Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006"

Transkript

1 Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006 Åtte ganger større på seks år Gunnar H. Johansen Rusånes Fabrikker i Rognan har økt omsetningen fra 10 til 80 millioner på seks år. På bildet ser vi Jan Peter Pettersen, daglig leder. Side 12 Nytt rekordår -Siden jeg startet opp i 1971 har jeg ikke opplevd slike oppgangstider som nå innen bygg- og anleggsbransjen, uttaler entreprenørveteran Gunnar H. Johansen (innfelt) i Gunvald Johansen Bygg AS i Bodø, til NæringsRapport. Gode priser og høy utbyggingstakt; både innen privat og offentlig sektor, resulterer i rekordomsetning og store overskudd for entreprenører og eiendomsutviklere i landsdelen. På bildet ses boligblokker som Bjørn Bygg AS for tiden oppfører på Tomasjord i Tromsø. Se sidene 5, 6, 7, 10 og 11 Salg av nye leiligheter nådde en ny topp i Tromsø i fjor. Statistikk viser at byens boligkjøpere blir stadig yngre, men de bor dyrt og trangt. Når tror Nor-Bygg leder Alf Kåre Gerhardsen (bildet) at boligsalget vil flate ut. Side 4 A.Markussen AS er Nord-Norges ledende mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget. Over 25 års erfaring og dyktige fagfolk i alle deler av virksomheten garanterer for kvaliteten på våre tjenester. Nord-Norges GRØNNE entreprenør VI UTFØRER Vintervedlikehold herunder, brøyting, strøing, opplasting og bortkjøring Park og Idrettsanlegg Byfornying Terrengarbeider Feltutbygging vei, vann og avløpsanlegg Belegningsarbeider Opparbeidelse av gårdsplasser og plener Vi har god kapasitet på vår moderne maskinpark og dyktige personell, samt at vi med vårt nye tine og varmekonsept HEATWORK, kan utføre alle typer arbeider gjennom HELE året. Ta kontakt for nærmere ønsker og informasjon. HOVEDKONTOR: Boks 113, 8502 Narvik Telefon Fax L A N D S K A P S E N T R E P R E N Ø R M A S K I N O G A N L E G G

2 2 JUS Hawala-systemet på Værøy: Noe som ikke stemmer? Hawala-systemet er rett og slett et system for overføring av penger til land med dårlig utviklede banksystemer. To personer blir nå trukket for retten for å ha sendt svimlede 222 millioner kroner ut av Norge og i all hovedsak til Nord- Irak. Den ene er en kurder bosatt i Oslo, den andre en forretningsmann på Værøy. Aktiviteten skal ha foregått over en periode på fire år. Kontakten skal visstnok ha blitt etablert da kurderen jobbet i fiskeindustrien på Værøy. Men stopp en halv? Er det ingen som stusser på beløpets størrelse? 222 millioner kroner? Det blir i snitt årlig 55,5 millioner kroner. Det blir 4,625 millioner kroner i måned. Og det blir utrolige kroner hver eneste dag. Derfor er det noe som ikke stemmer her. Så vidt vi har forstått av innvandrere som stiller opp på TV for å fortelle om de humanitære sider av Hawala-systemet, så dreier dette seg om et system der innvandrere bosatt i Vesten kan sende penger til sine fattige slektninger i opprinnelseslandene. Vi Fra Værøy: Det erketypiske nordnorske fiskeværet, men med spennende bi-næringer mellom tørrfiskhjeller og konvensjonelle fiskebruk. Ikke alle like lovlige. snakker altså om beskjedne enkeltbeløp, som trolig sendes månedlig til de fattige slektningene. Men da har vi atter et problem. For vi vet jo omtrent hvor mange utlendinger vi har bosatt i landet. Vi vet også stort sett hva de tjener og hvor mange av dem som er sysselsatt. Siden det meste av pengene har tatt veien til Nord-Irak kan vi trygt anta at det dreier seg om kurdere bosatt i Norge. Hvor mange er det så av dem, med arbeidstillatelse og dermed med lønnsevne til å sende penger til familien? Det er det ene problemet, og det er ikke fritt for at også politiet har stusset over dette sier statsadvokat ved Økokrim, Geir Kavli, til Næringsrapport. Men både dette, og hvordan hele denne systematiske pengeinnsamlingen har foregått, kommer til å bli grundig belyst under rettsforhandlingene mot de to involverte, som er ventet å finne sted enten før sommeren eller tidlig på høsten, sier Kavli. Nå har de to siktede også hatt en provisjon på 3 prosent av beløpet som er formidlet, dessverre uten å føre dette opp til beskatning. Når derfor forsvarerne fremstiller de to som forfulgte uskylder, og hevder at pengeoverføringene var fullstendig legale, og nærmest humanitære handlinger, så blir dette bildet temmelig kraftig nyansert av skatteunndragelsene, som er temmelig opplagte. For Værøy-mannen har dette sannsynligvis vært en hovedinntektskilde, i hvert fall hvis vi skal stole på andre øyværinger. Hans øvrige forretningsmessige virksomhet har visstnok ikke gitt særlig utkomme. Og 3 prosent av 222 millioner er faktisk 6,66 millioner kroner, delt på to og over fire år. Det blir slett ingen dårlig inntekt av slikt. Det som for utenforstående virker imponerende, er faktisk de organisatoriske grepene som er tatt for å samle inn så store pengesummer. At de to siktede hevder å kunne garantere for hvitheten av de pengesummer som er samlet inn virker temmelig lite troverdig, volumet på beløpene tatt i betraktning. Finn Bjørnar Hansen Brøyter seg rydning i svarteste skog, veier for biler, linjer for tog. Tomter for skoler, for hjem og butikk. Sprenger og graver, trygger trafikk. Dette er litt av det vi gjør, om du spør. Hilsen distriktet sin egen maskinentreprenør. Postboks 3378, 9276 Tromsø Tlf: Fax: NæringsRapport Nr

3 LEDER 3 Hensynsfull overkjørsel Et kompromiss mellom nesten noe og absolutt ingen ting: Miljøvernminister Helen Bjørnøy måtte ofre det meste av SVs politikk og fikk utsatt resten av offeret i fire år. I lederartikkelen i forrige utgave av Næringsrapport reiste vi spørsmålet om det ville bli et kompromiss eller full overkjørsel når forvaltningsplanen for nordområdene kom. Nå vet vi svaret. Det ble overkjørsel. Men den ble foretatt så nennsomt og hensynsfullt at både miljøvernerne og venstresiden i norsk politikk (som langt på vei er de samme) knapt oppfattet overkjørselen som smertefull. La oss se på noen realiteter: Miljøbevegelen, det meste av den, ønsket i utgangspunktet full stopp for leteaktiviteten i Barentshavet og i de nordlige delene av Norskehavet. De forlangte også varig vern av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Troms. Subsidiært forlangte de også en sone på 70 kilometer fra kysten som petroleumsfri sone dersom det likevel ble tillatt med leteboring i Barentshavet. Det ville betydd at Goliatfeltet ville blitt liggende urørt. Hva fikk de så i kompromisset som er hamret ut i forvaltningsplanen? Egentlig fint lite. Hovedkravet: At Barentshavet skulle få ligge urørt ble et totalt nederlag. Barentshavet ble åpnet for leteboring. Den petroleumsfrie kystsonen ble utformet slik at Goliatfeltet kan bygges ut. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms ble ikke permanent vernet, men beslutningen om disse områdene er utsatt til etter inneværende stortingsperiode. Det miljøbevegelsen sitter igjen er utsettelser. Utsettelser for det nordlige norskehavet, og for en konsekvensanalyse av området utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er faktisk i grove trekk alt. Nå er også vi skuffet over at regjeringen ikke gikk lengre når det gjaldt Lofoten, Vesterålen og Troms, men det får vi leve med. Vi trodde også at Jens Stoltenberg skulle være sterk nok i egen regjering til å drive igjennom vedtak om konsekvensanalyse av Lofoten og Vesterålen, men der undervurderte vi hans konfliktskyhet. Det er en undervurdering vi deler med store deler av hans eget parti, inkludert fylkespartiene i Nord-Norge. Vi er heller ikke ukjent med at forvaltningsplanen også fikk en blandet mottagelse både innad i regjeringen, blant arbeiderpartiets statsråder, og i partiets stortingsgruppe. Det gjaldt også SVs stortingsgruppe, men med stikk motsatt begrunnelse. Det som står fast er at miljøbevegelsen og SV stort sett sitter tilbake med et totalt nederlag, som kun sukres noe av en fireårig utsettelse for det nordlige Norskehavet. Bortsett fra det sitter de igjen uten noe som helst. Ingen fredning av Barentshavet. Ingen petroleumsnær kystlinje som kunne stanset Goliat. Ingen petroleumsfrie soner i Barentshavet. Ingen permanent fredning av områder utenfor Nordland og Troms. Og hva verre er: Etter det som ble sagt fra regjeringshold etter at forvaltningsplanen ble fremlagt er det nærmest spikret at områdene Vi trodde også at Jens Stoltenberg skulle være sterk nok i egen regjering til å drive igjennom vedtak om konsekvensanalyse av Lofoten og Vesterålen, men der undervurderte vi hans konfliktskyhet. utenfor Lofoten,Vesterålen og Troms vil bli åpnet etter de rituelle konsekvensanalysene om fire år. Miljøbevegelsen er ikke bare påført et nederlag, men har nærmest fått et klart varsel om et nytt nederlag om snaut fire år. Derfor er miljøbevegelsen faktisk totalt overkjørt, men med en betydelig hensynsfullhet og nennsomhet. Når deler av miljøbevegelsen derfor mottok forvaltningsplanen som en seier, så er dette mer i kontrast til hva de fryktet enn i forhold til de høylytte krav de faktisk hadde reist. For de fikk ikke medhold i et eneste ett av sine krav. Tankevekkende sjefsskifte På første arbeidsdag etter påske kom meldingen om at Jan Kildal hadde fått sparken i vår største privateide nordnorske bedrift, Hurtigruten Group. Avgangen ble kjent gjennom en kortfattet pressemelding, identisk med meldingen som kort før gikk til Oslo Børs. Av den fremgikk at partene ikke skulle kommentere avgangen. Det åpnet selvsagt for at alle relevante norske medier kommenterte avgangen, med svært forskjellige teorier om hva som hadde skjedd. Foruten den omtalte kompetanse på rederidrift og cruise trenger rederiet også en toppledelse som kan ta de brutale grep som er høyst nødvendig for at rederiet skal overleve. Bortsett fra at dette er et kroneksempel på hvordan slikt ikke skal gjøres, så settes det igjen søkelys på Hurtigruten, og at det står særdeles dårlig til økonomisk i rederiet. Men det synes også å være mer enn bare økonomien som er et problem i Hurtigruten Group. Som vi skriver side 8 i bladet, så har nå hurtigruterederiene og senere det fusjonerte selskapet vært ledet av toppledere hvis egentlige kompetanse ligger svært fra rederidrift og cruisetrafikk. For all del. De har både vært hyggelige, sjarmerende og imøtekommende. Og de har tidvis gjort katastrofale valg. Det er svært vanskelig å forholde slike beslutninger til noe annet enn manglende kompetanse. Blant annet som følge av gamle synder befinner Hurtigruten Group seg nå faktisk i en kritisk situasjon. Ikke slik at vi tror rederiet går nedenom med det første. Men mangelen på troverdige driftskonsepter er svært tydelige når den nye toppsjefen inkluderer nettolønn som ett av tiltakene som skal bringe skuta flott. Det gjør han til tross for at dette er et Brutale valg må til: Ny konsernsjef i HRG, Henrik Andenæs må slanke kostnader for harde livet skal han holde et skakkjørt rederi flytende. tiltak som er lagt politisk død av en regjering som skal sitte til ut Vi har en stygg følelse at Hurtigruten Group både har hatt og fortsatt har en ledelse med for svak kompetanse på den oppgaven de faktisk står foran. Foruten den omtalte kompetanse på rederidrift og cruise trenger rederiet også en toppledelse som kan ta de brutale grep som er høyst nødvendig for at rederiet skal overleve. Vi skal gjerne gi Henrik Andenæs den tid han trenger til å legge nye strategiske planer for rederiet. Men det virker ikke særlig betryggende når han definerer rederiets problem som et inntjeningsproblem. Det gjorde nemlig også hans forgjenger. Og begge burde vite at inntjeningen er det ikke særlig lett å gjøre noe med. Derimot har rederiet et gigantisk kostnadsproblem, som det faktisk bør være mulig å gjøre noe med. Og problemet er svært mye større enn de 120 millionene i såkalte synergier som visstnok skal være enkelt å få på plass. INNHOLD NR : Noe som ikke stemmer? Aktiv i hele Nord-Norge Oppdrag mot Shtokman-feltet Sterk som en Bjørn Unge kjøper dyrt og trangt Et tungt ansvar Manglet troverdig strategi Operasjon omstilling igang Totalrenoveringssuksess Skal gjøre Sulis til turistmagnet Åtte ganger større på seks år Kan suge hva som helst Frisklufteksperten Bygger «nye» Narvik Pådriveren Nytt supperåd Stikkord Achilles Kalottsamarbeid for oljeoppdrag Klart for åpning av Viken Senter /23/24 I kraftig vekst Prisbelønnet hvalsafri-pionér Rekreasjon med leieinntekt i Malangen Stadig mer å sveise på Rekordår for Harila i fjor Vokser på avfallsgjenvinning Motorvei fra Bjerkvik til Alta Kabel-veteran Norges Brannskole - Suksess mot alle odds...34/35 Ny-utviklet betongkum med potensiale NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Geir Johansen, Stig Bjørnar Karlsen Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 EIENDOMSUTVIKLEREN OG MYE MER Rekordomsetning for Barlindhaug-konsernet i fjor: Aktiv i hele Nord Norge -For oss er dette naturlig ekspansjon. Vi har gearet opp virksomheten i selskapet og det innebærer at vi nå i stadig større grad sprer vår virksomhet utover i landsdelen, sier administrerende direktør Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS. For første gang oversteg eiendomsutviklingsselskapet i Barlindhaugkonsernet ei omsetning på 100 millioner kroner i fjor. I løpet av få år har selskapet Barlindhaug Eiendom AS hatt ei veldig sterk utvikling. I 2002 var omsetningen på 11,3 millioner kroner, i 2003 på vel 45 millioner, i 2004 på 99,9 millioner mens fjorårsomsetningen ble på 103,5 millioner kroner. Godt resultat Det var også dette selskapet som i første rekke fikk resultatet for konsernet til å bli særs solid i fjor: Resultat før skatt for konsernet var på 19,79 millioner i fjor, mens resultat før skatt for Barlindhaug Eiendom AS var på 11,45 millioner kroner. Vel sju millioner kroner av overskuddet ble satt av til å styrke egenkapitalen, som etter fjoråret er på solide 27,5 millioner kroner i Barlindhaug Eiendom AS. Spredning -Vi satser på å være sterkt aktive ute i markedet, og delta der hvor det er positiv utvikling på gang. I dette henseende er det naturlig for oss at vi får en større geografisk spredning på våre prosjekter, sier Jens-Arne Johnsen. I fjor var da også Barlindhaug Eiendom AS engasjert i boligprosjekter både i Bodø, Hammerfest og Kirkenes, foruten Tromsø. I Bodø dreier det seg om et prosjekt for rundt 300 millioner kroner, da en nedlagt margarinfabrikk skal bli til et åtte etasjers bygg med næringslokaler og 115 leiligheter. Barlindhaugselskapet samarbeider med eiendomselskapet til Coop NKL og Inge falk Olsen om dette 4 - NæringsRapport Nr Fører an: Administrerende direktør Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug Eiendom AS har all grunn til å være fornøyd. Selskapet han leder har de siste årene hatt en særdeles sterk vekst og bidro i fjor kraftig til at konsernet kunne notere seg for nye rekorder; både omsetnings- og resultatmessig.barlindhaugkonsernet har prosjektadministrasjonen for ett meget synlig utbyggingsprosjekt i Tromsø; ferdigstillingen av Byporten (innfelt), ved bruhodet og adkomsten i Tromsø by. prosjektet. I samarbeid med Veidekke sto også selskapet for realiseringen av Amfisenteret på Finnsnes. Nordområdene Grunnleggeren av konsernet, Johan Petter Barlindhaug, har framstått som en sentral talsmann for næringslivet i landsdelen i forbindelse med den mye omtalte nordområdesatsingen til den rødgrønne regjeringen. Ikke minst har han vært en aktiv pådriver for å få til økt olje- og gassaktivitet i nord. Barlindhaug er ikke lenger inne i den daglige ledelsen av selskapene, men han er styreleder for morselskapet og største aksjonær, med 36,83 prosent av aksjene. En del av denne nordområdesatsingen gjenspeiles nå også i aktiviteten til eiendomsutviklingsselskapet: I Hammerfest er Barlindhaug Eiendom AS medeier i flere store byggeprosjekter, blant annet byens nye kjøpesenter. Selskapet står også for 30 nye leiligheter i Salen, Hammerfest, ferdigstilt høsten 2005 I Kirkenes; som også framstår som viktig område i nordområdesatsingen, har eiendomsselskapet kjøpt opp tomteområder og gått i gang med et boligprosjekt som omfatter 40 nye leiligheter. Oppdrag mot Shtokman-feltet Barlindhaug-konsernet innretter sin virksomhet mot olje- og gassaktiviteten i nord. For kort tid siden gikk man inn som medeier i selskapet Kirkenes Base AS som skal stå for leveranser til Norsk Hydros boring i det gigantiske russiske Shtokman-feltet. Selskapet KirkenesBase AS, som ble stiftet 28. mars -06 skal, i følge vedtektene ha som formål å drive base-, logistikk- og vedlikeholdstjenester til olje og gassrelatert virksomhet, maritim virksomhet og handel og industri, samt Ny rekord Det som opprinnelig var et rådgivende ingeniørfirma har de siste årene vokst seg stort som eiendomsutvikler og utbygger i hele landsdelen. Også entrepenørselskapet Barlindhaug Utbygging AS hadde et godt år i fjor, med ei omsetning på 132,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 4,15 millioner. Den store aktiviteten på eiendomsutviklings- og utbyggingsdelen av konsernet har medført en meget sterk vekst for konsernet som helhet. Siden 2002 er omsetningen innen Barlindhaugkonsernet blitt mer enn fordoblet. Mens omsetning i 2002 for konsernet var på 157, 2 millioner kroner, så nådde konsernomsetningen i fjor ny rekord med 328,3 millioner kroner; ei økning på 44 millioner i forhold til i Konsernet framstår som meget solid, med en egenkapital på 81 millioner kroner i fjor, mot 63 millioner i Egenkapitalandelen er på 30 prosent. Konsulentselskapet For Barlindhaug Consult ble det en liten omsetningsnedgang i fjor. Selskapet har hatt flere større konsulentoppdrag i forbindelse med Snøhvitprosjektet, men disse er nå stort sett utført. Nå er man inne med bidrag i forbindelse med tidligfasearbeider for Shtokman-feltet i den russiske delen av Barentshavet. Dette har gitt positive bidrag både når det gjelder kompetanseutvikling og økonomisk resultat, fastslås det i årsberetningen for Barlindhaug Consult AS. I årsberetningen vises det for øvrig til at det er meget sterkt prispress i det tradisjonelle rådgivende ingeniørmarkedet, og at man innen bedriften nå arbeider hardt for å finne fram til mer effektive arbeidsrutiner som kan gi større markedstilgang og økt lønnsomhet. Samarbeid Barlindhaugkonsernet inngår også i utstrakt samarbeid med andre aktører, når det gjelder utvikling og bygging av større prosjekter. I fjor hadde konsernet eierinteresser gjennom morselskap eller datterselskaper i disse prosjektselskapene: Sjøgata 6 A, Bodø (50 %), Nerstranda Bolig AS, Tromsø (50%), Tospann AS, Tromsø (50%), Nissen Eiendom AS, Hammerfest (20%), Kube AS, Kirkenes (50%), Fiskebeck Prosjekt AS, Kirkenes (50%), Sentrum Terasse AS, Tromsø (33%), Sentrum Kontor AS, Tromsø (33%), Dr. Wesselsgt. 3 AS, Kirkenes (50%), Lønnbom AS, Kirkenes (50%), Strukto AS, Tromsø (50%) og Kjølen AS, Tromsø (50%). Konsernets aksjer i Amfi Bygg Finnsnes AS (50%) ble solgt på slutten av fjoråret. Geir Johansen foreta investeringer i og drive forvaltning av fast eiendom og delta i annen næringsvirksomhet knyttet til dette. Barlindhaug AS eier 24,5 prosent av aksjene i KirkenesBase AS, Kimek AS på Kirkenes eier 24,5 prosent, mens Vestlandsselskapet Coast Center Base AS eier 51 prosent av aksjene. Dette selskapet har etablert en base mot oljevirksomhet i Nordsjøen på Ågotnes utenfor Bergen. Det nye selskapet er nå i forhandlinger med Sør- Varanger kommune om å få kjøpe eller leie industriarealer i tilknytning til dypvannskai i Kirkenes. KirkenesBase sitt første oppdrag er i bidra med forsyninger i tilknytning til Norsk Hydros boring av en avgrensningsbrønn på Shtokman-feltet til sommeren. Nøkkeltall for Barlindhaug-konsern og datterselskaper Barlindhaug konsern 2005 (tall for 2004 i parantes) Driftsinnt. 328,3 mill. (284,7) Driftskostn. 308,4 mill. (270,7) Driftsresultat 19,9 mill. (13,9) Res. før skatt 19,79 (13,99) Årsresultat 16, 9 mill. (11,2) Sum eiend. 285,89 mill (209,8) Sum EK 81,5 mill. (62,7) Sum gjeld 204, 3 mill. (147,0) Barlindhaug Eiendom AS 2005 Driftsinnt. 103,5 mill. (99,8) Driftskostn. 98,9 mill. (99,4) Driftsresultat 5,6 mill. ( ) Res.før skatt 11,45 mill. (6,32) Årsresultat 9,9 mill. (6,17) Sum eiendeler 76,06 mill. (93,4) Sum EK 27,5 mill. (20,5) Sum gjeld 47,2 mill. (71,5) Barlindhaug Utbygging AS Driftsinnt. 132,5 mill. (116,29) Driftskostn. 128,8 mill. (112,3) Driftsresultat 3,68 mill. (3,9) Res. før skatt 4,15 mill. (4,4) Årsresultat 2,98 mill. (3,1) Sum eiendeler 91,4 mill. (55,3) Sum EK 21,9 mill. (19,4) Sum gjeld 69,1 mill. (35,4) Barlindhaug Consult AS Driftsinnt. 68,9 mill. (72,4) Driftskostn. 67,88 mill. (70,7) Driftsresultat 1,1 mill. (1,7) Res.før skatt 1,3 mill. (1,88) Årsresultat 1,08 mill. (1,45) Sum eiendeler 36,04 mill. (37,99) Sum EK 10,09 mill. (9,05) Sum gjeld 9,6 mill. (8,5) Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS Driftsinnt. 25,5 mill. (30,0) Driftskostn. 25,8 mill. (27,5) Driftsresultat (2,5) Res. før skatt (2,5) Årsresultat (1,8) Sum eiendeler 4,86 mill. (7,69) Sum EK 1,79 mill. (1,95) Sum gjeld 3,0 mill. (5,7) Fakta om Barlindhaug Grunnleggeren, Johan Petter Barlindhaug, startet opp sitt rådgivende konsulentfirma i De første årene var det konsulentvirksomhet som var bedriftens kjerneområde, og på 80- og 90-tallet opplevde man betydelig vekst innen dette segmentet. Men det var først når selskapet også begynte med eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet veksten for alvor kom. Johan Petter Barlindhaug har hele tiden lagt vekt på at de ansatte skal føle størst mulig nærhet til, og dermed ansvar for, bedriften. Dette gjenspeiles i at samtlige aksjonærer i selskapet er ansatte. I 2003 solgte Barlindhaug selv seg ned i selskapet, slik at 45 nye ansatte fikk kjøpe aksjer. Johan Petter Barlindhaug har 36,83 prosent av aksjene, og er styreleder for morselskapet, Jens-Arne Johnsen, som leder Barlindhaug Eiendom AS, har 13,40 prosent, mens Bjørn Schøning, som leder Barlindhaug Utbygging AS, har en aksjeandel på 10,11 prosent. Åge Fossum har 8,15 prosent av aksjene, Truls Mølmann har 5,03 prosent, Gunnar Iversen har 3,31 prosent, Roy Lyngra har 3,97 prosent, Rikard Karlstrøm 3,17 prosent, Bjørnar Løvhaug 2,45 prosent og Arnor Jensen 1,09 prosent.

5 ENTREPRENØREN 5 Terje Wiik & Co. fører tradisjonene videre: Sterk som en Bjørn -Det har gått bedre enn hva vi hadde forventet, sier administrerende direktør Terje Wiik i Bjørn- Gruppen. Han kan si seg svært godt fornøyd med fjorårsresultat; med ei omsetningsøkning på 54 millioner kroner for konsernet og ei markant resultatforbedring. For i år budsjetterer man med ei økning i omsetning på 20 prosent for hovedselskapet, Bjørn Bygg AS. Det var i all hovedsak økt virksomhet i entreprenørselskapet som resulterte i det særs gode fjorårsresultatet for Bjørn-Gruppen. Omsetningen i Bjørn Bygg AS ble på 356, 22 millioner kroner, med et resultat før skatt på 30,8 millioner. Vi fikk gjennomført flere større byggeprosjekter i fjor; som Hålogaland Teaters nybygg og utvidelsen av Alfheim Stadion. Til tross for betydelig økt virksomhet, så har vi gjennom dyktige og engasjerte ansatte klart å holde kostnadene nede. Dette gir seg utslag i det meget gode resultat for fjoråret, sier Terje Wiik. Årets Bygg Hålogaland Teater ble kåret til Årets Bygg i landet som helhet under Byggedagene i Oslo i mars. I sin begrunnelse framhevet juryen vinnerprosjektets gode bygningsmessige gjennomføring: Et til dels komplisert bygg med høye kvalitetskrav til materialer, tekniske løsninger og byggmessig utførelse. Entreprenøren har hatt høyt fokus på HMS og miljøarbeid i byggeprosessen som har gitt gode resultater. Det overleverte bygget fungerer meget godt, ikke minst når det gjelder publikums krav til tilgjengelighet. En beskrivelse som har gått igjen er nøktern eleganse. Arkitektonisk er dette blitt et spennende byggverk som preger omgivelsene på en flatterende måte, skriver juryen om nybygget som ble overlevert fra Bjørn Bygg i juni i fjor. Enorm utbygging i Tromsø: Fem boligblokker er Bjørn Bygg i ferd med å ferdigstille på Tomasjord i Tromsdalen. Tre av dem ser vi eksempler på her Totalt vil det bli 156 nye leiligheter her. Alle 5 blokkene ferdigstilles for Modul Bygg AS, ett selskap i Terje Johansens Bygg-gruppen. Stor suksess: Arild Østgård leder entreprenørbiten i Bjørn Bygg. Fjoråret ble meget godt, med solid omsetningsøkning og stort overskudd. For i år budsjetteres det med ytterligere vekst. Foto: Geir Johansen. Økning i år Virksomheten skal bli enda større i entreprenørselskapet inneværende år. I årsberetningen for fjoråret konkluderer styret med at man regner med rundt 20 prosent økning av omsetning noe som vil innebære at konsernet totalt vil omsette for rundt en halv milliard kroner i år. Vi er godt inne i markedet, både når det gjelder boliger og større bygge-oppdrag, sier Terje Wiik. Utvider SAS-hotellet Bjørn Bygg er hovedentreprenør for utvidelsen av SAS-hotellet i Tromsø, og dette arbeidet er kommet i gang. Det er snakk om å bygge ei avdeling med 78 nye hotellrom, seks møterom og en kongress-sal. Nybygget vil være på vel kvadratmeter og koste rundt 93 millioner kroner. Det skal stå ferdig i slutten av april neste år. Boligprosjekter Bjørn Bygg er også inne i flere større boligprosjekter. På Vestre Mortensnes i Tromsø er man iferd med å bygge 92 nye leiligheter, mens 144 nye leiligheter er under oppføring på Tomasjord. En ny barnhage bygges i Tromsø, i tillegg til flere eneboliger. Bjørn Bygg er også engasjert i et stort boligbyggeprosjekt i Hammerfest. Det er stor optimisme og utbyggingsvilje i Hammerfest-regionen som følge av Snøhvitutbyggingen. Vi følger selvsagt nordområdeutviklingen nøye, og vil være en markant aktør også i forbindelse med denne, sier Terje Wiik Betong og eiendom Som følge av stor aktivitet i entreprenørselskapet ble fjoråret også meget godt for selskapet som står for betongproduksjon. Ferdigbetong AS hadde ei omsetningsøkning på nær ti millioner kroner, og et resultat før skatt på 4,32 millioner. Også eiendomsselskapene i konsernet hadde særdeles god utvikling i fjor. Haugen Eiendom AS, som er engasjert i eiendomsutvikling på Østlandet, omsatte for 8,8 millioner kroner i fjor, mot 2,82 millioner året før. Nesland Eiendom AS, som driver med eiendomsutvikling og salg i Tromsø, hadde ei omsetning på 28,73 millioner i fjor noe som gjør dette til det største eiendomsselskapet i konsernet. Resultat før skatt for dette selskapet ble på 2,03 millioner i fjor. Omsetningen for Bjørn Eiendom AS ble på 16,23 millioner i fjor. På Stakkevollan eier konsernet et tomteområde som drives av selskapet Stakkevollveien 11 AS. Her avventer man nødvendige reguleringsplaner før feltet kan videreutvikles. 33,1 prosent egenkapitalandel Etter et meget god fjorår framstår konsernet som mer solid enn noensinne. Egenkapitalen var ved utgangen av fjoråret på 83,17 millioner kroner, noe som innebærer en egenkapitalprosent på sterke 33,1. Det ble avsatt ni millioner kroner i utbytte til eierne i fjor. Av overskuddet i Bjørn Bygg AS ble 8,64 millioner kroner gitt som konsernbidrag, mens 14,33 millioner gikk inn som egenkapital. Egenkapitalen i dette selskapet var ved årsslutt på 48,57 millioner kroner. Geir Johansen Fakta om Bjørn-Gruppen Det hele begynte med at Ric. Bjørn 22. juni 1922 åpnet sin lille landhandel i Birtavarre. Bjørn hadde vært kontorsjef i gruveselskapet Birtavarre Gruver som nylig hadde måttet innstille driften. Året etter oppstarten av landhandelen ble Ric. Bjørn syk og sittende i rullestol fram til sin død i Firmaet ble så i sju år drevet av kona Constance Bjørn inntil sønnene Rolf og Leif Bjørn overtok i Fra den opprinnelige landhandelen utviklet de bedriften til å drive med innkjøp og salg av av byggematerialer, og i 1933 ble det første huset bygget av Bjørn-bedriften. Med gjenreisningen i 1945 ble grunnlaget lagt for en rivende utvikling av familiebedriften. Man oppførte nå eget forretningsbygg med materiallager i Tromsø, og ansatte stadig flere. Bjørn-hus ble på 50- og 60-tallet et begrep i landsdelen. I 1987 ble byggevirksomheten utskilt i et eget selskap Bjørn Bygg AS, som ble et heleid datterselskap av Bjørn- Gruppen med Tromsø som hovedsete. Først dreide det seg om trebasert boligbygging og mindre yrkesbygg, men etter hvert har selskapet utviklet seg til å ta store totalentrepriser. I 1998 ble Tromsø-entreprenøren Nils Meland ervervet og fusjonert med Bjørn Bygg AS. Samtidig som selskapet har drevet med byggevirksomhet har utvikling av prosjekt med oppkjøp av tomteområder i egen regi, eller i samarbeid med grunneiere og kunder, hovedsakelig innen boligsektoren, vært en viktig del av konsernets virksomhet. Som følge av dette er selskapet, praktisk og organisatorisk, blitt omgjort til to resultatenheter. En som står for entreprenørdelen, og en annen som står for prosjektutvikling og som byggherre. Bjørn-familien er i dag ikke lenger inne på eiersiden i selskapet. Terje Wiik, som kjøpte opp Bjørn-konsernet i 1986 har drevet selskapet med stor suksess og sørget for sterk vekst, er administrerende direktør for morselskapet og for Bjørn Bygg AS, og han eier nå 90,93 prosent av aksjene, gjennom sitt selskap Tind Selskapsdrift AS. Sigmund Bjørgum er styreleder for morselskapet, og i tillegg er Knut Borch styremedlem. Morselskapet har aksjer, hver pålydende kr. 20,-. De øvrige aksjene eies av Bjørnar Danielsen, Nesbru, som har 5,41 prosent, og av selskapet Kvitfløy AS; heleid av den samme Danielsen, som har 3,66 prosent. Morselskapet er ene-aksjonær i Bjørn Bygg AS, med datterselskapene Haugen Eiendom AS, samt Ferdigbetong AS. I tillegg består konsernet av eiendomselskapene Bjørn Eiendom AS og Stakkevollveien 11 AS. Ved utgangen av 2005 var det totalt 193 ansatte i konsernet. Nøkkeltall for Bjørn- Gruppen AS 2005(tall fra 2004 i parantes) Bjørn-Gruppen AS Konsernet Driftsinnt. 396,35 mill. (342,46) Driftskostn. 358,2 mill. (319,5) Driftsresultat 3 8,14 mill. (22,93) Res.før skatt 36,16 mill. (18,38) Årsres. 26,34 mill. (13,17) Sum eiend. 251, 26 mill. (225,22) Sum EK 83,17 mill. (65,86) Sum gjeld 168,08 mill. (159,35) Bjørn Bygg AS Driftsinnt. 356,22 mill. (309,0) Driftskostn. 327,99 mill. (294,75) Driftsresultat 28,23 mill. (14,25) Res.før skatt 30,8 mill. (12,55) Årsresultat 22,97 mill. (8,9) Sum eiend. 145,44 mill. (115,92) Sum EK 48,57 mill. (34,24) Sum gjeld 91,41 mill. (74,3) Bjørn Eiendom AS Driftsinnt. 16,23 mill. (15,66) Driftskostn. 12,9 mill. (10,19) Driftsresultat 3,32 mill. (5, 47) Res. før skatt (3,05) Årsresultat (2,19) Sum eiendeler 61,02 mill. (63,40) Sum EK 15,28 mill. (14,64) Sum gjeld 41,3 mill. (43,9) Ferdigbetong AS Driftsinnt. 26,10 mill. (16,79) Driftskostn. 21,43 mill. (13,7) Driftsresultat 4,66 mill. (3,08) Res.før skatt 4,32 mill. (3,14) Årsresultat 3,1 mill. (2,2) Sum eiendeler 24,12 mill. (22,33) Sum EK 5,5 mill. (6,1) Sum gjeld 14,8 mill. (15,58) Haugen Eiendom AS Driftsinnt. 8,85 mill. (2,82) Driftskostn. 8,55 mill. (2,8) Driftsresultat (-6.083) Res. før skatt ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 16,78 mill. (11,07) Sum EK 2,09 mill. (1,97) Sum gjeld 14,6 mill. (9,0) Nesland Eiendom AS Driftsinnt. 28,73 mill. (8,8) Driftskostn. 26,57 mill. (8,25) Driftsres. 2,16 mill. ( ) Res. før skatt 2,03 mill. ( ) Årsresultat 1,46 mill. ( ) Sum eiendeler 9,17 mill. (11,4) Sum EK 1,74 mill.( ) Sum gjeld 7,4 mill. (11,0) Stakkevollveien 11 AS Driftsinnt (0) Driftskostn (62.438) Driftsresultat ( ) Res. før skatt ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 4,9 mill. (5,07) Sum EK 3,9 mill. (3,86) Sum gjeld ( ) NæringsRapport Nr

6 6 6 - NæringsRapport Nr EIENDOMSUTVIKLERNE Nytt rekordår for leilighetssalg i Tromsø i fjor: Unge kjøper dyrt og trangt Tromsøs boligkjøpere er blitt år yngre i snitt, og det er en klar tendens at stadig flere yngre kvinner med høyere utdannelse kjøper egen leilighet. Leiligheter er blitt betydelig mindre, på grunn av høye boligpriser. De fleste av boligkjøperne i Tromsø ønsker seg tre-romsleiligheter mens det de siste årene er bygget alt for mange to-roms leiligheter. Dette er utviklingstrekk innen boligmarkedet i Tromsø de siste ti årene, ifølge daglig leder for Nor- Bygg AS, Alf-Kåre Gerhardsen. Selskapet, som driver med kjøp og opparbeidelse av tomte-områder, samt bygging og salg av boliger, hadde nok et godt år i fjor. Omsetningen i Nor- Bygg ble i 2005 på 86 millioner kroner, med et driftsresultat på 11,7 millioner, og et resultat etter finans på 15, 89 millioner. I Strandkanten AS, som Nor-Bygg nå eier alle aksjene i, ble både omsetning og resultat mer enn fordoblet fra Yngre boligkjøpere Nor-Bygg har vært en viktig aktør på boligmarkedet i Tromsø de siste elleve årene, og Alf-Kåre Gerhardsen fører nøye statistikk, slik at selskapets virksomhet kan tilrettelegges etter de behov som melder seg i markedet. Mens en snittkunde for kjøp av leilighet for fem år siden var rundt 45 år, så er dagens snittkunde rundt 30. Det har også vært en klar tendens de siste årene at yngre kvinner med høyere utdannelse kjøper seg leilighet. Vi har hatt flere egne ungdomsboligprosjekter, og i enkelte tilfeller har to tredjedeler av de som har kjøpt slike leiligheter vært kvinner, opplyser Gerhardsen. Mange enslige Tromsø er en ganske så spesiell by, med hensyn til befolkningssammensetning. Rundt 60 prosent av byens befolkning er under 40 år. I tillegg til disse kommer studentene. Svært mange Tromsøværinger er enslige; da kun rundt 40 prosent er gifte. Disse momentene får selvsagt betydning også med hensyn til boligkjøp. I tillegg er det fortsatt slik at de fleste Tromsø-folk ikke vil bo for langt unna sentrum, men samtidig ikke alt for nært Storgata. Den store interessen for våre leiligheter på Strandkanten og i Fagereng-området viser klart tendensen, sier Gerhardsen. Nor-Byggs administrasjon: Øverst fra venstre salgsleder Inger Moldenæs, teknisk sjef Vidar Andreassen, salgskonsulent boliger Siv Robertsen og salgsleder utleie Odd Viggo Wilhelmsen. Nederst fra venstre adm.dir. Alf Kåre Gerhardsen, økonomisjef Lisbeth Pettersen Rebac og utviklingsdirektør Kjell Hansen. Dyrere og mindre leiligheter Statistikk Gerhardsen sitter på viser at det ble solgt 710 nye leiligheter i Tromsø i fjor. I 2004 ble 704 leiligheter solgt, mens antallet i 2003 var 550 leiligheter. Det har vært tre år med meget høyt salg. Vi regner med salg av rundt 400 leiligheter i et normalår, og for inneværende år budsjetterer vi ut fra et slikt salg. Boligsalget nådde nok en topp i fjor. Men det er slett ingen tendenser til noe som helst krakk innen Tromsøs boligmarked i overskuelig framtid. Prisene vil forbli høye, men utbyggingstakten vil nok bli litt lavere i årene som nå kommer, mener Alf-Kåre Gerhardsen. Han har foretatt en gjennomgang av 400 leiligheter, og kommet fram til en snittpris pr. kvadratmeter på kroner. Det høye prisnivået har medført at leilighetene er blitt betydelig mindre. Mens ei tre-romsleilighet var på 90 kvadratmeter tidligere, så er det nå vanlig at den er på rundt 60, sier Gerhardsen. Solneset I år kommer Nor-Bygg i gang med to nye store utbyggingsprosjekter. Selskapet har ervervet et tomteområde på 150 mål bak Solneset skole i Hamna. Her vil man bygge tre- og fire-romsleiligheter spesielt rettet mot barnefamilier. Det er slike leiligheter flesteparten av boligkjøperne gjerne vil ha. I løpet av de siste årene er det blitt bygd alt for mange to-romsleiligheter i Tromsø. Det fins ikke lenger aktuelle kjøpere til alle disse, sier Alf-Kåre Gerhardsen. På Solneset skal det bygges 700 leiligheter over en periode på år. På byens tak Nor-Bygg skal også stå for et unikt boligprosjekt på Storhaugen i Tromsø. Her skal det bygges 80 leiligheter i fire bygninger formet som en kongle, en slange og to tårn. Det nye boligområdet skal være bilfritt, og det skal bygges et anlegg som gjør at beboerne kan ta heis ned til fjellanlegget i Tromsø sentrum; da avstanden dit ned ikke er lenger enn 54 meter. Her vil også beboernes parkeringsanlegg ligge. Vi venter bare på de formelle avklaringer fra Tromsø kommune, så setter vi i gang med dette svært så spennende prosjektet, sier Alf-Kåre Gerhardsen. Geir Johansen Ett NorBygg prosjekt til: Skisseprosjektene viser felt fra Strandkanten i Tromsø, som skal legges ut for salg høsten Ett NorBygg prosjekt : Bjerkakerstranda i Tromsø.

7 EIENDOMSUTVIKLERNE 7 Nor-Byggs grunnlegger Arnt P. Sundli om boligbygging: -Et tungt ansvar -Å drive med boligbygging handler ikke om lett-tjente penger, men om å sørge for at huskjøperne får kvalitet og trygghet for en av de største investeringene de foretar i livet. For bransjen som helhet er det svært skadelig når noen ikke sørger for å gjøre godt nok arbeid, sier styreleder Arnt Paul Sundli i Nor-Bygg AS. I løpet av 11 år har Nor-Bygg arbeidet seg opp til å bli en av de største aktørene innen kjøp og videreutvikling av tomte-områder og salg og utleie av boliger i Tromsø. Drivkraften bak selskapet er Oslomannen Arnt Paul Sundli, som også eier 75 prosent av aksjene i holdingselskapet Nor-Hold, som igjen eier Nor-Bygg. Sundli er styreleder for samtlige av selskapene Nor-Bygg er involvert i. Oppdrag fra Skanska I 1995 var den erfarne bolig- og eiendomsutvikleren Sundli på utkikk etter områder som han mente framsto som attraktive for framtidig boligutbygging. Denne oppgaven hadde han fått av Skanska ASA. Arnt P. Sundli har drevet med boligbygging i rundt 25 år. Han var i en årrekke direktør for Kreditkassens megleravdeling, og bygde denne opp til å bli landets største. Fant Tromsø og Kjell Hermann Hansen Men for 12 år siden fant han ut at han ville starte for seg selv. Jeg kom til Tromsø, og jeg så med det samme potensialet som lå her. På den tiden var det noen useriøse utbyggere i byen som hadde stått for oppføring av hus med grunnmur som omtrent raste sammen i vårløsningen, og det var et trist syn. Jeg så meg om etter en lokal samarbeidspartner og jeg fant Kjell Hermann Hansen. I løpet av de 11 årene som har gått har vi hatt et utmerket samarbeid, fastslår Arnt P. Sundli. Hovedaksjonær Opprinnelig var det meningen at det nye boligutviklingsselskapet skulle ha 50/50 prosents aksjefordeling mellom Sundli og Skanska ASA, men slik ble det ikke. Selmer har stått for totalenterprisene for alle større utbygginger i regi av Nor-Bygg og datterselskaper, mens Sundli er den tyngste eieren. Siden starten har han hatt 75 prosents aksjeandel, mens Kjell Hermann Hansen har hatt 20 prosent av aksjene på eiersiden i Nor- Bygg. Ola E. Valvåg har de resterende fem prosent av aksjene. - Seriøs De første årene var Kjell Hermann Hansen daglig leder for Nor-Bygg, men han trakk seg da han ble rammet av hjerneslag for vel fire år siden. Siden da har Alf- Kåre Gerhardsen, som inntil da var daglig leder for Normotor i Tromsø, vært daglig leder. Jeg er svært godt fornøyd med satsingen vår i Tromsø. Med unntak av startåret har vi hele tiden drevet med pene overskudd. Men noe av det viktigste for oss, er at vi har etablert oss som en høyst seriøs og i alle henseender pålitelig boligbygger i Tromsø-markedet, sier Arnt P. Sundli. - Sjarlataner Flere steder i landet, og spesielt i pressområder, så dukker det jevnlig opp sjarlataner innen boligbyggebransjen. For bransjen som helhet er det svært skadelig når noen ikke sørger for å gjøre godt nok arbeid, og jeg skjønner overhodet ikke hvordan folk kan få seg til å gjøre noe slikt. Vi har fra starten av lagt vekt på å gi kundene kvalitet og sikkerhet. I denne sammenheng er det viktig å også ta hensyn til vær- og øvrige klimamessige forhold, slik at vi sikrer at folk rett og slett får gode hus å bo i, sier Sundli. Tror på fortsatt vekst Sundli karakteriserer Tromsø som en av de beste byene i landet å drive med boligutbygging i. Det er flere årsaker til dette. For det første, så er byen oversiktlig, slik at det er enkelt å finne ut av hvor det vil være attraktivt for folk å bo. For det andre så er Tromsø en magnet i nord, for unge folk med kunnskaper og virketrang, noe som beklagelig nok skjer på bekostning av distriktsområdene. Og for det tredje, så mener jeg at Tromsø står overfor ei Hovedaksjonær: Oslo-mannen Arnt Paul Sundli eier 75 prosent av aksjene i eiendoms- og boligutviklingsselskapet Nor-Bygg AS i Tromsø. Sundli sier at man fra starten av har lagt avgjørende vekt på å opptre seriøst, gjennom å sørge for kvalitet og trygghet for boligkjøperne. svært positiv utvikling, med henblikk på det som kommer til å skje innen energiutvinning i nordområdene; både på norsk og russisk side. Her ligger det et enormt potensiale som utvilsomt vi skape grunnlag for økt tilflytting og mange nye boliger i Tromsø også i årene som kommer, sier Arnt P. Sundli. Sundli oppholder seg i lange perioder av året i Tromsø. Han har sin egen leilighet på Nerstranda; bygd av Nerstranda Bolig AS, et selskap som Nor-Bygg AS har 50 prosent av aksjene i. Geir Johansen Nøkkeltall og fakta om Nor-Bygg AS Selskapet ble etablert i Holdingselskapet Nor-Hold AS, som ble stifta i fjor, eier samtlige aksjer i Nor-Bygg, og i Nor-Hold er det Arnt Paul Sundli, Oslo, som eier 75 prosent av aksjene. Kjell Hansen eier 20 prosent av aksjene i Nor-Hold, mens Ola E. Valvåg eier fem prosent. Sundli er styreleder for Nor-Bygg AS. Nor-Bygg AS eier 75 prosent av aksjene i Strandkanten AS, 93 prosent av aksjene i Logos Bygg AS og 50 prosent av aksjene i Nerstranda Bolig AS. Barlindhaug Eiendom AS har de andre 50 prosent av aksjene i Nerstranda Bolig AS. Nor- Bygg har videre 100 prosent av aksjene i selskapet Nor-Real AS, og Nor-Real har 91 prosent av aksjene i Nor-Strand AS. Alf-Kåre Gerhardsen har resten av aksjene i selskapet Nor-Strand AS. Nor- Real og Nor-Strand er selskaper som driver med utleie av leiligheter i Tromsø; det dreier seg om 70 leiligheter i byen. De øvrige selskapenes forretningsområde er eiendomsutvikling og salg av boliger. Arnt P. Sundli er styreleder for samtlige av selskapene. Selskapet Logos Bygg AS eier de resterende 25 prosent av aksjene i Strandkanten AS. Nor-Bygg AS hadde ei omsetning på 86 millioner kroner i fjor, og et driftsresultat på 11,708 millioner. Resultat før skatt var på 15, 89 millioner. Sum egenkapital var på 28,89 millioner kroner. Strandkanten AS hadde ei omsetning på 80 millioner kroner i fjor mot 39,5 millioner i Driftsresultat i fjor ble på 11,690 millioner kroner, mot 5,35 millioner året før. Resultat før skatt i fjor var på 7, 62 millioner. Logos Bygg; et selskap man kjøpte for å komme sterkt inn i Strandkanten-utbyggingen, hadde ei omsetning på 6,7 millioner kroner i fjor, og et driftsresultat på 1,2 millioner. Resultat før skatt for dette selskapet var i fjor på 2,4 millioner kroner. I 2004 var omsetning på 54,07 millioner, mens driftsresultat var på 3,73 millioner. Selskapet Nerstranda Bolig AS hadde ei omsetning på 22,89 millioner i fjor, mot 129,60 millioner i Driftsresultat i fjor var på 6,106 millioner kroner, mot 14,529 millioner i Resultat før skatt i fjor var på 5,6 millioner kroner. Selskapet Nor-Real AS hadde ei omsetning på 2,4 millioner kroner og et driftsresultat på 1,68 millioner i fjor, med et resultat før skatt på kroner. Omsetning i Strandkanten 75% Nor-Bygg 100% Logos bygg 93% Strandkanten 25% Organisasjonskart for Nor-Hold 2004 var på 2,4 millioner, med et driftsresultat på 1,9 millioner. Nor- Strand AS hadde ei omsetning på 1,4 millioner i fjor, mot i Driftsresultat for dette selskapet ble på 1,1 millioner kroner i fjor, mens resultat før skatt var på kroner. Konsernomsetningen passerer nå 200 mill. kroner. Nor-Hold Arne Sundli 75% Kjell Hansen 20% Ola Valvåg Nor-Real 100% Nerstranda Bolig 50% Nor-Strand 93% Arbeidsbrakker med solid kvalitet for norske forhold Hvile- og spisebrakker. Kontorbrakker. Helårs toalettkabiner. Asbestsaneringsbrakker. Telehytter/sendestasjoner Spesialløsninger. Kort leveringstid. Solide brakker med lang levetid. Letthus Rindal AS 6657 Rindal Tlf Fax www. letthus. no NæringsRapport Nr

8 8 8 - NæringsRapport Nr HURTIGRUTEN Da Jan Kildahl måtte gå: Manglet troverdig strategi Den 18. april. Første arbeidsdag etter påske ble det kjent at konsernsjef Jan Kildal måtte forlate Hurtigruten Group. Med øyeblikkelig virkning. Grovarbeidet ble gjort før og i løpet av påsken da styrets leder og nestleder fikk styrets fullmakt til å avvikle arbeidsforholdet. Resten ble ordnet telefonisk i løpet av påsken, og på styreleder Ole Lunds kontor i Oslo. Årsaken til at Kildal ble fjernet er nok svært sammensatt. Men det er ytterst vanskelig å se dette atskilt fra at HRG den 30. april skulle legge frem konsernets første kvartalsresultat. Det blir neppe lystelig lesning, men inneholder neppe store overraskelser. Det som imidlertid må følge med kvartalsresultatet er en noenlunde troverdig strategi for hvordan rederiet skulle komme på fote igjen, og det var trolig her Kildal og styrets veier skilte lag. Er han rett mann? Henrik Andenæs ble over natten konsernsjef i HRG. Puslete Slik utviklingen har vært er det helt åpenbart at alle tidligere antydete strategier for rederier rett og slett blir for puslete. Både for å komme på rett kjøl økonomisk, og for å skape ny tillit i markedet. Styret hadde rett og slett ikke tillit til at Jan Kildal var rett mann til å foreta de svært brutale grepene som er nødvendig for å få selskapet fra et tapssluk til lønnsom drift. Ifølge Ole Lund er det mest prekære arbeidsoppdraget for den nye konsernsjefen, Henrik Andenæs, å få realisert synergier for 120 millioner, som Var ikke rett mann på rett plass: Styret i HRG hadde mistet tilliten til konsernsjef Jan Kildal. Hurtigrutens problemer lot seg ikke løse med fusjon og synergier alene. følge av fusjonen.. Det er neppe gjort over natten. Men problemet er trolig at dette faktisk på langt nær er nok. Sannsynligvis er vesentlige deler av denne summen for lengst oppspist av økte bunkerskostnader alene. Rådvill ledelse? I et intervju med den nye konsernsjefen, Henrik Andenæs i NRK- Nordland gikk det temmelig tydelig frem at HRGs nye ledelse heller ikke sitter med noen fasitsvar på selskapets problemer. Det virker unektelig noe pussig å trekke frem videre arbeid med nettolønnsordning som mulig virkemiddel, når dette er blankt avvist av regjeringen og næringsministeren. Det betyr at denne problemstillingen er uaktuell de neste tre og et halvt år. Vi merket oss også at den nyslåtte konsernsjefen definerte for svak inntjening som det største problemet. Det er jo en måte å definere problemet på. En annen måte å se det på er at kostnadene rett og slett er for høye, og at det er her støtet må settes inn. Legger vi fjorårets driftsregnskap til grunn for de to rederiene er det sannsynlig at HRG rett og slett har medarbeidere for mye i forhold til den inntjening det i dag Kan skyte når noen må dø: Styreleder Ole Lund innså at administrasjonens strategier var for puslete. er realistisk for HRG å få i overskuelig fremtid. Å øke inntjeningen er ikke gjort i en håndvending. Tvert i mot. I fjor ble til og med OVDS sin satsing i Antarktis et underskuddsforetak. Markedet var rett og slett ikke stort nok for satsingen. Derimot er det mulig å gjøre noe med kostnader. Personalkostnader. For i alle saker som omtaler HRG i avisene følger det med en boks der det fortelles at HRG har en omsetning på 4,0 milliarder kroner og ansatte. Nettopp. Men slike planer om en drastisk kutting av kostnader er knapt omtalt noe sted i de strategier for TFDS, OVDS eller HRG som har vært offentlig omtalt de siste tre årene. Da unntar vi 30 ansatte på land etter fusjonen, og et temmelig kosmetisk spareprogram som Tor Lægreid satte i verk, som var helt utilstrekkelig. Useriøs konsernsjef? Er vi her inne på noe av kjernen i bakgrunnen for sjefsskiftet? Det er ikke usannsynlig. For Jan Kildal pekte seg ikke akkurat ut som en leder som kunne skyte når noen måtte dø, slik det ble sagt om en tidligere norsk statsminister. Ett er at verken Jan Kildal eller den øvrige ledelsen klarte å formulere en troverdig vei ut av krisen rederiet er i, ett annet er at kriseforståelsen neppe var tilstrekkelig utviklet. For et rederi med så formidable strukturelle problemer som HRG virker det ikke særlig fornuftig å bruke så mye som opptil 50 millioner kroner på fusjonsutredninger, navneendring og logo etc. Dessuten må det unektelig ha satt en støkk i styret at konsernsjefen dagen før børsnoteringen gikk ut og lovet offentlig en treårig snuoperasjon som skulle erstatte et underskudd på 200 millioner med et overskudd på 500 millioner kroner. Vi har enda ikke truffet noen som tok dette løftet på alvor, og det er unektelig et tankekors for et styre at konsernsjefen rett og slett oppfattes som useriøs. Også av egne aksjonærer. Kan ikke utelukke salg Styreleder Ole Lund er profesjonell nok til å vite hva som er administrasjonens oppgave og hva som er styrets. Etter hva vi vet har HRG foreløpig ikke likviditetsvansker. I avisen Fremover åpner likevel styrelederen for mulighetene for å selge ut eiendeler dersom det skulle oppstå slike problemer. Det er et utsagn det er verdt å merke seg. For utenom hurtigrutene er det faktisk ikke mye annet å selge som kan monne enn lokaltrafikken, i form av ferjer, busser og hurtigbåter. Disse er i dag meget lønnsomme, stort sett. Det betyr også at de er svært verdifulle. Og de vil lett kunne la seg realisere. Vi vet at det faktisk ble diskutert i OVDS lenge før fusjonen., da det var aktuelt å rendyrke hurtigruten. Og det vil ikke være noen mangel på kjøpere. Vi kan godt tenke oss at både Connex, Saltens Bilruter og Torghatten vil se med interesse på lokaltrafikkselskapene. Hurtigruten ER problemet Men det løser ikke problemet. For det er og blir en hurtigrutedrift som i økende grad er ulønnsom. Og det til tross for all verdens finansielle grep de siste årene. Reforhandling av gjeld, emisjon, økt avskrivningstid, salg og tilbakeleie, statlig rutekjøp etc. Samtidig har det vist seg at også nye markeder vinterstid, som Antarktis, også har sine begrensninger. Trolig er det høyst nødvendig å foreta en gjennomgang av hele hurtigrute-konseptet, for med dagens kostnadsstruktur synes det dokumentert over alle grenser at dagens nyeste fartøyer er for store og dyre til noen gang å oppnå helårlig lønnsomhet langs norskekysten.. Det er nok erkjent også i HRG. Det ideelle hadde vært å bruke de største skipene i hurtigrutedrift sommerstid på norskekysten, og deretter leie dem ut og erstatte dem med mindre og billigere fartøyer vinterstid. Problemet er at dette vil koste, og det er heller ikke lett å finne alternativ beskjeftigelse for de største og nyeste skipene vinterstid, verken gjennom utleie eller egen drift. Dette vet nok konsernsjef Henrik Andenæs mer om enn vi, men vi misunner ham ikke jobben med å løse problemet. Og investorene? Jan Kildals avgang førte til at børskursen på HRG-aksjen falt med tre kroner. Men blant investorene trekkes det på skuldrene av HRG. De synes det er et mysterium at HRG, landets største og ledende reiselivsselskap og med de antatte enorme mulighetene, fortsatt ikke har fått en toppsjef med bakgrunn i shipping og cruisetrafikk. Intet ondt være sagt om verken den ene eller den andre, men Tor Lægreid hadde bakgrunn fra finans, Tor Strand var jurist. Jan Kildal kom fra treforedling, og Henrik Andenes har bakgrunn fra OL på Lillehammer og Norsk Hydro. Muligens er dette en norsk tradisjon. Så vidt vi husker kom den første generaldirektøren i AS Norsk Jernverk på Mo fra Askim Gummivarefabrikk. Finn Bjørnar Hansen

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006 Hovedprogrammet 2006 www.nnl.no Post@nnl.no tlf: 755 88180 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 5, 2005 Nordnorsk RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ rikssynser Han har festet intetanende med KGB-generaler

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Ukjent husleie. Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle

Ukjent husleie. Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle Nord-Norges næringsblad Løssalg kr. 20,- Denne utgave: Bygg- og eiendomsmarkedet Ukjent husleie NR. 2, 2001 Bygger Mega-prosjekt Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle metoder for

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft Sommarøy - gjestfrihet og opplevelser! www.sommaroy.no NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2005 Snøhvitutbyggingen RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ gir drivkraft TURBOVEKST Jan Opgård i Alta

Detaljer

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004

DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 DYR FUNIKS - GOD BUSINESS SIDE 32 Johnny Bårdsen, Finnsnes. ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2004 Aspmyra Stadion AS: Tapte 2 mill. Oljeskatten må ned RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på valutalån Foto:

Detaljer

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift Denne utgave - unikt og grundig om kraftmarkedet i Nord-Norge NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2005 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken.

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken. Teknologi for verden - side 22 Svein Kvalvik, Spider NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 3, 2004 DET NORD-NORSKE ARVESØLVET: RIKERE OG RIKERE Neste generasjons arvesølv RETUR: PB 1166, 9262

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Løssalg kr. 20,- Tematisering: Grundig om bygg og eiendomsmarkedet i Nord-Norge Det glade vanvidd Når NR. 3, 2002 Ganske bra RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

Formidabel mottakelse

Formidabel mottakelse Nå starter boringen etter olje Yngve Vassmyr Side 18 NæringsRapport Nr. 6-2008 Leder ny TAG-satsing TAG Systems i Mo legger opp til fordobling av bankkortproduksjonen, og Jon Neer - aas; som var med i

Detaljer

Bygger ut 200 leiligheter

Bygger ut 200 leiligheter NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Eiendom, bygg og anlegg Bergverk og gruvedrift Bygger ut 200 leiligheter Terje Arnulf «Tomasjord» Johansen satser flere hundre millioner kroner via sine selskaper

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr. 3-2008 Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer