen er skilt fra Fløy 2 med en brannvegg. I 1994 fikk skolen et tilbygg langs Fløy 2 med skolekjøkken, formingsrom og et vaktmesterkontor, heretter kalt skolekjøkkenfløy, jf. figur 2.1. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 9 av 33 Side 16

17 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Rundt år 2000 fikk Gymsalfløyen et tilbygg mot sørøst, heretter kalt Kjøkkenfløyen. Fløy 2, Skolekjøkkenfløyen, Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen ligger på samme nivå. Trolig har alle disse fløyene kryperomskjellere som ikke ble befart. Det ble det opplyst i møtet/befaringen at totalt areal er på ca m 2. Etter våre oppmålinger/beregninger på gamle tegninger er arealet på ca m 2. Vi har skalert ned en tegning som vi benytter til oversiktsfigur for å vise de forskjellige fløyene av bygget, se nedenfor. Figur 2.1 Oversiktsfigur over Trollvik Skole Utvendig og innvendig befaring Takrenner og taknedløp var slitent, og disse bør skiftes ut i sin helhet. Takpappen var delvis dårlig. Det har vært tidligere lekkasjer, og det er foretatt utbedringer. Vi anbefaler at det legges ny takpapp på hele bygningsmassen. På grunnmuren/kjellermuren i Fløy 1 var det en del avflassinger i pussen som bør utbedres. Utvendig panel på Fløy 1 og Fløy 2 hadde noen mindre avflassinger av malingen. Disse ble bedømt til å være av et moderat omfang, og det anses ikke som nødvendig å skifte ytterkledningen. Det kan holde med å skrape rundt de avflassede områdene og male hele ytterkledningen på nytt. Kjellervinduene på Fløy 1 har sliten maling og bør males, eventuelt skiftes ut hvis det ønskes bedre U-verdi på vinduene. Ved innvendig befaring i kjelleren ser det ikke ut som det er eller har vært lekkasjer inn i kjelleren. Drenering rundt fløy 1 bør sjekkes og eventuelt skiftes ut. Grunnmuren bør i så fall også etterisoleres. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 10 av 33 Side 17

18 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : De to-fløyete verandadørene fra klasserommene i Fløy 2 har litt slitt maling. Vinduskarmene på Fløy 2 så også ut som de trenger et strøk maling. Det kan være aktuelt å skifte ut de to-fløyete verandadørene med ny dører. Vinduene på Fløy 2 er i blitt utskiftet til 3-lags termopanvinduer som den gang hadde en U-verdi på 1,8-2,0 W/Km 2. Glassene i vinduene kan byttes ut med nye 3-lags Energiglass som vil gi vinduene en U-verdi som er bedre enn 1,0 W/Km 2. Alternativt kan vinduene med karmer byttes til 2-lags eller 3-lags Energiglass med U-verdi bedre enn henholdsvis 1,2 eller 0,8 W/Km 2. Klasseromsdørene til korridorene er ikke brannklassifisert, og disse bør skiftes ut. Kfr. Brannteknisk notat fra RIBR. Klasserommene er heller ikke egne brannceller. Det er brennbart materiale på veggene i korridoren. Fløy 1 og 2 har yttervegger med 100 mm stenderverk, og det antas at disse veggene er isolert med glasswatt. Denne isolasjonen kan ha seget sammen, og isolasjonsevnen kan være betydelig dårligere enn dagens steinull eller mineralull. Her må det vurderes om veggene skal tilleggsisoleres eller ikke, og dette må ses i sammenheng med det økonomiske aspektet hvor økte investeringskostnader må veies mot reduserte driftsutgifter. Vi hadde også en kort befaring opp til ventilasjonsrom på loftet i Fløy 1 og 2. Uten at det ble målt, antar vi at det i himlingen over plan 1 er mm isolasjon, og det antas at denne isolasjonen er av sammensunket glasswatt som ble benyttet på den tiden. Her må det vurderes hvor mye det skal tilleggsisoleres. Det står en skrueheis i Fløy 1 mot Fløy 2. Det må vurderes om denne skal oppgraderes eller erstattes av en nyere universelt tilpasset heis. Gymsalfløyen har 150 mm isolert bindingsverk i vegger og 3-lags termopanvinduer fra 1982 som den gang hadde en U-verdi på ca. 1,8-2,0 W/Km 2. Det ble på befaringen/møtet opplyst at denne fløyen er blitt pusset opp i senere tid og skal være i god stand. Det anses stort sett bare å være behov for maling og nytt gulvbelegg. Det ble opplyst at det hadde vært lekkasjeskader i himlingen i dusj/garderober. Om dette skyldes dårlig dampsperre/detaljer eller lekkasje som kommer fra tekkingen er usikkert. På kaldloftet antas det at det er 200 mm mineralull i bjelkelaget over plan 1. Her må det vurderes om og evt. hvor mye det skal tilleggsisoleres. Trappen opp til hovedinngangsdøren bør bygges om for å gjøres mer rullestolvennlig med en ny og bedre rampe. Skolekjøkkenfløyen antas å ha 150 mm bindingsverksvegger med mineralull. Det er store glassflater i fasaden med 2-lags energiglass. Det anslås at vinduene fra 1994 har en U-verdi på 1,4-1,6 W/Km 2. Vi antar at dette er noe byggherren, Kåfjord kommune, kan leve videre med. Det er skrått tak/himling i denne fløyen, og vi antar at det er minimum 200 mm mineralull i taket. Her må det vurderes om og eventuelt hvor mye det skal tilleggsisoleres. Eventuell tilleggsisolering må da skje på undersiden i motsetning til i de andre fløyene hvor det er kaldloft. For øvrig anses det stort sett bare å være behov for maling og nytt gulvbelegg samt nye klasseromsdører. Kjøkkenfløyen er bygd rundt år 2000, og vi forutsetter at det er 150 mm bindingsverksvegger med mineralull. Det ser ut til å være husmorvinduer i fasadene med 2-lags energiglass. Det anslås at vinduene har en U-verdi på 1,4-1,6 W/Km 2. Vi tror at dette er noe byggherren, Kåfjord kommune, kan leve videre med. For øvrig anses det stort sett bare å være behov for maling og nytt gulvbelegg. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 11 av 33 Side 18

19 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 2.2 RIV S NOTATER FRA BEFARINGEN OG MØTET Gammel del (Fløy 1 og 2) består av en 1. etasje som er kontorer og oppholdsrom for lærere, samt en kjeller under Fløy 1 som fungerer som lager og lokalitet for vannvarmer for forbruksvann. Klasserom er i gammel dels Fløy 2, mens skolekjøkken og formingssal i tilbygg er fra 1995 Skolebygg fra 1983 inneholder datarom, kjøkken, grupperom, garderober, korridorer, gymsal med tilhørende lager rom, det er også et kjøkken i tilknytning til gymsal for bruk ved tilstelninger Sanitæranlegg: Eksisterende anlegg i gammel del av skolebygg: Vanninntak er fra skolens byggeår 1 1/2", og bunnledninger fra samme periode. Avløpsledning fra gammel del går via kum på oversiden av E6, ut i fjorden. Spillvannledning for gammelskolen og tilbygg fra 1983 samles og føres til kum på sørsiden av gammelskolen. Sanitærutstyr er skiftet ut etter som det har oppstått feil, men er generelt gammelt. Skolekjøkkenfløyen fra 1994/95 har sanitærutstyr fra samme periode. Gymsalfløyen fra 1983 har vanninntak fra gammeldel av skolebygget, bunnledninger er fra Avløpsledning er ført til 3 kammers slamutskiller (plasstøpt), overvann er ført til felles kum på oversiden av E Varmeanlegg: Gammel del av skolebygget har i all hovedsak oppvarming med panelovner. Bygget fra 1983 har strålevarme og noe elektrisk gulvvarme (eswa) Brannslukkingsanlegg: Bygget er utstyrt med brannslanger og noen brannslukkingsapparater Luftbehandlingsanlegg: Tilbygg fra 1995 har et balansert ventilasjonsaggregat med kryssveksler og elektrisk ettervarmebatteri for å ta ventilasjonsvarmetapet. Dette er plassert på kaldloft, noe som gir ising på tak, med de konsekvenser dette medfører. Øvrig kanalnett er fra Det er ikke kapasitet på aggregat eller kanalnett for å tilfredsstille dagens krav. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 12 av 33 Side 19

20 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : Bygningsdelen fra 1994/95 (Skolekjøkkenfløyen) inneholder et skolekjøkken og en formingssal, utstyrt med kjøkkenventilatorer og et direkte avtrekk fra keramikkovn. Romventilasjon er koblet opp mot aggregat på kaldloft. Del av skolen som er fra 1983 (Gymsalfløyen) har et balansert ventilasjonsanlegg med roterende veksler. Kanalnett ligger på kaldt loft og forgrener seg ut i bygget. Ventilasjon for gammel del (Fløy 1 og 2) kommer fra ventilasjonsaggregat i Gymsalfløyen. Oppsummering VVS-anlegg: Alt VVS utstyr er av en slik alder at det ikke vil være økonomisk forsvarlig oppgradere anleggene, og det anbefales utskifting av VVS komplett. 2.3 RIE S NOTATER FRA BEFARINGEN OG MØTET Da befaringen var sterkt tidsbegrenset, og tegningsunderlag på eksisterende elektroinstallasjoner mangler fullstendig har vi ikke kunne gått i dybden for å sjekke ut kvalitet og nivå på denne installasjonen. Rapporten baserer seg primært på vurderinger ut fra det vi kunne observere, erfaringer fra tilstedeværende driftspersonell, installasjonens opprinnelige alder og senere renoveringer. Innsamlet informasjon vurderes opp mot sikkerhetsmessige faktorer og i forhold til hensiktsmessig oppgradering av installasjonen for at den skal kunne benyttes videre. Konklusjonen i denne rapporten innebærer også at man benytter store deler av den eksisterende installasjonen videre uten at dette på noen måte er ment som en "friskmelding" av det eksisterende anlegget Utvendig og innvendig befaring Generelt. Generelt må det sies at dokumentasjon og tegninger på eksisterende anlegg var tilnærmet ikkeeksisterende. Dette gjør at en i en videre planlegging må legge betydelig arbeid i kartlegging av eksisterende installasjon. Strøminntaket på bygget er i dag 2 stk. kabler på 3x150mm² AL, og 400 A. Dette tilsvarer ca. 125W pr m² areal. Med tanke på at bygget har elektrisk oppvarming er dette i nedre grenseland av det som er dagens behov for kraft. Hovedfordeling anslås til å være ca. 30 år gammel, og fungerer til formålet pr dags dato, men vil nok før eller siden måtte skiftes, spesielt blir dette aktuelt ved en eventuell utvidelse eller oppgradering av inntak. Underfordelingene er fra forskjellige tidsepoker og er i variabel forfatning. Felles for disse er at de ikke har jordfeilbrytning, noe som er et krav i dagens nyinstallasjoner. Generelt for elektroinstallasjoner har ikke nye regler tilbakevirkende kraft med mindre det foretas vesentlige n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 13 av 33 Side 20

21 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : inngrep i den spesifikke installasjon. Jordfeilbrytning på forbrukskurser har imidlertid et såpass sterkt sikkerhetsmessig aspekt at oppgradering må anbefales. Kursfortegnelse og dokumentasjon var også mangelfull for disse fordelingene. Generelt må det sies at føringsveier i form av kabelstiger o.l. rundt omkring på bygget var dårlige. Dette ses spesielt i områdene omkring fordelinger. Vedrørende belysning så virket det som den i en god del "kjernearealer" var oppgradert for noen år siden. Uten at det ble dokumentert i form av lysmålinger virket den i flere av disse arealene som tilfredsstillende. Det bør i etterfølgende arbeid avklares hvor langt en skal strekke seg i forhold til kravene i universell utforming. Dette gjelder både lysnivå samt muligheter for dimming av belysning. Generelle elektroinstallasjoner var av variabel utførelse og bærer litt preg at bygget er utvidet i flere trinn og gjennom flere tidsepoker, og da uten en infrastruktur i bunn med tanke på en slik utvidelse. Varmestyringen er et eldre system (Mjuk el) som det, ifølge driftspersonell var veldig mye feil på. Det var også uoversiktlig og tungvint å få til feilsøking og service på dette anlegget. Brannvarslingsanlegget er et eldre sløyfebasert anlegg som ifølge driftspersonell har hatt en del feilalarmer. Det kan etter hvert være vanskelig å få tak i detektorer til disse, og lokasjon av alarmsted kan være svært tungvint. Dette anlegget er heller ikke noe å bygge videre på ved en eventuell utvidelse. Nordre fløy, ( Fløy 1), er bygget rundt Denne fløyen inneholder stort sett lagerlokaler i kjelleren og administrasjonskontorer og lærerværelse i 1. etasje. I kjelleretasjen var installasjonen gammel og må gjennomgås nøyere og oppgraderes ved videre bruk. Her var det også to underfordelinger, en for varmestyring, samt en som dekket dette bygget samt deler av fløy 2. For plan 1 var også installasjonen av eldre utgave, men dog med en del utskiftinger og suppleringer som trolig har vært gjort i forbindelse med tidligere renoveringer. Den midtre fløyen, (Fløy 2), er sannsynligvis bygd samtidig som Fløy 1, altså rundt Den har en 1. etasje med klasserom og inngangsparti. Disse lokalene var forholdsvis nyoppusset og det virket som elektroinstallasjonen i alle fall delvis var oppgradert med blant annet ny belysning m.m. Denne fløyen forsynes i hovedsak fra underfordeling i kjeller av fløy 1. Gymsalfløyen er bygd i og inneholder gymsal, garderober med dusjanlegg, teknisk rom med ventilasjon, gang, toaletter og et inngangsparti. Denne delen forsynes fra underfordeling plassert i teknisk rom. Det virket som om i alle fall deler av denne fløyen var forholdsvis nyoppusset, og elektroinstallasjonene virket også til dels oppgradert med blant annet ny belysning. Gymsalen virket noe mørk da vi var på befaringen, men dette kan også skyldes fargevalg på selve lokalet. I 1994 ble Skolekjøkkenfløyen bygget som et tilbygg til Fløy 2. Tilbygget inneholder skolekjøkken, formingsrom og et vaktmesterkontor. Denne fløyen blir i hovedsak forsynt fra underfordeling ute i korridor. Installasjonen her virket i hovedsak OK. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 14 av 33 Side 21

22 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 2.4 RIBR S NOTATER FRA BEFARINGEN OG MØTET Utvendig og innvendig befaring Hovedinntrykk av skolen er bra, da det er godt med rømningsveier som leder direkte til det fri. Mangler er primært registrert ved branncellegrensende konstruksjoner. Dette er også vanskelig å avdekke, og det foreligger ingen brannkonsept eller branntegninger for bygget. Gode kompenserende brannverntiltak kan være etablering av ledesystem og fulldekkende brannalarmanlegg med direktevarsel til brannvesenet. Det forutsettes da at disse tiltakene er intakte, og at det er gode rutiner for testing, kontroll og service av fagkyndig firma. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 15 av 33 Side 22

23 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 3 Tegningrunnlag I møtet fikk PL Harald Kjeldsen overlevert det som Kåfjord kommune hadde av tegningsmateriell for både Trollvik skole og Manndalen skole. RIB fikk i oppdrag av PL å besørge scanning av aktuelle tegninger. RIB foretok en gjennomgang av det eksisterende tegningsmaterialet, og sendte alle tegningene til scanning hos Priko i Tromsø. 3.1 TEGNINGER FOR TROLLVIK SKOLE Tegninger utarbeidet av Ingeniør Ø. Høiem - Kristoffersen Nr. Tittel Mål Dato Rev. Dato 2 Bunnledning Nybygg 1: Bunnledning Bestående bygg 1: Plan vannledning i dekke Nybygg 1: Sanitær plan Nybygg 1: Sanitær plan 1. etasje Bestående bygg 1: Sanitær kjeller Bestående bygg 1: Kloakk synkekum 1: Ventkanaler i bunn (Nybygg) 1: Plan og snitt vent Nybygg 1: Plan og snitt ventilasjonsrom Gamle bygg 1: Plan og snitt ventilasjonsrom 1: Tegninger utarbeidet av Arkitektene Karstad og Gangvik AS Nr. Tittel Mål Dato BL 10 Plan kjeller 1: BL 11 Plan 1. etasje 1: Oversiktstegning satt sammen av Norconsult AS Nr. Tittel Mål Dato B 001 Plan 1 1: Ved arealberegning etter Norconsults sammenstilte tegning viser det seg at eksisterende bruttoareal er ca m 2 og ikke ca m 2 som opplyst på møtet. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 16 av 33 Side 23

24 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 3.2 TEGNINGER FOR MANNDALEN SKOLE (Flere tegninger mangler både tittelfelt og dato). Nr. Tittel Mål Dato A-111Fasadetegning 1: Plankontoret AS Tilbygg Plan U-etasje 1: Plankontoret AS 2 Tilbygg Plan 1. etasje 1: Plankontoret AS Fasadetegning Vevsstue Handarbeid - bibliotek 1-G Grunnledning situasjonsplan 1: E. Karstad Plan av 1. og 2. etasje - Snitt 1: Utvidelse 1968 Plan av 1. etasje 1: ? Utvidelse 1968 Plan av 1. og 2. etasje - Snitt 1: ? Utvidelse 1968 Plan av 1. og 2. etasje - Snitt 1: ? Ungdomsskolen 1: ? Barneskolen 1: ? Utsnitt plan 1: ? Oversiktstegning satt sammen av Norconsult AS Nr. Tittel Mål Dato B 101 Plan 1 ca.1: n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 17 av 33 Side 24

25 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4 Kostnadsoverslag Det er utarbeidet kostnadsoverslag for fire alternative oppgraderingsnivå for skolens bygningsmasse. Alternativene reflekterer ulike ambisjonsnivå i forhold til standardheving. Kostnadsoverslagene er oppsummert i sammenstillingsskjema i avsnitt 4.5. Norconsult AS antar at ingen av fløyene i eksisterende bygningsmasse ved Trollvik skole tilfredsstiller kravene til isolasjon/u-verdier eller luftmengder etter verken TEK 97 eller TEK 07. Vi benytter derfor bare kravene i TEK 10 som referanse. PL Harald Kjeldsen har opplyst at Kåfjord kommune ønsker at skolen skal renoveres/ombygges/tilbygges med en høy standard opp mot TEK 10. Byggherren forventer at det bygges for de neste 50 år. Norconsult AS vil likevel opplyse at det mest sannsynlig vil være behov en oppussing/renovering etter år selv om det nå renoveres/ombygges/tilbygges til TEK 10. Er byggherren Kåfjord kommunes mål å tilfredsstille TEK 10 fullt ut, både med hensyn til universell utforming, U-verdier (isolasjon), energieffektivitet, energikilder og luftmengder, er det bare nybygg for hele skolen som gjelder. Et slikt alternativ har vi ikke kostnadsberegnet. Det kan være hensiktsmessig å foreta kost/nytte-vurderinger, og se på kompromisser mht. hvordan kommunen best kan nå et TEK 10-nivå for skolen, uten at hvert enkelt detaljkrav gitt i forskriften, nødvendigvis tilfredsstilles. Det kan være fornuftig at noen deler av skolen bare får en beskjeden oppussing, mens andre gjennomgår en mer omfattende ombygging, eventuelt rives og bygges opp på nytt i tilknytning til at det også planlegges en arealutvidelse av skolen. Denne rapporten omfatter bare eksisterende arealer, og kostnadsalternativene inkluderer ikke utvidelsen av skolen med nye arealer. Kostnadsoverslagene tar utgangspunkt i observasjoner og informasjon som vi har tilegnet oss på befaringen av skolen 2. juli, d.å. jf. kapittel 2, samt mottatte tegninger, jf. kapittel 3. Det påpekes at det ikke ble foretatt undersøkelser for å se om det er råteskader i krypkjellerne. Vi kunne ikke se noen luker i grunnmuren hvor det var adkomst til krypkjellerne. Det er ikke tatt med kostnader for eventuelle råteskader i krypekjellerne i kostnadsoverslagene, og dette kan representere en betydelig usikkerhet. Det er heller ikke foretatt noen radonmålinger i grunnen under bygget, og Kåfjord kommune bør eventuelt engasjere noen til å få dette gjennomført der det er aktuelt å bevare eksisterende bygningsmasse. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 18 av 33 Side 25

26 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4.1 ALTERNATIV 1 MINIMUMSOPPGRADERING FOR VIDERE SKOLEDRIFT Alternativ 1 er et minimumsalternativ for oppussing/ombygging. Alternativet tilfredsstiller ikke U- verdiene forutsatt i Tek 10, men det omfatter enkle tiltak for å redusere de verste energitapene og å oppnå et akseptabelt inneklima. Oppgraderingen omfatter: Utskifting av glass i vinduer og tilleggsisolering på loft i Fløy 1 og 2. Luftmengdene i Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløyen oppgraderes for å tilfredsstille Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke, da dette vil medføre utskifting til større ventilasjonskanaler, og at himling må rives/ombygges. Eksisterende tak blir ikke oppgradert for å tilfredsstille snølaster etter Eurokode Følgende arbeider inngår: ARK/RIB: Bygningstekniske arbeider Ny taktekking/pappshingel på alle tak/fløyer, samt nye takrenner og taknedløp Etterisolering 150 mm på loft i alle fløyer, Skolekjøkkenfløy på undersiden! Utskifting av 3-lags glass til 3-lags Energiglass med Argon i vinduer i Fløy 1 og 2 Nytt gulvbelegg i alle fløyer Malingsarbeider innvendig og utvendig i alle fløyer Nye innerdører B30 til korridorer i Fløy 1 og 2 Nye ytterdører i Fløy 1 og 2 Ny drens og drenskum rundt Fløy 1 Pussing/flikking grunnmur Fløy mm drensplate under terreng rundt Fløy 1 Rullestolstilpasning ved hovedinngang til Gymsalfløy Dette minimumsalternativet omfatter ikke etterisolering/tilleggsisolering i vegger eller gulv. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 19 av 33 Side 26

27 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : RIV: VVS-arbeider VVS-tiltak i Alternativ 1 for fløy nordøst for brannskille.(fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløyen): Ut fra VVS-anleggenes alder forutsettes en komplett utskifting av anlegg i den delen som ligger nordøst for brannmuren/skille. Dette omfatter: Sanitær: skiftes komplett med nytt vanninntak og bunnledninger, nye rørføringer og utstyr. Varme: Hvis nybygg vannbåren varme. Brannslukkingsanlegg: Nye brannslanger Ventilasjonsanlegg: Ventilasjon deles opp i to system, et for kontordelen og et for undervisningsrommene. VVS-tiltak i Alternativ 1 for fløy sørvest for brannskille (Gymsal- og Kjøkkenfløy): Ventilasjonskanalene kuttes i brannskille og blindes slik at anlegget bare betjener delen sørvest for brannskille. Ventilasjonsanlegget som ligger i Gymsalfløyen sør vest for brannvegg gires ned til å betjene denne delen av skolen. Sanitær-, varme- og brannslukkingsanlegg beholdes som det er for denne delen av bygningsmassen. RIE: elektriske arbeider Som følge av manglende dokumentasjon bør det foretas en nøyere gjennomgang for å kartlegge og dokumentere det eksisterende anlegg. Hovedfordelingens alder og tilstand kombinert med marginal reservekapasitet, gjør at denne forutsettes oppgradert/skiftet. Underfordelinger oppgraderes med jordfeilbrytere/overspenningsvern. Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Utskifting av eksisterende varmestyring. Nytt brannvarslingsanlegg. Generell oppgradering av eksisterende elektrisk anlegg inklusive føringsveier. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 20 av 33 Side 27

28 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4.2 ALTERNATIV 2 OPPGRADERING TIL TILNÆRMET TEK10-STANDARD I alternativ 2 tilstrebes det å tilfredsstille en isolasjonsstandard på linje med TEK 10. Dette innebærer i praksis at kravene til U-verdiene i TEK 10 tilfredsstilles der dette vurderes som teknisk/økonomisk hensiktsmessig. Når det ikke vurderes som teknisk/økonomisk hensiktsmessig aksepteres lavere U-verdier. Dette kompenseres imidlertid ved at høyere standard enn det TEK 10 krever, benyttes der det gir størst nytteverdi. Alle vinduer i alle fløyene skiftes ut med 3-lags Energiglass tilsvarende passivhusstandard for å mer enn tilfredsstille U-verdiene i TEK 10. Etterisolering på alle loft med bedre isolasjonsevne enn TEK 10 da det er spesielt økonomisk gunstig å isolere på loftet. Tilleggsisolering av yttervegger i plan 1 i Fløy 1 og 2 med 100 mm på innvendig side, og da er vi nesten oppe på TEK 10-nivå. Luftmengdene i Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløyen skal tilfredsstille Tek 10. I Gymsalfløyen og Kjøkkenfløyen økes luftmengdene noe, men kravene iht. TEK 10 tilfredsstilles ikke. Ingen tilleggsisolering av vegger i Skolekjøkkenfløy, Gymsalfløy og Kjøkkenfløy. Eksisterende tak blir ikke oppgradert for å tilfredsstille snølaster etter Eurokode Følgende arbeider inngår: ARK/RIB: Bygningstekniske arbeider Taktekking/pappshingel på alle tak/fløyer inkludert takrenner og taknedløp Etterisolering 250 mm på loft i alle fløyer, i Skolekjøkkenfløy på undersiden! Tilleggsisolering av yttervegger i plan 1 i Fløy 1 og 2 med 100 mm på innvendig side Utskifting til nye 3-lags Energiglass-vinduer med argon i alle fløyer som et kompenserende tiltak Nytt gulvbelegg i alle fløyer Malingsarbeider innvendig og utvendig i alle fløyer Nye innerdører B30 til korridorer i Fløy 1 og 2 Nye ytterdører i Fløy 1 og 2 og på hovedinngang til Gymsalfløyen Nye 2-fløyede verandadører i klasserommene med 3-lags Energiglass med argon i Fløy 2 Ny drens og drenskum rundt Fløy 1 Pussing/flikking grunnmur Fløy 1 n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 21 av 33 Side 28

29 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 100 mm drensplate under terreng rundt Fløy 1 Rullestolstilpasning ved hovedinngang til Gymsalkjøkkenfløy Ny heis i Fløy 1-2 som tilfredsstiller kravene for rullestolbrukere -Ingen etterisolering/tilleggsisolering i gulv da dette blir uforholdsmessig dyrt og vanskelig RIV: VVS-arbeider VVS-tiltak i Alternativ 1 for fløy nordøst for brannskille.(fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløyen): Ut fra VVS-anleggenes alder forutsettes en komplett utskifting av anlegg i den delen som ligger nordøst for brannmuren/skille. Dette omfatter: Sanitær: skiftes komplett med nytt vanninntak og bunnledninger, nye rørføringer og utstyr. Brannslukkingsanlegg: Nye brannslanger Ventilasjonsanlegg: Ventilasjon deles opp i to system, et for kontordelen og et for undervisningsrommene. VVS-tiltak i Alternativ 2 for fløy sør/vest for brannskille (Gymsal- og Kjøkkenfløy): Ventilasjonskanalene kuttes i brannskille og blindes slik at anlegget bare betjener delen sørvest for brannskille. Ventilasjonsanlegget som ligger i Gymsalfløyen sør vest for brannvegg gires ned å betjene denne delen av skolen. Sanitær-, varme- og brannslukkingsanlegg beholdes som det er for denne delen av bygningsmassen. RIE-arbeider Som følge av manglende dokumentasjon bør det foretas en nøyere gjennomgang for å kartlegge og dokumentere det eksisterende anlegg. Hovedfordelingens alder og tilstand kombinert med marginal reservekapasitet, gjør at denne forutsettes oppgradert/skiftet. Underfordelinger oppgraderes med jordfeilbrytere/overspenningsvern. Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Utskifting av eksisterende varmestyring. Nytt brannvarslingsanlegg. Generell oppgradering av eksisterende elektrisk anlegg inklusive føringsveier. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 22 av 33 Side 29

30 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4.3 ALTERNATIV 3 RENOVERING MED RIVING OG NYBYGG AV GAMMEL DEL Alternativ 3 innebærer at Fløy 1, Fløy 2 og Skolekjøkkenfløya rives og erstattes av nybygg som tilfredsstiller TEK 10 med hensyn til U-verdier, luftmengder og universell utforming. For de øvrige fløyene er Alternativ 3 som Alternativ 2, hvor det tilstrebes å oppnå en isolasjonsgrad svarende til intensjonene for Tek 10, jf. kapittel 4.2, men ingen tilleggsisolering av vegger og gulv i Gymsalfløy og Kjøkkenfløy. Følgende arbeider inngår: ARK/RIB: Bygningstekniske arbeider Nybygg erstatter eksisterende Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløy Ny taktekking/pappshingel på alle tak/fløyer samt nye takrenner og taknedløp Etterisolering 250 mm på loft i alle fløyer, Skolekjøkkenfløy på undersiden Utskifting til nye 3-lags Energiglass-vinduer i alle fløyer Nytt gulvbelegg i alle fløyer Malingsarbeider innvendig og utvendig i alle fløyer Rullestolstilpasning ved hovedinngang til Gymsalfløy Ingen etterisolering/tilleggsisolering i gulv da dette blir uforholdsmessig dyrt og vanskelig RIV: VVS-arbeider Alle VVS installasjoner blir sanert og erstattet. (Den totale bygningsmassen er anslått til 1300 m²) Sanitær: Komplett nytt vanninntak og bunnledninger og nye rørføringer og utstyr. Varme: Vannbåren varme. Brannslukkingsanlegg: Brannslanger Ventilasjonsanlegg: Ventilasjon deles opp i tre system, et for kontordelen og et for undervisningsrommene og et for Gymsalfløyen. Rivning av eksisterende anlegg er medtatt. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 23 av 33 Side 30

31 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : RIE: elektriske arbeider Som følge av manglende dokumentasjon bør det foretas en nøyere gjennomgang for å kartlegge og dokumentere det eksisterende anlegg. Hovedfordelingens alder og tilstand kombinert med marginal reservekapasitet, gjør at det vil være formålstjenlig å etablere en ny hovedfordeling i nybygg, samt la eksisterende hovedfordeling oppgraderes/skiftes og bli underfordeling i gammeldelen. Underfordelinger oppgraderes med jordfeilbrytere/overspenningsvern. Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Utskifting av eksisterende varmestyring. Nytt brannvarslingsanlegg. Elektrisk arbeid i forbindelse med riving av Fløy 1, 2 og Skolekjøkkenfløy. Elektrisk arbeid i forbindelse med nybygg av Fløy 1, 2 og Skolekjøkkenfløy. Generell oppgradering av eksisterende elektrisk anlegg inklusive føringsveier. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 24 av 33 Side 31

32 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4.4 ALTERNATIV 4 RENOVERING MED RIVING OG NYBYGG AV FLØY 1 Alternativ 4 innebærer at Fløy 1 rives og erstattes av nybygg som tilfredsstiller TEK 10 med hensyn til U-verdier, luftmengder og universell utforming. For de øvrige fløyene er Alternativ 4 som Alternativ 2, hvor det tilstrebes å oppnå en isolasjonsgrad svarende til intensjonene for Tek 10, jf. kapittel 4.2, men ingen tilleggsisolering av vegger og gulv i Gymsalfløy og Kjøkkenfløy. Følgende arbeider inngår: ARK/RIB: Bygningstekniske arbeider Nybygg erstatter eksisterende Fløy 1 Ny taktekking/pappshingel på alle tak/fløyer samt nye takrenner og taknedløp Etterisolering 250 mm på loft i alle fløyer, Skolekjøkkenfløy på undersiden Utskifting til nye 3-lags Energiglass-vinduer i alle fløyer Nytt gulvbelegg i alle fløyer Malingsarbeider innvendig og utvendig i alle fløyer Rullestolstilpasning ved hovedinngang til Gymsalfløy Ingen etterisolering/tilleggsisolering i gulv da dette blir uforholdsmessig dyrt og vanskelig RIV: VVS-arbeider Alle VVS installasjoner blir sanert og erstattet. (Den totale bygningsmassen er anslått til 1300 m²) Sanitær: Komplett nytt vanninntak og bunnledninger og nye rørføringer og utstyr. Varme: Vannbåren varme. Brannslukkingsanlegg: Brannslanger Ventilasjonsanlegg: Ventilasjon deles opp i tre system, et for kontordelen og et for undervisningsrommene og et for Gymsalfløyen. Rivning av eksisterende anlegg er medtatt. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 25 av 33 Side 32

33 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : RIE: elektriske arbeider Som følge av manglende dokumentasjon bør det foretas en nøyere gjennomgang for å kartlegge og dokumentere det eksisterende anlegg. Hovedfordelingens alder og tilstand kombinert med marginal reservekapasitet, gjør at det vil være formålstjenlig å etablere en ny hovedfordeling i nybygg, samt la eksisterende hovedfordeling oppgraderes/skiftes og bli underfordeling i gammeldelen. Underfordelinger oppgraderes med jordfeilbrytere/overspenningsvern. Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Utskifting av eksisterende varmestyring. Nytt brannvarslingsanlegg. Elektrisk arbeid i forbindelse med riving av Fløy 1 Elektrisk arbeid i forbindelse med nybygg av Fløy 1 Generell oppgradering av eksisterende elektrisk anlegg inklusive føringsveier. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 26 av 33 Side 33

34 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 4.5 PRESENTASJON AV KOSTNADSOVERSLAG I videokonferansemøte ble vi også bedt om å ta med rivekostnader for den gamle bygningen som ligger litt nordvest av Fløy 1. Da disse kostnadene ikke var med i kostnadsoverslag av , velger vi å oppgi disse separat. Denne rivekostnaden vil komme som et tillegg for alle de 4 alternativene: Prosjektkostnad riving av Trollvangs med et areal som er estimert til ca. 100 m2 etter flyfoto med kr ,-. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 27 av 33 Side 34

35 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 5 Anbefaling Trollvik Skole Norconsult konkluderer med at det, ut i fra en tilstandsvurdering, ikke er nødvendig å rive/sanere Fløy 1 eller Fløy 2. Fløy 1 og Fløy 2 lar seg renovere/oppgradere, men ikke helt opp til at alle krav i TEK 10 tilfredsstilles. Det vil være vanskelig og kostbart å tilfredsstille alle krav til U-verdier for alle bygningsdeler. Dette gjelder spesielt tilleggsisolering i gulv over kryperom i plan 1 i Fløy 2 og gulv på grunn i kjelleren i Fløy 2. Det vil også være vanskelig å få en fullgod isolering uten kuldebroer for kjellerveggen i Fløy 1. Men det er mulig å eventuelt benytte kompenserende tiltak ved å tilleggsisolere takene bedre enn kravene i TEK 10 forutsetter, samt å benytte 3-lags vinduer med bedre U-verdier enn kravene i TEK 10. Det kan likevel være andre hensyn som tilsier at en ønsker å rive Fløy 1 og/eller Fløy 2. Skal en rive Fløy 2, kan det være hensiktsmessig å også rive Skolekjøkkenfløyen som er bygd på/inntil Fløy 2. Da vil alt være revet på nordvestsiden av brannmuren, som er skille mot Gymsalfløyen. En vil da stå friere mht. tilpasning mot den arealutvidelsen som planlegges for skolen mot nordvest/vest. Dette vil også være en fordel med tanke på å få en godt universelt utformet skole. Det vil da være mulig å unngå løsninger med halvplan mellom kjelleren i Fløy 1 og plan 1 i Fløy 2 og tilsvarende mellom plan1 i Fløy 1 og Fløy 2. Vi har lagt frem 4 alternativer som er kostnadsberegnet. Norconsult vurderer forholdene slik at det bare vil være et komplett nybygg som vil kunne tilfredsstille TEK 10 fullt ut. Norconsult anbefaler Alternativ 3 med riving av Fløy 1 og 2 samt Skolekjøkkenfløy da bygningsmassen likevel skal utvides. Alternativ 3 vil fremstå som det beste alternativet i forhold til å oppnå en ny og bedre romløsning samt bedre integrasjon mellom nytt og gammelt. Det er det gunstigste alternativet i forhold til å videreføre og utvikle det foreslåtte byggeprogrammet. Ved Alternativ 3 blir usikkerheten vedrørende eventuelle råteskader i krypkjellerne i Fløy 2 og Skolekjøkkenfløy eliminert ved at det bygges nytt. Alternativ 3 er ca % dyrere enn Alternativ 4 og er ca % dyrere enn Alternativ 2. For nybyggdelen kan alle krav iht. TEK 10 tilfredsstilles, og universell utforming kan bli enklere og bedre enn om eksisterende bygningsdeler beholdes. For de aktuelle alternativene, må det søkes om dispensasjon hos kommunen for fravik fra kravene i TEK 10 som ikke tilfredsstilles. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 28 av 33 Side 35

36 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 6 Manndalen Skole med ombygging til barnehage En del av skolebygget for Manndalen skole vurderes ombygget til barnehage. I det følgende er det identifisert en del faktorer som legger føringer for hva som vil være en hensiktsmessig ombygging. Toalettområdet i kjeller er i dårlig forfatning med fukt, mugg osv. Anvendelse av toalettområdet i kjeller for en barnehage ville også initiere behov for heis. Norconsult AS kan ikke anbefale å bruke området i kjeller til hverken kjøkken, toalett eller garderober. Disse fasilitetene foreslås heller etablert på samme plan som barnehagens oppholdsrom. Et hensiktsmessig areal er da området hvor vaktmester og vaskepersonell i dag har sine oppholdsrom. Det må i så fall etableres nytt område for vaktmester og vaskepersonell i kjeller eller alternativt i et påbygg på plan 1. Kjelleren kan brukes til teknisk rom og føringsveier for ventilasjonskanaler. Skolebygget har ingen inngang som er tilpasset universell utforming for rullestolbrukere. Norconsult AS anbefaler at det etableres en rampe inn til hovedinngangen hvor de to fløyene møtes. Det er uklart hvor stort omfanget av denne ombyggingen til barnehage skal ha og hva som eventuelt skal gjøres / pusses opp. Derfor er det i denne omgang ikke utarbeidet noe kostnadsoverslag for ombyggingen. Vedlagt følger en tegning/skisse for ombygging til barnehage. n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 29 av 33 Side 36

37 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 7 Vedlegg bilder Trollvik skole n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 30 av 33 Side 37

38 Bilde 7.1 Dårlige takrenner og taknedløp ved hovedinngang Fløy 1 / Fløy 2 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 38

39 Bilde 7.2 Avflassing av murpuss Fløy 1 Bilde 7.3 Avflassing av murpuss og maling på Fløy 1 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 39

40 Bilde 7.4 Avflassing av murpuss og maling på Fløy 1 / Fløy 2 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 40

41 Bilde 7.5 Tvilsom verandadør og avflassing av maling på Fløy 2 Bilde 7.6 Tvilsom taktekking på Fløy 2 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 41

42 Bilde 7.7 Sig på hjørnesøyle på Kjøkkenfløy Bilde 7.8 Inngangsparti med rullestolrampe til Gymsalfløy bør rustes opp Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 42

43 Bilde 7.9 Sprekk i kjellermur i lagerrom mot nordvest Fløy 1 Bilde 7.10 Ventilasjonsaggregat på loft i Fløy 1/ Fløy 2 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 43

44 Bilde 7.11 Rullestolsheis i Fløy 1/ Fløy 2 Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 44

45 Bilde 7.12 Viser åpent anlegg som føres inn i tavler fløy 1 plan 0 Bilde 7.13 Viser skjult anlegg som føres direkte inn til tavler ved hovedfordeling. Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 45

46 Bilde 7.14 Underfordeling i teknisk rom Bilde 7.15 Fordeling i teknisk rom med varmestyring. Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 46

47 Bilde 7.16 Fra hovedfordeling i teknisk rom Bilde 7.17 Fra hovedfordeling i teknisk rom Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 47

48 Bilde 7.18 Fordeling fløy 1 plan 0 Bilde 7.19 Eldre utendørsbelysning av mange forskjellige varianter. Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 48

49 Bilde 7.20 Fra gymsalfløy Bilde 7.21 Gymsal. Mørke vegger stjeler mye lys. Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 49

50 Bilde 7.22 Relativt nyoppusset i gymsalfløy Bilde 7.23 Oppgradert belysning Kap 7 Bilder Trollvik.docx Side 50

51 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 8 Vedlegg bilder Manndalen skole n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 31 av 33 Side 51

52 Bilde 8.1 Oversiktsbilde Bilde 8.2 Rømningsplan Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 52

53 Bilde 8.3 Korridor kjeller Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 53

54 Bilde 8.4 Korridor plan 1 Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 54

55 Bilde 8.5 Trapperom inn på halvplanet i klasseromsfløy Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 55

56 Bilde 8.6 Klasseromsfløy som evt. bygges om til barnehage Bilde 8.7 Baksiden av klasseromsfløy som evt. bygges om til barnehage Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 56

57 Bilde 8.8 Vask i Vaktmesteravdeling som kan bygges om til kjøkken, garderober og toaletter Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 57

58 Bilde 8.9 Utslagsvask i Vaktmesteravdeling som kan bygges om til kjøkken, garderober og toaletter Kap 8 Bilder Manndalen.docx Side 58

59 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 9 Vedlegg kostnadsoverslag og tegninger Trollvik skole Kostnadsoverslag KO av Nr. Tittel Mål Dato B 001 Plan 1 1: Manndalen skole Nr. Tittel Mål Dato B 101 Plan 1 1: n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 32 av 33 Side 59

60 Side 60

61

62 Side 62

63 Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging : Dato : : 10 Vedlagt Brannstrateginotat n:\513\45\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\befaringsrapport trollvik 1309.docx Side 33 av 33 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: L44 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/13 Kåfjord Formannskap /13 Kåfjord Formannskap Kåfjord Kommunestyre Sluttbehandling av reguleringsendring i Olderdalen 1940/ del av 102 Henvisning til lovverk: PBL Vedlegg 1 Brev varsel om oppstart 2 merknader/frister 3 eier- og naboliste 4 Brev fra Anna Åsli 5 Omregulering i Olderdalen - plankart tilleggstomter 6 Plankart tilleggstomter i Olderdalen A3 7 Omregulering i Olderdalen 8 Særutskrift - REGULERINGSENDRING I OLDERDALEN 1940/6/ DEL AV Særutskrift - Reguleringsendring i Olderdalen 1940/ Del av 10 Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Aud Marthinsen erklærer seg inhabil siden eiendommen deres er med i saken. Aud Marthinsen fratrer møtet. Rådmann Einar Pedersen trekker saken på bakgrunn av e-post fra Kent-Arne Marthinsen og tinglyst eiendomsrett. Aud Marthinsen tiltrådte møtet. Side 75

76 Vedtak: Rådmann Einar Pedersen trekker saken på bakgrunn av e-post fra Kent-Arne Marthinsen og tinglyst eiendomsrett. Rådmannens innstilling Reguleringsendringen for «Reguleringsplan for Olderdalen» som var forhåndsvarslet godkjennes, jf. plan og bygningslovens Saksopplysninger AR-ing AS har på vegne av Kåfjord kommune fremmet forslag til reguleringsendring av et område på 3,7 dekar i Reguleringsplan for Olderdalen. Hensikten med endringen er å legge til rette for at huseierne i planområdet kan erverve seg tilleggsarealer til sine boligtomter. Bakgrunnen for at Kåfjord kommune i sak 46/09 vedtok dette er at planområdet, som kommunen eier, i Reguleringsplan for Olderdalen er regulert som et fellesområde. Og er et område som kommunen selv ikke har behov for. En annen hensikt med reguleringsendringen er derfor å legge til rette for utvidelser av tomtene for gjennom dette å oppnå en bedre utnyttelse og at vedlikeholdet av planområdet blir bedre gjennom privat eierskap av planområdet. Reguleringsområdet er ikke egnet til fradeling av flere tomter da det mangler adkomstvei og ligger midt inne i et område med bebygde boligtomter. Varsel om oppstart av planarbeidet var sendt ut I formannskapssak 37/11 ble reguleringsendringen vedtatt lagt ut på høring. I formannskapssak 53/11 ble vedtaket i sak 37/11 opphevet fordi det ble konkludert med at reguleringsendringen ikke behøvde denne høringsrunden. Begrunnelsen for dette var følgende: Saken ble ved oppstart forelagt berørte myndigheter og direkte berørte eiere (meldingen om oppstart var i utgangspunktet like detaljert som et planforslag) hvor ingen av dem hadde innvendinger til planendringen. Vurdering Reguleringsendringen vil ikke føre til endringer av trafikale forhold og bomiljøet i boligfeltet. Reguleringsendringen er av svært begrenset karakter. Etter at planvarslet ble sendt ut er det kommet inn 3 merknader fra berørte naboer, hvor en senere har trukket tilbake sin merknad. Mens en i sin merknad signaliserte at han ville kjøpe Side 76

77 tilleggsareal til sin tomt. Den tredje merknaden gikk på at eieren fikk adkomstveg til veg 2 som en kompensasjon for tidligere avgitt grunn til gang- og sykkelveg. Et forhold som det er tatt hensyn til i endringsforslaget. Vurdering etter naturmangfoldloven Saksbehandler har vurdert reguleringsendringen etter naturmangfoldlovens 8-12 og kommet fram til følgende: Det er sjekket opp i tilgengelige databaser og kunnskap kommunen selv besitter i forhold til rødlistearter o.a.. Det er ikke funnet at reguleringsendringen kommer i konflikt med dette, jf. 8 i naturmangfoldloven. Reguleringsendringen er av begrenset størrelse og ligger innenfor Olderdalen sentrumsområde. En kan ikke se at planen har noen konsekvenser som bryter med naturmangfoldlovens Da det ikke foreligger noen innsigelser, kan reguleringsendringen egengodkjennes av kommunestyret. Side 77

78 RÅDG IMCEMORE1 1NGA Til berørte naboer jf. liste Strandveien 72 Postboks Skjervoy Telefon Te/efax E-post: Deres ref: Prosjekt: Reguleringsendring Olderdalen Prosjekt nr.: 884 Vår ref: AH Dato: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID REGULERINGSEN IRING I OLDERDALEN, KAFJORD KOMMUNE I samsvar med plan- og bygningslovens 12-8 varsles det at Kåljord kommune har igangsatt omregulering av regulert fellesområde og grøntområde i Olderdalen på eiendommene gnr 6 bnr 136, 101, 131 og del av 102 som avrnerket på kartutsnitt. Rådgivende ingeniørfirma AR- Ing AS er engasjert til å forestå arbeidet. Nytt formål for området skal være boligområde. Det er ikke behov for planprogram for omreguleringen. Planendringen har som formål å imøtekomme endrede behov i området og tilgrensende nabotomters behov for tilleggsareal. Område for reguleringsendringen m /MEEMZ:=12~:=1 MerIMMhotlembrhistmmim;!. Side 78

79 Gront område skal omreguleres til boligformål. Merknader og frister. Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til AR-Ing AS, Strandveien 72,Postboks 112, 9189 Skjervøy innen 1. november Med hilsen Roald Sebergsen Anne Henriksen Vedlegg: mottaksliste 2 Side 79

80 kåfjord kom une Adresse LINDVALLVEGEN 13 Poststed OLDERDALEN Adresse ØVERVEGEN 44 i1jern.1 1iRY,9k IPoststed OLDERDALEN Eiéndät * Adresse KALBAKKVEIEN 30, 0953 OSLO is-4.()'.1111ar9ki INE Poststed åvår.-1(fi osattfnorge' Wridd Adresse ØVERVEGEN 44 Pffl,*--WrgY9f Poststed 9146 OLDERDALEN ershii-etatti, Adresse ØVERVEGEN 38 1~1:2.ptr,KRISII Poststed OLDERDALEN ' Q/ Adresse LUTVANNSVE1EN 42, 0676 OSLO IBPJ 1.9~4 Poststed A(5» Adresse OLDERDALSVEGEN 106 Peststed OLDERDALEN e'ftenitetii esatt 1.NoTg.e Adresse OLDERDALSVEGEN 106 p3:-.5gn,..mrvp3.litm.:13.ert., dpitijr.1g!sr.! :. Poststed 9146 OLDERDALEN éidtâtü osåti IM9596 Eiendom 940:1' 6/58 Adresse OLDERDALSVEGEN 112 Poststed 9146 OLDERDALEN attr4af9e Adresse OLDERDALSVEGEN 112 ItEôDoEPi I,Poststed.9146 OLDERDALEN EfeYidd- «..e2i5wetgifs Adresse OLDERDALSVEGEN 108 jpoststed OLDERDALEN Side 1 av 3 Side 80

81 ffl.~1.) Adresse ØVERVEGEN 56 ' G=Øl:SEN /.4%14.SPI-F4. _.11jpipiajish.i fei (H) 1Poststed OLDERDALEN eronstggs B4 att:1~ - Adresse ØVERVEGEN 52 r.114.wgr15, ;, : gl-prfigm). Vg:(1.1) /Poststed OLDERDALEN éfiïitätiïs tw,gtffli:1!3, Adresse ØVE.RVEGEN Adresse Postbdks ffl3)M.g»..g)fg /Poststed OLDERDALEN 1Rd ~W;,Poststed OLDERDALEN.efaerStåt-d'S Adresse Postboks 74 ikafjofd KP.N4UNE:QAtitughl :51-1Q 1Poststed 9148 OLDERDALEN e'reastatii Adresse RISMOVEGEN 8 q'eap,d3 p, R41)1Ie - 1Poststed 9146 OLDERDALEN,'51 m /.1,02q Adresse RISMOVEGEN 8 OIff 1Poststed OLDERDALEN 'oetti.ndre.ggiffak. Adresse NYE TINDLUNDVEI 80 Adresse NEDREVEIEN 13 MIkfffl ijjerjej lpoststed GREAKER 1..FAWL /Poststed RYPEFJORD Ptitatù BoSatf INorge. c4ki».5. r Eieodo Adresse VISTERVEIEN 33 E.WE o.1 ete Poststed 1719 GREAKER Side 2 av 3 Side 81

82 Eièijdin IktAiMr,? Adresse Postboks 74 JORD koivimune GAIV,P9,1 «OI:1 - emmeishaver. (II) Poststed i 9148 OLDERDALEN 1Personetates Eiendpm Adresse (Adresse mangler) ELPR SNTEIR RöIIé FAPI9t". Poststed PeiSOiStaOS Eteri: Adresse Postboks 74 EieM PRW Adresse MYRENGVEIEN 21 avri AP,!:3P:K9R/N(3.NgP,.8!V.P.91W:$ffi,'.(11:11:KQimp!P!?avq:0:1 /Poststed OLDERDALEN :es er. I Poststed TROMSØ qfagir /131./. Adresse ØVERVEGEN 48 IURUBAKKËI TLUb 1Poststed OLDERDALEN p.gq, 14:4,9r" Adresse OLDERDALSVEGEN 108 RTHINSENKENT-ARNE 1Poststed OLDERDALEN erstio osattttis Pr9e., Adresse LARS HAGERUPS VEG 36 1.;! _ SIVAhINWELIBAB,, aài Ié /Poststed TROMSØ Eldn~. Adresse STORSLETT RdIIé ipoststed OLDERDALEN erebribtiitir«!,bosattl' EibliC16 10,..0Z't6113. Adresse POSTBOKS 266 ROIte tljernrrt.eishever (I-1) Poststed 8401 SORTLAND rr 19,.4.%;. Adresse RISMOVEGEN :4'(36C46 Adresse ØVERVEGEN 45 R011e IPoststed 19146OLDERDALEN 1,u9.9ffiff1eJgh. T.(11) Poststed 9146 OLDERDALEN 11j9sai Side 3 av 3 Side 82

83 AR-ing A/S Strandvelen 72 Postboks Skjervøy Tromsø 1/ Kommentar til reguleringsplan. Kåfjord kommune og eier av 6/137 har foretatt et makebytte i forbindelse med bygging av gang og sykkelsti. Kåfjord kommune fikk grunn til gang og sykkelsti mot at 6/137 fikk vei fra eiendommen og opp til vei 2. Vi ber om at det blir tatt hensyn til dette forholdet ved regulering. På vegne av flere. Anna Asli Lars Hagerups vei Tromsø. Kopi: Kåfjord Kommune 9146 Olderdalen Side 83

84 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OLDERDALEN SENTRUM BOLIGOMRÅDER Beskrivelse for REGULERINGSENDRING - TILLEGGSTOMTER I DEL AV REGULERINGSPLAN FOR OLDERDALEN, KÅFJORD KOMMUNE. Beskrivelse/avgrensning Reguleringen gjelder eiendommene gnr 6/136, 6/101, 6/131, og del av 6/102 i Olderdalen sentrum. Planens avgrensning er lagt til omsluttende tomtegrenser og omfang er vist på tilhørende plankart datert Areal på reguleringsområdet er ca 3,7 dekar. Forslagstiller er Kåfjord kommune. Plangrunnlag/bakgrunn I forbindelse med ønske om tildeling av tilleggsareal til boligtomter i området har Kåfjord kommune vedtatt i sak 46/09 at fellesområdet i "Reguleringsplan for Olderdalen" som kommunen selv ikke har bruk for, omreguleres og tilbys som tilleggsareal til tilstøtende naboeiendommer. Kommunen har engasjert firma AR-Ing AS til å utarbeide planendringen. Planens intensjon Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av tomtene i området for å bedre utnyttelsen og vedlikeholdet av planområdet. Omgivelser Reguleringsområdet er ikke egnet til fradeling av boligtomter da det mangler atkomstvei og ligger midt mellom utbygde boligtomter. Det er behov for omregulering slik at området kan benyttes til boligformål som tilleggsareal til de tilstøtende tomtene. Merknader / høringsrunde Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i Sagat og Fremtid I Nord lørdag 21. oktober Berørte naboer ble varslet i brev datert Etter høringsfristens utløp er det kommet uttalelse fra Troms fylkeskommune ved Kulturetaten og Statens vegvesen. Arve Keilen melder at han ønsker å kjøpe tilleggstomt til sin eiendom av planområdets gnr 6/102 mot Rismovegen. Søknaden behandles av Kåfjord kommune og har ingen betydning for reguleringsendringen. Anna Åsli på vegne av flere, opplyser om makebytte vedr. eiendommen gnr 6 bnr 137, hvor Kåfjord kommune fikk grunn til gang- og sykkelsti mot at nevnte eiendom fikk atkomstvei til vei 2 (Øvervn.?) og ber om at det blir tatt hensyn til dette forholdet ved regulering. Eiendomsgrensene ser ikke ut til å være korrigert i følge tilgjengelig digitalt kartverk, og forholdet forutsettes fulgt opp av Kåfjord kommune. Dette har likevel ingen betydning for reguleringsendring av området da eierforholdene ikke påvirkes. Side 1 av 3 Side 84

85 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OLDERDALEN SENTRUM BOLIGOMRÅDER Arne Lindvall meddelte på telefon etter avisannonseringen at han var berørt nabo som ikke hadde fått varsel, og det ble derved sendt kopi av varsel til ham og hans søster Solfrid Lindvall Berg. Etter mottak av varslingsbrevet meldte Arne Lindvall pr telefon at han frafalt innvendingene på bakgrunn av opplysningene som fremkom i brevet. Side 2 av 3 Side 85

86 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING OLDERDALEN SENTRUM BOLIGOMRÅDER REGULERINGSBESTEMMELSER - TILLEGGSTOMTER I DEL AV REGULERINGSPLAN FOR OLDERDALEN TILLEGGSBESTEMMELSER FOR GNR. 6 BNR. 136, 101, 131 OG DEL AV 102 I REGULERINGSPLAN FOR OLDERDALEN Dato: Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... GENERELT Området som omfattes av reguleringsendringen er vist på reguleringskart datert og avgrenset med reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 3,7 daa. I I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende formål: 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 1.1. Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF) 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2.1. Veg II I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 er det gitt følgende bestemmelser til arealformål og hensynssoner i reguleringsområdet. 1 FELLESBESTEMMELSER a) Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas etter at kulturvernmyndighetene har gitt sitt samtykke. b)fellesbestemmelser ( 1) og bestemmelser som gjelder for boligarealer ( 2) i Reguleringsplan for Olderdalen gjelder også i sin helhet for planområdet for forhold som ikke reguleres i denne planendringen. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 1.1 Boligbebyggelse a) I område BF tillates at det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. b) Utnyttelsesgrad tillates inntil 20%-BYA. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2.1 Veg a) Området gjelder kommunal veg. Skjervøy, AR-Ing AS Side 3 av 3 Side 86

87 Side 87

88 Page 1 of 1 Hei. Videresender dette for snarlig journalføring i Ephorte under sak 10/5165. Fikk beskjed om at saka skal opp i morn så derfor haster det. Tusen takk på forhand. Mvh Kurt H. Johnsen Fra: Anne Henriksen Sendt: 2. juni :16 Til: Kurt Harry Johnsen Kopi: 'Roald Sebergesen' Emne: Omregulering i Olderdalen Hei! Oversender plankart og oppdatert versjon av tekstdelen. Reguleringen henviser til bestemmelser i Reguleringsplan for Olderdalen, men er det ikke to planer? Det var i alle fall to plankart. Det er i tilfelle ikke noe problem, men burde vært opplyst i beskrivelsen, mener jeg. Mvh Anne Henriksen AR-Ing AS file://\\ntintweb01.nordtroms.intern\ephortedok$\felles\prod\2011\06\07\ ht... Side

89 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Kurt Harry Johnsen Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2010/ Særutskrift - REGULERINGSENDRING I OLDERDALEN 1940/6/ DEL AV 102 Vedlagt følger særutskrift av sak 37/11 behandlet i Kåfjord formannskap for videre oppfølging. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Ina Engvoll sekretær Direkte innvalg: Intern kopi: Kurt Harry Johnsen Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Telefáksa/Telefaks: E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr: Side 89

90 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Kurt Harry Johnsen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 37/11 Kåfjord Formannskap REGULERINGSENDRING I OLDERDALEN 1940/6/ DEL AV Gangs behandling Henvisning til lovverk: Plan og bygningslovens Kap. VII Vedlegg: 1. plankart 2. Planbeskrivelse og bestemmelser Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Planforslaget legges etter plan- og bygningslovens 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferie. Rådmannens innstilling Planforslaget legges etter plan- og bygningslovens 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferie. Side 90 Side 2 av 2

91 Saksopplysninger AR-ing AS har på vegne av Kåfjord kommune fremmet forslag til reguleringsendring av et område på 3,7 dekar i Reguleringsplan for Olderdalen. Hensikten med endringen er å legge til rette for at huseierne i planområdet kan erverve seg tilleggsarealer til sine boligtomter. Bakgrunnen for at Kåfjord kommune i sak 46/09 vedtok dette er at planområdet, som kommunen eier, i Reguleringsplan for Olderdalen er regulert som et fellesområde. Og er et område som kommunen selv ikke har behov for. En annen hensikt med reguleringsendringen er derfor å legge til rette for utvidelser av tomtene for gjennom dette oppnå en bedre utnyttelse og at vedlikeholdet av planområdet blir bedre gjennom privat eierskap av planområdet. Reguleringsområdet er ikke egnet til fradeling av flere tomter da det mangler adkomstvei og ligger midt inne i et område med bebygde boligtomter. Vurdering Reguleringsendringen vil ikke føre til endringer av trafikale forhold og bomiljøet i boligfeltet. Etter at planvarslet ble sendt ut er det kommet inn 3 merknader fra berørte naboer, hvor en senere har trukket tilbake sin merknad. Mens en i sin merknad signaliserte at han ville kjøpe tilleggsareal til sin tomt. Den tredje merknaden gikk på at eieren fikk adkomstveg til veg 2. som en kompensasjon for tidligere avgitt grunn til gang- og sykkelveg. Et forhold som det er tatt hensyn til i endringsforslaget. Med bakgrunn i dette anbefaler Rådmannen at endringsforslaget sendes ut på høring. Side 91 Side 3 av 3

92 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Kurt H. Johnsen her Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2010/ Særutskrift - Reguleringsendring i Olderdalen 1940/ Del av 102 Særutskrift av vedtak i formannskapet den 8. september Dearvvuođaiguin/Med hilsen Ina Engvoll sekretær Direkte innvalg: Intern kopi: Kurt Harry Johnsen Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Telefáksa/Telefaks: E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr: Side 92

93 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Kurt Harry Johnsen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 53/11 Kåfjord Formannskap Reguleringsendring i Olderdalen 1940/ Del av 102 Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak i sak 37/11 i formannskapet oppheves. Rådmannens innstilling Vedtak i sak 37/11 i formannskapet oppheves Saksopplysninger På vegne av Kåfjord kommune varslet AR-ing AS oppstart av reguleringsendring av et område på 3,7 dekar i Reguleringsplan for Olderdalen med annonse i Fremtid i nord og Sagat den Hensikten med reguleringsendringen var å omdefinere et friområde/fellesområde til boligformål. Bakgrunnen for omreguleringen var at beboerne i området ønsket å kjøpe tilleggsarealer til sine boligtomter for derigjennom bedre utnyttelsen og vedlikeholdet av området. Området for omreguleringen er ikke egnet som selvstendige boligtomter da det mangler adkomstvei og ligger midt inne mellom bebygde boligtomter. Side 93 Side 2 av 2

94 I utgangspunktet, da den opprinnelige planen ble utarbeidet (for mer enn 30 år siden), var planområdet tiltenkt en vei, men dette er ikke lenger aktuelt. Slik at en reguleringsendring er derfor påkrevet slik at området kan selges som tilleggsareal til de eksisterende boligtomtene i området. Saksbehandling/-gang: Det kom ingen innvendinger fra de berørte parter da arbeidet ble varslet, men på grunn av diverse uklarheter med innhenting av ulike data som var nødvendig for at AR-ing As skulle fullføre arbeidet med tegningen av reguleringsendringen fikk ikke Kåfjord kommune oversendt endringsforslaget for primo juni d.å. Saken ble så lagt fram for Formannskapet i møte den 7. d.m. hvor Formannskapet enstemmig vedtok at saken skulle på høring. Imidlertid har enkelte av de berørte grunneiere i området konkrete planer for sin utnyttelse av de arealer de vil/skal kjøpe etter at reguleringsendringen er fullført. Planer/aktiviteter som de er avhengig av å få gjort i sommerhalvåret. Dette og den unødvendige lange tiden det tok for at Utviklingsavdelingen fikk oversendt forslaget fra AR-ing AS har bidradd til at Utviklingsavdelingen har gått grundig gjennom saken og drøftet denne med de regionale myndigheter. Resultatet av gjennomgangen og drøftingen er at Utviklingsavdelingen via Plan- og bygningslovens som sier følgende: For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan samme bestemmelser for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene. Små endringer kan delegeres til administrasjonen. Før det treffes vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg Jf. For øvrig 1 9. Mener at saksbehandlingen kan avsluttes nå, og at det fattes et endelig vedtak i saken, men for at dette skal kunne skje i henhold til pålagte saksbehandlingsregler må vedtaket i saken som ble fattet av Formannskapet den 7. juni 2011 oppheves, for at endelig vedtak kan fattes av Kommunestyret, eller ved at de gir fullmakt til administrasjonen. Vurdering Bakgrunnen for Utviklingsavdelingens konklusjon kan kort oppsummeres slik: - Saken ble ved oppstart forelagt berørte myndigheter og direkte berørte eiere (meldingen om oppstart var i utgangspunktet like detaljert som et planforslag) hvor ingen av dem hadde invendinger til planendringen. Side 94 Side 3 av 3

95 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 143 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/13 Kåfjord Formannskap Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Langnes - Trollvik. Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling I medhold av plan -og bygningsloven 19-2 innvilges dispensasjon fra kommunedelplan for Langnes Trollvik. Anleggelse av lekeareal på inntil 4 dekar i LNF område tillates på eiendommen gnr/bnr 16/2 som omsøkt. Anleggelse av parkeringsareal på inntil 1 dekar i område avsatt til råstoffutvinning tillates på eiendommen gnr/bnr 16/2 som omsøkt. Saksopplysninger Kåfjord kommune søker om dispensasjon fra kommunedelplan for Langnes Trollvik søknaden er fram til nå behandlet av Lyngen kommune. Kåfjord kommune ønsker å utvide skolebygget i Trollvik på nåværende skoletomt. Utbyggingen vil berøre utomhus- og lekeplassområdene for skolen. I denne forbindelse ønsker kommunen å kjøpe deler av tilstøtende eiendom i nord, gnr/bnr 16/2, og nytte denne som lekeplass. Nevnte område er i kommunedelplan vist som LNF-område med tillatelse til spredt bolig og hyttebygging. Kommunen ønsker også å sikre seg nødvendig parkeringsareal på motsatt side av kommunal veg, eiendommen gnr/bnr 16/2. Sørlig del av området er i kommunedelplanen vist som område for råstoffutvinning, nordlige del som LNF-område med tillatelse til spredt bolig- og hyttebygging. Omsøkte formål er ikke i henhold til gjeldende kommunedelplan. Det søkes derfor om dispensasjon fra kommunedelplan, jfr. PBL Side 95

96 Søknaden har vært på høring hos berørte sektormyndigheter, ved høringsfristens utløp er det ikke kommet merknader på omsøkte dispensasjon. Kåfjord kommune har inngått avtale med berørte grunneier om kjøp av nødvendig areal. Områdene er markert i vedlagte kartutsnitt. Vurdering Ved behandling av dispensasjonssøknader skal det vurderes om hensynet til lovens formål blir vesentlig tilsidesatt og at fordelen med å gi dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Det bør heller ikke gis dispensasjon fra planer dersom statlig- eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden, jfr. PBL Det omsøkte området for ny lekeplass er gressbevokst slette med løvtrær i nedre del. Omsøkte areal er ca. 4 dekar. Skolen grenser mot E6 i vest, elv i sør og kommunal veg i øst. Det vurderes derfor som problematisk å utvide lekeplassområdet i andre retninger. Det synes hensiktsmessig å knytte framtidig parkeringsareal for skolen til den kommunale atkomstvegen og unngå bilkjøring inne i skoleområdet. Atkomsten til området for råstoffutvinning og parkeringsarealene til skolen vil ses på i sammenheng. Kommunen har inngått avtale med grunneier om kjøp av grunn. Omsøkte areal er ca. 1 dekar. Søknaden har vært på høring hos berørte sektormyndigheter, i henhold til pbl 21-5 er dermed den kommunale samordningsplikten ivaretatt. Kommunen kjenner heller ikke til forhold med byggegrunn, kulturvern, naturmangfold, jordbruk, samisk kulturminnevern eller privatrettslige forhold som er til hinder for dispensasjon som omsøkt. Lyngen kommune vurderer at utvidelse av lekeareal og parkering er nødvendig for å kunne utvide Trollvik skole. Fordelene med dispensasjon vurderes dermed å være større enn ulempene, vilkårene for dispensasjon er derfor til stedet jfr. Pbl Side 96

97 Side 97

98 Side 98

99 Side 99

100 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/355-6 Arkiv: P10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 58/13 Kåfjord Formannskap Bidrag til bokprosjekt - seilaser og havner i Nord-Troms Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte til en trykksak angående Farvann, Kultur, Næring og steder i Nord-Troms. 2 Bidrag bokprosjekt Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune er positiv til trykking av heftet Seilaser og havner nord i Troms. 2. Ved budsjettbehandlingen for 2014 avsettes kr ,- på budsjettet for drift- og utviklingsavdelingen til omsøkt formål. 3. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og sluttført i Saksopplysninger I 2009 søkte Nord-Troms kystlag om midler til bokprosjektet Seilaser og havner i Nord- Troms. Det ble innvilget kr ,- fra formannskapets reserve. I tilsagnet fra formannskapet forutsettes det at prosjektet blir fullfinansiert og gjennomført i I juli 2013 er det innkommet brev fra kystlaget der de viser til saka som ble behandlet i Som vedlegg til brevet er en førsteutgave av heftet som viser hvordan det ferdige produktet vil se ut. Foreløpig er det kun Lyngen kommune som har utarbeidd stoff på 3 sider til heftet. Alle kommunene i Nord-Troms har fått samme antall sider til sin disposisjon. Kystlaget ber om at saka sluttbehandles og eventuelt med snarlig innbetaling på grunn av at prosjektet er inne i en sluttfase og trenger både økonomiske midler og stoff fra kommunene. Fylkeskommunen har innvilget kr ,- og Sametingsrådet med kr ,- i tillegg til Lyngen kommune. I korte trekk: Side 100

101 Søknaden var/er på kr ,-. Totalkostnader er beregnet til kr ,-. Søknaden er stilet til kommuner, båtforeninger og kystlag i tillegg til innvilgete midler fra de to ovennevnte instanser. Inntekter fra annonser samt salg av 600 bøker a kr 130,- er kalkulert inn i finansieringsplanen. For øvrig vises til vedlagt sak fra Vurdering Søknaden ble innvilget i 2009 under forutsetning av ferdigstillelse/fullfinansiering samme år. Kåfjord kommune hørte ikke noe mer angående prosjektet siden saksbehandlingen i 2009, og forutsatte dermed at prosjektet ikke ble realisert. Driftsmidler er heller ikke overførbare fra ett år til ett annet. Kommunen har vært i dialog med prosjektleder som ønsker en ny politisk behandling av saka på grunn av mulig ferdigstilling av heftet i løpet av høsten/vinteren 2013/2014. Ved en positiv behandling av søknaden vil kommunen forplikte seg til å produsere stoff til heftet på 3 sider innen fristen kystlaget har for trykking. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert. I tillegg ønsker Kåfjord kommune at kystlaget får med et avsnitt som omhandler havner i Nord- Troms, herunder; hvilke havner finnes i de forskjellige kommunene, fasiliteter, priser, antall gjestedøgn og hvem som er kontaktpersoner/driftsansvarlige. Kommunen henviser til overskriften i heftet der havner spesielt er nevnt. Heftet vil bli mer informativt for de som ønsker å besøke regionen med båt. Side 101

102 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/355-1 Arkiv: P10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Formannskap Søknad om støtte til en trykksak angående Farvann, Kultur, Næring og steder i Nord-Troms. Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Kåfjord formannskap innvilger kr ,- til trykksak om Farvann, havner, kultur, næring og steder i Nord-Troms. 2. Det forutsettes av prosjektet blir fullfinansiert og gjennomføres som planlagt i Beløpet belastes Formannskapets reserve, budsjettpost Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Nord-Troms Kystlag om støtte på kr ,- til trykking av bok eller hefte som skal omhandle farvann og steder i Nord-Troms. Totalkostnad for prosjektet er beregnet til kr ,-. Søkt finansiering utenom kommunene er; fylkeskommunen, båtforeninger/kystlag. I tillegg er det forutsatt inntekter fra annonser, samt salg av et opplag på 600 bøker a kr 130,-. I boka/heftet skal følgende inngå: - kommunedata med info og historie - båthavner og farvann, servicetilbud - opplevelser og severdigheter - overnattinger/gjestesteder og møteplasser - friområder/friluftsliv og reiseliv - turstier knyttet til havner I tillegg vil boka inneholde generell praktisk informasjon for friluftsliv på sjøen, havner, info om båt, lover, regler med mye mer. En tilsvarende bok ble gitt ut av Nordland fylkeskommune ca Da deltok ca 30 kommuner i Nordland i prosjektet. Solgte eksemplarer av denne boka er antydet til I boka er det beregnet at hver kommune skal få inn en god del bilder og tekst. Kartgrunnlaget er ment å hente på nett. Side 102

103 Prosjektgruppa som og er redaksjonsutvalg består av; Inger M. Olsen fra Storfjord, Magne Mathisen fra Skjervøy og Roald Jørgensen fra Lyngen. Det er beregnet underveis å innhente ekspertbistand til deler av prosessen. Prosjektgruppa baserer seg på bred kontakt med kommunene og lag/foreninger som kan bidra med støtte. Det skal trykkes et førsteopplag på 1500 eks. Dersom salget gir overskudd vil overskytende settes av til videreføring av arbeidet. Revidert regnskap sendes til alle bidragsyterne. Vurdering Ferdsel med båt er meget utbredt i sommersesongen. Gjestehavnene rundt i kommunene blir flittig benyttet. Båtfolket og andre burde ha interesse av å få informasjon om hvilke tilbud og muligheter som finnes i de forskjellige kommunene, ikke minst med hensyn til havnene og områder rundt. Ut fra skissert innhold i boka/heftet høres det ut som nyttig informasjon som flest mulig kan ha nytte av. Samtidig kan boka fungere som en liten turistguide for regionen. Det pålegges et visst ansvar på hver kommune i å gi viktig informasjon til produsentene av boka. Økonomiske forpliktelser ut over gitt tilskudd tillegges ikke kommunene, da det er Kystlaget som står ansvarlig for utgivelse og salg. Side 103

104 ets Gs(A) Nord-Troms Kystlag Kåfjord kommune 9148 Olderdalen. Lyngseidet 22.juli BIDRAG TLL BOKPROSJEKT OM SEILASER OG ItAVNER I NORD-TROMS Prosjektet har vært arbeidet med i noen år og det har vært søkt fmansieringsstøtte kr ,- fra hver av de seks Nord-Troms kommunene, men alle har ikke gitt kontante svar. Kåfjord kommune innvilget vår søknad ved formannskapsvedtak av , under arkivsaks nr. 209/ Vi mottok også bevilgning fra Troms fylkekommune kr og fra Sametingsrådet kr De to sistnevnte beløp er utbetalt og dermed gjort det mulig å fortsette arbeidet for også å få fram et best mulig beslutningsgrunnlag. Vedlagt kan vi i dag sende en "førsteutgave" av bokprosjektet slik det vil bli, eventuelt med mindre justeringer. Avsnitt for hver kommune( tre sider hver) kommer i tillegg, før prosjektet har endelige form og innhold. Som en vil se er det per nå kun Lyngen kommune som har sin del ferdig. Dette for å få fram et eksempel, men og for at hver kommune skal ha innflytelse på produktet når det gjelder eget område. Det betyr også at hver kommune må bidra med "sin andel", minst kr ,- for å komme med. - Vi håper jo å unngå hvite felter på kartet! Med henvisning til ovenstående tør vi be om behandling av saken som nødvendig og svært gjerne med snarlig utbetaling i det vi i sluttfasen vil trenge å ha alle innkomster på plass. d vennlig hilsen A. d M. ør n Lagsleder/ prosjektleder 9 Bank Nord-Troms Kystlag, Øvre Jensvoll 9,9060 LYNGSEIDET, Tlf , Mob , epost; r-m'oer online.no Side 104

105 á Side 105

106 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 60/13 Kåfjord Formannskap Kommunebilde et grunnlag for dialog Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Kommunebilde et grunnlag for dialog Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Kommunebilde 2013 er et grunnlag for dialog mellom Kåfjord kommune og Fylkesmannen i Troms. Møtet skal vøre 14.oktober d.å. Vurdering Side 106

107 Kommunebilde 2013 Kåfjord kommune Et grunnlag for dialog mellom Kåfjord kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 17. september Side 107

108 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning Planstrategi, kommuneplan og økonomiplan Planstrategi og kommuneplan Miljø Landbruk Samfunnssikkerhet Barn og unge, unviersell utforming/likestilling og folkehelse Økonomi og økonomistyring Interkommunalt samarbeid.15 3 Tjenesteyting Barnehage Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Sosiale tjenester i NAV Barnevern 21 2 Side 108

109 1 Innledning Kommunebildet er, sammen med Januarmøtet og Fylkesmannens januartale, viktige elementer i utviklingsdialogen mellom kommunene i fylket og Fylkesmannen i Troms. Kommunebildet gir på et overordnet nivå Fylkesmannens inntrykk av den enkelte kommunes planarbeid, virksomhetsstyring og tjenesteproduksjon. Dokumentet utformes i forbindelse med kommunemøtet i den aktuelle kommunen. Fylkesmannens målsetning er at det skal gjennomføres kommunemøter med alle kommunene minst én gang i løpet av valgperioden. Hensikten med disse møtene er at Fylkesmannen skal møte både politisk og administrativ ledelse for å bli orientert om situasjonen i kommunen. Sammen med kommunens planverk utgjør kommunebildet tyngden i dialoggrunnlaget for kommunemøtet. Et utkast til kommunebilde sendes kommunen i forkant av møtet, slik at kommunen har anledning til å komme med innspill. Dokumentet bygger på Fylkesmannens kjennskap til og erfaringer med kommunen gjennom vår rolle som sektormyndighet, klagemyndighet og samordningsmyndighet, og gjennom den løpende kontakten med kommunen. Dokumentet består av tre kapitler med underkapitler. Hvert underkapittel har følgende oppbygning: Fylkesmannens fokusområder - konkret for gjeldende kommune og med utgangspunkt i statlige forventninger og politikk, samt Fylkesmannens kjennskap til kommunen. Fylkesmannens bilde av kommunen - kort oppsummert kommunens status i forhold til Fylkesmannens fokusområder og eventuelle andre relevante forhold. Dialogpunkter - forhold hvor Fylkesmannen ønsker en dialog med kommunen. Det er viktig å understreke at kommunebildet ikke uttømmende gjengir Fylkesmannens bilde av kommunen. Dokumentet har fokus på forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. Fylkesmannen har også årlig publisert en rapport under tittelen Kommunebildet for Troms. Tittelen på denne rapporten er nå endret til Kommuneøkonomien i Troms. Rapporten har til hensikt å visualisere befolkningsutvikling og økonomiske nøkkeltall, samt gi en overordnet status av forvaltningen og tjenesteproduksjonen i kommunene i Troms. Rapporten bygger i hovedsak på data fra KOSTRA. Prosjektskjønnsmidler Fylkesmannens satsningsområder For 2013 har Fylkesmannen satt av 6 millioner kroner til prosjekter for fornying og utvikling i kommunene. Vi besluttet å satse spesielt på følgende områder: Videreføring av Skrotnisseprosjektet fokus på miljøproblemer som følger av forsøpling Den gode skoleeier et tiltak og et tilbud om en egen utdanning for skoleeiere i Nordland, Troms og Finnmark Økt interkommunalt samarbeid med særlig fokus på kommunal økonomi og landbruk - inspirere til styrket robusthet, kompetanse og fagmiljø i kommunene 3 Side 109

110 Oversikt over tildelte prosjektskjønnsmidler Prosjektnavn År Omsøkt støtte i skjønnsmidler Tildelt støtte gjennom skjønnsmidler Prosess for rydding og tiltak mot forsøpling i Kåfjord kommune Etablering av interkommunalt skadefellinglag i Nord- Troms Forprosjekt interkommunalt elektronisk og landbruksfaglig samarbeid SUM Skjønnsmidler til overvåking av Nordnes-fjellet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Regjeringen har i juni 2011 fastsatt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som tydeliggjør nasjonale prioriteringer innenfor utvalgte tema. Forventningene skal følges opp i arbeid med kommunale planstrategier og er retningsgivende ved utarbeiding av regionale og kommunale planer etter plan- og bygningsloven. 4 Side 110

111 Fylkesmannen i Troms hovedoppgaver 5 Side 111

112 Fylkesmannens organisering 6 Side 112

113 Side 113 7

Trollvik skole og Manndalen skole

Trollvik skole og Manndalen skole KÅFJORD KOMMUNE Trollvik skole og Manndalen skole Befaringsrapport med kostnadsoverslag for oppussing/ombygging Prosjektnr. 5134506, Resultatdoknr. RIB-01 Dato 09.09.2013 Trollvik skole og Manndalen skole

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 175/045 Arkivsaksnr: 2014/259-3 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 175/45, 176/30, og 176/37 Søknad om rammetillatelse

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.07.2015 Tidspunkt: 09:45 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.01.2010 Fra PK-sak: 1/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 5/10 Til kl.: 2115 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Møtedato: 27.02.2012 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. 1/12 12/398 Arkivsaksnr.

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen Medlem KÅAP

Detaljer

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak:

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak: RV2 Bjerkesmoen Dato: 2013-08-16 Vurdering av fasade Knr./Gnr./B : 0425/201/053 Adresse: Solørvegen 979 Fasade påkrevd: Ingen fasade: Skjerming av uteplass Høyeste teoretiske støyverdi Laveste teoretiske

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER BRUKSENDRING - GNR. 8 BNR. 71 FRODE GRANDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER BRUKSENDRING - GNR. 8 BNR. 71 FRODE GRANDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 14.08.2014 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 28/024 Dato: 15.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Silje Leirvik og Bjørn Melum - Søknad om dispensasjon for tiltak på 28/024 Vedlegg: 1 Søknad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk forskrift, bruksendring av bolig STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 101/110 Arkivsaksnr: 2015/778-3 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 101/110 - Månevegen 4, 7506 Stjørdal - dispensasjon fra teknisk

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 139/30 - SOLKROKEN 2, OSLO KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 139/30 - SOLKROKEN 2, OSLO KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AREALAVVIK - GNR./BNR. 39/30 - OSLO KOMMUNE 204 Oslo kommune Byggesakssjefen Rådhuset 0037 Oslo Utarbeidet av: CASECO Dato: 8..204 Vårt prosj. nr: SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller e-post: post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/365 Arkivsaksnr: 2015/8078-4 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/365 - Værnesmovegen 19, 7503 Stjørdal - Dispensasjon fra

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssal Møtedato: 25.02.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer