Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 37 andelseiere 9 med fullmakt 46 stemmeberettigede Håkon Nordskog Jacobsen Styreleder Saksoversikt 1 Konstituering 2 Årsberetning og årsregnskap for Godtgjørelser 4 Forslag 5 Valg av tillitsvalgte 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Thorun Nordby B Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Håkon Nordskog Jacobsen foreslått, og til å underskrive protokollen Widar Fossum og Therese Nordling. D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning og årsregnskap for 2007 A. Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til balansen. 3 Godtgjørelser A Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Benkeforslag: Kr pluss kr (prosjekttillegg). Styret får kr pluss kr i prosjekttillegg Side 1 av 7

2 B Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2007 ble foreslått satt til kr 5.144,-. C Andre godtgjørelser 1)Godtgjørelse til valgkomiteen: kr Benkeforslag: Kr : Valgkomiteen får kr ) Godtgjørelse til velferdskomiteen: : Godkjent Side 2 av 7

3 4 Forslag A Digital TV Styrets forslag til Generalforsamlingen Bakgrunn Utdrag hentet fra Digital TV Norge Mer info Kabel-TV kaller vi gjerne TV-signaler som sendes over en kabel i bakken. Slik som TV-mottak via antenne, var kabel-tv opprinnelig analogt. Dette har endret seg, og i dag mottar seere sine TV-signaler både analogt og digitalt. Hva har Fossheim i dag? I dag mottar vi TV-signalene via kabel-tv fra GET. GET leverer både analog og digitale signaler via kabel. Fossheim Brl har en kollektivavtale med GET på analog kabel-tv. Dvs at dersom en beboer vil ha Digital TV må de selv inngå avtale med GET om dette. Kabelnett De fleste som benytter seg av kabel-tv i Norge er knyttet til nabolagets kabelnett via en koaksialkabel av kobber inn til huset. Mange bruker også denne kobber-kabelen til internettforbindelse. Det er selskapet eller personene som eier det fysiske kabelnettet i hvert nabolag som også tilbyr TV-signalene. Det vil si at kabelleverandøren også leverer kanaltilbudet der du bor. Som oftest er det kun én leverandør i hvert nabolag. Digital kabel-tv (IPTV) Digital kabel-tv benytter seg av de samme kablene som før, men det som sendes på linjene er blitt digitalisert. For å kunne se TV med digitale TV-signaler via kabel må man kjøpe og koble til en digital dekoder (mottakerboks / STB). Dekodere finnes vanligvis med samme type funksjonalitet som dekodere for analog kabel-tv og dekodere for bakkenettet. Inntil videre tilbyr kabel-tv-selskapene også analoge TV-signaler via kablene. Det vil si at man har mulighet til å få både digital-tv og analogt TV via kabel, og dessuten telefoni og Internett over den samme kabelen, men dette er avhengig av leverandørens tilbud. Slike løsninger kalles ofte for Triple-play (TV, bredbånd, telefoni). IP telefoni er en tjeneste som de fleste av leverandørene gir uten ekstra kostnad. Dvs at dersom du har telefon i dag fra Telenor, Tele 2 osv så kan du overføre nummeret ditt og slippe betale den faste månedelige sum. I tillegg er telleskrittene rimligere. Denne besparelsen er ikke tatt med i utregningen under. Hva skjer i fremtiden? GET vil i løpet av de nærmeste årene (2010 er signalisert men ikke bekreftet) slukke analoge sendinger via kabel nettet. Dette vil tvinge Fossheim Brl til å oppgradere til Digital TV dersom vi ønsker å beholde dagens tilbud (kun TV) TV i fremtiden vil endre seg og vil bli mer brukerstyrt enn tidligere. Tilbudet vil bli større og brukeren kan i større grad bestemme selv hva og når de vil evt. se programmene. I tillegg vil skillet mellom TV og Internett bli mindre da de vil i større grad fusjonere. Vi har eksempler i dag slik som You Tube, NRK og TV2 som alle lar deg se videoinnhold. Andre tjenester som tilbys i dag er videoleie over nett (VideoOn Demand), og raskere bredbånd 10 til 100 Mbps. I tillegg blir kvaliteten bedre gjennom HD (høyoppløsings) TV(video). Alt dette vil kreve mer båndbredde. Andre løsninger enn koaksial overføringer GET og Canal Digital benytter koaksialkabel som transportmedium for TV, Bredbånd og Telefoni. Koaksialkabel har en fysisk begrensning og vil kunne hindre fremtidig utvidelse av tjenestetilbudet som digital TV åpner for (se forrige avsnitt). Derfor har flere gått over til fiber kabel ved oppgradering til Digital TV. Dette vil sikre dem for fremtiden da fiber har tilnærmet ubegrenset kapasitet. Foreløpig har koaksialkablene i Fossheim tilstrekkelig kapasitet og vi vil bare gå over til fiber internt i blokka hvis vi får et svært godt tilbud. Hvorfor bør vi gå over til Digital TV nå? Foreløpig har det ikke vært stor pågang på kabelselskapene for å oppgradere fordi det ikke har vært nødvendig ennå. Når det nærmer seg slukking av analoge kabel TV vil det bli en endring fra kjøpers marked til selgers marked. Foreløpig er det kjøpers marked som vil si at vi kan oppnå gode betingelser dersom vi inngår en avtale nå. Hvorfor bør vi gå over til Digital TV i det hele tatt? Digital TV gir bedre bilder på flatskjerm (ikke på gammeldags TV). Etter å ha sett digital TV har du ikke lyst til å gå tilbake til gamle dager, mulig at alt var bedre i gamle dager, men det gjelder ikke TV bilder. Det er også lett å finne kanaler og programmer for de vises på skjermen og det er lett å ta opp programmer. Programmer i HD kvalitet leveres Side 3 av 7

4 bare digitalt, dette er TV bilder med enda høyere kvalitet, foreløpig er det kun noen få kanaler som leveres i HD, men dette vil utvides etter hvert. HD kanaler vil sannsynligvis ikke være en del av standardpakken til å begynne med. Hvorfor bør vi ha internett til alle? Et flertall av beboerne vil få raskere og billigere internett hvis vi inngår en kollektiv avtale. De som ikke har PC og internett i dag får mulighet til å bruke internett på TV-skjermen. Alle får telefon via internett uten fastavgift og med rimelige telleskritt. Fossheim Brl statistikk Vi har kun fått sikre tall fra GET, men vi vet at flere beboere har bredbånd via telefonlinjer også kalt DSL (Nextgentel, Telenor, osv). GET Bredbånd: 57% av beboerne ANDRE (DSL) Bredbånd: ca 30% av beboerne. Totalt % av beboerne har bredbånd. Besparelse med Kollektive avtaler Utgangspunkt i beregningen under er at vi beholder dagens løsning med analog GET og beboer anskaffer tjenestene individuelt. Tjenestene har tilsvarende kvalitet, hastighet og tilbud som tilbys av nye leverandører for sammenlikningens skyld. NB! Individuelle avtaler den enkelte beboer har ifbm bredbånd og Digital TV vil kunne sies opp da borettslaget vil levere dette kollektivt (over husleien). Dette er viktig å huske ved vurdering av de totale kostnadene. Dagens priser pr måned hos GET: Digital TV abonnement 99 Individuell avtale Digital TV HD PVR (opptak på harddisk) 99 Individuell avtale Bredbånd internett 479 Individuell avtale (eks. 12,5/1,5 Mbps maks 26/1,5 Mbps) TV Analog (over husleie slik som i dag) 101 Kollektiv avtale SUM 778 Alternativ 1, ny leverandør (tror ikke vi får GET så langt ned i pris) Kollektiv avtale på både Digital TV og Bredbånd Digital TV -/ HD PVR (opptak på harddisk) inkludert Kollektiv avtale Bredbånd inkludert Kollektiv avtale TV Analog (over husleie slik som i dag) inkludert SUM 500 Besparelse per leilighet per måned 278 Besparelse per år 3336 Alternativ 2, ny leverandør (tror ikke vi får GET så langt ned i pris) Kollektiv avtale på kun Digital TV Digital TV -/ HD PVR (opptak på harddisk) 200 Kollektiv avtale Bredbånd internett 479 Individuell avtale TV Analog (over husleie slik som i dag) 0 SUM 679 Besparelse per leilighet per måned 100 Besparelse per år 1200 Forslag 1 til vedtak (se alternativ 1) Borettslaget gir alle beboere digital TV, IP telefoni og høyhastighet Internett. Felleskostnadene vil øke med ca 400 kroner pr måned. Kostnaden for digital-tv og internett spesifiseres separat på fellskostnadsregningen og fordeles likt på alle leiligheter. Forklaring: Kostnaden øker vesentlig og er den samme for alle leiligheter uansett størrelse, verdi og antall beboere, den deles derfor flatt ref borettslagslovens 5-19 første ledd, siste setning. Noen beboere har behov for å dokumentere internettkostnad overfor arbeidsgiver for å få refusjon, derfor spesifikasjon på giroen for felleskostnader. Side 4 av 7

5 Alle som har internettavtale hos andre enn GET må selv si opp avtalen sin. De som har internettavtale med GET blir sagt opp av borettslaget hvis vi skifter leverandør, men blir hos GET på den kollektive avtalen hvis vi ikke skifter leverandør. Ingen må betale internett dobbelt opp. De som kan dokumentere at de har en avtale med opptil ett års bindingstid hos en annen leverandør enn GET slipper økning av felleskostnader før den gamle avtalen utløper. Garantien mot dobbelbetaling gjelder max ett år. Forslag 2 til vedtak (se alternativ 2) Borettslaget gir alle beboere digital TV. Felleskostnadene vil øke med ca 100 kroner pr måned. De som vil ha internett må selv inngå avtale med leverandør om dette. Forklaring: Kostnaden øker ikke vesentlig og ingen har bruk for spesifikasjon. Kostnaden fordeles etter fordelingsnøkkelen som før. Hvis ingen av de 2 forslagene blir vedtatt blir det ingen endring nå. Ingen endring gjøres nå. Borettslaget gir ingen beboere digital TV eller internett. Dette regnes som det dyreste forslaget i og med at omtrent alle i dag betaler for bredbånd. De som vil ha digital TV og internett må selv inngå avtale med leverandør om dette. Når de analoge signalene stenges i kabelnettet må da borettslaget (les Generalforsamling) ta et nytt standpunkt. Valg av leverandør Et eventuelt vedtak gir styret fullmakt til å velge leverandør innenfor rammene til alternativene. Styrets målsetting er å gi beboerne et produkt med best mulig kvalitet til lavest pris. Styret Anbefaler Styret anbefaler Forslag 1 da dette gir størst besparelser for beboerne og tilbyr de fleste tjenestene. I tillegg vil beboerne kunne få et langt bedre tilbud enn det som er mulig i dag, selv om man inngår individuelle avtaler med dagens løsning. De som har gamle TV apparat blir også koblet til det nye systemet. Benkeforslag: Beholde dagens ordning. Dagens ordning beholdes B Bad til gjestehybel / andre - Styrets forslag til Generalforsamlingen Bakgrunn: Generalforsamlingen i 2006 vedtok å bygge et bad til gjestehybelen. Badet kunne også benyttes av beboere dersom deres eget bad ikke var i orden (f. eks pga oppussing eller skader). Generalforsamlingen vedtok å bevilge % til dette formålet. Etter flere befaringer av håndverkere har Fossheim Borettslag ikke klart å få noen til å bygge badet til den prisen. Dette skyldes hovedsakelig økte kostnader i bransjen og økt aktivitet generelt. Gjestehybelen har blitt veldig populær og er leid ut hver tredje dag. Det er et stort behov for at det bygges ut bad til gjestehybelen slik at det blir et enda mer attraktiv og nyttig tilbud til beboerne. Forslag: Fossheim Borettslag bevilger kr % til istandsettelse av bad til gjestehybelen i 3. etg. Forslag nedstemt Side 5 av 7

6 C Forslag til vedtektsendring - Styrets forslag til Generalforsamlingen Ny 5-2, 4. ledd 248 Fossheim Borettslag Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også radiatorer og radiatorrør. Pussing og maling av radiatorer og radiatorrør er andelseiers plikt. Tidligere 5-2, 4. ledd blir 5-2, 5. ledd Begrunnelse: I dag er radiatorer og radiatorrør andelseiers vedlikeholdsansvar. Men de nederste leilighetene i lavblokka og høyblokka er mer utsatt for tette radiatorer enn leilighetene høyere oppe. Dette fordi rusk og rask og rust i rørene synker nedover. Det virker ikke rettferdig at de som bor nederst skal ha høyere vedlikeholdskostnader på radiatorer. Skal radiatorene på badene virke er vi avhengig av at vannet sirkulerer gjennom radiator eller en sløyfe i øverste leilighet i lavblokka og høyblokka. For å få reparert feil raskest mulig så dere under slipper kalde bad ved feil, er det en fordel om borettslaget har vedlikeholdsplikten. Godkjent 5 Valg av tillitsvalgte A Som leder for 1 år ble det foreslått Robin Hørling Thorvald Meyers gt 5 (1809) B C D E F Som styremedlemmer for 1 år ble det foreslått Hilde Reh Stensrud Thorvald Meyers gt 5 (1404) Jørgen Finstad Thorvald Meyers gt 5 (212) Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Janicke Blindheim Thorvald Meyers gt 5 (1302) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Camilla Bjørnum Beate Høgseth Som valgkomité for 1 år ble foreslått Siri Rognli Olsen Asbjørn Lind Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert: Styreleder Varadelegert: Jørgen Finstad G Som velferdskomité for 1 år ble foreslått: Siri Rognli Olsen Ingeborg Bjørnaraa Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede Thorun Nordby /s/ Møteleder Therese Nordling /s/ Protokollvitne Håkon Nordskog Jacobsen /s/ Referent Widar Fossum /s/ Protokollvitne Side 6 av 7

7 Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Leder : Robert Hørling Thorvald Meyers gt 5 (1809) Nestleder : Anne Cecilie Andresen Thorvald Meyers gt 5 (1008 Styremedlem : Janicke Blindheim Thorvald Meyers gt 5 (1302) Styremedlem : Hilde Reh Stensrud Thorvald Meyers gt 5 (1404) Styremedlem : Monica Hovdan Thorvald Meyers gt 5 (309) Styremedlem : Jørgen Finstad Thorvald Meyers gt 5 (212) Styremedlem : Finn A. Sæthre Hegermannsgt 21 Oslo HNJ Side 7 av 7

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag 27.11. 2013 kl. 18.00 i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ny TV-hverdag venter deg

Ny TV-hverdag venter deg Digital-TV: Hvilket utstyr bør du ha? Hvilken kanal-leverandør bør du ha? Når bør du slå til? Ny TV-hverdag venter deg TVANG: Om et par år kan TV-en din bli svart. Du tvinges til å velge blant nye digitale

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer