Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud"

Transkript

1 Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker Importer data Import...44 Eksporter data Eksport NELFO Brukerstøtte

2 Velkommen Velkommen til hjelpsystemet for ELtilbud. Hjelpsystemet er en del av brukerveiledningen som følger programvaren. ELtilbud ELtilbud er programvare for tilbudsberegning av elektroinstallasjoner. Programvaren er utviklet av NELFO i samarbeid med isop data Programvaren er en komplett klient - tjener løsning som kan leveres både i enbruker- og flerbrukerversjon. ELtilbud består av flere programvare moduler: ELtilbud for behandling av tilbud. Rapport Utforsker for utskrifter. Import for import av data fra fil til databasen. Eksport for eksport av data fra databasen til fil. Databasesystem for lagring av data. 2

3 ELtilbud Login For å få tilgang til ELtilbud må du logge deg på systemet med et brukernavn og passord som er registrert i ELtilbuds Bruker Administrator. Mrk! Brukernavn og passord er følsomme for STORE og små bokstaver. Hvis du har problemer med innlogging kan dette skyldes at du har CapsLock aktiv. ELtilbud leveres med 2 reserverte brukerkontoer. Brukerkonto med administrator rettigheter: Brukernavn: Administrator Passord: eldata Brukerkonto med saksbehandler rettigheter: Brukernavn: BrukerID Passord: BrukerID Passord for reserverte brukerkontoer kan endres i Bruker Administrator. Når du har behov for å administrere brukerkontoer for ELtilbud, starter du Bruker Administrator. 3

4 ELtilbud ELtilbud bruker du til å behandle tilbud. ELtilbud Normal arbeidsmetode: Opprette tilbud, definere post(er), legge inn kostnader og kalkulere tilbudet. Deretter skriver du ut alternative rapporter om tilbudet ditt fra Rapport Utforsker. Første gang du bruker programvaren kan det være lurt å definere generelle egenskaper for tilbud, da disse blir brukt som forhåndsvalg når du oppretter poster o.l. Meny linjen På meny linjen finner du valg av oppgaver. Oppgave som er uthevet kan startes. Oppgave som er tonet ned er ikke aktiv eller gyldig valg der du er i programmet. Fil menyen 4

5 ELtilbud Når du vil opprette et nytt eller endre eksisterende tilbud velger du Tilbud på Fil menyen. Når du vil vedlikeholde akkordkoder velger du Akkord på Fil menyen. Når du vil se på priser i systemet velger du Prisbok på Fil menyen. Når du vil opprette eller endre egne pakker i pakkeregisteret velger du Egne pakker på Fil menyen. Når du vil søke eller endre adresser velger du Adressebok på Fil menyen. Når du vil lukke et skjermbilde du har åpnet velger du Lukk på Fil menyen. Når du vil starte rapportmodulen for å skrive ut rapporter om tilbudet ditt velger du Skriv ut... på Fil menyen. Du kan også bruke tastekombinasjon Ctrl+P for å starte rapportmodulen. (Hold nede Ctrl tasten og trykk P tasten). Når du vil importere data til databasen velger du Importer data på Fil menyen. Når du vil Eksportere data fra databasen til fil velger du Eksporter data på Fil menyen. Når du vil endre generelle egenskaper for ELtilbud velger du Egenskaper på Fil menyen. Når du vil endre passord velger du Bytt passord på Fil menyen. Når du vil avslutte ELtilbud velger du Avslutt på Fil menyen. Rediger menyen Når du vil opprette en ny post i tilbudet ditt velger du Legg inn ny post på Rediger menyen. Når du vil fjerne en post i tilbudet ditt velger du Slett post på Rediger menyen. 5

6 ELtilbud Når du vil Endre en post i tilbudet ditt velger du Endre post på Rediger menyen. Når du vil søke i aktivt skjermbilde velger du Søk... på Rediger menyen. Når du vil søke etter og erstatte tekst i aktivt skjermbilde velger du Erstatt på Rediger menyen. Vindu menyen Vindu menyen bruker du til å ordne skjermbildene dine (vinduer) hvis du har åpnet flere samtidig i programmet. Når du vil at vinduene skal overlappe velger du Overlapp på Vindu menyen. Når du vil at vinduene skal deles horisontalt velger du Del horisontalt på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal deles vertikalt velger du Del vertikalt på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal ordnes automatisk velger du Ordne alle på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal minimeres velger du Minimer alle på Vindu menyen. Hjelp menyen Når du trenger hjelp om noe i programmet velger du Hjelp på Hjelp menyen. Da vil hjelp systemet for programmet startes, og du kan søke etter svar blant emnene der. Når du vil se versjons informasjon om programmet velger du Om ELtilbud på Hjelp menyen. Verktøy linjen På verktøylinjen finner du knapper for hurtigvalg til ofte brukte menyvalg. Tilbud Når du vil opprette et nytt eller endre eksisterende tilbud klikker du på Tilbud knappen. 6

7 ELtilbud Akkord Når du vil vedlikeholde akkordkoder klikker du på Akkord knappen. Prisbok Når du vil se på priser i systemet klikker du på Prisbok knappen. Pakker Når du vil opprette eller endre egne pakker klikker du på Pakker knappen. Adressebok Når du vil søke etter eller endre adresser klikker du på Adressebok knappen. Skriv ut Når du vil starte rapportmodulen for å skrive ut rapporter klikker du på Skriv ut knappen. Import Når du vil importere data fra fil til databasen klikker du på Import knappen. Eksport Når du vil Eksportere data fra databasen til fil klikker du på Eksport knappen. Hjelp Når du trenger hjelp om noe i programmet velger du Hjelp 7

8 Egenskaper Når du velger Egenskaper får du opp et skjermbilde hvor du kan definere alternativer for ELtilbud. Skjermbildet er gruppert i sidefaner. ELtilbud Sidefane Kalkulasjon: Her finner du parametere som påvirker hvordan kalkulasjonen blir utført og forhåndsvalg for parametere i kalkyle. Kalkyle metode: Når du velger Påslag på innkjøpspris blir kalkulasjon utført med nettopris som grunnlag (total = netto * faktor) Når du velger Påslag på listepris blir kalkulasjon utført med listepris som grunnlag (total = liste * faktor) Forhåndsvalg: Forhåndsvalg overføres til hver nye post du oppretter i tilbud etter at forhåndsvalgene er endret. Forhåndsvalgene endrer ikke parematere i poster som allerede eksisterer i tilbudene dine. Forhåndsvalgte parametere kan overstyres og endres i tilbudene dine. I feltet Km-sats kjøregodtgjørelse oppgir du kjøregodtgjørelse i kroner pr. 8

9 ELtilbud km. I feltet Kostn. sevicebil oppgir du servicebil eller annen fast kostnad i kroner pr. tilbud. I feltet Faktor materiell oppgir du ønsket faktor for materiellkalkyle. (total materiell = grunnlag materiell * faktor materiell) I feltet Faktor arbeid oppgir du ønsket faktor for arbeidskalkyle. (total arbeid = grunnlag arbeid * faktor arbeid) I feltet tariff type velger du tariff som du ønsker å hente arbeidskostnader fra. I feltet timepris oppgir du timepris i kroner pr. time for omregning mellom tariffbeløp i kroner til timer. I feltet multiplikator oppgir du gjeldende akkordmultiplikator for justering av netto i tariff til dagens verdi. Sidefane Generelt: Her velger du prioritering mellom leverandører som du har priser fra i systemet. Ved kalkyle vil pris på materiell hentes fra leverandør som står øverst på listen. Materiell som denne ikke har vil systemet forsøke å hente fra neste leverandør på listen osv. 9

10 ELtilbud Åpne Klikk på Åpne knappen for å definere leverandørprioritet blant leverandører du har priser på. Foretrukne leverandører redigeres her. Tips! Velg ISO tekst som siste leverandør i listen. Dette medfører at du alltid vil få beregnet pris på materiell i pakker. ISO tekst inneholder gjennomsnittlig listepris på alt materiell som finnes i NELFOs standard pakkesystem. Sidefane Visning: Her bestemmer du hva som skal være synlig i ELtilbud. Når du vil se alle tilbud samtidig i tilbudslisten velger du Vis alle tilbud. Når du vil se leverandør i tilbud velger du Vis leverandør i tilbud. Når du vil se leverandør i vareliste velger du Vis leverandør i vareliste. 10

11

12 Når du vil lime inn et objekt som du har kopiert, klikker du på Lim inn knappen. Første Når du vil navigere til første tilbud eller post i tilbud klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste tilbud eller post i tilbud klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Hvis du står på gruppe vil bilde for å opprette nytt tilbud bli vist (kundeopplysninger). Hvis du står på tilbud vil bildet for registrering av ny post bli vist. Hvis du står på post vil bildet for registrering av ny kostnad bli vist. Rediger Når du vil redigere opplysninger for ett objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Hvis du står på tilbud vil bildet for redigering av tilbud bli vist. Hvis du står på post vil bildet for redigering av post bli vist. Hvis du står på kostnad vil bildet for redigering av kostnad bli vist. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette og deretter klikker du på Slett knappen. Akkordtariffliste Når du vil legge inn akkordkostnader i en post i tilbudet ditt, kan du klikke på Akkord knappen. Bildet Akkordliste blir vist på skjermen. Fra dette bildet kan du overføre akkordkostnader til poster i tilbudet. Vareliste Når du vil legge inn varekostnader i en post i tilbudet ditt, kan du klikke på Vareliste knappen. Bildet Vareliste blir vist på skjermen. Fra dette bildet kan du overføre varer til poster i tilbudet. Pakker 12

13

14 Nytt tilbud Når du velger Nytt tilbud får du opp et skjermbilde for inntasting av opplysninger om tilbudet. Fyll ut informasjonen du vil registrere og klikk på OK knappen for å lagre eller Avbryt knappen for å avbryte registreringen. Obs! Du MÅ fylle ut informasjon i feltet Tilbudsnavn. Øvrige felter KAN utelates. 14

15 Åpne tilbud Når du velger å åpne tilbud blir dette bildet vist på skjermen. Velg tilbudet du ønsker å åpne i tilbudslisten og klikk på OK knappen for å åpne tilbudet eller Avbryt knappen for å avbryte. 15

16 Tilbud - Rediger Når du har valgt å redigere tilbudsopplysninger vil dette bildet bli vist. Dette bildet bruker du til å endre opplysninger for aktivt tilbud. Når du er ferdig med å redigere opplysningene klikker du på OK knappen for å lagre. Du kan avbryte endringen ved å klikke på Avbryt knappen. 16

17

18 Tilbud - Rediger post Når du har valgt å redigere opplysninger for en post vil dette bildet bli vist. Du kan endre tekst og faktorer for arbeid og materiell for posten. Klikk OK knappen for å lagre eller Avbryt knappen for å avbryte. 18

19 Tilbud - Ny kostnad Når du har valgt å opprette en ny kostnad i tilbudet ditt vil du se dette bildet: Kostnadstype Kostnadstype boksen viser alle kostnadstyper du kan registrere i ELtilbud. Du kan velge blant Vare, Akkord, Pakke eller Tilbud. Du må velge en av disse. Vare kostnader hentes fra pris systemet, akkordkostnad hentes fra tariff systemet og pakke kostnad hentes fra pakke systemet i ELtilbud. Kostnadstypen Tilbud er fristillt fra interne tabeller, og defineres helt og fullt av deg. Kode I kode feltet taster du inn gyldig kode for valgt kostnadstype. Hvis du har valgt å registrere en vare må du taste inn ett varenummer som finnes i prisboken. Hvis du har valgt å registere en akkordkostnad må du taste inn en akkordkode som finnes i akkordregisteret. Hvis du har valgt å registrere en pakke må du taste inn et pakkenummer som finnes i pakkesystemet ditt. Søk Du kan søke etter kode ved å klikke på Søk knappen. Søk knappen fungerer forskjellig etter hvilken kostnadstype du har valgt å søke etter. Du kan kun søke etter kostnadstyper som finnes i tabeller. Du kan ikke søke etter kostnadstypen tilbud da dette er en kostnadstype som du selv definerer kode for pr. tilbud. Tekst I tekst feltet taster du inn en beskrivende tekst for kostnaden. Tekst feltet er kun aktivt når du har valgt kostnadstypen Tilbud. Tekster for vare-, akkord- eller pakkekostnader hentes fra interne tabeller i systemet. Antall I antall feltet oppgir du antall av kostnaden som du vil registere i posten. Enhetspris materiell 19

20 I feltet Enhetspris materiell taster du inn netto materialpris pr. enhet av kostnaden. Feltet er kun aktivt for redigering når du har valgt kostnadstype Tilbud. Materialkostnad for vare eller pakke hentes fra interne tabeller. Enhetspris arbeid I feltet Enhetspris arbeid taster du inn netto arbeidspris pr. enhet av kostnaden. Feltet er kun aktivt for redigering når du har valgt kostnadstype Tilbud. Arbeidskostnad for akkord eller pakke hentes fra interne tabeller. OK Klikk OK knappen for på lagre kostnaden. Avbryt Klikk Avbryt knappen for å avbryte registreringen. 20

21 Tilbud - Rediger kostnad Når du har valgt å redigere en kostnad vil du se ett bilde som du bruker til å endre opplysninger for kostnaden. Bildet som blir vist anhenger av hva slags kostnad du har valgt å endre. Hvis du har valgt å redigere en pakke blir dette bildet vist: Du kan endre innhold i pakken og antall pakker i posten. Hvis du har valgt å endre en vare-, akkord- eller tilbudskostnad blir dette bildet vist: Når du er ferdig med endringen klikker du på OK knappen for å Lagre eller Avbryt knappen for å avbryte. 21

22 Akkordliste Når du velger Akkordliste blir vil skjermbildet for henting av akkordkostnader komme opp på skjermen. Skjermbildet gir anledning til å hente arbeidskostnader fra akkordtariff for overføring til poster i tilbudet ditt. 22

23 Pakker Når du velger Pakker blir vil skjermbildet for henting av Pakker komme opp på skjermen. Skjermbildet gir anledning til å hente pakker fra pakkesystemet for overføring til poster i tilbudet ditt. Du får tilgang til både standardpakker levert av NELFO og egendefinerte pakker som du selv har opprettet. 23

24 Vareliste Når du velger Vareliste blir vil skjermbildet for henting av materialkostnader fra leverandørs prisbok komme opp på skjermen. Du får tilgang til prisboken til alle leverandørene du har importert varefiler fra. Skjermbildet gir anledning til å hente materialkostnader fra leverandørs prisbok for overføring til poster i tilbudet ditt. 24

25 Tilbud - Kalkuler Når du velger Kalkuler får du opp skjermbildet for kalkulasjon av postene i tilbudet ditt. Du kan endre faktorer pr. post og generelle kostnader for hele tilbudet. Klikk på Summér knappen for å kalkulere og OK knappen for å lagre. OBS! Tilbudet må være kalkulert for at utskrifter skal vise riktige data! 25

26

27 Første Når du vil navigere til første objekt klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste objekt klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på egendefinert hovedgruppe vil bilde for ny undergruppe bli vist. Du kan ikke legge til undergruppe på hovedgruppe som henviser til Akkordtariff Landbasert virksomhet. Står du på undergruppe 07, egendefinert undergruppe eller i akkrodlisten, blir skjermbilde for registrering av ny tariffkode vist. Mrk! Hvis du står på hoved- eller undergruppe som henviser til Akkordtariff Landbasert virksomhet, kan du kun registrere ny akkord i undergruppe 07 Avtalepriser. Hvis du står på egendefinert undergruppe kan du registrere ny akkord i vilkårlig undergruppe. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for endring av hovedgruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for endring av undergruppe bli vist. Står du i akkordlisten vil bildet for endring av tariff bli vist. Mrk! Kun egendefinerte oppføringer kan endres. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette. Mrk! Kun egendefinerte oppføringer kan slettes. Søk Når du vil søke etter objekter i akkordlisten klikker du på Søk knappen. 27

28 Søkebildet gir anledning til å søke i feltene akkordkode eller tekst. Hjelp Når du har behov for hjelp om akkordbildet klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet vil starte og vise hjelp om akkordbildet. Tariffhjelp Når du vil se utfyllende opplysninger om valgt akkordkode klikker du på tariffhjelp knappen. Hjelpsystemet for Akkordtariff vil starte og vise informasjon om valgt kode. Lukk Når du vil avslutte akkordbildet klikker du på Lukk knappen. 28

29

30 leverandør ved å åpne mappen for leverandøren. Under varelisten har du sidefanene Vareinfo, Alternativ og Selvkost som du kan veksle mellom for å se vareinformasjon eller selvkostpriser på valgt vare i varelisten. Sidefanen Selvkost viser alle rabattavtaler for valgt leverandør og vare, og varens selvkostpris. Oppdatering av produkt- og vareinformasjon gjør du ved å starte ELtilbuds importprogram og importere prisfiler som du mottar fra leverandører. Verktøylinjen Første Når du vil navigere til første vare i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste vare i listen klikker du på Siste knappen. Rabattavtaler Når du vil vedlikeholde rabattavtaler klikker du på Rabattavtaler knappen. Skjermbildet for rabattavtaler blir vist på skjermen. Mrk! Du må åpne sidefanen Varepriser for at Rabattavtaler knappen skal bli aktiv. Egenskaper Når du vil se egenskaper på valgt produkt klikker du på Egenskaper knappen. Skjermbilde for prissammenligning mellom leverandører blir vist på skjermen. Herfra kan du dobbeltklikke på aktuell leverandørpris og bli overført videre til varepris siden for flere detaljer. Søk Når du vil søke etter varer klikker du på Søk knappen. Dialogen for søk blir vist på skjermen. Du kan søke på hele- eller del av varetekst, varenummer eller teknisk betegnelse. Hjelp Når du har behov for hjelp klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet vil starte og vise hjelp om prisbok. Lukk 30

31 Når du vil avslutte prisboken klikker du på Lukk knappen. Definisjoner Lev enh - Leveringsenhet Leveringsenhet angir kvantum som listepris er fastsatt etter. Grunnenh - Grunnenhet Grunnenhet er minste enhet som benyttes ved montasje. Mengde Mengde er antall grunnenheter som inngår i leveringsenhet. Listepris Listepris er pris pr. oppgitt leveringsenhet. Grunnpris Grunnpris er pris pr. grunnenhet. Grunnpris beregnes av Listepris dividert på Mengde. Rabattkode Rabattkode er leverandøres rabattkode på varen. Rabattkode benyttes for å koble rabattsats i leverandørens rabattavtaler til varen for beregning av selvkost på varen. 31

32 Rabattavtaler Dette skjembildet viser alle rabattavtaler som finnes i systemet. Du bruker bildet til å vedlikeholde rabattavtaler. Verktøylinjen Ny Når du vil opprette en ny rabattavtale klikker du på Ny knappen. Skjermbildet for registrering av ny rabattavtale blir vist på skjermen. Første Når du vil navigere til første rabattavtale i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste rabattavtale i listen klikker du på Siste knappen. Ny Når du vil opprette en ny rabattavtale klikker du på Ny knappen. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt rabattavtale klikker du på Rediger knappen. Skjermbildet for redigering av rabattavtale blir vist på skjermen. Slett Når du vil slette en rabattavtale klikker du på Slett knappen. 32

33 For å slette må du først markere rabattavtalen du vil slette. OK Når du vil lukke rabattavtaler kan du klikke på OK knappen. Avbryt Når du vil lukke rabattavtaler kan du klikke på Avbryt knappen. 33

34

35 Når du vil lagre valgt pakke som en egendefinert pakke klikker du på Lagre pakke som... knappen. Du registrerer opplysninger om pakkekopi i bildet som blir vist på skjermen. Du kan lagre kopi av standardpakker fra NELFO og egendefinerte pakker som nye pakker. Kopier Du kan kopiere hoved-, undergruppe eller pakke til egendefinert hoved-, undergruppe eller pakke. Du kan ikke kopiere til hoved- eller undergruppe som er reservert av NELFO. Før du kopierer må du velge hva du skal kopiere. Hvis du står på hovedgruppe kan du kopiere alle undergrupper med pakker til egendefinert hovedgruppe. Hvis du står på undergruppe kan du kopiere alle pakker i undergruppe til egendefinert undergruppe. Hvis du står på pakke kan du kopiere pakken til ny egendefinert pakke (lagre som...). Lim inn Når du vil lime inn data du har kopiert klikker du på Lim inn knappen. Du kan kun lime inn objekter når du står på egendefinert nivå tilsvarende nivå du kopierte fra. Første Når du vil navigere til første pakke i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste pakke i listen klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for ny undergruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for registrering av ny pakke bli vist. Står du i pakkelisten vil bildet for registrering av ny pakke bli vist hvis listen tilhører en egendefinert undergruppe. Mrk! Du kan ikke legge til undergruppe i hovedgruppe som inngår i NELFOs standardpakker. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for endring av hovedgruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for endring av undergruppe bli vist. 35

36 Står du i pakkelisten vil bildet for endring av pakke bli vist. Mrk! Du kan kun endre egendefinerte pakker. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette. Du kan ikke slette objekter som inngår i NELFOs standardpakker. Du kan slette egendefinerte hoved-, undergrupper og pakker. Akkordliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Akkordliste knappen for å plukke arbeidskostnader fra Akkordtariff Landbasert virksomhet. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Akkordliste knappen. Akkordliste blir vist på skjermen. Vareliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Vareliste knappen for å plukke materialkostnader fra prisboken din. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Vareliste knappen. Vareliste blir vist på skjermen. Pakkeliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Pakkeliste knappen for å plukke pakker som finnes i systemet ditt. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Pakkeliste knappen. Pakkeliste blir vist på skjermen. Søk Når du vil søke etter pakker klikker du på Søk knappen. Hjelp Når du har behov for hjelp om Egne pakker klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet for ELtilbud vil starte og vise hjelp om Egne pakker. Lukk 36

37

38 Adressebok Adresseboken inneholder alle kontaktkategorier som benyttes i ELtilbud. Du benytter adresseboken til oppslag og vedlikehold av opplysninger på kontaktkategoriene. Du kan sortere adresselisten ved å klikke på kolonneoverskriftene i adresselisten. Verktøylinjen Ny kontakt Når du vil opprette en ny kontakt må du først velge type kontakt ved å åpne ønsket mappe. Deretter klikker du på Ny knappen. Skjermbildet for registrering av ny kontakt blir vist på skjermen. Første Når du vil navigere til første kontakt i adresselisten klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste kontakt i adresselisten klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette en ny kontakt må du først velge type kontakt ved å åpne ønsket mappe. Deretter klikker du på Ny+ knappen. Skjermbildet for registrering av ny 38

39 kontakt blir vist på skjermen. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt kontakt klikker du på Rediger knappen. Skjermbildet for redigering av kontakt blir vist på skjermen. Slett Når du vil slette en kontakt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere kontakten du vil slette. Mrk! Kontakter kan kun slettes fra kategorien Ikke angitt. Du kan ikke slette en kontakt som har kategoritilknytning. For å slette kontakt må du først fjerne alle kategoritilknytninger for kontakten. Deretter kan kontakten slettes fra kategorien Ikke angitt. Egenskaper Når du vil se egenskaper for en kontakt klikker du på Egenskaper knappen. Du kan osgå vise egenskaper til kontakten ved å dobbeltklikke på kontakten i adresselisten. Skjermbildet for visning av egenskaper for kontakten blir vist på skjermen. Du kan ikke endre opplysninger i bildet som viser egenskaper. Søk Når du vil søke etter kontakter klikker du på Søk knappen. Dialogen for søk i adressebok blir vist på skjermen. Hjelp Når du har behov for hjelp om adresseboken klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet for ELtilbud vil starte og vise hjelp om adresseboken. Kategori Når du vil vise, legge til eller fjerne kategoritilknytning for valgt kontakt i adressebok klikker du på Kategori knappen. Skjermbildet Kategorier blir vist på skjermen. Postnummertabell Når du vil endre opplysninger om postnummer og -steder klikker du på postnummertabellknappen. Skjermbildet for redigering av posttabell blir vist på skjermen. 39

40 Lukk Når du vil avslutte adresseboken klikker du på Lukk knappen. 40

41 Rapport Utforsker Rapport Utforsker bruker du til å behandle utskrifter. Alle utskrifter i systemet produseres av Rapport Utforsker. Rapportene er gruppert i mapper pr. kategori. Når du vil se utskriften i forhåndsvisning på skjermen før du skriver ut, dobbeltklikker du på rapporten. Når du vil skrive ut en rapport på skriver velger du rapporten og klikker på skriver knappen på verktøy linjen. Det samme gjør du hvis du vil skrive til fil. Rapportene i Rapport Utforsker er lagret i en egen rapportdatabase som er uavhengig av tilbudsdatabasen. Ved behov kan NELFO levere korrigerte eller nye rapporter i form av filer med rapportdefinisjoner eller i form av komplett rapportdatabase. Meny linjen Fil menyen Når du vil åpne en rapport i forhåndsvisning velger du først rapporten du vil åpne og deretter Åpne på Fil menyen. 41

42 Når du vil opprette en ny mappe velger du Ny på Fil menyen og deretter Mappe på undermenyen. Når du vil opprette en ny rapport velger du Ny på Fil menyen og deretter Rapport på undermenyen. Når du vil endre en rapport velger du først rapporten du vil endre og deretter Design på Fil menyen. Når du vil skrive ut en rapport til skriver eller til fil velger du først rapporten du vil skrive ut og deretter Skriv ut... på Fil menyen. Når du vil fjerne en mappe eller en rapport velger du først mappen eller rapporten du vil fjerne og deretter Fjern på Fil menyen. En rapport som fjernes blir sendt til papirkurven og blir der helt til du velger å tømme papirkurven. Du tømmer papirkurven ved å åpne mappen Papirkurv, klikke på høyre musetast over papirkurven og velge Tøm papirkurven fra sprett opp menyen. Når du vil endre navn på en mappe eller en rapport velger du først mappen eller rapporten du vil endre navn på og deretter Gi nytt navn på Fil menyen. Når du vil avslutte Rapport Utforsker velger du Lukk på Fil menyen. Vis menyen Vis menyen bruker du til å bestemme visning for hva som skal være synlig i Rapport Utforsker Når du vil se verktøy linjen i Rapport Utforsker velger du Verktøylinje på Vis menyen slik at det står et merke til venstre for dette valget. Hvis du fjerner merket blir verktøy linjen skjult. Når du vil se status linjen i Rapport Utforsker velger du Statuslinje på Vis menyen slik at det står et merke til venstre for dette valget. Hvis du fjerner merket blir Status linjen skjult. Når du vil se rapportene i liste visning velger du Liste på Vis menyen. Når du vil se raportene i detalj visning velger du Detaljer på Vis menyen. Hjelp menyen Hjelp menyen gir tilgang til informasjon om ReportBuilder, - en komponentsamling som Rapport Utforsker er basert på. Hjelpfilen for denne komponentsamlingen leveres ikke sammen med ELtilbud. Når du velger Hjelpeemner for ReportBuilder vil du åpne hjelpfilen for 42

43

44 Importer data Når du velger Importer data startes import modulen. Importmodulen er et eget program som du benytter til å importere data fra fil til tilbudsdatabasen. Du benytter import modulen til å importere varefiler og rabattavtaler som du har mottatt fra leverandør. 44

45 Eksporter data Når du velger Eksporter data startes eksport modulen. Eksportmodulen er et eget program som du benytter til å eksportere data fra tilbudsdatabasen til fil. 45

46 NELFO ELtilbud Adresse: NELFO Fridtjof Nansens vei 17 Postboks 5467 Majorstuen 0305 OSLO Telefon: Faks: e-post: web: Butikken: 46

47 Brukerstøtte ELtilbud Brukerstøtte for programvaren: Bruk hjelp funksjonen i programvaren. Der finner du svar på de fleste spørsmål. Hjelp funksjonen aktiverer du ved å klikke på hjelp knappen i menyer og på verktøylinjen i skjermbildet. På våre hjemmesider kan du finne oppdateringer av programvaren. ELtilbud: Du kan sende e-post til ELtilbuds postkasse hvis du trenger hjelp. Du kan ringe for å snakke med oss Telefon sentralbord: Navn Hva? Direkte telefon Glenn Sundbakken Anbud, kalkyle Nina Heier Johansen Lisens, abonnement Rune Stiauren Datateknisk

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer