Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud"

Transkript

1 Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker Importer data Import...44 Eksporter data Eksport NELFO Brukerstøtte

2 Velkommen Velkommen til hjelpsystemet for ELtilbud. Hjelpsystemet er en del av brukerveiledningen som følger programvaren. ELtilbud ELtilbud er programvare for tilbudsberegning av elektroinstallasjoner. Programvaren er utviklet av NELFO i samarbeid med isop data Programvaren er en komplett klient - tjener løsning som kan leveres både i enbruker- og flerbrukerversjon. ELtilbud består av flere programvare moduler: ELtilbud for behandling av tilbud. Rapport Utforsker for utskrifter. Import for import av data fra fil til databasen. Eksport for eksport av data fra databasen til fil. Databasesystem for lagring av data. 2

3 ELtilbud Login For å få tilgang til ELtilbud må du logge deg på systemet med et brukernavn og passord som er registrert i ELtilbuds Bruker Administrator. Mrk! Brukernavn og passord er følsomme for STORE og små bokstaver. Hvis du har problemer med innlogging kan dette skyldes at du har CapsLock aktiv. ELtilbud leveres med 2 reserverte brukerkontoer. Brukerkonto med administrator rettigheter: Brukernavn: Administrator Passord: eldata Brukerkonto med saksbehandler rettigheter: Brukernavn: BrukerID Passord: BrukerID Passord for reserverte brukerkontoer kan endres i Bruker Administrator. Når du har behov for å administrere brukerkontoer for ELtilbud, starter du Bruker Administrator. 3

4 ELtilbud ELtilbud bruker du til å behandle tilbud. ELtilbud Normal arbeidsmetode: Opprette tilbud, definere post(er), legge inn kostnader og kalkulere tilbudet. Deretter skriver du ut alternative rapporter om tilbudet ditt fra Rapport Utforsker. Første gang du bruker programvaren kan det være lurt å definere generelle egenskaper for tilbud, da disse blir brukt som forhåndsvalg når du oppretter poster o.l. Meny linjen På meny linjen finner du valg av oppgaver. Oppgave som er uthevet kan startes. Oppgave som er tonet ned er ikke aktiv eller gyldig valg der du er i programmet. Fil menyen 4

5 ELtilbud Når du vil opprette et nytt eller endre eksisterende tilbud velger du Tilbud på Fil menyen. Når du vil vedlikeholde akkordkoder velger du Akkord på Fil menyen. Når du vil se på priser i systemet velger du Prisbok på Fil menyen. Når du vil opprette eller endre egne pakker i pakkeregisteret velger du Egne pakker på Fil menyen. Når du vil søke eller endre adresser velger du Adressebok på Fil menyen. Når du vil lukke et skjermbilde du har åpnet velger du Lukk på Fil menyen. Når du vil starte rapportmodulen for å skrive ut rapporter om tilbudet ditt velger du Skriv ut... på Fil menyen. Du kan også bruke tastekombinasjon Ctrl+P for å starte rapportmodulen. (Hold nede Ctrl tasten og trykk P tasten). Når du vil importere data til databasen velger du Importer data på Fil menyen. Når du vil Eksportere data fra databasen til fil velger du Eksporter data på Fil menyen. Når du vil endre generelle egenskaper for ELtilbud velger du Egenskaper på Fil menyen. Når du vil endre passord velger du Bytt passord på Fil menyen. Når du vil avslutte ELtilbud velger du Avslutt på Fil menyen. Rediger menyen Når du vil opprette en ny post i tilbudet ditt velger du Legg inn ny post på Rediger menyen. Når du vil fjerne en post i tilbudet ditt velger du Slett post på Rediger menyen. 5

6 ELtilbud Når du vil Endre en post i tilbudet ditt velger du Endre post på Rediger menyen. Når du vil søke i aktivt skjermbilde velger du Søk... på Rediger menyen. Når du vil søke etter og erstatte tekst i aktivt skjermbilde velger du Erstatt på Rediger menyen. Vindu menyen Vindu menyen bruker du til å ordne skjermbildene dine (vinduer) hvis du har åpnet flere samtidig i programmet. Når du vil at vinduene skal overlappe velger du Overlapp på Vindu menyen. Når du vil at vinduene skal deles horisontalt velger du Del horisontalt på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal deles vertikalt velger du Del vertikalt på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal ordnes automatisk velger du Ordne alle på Vindu menyen. Når du vil at vinduene dine skal minimeres velger du Minimer alle på Vindu menyen. Hjelp menyen Når du trenger hjelp om noe i programmet velger du Hjelp på Hjelp menyen. Da vil hjelp systemet for programmet startes, og du kan søke etter svar blant emnene der. Når du vil se versjons informasjon om programmet velger du Om ELtilbud på Hjelp menyen. Verktøy linjen På verktøylinjen finner du knapper for hurtigvalg til ofte brukte menyvalg. Tilbud Når du vil opprette et nytt eller endre eksisterende tilbud klikker du på Tilbud knappen. 6

7 ELtilbud Akkord Når du vil vedlikeholde akkordkoder klikker du på Akkord knappen. Prisbok Når du vil se på priser i systemet klikker du på Prisbok knappen. Pakker Når du vil opprette eller endre egne pakker klikker du på Pakker knappen. Adressebok Når du vil søke etter eller endre adresser klikker du på Adressebok knappen. Skriv ut Når du vil starte rapportmodulen for å skrive ut rapporter klikker du på Skriv ut knappen. Import Når du vil importere data fra fil til databasen klikker du på Import knappen. Eksport Når du vil Eksportere data fra databasen til fil klikker du på Eksport knappen. Hjelp Når du trenger hjelp om noe i programmet velger du Hjelp 7

8 Egenskaper Når du velger Egenskaper får du opp et skjermbilde hvor du kan definere alternativer for ELtilbud. Skjermbildet er gruppert i sidefaner. ELtilbud Sidefane Kalkulasjon: Her finner du parametere som påvirker hvordan kalkulasjonen blir utført og forhåndsvalg for parametere i kalkyle. Kalkyle metode: Når du velger Påslag på innkjøpspris blir kalkulasjon utført med nettopris som grunnlag (total = netto * faktor) Når du velger Påslag på listepris blir kalkulasjon utført med listepris som grunnlag (total = liste * faktor) Forhåndsvalg: Forhåndsvalg overføres til hver nye post du oppretter i tilbud etter at forhåndsvalgene er endret. Forhåndsvalgene endrer ikke parematere i poster som allerede eksisterer i tilbudene dine. Forhåndsvalgte parametere kan overstyres og endres i tilbudene dine. I feltet Km-sats kjøregodtgjørelse oppgir du kjøregodtgjørelse i kroner pr. 8

9 ELtilbud km. I feltet Kostn. sevicebil oppgir du servicebil eller annen fast kostnad i kroner pr. tilbud. I feltet Faktor materiell oppgir du ønsket faktor for materiellkalkyle. (total materiell = grunnlag materiell * faktor materiell) I feltet Faktor arbeid oppgir du ønsket faktor for arbeidskalkyle. (total arbeid = grunnlag arbeid * faktor arbeid) I feltet tariff type velger du tariff som du ønsker å hente arbeidskostnader fra. I feltet timepris oppgir du timepris i kroner pr. time for omregning mellom tariffbeløp i kroner til timer. I feltet multiplikator oppgir du gjeldende akkordmultiplikator for justering av netto i tariff til dagens verdi. Sidefane Generelt: Her velger du prioritering mellom leverandører som du har priser fra i systemet. Ved kalkyle vil pris på materiell hentes fra leverandør som står øverst på listen. Materiell som denne ikke har vil systemet forsøke å hente fra neste leverandør på listen osv. 9

10 ELtilbud Åpne Klikk på Åpne knappen for å definere leverandørprioritet blant leverandører du har priser på. Foretrukne leverandører redigeres her. Tips! Velg ISO tekst som siste leverandør i listen. Dette medfører at du alltid vil få beregnet pris på materiell i pakker. ISO tekst inneholder gjennomsnittlig listepris på alt materiell som finnes i NELFOs standard pakkesystem. Sidefane Visning: Her bestemmer du hva som skal være synlig i ELtilbud. Når du vil se alle tilbud samtidig i tilbudslisten velger du Vis alle tilbud. Når du vil se leverandør i tilbud velger du Vis leverandør i tilbud. Når du vil se leverandør i vareliste velger du Vis leverandør i vareliste. 10

11

12 Når du vil lime inn et objekt som du har kopiert, klikker du på Lim inn knappen. Første Når du vil navigere til første tilbud eller post i tilbud klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste tilbud eller post i tilbud klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Hvis du står på gruppe vil bilde for å opprette nytt tilbud bli vist (kundeopplysninger). Hvis du står på tilbud vil bildet for registrering av ny post bli vist. Hvis du står på post vil bildet for registrering av ny kostnad bli vist. Rediger Når du vil redigere opplysninger for ett objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Hvis du står på tilbud vil bildet for redigering av tilbud bli vist. Hvis du står på post vil bildet for redigering av post bli vist. Hvis du står på kostnad vil bildet for redigering av kostnad bli vist. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette og deretter klikker du på Slett knappen. Akkordtariffliste Når du vil legge inn akkordkostnader i en post i tilbudet ditt, kan du klikke på Akkord knappen. Bildet Akkordliste blir vist på skjermen. Fra dette bildet kan du overføre akkordkostnader til poster i tilbudet. Vareliste Når du vil legge inn varekostnader i en post i tilbudet ditt, kan du klikke på Vareliste knappen. Bildet Vareliste blir vist på skjermen. Fra dette bildet kan du overføre varer til poster i tilbudet. Pakker 12

13

14 Nytt tilbud Når du velger Nytt tilbud får du opp et skjermbilde for inntasting av opplysninger om tilbudet. Fyll ut informasjonen du vil registrere og klikk på OK knappen for å lagre eller Avbryt knappen for å avbryte registreringen. Obs! Du MÅ fylle ut informasjon i feltet Tilbudsnavn. Øvrige felter KAN utelates. 14

15 Åpne tilbud Når du velger å åpne tilbud blir dette bildet vist på skjermen. Velg tilbudet du ønsker å åpne i tilbudslisten og klikk på OK knappen for å åpne tilbudet eller Avbryt knappen for å avbryte. 15

16 Tilbud - Rediger Når du har valgt å redigere tilbudsopplysninger vil dette bildet bli vist. Dette bildet bruker du til å endre opplysninger for aktivt tilbud. Når du er ferdig med å redigere opplysningene klikker du på OK knappen for å lagre. Du kan avbryte endringen ved å klikke på Avbryt knappen. 16

17

18 Tilbud - Rediger post Når du har valgt å redigere opplysninger for en post vil dette bildet bli vist. Du kan endre tekst og faktorer for arbeid og materiell for posten. Klikk OK knappen for å lagre eller Avbryt knappen for å avbryte. 18

19 Tilbud - Ny kostnad Når du har valgt å opprette en ny kostnad i tilbudet ditt vil du se dette bildet: Kostnadstype Kostnadstype boksen viser alle kostnadstyper du kan registrere i ELtilbud. Du kan velge blant Vare, Akkord, Pakke eller Tilbud. Du må velge en av disse. Vare kostnader hentes fra pris systemet, akkordkostnad hentes fra tariff systemet og pakke kostnad hentes fra pakke systemet i ELtilbud. Kostnadstypen Tilbud er fristillt fra interne tabeller, og defineres helt og fullt av deg. Kode I kode feltet taster du inn gyldig kode for valgt kostnadstype. Hvis du har valgt å registrere en vare må du taste inn ett varenummer som finnes i prisboken. Hvis du har valgt å registere en akkordkostnad må du taste inn en akkordkode som finnes i akkordregisteret. Hvis du har valgt å registrere en pakke må du taste inn et pakkenummer som finnes i pakkesystemet ditt. Søk Du kan søke etter kode ved å klikke på Søk knappen. Søk knappen fungerer forskjellig etter hvilken kostnadstype du har valgt å søke etter. Du kan kun søke etter kostnadstyper som finnes i tabeller. Du kan ikke søke etter kostnadstypen tilbud da dette er en kostnadstype som du selv definerer kode for pr. tilbud. Tekst I tekst feltet taster du inn en beskrivende tekst for kostnaden. Tekst feltet er kun aktivt når du har valgt kostnadstypen Tilbud. Tekster for vare-, akkord- eller pakkekostnader hentes fra interne tabeller i systemet. Antall I antall feltet oppgir du antall av kostnaden som du vil registere i posten. Enhetspris materiell 19

20 I feltet Enhetspris materiell taster du inn netto materialpris pr. enhet av kostnaden. Feltet er kun aktivt for redigering når du har valgt kostnadstype Tilbud. Materialkostnad for vare eller pakke hentes fra interne tabeller. Enhetspris arbeid I feltet Enhetspris arbeid taster du inn netto arbeidspris pr. enhet av kostnaden. Feltet er kun aktivt for redigering når du har valgt kostnadstype Tilbud. Arbeidskostnad for akkord eller pakke hentes fra interne tabeller. OK Klikk OK knappen for på lagre kostnaden. Avbryt Klikk Avbryt knappen for å avbryte registreringen. 20

21 Tilbud - Rediger kostnad Når du har valgt å redigere en kostnad vil du se ett bilde som du bruker til å endre opplysninger for kostnaden. Bildet som blir vist anhenger av hva slags kostnad du har valgt å endre. Hvis du har valgt å redigere en pakke blir dette bildet vist: Du kan endre innhold i pakken og antall pakker i posten. Hvis du har valgt å endre en vare-, akkord- eller tilbudskostnad blir dette bildet vist: Når du er ferdig med endringen klikker du på OK knappen for å Lagre eller Avbryt knappen for å avbryte. 21

22 Akkordliste Når du velger Akkordliste blir vil skjermbildet for henting av akkordkostnader komme opp på skjermen. Skjermbildet gir anledning til å hente arbeidskostnader fra akkordtariff for overføring til poster i tilbudet ditt. 22

23 Pakker Når du velger Pakker blir vil skjermbildet for henting av Pakker komme opp på skjermen. Skjermbildet gir anledning til å hente pakker fra pakkesystemet for overføring til poster i tilbudet ditt. Du får tilgang til både standardpakker levert av NELFO og egendefinerte pakker som du selv har opprettet. 23

24 Vareliste Når du velger Vareliste blir vil skjermbildet for henting av materialkostnader fra leverandørs prisbok komme opp på skjermen. Du får tilgang til prisboken til alle leverandørene du har importert varefiler fra. Skjermbildet gir anledning til å hente materialkostnader fra leverandørs prisbok for overføring til poster i tilbudet ditt. 24

25 Tilbud - Kalkuler Når du velger Kalkuler får du opp skjermbildet for kalkulasjon av postene i tilbudet ditt. Du kan endre faktorer pr. post og generelle kostnader for hele tilbudet. Klikk på Summér knappen for å kalkulere og OK knappen for å lagre. OBS! Tilbudet må være kalkulert for at utskrifter skal vise riktige data! 25

26

27 Første Når du vil navigere til første objekt klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste objekt klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på egendefinert hovedgruppe vil bilde for ny undergruppe bli vist. Du kan ikke legge til undergruppe på hovedgruppe som henviser til Akkordtariff Landbasert virksomhet. Står du på undergruppe 07, egendefinert undergruppe eller i akkrodlisten, blir skjermbilde for registrering av ny tariffkode vist. Mrk! Hvis du står på hoved- eller undergruppe som henviser til Akkordtariff Landbasert virksomhet, kan du kun registrere ny akkord i undergruppe 07 Avtalepriser. Hvis du står på egendefinert undergruppe kan du registrere ny akkord i vilkårlig undergruppe. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for endring av hovedgruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for endring av undergruppe bli vist. Står du i akkordlisten vil bildet for endring av tariff bli vist. Mrk! Kun egendefinerte oppføringer kan endres. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette. Mrk! Kun egendefinerte oppføringer kan slettes. Søk Når du vil søke etter objekter i akkordlisten klikker du på Søk knappen. 27

28 Søkebildet gir anledning til å søke i feltene akkordkode eller tekst. Hjelp Når du har behov for hjelp om akkordbildet klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet vil starte og vise hjelp om akkordbildet. Tariffhjelp Når du vil se utfyllende opplysninger om valgt akkordkode klikker du på tariffhjelp knappen. Hjelpsystemet for Akkordtariff vil starte og vise informasjon om valgt kode. Lukk Når du vil avslutte akkordbildet klikker du på Lukk knappen. 28

29

30 leverandør ved å åpne mappen for leverandøren. Under varelisten har du sidefanene Vareinfo, Alternativ og Selvkost som du kan veksle mellom for å se vareinformasjon eller selvkostpriser på valgt vare i varelisten. Sidefanen Selvkost viser alle rabattavtaler for valgt leverandør og vare, og varens selvkostpris. Oppdatering av produkt- og vareinformasjon gjør du ved å starte ELtilbuds importprogram og importere prisfiler som du mottar fra leverandører. Verktøylinjen Første Når du vil navigere til første vare i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste vare i listen klikker du på Siste knappen. Rabattavtaler Når du vil vedlikeholde rabattavtaler klikker du på Rabattavtaler knappen. Skjermbildet for rabattavtaler blir vist på skjermen. Mrk! Du må åpne sidefanen Varepriser for at Rabattavtaler knappen skal bli aktiv. Egenskaper Når du vil se egenskaper på valgt produkt klikker du på Egenskaper knappen. Skjermbilde for prissammenligning mellom leverandører blir vist på skjermen. Herfra kan du dobbeltklikke på aktuell leverandørpris og bli overført videre til varepris siden for flere detaljer. Søk Når du vil søke etter varer klikker du på Søk knappen. Dialogen for søk blir vist på skjermen. Du kan søke på hele- eller del av varetekst, varenummer eller teknisk betegnelse. Hjelp Når du har behov for hjelp klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet vil starte og vise hjelp om prisbok. Lukk 30

31 Når du vil avslutte prisboken klikker du på Lukk knappen. Definisjoner Lev enh - Leveringsenhet Leveringsenhet angir kvantum som listepris er fastsatt etter. Grunnenh - Grunnenhet Grunnenhet er minste enhet som benyttes ved montasje. Mengde Mengde er antall grunnenheter som inngår i leveringsenhet. Listepris Listepris er pris pr. oppgitt leveringsenhet. Grunnpris Grunnpris er pris pr. grunnenhet. Grunnpris beregnes av Listepris dividert på Mengde. Rabattkode Rabattkode er leverandøres rabattkode på varen. Rabattkode benyttes for å koble rabattsats i leverandørens rabattavtaler til varen for beregning av selvkost på varen. 31

32 Rabattavtaler Dette skjembildet viser alle rabattavtaler som finnes i systemet. Du bruker bildet til å vedlikeholde rabattavtaler. Verktøylinjen Ny Når du vil opprette en ny rabattavtale klikker du på Ny knappen. Skjermbildet for registrering av ny rabattavtale blir vist på skjermen. Første Når du vil navigere til første rabattavtale i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste rabattavtale i listen klikker du på Siste knappen. Ny Når du vil opprette en ny rabattavtale klikker du på Ny knappen. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt rabattavtale klikker du på Rediger knappen. Skjermbildet for redigering av rabattavtale blir vist på skjermen. Slett Når du vil slette en rabattavtale klikker du på Slett knappen. 32

33 For å slette må du først markere rabattavtalen du vil slette. OK Når du vil lukke rabattavtaler kan du klikke på OK knappen. Avbryt Når du vil lukke rabattavtaler kan du klikke på Avbryt knappen. 33

34

35 Når du vil lagre valgt pakke som en egendefinert pakke klikker du på Lagre pakke som... knappen. Du registrerer opplysninger om pakkekopi i bildet som blir vist på skjermen. Du kan lagre kopi av standardpakker fra NELFO og egendefinerte pakker som nye pakker. Kopier Du kan kopiere hoved-, undergruppe eller pakke til egendefinert hoved-, undergruppe eller pakke. Du kan ikke kopiere til hoved- eller undergruppe som er reservert av NELFO. Før du kopierer må du velge hva du skal kopiere. Hvis du står på hovedgruppe kan du kopiere alle undergrupper med pakker til egendefinert hovedgruppe. Hvis du står på undergruppe kan du kopiere alle pakker i undergruppe til egendefinert undergruppe. Hvis du står på pakke kan du kopiere pakken til ny egendefinert pakke (lagre som...). Lim inn Når du vil lime inn data du har kopiert klikker du på Lim inn knappen. Du kan kun lime inn objekter når du står på egendefinert nivå tilsvarende nivå du kopierte fra. Første Når du vil navigere til første pakke i listen klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste pakke i listen klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette et nytt objekt under valgt nivå klikker du på Ny+ knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for ny undergruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for registrering av ny pakke bli vist. Står du i pakkelisten vil bildet for registrering av ny pakke bli vist hvis listen tilhører en egendefinert undergruppe. Mrk! Du kan ikke legge til undergruppe i hovedgruppe som inngår i NELFOs standardpakker. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt objekt klikker du på Rediger knappen. Denne knappen fungerer forskjellig etter hvilket objekt som er markert i bildet. Står du på hovedgruppe vil bilde for endring av hovedgruppe bli vist. Står du på undergruppe vil bilde for endring av undergruppe bli vist. 35

36 Står du i pakkelisten vil bildet for endring av pakke bli vist. Mrk! Du kan kun endre egendefinerte pakker. Slett Når du vil slette et objekt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere objektet du vil slette. Du kan ikke slette objekter som inngår i NELFOs standardpakker. Du kan slette egendefinerte hoved-, undergrupper og pakker. Akkordliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Akkordliste knappen for å plukke arbeidskostnader fra Akkordtariff Landbasert virksomhet. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Akkordliste knappen. Akkordliste blir vist på skjermen. Vareliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Vareliste knappen for å plukke materialkostnader fra prisboken din. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Vareliste knappen. Vareliste blir vist på skjermen. Pakkeliste Når du vil endre innhold i en egendefinert pakke kan du klikke på Pakkeliste knappen for å plukke pakker som finnes i systemet ditt. Du kan kun endre innhold i egendefinerte pakker. Marker pakken du vil endre før du klikker på Pakkeliste knappen. Pakkeliste blir vist på skjermen. Søk Når du vil søke etter pakker klikker du på Søk knappen. Hjelp Når du har behov for hjelp om Egne pakker klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet for ELtilbud vil starte og vise hjelp om Egne pakker. Lukk 36

37

38 Adressebok Adresseboken inneholder alle kontaktkategorier som benyttes i ELtilbud. Du benytter adresseboken til oppslag og vedlikehold av opplysninger på kontaktkategoriene. Du kan sortere adresselisten ved å klikke på kolonneoverskriftene i adresselisten. Verktøylinjen Ny kontakt Når du vil opprette en ny kontakt må du først velge type kontakt ved å åpne ønsket mappe. Deretter klikker du på Ny knappen. Skjermbildet for registrering av ny kontakt blir vist på skjermen. Første Når du vil navigere til første kontakt i adresselisten klikker du på Første knappen. Siste Når du vil navigere til siste kontakt i adresselisten klikker du på Siste knappen. Ny+ Når du vil opprette en ny kontakt må du først velge type kontakt ved å åpne ønsket mappe. Deretter klikker du på Ny+ knappen. Skjermbildet for registrering av ny 38

39 kontakt blir vist på skjermen. Rediger Når du vil endre informasjon om valgt kontakt klikker du på Rediger knappen. Skjermbildet for redigering av kontakt blir vist på skjermen. Slett Når du vil slette en kontakt klikker du på Slett knappen. For å slette må du først markere kontakten du vil slette. Mrk! Kontakter kan kun slettes fra kategorien Ikke angitt. Du kan ikke slette en kontakt som har kategoritilknytning. For å slette kontakt må du først fjerne alle kategoritilknytninger for kontakten. Deretter kan kontakten slettes fra kategorien Ikke angitt. Egenskaper Når du vil se egenskaper for en kontakt klikker du på Egenskaper knappen. Du kan osgå vise egenskaper til kontakten ved å dobbeltklikke på kontakten i adresselisten. Skjermbildet for visning av egenskaper for kontakten blir vist på skjermen. Du kan ikke endre opplysninger i bildet som viser egenskaper. Søk Når du vil søke etter kontakter klikker du på Søk knappen. Dialogen for søk i adressebok blir vist på skjermen. Hjelp Når du har behov for hjelp om adresseboken klikker du på Hjelp knappen. Hjelpsystemet for ELtilbud vil starte og vise hjelp om adresseboken. Kategori Når du vil vise, legge til eller fjerne kategoritilknytning for valgt kontakt i adressebok klikker du på Kategori knappen. Skjermbildet Kategorier blir vist på skjermen. Postnummertabell Når du vil endre opplysninger om postnummer og -steder klikker du på postnummertabellknappen. Skjermbildet for redigering av posttabell blir vist på skjermen. 39

40 Lukk Når du vil avslutte adresseboken klikker du på Lukk knappen. 40

41 Rapport Utforsker Rapport Utforsker bruker du til å behandle utskrifter. Alle utskrifter i systemet produseres av Rapport Utforsker. Rapportene er gruppert i mapper pr. kategori. Når du vil se utskriften i forhåndsvisning på skjermen før du skriver ut, dobbeltklikker du på rapporten. Når du vil skrive ut en rapport på skriver velger du rapporten og klikker på skriver knappen på verktøy linjen. Det samme gjør du hvis du vil skrive til fil. Rapportene i Rapport Utforsker er lagret i en egen rapportdatabase som er uavhengig av tilbudsdatabasen. Ved behov kan NELFO levere korrigerte eller nye rapporter i form av filer med rapportdefinisjoner eller i form av komplett rapportdatabase. Meny linjen Fil menyen Når du vil åpne en rapport i forhåndsvisning velger du først rapporten du vil åpne og deretter Åpne på Fil menyen. 41

42 Når du vil opprette en ny mappe velger du Ny på Fil menyen og deretter Mappe på undermenyen. Når du vil opprette en ny rapport velger du Ny på Fil menyen og deretter Rapport på undermenyen. Når du vil endre en rapport velger du først rapporten du vil endre og deretter Design på Fil menyen. Når du vil skrive ut en rapport til skriver eller til fil velger du først rapporten du vil skrive ut og deretter Skriv ut... på Fil menyen. Når du vil fjerne en mappe eller en rapport velger du først mappen eller rapporten du vil fjerne og deretter Fjern på Fil menyen. En rapport som fjernes blir sendt til papirkurven og blir der helt til du velger å tømme papirkurven. Du tømmer papirkurven ved å åpne mappen Papirkurv, klikke på høyre musetast over papirkurven og velge Tøm papirkurven fra sprett opp menyen. Når du vil endre navn på en mappe eller en rapport velger du først mappen eller rapporten du vil endre navn på og deretter Gi nytt navn på Fil menyen. Når du vil avslutte Rapport Utforsker velger du Lukk på Fil menyen. Vis menyen Vis menyen bruker du til å bestemme visning for hva som skal være synlig i Rapport Utforsker Når du vil se verktøy linjen i Rapport Utforsker velger du Verktøylinje på Vis menyen slik at det står et merke til venstre for dette valget. Hvis du fjerner merket blir verktøy linjen skjult. Når du vil se status linjen i Rapport Utforsker velger du Statuslinje på Vis menyen slik at det står et merke til venstre for dette valget. Hvis du fjerner merket blir Status linjen skjult. Når du vil se rapportene i liste visning velger du Liste på Vis menyen. Når du vil se raportene i detalj visning velger du Detaljer på Vis menyen. Hjelp menyen Hjelp menyen gir tilgang til informasjon om ReportBuilder, - en komponentsamling som Rapport Utforsker er basert på. Hjelpfilen for denne komponentsamlingen leveres ikke sammen med ELtilbud. Når du velger Hjelpeemner for ReportBuilder vil du åpne hjelpfilen for 42

43

44 Importer data Når du velger Importer data startes import modulen. Importmodulen er et eget program som du benytter til å importere data fra fil til tilbudsdatabasen. Du benytter import modulen til å importere varefiler og rabattavtaler som du har mottatt fra leverandør. 44

45 Eksporter data Når du velger Eksporter data startes eksport modulen. Eksportmodulen er et eget program som du benytter til å eksportere data fra tilbudsdatabasen til fil. 45

46 NELFO ELtilbud Adresse: NELFO Fridtjof Nansens vei 17 Postboks 5467 Majorstuen 0305 OSLO Telefon: Faks: e-post: web: Butikken: 46

47 Brukerstøtte ELtilbud Brukerstøtte for programvaren: Bruk hjelp funksjonen i programvaren. Der finner du svar på de fleste spørsmål. Hjelp funksjonen aktiverer du ved å klikke på hjelp knappen i menyer og på verktøylinjen i skjermbildet. På våre hjemmesider kan du finne oppdateringer av programvaren. ELtilbud: Du kan sende e-post til ELtilbuds postkasse hvis du trenger hjelp. Du kan ringe for å snakke med oss Telefon sentralbord: Navn Hva? Direkte telefon Glenn Sundbakken Anbud, kalkyle Nina Heier Johansen Lisens, abonnement Rune Stiauren Datateknisk

ELtilbud 3 brukerveiledning

ELtilbud 3 brukerveiledning Veiledning Innhold Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 13 Akkord... 32 Prisbok... 35 Rabattavtaler... 40 Pakker... 42 Adressebok... 45 Rapport Utforsker... 47 Importer data Import... 49 Eksporter

Detaljer

ELdata kalkyle. Innhold:

ELdata kalkyle. Innhold: Innhold: Om...2 Historikk kalkulasjon...3 Brutto akkord... 7 Vurdering arbeidstid...11 Arbeidslønn... 16 Kalkulasjon arbeid... 19 Kalkulasjon selvkost materiell...28 Kalkuler materiell påslag... 31 Kalkulasjon

Detaljer

ELdata brukerveiledning

ELdata brukerveiledning Veiledning Innhold Om ELdata...2 ELdata hovedbilde...5 NS 3457... 24 Mengde... 27 Kapittel... 38 NS 3450... 39 NS 3455... 40 NS 3451 NS 3451... 42 NS 3420 NS 3420... 45 NS 3421... 47 Akkordtariff... 62

Detaljer

Overføring ELdata til MS Project

Overføring ELdata til MS Project Overføring ELdata til MS Project Hva overføres Rapport Utforsker for ELdata v7.0 inneholder et par nye rapporter for overføring av data mellom ELdata og MS Project (2000/2002/2003) Eksport Eldata - MS

Detaljer

Innhold: ELdata brukerveiledning

Innhold: ELdata brukerveiledning Innhold: Om ELdata...... 2 ELdata hovedbilde... 5 NS 3457......25 Mengde...28 Funksjon......37 NS 3450......38 NS 3455...40 NS 3451......43 NS 3420...47 NS 3421......49 Akkordtariff......67 Prisbok......

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Den elektroniske prisbok

Den elektroniske prisbok Den elektroniske prisbok 1. INSTALLASJON 1. Sett inn CD. 2. Klikk Start og Datamaskin 3. Velg din CD-stasjon 4. Kjør Install.exe 5. Følg anvisningene. Når du er ferdig vises et nytt ikon for å starte Prisassistenten.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Ny versjon av Hs-Kalk er nå lansert

Ny versjon av Hs-Kalk er nå lansert Trondheim, 5. mars 2008 Til brukere av Hs-Kalk Ny versjon av Hs-Kalk er nå lansert Hinfo har nå foretatt en større redigering av kalkulasjonssystemet Hs-Kalk. Eksisterende kalkulasjonspakker har blitt

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer