Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009"

Transkript

1 Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

2 Generell informasjon Dato: Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Kongressbyrå: Kongress og Kultur AS Torgalmenningen 1a Postboks 947 Sentrum, N-5808 Bergen Tlf. (+47) , Fax (+47) epost: Hjemmeside: Kontaktperson: Inger Lise Ravnanger Kontaktperson i Tromsø: Klinikksjef Einar Bugge Hjerte- lungeklinikken, UNN HF 9038 Tromsø epost: Tlf. (+47) / Sosialt program: Torsdag 18. juni kl 2000: Get-together på Driv inkludert i deltakeravgiften, Fredag 19. juni kl. 2000: Festmiddag egenandel NOK 350. (firmarepresentant som ikke betaler deltakeravgift og ledsagere er egenandelen NOK 850) Postere: Posters blir utstilt i Rica Hall (plenumssal) Overnatting Der er reservert rom på Rica Ishavs Hotel Enkeltrom NOK 1 395, Dobbeltrom NOK Deltakeravgift NOK Inkludert er faglig program, kaffepauser, lunsj fredag og lørdag samt get-together torsdag kveld. Inkludert er faglig program, kaffepauser, lunsj fredag og lørdag samt get-together torsdag kveld. Øvrige firmarepresentanter må registrere seg som ordinære deltakere. Følgende firma er representert med utstilling i Rica Panorama: AGA MEDICAL LTD AKUMED AS AMGEN ASTRAZENECA AS BIOTRONIK APS BOEHRINGER INGELHEIM BOSTON SCIENTIFIC NORGE AS CELONOVA BIOSCIENCES DIACOR AS ELI LILLY NORGE AS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS NOR- WAY AS GLAXOSMITHKLINE AS MEDTRONIC NORGE AS MERCK SERONO MSD NORGE AS NOVARTIS NORGE AS NYCOMED ORION PHARMA AS PHILLIPS HEALTHCARE NORWAY PRONOVA BIOPHARMA RESMED NORWAY AS SANOFI-AVENTIS AS SCHERING-PLOUGH AS SIEMENS AS ST. JUDE MEDICAL NORWAY AS SWEDISH ORPHAN AS VINGMED AS ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB 3 Firmarepresentant Det er inkludert en firmarepresentant pr utstilling. Fagtrykk Idé AS -

3 Program: Each presentation 15 minutes + 3 minutes for short questions. 10 min general discussion at the end of the session. Torsdag 18. juni : Pause & Utstilling : Registrering : Åpning av Vårmøtet : Sesjon 1: Joint symposium ESC Council of Cardiology Practice/Privat Praktiserende Kardiologers Forum/Norwegian Society of Cardiology Chairpersons: Prof. Alf Inge Larsen, Secretary of NCS Board and Prof. Guiseppe Germano, Chairman of ESC CCP : Satellittsymposier: Eli Lilly Norge MSD Norge AS og Schering-Plough : Pause & Utstilling : Satelittsymposium: AstraZeneca AS Get-together på Driv 4 Short presentation of the CCP Prof. Giuseppe Germanò Short presentation of cardiologist in private practice in Norway (PPKF) Dr. Per K Rønnevik Fredag 19. juni : Pause & Utstilling 5 Chronic Stable Angina Pectoris: What is the current gold standard for optimal treatment? Chronic stable angina: What is the status of the ESC Guidelines? What is current optimal non-interventional treatment? Dr. Per Anton Sirnes, Moss, CCP When to re(re-)revascularize or have the COURAGE to defer another angio? Are the ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 appropriateness criteria for revascularization applicable to European practice for chronic stable angina? Prof. Sigmund Silber, Munchen, CCP : Sesjon 2 - Redusert infarktdødelighet i Norge: færre infarkt eller bedre behandling? Møteledere: Kaare H. Bønaa, og Inger Njølstad, Tromsø Insidens og case-fatality av første gangs hjerteinfarkt i Tromsø En ny epidemi i emning? Jan Mannsverk, Tromsø Endringer i forekomst og dødelighet av hjerteinfarkt på Vestlandet siste tyve år. Jørgen Langørgen, Bergen What is the Norwegian current practice of intervention in chronic stable angina? Are we following Europe? Prof. Jan Erik Nordrehaug, Bergen Akutt hjerteinfarkt i Midt-Norge Færre infarkt - bedre behandling. Stig Slørdahl, Trondheim Cardiology Practice in Europe. How should a patient with chronic stable angina best be investigated outside hospital and what is the reimbursement in various European countries? Dr. Frank Sonntag, Hamburg Hva er årsaken til det økende antall infarkter i Norsk pasientregister etter år 2000? Åsmund Reikvam, Oslo

4 Hvert innlegg 15 minutter, sesjonen avsluttes med 30 minutter paneldebatt : Pause & Utstilling : Sesjon 3 - Pulmonary Arterial Hypertension (Sponsored by Swedish Orphan) Chairperson: Knut Rasmussen, Tromsø Pulmonary arterial hypertension- a malignant and progressive disease. Björn Ekmehag, Lund, Sverige Beslutningssystemet sett med et rådsmedlems øyne. Stig Slørdahl, Hjertespesialist og medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Hvert innlegg er på minutter, sesjonen avsluttes med plenumsdiskusjon : Pause & Utstilling : Norsk Cardiologisk Selskaps årsmøte med valg. Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension. Which echo-doppler parameters best predict prognosis and right ventricular function? Adam Torbicki, Warsaw, Poland Festmiddag. NCS 40 år! 6 Chronic Thromboembolism Pulmonary Hypertension. Diagnosis and management. Irene Lang, Vienna, Austria : Lunsjsymposier: Sanofi-Aventis Norge AS St. Jude Medical : Pause & Utstilling Lørdag 20. juni : Frokostsymposium: Biotronik APS : Pause & Utstilling : Sesjon 6 - Nytt og nyttig fra arytmifronten Møteleder: Pål M. Tande, Tromsø : Sesjon 4 - Postersesjon Møteleder: Henrik Schirmer, Tromsø Komplikasjoner ved pacemaker og ICD-behandling. Medaljens bakside. Eivind Platou, Oslo : Pause & Utstilling : Sesjon 5 - Helsepolitikk: Innføring av ny teknologi og ny behandling - har vi gode beslutningssystemer? Møteleder: Cecilie Risøe, leder i NCS Et aktuelt eksempel - percutan implantasjon av aortaventil. Rune Wiseth, invasiv kardiolog, medlem av Kunnskapssenterets fagråd Ablasjon av ventrikkeltakykardier. En lite kjent behandlingsmulighet i Norge anno 2009? Per Ivar Hoff, Bergen Primærprofylaktisk ICD behandling. Når skal Norge komme på høyden? Erik Kongsgård, Oslo : Pause & Utstilling Beslutningssystemet sett fra Helsedirektoratets ståsted. J. Sigurd Røtnes, avdelingsdirektør, Avdeling for kvalitet og prioritering : Sesjon 7 - Perkutane aortaventiler, NORSTENT og utvikling i koronarkirurgien Møteleder: Terje Steigen og Rolf Busund, Tromsø

5 Kateterbaserte aortaventiler. Erfaringer fra Universitetssykehuset NordNorge. Terje Steigen, Tromsø NORSTENT-studien. Nasjonal samling gir potensial! Kaare H. Bønaa, Tromsø Hva skjer med koronarkirurgien - i Danmark og i Norge? Leif Thuesen, Skejby, Danmark og Rune Haaverstad, Bergen Symposier Torsdag 18. juni Kl : Eli Lilly Norge AS Effektiv trombocytthemming i teori og praksis. Möteledere: Terje Steigen og Sigrun Halvorsen Lett lunsj før avreise Plater/fysiologi. Dr Jan Eritsland Høyrisiko pasienter og lesjoner med tanke på platehemming. Dr Svein Rotevatn Gir bedre trombocytthemming bedre kliniske resultater? Dr Per Albertsson Closing comments (by chairs) 8 MSD Norge AS og Schering-Plough Høyrisikopasienter og Aterosklerose Møteleder: Professor overlege dr. med. Knut Rasmussen, Tromsø 9 Lipidavleiring, inflammasjon og aterosklerose; Mulige angrepsvinkler og praktisk håndtering. Tor Ole Klemsdal, M.D., Ph.D., Avd. overlege Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitetssykehus The validity of the surrogate cimt markers in atherosclerosis Is ezetimibe effective? Dr. Wm. James Howard, Washington Hospital Center and MedStar Research Institute, Maryland, USA Kl : AstraZeneca AS Hjerte & Hjerne 2009 Et interaktivt symposium med fokus på preventiv kardiologi! Endelige program utleveres i Tromsø

6 Fredag 19. juni Lørdag 20. juni Lunsjsymposier: Sanofi-Aventis Norge AS Utfordringer innen behandling av atrieflimmerog Mangelfull tromboseprofylakse hos medisinske pasienter Program: Treatment strategy for atrial fibrillation - rate versus rhythm control? Professor Christian Torp-Pedersen, Universitetet i København, Hjertemedisinsk avdeling P, Gentofte hospital. Atrieflimmer: Utfordringer og muligheter Dr med Ole-Gunnar Anfinsen, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Frokostsymposium: : Biotronik APS Remote Monitoring in daily practice and future outlook Fjernmonitorering i daglig praksis og fremtidsmuligheter Ordstyrer: Eivind Platou, Ulleval Universitetssykehus Erfaring og sammenligning av forskjellige systemer for fjernmonitorering - Det ideelle system: Peter T. Mortensen, Aarhus Universtetshospital Skejby Tromboseprofylakse hos pasienter på indremedisinske sengeposter Stipendiat Sigrid Brækkan, Center of Atherothrombotic Research in Tromsø, Universitetet i Tromsø, Kliniske muligheter med ny sensor teknologi kombinert med med fjernmonitorering Frieder Braunschweig, Karolinska Universtetssjukhuset, Solna 10 Møteleder Avdelingsoverlege og avdelingsleder Pål M. Tande, Hjertemedisinsk avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Klinisk erfaring med Home Monitoring i daglig praksis: Arbeidsrutiner og muligheter Hanne Dotterud Leiren, Ullevaal Universitssykehus 11 sanofi-aventis lunsjsymposium NCS vårmøte 2009 Utfordringer innen behandling av atrieflimmer og Mangelfull tromboseprofylakse hos medisinske pasienter NO.DRO PrograM : : : Møteleder Tid: Fredag 19. juni kl 12:45-14:00 Sted: Rica Ishavshotell «Treatment strategy for atrial fibrillation - rate versus rhythm control?» Professor Christian Torp-Pedersen, Universitetet i København, Hjertemedisinsk avdeling P, Gentofte hospital «atrieflimmer: Utfordringer og muligheter» Dr med Ole-Gunnar Anfinsen, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo «Tromboseprofylakse hos pasienter på indremedisinske sengeposter» Stipendiat Sigrid Brækkan, Center of Atherothrombotic Research in Tromsø, Universitetet i Tromsø avdelingsoverlege og avdelingsleder Pål M. Tande Hjertemedisinsk avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Han arbeider innen alle felt av arytmibehandling Strandveien 15, PO Box 133, NO-1325 Lysaker, Norway St. Jude Medical endelige program utleveres i Tromsø Møteleder: Erik Kongsgård, Rikshospitalet

7 Velkommen til MSD og Schering-Plough s Interaktive Webinar Satellittsymposium Høyrisikopasienter og Aterosklerose NCS Vårmøte Rica Ishavshotell, Tromsø Torsdag 18. juni 2009 kl. 16:15 17:45 PROGRAM 16:15 16:25 Velkommen ved møteleder Professor overlege dr med Knut Rasmussen Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 16:25 17:00 Lipidavleiring, inflammasjon og aterosklerose; - Mulige angrepsvinkler og praktisk håndtering. Tor Ole Klemsdal, M.D., Ph.D Avd. overlege, Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitets sykehus 17:00 17:40 The validity of the surrogate cimt markers in atherosclerosis Is ezetimibe effective? Dr Wm. James Howard, Washington Hospital Center and MedStar Research Institute, Maryland USA 17:40 17:45 Avslutning og oppsummering v/møteleder Årsmøte i Norsk Cardiologisk Selskap Norsk Cardiologisk Selskap er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Årsmøtet er åpent for medlemmer av NCS. Fredag 19. juni 2009 kl Rica Ishavshotel, Tromsø Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent, konstituering 3. Årsberetninger Årsberetninger fra NCS` styre, NCS`arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg 4. Regnskap for Budsjett for 2010 Herunder forslag til kontingent for assosierte medlemmer 6. Valg av revisor 7. Valg av - Leder - Styre - Kvalitetsutvalg - Valgkomité 8. Forslag om nytt æresmedlem i NCS. Eventuelt Iht foreningens vedtekter må forslag om saker som skal behandles på årsmøtet være innkommet til styret senest 12 uker før årsmøtet. Ingen saker er meldt. Med vennlig hilsen 13 Alf Inge Larsen (sign.) Sekretær, NCS

8 14 Årsberetning fra styret i NCS for 2008 Styrets medlemmer har i 2008 hatt følgende oppgavefordeling: Formann/leder Cecilie Risøe, Ullevål US/siste 4 mnd Rikshospitalet: Kontakt Dnlf, ESC, Nordiske foreninger. FaMe. Vitenskapelig komite. Nestformann Bjørn Bendz, Rikshospitalet: NCS arbeidsgrupper, EuroHeart Surveys, Vintermøtet Sekretær Alf Inge Larsen, Stavanger US: Referater, vårmøtet 08. B-grenkurset. Kontakt ESC, Norden. Kasserer Dan Atar, Aker US: Økonomi. Kontakt ESC. Styremedlem Svein O. Samstad, St.Olavs Hospital: ESC Guidelines Styremedlem Hanne Bjørnstad, Nordlandssykehuset Bodø: Utdanningskontakt. B-grenkurset. Styremedlem Kjell Vikenes, Haukeland US: NCS arbeidsgrupper Sjefsredaktør for Hjerteforum, Olaf Rødevand, og redaktør for Nkw, Eivind S. Platou, har observatørstatus i styret og har deltatt i de fleste styremøtene. Det er avholdt 7 styremøter, 2 samarbeidsmøter med spesialitetskomiteen for hjertesykdommer og 2 samarbeidsmøter med arbeidsgruppenes ledere i Referat fra styremøter og årsmøtet ligger på NCS hjemmeside (www.hjerte.no) og er tilgjengelige for NCS medlemmer. De viktigste sakene i 2008 har vært knyttet til ny webløsning for NCS, arbeidet for en lovendring som muliggjør nasjonale kvalitetsregistre uten samtykke og hovedstadsprosessen.. NCS arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg Kvalitetsutvalget har et stort og tidvis tungt arbeid med å skaffe til veie norske evalueringer av ESC s retningslinjer. Utvalget og våre fem arbeidsgrupper avgir egne årsrapporter. Felles mal for årsrapporter fra arbeidsgruppene ble utformet i av 5 grupper har nå utarbeidet egne statutter. Gruppene ønsker å bli aktivt involvert i kvalitetsutvalgets arbeid med vurderinger av ESC retningslinjer, og det er uttrykt ønske fra enkelte om egen sesjon ved vinter- eller vårmøtet. Samarbeidsmøtet under vintermøtet 2008 hadde stort forfall, så det ble avholdt nytt møte på Gardermoen i september hvor det var enighet om fremtidige halvårlige møter på Gardermoen. Arbeidsgruppene mottar som før et fast driftstilskudd fra NCS og kan søke ekstra tilskudd ved behov. Hjerteforum og Hjerteforums utgivelsesfrekvens er uendret, og stofftilgangen er fortsatt god, hvilket skyldes godt og aktivt redaksjonelt arbeid..medlemsbladet er et viktig organ for styret i NCS, og NCS leder deltar i redaksjonsmøtene som observatør. NCS nye hjemmeside ble lansert 29. september etter betydelig innsats av webredaktør og medarbeider gjennom sommeren med overføring av filer og oppdatering at innholdet. Skiftet av webleverandør understreker at NCS er en del av Legeforeningen. Samtidig var det mu- lig å beholde egen identitet rimelig godt med blant annet uendret web-adresse, Medlemssidene krever som før innlogging. Driftskostnadene er vesentlig lavere fordi vi nå er en del av Legeforeningens web-løsning Nasjonale registre Stortingsvedtaket i 2007 om et personidentifiserbart, kryptert Norsk pasientregister uten krav om pasientsamtykke var første skritt. Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært pådriver i den videre prosessen hvor NCS har vært en aktiv samarbeidspartner. Etter to møter i departementet ble fagmiljøet bedt om å skaffe til veie oppdatert underlagsdokumentasjon. Folkehelseinstituttet ved Camilla Stoltenberg fikk koordinerende ansvar, og NCS samt registermiljøet i midt-norge bidro aktivt i en intensiv arbeidsperiode i april/ mai. Helse- og Omsorgsdepartementet arbeider nå med et nytt lovforslag hvor nasjonale fagmedisinske kvalitetsregistre foreslås som nødvendig grunnlagsmateriale for et samtykkeuavhengig nasjonalt hjerte- og karregister. Kvalitetsregistre ble forankret i forslag til Statbudsjettet 2009, kapitel 732 og 710, med øremerkede midler til utviklingen av nasjonale registre inklusive tekniske fellesløsninger. Legeforeningen hadde medisinske kvalitetregistre på agendaen under de fagmedisinske foreningers samling i november. Møteaktivitet i NCS-regi 2008 Vintermøtet på Lillehammer februar bød på et meget godt program med stor spennvidde, både under forskningssymposiet første dagen og i det påfølgende kliniske programmet. Oppmøtet var som vanlig godt med 205 deltakere. Vårmøtet i Bergen mai samlet 232 deltakere om et bredt internasjonalt program hvor også ESCs styre og sekretariat var formelt representert. Tema for helsepolitisk sesjon var Fag eller økonomi. Hva skal styre psaientbehandlingen? med professor Terje Hagen, Institutt for helseledelse og økonomi, UiO, adm.dir Stener Kvinnesdal fra Helse-Bergen og klinikk/avdelingssjef Jan Erik Nordrehaug, Haukeland US som gode innledere. Høstmøtet i ekkokardiografi i Tønsberg oktober har stabilt god oppslutning om engasjerende foredrag og kasuistikker og hadde Liv Hatle som et ekstra trekkplaster dette året. Årsmøtet 2008 NCS årsmøte ble avholdt 30. mai i Bergen. Styret var ikke på valg. NCS nye vedtekter ble vedtatt med en viktig endring pålagt av Legeforeningen og er derved gjeldende. Vedtektene innebærer et skifte av styreledertittel fra formann til leder. Styrets forslag om navneendring til Norsk kardiologisk forening oppnådde ikke 2/3 flertall og falt. Regnskap for 2007 og busjettforslag ble godkjent. Av fjorårets overskudd ble kr vedtatt disponert til 2 kliniske forsknings- og utdanningsstipend som tildeles i 2009 etter utlysning. Årsmøtet 2009 avholdes først 19. juni i Tromsø etter godkjenning av søknad om dispensasjon fra vedtekter. Under eventuelt oppfordret Per Anton Sirnes igjen styret om å vurdere strukturen på møtene i Norsk Cardiologisk Selskap i forhold til samarbeidet med industrien. Styret drøftet saken høsten 2007 og konkludert med at endringer i møtestruktur ikke anses ønskelig. Sirnes etterlyste et overslag som viser de økonomiske konsekvensene for foreningen og møtedeltakerne. 15

9 16 Samarbeid med Den norske legeforening 2008 var 2. år etter omstruktureringen med etablering av fagmedisinske foreninger. Endringen har hatt større praktiske implikasjoner enn forventet. Legeforeningen sender langt flere saker, både relevante og ikke så relevante, til høring og involverer de fagmedisinske foreningene i råd og utvalg samt ad hoc saker i en helt annen grad enn tidligere. Dette er positive signaler og gir gode muligheter for innflytelse, men det betyr også at arbeidsmengden for styret er betydelig økt. Endringen i tilknytning gjenspeiler seg også i foreningens fasade utad. Legeforeningen utarbeidet i 2007 ny visuell profil med blant annet utforming av brevark og ppt-mal for alle undergrupper. Målet er at disse utad skal fremstå tydeligere og med et mer samlet uttrykk. Bruk av maler er ikke påtvunget, men styret i NCS besluttet i februar å ta de nye malene i bruk umiddelbart.senere har NCS også skiftet til Legeforeningens webløsning. Begrunnelsen for endringene i vår visuelle profil er at dette oppfattes som gode og hensiktsmessige tilbud. NCS formann/leder har også i 2008 vært medlem av FaMe, de 20 valgte landsstyrerepresentantene for fagmedisinske foreninger. Tillitsvervet gir mye ekstra informasjon, en del arbeid i form av ekstra møtevirksomhet (referansegruppe), men også muligheter for å få oppnevnt kardiologer i interne utvalg og eksternt som representanter for Legeforeningen på saksområder vi mener er viktige for oss. NCS var representert på ledersamlingen i mars ved nestformann og formann og på samlingen av de fagmedisinske foreninger i november der temaene var nasjonale faglige retningslinjer og registre ved styremedlem Samstad, KUs leder Steen og NCS leder (FaMe). Under landsstyremøtet i Oslo var NCS godt representert med formannen i FaMegruppen og styremedlemmene Samstad og Vikenes som lokalforeningsdelegater. NCS leder var 1. vararepresentant til sentralstyret i 2008 inntil 7. desember da hun rykket opp som sentralstyremedlem. Hovedstadsprosessen ble kjent for Legeforeningen få dager før jul Dette er i utgangspunktet en prosess i linjen i Helse Sør-Øst, men det kom tidlig politiske signaler om at løsningene som velges, vil ha føringer for tilsvarende prosesser senere i øvrige regionale helseforetak. Legeforeningen har nedlagt mye arbeid gjennom hele 2008 for at de fagmedisinske miljøene og foreningene skal bli hørt. Dette har generert ekstra møteaktivitet. Formannen har vært involvert via FaMe, deltok i dialogkonferansen og var aktivt med i utformingen av Legeforeningens uttalelse om krav til medisinsk kompetanse ved sykehus som skal ha akuttfunksjoner datert Foranledningen var Norsk kirurgisk forenings forslag om å samle all akuttkirurgi ved ett sykehus i hvert område, et forslag som har fått gjennomslag i Helse Sør-Østs videre planlegging. Legeforeningens arbeidsgruppe som evaluerer spesialistutdanning og spesialitetsstruktur har ferdigstilt sin rapport. Det er fremmet et omstridt forslag om ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og forslag om tverrfaglige kompetanseområder, men ikke uventet er det ikke forslag om endret status for subspesialisteten hjertesykdommer. Styret i NCS benytter enhver anledning både i og utenfor Legeforeningen til å fremholde at kardiologi bør være egen hovedspesialitet. Synspunktet får lite gehør fordi det står i åpenbar konflikt med dagens mantra breddekvalitet. Problemstillingen med manglende utdanningsstillinger innen kardiologiske subspesialer blir stadig mer prekær. NCS estimat av fremtidige behov for subspesialister bygget på Ressursrapporten i kardiologi 2006, men tallene ble justert ned i spesialistutdanningsrapporten fordi behovet ikke kan nås med dagens utdanningskapasitet. Rapporten om spesialistutdanning og spesialitetsstruktur sluttbehandles på landsstyremøtet NCS arbeidsgruppe for hjerterytmer har fått styrets tillatelse til å bruke sin utarbeidede ressursplan eksternt i håp om å bedre forholdene. Indremedisinsk høstmøte arrangeres nå av egen kurskomite uten NCS medvirkning til programmet. Det har ikke vært avholdt fellesmøter mellom foreningene innen det indremedisinske fagfeltet i Samarbeid med spesialitetskomiteen Kurs for B-grenkandidatene ble arrangert i januar 2008 med tellende kurstimer. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom spesialitetskomiteen for hjertesykdommer, styret i NCS og NCS arbeidsgrupper. Kurset ble oppfattet som vellykket, men det er trolig er tilstrekkelig å avholde kurs hvert 3. år, og den faglige delen kan med fordel styrkes på bekostning av den administrative som omhandler spesialistutdanning. Samarbeidsmøter mellom spesialitetskomiteen og styret i NCS er avholdt i tilslutning til B-grenkurset og i oktober. Spesialistutdanningen, utdanningskapasiteten innen kvistspesialiteter, nettbaserte utdanningstilbud med litteraturmapper, årets beste oversiktsartikkel innen hvert spesialfelt og kvalitetssikrede lenker er blant temaene som ble diskutert. Det tas sikte på 2 årlige fellesmøter også neste år. Spesialitetskomiteens årsrapport for 2007 ble trykket i Hjerteforum for å understreke det nære samarbeidet. På sikt vil årsrapportene også bli lagt ut på weben. Spesialitetskomiteen oppfordret NCS til å sondere muligheten av en felles nasjonal metodebok. Flere metodebøker eksisterer, dels på papir, dels elektronisk. Hyppig oppdatering er nødvendig fordi kunnskapsgrunnlaget er i stadig endring. Det arbeides videre med tanke på å skaffe medlemmer av NCS elektronisk, passordbeskyttet tilgang til en eller flere av de metodebøker som foreligger. Avgitte uttalelser til Dnlf 2008: Forslag til endringer i Helsinkideklarasjonen ( ) Refusjon av legemidlene Avandia, Avandemet, Actos, Competact ( ) Landsstyresak, lovendring: Valgbarhet til verv i fagmedisinske foreninger ( ) Landsstyresak: Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr ( ) Spørreundersøkelse: Global helse ( ) Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger ( ) Kartlegging av forskningsaktiviteten i de fagmedisinske foreninger ( ) Utredning om spesialistutdanningen av leger 2007 ( ) 17

10 18 Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling ( ) Innføring av kateterbasert implantat av aortaklaffer ( ) Hovedstadsprosessen ( ) Kartlegging av organisasjonsleddenes aktivitet ( ) Prosjekt stillingsstruktur for leger ( ) Regions- og flerområdefounskjoner i Helse Sør-Øst ( ) Direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester( ) Nasjonale prioriteringsveiledere ( ) Rapporten fra Ressursgruppen i kardiologi har vært til stor nytte for styret også i 2008 ved diverse spørreundersøkelser. Nordisk-baltisk samarbeid Formannen og hhv kasserer og sekretær har deltatt i de 2 nordisk-baltiske samarbeidsmøtene som har vært avholdt i 2008, det ene i forkant av ESC spring summit og det andre under ESC-kongressen i München. Fremtidig valgsamarbeid vil bli tuftet på å fremme de kandidater som har de beste mulighetene for å bli valgt inn i ESCs organer uten hensyn til tidligere rotasjonsordning mellom landene. Islendingene gjorde igjen en meget god jobb som hovedansvarlige for felles stand under ESC-kongressen, men de nasjonale foreningene var i år plassert noe avsides. Europeisk samarbeid Spring summit sammenfalt også i år med lederseminaret i Legeforeningen, men NCS var til stede ved kassereren. Leder og sekretær deltok i en rekke ESC-møter under kongressen i München. Kvalitetsutvalgets leder, Torkel Steen, representerte NCS ved et møte for de nasjonale koordinatorene av ESC retningslinjer på Heart House i desember. Styret vil arbeide videre med den informasjonen som er innhentet i Per Anton Sirnes var til stede ved samme møte som medlem av ESC Practice Guidelines Commitee og har gitt verdifull tilbakemelding. ESC er vår viktigste samarbeidspartner for fagutvikling, og NCS satte stort pris på at ESC var til stede under vårmøtet i Bergen, representert ved sist avgåtte president Michal Tendera. Vår kontaktperson i ESC-sekretariatet, danske Lone Kristoffersen, arrangerte felles ESC-NCS stand og publiserte et meget positivt referat fra vårmøtet på ESCs hjemmeside under National Societies News. På samme sted ligger også et NCS-bidrag etter invitasjon i artikkelserien Our founding fathers. Preventiv kardiologi var et prioritert område for ESC i 2007, se forrige årsberetning. Ottar Nygård og Tor Ole Klemsdal, NCS koordinatorer for preventiv kardiologi, fulgte opp implementeringsmøtet for nye europeiske preventive retningslinjer november 2007 ved at Nygård deltok i ytterligere ett møte på Heart House i januar mens Klemsdal har fremforhandlet en avtale om utvikling av en norsktilpasset interaktiv versjon av SCORE etter delegert myndighet fra styret. Tross purringer er versjonen forsatt ikke på plass, snart ett år etter inngåelse av avtalen. Dette må følges opp i var valgår i ESC, og de nordiske foreningene må som helhet være fornøyd med representasjonen i nytt ESC-styre og sentrale organer Alle de nominerte nordisk-baltiske kandidatene kom på stemmeseddelen. Steen Dalby Kristensen (DK) rykket opp til en av tre vice-presidents, Kenneth Dickstein og Eva Swahn (SE) ble valgt inn som councillors, og Jan Peder Amlie er nytt medlem av valgkomiteen. Otto Smiseth er fortsatt medlem av ESCs styre ex officio som leder av Educational Committee. 2 finske kolleger ble ikke valgt inn. Flere nordmenn gjør en viktig jobb i ESCs mange faglige undergrupper, men det burde være rom for enda flere. Informasjonen og nettverket disse sydspissene skaffer, er av stor betydning for NCS og for norske og nordiske kolleger som kunne være villige til å gjøre en innsats. Det er vanskelig, men ikke umulig, å bli valgt inn også fra et lite land som står utenfor EU. ESCs kjernevirksomhet er å ivareta fagets utvikling og sikre et høyt faglig nivå hos medlemslandenes kardiologer, men foreningen er også en helsepolitisk aktør overfor Europakommisjonen. Jo flere engasjerte nordmenn, jo oftere vil NCS fange opp informasjon om hva som foregår i ESC og UEMS. Slik uformell informasjon ga oss for eksempel nylig anledning til å komme med et invitert innspill om revisjonen av kapitel 6 (prosedyrekrav) i Training of Medical Specialists in the European Union. Ærestildelinger, priser og stipend Ole-Jørgen Ohm ble tildelt NCS hederspris 2008 under vårmøtet i Bergen for langvarig og banebrytende arbeid for kardiologisk forskning innen pacemakerutvikling og elektrofysiologi. Ole Storsteins pris 2007 ble tildelt professor Thor Edvardsen ved Rikshospitalet for hans betydelige bidrag innen billeddiagnostik i kardiovaskulær forskning. Prisforedraget ble holdt under vintermøtet, sammendraget er publisert i Hjerteforum nr 4. Styret i NCS har delt ut 6 reisestipender à kr til 5 stipendiater med egne presentasjoner ved internasjonale møter og en post.doc-forsker. Annet Styret har utarbeidet et eget policynotat om kardiologiske intensivpasienter. Helse Nord inviterte bredt til seminar 17. oktober med tittel Fremtidens lokalsykehus hvem kan ivareta akuttberedskapen? En arbeidsgruppe har på oppdrag av Helse- og Omsorgsdepartementet utredet problemstillingen. Akuttmedisin var i invitasjonen definert som akutte skader/ akutt kirurgisk virksomhet. Dette er en avgrensing av begrepet akuttmedisin som ikke bør få feste seg. NCS har i brev med gjenpart til Departementet og Legeforeningen gjort Helse Nord oppmerksom på dette. Jan Erik Otterstad representerte NCS i et møte i Helsedirektoratet 10. januar om nye kriterier for akutt hjerteinfarkt basert på konsensusdokumentet Universal definition of myocardial infarction og presenterte saken under vintermøtet på Lillehammer kort etter. Anbefalingene av nye grenseverdier for Troponin T medførte debatt utover våren, også med kolleger i klinisk kjemisk miljø. Innføring av nytt supersensitivt Troponin T assay januar 2009 og forslag fra Norsk selskap for medisinsk biokjemi om nye måleenheter gjør at debatten vil blusse opp igjen. Formannen representerte NCS i møte med Bjørn Inge Larsen i desember hvor 5 eksterne fagpersoner var bedt om å evaluere formen på planlagt antirøykekampanje i 2009, spesielt en planlagt TV reklamefilm som hadde fått god evaluering ved testing i målgruppeundersøkelse. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) hadde uttrykt betydelige motforestillinger, 19

11 20 øvrige representanter inklusive NFAs ressursgruppe for KOLS mente den kunne sendes. Direktoratet konkluderte likevel med at de bruker en gammel reklamefilm pga manglende oppslutning blant allmennpraktikerne. Forsøk på å skaffe finansiering for norsk oversettelse av har ikke lykkes En egen prosjektgruppe har arbeidet godt med salgsfremmende tiltak for restopplaget av Det norske hjerte. Boken benyttes også som gave fra NCS ved egnede anledninger. NCS bruker nå mailregisteret i stedet for brevpost ved informasjon til medlemmene. Også årsmøteinnkallingen kan fra 2009 eller 2010 kun bli sendt via mail. Styret oppfordrer igjen de medlemmer som ikke har sendt mailadressen sin til sekretariatet om å gjøre dette. NCS har ført en meget restriktiv utsendingspraksis. Adresselisten utleveres ikke noen tredjepart, heller ikke de nordiske kardiologiforeningene eller ESC. Økonomi Foreningens økonomiske situasjon er fortsatt god. NCS har ikke lidd økonomiske tap som følge av finanskrisen. Etter styrets vurdering har NCS god bæreevne for forventede utgifter. Arbeidsgruppen i Ekkokardiografi Årsrapport Styret Arbeidsgruppens styre var frem til valget : Reidar Bjørnerheim (leder), Svend Aakhus (sekretær), Henrik Schirmer (kasserer, for Assami Røsner), Asbjørn Støylen, Eva Gerdts, Torbjørn Graven, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad (Høstmøtet). Etter valget består styret av Svend Aakhus, Harald Brunvand, Trygve Huseby, Henrik Schirmer, Johannes Soma, Håvard Dalen, Maj Tone Lønnebakken, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad. 2. Fordeling av oppgaver i det nye styret: Leder: Svend Aakhus, nestleder: Harald Brunvand, sekretær: Trygve Husebye, kasserer: Henrik Schirmer, nettredaksjon: Johannes Soma (redaktør), Maj Tone Lønnebakken, Håvard Dalen, Svend Aakhus, Høstmøtekomite: Helge Skulstad (leder), Håvard Dalen, Trygve Husebye. 3. Antall møter Det er avholdt styremøter 25/6, 17/10, 18/10 og 11/12. Høstmøtekomiteen har i tillegg avholdt egne møter. 4. Aktivitet 4.1. Utdanningsaker Omorganisering av obligatorisk kurs i ekkokardiografi. Styret har støttet initiativet fra kurskomiteen om å dele opp obligatorisk ekkokardiografi kurs i et grunnkurs og et videregående kurs. Det første grunnkurset (Ekkokardiografi I) ble avholdet på Rikshospitalet oktober 2008, og var flere ganger overtegnet. Kurset er godkjent for spesialitetene indremedisin/ kardiologi, barnesykdommer og anestesi. Neste grunnkurs arrangeres ved St. Olav høsten Det foreventes et økende behov for slike kurs som også favner indremedisinere og anestesiologer. Det siste konvensjonelle ekkokurset avholdes Ullevål mars 2009, og det første obligatoriske videregående kurset (Ekkokardiografi II) avholdes på Rikshospitalet vinter Hjemmeside Utvikling av hjemmeside for ekkokardiografi. NCS hjemmeside (www.hjerte. no) ligger nå inne under Legeforeningens sider. Arbeidsgruppens styre har initiert en utvikling av nåværende hjemmeside, og ønsker en kombinert pedagogisk og administrativ hjemmeside, der det er anledning til å legge ut faglige standarder, aktuelle lenker, kursmateriale etc. Styret har etablert en egen nettredaksjon med Johannes Soma som redaktør Standarder for ekkokardiografi Styret ønsker i første omgang å etablere standarder for transøsofagusekkokardiografi for å oppnå en mer ens og standardisert undersøkelsesmetode Høstmøtet Høstmøtet 2008 ble en stor suksess, faglig og sosialt med mer enn 110 deltakere. Møtet gikk med overskudd EuroEcho 2011 København EuroEcho 2011 er bestemt lagt til København. Den danske arbeidsgruppen i ekkokardiografi er involvert i planleggingen, og ønsker å dra veksler på kollegial kompetanse i de øvrige skandinaviske land European Association for Echocardiography (EAE) Valg i EAE november 2008 endte med at ny president-elect ble da L. Badiano (Italia), og av nordiske kandidater til EAE styret var det bare P. Søgård (Danmark) som nådde opp. R. Winter fra Sverige manglet ca 40 stemmer på å bli valgt. J.L.Zamorano (Spania) avløste P. Nihoyannopoulos (Hellas/England) som leder av EAE. I alt var det avgitt 568 stemmer i det elektroniske valget, og dette utgjør bare 40% av de stemmeberettigede medlemmene. EAE satser også stort på å bygge ut sine systemer for akkreditering innen faget. Først og fremt gjelder dette akkrediteringer innen TEE og TTE, men også innen kongenitt kardiologi gjøres akkrediteringer (ca 25). Kravene for akkreditering er lagt ut på Det er verdt å merke seg at en evt oppnådd akkreditering kun varer 5 år før den må fornyes. Det arbeides også med et opplegg for akkreditering av ekkolaboratorier. Foreløpig deltar flere land, deriblant Danmark i et pilotprosjekt, men en antar at dette vil være et generelt tilbud fra Det er god grunn til å tro at dette vil bidra til en jevnt over bedre standard på ekkokardiografi generelt i Europa. Arbeidsgruppen vil følge utviklingen, og vurdere om dette bør anbefales for norske laboratorier. 5. Økonomi Det forventes noe økede utgifter ifm nettsatsingen og EuroEcho 2011 i København. Høstmøtet 2008 gikk med overskudd. Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har en god økonomi og vil heller ikke for 2009 søke NCS om tilskudd til driften. Regnskap og revisjon foregår i samarbeid med NCS. 21

12 22 6. Oppsummering Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har god aktivitet, stabilt god økonomi og arrangerer et årlig meget godt besøkt faglig møte. Mål for 2009 er å videreutvikle hjemmeside i ekkokardiografi, arrangere et faglig og sosialt vellykket høstmøte, og videreføre det nye kursopplegget med grunnkurs og videregående kurs i ekkokardiografi. Arbeidsgruppen er høringsinstans i faglige spørsmål der det er naturlig å benytte ekkokardiografi og ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene i så måte. Leder Svend Aakhus Arbeidsgruppen Ekkokardiografi I. Aktivitet a. Ansvar for spesielle møter, for eksempel kursansvar, høstmøte og lignende b. Presenterte abstracts i fagmiljøet, nevne aktuelle faglige spørsmål som er diskutert i faggruppen c. Spesielle saker som har vært behandlet d. Internettsider evt. og kontaktperson for NCS e. Samarbeidspartnere evt. (nordisk, europeisk, annet) innenfor gruppens fagfelt f. Annet; for eksempel arbeid med registre, større studier m.m. II. Økonomi a. status (overskudd/underskudd), inntekter/utgifter b. likviditet c. budsjett neste år d. samarbeid med industrien VI. Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap Årsrapport 2008 invasiv arbeidsgruppe i NCS. Høringsuttalelse om bruk av transarteriell ventil implantasjon i Norge. Knut Endresen representerer Norden i ESC sitt organ (EAPCI) for utarbeidelse av felles europeiske kriterier for utdannelse av intervensjonskardiologer. Eigil Fossum representerer NCS i Nordisk- Baltisk arbeidsgruppe i intervensjonskardiologi. Det jobbes fortsatt med å etablere et norsk PCI register i Bergen Økonomi Positiv balanse pr var kr ,00 Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap Etablering av et personidentifiserbart nasjonalt PCI register er fortsatt arbeidsgruppens hovedmål. Dette ligger dessverre fram i tid, i og med at helseregisterlovgiving legger betydelige hindre i veien. Vi har forventning til at revisjon av lovverket etter hvert vil muliggjør etablering av et register på linje med de øvrige skandinaviske land. Arbeidsgruppen har i økende grad involvert seg i fag- og helsepolitiske spørsmål knyttet til invasiv kardiologi og koronar- og klaffesykdom. Det invasive miljøet sitter inne med betydelig faglig kompetanse som det er viktig at de besluttende organer i Legeforening og helsemyndigheter drar nytte av. ESC satser nå betydelig på å opprette en (faglig) intervensjonsspesialitet. Vi anser det som viktig at man får samordnet spesialistkriteriene ikke minst sett i lys av rekrutteringssituasjonen for intervensjonalister. Vi kan i løp av få år oppleve mangel på egen- utdannede PCI operatører, og vi er nødt til kjenne kvalifikasjonene til de vi eventuelt rekrutterer fra utlandet. Stavanger Tor Melberg 23 Styrets sammensetning: Tor Melberg (Stavanger Universitetssykehus), Thor Trovik (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Morten Slette (St. Olavs Hospital), Ottar Nygård (Haukeland Universitetssykehus), Michael Uchto (Sørlandet sykehus Arendal), Odd Johansen (Ullevål universitetssykehus), Knut Endresen (Rikshospitalet), Rasmus Moer (Feiringklinikken) Fordeling av oppgaver i styret Leder/økonomi: Tor Melberg, Registeransvarlig: Ottar Nygård, ESC utdanning: Knut Endresen. Antall møter Årsmøte for 2008 planlagt jan. 09. Aktivitet Deltakelse i B-gren kandidat samlingen Soria Moria januar Innsamling av data for invasiv årsstatistikk (Hjerteforum nr ). Høringsuttalelse om implementering av AHA-ACC-ESC universal AMI diagnosis til HOD. Årsrapport NCS arbeidsgruppe i hjertesvikt I. Styrets sammensetning: Lars Gullestad (Rikshospitalet, leder), Maja-Lisa Løchen (UNN, kasserer) Dan Atar (Aker US), Vernon Bonarjee (SUS), Morten Grundtvig (sykehuset innlandet), Rune Mo (St. Olav), Torbjørn Omland (AHUS), Johnny Vegsundvåg (Ålesund), Arne Westheim (UUS), Marit Aarønæs (RH), Per Anton Sirnes (Moss, priv praktiserende spes), Geir Christensen (UUS, basalfag). Det har vært flere utskiftinger i styret, Geir Christensen har kommet inn som representant for basalfagene, og det er valgt ny leder. II. Fordeling av oppgaver i styret Lars Gullestad- leder Maja Lisa Løchen - kasserer III. Antall møter 3 IV. Aktivitet Det er avholdt 2 møter der hovedpunktet har vært diskusjon over hvordan gruppen arbeider fremover. Begge møtene avholdt uten sponsorstøtte for fritt å kunne diskutere videre strategi. Utgangspunkt for videre arbeid kan illustreres etter følgende figur:

13 Årsrapport for Arbeidsgruppen for hjerterytmer. 24 Vi har få data i Norge på om pasienter med hjertesvikt/venstre ventrikkel dysfunksjon får behan dling (dvs. hvor mange får ikke behandling), og i tilfelle om denne er adekvat. Gruppen vil prøve å identifisere hva som finnes av data i Norge Viktig i fremtiden blir arbeid mot almenpraksis Fra utenlandske undersøkelser vet vi at den generell kunnskap om hjertesvikt er mangelfull. Nettstedet: er utarbeidet av den europeiske hjertesviktgruppen som et informas jonssted for den generelle befolkning, pasienter og helsepersonell, og arbeidsgruppen har vedtatt å prøve å skaffe midler til å oversette nettstedet til norsk. UNIKARD er et fremstøt for felles hjerte-karforskning i Norge. En utredning ble laget i 2005 etter ini tiativ fra universitetet i Oslo. Hjertes vikt er ett av områdene som spesi fikt er omtalt der det kan ligge til rette for forskning i Norge, og arbeidsgruppen vil følge med for evnt å stimulere til forskning gjen nom UNIKARD. Statutter. Det er laget statutter for gruppen som er sendt NCS sentralt. Gruppens leder var på møte i den europeiske arbeidsgruppen i forbindelse med Heart Failure Bl.a. ble muligheten for felles europeisk register diskutert. Arbeidsgruppen har tett kontakt med Norsk Hjertesviktdatabase, og støtter forsøk på utvidelse av denne. Møter. Det er foreløpig ikke aktuelt å ha egne møter, men vi vil prøve å få innpass på allerede etablerte møter som NCS vinter- og vårmøte. Det er også aktuelt å få til fellesmøter med de andre arbeidsgruppene i NCS. V. Økonomi Status:Det er en positiv balanse på kr 94374,00 pr Budsjett neste år: Inntekt: kr ,00 fra NCS Utgifter: kr ,00 for to møter tilknyttet allerede etablerte møter i NCS Samarbeid med industrien: Arbeidsgruppen ønsker å være uavhengig av industrien og vil derfor miste den tidligere inntekten den hadde for utstillingsplass på møtene. VI. Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap 2008 har vært preget av utskifting av medlemmer, valg av ny leder, prinsippdiskusjoner for videre arbeid, og utarbeidelse av statutter. I. Styrets sammensetning Styret har fra hatt Ole Rossvoll St.Olav som leder, Erik Kongsgaard, Rikshospitalet som nestleder. Styret forøvrig har følgende representanter: Per Ivar Hoff, HUS, Pål Tande, UNN, Finn Hegbom, Ullevål USH, Eivind Platou, Pacemakerregisteret, Finn Tore Gjestvang, Sørlandssykehuset Kristiansand og Dennis Nilsen, Stavanger USH. II. Antall møter Styret har hatt møter i Bergen og i Oslo. III. Aktivitet Arbeidsgruppen har ikke hatt faglige fellesmøter for arytmimiljøet siden nucleus strukturen ble innført i Behovet for et slikt møte er klart tilstede. Det er rikelig tilgang på tilbud for å dekke faglige behov for oppdatering og videreutdannelse. Fellesmøter har sin største verdi for å opprettholde kontakten mellom miljøene, bidra til rekruttering og er viktig for utveksle erfaringer og bidra til felles behandlingsstrategier. Styret vil prøve å arrangere et fellesmøte i løpet av høsten 09. Atrieflimmerablasjon Behandlingskapasiteten for atrieflimmerablasjon er for liten. For dårlig finansiering av prosedyren gjør det vanskelig å øke behandlingstilbudet. Helse Sør Øst/ Rikshospitalet arbeider for økning av DRG for atrieflimmerablasjon. Styret vil avvente utfallet fra dette og ser foreløpig ikke mulighet for direkte intervensjon fra fagmiljøet. Avansert arytmikurs Behovet for avansert arytmikurs er tilstede, spesielt gjelder dette innen avansert pacemaker og ICD behandling. Erik Kongsgaard og Eivind Platou vil ta initiativ til dette i regi av Legeforeningen og universitetet i Oslo Retningslinjer for primærprofylaktisk ICD implantasjon. Indikasjonsstillingen for primærprofylaktisk ICD implantasjon er vanskelig. Internasjonale retningslinjer bør tilpasses til norske forhold. Erik Kongsgaard vil ta initiativ til at det settes ned en arbeidsgruppe med representant fra alle implanterende sentra med tanke på dette. Pacemakerregisteret. Eivind Platou har orientert om utviklingsplaner for pacemakerregisteret. Styret har ingen innvendinger til at det arbeides med løsninger for å ta i bruk det svenske registerets programvare og at det inngås samarbeid med dette. Software løsningene ansees mer hensiktsmessig enn dagens system spesielt med tanke på fremtidig utvikling. Torkel Steen har blitt godkjent som nestleder i pacemakerregisteret og forslag til nye representanter i brukergruppen for pacemakerregisteret ble godkjent. Det har blitt utarbeidet statutter for arbeidsgruppen som vil bli lagt ut på internettsidene. Arbeidet med websidene har ikke kommet i gang. Det vil bli arrangert kurs for de webansvarlige og en avventer dette. Webansvarlig er Ole Rossvoll Samarbeid med European Heart Rhythm Association (EHRA) Representanter fra styret deltar på EHRAs møter. Ulikheter i behandlingstilbud og prosedyrerater innen medlemslandene har blitt kartlagt i nylig publisert Whitebook. IV. Økonomi Arbeidsgruppen har ikke hatt inntekter i løpet av året. Kr har vært utbetalt til reiseutgifter i forbindelse med styremøter og positiv balanse er kr Ole Rossvoll,

14 26 Årsrapport 2008 for NCS arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeil. I. Styrets sammensetning: Vernon Bonarjee (Stavanger Universitetssykehus), Gottfried Greve (Haukeland Universitetssykehus), Hans-Kristian Langsetmo (St. Olavs Hospital), Morten Ljosland (p.t. Rikshospitalet), Per Lunde (Universitetssykehuset Nord-Norge) og Jørgen Westby (p.t. i privat praksis) II. Fordeling av oppgaver i styret Formann: Gottfried Greve Økonomiansvarlig: Morten Ljosland Webansvarlig: Hans Kristian Langsetmo III. Møter: Arbeidsgruppen hadde møte 17. november på Rikshospitalet. Flere medlemmer fra styret deltok på møte om nasjonal organisering av oppfølging og behandling av voksne med medfødt hjertefeil som ble arrangert av Hjertemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet på Gardermoen 21. april. I tillegg deltok Morten Ljosland på Samarbeidsmøte med NCS arbeidsgrupper 11. september på Gardermoen IV. Aktivitet Gruppen voksne med medfødte hjertefeil er raskt voksende og antall voksne vil snart overstige antall barn med medfødte hjertefeil. Økende arbeidsmengde, og problemer med å få til kompetanseoppbygning og kapasitetsøkning i takt med pasientveksten og kompleksiteten på pasientene, preger hele fagmiljøet. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt. Fagområdet har derfor hatt store utfordringer i 2008 og står foran store utfordringer i årene som kommer. De viktigste utfordringene i 2008 var: At legene med ansvar for de voksne med medfødte hjertefeil ved Rikshos pitalet sluttet eller gikk i permisjon, slik at sykehuset måtte erstatte hele det fagmiljøet som var bygget opp der. Dette har stor betydning for hele landet ettersom all kongenitt hjertekiru rgi og det meste av den preoperative utredningen i praksis foregår ved sykehuset.. Fordi dette er en pasientgruppe som skal følges hele livet, flere syke hus deler på ansvaret for pasientene og pasientene flytter stadig mer rundt i landet, er det presserende å få til et nasjonalt register over alle voksne med medfødte hjertefeil. Flere alterna tiver har vært utredet, men så langt har vi ikke funnet en tilfredsstillende løsning ut fra brukernes synspunkt og som er lovlig. De som arbeider ved Rikshospitalet har imidlertid nå fått anledning til å bruke sykehusets register for barn med medfødte hjer tefeil (BERTE). Arbeidet med dette vil bli prioritert i Arbeidsgruppen ser det som viktig å få til en rask nasjonal kompetanseop pbygning. For andre året var derfor arbeidsgruppens medlemmer aktivt med i gjennomføringen av kurset Medfødte hjertefeil hos voksne i Oslo november. Det planlegges nytt kurs i Gruppens medlemmer har vært aktivt med i den nordiske gruppen for voksne med medfødte hjertefeil NorGUCH. Gruppen hadde siste møte i Reykjavik i 5-7. mars. Møtet som skulle vært i København i oktober ble imidlertid avlyst. Den nordiske gruppen arbeider sammen om en studie av pasienter operert a.m. Senning eller Mustard for transposisjon av de store arterier. De norske medlemmene av gruppen har deltatt aktivt i utformingen av de ulike studieprotokollene. Arbeidsgruppen har bedt Hans-Kristian Langsetmo om å være kontaktperson for NCS ved utarbeidelse av internettsider. V. Økonomi Gruppen har ikke organisert samarbeid med eller hatt sponsorinntekter fra industrien. Vi har således ikke inntekter på det arbeidet vi gjør. Fordi vi arrangerte høstens møte i arbeidsgruppen forbindelse med kurset Medfødte hjertefeil hos voksne brukte vi i 2008 lite penger, foruten NOK 6625,- for møtet som ble holdt i november Vi har derfor ca NOK ,- i positiv ballanse ved årets utgang. BUDSJETT 2009: I 2009 planlegger vi to møter i arbeidsgruppen. Utgiftene til disse forventes å være ca NOK ,- pr. møte. Vi ønsker også å delta i andre møter der arbeidsgruppens medlemmer forventes å delta. Kalkulerte utgifter til disse vil være ca NOK ,- Dette tilsvarer et totalbudsjett på NOK ,-. VI. Hovedbudskap Gruppen av voksne med medfødte hjertefeil er raskt voksende og antall voksne vil snart overstige antall barn med medfødte hjertefeil. Fagmiljøet preges derfor av økende arbeidsmengde, og problemer med å få til kompetanseoppbygning og kapasitetsøkning i takt med pasientveksten og kompleksiteten på pasientene. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt. I 2008 var den største utfordring at en ved Rikshospitalet måtte finne erstatning for legene som hadde arbeidet i fagområdet. De som hadde jobbet i fagfeltet sluttet i sine funksjoner eller gikk i permisjon. Fordi sykehuset står så sentralt i omsorgen for disse pasientene, har dette ringvirkninger langt utenfor sykehuset. Fordi de fleste pasienter med medfødte hjertefeil skal følges hele livet, flere sykehus deler på ansvaret for pasientene og pasientene flytter stadig mer rundt i landet, er det en prioritert oppgave for arbeidsgruppen å få etablert et nasjonalt register over alle voksne med medfødte hjertefeil. For å bidra til kompetanse oppbygning i fagområdet har arbeidsgruppens medlemmer for annet år på rad deltatt aktivt i gjennomføringen av kurset Medfødte hjertefeil hos voksne. Det planlegges nytt kurs i Bergen Gottfried Greve Formann Årsrapport fra Kvalitetsutvalget i NCS Avgitt på mal fra NCS. I. Sammensetning: Torkel Steen (leder), Lars Aaberge, Jan Eritsland II. Fordeling av oppgaver i utvalget: Har gått etter kompetanse og interesse, under hensyn til rimelig fordeling av arbeidsmengden. III. Antall møter: Ett fysisk møte, ellers utstrakt elektronisk kontakt IV. Aktivitet: Kvalitetsutvalget har behandlet faglige retningslinjer fra ESC med tanke på endorsement (tilslutning) fra NCS. Oppgaven er ikke en faglig overprøving av arbeidet som ligger bak en retningslinje, men å identifisere forhold som vanskelig kan implementeres i Norge, f.eks. pga. organisering, kapasitet eller (i noen grad) etablert behandlingstradisjon. Hver retningslinje er blitt sendt til (minst) to presumptivt solide fagpersoner og/ eller den aktuelle arbeidsgruppen i NCS, for gjennomgang og uttalelse. KU har så gjennomgått retningslinjen og samordnet 27

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING

Norsk barnelegeforening Årsmelding 2014 NORSK BARNELEGEFORENING NORSK BARNELEGEFORENING ÅRSMELDING 2014 1 INNHOLD INNHOLD... 2 Leders årsberetning 2014... 3 Styret i NBF... Error! Bookmark not defined. Oversikt over styrebehandlede saker 2014... 13 Årsrapporter fra

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 s 8 Monrad-Krohns Pris s 18 Glimt fra årsfesten s 29 Nytt styre i NNF Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer