Verdi- og lånetakst. Fjellgata HAMMERFEST. over HAMMERFEST KOMMUNE. Utført av: Svein-H. Hansen Ingeniør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst. Fjellgata 17 9600 HAMMERFEST. over HAMMERFEST KOMMUNE. Utført av: Svein-H. Hansen Ingeniør"

Transkript

1 Strandgata Hammerfest Tlf.: Fax: Mob.: Org.nr: Verdi- og lånetakst over Fjellgata HAMMERFEST Gnr. 23 Bnr. 89 HAMMERFEST KOMMUNE Utført av: Svein-H. Hansen Ingeniør Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Fjellgata HAMMERFEST Gnr. 23 Bnr. 89 HAMMERFEST KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Oppdragets mandat er fastsettelse av verdi på framvist eiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Andre forhold Normal slitasje samt bruk og byggeløsninger i eldre bygninger som i dag ikke vanligvis benyttes vil ikke være vektlagt i takst. Byggeforskrifter har ikke tibakevirkende kraft. Dette har betydning for takbelastning hvor tidligere regler hadde 150 kp/m2 som dimensjonerende snøbeslatning. Dagens krav er inntil videre tilnærmet Vesentlig større. Tilsvarende gjelder våtrom og bad/dusj i særdeleshet hvor utførelse vil følge tidligere anvisninger og godkjennelse fra oppføringsdato og ikke dagens krav. Generell slitasje fra normal bruk over tid synlig for enhver anføres ikke som eget punkt på de respektive overflater. Nåværende eier har ikke bygget boligen. Skjulte konstruksjoner er således ikke kjent. Det er ikke framlagt dokumenter som beskriver disse forhold. Beskrivelser av skjulte konstruksjoner er basert på erfaringsmessig byggeskikk fra byggetiden. Dette kan inneholde feil og forbehold tas derfor. Oppmålte arealer er utført mot innvendige veggflater av yttervegger(bra). BTA er tillagt areal av gjennomsnittlige ytterveggtykkelser. Veggtykkelser varierer slik at noe arealavvik kan påregnes. Bygningen er inspisert fra marknivå. tekniske opplysninger om skjulte konstruksjoners utførelse og kvalitet er udokumentert annet enn gjengivelse av tidligere utsagn i gammel takst. Org.nr av 9

3 Sammenfattet beskrivelse Frittliggende enebolig på Molla. Eiendom like utenfor bykjernens butikkstrøk. Nærhet til off.tjenestetilbud i sentrum av Hammerfest. Tilbaketrukket fra belastet trafikkåre. Eiendommen har god adkomst og boligen ligger lett tilgjengelig. Parkering på kommunal vei ved boligen. Til området hører skoler, barnehager samt butikk. Nærhet til bussholdeplass. Tomt arrondert men i hovedsak naturtomt Eiendommen er bebygget med et bolighus. Boligen er oppført i betonghulstein/betongstein, med innvendig utforet bindingsverkkonstruksjon. Utførte utskiftinger etter å 2000 i hovedsakfølgende: Taktekke renovert samt nye renner og nedløp montert i Nye vinduer med 2-lags isolerkvalitet i glass montert i Ny kjøkkeninnredning montert i El.anlegg montert nytt i Ingen spesielle forhold anmerkes utover allerede registrert. Utleid areal ikke omsøkt kommunen som egen boenhet. Godkjennlse ikke framlagt. Markedsverdi er ansatt i samsvar med sammenlignbare solgte enheter. Markeds- og låneverdi Kurant sentrumsnær bolig med nærhet til off.tjenester. Boligen ligger lett tilgjengelig. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Hammerfest, Svein-H. Hansen Ingeniør Org.nr av 9

4 Rekvirent Rekvirert av: Gunn Bjørg Smelror Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: - Svein-H. Hansen Takstmann Tlf.: Gunnbjørg Smelror eier Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Tidligere takst EDR Andre dok./kilder: Dato Egen takst Dato Utskriftsdato. Ubekreftet utskrift. Dato Tilstedeværende gav opplysninger om eiendommen. Eier Vedlegg Nr 1 Dokument/beskrivelse EDR Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Kjøpesum: Gnr. 23 Bnr. 89 Hjemmel til grunn: Eiendom Invest AS 1/1 Eiet tomt. Areal 320,6 m² Tomteareal i.flg EDR-utskrift Nei. Regulert areal. Offentlig Offentlig vanntilførsel Offentlig tilknytning Regulert til Offentlig og almennyttig formål fra opprinnelig boligformål. Kr Kr År/dato: 2003 Fritt salg Forsikringsforhold Forsikringstype: Premiebeløp: Kommentar: Fullverdi Kr Forsikringspolise ikke framvist. Ansatte kostnader. Bygninger på eiendommen Byggeår: Anvendelse: Opplyst av eier Boligformål Org.nr av 9

5 Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Underetasje etasje 63 Loft 33 Sum bygning 162 Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Vindfang, gang, bad/wc/vaskerom, soverom, wc, stue, kjøkken, disp.rom, fyrrom Oppmålt BRA-areal. BTA tillagt stipulert 30 cm veggtykkelse Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken Oppmålt BRA-areal. BTA tillagt stipulert 30 cm veggtykkelse Trapperom, gang, soverom, soverom 2, bad/wc/vaskerom Oppmålt BRA-areal. BTA tillagt stipulert 30 cm veggtykkelse Totalt - romfordeling Etasje Underetasje 1. etasje Loft Primærrom Vindfang, gang, bad/wc/vaskerom, soverom, wc, stue, kjøkken, disp.rom Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken Trapperom, gang, soverom, soverom 2, bad/wc/vaskerom Sekundærrom Fyrrom Org.nr av 9

6 KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Bygning generelt Frittliggende enebolig oppført i Boligen oppført i betong/betonghulstein, med innvendig utforet bindingsverk. Isolasjonskvalitet ikke kjent. I tidligere takst har daværende eier opplyst om tidligere fuktinntregning i kjeller vf. Noe høye fuktverdier målt i vf gulv, nedre del av vegg samt betonghimling. Kaldloft er ikke besiktet på grunn av manglende adkomst. Det tas derfor forbehold om evt feil/mangler som kan ha betydning for prisansettelsen. Soverom kjelleretg mangler rømningsveg via vindu samt at vindu har for liten lysflate i forhold til rommets areal. Grunn og fundamenter Tilstedeværende hadde ikke kjennskap til fundamenteringsforhold. Drenering Tilstedeværende hadde ikke eksakt kjennskap til dreneringssystem. Drenering anses svekket Yttervegger Yttervegger oppført med betong/betongstein. Innvendig utforet bindingsverk. Isolasjonskvalitet ikke kjent. Vinduer og dører i yttervegg Vinduer og dører furu karmer. 2-lags isolèrkvalitet i glass i hovedsak. generell høy værslitasje karme, pakninger etc Utvendig kledning og overflate Utvendig pusset mur over mark. Noe malerflassing mur samt riss/brudd i puss. Innervegger Innvendige vegger bindingsverk. Isolasjonsgrad ikke kjent. Innvendige flater hovedsaklig som følger: Trepanel malt utf. Malt miljø/glassf.strie. Baderomspanel på bad. Vinduer, dører i innervegg Furu karmer. Dørblad furuspeil lakket utf. I tillegg furu malte dører. Gulv på grunn Betongavrettet puss på grunn uisolert samt uten fuktsperreskikt. Kjeller oppført med oppforet tregulv på betong. Overflater fliserpå bad samt laminat/pv c-belegg i hovedsak. Høy overflateslitasje belegg. Malingsflass gulv fyrrom. Org.nr av 9

7 Gulv og overflate Etg.skille trebjelkelag konstruksjonstype stubbgolv. Isolasjonsgrad ikke kjent. Lydhimling montert etg.skille mellom kjeller og 1etg i.flg tidligere eiers opplysninger fra gammel takst. Overflater i hovedsak som følger: PVC-belegg. Himling og overflate Himlinger hovedsaklig som følger: Folierte/Malte plater. Trepanel malt utf. Yttertak Yttertak oppbygget som følger: Varmtakskonstruksjon over innredet loftsrom og kaldtak utenfor knevegger. Deler av areal har kaldloft. Saltaksform av plassbygde tresperrer. Taktro av bord. I.flg tidligere eiers opplysninger i gammel takst er kaldloft etterisolert med 10 cm Glava. Kaldloft er ikke besiktet på grunn av manglende adkomst. Det tas derfor forbehold om evt feil/mangler som kan ha betydning for prisansettelsen. På bakgrunn av ising/isdannelse på yttertak, er det grunn til å anta at yttertak har svak isolasjonskvalitet. Taktekking Taktekking skiferstein. Tilbygg vf taktekking Sarnafil el.tilsv. membrantekking. Takavrenning Takavrenning mot utvendig taknedløp. Saltaksform med renner og nedløp av stål. Kjøkkeninnredning 1etg: Laminerte skrog og fronter. Ventilator m utkast til pipeløp Kjeller etg: Laminerte skrog og fronter. Ventilator m kullfilterfunksjon. Påkostninger: Kjøkkeninnredning montert ny Trapper Utvendig inngangstrapp i impregnerte materialer. Rekkverk furu malt utf. Innvendig trapp furu malt utf med belegg i trinn. Rekkverk furu lakket utf. Trappeknirk. Verandaer og terrasser Balkong loft etg utkraget betong. Rekkverk furu malt utf. Bunnledninger Oppstikkende vannrør til hovedstoppekrane er kobber. Avløpsrør under golv eldre soilrør. Sanitært ledningsnett Vannrør over golv er kobber. Avløpsrør over golv soilrør og pvc. Sanitærutstyr 2 wc, 3 servanter, 2 badekar m dusjslange. Utstyr ikke testet. Org.nr av 9

8 Varme Oppvarming radiatorvarme. Kjel oljefyrt. I tillegg varmekabler og Eswa i gulv kjeller. Oljetank utvendig opplyses 3500 ltr og stål. Varmekabler i kjelleretg kjøkken, bad og stue opplyses. Utstyr ikke testet. Elkraft El.anlegg 1etg: El.skap med aut.sikringer. 10 kurser. Jordfeilvarsler montert. Åpent fordelingsnett. El.anlegg kjeller etg: El.skap med aut.sikringer. 11 kurser. Jordfeilvarsler montert. Åpent fordelingsnett. El.anlegg renovert i Omfang ikke verifisert. El.installasjon tilhører annen faggruppe og må inspiseres av el.kyndig personell. Piper, ildsteder og fyranlegg Pipe oppført i tegl og med helbeslag over tak. Pipe eller trekkforhold ikke kontrollert. Stedlig feiervesen bør kontaktes vedr registreing om tilstand/feiing etc. Eldre teglpiper kan forventes å ha svekket kvalitet. Terrengbehandling På øversiden montert platt opp i vindushøyde for kjellervinduene. Tilsynelatende fall mot mur. Generelt uheldig utførelse med tanke på fukttilgang og tetting av mur/rundt vinduer etc. Brenselstank Utvendig nedgravd oljetank av stål 3500 ltr. VERDIBEREGNING Utleievurdering Bygg/etasje Areal BTA Totalt utleibart Faktisk utleid Faktisk Årsleie Årsleie pr m² Ansatt Årsleie Anmerkning Underetasje etasje Loft Totalt Takstmannens ansatte årsleie tilsvarer Kr pr mnd Årlige kostnader Årlige kostnader Ansatt årsleie: Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Netto ansatt årsleie Kr: Org.nr av 9

9 Kapitalisert verdi Kapitaliseringrente: Kapitalisert verdi: Kommentar: Valgt kapitaliseringsrente: 8,0 % Etter kapitalisering av netto årsinntekter (avrundet) Kr: Beregnet leieinntekt gjenspeiler ikke markedspris for utleie. Den er ment å gjenspeile hva mer enn en kjøper antas å være villig til å bli kostnadsberegnet for anskaffelse av eiendommen Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Org.nr av 9

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE TOMTERSTAD TAKST 2260 KIRKENÆR Org. nr. 970464883 MVA 62948629- Mob. 90580505

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr.

Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr. Tilstandsrapport over Washingtons vei 13 5019 BERGEN Gnr. 166 Bnr. 1533 BERGEN KOMMUNE Johan Lauvås Ingeniør/takstmann Utført av: Torstein D.L. Hågensen-Drønen Arkitekt/Takstmann Oppdrag 245109 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Utført av: Sertifisert

Detaljer

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Hyggeveien 1 B, 1178 Oslo Gnr158 bnr 813 324/268 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 8.720.000,- /LT: Kr 7.530.000,-

Detaljer

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Tilstandsrapport over Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ Gnr. 26 Bnr. 997 HÅ KOMMUNE Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Oppdrag 20139115 LE Befaringsdato: 29.08.2013

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer