Et magasin fra Statsbygg Nr rom for bedring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et magasin fra Statsbygg Nr. 3 2012. rom for bedring"

Transkript

1 Et magasin fra Statsbygg Nr rom for bedring Nye Gulating lagmannsrett i Bergen gir verdige rammer for alvorlige avgjørelser. Gulating er det nyeste justisbygget i Statsbyggs portefølje. Totalt forvalter Statsbygg nesten kvadratmeter fengsler, politistasjoner og tinghus.

2 26 Gulating lagmannsrett er blitt en arkitektonisk bro mellom rådhuset i Bergen og småbebyggelsen på den andre siden. 8 aktuelt Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen fikk i november HR Norges pris «Kunsten å lede». 12 statsbygg i utlandet Ambassadebygningene forteller historier om Norge. Vi har sett på seks av dem og hvilke historier de forteller. 15 justissektoren Håkon Harv, leiar av fengselseininga i Eigedomsavdelinga, og Linda Sunde Eriksen, leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren, forklarer kvifor justissektoren er viktig for Statsbygg. 40 fengselshistorie 312 Dagens fengsler vil mye mer enn bare å straffe. De vil bygge mennesker opp igjen, klargjøre dem for et nytt liv på utsiden. Slik har det ikke alltid vært. 44 bak fasaden I Høyblokkens vestibyle hang veggteppet «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen fra Etter terrorangrepet 22. juli 2011 fikk Ida Areklett Garmann jobben med å lappe det sammen. 52 i prosess Bryggen har lent seg mer og mer både mot høyre og venstre de siste årene. Svaret på hvordan de skjeve bygningene skal rettes opp har overrasket de fleste. Utgiver: Statsbygg Bidragsytere: Teft Design as ved Geir Anders Rybakken Ørslien, Jan P. Solberg og Eline Dalland. Fete typer ved Morten Ryen. Statsbygg ved Mirjana Rødningen, Mette Nordhus, Stig P. Pettersen, Thale Berg Husby, Pål Weiby og Eva Kvandal. Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: Teft Design as Trykk: RK Grafisk as Papir: 170/90g Maxi/High Speed Gloss Opplag: 8200 Foto forside: Ivan Brodey Foto redaktører: Mette Randem Foto adm. dir.: Lars Myhren Holand Korrektur: Slett og rett redaktør Eva Kvandal Statsbygg: Biskop Gunnerus gt. 6, Pb Dep, 0032 OSLO Telefon: Telefaks: Web: E-post: Ansvarlig redaktør Hege Njaa Rygh vil du ha åpent rom helt gratis? Send e-post til: Åpent rom utgis fire ganger i året. Foto: ivan brodey Vil du ha nyheter fra Statsbygg via e-post? Abonner på /Nyhetsabonnement/

3 04 Leder ÅPENT ROM NR Øivind Christoffersen Administrerende direktør i Statsbygg Resultatet av de siste års politikk viser en rik vekst og betydelig framgang i næringsliv, i arbeidsliv og i samfunnsliv. Det er enda mye ugjort og enda mange uløste oppgaver. Vi står midt oppe i arbeidet med å bygge landet. Foredrag av Einar Gerhardsen i kommunevalgkampen i 1955 For folk og fedreland Statsbygg i 200! Når vi i 2016 feirer vårt 200- årsjubileum, så er det i visshet om at Statsbygg gjennom vår statsbyggeri-funksjon har tjent over seksti ulike regjeringer. Regjeringer som over tre århundrer har brukt Statsbygg som et virkemiddel for å iverksette sin politikk og for å gjennomføre saker på den politiske dagsordenen. Våre aktiviteter har definitivt speilet de ulike regjeringers prioriteringer gjennom de med- og motgangstider historien har bydd på. Vi bygger historie. Gjennom vårt byggeri har Statsbygg vært med på en fantastisk utvikling. En historie som i sin spede begynnelse handlet om nasjonsbygging. Senere har vi iverksatt politikernes beslutninger gjennom å bygge ulike institusjoner og infrastruktur i sentrale strøk så vel som i distriktene og i utlandet. Vi skaper arbeidsplasser. Statsbygg blir også brukt som et økonomisk redskap for regjeringer i nedgangstider. Da regjeringen la frem sin økonomiske krisepakke under finanskrisen i 2009, fikk Statsbygg ekstrabevilgninger på 733 millioner kroner penger vi brukte på en rekke små og store prosjekter over hele landet for å holde dampen oppe og sikre sysselsettingen i byggenæringen. Vi er et multiverktøy. Naturlig nok har selve statsbyggeriet kommet i skyggen av de viktige oppgavene som institusjonene vi har bygget for skal løse. Likevel er det uomtvistelig at Statsbygg har vært, og i fremtiden vil være, et viktig verktøy for både regjering og næring. Vi har vært en av de fremste drivkreftene for å fremme innovasjon i byggenæringen en næring som omsatte for svimlende 360 milliarder kroner i fjor. Vi løser det uløste. Da Gerhardsen i 1955 sa at «Vi står midt oppe i arbeidet med å bygge landet», var det med visshet om at den krevende gjenreisningen ville ta tid. Men også med vissheten om at arbeidet med å bygge et land aldri kan bli fullendt. Et tema som ikke var særlig fremtredende i etterkrigsårene, var klima- og miljøproblemene. Her er det «enda mye ugjort og enda mange uløste oppgaver», for å bruke Gerhardsens ord. Dette er imidlertid en oppgave som Statsbygg tar på alvor. Vi skal være et forbilde. Byggenæringen forbruker omtrent 40 prosent av all energi, produserer rundt 40 prosent av alt avfall og står for 3 prosent av Norges direkte klimagassutslipp. Det er store miljøgevinster å hente innenfor denne sektoren. Næringen består imidlertid av mange små aktører og er for fragmentert til at de kan drive forbedringsarbeidet alene. Staten har gitt Statsbygg i oppdrag å være et forbilde innenfor miljø- og energispørsmål i næringen. Så da vi nylig reviderte vår miljøstrategi, var det ikke for å komme i takt med utviklingen, men for fortsatt å ligge i forkant, slik at vi er i stand til å møte fremtidens miljøkrav. Vi påvirker. Det er nettopp selve byggeriet og eiendomsforvaltningen som gjør at vi kan bruke vår markedskraft for å få byggenæringen til å gå i riktig retning. Det har vi gjort ved å sette krav til kvalitet gjennom nye byggestandarder og ved å innføre strenge regler og sanksjoner ved brudd på sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøbestemmel- sene. Samtidig har vi kontraktsvilkår som forbyr sosial dumping og svart arbeid og pålegger entreprenører å ta inn lærlinger. Slik blir Statsbygg et viktig verktøy for en regjering. Statsbygg gjør raskt politikk om til praktisk handling. Vi bidrar i reformer. Statsbygg har også gjennom tidene blitt brukt som verktøy for å gjennomføre reformer i statsforvaltningen. Barneverninstitusjonene ble overført fra fylkeskommunene til Statsbygg i 2004 og fengselseiendommene ble overført i Statsbygg tok over ansvaret for forvaltning, drift og verdibevarende vedlikehold av eiendomsmassen. Slik kunne Bufetat og Kriminalomsorgen konsentrere seg om kjerneoppgavene på sine områder og å gjennomføre politiske reformer. Vi er mennesker. Bak organisasjonen «Statsbygg» står det 830 medarbeidere. Det er medarbeidere som gjør at vi på vegne av staten kan utvikle, planlegge, bestille, bygge, vedlikeholde og drifte de mest komplekse byggeprosjektene og eiendommene i Norge. Det er bredden i våre oppgaver og den samlede kompetansen som gjør at vi regnes for å være et av statens viktigste verktøy og virkemiddel i bygge- og eiendomspolitikken. Vi er stolte. Statsbyggs medarbeidere har gjennom 200 år bokstavelig talt bidratt til å bygge landet. Det er en historie vi er stolte over å være en del av. Det er spesielt å bygge for folk og fedreland. Vi gleder oss til å ta fatt på det som ligger foran oss. Vi gleder oss til, også i fremtiden, å iverksette politikken i praksis! Billedhugger Jo Visdals ( ) skulptur av Carsten Anker overvåker Statsbyggs restaurering av Eidsvollbygningen til jubileet i Foto: trond isaksen

4 ÅPENT ROM NR aktuelt 07 på tegnebrettet Gammelt hus, ny innmat jobben min Å forstå kunden Ozren Lozo (51) har vært prosjektleder i Statsbygg i 14 år. Gulating lagmannsrett er ett av de mange byggene han har hatt byggherreansvaret for. Tekst: Thale Berg Husby Mitt drømmeprosjekt er mitt neste prosjekt. Det er min innstilling, sier bosnieren som kom til Norge for 19 år siden. Gjennom årene i Statsbygg har det blitt mange drømmeprosjekt for Ozren Lozo. Han er ekspert på justisbygg, spesielt fengsler og rettsbygninger. Å skape en miniverden for de innsatte er utfordrende. En god prosjektleder må kunne omsette kriminalpolitikken til praktiske tiltak og ikke bare tenke teknisk. Jeg må også forstå dagliglivet til brukerne. Fengselsbygg skal legge til rette for at innsatte skal kunne leve et fullverdig liv med muligheter til skolegang, å jobbe, være sosiale, få medisinsk tilsyn, trene, se TV og innta måltider. For åtte år siden var Ozren Lozo med på å redusere soningskøen i Norge. Han ledet nybrottsarbeidet med byggingen av såkalte modulfengsel. Her blir spesiallagde moduler satt sammen som «byggesett» til et komplett fengselsbygg. Billigste soningsplasser bygget noensinne, i tillegg til at de ble laget på rekordtid, sier Ozren stolt. Overraskende nok er det ikke et fengsel som troner høyest på listen over Ozrens favorittbyggverk. Da må vi til hans hjemby, Mostar i Bosnia-Hercegovina, og den verdenskjente brua Stari Most fra Det er fascinerende med byggverk som gjør at mennesker kan stå i lufta. Tenk at de klarte å bygge denne brua for fire hundre år siden, helt uten de hjelpemidlene vi har i dag? Der har vi noe å lære om oppfinnsomhet og gjennomføringsevne. Foto: Paul S. Amundsen Foto: Pål Hoff bergen. Universitetsmuseet i Bergen skal rehabiliteres. Foreløpig har ikke den kompliserte rehabiliteringen fått midler til gjennomføring, men det prosjekteres for fullt. Så når Stortinget finner rom for å bevilge penger, er det bare å sette i gang. Der den nye aulaen skal etableres, skal den gamle bygningen rives og demonteres innvendig til vi står igjen med ett stort rom. Så skal det etableres etasjeskillere og rominndeling. Bygget skal behandles som fredet. Med liten plass til store maskiner, blir nok logistikken største utfordring, sier Statsbyggs prosjektleder Arne Blix. klippet og klart Missing link på plass SOGNDAL. Nybygget for Høgskolen i Sogn og Fjordane i Sogndal ble offisielt åpnet 5. november i strålende sol. Arkitektgruppen lille frøen AS vant plan- og designkonkurransen om å tegne det nye sentralbygget under mottoet «Missing Link», det manglende leddet som skulle binde sammen de tre gamle høgskolebygningene på Fosshaugane campus. Høgskolebygget huser blant annet auditorium, grupperom, fellesadministrasjon, bibliotek, kantine og bokhandel og har et samlet areal på 7605 kvadratmeter. i arbeid Handelshøyskolen et bra sted å være Bergen. Om få måneder vil tilbygget ved Norges Handelshøyskole stå ferdig etter bare 19 måneders byggetid. 100 mann og én dame er i arbeid på byggeplassen. Og gjennomgangsmelodien er at det er et godt sted å arbeide. Rent, ryddig og velorganisert. Bygget er på fem etasjer. To for ansatte, med blant annet 330 cellekontorer. To etasjer for studenter, med lesesaler, fem auditorier og 42 kollokvierom. I underetasjen er det arkiv og tekniske rom. Og du vil alltid vite hvor du er: På en fjerdedel av den 4000 kvadratmeter store glassfasaden er høyskolens logo preget inn. Foto: jaro hollan Foto: Marianne Røsvik

5 08 aktuelt ÅPENT ROM NR Kunsten å lede en kunnskapsorganisasjon Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen fikk i november HR Norges pris «Kunsten å lede». Den overraskede og ydmyke vinneren fremhever nødig seg selv. Da vil han heller berømme de mange dyktige medarbeiderne som har bidratt til å gjenreise Statsbyggs tillit og omdømme. Tekst: Morten Ryen Foto: Trond Isaksen D et var både en stor overraskelse og en stor glede å få denne prisen, sier en fornøyd administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen. Jeg fikk ingen hint på forhånd, og må ærlig talt si at jeg aldri hadde ventet å få en slik utmerkelse. Christoffersen fikk prisen både for sitt gode lederskap gjennom mange år, men også for måten han og Statsbygg taklet krisen 22. juli og perioden etterpå. Jeg håper og tror at ikke bare jeg, men hele Statsbygg er stolt over denne oppmerksomheten. Teknologi og ledelse Øivind Christoffersen er opprinnelig informatiker fra Universitetet i Oslo: Han har vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og hatt flere lederstillinger i IT-selskaper som Computas, Hewlett-Packard og Honeywell. Han kom til Statsbygg i 1999, først som eiendomsdirektør, deretter som konstituert administrerende direktør fra oktober 2000, til han fikk fast ansettelse i stillingen året etter. Han kom inn i en organisasjon som var ustabil, preget av uro og hadde dårlig omdømme. Statsbygg var ute i hardt vær på flere måter. Det hadde vært mye negativ omtale i avisene i forbindelse med byggingen av Rikshospitalet og oppussingen av Slottet, og organisasjonen manglet tillit i departementene og på Stortinget, sier Christoffersen. Også blant folk flest hadde etaten et temmelig dårlig omdømme. Det var på ingen måte gitt at Statsbygg ville overleve. Sterke krefter i de politiske miljøene argumenterte for at jobben like gjerne kunne gjøres av private aktører. Det var som å bli spurt om å bli kaptein på et skip som var ute i en orkan. Derfor måtte jeg tenke meg om både en og to ganger før jeg sa ja takk. Den gode samtalen Christoffersen er ikke typen som snakker om ledelsesfilosofi eller læremestere, men han kan like en utfordring og mener at de menneskelige relasjonene en leder etablerer er helt vesentlig for å lykkes. Han tror på systemer, rutiner, kvalitet og kommunikasjon. At det alltid er mulig å skape forandring og at det er viktig å snakke sammen. Stemningen i organisasjonen var ikke god da jeg begynte, innrømmer han. Den var preget av utrygghet, mistenksomhet og manglende tillit til ledelsen. Det var nok de som var skeptiske til meg også, som verken var bygningsingeniør eller hadde erfaring fra bransjen. Men jeg hadde hatt Statsbygg som kunde, og kunne også vise til år som toppleder. Det hjalp. Tross uro og politisk strid, møtte han en organisasjon med en sterk indre lojalitet og mange flinke folk. Det ga håp. Noe av det første han gjorde var å etablere uformelle fora med fagforeningene ventileringsmøter der tillitsvalgte fra de ulike fagforeningene kunne lufte sine synspunkter og frustrasjoner. På disse møtene kunne alle snakke fritt og åpent uten at det ble protokollført eller gjort vedtak. Hensikten var å skape et rom for dialog, skape trygghet og bygge opp gjensidig tillit og forståelse av oppgaver og ansvar. Tilsvarende satset vi på en åpen og god dialog med alle ansatte. Slik kunne vi starte prosessen med å bygge en god bedriftskultur. Forandret bransjen Etter hvert som uroen i organisasjonen begynte å legge seg, kunne Christoffersen og ledergruppen starte arbeidet med planer og strategier for framtiden, utarbeide gode systemer og starte med lederutviklingsprogrammer. Ambisjonene har vært å bygge opp Statsbygg som et ledende kunnskapsmiljø og et forbilde for hele byggebransjen. Vi har vært ambisiøse i våre mål om å bygge effektivt, miljøvennlig og med høy kvalitet. Vi har utviklet verktøy og stilt Om prisen «Kunsten å lede» Deles ut av HR Norge. Gis til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Viktige momenter er samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og et positivt menneskesyn. Tidligere vinnere er blant andre Bjørn Kjos (2009), Marit Breivik (2008), Idar Kreutzer (2006) og Helen Bjørnøy (2004).

6 10 aktuelt ÅPENT ROM NR Alle avgjørelser kan selvfølgelig ikke tas på allmøter, men du må ikke overkjøre folk. Jeg har prøvd å finne den riktige balansen mellom prosess og gode beslutninger. Øivind Christoffersen, Administrerende direktør i Statsbygg krav i våre prosjekter som jeg mener har bidratt til å forandre bransjen, sier Christoffersen. Under hans ledelse har Statsbygg blant annet bidratt til utvikling knyttet til IT-verktøyet BIM Bygningsinformasjonsmodeller som vekker oppsikt også internasjonalt. Krav til energieffektivitet og gjenbruk har også bidratt til større miljøbevissthet i bransjen. Kunnskapsledelse Statsbygg er en kunnskapsorganisasjon. Det er vår styrke, men det er også noe du må ta hensyn til som leder. Det er ikke som å styre en produksjonsbedrift. Du må være glad i mennesker og kunne snakke med alle. I en virksomhet som Statsbygg er prosessen fram til beslutningen også avgjørende. Du må kunne lytte til motforestillinger, og sørge for at de riktige menneskene har fått være med underveis, sier Christoffersen. Alle avgjørelser kan selvfølgelig ikke tas på allmøter, men du må ikke overkjøre folk. Jeg har prøvd å finne den riktige balansen mellom prosess og gode beslutninger. Folk som jobber i denne typer virksomheter investerer mye av seg selv i jobben, både faglig og personlig. De er her med hele seg, og det er det viktig å ta hensyn til. Må være endringsvillige Christoffersen mener Statsbygg i dag står støtt, men som en etat som ligger under politisk styring, må de alltid være forberedt på endring og nye mandater. Våre eiere og kunder har mye større tillit til oss i dag enn for ti år siden. Det gjenspeiles i at vi stadig får nye oppgaver og en utvidet portefølje. Vi har blant annet fått forvaltningsansvar for alle barneverninstitusjoner og fengsler i Norge. Det er en oppgave vi er svært stolte over. Selv om Statsbygg er en helt annen organisasjon i dag enn for ti-tolv år siden, er Øivind Christoffersen helt på det rene med at det å rette opp det bildet som ble skapt i media for mange år siden tar lang tid. På omdømmemålinger i befolkningen skårer vi ikke særlig høyt, men det bekymrer meg ikke. Vi kan ikke gå inn i en popularitetskonkurranse med Coca-Cola, Tine eller Vinmonopolet. Det som er viktigst for oss er at våre eiere, kundene, samarbeidspartnere og bransjen er fornøyd med og stoler på oss, sier Christoffersen. Men jeg skal ikke nekte for at jeg blir glad den dagen jeg hører en taxisjåfør skryte av den jobben vi gjør. Støtt i stormen Noe av det juryen trekker fram i sin begrunnelse for prisen, er måten Christoffersen og Statsbygg håndterte terrorangrepet 22. juli og utfordringene i dagene etterpå. Jeg er veldig fornøyd med hvordan organisasjonen taklet krisen, sier Christoffersen. Vi hadde et kriseteam på plass allerede ti minutter etter eksplosjonen, og allerede neste dag begynte våre ansatte å lete etter lokaler til de departementer som var rammet. Også sikring og opprydding av de ødelagte bygningene i Regjeringskvartalet har gått helt etter planen. Det viser at organisasjonen tåler en storm, og det gjør meg stolt. Stillingen som administrerende direktør i Statsbygg er en åremålsstilling, og Øivind Christoffersen er nå på tampen av sin andre og siste seksårsperiode. Neste sommer er det slutt. Han kunne trukket seg tilbake til leiligheten i Spania for å spille golf, drikke rødvin og lytte til yndlingsartisten Bob Dylan, men han er ikke der riktig ennå. Det er vemodig å skulle slutte i Statsbygg, men jeg føler ikke at jeg er ferdig i yrkeslivet. Jeg har fremdeles lyst på nye utfordringer, men jeg vet ikke helt hva. Det bør jeg kanskje snart tenke på å få avklart? , 2, 3, 4, 5: Som administrerende direktør i Statsbygg, har Øivind Christoffersen en svært travel hverdag. Han bruker mye tid på møter og oppfølging av både kunder og oppdragsgivere. I en travel hverdag prioriterer han likevel å spise lunsj og slå av en prat med sine medarbeidere. 2

7 12 statsbygg i utlandet ÅPENT ROM NR NORSKE ANSIKTER Hvem vil Norge være for sine venner ute i verden? Ambassadebygningene sender alltid signaler. Stockholm, Sverige Tekst: Geir Anders Rybakken Ørslien tema: formålsbygg DEN VENNLIGE AMBASSADEN Byggeår 1952 Ambassaden i Stockholm ble av arkitekten selv kalt «det hensynsfulle» bygget. Det er tilpasset terrenget, nesten usynlig fra Strandvägen med bare en lav mur rundt eiendommen. Arkitekt Knut Knutsen ønsket å signalisere imøtekommenhet overfor gjester og naboer. For ham var det viktig at ambassadebygningen vektla Norges rolle som et demokratisk og fredelig land. Knutsen nøyde seg ikke med å tegne selve bygget, men formga selv unike møbler og interiørdetaljer som ble spesiallaget for denne ambassaden. Både møblene og detaljene har vært uvanlig slitesterke, og godt tatt vare på. Slik understrekes inntrykket av helhet og varige verdier. guri Dahl foto: guri Dahl og åke E:SON LINDMAN foto: Geir Anders Rybakken Ørslien Stedene der vi møter våre gjester sier mye om hvordan vi lever og hva vi legger vekt på. Bente Angell-Hansen, utenriksråd Den norske ambassaden i Stockholm ble tidlig kjent som den åpne og vennlige ambassaden. Ambassadørboligen i Wien røper at Norge er opptatt av naturen. Ambassaden i Tokyo knytter bånd mellom norsk og japansk kunst. Og en ambassadørbolig i Genève har fått gjester til å gråte. Hvordan? Det handler om arkitektur, om interiører og utsmykning og om valgene som tas når nye bygg skal reises. Alle disse faktorene sender signaler og formidler verdier. De norske utenriksstasjonene er Norges ansikt utad, og består til sammen av 173 bygninger på totalt kvadratmeter. Statsbygg eier omkring halvparten av bygningsmassen, og er forvalter av alle de norske utpostene. Det er utenriksråd Bente Angell- Hansen takknemlig for, der hun sitter i sitt romslige hjørnekontor hos Utenriksdepartementet i Oslo og forteller om hvordan kunst og arkitektur bidrar til å skape kontakt og forståelse. Kontoret minner ikke så lite om en åpen stue: De lyse gardinene rekker fra gulv til tak. Et lunt teppe varmer under stuebordet og sofaen i sort, komfortabelt skinn. Kunsten på veggene har hun selv valgt ut. Som UDs øverste administrative leder og tidligere ambassadør i Ungarn og Genève, er hun opptatt av hva som formidles i rommene. Stedene der vi møter våre gjester sier mye om hvordan vi lever og hva vi legger vekt på. Dermed fungerer de også ofte som åpning til gode samtaler. Det har jeg erfart mange ganger, ikke minst når det kommer til temaer som menneskerettigheter, sier utenriksråden. Som den kvelden i Genève, der Angell-Hansen var ambassadør til Norges FN-delegasjon og visepresident i Menneskerettighetsrådet. Jeg tok imot besøk av en av verdens mest profilerte menneskerettighetsforkjempere, og inviterte henne hjem til boligen min til den alminnelige hjemmehyggen som Statsbygg har hjulpet oss å skape der. Hun kommer inn, ser seg omkring, og begynner å gråte. Fordi hun selv ikke har noe hjem å gå til, det er tatt fra henne av myndighetene. Når hun så kommer inn i huset hos meg og kjenner atmosfæren der, så føler hun dette så sterkt. Foran seg på bordet i Oslo har Bente Angell- Hansen bilder fra et knippe ambassader og ambassadørboliger. For henne handler de alle om identitet. Alle trenger et hjem. Alle har røtter, og i utenriksstasjonene viser vi fram røttene våre. Wien, Østerrike tema: formålsbygg FRA BORGERSKAPET TIL NATUREN Byggeår 1924/2007 Ambassadørboligen i Wien har vært i Norges eie siden 1961, og ble totalrenovert og påbygget i Huset ligger i et fornemt ambassadestrøk, men det moderne tilbygget bryter bevisst med borgerskapets opphøyde stil. Den nye delen leder gjestene ned til bakkeplan i hagen, til en spisestue med store vindusflater ut mot det grønne. Verdiene som formidles er det enkle, rene, moderne og naturnære. Kunstverkene i residensen har også bidratt aktivt som samtalestarter. Her har fastlåste forhandlinger kommet i gang etter en pause med vandring gjennom huset og kunsten, der samtalene rundt verkene løste opp stemningen. Arkitekt Jacques Oblatt har tegnet huset, mens arkitektkontoret Berger + Parkkinen står bak tilbygget. foto: guri Dahl

8 tema justissektoren foto: thomas bjørnflaten foto: pierre peters københavn, danmark Byggeår 1934/2007 Maputo, Mosambik Byggeår 2001 design som ledestjerne NØKTERNT OG NORDISK SAMHOLD Ambassadørboligen i København har en sterk historie som dansk statsministerbolig for Thorvald Stauning, der han bodde fram til sin død i Boligen er tegnet av arkitekt Hans Hansen. Norge overtok bygningen i 1991, og Statsbygg totalrenoverte den i 2007 og tilbakeførte huset til opprinnelig uttrykk. Nå ble interiøret spesielt viktig. Rommene er gitt farger som er inspirert av det norske lyset og naturen. Kongsted Arkitekter sto bak renoveringen. Interiørarkitekt Vibeke Rolfsen har stått for innredningen og fargevalget. Da Danmark og Norge skulle reise et felles ambassadebygg i millionbyen Maputo på kysten av Mosambik, ble resultatet en moderne, men samtidig nøktern bygning. Det danske arkitektkontoret Vilhelm Lauritzen ønsket å sende et enkelt signal: aldri prangende, men tydelig til stede. Det var Udenrigsministeriet i Danmark som ledet byggeprosessen sammen med Statsbygg. Målet var å bruke enkle materialer og konstruksjonsprinsipper som var kjent lokalt. Fasaden er i hvit, plasstøpt betong, og viktige detaljer som for eksempel dørene er produsert lokalt, med lokale materialer. Kathmandu, Nepal HÅNDBYGGET AV VERTSFOLKET Byggeår 2008 Den nye, norske ambassaden i Nepal er et tydelig eksempel på hvordan et ambassadebygg kan knytte bånd til samfunnet rundt seg. Bygningen er tegnet av Kristin Jarmund arkitekter AS og reist med hjelp av lokale bygningsarbeidere. De fleste kvinner, som bar teglstein på hodet oppover stillasene, barbeint eller i sandaler. Kontrasten er stor til andre nasjoner, som gjerne flyr inn alt fra byggematerialer til ingeniører når nye ambassader skal reises. Her ble hver stein hugget til på byggeplassen og sementblanderne ble drevet med håndkraft. Treverket er lokalt, mursteinene er brent i ovner like utenfor bygrensen. Resultatet er et unikt bygg, som også nepaleserne er stolte av. foto: Ashesh Rajbansh Tokyo, Japan KUNSTEN SOM BROBYGGER Byggeår 1997/2004 Den norske ambassaden i Tokyo spiller på båndene mellom lokale tradisjoner og norsk kunst, på flere måter. Det opprinnelige bygget er signert den verdenskjente japanske arkitekten Junzo Yashimura, og ble reist med tradisjonelle japanske byggematerialer og teknikker. Torstein Rambergs nybygg fra 2004 er utsmykket med tekstilkunst av Trine Mauritz Eriksen, som spiller tett på de tradisjonsrike, japanske shibori-teknikkene. Det er heller ingen tilfeldighet at ambassaden huser en stor samling Munch-grafikk: Munch var selv svært opptatt av Japan og japanske tresnitt, og hans kunst er også høyt verdsatt blant kunstinteresserte japanere. foto: maria gjærde melhuus Statsbygg forvaltar rundt kvadratmeter lokale innanfor justissektoren i Noreg. Samtidig er fleire bygningar under planlegging eller bygging. Porteføljen består av tre typar bygningar: fengsel, politistasjonar og tinghus.

9 Tema: justisbygg Fengslande kundar Justissektoren er ein viktig kunde for Statsbygg. Åpent rom har møtt to kundeansvarlege for sektoren i Statsbygg. Den eine forvaltar, den andre byggjer. Tekst: Stig P. Pettersen Foto: Jeton Kacaniku V i vil gjerne forvalte fleire justisbygningar i landet, fortel avdelingsdirektør Håkon Harv i Statsbygg. Han leier fengselseininga i Eigedomsavdelinga med det overordna ansvaret for kunden Kriminalomsorga. Og vi byggjer gjerne fleire bygg i denne sektoren, legg avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen til. Ho er leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren. Saman teiknar dei eit bilete av ein spennande kunde for Statsbygg, med særeigne utfordringar. Politistasjonar og tinghus byggjer Statsbygg i konkurranse med private eigedomsselskap. Statsbygg overtok forvaltninga av fengsla i Fengsla Statsbygg forvaltar 49 fengsel i Noreg. Totalt disponerer dei i overkant av kvadratmeter lokale i nesten 500 bygningar og har dermed det største arealet innanfor justissektoren. Variasjonen blant fengsla er stor. Spennet i eigedomsmassen er stort, frå Trondheim fengsel, avdeling Kongensgate, som har 500 kvadratmeter, til Åna fengsel og Oslo fengsel som disponerer i underkant av kvadratmeter kvar. Før Statsbygg overtok forvaltninga av fengsla, var det Kriminalomsorga som forvalta fengsla. Hensikta med overføringa var mellom anna å få til ei betre og meir effektiv forvaltning av fengselseigedommane, som igjen vil føre til betre forhold for både tilsette og innsette, fortel avdelingsdirektør Harv. Ei anna viktig hensikt var å frigjere ressursar hos Kriminalomsorga som i staden kan brukast til å auke både kapasiteten og kvaliteten på straffegjennomføringa. Det at Statsbygg overtok fengselseigedommane, speglar ein av grunnideane med Statsbygg: Som profesjonell bygg-

10 18 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR foto: jiri havran foto: trond isaksen herre, forvaltar og driftar skal Statsbygg ta seg talt jobbar i dag 57 personar på regionkontora av det viktigaste for oss no er å planleggje for Halden fengsel er ein solid, men nøktern byg- lensmenn med til saman nesten kva- av eigedommane, mens kunden og brukarane kan konsentrere seg om kjerneverksemda si. med drift og vedlikehald av fengsel. Med seg i den sentrale eininga for forvaltning av fengsla eit regelmessig og godt ordinært vedlikehald og å vidareføre arbeidet med å ta igjen vedlike- ning tilpassa den slitasjen som vanlegvis er i fengselsbygg. Vi byggjer for å leggje til rette dratmeter. Politiet er eit eksempel på ein kunde der 1 2 Samtidig blir det eit klart skilje mellom pengar har Harv berre tre medarbeidarar. haldsetterslepet. for norsk kriminalpolitikk, der det at ein blir Statsbygg konkurrerer med private aktørar som skal brukast til verksemda og pengar som Oppgåva vår er særleg å planleggje vedlike- Vi har store prosjekt gåande ved Oslo feng- fråteken fridommen er sjølve straffa, ikkje om byggje- og forvaltningsoppdraga, fortel skal gå til eigedommen. Husleigeordninga sik- haldstiltak og fordele vedlikehaldsmidlar. Dette sel og Ullersmo fengsel, kan Sunde Eriksen soning under kummerlege forhold, legg ho til. avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen. Kvart rar på denne måten optimal eigedomsdrift og det beste vedlikehaldet. Samtidig som Statsbygg overtok bygningane i Kriminalomsorga, valde 26 medarbeidarar derifrå å gå over til Statsbygg. Desse hadde tidlegare òg drift og vedlikehald som dei viktigaste gjer vi i samarbeid med regionkontora, forklarer Harv. Vi fekk med oss 26 tilsette då vi tok over fengsla, men samtidig arva vi eit betydeleg vedlikehaldsetterslep. Overføringa av fengsla har gitt ei betre oversikt over kostnadene knytte til forvaltning og drift av eigedom- fortelje. Dette dreier seg både om nybygg og rehabilitering. Ved Oslo fengsel byggjer vi for eksempel eit nytt aktivitetsbygg for dei innsette, noko dei har sakna til no. Vi ferdigstilte elles eit heilt nytt Halden fengsel i 2010 med eit samla golvareal på kvadratmeter, seier Politi og lensmenn Statsbygg forvaltar lokala for lensmannen i Berlevåg og Gamvik. Kontoret er på berre 200 kvadratmeter. Oslo politikammer er ein av Statsbyggs største eigedommar og har heile politidistrikt har ansvar for å skaffe eigne lokale. Vi ser på Politiet som ein attraktiv kunde med eit stort potensial. Horisonten vår er langsiktig. Statsbygg ønsker å vere den som kjenner Politiet sitt behov for lokale best, mellom 1. Hamar Tinghus viser respekt for lova. Arkitekt: Andersen + Fremming AS 2. Det skal ikkje vere enkelt å komme verken inn eller ut av Halden fengsel. Arkitekt: hlm arkitektur, bergen, og erik møller arkitekter, københavn arbeidsoppgåvene. Dei er no blitt ein del av mane og dermed eit betre grunnlag for å gjere Sunde Eriksen, før ho legg til: Eg ser i pressa kvadratmeter til disposisjon. Totalt anna når det gjeld funksjonalitet og sikkerheit, Statsbyggs regionkontor rundt om i landet. To- riktige prioriteringar ved nyinvesteringar. Noko av og til at det blir kritisert for å vere for flott. forvaltar Statsbygg ti bygningar for politi og slik at vi kan byggje og forvalte politihus på

11 20 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Statsbygg ønsker å vere den som kjenner politiet sitt behov for lokale best, slik at vi kan byggje og forvalte politihus på den mest kostnads- og arealeffektive måten. Linda Sunde Eriksen, leiar av Byggherreavdelinga si eining for justissektoren foto: jiri havran foto: IVAN Brodey foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: Øhlander den mest kostnads- og arealeffektive måten, slår Sunde Eriksen fast. For tida er Statsbygg i gang med nytt politihus i Tromsø og ein ny politistasjon i Svolvær og planlegg nye politibygg i Arendal, Vadsø, på Svalbard og på Stord. Statsbygg har òg laga ei arealrettleiing for Politiets data- og materiellteneste (PDMT). Tinghus Også når det gjeld tinghus har vi tidlegare opplevd konkurranse frå private aktørar. Her har vi fleire nye prosjekt på gang, fortel Sunde Eriksen. Nyleg blei det reist eit flott hus for Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er òg gjennomført eit forprosjekt for rehabilitering av Bergen tinghus. No er eit nytt tinghus under planlegging i Molde. Kanskje kjem det òg eit nytt tinghus i Drammen og eit i Stavanger. Det gamle i Drammen er forresten eit tinghus med fengsel på taket, akkurat som tinghuset i Kristiansand. Statsbygg forvaltar 13 tinghus rundt om i landet, med eit areal på nesten kvadratmeter til saman, fortel Håkon Harv. Dessutan forvaltar Statsbygg Høgsteretts hus i Oslo. Også til desse kundane ønsker Statsbygg å byggje ein tettare relasjon. Tinghusa er ofte spesielle bygningar som skal signalisere verdigheita til domstolen, og dei er ofte viktige landemerke i bybiletet. Ein sektor, fleire kundar Sjølv om vi kan snakke om éin justissektor i Noreg, er kundebiletet noko meir komplekst for Statsbygg. For fengsla er det Kriminalomsorga som er kunden til Statsbygg. For tinghusa er kunden Domstoladministrasjonen, og for politiet kvar politimeister i dei enkelte politidistrikta rundt om i landet. Vi har arbeidd mykje med å tilpasse vår eigen organisasjon for å møte dette kunde- biletet, fortel dei to avdelingsdirektørane. På forvaltningssida har vi løyst det ved å ha ei sentral eining med overordna kundeansvar for Kriminalomsorga og fordelt forvaltarane og driftspersonellet utover i regionkontora til Statsbygg, fortel Harv. Men på byggherresida har vi sentralisert ansvaret til éi eining ved hovudkontoret, seier Sunde Eriksen. På denne måten meiner vi at vi møter kunden på ein best mogleg måte, er dei to avdelingsdirektørane einige om I Bergskrivergården på Røros frå 1793 held Sør-Trøndelag Politidistrikt til. 2. Ein av rettssalane i Steinkjer tinghus, som er teikna av Praksis sivilarkitekter AS. 3. Justisbygget i Mosjøen huser både domstol og politi. Arkitekt: Arkitektkontoret Kvadrat AS. 4. Øst-Finnmark Politidistrikt held til på Nyrud politistasjon. Der har dei rundt 300 kvadratmeter gulvareal og ein grunneigedom på rundt kvadratmeter. 5. Sorenskrivargarden i Hardanger i dag Hardanger tingrett ligg i Lofthus i Ullensvang. Huset er frå 1923 og er teikna av arkitekt Einar Oscar Schou.

12 22 Tema i tall ÅPENT ROM NR foto: ivan brodey foto: statsbygg 1 3 nyeste bygg eldste bygg sto ferdig i 1600 telemark fengsel sto ferdig i 2012 gulating lagmannsrett Statsbygg har en stor portefølje med justisbygg. Men hvilket bygg er størst, minst, nyest og eldst blant dem? største bygg minste bygg 1 kvadratmeter utedo, Nyrud politistasjon kvadratmeter Grønland politihus foto: ivan brodey foto: ivan brodey 49 Statsbygg forvalter 49 fengsler i Norge. Totalt disponerer de i overkant av kvadratmeter lokaler i nesten 500 bygninger og har dermed det største arealet innenfor denne sektoren. 10 Statsbygg forvalter 10 politistasjoner i Norge, med et areal på kvadratmeter. 13 Statsbygg forvalter 13 tinghus rundt om i landet, med et areal på nesten kvadratmeter fengslene De såkalte 1860-fengslene var bygget med eneceller og besto som oftest av to etasjer, der det var åpent mellom etasjene og cellene i andre etasje hadde inngang fra et galleri. I løpet av dette tiåret ble det oppført 56 distrikts- og hjelpefengsler som mer eller mindre var bygget på denne måten, de fleste etter typetegningene til arkitektene Schirmer og von Hanno. Hamar er det største av denne typen fengsler, og det eneste i tre etasjer som fortsatt er i statlig eie. Forbygningen er en lang, enetasjes bygning, med en enkel, symmetrisk komposisjon i nygotisk stil. Boligdelen utgjør det ene sidepartiet, mens den venstre delen var rettssalen. Derfra var det opprinnelig en åpen gang inn til selve fengselsdelen. Familieboligen var bebodd av fengselslederen helt frem til Da Hamar fengsel var nytt i 1864, var kanskje familieboligen for vaktmesteren den viktigste delen av bygningen fordi hele fengselet skulle betjenes av én mann i teorien. I virkeligheten var hans hustru en avgjørende del av pakkeløsningen. Hun skulle ikke bare være til støtte og hjelp for sin ektemann, hun skulle også sørge for mat og stell til fangene. I tillegg skulle hun stelle husdyrene og holde kjøkkenhagen i orden. Bergskrivergården 5 røros. Bergskrivergården ble oppført i 1793 som administrasjonsbygg for Røros kobberverk. I dag brukes den som kontorlokale for lensmannen på Røros. Gården ligger i området som i 1981 ble oppført på UNESCOs liste over verdens kulturog naturarvsteder. Hardanger tingrett lofthus. Hardanger tingrett er en førsteinstansdomstol under Gulating lagdømme. Sorenskrivergården med hageanlegg og naust er foreslått fredet i verneklasse 1. Gården ble oppført mellom 1920 og 1923 etter tegninger av Einar Oscar Schou Justisbygget Kristiansand Kristiansand. Bygget sto ferdig i 2002 og er tegnet av 4B Arkitekter AS. Agder politidistrikt, Kristiansand politikammer, Agder statsadvokatembeter og Kristiansand tingrett er i dag lokalisert i Justisbygget. Tingretten har fått nye rettssaler i tilbygget, som også benyttes av Agder lagmannsrett Nyrud politistasjon nyrud. Ingvald Eriksen bygde Nyrud gård i perioden november 1953 solgte Eriksen gården til staten ved Justisdepartementet. Dagen etter (!) ble Eriksen arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Gården brukes i dag som politistasjon. Oslo tinghus oslo. Oslo tinghus sto ferdig i februar I 2006 ble det foretatt en omfattende ombygging. Det var behov for flere rettssaler og meklingsrom. Tidligere i år ble det gjennomført en mindre ombygging før Breivik-saken Sør-Varanger politikammer kirkenes. Sør-Varanger politikammer har vært lokalisert i sentrum av Kirkenes siden 50-tallet. I 1999 sto dagens bygg klar til bruk. Bygningen er tegnet av FAK Arkitekter AS KRAGERØ TELEMARK FENGSEL 1793 røros bergskrivergården 1820 horten BASTØY FENGSEL 1830 trondheim KRIMINALASYLET I TRONDHEIM 1840 gjøvik VESTOPPLAND FENGSEL, avdeling GJØVIK 1843 tønsberg SEM FENGSEL 1850 oslo OSLO FENGSEL 1860 tønsberg SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, avdeling BERG 1862 arendal ARENDAL FENGSEL 1862 hamar HEDMARK FENGSEL, AVDELING HAMAR 1862 horten NORDRE VESTFOLD FENGSEL 1862 stord SUNNHORDLAND TINGRETT 1862 larvik SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, avdeling LARVIK 1863 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, KONGENSGATE 1864 eidsberg INDRE ØSTFOLD FENGSEL, EIDSBERG 1864 KONGSVINGER KONGSVINGER FENGSEL 1864 SANDEFJORD SØNDRE VESTFold FENGSEL 1864 ålesund ÅLESUND FENGSEL 1867 vik VIK FENGSEL 1891 oslo OSLO POLITIDISTRikt, rytterkorpset 1900 oslo HØYESTERETTS HUS, OSLO 1900 oslo POLITIHØGSKOLEN, OSLO 1900 volda SØRE SUNNMØRE TINGRETT 1903 hå ÅNA FENGSEL 1920 lofthus HARDANGER TINGRETT 1928 bergen BERGEN TINGHUS 1930 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, AVD. LEIRA 1933 bærum ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT 1939 bodø BODØ FENGSEL 1941 fræna HUSTAD FENGSEL 1941 svalbard SYSSELMANNGÅRDEN 1950 vardåsen KONGSVINGER FENGSEL 1950 sandeid SANDEID FENGSEL 1950 stavanger STAVANGER TINGHUS 1950 trondehim TRONDHEIM TINGHUS 1952 hof NORDRE VESTFOLD FENGSEL, AVDeling HOF 1952 vardø VARDØ POLITISTASJON 1953 BRUVOLL HEDMARK FENGSEL, AVDeling BRUVOLL 1953 verdal VERDAL FENGSEL 1954 hammerfest TINGHUSET I HAMMERFEST 1959 drammen DRAMMEN TINGHUS 1960 bergen BERGEN FENGSEL 1960 oslo BREDTVEIT FENGSEL OG FORVALTNINGSANSTALT 1960 mosjøen MOSJØEN FENGSEL 1961 stavanger STAVANGER FENGSEL 1962 Breistein BJØRGVIN FENGSEL 1965 tromsø TROMSØ FENGSEL 1966 kløfta ULLERSMO FENGSEL 1968 sarpsborg SARPSBORG FENGSEL 1970 trondheim TRONDHEIM FENGSEL, TUNGA 1973 kristiansand JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND 1975 oslo POLITIHUSET I OSLO 1983 vadsø VADSØ FENGSEL 1985 bodø BODØ FENGSEL, AVD. FAUSKE 1986 kongsberg POLITIHUSET, KONGSBERG 1990 bodø BODØ FENGSEL 1991 nyrud NYRUD POLITISTASJON 1992 skien TELEMARK FENGSEL, SKIEN AVDELING 1993 oslo OSLO TINGHUS 1995 oslo OSLO POLITIDISTRIKT, HUNDETJENESTEN 1996 Tyristrand RINGERIKE FENGSEL 1997 hamar HAMAR TINGHUS 1997 mosjøen JUSTISBYGGET I MOSJØEN 1997 kirkenes POLITIHUSET I KIRKENES 2000 mehamn LENSMANNEN I BERLEVÅG OG GAMVIK 2001 TROMSØ TINGHUSET I TROMSØ 2008 halden HALDEN FENGSEL 2011 steinkjer steinkjer tinghus, tilbygg 2012 ullensaker POLITIETS UTLENDINGSENHET 2012 bergen GULATING LAGMANNSRETT foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: trond isaksen foto: jaro hollan foto: ivan brodey foto: ivan brodey 10 foto: jaro hollan listen viser et utvalg bygg i justissektoren. de fleste er forvaltet og/eller bygget av statsbygg. Listen er ikke uttømmende.

13 åpent og verdig i hjertet av Bergen Gulating lagmannsrett er blitt et moderne signalbygg som gir verdige rammer for alvorlige avgjørelser. Men hygge og kos har også fått plass. Tekst: Jan Solberg Foto: Ivan Brodey Gulating lagmannsrett tema: formålsbygg Gulatings plass 1, 5014 Bergen Gulating lagmannsrett er som en bro mellom det høye rådhuset og den lavere bebyggelsen. Mange sier at bygningen er enda finere på kveldstid. Tre glasskuber i fasaden mot plassen er opplyst, samt den 15 meter lange trekant skulpturen av Marte Johnslien. Byggeår Funksjon Huser lagmannsretten i Bergen. Arbeidstilsynet Vestlandet leier to etasjer. Kafé Magnus leier på gateplan. Statsbyggs rolle Byggherre, forvalter og ansvarlig for drift Arkitekt Terje Grønmo Arkitekter AS

14 26 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Flottere og mer sentral beliggenhet skal man lete lenge etter. Om man snur seg på trappen, skuer man utover Festplassen og Lille Lungegårdsvann. Snøkledde fjelltopper synes i bakgrunnen. Ved hovedinngangen er bakken dekket med mørkegrå granittplater i to avsatser. Glattpolerte steinblokker står på rekke og rad, og kan sittes på når været er bra. Det pent opparbeidede uteområdet er en gave fra Statsbygg til Bergen kommune. Beliggenheten var for øvrig en viktig årsak til den langvarige striden om byggets utforming. Bergen rådhus, med sine 14 etasjer i naturbetong, troner nemlig ved siden av. Erling Viksjø, arkitekten bak Høyblokken i Regjeringskvartalet, har også tegnet rådhuset. Hva slags bygning ville passe ved siden av noe så høyt og særegent? var spørsmålet man stilte seg. Vi kalte prosjektet vårt «Megler», forteller arkitekt Terje Grønmo, som vant arkitektkonkurransen allerede i Lagmannsretten er en arkitektonisk bro mellom rådhuset og småbebyggelsen på den andre siden. Broprinsippet ser man særlig fra avstand. Gulating lagmannsrett går som en trapp og demper rådhusets høyde og dominans. Men det var også svært mange andre hensyn, forteller Grønmo. Blant annet skal arkitekturen signalisere at det er et viktig bygg hvor det arbeides med alvorlige problemstillinger. Å få en dom kan forandre et menneskeliv. Berikelse for byen Både brukere og publikum virker tilfreds med resultatet. Gulating lagmannsrett er blitt veldig fint i bybildet, sier Alexander Grieg, som ofte passerer til fots. Bygningen kurver fint ned mot plassen og har en spennende arkitektur. Lagmann Steinar Trovåg er en av mange fornøyde brukere. Trovåg, som var med under planleggingsprosessen, sier at bygget er blitt slik intensjonen var. Både bygningen og den fine plassen foran er med på å heve denne delen av Bergen sentrum, ifølge Trovåg. Han er også fornøyd med løsningene innendørs. Vi har fått funksjonelle og fine kontorer og syv rettssaler. Krav til universell utforming, som kom etter at tegningene var laget, gjør at noen av salene kan være i minste laget. Men totalt sett er den nye arbeidsplassen en vesentlig kvalitetsheving for oss. Trovåg sier han blir glad av å se bygningen. Lagdommer Margareth Christophersen forteller at domstolens ansatte før flyttingen i august 2011 var spredt på seks syv ulike steder. Å flytte har vært en stor forbedring, sier hun. Christophersen Kafeen på gateplan er med på å myke opp bygget. God kaffelukt blir det også. 2. Sarah Morris har på oppdrag fra Koro laget det 31 meter lange kunstverket «Judicial Non Tesselation» i myldreområdet i første etasje, som gir bygget en innvendig signatur. 3. Kjerstin Dale, som driver kafé i rettsbygningen, sier hun trives veldig godt med lokalene. Etter kl. 16, når rettssalene er stengt for dagen, forvandles kafeen til en bar. 4. Den største rettssalen, 1A, er på 175 kvadratmeter og går over to etasjer. Ut mot gaten er det store vinduer. Når det er stille i salen, høres bytrafikken som går rett utenfor i Christies gate.

15 28 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR beskriver de nye lokalene som «lyse og trivelige, enkle og praktiske». Domstolen har spiserom med utgang til en terrasse. Utsikten til Lille Lungegårdsvann og snødekte Løvstakken er vakker. Herfra ser man også gamle Bergen tinghus, som ligger meter oppi gaten og sørger for et historisk perspektiv. Rett bak tingretten ligger for øvrig Bergens gamle brannstasjon og det gamle kretsfengselet. Nytt og gammelt er atskilt med et trangt smug. Den nye tingretten, som til sammen teller 7450 kvadratmeter, har seks etasjer og kjeller. Politibiler kan kjøre ned i kjellergarasjen, hvor det fins seks venteceller like ved. For at fengslede tiltalte ikke skal kunne påvirke vitner, føres de fra kjelleren og gjennom en sikker sone opp til rettssalene. Ozren Lozo, prosjektleder i Statsbygg for Gulating lagmannsrett, forklarer at rettsbygninger er svært komplekse byggeprosjekter. Bygget skal fylle mange ulike funksjoner. Dommere, siktede, pårørende, vitner, journalister, besøkende og andre skal være her samtidig. De ansatte har også mange forskjellige behov. Stolt og synlig Arbeidstilsynet leier de to øverste etasjene. Også her er lokalene enkle og lyse. Store vindusflater gir kontorene mye dagslys. Glassvegger mot korridorene slipper lyset videre. Mange kontorer har over tre meter takhøyde, som gir en luftig romfølelse. Det er et fantastisk bygg å være i, sier regiondirektør Kari Birkeland ved Arbeidstilsynet Vestlandet. Bygningen er monumental og verdig, Gulating lagmannsrett er atskilt fra Bergens gamle brannstasjon med et trangt smug. 2. I kjelleren er det seks venteceller for tiltalte. Samtidig som rettsbygningen har et åpent uttrykk, har løsningene betydelig sikkerhetsfokus. 3. Driftsleder Jan David Riise i Statsbygg er stolt av bygget sitt, og sier han får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Noen små innkjøringsproblemer er det jo. For eksempel er det ulike meninger om temperatur og klima, men slik vil det alltid være. 4. Mye glass i inngangspartiet bidrar til det åpne og lyse inntrykket. og signaliserer at vi er en stolt, synlig og kompetent etat. Og det er nettopp det vi ønsker å være. Gulating lagmannsrett er et åpent bygg. Den store uteplassen og det toetasjes inngangspartiet i glass, bidrar til å forsterke det inntrykket. Alle som vil kan gå rett inn, uten å måtte stoppe ved en skranke og si hvem man er og hva man vil. Publikumsområdet består av to etasjer med myldreplass. Området er luftig og åpent, opp til atriumstaket i glass er det fire etasjes høyde. Betongsøylene er lyse, det samme er granittgulvet. Gelendre og rekkverk er i stål og glass. I andre etasje står grupper med enkle, moderne sofaer. Her kan vitner sitte og vente før de skal inn. Eller besøkende på sightseeing kan ta en pause. Langveggen i første etasje er prydet av den internasjonalt kjente kunstneren Sarah Morris. Det fargerike maleriet er 31 meter langt og strekker seg fra kaféområdet i høyre fløy og til rettssalene på venstre side. Rettssalene er også lyse og luftige med gråhvite betongvegger og tregulv. Veggene er nakne og uten kunst. Ifølge arkitekt Terje Grønmo er det for at rettssalene skal være verdinøytrale. Kunst kan tolkes og tillegges verdier. Paragrafer og kaffeduft Kafé Magnus er den tredje leietakeren i bygget. På kveldstid har kafeen inngang fra siden, men på dagtid er det også inngang fra myldreområdet i lagmannsretten. Fristende kaffeduft kjennes lang vei. Daglig leder Kjerstin Dale forteller at mange har sagt at kafeen bidrar til å myke opp bygget. Sommerstid er det for øvrig uteservering mot rådhuset. Kafé Magnus er forøvrig oppkalt etter lovmakeren Magnus Lagabøte. Ifølge Dale er Kafé Magnus den eneste kafeen som holder til inne i en norsk rettsbygning. Tatiana Palanca, som jobber i rådhuset på den andre siden av smuget, kommer innom omtrent daglig og kjøper kaffe. I denne delen av sentrum er det ikke så mange kafeer, i alle fall ikke slike som har så god kaffe, forteller hun. Kafeen har også skjenkebevilling, men først etter klokka fire når rettslokalene har stengt for dagen.

16 hjerterom bak murene Bredtveit kvinnefengsel og forvaringsanstalt gjennomgår for tiden en «make over». De innsatte har vært med på å planlegge og utbedre utearealene, som har fått en tydelig feminin stil. Tekst: Mirjana Rødningen Foto: Ivan Brodey Byggeår 1921 bredtveit kvinnefengsel og forvaringsanstalt Oslo Funksjon Landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede Statsbyggs rolle Forvalter, drifter og er i gang med restaurering Arkitekt Christian Morgenstierne og Arne Eide. Interørarkitekt (2012): Beate Ellingsen AS

17 32 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler. Vi skal lage en varm, klassisk og nøytral ramme som gir rom for personlig preg på cella. britt aas-torkildsen, vaktmester B redtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger majestetisk til på en åsrygg i bydel Bjerke i Groruddalen nordøst i Oslo. På vei oppover mot fengselet får vi en spesiell følelse akkurat den følelsen man i gamle dager ønsket de besøkende skulle få: Et bygg lukket for forbipasserende og med en autoritet som får oss til å bøye hodet i respekt eller frykt. Det sitter mange triste kvinneskjebner i veggene på kvinnefengselet. Bredtveit var guttehjem fra 1921, men i forbindelse med rettsoppgjøret etter andre verdenskrig ble det gjort om til kvinnefengsel for landssvikerne. Fengselsbyggene i nybarokk stil med fine utsmykninger holder seg bra utvendig. Men når man kommer innenfor, ser man at eiendommen for lengst har sett sine beste dager. Rørsystemet er fra Det er som kjeks det smuldrer bort, forklarer Statsbyggs driftsleder Robert Vestlund. Bygningsmassen er fredet utvendig. Inne er det flere detaljer som er fredet, sier han og peker på lister langs gulvene som ikke kan fjernes eller forandres uten samtykke fra Riksantikvaren. Det samme gjelder blant annet noen radiatorer med blomsterdekor i metallet og originale himlinger. Da Statsbygg overtok forvaltningen av de statlig eide fengslene i 2009, ble det satt i gang rehabilitering og modernisering av samtlige. I år startet et omfattende arbeid i Bredtveit fengsel. Alle cellene skal få nytt ventilasjonsanlegg, rørsystem og toaletter. Større celler får egen dusj i tillegg. Nå har vi bygningsarbeider overalt, bortsett fra i administrasjonsbygget hvor den halvåpne avdelingen ligger, sier fengselsleder Hilde Lundeby. Hun håper administrasjonsbygget blir tatt neste år. Myke verdier At det er kvinnelige innsatte, ser man i korri- dorene, fellesarealene og cellene. Gardiner pynter opp vinduene på innsiden av gitteret og myker opp inntrykket av de mørke, dystre korridorene med ugjennomtrengelige metalldører. De innsatte forsøker å pynte omgivelsene med blomsterpotter, tegninger, kosedyr og kunst de har laget selv. Interiørarkitekt Beate Ellingsen AS står for innredningen og fargepaletten i byggearbeidene som pågår nå. Utformingen av møblene har fengselet selv valgt, og de lages av innsatte på Ringerike fengsel, som også har laget inventaret til Halden fengsel. Halden fengsel fikk andreplass for beste interiør i «Desginers Saturday 2011.» Det vil imidlertid ikke bli noen tekstiler eller møbler med farge. Det er ment at farger skal tilføres gjennom de innsattes egne eiendeler. Vi skal lage en varm, klassisk og nøytral ramme som gir rom for personlig preg på cella, forklarer vaktmester Britt Aas-Torkildsen. Kvinner har det verre Fordi det bare er en liten andel av innsatte rundt i verden som er kvinner, har det meste av forskningen stort sett vært konsentrert rundt mannlige innsatte. Forskning viser at seks av ti kvinnelige innsatte har vært utsatt for seksuelle overgrep som voksne. Mange har også vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, og sliter med angst, selvmordstanker og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Rusmidler kan for mange virke som eneste løsning for å dempe den psykiske smerten de opplever. Marie-Lisbet Amundsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, har publisert sitt forskningsresultat i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv fengsler. Hensikten er å se om det Fengselsleder Hilde Lundeby Som en del av oppussingen, ble den lille luftegården oppgradert i år. Dette er et NAV-prosjekt i samarbeid med fengselet. Statsbygg har også bistått økonomisk. 2. Luftegården ble designet av de innsatte sammen med landskapsarkitekt Tone Almehagen. 3. De innsatte var selv med på arbeidet med å oppgradere luftegården.

18 34 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR er mulig å finne kjønnsforskjeller i opplevelsen av egen psykisk helse. Funnene viser ingen forskjell i temperament eller økonomiske, sosiale og helsemessige problemer knyttet opp mot bruk av rus. Når det gjelder angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker, er det derimot store kjønnsforskjeller. Kvinner sliter i større grad før soning. Dobbelt så høy andel kvinner som menn har forsøkt å ta sitt eget liv i denne perioden. Under selve soningsoppholdet sliter imidlertid dobbelt så mange menn som kvinner med selvmordstanker. Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt vil en fjerdedel av befolkningen bli rammet i løpet av livet av en eller annen form for angst. Dette betyr at sammenlignet med befolkningen, sliter dobbelt så mange mannlige og nesten fire ganger så mange kvinnelige innsatte med angst i tiden før soning. ønsker ikke å sone med menn Også i Sverige finner man samme resultat. Kvinner som soner i svenske fengsler har dårlig psykisk helse, viser en undersøkelse gjennomført av Kriminalvården. 61 prosent av innsatte kvinner har vært utsatt for traumatiske hendelser før fylte 18 år. slik: Hva er det så spesielt med kvinner i fengsel? Fengselsleder Hilde Lundeby formulerer det Norge er et land hvor kvinner og menn i stor grad har de samme mulighetene. Likevel er bare seks syv prosent av alle innsatte kvinner. Min erfaring sier at kvinner som sitter i fengsel gjennomsnittlig er enda mer problem- og traumebelastet enn mannlige innsatte. Kvinner i norske fengsler soner for det meste kortere fengselsdommer. De sitter i hovedsak inne for narkotikarelaterte lovbrudd, vinningsforbrytelser og promillekjøring. Men vi ser en økning av voldsog drapsdommer. De fleste kvinner ønsker ikke å sone sammen med menn. Derfor er det viktig å ha rene kvinnefengsler der kvinners interesser og behov blir ivaretatt. Vi har eksempler på at kvinner ble flyttet til andre fengsler for å være i nærheten av sin familie eller av andre grunner, men har søkt seg tilbake hit på grunn av press fra menn i blandede fengsler. De foretrekker rene kvinnefengsler. Dette er i tråd med den utviklingen Kriminalomsorgen legger opp til i fremtidens fengselsstruktur, konkluderer fengselslederen. Kilder: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr Psykisk ohälsa bland intagna kvinnor, kriminalvarden.se Innsatte har aktivitetsplikt, og mange jobber på verkstedet. De syr klær, lager keramikk eller snekrer. Noen legger bind på bøker fra Deichmanske bibliotek. Produktene selges på julemarkedet eller Benny butikk ved Oslo fengsel. Utenlandske Anne liker å lage julestrømper. 2. Korridoren er pyntet med veggtepper og bilder. 3. Statsbygg er i gang med oppgradering av cellene. 4. Berit (56) har slitt hele livet med rus. Nå har hun funnet roen i fengselet. Hun har vaskejobb her og har blant annet tatt datakurs. Det er bra med tilbud i fengselet, sier hun og nevner kino, teater eller utflukter med grilling og bading. Det er også lege, skole og bibliotek som vi kan bruke. Hun synes hun har fått det koselig i cellen, og har pyntet med håndarbeid som både hun selv og andre innsatte har laget. Hun er nå midlertidig overført til en mer åpen avdeling, siden hennes avdeling er under ombygging. Berit har så vidt begynt å lage planer for fremtiden. Der skal hundene få plass siden hun har tatt kurs som hundeinstruktør. Men rus skal bort, sier hun. Alle bildene er trykket etter samtykke med de innsatte og fengselsledelsen.

19 36 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Hilde Lundeby Fengselsleder for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt om statsbygg Hva er den viktigste egenskapen et fengsel må oppfylle? 1 Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn. Derfor er den viktigste egenskapen for et fengsel at innsatte gjennomfører straffen sin bak murene uten å kunne rømme. Samtidig må fengselsbygget være formålstjenlig tilrettelagt for det rehabiliterende arbeidet som skal gjøres under fengselsoppholdet. Hva liker du best ved Bredtveit fengsel? 2 Bredtveit fengsel har «sjel», men dette er ikke nok for et godt fengsel. Jeg ønsker meg et nytt «Halden fengsel» for kvinner tilpasset et moderne fengselsliv og drift. Tor Langbach Direktør for Domstoladministrasjonen Kari Johanne Bjørnøy Sorenskriver, Bergen tingrett Bjørn Solbakken Førstelagmann, Gulating lagmannsrett Ole Bredrup Sæverud Politimester i Tromsø Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 Tinghus må først og fremst være funksjonelle for brukerne. Både for de som arbeider i domstolene, men også for alle andre som bruker et tinghus: advokater, parter, vitner og media. Like viktig er det at et tinghus utstråler verdighet og alvor, å dette kan arkitektonisk løses på mange måter. Hvilket tinghus er du mest fornøyd med? 2 Å si hvilket tinghus jeg er mest fornøyd med, er nærmest en umulighet. De tinghusene vi har fått på plass de senere årene, har alle sine spesielle kvaliteter. Og vi har sett mange spennende arkitektoniske løsninger. Fellestrekket er at tinghusene framstår som unike i sine lokale omgivelser. Skal jeg velge noe, må det bli Høyesteretts hus, en bygning som i særklasse synliggjør en opphøyet verdighet. Men jeg ser jo at en slik bygning ikke hører hjemme på Steinkjer! Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 I nye tinghus etableres det indre og ytre sone. I ytre sone legger man rettssalene og publikumsarealene, mens man i indre sone legger kontorene og fellesarealene for de ansatte. Indre og ytre sone er viktig for å ivareta sikkerheten til de ansatte og besøkende. På grunn av den virksomhet domstolene driver, vil det ofte befinne seg personer som er tilbøyelig til uønsket adferd i bygget. Å ha fokus på sikkerhet er derfor veldig viktig. Hva liker du best ved Bergen tinghus? 2 Der er det mange flotte detaljer, både utvendig og innvendig. Hallen er flott. Likeså de fire mannsfigurene ved inngangspartiet, som symboliserer de fire kardinaldydene klokskap, rettferdighet, måtehold og styrke. Vi må ta vare på dette flotte bygget. Det gjør vi best ved å oppgradere det til dagens domstoldrift og dagens krav til inneklima. Hva er den viktigste egenskapen et tinghus må oppfylle? 1 Det viktigste ved et tinghus er at det er stort nok og at det er funksjonelt. Rettssalene må være mange nok og de må være møblert og utstyrt slik at de gir gode arbeidsforhold, også med bruk av moderne teknikk og en verdig ramme rundt behandlingen av sakene. I den senere tid er vi også blitt minnet om at tinghusene må ivareta personsikkerhet. Forholdet mellom sikkerhet og tilgjengelighet kan gi dilemmaer og utfordringer. Et moderne tinghus har også en rekke spesialrom ved siden av rettssalene og kontorer for de ansatte. Hva liker du best ved Gulating lagmannsrett? 2 Det beste ved Gulating lagmannsrett er selvfølgelig menneskene som skaper organisasjonen. I Gulating er man så heldige at disse menneskene er plassert i et moderne signalbygg. Det blir en god kombinasjon. Hva er den viktigste egenskapen et politihus må ha? 1 Stikkordet er logistikk. Politiet har behov for god logistikk i forhold til pågrepne, operativ logistikk i forhold til utrykning og god tilgang til utstyr. Dette trenger vi i tillegg til den logistikken som ligger i å ha et stort bygg med mange ansatte. Enkelte prosesser må gå veldig fort, og vi har lagt vekt på å ha de riktige tingene nær hverandre. Hva liker du best ved det nye politihuset i Tromsø, slik det ser ut i planene? 2 Det er første gang vi får et hus som et tegnet for oss og våre behov. Da får vi de funksjonene vi trenger og muligheter for utvidelse på sikt. I dag har vi en trang garasje, nå får vi god plass. Vi har av og til for få arrester, nå kommer vi til å få nok av dem. Samhandlingen mellom stabsrom og operasjonssentralen er dårlig i politihuset i dag, men i det nye politihuset kommer den til å bli god. Foto: ivan Brodey

20 SKALA NUMMER BET 38 Tema: justisbygg ÅPENT ROM NR Spennende start for politihuset i Tromsø Statsbygg går snart i gang med et gedigent byggeprosjekt i Tromsø. Men veien til nytt politihus har vært kriminelt spennende. Tekst: Eline Dalland Politimester i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud, ser frem til å flytte inn i et hus som er bygd for politiarbeid. Illustrasjon: Filter arkitekter AS politihuset i tromsø Stakkevollvegen 7b + 9, Tromsø Byggeår Byggestart: Våren 2013 Innflytningsklart: Desember 2014 Statsbyggs rolle Byggherre Funksjon Tinghus Arkitekt Filter arkitekter AS A llerede for ti år siden kom de første meldingene om at politiet i Tromsø hadde det trangt. De ansatte ved Tromsø politikammer hadde derfor god grunn til å feire med bløtkake tidligere i høst. Endelig har regjeringen gitt klarsignal til at Statsbygg kan starte byggingen av nytt politihus. Nå får vi et hus som er laget for oss. Det har vært viktig for oss at dette blir noe av, sier politimester i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud. Han og kollegene gleder seg til desember 2014, når de kan flytte inn et hus tegnet for polititjenestemenn i utrykning, med kort vei fra stabsrom og ned i garasjen, og hvor tjenestemennene endelig kan drive med trening eller skyteøvelser i egne lokaler. Dette er viktig for beredskapen, forklarer Bredrup Sæverud. fast og forutsigbar leiepris Politimesteren ser fram til å få flere etater som politiet samarbeider med under samme tak. Statens barne- hus, som ivaretar barn involvert i rettssaker, skal også inn i bygget. Det samme skal Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre og Namsfogden. Dette vil lette samhandlingen mellom etatene, sier politimesteren. Men i planleggingen har det vært nok av spenningsmomenter. Politiet har et begrenset budsjett. Derfor har Statsbygg måttet planlegge på en måte som gjør husleia forutsigbar. I 2011 utlyste Statsbygg en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise med løsningsforslag. Det gir fast pris og forutsigbarhet for leietaker. Men for entreprenørene er dette en ekstra krevende form for anbudskonkurranse. Planforslagene må være spesielt detaljerte og hvert tilbud er ressurskrevende og krever betydelig innsats fra entreprenøren. Det er tapte penger for de som ikke vinner anbudet. Statsbygg er som regel interessant for de fleste entreprenører. Vi fikk god respons i markedet med fire tilbydere, sier Statsbyggs prosjektleder, Arnold Pedersen. Men Statsbygg er som regel interessant for de fleste entreprenører, og det kom fire forslag inn på anbudskonkurransen. kjente politiets behov Siden prisen er avgjørende for kunden, teller pristilbudet 60 prosent. Arkitektoniske løsninger teller 30 prosent. Her er det rom for skjønn, og vurderingene gjøres i forhold til politiets behov for funksjonalitet. Rent arkitektoniske løsninger vurderes også her. Hva er tenkt om isolasjon, elektro, VVS, ventilasjon, romløsninger og fasade? Statsbygg gir poengsummer for de ulike punktene. Til sist teller prosjektgjennomføring 10 prosent. Her betyr tidligere erfaring mye. Til sist regnes poengene sammen og en vinner av anbudskonkurransen blir kåret. I februar i år ble totalentreprisen gitt til Entreprenørcompagniet Nord AS (Econor) og husleieavtalen mellom Statsbygg og leietakerne ble signert i august. De som vant anbudskonkurransen har tegnet politihus før og kjente til politiets behov. Derfor traff de veldig bra, sier Pedersen. pusser på detaljer På dette tidspunktet hadde regjeringen ennå ikke godkjent finansieringen. Econor forlenget vedståelsesfristen flere ganger, og både prosjektleder, entreprenør og politi ventet i spenning på en avgjørelse om finansiering. Heldigvis har politiet en fleksibel leieavtale i dag. Mest spennende var det nok for entreprenøren, som binder opp ressurser i det uvisse, sier Pedersen. I oktober godkjente regjeringen finansieringen av bygget, og politiet i Tromsø kunne skeie ut med kake. I månedene fram til byggestart skal de pusse på detaljene i byggeplanene. Vi er kommet i mål. Og jeg tror at dette blir et kjempebygg, sier politimester Ole Bredrup Sæverud. Byggeår Ferdigstilles: 2014 bjørgvin fengsel Avdeling for barn og unge, Bergen Funksjon Egen avdeling for barn og unge i alderen år, som er dømt til fengselsstraff. Bedre soning for unge UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE lovbrytere DATUM ANSVARIG BET ÄNDRINGEN DATUM SIGN AVSER Arkitekt Arkitekt gammelt bygg: Rolf Rohde Statsbyggs rolle Forvalter og drifter, byggherre under ombygging av bygget som opprinnelig er fra begynnelsen av 1960-tallet. Unge som dømmes til fengselsstraff skal slippe å sone sammen med voksne kriminelle. Nå skal Statsbygg bygge en egen avdeling for innsatte under 18 år. Tekst: Eline Dalland I unntakstilfeller kan det være nødvendig å sette mindreårige i fengsel ut fra et behov for å skjerme samfunnet. Det er viktig at denne straffereaksjonen er tilpasset ungdommenes livssituasjon, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet. Statsbygg har derfor fått i oppdrag å bygge om en eldre bygning ved Bjørgvin fengsel og skreddersy den for mennesker som har tråkket feil tidlig i livet. Det blir den første separate avdelingen for mindreårige innsatte her i landet når den åpner i Dette betyr at vi kan gi de unge et bedre tilbud enn de får i et ordinært fengsel. Når de er atskilt fra andre innsatte, blir det mindre risiko for at de havner i større kriminelle miljøer. De er i en lett påvirkelig fase i livet, sier Per Omdal, leder for Ungdomsenheten som om to år flytter inn i nye lokaler. Til enhver tid sitter mellom åtte og ti unge under 18 år i norske fengsler. Den nye ungdomsenheten gjør det enklere for Norge å følge FNs barnekonvensjon, hvor det står at fengsling av barn kun skal skje A70.4-c som en siste utvei og at barn i fengsel skal holdes atskilt fra voksne. Bygget skal ikke være institusjonspreget. Vi håper å gjøre det mest mulig hjemmekoselig for de som skal bo der, sier Statsbyggs prosjektleder, Stefan Sjøholt-Hawkins. Selv om Ungdomsenheten ligger innenfor området til Bjørgvin fengsel, skal gjerdene omkring settes opp slik at de ruver minst mulig i terrenget. Stuer og oppholdsrom vil ha mindre synlig overvåkning enn det som er vanlig i fengsler. I bygningen skal det være plass til fire unge samtidig, og fleksible løsninger må til slik at de kan sone sammen eller hver for seg om det trengs. Gutter og jenter skal kunne bo her samtidig, og også unge fra samme gjengmiljø. Siden Ungdomsenheten skal ta imot unge fra hele landet, er det også planlagt en leilighet for pårørende som er på besøk. Vi er veldig fornøyd med planene. Vi har fått inn de funksjonene som må til for å gjøre jobben vår, sier Per Omdal. Justisdepartementet har bevilget 69 millioner kroner til ombyggingen. Statsbygg har vært en viktig bidragsyter både i utarbeidelsen av forprosjektet og i selve byggeprosessen. Jeg har all tro på at vi vil få et bygg som vil fungere etter hensikten, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet. 1

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES

FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES ET HERSKAPELIG INTERIØR I EN MODERNE INNPAKNING Cellekontor blir ofte assosiert med noe traust og kjedelig. Kontorlokalet til Zeiner Gruppen i Tønsberg er

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Kontorer. Nåværende funksjon: Kontorer. Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Verneklasse

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

HVA INNEBÆRER FERDIG BYGG FOR BYGGEIER OG DRIFTER?

HVA INNEBÆRER FERDIG BYGG FOR BYGGEIER OG DRIFTER? HVA INNEBÆRER FERDIG BYGG FOR BYGGEIER OG DRIFTER? TROND MOSLETH 26.11.2014 Innhold: Litt om Statsbygg Forventninger til nytt bygg Hva er konsekvensene av at bygget ikke er ferdig? Tiltak til forbedringer

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Våre hus har ingen bakside!

Våre hus har ingen bakside! Våre hus har ingen bakside! Kundetilpasset kvalitetshus Nå har du sett hvilke hus vi har å vi på de beste håndverkstradisjoner, med gjennomført kvalitet by på. Men i motsetning til denne katalogen, har

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 AskeladdenID: 166299 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

En glødende samtidskunstner

En glødende samtidskunstner En glødende samtidskunstner Av Anne Eriksdatter Bye 22.02.2012 09:49 Hannah Ryggen hadde alltid noe å si oss. Det vil hun alltid ha, så lenge menneskene har noe ondt på hjertet, sier Inga Elisabeth Næss,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/104, 230/100 230/2 230/104 AskeladdenID: 164085 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Nostalgisk kaffelidenskap

Nostalgisk kaffelidenskap signalprosjektercafé Frieles KaffeBergen Jernbanestasjon Sonja Solstrand, interiørarkitekt MNIL Sol Design Krediteringside 144 Nostalgisk kaffelidenskap Barbord med utsikt mot gaten, Kaffekopp Unika-utstilling

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus. Nåværende funksjon: Tinghus. Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg:

Detaljer

LUKSURIØS. industrisjarm

LUKSURIØS. industrisjarm VAKRE kjøkken LUKSURIØS industrisjarm Robert falt for 1800-talls villaen ved første øyekast, selv om den trengte en gigantisk renovering. Og med havet som nabo er været i konstant endring, akkurat som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fengsler og andre kontorer A P-NR HUS-NR ADRESSE KOMMUNE INSATTE ANSATTE Arendal fengsel PARKVEIEN ARENDAL Arendal fengsel, Håvet

Fengsler og andre kontorer A P-NR HUS-NR ADRESSE KOMMUNE INSATTE ANSATTE Arendal fengsel PARKVEIEN ARENDAL Arendal fengsel, Håvet Fengsler og andre kontorer A P-NR HUS-NR ADRESSE KOMMUNE INSATTE ANSATTE Arendal fengsel 4838 6 PARKVEIEN ARENDAL 32 50 Arendal fengsel, Håvet avdeling 4838 6 PARKVEIEN ARENDAL 13 Arendal fengsel, Evje

Detaljer

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1901/Harstad Opprinnelig funksjon: Industri/lager/handel Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien

Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Molde, 01.02.13 REFERAT FRA STYREMØTE ROR 01.02.13 Tid: Fredag 01.02.13, kl. 08.30 09.50 Sted: Alexandra Hotell Deltagere: Torgeir Dahl, Per Øvermo, Bernhard Riksfjord, Geir Inge Lien Forfall: Liv Husby

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland Vedlegg 3: Virksomhetsoversikt Avtaler som inngås med bakgrunn i utlysing vil være bindende og obligatoriske for alle kriminalomsorgens fengsler og er. Det skal inngås en kontrakt med én leverandør. Når

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1221/Stord Opprinnelig funksjon: Sakførerbolig Nåværende funksjon: Sorenskrivergård Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Hjemme hos Bruuns Bazaar

Hjemme hos Bruuns Bazaar fargekart her bor: Ivona og Bjørn Bruun sammen med barna Finn (13) og Sienna (9). Bjørn er grunnlegger av Bruuns Bazaar, Ivona er tidligere toppmodell med eget smykkemerke, Im Jewel (Imjewel.com). 5795

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, ST.OLAVSGT. Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET?

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BYnatt Arendal, byutviklingskonferanse 17. og 18. oktober 2013 Kristin Dale Selvig, Statsbygg BIDRAR STATLIGE LOKALISERINGER TIL ØKT

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet 1 Familien Mo ønsket seg til havet og slo til da det gamle Block Watne-huset ved Karmsundet ble lagt ut for salg. Nå har de havørret plaskende i hagen. Nr. 4 2009 5

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Trygdekontor Nåværende funksjon: Psykologisk fakultet Foreslått

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer