Et magasin fra Statsbygg Nr rom for bedring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et magasin fra Statsbygg Nr. 3 2012. rom for bedring"

Transkript

1 Et magasin fra Statsbygg Nr rom for bedring Nye Gulating lagmannsrett i Bergen gir verdige rammer for alvorlige avgjørelser. Gulating er det nyeste justisbygget i Statsbyggs portefølje. Totalt forvalter Statsbygg nesten kvadratmeter fengsler, politistasjoner og tinghus.

2 26 Gulating lagmannsrett er blitt en arkitektonisk bro mellom rådhuset i Bergen og småbebyggelsen på den andre siden. 8 aktuelt Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen fikk i november HR Norges pris «Kunsten å lede». 12 statsbygg i utlandet Ambassadebygningene forteller historier om Norge. Vi har sett på seks av dem og hvilke historier de forteller. 15 justissektoren Håkon Harv, leiar av fengselseininga i Eigedomsavdelinga, og Linda Sunde Eriksen, leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren, forklarer kvifor justissektoren er viktig for Statsbygg. 40 fengselshistorie 312 Dagens fengsler vil mye mer enn bare å straffe. De vil bygge mennesker opp igjen, klargjøre dem for et nytt liv på utsiden. Slik har det ikke alltid vært. 44 bak fasaden I Høyblokkens vestibyle hang veggteppet «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen fra Etter terrorangrepet 22. juli 2011 fikk Ida Areklett Garmann jobben med å lappe det sammen. 52 i prosess Bryggen har lent seg mer og mer både mot høyre og venstre de siste årene. Svaret på hvordan de skjeve bygningene skal rettes opp har overrasket de fleste. Utgiver: Statsbygg Bidragsytere: Teft Design as ved Geir Anders Rybakken Ørslien, Jan P. Solberg og Eline Dalland. Fete typer ved Morten Ryen. Statsbygg ved Mirjana Rødningen, Mette Nordhus, Stig P. Pettersen, Thale Berg Husby, Pål Weiby og Eva Kvandal. Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: Teft Design as Trykk: RK Grafisk as Papir: 170/90g Maxi/High Speed Gloss Opplag: 8200 Foto forside: Ivan Brodey Foto redaktører: Mette Randem Foto adm. dir.: Lars Myhren Holand Korrektur: Slett og rett redaktør Eva Kvandal Statsbygg: Biskop Gunnerus gt. 6, Pb Dep, 0032 OSLO Telefon: Telefaks: Web: E-post: Ansvarlig redaktør Hege Njaa Rygh vil du ha åpent rom helt gratis? Send e-post til: Åpent rom utgis fire ganger i året. Foto: ivan brodey Vil du ha nyheter fra Statsbygg via e-post? Abonner på /Nyhetsabonnement/

3 04 Leder ÅPENT ROM NR Øivind Christoffersen Administrerende direktør i Statsbygg Resultatet av de siste års politikk viser en rik vekst og betydelig framgang i næringsliv, i arbeidsliv og i samfunnsliv. Det er enda mye ugjort og enda mange uløste oppgaver. Vi står midt oppe i arbeidet med å bygge landet. Foredrag av Einar Gerhardsen i kommunevalgkampen i 1955 For folk og fedreland Statsbygg i 200! Når vi i 2016 feirer vårt 200- årsjubileum, så er det i visshet om at Statsbygg gjennom vår statsbyggeri-funksjon har tjent over seksti ulike regjeringer. Regjeringer som over tre århundrer har brukt Statsbygg som et virkemiddel for å iverksette sin politikk og for å gjennomføre saker på den politiske dagsordenen. Våre aktiviteter har definitivt speilet de ulike regjeringers prioriteringer gjennom de med- og motgangstider historien har bydd på. Vi bygger historie. Gjennom vårt byggeri har Statsbygg vært med på en fantastisk utvikling. En historie som i sin spede begynnelse handlet om nasjonsbygging. Senere har vi iverksatt politikernes beslutninger gjennom å bygge ulike institusjoner og infrastruktur i sentrale strøk så vel som i distriktene og i utlandet. Vi skaper arbeidsplasser. Statsbygg blir også brukt som et økonomisk redskap for regjeringer i nedgangstider. Da regjeringen la frem sin økonomiske krisepakke under finanskrisen i 2009, fikk Statsbygg ekstrabevilgninger på 733 millioner kroner penger vi brukte på en rekke små og store prosjekter over hele landet for å holde dampen oppe og sikre sysselsettingen i byggenæringen. Vi er et multiverktøy. Naturlig nok har selve statsbyggeriet kommet i skyggen av de viktige oppgavene som institusjonene vi har bygget for skal løse. Likevel er det uomtvistelig at Statsbygg har vært, og i fremtiden vil være, et viktig verktøy for både regjering og næring. Vi har vært en av de fremste drivkreftene for å fremme innovasjon i byggenæringen en næring som omsatte for svimlende 360 milliarder kroner i fjor. Vi løser det uløste. Da Gerhardsen i 1955 sa at «Vi står midt oppe i arbeidet med å bygge landet», var det med visshet om at den krevende gjenreisningen ville ta tid. Men også med vissheten om at arbeidet med å bygge et land aldri kan bli fullendt. Et tema som ikke var særlig fremtredende i etterkrigsårene, var klima- og miljøproblemene. Her er det «enda mye ugjort og enda mange uløste oppgaver», for å bruke Gerhardsens ord. Dette er imidlertid en oppgave som Statsbygg tar på alvor. Vi skal være et forbilde. Byggenæringen forbruker omtrent 40 prosent av all energi, produserer rundt 40 prosent av alt avfall og står for 3 prosent av Norges direkte klimagassutslipp. Det er store miljøgevinster å hente innenfor denne sektoren. Næringen består imidlertid av mange små aktører og er for fragmentert til at de kan drive forbedringsarbeidet alene. Staten har gitt Statsbygg i oppdrag å være et forbilde innenfor miljø- og energispørsmål i næringen. Så da vi nylig reviderte vår miljøstrategi, var det ikke for å komme i takt med utviklingen, men for fortsatt å ligge i forkant, slik at vi er i stand til å møte fremtidens miljøkrav. Vi påvirker. Det er nettopp selve byggeriet og eiendomsforvaltningen som gjør at vi kan bruke vår markedskraft for å få byggenæringen til å gå i riktig retning. Det har vi gjort ved å sette krav til kvalitet gjennom nye byggestandarder og ved å innføre strenge regler og sanksjoner ved brudd på sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøbestemmel- sene. Samtidig har vi kontraktsvilkår som forbyr sosial dumping og svart arbeid og pålegger entreprenører å ta inn lærlinger. Slik blir Statsbygg et viktig verktøy for en regjering. Statsbygg gjør raskt politikk om til praktisk handling. Vi bidrar i reformer. Statsbygg har også gjennom tidene blitt brukt som verktøy for å gjennomføre reformer i statsforvaltningen. Barneverninstitusjonene ble overført fra fylkeskommunene til Statsbygg i 2004 og fengselseiendommene ble overført i Statsbygg tok over ansvaret for forvaltning, drift og verdibevarende vedlikehold av eiendomsmassen. Slik kunne Bufetat og Kriminalomsorgen konsentrere seg om kjerneoppgavene på sine områder og å gjennomføre politiske reformer. Vi er mennesker. Bak organisasjonen «Statsbygg» står det 830 medarbeidere. Det er medarbeidere som gjør at vi på vegne av staten kan utvikle, planlegge, bestille, bygge, vedlikeholde og drifte de mest komplekse byggeprosjektene og eiendommene i Norge. Det er bredden i våre oppgaver og den samlede kompetansen som gjør at vi regnes for å være et av statens viktigste verktøy og virkemiddel i bygge- og eiendomspolitikken. Vi er stolte. Statsbyggs medarbeidere har gjennom 200 år bokstavelig talt bidratt til å bygge landet. Det er en historie vi er stolte over å være en del av. Det er spesielt å bygge for folk og fedreland. Vi gleder oss til å ta fatt på det som ligger foran oss. Vi gleder oss til, også i fremtiden, å iverksette politikken i praksis! Billedhugger Jo Visdals ( ) skulptur av Carsten Anker overvåker Statsbyggs restaurering av Eidsvollbygningen til jubileet i Foto: trond isaksen

4 ÅPENT ROM NR aktuelt 07 på tegnebrettet Gammelt hus, ny innmat jobben min Å forstå kunden Ozren Lozo (51) har vært prosjektleder i Statsbygg i 14 år. Gulating lagmannsrett er ett av de mange byggene han har hatt byggherreansvaret for. Tekst: Thale Berg Husby Mitt drømmeprosjekt er mitt neste prosjekt. Det er min innstilling, sier bosnieren som kom til Norge for 19 år siden. Gjennom årene i Statsbygg har det blitt mange drømmeprosjekt for Ozren Lozo. Han er ekspert på justisbygg, spesielt fengsler og rettsbygninger. Å skape en miniverden for de innsatte er utfordrende. En god prosjektleder må kunne omsette kriminalpolitikken til praktiske tiltak og ikke bare tenke teknisk. Jeg må også forstå dagliglivet til brukerne. Fengselsbygg skal legge til rette for at innsatte skal kunne leve et fullverdig liv med muligheter til skolegang, å jobbe, være sosiale, få medisinsk tilsyn, trene, se TV og innta måltider. For åtte år siden var Ozren Lozo med på å redusere soningskøen i Norge. Han ledet nybrottsarbeidet med byggingen av såkalte modulfengsel. Her blir spesiallagde moduler satt sammen som «byggesett» til et komplett fengselsbygg. Billigste soningsplasser bygget noensinne, i tillegg til at de ble laget på rekordtid, sier Ozren stolt. Overraskende nok er det ikke et fengsel som troner høyest på listen over Ozrens favorittbyggverk. Da må vi til hans hjemby, Mostar i Bosnia-Hercegovina, og den verdenskjente brua Stari Most fra Det er fascinerende med byggverk som gjør at mennesker kan stå i lufta. Tenk at de klarte å bygge denne brua for fire hundre år siden, helt uten de hjelpemidlene vi har i dag? Der har vi noe å lære om oppfinnsomhet og gjennomføringsevne. Foto: Paul S. Amundsen Foto: Pål Hoff bergen. Universitetsmuseet i Bergen skal rehabiliteres. Foreløpig har ikke den kompliserte rehabiliteringen fått midler til gjennomføring, men det prosjekteres for fullt. Så når Stortinget finner rom for å bevilge penger, er det bare å sette i gang. Der den nye aulaen skal etableres, skal den gamle bygningen rives og demonteres innvendig til vi står igjen med ett stort rom. Så skal det etableres etasjeskillere og rominndeling. Bygget skal behandles som fredet. Med liten plass til store maskiner, blir nok logistikken største utfordring, sier Statsbyggs prosjektleder Arne Blix. klippet og klart Missing link på plass SOGNDAL. Nybygget for Høgskolen i Sogn og Fjordane i Sogndal ble offisielt åpnet 5. november i strålende sol. Arkitektgruppen lille frøen AS vant plan- og designkonkurransen om å tegne det nye sentralbygget under mottoet «Missing Link», det manglende leddet som skulle binde sammen de tre gamle høgskolebygningene på Fosshaugane campus. Høgskolebygget huser blant annet auditorium, grupperom, fellesadministrasjon, bibliotek, kantine og bokhandel og har et samlet areal på 7605 kvadratmeter. i arbeid Handelshøyskolen et bra sted å være Bergen. Om få måneder vil tilbygget ved Norges Handelshøyskole stå ferdig etter bare 19 måneders byggetid. 100 mann og én dame er i arbeid på byggeplassen. Og gjennomgangsmelodien er at det er et godt sted å arbeide. Rent, ryddig og velorganisert. Bygget er på fem etasjer. To for ansatte, med blant annet 330 cellekontorer. To etasjer for studenter, med lesesaler, fem auditorier og 42 kollokvierom. I underetasjen er det arkiv og tekniske rom. Og du vil alltid vite hvor du er: På en fjerdedel av den 4000 kvadratmeter store glassfasaden er høyskolens logo preget inn. Foto: jaro hollan Foto: Marianne Røsvik

5 08 aktuelt ÅPENT ROM NR Kunsten å lede en kunnskapsorganisasjon Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen fikk i november HR Norges pris «Kunsten å lede». Den overraskede og ydmyke vinneren fremhever nødig seg selv. Da vil han heller berømme de mange dyktige medarbeiderne som har bidratt til å gjenreise Statsbyggs tillit og omdømme. Tekst: Morten Ryen Foto: Trond Isaksen D et var både en stor overraskelse og en stor glede å få denne prisen, sier en fornøyd administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen. Jeg fikk ingen hint på forhånd, og må ærlig talt si at jeg aldri hadde ventet å få en slik utmerkelse. Christoffersen fikk prisen både for sitt gode lederskap gjennom mange år, men også for måten han og Statsbygg taklet krisen 22. juli og perioden etterpå. Jeg håper og tror at ikke bare jeg, men hele Statsbygg er stolt over denne oppmerksomheten. Teknologi og ledelse Øivind Christoffersen er opprinnelig informatiker fra Universitetet i Oslo: Han har vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og hatt flere lederstillinger i IT-selskaper som Computas, Hewlett-Packard og Honeywell. Han kom til Statsbygg i 1999, først som eiendomsdirektør, deretter som konstituert administrerende direktør fra oktober 2000, til han fikk fast ansettelse i stillingen året etter. Han kom inn i en organisasjon som var ustabil, preget av uro og hadde dårlig omdømme. Statsbygg var ute i hardt vær på flere måter. Det hadde vært mye negativ omtale i avisene i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet og oppussingen av Slottet, og organisasjonen manglet tillit i departementene og på Stortinget, sier Christoffersen. Også blant folk flest hadde etaten et temmelig dårlig omdømme. Det var på ingen måte gitt at Statsbygg ville overleve. Sterke krefter i de politiske miljøene argumenterte for at jobben like gjerne kunne gjøres av private aktører. Det var som å bli spurt om å bli kaptein på et skip som var ute i en orkan. Derfor måtte jeg tenke meg om både en og to ganger før jeg sa ja takk. Den gode samtalen Christoffersen er ikke typen som snakker om ledelsesfilosofi eller læremestere, men han kan like en utfordring og mener at de menneskelige relasjonene en leder etablerer er helt vesentlig for å lykkes. Han tror på systemer, rutiner, kvalitet og kommunikasjon. At det alltid er mulig å skape forandring og at det er viktig å snakke sammen. Stemningen i organisasjonen var ikke god da jeg begynte, innrømmer han. Den var preget av utrygghet, mistenksomhet og manglende tillit til ledelsen. Det var nok de som var skeptiske til meg også, som verken var bygningsingeniør eller hadde erfaring fra bransjen. Men jeg hadde hatt Statsbygg som kunde, og kunne også vise til år som toppleder. Det hjalp. Tross uro og politisk strid, møtte han en organisasjon med en sterk indre lojalitet og mange flinke folk. Det ga håp. Noe av det første han gjorde var å etablere uformelle fora med fagforeningene ventileringsmøter der tillitsvalgte fra de ulike fagforeningene kunne lufte sine synspunkter og frustrasjoner. På disse møtene kunne alle snakke fritt og åpent uten at det ble protokollført eller gjort vedtak. Hensikten var å skape et rom for dialog, skape trygghet og bygge opp gjensidig tillit og forståelse av oppgaver og ansvar. Tilsvarende satset vi på en åpen og god dialog med alle ansatte. Slik kunne vi starte prosessen med å bygge en god bedriftskultur. Forandret bransjen Etter hvert som uroen i organisasjonen begynte å legge seg, kunne Christoffersen og ledergruppen starte arbeidet med planer og strategier for framtiden, utarbeide gode systemer og starte med lederutviklingsprogrammer. Ambisjonene har vært å bygge opp Statsbygg som et ledende kunnskapsmiljø og et forbilde for hele byggebransjen. Vi har vært ambisiøse i våre mål om å bygge effektivt, miljøvennlig og med høy kvalitet. Vi har utviklet verktøy og stilt Om prisen «Kunsten å lede» Deles ut av HR Norge. Gis til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Viktige momenter er samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og et positivt menneskesyn. Tidligere vinnere er blant andre Bjørn Kjos (2009), Marit Breivik (2008), Idar Kreutzer (2006) og Helen Bjørnøy (2004).

6 10 aktuelt ÅPENT ROM NR Alle avgjørelser kan selvfølgelig ikke tas på allmøter, men du må ikke overkjøre folk. Jeg har prøvd å finne den riktige balansen mellom prosess og gode beslutninger. Øivind Christoffersen, Administrerende direktør i Statsbygg krav i våre prosjekter som jeg mener har bidratt til å forandre bransjen, sier Christoffersen. Under hans ledelse har Statsbygg blant annet bidratt til utvikling knyttet til IT-verktøyet BIM Bygningsinformasjonsmodeller som vekker oppsikt også internasjonalt. Krav til energieffektivitet og gjenbruk har også bidratt til større miljøbevissthet i bransjen. Kunnskapsledelse Statsbygg er en kunnskapsorganisasjon. Det er vår styrke, men det er også noe du må ta hensyn til som leder. Det er ikke som å styre en produksjonsbedrift. Du må være glad i mennesker og kunne snakke med alle. I en virksomhet som Statsbygg er prosessen fram til beslutningen også avgjørende. Du må kunne lytte til motforestillinger, og sørge for at de riktige menneskene har fått være med underveis, sier Christoffersen. Alle avgjørelser kan selvfølgelig ikke tas på allmøter, men du må ikke overkjøre folk. Jeg har prøvd å finne den riktige balansen mellom prosess og gode beslutninger. Folk som jobber i denne typer virksomheter investerer mye av seg selv i jobben, både faglig og personlig. De er her med hele seg, og det er det viktig å ta hensyn til. Må være endringsvillige Christoffersen mener Statsbygg i dag står støtt, men som en etat som ligger under politisk styring, må de alltid være forberedt på endring og nye mandater. Våre eiere og kunder har mye større tillit til oss i dag enn for ti år siden. Det gjenspeiles i at vi stadig får nye oppgaver og en utvidet portefølje. Vi har blant annet fått forvaltningsansvar for alle barneverninstitusjoner og fengsler i Norge. Det er en oppgave vi er svært stolte over. Selv om Statsbygg er en helt annen organisasjon i dag enn for ti-tolv år siden, er Øivind Christoffersen helt på det rene med at det å rette opp det bildet som ble skapt i media for mange år siden tar lang tid. På omdømmemålinger i befolkningen skårer vi ikke særlig høyt, men det bekymrer meg ikke. Vi kan ikke gå inn i en popularitetskonkurranse med Coca-Cola, Tine eller Vinmonopolet. Det som er viktigst for oss er at våre eiere, kundene, samarbeidspartnere og bransjen er fornøyd med og stoler på oss, sier Christoffersen. Men jeg skal ikke nekte for at jeg blir glad den dagen jeg hører en taxisjåfør skryte av den jobben vi gjør. Støtt i stormen Noe av det juryen trekker fram i sin begrunnelse for prisen, er måten Christoffersen og Statsbygg håndterte terrorangrepet 22. juli og utfordringene i dagene etterpå. Jeg er veldig fornøyd med hvordan organisasjonen taklet krisen, sier Christoffersen. Vi hadde et kriseteam på plass allerede ti minutter etter eksplosjonen, og allerede neste dag begynte våre ansatte å lete etter lokaler til de departementer som var rammet. Også sikring og opprydding av de ødelagte bygningene i Regjeringskvartalet har gått helt etter planen. Det viser at organisasjonen tåler en storm, og det gjør meg stolt. Stillingen som administrerende direktør i Statsbygg er en åremålsstilling, og Øivind Christoffersen er nå på tampen av sin andre og siste seksårsperiode. Neste sommer er det slutt. Han kunne trukket seg tilbake til leiligheten i Spania for å spille golf, drikke rødvin og lytte til yndlingsartisten Bob Dylan, men han er ikke der riktig ennå. Det er vemodig å skulle slutte i Statsbygg, men jeg føler ikke at jeg er ferdig i yrkeslivet. Jeg har fremdeles lyst på nye utfordringer, men jeg vet ikke helt hva. Det bør jeg kanskje snart tenke på å få avklart? , 2, 3, 4, 5: Som administrerende direktør i Statsbygg, har Øivind Christoffersen en svært travel hverdag. Han bruker mye tid på møter og oppfølging av både kunder og oppdragsgivere. I en travel hverdag prioriterer han likevel å spise lunsj og slå av en prat med sine medarbeidere. 2

7 12 statsbygg i utlandet ÅPENT ROM NR NORSKE ANSIKTER Hvem vil Norge være for sine venner ute i verden? Ambassadebygningene sender alltid signaler. Stockholm, Sverige Tekst: Geir Anders Rybakken Ørslien tema: formålsbygg DEN VENNLIGE AMBASSADEN Byggeår 1952 Ambassaden i Stockholm ble av arkitekten selv kalt «det hensynsfulle» bygget. Det er tilpasset terrenget, nesten usynlig fra Strandvägen med bare en lav mur rundt eiendommen. Arkitekt Knut Knutsen ønsket å signalisere imøtekommenhet overfor gjester og naboer. For ham var det viktig at ambassadebygningen vektla Norges rolle som et demokratisk og fredelig land. Knutsen nøyde seg ikke med å tegne selve bygget, men formga selv unike møbler og interiørdetaljer som ble spesiallaget for denne ambassaden. Både møblene og detaljene har vært uvanlig slitesterke, og godt tatt vare på. Slik understrekes inntrykket av helhet og varige verdier. guri Dahl foto: guri Dahl og åke E:SON LINDMAN foto: Geir Anders Rybakken Ørslien Stedene der vi møter våre gjester sier mye om hvordan vi lever og hva vi legger vekt på. Bente Angell-Hansen, utenriksråd Den norske ambassaden i Stockholm ble tidlig kjent som den åpne og vennlige ambassaden. Ambassadørboligen i Wien røper at Norge er opptatt av naturen. Ambassaden i Tokyo knytter bånd mellom norsk og japansk kunst. Og en ambassadørbolig i Genève har fått gjester til å gråte. Hvordan? Det handler om arkitektur, om interiører og utsmykning og om valgene som tas når nye bygg skal reises. Alle disse faktorene sender signaler og formidler verdier. De norske utenriksstasjonene er Norges ansikt utad, og består til sammen av 173 bygninger på totalt kvadratmeter. Statsbygg eier omkring halvparten av bygningsmassen, og er forvalter av alle de norske utpostene. Det er utenriksråd Bente Angell- Hansen takknemlig for, der hun sitter i sitt romslige hjørnekontor hos Utenriksdepartementet i Oslo og forteller om hvordan kunst og arkitektur bidrar til å skape kontakt og forståelse. Kontoret minner ikke så lite om en åpen stue: De lyse gardinene rekker fra gulv til tak. Et lunt teppe varmer under stuebordet og sofaen i sort, komfortabelt skinn. Kunsten på veggene har hun selv valgt ut. Som UDs øverste administrative leder og tidligere ambassadør i Ungarn og Genève, er hun opptatt av hva som formidles i rommene. Stedene der vi møter våre gjester sier mye om hvordan vi lever og hva vi legger vekt på. Dermed fungerer de også ofte som åpning til gode samtaler. Det har jeg erfart mange ganger, ikke minst når det kommer til temaer som menneskerettigheter, sier utenriksråden. Som den kvelden i Genève, der Angell-Hansen var ambassadør til Norges FN-delegasjon og visepresident i Menneskerettighetsrådet. Jeg tok imot besøk av en av verdens mest profilerte menneskerettighetsforkjempere, og inviterte henne hjem til boligen min til den alminnelige hjemmehyggen som Statsbygg har hjulpet oss å skape der. Hun kommer inn, ser seg omkring, og begynner å gråte. Fordi hun selv ikke har noe hjem å gå til, det er tatt fra henne av myndighetene. Når hun så kommer inn i huset hos meg og kjenner atmosfæren der, så føler hun dette så sterkt. Foran seg på bordet i Oslo har Bente Angell- Hansen bilder fra et knippe ambassader og ambassadørboliger. For henne handler de alle om identitet. Alle trenger et hjem. Alle har røtter, og i utenriksstasjonene viser vi fram røttene våre. Wien, Østerrike tema: formålsbygg FRA BORGERSKAPET TIL NATUREN Byggeår 1924/2007 Ambassadørboligen i Wien har vært i Norges eie siden 1961, og ble totalrenovert og påbygget i Huset ligger i et fornemt ambassadestrøk, men det moderne tilbygget bryter bevisst med borgerskapets opphøyde stil. Den nye delen leder gjestene ned til bakkeplan i hagen, til en spisestue med store vindusflater ut mot det grønne. Verdiene som formidles er det enkle, rene, moderne og naturnære. Kunstverkene i residensen har også bidratt aktivt som samtalestarter. Her har fastlåste forhandlinger kommet i gang etter en pause med vandring gjennom huset og kunsten, der samtalene rundt verkene løste opp stemningen. Arkitekt Jacques Oblatt har tegnet huset, mens arkitektkontoret Berger + Parkkinen står bak tilbygget. foto: guri Dahl

8 tema justissektoren foto: thomas bjørnflaten foto: pierre peters københavn, danmark Byggeår 1934/2007 Maputo, Mosambik Byggeår 2001 design som ledestjerne NØKTERNT OG NORDISK SAMHOLD Ambassadørboligen i København har en sterk historie som dansk statsministerbolig for Thorvald Stauning, der han bodde fram til sin død i Boligen er tegnet av arkitekt Hans Hansen. Norge overtok bygningen i 1991, og Statsbygg totalrenoverte den i 2007 og tilbakeførte huset til opprinnelig uttrykk. Nå ble interiøret spesielt viktig. Rommene er gitt farger som er inspirert av det norske lyset og naturen. Kongsted Arkitekter sto bak renoveringen. Interiørarkitekt Vibeke Rolfsen har stått for innredningen og fargevalget. Da Danmark og Norge skulle reise et felles ambassadebygg i millionbyen Maputo på kysten av Mosambik, ble resultatet en moderne, men samtidig nøktern bygning. Det danske arkitektkontoret Vilhelm Lauritzen ønsket å sende et enkelt signal: aldri prangende, men tydelig til stede. Det var Udenrigsministeriet i Danmark som ledet byggeprosessen sammen med Statsbygg. Målet var å bruke enkle materialer og konstruksjonsprinsipper som var kjent lokalt. Fasaden er i hvit, plasstøpt betong, og viktige detaljer som for eksempel dørene er produsert lokalt, med lokale materialer. Kathmandu, Nepal HÅNDBYGGET AV VERTSFOLKET Byggeår 2008 Den nye, norske ambassaden i Nepal er et tydelig eksempel på hvordan et ambassadebygg kan knytte bånd til samfunnet rundt seg. Bygningen er tegnet av Kristin Jarmund arkitekter AS og reist med hjelp av lokale bygningsarbeidere. De fleste kvinner, som bar teglstein på hodet oppover stillasene, barbeint eller i sandaler. Kontrasten er stor til andre nasjoner, som gjerne flyr inn alt fra byggematerialer til ingeniører når nye ambassader skal reises. Her ble hver stein hugget til på byggeplassen og sementblanderne ble drevet med håndkraft. Treverket er lokalt, mursteinene er brent i ovner like utenfor bygrensen. Resultatet er et unikt bygg, som også nepaleserne er stolte av. foto: Ashesh Rajbansh Tokyo, Japan KUNSTEN SOM BROBYGGER Byggeår 1997/2004 Den norske ambassaden i Tokyo spiller på båndene mellom lokale tradisjoner og norsk kunst, på flere måter. Det opprinnelige bygget er signert den verdenskjente japanske arkitekten Junzo Yashimura, og ble reist med tradisjonelle japanske byggematerialer og teknikker. Torstein Rambergs nybygg fra 2004 er utsmykket med tekstilkunst av Trine Mauritz Eriksen, som spiller tett på de tradisjonsrike, japanske shibori-teknikkene. Det er heller ingen tilfeldighet at ambassaden huser en stor samling Munch-grafikk: Munch var selv svært opptatt av Japan og japanske tresnitt, og hans kunst er også høyt verdsatt blant kunstinteresserte japanere. foto: maria gjærde melhuus Statsbygg forvaltar rundt kvadratmeter lokale innanfor justissektoren i Noreg. Samtidig er fleire bygningar under planlegging eller bygging. Porteføljen består av tre typar bygningar: fengsel, politistasjonar og tinghus.

9 Tema: justisbygg Fengslande kundar Justissektoren er ein viktig kunde for Statsbygg. Åpent rom har møtt to kundeansvarlege for sektoren i Statsbygg. Den eine forvaltar, den andre byggjer. Tekst: Stig P. Pettersen Foto: Jeton Kacaniku V i vil gjerne forvalte fleire justisbygningar i landet, fortel avdelingsdirektør Håkon Harv i Statsbygg. Han leier fengselseininga i Eigedomsavdelinga med det overordna ansvaret for kunden Kriminalomsorga. Og vi byggjer gjerne fleire bygg i denne sektoren, legg avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen til. Ho er leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren. Saman teiknar dei eit bilete av ein spennande kunde for Statsbygg, med særeigne utfordringar. Politistasjonar og tinghus byggjer Statsbygg i konkurranse med private eigedomsselskap. Statsbygg overtok forvaltninga av fengsla i Fengsla Statsbygg forvaltar 49 fengsel i Noreg. Totalt disponerer dei i overkant av kvadratmeter lokale i nesten 500 bygningar og har dermed det største arealet innanfor justissektoren. Variasjonen blant fengsla er stor. Spennet i eigedomsmassen er stort, frå Trondheim fengsel, avdeling Kongensgate, som har 500 kvadratmeter, til Åna fengsel og Oslo fengsel som disponerer i underkant av kvadratmeter kvar. Før Statsbygg overtok forvaltninga av fengsla, var det Kriminalomsorga som forvalta fengsla. Hensikta med overføringa var mellom anna å få til ei betre og meir effektiv forvaltning av fengselseigedommane, som igjen vil føre til betre forhold for både tilsette og innsette, fortel avdelingsdirektør Harv. Ei anna viktig hensikt var å frigjere ressursar hos Kriminalomsorga som i staden kan brukast til å auke både kapasiteten og kvaliteten på straffegjennomføringa. Det at Statsbygg overtok fengselseigedommane, speglar ein av grunnideane med Statsbygg: Som profesjonell bygg-

10 18 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR foto: jiri havran foto: trond isaksen herre, forvaltar og driftar skal Statsbygg ta seg talt jobbar i dag 57 personar på regionkontora av det viktigaste for oss no er å planleggje for Halden fengsel er ein solid, men nøktern byg- lensmenn med til saman nesten kva- av eigedommane, mens kunden og brukarane kan konsentrere seg om kjerneverksemda si. med drift og vedlikehald av fengsel. Med seg i den sentrale eininga for forvaltning av fengsla eit regelmessig og godt ordinært vedlikehald og å vidareføre arbeidet med å ta igjen vedlike- ning tilpassa den slitasjen som vanlegvis er i fengselsbygg. Vi byggjer for å leggje til rette dratmeter. Politiet er eit eksempel på ein kunde der 1 2 Samtidig blir det eit klart skilje mellom pengar har Harv berre tre medarbeidarar. haldsetterslepet. for norsk kriminalpolitikk, der det at ein blir Statsbygg konkurrerer med private aktørar som skal brukast til verksemda og pengar som Oppgåva vår er særleg å planleggje vedlike- Vi har store prosjekt gåande ved Oslo feng- fråteken fridommen er sjølve straffa, ikkje om byggje- og forvaltningsoppdraga, fortel skal gå til eigedommen. Husleigeordninga sik- haldstiltak og fordele vedlikehaldsmidlar. Dette sel og Ullersmo fengsel, kan Sunde Eriksen soning under kummerlege forhold, legg ho til. avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen. Kvart rar på denne måten optimal eigedomsdrift og det beste vedlikehaldet. Samtidig som Statsbygg overtok bygningane i Kriminalomsorga, valde 26 medarbeidarar derifrå å gå over til Statsbygg. Desse hadde tidlegare òg drift og vedlikehald som dei viktigaste gjer vi i samarbeid med regionkontora, forklarer Harv. Vi fekk med oss 26 tilsette då vi tok over fengsla, men samtidig arva vi eit betydeleg vedlikehaldsetterslep. Overføringa av fengsla har gitt ei betre oversikt over kostnadene knytte til forvaltning og drift av eigedom- fortelje. Dette dreier seg både om nybygg og rehabilitering. Ved Oslo fengsel byggjer vi for eksempel eit nytt aktivitetsbygg for dei innsette, noko dei har sakna til no. Vi ferdigstilte elles eit heilt nytt Halden fengsel i 2010 med eit samla golvareal på kvadratmeter, seier Politi og lensmenn Statsbygg forvaltar lokala for lensmannen i Berlevåg og Gamvik. Kontoret er på berre 200 kvadratmeter. Oslo politikammer er ein av Statsbyggs største eigedommar og har heile politidistrikt har ansvar for å skaffe eigne lokale. Vi ser på Politiet som ein attraktiv kunde med eit stort potensial. Horisonten vår er langsiktig. Statsbygg ønsker å vere den som kjenner Politiet sitt behov for lokale best, mellom 1. Hamar Tinghus viser respekt for lova. Arkitekt: Andersen + Fremming AS 2. Det skal ikkje vere enkelt å komme verken inn eller ut av Halden fengsel. Arkitekt: hlm arkitektur, bergen, og erik møller arkitekter, københavn arbeidsoppgåvene. Dei er no blitt ein del av mane og dermed eit betre grunnlag for å gjere Sunde Eriksen, før ho legg til: Eg ser i pressa kvadratmeter til disposisjon. Totalt anna når det gjeld funksjonalitet og sikkerheit, Statsbyggs regionkontor rundt om i landet. To- riktige prioriteringar ved nyinvesteringar. Noko av og til at det blir kritisert for å vere for flott. forvaltar Statsbygg ti bygningar for politi og slik at vi kan byggje og forvalte politihus på

11 20 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Statsbygg ønsker å vere den som kjenner politiet sitt behov for lokale best, slik at vi kan byggje og forvalte politihus på den mest kostnads- og arealeffektive måten. Linda Sunde Eriksen, leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren foto: jiri havran foto: IVAN Brodey foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: Øhlander den mest kostnads- og arealeffektive måten, slår Sunde Eriksen fast. For tida er Statsbygg i gang med nytt politihus i Tromsø og ein ny politistasjon i Svolvær og planlegg nye politibygg i Arendal, Vadsø, på Svalbard og på Stord. Statsbygg har òg laga ei arealrettleiing for Politiets data- og materiellteneste (PDMT). Tinghus Også når det gjeld tinghus har vi tidlegare opplevd konkurranse frå private aktørar. Her har vi fleire nye prosjekt på gang, fortel Sunde Eriksen. Nyleg blei det reist eit flott hus for Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er òg gjennomført eit forprosjekt for rehabilitering av Bergen tinghus. No er eit nytt tinghus under planlegging i Molde. Kanskje kjem det òg eit nytt tinghus i Drammen og eit i Stavanger. Det gamle i Drammen er forresten eit tinghus med fengsel på taket, akkurat som tinghuset i Kristiansand. Statsbygg forvaltar 13 tinghus rundt om i landet, med eit areal på nesten kvadratmeter til saman, fortel Håkon Harv. Dessutan forvaltar Statsbygg Høgsteretts hus i Oslo. Også til desse kundane ønsker Statsbygg å byggje ein tettare relasjon. Tinghusa er ofte spesielle bygningar som skal signalisere verdigheita til domstolen, og dei er ofte viktige landemerke i bybiletet. Ein sektor, fleire kundar Sjølv om vi kan snakke om éin justissektor i Noreg, er kundebiletet noko meir komplekst for Statsbygg. For fengsla er det Kriminalomsorga som er kunden til Statsbygg. For tinghusa er kunden Domstoladministrasjonen, og for politiet kvar politimeister i dei enkelte politidistrikta rundt om i landet. Vi har arbeidd mykje med å tilpasse vår eigen organisasjon for å møte dette kunde- biletet, fortel dei to avdelingsdirektørane. På forvaltningssida har vi løyst det ved å ha ei sentral eining med overordna kundeansvar for Kriminalomsorga og fordelt forvaltarane og driftspersonellet utover i regionkontora til Statsbygg, fortel Harv. Men på byggherresida har vi sentralisert ansvaret til éi eining ved hovudkontoret, seier Sunde Eriksen. På denne måten meiner vi at vi møter kunden på ein best mogleg måte, er dei to avdelingsdirektørane einige om I Bergskrivergården på Røros frå 1793 held Sør-Trøndelag Politidistrikt til. 2. Ein av rettssalane i Steinkjer tinghus, som er teikna av Praksis sivilarkitekter AS. 3. Justisbygget i Mosjøen huser både domstol og politi. Arkitekt: Arkitektkontoret Kvadrat AS. 4. Øst-Finnmark Politidistrikt held til på Nyrud politistasjon. Der har dei rundt 300 kvadratmeter gulvareal og ein grunneigedom på rundt kvadratmeter. 5. Sorenskrivargarden i Hardanger i dag Hardanger tingrett ligg i Lofthus i Ullensvang. Huset er frå 1923 og er teikna av arkitekt Einar Oscar Schou.

12 22 Tema i tall ÅPENT ROM NR foto: ivan brodey foto: statsbygg 1 3 nyeste bygg eldste bygg sto ferdig i 1600 telemark fengsel sto ferdig i 2012 gulating lagmannsrett Statsbygg har en stor portefølje med justisbygg. Men hvilket bygg er størst, minst, nyest og eldst blant dem? største bygg minste bygg 1 kvadratmeter utedo, Nyrud politistasjon kvadratmeter Grønland politihus foto: ivan brodey foto: ivan brodey 49 Statsbygg forvalter 49 fengsler i Norge. Totalt disponerer de i overkant av kvadratmeter lokaler i nesten 500 bygninger og har dermed det største arealet innenfor denne sektoren. 10 Statsbygg forvalter 10 politistasjoner i Norge, med et areal på kvadratmeter. 13 Statsbygg forvalter 13 tinghus rundt om i landet, med et areal på nesten kvadratmeter fengslene De såkalte 1860-fengslene var bygget med eneceller og besto som oftest av to etasjer, der det var åpent mellom etasjene og cellene i andre etasje hadde inngang fra et galleri. I løpet av dette tiåret ble det oppført 56 distrikts- og hjelpefengsler som mer eller mindre var bygget på denne måten, de fleste etter typetegningene til arkitektene Schirmer og von Hanno. Hamar er det største av denne typen fengsler, og det eneste i tre etasjer som fortsatt er i statlig eie. Forbygningen er en lang, enetasjes bygning, med en enkel, symmetrisk komposisjon i nygotisk stil. Boligdelen utgjør det ene sidepartiet, mens den venstre delen var rettssalen. Derfra var det opprinnelig en åpen gang inn til selve fengselsdelen. Familieboligen var bebodd av fengselslederen helt frem til Da Hamar fengsel var nytt i 1864, var kanskje familieboligen for vaktmesteren den viktigste delen av bygningen fordi hele fengselet skulle betjenes av én mann i teorien. I virkeligheten var hans hustru en avgjørende del av pakkeløsningen. Hun skulle ikke bare være til støtte og hjelp for sin ektemann, hun skulle også sørge for mat og stell til fangene. I tillegg skulle hun stelle husdyrene og holde kjøkkenhagen i orden. Bergskrivergården 5 røros. Bergskrivergården ble oppført i 1793 som administrasjonsbygg for Røros kobberverk. I dag brukes den som kontorlokale for lensmannen på Røros. Gården ligger i området som i 1981 ble oppført på UNESCOs liste over verdens kulturog naturarvsteder. Hardanger tingrett lofthus. Hardanger tingrett er en førsteinstansdomstol under Gulating lagdømme. Sorenskrivergården med hageanlegg og naust er foreslått fredet i verneklasse 1. Gården ble oppført mellom 1920 og 1923 etter tegninger av Einar Oscar Schou Justisbygget Kristiansand Kristiansand. Bygget sto ferdig i 2002 og er tegnet av 4B Arkitekter AS. Agder politidistrikt, Kristiansand politikammer, Agder statsadvokatembeter og Kristiansand tingrett er i dag lokalisert i Justisbygget. Tingretten har fått nye rettssaler i tilbygget, som også benyttes av Agder lagmannsrett Nyrud politistasjon nyrud. Ingvald Eriksen bygde Nyrud gård i perioden november 1953 solgte Eriksen gården til staten ved Justisdepartementet. Dagen etter (!) ble Eriksen arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Gården brukes i dag som politistasjon. Oslo tinghus oslo. Oslo tinghus sto ferdig i februar I 2006 ble det foretatt en omfattende ombygging. Det var behov for flere rettssaler og meklingsrom. Tidligere i år ble det gjennomført en mindre ombygging før Breivik-saken Sør-Varanger politikammer kirkenes. Sør-Varanger politikammer har vært lokalisert i sentrum av Kirkenes siden 50-tallet. I 1999 sto dagens bygg klar til bruk. Bygningen er tegnet av FAK Arkitekter AS KRAGERØ TELEMARK FENGSEL 1793 røros bergskrivergården 1820 horten BASTØY FENGSEL 1830 trondheim KRIMINALASYLET I TRONDHEIM 1840 gjøvik VESTOPPLAND FENGSEL, avdeling GJØVIK 1843 tønsberg SEM FENGSEL 1850 oslo OSLO FENGSEL 1860 tønsberg SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, avdeling BERG 1862 arendal ARENDAL FENGSEL 1862 hamar HEDMARK FENGSEL, AVDELING HAMAR 1862 horten NORDRE VESTFOLD FENGSEL 1862 stord SUNNHORDLAND TINGRETT 1862 larvik SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, avdeling LARVIK 1863 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, KONGENSGATE 1864 eidsberg INDRE ØSTFOLD FENGSEL, EIDSBERG 1864 KONGSVINGER KONGSVINGER FENGSEL 1864 SANDEFJORD SØNDRE VESTFold FENGSEL 1864 ålesund ÅLESUND FENGSEL 1867 vik VIK FENGSEL 1891 oslo OSLO POLITIDISTRikt, rytterkorpset 1900 oslo HØYESTERETTS HUS, OSLO 1900 oslo POLITIHØGSKOLEN, OSLO 1900 volda SØRE SUNNMØRE TINGRETT 1903 hå ÅNA FENGSEL 1920 lofthus HARDANGER TINGRETT 1928 bergen BERGEN TINGHUS 1930 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, AVD. LEIRA 1933 bærum ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT 1939 bodø BODØ FENGSEL 1941 fræna HUSTAD FENGSEL 1941 svalbard SYSSELMANNGÅRDEN 1950 vardåsen KONGSVINGER FENGSEL 1950 sandeid SANDEID FENGSEL 1950 stavanger STAVANGER TINGHUS 1950 trondehim TRONDHEIM TINGHUS 1952 hof NORDRE VESTFOLD FENGSEL, AVDeling HOF 1952 vardø VARDØ POLITISTASJON 1953 BRUVOLL HEDMARK FENGSEL, AVDeling BRUVOLL 1953 verdal VERDAL FENGSEL 1954 hammerfest TINGHUSET I HAMMERFEST 1959 drammen DRAMMEN TINGHUS 1960 bergen BERGEN FENGSEL 1960 oslo BREDTVEIT FENGSEL OG FORVALTNINGSANSTALT 1960 mosjøen MOSJØEN FENGSEL 1961 stavanger STAVANGER FENGSEL 1962 Breistein BJØRGVIN FENGSEL 1965 tromsø TROMSØ FENGSEL 1966 kløfta ULLERSMO FENGSEL 1968 sarpsborg SARPSBORG FENGSEL 1970 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, TUNGA 1973 kristiansand JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND 1975 oslo POLITIHUSET I OSLO 1983 vadsø VADSØ FENGSEL 1985 bodø BODØ FENGSEL, AVD. FAUSKE 1986 kongsberg POLITIHUSET, KONGSBERG 1990 bodø BODØ FENGSEL 1991 nyrud NYRUD POLITISTASJON 1992 skien TELEMARK FENGSEL, SKIEN AVDELING 1993 oslo OSLO TINGHUS 1995 oslo OSLO POLITIDISTRIKT, HUNDETJENESTEN 1996 Tyristrand RINGERIKE FENGSEL 1997 hamar HAMAR TINGHUS 1997 mosjøen JUSTISBYGGET I MOSJØEN 1997 kirkenes POLITIHUSET I KIRKENES 2000 mehamn LENSMANNEN I BERLEVÅG OG GAMVIK 2001 TROMSØ TINGHUSET I TROMSØ 2008 halden HALDEN FENGSEL 2011 steinkjer steinkjer tinghus, tilbygg 2012 ullensaker POLITIETS UTLENDINGSENHET 2012 bergen GULATING LAGMANNSRETT foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: jaro hollan foto: ivan brodey foto: ivan brodey 10 foto: jaro hollan listen viser et utvalg bygg i justissektoren. de fleste er forvaltet og/eller bygget av statsbygg. Listen er ikke uttømmende.

13 åpent og verdig i hjertet av Bergen Gulating lagmannsrett er blitt et moderne signalbygg som gir verdige rammer for alvorlige avgjørelser. Men hygge og kos har også fått plass. Tekst: Jan Solberg Foto: Ivan Brodey Gulating lagmannsrett tema: formålsbygg Gulatings plass 1, 5014 Bergen Gulating lagmannsrett er som en bro mellom det høye rådhuset og den lavere bebyggelsen. Mange sier at bygningen er enda finere på kveldstid. Tre glasskuber i fasaden mot plassen er opplyst, samt den 15 meter lange trekant skulpturen av Marte Johnslien. Byggeår Funksjon Huser lagmannsretten i Bergen. Arbeidstilsynet Vestlandet leier to etasjer. Kafé Magnus leier på gateplan. Statsbyggs rolle Byggherre, forvalter og ansvarlig for drift Arkitekt Terje Grønmo Arkitekter AS

14 26 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Flottere og mer sentral beliggenhet skal man lete lenge etter. Om man snur seg på trappen, skuer man utover Festplassen og Lille Lungegårdsvann. Snøkledde fjelltopper synes i bakgrunnen. Ved hovedinngangen er bakken dekket med mørkegrå granittplater i to avsatser. Glattpolerte steinblokker står på rekke og rad, og kan sittes på når været er bra. Det pent opparbeidede uteområdet er en gave fra Statsbygg til Bergen kommune. Beliggenheten var for øvrig en viktig årsak til den langvarige striden om byggets utforming. Bergen rådhus, med sine 14 etasjer i naturbetong, troner nemlig ved siden av. Erling Viksjø, arkitekten bak Høyblokken i Regjeringskvartalet, har også tegnet rådhuset. Hva slags bygning ville passe ved siden av noe så høyt og særegent? var spørsmålet man stilte seg. Vi kalte prosjektet vårt «Megler», forteller arkitekt Terje Grønmo, som vant arkitektkonkurransen allerede i Lagmannsretten er en arkitektonisk bro mellom rådhuset og småbebyggelsen på den andre siden. Broprinsippet ser man særlig fra avstand. Gulating lagmannsrett går som en trapp og demper rådhusets høyde og dominans. Men det var også svært mange andre hensyn, forteller Grønmo. Blant annet skal arkitekturen signalisere at det er et viktig bygg hvor det arbeides med alvorlige problemstillinger. Å få en dom kan forandre et menneskeliv. Berikelse for byen Både brukere og publikum virker tilfreds med resultatet. Gulating lagmannsrett er blitt veldig fint i bybildet, sier Alexander Grieg, som ofte passerer til fots. Bygningen kurver fint ned mot plassen og har en spennende arkitektur. Lagmann Steinar Trovåg er en av mange fornøyde brukere. Trovåg, som var med under planleggingsprosessen, sier at bygget er blitt slik intensjonen var. Både bygningen og den fine plassen foran er med på å heve denne delen av Bergen sentrum, ifølge Trovåg. Han er også fornøyd med løsningene innendørs. Vi har fått funksjonelle og fine kontorer og syv rettssaler. Krav til universell utforming, som kom etter at tegningene var laget, gjør at noen av salene kan være i minste laget. Men totalt sett er den nye arbeidsplassen en vesentlig kvalitetsheving for oss. Trovåg sier han blir glad av å se bygningen. Lagdommer Margareth Christophersen forteller at domstolens ansatte før flyttingen i august 2011 var spredt på seks syv ulike steder. Å flytte har vært en stor forbedring, sier hun. Christophersen Kafeen på gateplan er med på å myke opp bygget. God kaffelukt blir det også. 2. Sarah Morris har på oppdrag fra Koro laget det 31 meter lange kunstverket «Judicial Non Tesselation» i myldreområdet i første etasje, som gir bygget en innvendig signatur. 3. Kjerstin Dale, som driver kafé i rettsbygningen, sier hun trives veldig godt med lokalene. Etter kl. 16, når rettssalene er stengt for dagen, forvandles kafeen til en bar. 4. Den største rettssalen, 1A, er på 175 kvadratmeter og går over to etasjer. Ut mot gaten er det store vinduer. Når det er stille i salen, høres bytrafikken som går rett utenfor i Christies gate.

15 28 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR beskriver de nye lokalene som «lyse og trivelige, enkle og praktiske». Domstolen har spiserom med utgang til en terrasse. Utsikten til Lille Lungegårdsvann og snødekte Løvstakken er vakker. Herfra ser man også gamle Bergen tinghus, som ligger meter oppi gaten og sørger for et historisk perspektiv. Rett bak tingretten ligger for øvrig Bergens gamle brannstasjon og det gamle kretsfengselet. Nytt og gammelt er atskilt med et trangt smug. Den nye tingretten, som til sammen teller 7450 kvadratmeter, har seks etasjer og kjeller. Politibiler kan kjøre ned i kjellergarasjen, hvor det fins seks venteceller like ved. For at fengslede tiltalte ikke skal kunne påvirke vitner, føres de fra kjelleren og gjennom en sikker sone opp til rettssalene. Ozren Lozo, prosjektleder i Statsbygg for Gulating lagmannsrett, forklarer at rettsbygninger er svært komplekse byggeprosjekter. Bygget skal fylle mange ulike funksjoner. Dommere, siktede, pårørende, vitner, journalister, besøkende og andre skal være her samtidig. De ansatte har også mange forskjellige behov. Stolt og synlig Arbeidstilsynet leier de to øverste etasjene. Også her er lokalene enkle og lyse. Store vindusflater gir kontorene mye dagslys. Glassvegger mot korridorene slipper lyset videre. Mange kontorer har over tre meter takhøyde, som gir en luftig romfølelse. Det er et fantastisk bygg å være i, sier regiondirektør Kari Birkeland ved Arbeidstilsynet Vestlandet. Bygningen er monumental og verdig, Gulating lagmannsrett er atskilt fra Bergens gamle brannstasjon med et trangt smug. 2. I kjelleren er det seks venteceller for tiltalte. Samtidig som rettsbygningen har et åpent uttrykk, har løsningene betydelig sikkerhetsfokus. 3. Driftsleder Jan David Riise i Statsbygg er stolt av bygget sitt, og sier han får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Noen små innkjøringsproblemer er det jo. For eksempel er det ulike meninger om temperatur og klima, men slik vil det alltid være. 4. Mye glass i inngangspartiet bidrar til det åpne og lyse inntrykket. og signaliserer at vi er en stolt, synlig og kompetent etat. Og det er nettopp det vi ønsker å være. Gulating lagmannsrett er et åpent bygg. Den store uteplassen og det toetasjes inngangspartiet i glass, bidrar til å forsterke det inntrykket. Alle som vil kan gå rett inn, uten å måtte stoppe ved en skranke og si hvem man er og hva man vil. Publikumsområdet består av to etasjer med myldreplass. Området er luftig og åpent, opp til atriumstaket i glass er det fire etasjes høyde. Betongsøylene er lyse, det samme er granittgulvet. Gelendre og rekkverk er i stål og glass. I andre etasje står grupper med enkle, moderne sofaer. Her kan vitner sitte og vente før de skal inn. Eller besøkende på sightseeing kan ta en pause. Langveggen i første etasje er prydet av den internasjonalt kjente kunstneren Sarah Morris. Det fargerike maleriet er 31 meter langt og strekker seg fra kaféområdet i høyre fløy og til rettssalene på venstre side. Rettssalene er også lyse og luftige med gråhvite betongvegger og tregulv. Veggene er nakne og uten kunst. Ifølge arkitekt Terje Grønmo er det for at rettssalene skal være verdinøytrale. Kunst kan tolkes og tillegges verdier. Paragrafer og kaffeduft Kafé Magnus er den tredje leietakeren i bygget. På kveldstid har kafeen inngang fra siden, men på dagtid er det også inngang fra myldreområdet i lagmannsretten. Fristende kaffeduft kjennes lang vei. Daglig leder Kjerstin Dale forteller at mange har sagt at kafeen bidrar til å myke opp bygget. Sommerstid er det for øvrig uteservering mot rådhuset. Kafé Magnus er forøvrig oppkalt etter lovmakeren Magnus Lagabøte. Ifølge Dale er Kafé Magnus den eneste kafeen som holder til inne i en norsk rettsbygning. Tatiana Palanca, som jobber i rådhuset på den andre siden av smuget, kommer innom omtrent daglig og kjøper kaffe. I denne delen av sentrum er det ikke så mange kafeer, i alle fall ikke slike som har så god kaffe, forteller hun. Kafeen har også skjenkebevilling, men først etter klokka fire når rettslokalene har stengt for dagen.

16 hjerterom bak murene Bredtveit kvinnefengsel og forvaringsanstalt gjennomgår for tiden en «make over». De innsatte har vært med på å planlegge og utbedre utearealene, som har fått en tydelig feminin stil. Tekst: Mirjana Rødningen Foto: Ivan Brodey Byggeår 1921 bredtveit kvinnefengsel og forvaringsanstalt Oslo Funksjon Landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede Statsbyggs rolle Forvalter, drifter og er i gang med restaurering Arkitekt Christian Morgenstierne og Arne Eide. Interørarkitekt (2012): Beate Ellingsen AS

17 32 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler. Vi skal lage en varm, klassisk og nøytral ramme som gir rom for personlig preg på cella. britt aas-torkildsen, vaktmester B redtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger majestetisk til på en åsrygg i bydel Bjerke i Groruddalen nordøst i Oslo. På vei oppover mot fengselet får vi en spesiell følelse akkurat den følelsen man i gamle dager ønsket de besøkende skulle få: Et bygg lukket for forbipasserende og med en autoritet som får oss til å bøye hodet i respekt eller frykt. Det sitter mange triste kvinneskjebner i veggene på kvinnefengselet. Bredtveit var guttehjem fra 1921, men i forbindelse med rettsoppgjøret etter andre verdenskrig ble det gjort om til kvinnefengsel for landssvikerne. Fengselsbyggene i nybarokk stil med fine utsmykninger holder seg bra utvendig. Men når man kommer innenfor, ser man at eiendommen for lengst har sett sine beste dager. Rørsystemet er fra Det er som kjeks det smuldrer bort, forklarer Statsbyggs driftsleder Robert Vestlund. Bygningsmassen er fredet utvendig. Inne er det flere detaljer som er fredet, sier han og peker på lister langs gulvene som ikke kan fjernes eller forandres uten samtykke fra Riksantikvaren. Det samme gjelder blant annet noen radiatorer med blomsterdekor i metallet og originale himlinger. Da Statsbygg overtok forvaltningen av de statlig eide fengslene i 2009, ble det satt i gang rehabilitering og modernisering av samtlige. I år startet et omfattende arbeid i Bredtveit fengsel. Alle cellene skal få nytt ventilasjonsanlegg, rørsystem og toaletter. Større celler får egen dusj i tillegg. Nå har vi bygningsarbeider overalt, bortsett fra i administrasjonsbygget hvor den halvåpne avdelingen ligger, sier fengselsleder Hilde Lundeby. Hun håper administrasjonsbygget blir tatt neste år. Myke verdier At det er kvinnelige innsatte, ser man i korri- dorene, fellesarealene og cellene. Gardiner pynter opp vinduene på innsiden av gitteret og myker opp inntrykket av de mørke, dystre korridorene med ugjennomtrengelige metalldører. De innsatte forsøker å pynte omgivelsene med blomsterpotter, tegninger, kosedyr og kunst de har laget selv. Interiørarkitekt Beate Ellingsen AS står for innredningen og fargepaletten i byggearbeidene som pågår nå. Utformingen av møblene har fengselet selv valgt, og de lages av innsatte på Ringerike fengsel, som også har laget inventaret til Halden fengsel. Halden fengsel fikk andreplass for beste interiør i «Desginers Saturday 2011.» Det vil imidlertid ikke bli noen tekstiler eller møbler med farge. Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler. Vi skal lage en varm, klassisk og nøytral ramme som gir rom for personlig preg på cella, forklarer vaktmester Britt Aas-Torkildsen. Kvinner har det verre Fordi det bare er en liten andel av innsatte rundt i verden som er kvinner, har det meste av forskningen stort sett vært konsentrert rundt mannlige innsatte. Forskning viser at seks av ti kvinnelige innsatte har vært utsatt for seksuelle overgrep som voksne. Mange har også vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, og sliter med angst, selvmordstanker og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Rusmidler kan for mange virke som eneste løsning for å dempe den psykiske smerten de opplever. Marie-Lisbet Amundsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, har publisert sitt forskningsresultat i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv fengsler. Hensikten er å se om det Fengselsleder Hilde Lundeby Som en del av oppussingen, ble den lille luftegården oppgradert i år. Dette er et NAV-prosjekt i samarbeid med fengselet. Statsbygg har også bistått økonomisk. 2. Luftegården ble designet av de innsatte sammen med landskapsarkitekt Tone Almehagen. 3. De innsatte var selv med på arbeidet med å oppgradere luftegården.

18 34 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR er mulig å finne kjønnsforskjeller i opplevelsen av egen psykisk helse. Funnene viser ingen forskjell i temperament eller økonomiske, sosiale og helsemessige problemer knyttet opp mot bruk av rus. Når det gjelder angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker, er det derimot store kjønnsforskjeller. Kvinner sliter i større grad før soning. Dobbelt så høy andel kvinner som menn har forsøkt å ta sitt eget liv i denne perioden. Under selve soningsoppholdet sliter imidlertid dobbelt så mange menn som kvinner med selvmordstanker. Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt vil en fjerdedel av befolkningen bli rammet i løpet av livet av en eller annen form for angst. Dette betyr at sammenlignet med befolkningen, sliter dobbelt så mange mannlige og nesten fire ganger så mange kvinnelige innsatte med angst i tiden før soning. ønsker ikke å sone med menn Også i Sverige finner man samme resultat. Kvinner som soner i svenske fengsler har dårlig psykisk helse, viser en undersøkelse gjennomført av Kriminalvården. 61 prosent av innsatte kvinner har vært utsatt for traumatiske hendelser før fylte 18 år. slik: Hva er det så spesielt med kvinner i fengsel? Fengselsleder Hilde Lundeby formulerer det Norge er et land hvor kvinner og menn i stor grad har de samme mulighetene. Likevel er bare seks syv prosent av alle innsatte kvinner. Min erfaring sier at kvinner som sitter i fengsel gjennomsnittlig er enda mer problem- og traumebelastet enn mannlige innsatte. Kvinner i norske fengsler soner for det meste kortere fengselsdommer. De sitter i hovedsak inne for narkotikarelaterte lovbrudd, vinningsforbrytelser og promillekjøring. Men vi ser en økning av voldsog drapsdommer. De fleste kvinner ønsker ikke å sone sammen med menn. Derfor er det viktig å ha rene kvinnefengsler der kvinners interesser og behov blir ivaretatt. Vi har eksempler på at kvinner ble flyttet til andre fengsler for å være i nærheten av sin familie eller av andre grunner, men har søkt seg tilbake hit på grunn av press fra menn i blandede fengsler. De foretrekker rene kvinnefengsler. Dette er i tråd med den utviklingen Kriminalomsorgen legger opp til i fremtidens fengselsstruktur, konkluderer fengselslederen. Kilder: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr Psykisk ohälsa bland intagna kvinnor, kriminalvarden.se Innsatte har aktivitetsplikt, og mange jobber på verkstedet. De syr klær, lager keramikk eller snekrer. Noen legger bind på bøker fra Deichmanske bibliotek. Produktene selges på julemarkedet eller Benny butikk ved Oslo fengsel. Utenlandske Anne liker å lage julestrømper. 2. Korridoren er pyntet med veggtepper og bilder. 3. Statsbygg er i gang med oppgradering av cellene. 4. Berit (56) har slitt hele livet med rus. Nå har hun funnet roen i fengselet. Hun har vaskejobb her og har blant annet tatt datakurs. Det er bra med tilbud i fengselet, sier hun og nevner kino, teater eller utflukter med grilling og bading. Det er også lege, skole og bibliotek som vi kan bruke. Hun synes hun har fått det koselig i cellen, og har pyntet med håndarbeid som både hun selv og andre innsatte har laget. Hun er nå midlertidig overført til en mer åpen avdeling, siden hennes avdeling er under ombygging. Berit har så vidt begynt å lage planer for fremtiden. Der skal hundene få plass siden hun har tatt kurs som hundeinstruktør. Men rus skal bort, sier hun. Alle bildene er trykket etter samtykke med de innsatte og fengselsledelsen.

19 36 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Hilde Lundeby Fengselsleder for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt om statsbygg Hva er den viktigste egenskapen et fengsel må oppfylle? 1 Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn. Derfor er den viktigste egenskapen for et fengsel at innsatte gjennomfører straffen sin bak murene uten å kunne rømme. Samtidig må fengselsbygget være formålstjenlig tilrettelagt for det rehabiliterende arbeidet som skal gjøres under fengselsoppholdet. Hva liker du best ved Bredtveit fengsel? 2 Bredtveit fengsel har «sjel», men dette er ikke nok for et godt fengsel. Jeg ønsker meg et nytt «Halden fengsel» for kvinner tilpasset et moderne fengselsliv og drift. Tor Langbach Direktør for Domstoladministrasjonen Kari Johanne Bjørnøy Sorenskriver, Bergen tingrett Bjørn Solbakken Førstelagmann, Gulating lagmannsrett Ole Bredrup Sæverud Politimester i Tromsø Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 Tinghus må først og fremst være funksjonelle for brukerne. Både for de som arbeider i domstolene, men også for alle andre som bruker et tinghus: advokater, parter, vitner og media. Like viktig er det at et tinghus utstråler verdighet og alvor, å dette kan arkitektonisk løses på mange måter. Hvilket tinghus er du mest fornøyd med? 2 Å si hvilket tinghus jeg er mest fornøyd med, er nærmest en umulighet. De tinghusene vi har fått på plass de senere årene, har alle sine spesielle kvaliteter. Og vi har sett mange spennende arkitektoniske løsninger. Fellestrekket er at tinghusene framstår som unike i sine lokale omgivelser. Skal jeg velge noe, må det bli Høyesteretts hus, en bygning som i særklasse synliggjør en opphøyet verdighet. Men jeg ser jo at en slik bygning ikke hører hjemme på Steinkjer! Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 I nye tinghus etableres det indre og ytre sone. I ytre sone legger man rettssalene og publikumsarealene, mens man i indre sone legger kontorene og fellesarealene for de ansatte. Indre og ytre sone er viktig for å ivareta sikkerheten til de ansatte og besøkende. På grunn av den virksomhet domstolene driver, vil det ofte befinne seg personer som er tilbøyelig til uønsket adferd i bygget. Å ha fokus på sikkerhet er derfor veldig viktig. Hva liker du best ved Bergen tinghus? 2 Der er det mange flotte detaljer, både utvendig og innvendig. Hallen er flott. Likeså de fire mannsfigurene ved inngangspartiet, som symboliserer de fire kardinaldydene klokskap, rettferdighet, måtehold og styrke. Vi må ta vare på dette flotte bygget. Det gjør vi best ved å oppgradere det til dagens domstoldrift og dagens krav til inneklima. Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 Det viktigste ved et tinghus er at det er stort nok og at det er funksjonelt. Rettssalene må være mange nok og de må være møblert og utstyrt slik at de gir gode arbeidsforhold, også med bruk av moderne teknikk og en verdig ramme rundt behandlingen av sakene. I den senere tid er vi også blitt minnet om at tinghusene må ivareta personsikkerhet. Forholdet mellom sikkerhet og tilgjengelighet kan gi dilemmaer og utfordringer. Et moderne tinghus har også en rekke spesialrom ved siden av rettssalene og kontorer for de ansatte. Hva liker du best ved Gulating lagmannsrett? 2 Det beste ved Gulating lagmannsrett er selvfølgelig menneskene som skaper organisasjonen. I Gulating er man så heldige at disse menneskene er plassert i et moderne signalbygg. Det blir en god kombinasjon. Hva er den viktigste egenskapen et politihus må ha? 1 Stikkordet er logistikk. Politiet har behov for god logistikk i forhold til pågrepne, operativ logistikk i forhold til utrykning og god tilgang til utstyr. Dette trenger vi i tillegg til den logistikken som ligger i å ha et stort bygg med mange ansatte. Enkelte prosesser må gå veldig fort, og vi har lagt vekt på å ha de riktige tingene nær hverandre. Hva liker du best ved det nye politihuset i Tromsø, slik det ser ut i planene? 2 Det er første gang vi får et hus som et tegnet for oss og våre behov. Da får vi de funksjonene vi trenger og muligheter for utvidelse på sikt. I dag har vi en trang garasje, nå får vi god plass. Vi har av og til for få arrester, nå kommer vi til å få nok av dem. Samhandlingen mellom stabsrom og operasjonssentralen er dårlig i politihuset i dag, men i det nye politihuset kommer den til å bli god. Foto: ivan Brodey

20 SKALA NUMMER BET 38 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Spennende start for politihuset i Tromsø Statsbygg går snart i gang med et gedigent byggeprosjekt i Tromsø. Men veien til nytt politihus har vært kriminelt spennende. Tekst: Eline Dalland Politimester i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud, ser frem til å flytte inn i et hus som er bygd for politiarbeid. Illustrasjon: Filter arkitekter AS politihuset i tromsø Stakkevollvegen 7b + 9, Tromsø Byggeår Byggestart: Våren 2013 Innflytningsklart: Desember 2014 Statsbyggs rolle Byggherre Funksjon Tinghus Arkitekt Filter arkitekter AS A llerede for ti år siden kom de første meldingene om at politiet i Tromsø hadde det trangt. De ansatte ved Tromsø politikammer hadde derfor god grunn til å feire med bløtkake tidligere i høst. Endelig har regjeringen gitt klarsignal til at Statsbygg kan starte byggingen av nytt politihus. Nå får vi et hus som er laget for oss. Det har vært viktig for oss at dette blir noe av, sier politimester i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud. Han og kollegene gleder seg til desember 2014, når de kan flytte inn et hus tegnet for polititjenestemenn i utrykning, med kort vei fra stabsrom og ned i garasjen, og hvor tjenestemennene endelig kan drive med trening eller skyteøvelser i egne lokaler. Dette er viktig for beredskapen, forklarer Bredrup Sæverud. fast og forutsigbar leiepris Politimesteren ser fram til å få flere etater som politiet samarbeider med under samme tak. Statens barne- hus, som ivaretar barn involvert i rettssaker, skal også inn i bygget. Det samme skal Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre og Namsfogden. Dette vil lette samhandlingen mellom etatene, sier politimesteren. Men i planleggingen har det vært nok av spenningsmomenter. Politiet har et begrenset budsjett. Derfor har Statsbygg måttet planlegge på en måte som gjør husleia forutsigbar. I 2011 utlyste Statsbygg en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. Det gir fast pris og forutsigbarhet for leietaker. Men for entreprenørene er dette en ekstra krevende form for anbudskonkurranse. Planforslagene må være spesielt detaljerte og hvert tilbud er ressurskrevende og krever betydelig innsats fra entreprenøren. Det er tapte penger for de som ikke vinner anbudet. Statsbygg er som regel interessant for de fleste entreprenører. Vi fikk god respons i markedet med fire tilbydere, sier Statsbyggs prosjektleder, Arnold Pedersen. Men Statsbygg er som regel interessant for de fleste entreprenører, og det kom fire forslag inn på anbudskonkurransen. kjente politiets behov Siden prisen er avgjørende for kunden, teller pristilbudet 60 prosent. Arkitektoniske løsninger teller 30 prosent. Her er det rom for skjønn, og vurderingene gjøres i forhold til politiets behov for funksjonalitet. Rent arkitektoniske løsninger vurderes også her. Hva er tenkt om isolasjon, elektro, VVS, ventilasjon, romløsninger og fasade? Statsbygg gir poengsummer for de ulike punktene. Til sist teller prosjektgjennomføring 10 prosent. Her betyr tidligere erfaring mye. Til sist regnes poengene sammen og en vinner av anbudskonkurransen blir kåret. I februar i år ble totalentreprisen gitt til Entreprenørcompagniet Nord AS (Econor) og husleieavtalen mellom Statsbygg og leietakerne ble signert i august. De som vant anbudskonkurransen har tegnet politihus før og kjente til politiets behov. Derfor traff de veldig bra, sier Pedersen. pusser på detaljer På dette tidspunktet hadde regjeringen ennå ikke godkjent finansieringen. Econor forlenget vedståelsesfristen flere ganger, og både prosjektleder, entreprenør og politi ventet i spenning på en avgjørelse om finansiering. Heldigvis har politiet en fleksibel leieavtale i dag. Mest spennende var det nok for entreprenøren, som binder opp ressurser i det uvisse, sier Pedersen. I oktober godkjente regjeringen finansieringen av bygget, og politiet i Tromsø kunne skeie ut med kake. I månedene fram til byggestart skal de pusse på detaljene i byggeplanene. Vi er kommet i mål. Og jeg tror at dette blir et kjempebygg, sier politimester Ole Bredrup Sæverud. Byggeår Ferdigstilles: 2014 bjørgvin fengsel Avdeling for barn og unge, Bergen Funksjon Egen avdeling for barn og unge i alderen år, som er dømt til fengselsstraff. Bedre soning for unge UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE lovbrytere DATUM ANSVARIG BET ÄNDRINGEN DATUM SIGN AVSER Arkitekt Arkitekt gammelt bygg: Rolf Rohde Statsbyggs rolle Forvalter og drifter, byggherre under ombygging av bygget som opprinnelig er fra begynnelsen av 1960-tallet. Unge som dømmes til fengselsstraff skal slippe å sone sammen med voksne kriminelle. Nå skal Statsbygg bygge en egen avdeling for innsatte under 18 år. Tekst: Eline Dalland I unntakstilfeller kan det være nødvendig å sette mindreårige i fengsel ut fra et behov for å skjerme samfunnet. Det er viktig at denne straffereaksjonen er tilpasset ungdommenes livssituasjon, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet. Statsbygg har derfor fått i oppdrag å bygge om en eldre bygning ved Bjørgvin fengsel og skreddersy den for mennesker som har tråkket feil tidlig i livet. Det blir den første separate avdelingen for mindreårige innsatte her i landet når den åpner i Dette betyr at vi kan gi de unge et bedre tilbud enn de får i et ordinært fengsel. Når de er atskilt fra andre innsatte, blir det mindre risiko for at de havner i større kriminelle miljøer. De er i en lett påvirkelig fase i livet, sier Per Omdal, leder for Ungdomsenheten som om to år flytter inn i nye lokaler. Til enhver tid sitter mellom åtte og ti unge under 18 år i norske fengsler. Den nye ungdomsenheten gjør det enklere for Norge å følge FNs barnekonvensjon, hvor det står at fengsling av barn kun skal skje A70.4-c som en siste utvei og at barn i fengsel skal holdes atskilt fra voksne. Bygget skal ikke være institusjonspreget. Vi håper å gjøre det mest mulig hjemmekoselig for de som skal bo der, sier Statsbyggs prosjektleder, Stefan Sjøholt-Hawkins. Selv om Ungdomsenheten ligger innenfor området til Bjørgvin fengsel, skal gjerdene omkring settes opp slik at de ruver minst mulig i terrenget. Stuer og oppholdsrom vil ha mindre synlig overvåkning enn det som er vanlig i fengsler. I bygningen skal det være plass til fire unge samtidig, og fleksible løsninger må til slik at de kan sone sammen eller hver for seg om det trengs. Gutter og jenter skal kunne bo her samtidig, og også unge fra samme gjengmiljø. Siden Ungdomsenheten skal ta imot unge fra hele landet, er det også planlagt en leilighet for pårørende som er på besøk. Vi er veldig fornøyd med planene. Vi har fått inn de funksjonene som må til for å gjøre jobben vår, sier Per Omdal. Justisdepartementet har bevilget 69 millioner kroner til ombyggingen. Statsbygg har vært en viktig bidragsyter både i utarbeidelsen av forprosjektet og i selve byggeprosessen. Jeg har all tro på at vi vil få et bygg som vil fungere etter hensikten, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet. 1

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2013 TETT PÅ EUROPA Norway House i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Bygningen har vært gjennom en total forvandling og er et godt eksempel på hvordan Statsbygg

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

BYGGER FOR FELLESSKAPET

BYGGER FOR FELLESSKAPET ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2015 BYGGER FOR FELLESSKAPET Aldri tidligere har Statsbygg bygd flere store komplekse bygg enn nå. De åtte største byggeprosjektene som Statsbygg nå arbeider med, blir til

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 4 2014 NORGES ANSIKT Statsbygg bygger og forvalter utenriksstasjoner over hele verden. Å fronte norske verdier kan være en utfordring i en verden hvor korrupsjon er en del

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Best på bygg med mening

Best på bygg med mening årsmelding 2013 DETTE ER STATSBYGG 02 Best på bygg med mening Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2010 KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7. Utenlandseiendommene

ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7. Utenlandseiendommene Utenlandseiendommene ET MAGASIN FRA STATS BYGG 4/2 0 0 7 2 Leder 3 Fra kultiverte København til kaotiske Kathmandu 7 Horisont 8 Et lite stykke Norge 10 Statsbygg i verden 12 En lykkelig historie 18 Mosaikk

Detaljer

På sokkelesten i Longyearbyen

På sokkelesten i Longyearbyen Altmuligmannen Møt sysselmann Per Sefland Tema: Svalbard UNIS / Forskningsparken På sokkelesten i Longyearbyen ET MAGASIN FRA STATS BYGG 2/2 0 0 6 PROFIL Roger Steffensen Byggmesteren på Svalbard Ny bydel

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon

Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011. form mot funksjon Et magasin fra Statsbygg Nr 4 2011 form mot funksjon De aller fleste museene som Statsbygg forvalter ble bygd for helt andre formål. En tidligere post- og telegrafbygning, en jernbanestasjon og to banker

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

NYTT OPERAHUS: Monumentalbygg med lavtliggende høykultur Side 9 ET BLAD FRA STATSBYGG 1/2002

NYTT OPERAHUS: Monumentalbygg med lavtliggende høykultur Side 9 ET BLAD FRA STATSBYGG 1/2002 ET BLAD FRA STATSBYGG 1/2002 STIFTSGÅRDEN I TRONDHEIM: Trøndersk stolthet klar til fest Side 5 NYTT OPERAHUS: Monumentalbygg med lavtliggende høykultur Side 9 LEDER HVOR SKAL VI BYGGE OG HVOR SKAL VI BO?

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE JUNI 2010 Elsker Halden og festningen Setter Halden på verdenskartet KIRKEN MED KULEHULLENE Hjortsberg i 50 år God Halden-sommer! 2 HaldenMagasinet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer