Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009"

Transkript

1 Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

2 Generell informasjon Dato: Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Kongressbyrå: Kongress og Kultur AS Torgalmenningen 1a Postboks 947 Sentrum, N-5808 Bergen Tlf. (+47) , Fax (+47) epost: Hjemmeside: Kontaktperson: Inger Lise Ravnanger Kontaktperson i Tromsø: Klinikksjef Einar Bugge Hjerte- lungeklinikken, UNN HF 9038 Tromsø epost: Tlf. (+47) / Sosialt program: Torsdag 18. juni kl 2000: Get-together på Driv inkludert i deltakeravgiften, Fredag 19. juni kl. 2000: Festmiddag egenandel NOK 350. (firmarepresentant som ikke betaler deltakeravgift og ledsagere er egenandelen NOK 850) Postere: Posters blir utstilt i Rica Hall (plenumssal) Overnatting Der er reservert rom på Rica Ishavs Hotel Enkeltrom NOK 1 395, Dobbeltrom NOK Deltakeravgift NOK Inkludert er faglig program, kaffepauser, lunsj fredag og lørdag samt get-together torsdag kveld. Inkludert er faglig program, kaffepauser, lunsj fredag og lørdag samt get-together torsdag kveld. Øvrige firmarepresentanter må registrere seg som ordinære deltakere. Følgende firma er representert med utstilling i Rica Panorama: AGA MEDICAL LTD AKUMED AS AMGEN ASTRAZENECA AS BIOTRONIK APS BOEHRINGER INGELHEIM BOSTON SCIENTIFIC NORGE AS CELONOVA BIOSCIENCES DIACOR AS ELI LILLY NORGE AS GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS NOR- WAY AS GLAXOSMITHKLINE AS MEDTRONIC NORGE AS MERCK SERONO MSD NORGE AS NOVARTIS NORGE AS NYCOMED ORION PHARMA AS PHILLIPS HEALTHCARE NORWAY PRONOVA BIOPHARMA RESMED NORWAY AS SANOFI-AVENTIS AS SCHERING-PLOUGH AS SIEMENS AS ST. JUDE MEDICAL NORWAY AS SWEDISH ORPHAN AS VINGMED AS ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB 3 Firmarepresentant Det er inkludert en firmarepresentant pr utstilling. Fagtrykk Idé AS -

3 Program: Each presentation 15 minutes + 3 minutes for short questions. 10 min general discussion at the end of the session. Torsdag 18. juni : Pause & Utstilling : Registrering : Åpning av Vårmøtet : Sesjon 1: Joint symposium ESC Council of Cardiology Practice/Privat Praktiserende Kardiologers Forum/Norwegian Society of Cardiology Chairpersons: Prof. Alf Inge Larsen, Secretary of NCS Board and Prof. Guiseppe Germano, Chairman of ESC CCP : Satellittsymposier: Eli Lilly Norge MSD Norge AS og Schering-Plough : Pause & Utstilling : Satelittsymposium: AstraZeneca AS Get-together på Driv 4 Short presentation of the CCP Prof. Giuseppe Germanò Short presentation of cardiologist in private practice in Norway (PPKF) Dr. Per K Rønnevik Fredag 19. juni : Pause & Utstilling 5 Chronic Stable Angina Pectoris: What is the current gold standard for optimal treatment? Chronic stable angina: What is the status of the ESC Guidelines? What is current optimal non-interventional treatment? Dr. Per Anton Sirnes, Moss, CCP When to re(re-)revascularize or have the COURAGE to defer another angio? Are the ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 appropriateness criteria for revascularization applicable to European practice for chronic stable angina? Prof. Sigmund Silber, Munchen, CCP : Sesjon 2 - Redusert infarktdødelighet i Norge: færre infarkt eller bedre behandling? Møteledere: Kaare H. Bønaa, og Inger Njølstad, Tromsø Insidens og case-fatality av første gangs hjerteinfarkt i Tromsø En ny epidemi i emning? Jan Mannsverk, Tromsø Endringer i forekomst og dødelighet av hjerteinfarkt på Vestlandet siste tyve år. Jørgen Langørgen, Bergen What is the Norwegian current practice of intervention in chronic stable angina? Are we following Europe? Prof. Jan Erik Nordrehaug, Bergen Akutt hjerteinfarkt i Midt-Norge Færre infarkt - bedre behandling. Stig Slørdahl, Trondheim Cardiology Practice in Europe. How should a patient with chronic stable angina best be investigated outside hospital and what is the reimbursement in various European countries? Dr. Frank Sonntag, Hamburg Hva er årsaken til det økende antall infarkter i Norsk pasientregister etter år 2000? Åsmund Reikvam, Oslo

4 Hvert innlegg 15 minutter, sesjonen avsluttes med 30 minutter paneldebatt : Pause & Utstilling : Sesjon 3 - Pulmonary Arterial Hypertension (Sponsored by Swedish Orphan) Chairperson: Knut Rasmussen, Tromsø Pulmonary arterial hypertension- a malignant and progressive disease. Björn Ekmehag, Lund, Sverige Beslutningssystemet sett med et rådsmedlems øyne. Stig Slørdahl, Hjertespesialist og medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Hvert innlegg er på minutter, sesjonen avsluttes med plenumsdiskusjon : Pause & Utstilling : Norsk Cardiologisk Selskaps årsmøte med valg. Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension. Which echo-doppler parameters best predict prognosis and right ventricular function? Adam Torbicki, Warsaw, Poland Festmiddag. NCS 40 år! 6 Chronic Thromboembolism Pulmonary Hypertension. Diagnosis and management. Irene Lang, Vienna, Austria : Lunsjsymposier: Sanofi-Aventis Norge AS St. Jude Medical : Pause & Utstilling Lørdag 20. juni : Frokostsymposium: Biotronik APS : Pause & Utstilling : Sesjon 6 - Nytt og nyttig fra arytmifronten Møteleder: Pål M. Tande, Tromsø : Sesjon 4 - Postersesjon Møteleder: Henrik Schirmer, Tromsø Komplikasjoner ved pacemaker og ICD-behandling. Medaljens bakside. Eivind Platou, Oslo : Pause & Utstilling : Sesjon 5 - Helsepolitikk: Innføring av ny teknologi og ny behandling - har vi gode beslutningssystemer? Møteleder: Cecilie Risøe, leder i NCS Et aktuelt eksempel - percutan implantasjon av aortaventil. Rune Wiseth, invasiv kardiolog, medlem av Kunnskapssenterets fagråd Ablasjon av ventrikkeltakykardier. En lite kjent behandlingsmulighet i Norge anno 2009? Per Ivar Hoff, Bergen Primærprofylaktisk ICD behandling. Når skal Norge komme på høyden? Erik Kongsgård, Oslo : Pause & Utstilling Beslutningssystemet sett fra Helsedirektoratets ståsted. J. Sigurd Røtnes, avdelingsdirektør, Avdeling for kvalitet og prioritering : Sesjon 7 - Perkutane aortaventiler, NORSTENT og utvikling i koronarkirurgien Møteleder: Terje Steigen og Rolf Busund, Tromsø

5 Kateterbaserte aortaventiler. Erfaringer fra Universitetssykehuset NordNorge. Terje Steigen, Tromsø NORSTENT-studien. Nasjonal samling gir potensial! Kaare H. Bønaa, Tromsø Hva skjer med koronarkirurgien - i Danmark og i Norge? Leif Thuesen, Skejby, Danmark og Rune Haaverstad, Bergen Symposier Torsdag 18. juni Kl : Eli Lilly Norge AS Effektiv trombocytthemming i teori og praksis. Möteledere: Terje Steigen og Sigrun Halvorsen Lett lunsj før avreise Plater/fysiologi. Dr Jan Eritsland Høyrisiko pasienter og lesjoner med tanke på platehemming. Dr Svein Rotevatn Gir bedre trombocytthemming bedre kliniske resultater? Dr Per Albertsson Closing comments (by chairs) 8 MSD Norge AS og Schering-Plough Høyrisikopasienter og Aterosklerose Møteleder: Professor overlege dr. med. Knut Rasmussen, Tromsø 9 Lipidavleiring, inflammasjon og aterosklerose; Mulige angrepsvinkler og praktisk håndtering. Tor Ole Klemsdal, M.D., Ph.D., Avd. overlege Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitetssykehus The validity of the surrogate cimt markers in atherosclerosis Is ezetimibe effective? Dr. Wm. James Howard, Washington Hospital Center and MedStar Research Institute, Maryland, USA Kl : AstraZeneca AS Hjerte & Hjerne 2009 Et interaktivt symposium med fokus på preventiv kardiologi! Endelige program utleveres i Tromsø

6 Fredag 19. juni Lørdag 20. juni Lunsjsymposier: Sanofi-Aventis Norge AS Utfordringer innen behandling av atrieflimmerog Mangelfull tromboseprofylakse hos medisinske pasienter Program: Treatment strategy for atrial fibrillation - rate versus rhythm control? Professor Christian Torp-Pedersen, Universitetet i København, Hjertemedisinsk avdeling P, Gentofte hospital. Atrieflimmer: Utfordringer og muligheter Dr med Ole-Gunnar Anfinsen, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Frokostsymposium: : Biotronik APS Remote Monitoring in daily practice and future outlook Fjernmonitorering i daglig praksis og fremtidsmuligheter Ordstyrer: Eivind Platou, Ulleval Universitetssykehus Erfaring og sammenligning av forskjellige systemer for fjernmonitorering - Det ideelle system: Peter T. Mortensen, Aarhus Universtetshospital Skejby Tromboseprofylakse hos pasienter på indremedisinske sengeposter Stipendiat Sigrid Brækkan, Center of Atherothrombotic Research in Tromsø, Universitetet i Tromsø, Kliniske muligheter med ny sensor teknologi kombinert med med fjernmonitorering Frieder Braunschweig, Karolinska Universtetssjukhuset, Solna 10 Møteleder Avdelingsoverlege og avdelingsleder Pål M. Tande, Hjertemedisinsk avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Klinisk erfaring med Home Monitoring i daglig praksis: Arbeidsrutiner og muligheter Hanne Dotterud Leiren, Ullevaal Universitssykehus 11 sanofi-aventis lunsjsymposium NCS vårmøte 2009 Utfordringer innen behandling av atrieflimmer og Mangelfull tromboseprofylakse hos medisinske pasienter NO.DRO PrograM : : : Møteleder Tid: Fredag 19. juni kl 12:45-14:00 Sted: Rica Ishavshotell «Treatment strategy for atrial fibrillation - rate versus rhythm control?» Professor Christian Torp-Pedersen, Universitetet i København, Hjertemedisinsk avdeling P, Gentofte hospital «atrieflimmer: Utfordringer og muligheter» Dr med Ole-Gunnar Anfinsen, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo «Tromboseprofylakse hos pasienter på indremedisinske sengeposter» Stipendiat Sigrid Brækkan, Center of Atherothrombotic Research in Tromsø, Universitetet i Tromsø avdelingsoverlege og avdelingsleder Pål M. Tande Hjertemedisinsk avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Han arbeider innen alle felt av arytmibehandling Strandveien 15, PO Box 133, NO-1325 Lysaker, Norway St. Jude Medical endelige program utleveres i Tromsø Møteleder: Erik Kongsgård, Rikshospitalet

7 Velkommen til MSD og Schering-Plough s Interaktive Webinar Satellittsymposium Høyrisikopasienter og Aterosklerose NCS Vårmøte Rica Ishavshotell, Tromsø Torsdag 18. juni 2009 kl. 16:15 17:45 PROGRAM 16:15 16:25 Velkommen ved møteleder Professor overlege dr med Knut Rasmussen Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge 16:25 17:00 Lipidavleiring, inflammasjon og aterosklerose; - Mulige angrepsvinkler og praktisk håndtering. Tor Ole Klemsdal, M.D., Ph.D Avd. overlege, Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitets sykehus 17:00 17:40 The validity of the surrogate cimt markers in atherosclerosis Is ezetimibe effective? Dr Wm. James Howard, Washington Hospital Center and MedStar Research Institute, Maryland USA 17:40 17:45 Avslutning og oppsummering v/møteleder Årsmøte i Norsk Cardiologisk Selskap Norsk Cardiologisk Selskap er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Årsmøtet er åpent for medlemmer av NCS. Fredag 19. juni 2009 kl Rica Ishavshotel, Tromsø Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent, konstituering 3. Årsberetninger Årsberetninger fra NCS` styre, NCS`arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg 4. Regnskap for Budsjett for 2010 Herunder forslag til kontingent for assosierte medlemmer 6. Valg av revisor 7. Valg av - Leder - Styre - Kvalitetsutvalg - Valgkomité 8. Forslag om nytt æresmedlem i NCS. Eventuelt Iht foreningens vedtekter må forslag om saker som skal behandles på årsmøtet være innkommet til styret senest 12 uker før årsmøtet. Ingen saker er meldt. Med vennlig hilsen 13 Alf Inge Larsen (sign.) Sekretær, NCS

8 14 Årsberetning fra styret i NCS for 2008 Styrets medlemmer har i 2008 hatt følgende oppgavefordeling: Formann/leder Cecilie Risøe, Ullevål US/siste 4 mnd Rikshospitalet: Kontakt Dnlf, ESC, Nordiske foreninger. FaMe. Vitenskapelig komite. Nestformann Bjørn Bendz, Rikshospitalet: NCS arbeidsgrupper, EuroHeart Surveys, Vintermøtet Sekretær Alf Inge Larsen, Stavanger US: Referater, vårmøtet 08. B-grenkurset. Kontakt ESC, Norden. Kasserer Dan Atar, Aker US: Økonomi. Kontakt ESC. Styremedlem Svein O. Samstad, St.Olavs Hospital: ESC Guidelines Styremedlem Hanne Bjørnstad, Nordlandssykehuset Bodø: Utdanningskontakt. B-grenkurset. Styremedlem Kjell Vikenes, Haukeland US: NCS arbeidsgrupper Sjefsredaktør for Hjerteforum, Olaf Rødevand, og redaktør for Nkw, Eivind S. Platou, har observatørstatus i styret og har deltatt i de fleste styremøtene. Det er avholdt 7 styremøter, 2 samarbeidsmøter med spesialitetskomiteen for hjertesykdommer og 2 samarbeidsmøter med arbeidsgruppenes ledere i Referat fra styremøter og årsmøtet ligger på NCS hjemmeside (www.hjerte.no) og er tilgjengelige for NCS medlemmer. De viktigste sakene i 2008 har vært knyttet til ny webløsning for NCS, arbeidet for en lovendring som muliggjør nasjonale kvalitetsregistre uten samtykke og hovedstadsprosessen.. NCS arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg Kvalitetsutvalget har et stort og tidvis tungt arbeid med å skaffe til veie norske evalueringer av ESC s retningslinjer. Utvalget og våre fem arbeidsgrupper avgir egne årsrapporter. Felles mal for årsrapporter fra arbeidsgruppene ble utformet i av 5 grupper har nå utarbeidet egne statutter. Gruppene ønsker å bli aktivt involvert i kvalitetsutvalgets arbeid med vurderinger av ESC retningslinjer, og det er uttrykt ønske fra enkelte om egen sesjon ved vinter- eller vårmøtet. Samarbeidsmøtet under vintermøtet 2008 hadde stort forfall, så det ble avholdt nytt møte på Gardermoen i september hvor det var enighet om fremtidige halvårlige møter på Gardermoen. Arbeidsgruppene mottar som før et fast driftstilskudd fra NCS og kan søke ekstra tilskudd ved behov. Hjerteforum og Hjerteforums utgivelsesfrekvens er uendret, og stofftilgangen er fortsatt god, hvilket skyldes godt og aktivt redaksjonelt arbeid..medlemsbladet er et viktig organ for styret i NCS, og NCS leder deltar i redaksjonsmøtene som observatør. NCS nye hjemmeside ble lansert 29. september etter betydelig innsats av webredaktør og medarbeider gjennom sommeren med overføring av filer og oppdatering at innholdet. Skiftet av webleverandør understreker at NCS er en del av Legeforeningen. Samtidig var det mu- lig å beholde egen identitet rimelig godt med blant annet uendret web-adresse, Medlemssidene krever som før innlogging. Driftskostnadene er vesentlig lavere fordi vi nå er en del av Legeforeningens web-løsning Nasjonale registre Stortingsvedtaket i 2007 om et personidentifiserbart, kryptert Norsk pasientregister uten krav om pasientsamtykke var første skritt. Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært pådriver i den videre prosessen hvor NCS har vært en aktiv samarbeidspartner. Etter to møter i departementet ble fagmiljøet bedt om å skaffe til veie oppdatert underlagsdokumentasjon. Folkehelseinstituttet ved Camilla Stoltenberg fikk koordinerende ansvar, og NCS samt registermiljøet i midt-norge bidro aktivt i en intensiv arbeidsperiode i april/ mai. Helse- og Omsorgsdepartementet arbeider nå med et nytt lovforslag hvor nasjonale fagmedisinske kvalitetsregistre foreslås som nødvendig grunnlagsmateriale for et samtykkeuavhengig nasjonalt hjerte- og karregister. Kvalitetsregistre ble forankret i forslag til Statbudsjettet 2009, kapitel 732 og 710, med øremerkede midler til utviklingen av nasjonale registre inklusive tekniske fellesløsninger. Legeforeningen hadde medisinske kvalitetregistre på agendaen under de fagmedisinske foreningers samling i november. Møteaktivitet i NCS-regi 2008 Vintermøtet på Lillehammer februar bød på et meget godt program med stor spennvidde, både under forskningssymposiet første dagen og i det påfølgende kliniske programmet. Oppmøtet var som vanlig godt med 205 deltakere. Vårmøtet i Bergen mai samlet 232 deltakere om et bredt internasjonalt program hvor også ESCs styre og sekretariat var formelt representert. Tema for helsepolitisk sesjon var Fag eller økonomi. Hva skal styre psaientbehandlingen? med professor Terje Hagen, Institutt for helseledelse og økonomi, UiO, adm.dir Stener Kvinnesdal fra Helse-Bergen og klinikk/avdelingssjef Jan Erik Nordrehaug, Haukeland US som gode innledere. Høstmøtet i ekkokardiografi i Tønsberg oktober har stabilt god oppslutning om engasjerende foredrag og kasuistikker og hadde Liv Hatle som et ekstra trekkplaster dette året. Årsmøtet 2008 NCS årsmøte ble avholdt 30. mai i Bergen. Styret var ikke på valg. NCS nye vedtekter ble vedtatt med en viktig endring pålagt av Legeforeningen og er derved gjeldende. Vedtektene innebærer et skifte av styreledertittel fra formann til leder. Styrets forslag om navneendring til Norsk kardiologisk forening oppnådde ikke 2/3 flertall og falt. Regnskap for 2007 og busjettforslag ble godkjent. Av fjorårets overskudd ble kr vedtatt disponert til 2 kliniske forsknings- og utdanningsstipend som tildeles i 2009 etter utlysning. Årsmøtet 2009 avholdes først 19. juni i Tromsø etter godkjenning av søknad om dispensasjon fra vedtekter. Under eventuelt oppfordret Per Anton Sirnes igjen styret om å vurdere strukturen på møtene i Norsk Cardiologisk Selskap i forhold til samarbeidet med industrien. Styret drøftet saken høsten 2007 og konkludert med at endringer i møtestruktur ikke anses ønskelig. Sirnes etterlyste et overslag som viser de økonomiske konsekvensene for foreningen og møtedeltakerne. 15

9 16 Samarbeid med Den norske legeforening 2008 var 2. år etter omstruktureringen med etablering av fagmedisinske foreninger. Endringen har hatt større praktiske implikasjoner enn forventet. Legeforeningen sender langt flere saker, både relevante og ikke så relevante, til høring og involverer de fagmedisinske foreningene i råd og utvalg samt ad hoc saker i en helt annen grad enn tidligere. Dette er positive signaler og gir gode muligheter for innflytelse, men det betyr også at arbeidsmengden for styret er betydelig økt. Endringen i tilknytning gjenspeiler seg også i foreningens fasade utad. Legeforeningen utarbeidet i 2007 ny visuell profil med blant annet utforming av brevark og ppt-mal for alle undergrupper. Målet er at disse utad skal fremstå tydeligere og med et mer samlet uttrykk. Bruk av maler er ikke påtvunget, men styret i NCS besluttet i februar å ta de nye malene i bruk umiddelbart.senere har NCS også skiftet til Legeforeningens webløsning. Begrunnelsen for endringene i vår visuelle profil er at dette oppfattes som gode og hensiktsmessige tilbud. NCS formann/leder har også i 2008 vært medlem av FaMe, de 20 valgte landsstyrerepresentantene for fagmedisinske foreninger. Tillitsvervet gir mye ekstra informasjon, en del arbeid i form av ekstra møtevirksomhet (referansegruppe), men også muligheter for å få oppnevnt kardiologer i interne utvalg og eksternt som representanter for Legeforeningen på saksområder vi mener er viktige for oss. NCS var representert på ledersamlingen i mars ved nestformann og formann og på samlingen av de fagmedisinske foreninger i november der temaene var nasjonale faglige retningslinjer og registre ved styremedlem Samstad, KUs leder Steen og NCS leder (FaMe). Under landsstyremøtet i Oslo var NCS godt representert med formannen i FaMegruppen og styremedlemmene Samstad og Vikenes som lokalforeningsdelegater. NCS leder var 1. vararepresentant til sentralstyret i 2008 inntil 7. desember da hun rykket opp som sentralstyremedlem. Hovedstadsprosessen ble kjent for Legeforeningen få dager før jul Dette er i utgangspunktet en prosess i linjen i Helse Sør-Øst, men det kom tidlig politiske signaler om at løsningene som velges, vil ha føringer for tilsvarende prosesser senere i øvrige regionale helseforetak. Legeforeningen har nedlagt mye arbeid gjennom hele 2008 for at de fagmedisinske miljøene og foreningene skal bli hørt. Dette har generert ekstra møteaktivitet. Formannen har vært involvert via FaMe, deltok i dialogkonferansen og var aktivt med i utformingen av Legeforeningens uttalelse om krav til medisinsk kompetanse ved sykehus som skal ha akuttfunksjoner datert Foranledningen var Norsk kirurgisk forenings forslag om å samle all akuttkirurgi ved ett sykehus i hvert område, et forslag som har fått gjennomslag i Helse Sør-Østs videre planlegging. Legeforeningens arbeidsgruppe som evaluerer spesialistutdanning og spesialitetsstruktur har ferdigstilt sin rapport. Det er fremmet et omstridt forslag om ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og forslag om tverrfaglige kompetanseområder, men ikke uventet er det ikke forslag om endret status for subspesialisteten hjertesykdommer. Styret i NCS benytter enhver anledning både i og utenfor Legeforeningen til å fremholde at kardiologi bør være egen hovedspesialitet. Synspunktet får lite gehør fordi det står i åpenbar konflikt med dagens mantra breddekvalitet. Problemstillingen med manglende utdanningsstillinger innen kardiologiske subspesialer blir stadig mer prekær. NCS estimat av fremtidige behov for subspesialister bygget på Ressursrapporten i kardiologi 2006, men tallene ble justert ned i spesialistutdanningsrapporten fordi behovet ikke kan nås med dagens utdanningskapasitet. Rapporten om spesialistutdanning og spesialitetsstruktur sluttbehandles på landsstyremøtet NCS arbeidsgruppe for hjerterytmer har fått styrets tillatelse til å bruke sin utarbeidede ressursplan eksternt i håp om å bedre forholdene. Indremedisinsk høstmøte arrangeres nå av egen kurskomite uten NCS medvirkning til programmet. Det har ikke vært avholdt fellesmøter mellom foreningene innen det indremedisinske fagfeltet i Samarbeid med spesialitetskomiteen Kurs for B-grenkandidatene ble arrangert i januar 2008 med tellende kurstimer. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom spesialitetskomiteen for hjertesykdommer, styret i NCS og NCS arbeidsgrupper. Kurset ble oppfattet som vellykket, men det er trolig er tilstrekkelig å avholde kurs hvert 3. år, og den faglige delen kan med fordel styrkes på bekostning av den administrative som omhandler spesialistutdanning. Samarbeidsmøter mellom spesialitetskomiteen og styret i NCS er avholdt i tilslutning til B-grenkurset og i oktober. Spesialistutdanningen, utdanningskapasiteten innen kvistspesialiteter, nettbaserte utdanningstilbud med litteraturmapper, årets beste oversiktsartikkel innen hvert spesialfelt og kvalitetssikrede lenker er blant temaene som ble diskutert. Det tas sikte på 2 årlige fellesmøter også neste år. Spesialitetskomiteens årsrapport for 2007 ble trykket i Hjerteforum for å understreke det nære samarbeidet. På sikt vil årsrapportene også bli lagt ut på weben. Spesialitetskomiteen oppfordret NCS til å sondere muligheten av en felles nasjonal metodebok. Flere metodebøker eksisterer, dels på papir, dels elektronisk. Hyppig oppdatering er nødvendig fordi kunnskapsgrunnlaget er i stadig endring. Det arbeides videre med tanke på å skaffe medlemmer av NCS elektronisk, passordbeskyttet tilgang til en eller flere av de metodebøker som foreligger. Avgitte uttalelser til Dnlf 2008: Forslag til endringer i Helsinkideklarasjonen ( ) Refusjon av legemidlene Avandia, Avandemet, Actos, Competact ( ) Landsstyresak, lovendring: Valgbarhet til verv i fagmedisinske foreninger ( ) Landsstyresak: Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr ( ) Spørreundersøkelse: Global helse ( ) Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger ( ) Kartlegging av forskningsaktiviteten i de fagmedisinske foreninger ( ) Utredning om spesialistutdanningen av leger 2007 ( ) 17

10 18 Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling ( ) Innføring av kateterbasert implantat av aortaklaffer ( ) Hovedstadsprosessen ( ) Kartlegging av organisasjonsleddenes aktivitet ( ) Prosjekt stillingsstruktur for leger ( ) Regions- og flerområdefounskjoner i Helse Sør-Øst ( ) Direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester( ) Nasjonale prioriteringsveiledere ( ) Rapporten fra Ressursgruppen i kardiologi har vært til stor nytte for styret også i 2008 ved diverse spørreundersøkelser. Nordisk-baltisk samarbeid Formannen og hhv kasserer og sekretær har deltatt i de 2 nordisk-baltiske samarbeidsmøtene som har vært avholdt i 2008, det ene i forkant av ESC spring summit og det andre under ESC-kongressen i München. Fremtidig valgsamarbeid vil bli tuftet på å fremme de kandidater som har de beste mulighetene for å bli valgt inn i ESCs organer uten hensyn til tidligere rotasjonsordning mellom landene. Islendingene gjorde igjen en meget god jobb som hovedansvarlige for felles stand under ESC-kongressen, men de nasjonale foreningene var i år plassert noe avsides. Europeisk samarbeid Spring summit sammenfalt også i år med lederseminaret i Legeforeningen, men NCS var til stede ved kassereren. Leder og sekretær deltok i en rekke ESC-møter under kongressen i München. Kvalitetsutvalgets leder, Torkel Steen, representerte NCS ved et møte for de nasjonale koordinatorene av ESC retningslinjer på Heart House i desember. Styret vil arbeide videre med den informasjonen som er innhentet i Per Anton Sirnes var til stede ved samme møte som medlem av ESC Practice Guidelines Commitee og har gitt verdifull tilbakemelding. ESC er vår viktigste samarbeidspartner for fagutvikling, og NCS satte stort pris på at ESC var til stede under vårmøtet i Bergen, representert ved sist avgåtte president Michal Tendera. Vår kontaktperson i ESC-sekretariatet, danske Lone Kristoffersen, arrangerte felles ESC-NCS stand og publiserte et meget positivt referat fra vårmøtet på ESCs hjemmeside under National Societies News. På samme sted ligger også et NCS-bidrag etter invitasjon i artikkelserien Our founding fathers. Preventiv kardiologi var et prioritert område for ESC i 2007, se forrige årsberetning. Ottar Nygård og Tor Ole Klemsdal, NCS koordinatorer for preventiv kardiologi, fulgte opp implementeringsmøtet for nye europeiske preventive retningslinjer november 2007 ved at Nygård deltok i ytterligere ett møte på Heart House i januar mens Klemsdal har fremforhandlet en avtale om utvikling av en norsktilpasset interaktiv versjon av SCORE etter delegert myndighet fra styret. Tross purringer er versjonen forsatt ikke på plass, snart ett år etter inngåelse av avtalen. Dette må følges opp i var valgår i ESC, og de nordiske foreningene må som helhet være fornøyd med representasjonen i nytt ESC-styre og sentrale organer Alle de nominerte nordisk-baltiske kandidatene kom på stemmeseddelen. Steen Dalby Kristensen (DK) rykket opp til en av tre vice-presidents, Kenneth Dickstein og Eva Swahn (SE) ble valgt inn som councillors, og Jan Peder Amlie er nytt medlem av valgkomiteen. Otto Smiseth er fortsatt medlem av ESCs styre ex officio som leder av Educational Committee. 2 finske kolleger ble ikke valgt inn. Flere nordmenn gjør en viktig jobb i ESCs mange faglige undergrupper, men det burde være rom for enda flere. Informasjonen og nettverket disse sydspissene skaffer, er av stor betydning for NCS og for norske og nordiske kolleger som kunne være villige til å gjøre en innsats. Det er vanskelig, men ikke umulig, å bli valgt inn også fra et lite land som står utenfor EU. ESCs kjernevirksomhet er å ivareta fagets utvikling og sikre et høyt faglig nivå hos medlemslandenes kardiologer, men foreningen er også en helsepolitisk aktør overfor Europakommisjonen. Jo flere engasjerte nordmenn, jo oftere vil NCS fange opp informasjon om hva som foregår i ESC og UEMS. Slik uformell informasjon ga oss for eksempel nylig anledning til å komme med et invitert innspill om revisjonen av kapitel 6 (prosedyrekrav) i Training of Medical Specialists in the European Union. Ærestildelinger, priser og stipend Ole-Jørgen Ohm ble tildelt NCS hederspris 2008 under vårmøtet i Bergen for langvarig og banebrytende arbeid for kardiologisk forskning innen pacemakerutvikling og elektrofysiologi. Ole Storsteins pris 2007 ble tildelt professor Thor Edvardsen ved Rikshospitalet for hans betydelige bidrag innen billeddiagnostik i kardiovaskulær forskning. Prisforedraget ble holdt under vintermøtet, sammendraget er publisert i Hjerteforum nr 4. Styret i NCS har delt ut 6 reisestipender à kr til 5 stipendiater med egne presentasjoner ved internasjonale møter og en post.doc-forsker. Annet Styret har utarbeidet et eget policynotat om kardiologiske intensivpasienter. Helse Nord inviterte bredt til seminar 17. oktober med tittel Fremtidens lokalsykehus hvem kan ivareta akuttberedskapen? En arbeidsgruppe har på oppdrag av Helse- og Omsorgsdepartementet utredet problemstillingen. Akuttmedisin var i invitasjonen definert som akutte skader/ akutt kirurgisk virksomhet. Dette er en avgrensing av begrepet akuttmedisin som ikke bør få feste seg. NCS har i brev med gjenpart til Departementet og Legeforeningen gjort Helse Nord oppmerksom på dette. Jan Erik Otterstad representerte NCS i et møte i Helsedirektoratet 10. januar om nye kriterier for akutt hjerteinfarkt basert på konsensusdokumentet Universal definition of myocardial infarction og presenterte saken under vintermøtet på Lillehammer kort etter. Anbefalingene av nye grenseverdier for Troponin T medførte debatt utover våren, også med kolleger i klinisk kjemisk miljø. Innføring av nytt supersensitivt Troponin T assay januar 2009 og forslag fra Norsk selskap for medisinsk biokjemi om nye måleenheter gjør at debatten vil blusse opp igjen. Formannen representerte NCS i møte med Bjørn Inge Larsen i desember hvor 5 eksterne fagpersoner var bedt om å evaluere formen på planlagt antirøykekampanje i 2009, spesielt en planlagt TV reklamefilm som hadde fått god evaluering ved testing i målgruppeundersøkelse. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) hadde uttrykt betydelige motforestillinger, 19

11 20 øvrige representanter inklusive NFAs ressursgruppe for KOLS mente den kunne sendes. Direktoratet konkluderte likevel med at de bruker en gammel reklamefilm pga manglende oppslutning blant allmennpraktikerne. Forsøk på å skaffe finansiering for norsk oversettelse av har ikke lykkes En egen prosjektgruppe har arbeidet godt med salgsfremmende tiltak for restopplaget av Det norske hjerte. Boken benyttes også som gave fra NCS ved egnede anledninger. NCS bruker nå mailregisteret i stedet for brevpost ved informasjon til medlemmene. Også årsmøteinnkallingen kan fra 2009 eller 2010 kun bli sendt via mail. Styret oppfordrer igjen de medlemmer som ikke har sendt mailadressen sin til sekretariatet om å gjøre dette. NCS har ført en meget restriktiv utsendingspraksis. Adresselisten utleveres ikke noen tredjepart, heller ikke de nordiske kardiologiforeningene eller ESC. Økonomi Foreningens økonomiske situasjon er fortsatt god. NCS har ikke lidd økonomiske tap som følge av finanskrisen. Etter styrets vurdering har NCS god bæreevne for forventede utgifter. Arbeidsgruppen i Ekkokardiografi Årsrapport Styret Arbeidsgruppens styre var frem til valget : Reidar Bjørnerheim (leder), Svend Aakhus (sekretær), Henrik Schirmer (kasserer, for Assami Røsner), Asbjørn Støylen, Eva Gerdts, Torbjørn Graven, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad (Høstmøtet). Etter valget består styret av Svend Aakhus, Harald Brunvand, Trygve Huseby, Henrik Schirmer, Johannes Soma, Håvard Dalen, Maj Tone Lønnebakken, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad. 2. Fordeling av oppgaver i det nye styret: Leder: Svend Aakhus, nestleder: Harald Brunvand, sekretær: Trygve Husebye, kasserer: Henrik Schirmer, nettredaksjon: Johannes Soma (redaktør), Maj Tone Lønnebakken, Håvard Dalen, Svend Aakhus, Høstmøtekomite: Helge Skulstad (leder), Håvard Dalen, Trygve Husebye. 3. Antall møter Det er avholdt styremøter 25/6, 17/10, 18/10 og 11/12. Høstmøtekomiteen har i tillegg avholdt egne møter. 4. Aktivitet 4.1. Utdanningsaker Omorganisering av obligatorisk kurs i ekkokardiografi. Styret har støttet initiativet fra kurskomiteen om å dele opp obligatorisk ekkokardiografi kurs i et grunnkurs og et videregående kurs. Det første grunnkurset (Ekkokardiografi I) ble avholdet på Rikshospitalet oktober 2008, og var flere ganger overtegnet. Kurset er godkjent for spesialitetene indremedisin/ kardiologi, barnesykdommer og anestesi. Neste grunnkurs arrangeres ved St. Olav høsten Det foreventes et økende behov for slike kurs som også favner indremedisinere og anestesiologer. Det siste konvensjonelle ekkokurset avholdes Ullevål mars 2009, og det første obligatoriske videregående kurset (Ekkokardiografi II) avholdes på Rikshospitalet vinter Hjemmeside Utvikling av hjemmeside for ekkokardiografi. NCS hjemmeside (www.hjerte. no) ligger nå inne under Legeforeningens sider. Arbeidsgruppens styre har initiert en utvikling av nåværende hjemmeside, og ønsker en kombinert pedagogisk og administrativ hjemmeside, der det er anledning til å legge ut faglige standarder, aktuelle lenker, kursmateriale etc. Styret har etablert en egen nettredaksjon med Johannes Soma som redaktør Standarder for ekkokardiografi Styret ønsker i første omgang å etablere standarder for transøsofagusekkokardiografi for å oppnå en mer ens og standardisert undersøkelsesmetode Høstmøtet Høstmøtet 2008 ble en stor suksess, faglig og sosialt med mer enn 110 deltakere. Møtet gikk med overskudd EuroEcho 2011 København EuroEcho 2011 er bestemt lagt til København. Den danske arbeidsgruppen i ekkokardiografi er involvert i planleggingen, og ønsker å dra veksler på kollegial kompetanse i de øvrige skandinaviske land European Association for Echocardiography (EAE) Valg i EAE november 2008 endte med at ny president-elect ble da L. Badiano (Italia), og av nordiske kandidater til EAE styret var det bare P. Søgård (Danmark) som nådde opp. R. Winter fra Sverige manglet ca 40 stemmer på å bli valgt. J.L.Zamorano (Spania) avløste P. Nihoyannopoulos (Hellas/England) som leder av EAE. I alt var det avgitt 568 stemmer i det elektroniske valget, og dette utgjør bare 40% av de stemmeberettigede medlemmene. EAE satser også stort på å bygge ut sine systemer for akkreditering innen faget. Først og fremt gjelder dette akkrediteringer innen TEE og TTE, men også innen kongenitt kardiologi gjøres akkrediteringer (ca 25). Kravene for akkreditering er lagt ut på Det er verdt å merke seg at en evt oppnådd akkreditering kun varer 5 år før den må fornyes. Det arbeides også med et opplegg for akkreditering av ekkolaboratorier. Foreløpig deltar flere land, deriblant Danmark i et pilotprosjekt, men en antar at dette vil være et generelt tilbud fra Det er god grunn til å tro at dette vil bidra til en jevnt over bedre standard på ekkokardiografi generelt i Europa. Arbeidsgruppen vil følge utviklingen, og vurdere om dette bør anbefales for norske laboratorier. 5. Økonomi Det forventes noe økede utgifter ifm nettsatsingen og EuroEcho 2011 i København. Høstmøtet 2008 gikk med overskudd. Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har en god økonomi og vil heller ikke for 2009 søke NCS om tilskudd til driften. Regnskap og revisjon foregår i samarbeid med NCS. 21

12 22 6. Oppsummering Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har god aktivitet, stabilt god økonomi og arrangerer et årlig meget godt besøkt faglig møte. Mål for 2009 er å videreutvikle hjemmeside i ekkokardiografi, arrangere et faglig og sosialt vellykket høstmøte, og videreføre det nye kursopplegget med grunnkurs og videregående kurs i ekkokardiografi. Arbeidsgruppen er høringsinstans i faglige spørsmål der det er naturlig å benytte ekkokardiografi og ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene i så måte. Leder Svend Aakhus Arbeidsgruppen Ekkokardiografi I. Aktivitet a. Ansvar for spesielle møter, for eksempel kursansvar, høstmøte og lignende b. Presenterte abstracts i fagmiljøet, nevne aktuelle faglige spørsmål som er diskutert i faggruppen c. Spesielle saker som har vært behandlet d. Internettsider evt. og kontaktperson for NCS e. Samarbeidspartnere evt. (nordisk, europeisk, annet) innenfor gruppens fagfelt f. Annet; for eksempel arbeid med registre, større studier m.m. II. Økonomi a. status (overskudd/underskudd), inntekter/utgifter b. likviditet c. budsjett neste år d. samarbeid med industrien VI. Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap Årsrapport 2008 invasiv arbeidsgruppe i NCS. Høringsuttalelse om bruk av transarteriell ventil implantasjon i Norge. Knut Endresen representerer Norden i ESC sitt organ (EAPCI) for utarbeidelse av felles europeiske kriterier for utdannelse av intervensjonskardiologer. Eigil Fossum representerer NCS i Nordisk- Baltisk arbeidsgruppe i intervensjonskardiologi. Det jobbes fortsatt med å etablere et norsk PCI register i Bergen Økonomi Positiv balanse pr var kr ,00 Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap Etablering av et personidentifiserbart nasjonalt PCI register er fortsatt arbeidsgruppens hovedmål. Dette ligger dessverre fram i tid, i og med at helseregisterlovgiving legger betydelige hindre i veien. Vi har forventning til at revisjon av lovverket etter hvert vil muliggjør etablering av et register på linje med de øvrige skandinaviske land. Arbeidsgruppen har i økende grad involvert seg i fag- og helsepolitiske spørsmål knyttet til invasiv kardiologi og koronar- og klaffesykdom. Det invasive miljøet sitter inne med betydelig faglig kompetanse som det er viktig at de besluttende organer i Legeforening og helsemyndigheter drar nytte av. ESC satser nå betydelig på å opprette en (faglig) intervensjonsspesialitet. Vi anser det som viktig at man får samordnet spesialistkriteriene ikke minst sett i lys av rekrutteringssituasjonen for intervensjonalister. Vi kan i løp av få år oppleve mangel på egen- utdannede PCI operatører, og vi er nødt til kjenne kvalifikasjonene til de vi eventuelt rekrutterer fra utlandet. Stavanger Tor Melberg 23 Styrets sammensetning: Tor Melberg (Stavanger Universitetssykehus), Thor Trovik (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Morten Slette (St. Olavs Hospital), Ottar Nygård (Haukeland Universitetssykehus), Michael Uchto (Sørlandet sykehus Arendal), Odd Johansen (Ullevål universitetssykehus), Knut Endresen (Rikshospitalet), Rasmus Moer (Feiringklinikken) Fordeling av oppgaver i styret Leder/økonomi: Tor Melberg, Registeransvarlig: Ottar Nygård, ESC utdanning: Knut Endresen. Antall møter Årsmøte for 2008 planlagt jan. 09. Aktivitet Deltakelse i B-gren kandidat samlingen Soria Moria januar Innsamling av data for invasiv årsstatistikk (Hjerteforum nr ). Høringsuttalelse om implementering av AHA-ACC-ESC universal AMI diagnosis til HOD. Årsrapport NCS arbeidsgruppe i hjertesvikt I. Styrets sammensetning: Lars Gullestad (Rikshospitalet, leder), Maja-Lisa Løchen (UNN, kasserer) Dan Atar (Aker US), Vernon Bonarjee (SUS), Morten Grundtvig (sykehuset innlandet), Rune Mo (St. Olav), Torbjørn Omland (AHUS), Johnny Vegsundvåg (Ålesund), Arne Westheim (UUS), Marit Aarønæs (RH), Per Anton Sirnes (Moss, priv praktiserende spes), Geir Christensen (UUS, basalfag). Det har vært flere utskiftinger i styret, Geir Christensen har kommet inn som representant for basalfagene, og det er valgt ny leder. II. Fordeling av oppgaver i styret Lars Gullestad- leder Maja Lisa Løchen - kasserer III. Antall møter 3 IV. Aktivitet Det er avholdt 2 møter der hovedpunktet har vært diskusjon over hvordan gruppen arbeider fremover. Begge møtene avholdt uten sponsorstøtte for fritt å kunne diskutere videre strategi. Utgangspunkt for videre arbeid kan illustreres etter følgende figur:

13 Årsrapport for Arbeidsgruppen for hjerterytmer. 24 Vi har få data i Norge på om pasienter med hjertesvikt/venstre ventrikkel dysfunksjon får behan dling (dvs. hvor mange får ikke behandling), og i tilfelle om denne er adekvat. Gruppen vil prøve å identifisere hva som finnes av data i Norge Viktig i fremtiden blir arbeid mot almenpraksis Fra utenlandske undersøkelser vet vi at den generell kunnskap om hjertesvikt er mangelfull. Nettstedet: er utarbeidet av den europeiske hjertesviktgruppen som et informas jonssted for den generelle befolkning, pasienter og helsepersonell, og arbeidsgruppen har vedtatt å prøve å skaffe midler til å oversette nettstedet til norsk. UNIKARD er et fremstøt for felles hjerte-karforskning i Norge. En utredning ble laget i 2005 etter ini tiativ fra universitetet i Oslo. Hjertes vikt er ett av områdene som spesi fikt er omtalt der det kan ligge til rette for forskning i Norge, og arbeidsgruppen vil følge med for evnt å stimulere til forskning gjen nom UNIKARD. Statutter. Det er laget statutter for gruppen som er sendt NCS sentralt. Gruppens leder var på møte i den europeiske arbeidsgruppen i forbindelse med Heart Failure Bl.a. ble muligheten for felles europeisk register diskutert. Arbeidsgruppen har tett kontakt med Norsk Hjertesviktdatabase, og støtter forsøk på utvidelse av denne. Møter. Det er foreløpig ikke aktuelt å ha egne møter, men vi vil prøve å få innpass på allerede etablerte møter som NCS vinter- og vårmøte. Det er også aktuelt å få til fellesmøter med de andre arbeidsgruppene i NCS. V. Økonomi Status:Det er en positiv balanse på kr 94374,00 pr Budsjett neste år: Inntekt: kr ,00 fra NCS Utgifter: kr ,00 for to møter tilknyttet allerede etablerte møter i NCS Samarbeid med industrien: Arbeidsgruppen ønsker å være uavhengig av industrien og vil derfor miste den tidligere inntekten den hadde for utstillingsplass på møtene. VI. Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap 2008 har vært preget av utskifting av medlemmer, valg av ny leder, prinsippdiskusjoner for videre arbeid, og utarbeidelse av statutter. I. Styrets sammensetning Styret har fra hatt Ole Rossvoll St.Olav som leder, Erik Kongsgaard, Rikshospitalet som nestleder. Styret forøvrig har følgende representanter: Per Ivar Hoff, HUS, Pål Tande, UNN, Finn Hegbom, Ullevål USH, Eivind Platou, Pacemakerregisteret, Finn Tore Gjestvang, Sørlandssykehuset Kristiansand og Dennis Nilsen, Stavanger USH. II. Antall møter Styret har hatt møter i Bergen og i Oslo. III. Aktivitet Arbeidsgruppen har ikke hatt faglige fellesmøter for arytmimiljøet siden nucleus strukturen ble innført i Behovet for et slikt møte er klart tilstede. Det er rikelig tilgang på tilbud for å dekke faglige behov for oppdatering og videreutdannelse. Fellesmøter har sin største verdi for å opprettholde kontakten mellom miljøene, bidra til rekruttering og er viktig for utveksle erfaringer og bidra til felles behandlingsstrategier. Styret vil prøve å arrangere et fellesmøte i løpet av høsten 09. Atrieflimmerablasjon Behandlingskapasiteten for atrieflimmerablasjon er for liten. For dårlig finansiering av prosedyren gjør det vanskelig å øke behandlingstilbudet. Helse Sør Øst/ Rikshospitalet arbeider for økning av DRG for atrieflimmerablasjon. Styret vil avvente utfallet fra dette og ser foreløpig ikke mulighet for direkte intervensjon fra fagmiljøet. Avansert arytmikurs Behovet for avansert arytmikurs er tilstede, spesielt gjelder dette innen avansert pacemaker og ICD behandling. Erik Kongsgaard og Eivind Platou vil ta initiativ til dette i regi av Legeforeningen og universitetet i Oslo Retningslinjer for primærprofylaktisk ICD implantasjon. Indikasjonsstillingen for primærprofylaktisk ICD implantasjon er vanskelig. Internasjonale retningslinjer bør tilpasses til norske forhold. Erik Kongsgaard vil ta initiativ til at det settes ned en arbeidsgruppe med representant fra alle implanterende sentra med tanke på dette. Pacemakerregisteret. Eivind Platou har orientert om utviklingsplaner for pacemakerregisteret. Styret har ingen innvendinger til at det arbeides med løsninger for å ta i bruk det svenske registerets programvare og at det inngås samarbeid med dette. Software løsningene ansees mer hensiktsmessig enn dagens system spesielt med tanke på fremtidig utvikling. Torkel Steen har blitt godkjent som nestleder i pacemakerregisteret og forslag til nye representanter i brukergruppen for pacemakerregisteret ble godkjent. Det har blitt utarbeidet statutter for arbeidsgruppen som vil bli lagt ut på internettsidene. Arbeidet med websidene har ikke kommet i gang. Det vil bli arrangert kurs for de webansvarlige og en avventer dette. Webansvarlig er Ole Rossvoll Samarbeid med European Heart Rhythm Association (EHRA) Representanter fra styret deltar på EHRAs møter. Ulikheter i behandlingstilbud og prosedyrerater innen medlemslandene har blitt kartlagt i nylig publisert Whitebook. IV. Økonomi Arbeidsgruppen har ikke hatt inntekter i løpet av året. Kr har vært utbetalt til reiseutgifter i forbindelse med styremøter og positiv balanse er kr Ole Rossvoll,

14 26 Årsrapport 2008 for NCS arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeil. I. Styrets sammensetning: Vernon Bonarjee (Stavanger Universitetssykehus), Gottfried Greve (Haukeland Universitetssykehus), Hans-Kristian Langsetmo (St. Olavs Hospital), Morten Ljosland (p.t. Rikshospitalet), Per Lunde (Universitetssykehuset Nord-Norge) og Jørgen Westby (p.t. i privat praksis) II. Fordeling av oppgaver i styret Formann: Gottfried Greve Økonomiansvarlig: Morten Ljosland Webansvarlig: Hans Kristian Langsetmo III. Møter: Arbeidsgruppen hadde møte 17. november på Rikshospitalet. Flere medlemmer fra styret deltok på møte om nasjonal organisering av oppfølging og behandling av voksne med medfødt hjertefeil som ble arrangert av Hjertemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet på Gardermoen 21. april. I tillegg deltok Morten Ljosland på Samarbeidsmøte med NCS arbeidsgrupper 11. september på Gardermoen IV. Aktivitet Gruppen voksne med medfødte hjertefeil er raskt voksende og antall voksne vil snart overstige antall barn med medfødte hjertefeil. Økende arbeidsmengde, og problemer med å få til kompetanseoppbygning og kapasitetsøkning i takt med pasientveksten og kompleksiteten på pasientene, preger hele fagmiljøet. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt. Fagområdet har derfor hatt store utfordringer i 2008 og står foran store utfordringer i årene som kommer. De viktigste utfordringene i 2008 var: At legene med ansvar for de voksne med medfødte hjertefeil ved Rikshos pitalet sluttet eller gikk i permisjon, slik at sykehuset måtte erstatte hele det fagmiljøet som var bygget opp der. Dette har stor betydning for hele landet ettersom all kongenitt hjertekiru rgi og det meste av den preoperative utredningen i praksis foregår ved sykehuset.. Fordi dette er en pasientgruppe som skal følges hele livet, flere syke hus deler på ansvaret for pasientene og pasientene flytter stadig mer rundt i landet, er det presserende å få til et nasjonalt register over alle voksne med medfødte hjertefeil. Flere alterna tiver har vært utredet, men så langt har vi ikke funnet en tilfredsstillende løsning ut fra brukernes synspunkt og som er lovlig. De som arbeider ved Rikshospitalet har imidlertid nå fått anledning til å bruke sykehusets register for barn med medfødte hjer tefeil (BERTE). Arbeidet med dette vil bli prioritert i Arbeidsgruppen ser det som viktig å få til en rask nasjonal kompetanseop pbygning. For andre året var derfor arbeidsgruppens medlemmer aktivt med i gjennomføringen av kurset Medfødte hjertefeil hos voksne i Oslo november. Det planlegges nytt kurs i Gruppens medlemmer har vært aktivt med i den nordiske gruppen for voksne med medfødte hjertefeil NorGUCH. Gruppen hadde siste møte i Reykjavik i 5-7. mars. Møtet som skulle vært i København i oktober ble imidlertid avlyst. Den nordiske gruppen arbeider sammen om en studie av pasienter operert a.m. Senning eller Mustard for transposisjon av de store arterier. De norske medlemmene av gruppen har deltatt aktivt i utformingen av de ulike studieprotokollene. Arbeidsgruppen har bedt Hans-Kristian Langsetmo om å være kontaktperson for NCS ved utarbeidelse av internettsider. V. Økonomi Gruppen har ikke organisert samarbeid med eller hatt sponsorinntekter fra industrien. Vi har således ikke inntekter på det arbeidet vi gjør. Fordi vi arrangerte høstens møte i arbeidsgruppen forbindelse med kurset Medfødte hjertefeil hos voksne brukte vi i 2008 lite penger, foruten NOK 6625,- for møtet som ble holdt i november Vi har derfor ca NOK ,- i positiv ballanse ved årets utgang. BUDSJETT 2009: I 2009 planlegger vi to møter i arbeidsgruppen. Utgiftene til disse forventes å være ca NOK ,- pr. møte. Vi ønsker også å delta i andre møter der arbeidsgruppens medlemmer forventes å delta. Kalkulerte utgifter til disse vil være ca NOK ,- Dette tilsvarer et totalbudsjett på NOK ,-. VI. Hovedbudskap Gruppen av voksne med medfødte hjertefeil er raskt voksende og antall voksne vil snart overstige antall barn med medfødte hjertefeil. Fagmiljøet preges derfor av økende arbeidsmengde, og problemer med å få til kompetanseoppbygning og kapasitetsøkning i takt med pasientveksten og kompleksiteten på pasientene. Dette gjelder både nasjonalt og regionalt. I 2008 var den største utfordring at en ved Rikshospitalet måtte finne erstatning for legene som hadde arbeidet i fagområdet. De som hadde jobbet i fagfeltet sluttet i sine funksjoner eller gikk i permisjon. Fordi sykehuset står så sentralt i omsorgen for disse pasientene, har dette ringvirkninger langt utenfor sykehuset. Fordi de fleste pasienter med medfødte hjertefeil skal følges hele livet, flere sykehus deler på ansvaret for pasientene og pasientene flytter stadig mer rundt i landet, er det en prioritert oppgave for arbeidsgruppen å få etablert et nasjonalt register over alle voksne med medfødte hjertefeil. For å bidra til kompetanse oppbygning i fagområdet har arbeidsgruppens medlemmer for annet år på rad deltatt aktivt i gjennomføringen av kurset Medfødte hjertefeil hos voksne. Det planlegges nytt kurs i Bergen Gottfried Greve Formann Årsrapport fra Kvalitetsutvalget i NCS Avgitt på mal fra NCS. I. Sammensetning: Torkel Steen (leder), Lars Aaberge, Jan Eritsland II. Fordeling av oppgaver i utvalget: Har gått etter kompetanse og interesse, under hensyn til rimelig fordeling av arbeidsmengden. III. Antall møter: Ett fysisk møte, ellers utstrakt elektronisk kontakt IV. Aktivitet: Kvalitetsutvalget har behandlet faglige retningslinjer fra ESC med tanke på endorsement (tilslutning) fra NCS. Oppgaven er ikke en faglig overprøving av arbeidet som ligger bak en retningslinje, men å identifisere forhold som vanskelig kan implementeres i Norge, f.eks. pga. organisering, kapasitet eller (i noen grad) etablert behandlingstradisjon. Hver retningslinje er blitt sendt til (minst) to presumptivt solide fagpersoner og/ eller den aktuelle arbeidsgruppen i NCS, for gjennomgang og uttalelse. KU har så gjennomgått retningslinjen og samordnet 27

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER Foto: Kaitlin Bailey / Matador Network Foto: CH - visitnorway.com Preliminært program KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER 2. 4. juni 2016 Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag 25.10.2012 kl. 1430-1700, Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus,

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Tid 9. september 2013, kl. 10.00-16.00 Sted: Thon Hotel Arena Tilstede: Elisabeth Fahlstrøm, Bård Henningsen, Hanne Hungnes, Bjørnar Ness, Thor Marhaug og Dag

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE. Tromsø. 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel. www.ncsvårmøte.no

UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE. Tromsø. 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel. www.ncsvårmøte.no UTSTILLER- OG SPONSORINVITASJON NCS VÅRMØTE 11. 13. juni 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSØ 11. JUNI - 13. JUNI 2015 Vi ønsker sponsorer og utstillere velkommen til NCS vårmøte

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Velkommen til Kardiologisk vårmøte Organisasjonskomité:

Detaljer

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte:

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Tid: 12.03.14 Til stede: Regionalt legemiddelforum (RLF) Sted:

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Innledning Legemiddelindustriforeningen, LMI, sender hvert år ut en forespørsel til sine medlemsfirmaer om deres investeringer i forskning

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Norsk pacemaker- og ICD-statistikk for 2011 Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Den nasjonale statistikken er, som tidligere, basert på

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital.

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital. PROFO Sør-Trøndelag- Årsberetning for 2013 Profo-Sør-Trøndelag hadde 117 medlemmer pr. 31.desember 2013, en nedgang på 25 det siste året.nedgangen skyldes hovedsakelig opprydding i medlemsmassen samt noen

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Carina Alm Jan P. Amlie Harald Arnesen Reidar Bjørnerheim Per Bjørnstad

Carina Alm Jan P. Amlie Harald Arnesen Reidar Bjørnerheim Per Bjørnstad Forfatteromtale Carina Alm Født 1959. Utdannet sykepleier 1982, intensivsykepleier 1987. Fagkonsulent i hjerte og kar ved Nasjonalforeningen for folkehelsen. Har tidligere arbeidet med hjertepasienter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no V e l k o m m e n t i l 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com V e l k o m m

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015

Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015 Referat fra MTF-styremøte 16. mars 2015 Tid 16.03.2015 Sted: Tilstede: Ikke tilstede Referent: Gardermoen oteng, Thor Marhaug, ungnes, Rolf Willy Figenschou, Rolf Arne Haakonsen, Øystein Albrigtsen Bård

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 15 nr. 1-- 2007 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING MELD DEG PÅ KURS NÅ! Det skjer store endinger i rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på kurset! Skal du være

Detaljer

Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010.

Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010. Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010. Norsk Smerteforening avholdt sin sjette ordinære generalforsamling i Store auditorium på Rikshospitalet fredag den 15. januar 2010.

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Kurs i Legemiddeløkonomi Legeforeningen 21. mai 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system for innføring av nye metoder i

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer